Brugervejledning til ATS Alarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til ATS Alarm"

Transkript

1 GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N REV 1.0 ISS 06OCT09

2 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra GE Security, Inc., med undtagelse af, hvor det specifikt er tilladt ifølge amerikansk eller international lov om ophavsret. Dokumentnummer: Revision: 1.0 Begrænsning af ansvars Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. GE Security, Inc. ( GE Security ) påtager sig intet ansvar for unøjagtigheder eller udeladelser og fraskriver sig specielt ethvert ansvar, tab og risici, personlige eller andre, der pådrages som en direkte eller indirekte brug eller anvendelse af noget af indholdet i dette dokument. Kontakt din lokale forhandler eller besøg os online på for at få den nyeste produktinformation. Denne publikation kan indeholde eksempler på skærmbilleder og rapporter, der anvendes i den daglige drift. Eksemplerne kan indeholde fiktive navne på personer og virksomheder. Enhver lighed med navne og adresser på virkelige virksomheder eller personer er helt tilfældig. Varemærker og patenter GE og GE-monogrammet er registrerede varemærker, der tilhører General Electric. ATS Alarm-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører GE Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. Påtænkt anvendelse Brug kun dette produkt til det formål, det er designet til. Der henvises til oplysninger i databladet og brugerdokumentationen. Kontakt din lokale forhandler eller besøg os online på for at få den nyeste produktinformation. Certificering Testet og certificeret af Telefication B.V. EU-direktiver 1999/5/EC (R&TTE direktivet): GE Security erklærer herved at dette produkt overholder de væsentlige krav og andet relevant i direktivet 1999/5/EC. 2002/96/EC (WEEE): Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at minimere den indvirkning, som affald af elektrisk og elektronisk udstyr har på miljøet og mennesker. I henhold til direktivet må elektrisk udstyr, der er mærket med dette symbol, ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede produkter til genbrug. Yderligere oplysninger findes på webstedet 1999/5/EC (EMC direktiv): Dette produkt er godkendt for tilslutning direkte til Det Offentlige Telefonnet (PTSN). Kontakt information Kontakt information kan findes på Web site:

3 Indhold Vigtige oplysninger iii Specielt anvendt typograf og symboler iii Vigtig bemærkning iii Godkendelses information iii Betjeningspaneler og læsere 1 Almindelige tastesekvenser for LCD-Betjeningspanel 2 Almindelige tastesekvenser for læser 3 Sådan bruges din PIN-kode og/eller dit kort til at få adgang til systemet 5 Adgang via dør 6 Adgang via dør med LCD-Betjeningspanel 6 Adgang via dør med læser 6 Tilkobling og frakobling af systemet 7 Hvornår der tilkobles 7 Hvornår der del-tilkobles 7 Hvornår der frakobles 7 Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles 7 Tidsperiode ved frakobling 7 Frakobling, når der er udløst en alarm 8 Når du ikke kan tilkoble eller frakoble 8 Tilkobling af områder via LCD-Betjeningspanel 10 Deltilkobling af områder via LCD-Betjeningspanel 11 Frakobling af områder via LCD-Betjeningspanel 11 Tilkobling af områder via kode-tastatur 12 Frakobling af områder via kode-tastatur 12 Tilkoble og frakoble områder via kortlæser 13 Viste områder under tilkobling / frakobling 13 Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm 14 Hvad sker der, når der udløses en alarm 14 Hvem du skal kontakte, når der udløses en alarm 14 Se en alarm 15 Afstilling af en alarm 15 Bekræfte alarmen 15 Sådan udføres gangtest 15 Problemer, der kan opstå 16 Brugervejledning til ATS Alarm i

4 Udkoble / ophæve udkobling af zoner 17 Visning af panelstatus 17 Ændring af egen PIN 17 Servicefunktioner 17 ATS-Alarm menuen 18 Hvordan afsnit om menufunktioner er ordnet i denne manual 18 Åbne menu 18 1 Udkoble zoner 20 4 Centralstatus 21 5 Skift PIN 22 7 Service Gangtest 23 ii Brugervejledning til ATS Alarm

5 Vigtige oplysninger Dette dokument indeholder et overblik over produktet samt en detaljeret vejledning i, hvordan ATS-Alarm systemet anvendes. For at kunne bruge dette dokument effektivt, skal du mindst have en grundlæggende viden om hvordan et alarmsystem virker. Læs disse instruktioner og al supplerende dokumentation grundigt igennem, inden du betjener dette produkt. Note: En kvalificeret installatør, der opfylder de gældende regler, kan udføre hardwareinstallation og programmering. Specielt anvendt typograf og symboler I denne manual anvendes en særlig brug af symboler og typografi, for at gøre det lettere for dig at genkende vigtig information. Tabel 1: Specielle Symboler og typografi Emne Taster Note Forsigtig! Forklaring Kun store bogstaver. F.eks. tryk på ENTER. Noter giver informationer som kan spare din tid og indsats Forsigtig! gør opmærksom på forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre skade på udstyr eller anden ejendom Et afkrydsningsfelt gør det muligt at markere, om en valgmulighed er til stede eller ej. Manager kan give oplysninger om de tilgængelige indstillinger. Vigtig bemærkning Denne manual indeholder information om alle ATS-Alarm centraler i alle varianter. Når der henvises til ATS-Alarm centralen, kan dette læses som gældende for enhver variant i ATS-Alarm sortimentet, medmindre andet specifikt er angivet. Tabel 2: Liste over kendte central-varianter Model Kabinet Mål (mm) Strømforsyning (A) Vægt (kg) [2] ATS1000A-SM Metal 250 x 250 x ATS1000A-MM Metal 315 x 388 x ATS1000A-MM-IP Metal 315 x 388 x ATS2000A-MM Metal 315 x 388 x ATS2000A-MM-IP Metal 315 x 388 x [1] Det er ikke sikkert, at alle typer kan leveres. [2] Vægt er angivet uden batteri. Godkendelses information Dette udstyr opfylder standarden EN 50131, Klasse 2, Class II. Brugervejledning til ATS Alarm iii

6 iv Brugervejledning til ATS Alarm

7 Betjeningspaneler og læsere Figur 1: Betjeningspanelet 1. AC netspændings LED Grøn tændt: AC netforsyning tændt 2. Adgangs LED Blå blinker: kortlæsning 3. Fejl LED Gul tændt: aktiv systemfejl Gul blinker: generel alarm (EN 50131) 4. Alarm LED Rød tændt: aktiv alarmtilstand 5. LCD-display Displaymeddelelser 6. / OP Rul op i menuer Skift værdi Slet 7. Hjælp Vis Hjælp Aktiverer/deaktiverer ordbibliotek 8. DELTILKOBLE Deltilkoble et område 9. ÅBEN Vis aktive zoner / fejl Udvid tekst 10. ON Tilkoble et område helt 11. / HØJRE Åbn den valgte menu Flyt markøren til højre 12. / VENSTRE Gå tilbage til foregående menu Flyt markør til venstre 13. CLEAR Afslutter den aktuelle brugerfunktion 14. OFF Frakoble et område 15. / NED Rul ned i menuer 16. Alfanumeriske taster Skift værdi Tilbagerykning Taster 1 til 9, alfanumeriske data 17. MENU Forespørgsel om adgang til menuer 18. ENTER Afslut trinnet Tast Område LED er 1 til 16 Indlæs det valgte menupunkt Skift valg Tændt: område tilkoblet Slukket: område frakoblet Blinker: områdealarm-tilstand Brugervejledning til ATS Alarm 1

8 Figur 2: ATS1190/ATS1192-læsere 1. Blå LED Adgang givet Figur 3: ATS1197-læser med tastatur 2. Rød LED Tændt: område tilkoblet Blinker: generel alarm (EN 50131) 3. Dobbelt LED Grøn tændt: AC netforsyning tændt Grøn blinker: AC netforsyning slukket, eller åbnet mens der var frakoblet Rød tændt: alle områder tilkoblet Rød blinker: åbnet mens der var tilkoblet 4. Gul LED Tændt: Alle zoner er i normal tilstand 5. Rød LED Blinker: alarm 6. Numeriske taster Blinker: generel alarm (EN 50131) Taster 0 til 9, numeriske data 7. OFF Frakoble et område 8. ON Tilkoble et område helt Almindelige tastesekvenser for LCD-Betjeningspanel Se Tilkobling og frakobling af systemet på side 7. Autorisationsmetoden afhænger af systemindstillingerne. Din administrator kan oplyse dig om, hvilken metode, der skal bruges til autorisation. Tabel 3: Almindelige tastesekvenser for LCD-Betjeningspanel Handling Programmeret metode Tastesekvens Tilgængelig* Tilkobling Tilkobling med PIN-kode ON, PIN-kode, ENTER eller PIN-kode, ON Tilkobling med kort ON, kort Tilkobling med kort og PIN-kode ON, kort, PIN-kode, ENTER eller Kort, PIN-kode, ON Tilkobling med 3 x kort 3 x kort Frakobling Frakobling med PIN-kode OFF, PIN-kode, ENTER eller PIN-kode, OFF Frakobling med kort OFF, kort 2 Brugervejledning til ATS Alarm

9 Handling Programmeret metode Tastesekvens Tilgængelig* Frakobling med kort og PIN-kode OFF, kort, PIN-kode, ENTER eller Kort, PIN-kode, OFF Frakobling med 1. kort Kort Deltilkobling Adgang via dør Adgang via dør med kort og PINkode Menuadgang Deltilkoble med PIN-kode PARTSET, PIN-kode, ENTER eller PIN-kode, PARTSET Deltilkoble med kort PARTSET, kort Deltilkoble med kort og PIN-kode PARTSET, kort, PIN-kode, ENTER eller Kort, PIN-kode, PARTSET Adgang via dør med PIN-kode PIN-kode, ENTER Adgang via dør med kort Kort Menuadgang med PIN-kode Kort, PIN-kode, ENTER MENU, PIN-kode, ENTER eller PIN-kode, MENU Menuadgang med kort MENU, kort Menuadgang med kort og PINkode MENU, kort, PIN-kode, ENTER eller Kort, PIN-kode, MENU * Benyt afkrydsningsboksene til at mærke de funktioner som er tilgængelige for det aktuelle system. Se også Viste områder under tilkobling / frakobling på side 13. Almindelige tastesekvenser for læser Tabel 4: Almindelige tastesekvenser for læser Handling Programmeret metode Tastesekvens Tilgængelig* Tilkobling Tilkobling med PIN-kode ON, PIN-kode, ON Tilkobling med kort ON, kort Tilkobling med kort og PIN-kode ON, kort, PIN-kode, ON eller Kort, PIN-kode, ON Tilkobling med 3 x kort 3 x kort Frakobling Frakobling med PIN-kode OFF, PIN-kode, ON Adgang via dør Frakobling med kort OFF, kort Frakobling med kort og PINkode OFF, kort, PIN-kode, ON eller Kort, PIN-kode, OFF Frakobling med 1. kort Kort Adgang via dør med PIN-kode Ethvert ciffer, PIN-kode, ON Adgang via dør med kort Adgang via dør med kort og PIN-kode Ethvert ciffer, kort eller Kort Ethvert ciffer, kort, PIN-kode, ON eller Kort, PIN-kode, ON * Benyt afkrydsningsboksene til at mærke de funktioner som er tilgængelige for det aktuelle system. Brugervejledning til ATS Alarm 3

10 Når PIN kode skal indtastes, høres to beep samtidig med blink på rød og grøn LED. Ved fejltastning vil betjeningspanelet give syv beep. Se Når du ikke kan tilkoble eller frakoble på side 8 for yderligere information. 4 Brugervejledning til ATS Alarm

11 Sådan bruges din PIN-kode og/eller dit kort til at få adgang til systemet Du skal have en PIN-kode og/eller et kort for at kunne bruge ATS-Alarm systemet. En PIN-kode er et unikt nummer, der har fra 4 til 10 cifre. Administrator af sikkerhedssystemet har konfigureret din brugerkonto med PIN-kodeog/eller kortoplysninger. Derudover har du fået tildelt funktioner, der giver dig mulighed for at udføre særlige opgaver som f.eks. at tilkoble og frakoble systemet. Du har kun adgang til menufunktioner, der er aktiveret i din brugerkonto. Når du forsøger at få adgang til en funktion, du ikke har tilladelse til, får du følgende meddelelse: FEJL Adgang nægtet Hvis du åbner menuen og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at gå ud af menuen ved at bruge CLEAR-knappen i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen inden den lukkes med timeout, bliver den brugte funktion logført med dit kontonummer. Brugervejledning til ATS Alarm 5

12 Adgang via dør Hvis det er programmeret, kan man få adgang gennem en bestemt dør med brug af betjeningspanelet eller læseren, der hører til denne dør. Adgang via dør med LCD-Betjeningspanel Afhængigt af systemindstillingerne er der følgende mulige metoder til at åbne en dør fra et LCD-Betjeningspanel. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Vis dit kort til Indtast din PIN-kode. Vis dit kort til Tryk på ENTER. Indtast din PIN-kode. Tryk på ENTER. Adgang via dør med læser Afhængigt af systemindstillingerne er der følgende mulige metoder til at åbne en dør fra en læser eller en læser med tastatur. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Vis dit kort til Indtast din PIN-kode. Vis dit kort til Tryk på ENTER. Indtast din PIN-kode. Tryk på ENTER. 6 Brugervejledning til ATS Alarm

13 Tilkobling og frakobling af systemet Hvornår der tilkobles Sikkerhedssystemet skal tilkobles, hvis du er den sidste person, der forlader bygningen (eller området) f.eks. ved arbejdstids ophør. Når der er tilkoblet, vil aktivering af detektorer udløse en alarm. Hvornår der del-tilkobles Hvis du fortsat befinder dig i bygningen eller området, er det muligt kun at tilkoble en del af bygningen eller området. Du kan f.eks. sikre din garage, mens du stadig er i huset. Hvis en alarm bliver udløst, bliver den eksterne sirene ikke aktiveret. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen Kontakt din installatør, hvis du ønsker flere oplysninger. Du kan bruge deltilkobling til perimeterbeskyttelse, når du f.eks. vil beskytte dit hus om natten og selv blive inden døre. Du kan bevæge dig rundt inde i huset, men hvis nogen prøver at komme ind uden at frakoble, udløser det en alarm uden aktivering af ekstern sirene. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Din installatør har flere oplysninger. Hvornår der frakobles Hvis området, du ønsker at gå ind på, er tilkoblet, skal du først frakoble alarmsystemet, inden du kan komme ind. Ellers vil du udløse en alarm. Afhængigt af systemkonfigurationen kan du se, om et område er tilkoblet, fordi LED'en på Betjeningspanelet vil lyse rødt. Hvis screensaveren er aktiveret, er det kun lysnet LEDen der lyser. Når en gyldig kode er indtastet, vises systemets status. I de fleste tilfælde vil en indgangs-bipper indikere, at systemet skal frakobles, hvis ikke der skal udløses en alarm. Tidsperiode for at forlade bygningen, når der tilkobles Når du først har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for en forud indstillet tid ( udgangstid ), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt hører du en bipper i den tid, du har til at forlade bygningen. Sørg for, at du ved, hvilken vej du vil gå, når du forlader bygningen. Tidsperiode ved frakobling Når systemet er tilkoblet, har du frakoble inden for en forud indstillet tid ( indgangstid ), da du ellers vil udløse alarmen. Indgangstiden starter typisk når du Brugervejledning til ATS Alarm 7

14 åbner døren til adgangvejen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt vil du høre en bipper i den tid, du har til at frakoble. Frakobling, når der er udløst en alarm Hvis der er en aktiv alarm, når du frakobler systemet, afstilles alarmen. Du skal finde ud af, hvad der udløste alarmen og sørge for, at det ikke sker igen. Se Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm på side 14. Frakobling mens systemet er i alarmtilstand er beskrevet på side 15. Når du ikke kan tilkoble eller frakoble ADVARSEL Ingen adgang Du har måske ikke tilladelse til at tilkoble / frakoble bestemte områder i bygningen, fordi: Dit betjeningspanel er måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du ved, hvilket betjeningspanel du skal bruge, hvis der findes mere end et i bygningen. Din PIN-kode og/eller dit kort er programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Du skal være klar over, hvilke områder du har tilladelse til at tilkoble/frakoble. Dit alarmsystem kan have mere end en central. I så fald vil de hver især være programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du bruger det korrekte Betjeningspanel til de områder, du ønsker at tilkoble/frakoble. Aktive zoner Du kan heller ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone, som f.eks. den magnetkontakt på en dør eller et vindue. Inden tilkobling skal du altså sørge for, at alle døre og vinduer er rigtigt lukket. Hvis der er en åben zone, når du forsøger at tilkoble systemet, får du meddelelsen: CHECK SYSTEM Alarmer Alle aktive zoner bliver registreret: 1>Zone aktiv Zone 1 8 Brugervejledning til ATS Alarm

15 Tilkobling af områderne er nu forbudt. Hvis de indikerede zoner skal stå åbne (hvis du f.eks. skal lade et vindue stå åbent), kan problemet måske løses med en af de følgende metoder: Annuller tilkobling med CLEAR-knappen. Log på menuen for at udkoble zonen, hvis den skal forblive aktiv. Se 1 Udkoble zoner på side 20, hvis du ønsker flere oplysninger. Forsøg at tilkoble igen efter at have udkoblet den aktive zone. Zonen udkobles fra tilkoblings-menuen. Dette er kun muligt, hvis du råder over de korrekte funktioner. Det virker kun på zoner, som det er tilladt at udkoble. Tryk på OFF for at udkoble. >1 Zone Udkoblet Alarmer Hvis der er flere aktive zoner, kan dette trin gentages. Brug forceret tilkobling. Du kan kun aktivere forceret tilkobling, hvis du har adgang til de rigtige funktioner. Systemet skal også været konfigureret til denne funktion, for at kunne bruge den. Forceret tilkobling er en automatisk udkobling af åbne zoner og nogle fejl. Betingelserne for udkobling og ophævelse af udkobling af disse faktorer er konfigureret i systemet. Administratoren skal informere brugerne om, hvornår de må bruge forceret tilkobling. Tryk på ON for at aktivere forceret tilkobling. Alle åbne zoner og fejl udkobles og den pågældende advarsel vises. Se Udkoblede zoner og fejl nedenfor. Aktive fejl CHECK SYSTEM Fejl Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Listen over fejl, der forhindrer tilkobling, defineres af installatøren. Det er muligt midlertidigt at deaktivere disse advarsler på samme måde som med aktive zoner (se ovenfor). Administrator skal give autoriserede brugere besked på dette. Udkoblede zoner og fejl Hvis der er udkoblede fejl eller zoner, er det nødvendigt at bekræfte oplysninger om det. ADVARSEL Udkoblet Brugervejledning til ATS Alarm 9

16 Alle de udkoblede zoner og fejl bliver registreret: 1>Udkoblet Zone 1 2>Akkufejl Udkoblet Tryk på ENTER for at bekræfte advarslen. Herefter fortsætter proceduren med tilkobling. eller Annuller tilkobling ved at trykke på CLEAR-knappen. Når du har fundet ud af, hvilke zoner der er aktive, skal du kontrollere disse og løse problemet (f.eks. lukke en dør). Genoptag tilkoblingsproceduren. Note: Hvis du ikke annullerer tilkoblingen, fortsættes tilkoblingsproceduren automatisk, når du har løst problemet, og du kan udløse en alarm, når du kommer til udgangen efter at have lukket zonen. Systemets administrator skal informere brugerne om, hvilke betjeningspaneler de kan bruge og hvilke områder de kan til- og frakoble. Tilkobling af områder via LCD-Betjeningspanel Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan tilkoble områder via LCD-Betjeningspanelet. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Tryk på ON. Tryk på ON. Tryk på ON. Indtast din PINkode. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Tryk på ON. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ON. Med brug af 3 x kort Indlæs kort 3 gange. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Viste områder under tilkobling / frakobling på side 13, hvis du ønsker flere oplysninger. Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet. Tryk på ENTER, hvis du ønsker at fortsætte tilkoblingen. Ellers kan du trykke på CLEAR for at annullere processen. Se flere oplysninger i 1 Udkoble zoner på side 20. Udgangsbipper lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. Udgangsbipper slukker. Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres screensaveren og LED's slukkes, hvis det er programmeret. 10 Brugervejledning til ATS Alarm

17 Deltilkobling af områder via LCD-Betjeningspanel Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan deltilkoble områder via LCD-Betjeningspanelet. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af PIN Tryk på PARTSET. Tryk på PARTSET. Tryk på PARTSET. Indtast din PINkode. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Tryk på PARTSET. Med brug af kort og PIN Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på PARTSET. Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Viste områder under tilkobling / frakobling på side 13, hvis du ønsker flere oplysninger. Hvis der er udkoblede eller isolerede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet. Tryk på ENTER, hvis du ønsker at fortsætte tilkoblingen. Ellers kan du trykke på CLEAR for at annullere processen. Se flere oplysninger i 1 Udkoble zoner på side 20. Udgangsbipper lyder, hvis den er programmeret. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. Udgangsbipper slukker. Når det er deltilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres screensaveren og LED'er slukkes, hvis det er programmeret. Frakobling af områder via LCD-Betjeningspanel Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan frakoble områder via LCD-Betjeningspanelet. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. En pulserende indgangstone begynder. Tryk på OFF. Tryk på OFF. Tryk på OFF. Indtast din PIN-kode. Vis dit kort til Indtast din PIN-kode. Tryk på ENTER. Vis dit kort til Indtast din PIN-kode. Tryk på ENTER. Tryk på OFF. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på OFF. Med brug af 1. kort Vis dit kort til Brugervejledning til ATS Alarm 11

18 Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af 1. kort Vælg områder, hvis du bliver bedt om det. Se Viste områder under tilkobling / frakobling på side 13, hvis du ønsker flere oplysninger. Indgangsbipper stopper og områderne er frakoblet. LED'er slukkes og tid og dato vises. Tilkobling af områder via kode-tastatur Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan tilkoble områder via et kode-tastatur. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af kort og PIN Tryk på ON. Tryk på ON. Tryk på ON. Vis dit kort til Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Indtast din PINkode. Tryk på ON. Med brug af 3 x kort Indlæs kort 3 gange. Hvis handlingen ikke er mulig, bipper tastaturet 7 gange. Se Når du ikke kan tilkoble eller frakoble på side 8, hvis du ønsker flere oplysninger. Udgangsbipper lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone. Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. Udgangsbipper slukker. Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt. Efter en forsinkelse aktiveres screensaveren og LED'er slukkes, hvis det er programmeret. Frakobling af områder via kode-tastatur Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan frakoble områder via et kode-tastatur. Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Med brug af PIN Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute. En pulserende indgangsbipper begynder. Tryk på OFF. Tryk på OFF. Tryk på OFF. Vis dit kort til Vis dit kort til Indtast din PINkode. Vis dit kort til Indtast din PINkode. Tryk på ENTER. Indtast din PIN-kode. Tryk på OFF. Med brug af kort og PIN Vis dit kort til 12 Brugervejledning til ATS Alarm

19 Med brug af kort Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Tryk på ENTER. Indgangsbipper stopper og området er frakoblet. LED'er slukkes. Med brug af PIN Med brug af kort og PIN Tilkoble og frakoble områder via kortlæser Hvis det er programmeret, er det muligt at tilkoble systemet med 3 x kort, og frakoble systemet med 1. kort. I dette tilfælde fungerer det på samme måde som med kodetastatur, der er beskrevet ovenfor. Viste områder under tilkobling / frakobling Hvis dit system ikke er programmeret til at vise de områder der er tildelt til din PINkode på LCD-displayet, bliver alle disse områder automatisk tilkoblet / frakoblet (forudsat alle zoner er normale). Område LED'er tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført. Hvis områderne, der er tildelt til din PIN vises, vises alle de områder, der frakobles. F.eks.: 0>Alle 1 Kontor Du har nu følgende muligheder. Funktion Handling Resultat Tilkoble / frakoble alle områder Tilkoble / frakoble et enkelt område Tryk på 0 eller vælg 0 Alle og tryk på ENTER Indtast områdenummer eller vælg et bestemt område med OP og NED-knapperne og tryk derefter på ENTER Tilkoble / frakoble alle områder Tager dig tilbage til det oprindelige display. Indkobl / frakobl det valgte område. Skift valg Tryk på OP eller NED Blad gennem områderne på listen. Annuller Tryk på CLEAR Afslutter og tager dig tilbage til det oprindelige display. Områder, der allerede er tilkoblet / frakoblet, beholder deres status. Område-LED's tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført. Brugervejledning til ATS Alarm 13

20 Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm Når der udløses en alarm, blinker det pågældende områdes LED og alarm-led'en på betjeningspanelet. Hvis screensaveren er aktiv, vil LED'en først begynde at blinke, når en brugerkode er indtastet. Meddelelsen med tid og dato vises ikke længere i displayet. Et område kan have flere zoner tilknyttet. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt hvilken zone, der er årsag til problemet, så du hurtigt kan reagere på det. Hvad sker der, når der udløses en alarm Der er forskellige alarmtyper og de optræder i forskellige situationer. Alarm En alarm udløses, hvis: Området er tilkoblet og en af dens zoner aktiveres. For eksempel hvis en dørlås brækkes op, sætter det en sirene i gang. Området er frakoblet og en 24-timer zone aktiveres. F.eks.: Overfaldsknappen aktiveres eller en sabotagekontakt er åben. Den nøjagtige alarmsignaltype afhænger af, hvordan systemet er programmeret (strobes, sirener osv.). LED'en på Betjeningspanelet blinker hurtigt. Område-LED'en på betjeningspanelet identificerer stedet, hvor alarmen er udløst. Når det er programmeret, sendes alarmen til kontrolcentralen. Systemalarm Denne alarm kan udløses når som helst. Den nøjagtige alarmsignaltype afhænger af, hvordan systemet er programmeret (flash, sirener osv.) Den udløses, når sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen) er blevet saboteret, eller hvis der konstateres en fejl. Du kan kun afstille en systemalarm, hvis din PIN-kode autoriserer dig til det, og hvis fejlen er udbedret. Når det er programmeret, kontaktes kontrolcentralen automatisk af systemet. Hvem du skal kontakte, når der udløses en alarm Kontakt sikkerhedssystemets administrator, når der udløses en alarm. 14 Brugervejledning til ATS Alarm

21 Se en alarm Efter frakobling vises alle alarmer på skærmen. Alarm Afventer >0< Zone 1 Afventer >0< Det første skærmbillede viser alarmtypen. Det andet viser alarmens kilde. I den anden linje vises, om der er flere alarmer for denne kilde. Afstilling af en alarm Du skal frakoble det pågældende område, for at kunne slukke for sirener og klokker. I tilfælde med en aktiv alarm er afstillingsproceduren den samme som for standard frakobling. Når systemet er frakoblet, bliver du bedt om at bekræfte alarmerne. Dette er kun muligt, hvis problemet er løst. Bekræfte alarmen Hvis du har tilladelse, kan du bekræfte alarmen ved at trykke på OFF. Alarmen kan ikke bekræftes, hvis dens årsag stadig er aktiv. F.eks. hvis der stadig er zonesabotage. Fejlen skal rettes, inden du bekræfter alarmen, der blev udløst af den pågældende fejl. Alle alarmer skal bekræftes. Under alarmbekræftelsen viser en tæller antallet af tilbageværende alarmer, der stadig venter på at blive bekræftet. Hvis du ikke bekræfter efter frakobling, bliver du bedt om det inden næste tilkobling eller efter næste frakobling, indtil alle alarmer er bekræftet. Sådan udføres gangtest Hvis systemet er programmeret til en brugergangtest, vil systemet nogle gange under tilkobling bede dig om at udføre område-gangtesten. For at gennemføre gangtesten, skal du gå til alle de zoner, du bliver bedt om. Systemet laver en liste over de zoner, der mangler at blive testet. Systemets administrator skal informere brugerne om de zoner, der skal testes for at gennemføre gangtesten. Nødvendigheden af gangtesten afhænger af: Systemindstillinger. Om de programmerede zoner var aktiveret inden for de sidste 4 timer. Du kan gennemføre gangtesten manuelt med menuen 7.2 Gangtest (se side 23). Brugervejledning til ATS Alarm 15

22 Problemer, der kan opstå Der er en defekt zone Den vil fortsætte med at udløse en alarm, indtil den er isoleret fra systemet. Din administrator har tilladelse til at isolere den defekte zone, hvis det er nødvendigt. Så snart den defekte zone er isoleret, eller problemet er løst, afstilles alarmen automatisk. Din PIN-kode virker ikke, når du forsøger at bekræfte en alarm. Der er to mulige årsager: Du kan kun bekræfte en alarm for et område, hvis du er autoriseret til det via din PIN-kode. Hvis ikke, og du forsøger at bekræfte en alarm, kan du komme til at tilkoble/frakoble området i stedet. Du kan ikke bekræfte en systemalarm, medmindre din PIN-kode er autoriseret til det. Betjeningspanelet reagerer ikke på tastetryk Denne situation kan opstå, selv om der ikke er fejl i systemet. Betjeningspanelet blokeres, hvis du indtaster forkert kode 3 gange. Efter 2 minutters pause kan Betjeningspanelet bruges igen. 16 Brugervejledning til ATS Alarm

23 Udkoble / ophæve udkobling af zoner For at udkoble eller ophæve udkobling af zoner, skal du bruge menuen 1 Udkoble zoner, som er beskrevet på side 20. Visning af panelstatus For at få vist panelets status, skal du bruge menuen 4 Centralstatus, som er beskrevet på side 21. Ændring af egen PIN For at ændre din egen PIN-kode, skal du bruge menuen 5 Skift PIN, som er beskrevet på side 22. Servicefunktioner Servicefunktioner er beskrevet i afsnit 7 Service på side 23. Brugervejledning til ATS Alarm 17

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere