SUCCES MED IT-implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUCCES MED IT-implementering"

Transkript

1 JAN STENTOFT ARLBJØRN SØREN GRAUNGAARD PEDERSEN ANDERS HAUG TORBEN DAMGAARD SUCCES MED IT-implementering - i små og mellemstore virksomheder

2 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

3

4 Jan Stentoft Arlbjørn Søren Graungaard Pedersen Anders Haug Torben Damgaard Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

5 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010 Forlaget Libris Forfattere: Jan Stentoft Arlbjørn, Anders Haug, Søren Graungaard Pedersen og Torben Damgaard Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Henrik Finderup-Jensen DTP: Jan Nyborg Tarbensen Korrektur: Jens Lyng Tryk: Chronografisk A/S ISBN:

6 Indhold Forord... 9 Resumé Hvorfor bruge tid på IT-implementering? SMVs konkurrenceevne er under pres IT er et konkurrenceparameter Typiske faldgruber i IT-implementering Bogens IT-projekter Opsummering Diskussionsspørgsmål Faser og roller i IT-implementering Introduktion Projektfaser En kæde er ikke stærkere end sit svageste led Roller under IT-implementering Cases gennem alle fem faser Afrunding Diskussionsspørgsmål Behovserkendelse Introduktion Hvem ser eller skaber behovet? Sikring af gradvis større behovserkendelse Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i behovserkendelsen Diskussionsspørgsmål... 63

7 4. Forberedelse Introduktion Beskrivelse af den nuværende løsning Den fremtidige løsning Projektmål Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i forberedelsen Diskussionsspørgsmål Gennemførelse Introduktion Hvad er et projekt? Projektledelse Kritiske succesfaktorer Planlægning/plan Centrale teamroller under gennemførelsen Diskussionsspørgsmål Indkøring Introduktion Test Implementeringsstrategi Performancetab Nødberedskab Centrale teamroller under indkøring Diskussionsspørgsmål Drift Introduktion Undgå at falde tilbage til gamle vaner Effektmåling og succeskriterier Ledelse og datapolitikker Centrale teamroller i driftsfasen Diskussionsspørgsmål

8 8. Handling giver forvandling Introduktion Forandringsledelse En rejse fremover med løbende forbedringer Afrunding Diskussionsspørgsmål Referencer Appendiks Appendiks ROI eksempler (Return On Investment) Om forfatterne Stikordsregister

9

10 Forord Denne bog med titlen Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder er forfattet af en gruppe medarbejdere ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) på Syddansk Universitet i Kolding. Med forskellige baggrunde inden for blandt andet indkøb, planlægning, produktion, logistik, økonomistyringssystemer, international virksomhedsudvikling, informationssystemer, procesoptimering, strategi og ledelse i netværk og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder (SMV) er der sammensat en række kompetencer, der samlet spænder over et bredt fagligt emneområde med relevans for denne bog. Temaet for bogen er implementering af IT-systemer i SMV. Der er med andre ord fokus på, hvordan IT-projekter faktisk føres ud i livet. Det direkte formål med bogen er at styrke SMVs brug af IT-systemer, så de står som mere konkurrencedygtige partnere i forsyningskæder og netværk i takt med, at kravene til effektivitet, kvalitet og sporbarhed øges. Et indirekte formål med bogen er at gøre kløften mellem den akademiske verden og SMV mindre. Som repræsentanter for den akademiske verden er vi af den opfattelse, at der i den akademiske verden findes megen nyttig viden, der mangler at komme det sidste stykke ud over rampen, så det kan sættes i spil og forhåbentlig gøre gavn i praksis. Denne viden findes på flere fronter. Bedre implementering af IT-systemer er blot ét område. En blandt flere udfordringer ligger i formidlingen af den viden, som akademikere oparbejder og lagrer. Denne bog er således skrevet direkte til de praktikere, der findes i SMV. Bogen har ikke til hensigt at foretage detaljerede udpenslinger af problemer og svagheder. Bogens fokus er derimod, hvordan man kan komme videre fra at erkende problemstillingerne til faktisk at gøre noget ved dem. 9

11 Forord Et generelt problem omkring denne bogs tema er, at mange af de erfaringer, som er gjort med IT-implementering, ofte er formidlet i teknisk vanskeligt eller langhåret akademisk sprog. Dette kan være en barriere for, at denne viden modtages, forstås og anvendes blandt SMV. Et delmål med bogen har derfor været at forfatte den i et forståeligt sprog, men samtidig bevare et højt fagligt niveau. Gennem bogens kapitler bliver der henvist til fem konkrete IT-implementeringer, som forfatterteamet har fulgt gennem hele processen fra idé til drift. De fem virksomheder er alle relevante for bogens målgruppe og repræsenterer et bredt udsnit af forskellige IT-implementeringsprojekter. Virksomhederne varierer i både størrelse, branche og forretningsmodel. Fælles for dem alle er, at de er SMV, der står over for en udfordring med implementering af IT-systemer. De fulgte virksomheder er: TRESU A/S, Olet Industrigummi A/S, LPM Production A/S, Schela Plast A/S og Dansk Rustfri A/S. Der er en række organisationer og personer, vi ønsker at rette en speciel tak til. For det første vil vi gerne takke Stålcentrum, der har været med til at sikre økonomisk støtte til projektet. Dernæst rettes der en tak til Bertil Gregersen fra TRESU A/S, Jens Ove Nielsen og Lilian Sommerlund fra Schela Plast A/S, Conny Jakobsen fra Dansk Rustfri A/S, Charlotte N. Bæk fra LPM Production A/S og Frank A. Kaastrup fra Olet Industrigummi A/S. Vi er taknemmelige for, at I har åbnet op for virksomhedens døre, så det har været muligt at følge med i maskinrummet med at finde problemstillinger, løsningsforslag og skride til konkret handling. Vi retter også en tak til systemkonsulenterne Freddy Beck og Søren Jensen fra DataSign A/S, Lars Didrichsen, Bjørn Ivan Lange og Jan Løvendahl fra Bredana Systemudvikling A/S, som alle har bidraget med en del af implementeringen i de fem cases, der er fulgt. Endelig rettes der en tak til direktør Preben Rauff, Juelsmindetrælasterne A/S, direktør Søren Maarssø, TRESU A/S og netværksdirektør 10

12 Forord Erik Schleicher, Netværk Danmark for at have gennemlæst og givet værdifuld feedback til de første udkast af dette manuskript. God læselyst! September 2010 Jan Stentoft Arlbjørn, Søren Graungaard Pedersen, Anders Haug og Torben Damgaard 11

13

14 Resumé Denne bog om IT-implementering i SMV er blevet til ved at følge fem konkrete implementeringer af IT-systemer fra de indledende behovserkendelser til deres drift. Et af formålene med bogen er at synliggøre det forretningspotentiale, der er i mange SMV, ved systematisk at arbejde med at træne øjet til at se muligheder med IT-systemer til at forbedre de daglige arbejdsgange. Bogen introducerer og gennemgår en fasemodel til implementering af IT-systemer i SMV, der indeholder fem faser: 1. Behovserkendelse 2. Forberedelse 3. Gennemførelse 4. Indkøring 5. Drift Den præsenterede fasemodel er robust nok til at klare alle former for IT-systemer. Et af de centrale budskaber i bogen er, at det er vigtigt at basere valg af IT-systemer og tilsvarende løsninger på et grundigt forarbejde. Via simple kortlægningsteknikker er det muligt at visualisere, hvordan arbejdsprocesser foregår i dag. Sådanne optegninger giver ofte flere overraskelser i form at synliggørelse af dobbeltarbejde, manuelle og tidskrævende arbejdsgange og andre spildtyper. Det grundige forarbejde kan således føre til beslutninger, der kan ændre arbejdsgange, så de bliver mere værdiskabende. Et andet af bogens vigtige budskaber er vigtigheden af, at IT-projekter drives af en eller flere ildsjæle. Mange projekter når slet ikke at sejle fra havn og flere går på grund undervejs, fordi man mangler personer med de rette kompetencer og vilje til at løse de forskelligartede opgaver, der er før, under og efter implementering. Derfor er der også i bogen medtaget en beskrivelse af forskellige roller, 13

15 Resumé man bør være opmærksomme på er til stede, når man implementerer IT-systemer. Øvrige centrale budskaber i bogen kan sammenfattes til: som en omkostning. tilpas anvendelse i forhold til egen virksomheds forretningsprocesser. ser. værk). dige ressourcer til stede. Bogens sidste kapitel opsummerer bogens fasemodel og sætter fokus på forandringsledelse, samtidig med at IT-systemer og processer ændres i virksomheden. Budskabet er, at man løbende bør arbejde med at skabe procesforbedringer. De fleste vælger ofte at læse en bog fra start til slut, hvilket også er naturligt ud fra den måde forfattere har valgt at tilrette et manuskript på. Sådan kan denne bog også læses, men man kan også vælge at læse det sidste kapitel først og derefter gå tilbage til det første kapitel og videre frem. 14

16 1. Hvorfor bruge tid på IT-implementering? I dette første kapitel argumenterer vi for, at det er helt nødvendigt at styrke virksomhedens konkurrenceevne for ikke at blive overhalet af omgivelsernes krav og af ens konkurrenter. I jagten på dette kan mange SMV have gavn af at rette sigtekornet mod IT-implementering, fordi det i mange SMV vil kunne føre til øget effektivitet og større udvikling. Der anlægges en bred betragtning på, hvad IT-systemer er. Men fælles for dem alle er, at der er tale om software, der installeres, og som påvirker de konkrete arbejdsgange i virksomheden. Som eksempler på ITsystemer kan nævnes tidsregistrering, integrerede virksomhedssystemer (også kaldet for Enterprise Resource Planning (ERP) som f.eks. Dynamics Axapta, SAP og C5), sporbarhed ved brug af stregkode eller RFID (Radio Frequency Identification), som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og fysiske objekter med. Hvorfor er det ofte sådan, at udvikling kun sker i bilen på vejen hjem fra arbejde fredag eftermiddag? Bogen er skrevet med flere formål for øje. For det første at gøre SMV i stand til bedre at se de muligheder, IT-implementering kan give. For det andet med det formål at belyse at IT-implementering ikke kun handler om bits og bytes. Endelig, og for det tredje, at SMV skal blive bedre til at implementere IT-systemer og opnå de gevinster, der kan styrke deres konkurrenceevne. Målet er at gøre SMV bedre i stand til at 15

17 Kapitel 1 implementere IT-systemer, så berøringsangsten over for IT fjernes, og antallet af fejlslagne IT-projekter reduceres. 1.1 SMVs konkurrenceevne er under pres Danske SMVs konkurrenceevne er under pres fra flere sider i disse år. Dette er bl.a. et resultat af, at flere aktiviteter i dag outsources og offshores til lavtlønslande som Kina, Indien og lande i Østeuropa. Der stilles stadigvæk skærpede krav til lavere priser, øget kvalitet, kortere leveringstider og kompetenceudvikling både på strategiområdet og rent håndværksmæssigt. Globaliseringen har skærpet konkurrencen. Ud over det faglige håndværk er der også stigende pres på muligheden for sporing og procesdokumentation. Derudover er der også krav til virksomhedens sociale ansvarlighed. Det er ikke nok, at virksomhederne kan levere det rette produkt til den rette pris. De skal også værne om deres medarbejdere, der skal have ordnede arbejdsforhold ikke blot i egen virksomhed, men også i de virksomheder, der samarbejdes med. Endelig skal der i stigende omfang tænkes på bæredygtighed gennem miljøvenlige tiltag, så vores efterkommere også har en verden at leve i. Orden i eget hus Selvom SMVs omgivelser bliver mere globale og turbulente, hvilket man selvfølgelig må forholde sig til, så er der stadigvæk meget at gøre internt. Budskabet er, at orden i eget hus er nødvendig for at kunne sikre en sund og langsigtet platform for SMVs forretningsudvikling. Orden i eget hus er så at sige en forudsætning for, at man kan klare sig i global sammenhæng. En stigende globalisering har medført ændringer i konkurrencevilkårene. Tidligere konkurrerede virksomheder mod hinanden, men i dag er det i højere grad hele værdikæder, der konkurrerer. Leverandører og leverandørers leverandører går sammen med deres kunder i netværk, som 16

18 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? konkurrerer mod andre netværk. Værdikæder på tværs af landegrænser kæmper mod andre værdikæder, og for at indgå i disse internationale værdikæder er der et stort pres på de danske virksomheder for at kunne leve op til dokumentationskrav og systemkrav. Det stiller krav til, at SMV har orden i eget hus, hvis de ønsker at indgå effektivt og professionelt i de vindende værdikæder. Vi har set, hvordan fødevarebranchen stiller krav til sporbarheden i både råvarer, produktionsudstyr og emballagemateriale. Det er krav, som især i disse år mærkes hos underskoven af danske fødevareleverandører, men også i en række andre brancher. Hård konkurrence Ud over det stigende pres fra omgivelserne vokser presset også på den interne front. Konkurrenterne bliver dygtigere. De store globale virksomheder er på jagt efter markedsandele, og deres våben er stordriftsfordele og verdenskendte brands. Virksomheder i lavomkostningslande kan underbyde de danske virksomheders priser pga. lavere lønninger og overhead-omkostninger. Myten omkring dårlige produkter fra lavomkostningslandene er også så småt ved at rinde ud. Hvor man før i tiden var sikker på, at der med de lave priser også fulgte et tvivlsomt produkt, er disse lande efterhånden ved at kunne producere produkter af samme kvalitet som i de vestlige lande. Made in China er ikke nødvendigvis synonym med går i stykker efter få dage mere. Vækst på bundlinjen Men hvad kan man så gøre ved det? Lærebøgerne siger, at hvis man ikke kan være billigst, så må man være unik. Det betyder dog ikke, at omkostningerne er ligegyldige. De danske virksomheder står over for stadigt voksende krav om at sænke omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og det unikke. Nogle brancher oplever, at de danske virksomheder skal være konkurrencedygtige med konkurrenter, der drager fordel af nationale konkurrenceforhold, hvor subsidier, 17

19 Kapitel 1 lavere beskatning og bedre adgang til fremmedfinansiering er med til at styrke deres konkurrencefordele. Det er ikke nemt at være dansk virksomhed, men det er heller ikke umuligt. Mange kan gøre det, og mange gør det godt. Men skal den nuværende position fastholdes og udbygges, så kræver det dog, at der igangsættes en grundig oprydning i eget hus, hvis virksomhederne også i fremtiden ønsker at skabe vækst på bundlinjen. Danmark en økonomi, der bygger på SMV En stor del af den danske økonomi er bygget på SMV. Det vil sige virksomheder med færre end 250 ansatte og med en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 millioner euro. I EU udgør SMV 99,8% af alle virksomheder. Det er SMV, der er grundstenen i det danske erhvervsliv, og hvis de bukker under for presset, vil et stort antal danske arbejdspladser gå tabt, og den danske konkurrenceevne vil blive svækket betydeligt. Intelligent handling Det kræver handling at ruste danske SMV til den fortsatte globale konkurrence. Vi tillader os at kalde det for intelligent handling. De danske SMV har i mange år gjort det godt. Ellers ville de ikke have været med til at skabe det stærke fundament under den danske økonomi. Dette fundament er imidlertid truet med den nye globale dagsorden. Det er derfor tid til at se på, hvad der kan gøres aktivt for at kunne følge med i den udvikling. SMV er ofte blevet beskyldt for at tænke for meget i drift frem for i strategi. I SMV bruges ledelseskræfterne ofte i for høj grad til at følge med driften, hvor større fokus på strategisk ledelse er påkrævet. Med strategi menes der ikke store forkromede strategier indrammet i guld, men snarere nogle bevidste planer for, hvordan virksomheden skal se ud om tre til fem år. Den overvejende driftsmæssige tilgang betyder, at der ofte træffes kortsigtede beslutninger alt efter, hvad der ser ud til at kunne forbedre virksomhedens økonomi i dag. Men hvad med i 18

20 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? morgen? Kravene til SMV er høje i dag. Hvis danske SMV også skal være konkurrencedygtige i fremtiden, kræver det, at de forbereder sig på fremtiden, uden at det går ud over den daglige drift. 1.2 IT er et konkurrenceparameter SMV er oftest konkurrencedygtige på grund af deres høje kvalitet og pålidelighed samt den fleksibilitet, som de kan tilbyde qua deres mindre stramme forretningssetup. De er dog pressede fra flere sider, og hvis de i fremtiden fortsat skal være interessante for kunder, leverandører og medarbejdere, kræver det handling. Når omgivelserne forandrer sig, må SMV følge med, men hvor skal man lede, og hvad skal man lede efter? Træn øjet til at se forbedringer Hvis man leder efter rav, vil de fleste lede på stranden ved Vesterhavet efter noget lidt gulligt materiale liggende mellem stenene. Men det kan være vanskeligt at lede efter rav, hvis man ikke ved, hvordan rav ser ud, og at det typisk er mellem stenene på stranden ved Vesterhavet, det findes. At lede efter forbedringer i en virksomhed ligner dette. Det gælder nemlig om at have trænet øjet til at se mulighederne for forbedringer. I mange virksomheder er man ikke bevidst om de arbejdsgange, der sker i den daglige drift med f.eks. tilbudsgivning, opfølgning på tilbud, varemodtagelse, produktionsplanlægning, kørselsplanlægning m.v. Man ved selvfølgelig, hvad der foregår. Der kommer jo sager og produkter igennem hver dag. Men der foreligger ofte ikke-specificerede processer for arbejdet. Hvilket heller ikke nødvendigvis er nogen garanti for et bedre flow. Flere virksomheder, der har specificerede processer f.eks. som følge af en ISO-certificering, har en daglig praksis, der ikke følger de specificerede processer. ISO-papirerne siger ét, og hverdagen viser noget andet. Dette kan give stor variation i det arbejde, der udføres. Ud over manglende klarhed over de konkrete arbejdsgange er der ofte 19

21 Kapitel 1 også konkrete opgaver, som ikke er afstemt mellem medarbejderne. Der mangler klare rolle- og ansvarsfordelinger. Der er usammenhængende systemer, hvor man skal trække data ud af det ene system, for at taste dem ind i regneark, for derefter at importere dem i et nyt system. Systemerne snakker ikke sammen, hvilket man kan undre sig over, der ikke gøres noget ved, når man i dagligdagen ellers ikke er i tvivl om vigtigheden af, at medarbejdere skal snakke sammen. Virksomheder har mangel på IT-strategi Årsagen ligger ofte i, at SMV ikke har den fornødne viden om vigtigheden af IT. Hvis der var en klar IT-strategi, og der systematisk blev arbejdet med kortlægning af de IT-systemer, der bruges i det daglige, så ville en stor del af disse sandsynligvis kunne rationaliseres væk. De fleste virksomheder kæmper med et stort antal systemer, hvoraf nogle er reelle systemer, hvor der betales licens for anvendelse. Andre systemer er brugerudviklet i Excel og/eller Access og er måske ligefrem gemt på lokale pc er. Endelig er der en række af manuelle systemer, typisk arkiveret i ringbind og i baghovedet på planlæggere og værkførere. Antallet af IT-systemer lige fra systemer med licenser over Excel- og Access-databaser til manuelle systemer skaber ofte en skjult administrativ fabrik Denne ofte helt usynlige infrastruktur af systemer (den skjulte administrative fabrik) resulterer i, at ejermændene bag de forskellige systemer ofte bliver til små konger. I stedet for at have en strategi for hvordan data skal gemmes på så få og fælles databaser som muligt, så flyder disse data ofte frit rundt i virksomheden, hvilket kan føre til, at de samme data kan være lagret i flere delsystemer med hvert deres krav til løbende 20

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere