CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER"

Transkript

1 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

2 ESDH-Rapporten oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe for værdifuld sparring: Brian Nielsen, Projektleder, Banedanmark Mogens Kahr Nielsen, It- og digitaliseringschef, Frederikshavn Kommune Niels Rishede Terkelsen, Enterprise arkitekt, Uddannelsesministeriet Steen Deth, It-chefarkitekt, Gentofte Kommune Søren Herget, Chefkonsulent, Region Sjælland Thomas Ginnerup-Nielsen, fuldmægtig, Transportministeriet Udgivet af: Devoteam A/S Lyngbyvej København Ø Telefon: Gengivelse af mindre uddrag af rapporten er tilladt, når Devoteam angives som kilde. Kopiering tilladt efter aftale med Devoteam. Bestilling af rapporten kan ske via mail til

3 INTRODUKTION ER MAN I DET OFFENTLIGE SAMLET SET BLEVET BEDRE TIL AT FÅ EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER GENNEM ESDH-SYSTEMERNE? HVILKEN ROLLE SER VI ESDH-SYSTEMERNE SKAL HAVE I FREMTIDEN? Devoteams esdh-rapport fra 2011 har sat scenen for ESDH både hos leverandører og hos kunder det er blevet til ESDH-rapporten! Der er behov for en opfølgende rapport er der sket noget siden 2011? Dette vil vi undersøge - primært ved at besvare de to spørgsmål øverst på siden. Målgruppen for rapporten er de offentlige brugere og kunder, som anvender og træffer beslutninger i relation til ESDH primært administrative beslutningstagere med ansvar for effektivisering og projektledere med fokus på digitalisering af sagsgange. Rapporten er relevant både i forbindelse med ny- og genanskaffelse af ESDH, eller hvis organisationen har behov for at revitalisere sin ESDH-anvendelse generelt eller på udvalgte områder. Rapporten er også relevant, hvis man blot gerne vil følge med i udviklingen på ESDH-området. RAPPORTEN ER OPBYGGET MED Et indledende og konkluderende kapitel, der trækker tråden fra 2011-rapporten, og giver Devoteams opdaterede billede af situationen og de udfordringer, der stadig findes. Desuden indeholder kapitlet en række anbefalinger til at overkomme udfordringerne og komme væsentligt længere med at opnå effektive digitale processer. Et kapitel med artikler om aktuelle temaer indeholdende en række konkrete anbefalinger til at få mere værdi af ESDH-systemer og effektive digitale processer. Et kapitel om Kunderne med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse vurderer og konkluderer vi på, hvor man befinder sig på vejen mod effektive digitale processer. Et opdateret Leverandørkatalog med en indledende vurdering af situationen på markedet og herefter en dobbeltside for hver af de 10 leverandører, der indgår i analysen. Grundlaget for rapportens konklusioner og anbefalinger er dels Devoteams mangeårige erfaringer fra en lang række projekter i den offentlige sektor dels to analyser af ESDH-situationen i Danmark; en web-baseret undersøgelse, hvor 86 offentlige kunder har svaret (ud af ca. 160 en svarprocent på over 50 %) samt en analyse af leverandørsituationen, hvor 10 leverandører indgår. Devoteam siger tak for bidraget til både de offentlige kunder, der har svaret på web-spørgeskemaet og til leverandørerne, der har stillet op i en travl hverdag. 3

4 4

5 INDHOLD ESDH har fortsat en rolle i effektive digitale processer...7 ESDHs rolle fremover i effektive digitale processer...10 Forklaringer på den langsomme udvikling...12 Kan leverandører og systemer opfylde forventningerne? Resten af rapporten Tema-artikler...17 Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH Gevinstrealisering struktur og roller...23 Digital ledelse og ESDH...27 Hvad koster ESDH i dag?...33 Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster...35 ESDHs rolle i systemlandskabet...37 Internationale trends og påvirkninger...41 De offentlige kunder - på vej mod effektive digitale processer?...45 På rette vej eller hvad?...46 Kundernes kamp for at få værdi af ESDH...46 Kundernes mening om system og leverandør...52 Leverandører...57 cbrain...60 CSC...62 FICS...64 Fujitsu...66 KMD...68 Netcompany...70 SBSYS...72 ScanJour...74 Software Innovation...76 Traen

6 EFFEKTIV MED ESDH? KUN HVIS DET ER EN INTEGRERET DEL AF ARBEJDSOPGAVERNE! Hvornår registreres dokumenter typisk i ESDH-systemet? % 55% 11% % 43% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Løbende - som en integreret del af arbejdsopgaverne Varierer Som en ekstra opgave man (måske) udfører efterfølgende Figur 1 Kunderne er blevet bedre til at bruge ESDH-systemet løbende nu er det over halvdelen. Det er en positiv udvikling på vej mod at anvende ESDH mere effektivt. 6

7 ESDH - HAR FORTSAT EN ROLLE I EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER I den første ESDH-rapport fra 2011 konstaterede vi, at det offentlige Danmark ikke i tilstrækkeligt omfang har fået det ønskede og mulige udbytte af ESDH-anvendelsen. Vi anbefalede, at man fremadrettet havde større fokus på at understøtte sagsprocesser inklusive bedre organisatorisk implementering og ledelsesmæssig forankring. Vi gav endvidere vores bud på ESDHs rolle i fremtiden, hvor vi forudsagde, at ESDH som selvstændig løsning gradvist vil forsvinde en udvikling vi ser bekræftet, og som vi forventer vil fortsætte. Vi kan i denne rapport konstatere, at der er sket en positiv udvikling mod bedre udnyttelse af ESDH-systemerne, men også at udviklingen går langsomt. Vores undersøgelser viser, at: Intentionerne er der både hos leverandører og kunder, men de store gevinster udebliver fortsat Der er behov for en ny tilgang til anskaffelse og implementering af ESDH med større fokus på at understøtte processer og udnytte mulighederne i ESDH-systemerne Fællesoffentlige tiltag er med til at drive udviklingen, og lige nu sker det primært gennem KOMBIT på vegne af kommunerne Leverandørerne er under pres priskonkurrencen er hård, og kunderne har store forventninger til den fortsatte udvikling af systemerne. DISSE FIRE VIGTIGE KONKLUSIONER UDDYBES HER OG ER GENNEMGÅENDE TEMAER I RESTEN AF RAPPORTEN 7

8 1. Intentionerne er der Leverandørerne har bl.a. forstået budskabet om, at det ikke er nok bare at levere et digitalt arkiv. Hvis ESDH-systemerne skal have en berettigelse fremadrettet, skal de spille en mere aktiv rolle i understøttelse af de offentlige sags- eller forretningsprocesser. Derfor tilbyder de fleste leverandører enten generelle værktøjer til procesunderstøttelse eller moduler til understøttelse af specifikke processer oftest til administrative processer, hvor der ikke krav til regelstyring eller beregninger, som der er i egentlige fagsystemer. ESDH-systemerne er dog fortsat umodne på dette område, og de er ikke blevet trykprøvet ud i alle hjørner i store kundeprojekter, ligesom leverandørerne er søgende efter den rigtige tilgang til at få bragt deres løsninger i spil. Kunderne har på deres side forstået, at effektive digitale processer ikke kommer af sig selv, når man implementerer et ESDH-system. Ledelsen har fået en større forventning om (og stiller krav til), at de store investeringer i ESDH-løsningerne også skal give gevinster. Men meget få ledere skaber de nødvendige rammer for at høste gevinsterne. Devoteams undersøgelse viser, at kun ca. 20 % af kunderne følger systematisk op på at høste gevinsterne, men de er så til gengæld bedre rustet til at fastholde en konstant transformation af organisationen og skabe den nødvendige forandring. Systematik og vedholdenhed er nøgleord, for hvis det alene overlades til ildsjæle, stivner forandringerne efter hvedebrødsdagene med systemet, da der ikke er afsat midler til at sikre gevinstrealiseringen. At der er et uudnyttet potentiale, dokumenterer undersøgelsen også vi padler af sted i en speedbåd, som en af deltagerne i undersøgelsen udtaler. Læs mere i kapitlet De offentlige kunder på side 45, samt i artiklen Gevinstrealisering struktur og roller på side 23. På trods af de gode intentioner er virkeligheden, at det stadig ikke har udmøntet sig i mange dokumenterede successer. På udvalgte områder er der dog sket forandringer eksempelvis er departementernes kerneprocesser (ministerbetjening og 20-spørgsmål til ministeren) i stort omfang blevet forbedret, og det samme er sket på andre udvalgte områder. 2. Behov for paradigmeskift Der er behov for en ny tilgang til anskaffelse og implementering af ESDH med større fokus på at understøtte processer og udnytte mulighederne i systemerne. Samlet set må man konstatere, at ESDHsystemerne endnu ikke er slået igennem som de effektiviseringsmaskiner, de bør have potentialet til at blive. Dette kan vi se både fra undersøgelsen og fra de aktuelle projekter, Devoteam er involveret i. Devoteam ser derfor et behov for en tilgang, hvor man: Går målrettet efter at understøtte de af organisationens sagsprocesser, der skal bo i ESDH-systemet. Dette kan enten realiseres gennem udbud eller ved at se på muligheder for procesunderstøttelse i sin eksisterende løsning eventuelt ved at tilkøbe særlige moduler. Understøttelsen af sagsprocesserne bør ske i tæt dialog med leverandøren og udnytte mulighederne i det konkrete system. Flytter ansvaret for at høste gevinsterne ud af projektorganisationen og ind i linjeledelsen, og endvidere bruger business case og gevinstmål som primære styringsredskaber ved implementering af de valgte sagsprocesser i systemet og ved den nødvendige omlægning af arbejdsgangene i organisationen. Se artikel Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH på side 19. 8

9 Systematisk opfølgning på gevinster Ja 20% Figur 2: Andel af kunder, der følger systematisk op på at høste gevinster. 3. Fællesoffentlige initiativer Der har gennem flere år været en del fællesoffentlige initiativer til at drive udviklingen på ESDH-området, uden det har resulteret i store konkrete resultater. FESD-initiativerne fra 2004 og til ca har dog skubbet ESDH-anvendelsen og systemerne i en fælles retning, hvilket har været positivt. Efter FESD har der ikke været store fællesoffentlige initiativer på ESDH-området, ud over det fortsatte standardiseringsarbejde i OIO-regi. Aktuelt har KOMBIT dog taget førertrøjen på vegne af kommunerne, hvor der er et udtalt behov for fælles retning. Dette skyldes konkurrenceudsættelsen af de store monopolsystemer efter salget af KMD. KOMBITs initiativer er samlet under betegnelsen Den fælleskommunale rammearkitektur, som også påvirker kommunernes ES- DH-systemer. De ESDH-leverandører, der fortsat ønsker at levere løsninger til kommunerne, vil således skulle indordne sig efter rammearkitekturen, forudsat at kommunerne prioriterer, at deres it-leverandører overholder rammearkitekturens krav. Der tegner sig et udviklingsbillede, hvor der fortsat vil være et komplekst systemunivers hos mange offentlige kunder med mange leverandører. Dette betyder et fortsat behov for, at systemerne skal fungere uden driftsmæssig afhængighed af andre systemer ellers vil den enkelte leverandør ikke stå inde for svartider og andre servicemål. Kommunerne arbejder således i retning af, at sammenhæng og tværgående overblik skal skabes på anden måde end med ét fælles arkiv eller tæt integration mellem fagsystemer. Overblik over sager og dokumenter på tværs af systemer er KOMBIT ved at etablere for kommunerne ved hjælp af løsningen SAPA (Sags- og Partsoverblik). I staten er der initiativer, der peger i flere retninger nogen arbejder på en løsning, der dækker hele ministerområdet, mens andre vælger at have flere ESDH-systemer indenfor samme ministerområde. Læs mere i artiklen om ESDHs rolle i systemlandskabet på side Leverandørerne er under fortsat pres Der er fortsat for mange ESDH-leverandører til et forholdsvist lille marked som det danske. Der er ca. 10 leverandører til at dække ca. 200 offentlige kunder (98 kommuner og ca. samme antal i staten og regioner). Dette medfører stadigt lavere priser i de udbud, der bliver gennemført, og leverandørerne skal have et effektivt leveranceapparat for at tjene penge på projekterne. Samtidig skal leverandørerne leve op til kundernes øgede forventninger om fx bedre værktøjer til procesunderstøttelse, målrettede brugergrænseflader til forskellige typer af brugere, samt et fortsat pres om at levere løsninger med færre fejl. Se artiklen Hvad koster ESDH i dag? på side 33. Endelig er leverandørerne i nogle sammenhænge i direkte konkurrence med fagsystemer, der i flere tilfælde tilbyder den mest nødvendige ESDH-funktionalitet. Modsvaret fra leverandørernes side er selv at gøre ESDH-systemet til fagsystem for nogle udvalgte sagsprocesser. I de følgende tre afsnit ser vi først på ESDHs rolle fremover til at få effektive digitale processer. Dernæst dykker vi ned i forklaringerne bag den lidt langsommelige udvikling, og endelig giver vi vores vurdering af de nuværende systemers og leverandørers muligheder for at leve op til kundernes forventninger. 9

10 ESDHS ROLLE FREMOVER I EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER Ambitionen om at ESDH skal være systemet, der rummer alle administrative sagsområder og være arkivet for alle sager og dokumenter, er definitivt frafaldet i de fleste organisationer. Der vil være arkiver i flere systemer, og hensynet til at få effektive digitale processer gør, at man på mange områder anskaffer dedikerede fagsystemer. Et centralt dilemma i disse år er, om specifikke sagsområder skal rummes i ESDH eller i egentlige fagsystemer. Måske af denne årsag tilbyder de fleste ESDH-systemer efterhånden moduler eller funktioner til at understøtte simple sagsprocesser, hvor man ikke behøver at anvende et dedikeret og ofte dyrt og komplekst fagsystem. På nogle sagsområder kan ESDH-systemet således opsættes til at fungere som fagsystem, hvilket bør give kunderne anledning til at overveje, om det er muligt at rydde op i sin systemportefølje. Oprydningen skal dog ske med varsomhed, da ESDH-systemer ikke er velegnet til at håndtere alle sagsprocesser. I mange tilfælde vil det være relevant at fastholde et dedikeret fagsystem. Under alle omstændigheder kan ESDH-systemet bidrage til understøtte effektiviseringsdagsordenen hos offentlige organisationer både til at gøre organisationen robust over for de grønthøsterbesparelser, der løbende rammer og til at foretage målrettede effektiviseringer på udvalgte områder. Vi taler i denne rapport meget om at understøtte sagsprocesser gennem ESDH og påpeger, at ESDH-systemet kan være fagsystem for nogle sagsprocesser. På side 11 giver vi et bud på, hvilke kriterier, der afgør, om en sagsproces med fordel kan understøttes af et ESDH-system, suppleret af konkrete eksempler i Figur 3. Videnstunge Det indre liv Aktindsigt Klager Lovproces Byggesag Policy-opgaver Personale/HR Møde/udvalg Repetitive Tilsyn 20/ministerforelæggelse PPR Ad hoc DUBU Pension Tilskudsadmin Regelstyrede eller mange beregninger Oplagte processer til ESDH Mulige processer til ESDH. Overvej om der findes relevante fagsystemer ESDH ikke relevant for disse processer Figur 3: Vurdering af hvilke processer, der kan bo i ESDH 10

11 DEDIKERET FAGSYSTEM VS. ESDH SOM FAGSYSTEM? Mange offentlige organisationer overvejer, om faglige sagsprocesser skal understøttes af et dedikeret fagsystem, eller om de kan bo i et generelt ESDH-system. Svaret er ikke entydigt, men i skemaet giver vi et bud på kriterier og angiver med stjerner, hvor det vil være en fordel at bruge henholdsvis ESDH eller et fagsystem til at understøtte sagsprocessen. Kriterier ESDH Fagsystem Repetitive mange ensartede sager Videnstunge stor grad af sagsbehandlerskøn eller -viden Beregninger i systemet Kompleks regelstyring indbygget i systemet Komplekse dokumenter med lang produktionsproces ** *** * *** *** * *** *** * Processer der vil kunne bo i ESDH-systemet er oftest videnstunge processer, der primært omfatter den administrative håndtering af sager og dokumenter. Disse kan typisk understøttes ved opsætning af simple workflows og tidsfrister. Eksempel på sådanne processer er gængse administrative sagsprocesser, som fx aktindsigt og klager, samt mere fagspecifikke sagsområder, som fx understøttelse af pædagogisk psykologisk rådgivning i kommunerne, hvor flere kommuner har et dedikeret PPR-system, der i store træk har de samme funktioner som et moderne ESDHsystem. Andre sagsprocesser kan overvejes at blive understøttet af ESDH-systemet fx sager i relation til medarbejderes ansættelsesforløb. Her har nogle organisationer valgt et dedikeret fagsystem eller at anvende økonomi/erpsystemet, mens andre anvender ESDH-systemet. Begge valg kan være fornuftige i den konkrete sammenhæng. I Figur 3 giver vi et bud på hvilke konkrete processer, der vil kunne bo i ESDH-systemet på baggrund af en kombination af kriterier. I denne rapport anvender vi begrebet ESDH som fagsystem til at beskrive de sagsprocesser, der kan få en særlig understøttelse i ESDH-systemet gennem opsætning af standardsystemet og uden behov for særlig udvikling/programmering. 11

12 FORKLARINGER PÅ DEN LANGSOMME UDVIKLING Devoteams undersøgelser i forbindelse med denne rapport, sammenholdt med vores erfaringer fra aktuelle projekter, peger på en række væsentlige forklaringer på, hvorfor forbedringerne ikke sker hurtigere: Systemernes bedste praksis bliver ikke bragt i spil: Hos mange kunder anvendes ESDH-systemet ikke på systemets præmisser typisk fordi brugerne ikke er klar over, hvilke muligheder der ligger i systemet, eller at organisationen ikke er parat til at ændre på sine arbejdsgange. Dette skyldes ofte en uhensigtsmæssig implementering af systemet eller en utilstrækkelig dialog mellem kunde og leverandør. Stadig mistillid til leverandørerne: Devoteams undersøgelse viser, at kunderne sådan set er rimeligt tilfredse med deres system. Derimod halter det mere med samarbejdet med leverandørerne herunder at man føler sig dårligt rådgivet omkring mulighederne i systemet. Dette kan være forklaringen på, at kunderne ikke igangsætter revitaliseringsprojekter man har ikke den nødvendige tillid til sin leverandør. Kunderne oplever stadig, at der er mange fejl i systemerne, der ikke bliver rettet, og at kunderne fungerer som fremskudte testbastioner ved installation af nye versioner. Generelt er test et stedbarn det bliver ikke gennemført systematisk ved overtagelse af systemerne, og kunderne kender ofte ikke kvaliteten af systemet, når de går i drift. Gode råd og en pragmatisk tilgang til test er beskrevet i artiklen vedrørende test på side 35. Der mangler kompetencer i ledelsen til at håndtere de særlige problemer i komplekse it-projekter: ESDH-systemer er, populært sagt, potentielle effektiviseringsmaskiner, men de bliver først til reelle effektiviseringsmaskiner, hvis kunden formår at tage systemet til sig og udnytte det optimalt. Dette kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed og særlige ledelseskompetencer i relation til digitaliseringen. Mellemlederne skal være parate til at ændre på vante arbejdsgange og udnytte systemets bedste praksis, og topledelsen bør insistere på, at organisationen som helhed høster gevinsterne også de tværgående, som mellemlederne ikke ser (eller ikke har en interesse i at se). De store forandringer i anvendelsen af ESDH sker ofte i forbindelse med udbud: Væsentlige forandringer i kundernes ESDH-anvendelse afventer ofte en nyanskaffelse gennem et udbud. Der er godt nok kunder, som forsøger at revitalisere sit eksisterende system, men det er svært at skabe den nødvendige forandring, som et udbud kan initiere. På trods af at de fleste offentlige kunder kunne få mere ud af deres eksisterende system, er der meget få, der igangsætter en revitalisering af deres eksisterende system. Kravspecifikationer til ESDH-systemer har forkert fokus: De fleste kravspecifikationer er bygget op af en lang liste af specifikke funktionskrav. I stedet bør kravspecifikationen beskrive, hvilke processer systemet skal anvendes til, og hvordan man ønsker at arbejde i organisationen. Når man har truffet valg om system, har kunden mulighed for at blive inspireret og udnytte de særlige muligheder, der ligger i systemet. Valget af løsning vil givetvis stadig stå mellem den samme gruppe af systemer, men valget bør ske ud fra kundens konkrete forretningsbehov og ikke ud fra opfyldelse af den lange liste af detaljerede krav. Dette ændrede fokus i kravspecifikationerne vil forhåbentlig påvirke udviklingen af systemerne i den ønskede retning. Manglende samspil mellem leverandør og kunde: Devoteams erfaring er, at et tættere samspil mellem leverandør og kunde vil skabe et større udbytte af systemet i den enkelte organisation. Leverandøren skal på den ene side have mulighed for at bringe sit systems bedste praksis i spil. På den anden side skal kunden være bedre til at formidle sine behov for understøttelse af sagsprocesser og formå at implementere dem. 12

13 KAN LEVERANDØRER OG SYSTEMER OPFYLDE FORVENTNINGERNE? Leverandørerne ønsker i høj grad at kunne bidrage til at skabe større gevinster hos myndighederne, og de har alle i deres udviklingsplaner at blive bedre til at understøtte sagsprocesser. Men markedet er presset der er mange leverandører, og vil de med det aktuelle prispres være i stand til at leve op til kundernes forventninger? Det er Devoteams vurdering, at såfremt leverandørerne formår at navigere i det pressede marked samt træffe og effektuere de rigtige strategiske beslutninger omkring deres systemers rolle, vil de fleste af de nuværende leverandører have forudsætninger for at klare sig men at der formentlig vil ske en indsnævring af feltet på det forholdsvis lille danske marked. Devoteam vurderer endvidere, at de fleste af ESDH-systemerne reelt bliver bedre til at understøtte sagsprocesser, og at der kommer gradvist flere sagsprocesser indbygget som standard i eller som tillægsmoduler til løsningerne. De er dog fortsat umodne på dette område, og kundernes anvendelse og efterspørgsel vil formentlig have indflydelse på, hvor udviklingen især vil ske. Dette gælder både hvilke domæner/sagsområder, der bliver procesunderstøttet samt hvordan; altså som reel automatisering af manuelle opgaver, som semi-automatisering, eller blot som støtte til brugeren i form af tjeklister. Det bliver endvidere interessant at se, hvordan nye teknologier og løsningstyper vil komme til at påvirke det danske marked. I øjeblikket vinder fx cloud-teknologier mere indpas i første omgang primært som en driftsplatform for servere og infrastruktur, men på sigt forventer Devoteam, at også hele eller dele af ESDH-funktionaliteten kan leveres som en cloud-ydelse. Parallelt hermed forventer vi også, at internationale leverandører og løsninger vil finde vej til det danske marked, selv om der kan være en barriere ved de danske basisbehov herunder den nordiske sagstradition, integrationer til basisregistre og de fællesoffentlige standarder. 13

14 RESTEN AF RAPPORTEN Devoteam har gennemført to analyser forud for denne rapport en analyse af leverandørsituationen, hvor 10 leverandører og deres systemer indgår, samt en web-baseret undersøgelse, hvor 86 offentlige organisationer har deltaget. Kunde- og leverandøranalysen har givet viden til to centrale kapitler i rapporten: Vurdering af det offentliges aktuelle ESDH-anvendelse og kundernes vurdering af leverandører og systemer: Et stort kapitel i rapporten er dedikeret til en opsamling på de vigtigste konklusioner fra web-undersøgelsen. Spændende læsning hvis man ønsker at forstå ESDH-situationen hos de offentlige kunder, og hvad der rører sig lige nu. Leverandørkataloget bagerst i rapporten kan bruges som opslagsværk over de aktuelle ESDH-systemer i Danmark. Hver leverandør har fået et dobbeltsidet opslag, hvor den ene side indeholder faktaoplysninger om leverandøren og systemet. Den anden side er Devoteams vurdering af den pågældende leverandør og system. Vurderingen er baseret på et halvdagsmøde med leverandøren suppleret med vores kendskab til leverandøren i øvrigt og endeligt eventuelt holdt op imod den vurdering, kunderne har givet i web-undersøgelsen. Derudover er der syv artikler, der belyser forskellige aspekter ved ESDH: 14

15 1. Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH Den udbredte mangel på store gevinster ved ESDH kalder på en ny måde at anskaffe og implementere ESDH-systemer. Devoteam anbefaler en tilgang, der kobler anvendelse og værdi tættere, og dermed skaber større mulighed for at høste de ønskede gevinster. Grundlæggende handler det om at se mere helhedsorienteret på anskaffelse og implementering og at skærpe fokus på realisering af gevinster. 2. Gevinstrealisering struktur og roller Business Case og Gevinstrealisering er efterhånden blevet en del af offentlige lederes begrebsapparat i forbindelse med digitaliseringsprojekter. I staten stilles der krav om at benytte Statens It-projektmodel, og i resten af den offentlige sektor er det også blevet udbredt. Men ét er at acceptere det som begreber noget andet er at anvende det konkret som værktøjer i forbindelse med forandringer ved ESDH og andre digitaliseringsprojekter. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad der skal til for at lykkes med gevinstrealisering i ESDH-projekter. 3. Digital ledelse og ESDH Mange offentlige ledere er famlende over for de særlige problemer, der knytter sig til digitaliseringsprojekter og ESDH-projekter er ingen undtagelse. Dette er en væsentlig årsag til de udeblevne gevinster ved mange ESDHprojekter man får ikke implementeret i bund, men forventer at gevinsterne kommer af sig selv. De særlige ledelseskompetencer, der er forbundet med digitalisering, kalder vi digital ledelse. Der er behov for at have særlig fokus på digital ledelse i en periode, indtil disse kompetencer bliver en integreret del af ledernes ledelsesfaglighed. 4. Hvad koster ESDH i dag? Priserne er under fortsat pres, hvilket på kort sigt kan opleves som positivt for kunderne. Men på længere sigt vil leverandørerne have færre ressourcer til at drive udviklingen. Hvis en leverandør skal overleve, skal han kunne levere effektive implementeringsprojekter samt levere yderligere moduler og ydelser, der kan skabe et langvarigt og frugtbart samarbejde mellem kunde og leverandører. Devoteam følger prisudviklingen tæt gennem udbud og dialog med kunder og leverandører, og har opdateret det aktuelle prisniveau for ESDH-anskaffelser. 5. Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster Det behøver ikke at være en naturlov, at ESDH-systemer indeholder mange fejl ved levering, og at der mangler funktionalitet, som blev lovet i tilbuddet. Kundens aktive holdning til og deltagelse i testarbejdet kan med en relativ lille indsats gøre en stor forskel i forhold til det leverede systems kvalitet. 6. ESDHs rolle i systemlandskabet ESDH-systemernes rolle har ændret sig hen over de seneste år og vil fortsat ændre sig. Fra primært at være et journalarkiv har det bevæget sig ud til den almindelige bruger, og nu er systemerne i yderligere udvikling mod at være fagsystem på nogle områder ud over fortsat at være det generelle sagsbehandlingssystem. I denne artikel beskriver vi de vigtigste drivere i denne udvikling. 7. Internationale trends og påvirkninger Vil store ressourcestærke, internationale leverandører tage kampen op med de lokale nordiske spillere, og på sigt udkonkurrere de (trods alt noget mindre) spillere vi i dag har på ESDH-markedet? Og hvilke trends og temaer fra den internationale scene påvirker måden, hvorpå vi udvikler ESDH-løsningerne på nordisk plan? 15

16 16

17 TEMAARTIKLER I det følgende bringer vi en række artikler med centrale emner, som Devoteam vurderer, er aktuelle og som mange kunder er optaget af. Flere af artiklerne indeholder konkrete anbefalinger til at få mere værdi af sit ESDHsystem og effektive digitale processer. TEMAARTIKLERNE ER: - Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH - Gevinstrealisering struktur og roller - Digital ledelse og ESDH - Hvad koster ESDH i dag? - Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster - ESDHs rolle i systemlandskabet - Internationale trends og påvirkninger 17

18 18

19 TEMAARTIKEL PARADIGMESKIFT FOR ANSKAFFELSE OG IMPLEMENTERING AF ESDH Den udbredte mangel på store gevinster ved ESDH kalder på en ny måde at anskaffe og implementere ESDHsystemer. Devoteam anbefaler en tilgang, der kobler anvendelse og værdi tættere, og dermed skaber større mulighed for at høste de ønskede gevinster. Grundlæggende handler det om at se mere helhedsorienteret på anskaffelse og implementering og at skærpe fokus på realisering af gevinster. Devoteams undersøgelser både i 2011 og i 2013 peger på, er der er stor efterspørgsel efter en ny tilgang til at anskaffe og implementere ESDH-systemer. Mange kunder ønsker et ESDH-system, der har potentiale til at forbedre sagsprocesser, en leverandør der er i stand til at bringe sin løsnings bedste praksis i spil, og så ønsker man desuden at høste flere gevinster ved at udnytte systemets muligheder optimalt. Men de færreste giver udtryk for, at de er lykkedes med dette. Uanset om man er en statslig, kommunal eller regional organisation, ser vi et potentiale i en anden tilgang både når man anskaffer nyt ESDHsystem, eller når man revitaliserer sit nuværende ESDHsystem. 19

20 1. KRAVSPECIFIKATION 2. UDBUD 3. IMPLEMENTERING MANGE KRAV SYSTEM PROCES LEVERANDØR Mindre kravspecifikation på baggrund af sagsprocesser Valg på baggrund af systemets evne til at understøtte processer og leverandørens evne til iterativ/agil implementering Iterativ impementering hvor systemets bedste praksis bringes i spil og processer tilpasses undervejs FOKUS PÅ GEVINSTER Figur 4: Fokus på sagsprocesser og aktiv brug af gevinstmål i hele forløbet Devoteam mener, at der er behov for et egentligt paradigmeskift at man må ændre på den traditionelle måde at anskaffe og implementere ESDH. I vores optik er de vigtigste elementer i en ny tilgang (se Figur 4), at: Kravspecifikationen primært skal tage afsæt i de vigtigste sagsprocesser Anskaffelsen fokuserer på både system og leverandør: - Valg af system skal ske med fokus på dets evne til at understøtte processerne gennem konfiguration - Valg af leverandør skal ske på baggrund af dennes evne til at indgå i et samarbejde med kunden om at få størst udbytte af det valgte system Implementeringsforløbet bør indeholde en vekselvirkning mellem opsætning af standardsystemet og tilpasning af sagsprocessen til systemets muligheder. Den røde tråd og styringsredskab gennem hele forløbet skal være de gevinster, man ønsker at opnå med systemet. ELEMENTERNE I EN NY TILGANG De vigtigste elementer i en ny tilgang fremgår af se Figur 4 og er uddybet i det følgende. Trin 1 - Kravspecifikation: Bør tage udgangspunkt i de vigtigste sagsprocesser, der skal understøttes af systemet (fx behandling af ansøgninger eller klager) og ikke kun i funktionalitet og egenskaber ved systemet. Dette kan ske ved, at de funktionelle krav i kravspecifikationen specificeres ved at beskrive, hvordan kunden ønsker at arbejde i sine sagsprocesser samt hvilke gevinstmål, man ønsker at opnå. Det kan i stort omfang erstatte den lange liste af krav til konkret funktionalitet, som typisk bliver anvendt i ESDH-kravspecifikationer. Eksempelvis kan 17 traditionelle krav til sagsoprettelses-funktionalitet erstattes med én beskrivelse af, hvordan systemet gør det nemt for brugeren at oprette sager ensartet og hurtigt i sammenhæng med den opgave, som brugeren arbejder med. Så skifter fokus til opgaveløsning via systemet fremfor løsreven systemfunktionalitet og bliver derved mere konkret på at skabe nytte i brugssituationen. Trin 2 - Udbud: Konsekvensen af denne ændring i kravspecifikationen bør desuden være en anden udvælgelsesproces, hvor leverandøren i sit tilbud både viser, hvor godt systemet kan understøtte processerne og at leverandøren samtidig er i stand til at indgå i et tæt samarbejde med 20

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere