2X-seriens Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2X-seriens Installationsvejledning"

Transkript

1 2X-seriens Installationsvejledning P/N REV ISS 14NOV13

2 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende UTC Fire & Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24, Ropczyce, Polen Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holland Dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.0 eller nyere. 1999/5/EC (R&TTE-direktiv): UTC Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2004/108/EC (EMC-direktiv). 2002/96/EC (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Se mere information her: 2006/66/EC (batteri-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. Se specifikke oplysninger om batterier i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som også kan omfatte tekst for at indikere indhold af cadmium (Cd) eller kviksølv (Hg). For at opnå korrekt genbrug skal batteriet afleveres hos din forhandler eller på en genbrugsstation. Se mere information her: For kontaktoplysninger gå til

3 Indhold Vigtig information ii Kapitel 1 Introduktion 1 Produktsortiment 2 Produktkompatibilitet 3 Produktoversigt 4 Kapitel 2 Installation 15 Sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr 16 Kabinet og printkort-layout 17 Installation af kabinet 19 Tilslutninger 24 Kapitel 3 Opsætning og ibrugtagning 35 Introduktion 36 Betjening og opsætning på vedligeholdelsesniveau 39 Betjening og opsætning på installatørniveau 53 Ibrugtagning 104 Kapitel 4 Vedligeholdelse 105 Vedligeholdelse af brandalarmsystemet 106 Batterivedligeholdelse 107 Kapitel 5 Tekniske specifikationer 109 Bilag A Standardopsætning 117 Bilag B PSTN-landekoder 119 Bilag C Menuoversigt 121 Bilag D Information om Lovgivning 131 Indeks 133 2X-seriens Installationsvejledning i

4 Vigtig information Introduktion Dette er installationsmanualen til 2X-seriens brand-, repeater- og evakueringscentraler. Læs disse instruktioner og al relateret dokumentation grundigt igennem, inden dette produkt installeres eller betjenes. Firmware-kompatibilitet Oplysninger i dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.0 eller nyere. Dette dokument må ikke bruges som en installations-, opsætnings- eller betjeningsvejledning til centraler med en tidligere firmwareversion. Se revisionsrapporten i menuen Rapporter for at kontrollere din centrals firmwareversion. Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder skal UTCFS holdes ansvarlig for eventuelle tab af indtægter eller forretningsmuligheder, betjening, afbrydelse af forretninger, mistet data eller andre indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader under ethvert erstatningsansvar, uanset om det er baseret på en kontrakt, skadegørende handling, forsømmelse, produktansvar eller andet indenfor lovens rammer. Eftersom jurisdiktionen visse steder ikke tillader sådanne begrænsninger eller undtagelser af erstatningsansvar eller tilfældige skader, kan det forekomme at de førnævnte begrænsninger ikke er gældende i dit tilfælde. Men under alle omstændigheder skal UTCFS' erstatningsansvar ikke overstige produktets købspris. Førnævnte begrænsninger skal være gældende indenfor lovens rammer, uanset om UTCFS er blevet informeret om sandsynligheden for sådanne skader og upåagtet om retsmidlet opfylder det egentlige formål eller ej. Installation skal ske i overensstemmelse med denne manual, gældende vedtægter og instruktioner fra den autoriserede myndighed. Da alle forholdsregler er taget i forbindelse med udarbejdelsen af denne manual for at sikre indholdets korrekthed, påtager UTCFS sig intet ansvar for fejl og udeladelser. Vejledende meddelelser Vejledende meddelelser gør dig opmærksom på tilstande eller procedurer, der kan medføre uønskede resultater. De anvendte vejledende meddelelser i dette dokument er vist og beskrevet nedenfor. ii 2X-seriens Installationsvejledning

5 ADVARSEL: Advarselsmeddelelser advarer dig om farer, som kan medføre personskader eller tab af menneskeliv. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå personskader og tab af menneskeliv. Forsigtig: Forsigtig-meddelelser advarer dig om risiko for beskadigelse af udstyr. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå skader. Note: Note-meddelelser advarer dig om risiko for spild af tid og kræfter. De beskriver, hvordan tidsspilde kan undgås. Noter bruges også til at gøre opmærksom på vigtig information, som du bør læse. 2X-seriens Installationsvejledning iii

6 iv 2X-seriens Installationsvejledning

7 Kapitel 1 Introduktion Oversigt I dette kapitel gives en introduktion til din central, de overordnede betjeningsanordninger og indikatorerne. Indhold Produktsortiment 2 Produktkompatibilitet 3 Produktoversigt 4 Brugergrænseflade 4 Frontpanelets betjeninger og indikatorer 6 Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display 10 Akustiske indikatorer 12 Tilstande 12 2X-seriens Installationsvejledning 1

8 Kapitel 1: Introduktion Produktsortiment Serien omfatter de brand-, repeater- og evakueringscentraler, som er vist nedenfor. Tabel 1: Brand-, repeater- og evakueringscentraler Model 2X-E1(-S) [1] 2X-E2(-S) 2X-ER(-S) 2X-F1(-S) 2X-F1-FB2(-S) 2X-F1-SC(-S) 2X-F1-SCFB(-S) 2X-F2(-S) 2X-F2-PRT 2X-F2-FB2(-S) 2X-F2-FB2-PRT 2X-F2-SC(-S) 2X-F2-SCFB(-S) 2X-FR(-S) 2X-FR-FB2(-S) 2X-FR-SC(-S) 2X-FR-SCFB(-S) Beskrivelse En-sløjfede adressérbare brand- og evakueringscentraler To-sløjfede adressérbare brand- og evakueringscentraler Adressérbar brand-, repeater- og evakueringscentral En-sløjfede adressérbare brandcentraler En-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning En-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] En-sløjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] To-sløjfet adressérbar brandcentral To-sløjfet adressérbar brandalarmcentral med intern printer To-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning To-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning og intern printer To-sløjfet adressérbar brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] To-sløjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning [2] Adressérbar repeater-central Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning Adressérbar repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning [2] Adressérbar SS 3654 repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning [2] [1] (-S) indikerer, at kabinettet fås i store og små modeller. Se oplysninger om kabinetdimensioner i Kapitel 5 "Tekniske specifikationer" på side 109. [2] Inklusive en brandmandsnøgle. Repeater-funktion Alle brandcentraler i et brandnetværk kan konfigureres til repeater-funktion, hvis der er installeret et netværkskort i dem. Du kan finde yderligere oplysninger i "Firenet opsætning" på side X-seriens Installationsvejledning

9 Kapitel 1: Introduktion Alarmsender- og brandslukningsindstillinger og -indikationer I dette dokument gælder oplysningerne om indstillinger og indikation for alarmsender og brandslukning kun for centraler, der har disse funktioner. Produktkompatibilitet Produkter, der er kompatible med disse centraler, er anført i den medfølgende kompatibilitetsliste. Kun de produkter, der er anført i kompatibilitetslisten, er garanteret til at være kompatible med disse centraler. Du kan få flere oplysninger hos din lokale leverandør. 2X-seriens Installationsvejledning 3

10 Kapitel 1: Introduktion Produktoversigt Dette punkt giver en introduktion til centralens brugergrænseflade, display, betjeninger og indikatorer. Se en detaljeret oversigt over frontpanelets betjeninger og indikatorer i "Frontpanelets betjeninger og indikatorer" på side 6. Brugergrænseflade Figur 1: Brandcentralens brugergrænseflade (med indstillinger for alarmsender og brandslukning) 1. Forsynings-LED 2. Generel Test-LED 3. Generel Frakoblet-LED 4. Generel Fejl-LED 5. Brand-LED 6. Display 7. Knap og LED for Lydgiver forsinket 8. LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test 9. Reserveret til fremtidig brug. 10. Drejeknap og funktionsknapper 11. Retabler-knap og -LED 12. Stop Summer-knap og -LED 13. Lydgiver Start/Stop-knap og -LED 14. Systemfejl-LED 15. Lavt batteri-led 16. Jordfejl-LED 17. Forsyningsfejl-LED 18. LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test 19. Knap og LED for Brandslukning Forsinket 20. Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet 21. LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test 22. Alarmsender forsinket-knap og -LED 23. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet 4 2X-seriens Installationsvejledning

11 Kapitel 1: Introduktion Figur 2: Evakueringscentralens brugergrænseflade 1. Forsynings-LED 2. Generel Test-LED 3. Generel Frakoblet-LED 4. Generel Fejl-LED 5. Brand-LED 6. Display 7. Knap og LED for Lydgiver forsinket 8. LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test 9. Bekræftelsesknap 10. Start/Stop-knap og -LED for alle outputgrupper 11. Start/Stop-knapper og -LED'er for programmerbare outputgrupper 12. Drejeknap og funktionsknapper 13. Retabler-knap og -LED 14. Stop Summer-knap og -LED 15. Lydgiver Start/Stop-knap og -LED 16. Systemfejl-LED 17. Lavt batteri-led 18. Jordfejl-LED 19. Forsyningsfejl-LED 20. LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test 21. Knap og LED for Brandslukning Forsinket 22. Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet 23. LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test 24. Alarmsender forsinket-knap og -LED 25. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Se "Tilknytning af en outputgruppe til en programmerbar knap" på side 90, hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfigurering af programmerbare knapper. 2X-seriens Installationsvejledning 5

12 Kapitel 1: Introduktion Opsætningsindstillinger Afhængigt af din opsætning kan etiketterne til nogle af grænsefladernes knapper variere. Se Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Konfigurerede ændringer af grænsefladernes knapper og LED'er Punkt EN 54 NEN Alle outputgrupper start/stop Fuld evakuering start/stop 11 Programmerbar outputgruppe start/stop Evakueringsområde lydgivere start/stop [1] 15 Lydgiver start/stop Brand lydgiver start/stop [1] Hvis evakueringscentralen kører i tilstanden NEN 2575, er det kun lydgiver outputgrupperne, som kan tilknyttes de programmerbare Start/Stop-knapper. Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjeningsfunktionerne, der er beskrevet i dette afsnit, er ikke tilgængelige for alle brugere. Flere oplysninger om centralers betjening og adgangsbegrænsninger kan findes under punktet "Brugerniveauer" på side 36. Fælles betjeningselementer og indikatorer Tabellen herunder omfatter oplysninger om de fælles betjeningselementer og indikatorer, som findes på brand-, repeater- og evakueringscentralerne. Tabel 3: Fælles betjeningselementer og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Forsynings-LED Grøn Indikerer, at systemet er tændt. Generel Test-LED Gul Angiver, at en eller flere funktioner eller enheder testes. Generel Frakoblet-LED Gul Angiver at en eller flere funktioner eller enheder er frakoblet. Generel Fejl-LED Gul Indikerer en generel fejl. Fejl-LED'en for den pågældende enhed eller funktion blinker også. Alarm-LED Rød Indikerer en brandalarm. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Rød En blinkende LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af en detektor. En konstant LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af et manuelt alarmtryk. Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer alarmsender. En blinkende LED indikerer, at alarmsender er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at alarmsendersignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. 6 2X-seriens Installationsvejledning

13 Kapitel 1: Introduktion Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Knap og LED for Alarmsender forsinket LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet Knap og LED for Brandslukning Forsinket LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Lydgiver forsinket LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test Gul Gul Rød Gul Gul Gul Gul Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret alarmsenderforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer alarmsender. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (alarmsender aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en alarmsenderfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer brandslukning. En blinkende LED indikerer, at brandslukning er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at brandslukningssignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret brandslukningsforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer brandslukning. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (brandslukning aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en brandslukningsfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Til- eller frakobler en forud programmeret lydgiverforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer lydgivere. En konstant lysende LED indikerer, at en lydgiverforsinkelse er programmeret og tilkoblet. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller (lydgivere aktiveres, når den indstillede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en lydgiverfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Forsyningsfejl-LED Gul Angiver strømforsyningsfejl. Jordfejl-LED Gul Indikerer en jordfejl. En blinkende LED indikerer en batterifejl. En konstant lysende LED indikerer en fejl med netforsyningen eller netforsyningens sikring. Lavt batteri-led Gul Angiver, at centralen kører på batteristrøm, og at den resterende batteristrøm kan være utilstrækkelig til at sikre fortsat drift. 2X-seriens Installationsvejledning 7

14 Kapitel 1: Introduktion Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Systemfejl-LED Gul Indikerer en fejl i centralens system. Knap og LED for Lydgiver Start/Stop Stop Summer-knap og - LED Rød Gul LED'en indikerer, hvad der sker, når der trykkes på knappen. Hvis LED'en er tændt (blinker eller lyser konstant), vil et tryk på knappen stoppe lydgiverne. Hvis LED'en er slukket, vil et tryk på knappen aktivere lydgiverne (hvis centralens status og driftstilstand tillader manuel aktivering af lydgivere). LED'en indikerer også lydgivernes status: Konstant lys indikerer, at lydgiverne er aktive (eller snart bliver aktiveret) Blink indikerer, at en forsinkelse tæller ned (lydgivere aktiveres, når den indstillede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Slukket indikerer, at lydgiverne er slået fra (eller snart bliver deaktiveret) For at forhindre, at lydgiverne bliver slukket øjeblikkeligt, når en alarm først rapporteres, kan knappen Lydgiver Start/Stop blokeres midlertidigt, når en indstillet lydgiverforsinkelse tæller ned. Du kan finde yderligere oplysninger i "Deaktiveringsstid for lydgivere fra" på side 99. Afhængigt af installationens størrelse kan behandling af kommandoer til at starte og stoppe lydgivere være flere sekunder om at bevæge sig gennem systemet. Det er derfor, at LED'en f.eks. kan lyse konstant, mens lydgiverne i første omgang ikke kan høres. Stopper centralens summer. En konstant LED indikerer, at summeren er blevet stoppet. Retabler-knap og -LED Gul Retablerer centralen og rydder alle aktuelle systemhændelser. En konstant LED angiver, at centralen kan nulstilles i det aktuelle brugerniveau. 8 2X-seriens Installationsvejledning

15 Kapitel 1: Introduktion Evakueringscentralens betjeningselementer og indikatorer Tabellen herunder omfatter oplysninger om de supplerende betjeningselementer og indikatorer på evakueringscentralerne. Note: Hvis evakueringscentralen kører i tilstanden NEN 2575, er det kun lydgiver outputgrupperne, som kan tilknyttes de programmerbare Start/Stop-knapper. Tabel 4: Evakueringscentralens betjeningselementer og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Bekræftelsesknap Start/Stop-knap og - LED for alle outputgrupper Programmerbare Start/Stop-knapper og - LED'er Rød Rød/Gul Bekræfter aktivering eller deaktivering af den outputgruppe, som er tilknyttet en programmerbar knap (når der trykkes på den sammen med den tilsvarende programmerbare knap). Bekræfter aktivering eller deaktivering af alle outputgrupper, som er tilknyttede alle programmerbare knapper (når der trykkes på den sammen med Start/Stop-knappen for alle outputgrupper). Starter eller stopper alle outputgrupper, som er tilknyttet de programmerbare knapper (når der trykkes på den sammen med bekræftelsesknappen). En konstant lysende rød LED indikerer, at alle outputgrupper, som er tilknyttet knapperne, er aktive. En blinkende rød LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (outputgrupperne aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Starter eller stopper den outputgruppe, som er tilknyttet den programmerbare knap (når der trykkes på den sammen med bekræftelsesknappen). En konstant lysende rød LED indikerer, at den outputgruppe, som er tilknyttet knappen, er aktiv. En blinkende rød LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (outputgruppen aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). En blinkende gul LED indikerer en fejl. En konstant lysende gul LED indikerer en frakobling eller en test. LED-indikationer for outputgruppe Centralen kan indstilles, så den har flere outputgrupper for lydgiver, alarmsender og brandslukning. Nogle grupper kan bruge de samme indikatorer. Når sådanne grupper har samme status, indikeres denne status. I tilfælde af modstridende status vises den status, der har højest prioritet. Note: På evakueringscentralerne bruges LED'erne til de tilsvarende programmerbare knapper til at indikere de outputgrupper, som er tilknyttet de programmerbare knapper. De følgende eksempler illustrerer dette. 2X-seriens Installationsvejledning 9

16 Kapitel 1: Introduktion Der er tre outputgrupper for lydgiver, hvor den første er i fejlstatus, den anden er i forsinket status og den tredje er i aktiveret status. Lydgiverindikationerne viser fejlstatus for den første gruppe, forsinket status for den anden gruppe og aktiveret status for den tredje gruppe. Der er to outputgrupper for alarmsender, hvor den første er i aktiveret status og den anden er i bekræftet status. Alarmsenderindikationen viser den bekræftede status, men ikke aktiveringsstatus (bekræftelsesstatus bliver prioritet højere). Du kan finde yderligere oplysninger om outputgrupper i "Aktiveringsgruppe" på side 87. Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display Figur 3: Betjeninger og indikatorer på centralens LCD-display 1. Dag/nat tilstand-indikator 2. Systemets dato og klokkeslæt 3. Centralens netværksstatus (separat, netværksstyret, repeater) 4. Tæller for aktuelle alarm-, fejl- og tilstandshændelser 5. Displaymeddelelsesområde 6. Soft-taster (menufunktioner knyttet til funktionsknapper F1, F2, F3 og F4) 7. Drejeknap 8. Funktionsknapper F1, F2, F3 og F4 9. Lokal central-id (i et brandnetværk) 10 2X-seriens Installationsvejledning

17 Kapitel 1: Introduktion Ikoner der vises på centralens LCD-display Ikoner der vises på centralens LCD-display fremgår nedenfor. Tabel 5: Centralens visning af ikoner og beskrivelser Ikon Dag tilstand (netværk) Dag tilstand (central) Nat tilstand (netværk) Nat tilstand (central) Brandalarmer Fejl Tilstande En Central Netværk Repeater Detektoralarm [1] Beskrivelse Dette ikon angiver, at den primære indstilling for følsomhedstilstand for centraler i brandnetværk er dag tilstand. Dette ikon indikerer, at følsomhedstilstanden for den lokale central er dag tilstand. Andre centraler i brandnetværket kan have en anden indstilling for følsomhedstilstand. Dette ikon angiver, at den primære indstilling for følsomhedstilstand for centraler i brandnetværk er nat tilstand. Dette ikon indikerer, at følsomhedstilstanden for den lokale central er nat tilstand. Andre centraler i brandnetværket kan have en anden indstilling for følsomhedstilstand. Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af grupper med en aktiv brandalarm. Alarmoplysningerne for første og sidste gruppe, der rapporterer en alarm, vises på centralens display. Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af aktive fejl. Yderligere oplysninger kan fås ved at trykke på F1 (Vis hændelser). Tallet ved siden af dette ikon angiver antallet af aktive systemtilstande. Yderligere oplysninger kan fås ved at trykke på F1 (Vis hændelser). Dette ikon indikerer, at centralen ikke er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer, at centralen er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer, at centralen er indstillet til at fungere som en repeater, og at den er tilsluttet brandnetværket. Dette ikon indikerer en detektoralarm. Manuelt alarmtryk [1] Dette ikon indikerer et manuelt alarmtryk. Manuelt alarmtryk-alarm (sprinkler) [1] Manuelt alarmtryk-alarm ("hausalarm") [1] Dette ikon indikerer en manuelt alarmtryk-alarm (sprinkler). Dette ikon indikerer en manuelt alarmtryk-alarm ("hausalarm"). Dette er en lokal alarm uden aktivering af alarmsendere. [1] Disse ikoner vises i displayet med yderligere information. 2X-seriens Installationsvejledning 11

18 Kapitel 1: Introduktion Indikation af eksterne og lokale hændelser på centralens display Det lokale central-id vises altid på centralens display (se Figur 3 på side 10). Hvis din central udgør en del af brandnetværket, omfatter meldingen centralens ID, og hændelsen rapporteres som følger: Hvis central-id passer med den lokale ID, så har hændelsen forbindelse til den lokale central Hvis centralens ID ikke passer til det lokale ID, så rapporteres hændelsen af den eksterne central med angivelse af centralens ID Repeater-centraler installeres kun i brandnetværk, og de har et netværkskort installeret som standard. Brandcentraler skal have et netværkskort installeret, for at kunne oprette forbindelse til et brandnetværk. Akustiske indikatorer Centralen fungerer som en akustisk indikator til markering af systemhændelser. Tabel 6: Centralens akustiske indikatorer Indikation Summeren lyder konstant Summeren lyder pulserende (lang tone) [1] Beskrivelse Indikerer en brandalarm eller en systemfejl Indikerer alle andre fejl Summeren lyder pulserende (kort tone) [1] Angiver en tilstand [1] En lang tone er 50 % TIL og 50 % FRA. En kort tone er 25 % TIL og 75 % FRA. Tilstande En oversigt over systemhændelser, der logges som tilstande, er vist nedenfor. Tabel 7: Systemhændelser, der logges som tilstande Tilstandstype Varsel Opsætningsenhed tilsluttet Dato & tid er ikke indstillet Frakoblinger Hændelseslog fuld Slukningsstatus [1] Beskrivelse En enhed er i alarm, men systemet venter på endnu en alarmhændelse for at bekræfte gruppealarmen En centralopsætning er startet via en ekstern enhed (pc, bærbar computer osv.) Systemet startede, men datoen og klokkeslættet er ikke indstillet Centralfunktion eller -enhed er frakoblet Centralens hændelseslog er fuld Slukning er spærret, frakoblet eller fejlbehæftet 12 2X-seriens Installationsvejledning

19 Kapitel 1: Introduktion Tilstandstype Slukning I/O-enhed [1] Input-aktivering Sløjfeenhed er ikke konfigureret Det maksimale antal konventionelle grupper er overskredet i netværket Det maksimale antal sløjfer er overskredet i netværket Ny node i brandnetværket Outputgruppeaktivering Foralarm Lydgiver-, alarmsender- og brandslukningforsinkelser Test Beskrivelse En slukning I/O-enhed er aktiv, bliver testet, er frakoblet eller fejlbehæftet Et input er aktiveret (afhængigt af opsætningen) Der er registreret en sløjfeenhed, som ikke er konfigureret Antallet af konventionelle grupper i brandnetværket overskrider det tilladte maksimum (64) Antallet af sløjfer i brandnetværket overskrider det tilladte maksimum (32) Der er føjet en central til brandnetværket En outputgruppe er aktiveret En enhed (og den pågældende gruppe) er i foralarm En lydgiver-, alarmsender- eller brandslukningforsinkelse er aktiveret eller deaktiveret Centralfunktion eller -enhed testes [1] Disse tilstandstyper gælder kun, hvis brandnetværket omfatter en slukningscentral. Udover ovenstående tilføjes de følgende systemstatushændelser også i hændelsesloggen (men de medtages ikke i centralens aktuelle hændelsesrapport). Tabel 8: Andre systemstatushændelser, der tilføjes i hændelsesloggen Hændelse Handlinger Tilstands-deaktivering Generelle systemhændelser Strømforsyningsfejl elimineret Beskrivelse En outputgruppe bliver aktiveret eller deaktiveret, eller en programmerbar systemkommando bliver udført (via opsætningsprogrammet) En systemtilstand bliver deaktiveret Centralen bliver retableret, centralens summer bliver slukket, ny indstilling af dato og klokkeslæt, systemet startes osv. En tidligere logført strømforsyningsfejl er afhjulpet Regelaktivering En regel bliver aktiveret [1] Brugersessioner Dato og klokkeslæt for aktivering og afslutning af brugersessioner [1] En regel består af en eller flere tilstande (kombineret af logiske udtryk), som er indstillet til at udløse specifikke systemhandlinger efter en specifik bekræftelsestid. Regler oprettes ved hjælp af opsætningsprogrammet. 2X-seriens Installationsvejledning 13

20 Kapitel 1: Introduktion 14 2X-seriens Installationsvejledning

21 Kapitel 2 Installation Oversigt I dette kapitel gives detaljerede oplysninger om installation og tilslutning af centralen. Forsigtig: Dette produkt skal installeres og vedligeholdes af kvalificerede personer, som overholder CEN/TS standarden (eller den tilsvarende nationale standard) samt alle andre gældende regulativer. Indhold Sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr 16 Kabinet og printkort-layout 17 Installation af kabinet 19 Hvor centralen skal placeres 19 Fastgøring af kabinettet på væggen 19 Isættelse af menuer 20 Tilslutning af brugergrænsefladekablet 21 Tilslutning af den interne printer og ilægning af papir 22 Tilslutninger 24 Anbefalede kabler 24 Oversigt over brandsystemets tilslutninger 25 Tilslutning af sløjfer 26 Tilslutning af sløjfeenheder 27 Tilslutning af input 28 Tilslutning af output 28 Tilslutning af netstrømsforsyningen 30 Tilslutning af batterierne 32 Tilslutning af udvidelseskort 32 Tilslutning af brandnetværk 32 Tilslutning af en ekstern printer eller ASCII-terminal 34 2X-seriens Installationsvejledning 15

22 Kapitel 2: Installation Sikkerhed i forbindelse med elektrisk udstyr ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. For at undgå personskade eller dødsfald ved elektrisk stød skal man fjerne alle strømkilder og lade lagret energi aflade inden installation eller fjernelse af udstyr. Forsigtig: Fare for beskadigelse af udstyr. Dette produkt er følsomt over for elektrostatisk udladning (ESD). Følg de godkendte ESD-håndteringsprocedurer for at undgå skader. 16 2X-seriens Installationsvejledning

23 Kapitel 2: Installation Kabinet og printkort-layout Figur 4: Layout for stort kabinet og printkort (to-sløjfet central) 1. 24V tilslutning 2. COM2 seriel port 3. Sløjfe- og brandsystem-tilslutninger 4. Vaterpas 5. Jordskrue 6. Ethernet-stik 7. USB-stik type B 8. USB-stik type A 9. COM0 og COM1 serielle porte 10. COM0 og COM1 interfacetilslutninger 11. Batteriklemmerække 12. Strømforsyningsklemmerække 13. Strømforsyning 14. Netterminalblok og -sikring 15. Batteriområde 16. Monteringshuller 17. Brugerinterfacets tilslutning 2X-seriens Installationsvejledning 17

24 Kapitel 2: Installation Figur 5: Layout for lille kabinet og printkort (to-sløjfet central) 1. Sløjfe- og brandsystem-tilslutninger 2. Vaterpas 3. Jordskrue 4. Ethernet-stik 5. USB-stik type B 6. USB-stik type A 7. COM0 og COM1 serielle porte 8. COM0 og COM1 interfacetilslutninger 9. Batteriklemmerække 10. Strømforsyningsklemmerække 11. Netterminalblok og -sikring 12. Monteringshuller 13. Batteriområde 14. Brugerinterfacets tilslutning Figur 6: Lille kabinet med hovedkort og chassis afmonteret for at vise strømforsyning 18 2X-seriens Installationsvejledning

25 Kapitel 2: Installation Installation af kabinet Hvor centralen skal placeres Installer centralen på et sted, der er frit for byggestøv og affald, og som er beskyttet mod ekstreme temperaturer og luftfugtighed. Se Kapitel 5 "Tekniske specifikationer" på side 109, hvor der er flere oplysninger om specifikationerne for driftstemperatur og relativ luftfugtighed. Sørg for, at der er tilstrækkelig gulv- og vægplads, så centralen kan installeres og serviceres uhindret. Kabinettet skal monteres, så brugergrænsefladen er i øjenhøjde. Note: Dette produkt er certificeret i henhold til EN 54-2 ved brug af standardmetoden til vægmontering, som er beskrevet nedenfor. Hvis andre monteringsmetoder anvendes, skal det sikres, at centralen installeres et sted, som ikke udsættes for kraftige vibrationer eller stød. Fastgøring af kabinettet på væggen Monter kabinettet på væggen med fem M4 x 30 skruer og fem Ø 6 mm nylonplugs som vist i Figur 7 herunder. Figur 7: Monteringshullernes placering 2X-seriens Installationsvejledning 19

26 Kapitel 2: Installation Sådan fastgøres kabinettet på væggen: 1. Hold kabinettet ind til væggen i den ønskede installationshøjde. 2. Brug det indbyggede vaterpas til at sikre, at kabinettet er vandret, og marker borepunkterne på væggen. 3. Bor hullerne og anbring en 6 mm plug i hvert hul. 4. Sæt en skrue i position (1), og hæng kabinettet op på denne skrue. 5. Sæt skruer i positionerne (2), og stram dem. 6. Sæt skruer i position (3), og stram dem. 7. Stram skruen i position (1). Isættelse af menuer Isæt centralens interfacemenuer som vist nedenfor. Figur 8: Isættelse af menuer 20 2X-seriens Installationsvejledning

27 Kapitel 2: Installation Menuerne er nummereret 1, 2, 3 og 4, og de indsættes på deres respektive pladser (med det trykte område vendt mod centralens forside). På evakueringscentraler skal der altid tilføjes beskrivelser til alle outputgrupper, som tilknyttes til de programmerbare knapper i menu 3. Note: Brand- og evakueringscentralerne har forskellige versioner af menu 3, som er markeret med produktkoden for den pågældende central. Sørg for at anvende den rette menuversion til dit produkt. Tilslutning af brugergrænsefladekablet Tilslut brugergrænsefladekablet som vist herunder. Figur 9: Tilslutning af brugergrænsefladekablet 2X-seriens Installationsvejledning 21

28 Kapitel 2: Installation Tilslutning af den interne printer og ilægning af papir Dette afsnit beskriver tilslutning af den interne printer og ilægning af papir i printeren. Se "Printeropsætning" på side 68 for oplysninger om printeropsætninger. Den interne printer står kun til rådighed på udvalgte modeller. Tilslutning af den interne printer Tilslut den interne printer som vist herunder. Figur 10: Tilslutning af den interne printer 1. Intern printer 2. Intern printer PSU 3. Central PCB 22 2X-seriens Installationsvejledning

29 Kapitel 2: Installation Ilægning af papir Læg papiret i den interne printer som vist herunder. Figur 11: Ilægning af papir i den interne printer 2X-seriens Installationsvejledning 23

30 Kapitel 2: Installation Tilslutninger Anbefalede kabler Anbefalede kabler for en optimal ydelse i dit brandsystem vises i tabellen herunder. Tabel 9: Anbefalede kabler Kabel Krav til kabler Maksimal kabellængde Netkabel 3 1,5 mm 2 Ikke anvendt Sløjfekabel Parsnoet (maks. 52 Ω og 500 nf) [1] 12 til 26 AWG (0,13 til 3,31 mm²) 2 km med KAL21-kabel [2] Brandnetværkskabel Parsnoet, CAT5 12 til 26 AWG (0,13 til 3,31 mm² ) 1,2 km Ethernetkabel Uskærmet CAT5 30 m [3] USB-kabel Standard USB-kabel med A-B-stik 10 m Kabel til ekstern printer Ekstra kabel KIT [4] [1] 26 Ω pr. ledning. [2] Maksimal kabellængde afhænger af typen af anvendt kabel og sløjfebelastningen. [3] Tilslut centralen til en ethernet-hub, som er installeret inden for en afstand på 30 m, hvis der er behov for større afstande. [4] Dette sæt indeholder et kabel på 3 m og det IB isoleringskort, som er påkrævet til eksterne RS-232-enhedstilslutninger. 3 m Der kan bruges andre kabeltyper afhængigt af det enkelte steds specifikke elektromagnetisk interferens-forhold (EMI) og testning af installationen. Ved brug af skærmet sløjfekabel I de fleste installationer er der ikke behov for et skærmet sløjfekabel, og systemet er godkendt til drift under standardbetingelser med et uskærmet parsnoet kabel. Men et skærmet kabel giver større fleksibilitet med henblik på afhjælpning af EMI-fejl på installationsstedet, og det kan bruges i overensstemmelse med følgende retningslinjer: Brug et multimeter til at kontrollere at afskærmningen er helt isoleret fra jordforbindelsen samt sløjfens positive og sløjfens negative linier, inden afskærmningen tilsluttes til et enkelt punkt på installationen. Den samme isolering skal ydes for alle andre ledninger og kabler på installationsstedet, og kendte interferenskilder (EMI) på stedet skal undgås. Brug jordskruerne i centralens kabinet (hvis det er nødvendigt at mindske interferensen). Se figur 4 på side 17 eller figur 5 på side 18 for oplysninger om placeringen af jordskruerne. 24 2X-seriens Installationsvejledning

31 Kapitel 2: Installation PCB-terminalens jordforbindelser forbedrer kun støjimmuniteten under meget specifikke miljøforhold. I nogle tilfælde ydes den bedste beskyttelse mod EMI ved at lade jordforbindelsen være fuldt isoleret. Kontroller frekvensen for kommunikationsfejl og stabiliteten af de analoge værdier for de installerede enheder for at bestemme støjimmuniteten. Sikring af kabler Brug 20 mm kabelforskruninger, for at sikre rene og faste forbindelser. Alle kabler skal føres gennem kabelstyrene i kabinettet for at undgå bevægelse. Oversigt over brandsystemets tilslutninger Figur 12: Oversigt over brandsystemets typiske tilslutninger med en enkelt Klasse A sløjfe Læs om karakteristikker for inputaktivering i "Tilslutning af input" på side 28. 2X-seriens Installationsvejledning 25

32 Kapitel 2: Installation Figur 13: Oversigt over EN systemets tilslutninger med en enkelt Klasse A sløjfe FS-EOL ende-enhed 2. Fejlindikerende udstyr Tilslutning af sløjfer Retningslinjer for sløjfer Det bedste resultat opnås ved at tilslutte sløjfer ifølge disse retningslinjer: Installer mindst én isolator pr. sløjfe (vi anbefaler én pr. 32 enheder). Hold sløjfekablerne væk fra højspændningskabler (og alle andre interferenskilder). Opsætninger med stjerne, klasse B og afgreninger af sløjfen anbefales ikke. Installer sløjfeenheder med højt strømforbrug så tæt som muligt på centralen. Sørg for, at sløjfekablet opfylder specifikationerne i "Anbefalede kabler" på side X-seriens Installationsvejledning

33 Kapitel 2: Installation Ved brug af skærmet sløjfekabel skal du kontrollere, at afskærmningen er ubrudt (forbundet gennem alle sløjfeenheder). For at undgå jordsløjfe på grund af elektromagnetisk interferens, må kun én kabelafskærmning tilsluttes jord, som vist i Figur 12 på side 25. Klasse A sløjfe-tilslutning Tilslut klasse A-sløjfer som vist i Figur 12 på side 25. Klasse A-sløjfer overvåges mht. åbne kredsløb og kortslutninger. Terminér ubenyttede Klasse A-sløjfer A (+) til B (+) og A ( ) til B ( ). Klasse B sløjfe-tilslutning Forsigtig: Klasse B-sløjfer overholder ikke kravene i EN Installer ikke mere end 32 enheder på en klasse B-sløjfe. Tilslut klasse B sløjfer som vist i Figur 14 nedenfor. Tilslutningen kan ske enten til A-konnektorerne (som vist) eller B-konnektorerne, men ikke til begge. Klasse B sløjfer overvåges mht. kortslutning. Figur 14: Klasse B sløjfe-tilslutning Tilslutning af sløjfeenheder Hver sløjfe kan understøtte op til 128 enheder. Få yderligere information om installation af sløjfeenhed i arket med enhedsinstallation. 2X-seriens Installationsvejledning 27

34 Kapitel 2: Installation Tilslutning af input Input funktion Hver central har to overvågede input, som er mærket INPUT1 og INPUT2. Inputopsætning er beskrevet i "Feltopsætning" på side 73. Tilslutning af input Forbind input-switches til INPUT1 og INPUT2, som vist i Figur 12 på side 25. Til input-overvågning (åbent kredsløb og kortslutning) installeres en 15 kω modstand. Hvis et input ikke anvendes, skal der installeres en 15 kω endemodstand over de ubenyttede terminaler for at undgå fejl med åbent kredsløb på inputtet. Karakteristikker for inputaktivering Karakteristikker for inputaktivering er vist i tabellen herunder. Tabel 10: Karakteristikker for inputaktivering Tilstand Aktiv Normal Kortslutning Højimpedansfejl Åbent kredsløb Aktiveringsværdi 60,2 Ω aktiv værdi 8 kω 10 kω værdi 20,2 kω 60,2 Ω 8 kω < værdi < 10 kω 20,2 kω Tilslutning af output Central-output er vist i tabellen herunder. Tabel 11: Central output Output Beskrivelse Overvågning 24V AUX OUT1, OUT2 osv. Brand Ud Overvåg [1] Strømforsyningsudtag til brug for ekstraudstyr. Outputtet kan konfigureres som reetablerbar og til at slukke, når der ikke er netspænding. Konfigurerbare output (standardopsætningen er lydgiveroutput). Antallet af programmerbare output afhænger af centralmodellen (se punktet nedenfor). Note: Disse output overholder kravene i EN 54-13, når de indstilles som klasse A-output. Dette brand-output aktiveres, når centralen er i alarmstatus. Note: Dette output overholder ikke kravene i EN Kortslutning, spændingsniveau Kortslutning, åbent kredsløb Kortslutning, åbent kredsløb 28 2X-seriens Installationsvejledning

35 Kapitel 2: Installation Output Beskrivelse Overvågning FIRE OUT RELAY Fejl Ud Overvåg [1] FAULT OUT RELAY Dette fejlrelæ-output er aktiveret (en kortslutning mellem relæets fælles (C) og normalt åbne (NO) terminal), når der ikke er nogen alarm. Fejl-output er aktiveret, når centralen ikke rapporterer fejl. Note: Dette output overholder kravene i EN 54-13, når endemodstanden 2010-FS-EOL er installeret. Fejlrelæ-outputtet er aktiveret (en kortslutning mellem relæets fælles (C) og normalt åbne (NO) terminal), når der ikke er nogen fejl. Ikke overvåget Kortslutning, åbent kredsløb Ikke overvåget [1] Læs om aktiveringsspænding i Kapitel 5 "Tekniske specifikationer" på side 109. Output-terminering Alle output (undtagen 24V AUX-outputtet) skal termineres. Krav til terminering er vist i tabellen herunder. Tabel 12: Krav til terminering Output-klasse Output-terminering Klasse B (for standard installationer) 15 kω Klasse A (for EN installationer) 4,7 kω [1] [1] Installeret parallelt med én af outputterminalerne. Se Figur 13 på side 26. Hvis et output ikke anvendes, skal der installeres en 15 kω endemodstand over de ubenyttede terminaler for at undgå fejl med åbent kredsløb på outputtet. Ubenyttede output skal indstilles som Klasse B. Endemodstande til output er inkluderet i tilbehørssættet, der fulgte med centralen. Note: Output-termineringer er forskellige for standard og EN installationstyper. Vær omhyggelig med at installere den korrekte terminering til din installation. Output-polaritet Alle output er polaritetsfølsomme. Vær opmærksom på korrekt polaritet, eller installér en 1N4007 diode eller tilsvarende, for at undgå problemer ved inverteret aktivering på grund af overvågning af omvendt polaritet. Tilslutning af ekstraudstyr Slut ekstraudstyret til 24 V AUX, som vist i Figur 12 på side 25. 2X-seriens Installationsvejledning 29

36 Kapitel 2: Installation Programmerbare output Antallet af konfigurerbare output afhænger af centralmodellen og opsætningen af output-klassen, som det kan ses nedenfor. Tabel 13: Konfigurerbare output for centraler [1] Central Konfigurerbare output (Klasse B) Konfigurerbare output (Klasse A) En-sløjfet central 2 (OUT1 og OUT2) 1 (OUT1/OUT2) To-sløjfet central 4 (OUT1 til OUT4) 2 (OUT1/OUT2 og OUT3/OUT4) To-sløjfet central med sløjfeudvidelsesskort [1] Repeater-centraler har ikke konfigurerbare output. 8 (OUT1 til OUT8) 4 (OUT1/OUT2, OUT3/OUT4, OUT5/OUT6 og OUT7/OUT8) Programmerbare indstillinger for hvert output er: Lydgiveroutput (standardindstilling) Alarmsender-output Brandsluknings-output Programindstillinger Brand-output Fejl-output Outputopsætning er vist i "Feltopsætning" på side 73. Tilslutning af indstillelige outputs Tilslut konfigurerbare Klasse B-output som vist i Figur 12 på side 25. Tilslut konfigurerbare Klasse A-output som vist i Figur 13 på side 26. Ved tilslutning af lydgivere eller blinklys må man kun bruge dem, der er med på det kompatibilitetsark, der fulgte med centralen. Tilslutning af brand- og fejloutput Tilslut Brand Ud Overvåg og Fejl Ud Overvåg output som vist i Figur 12 på side 25. En 15 kω endemodstand er påkrævet. Tilslutning af netstrømsforsyningen Forsigtig: Tilslut netstrømsforsyningen, inden batterierne tilsluttes. Centralen kan benyttes med 110 V AC 50/60 Hz eller 240 V AC 50/60 Hz (+10 %/ 15 %). Netstrømsforsyningen skal tages direkte fra en separat afbryder på bygningens strømfordelertavle. Denne strømkreds skal være tydeligt afmærket, have en topolet afbryder og den må kun bruges til udstyr til branddetektering. Alle strømkabler skal føres gennem de pågældende forberedte gennemføringer og sluttes til sikringsklemrækken, som vist i Figur 15 nedenfor. 30 2X-seriens Installationsvejledning

37 Kapitel 2: Installation Hold netkabler adskilt fra andre kabler for at undgå risiko for kortslutninger og interferens. Brug de medfølgende kabelbindere til at fastgøre lysnetkablerne på kabinettet på begge sider af sikringsklemrækken for at forhindre bevægelse. Forsigtig: Hvis centralen har et netværkskort installeret, skal netkablet tilsluttes kabinettet via bunden, for at den virker korrekt. Figur 15: Tilslutning af netstrømsforsyningen 1. Netsikring 2. Fase 3. Jord 4. Nul Sikringsdimensioner er angivet i Kapitel 5 "Tekniske specifikationer" på side 109. Valg af drift med 115 eller 230 V AC Forsigtig: En forkert indstilling af driftspændingen kan ødelægge strømforsyningen. Centralen skal altid frakobles netforsyningen, inden driftspændingen ændres. Standardindstillingen er 230 V AC. Hvis du ønsker at skifte til drift med 115 V AC, skal du bruge en lille skruetrækker til at ændre indstillingen af driftspændingen på siden af strømforsyningsenheden, som vist i Figur 16 på side 31. Figur 16: Valg af drift med 115 eller 230 V AC 2X-seriens Installationsvejledning 31

38 Kapitel 2: Installation Tilslutning af batterierne Centralen kræver to genopladelige forseglede bly/syre-batterier på 12 V med en kapacitet på 7,2, 12 eller 18 Ah (se "Batterivedligeholdelse" på side 107). Batterierne er placeret inde i centralens kabinet, og de skal være koblet i serie. Vær opmærksom på polaritet. Tilslut batterierne til BAT-klemmerne på centralens printkort. Der må ikke tilsluttes andet udstyr til BAT-klemmerne. Note: Hvis centralen indikerer en forsynings-fejl, skal batterierne måske udskiftes. Tilslutning af udvidelseskort Forsigtig: Centralen skal altid frakobles netforsyningen, inden installation af et udvidelseskort. Se detaljerede oplysninger i udvidelsesmodulets installationsvejledning. Tilslutning af brandnetværk Note: Se detaljerede oplysninger om installation og tilslutning i udvidelsesmodulets installationsark. Hvert netværksmodul har to porte. Hver port tilsluttes (punkt til punkt) med de tilhørende porte i netværkskortet i en anden central. Figur 17: Tilslutning af netværkskort Der er to tilslutningsmuligheder: Ringopsætning Busforbindelse 32 2X-seriens Installationsvejledning

39 Kapitel 2: Installation Ringopsætning Ring-netværksopsætning anbefales, fordi den sikrer redundans i transmissionsstien. Ved ringopsætning (Klasse C) anvendes begge porte til at forbinde alle netværkskort eller centraler til en ring, som vist nedenfor. Figur 18: Ringopsætning for brandnetværk Busforbindelse Forsigtig: Brug kun bus-netværksopsætning, hvis detekteringsgrupper og obligatoriske EN 54-2 output-funktioner (lydgiver- og alarmsender-output) ikke ligger fjernt mellem centralerne. Bus-netværksopsætning anbefales ikke. Den sikrer ikke redundans i transmissionsstien og danner et brandnetværk, der er meget mere følsomt for fejl. Ved busopsætning (Klasse B) tilsluttes centraler som vist nedenfor. Figur 19: Busopsætning for brandnetværk 2X-seriens Installationsvejledning 33

40 Kapitel 2: Installation Tilslutning af en ekstern printer eller ASCII-terminal Til udskrivning af centralhændelser i realtid skal der tilsluttes en ekstern EPSON LX300-printer eller ASCII-terminal til COM0 eller COM1. Note: Til denne funktion er KIT påkrævet (medfølger ikke). Sættet indeholder et kabel på 3 m og det IB isoleringskort, som er påkrævet til eksterne RS-232-enhedstilslutninger. Tilslutninger for serielle porte for hver outputtype er vist herunder. Tabel 14: Tilslutninger for serielle porte Seriel port COM0 COM1 Output-enhed EPSON LX300-printer ASCII-terminal Se placeringen af COM-seriel port- og RS-232 interface-korttilslutninger i Figur 4 på side 17. Se "Printeropsætning" på side 68 for oplysninger om opsætningsindstillinger. 34 2X-seriens Installationsvejledning

41 Kapitel 3 Opsætning og ibrugtagning Oversigt Dette kapitel indeholder oplysninger om opsætning og ibrugtagning af centralen og branddetekteringssystemet. Indhold Introduktion 36 Brugerniveauer 36 Opsætningsoversigt 37 Betjening og opsætning på vedligeholdelsesniveau 39 Menuen Central opsætning 40 Menuen Kommunikation 44 Menuen Frakoble/Tilkoble 45 Menuen Test 46 Menuen Rapporteringer 49 Menuen Adgangskodeopsætning 52 Betjening og opsætning på installatørniveau 53 Hovedmenuen 53 Central opsætning 54 ID opsætning 54 Regional ændring 55 Firenet opsætning 55 Kommunikationsopsætning 59 Flere opsætninger 61 Indlæs/gem opsætn 64 Opsætning af udvidelseskort 66 Indlæs hjælpefiler 66 Firmwareopdateringer 67 Printeropsætning 68 DACT-opsætning 69 Feltopsætning 73 Autosetup 74 Sløjfeopsætning 75 Gruppeopsætning 75 Central I/O opsætning 83 Aktiveringsopsætning 91 Opsætning af sløjfeklasse 99 Test 100 Adgangskodeopsætning 101 Ibrugtagning 104 2X-seriens Installationsvejledning 35

42 Kapitel 3: Opsætning og ibrugtagning Introduktion Brugerniveauer Adgangen til nogle af funktionerne i dette produkt er beskyttet af det brugerniveau, en brugerkonto har fået tildelt. Offentlig Det offentlige niveau er standard-brugerniveauet. På dette niveau styres grundlæggende betjeningsopgaver, f.eks. reaktion på en brandalarm eller en fejladvarsel på centralen. Der kræves ikke en adgangskode. Betjeningsopgaver på dette brugerniveau er beskrevet i betjeningsmanualen. Operatør Operatørniveauet omfatter yderligere betjeningsopgaver og er forbeholdt autoriserede brugere, der er uddannet i betjening af centralen. Standardadgangskoden for denne bruger er Betjeningsopgaver på dette brugerniveau er beskrevet i betjeningsvejledningen. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesniveauet giver adgang til almindelig vedligeholdelse og er forbeholdt autoriserede brugere, der er uddannet i betjening og vedligeholdelse af centralen og brandsystemet. Standardadgangskoden for denne bruger er Installatør Installatørniveauet giver adgang til systemopsætning og er forbeholdt autoriserede brugere til installation og opsætning af centralen og brandsystemet. Standardadgangskoden for denne bruger er Begrænsede brugerniveauer Begrænsede brugerniveauer er beskyttet med en adgangskode. Du skal indtaste det brugernavn og den adgangskode, du har fået tildelt. Centralen forlader et beskyttet brugerniveau automatisk, og vender tilbage til det offentlige brugerniveau efter få minutter, hvis der ikke trykkes på nogen knapper. Den automatiske timeout-periode afhænger af det aktive brugerniveau, som vist nedenfor. 36 2X-seriens Installationsvejledning

43 Kapitel 3: Opsætning og ibrugtagning Tabel 15: Timeout for brugerniveauer Brugerniveau Operatør Vedligeholdelse Installatør Automatisk timeout-periode 2 minutter 10 minutter 10 minutter Sådan oprettes adgang til et adgangskodebeskyttet niveau: 1. Tryk på F4 (Hovedmenu). På displayet bedes der om brugernavn og adgangskode. 2. Vælg dit brugernavn, og angiv din adgangskode ved at dreje på drejeknappen med eller mod urets retning. Tryk på drejeknappen for at bekræfte hvert tal. Når der er indtastet en korrekt firecifret adgangskode, viser displayet hovedmenuen for dit tildelte brugerniveau. Note: Centralen kan indstilles til at huske de sidst angivne login-oplysninger. Se "Beskyt adgang" på side 103, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Sådan forlades et adgangskodebeskyttet niveau: 1. Tryk på F3 (Log ud) i hovedmenuen. Opsætningsoversigt PC-baseret opsætning Du opnår det bedste resultat ved at opsætte central- og brandsystemet med vores opsætningsprogram. Fordele ved brug af opsætningsprogrammet: Nye opsætninger kan gøres klar inden installation og anvendes på centralen og brandsystemet hurtigt og nemt på stedet Den aktuelle opsætning kan gemmes direkte på en USB-stick og ændres i opsætningsprogrammet Avanceret programmering af regler til generering af handlinger er tilgængelig En regel består af en eller flere tilstande (kombineret af logiske udtryk), som er indstillet til at udløse specifikke systemhandlinger efter en specifik bekræftelsestid. En handling er aktiveringen af outputgrupper eller afviklingen af programmerbare kommandoer i systemet. Regelprogrammering kaldes også årsag-og-virkning-programmering, I/O logisk aktivering osv. 2X-seriens Installationsvejledning 37

2X-serien Manual til det skandinaviske marked

2X-serien Manual til det skandinaviske marked 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N 501-415007-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security.

Læs mere

2X-seriens betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual 2X-seriens betjeningsmanual P/N 501-405007-2-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual 2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual P/N 501-405307-1-11 REV 01.10 ISS 14JAN14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire

Læs mere

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler P/N 501-405007-2-20 REV 2.0 ISS 12MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire

Læs mere

1X-F-seriens installationsmanual

1X-F-seriens installationsmanual 1X-F-seriens installationsmanual P/N 501-415007-1-31 REV 03.10 ISS 21NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security. Alle

Læs mere

1X-F-seriens betjeningsmanual

1X-F-seriens betjeningsmanual 1X-F-seriens betjeningsmanual P/N 501-415007-2-30 REV 3.0 ISS 08SEP11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

KFP-A seriens Installationsvejledning

KFP-A seriens Installationsvejledning KFP-A seriens Installationsvejledning P/N 00-3252-501-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2015 UTC Fire & Security. Alle

Læs mere

Installationsmanual til KFP-AF-seriens brandcentraler

Installationsmanual til KFP-AF-seriens brandcentraler Installationsmanual til KFP-AF-seriens brandcentraler P/N 501-405107-1-20 REV 2.0 ISS 12MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsmanual til 1200C-2000C brandalarmcentral, repeater og black boks

Installationsmanual til 1200C-2000C brandalarmcentral, repeater og black boks Installationsmanual til 1200C-2000C brandalarmcentral, repeater og black boks P/N 10-3311-501-1007-01 ISS 17DEC14 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering Kontaktinformation 2014 UTC Fire

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere