Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404"

Transkript

1 Hund Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Tilsyn og Garantifond Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på eller 1/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Din hundeforsikring består både af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser. Husk, når du læser betingelserne Forsikringsaftalen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, der gælder for din forsikring. Vær opmærksom på, at der gælder maks. beløb for visse behandlingsformer. Hvis din hund forvolder en skade på personer, dyr eller ting Anmeld skaden hurtigst muligt til os på Eller anmeld skaden på Læs mere i afsnit 1.2 om, hvordan du skal forholde dig. Hvis din hund bliver syg eller kommer til skade Du skal straks søge dyrlæge. Anmeld skaden hurtigst muligt til os på Eller anmeld skaden på Bortkommet eller stjålen hund skal straks anmeldes til politiet, hvis du har købt Livdækning. Læs mere i afsnit 1.3 om, hvordan du skal forholde dig. Indholdsfortegnelse 1. Hvad skal du selv sørge for Forebyg sygdomme Hvis din hund forvolder en skade Hvis din hund bliver syg eller kommer til skade 3 2. Hvem er omfattet Hundeansvar Sygdom og Ulykke samt tilvalg 4 3. Hvor gælder forsikringen 3.1 Hundeansvar Sygdom og Ulykke samt tilvalg 4 4. Hvilken hund er omfattet Din hund Hvalpe af din hund 4 5. Hvornår gælder forsikringen Karenstid 4 6. Hundeansvar Hundeansvar 5 Side Side Side 7. Sygdom og Ulykke 7 9. Generelle bestemmelser Behandlingsperiode Forsikring i andet selskab Selvrisiko og egenandel Forsikringens varighed Generelle og særlige regler Forsikringens betaling Sygdom og Ulykke Hvad skal vi have besked om Skader, du selv kan forebygge Generelle undtagelser Tandskader m.v Indeksregulering Medicin m.v Ændring af betingelser og priser Ledlidelser m.v Ved ejerskifte Allergi m.v Forsikringens ophør Øjenlidelser Anmeldelse af skade 7.11 Øre-, næse- og halslidelser 15 efter forsikringens ophør Kønsrelaterede sygdomme m.v Mulighed for at opsige Kejsersnit, fødselshjælp og abort Skærpede vilkår Aflivning og kremering Mulighed for at klage Tilvalg til Sygdom og Ulykke Tilvalg Hvad gælder for dine tilvalg Tænder og Medicin Fysisk Behandling m.v Med på Rejse Pasning Livdækning Fortrydelsesret 30 2/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

3 1. Hvad skal du selv sørge for 1.1 Forebyg sygdomme (Gælder for Sygdom og Ulykke samt tilvalg) Du skal sørge for, at din hund bliver vaccineret og rettidigt re-vaccineret indenfor de godkendte tidsintervaller mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré i h.t. det vaccinationsprogram for hunde, som Lægemiddelstyrelsen anbefaler. 1.2 Hvis din hund forvolder en skade (Gælder for Hundeansvar) Hvis din hund forvolder en skade på personer, dyr eller ting, skal du sikre dig skadelidtes samt evt. vidners navne og adresser. Dernæst skal du give os besked hurtigst muligt. Du bør ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, da du herved forpligter dig overfor skadelidte uden at have sikkerhed for, at forsikringen dækker. Dvs. du risikerer selv at komme til at betale erstatningen og evt. omkostninger. Derfor skal du altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig for en skade, din hund har forvoldt. 1.3 Hvis din hund bliver syg eller kommer til skade (Gælder for Sygdom og Ulykke samt tilvalg) Hvad skal du gøre for din hund Du skal straks søge dyrlæge, hvis din hund bliver syg eller kommer til skade. afmagres, udviser markant appetittab eller sløjhed, uden at den i øvrigt udviser karakteristiske sygdomstegn. Du skal for egen regning holde hunden under dyrlægebehandling, så længe den er syg eller lider af følger efter et ulykkestilfælde. nøje følge dyrlægens anvisninger for behandling, herunder lade hunden overføre til hospital eller klinik, hvis dyrlægen skønner, at det er nødvendigt. sørge for forebyggende behandling, herunder vaccination og/ eller serumbehandling, hvis en smitsom sygdom truer. Kommer din hund til skade, eller opstår der en sygdom, som du ønsker dækket af forsikringen, skal du give os besked hurtigst muligt. Venter du med at anmelde skaden, og medfører det, at vores skadeudgift bliver større, end hvis du havde anmeldt skaden tidligere, har vi ret til at nedsætte din erstatning forholdsmæssigt. I tilfælde af uenighed mellem dyrlægen og os har vi ret til at få foretaget en ny dyrlægeundersøgelse af en anden dyrlæge ("second opinion"). Vi betaler udgiften til ny dyrlægeundersøgelse Hvilke oplysninger skal dyrlægeregningen indeholde? Regningen fra dyrlægen må kun vedrøre den forsikrede hund. Det er desuden en forudsætning for dækning af dine dyrlægeudgifter, at regningen indeholder dyrlægens attestation af hundens identitet, dvs. ID-nummer (chipnummer, øre- eller lysketatoveringsnummer), navn, race, køn og alder. Derudover skal regningen indeholde diagnose. behandlingsform. undersøgelses- og behandlingsdato-/datoer. specifikation af hvilken medicin/hvilke præparater, hunden er blevet behandlet med Hvis din hund dør, bliver stjålet eller bortkommer (Gælder for Livdækning) Hvis din hund dør, kan vi forlange, at en dyrlæge attesterer dødsfaldet. Vi kan også forlange obduktion. Derfor skal du ikke begrave hunden eller sende den til kremering, før du har talt med os, da du i modsat fald kan miste din ret til erstatning fra Livdækningen. I de tilfælde hvor vi forlanger, at dødsfaldet skal attesteres af en dyrlæge, eller at der skal foretages en obduktion, betaler vi udgifterne hertil. I tilfælde af tyveri eller bortkomst (fx hvis hunden løber hjemmefra) skal du straks anmelde tyveriet/bortkomsten til politiet og sætte en eftersøgning i gang. Du skal også indenfor 3 hverdage efter, at du har konstateret, at din hund er væk, indrykke en efterlysningsannonce i et lokalt dagblad Hvilken dokumentation skal du skaffe? Du skal skaffe de oplysninger og den dokumentation (inkl. bevis for hundens identitet), som vi forlanger til bedømmelse af den anmeldte skade. Har du købt Livdækning, skal du i tilfælde af tyveri eller bortkomst af din hund sende kvitteringen for politianmeldelsen. 3/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

4 2. Hvem er omfattet 2.1 Hundeansvar Forsikringen omfatter besidderen af hunden, som kan være følgende personer: Dig, som er forsikringstager og ejer af den forsikrede hund. Din ægtefælle/samlever samt dine/jeres børn. Andre personer, der bor på din adresse, fx logerende. Medhjælp i din husholdning, fx au pair. Andre personer, der på dine vegne midlertidigt har rådighed over din hund (fx en hundepasser eller hundelufter ). Besidderen er den person, der i en konkret situation har ansvaret for at have kontrol over hunden. 2.2 Sygdom og Ulykke samt tilvalg Forsikringen omfatter dig, som er forsikringstager og ejer af den forsikrede hund. Når vi herefter skriver du eller dig, mener vi dig, som er forsikringstager. 3. Hvor gælder forsikringen 3.1 Hundeansvar I Danmark (ekskl. Færøerne) og i Grønland samt under rejser af op til 3 måneders varighed i det øvrige EU/EØS. 3.2 Sygdom og Ulykke samt tilvalg I Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Hvis du har købt tilvalget Med på Rejse, er din hund dækket ved akut sygdom og tilskadekomst under rejser udenfor Danmark af op til 3 måneders varighed i det øvrige EU/EØS (inkl. Færøerne og Grønland). 4. Hvilken hund er omfattet 4.1 Din hund Det fremgår af forsikringsaftalen, hvilken hund, der er forsikret, dens navn, race, fødselsdato samt ID-nummer (chipnummer eller øre-/lysketatoveringsnummer). Du skal omhyggeligt sikre dig, at oplysningerne om din hund er korrekte. Når vi herefter skriver din hund, mener vi udelukkende den hund, der fremgår af din forsikringsaftale. 4.2 Hvalpe af din hund Hvis din hund får hvalpe, er de omfattet af hundeansvarsforsikringen, også selvom de ikke fremgår af din forsikringsaftale. Hvalpene er dog kun dækket på hundeansvarsforsikringen, så længe de befinder sig hos din hund (hundemoderen), dog maks. indtil de er 4 måneder gamle. 5. Hvornår gælder forsikringen 5.1 Karenstid Karenstid er en venteperiode efter en forsikrings eller dæknings startdato, hvor forsikringen/dækningen endnu ikke gælder. Der er forskellige regler for karenstid afhængigt af, om du har købt en helt ny forsikring til din hund, eller om din hund har været forsikret i et andet forsikringsselskab Hundeansvar Der gælder ingen karenstid for hundeansvar Sygdom og Ulykke samt tilvalg sygdom, lidelse og følger heraf, der opstår eller er symptomgivende indenfor de første 30 dage efter, at dækningen er trådt i kraft (karenstid). 4/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr Der gælder ingen karenstid for ulykkestilfælde. hunde, hvor dækningen er trådt i kraft, inden din hund fyldte 4 måneder. hunde, som var forsikret i et andet forsikringsselskab helt frem til den dato, hvor dækningen trådte i kraft i Tryg. Dog gælder karenstiden altid for Allergi m.v. (afsnit 7.9), Tænder og Medicin (afsnit 8.3) og behandling med guldimplantat under Fysisk Behandling m.v. (afsnit 8.4). Pasning (afsnit 8.6). Du skal være opmærksom på, at selvom hunden har været forsikret i et andet forsikringsselskab, får du ikke erstatning for sygdom og lidelse samt følger heraf, der er opstået eller har været symptomgivende, før dækningen er trådt i kraft i Tryg.

5 6. Hundeansvar 6.1 Hundeansvar Lovpligtigt hundeansvar Dækker det erstatningsansvar for skader, som din hund forvolder i forsikringsperioden på personer, dyr og ting, og som i følge gældende dansk lovgivning og retspraksis påhviler besidderen af hunden. I udlandet og i Grønland dækkes efter lokal lovgivning og retspraksis, dog højst med de anførte forsikringssummer for hundeansvar. Personskade på - dig selv og din ægtefælle/samlever. - dine og din ægtefælles/samlevers børn, der bor fast på din adresse samt dine/jeres dele- eller aflastningsbørn, når disse bor hos dig. Se dog afsnit andre personer, der bor på din adresse. Se dog afsnit personer, der optræder som besidder af hunden. Se dog afsnit Skade på dyr eller ting, som de ovenfor nævnte personer ejer, har til lån, leje, afbenyttelse, opbevaring, befordring, behandling, bearbejdning eller som de af anden grund har i deres varetægt. Skader forvoldt af slædehunde i Grønland Skade på hundetrænere, instruktører, figuranter og konkurrencedommere Dækker personskade på disse personer samt skade på dyr eller ting tilhørende disse personer, i f.m. at de udøver deres hverv ved klub- og foreningsarrangementer, fx lydighedstræning, figuranttræning, agility, hvalpemotivation, udstillinger og stævner. Dvs. der ses bort fra, at de nævnte personer under udførelsen af deres hverv selv har medvirket til skaden. Dækkes ikke for hunderacer, som det i følge hundeloven til enhver tid er forbudt at besidde i Danmark eller for blandinger, hvori en af de forbudte racer indgår. Skade på figuranters udstyr, fx bideærme, bidestyr, bidepølse, stok m.v Skade på hundepassere Dækker personskade på personer, der midlertidigt passer eller lufter hunden, og som ikke bor på din adresse. Dækker personskade på hundepasserens ægtefælle/samlever, børn og andre personer, der bor på hundepasserens adresse, fx logerende og medhjælp i hundepasserens husholdning. Dækkes ikke for hunderacer, som det i følge hundeloven til enhver tid er forbudt at besidde i Danmark eller for blandinger, hvori en af de forbudte racer indgår. Skade på dyr eller ting, som hundepasseren eller andre personer, der på hundepasserens adresse ejer, har til lån, leje, afbenyttelse, opbevaring, befordring, behandling, bearbejdning eller som de af anden grund har i deres varetægt Skade på dine børn Dækker personskade på dine og din ægtefælles/ samlevers børn, der bor fast hos på din adresse samt personskade på dine/jeres dele- og aflastningsbørn, når de bor hos dig. Dækkes ikke for hunderacer, som det i følge hundeloven til enhver tid er forbudt at besidde i Danmark eller for blandinger, hvori en af de forbudte racer indgår. Personskade på dine og din ægtefælles/samlevers børn, når de er fyldt 14 år. Dette gælder både for dine/jeres børn, der bor fast på din adresse og for dine/jeres dele- og aflastningsbørn, når de bor hos dig. 5/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

6 6.1.5 Skade på medhjælp i din husholdning Dækker personskade på medhjælp i din husholdning, fx au pair Omkostninger Dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med os, selvom forsikringssummerne for hundeansvar herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Hvis nogen uberettiget rejser erstatningskrav mod dig eller en anden person, der har haft din hund i sin besiddelse, dækker forsikringen sagsomkostninger i forbindelse hermed. Dækkes ikke for hunderacer, som det i følge hundeloven til enhver tid er forbudt at besidde i Danmark eller for blandinger, hvori en af de forbudte racer indgår. Skade på dyr eller ting, som medhjælpen ejer, har til lån, leje, afbenyttelse, opbevaring, befordring, behandling, bearbejdning eller som vedkommende af anden grund har i sin varetægt. Omkostninger i sagen som du afholder på egen hånd, uden det er aftalt med os, med mindre der er tale om omkostninger, vi er forpligtet til at dække. Krav om tilbagebetaling Hvis du forårsager en skade med vilje Vi har ret til at kræve en udbetalt erstatning tilbage fra dig eller en anden besidder, som er fyldt 14 år, hvis du eller en anden besidder har forårsaget skaden med vilje. Det vil sige, at din hund af dig eller en anden besidder er blevet beordret eller opfordret til at angribe, fare mod, forfølge, skade, skræmme eller fange andre personer eller dyr. Krav om tilbagebetaling vil ikke blive rejst, hvis vi har udbetalt erstatning for personskade sket under figuranttræning, hvor hunden er blevet beordret til fx at forfølge, standse og fastholde figuranten. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks kr. pr. forsikringsbegivenhed for skade på personer (indeksreguleres ikke). Maks kr. pr. forsikringsbegivenhed for skade på dyr og ting (indeksreguleres ikke). Erstatningen opgøres i h.t. Lov om erstatningsansvar og retspraksis, men kan ikke overskride de nævnte summer Skal du betale selvrisiko 750 kr. pr. skade (2014 indeks) ved tingskade forvoldt af hunde under 2 år Skal du betale egenandel 6/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

7 7. Sygdom og Ulykke 7.1. Behandlingsperiode En behandlingsperiode er op til 120 dage, regnet fra første dyrlægekonsultation i perioden. 7.2 Selvrisiko og egenandel Det fremgår af din forsikringsaftale, hvilken selvrisiko, der gælder for forsikringen. For de tilvalg, hvor der gælder en selvrisiko, betaler du den samme selvrisiko som på Sygdom og Ulykke. Du betaler selvrisiko for hver gang, du påbegynder en behandlingsperiode af en diagnose (sygdom, lidelse eller ulykkestilfælde). Når selvrisikoen er trukket fra dine dækningsberettigede udgifter, betaler du derefter en egenandel på 10 % af resten. Strækker en behandling sig ud over 120 dage, eller skal din hund behandles for den samme diagnose (sygdom, lidelse eller ulykkestilfælde) igen på et senere tidspunkt, starter en ny behandlingsperiode med opkrævning af ny selvrisiko Særlige regler for selvrisiko og egenandel Der gælder ingen selvrisiko for medicin under tilvalget Tænder og Medicin. fysisk behandling og genoptræning under tilvalget Fysisk Behandling m.v. tilvalget Pasning. tilvalget Livdækning. genanskaffelse af attester m.v. under tilvalget Med på Rejse. Der gælder ingen egenandel for tilvalget Livdækning. 7.3 Generelle og særlige regler Dækningen består af generelle regler, der gælder for hele Sygdom og Ulykke samt af en række særlige regler, som derudover også gælder for visse sygdomme og behandlinger. Dækningsskemaerne viser de generelle og særlige regler. Generelle regler Sygdom og Ulykke. (7.4) Skader, du selv kan forebygge. (7.5) Særlige regler for Sygdom og Ulykke Tandskader m.v. (7.6) Medicin m.v. (7.7) Ledlidelser m.v. (7.8) Allergi m.v. (7.9) Øjenlidelser. (7.10) Øre-, næse- og halslidelser. (7.11) Kønsrelaterede sygdomme m.v. (7.12) Kejsersnit, fødselshjælp og abort. (7.13) Aflivning og kremering. (7.14) 7/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

8 7.4 Sygdom og Ulykke - generelle regler Undersøgelse, behandling og operation af din hund hos en dyrlæge samt indlæggelse af hunden på dyreklinik eller -hospital i f.m. sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der opstår i forsikringsperioden. Laboratorieundersøgelser, røntgen, ultralydsscanning, elektrokardiografi, kontrastundersøgelser, endoskopi, termografi m.v. Sygdom og lidelse samt følger heraf, der er opstået eller har været symptomgivende, før dækningen er trådt i kraft. Følger efter ulykkestilfælde, der er sket før dækningen er trådt i kraft. Sygdom og lidelse, der opstår eller er symptomgivende indenfor de første 30 dage, efter at dækningen er trådt i kraft. Sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der anmeldes senere end 6 måneder efter dækningens ophør. Kemoterapi og strålebehandling. Amputation af lemmer, bortset fra nødamputation af hale i forbindelse med dækningsberettiget sygdom eller ulykke. Protese- eller implantatoperation, fx indsættelse af hofteledsprotese eller pacemaker. Organtransplantation. Plastikkosmetisk indgreb, herunder indgreb der har til formål at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere træk ved din hunds udseende. Hud- og læbefoldsoperation og fjernelse af overflødig hud. Behandling af komplikationer efter ikke-dækningsberettigede behandlinger eller operationer/ indgreb. Sundhedseftersyn, vaccinationer og attester. Forebyggende undersøgelse, behandling og operation. Diætbehandling. Alternativ behandling, fx homøopati, krystalterapi, kranio-sacral terapi, healing. Behandling af adfærdsproblemer, uvaner, aggression, karakterfejl, psykiske lidelser o.l. Behandling foretaget af en person, der ikke er autoriseret dyrlæge eller uddannet veterinærsygeplejerske MR-scanning, CT-scanning eller scintigrafi efter forudgående aftale med os. Dækkes højst 2 gange i hundens liv Dyrlægens vagttillæg for aften-, weekend- og helligdagskonsultation Undersøgelse, der ikke er veterinærmedicinsk belæg for nødvendigheden af i forhold til at kunne stille diagnosen og fastlægge det videre behandlingsforløb. Vagttillæg for sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der ikke kræver øjeblikkelig dyrlægehjælp. Transport i f.m. undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 8/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

9 Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 7.5 Skader, du selv kan forebygge sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der skyldes eller forværres af at din hund ikke er blevet vaccineret og rettidigt re-vaccineret indenfor de godkendte tidsintervaller mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré i h.t. det vaccinationsprogram for hunde, som Lægemiddelstyrelsen anbefaler at din hund ikke regelmæssigt undersøges og behandles mod orm og andre parasitter, herunder lus og lopper at din hund ikke rettidigt er blevet undersøgt af en dyrlæge at du, din ægtefælle/samlever eller dine/jeres børn, som er fyldt 14 år har efterladt din hund i et køretøj, har bundet den fast, har transporteret den ubeskyttet eller har forladt hunden forsætlig skade på eller anden uforsvarlig behandling af din hund, herunder vold, mishandling, vanrøgt og forsømmelse, forvoldt af dig, din ægtefælle/samlever eller af dine/jeres børn, som er fyldt 14 år grov uagtsomhed i f.m. fodring, pasning og pleje af hunden, forvoldt af dig, din ægtefælle/samlever eller af dine/jeres børn, som er fyldt 14 år at din hund har deltaget i eller trænet til vædde- eller konkurrenceløb eller organiseret hundeslagsmål. Ulykkestilfælde dvs. at din hund kommer til skade, fordi den rammes af en pludselig, udefra kommende påvirkning med påviselig fysisk skade på legemet til følge. Drukning, kvælning, forgiftning og skade på grund af genstande, som din hund har spist eller slugt, betragtes også som ulykkestilfælde. Sygdom og lidelse betragter vi ikke som ulykkestilfælde, heller ikke selvom de opstår pludseligt. 9/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

10 7.6 Tandskader m.v. - særlige regler Traumatisk tandfraktur på din hunds blivende tænder samt skader på tandkød, tunge og kæbe i forbindelse hermed. Tandskader, der skyldes eller kompliceres p.g.a. dårlig tandstatus, tandsten eller nedslidning Fjernelse af epulis (abnorm vækst af knudret bindevæv i tandkød). Dækkes højst 2 gange i hundens liv for hunderacen: Boxer samt for blandinger, hvori denne race indgår. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. Traumatisk tandfraktur når en tand knækker eller flækker som følge af et ulykkestilfælde, og ikke som følge af sygdom. 10/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

11 7.7 Medicin m.v. - særlige regler Medicin, narkose og forbindingsmaterialer, som anvendes af dyrlægen under undersøgelsen, behandlingen eller operationen. Medicin m.v. til behandling af sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der ikke er omfattet af forsikringen. Medicin og andre lægemidler, herunder insulin, som dyrlægen udleverer eller ordinerer på recept. Depotmedicin som dyrlægen giver til din hund, bortset fra smertestillende depotmedicin givet i f.m. en operation. Medicinske bade samt midler til behandling af indvortes eller udvortes parasitter (fx orm, lus eller lopper). Forebyggende behandling, herunder vaccinationer samt behandling med stimulerende præparater. Støttebind, halskrave, udleverede forbindingsmaterialer o.l. Specialfoder, kosttilskud, vitaminer og mineraler, håndkøbspræparater, shampoo o.l Anvendt eller udleveret medicin (allergener) til hyposensibilisering i f.m. behandling af en allergisk lidelse. Dækkes ikke for hunderacerne: West Highland White Terrier, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Mops, Shar Pei, Mastino Napoletano, Chow Chow samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår. Hyposensibilisering af allergisk lidelse som ikke er omfattet af forsikringen, jf. afsnit 7.9. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 11/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

12 7.8 Ledlidelser m.v. - særlige regler Sygdom og lidelse i led, ledbånd, sener og knogler, herunder diskusprolaps, slidgigt m.v. Dysplasi, OCD (osteochondrose) eller anden vækstforstyrrelse/fejludvikling af led, ledbånd, sener og knogler. Stamcellebehandling og behandling, som kan sidestilles hermed, fx PRP terapi (Platelet-Rich Plasma). IRAP terapi. Shock-wave behandling. Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, zoneterapi og massage. Behandling med guldimplantat. Genoptræning fx svømmetræning, træning i water-walker, løbebåndstræning m.v Operation af korsbånd. Dækkes højst 1 gang pr. knæ i hundens liv. Hunde, der tidligere er blevet opereret for korsbåndslidelse i samme knæ, uanset hvornår den tidligere operation er foretaget Operation for patella luksation. Dækkes højst 1 gang pr. knæ i hundens liv. Hunde, der ikke er fyldt 2 år. Hunde, der tidligere er blevet opereret for patella luksation i samme knæ, uanset hvornår den tidligere operation er foretaget Operation for Calvé-Legg-Perthes syndrom. Hunde, der ikke er fyldt 2 år. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. OCD unormal udvikling af ledbrusken. Patella luksation løse knæskaller. Calvé-Legg-Perthes syndrom sygdom, der forstyrrer blodforsyningen til lårbenshovedet, så knoglevævet nedbrydes. 12/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

13 7.9 Allergi m.v. - særlige regler Allergisk lidelse og anden overfølsomhed. Behandling med allergener til hyposensibilisering (immunterapi). Dækkes højst 1 gang i hundens liv, uanset om hunden rammes af flere typer allergi. Behandlingen skal ske i ét sammenhængende forløb og skal være afsluttet indenfor 12 måneder. Dækkes ikke for hunderacerne: West Highland White Terrier, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Mops, Shar Pei, Mastino Napoletano, Chow Chow samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår. Allergisk lidelse, hårsækmider og anden overfølsomhed, der er symptomgivende indenfor de første 30 dage, efter at Sygdom og Ulykke er trådt i kraft (karenstid). Karenstiden gælder, uanset om din hund har været forsikret i et andet forsikringsselskab. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Skal du betale selvrisiko Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Ved behandling med allergener til hyposensibilisering betaler du kun selvrisiko én gang, også selvom behandlingsperioden overskrider 120 dage. Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale Skal du betale egenandel 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket 13/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

14 7.10 Øjenlidelser - særlige regler Øjensygdom og øjenlidelse Øjenskade sket ved ulykkestilfælde. Dækkes ikke for hunderacerne: Shar Pei, Mastino Napoletano, Chow Chow samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår. Grå stær for hunde, der er fyldt 10 år. Cherry Eye, distichiasis, trichiasis, entropion og ektropion for hunde, der ikke er fyldt 2 år. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. Cherry Eye fremfald af tårekirtlen på øjets blinkhinde. Distichiasis, trichiasis og entropion øjenlågslidelser med overtallige eller fejlplacerede øjenhår. Ektropion uadkrængende øjenlåg. 14/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

15 7.11 Øre-, næse- og halslidelser - særlige regler Operation af og sygdom i ørerne samt ørelidelse, herunder eksem. Dækkes ikke for hunderacerne: Shar Pei og Mastino Napoletano samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår Operation af forsnævrede næsebor, for lang blød gane, for langt spiserør, forsnævrede luftveje eller anden forsnævring i halsen. Dækkes ikke for hunderacerne: Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Mops, Pekingeser, Lhasa Apso, Shih Tzu, Shar Pei, Cavalier King Charles Spaniel, Amerikansk Cockerspaniel, Boston Terrier, Boxer samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 15/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

16 7.12 Kønsrelaterede sygdomme m.v. - særlige regler Kønsrelateret sygdom og lidelse Kastration eller sterilisation af din hund, hvis indgrebet er medicinsk nødvendigt i f.m. behandling af livstruende sygdom i hundens underliv og kønsorganer Sterilisation af hunhunde i f.m. konstateret sukkersyge (diabetes mellitus). Kryptorchisme. Navlebrok. Forebyggende kastration eller sterilisation. Kemisk kastration eller p-sprøjte/tabletter. Komplikationer i f.m. kastration eller sterilisation, med mindre indgrebet har været dækket af forsikringen. Fertilitetsproblemer, hormonelle forstyrrelser, falsk drægtighed og diegivningsproblemer. Kræft i mælkekirtlerne hos hunhunde, der har fået p-sprøjte/tabletter i mere end 3 år. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. Kryptorchisme når en eller begge testikler ikke er kommet på plads i pungen. 16/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

17 7.13 Kejsersnit, fødselshjælp og abort - særlige regler Abortindgreb, hvis din hunds liv har været i fare. Dækkes højst 1 gang i hundens levetid Fødselshjælp og/eller kejsersnit, hvis din hunds eller hvalpenes liv har været i fare. Dækkes højst 1 gang i hundens levetid. Dækkes ikke for hunderacerne: Boston Terrier, Engelsk Bulldog, Fransk Bulldog, Chihuahua, Mops, Clumber Spaniel samt for blandinger, hvori en af disse racer indgår. Hunde, der tidligere har fået foretaget kejsersnit. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 17/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

18 7.14 Aflivning og kremering - særlige regler Aflivning og kremering Dækker aflivning og kremering, hvis - din hund skal aflives i h.t. dyreværnslovens regler, fordi det vil medføre unødig lidelse at lade den leve. - det er overvejende sandsynligt, at din hund ikke kan helbredes. - det, uanset prognosen for helbredelse, vil medføre unødig lidelse for hunden at iværksætte behandling Kremering, hvis din hund dør som følge af sygdom, lidelse eller ulykkestilfælde, der ville være omfattet af forsikringen. Aflivning og kremering - i f.m. sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der ikke er omfattet af forsikringen. - hvis du fravælger en behandling, som er relevant og veterinærmedicinsk anerkendt, og som ikke medfører unødig lidelse for din hund. - hvis du vælger at få aflivet din hund, selvom aflivningen hverken er påkrævet af medicinske eller dyreetiske grunde. Aflivning foretaget af en person, der ikke er autoriseret dyrlæge. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Maks. summen for de samlede erstatningsudbetalinger pr. forsikringsår på Sygdom og Ulykke fremgår af din forsikringsaftale. Udgift til individuel kremering inkl. urne dækkes med maks kr. (2014 indeks) Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 18/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

19 8. Tilvalg til Sygdom og Ulykke Det fremgår af din forsikringsaftale, om du har købt en eller flere af disse tilvalg til Sygdom og Ulykke samt hvilke, du har købt. 8.1 Tilvalg Tænder og Medicin. Fysisk Behandling m.v. Med på Rejse. Pasning. Livdækning. 8.2 Hvad gælder for dine tilvalg Dækningsskemaerne viser de særlige regler for hvert tilvalg. Udover de særlige regler gælder følgende også for dine tilvalg: Reglerne for behandlingsperiode og selvrisiko i afsnit Undtagelserne i Generelle regler for Sygdom og Ulykke, afsnit 7.4. Skader, du selv kan forebygge, afsnit Tænder og Medicin Det fremgår af din forsikringsaftale, om du har købt dette tilvalg. Tænder Tandrodsbetændelse, tandbyld og kariesangreb samt rodfyldning på grund af tandsygdom Akut opstået behandlingsbehov udenfor Danmark under rejser af op til 3 måneders varighed i det øvrige EU/EØS (inkl. Færøerne og Grønland), hvis der er købt Med på Rejse som tilvalg Korrektion af forkert bid/tandstillingsfejl. Udtrækning af tilbageholdte mælketænder samt fraktur på mælketænder. Tandrodsbetændelse, tandbyld, tandsygdom og kariesangreb, der er symptomgivende indenfor de første 30 dage, efter at dækningen er trådt i kraft (karenstid). Karenstiden gælder, uanset om din hund har været forsikret i et andet forsikringsselskab. Tandrensning og tandstensbehandling. Parodontose. Behandling, som skyldes eller kompliceres på grund af dårlig tandstatus, tandsten eller nedslidning. Behandling, hvis dækningen er trådt i kraft, efter din hund fyldte 4 måneder. Behandling foretaget udenfor Danmark, heller ikke selvom der er købt Med på Rejse som tilvalg. 19/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

20 Medicin Receptpligtig medicin, som dyrlægen udleverer eller ordinerer. Depotmedicin, som dyrlægen giver til hunden i f.m. behandlingen Dyrlægeordineret støttebind, halskrave og forbindingsmaterialer Medicin til behandling af en livslang diagnose, fx sukkersyge (diabetes mellitus), dækkes i maks. 12 måneder fra det tidspunkt, hvor dyrlægen første gang udleverede eller ordinerede medicinen på recept Udleveret eller receptordineret medicin i f.m. akut opstået sygdom, lidelse eller ulykkestilfælde udenfor Danmark under rejser af op til 3 måneders varighed i det øvrige EU/EØS (inkl. Færøerne og Grønland), hvis der er købt Med på Rejse som tilvalg. Medicin til behandling af - sygdom og lidelse, der har været symptomgivende indenfor de første 30 dage, efter at dækningen er trådt i kraft (karenstid). Karenstiden gælder, uanset om din hund har været forsikret i et andet forsikringsselskab. - sygdom, lidelse og ulykkestilfælde, der ikke er omfattet af forsikringen. Medicinske bade samt midler til behandling af indvortes eller udvortes parasitter (fx orm, lus eller lopper). Specialfoder, kosttilskud, vitaminer og mineraler, håndkøbspræparater, shampoo o.l. Forebyggende behandling, herunder vaccinationer samt behandling med stimulerende præparater. Summer, selvrisiko og egenandel Hvor meget dækker forsikringen Tænder med op til i alt maks kr. pr. forsikringsår (2014 indeks). Medicin med op til i alt maks kr. pr. forsikringsår (2014 indeks) Skal du betale selvrisiko Skal du betale egenandel Tænder: Medicin: Selvrisikoen fremgår af din forsikringsaftale. 10 % af de dækningsberettigede udgifter, når selvrisikoen er fratrukket. 20/30 Tryg Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.2015 TJM 517-1 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405

Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Kat Forsikringsbetingelser nr. 1405 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kat

Forsikringsbetingelser for Kat Forsikringsbetingelser for Kat Forsikringsbetingelser nr. 14T5 Gælder fra 19.02.2015 TJM 516-1 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/26 Tjenestemændenes Forsikring Kat Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14M4

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14M4 Hunde forsikring Hund Forsikringsbetingelser nr. 14M4 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne, der tilsammen udgør den aftale,

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.2015 TJM 1404-1 (02.18) 2/29 TJM Forsikring Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Din hundeforsikring består af din police/

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 1701

Forsikringsbetingelser nr. 1701 Tryg ID Forsikringsbetingelser nr. 1701 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15 19 Side 6 3. Dækningsskema afsnit 20 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Katteforsikring afsnit 15 18 Side 6 3. Dækningskema afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2016 HUND 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere