SUCCES MED IT-implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUCCES MED IT-implementering"

Transkript

1 JAN STENTOFT ARLBJØRN SØREN GRAUNGAARD PEDERSEN ANDERS HAUG TORBEN DAMGAARD SUCCES MED IT-implementering - i små og mellemstore virksomheder

2 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

3

4 Jan Stentoft Arlbjørn Søren Graungaard Pedersen Anders Haug Torben Damgaard Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

5 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010 Forlaget Libris Forfattere: Jan Stentoft Arlbjørn, Anders Haug, Søren Graungaard Pedersen og Torben Damgaard Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Henrik Finderup-Jensen DTP: Jan Nyborg Tarbensen Korrektur: Jens Lyng Tryk: Chronografisk A/S ISBN:

6 Indhold Forord... 9 Resumé Hvorfor bruge tid på IT-implementering? SMVs konkurrenceevne er under pres IT er et konkurrenceparameter Typiske faldgruber i IT-implementering Bogens IT-projekter Opsummering Diskussionsspørgsmål Faser og roller i IT-implementering Introduktion Projektfaser En kæde er ikke stærkere end sit svageste led Roller under IT-implementering Cases gennem alle fem faser Afrunding Diskussionsspørgsmål Behovserkendelse Introduktion Hvem ser eller skaber behovet? Sikring af gradvis større behovserkendelse Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i behovserkendelsen Diskussionsspørgsmål... 63

7 4. Forberedelse Introduktion Beskrivelse af den nuværende løsning Den fremtidige løsning Projektmål Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i forberedelsen Diskussionsspørgsmål Gennemførelse Introduktion Hvad er et projekt? Projektledelse Kritiske succesfaktorer Planlægning/plan Centrale teamroller under gennemførelsen Diskussionsspørgsmål Indkøring Introduktion Test Implementeringsstrategi Performancetab Nødberedskab Centrale teamroller under indkøring Diskussionsspørgsmål Drift Introduktion Undgå at falde tilbage til gamle vaner Effektmåling og succeskriterier Ledelse og datapolitikker Centrale teamroller i driftsfasen Diskussionsspørgsmål

8 8. Handling giver forvandling Introduktion Forandringsledelse En rejse fremover med løbende forbedringer Afrunding Diskussionsspørgsmål Referencer Appendiks Appendiks ROI eksempler (Return On Investment) Om forfatterne Stikordsregister

9

10 Forord Denne bog med titlen Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder er forfattet af en gruppe medarbejdere ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) på Syddansk Universitet i Kolding. Med forskellige baggrunde inden for blandt andet indkøb, planlægning, produktion, logistik, økonomistyringssystemer, international virksomhedsudvikling, informationssystemer, procesoptimering, strategi og ledelse i netværk og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder (SMV) er der sammensat en række kompetencer, der samlet spænder over et bredt fagligt emneområde med relevans for denne bog. Temaet for bogen er implementering af IT-systemer i SMV. Der er med andre ord fokus på, hvordan IT-projekter faktisk føres ud i livet. Det direkte formål med bogen er at styrke SMVs brug af IT-systemer, så de står som mere konkurrencedygtige partnere i forsyningskæder og netværk i takt med, at kravene til effektivitet, kvalitet og sporbarhed øges. Et indirekte formål med bogen er at gøre kløften mellem den akademiske verden og SMV mindre. Som repræsentanter for den akademiske verden er vi af den opfattelse, at der i den akademiske verden findes megen nyttig viden, der mangler at komme det sidste stykke ud over rampen, så det kan sættes i spil og forhåbentlig gøre gavn i praksis. Denne viden findes på flere fronter. Bedre implementering af IT-systemer er blot ét område. En blandt flere udfordringer ligger i formidlingen af den viden, som akademikere oparbejder og lagrer. Denne bog er således skrevet direkte til de praktikere, der findes i SMV. Bogen har ikke til hensigt at foretage detaljerede udpenslinger af problemer og svagheder. Bogens fokus er derimod, hvordan man kan komme videre fra at erkende problemstillingerne til faktisk at gøre noget ved dem. 9

11 Forord Et generelt problem omkring denne bogs tema er, at mange af de erfaringer, som er gjort med IT-implementering, ofte er formidlet i teknisk vanskeligt eller langhåret akademisk sprog. Dette kan være en barriere for, at denne viden modtages, forstås og anvendes blandt SMV. Et delmål med bogen har derfor været at forfatte den i et forståeligt sprog, men samtidig bevare et højt fagligt niveau. Gennem bogens kapitler bliver der henvist til fem konkrete IT-implementeringer, som forfatterteamet har fulgt gennem hele processen fra idé til drift. De fem virksomheder er alle relevante for bogens målgruppe og repræsenterer et bredt udsnit af forskellige IT-implementeringsprojekter. Virksomhederne varierer i både størrelse, branche og forretningsmodel. Fælles for dem alle er, at de er SMV, der står over for en udfordring med implementering af IT-systemer. De fulgte virksomheder er: TRESU A/S, Olet Industrigummi A/S, LPM Production A/S, Schela Plast A/S og Dansk Rustfri A/S. Der er en række organisationer og personer, vi ønsker at rette en speciel tak til. For det første vil vi gerne takke Stålcentrum, der har været med til at sikre økonomisk støtte til projektet. Dernæst rettes der en tak til Bertil Gregersen fra TRESU A/S, Jens Ove Nielsen og Lilian Sommerlund fra Schela Plast A/S, Conny Jakobsen fra Dansk Rustfri A/S, Charlotte N. Bæk fra LPM Production A/S og Frank A. Kaastrup fra Olet Industrigummi A/S. Vi er taknemmelige for, at I har åbnet op for virksomhedens døre, så det har været muligt at følge med i maskinrummet med at finde problemstillinger, løsningsforslag og skride til konkret handling. Vi retter også en tak til systemkonsulenterne Freddy Beck og Søren Jensen fra DataSign A/S, Lars Didrichsen, Bjørn Ivan Lange og Jan Løvendahl fra Bredana Systemudvikling A/S, som alle har bidraget med en del af implementeringen i de fem cases, der er fulgt. Endelig rettes der en tak til direktør Preben Rauff, Juelsmindetrælasterne A/S, direktør Søren Maarssø, TRESU A/S og netværksdirektør 10

12 Forord Erik Schleicher, Netværk Danmark for at have gennemlæst og givet værdifuld feedback til de første udkast af dette manuskript. God læselyst! September 2010 Jan Stentoft Arlbjørn, Søren Graungaard Pedersen, Anders Haug og Torben Damgaard 11

13

14 Resumé Denne bog om IT-implementering i SMV er blevet til ved at følge fem konkrete implementeringer af IT-systemer fra de indledende behovserkendelser til deres drift. Et af formålene med bogen er at synliggøre det forretningspotentiale, der er i mange SMV, ved systematisk at arbejde med at træne øjet til at se muligheder med IT-systemer til at forbedre de daglige arbejdsgange. Bogen introducerer og gennemgår en fasemodel til implementering af IT-systemer i SMV, der indeholder fem faser: 1. Behovserkendelse 2. Forberedelse 3. Gennemførelse 4. Indkøring 5. Drift Den præsenterede fasemodel er robust nok til at klare alle former for IT-systemer. Et af de centrale budskaber i bogen er, at det er vigtigt at basere valg af IT-systemer og tilsvarende løsninger på et grundigt forarbejde. Via simple kortlægningsteknikker er det muligt at visualisere, hvordan arbejdsprocesser foregår i dag. Sådanne optegninger giver ofte flere overraskelser i form at synliggørelse af dobbeltarbejde, manuelle og tidskrævende arbejdsgange og andre spildtyper. Det grundige forarbejde kan således føre til beslutninger, der kan ændre arbejdsgange, så de bliver mere værdiskabende. Et andet af bogens vigtige budskaber er vigtigheden af, at IT-projekter drives af en eller flere ildsjæle. Mange projekter når slet ikke at sejle fra havn og flere går på grund undervejs, fordi man mangler personer med de rette kompetencer og vilje til at løse de forskelligartede opgaver, der er før, under og efter implementering. Derfor er der også i bogen medtaget en beskrivelse af forskellige roller, 13

15 Resumé man bør være opmærksomme på er til stede, når man implementerer IT-systemer. Øvrige centrale budskaber i bogen kan sammenfattes til: som en omkostning. tilpas anvendelse i forhold til egen virksomheds forretningsprocesser. ser. værk). dige ressourcer til stede. Bogens sidste kapitel opsummerer bogens fasemodel og sætter fokus på forandringsledelse, samtidig med at IT-systemer og processer ændres i virksomheden. Budskabet er, at man løbende bør arbejde med at skabe procesforbedringer. De fleste vælger ofte at læse en bog fra start til slut, hvilket også er naturligt ud fra den måde forfattere har valgt at tilrette et manuskript på. Sådan kan denne bog også læses, men man kan også vælge at læse det sidste kapitel først og derefter gå tilbage til det første kapitel og videre frem. 14

16 1. Hvorfor bruge tid på IT-implementering? I dette første kapitel argumenterer vi for, at det er helt nødvendigt at styrke virksomhedens konkurrenceevne for ikke at blive overhalet af omgivelsernes krav og af ens konkurrenter. I jagten på dette kan mange SMV have gavn af at rette sigtekornet mod IT-implementering, fordi det i mange SMV vil kunne føre til øget effektivitet og større udvikling. Der anlægges en bred betragtning på, hvad IT-systemer er. Men fælles for dem alle er, at der er tale om software, der installeres, og som påvirker de konkrete arbejdsgange i virksomheden. Som eksempler på ITsystemer kan nævnes tidsregistrering, integrerede virksomhedssystemer (også kaldet for Enterprise Resource Planning (ERP) som f.eks. Dynamics Axapta, SAP og C5), sporbarhed ved brug af stregkode eller RFID (Radio Frequency Identification), som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og fysiske objekter med. Hvorfor er det ofte sådan, at udvikling kun sker i bilen på vejen hjem fra arbejde fredag eftermiddag? Bogen er skrevet med flere formål for øje. For det første at gøre SMV i stand til bedre at se de muligheder, IT-implementering kan give. For det andet med det formål at belyse at IT-implementering ikke kun handler om bits og bytes. Endelig, og for det tredje, at SMV skal blive bedre til at implementere IT-systemer og opnå de gevinster, der kan styrke deres konkurrenceevne. Målet er at gøre SMV bedre i stand til at 15

17 Kapitel 1 implementere IT-systemer, så berøringsangsten over for IT fjernes, og antallet af fejlslagne IT-projekter reduceres. 1.1 SMVs konkurrenceevne er under pres Danske SMVs konkurrenceevne er under pres fra flere sider i disse år. Dette er bl.a. et resultat af, at flere aktiviteter i dag outsources og offshores til lavtlønslande som Kina, Indien og lande i Østeuropa. Der stilles stadigvæk skærpede krav til lavere priser, øget kvalitet, kortere leveringstider og kompetenceudvikling både på strategiområdet og rent håndværksmæssigt. Globaliseringen har skærpet konkurrencen. Ud over det faglige håndværk er der også stigende pres på muligheden for sporing og procesdokumentation. Derudover er der også krav til virksomhedens sociale ansvarlighed. Det er ikke nok, at virksomhederne kan levere det rette produkt til den rette pris. De skal også værne om deres medarbejdere, der skal have ordnede arbejdsforhold ikke blot i egen virksomhed, men også i de virksomheder, der samarbejdes med. Endelig skal der i stigende omfang tænkes på bæredygtighed gennem miljøvenlige tiltag, så vores efterkommere også har en verden at leve i. Orden i eget hus Selvom SMVs omgivelser bliver mere globale og turbulente, hvilket man selvfølgelig må forholde sig til, så er der stadigvæk meget at gøre internt. Budskabet er, at orden i eget hus er nødvendig for at kunne sikre en sund og langsigtet platform for SMVs forretningsudvikling. Orden i eget hus er så at sige en forudsætning for, at man kan klare sig i global sammenhæng. En stigende globalisering har medført ændringer i konkurrencevilkårene. Tidligere konkurrerede virksomheder mod hinanden, men i dag er det i højere grad hele værdikæder, der konkurrerer. Leverandører og leverandørers leverandører går sammen med deres kunder i netværk, som 16

18 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? konkurrerer mod andre netværk. Værdikæder på tværs af landegrænser kæmper mod andre værdikæder, og for at indgå i disse internationale værdikæder er der et stort pres på de danske virksomheder for at kunne leve op til dokumentationskrav og systemkrav. Det stiller krav til, at SMV har orden i eget hus, hvis de ønsker at indgå effektivt og professionelt i de vindende værdikæder. Vi har set, hvordan fødevarebranchen stiller krav til sporbarheden i både råvarer, produktionsudstyr og emballagemateriale. Det er krav, som især i disse år mærkes hos underskoven af danske fødevareleverandører, men også i en række andre brancher. Hård konkurrence Ud over det stigende pres fra omgivelserne vokser presset også på den interne front. Konkurrenterne bliver dygtigere. De store globale virksomheder er på jagt efter markedsandele, og deres våben er stordriftsfordele og verdenskendte brands. Virksomheder i lavomkostningslande kan underbyde de danske virksomheders priser pga. lavere lønninger og overhead-omkostninger. Myten omkring dårlige produkter fra lavomkostningslandene er også så småt ved at rinde ud. Hvor man før i tiden var sikker på, at der med de lave priser også fulgte et tvivlsomt produkt, er disse lande efterhånden ved at kunne producere produkter af samme kvalitet som i de vestlige lande. Made in China er ikke nødvendigvis synonym med går i stykker efter få dage mere. Vækst på bundlinjen Men hvad kan man så gøre ved det? Lærebøgerne siger, at hvis man ikke kan være billigst, så må man være unik. Det betyder dog ikke, at omkostningerne er ligegyldige. De danske virksomheder står over for stadigt voksende krav om at sænke omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og det unikke. Nogle brancher oplever, at de danske virksomheder skal være konkurrencedygtige med konkurrenter, der drager fordel af nationale konkurrenceforhold, hvor subsidier, 17

19 Kapitel 1 lavere beskatning og bedre adgang til fremmedfinansiering er med til at styrke deres konkurrencefordele. Det er ikke nemt at være dansk virksomhed, men det er heller ikke umuligt. Mange kan gøre det, og mange gør det godt. Men skal den nuværende position fastholdes og udbygges, så kræver det dog, at der igangsættes en grundig oprydning i eget hus, hvis virksomhederne også i fremtiden ønsker at skabe vækst på bundlinjen. Danmark en økonomi, der bygger på SMV En stor del af den danske økonomi er bygget på SMV. Det vil sige virksomheder med færre end 250 ansatte og med en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 millioner euro. I EU udgør SMV 99,8% af alle virksomheder. Det er SMV, der er grundstenen i det danske erhvervsliv, og hvis de bukker under for presset, vil et stort antal danske arbejdspladser gå tabt, og den danske konkurrenceevne vil blive svækket betydeligt. Intelligent handling Det kræver handling at ruste danske SMV til den fortsatte globale konkurrence. Vi tillader os at kalde det for intelligent handling. De danske SMV har i mange år gjort det godt. Ellers ville de ikke have været med til at skabe det stærke fundament under den danske økonomi. Dette fundament er imidlertid truet med den nye globale dagsorden. Det er derfor tid til at se på, hvad der kan gøres aktivt for at kunne følge med i den udvikling. SMV er ofte blevet beskyldt for at tænke for meget i drift frem for i strategi. I SMV bruges ledelseskræfterne ofte i for høj grad til at følge med driften, hvor større fokus på strategisk ledelse er påkrævet. Med strategi menes der ikke store forkromede strategier indrammet i guld, men snarere nogle bevidste planer for, hvordan virksomheden skal se ud om tre til fem år. Den overvejende driftsmæssige tilgang betyder, at der ofte træffes kortsigtede beslutninger alt efter, hvad der ser ud til at kunne forbedre virksomhedens økonomi i dag. Men hvad med i 18

20 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? morgen? Kravene til SMV er høje i dag. Hvis danske SMV også skal være konkurrencedygtige i fremtiden, kræver det, at de forbereder sig på fremtiden, uden at det går ud over den daglige drift. 1.2 IT er et konkurrenceparameter SMV er oftest konkurrencedygtige på grund af deres høje kvalitet og pålidelighed samt den fleksibilitet, som de kan tilbyde qua deres mindre stramme forretningssetup. De er dog pressede fra flere sider, og hvis de i fremtiden fortsat skal være interessante for kunder, leverandører og medarbejdere, kræver det handling. Når omgivelserne forandrer sig, må SMV følge med, men hvor skal man lede, og hvad skal man lede efter? Træn øjet til at se forbedringer Hvis man leder efter rav, vil de fleste lede på stranden ved Vesterhavet efter noget lidt gulligt materiale liggende mellem stenene. Men det kan være vanskeligt at lede efter rav, hvis man ikke ved, hvordan rav ser ud, og at det typisk er mellem stenene på stranden ved Vesterhavet, det findes. At lede efter forbedringer i en virksomhed ligner dette. Det gælder nemlig om at have trænet øjet til at se mulighederne for forbedringer. I mange virksomheder er man ikke bevidst om de arbejdsgange, der sker i den daglige drift med f.eks. tilbudsgivning, opfølgning på tilbud, varemodtagelse, produktionsplanlægning, kørselsplanlægning m.v. Man ved selvfølgelig, hvad der foregår. Der kommer jo sager og produkter igennem hver dag. Men der foreligger ofte ikke-specificerede processer for arbejdet. Hvilket heller ikke nødvendigvis er nogen garanti for et bedre flow. Flere virksomheder, der har specificerede processer f.eks. som følge af en ISO-certificering, har en daglig praksis, der ikke følger de specificerede processer. ISO-papirerne siger ét, og hverdagen viser noget andet. Dette kan give stor variation i det arbejde, der udføres. Ud over manglende klarhed over de konkrete arbejdsgange er der ofte 19

21 Kapitel 1 også konkrete opgaver, som ikke er afstemt mellem medarbejderne. Der mangler klare rolle- og ansvarsfordelinger. Der er usammenhængende systemer, hvor man skal trække data ud af det ene system, for at taste dem ind i regneark, for derefter at importere dem i et nyt system. Systemerne snakker ikke sammen, hvilket man kan undre sig over, der ikke gøres noget ved, når man i dagligdagen ellers ikke er i tvivl om vigtigheden af, at medarbejdere skal snakke sammen. Virksomheder har mangel på IT-strategi Årsagen ligger ofte i, at SMV ikke har den fornødne viden om vigtigheden af IT. Hvis der var en klar IT-strategi, og der systematisk blev arbejdet med kortlægning af de IT-systemer, der bruges i det daglige, så ville en stor del af disse sandsynligvis kunne rationaliseres væk. De fleste virksomheder kæmper med et stort antal systemer, hvoraf nogle er reelle systemer, hvor der betales licens for anvendelse. Andre systemer er brugerudviklet i Excel og/eller Access og er måske ligefrem gemt på lokale pc er. Endelig er der en række af manuelle systemer, typisk arkiveret i ringbind og i baghovedet på planlæggere og værkførere. Antallet af IT-systemer lige fra systemer med licenser over Excel- og Access-databaser til manuelle systemer skaber ofte en skjult administrativ fabrik Denne ofte helt usynlige infrastruktur af systemer (den skjulte administrative fabrik) resulterer i, at ejermændene bag de forskellige systemer ofte bliver til små konger. I stedet for at have en strategi for hvordan data skal gemmes på så få og fælles databaser som muligt, så flyder disse data ofte frit rundt i virksomheden, hvilket kan føre til, at de samme data kan være lagret i flere delsystemer med hvert deres krav til løbende 20

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Lektionsplan Mødedatoer: Tidspunkt Lokale Proces- og systemanalyse i SMV

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Tirsdag den 6. november 2012 Vækststrategi Global Partner erfaringer med deltagelse i Offshore Supply projektet Vore overvejelser i forbindelse med Offshore Supply Hvad vi arbejder

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Velkommen til ROI2012

Velkommen til ROI2012 K1 Velkommen til ROI2012 Leif Vestergaard CEO EG A/S Bjarne Aarup Divisionsdirektør EG Logistik & Produktion Henrik R. Møller Divisionsdirektør EG Retail & Medie 1 Dystre udsigter 2 Konkurrenceevnen falder

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere