2X-serien Manual til det skandinaviske marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2X-serien Manual til det skandinaviske marked"

Transkript

1 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N REV 03 ISS 15JUL14

2 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-serien er et varemærke tilhørende UTC Fire & Security. Andre handelsnavne, der anvendes i dette dokument, kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive produkters fabrikanter eller leverandører. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o. Ul. Kolejowa 24, Ropczyce, Poland. Virksomhedens autoriserede repræsentant i EU: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands Dette dokument gælder for centraler med firmwareversion 3.0 eller nyere. 1999/5/EC (R&TTE-direktiv): UTC Fire & Security erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 2002/96/EC (WEEE-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. For at opnå korrekt genbrug af dette produkt skal det afleveres til din lokale leverandør, når du køber tilsvarende nyt udstyr. Det kan også bortskaffes på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: /66/EC (batteri-direktiv): Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald i den Europæiske Union. Se specifikke oplysninger om batterier i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som også kan omfatte tekst for at indikere indhold af cadmium (Cd) eller kviksølv (Hg). For at opnå korrekt genbrug skal batteriet afleveres hos din forhandler eller på en genbrugsstation. Du kan finde yderligere oplysninger på: For kontaktoplysninger gå til

3 Indhold Vigtig information ii Ansvarsbegrænsning ii Vejledende meddelelser ii Introduktion 1 Tiltænkt målgruppe og formål 1 Overensstemmelse med SS 3654 og SBF 110:6 1 Firmware-kompatibilitet 2 Produktsortiment 2 SS 3654 kontrolpaneler 3 Oversigt 3 Installation 7 Drift 7 Alarmforsinkelsesenheder 8 Oversigt 8 Drift 10 Almindelige opgaver 11 Ændring af standardgrupper og enhedsbeskrivelser 11 Ændring af brugerniveau med en brandmandsnøgle 12 2X-serien Manual til det skandinaviske marked i

4 Vigtig information Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder skal UTCFS holdes ansvarlig for eventuelle tab af indtægter eller forretningsmuligheder, betjening, afbrydelse af forretninger, mistet data eller andre indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader under ethvert erstatningsansvar, uanset om det er baseret på en kontrakt, skadegørende handling, forsømmelse, produktansvar eller andet indenfor lovens rammer. Eftersom jurisdiktionen visse steder ikke tillader sådanne begrænsninger eller undtagelser af erstatningsansvar eller tilfældige skader, kan det forekomme at de førnævnte begrænsninger ikke er gældende i dit tilfælde. Men under alle omstændigheder skal UTCFS erstatningsansvar ikke overstige produktets købspris. Førnævnte begrænsninger skal være gældende indenfor lovens rammer, uanset om UTCFS er blevet informeret om sandsynligheden for sådanne skader og upåagtet om retsmidlet opfylder det egentlige formål eller ej. Installation skal ske i overensstemmelse med denne manual, gældende vedtægter og instruktioner fra den autoriserede myndighed. Da alle forholdsregler er taget i forbindelse med udarbejdelsen af denne manual for at sikre indholdets korrekthed, påtager UTCFS sig intet ansvar for fejl og udeladelser. Vejledende meddelelser Vejledende meddelelser gør dig opmærksom på tilstande eller procedurer, der kan medføre uønskede resultater. De anvendte vejledende meddelelser i dette dokument er vist og beskrevet nedenfor. ADVARSEL: Advarselsmeddelelser advarer dig om farer, som kan medføre personskader eller tab af menneskeliv. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå personskader og tab af menneskeliv. Forsigtig! Forsigtig-meddelelser advarer dig om risiko for beskadigelse af udstyr. De fortæller dig, hvad du skal gøre eller undlade at gøre for at undgå skader. Bemærk: Bemærk-meddelelser advarer dig om risiko for spild af tid og kræfter. De beskriver, hvordan tidsspilde kan undgås. Noter bruges også til at gøre opmærksom på vigtig information, som du bør læse. ii 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

5 Introduktion Tiltænkt målgruppe og formål Denne manual er tiltænkt en målgruppe, der er oplært og certificeret til installation, programmering og vedligeholdelse af kontrolpanelet til 2X Series. Formålet med denne manual er at fremhæve de egenskaber og funktioner på kontrolpanelet, der er specifikke for det skandinaviske marked. For yderligere information om emner, der ikke er specifikke for det skandinaviske marked, henvises til kontropanelets installations- og brugsmanualer. Overensstemmelse med SS 3654 og SBF 110:6 Af hensyn til overensstemmelse med kravene i SS 3654 og SBF 110:6 skal de anførte retningslinjer for installation herunder følges. Sørg for, at mindst hovedcentralen (eller master-centralen i et netværk) er en en- eller tosløjfet SCFB-central, som anført i Produktsortiment på side 2 i dette dokument. Andre centraler i systemet kan være kompatible standardcentraler (som anført i centralens installationsvejledning), men de skal have et udvidelseskort til 2X-ZI zone-led-indikator installeret (medfølger ikke). Sørg for, at der er sluttet sendeudstyr for fejlvarsling til det dedikerede fejlvarslingsoutput på centralens centralprint, som angivet i installationskapitlet i centralens installationsvejledning (tilslutningen er mærket med FLT OUT SUPERVIS). Sørg for, at der er sluttet alarmsenderudstyr til det dedikerede alarmoutput på centralens centralprint, som angivet i installationskapitlet i centralens installationsvejledning (tilslutningen er mærket med FIRE OUT SUPERVIS). Se også interfacets tilhørende kontrolfunktioner, der er beskrevet i "Frontpanelets betjeninger og indikatorer" på side 4. Centralen kan programmeres (på adgangsniveau 3, installatørniveau) til at forsinke aktivering af output for brandalarm og/eller brandalarmsenderudstyr, hvis det ønskes. Den maksimale programmerede forsinkelse må ikke overskride ti minutter (programmeringsprocedurer er inkluderet i centralens installationsvejledning). Programmerede forsinkelser kan annulleres (tilsidesættes) via hovedcentralens brugergrænseflade (se "Frontpanelets betjeninger og indikatorer" på side 4) eller via den dedikerede alarmforsinkelsesenhed (se Alarmforsinkelsesenheder på side 8). Sørg for, at denne vejledning og al relateret centraldokumentation bliver opbevaret i orienteringsplanboksen OPB, der er installeret ved siden af hovedcentralen. 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 1

6 Firmware-kompatibilitet Oplysninger i dette dokument gælder for kontrolpaneler med firmwareversionerne i nedenstående tabel. Kontrolpanel SS 3654 kontrolpaneler Alarmforsinkelsesenheder Firmwareversion 3.0 eller senere 3.1 eller senere Dette dokument må ikke bruges som en installations-, opsætnings- eller betjeningsvejledning til centraler med en tidligere firmwareversion. Produktsortiment Dette dokument omfatter regional information for kontrolpanelerne vist herunder. Alle modeller omfatter en brandmandsnøgle. Model [1] 2X-F1-SCFB(-S) 2X-F2-SCFB(-S) 2X-FR-SCFB(-S) 2X-FR-D-C [2] Beskrivelse En-sløjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning To-løjfet adressérbar SS 3654 brandcentral med indstillinger for alarmsender og brandslukning Adressérbar SS 3654 repeater-central med indstillinger for alarmsendere og brandslukning Adressérbar alarmforsinkelsesenhed (kompakt) [1] (-S) indikerer, at kabinettet fås i store og små modeller. [2] Med forbehold for regional tilgængelighed. 2 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

7 SS 3654 kontrolpaneler Oversigt Brugergrænseflade Se en detaljeret oversigt over frontpanelets betjeninger og indikatorer i Frontpanelets betjeninger og indikatorer på side 4. Figur 1: SS 3654 kontrolpanel-interface 1. Brand-LED 2. Flere alarmer-knap og LED [1] 3. Generel Test-LED 4. Generel Frakoblet-LED 5. Generel Fejl-LED 6. LCD-skærm 7. Stop Summer-knap og -LED 8. Lydgiver Start/Stop-knap og -LED 9. Retabler-knap og -LED 10. LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test 11. LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test 12. LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test 13. Drejeknap og funktionsknapper 14. Knap og LED for Brandslukning Forsinket 15. Knap og LED for Alarmsender Forsinket 16. Knap og LED for Lydgiver Forsinket 17. System Fejl-LED 18. Lavt Batteri-LED 19. Jord Fejl-LED 20. Forsyning Fejl-LED 21. Forsyning-LED 22. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet 23. Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet [1] labelen til identifikation af denne knap og LED'en er inkluderet i dit produkts sprogkit. Føj labelen til produktets interface under installationen, som vist i Figur 2 på side 7. 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 3

8 Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjeningsfunktionerne, der er beskrevet i dette afsnit, er ikke tilgængelige for alle brugere. For yderligere information om brug af kontrolpanelet og adgangsbegrænsninger henvises til kontropanelets installations- og brugsmanualer. Nedenstående tabel indeholder information om kontrol-frontpanelet og indikatorer. Tabel 1: Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Forsyning-LED Grøn Indikerer, at systemet er tændt. Generel Test-LED Gul Angiver, at en eller flere funktioner eller enheder testes. Generel Frakoblet-LED Gul Angiver at en eller flere funktioner eller enheder er frakoblet. Generel Fejl-LED Gul Indikerer en generel fejl. Fejl-LED'en for den pågældende enhed eller funktion blinker også. Brand-LED Rød Indikerer en brandalarm. En blinkende LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af en detektor. En konstant LED indikerer, at alarmen blev aktiveret af et manuelt alarmtryk. Flere alarmer-knap og LED Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Knap og LED for Alarmsender Forsinket LED for Alarmsender Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Brandslukning Aktiveret/Bekræftet Rød Rød Gul Gul Rød Viser information for alle aktuelle alarmgrupper på kontrolpanelets LCD. En blinkende LED indikerer, at mere end to grupper (lokale eller fjerne) har aktiveret en alarm. Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer alarmsender. En blinkende LED indikerer, at alarmsender er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at alarmsendersignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret alarmsenderforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer alarmsender. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (alarmsender aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en alarmsenderfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer brandslukning. En blinkende LED indikerer, at brandslukning er blevet aktiveret. En konstant lysende LED indikerer, at brandslukningssignalet er blevet bekræftet af det eksterne overvågningsudstyr. 4 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

9 Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Knap og LED for Brandslukning Forsinket LED for Brandslukning Fejl/Frakoblet/Test Knap og LED for Lydgiver Forsinket LED for Lydgiver Fejl/Frakoblet/Test Gul Gul Gul Gul Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret brandslukningsforsinkelse. Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer brandslukning. En konstant lysende LED indikerer, at en forsinkelse er programmeret og aktiv. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (brandslukning aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en brandslukningsfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Tilkobler eller frakobler en tidligere programmeret forlænget alarmsenderforsinkelse (efterforskningstid). Annullerer en forsinkelse, mens den tæller ned, og aktiverer lydgivere. En konstant lysende LED indikerer, at en lydgiverforsinkelse er programmeret og tilkoblet. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller (lydgivere aktiveres, når den indstillede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres). Angiver en lydgiverfejl, frakobling eller test. En blinkende LED indikerer en fejl. En konstant lysende LED indikerer en frakobling eller en test. Forsyning Fejl-LED Gul Angiver strømforsyningsfejl. En blinkende LED indikerer en batterifejl. En konstant lysende LED indikerer en fejl med netforsyningen eller netforsyningens sikring. Jord Fejl-LED Gul Indikerer en jordfejl. Lavt batteri-led Gul Angiver, at centralen kører på batteristrøm, og at den resterende batteristrøm kan være utilstrækkelig til at sikre fortsat drift. System Fejl-LED Gul Indikerer en fejl i centralens system. 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 5

10 Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Lydgiver Start/Stopknap og LED Stop Summer-knap og - LED Rød Gul LED'en indikerer, hvad der sker, når der trykkes på knappen. Hvis LED'en er tændt (blinker eller lyser konstant), vil et tryk på knappen stoppe lydgiverne. Hvis LED'en er slukket, vil et tryk på knappen aktivere lydgiverne (hvis centralens status og driftstilstand tillader manuel aktivering af lydgivere). LED'en indikerer også lydgivernes status: Konstant lys indikerer, at lydgiverne er aktive (eller snart bliver aktiveret) Blink indikerer, at en forsinkelse tæller ned (lydgivere aktiveres, når den indstillede forsinkelse udløber, eller når forsinkelsen annulleres) Slukket indikerer, at lydgiverne er slået fra (eller snart bliver deaktiveret) For at forhindre, at lydgiverne bliver slukket øjeblikkeligt, når en alarm først rapporteres, kan knappen Lydgiver Start/Stop blokeres midlertidigt, når en indstillet lydgiverforsinkelse tæller ned. Afhængigt af installationens størrelse kan behandling af kommandoer til at starte og stoppe lydgivere være flere sekunder om at bevæge sig gennem systemet. Det er derfor, at LED'en f.eks. kan lyse konstant, mens lydgiverne i første omgang ikke kan høres. Stopper centralens summer. En konstant LED indikerer, at summeren er blevet stoppet. Retabler-knap og -LED Gul Retablerer centralen og rydder alle aktuelle systemhændelser. En konstant LED angiver, at centralen kan nulstilles i det aktuelle brugerniveau. 6 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

11 Installation Installation af gruppe-led-indikatoren For at overholde SBF 110:6-krav er installation af en gruppe-led-indikator udvidelseskort obligatorisk i Sverige hvis din brandcentral ikke er en af de nævnte model varianter, som er vist i Produktsortiment på side 2. Se dit installationsark til udvidelseskortet for yderligere information om installation af dette produkt. Påføring af labelen for flere alarmer Label til identifikation af denne knap og LED'en er inkluderet i dit produkts sprogkit. Føj labelen til produktets interface under installationen, som vist i Figur 2 nedenfor. Figur 2: Påføring af labelen for flere alarmer FLERE ALARMER Drift Betjening på offentligt niveau Betjening på offentligt niveau kan udføres af alle brugere. Der kræves ikke nogen adgangskode til dette niveau. Visning af information om flere alarmer For at få vist information om flere alarmer, skal du trykke på knappen Flere Alarmer når LED'en blinker. For at rulle gennem alarminformationen, skal du trykke på knappen igen 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 7

12 Alarmforsinkelsesenheder Bemærk: Denne produkttype er ikke tilgængelig i alle regioner. Oversigt Brugergrænseflade Se en detaljeret oversigt over frontpanelets betjeninger og indikatorer i Frontpanelets betjeninger og indikatorer på side 9. Figur 3: Brugerinterface alarmforsinkelsesenhed 1. Kontrolpanel identifikation 2. LCD-skærm 3. Stop Summer-knap 4. Retabler-knap og -LED 5. LCD-navigations- og funktionsknapper 6. Beslutningsarbejdsgang 7. Forsyning-LED 8. Stop Summer-LED 9. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet 10. Brand-LED's 8 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

13 Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjeningsfunktionerne, der er beskrevet i dette afsnit, er ikke tilgængelige for alle brugere. For yderligere information om brug af kontrolpanelet og adgangsbegrænsninger henvises til kontropanelets installations- og brugsmanualer. Nedenstående tabel indeholder information om kontrol-frontpanelet og indikatorer: Tabel 2: Frontpanelets betjeninger og indikatorer Betjening/LED LED-farve Beskrivelse Brand-LED Rød Indikerer en brandalarm. Blinkende LED'er indikerer, at alarmen blev aktiveret af en detektor. Konstant lysende LED'er indikerer, at alarmen blev aktiveret af et manuelt alarmtryk. Knap og LED for Alarmsender Aktiveret/Bekræftet Stop Summer-knap Rød Annullerer en tidligere programmeret forsinkelse, mens den tæller ned og aktiverer alarmsender. En konstant lysende LED indikerer, at alarmsender er aktiveret. En blinkende LED indikerer, at en forsinkelse tæller ned (alarmsender aktiveres, når den programmerede forsinkelse udløber eller når forsinkelsen annulleres). Afbryder kontrolpanelets summer og aktiverer den udvidede alarmsenderforsinkelse. Hvis en alarm bliver bekræftet i løbet af den indstillede alarmsenderforsinkelse (ved at trykke på knappen Stop Summer), bliver den forlængede alarmsenderforsinkelse den aktive forsinkelse. Hvis en alarm ikke bliver bekræftet i løbet af den indstillede alarmsenderforsinkelse (ved at trykke på knappen Stop Summer), bliver den forlængede alarmsenderforsinkelse ikke aktiveret. Panel gjort stille Gul En konstant lysende LED indikerer, at summeren er blevet slået fra, og at den udvidede alarmsenderforsinkelse er den aktive forsinkelse (hvis LED'en Alarmsender Aktiveret/Bekræftet også blinker). Retabler-knap og -LED Gul Retablerer centralen og rydder alle aktuelle systemhændelser. En konstant LED angiver, at centralen kan nulstilles i det aktuelle brugerniveau. Forsyning-LED Grøn Indikerer, at systemet er tændt. 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 9

14 LCD-navigation Brug funktionsknapperne F1 til F4, op- og nedknapperne (se Figur 3 på på side 8) til at navigere rundt i centralens menu, vælge de ønskede menupunkter samt angive adgangskoder og systeminformation som vist nedenfor. Angivelse af adgangskoder og systeminformation Valg af funktionsknapper i centralens menuer Navigation i og bekræftelse af menuvalg Tryk på op- og nedkapperne for at angive adgangskoder eller anden systeminformation. Tryk på enterknappen for at bekræfte en indtastning. Tryk på funktionsknapperne F1 til F4 for at vælge den tilhørende menu (Hovedmenu, Log ud, Afslut, osv.). Tryk på op- og nedkapperne for at foretage et valg i skærmmenuen. Tryk på enterknappen for at bekræfte et valg. Bemærk: Centralens ID på displayet er hvid tekst med sort baggrund når centralen venter på indtastning. Drift Betjening på offentligt niveau Betjening på offentligt niveau kan udføres af alle brugere. Der kræves ikke nogen adgangskode til dette niveau. Afbrydelse af summeren og aktivering af den udvidede alarmsenderforsinkelse Centralens summer stoppes med et tryk på knappen Stop Summer. En konstant Stop Summer LED angiver, at summeren blev stoppet. Hvis en alarm bliver bekræftet i løbet af den indstillede alarmsenderforsinkelse (ved at trykke på knappen Stop Summer), bliver den forlængede alarmsenderforsinkelse den aktive forsinkelse. En konstant Stop Summer-LED og en blinkende Alarmsender Aktiveret/Bekræftet LED angiver, at den forlængede alarmsenderforsinkelse er aktiveret. Bemærk: Afhængigt af centralens opsætning kan summeren genstartes af alle nye rapporterede hændelser. 10 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

15 Almindelige opgaver Ændring af standardgrupper og enhedsbeskrivelser Standardgruppe- og sløjfe-enhedsbeskrivelser vises på engelsk, selv når systemets sprog ændres. For at leve op til SS 3654-kravene (hvor de gælder), skal alle gruppe- og enhedsbeskrivelser være oversatte i overensstemmelse med standarden, som beskrevet herunder. Sådan ændres standard-gruppebeskrivelsen: 1. Vælg Feltopsætning i hovedmenuen og vælg dernæst Gruppeopsætning. 2. Vælg gruppe-opsætning. 3. Vælg den tilsvarende gruppe på listen over viste grupper og tilføj din oversættelse til gruppens beskrivelsesfeltet. Gruppens beskrivelsesfelt er som udgangspunkt blankt. For at leve op til SS 3654-kravene, skal installatører i Sverige tilføje oversættelsen SEK. 4. Tryk på F4 (Enter) og dernæst F1 (Retur). 5. Gentag trin 1 til 4 for alle grupper i din konfiguration. 6. Tryk på F1 (Gem ændringer), F3 (Tilføje), F4 (Afvis) eller F2 (Afslut). Husk at tilføje gemte indstillinger fra hovedmenuen. Sådan ændres standard-sløjfebeskrivelsen: 1. Vælg Feltopsætning i hovedmenuen og dernæst Sløjfeopsætning. 2. Vælg alle sløjfer. 3. Vælg en enhed og tilføj din oversættelse til feltet enhedsbeskrivelse. Enhedens beskrivelsesfelt er som udgangspunkt på engelsk. For at leve op til SS 3654-kravene, skal installatører i Sverige tilføje oversættelsen Enhet. 4. Tryk på F4 (Enter) og dernæst F1 (Retur). 5. Tryk på F1 (Gem ændringer), F3 (Tilføje), F4 (Afvis) eller F2 (Afslut). Husk at tilføje gemte indstillinger fra hovedmenuen. 2X-serien Manual til det skandinaviske marked 11

16 Ændring af brugerniveau med en brandmandsnøgle I overensstemmelse med EN 54-2 er adgangen til nogle af funktionerne i dit kontrolpanel begrænset af brugerniveau. Brugerniveauet kan ændres ved at indtaste en brugerniveau-adgangskode på kontrolpanelet eller ved at bruge en brandmandsnøgle. Figur 4: Brug af brandmandsnøgle 1. Brandmandsnøgle Nøglebetjening For operatørniveau indsættes nøglen i nøglehullet og drejes 90 grader med uret. For at skifte kontrolpanelet tilbage til offentligt niveau, skal nøglen drejes 90 grader imod uret og nøglen trækkes ud. For yderligere information om brugerniveauer henvises der til din brugerdokumentation for kontrolpanelet. 12 2X-serien Manual til det skandinaviske marked

17

2X-seriens betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual 2X-seriens betjeningsmanual P/N 501-405007-2-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler P/N 501-405007-2-20 REV 2.0 ISS 12MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire

Læs mere

1X-F-seriens betjeningsmanual

1X-F-seriens betjeningsmanual 1X-F-seriens betjeningsmanual P/N 501-415007-2-30 REV 3.0 ISS 08SEP11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual

2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual 2X-serien Kompaktrepeatereninstallationsmanual P/N 501-405307-1-11 REV 01.10 ISS 14JAN14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire

Læs mere

2X-seriens Installationsvejledning

2X-seriens Installationsvejledning 2X-seriens Installationsvejledning P/N 501-405007-1-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security.

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

1X-F-seriens installationsmanual

1X-F-seriens installationsmanual 1X-F-seriens installationsmanual P/N 501-415007-1-31 REV 03.10 ISS 21NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2013 UTC Fire & Security. Alle

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere