Mx Betjeningsvejledning DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK"

Transkript

1 Mx-4000 Betjeningsvejledning DK

2 Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION Standarder Generel beskrivelse INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK Grafisk display Indikeringslamper Betjeningstryk Navigeringstryk Tal og bogstav tastatur Summer BETJENING Adgangsniveauer Skift fra niveau 1 til niveau Skift fra niveau 2 til niveau Brandalarm Detaljeret information ved brandalarm Tidsforsinket alarmafsendelse Fejlalarm Frakobling Frakoblet indgang Frakoblet udgang Forvarsel Menufunktioner Naviger i menuerne Vælg menupunkt Vælg individuel gruppe Vis menu Vis - Brand Vis - Fejl Vis - Alarmer Vis - Frakoblet Vis - Indgange Vis - Udgange Vis - Panel...23

3 Betjeningsvejledning Side Vis - Log Vis - Netværk Vis - Logik Frakobling Frakoble Grupper og Indgange Frakoble - Udgange Alle lydgivere Alle andre udgange Valgte udgange Frakoble - Betjening Frakoble - Forsinkelse Tilkobling Tilkoble Grupper og Indgange Tilkoble Udgange Tilkoble - Forsinkelse Tilkoble Indstil Tid Test Test - Grupper Test - Display Test - Summer Test - Printer Udskriv Printer Indstillinger Printervalg Print - Log Print Papir frem...37

4 Side 4 Betjeningsmanual 1 Introduktion 1.1 Standarder Mx-4000 brandcentraler overholder følgende standarder: EN54-2: Kontrol- og indikeringsudstyr EN54-4: Strømforsyning Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) Direktiv 89/336/EØF Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF 1.2 Generel beskrivelse Denne betjeningsvejledning dækker betjeningen af følgende centraler og paneler: Mx-4100 er en komplet brandcentral med 1 analog, adressérbar sløjfe Mx-4200 er en komplet brandcentral med plads til 2 analoge, adressérbare sløjfer Mx-4400 er en komplet brandcentral med plads til 4 analoge, adressérbare sløjfer Mx-4010 er et repeaterpanel Mx-4020 er et betjeningspanel Alle brandcentraler kan tilsluttes Discovery og XP 95 detektorer og alarmtryk samt styremoduler.

5 Betjeningsvejledning Side 5 2 Indikeringslamper og betjeningstryk Mx-4000 panel er forsynet med indikeringslamper og betjeningstryk som vist herunder og beskrevet i den følgende tekst. Grafisk LCD display Navigeringstryk BRAND Fejl Udkoble Afprøvning Lydgiver afstillet Lydgiver fejl Lydgiver frakoblet System fejl BRANDVÆSEN TILKALDT Brandvæsen frakoblet Fejl på alarmoverførsel FEJLALARM OVERFØRT Retablering Afstil summer Afstil lydgiver 1 2 abc 3 def 4ghi 7pqrs 5 jkl 6 mno 8 tuv 9 wxyz Net Forsinket Forvarsel Evakuering Esc 0 Menu Indikeringslamper Tryk for betjening Tal og bogstavtastatur

6 Side 6 Betjeningsvejledning 2.1 Grafisk display Det grafiske display giver detaljeret information om brandalarmer, fejlalarmer og forvarsler. Det viser også de forskellige menuer, der bruges ved betjening af brandalarmanlægget. Ved normal drift viser displayet adgangsniveau, tid, dato og status: Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL 2004 PANEL I NORMAL DRIFT (Tryk Menu for Vis) 2.2 Indikeringslamper Indikeringslamperne viser driftsstatus for panelet og panelets øjeblikkelige tilstand: brand, fejl, frakoblet eller test. Lampetekst Farve Drifttilstand BRAND Rød Blinker ved hver ny brandalarm, Skifter til konstant lys ved tryk på Afstil lydgiver Fejl Gul Blinker ved opstået fejl Udkoble Gul Lyser, når enheder er frakoblet Afprøvning Gul Lyser, når panelet er i afprøvningstilstand Net Grøn Lyser ved netdrift, blinker ved nødforsyning Lydgiver afstillet Gul Lyser, når lydgivere er afstillet Lydgiver fejl Gul Lyser ved fejl I lydgiverkredse Lydgiver frakoblet Gul Lyser, når lydgivere er frakoblet System fejl Gul Lyser ved opstået systemfejl Forsinket Gul Lyser, mens forsinkelse er aktiv på udgange, der er forsinkede BRANDVÆSEN TILKALDT Brandvæsen frakoblet Fejl på alarmoverførsel FEJLALARM OVERFØRT Rød Gul Gul Gul Lyser, når brandvæsen er tilkaldt Lyser, når alarmoverførsel er frakoblet Lyser ved fejl på alarmoverførsel Lyser, når fejlalarm er afsendt Forvarsel Gul Lyser, når en eller flere detektorer har overskredet grænsen for forvarsel

7 Betjeningsvejledning Side Betjeningstryk Retablering Tryk for at retablere panelet efter en brandalarm. Kræver adgangsniveau 2 Afstil Tryk for at afstille den interne summer. Alle adgangsniveauer Afstil Lydgiver Tryk for at afstille eksterne lydgivere. Tryk igen for at genstarte eksterne lydgivere. Kræver adgangsniveau 2 Evakuering Tryk for evakuering. Alle lydgivere starter. Kræver adgangsniveau Navigeringstryk Tryk for at rulle mellem menuer. Tryk for at vise mere information. Tryk for at rulle mellem menuvalg. Tryk for at rulle frem og tilbage I lister over grupper eller enheder. Tryk for at godkende tal eller bogstav indtastning. Tryk for at godkende et menuvalg. 2.5 Tal og bogstav tastatur 0 Esc Menu to 9 wxyz Tryk for indtastning af tal eller bogstaver. Tryk for at gå tilbage til forrige menu. Tryk for at forlade menufunktion og gå til displayvisning. Tryk for at vise eller gå tilbage til menufunktion.

8 Side 8 Betjeningsvejledning 2.6 Summer Den indbyggede summer har to lydsignaler for at kunne skelne mellem brand og fejl tilstand. Funktion Brand Fejl Drifttilstand Summeren lyder med konstant tone. Summeren lyder pulserende. 3 Betjening 3.1 Adgangsniveauer Panelet er beskyttet mod utilsigtet betjening ved hjælp af 3 adgangsniveauer: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Betjening lukket Brugerniveau Teknikerniveau I niveau 1 vises driftsstatus og summer kan afstilles ved tryk på Afstil. I niveau 2 kan en bruger, der har lært at betjene panelet, se driftsstatus og kan afstille summer. Brugeren har også adgang til at betjene Evakuering, Afstil lydgiver og Retablering samt adgang til alle niveau 2 brugermenuer. I niveau 3 har teknikeren adgang til at programmere og konfigurere panelet. Dette er nærmere beskrevet i Mx-4000 Installationsvejledning DK. 3.2 Skift fra niveau 1 til niveau 2 Drej nøglen til ÅBEN FOR BETJENING. Brugermenu vises: [Niveau 2 Bruger Menu ] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU

9 Betjeningsvejledning Side Skift fra niveau 2 til niveau 1 Drej nøglen til LUKKET FOR BETJENING. Menu vises: [Niveau 1 BETJENING LUKKET ] GÅ I BETJENING VIS Efter et kort øjeblik vises: Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL 2004 PANEL I NORMAL DRIFT (Tryk Menu for Vis) 3.4 Brandalarm Når systemet registrerer en brand lyser den røde lampe BRAND, summeren lyder med konstant tone og displayet viser gruppenummeret for den gruppe, hvor branden er startet. De eksterne lydgivere og udgange aktiveres, afhængig af panelets programmering. Lampen BRANDVÆSEN TILKALDT lyser, hvis brandalarmen er sendt til redningsberedskabet. Eksempel på display: FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <ALARMTRYK > [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] STUE VEST < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Den øverste del af displayet viser, hvor branden er startet. Den nederste del af displayet viser antallet af grupper i brandalarm og den sidste gruppe, der er gået i brand. Den nederste status vises, når der er registreret en brand.

10 Side 10 Betjeningsvejledning Hvis mere end en brand registreres, vises i nederste status antallet af grupper i brand og den sidste gruppe opdateres for hver ny brand. Hvis lydgivere er afstillet, vil de blive aktiveret igen, når en ny brand registreres. Eksempel på display: FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <ALARMTRYK > [ 2 Grupper i alarm.sidste gruppe:0005] 1 SAL VEST < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Tryk Afstil for at afstille summeren. Når nøglen er drejet i ÅBEN FOR BETJENING er følgende funktioner tilgængelige: Tryk Afstil lydgiver for at afstille eksterne lydgivere. Tryk Afstil lydgiver for at aktivere eksterne lydgivere igen. Tryk Retablering for at sætte panelet tilbage i normal drift. Tryk Evakuering for at starte en manuel evakuering og aktivere eksterne lydgivere. FØRSTE BRAND I GRUPPE Brandalarmcentral Evakueringtryk <BETJ. TRYK> [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] Brandalarmcentral < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe

11 Betjeningsvejledning Side Detaljeret information ved brandalarm Tryk på tasterne for at se en liste over alle grupper i brandalarm. Gruppe BRANDALARM FRA 0001 KØKKEN SAL VEST Rul Mere> < Liste over grupper i alarm samt < gruppenumre og gruppe tekster For at se mere information om en brandalarm tryk på tasterne og marker den ønskede brandalarm, tryk derefter på tasten for at se mere information. [ BRAND I GRUPPE 0001 ] Mere> LP ADR ENHED PLACERING KØKKEN [ 2 Grupper i alarm.sidste gruppe:0005] 1 SAL VEST < Liste over enheder i alarm i < gruppen < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Her ses, at enheden på adresse 1 på sløjfe 1 har givet brandalarm. Hvis flere enheder i gruppen har givet brandalarm, vil disse også være vist på listen. Tryk på tasterne for at bladre i listen. Tryk på tasten eller Esc tasten for at vende tilbage til den forrige oversigt. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, går displayet tilbage til det første oversigtsdisplay

12 Side 12 Betjeningsvejledning Tidsforsinket alarmafsendelse Hvis tidsforsinket alarmafsendelse er aktiveret, se , vises en brandalarm på panelet, men eksterne klokker aktiveres ikke og brandvæsenet tilkaldes ikke. FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <TERMO DET. > FORSINKELSE 30 s Forlæng tid tryk0) [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] KØKKEN < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Kvitteringstid (trin 1) Forsinkelse viser den resterende kvitteringstid. Hvis denne tid udløber, uden at tiden forlænges, aktiveres eksterne klokker og brandvæsenet tilkaldes. Ved at trykke på tasten 0 startes undersøgelsestiden, så brandstedet kan undersøges. FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <TERMO DET. > FORSINKELSE 120 s [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] KØKKEN < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Undersøgelsestid (trin 2) Brandårsagen kan nu undersøges. Er brandalarmen en blind alarm, afstilles brandalarmen ved at trykke Retablering før undersøgelsestiden er udløbet. Når undersøgelsestiden udløber aktiveres eksterne klokker og brandvæsenet tilkaldes. Ved tryk på Evakuering nulstilles tiden, de eksterne klokker aktiveres og brandvæsenet tilkaldes.

13 Betjeningsvejledning Side Fejlalarm Når systemet registrerer en fejlalarm tænder lampen Fejl, summeren lyder pulserende og displayet viser fejlen med flere detaljer. GRUPPE 0001 ENHED MANGLER STUE VEST RESTAURANT MULTI DET. ) < Gruppetekst for 1. gruppe i fejl < Enhedstekst og enhedstype 1 Gruppe i fejl Mere> < Antal grupper i fejl Hvis flere end en fejl opstår, vil disse blive vist på displayet. Hvis summeren er afstillet, vil den lyde igen, når en ny fejl registreres. Når fejlen er udbedret slukker fejllamperne og displayet går tilbage til normal status. Tryk Afstil for at afstille summeren. Displayet viser nu tid, dato og servicefirmaets telefonnummer sammen med fejlen. TILKALD SERVICE NIVEAU 2 16:05 29 JUL 2004 < Adgangsniveau < Servicefirma telefonnummer < tid og dato 1 Gruppe i fejl Mere> < Antal grupper i fejl For at se mere information om fejlene tryk på tasten. Displayet viser en liste over alle grupper i fejl med første gruppe markeret. [ 2 Grupper i fejl] Mere> GRUP PLACERING 1 STUE VEST 100 RECEPTION < Gruppe nummer og placering For at se mere information om en fejlalarm tryk på tasterne og marker den ønskede fejlalarm, tryk derefter på tasten for at se mere information.

14 Side 14 Betjeningsvejledning [ Fejl i gruppe 0001 ] Mere> LP ADR TILSTAND ENHED MANGLER < Adresse og fejl Tryk på tasten for at se yderligere information om denne enhed. Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til den forrige oversigt. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 1 minut, går displayet tilbage til hoveddisplayet. 3.6 Frakobling Hvis en gruppe, en indgang eller en udgang er frakoblet, lyser lampen Udkoble. Hvis en eller flere lydgiverudgange er frakoblet, lyser tillige lampen Lydgiver frakoblet. Displayet viser frakoblinger i den nederste del af displayet. Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL Gruppe med frakoblinger Mere> Når en frakoblet enhed igen tilkobles, forsvinder den tilsvarende indikering fra displayet og tilhørende lamper slukker. Når alle frakoblinger er væk, slukker lampen Udkoble. For at se yderligere information om frakoblinger, tryk på tasten. Displayet vil vise frakoblinger i følgende rækkefølge: Grupper / Individuelle Indgange Udgange

15 Betjeningsvejledning Side Frakoblet indgang Displayet viser en liste over alle frakoblede grupper med den første frakobling markeret. [ 2 Gruppe(r) med indgangefrakob]mere> GRUP TILSTAND PLACERING 0001 DELVIS FRAKOB STUE VEST 0002 ALT FRAKOBLET 1 SAL VEST < Gruppe, tilstand og placering Displayet viser tilstand som ALT FRAKOBLET, hvis alle enheder i gruppen er frakoblet, og viser tilstand som DELVIS FRAKOB, hvis mindst en enhed i gruppen stadig er aktiv. For at se mere information om en frakobling tryk på tasterne og marker den ønskede frakobling, tryk derefter på tasten for at se mere information. [ Indgange i gruppe 0001 ] <Mere> Mode Lp Adr Tilstand TILKOBLET Normal FRAKOBLET Normal TILKOBLET Normal TILKOBLET Normal Displayet viser den øjeblikkelige tilstand (Mode) for hver enkelt indgang som enten tilkoblet eller frakoblet. Tillige vises sløjfens nummer (Lp), adresse (Adr) og indgangens tilstand. For at se mere information om en indgang tryk på tasterne og marker den ønskede indgang, tryk derefter på tasten for at se mere information om indgangens placering, type m.m. Tryk på ESC tasten for at gå tilbage.

16 Side 16 Betjeningsvejledning Frakoblet udgang Displayet viser en liste over alle grupper med frakoblinger med den første frakobling markeret. [ 2 Gruppe(r) med udgange frakob]mere> GRUP TILSTAND PLACERING 0001 DELVIS FRAKOB STUE VEST 0002 ALT FRAKOBLET 1 SAL VEST < Grupper med tilstand og placering < hvor udgange er frakoblede Tryk på tasterne for at markere gruppen og tryk på tasten for at se de enkelte udgange og deres øjeblikkelige tilstand. [ Udgange i gruppe 0100] Mere> Mode Lp Adr Tilstand Frakoblet Fra Lydgiver A Frakoblet Fra Lydgiver B Tilkoblet *Fra Relæ 1 Tilkoblet Fra Relæ 2 Eksemplet viser, at de eksterne lydgivere, der er tilsluttet panelet, er frakoblede. En * foran tilstand viser, at relæet er programmeret som aktiveret i normal stilling, f. eks. som fejlrelæ, der er trukket i normal stilling og afbryder, når en fejl opstår. Tryk på ESC tasten for at gå tilbage. 3.7 Forvarsel Når systemet registrerer en forvarsel, lyder summeren pulserende og displayet viser, hvorfra forvarslen kommer. GRUPPE 0001 FORVARSEL STUE VEST RESTAURANT (MULTI.DET ) < Gruppetekst for 1. gruppe < Enhedstekst og enhedstype 1 Gruppe i alarm Mere> < Antal grupper i alarm For at se yderligere information om alarmerne, tryk på tasten. Displayet vil vise en liste over alle grupper i alarm.

17 Betjeningsvejledning Side Menufunktioner Følgende menufunktioner er tilgængelige i niveau 2 brugermenu. Displayet viser det aktuelle niveau: [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Listen herunder viser en oversigt over brugermenuerne, de enkelte funktioner i hver menu samt en kort beskrivelse heraf. Brugermenu VIs FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV Underme nu BRAND FEJL ALARMER FRAKOBLET INDGANG UDGANG LOG PANEL NETVÆRK GRUPPE/ INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE GRUPPE/ INDGANG UDGANG FORSINKELSE INDSTIL TID GRUPPE DISPLAY SUMMER PRINTER PAPIR FREM PRINT LOG PRINTERVALG Beskrivelse Viser grupper og indgange i brandalarm Viser grupper og indgange i fejl Viser grupper og indgange i alarm Viser grupper, indgange og udgange, der er frakoblede Viser indgangenes øjeblikkelige tilstand Viser udgangenes øjeblikkelige stilling Viser hændelsesloggen Viser panelets indgangs- og udgangskredsløbs øjeblikkelige stilling, spænding og strøm Viser netværksdata Frakobling af en gruppe eller en individuel indgang Frakobling af lydgivere eller udgange Gå tilbage til niveau 1 (sker ved at dreje nøglen til LUKKET FOR BETJENING) Frakobler tidsforsinket alarmafsendelse Tilkobling af en gruppe eller en individuel indgang Tilkobling af lydgivere eller udgange Tilkobler tidsforsinket alarmafsendelse Indstilling af tid og dato (kræver bruger adgangskode) Sæt en eller flere grupper I test Test display og lamper. Test summer Udskriv testside på printer Før papir frem i printeren Udskriv hændelseslog (Alle hændelser eller kun brandalarmer) Indstil printer og udskrift TEKNIKERMENU --- Skift til teknikermenu (kræver tekniker adgangskode)

18 Side 18 Betjeningsvejledning Naviger i menuerne Tryk på Menu tasten for at vise bruger menuen Vælg menupunkt Niveau 2 bruger menu ser sådan ud: [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Tryk på tasterne for at markere et menupunkt og tryk for at vælge funktionen. For eksempel tryk på tasten efterfulgt af tasten for at markere UDSKRIV funktionen (som vist herunder) og tryk på tasten for at vælge funktionen. [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på Esc tasten i bruger menu (vist ovenfor) for at vende tilbage til normal drift display. Hvis et tryk ikke er aktiveret inden for et minut (15 sekunder ved brandalarm) går displayet automatisk tilbage til normal drift display. Tryk på Menu tasten for at vende tilbage til den seneste menu.

19 Betjeningsvejledning Side Vælg individuel gruppe Når displayet viser en liste med grupper er det muligt at vælge en bestemt gruppe ved at indtaste gruppens nummer. For eksempel hvis displayet viser en liste med grupper: [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering 0001 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION For at vælge en bestemt gruppe, flyt markeringen til gruppe kolonnen. Tast den ønskede gruppes nummer med taltasterne, for eksempel 12. [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering # 12 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasten for at vælge. Displayet viser nu en ny liste med det valgte gruppe nummer vist markeret i toppen af listen. Hvis gruppe nummeret er indtastet forkert, tryk på Esc tasten. 3.9 Vis menu [Vis Menu] BRAND FEJL ALARMER FRAKOBLET LOG INDGANG UDGANG PANEL NETVÆRK LOGIK Bemærk, at brand, fejl, alarmer og frakoblinger normalt vises, uden at de skal vælges fra Vis menuen, men ønsker du manuelt at se en af dem, kan de vælges fra denne menu.

20 Side 20 Betjeningsvejledning Vis - Brand Denne funktion viser alle grupper og indgange, der er i brandalarm. Visningen er den samme, som vises, når en brandalarm opstår. For yderligere information se afsnit 3.4. Hvis der ikke er grupper eller indgange i brandalarm går displayet automatisk tilbage til Vis menu Vis - Fejl Denne funktion viser alle grupper, indgange og udgange, der er i fejlalarm. Visningen er den samme, som vises, når en fejlalarm opstår. For yderligere information se afsnit Vis - Alarmer Denne funktion viser grupper og indgange, der er i alarm tilstand. Det kan være: Gruppen eller indgangen er sat i test og er blevet aktiveret Forvarsel fra en detektor eller indgange, der er programmeret til at give en alarm, når indgangen aktiveres (alarm er ikke det samme som brandalarm) Visningen er den samme, som vises, når en alarm opstår Vis - Frakoblet Denne funktion viser kun indgange og udgange, der er frakoblede. Visningen er den samme, som vises på normal drift displayet. For yderligere information se afsnit 3.6. Hvis der er både indgange og udgange frakoblede, viser displayet først frakoblede indgange efterfulgt af frakoblede udgange. Hvis der ikke er indgange eller udgange frakoblet, går displayet automatisk tilbage til Vis menu.

21 Betjeningsvejledning Side Vis - Indgange Denne funktion viser driftstilstanden for alle grupper og individuelle indgange. Displayet viser en liste over alle grupper, der indeholder indgange, med den første gruppe markeret. [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering 0001 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasterne for at markere den ønskede gruppe og tryk så på tasten for at se hele teksten for placering. Tryk på tasten igen for at se indgangene i gruppen og deres status. [ Indgange i gruppe 0008 ] <Mere> Mode Lp Adr Tilstand TILKOBLET Normal FRAKOBLET Normal TILKOBLET Normal TILKOBLET Normal Displayet viser den øjeblikkelige drifttilstand (Mode) for hver indgang som enten tilkoblet eller frakoblet. Desuden vises sløjfenummer (Lp), adresse (Adr) og indgangens tilstand. Tryk på tasterne for at rulle gennem indgangene. Tryk på tasten for at vise yderligere information om enhedens placering, type m.m. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage til forrige display.

22 Side 22 Betjeningsvejledning Vis - Udgange Denne funktion viser den øjeblikkelige driftstilstand for alle udgange. [Udgange] GRUP Mode Placering 0008 TILKOBLET KÆLDER 0100 TILKOBLET RECEPTION Mere> Tryk på tasterne for at markere den ønskede gruppe og tryk på tasten for at se de enkelte udgange. [ Udgange i gruppe 0008] Mere> Mode Lp Adr Tilstand Tilkoblet Fra Lydgiver Tilkoblet Fra Lydgiver Tilkoblet *Til Relæ Tilkoblet Fra Relæ En * foran tilstand viser, at relæet er programmeret som aktiveret i normal stilling, f. eks. som fejlrelæ, der er trukket i normal stilling og afbryder, når en fejl opstår.

23 Betjeningsvejledning Side Vis - Panel Denne funktion viser en oversigt over driftstilstand og aktuelle værdier for panelets interne elektroniske kredsløb. Når funktionen er valgt, viser displayet en liste over kredsløbene. [Panel Kredse] NR. BESKRIVELSE VÆRDI STILLING 01.0 Lydgiver A 5.6V Normal 01.1 Lydgiver B 5.6V Normal 02.0 LydgiverA Last 0mA Normal 02.1 LydgiverB Last 0mA Normal Oversigten lister de interne kredsløb og angiver de værdier, der kan vises. Nr. Beskrivelse Område Værdi Mulige stillinger 01.0 Lydgiver A 01.1 Lydgiver B * 0V 14V 5.5V Normal Afbrudt, Kortsluttet 02.0 LydgiverA Last 02.1 LydgiverB Last * 0mA 1000mA Normal For højt 03.0 Batteri 0V 30V 27.6V Normal For højt, For lavt 04.0 Lader 0V 30V 28.0V Normal For højt, For lavt 05.0 Jordfejl 0V 30V 1.3V Normal For højt, For lavt 06.0 Ext forsyning 0mA 300mA 07.0 Loop 1 Last 0mA 500mA 08.0 Loop 1 Volt.ud 24V 32V 09.0 Loop1 Volt.Ind 24V 32V Normal Normal Normal Normal For højt Afbrudt, For højt, Kortsluttet 10.0 L/H L Normal Programmerbare indgange Panel Tryk til Normal Indgange 10.7 L/H L Normal 11.0 Relæ 1 Normal 11.1 Relæ 2 Normal 11.2 Udgang 1 Normal 11.3 Udgang 2 Normal Tryk på tasterne for at rulle gennem panelets interne kredsløb. Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til normal drift display. * MX-4400 viser også Lydgiver C og D. Afhænger af panelets programmering, installation og drifttilstand (f. eks. brandalarm). Loop Last, Volt.Ud and Volt.Ind vises for hver loop driver (MX stk, MX stk).

24 Side 24 Betjeningsvejledning Vis - Log Når vis log er valgt, kommer et nyt frem med valgmulighed mellem at se alle hændelser eller kun brandalarmer, som har været indtrådt. Tryk på tasterne for at markere det ønskede valg og tryk så på tasten for at vælge det. Displayet viser så alle tilsvarende hændelser. Displayet vil altid vise den seneste hændelse, der er forekommet: [Vis Brand Hændelser] Vælg 0076 Tid/Dato Node Lp:Adr Gruppe 10:54:23 1 1: /07/04 BRAND ALARM 64 STUE VEST RUM 10 < Den markerede hændelses nummer < Tid, enhed og gruppe < Dato, hændelse og analog værdi < Gruppetekst < Enhedstekst I ovennævnte hændelse opstod den seneste brand (hændelse nr. 76) klokken 10:54 den 26. juli Denne brand aktiverede enheden med adresse 001 (Adr) på sløjfe 1 (Lp) på central 1 (Node). Enheden er i gruppe 001. Enhedens analoge værdi (64) er også registreret. De nederste to linier viser gruppetekst og enhedstekst for at lette stedbestemmelsen. Tryk på tasterne for at rulle gennem alle brandalarmer, der er registreret. Tryk på tasten for at vise en nyere brandalarm og tryk på tasten for at vise en ældre brandalarm. Hvis en bestemt hændelse ønskes vist indtastes hændelsens nummer på taltastaturet. Det indtastede nummer vises i øverste højre hjørne af skærmen. [Vis Brand Hændelser] Vælg 21 < Det indtastede tal. < Disse fire linier er blanke < og markerede, indtil det < indtastede nummer er valgt. < Tryk på tasten for at vælge. Displayet vil så vise den valgte hændelse. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage til VIS menu.

25 Betjeningsvejledning Side Vis - Netværk Denne funktion viser information om et netværk, der forbinder flere brandcentraler, betjeningspaneler og repeaterpaneler. Det øjeblikkelige adgangsniveau på hvert enkelt panel vises her: [NETVÆRK Tryk 0 for slet] Node Status 1 LOKAL 2 Niveau 2 3 Niveau Mere> Yderligere information vises ved at trykke på tasten. Tryk '0' for at slette netværksinformationen Vis - Logik Dette menupunkt benyttes af teknikeren til at kontrollere specielle styringer Frakobling Når frakobling menuen vælges viser displayet følgende muligheder: [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG FORSINKELSE BETJENING Tryk på tasterne for at markere et menupunkt og tryk for at vælge funktionen.

26 Side 26 Betjeningsvejledning Frakoble Grupper og Indgange Med dette valg kan man frakoble grupper, alle indgange undtagen alarmtryk eller enkelte indgange. Når funktionen er valgt, vises en liste over grupperne og deres tilstand. [ 0 Grupper med indgange frakob] Mere> Grup Mode Placering 0001 Tilkoblet KÆLDER VEST 0002 Tilkoblet KÆLDER ØST 0008 Tilkoblet STUEPLAN 0009 Tilkoblet RECEPTION Tryk på tasterne for at rulle gennem grupperne eller indtast et gruppenummer. For at frakoble en gruppe flyttes markeringen over på Tilkoblet i Mode kolonnen på den ønskede gruppe. Tryk på tasten og et vindue viser valgmulighederne: ALLE INDGANGE E ALLE UNDTAGEN ALARMTRYK VALGTE INDGANGE Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere valgmulighederne og tryk på tasten for at vælge et punkt. Hvis ALLE INDGANGE vælges, forsvinder vinduet og gruppens tilstand ændres til ALT FRAKOB. Hvis ALLE UNDTAGEN ALARMTRYK vælges, forsvinder vinduet og gruppens tilstand ændres til DELVIS FRA (hvis gruppen indeholder alarmtryk) eller ALT FRAKOB (hvis gruppen ikke indeholder alarmtryk). Hvis VALGTE INDGANGE vælges, forsvinder vinduet og en liste over gruppens indgangsenheder vises.

27 Betjeningsvejledning Side 27 [ Indgange i gruppe 0001] Mere> Mode Lp Adr Stilling Tilkoblet Normal Frakoblet Normal Tilkoblet FORVARSEL Tilkoblet Normal Tryk på tasten for at se yderligere information som enhedstekst, type, analog værdi m.m. Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede indgang og tryk på tasten for at frakoble indgangen. Hvis indgangen allerede er frakoblet, vil et tryk på tasten indkoble indgangen. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage Frakoble - Udgange Med dette valg kan man frakoble enkelte eller alle udgange. En frakoblet udgang vil ikke blive aktiveret ved en brandalarm eller anden programmeret handling. Når funktionen er valgt, vises et vindue, hvor bruger adgangskode skal indtastes, for at hindre uautoriseret frakobling. [Frakoble] Indtast adgangskode Indtast adgangskoden og tryk på tasten. Et nyt vindue viser valgmulighederne: ALLE LYDGIVERE ALLE ANDRE UDGANGE KUN VALGTE UDGANGE E

28 Side 28 Betjeningsvejledning Alle lydgivere Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere ALLE LYDGIVERE og tryk på tasten for at frakoble dem. Displayet går tilbage til Frakoble menuen. Lampen LYDGIVER FRAKOBLET tænder. Hvis brandcentralen er tilkoblet et netværk, frakobles kun lydgivere tilsluttet denne central Alle andre udgange Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere ALLE ANDRE UDGANGE og tryk på tasten for at frakoble dem. Displayet går automatisk tilbage til Frakoble menuen. Hvis brandcentralen er tilkoblet et netværk, frakobles kun udgange tilsluttet denne central Valgte udgange Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere VALGTE UDGANGE og tryk på tasten for at vælge. Når funktionen er valgt, vises en liste over grupperne og deres tilstand. [ 2 Grupper med udgange frakob] Mere> Grup Mode Placering 0008 TILKOBLET GROUND FLOOR 0100 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede gruppe og tryk på tasten for at se udgangene i denne gruppe.

29 Betjeningsvejledning Side 29 [ Udgange i gruppe 0008] Mere> Mode Lp Adr Stilling Tilkoblet Fra LYDGIVER Tilkoblet Fra LYDGIVER Tilkoblet *Til RELÆ Tilkoblet Fra RELÆ Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede udgang og tryk på tasten for at skifte stilling. For hvert tryk skiftes fra Tilkoblet til Frakoblet eller modsat. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage Frakoble - Betjening Denne funktion går tilbage til niveau 1 betjening og benyttes kun, hvis panelet ikke har nøgle til skift mellem niveau 1 og niveau 2. [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE Drej nøglen til LUKKET FOR BETJENING Frakoble - Forsinkelse Med denne funktion kan forsinkelsen af Tidsforsinket alarmafgivelse til- og frakobles. [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE Tryk på tasterne for at markere FORSINKELSE og tryk for at vælge funktionen.

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen.

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen. FX brandalarmsystem Brugermanual Indhold: side Brandalarm / forvarsling 2 Frakobling efter mislykket tilbagestilling 2 Tilbagestilling 2 Fejlalarm / service alarm 3 Frakobling/ tilkobling 4 Test 5 Menuoversigt

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre.

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre. ESMI A/S - lf: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk EN 54-2 I DRIF ESA 1 BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENRAL BRAND FORVARSLING SLUKNINGANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de

Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de Betjeningsvejledning Brandcentral IQ8Control C/M 798950 12.2005 DBI Nr. 232. DK Forbehold for tekniske ændringer.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Om denne vejledning...3 2. Kort beskrivelse af ZLX 40...4 2.1 Godkendelser...4 2.2 Egenskaber...5 3. Installation

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS!

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS! ESMI A/S - tlf.: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENRAL FORVARSLING SLUKNINGSANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING MISLYKKE IL / FRA

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere