CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER"

Transkript

1 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

2 ESDH-Rapporten oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe for værdifuld sparring: Brian Nielsen, Projektleder, Banedanmark Mogens Kahr Nielsen, It- og digitaliseringschef, Frederikshavn Kommune Niels Rishede Terkelsen, Enterprise arkitekt, Uddannelsesministeriet Steen Deth, It-chefarkitekt, Gentofte Kommune Søren Herget, Chefkonsulent, Region Sjælland Thomas Ginnerup-Nielsen, fuldmægtig, Transportministeriet Udgivet af: Devoteam A/S Lyngbyvej København Ø Telefon: Gengivelse af mindre uddrag af rapporten er tilladt, når Devoteam angives som kilde. Kopiering tilladt efter aftale med Devoteam. Bestilling af rapporten kan ske via mail til

3 INTRODUKTION ER MAN I DET OFFENTLIGE SAMLET SET BLEVET BEDRE TIL AT FÅ EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER GENNEM ESDH-SYSTEMERNE? HVILKEN ROLLE SER VI ESDH-SYSTEMERNE SKAL HAVE I FREMTIDEN? Devoteams esdh-rapport fra 2011 har sat scenen for ESDH både hos leverandører og hos kunder det er blevet til ESDH-rapporten! Der er behov for en opfølgende rapport er der sket noget siden 2011? Dette vil vi undersøge - primært ved at besvare de to spørgsmål øverst på siden. Målgruppen for rapporten er de offentlige brugere og kunder, som anvender og træffer beslutninger i relation til ESDH primært administrative beslutningstagere med ansvar for effektivisering og projektledere med fokus på digitalisering af sagsgange. Rapporten er relevant både i forbindelse med ny- og genanskaffelse af ESDH, eller hvis organisationen har behov for at revitalisere sin ESDH-anvendelse generelt eller på udvalgte områder. Rapporten er også relevant, hvis man blot gerne vil følge med i udviklingen på ESDH-området. RAPPORTEN ER OPBYGGET MED Et indledende og konkluderende kapitel, der trækker tråden fra 2011-rapporten, og giver Devoteams opdaterede billede af situationen og de udfordringer, der stadig findes. Desuden indeholder kapitlet en række anbefalinger til at overkomme udfordringerne og komme væsentligt længere med at opnå effektive digitale processer. Et kapitel med artikler om aktuelle temaer indeholdende en række konkrete anbefalinger til at få mere værdi af ESDH-systemer og effektive digitale processer. Et kapitel om Kunderne med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse vurderer og konkluderer vi på, hvor man befinder sig på vejen mod effektive digitale processer. Et opdateret Leverandørkatalog med en indledende vurdering af situationen på markedet og herefter en dobbeltside for hver af de 10 leverandører, der indgår i analysen. Grundlaget for rapportens konklusioner og anbefalinger er dels Devoteams mangeårige erfaringer fra en lang række projekter i den offentlige sektor dels to analyser af ESDH-situationen i Danmark; en web-baseret undersøgelse, hvor 86 offentlige kunder har svaret (ud af ca. 160 en svarprocent på over 50 %) samt en analyse af leverandørsituationen, hvor 10 leverandører indgår. Devoteam siger tak for bidraget til både de offentlige kunder, der har svaret på web-spørgeskemaet og til leverandørerne, der har stillet op i en travl hverdag. 3

4 4

5 INDHOLD ESDH har fortsat en rolle i effektive digitale processer...7 ESDHs rolle fremover i effektive digitale processer...10 Forklaringer på den langsomme udvikling...12 Kan leverandører og systemer opfylde forventningerne? Resten af rapporten Tema-artikler...17 Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH Gevinstrealisering struktur og roller...23 Digital ledelse og ESDH...27 Hvad koster ESDH i dag?...33 Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster...35 ESDHs rolle i systemlandskabet...37 Internationale trends og påvirkninger...41 De offentlige kunder - på vej mod effektive digitale processer?...45 På rette vej eller hvad?...46 Kundernes kamp for at få værdi af ESDH...46 Kundernes mening om system og leverandør...52 Leverandører...57 cbrain...60 CSC...62 FICS...64 Fujitsu...66 KMD...68 Netcompany...70 SBSYS...72 ScanJour...74 Software Innovation...76 Traen

6 EFFEKTIV MED ESDH? KUN HVIS DET ER EN INTEGRERET DEL AF ARBEJDSOPGAVERNE! Hvornår registreres dokumenter typisk i ESDH-systemet? % 55% 11% % 43% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Løbende - som en integreret del af arbejdsopgaverne Varierer Som en ekstra opgave man (måske) udfører efterfølgende Figur 1 Kunderne er blevet bedre til at bruge ESDH-systemet løbende nu er det over halvdelen. Det er en positiv udvikling på vej mod at anvende ESDH mere effektivt. 6

7 ESDH - HAR FORTSAT EN ROLLE I EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER I den første ESDH-rapport fra 2011 konstaterede vi, at det offentlige Danmark ikke i tilstrækkeligt omfang har fået det ønskede og mulige udbytte af ESDH-anvendelsen. Vi anbefalede, at man fremadrettet havde større fokus på at understøtte sagsprocesser inklusive bedre organisatorisk implementering og ledelsesmæssig forankring. Vi gav endvidere vores bud på ESDHs rolle i fremtiden, hvor vi forudsagde, at ESDH som selvstændig løsning gradvist vil forsvinde en udvikling vi ser bekræftet, og som vi forventer vil fortsætte. Vi kan i denne rapport konstatere, at der er sket en positiv udvikling mod bedre udnyttelse af ESDH-systemerne, men også at udviklingen går langsomt. Vores undersøgelser viser, at: Intentionerne er der både hos leverandører og kunder, men de store gevinster udebliver fortsat Der er behov for en ny tilgang til anskaffelse og implementering af ESDH med større fokus på at understøtte processer og udnytte mulighederne i ESDH-systemerne Fællesoffentlige tiltag er med til at drive udviklingen, og lige nu sker det primært gennem KOMBIT på vegne af kommunerne Leverandørerne er under pres priskonkurrencen er hård, og kunderne har store forventninger til den fortsatte udvikling af systemerne. DISSE FIRE VIGTIGE KONKLUSIONER UDDYBES HER OG ER GENNEMGÅENDE TEMAER I RESTEN AF RAPPORTEN 7

8 1. Intentionerne er der Leverandørerne har bl.a. forstået budskabet om, at det ikke er nok bare at levere et digitalt arkiv. Hvis ESDH-systemerne skal have en berettigelse fremadrettet, skal de spille en mere aktiv rolle i understøttelse af de offentlige sags- eller forretningsprocesser. Derfor tilbyder de fleste leverandører enten generelle værktøjer til procesunderstøttelse eller moduler til understøttelse af specifikke processer oftest til administrative processer, hvor der ikke krav til regelstyring eller beregninger, som der er i egentlige fagsystemer. ESDH-systemerne er dog fortsat umodne på dette område, og de er ikke blevet trykprøvet ud i alle hjørner i store kundeprojekter, ligesom leverandørerne er søgende efter den rigtige tilgang til at få bragt deres løsninger i spil. Kunderne har på deres side forstået, at effektive digitale processer ikke kommer af sig selv, når man implementerer et ESDH-system. Ledelsen har fået en større forventning om (og stiller krav til), at de store investeringer i ESDH-løsningerne også skal give gevinster. Men meget få ledere skaber de nødvendige rammer for at høste gevinsterne. Devoteams undersøgelse viser, at kun ca. 20 % af kunderne følger systematisk op på at høste gevinsterne, men de er så til gengæld bedre rustet til at fastholde en konstant transformation af organisationen og skabe den nødvendige forandring. Systematik og vedholdenhed er nøgleord, for hvis det alene overlades til ildsjæle, stivner forandringerne efter hvedebrødsdagene med systemet, da der ikke er afsat midler til at sikre gevinstrealiseringen. At der er et uudnyttet potentiale, dokumenterer undersøgelsen også vi padler af sted i en speedbåd, som en af deltagerne i undersøgelsen udtaler. Læs mere i kapitlet De offentlige kunder på side 45, samt i artiklen Gevinstrealisering struktur og roller på side 23. På trods af de gode intentioner er virkeligheden, at det stadig ikke har udmøntet sig i mange dokumenterede successer. På udvalgte områder er der dog sket forandringer eksempelvis er departementernes kerneprocesser (ministerbetjening og 20-spørgsmål til ministeren) i stort omfang blevet forbedret, og det samme er sket på andre udvalgte områder. 2. Behov for paradigmeskift Der er behov for en ny tilgang til anskaffelse og implementering af ESDH med større fokus på at understøtte processer og udnytte mulighederne i systemerne. Samlet set må man konstatere, at ESDHsystemerne endnu ikke er slået igennem som de effektiviseringsmaskiner, de bør have potentialet til at blive. Dette kan vi se både fra undersøgelsen og fra de aktuelle projekter, Devoteam er involveret i. Devoteam ser derfor et behov for en tilgang, hvor man: Går målrettet efter at understøtte de af organisationens sagsprocesser, der skal bo i ESDH-systemet. Dette kan enten realiseres gennem udbud eller ved at se på muligheder for procesunderstøttelse i sin eksisterende løsning eventuelt ved at tilkøbe særlige moduler. Understøttelsen af sagsprocesserne bør ske i tæt dialog med leverandøren og udnytte mulighederne i det konkrete system. Flytter ansvaret for at høste gevinsterne ud af projektorganisationen og ind i linjeledelsen, og endvidere bruger business case og gevinstmål som primære styringsredskaber ved implementering af de valgte sagsprocesser i systemet og ved den nødvendige omlægning af arbejdsgangene i organisationen. Se artikel Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH på side 19. 8

9 Systematisk opfølgning på gevinster Ja 20% Figur 2: Andel af kunder, der følger systematisk op på at høste gevinster. 3. Fællesoffentlige initiativer Der har gennem flere år været en del fællesoffentlige initiativer til at drive udviklingen på ESDH-området, uden det har resulteret i store konkrete resultater. FESD-initiativerne fra 2004 og til ca har dog skubbet ESDH-anvendelsen og systemerne i en fælles retning, hvilket har været positivt. Efter FESD har der ikke været store fællesoffentlige initiativer på ESDH-området, ud over det fortsatte standardiseringsarbejde i OIO-regi. Aktuelt har KOMBIT dog taget førertrøjen på vegne af kommunerne, hvor der er et udtalt behov for fælles retning. Dette skyldes konkurrenceudsættelsen af de store monopolsystemer efter salget af KMD. KOMBITs initiativer er samlet under betegnelsen Den fælleskommunale rammearkitektur, som også påvirker kommunernes ES- DH-systemer. De ESDH-leverandører, der fortsat ønsker at levere løsninger til kommunerne, vil således skulle indordne sig efter rammearkitekturen, forudsat at kommunerne prioriterer, at deres it-leverandører overholder rammearkitekturens krav. Der tegner sig et udviklingsbillede, hvor der fortsat vil være et komplekst systemunivers hos mange offentlige kunder med mange leverandører. Dette betyder et fortsat behov for, at systemerne skal fungere uden driftsmæssig afhængighed af andre systemer ellers vil den enkelte leverandør ikke stå inde for svartider og andre servicemål. Kommunerne arbejder således i retning af, at sammenhæng og tværgående overblik skal skabes på anden måde end med ét fælles arkiv eller tæt integration mellem fagsystemer. Overblik over sager og dokumenter på tværs af systemer er KOMBIT ved at etablere for kommunerne ved hjælp af løsningen SAPA (Sags- og Partsoverblik). I staten er der initiativer, der peger i flere retninger nogen arbejder på en løsning, der dækker hele ministerområdet, mens andre vælger at have flere ESDH-systemer indenfor samme ministerområde. Læs mere i artiklen om ESDHs rolle i systemlandskabet på side Leverandørerne er under fortsat pres Der er fortsat for mange ESDH-leverandører til et forholdsvist lille marked som det danske. Der er ca. 10 leverandører til at dække ca. 200 offentlige kunder (98 kommuner og ca. samme antal i staten og regioner). Dette medfører stadigt lavere priser i de udbud, der bliver gennemført, og leverandørerne skal have et effektivt leveranceapparat for at tjene penge på projekterne. Samtidig skal leverandørerne leve op til kundernes øgede forventninger om fx bedre værktøjer til procesunderstøttelse, målrettede brugergrænseflader til forskellige typer af brugere, samt et fortsat pres om at levere løsninger med færre fejl. Se artiklen Hvad koster ESDH i dag? på side 33. Endelig er leverandørerne i nogle sammenhænge i direkte konkurrence med fagsystemer, der i flere tilfælde tilbyder den mest nødvendige ESDH-funktionalitet. Modsvaret fra leverandørernes side er selv at gøre ESDH-systemet til fagsystem for nogle udvalgte sagsprocesser. I de følgende tre afsnit ser vi først på ESDHs rolle fremover til at få effektive digitale processer. Dernæst dykker vi ned i forklaringerne bag den lidt langsommelige udvikling, og endelig giver vi vores vurdering af de nuværende systemers og leverandørers muligheder for at leve op til kundernes forventninger. 9

10 ESDHS ROLLE FREMOVER I EFFEKTIVE DIGITALE PROCESSER Ambitionen om at ESDH skal være systemet, der rummer alle administrative sagsområder og være arkivet for alle sager og dokumenter, er definitivt frafaldet i de fleste organisationer. Der vil være arkiver i flere systemer, og hensynet til at få effektive digitale processer gør, at man på mange områder anskaffer dedikerede fagsystemer. Et centralt dilemma i disse år er, om specifikke sagsområder skal rummes i ESDH eller i egentlige fagsystemer. Måske af denne årsag tilbyder de fleste ESDH-systemer efterhånden moduler eller funktioner til at understøtte simple sagsprocesser, hvor man ikke behøver at anvende et dedikeret og ofte dyrt og komplekst fagsystem. På nogle sagsområder kan ESDH-systemet således opsættes til at fungere som fagsystem, hvilket bør give kunderne anledning til at overveje, om det er muligt at rydde op i sin systemportefølje. Oprydningen skal dog ske med varsomhed, da ESDH-systemer ikke er velegnet til at håndtere alle sagsprocesser. I mange tilfælde vil det være relevant at fastholde et dedikeret fagsystem. Under alle omstændigheder kan ESDH-systemet bidrage til understøtte effektiviseringsdagsordenen hos offentlige organisationer både til at gøre organisationen robust over for de grønthøsterbesparelser, der løbende rammer og til at foretage målrettede effektiviseringer på udvalgte områder. Vi taler i denne rapport meget om at understøtte sagsprocesser gennem ESDH og påpeger, at ESDH-systemet kan være fagsystem for nogle sagsprocesser. På side 11 giver vi et bud på, hvilke kriterier, der afgør, om en sagsproces med fordel kan understøttes af et ESDH-system, suppleret af konkrete eksempler i Figur 3. Videnstunge Det indre liv Aktindsigt Klager Lovproces Byggesag Policy-opgaver Personale/HR Møde/udvalg Repetitive Tilsyn 20/ministerforelæggelse PPR Ad hoc DUBU Pension Tilskudsadmin Regelstyrede eller mange beregninger Oplagte processer til ESDH Mulige processer til ESDH. Overvej om der findes relevante fagsystemer ESDH ikke relevant for disse processer Figur 3: Vurdering af hvilke processer, der kan bo i ESDH 10

11 DEDIKERET FAGSYSTEM VS. ESDH SOM FAGSYSTEM? Mange offentlige organisationer overvejer, om faglige sagsprocesser skal understøttes af et dedikeret fagsystem, eller om de kan bo i et generelt ESDH-system. Svaret er ikke entydigt, men i skemaet giver vi et bud på kriterier og angiver med stjerner, hvor det vil være en fordel at bruge henholdsvis ESDH eller et fagsystem til at understøtte sagsprocessen. Kriterier ESDH Fagsystem Repetitive mange ensartede sager Videnstunge stor grad af sagsbehandlerskøn eller -viden Beregninger i systemet Kompleks regelstyring indbygget i systemet Komplekse dokumenter med lang produktionsproces ** *** * *** *** * *** *** * Processer der vil kunne bo i ESDH-systemet er oftest videnstunge processer, der primært omfatter den administrative håndtering af sager og dokumenter. Disse kan typisk understøttes ved opsætning af simple workflows og tidsfrister. Eksempel på sådanne processer er gængse administrative sagsprocesser, som fx aktindsigt og klager, samt mere fagspecifikke sagsområder, som fx understøttelse af pædagogisk psykologisk rådgivning i kommunerne, hvor flere kommuner har et dedikeret PPR-system, der i store træk har de samme funktioner som et moderne ESDHsystem. Andre sagsprocesser kan overvejes at blive understøttet af ESDH-systemet fx sager i relation til medarbejderes ansættelsesforløb. Her har nogle organisationer valgt et dedikeret fagsystem eller at anvende økonomi/erpsystemet, mens andre anvender ESDH-systemet. Begge valg kan være fornuftige i den konkrete sammenhæng. I Figur 3 giver vi et bud på hvilke konkrete processer, der vil kunne bo i ESDH-systemet på baggrund af en kombination af kriterier. I denne rapport anvender vi begrebet ESDH som fagsystem til at beskrive de sagsprocesser, der kan få en særlig understøttelse i ESDH-systemet gennem opsætning af standardsystemet og uden behov for særlig udvikling/programmering. 11

12 FORKLARINGER PÅ DEN LANGSOMME UDVIKLING Devoteams undersøgelser i forbindelse med denne rapport, sammenholdt med vores erfaringer fra aktuelle projekter, peger på en række væsentlige forklaringer på, hvorfor forbedringerne ikke sker hurtigere: Systemernes bedste praksis bliver ikke bragt i spil: Hos mange kunder anvendes ESDH-systemet ikke på systemets præmisser typisk fordi brugerne ikke er klar over, hvilke muligheder der ligger i systemet, eller at organisationen ikke er parat til at ændre på sine arbejdsgange. Dette skyldes ofte en uhensigtsmæssig implementering af systemet eller en utilstrækkelig dialog mellem kunde og leverandør. Stadig mistillid til leverandørerne: Devoteams undersøgelse viser, at kunderne sådan set er rimeligt tilfredse med deres system. Derimod halter det mere med samarbejdet med leverandørerne herunder at man føler sig dårligt rådgivet omkring mulighederne i systemet. Dette kan være forklaringen på, at kunderne ikke igangsætter revitaliseringsprojekter man har ikke den nødvendige tillid til sin leverandør. Kunderne oplever stadig, at der er mange fejl i systemerne, der ikke bliver rettet, og at kunderne fungerer som fremskudte testbastioner ved installation af nye versioner. Generelt er test et stedbarn det bliver ikke gennemført systematisk ved overtagelse af systemerne, og kunderne kender ofte ikke kvaliteten af systemet, når de går i drift. Gode råd og en pragmatisk tilgang til test er beskrevet i artiklen vedrørende test på side 35. Der mangler kompetencer i ledelsen til at håndtere de særlige problemer i komplekse it-projekter: ESDH-systemer er, populært sagt, potentielle effektiviseringsmaskiner, men de bliver først til reelle effektiviseringsmaskiner, hvis kunden formår at tage systemet til sig og udnytte det optimalt. Dette kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed og særlige ledelseskompetencer i relation til digitaliseringen. Mellemlederne skal være parate til at ændre på vante arbejdsgange og udnytte systemets bedste praksis, og topledelsen bør insistere på, at organisationen som helhed høster gevinsterne også de tværgående, som mellemlederne ikke ser (eller ikke har en interesse i at se). De store forandringer i anvendelsen af ESDH sker ofte i forbindelse med udbud: Væsentlige forandringer i kundernes ESDH-anvendelse afventer ofte en nyanskaffelse gennem et udbud. Der er godt nok kunder, som forsøger at revitalisere sit eksisterende system, men det er svært at skabe den nødvendige forandring, som et udbud kan initiere. På trods af at de fleste offentlige kunder kunne få mere ud af deres eksisterende system, er der meget få, der igangsætter en revitalisering af deres eksisterende system. Kravspecifikationer til ESDH-systemer har forkert fokus: De fleste kravspecifikationer er bygget op af en lang liste af specifikke funktionskrav. I stedet bør kravspecifikationen beskrive, hvilke processer systemet skal anvendes til, og hvordan man ønsker at arbejde i organisationen. Når man har truffet valg om system, har kunden mulighed for at blive inspireret og udnytte de særlige muligheder, der ligger i systemet. Valget af løsning vil givetvis stadig stå mellem den samme gruppe af systemer, men valget bør ske ud fra kundens konkrete forretningsbehov og ikke ud fra opfyldelse af den lange liste af detaljerede krav. Dette ændrede fokus i kravspecifikationerne vil forhåbentlig påvirke udviklingen af systemerne i den ønskede retning. Manglende samspil mellem leverandør og kunde: Devoteams erfaring er, at et tættere samspil mellem leverandør og kunde vil skabe et større udbytte af systemet i den enkelte organisation. Leverandøren skal på den ene side have mulighed for at bringe sit systems bedste praksis i spil. På den anden side skal kunden være bedre til at formidle sine behov for understøttelse af sagsprocesser og formå at implementere dem. 12

13 KAN LEVERANDØRER OG SYSTEMER OPFYLDE FORVENTNINGERNE? Leverandørerne ønsker i høj grad at kunne bidrage til at skabe større gevinster hos myndighederne, og de har alle i deres udviklingsplaner at blive bedre til at understøtte sagsprocesser. Men markedet er presset der er mange leverandører, og vil de med det aktuelle prispres være i stand til at leve op til kundernes forventninger? Det er Devoteams vurdering, at såfremt leverandørerne formår at navigere i det pressede marked samt træffe og effektuere de rigtige strategiske beslutninger omkring deres systemers rolle, vil de fleste af de nuværende leverandører have forudsætninger for at klare sig men at der formentlig vil ske en indsnævring af feltet på det forholdsvis lille danske marked. Devoteam vurderer endvidere, at de fleste af ESDH-systemerne reelt bliver bedre til at understøtte sagsprocesser, og at der kommer gradvist flere sagsprocesser indbygget som standard i eller som tillægsmoduler til løsningerne. De er dog fortsat umodne på dette område, og kundernes anvendelse og efterspørgsel vil formentlig have indflydelse på, hvor udviklingen især vil ske. Dette gælder både hvilke domæner/sagsområder, der bliver procesunderstøttet samt hvordan; altså som reel automatisering af manuelle opgaver, som semi-automatisering, eller blot som støtte til brugeren i form af tjeklister. Det bliver endvidere interessant at se, hvordan nye teknologier og løsningstyper vil komme til at påvirke det danske marked. I øjeblikket vinder fx cloud-teknologier mere indpas i første omgang primært som en driftsplatform for servere og infrastruktur, men på sigt forventer Devoteam, at også hele eller dele af ESDH-funktionaliteten kan leveres som en cloud-ydelse. Parallelt hermed forventer vi også, at internationale leverandører og løsninger vil finde vej til det danske marked, selv om der kan være en barriere ved de danske basisbehov herunder den nordiske sagstradition, integrationer til basisregistre og de fællesoffentlige standarder. 13

14 RESTEN AF RAPPORTEN Devoteam har gennemført to analyser forud for denne rapport en analyse af leverandørsituationen, hvor 10 leverandører og deres systemer indgår, samt en web-baseret undersøgelse, hvor 86 offentlige organisationer har deltaget. Kunde- og leverandøranalysen har givet viden til to centrale kapitler i rapporten: Vurdering af det offentliges aktuelle ESDH-anvendelse og kundernes vurdering af leverandører og systemer: Et stort kapitel i rapporten er dedikeret til en opsamling på de vigtigste konklusioner fra web-undersøgelsen. Spændende læsning hvis man ønsker at forstå ESDH-situationen hos de offentlige kunder, og hvad der rører sig lige nu. Leverandørkataloget bagerst i rapporten kan bruges som opslagsværk over de aktuelle ESDH-systemer i Danmark. Hver leverandør har fået et dobbeltsidet opslag, hvor den ene side indeholder faktaoplysninger om leverandøren og systemet. Den anden side er Devoteams vurdering af den pågældende leverandør og system. Vurderingen er baseret på et halvdagsmøde med leverandøren suppleret med vores kendskab til leverandøren i øvrigt og endeligt eventuelt holdt op imod den vurdering, kunderne har givet i web-undersøgelsen. Derudover er der syv artikler, der belyser forskellige aspekter ved ESDH: 14

15 1. Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH Den udbredte mangel på store gevinster ved ESDH kalder på en ny måde at anskaffe og implementere ESDH-systemer. Devoteam anbefaler en tilgang, der kobler anvendelse og værdi tættere, og dermed skaber større mulighed for at høste de ønskede gevinster. Grundlæggende handler det om at se mere helhedsorienteret på anskaffelse og implementering og at skærpe fokus på realisering af gevinster. 2. Gevinstrealisering struktur og roller Business Case og Gevinstrealisering er efterhånden blevet en del af offentlige lederes begrebsapparat i forbindelse med digitaliseringsprojekter. I staten stilles der krav om at benytte Statens It-projektmodel, og i resten af den offentlige sektor er det også blevet udbredt. Men ét er at acceptere det som begreber noget andet er at anvende det konkret som værktøjer i forbindelse med forandringer ved ESDH og andre digitaliseringsprojekter. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad der skal til for at lykkes med gevinstrealisering i ESDH-projekter. 3. Digital ledelse og ESDH Mange offentlige ledere er famlende over for de særlige problemer, der knytter sig til digitaliseringsprojekter og ESDH-projekter er ingen undtagelse. Dette er en væsentlig årsag til de udeblevne gevinster ved mange ESDHprojekter man får ikke implementeret i bund, men forventer at gevinsterne kommer af sig selv. De særlige ledelseskompetencer, der er forbundet med digitalisering, kalder vi digital ledelse. Der er behov for at have særlig fokus på digital ledelse i en periode, indtil disse kompetencer bliver en integreret del af ledernes ledelsesfaglighed. 4. Hvad koster ESDH i dag? Priserne er under fortsat pres, hvilket på kort sigt kan opleves som positivt for kunderne. Men på længere sigt vil leverandørerne have færre ressourcer til at drive udviklingen. Hvis en leverandør skal overleve, skal han kunne levere effektive implementeringsprojekter samt levere yderligere moduler og ydelser, der kan skabe et langvarigt og frugtbart samarbejde mellem kunde og leverandører. Devoteam følger prisudviklingen tæt gennem udbud og dialog med kunder og leverandører, og har opdateret det aktuelle prisniveau for ESDH-anskaffelser. 5. Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster Det behøver ikke at være en naturlov, at ESDH-systemer indeholder mange fejl ved levering, og at der mangler funktionalitet, som blev lovet i tilbuddet. Kundens aktive holdning til og deltagelse i testarbejdet kan med en relativ lille indsats gøre en stor forskel i forhold til det leverede systems kvalitet. 6. ESDHs rolle i systemlandskabet ESDH-systemernes rolle har ændret sig hen over de seneste år og vil fortsat ændre sig. Fra primært at være et journalarkiv har det bevæget sig ud til den almindelige bruger, og nu er systemerne i yderligere udvikling mod at være fagsystem på nogle områder ud over fortsat at være det generelle sagsbehandlingssystem. I denne artikel beskriver vi de vigtigste drivere i denne udvikling. 7. Internationale trends og påvirkninger Vil store ressourcestærke, internationale leverandører tage kampen op med de lokale nordiske spillere, og på sigt udkonkurrere de (trods alt noget mindre) spillere vi i dag har på ESDH-markedet? Og hvilke trends og temaer fra den internationale scene påvirker måden, hvorpå vi udvikler ESDH-løsningerne på nordisk plan? 15

16 16

17 TEMAARTIKLER I det følgende bringer vi en række artikler med centrale emner, som Devoteam vurderer, er aktuelle og som mange kunder er optaget af. Flere af artiklerne indeholder konkrete anbefalinger til at få mere værdi af sit ESDHsystem og effektive digitale processer. TEMAARTIKLERNE ER: - Paradigmeskift for anskaffelse og implementering af ESDH - Gevinstrealisering struktur og roller - Digital ledelse og ESDH - Hvad koster ESDH i dag? - Giv test dens retmæssige plads fra Askepot til medsøster - ESDHs rolle i systemlandskabet - Internationale trends og påvirkninger 17

18 18

19 TEMAARTIKEL PARADIGMESKIFT FOR ANSKAFFELSE OG IMPLEMENTERING AF ESDH Den udbredte mangel på store gevinster ved ESDH kalder på en ny måde at anskaffe og implementere ESDHsystemer. Devoteam anbefaler en tilgang, der kobler anvendelse og værdi tættere, og dermed skaber større mulighed for at høste de ønskede gevinster. Grundlæggende handler det om at se mere helhedsorienteret på anskaffelse og implementering og at skærpe fokus på realisering af gevinster. Devoteams undersøgelser både i 2011 og i 2013 peger på, er der er stor efterspørgsel efter en ny tilgang til at anskaffe og implementere ESDH-systemer. Mange kunder ønsker et ESDH-system, der har potentiale til at forbedre sagsprocesser, en leverandør der er i stand til at bringe sin løsnings bedste praksis i spil, og så ønsker man desuden at høste flere gevinster ved at udnytte systemets muligheder optimalt. Men de færreste giver udtryk for, at de er lykkedes med dette. Uanset om man er en statslig, kommunal eller regional organisation, ser vi et potentiale i en anden tilgang både når man anskaffer nyt ESDHsystem, eller når man revitaliserer sit nuværende ESDHsystem. 19

20 1. KRAVSPECIFIKATION 2. UDBUD 3. IMPLEMENTERING MANGE KRAV SYSTEM PROCES LEVERANDØR Mindre kravspecifikation på baggrund af sagsprocesser Valg på baggrund af systemets evne til at understøtte processer og leverandørens evne til iterativ/agil implementering Iterativ impementering hvor systemets bedste praksis bringes i spil og processer tilpasses undervejs FOKUS PÅ GEVINSTER Figur 4: Fokus på sagsprocesser og aktiv brug af gevinstmål i hele forløbet Devoteam mener, at der er behov for et egentligt paradigmeskift at man må ændre på den traditionelle måde at anskaffe og implementere ESDH. I vores optik er de vigtigste elementer i en ny tilgang (se Figur 4), at: Kravspecifikationen primært skal tage afsæt i de vigtigste sagsprocesser Anskaffelsen fokuserer på både system og leverandør: - Valg af system skal ske med fokus på dets evne til at understøtte processerne gennem konfiguration - Valg af leverandør skal ske på baggrund af dennes evne til at indgå i et samarbejde med kunden om at få størst udbytte af det valgte system Implementeringsforløbet bør indeholde en vekselvirkning mellem opsætning af standardsystemet og tilpasning af sagsprocessen til systemets muligheder. Den røde tråd og styringsredskab gennem hele forløbet skal være de gevinster, man ønsker at opnå med systemet. ELEMENTERNE I EN NY TILGANG De vigtigste elementer i en ny tilgang fremgår af se Figur 4 og er uddybet i det følgende. Trin 1 - Kravspecifikation: Bør tage udgangspunkt i de vigtigste sagsprocesser, der skal understøttes af systemet (fx behandling af ansøgninger eller klager) og ikke kun i funktionalitet og egenskaber ved systemet. Dette kan ske ved, at de funktionelle krav i kravspecifikationen specificeres ved at beskrive, hvordan kunden ønsker at arbejde i sine sagsprocesser samt hvilke gevinstmål, man ønsker at opnå. Det kan i stort omfang erstatte den lange liste af krav til konkret funktionalitet, som typisk bliver anvendt i ESDH-kravspecifikationer. Eksempelvis kan 17 traditionelle krav til sagsoprettelses-funktionalitet erstattes med én beskrivelse af, hvordan systemet gør det nemt for brugeren at oprette sager ensartet og hurtigt i sammenhæng med den opgave, som brugeren arbejder med. Så skifter fokus til opgaveløsning via systemet fremfor løsreven systemfunktionalitet og bliver derved mere konkret på at skabe nytte i brugssituationen. Trin 2 - Udbud: Konsekvensen af denne ændring i kravspecifikationen bør desuden være en anden udvælgelsesproces, hvor leverandøren i sit tilbud både viser, hvor godt systemet kan understøtte processerne og at leverandøren samtidig er i stand til at indgå i et tæt samarbejde med 20

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

SPOR 2 - PROJEKTLEDERE

SPOR 2 - PROJEKTLEDERE SPOR 2 - PROJEKTLEDERE Kort om Yammer V. Mia Valentiner Opfølgning på snitflader V. Steen Pedersen Hedensted Kommune Networking walk n talk YAMMER Digital videndeling for projektledere på KY og KSD V/

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere