SUCCES MED IT-implementering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUCCES MED IT-implementering"

Transkript

1 JAN STENTOFT ARLBJØRN SØREN GRAUNGAARD PEDERSEN ANDERS HAUG TORBEN DAMGAARD SUCCES MED IT-implementering - i små og mellemstore virksomheder

2 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

3

4 Jan Stentoft Arlbjørn Søren Graungaard Pedersen Anders Haug Torben Damgaard Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder

5 Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010 Forlaget Libris Forfattere: Jan Stentoft Arlbjørn, Anders Haug, Søren Graungaard Pedersen og Torben Damgaard Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Henrik Finderup-Jensen DTP: Jan Nyborg Tarbensen Korrektur: Jens Lyng Tryk: Chronografisk A/S ISBN:

6 Indhold Forord... 9 Resumé Hvorfor bruge tid på IT-implementering? SMVs konkurrenceevne er under pres IT er et konkurrenceparameter Typiske faldgruber i IT-implementering Bogens IT-projekter Opsummering Diskussionsspørgsmål Faser og roller i IT-implementering Introduktion Projektfaser En kæde er ikke stærkere end sit svageste led Roller under IT-implementering Cases gennem alle fem faser Afrunding Diskussionsspørgsmål Behovserkendelse Introduktion Hvem ser eller skaber behovet? Sikring af gradvis større behovserkendelse Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i behovserkendelsen Diskussionsspørgsmål... 63

7 4. Forberedelse Introduktion Beskrivelse af den nuværende løsning Den fremtidige løsning Projektmål Drivkræfter og barrierer Centrale teamroller i forberedelsen Diskussionsspørgsmål Gennemførelse Introduktion Hvad er et projekt? Projektledelse Kritiske succesfaktorer Planlægning/plan Centrale teamroller under gennemførelsen Diskussionsspørgsmål Indkøring Introduktion Test Implementeringsstrategi Performancetab Nødberedskab Centrale teamroller under indkøring Diskussionsspørgsmål Drift Introduktion Undgå at falde tilbage til gamle vaner Effektmåling og succeskriterier Ledelse og datapolitikker Centrale teamroller i driftsfasen Diskussionsspørgsmål

8 8. Handling giver forvandling Introduktion Forandringsledelse En rejse fremover med løbende forbedringer Afrunding Diskussionsspørgsmål Referencer Appendiks Appendiks ROI eksempler (Return On Investment) Om forfatterne Stikordsregister

9

10 Forord Denne bog med titlen Succes med IT-implementering i små og mellemstore virksomheder er forfattet af en gruppe medarbejdere ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) på Syddansk Universitet i Kolding. Med forskellige baggrunde inden for blandt andet indkøb, planlægning, produktion, logistik, økonomistyringssystemer, international virksomhedsudvikling, informationssystemer, procesoptimering, strategi og ledelse i netværk og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder (SMV) er der sammensat en række kompetencer, der samlet spænder over et bredt fagligt emneområde med relevans for denne bog. Temaet for bogen er implementering af IT-systemer i SMV. Der er med andre ord fokus på, hvordan IT-projekter faktisk føres ud i livet. Det direkte formål med bogen er at styrke SMVs brug af IT-systemer, så de står som mere konkurrencedygtige partnere i forsyningskæder og netværk i takt med, at kravene til effektivitet, kvalitet og sporbarhed øges. Et indirekte formål med bogen er at gøre kløften mellem den akademiske verden og SMV mindre. Som repræsentanter for den akademiske verden er vi af den opfattelse, at der i den akademiske verden findes megen nyttig viden, der mangler at komme det sidste stykke ud over rampen, så det kan sættes i spil og forhåbentlig gøre gavn i praksis. Denne viden findes på flere fronter. Bedre implementering af IT-systemer er blot ét område. En blandt flere udfordringer ligger i formidlingen af den viden, som akademikere oparbejder og lagrer. Denne bog er således skrevet direkte til de praktikere, der findes i SMV. Bogen har ikke til hensigt at foretage detaljerede udpenslinger af problemer og svagheder. Bogens fokus er derimod, hvordan man kan komme videre fra at erkende problemstillingerne til faktisk at gøre noget ved dem. 9

11 Forord Et generelt problem omkring denne bogs tema er, at mange af de erfaringer, som er gjort med IT-implementering, ofte er formidlet i teknisk vanskeligt eller langhåret akademisk sprog. Dette kan være en barriere for, at denne viden modtages, forstås og anvendes blandt SMV. Et delmål med bogen har derfor været at forfatte den i et forståeligt sprog, men samtidig bevare et højt fagligt niveau. Gennem bogens kapitler bliver der henvist til fem konkrete IT-implementeringer, som forfatterteamet har fulgt gennem hele processen fra idé til drift. De fem virksomheder er alle relevante for bogens målgruppe og repræsenterer et bredt udsnit af forskellige IT-implementeringsprojekter. Virksomhederne varierer i både størrelse, branche og forretningsmodel. Fælles for dem alle er, at de er SMV, der står over for en udfordring med implementering af IT-systemer. De fulgte virksomheder er: TRESU A/S, Olet Industrigummi A/S, LPM Production A/S, Schela Plast A/S og Dansk Rustfri A/S. Der er en række organisationer og personer, vi ønsker at rette en speciel tak til. For det første vil vi gerne takke Stålcentrum, der har været med til at sikre økonomisk støtte til projektet. Dernæst rettes der en tak til Bertil Gregersen fra TRESU A/S, Jens Ove Nielsen og Lilian Sommerlund fra Schela Plast A/S, Conny Jakobsen fra Dansk Rustfri A/S, Charlotte N. Bæk fra LPM Production A/S og Frank A. Kaastrup fra Olet Industrigummi A/S. Vi er taknemmelige for, at I har åbnet op for virksomhedens døre, så det har været muligt at følge med i maskinrummet med at finde problemstillinger, løsningsforslag og skride til konkret handling. Vi retter også en tak til systemkonsulenterne Freddy Beck og Søren Jensen fra DataSign A/S, Lars Didrichsen, Bjørn Ivan Lange og Jan Løvendahl fra Bredana Systemudvikling A/S, som alle har bidraget med en del af implementeringen i de fem cases, der er fulgt. Endelig rettes der en tak til direktør Preben Rauff, Juelsmindetrælasterne A/S, direktør Søren Maarssø, TRESU A/S og netværksdirektør 10

12 Forord Erik Schleicher, Netværk Danmark for at have gennemlæst og givet værdifuld feedback til de første udkast af dette manuskript. God læselyst! September 2010 Jan Stentoft Arlbjørn, Søren Graungaard Pedersen, Anders Haug og Torben Damgaard 11

13

14 Resumé Denne bog om IT-implementering i SMV er blevet til ved at følge fem konkrete implementeringer af IT-systemer fra de indledende behovserkendelser til deres drift. Et af formålene med bogen er at synliggøre det forretningspotentiale, der er i mange SMV, ved systematisk at arbejde med at træne øjet til at se muligheder med IT-systemer til at forbedre de daglige arbejdsgange. Bogen introducerer og gennemgår en fasemodel til implementering af IT-systemer i SMV, der indeholder fem faser: 1. Behovserkendelse 2. Forberedelse 3. Gennemførelse 4. Indkøring 5. Drift Den præsenterede fasemodel er robust nok til at klare alle former for IT-systemer. Et af de centrale budskaber i bogen er, at det er vigtigt at basere valg af IT-systemer og tilsvarende løsninger på et grundigt forarbejde. Via simple kortlægningsteknikker er det muligt at visualisere, hvordan arbejdsprocesser foregår i dag. Sådanne optegninger giver ofte flere overraskelser i form at synliggørelse af dobbeltarbejde, manuelle og tidskrævende arbejdsgange og andre spildtyper. Det grundige forarbejde kan således føre til beslutninger, der kan ændre arbejdsgange, så de bliver mere værdiskabende. Et andet af bogens vigtige budskaber er vigtigheden af, at IT-projekter drives af en eller flere ildsjæle. Mange projekter når slet ikke at sejle fra havn og flere går på grund undervejs, fordi man mangler personer med de rette kompetencer og vilje til at løse de forskelligartede opgaver, der er før, under og efter implementering. Derfor er der også i bogen medtaget en beskrivelse af forskellige roller, 13

15 Resumé man bør være opmærksomme på er til stede, når man implementerer IT-systemer. Øvrige centrale budskaber i bogen kan sammenfattes til: som en omkostning. tilpas anvendelse i forhold til egen virksomheds forretningsprocesser. ser. værk). dige ressourcer til stede. Bogens sidste kapitel opsummerer bogens fasemodel og sætter fokus på forandringsledelse, samtidig med at IT-systemer og processer ændres i virksomheden. Budskabet er, at man løbende bør arbejde med at skabe procesforbedringer. De fleste vælger ofte at læse en bog fra start til slut, hvilket også er naturligt ud fra den måde forfattere har valgt at tilrette et manuskript på. Sådan kan denne bog også læses, men man kan også vælge at læse det sidste kapitel først og derefter gå tilbage til det første kapitel og videre frem. 14

16 1. Hvorfor bruge tid på IT-implementering? I dette første kapitel argumenterer vi for, at det er helt nødvendigt at styrke virksomhedens konkurrenceevne for ikke at blive overhalet af omgivelsernes krav og af ens konkurrenter. I jagten på dette kan mange SMV have gavn af at rette sigtekornet mod IT-implementering, fordi det i mange SMV vil kunne føre til øget effektivitet og større udvikling. Der anlægges en bred betragtning på, hvad IT-systemer er. Men fælles for dem alle er, at der er tale om software, der installeres, og som påvirker de konkrete arbejdsgange i virksomheden. Som eksempler på ITsystemer kan nævnes tidsregistrering, integrerede virksomhedssystemer (også kaldet for Enterprise Resource Planning (ERP) som f.eks. Dynamics Axapta, SAP og C5), sporbarhed ved brug af stregkode eller RFID (Radio Frequency Identification), som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og fysiske objekter med. Hvorfor er det ofte sådan, at udvikling kun sker i bilen på vejen hjem fra arbejde fredag eftermiddag? Bogen er skrevet med flere formål for øje. For det første at gøre SMV i stand til bedre at se de muligheder, IT-implementering kan give. For det andet med det formål at belyse at IT-implementering ikke kun handler om bits og bytes. Endelig, og for det tredje, at SMV skal blive bedre til at implementere IT-systemer og opnå de gevinster, der kan styrke deres konkurrenceevne. Målet er at gøre SMV bedre i stand til at 15

17 Kapitel 1 implementere IT-systemer, så berøringsangsten over for IT fjernes, og antallet af fejlslagne IT-projekter reduceres. 1.1 SMVs konkurrenceevne er under pres Danske SMVs konkurrenceevne er under pres fra flere sider i disse år. Dette er bl.a. et resultat af, at flere aktiviteter i dag outsources og offshores til lavtlønslande som Kina, Indien og lande i Østeuropa. Der stilles stadigvæk skærpede krav til lavere priser, øget kvalitet, kortere leveringstider og kompetenceudvikling både på strategiområdet og rent håndværksmæssigt. Globaliseringen har skærpet konkurrencen. Ud over det faglige håndværk er der også stigende pres på muligheden for sporing og procesdokumentation. Derudover er der også krav til virksomhedens sociale ansvarlighed. Det er ikke nok, at virksomhederne kan levere det rette produkt til den rette pris. De skal også værne om deres medarbejdere, der skal have ordnede arbejdsforhold ikke blot i egen virksomhed, men også i de virksomheder, der samarbejdes med. Endelig skal der i stigende omfang tænkes på bæredygtighed gennem miljøvenlige tiltag, så vores efterkommere også har en verden at leve i. Orden i eget hus Selvom SMVs omgivelser bliver mere globale og turbulente, hvilket man selvfølgelig må forholde sig til, så er der stadigvæk meget at gøre internt. Budskabet er, at orden i eget hus er nødvendig for at kunne sikre en sund og langsigtet platform for SMVs forretningsudvikling. Orden i eget hus er så at sige en forudsætning for, at man kan klare sig i global sammenhæng. En stigende globalisering har medført ændringer i konkurrencevilkårene. Tidligere konkurrerede virksomheder mod hinanden, men i dag er det i højere grad hele værdikæder, der konkurrerer. Leverandører og leverandørers leverandører går sammen med deres kunder i netværk, som 16

18 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? konkurrerer mod andre netværk. Værdikæder på tværs af landegrænser kæmper mod andre værdikæder, og for at indgå i disse internationale værdikæder er der et stort pres på de danske virksomheder for at kunne leve op til dokumentationskrav og systemkrav. Det stiller krav til, at SMV har orden i eget hus, hvis de ønsker at indgå effektivt og professionelt i de vindende værdikæder. Vi har set, hvordan fødevarebranchen stiller krav til sporbarheden i både råvarer, produktionsudstyr og emballagemateriale. Det er krav, som især i disse år mærkes hos underskoven af danske fødevareleverandører, men også i en række andre brancher. Hård konkurrence Ud over det stigende pres fra omgivelserne vokser presset også på den interne front. Konkurrenterne bliver dygtigere. De store globale virksomheder er på jagt efter markedsandele, og deres våben er stordriftsfordele og verdenskendte brands. Virksomheder i lavomkostningslande kan underbyde de danske virksomheders priser pga. lavere lønninger og overhead-omkostninger. Myten omkring dårlige produkter fra lavomkostningslandene er også så småt ved at rinde ud. Hvor man før i tiden var sikker på, at der med de lave priser også fulgte et tvivlsomt produkt, er disse lande efterhånden ved at kunne producere produkter af samme kvalitet som i de vestlige lande. Made in China er ikke nødvendigvis synonym med går i stykker efter få dage mere. Vækst på bundlinjen Men hvad kan man så gøre ved det? Lærebøgerne siger, at hvis man ikke kan være billigst, så må man være unik. Det betyder dog ikke, at omkostningerne er ligegyldige. De danske virksomheder står over for stadigt voksende krav om at sænke omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og det unikke. Nogle brancher oplever, at de danske virksomheder skal være konkurrencedygtige med konkurrenter, der drager fordel af nationale konkurrenceforhold, hvor subsidier, 17

19 Kapitel 1 lavere beskatning og bedre adgang til fremmedfinansiering er med til at styrke deres konkurrencefordele. Det er ikke nemt at være dansk virksomhed, men det er heller ikke umuligt. Mange kan gøre det, og mange gør det godt. Men skal den nuværende position fastholdes og udbygges, så kræver det dog, at der igangsættes en grundig oprydning i eget hus, hvis virksomhederne også i fremtiden ønsker at skabe vækst på bundlinjen. Danmark en økonomi, der bygger på SMV En stor del af den danske økonomi er bygget på SMV. Det vil sige virksomheder med færre end 250 ansatte og med en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 millioner euro. I EU udgør SMV 99,8% af alle virksomheder. Det er SMV, der er grundstenen i det danske erhvervsliv, og hvis de bukker under for presset, vil et stort antal danske arbejdspladser gå tabt, og den danske konkurrenceevne vil blive svækket betydeligt. Intelligent handling Det kræver handling at ruste danske SMV til den fortsatte globale konkurrence. Vi tillader os at kalde det for intelligent handling. De danske SMV har i mange år gjort det godt. Ellers ville de ikke have været med til at skabe det stærke fundament under den danske økonomi. Dette fundament er imidlertid truet med den nye globale dagsorden. Det er derfor tid til at se på, hvad der kan gøres aktivt for at kunne følge med i den udvikling. SMV er ofte blevet beskyldt for at tænke for meget i drift frem for i strategi. I SMV bruges ledelseskræfterne ofte i for høj grad til at følge med driften, hvor større fokus på strategisk ledelse er påkrævet. Med strategi menes der ikke store forkromede strategier indrammet i guld, men snarere nogle bevidste planer for, hvordan virksomheden skal se ud om tre til fem år. Den overvejende driftsmæssige tilgang betyder, at der ofte træffes kortsigtede beslutninger alt efter, hvad der ser ud til at kunne forbedre virksomhedens økonomi i dag. Men hvad med i 18

20 Hvorfor bruge tid på IT-implementering? morgen? Kravene til SMV er høje i dag. Hvis danske SMV også skal være konkurrencedygtige i fremtiden, kræver det, at de forbereder sig på fremtiden, uden at det går ud over den daglige drift. 1.2 IT er et konkurrenceparameter SMV er oftest konkurrencedygtige på grund af deres høje kvalitet og pålidelighed samt den fleksibilitet, som de kan tilbyde qua deres mindre stramme forretningssetup. De er dog pressede fra flere sider, og hvis de i fremtiden fortsat skal være interessante for kunder, leverandører og medarbejdere, kræver det handling. Når omgivelserne forandrer sig, må SMV følge med, men hvor skal man lede, og hvad skal man lede efter? Træn øjet til at se forbedringer Hvis man leder efter rav, vil de fleste lede på stranden ved Vesterhavet efter noget lidt gulligt materiale liggende mellem stenene. Men det kan være vanskeligt at lede efter rav, hvis man ikke ved, hvordan rav ser ud, og at det typisk er mellem stenene på stranden ved Vesterhavet, det findes. At lede efter forbedringer i en virksomhed ligner dette. Det gælder nemlig om at have trænet øjet til at se mulighederne for forbedringer. I mange virksomheder er man ikke bevidst om de arbejdsgange, der sker i den daglige drift med f.eks. tilbudsgivning, opfølgning på tilbud, varemodtagelse, produktionsplanlægning, kørselsplanlægning m.v. Man ved selvfølgelig, hvad der foregår. Der kommer jo sager og produkter igennem hver dag. Men der foreligger ofte ikke-specificerede processer for arbejdet. Hvilket heller ikke nødvendigvis er nogen garanti for et bedre flow. Flere virksomheder, der har specificerede processer f.eks. som følge af en ISO-certificering, har en daglig praksis, der ikke følger de specificerede processer. ISO-papirerne siger ét, og hverdagen viser noget andet. Dette kan give stor variation i det arbejde, der udføres. Ud over manglende klarhed over de konkrete arbejdsgange er der ofte 19

21 Kapitel 1 også konkrete opgaver, som ikke er afstemt mellem medarbejderne. Der mangler klare rolle- og ansvarsfordelinger. Der er usammenhængende systemer, hvor man skal trække data ud af det ene system, for at taste dem ind i regneark, for derefter at importere dem i et nyt system. Systemerne snakker ikke sammen, hvilket man kan undre sig over, der ikke gøres noget ved, når man i dagligdagen ellers ikke er i tvivl om vigtigheden af, at medarbejdere skal snakke sammen. Virksomheder har mangel på IT-strategi Årsagen ligger ofte i, at SMV ikke har den fornødne viden om vigtigheden af IT. Hvis der var en klar IT-strategi, og der systematisk blev arbejdet med kortlægning af de IT-systemer, der bruges i det daglige, så ville en stor del af disse sandsynligvis kunne rationaliseres væk. De fleste virksomheder kæmper med et stort antal systemer, hvoraf nogle er reelle systemer, hvor der betales licens for anvendelse. Andre systemer er brugerudviklet i Excel og/eller Access og er måske ligefrem gemt på lokale pc er. Endelig er der en række af manuelle systemer, typisk arkiveret i ringbind og i baghovedet på planlæggere og værkførere. Antallet af IT-systemer lige fra systemer med licenser over Excel- og Access-databaser til manuelle systemer skaber ofte en skjult administrativ fabrik Denne ofte helt usynlige infrastruktur af systemer (den skjulte administrative fabrik) resulterer i, at ejermændene bag de forskellige systemer ofte bliver til små konger. I stedet for at have en strategi for hvordan data skal gemmes på så få og fælles databaser som muligt, så flyder disse data ofte frit rundt i virksomheden, hvilket kan føre til, at de samme data kan være lagret i flere delsystemer med hvert deres krav til løbende 20

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Master i IT Efteråret 2014 Fagpakken tilhørende linjen Organisation IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder Lektionsplan Mødedatoer: Tidspunkt Lokale Proces- og systemanalyse i SMV

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Virksomhederne som driver af innovation i byggeriet

Virksomhederne som driver af innovation i byggeriet Virksomhederne som driver af innovation i byggeriet Erfaringer fra virksomheder i byggebranchen Teknologisk Institut d. 8. februar 2011 1 Jesper Salling Nielsen Kort om mig 25 år erfaring fra byggebranchen

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV ONENOTE 2010 LÆR DET SELV Opret egne noter og notesbøger Kopiér fra andre Office-programmer Indsæt billeder, lyd og video DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV OneNote

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBO OG I ARB BEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere