Mx Betjeningsvejledning DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK"

Transkript

1 Mx-4000 Betjeningsvejledning DK

2 Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION Standarder Generel beskrivelse INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK Grafisk display Indikeringslamper Betjeningstryk Navigeringstryk Tal og bogstav tastatur Summer BETJENING Adgangsniveauer Skift fra niveau 1 til niveau Skift fra niveau 2 til niveau Brandalarm Detaljeret information ved brandalarm Tidsforsinket alarmafsendelse Fejlalarm Frakobling Frakoblet indgang Frakoblet udgang Forvarsel Menufunktioner Naviger i menuerne Vælg menupunkt Vælg individuel gruppe Vis menu Vis - Brand Vis - Fejl Vis - Alarmer Vis - Frakoblet Vis - Indgange Vis - Udgange Vis - Panel...23

3 Betjeningsvejledning Side Vis - Log Vis - Netværk Vis - Logik Frakobling Frakoble Grupper og Indgange Frakoble - Udgange Alle lydgivere Alle andre udgange Valgte udgange Frakoble - Betjening Frakoble - Forsinkelse Tilkobling Tilkoble Grupper og Indgange Tilkoble Udgange Tilkoble - Forsinkelse Tilkoble Indstil Tid Test Test - Grupper Test - Display Test - Summer Test - Printer Udskriv Printer Indstillinger Printervalg Print - Log Print Papir frem...37

4 Side 4 Betjeningsmanual 1 Introduktion 1.1 Standarder Mx-4000 brandcentraler overholder følgende standarder: EN54-2: Kontrol- og indikeringsudstyr EN54-4: Strømforsyning Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) Direktiv 89/336/EØF Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF 1.2 Generel beskrivelse Denne betjeningsvejledning dækker betjeningen af følgende centraler og paneler: Mx-4100 er en komplet brandcentral med 1 analog, adressérbar sløjfe Mx-4200 er en komplet brandcentral med plads til 2 analoge, adressérbare sløjfer Mx-4400 er en komplet brandcentral med plads til 4 analoge, adressérbare sløjfer Mx-4010 er et repeaterpanel Mx-4020 er et betjeningspanel Alle brandcentraler kan tilsluttes Discovery og XP 95 detektorer og alarmtryk samt styremoduler.

5 Betjeningsvejledning Side 5 2 Indikeringslamper og betjeningstryk Mx-4000 panel er forsynet med indikeringslamper og betjeningstryk som vist herunder og beskrevet i den følgende tekst. Grafisk LCD display Navigeringstryk BRAND Fejl Udkoble Afprøvning Lydgiver afstillet Lydgiver fejl Lydgiver frakoblet System fejl BRANDVÆSEN TILKALDT Brandvæsen frakoblet Fejl på alarmoverførsel FEJLALARM OVERFØRT Retablering Afstil summer Afstil lydgiver 1 2 abc 3 def 4ghi 7pqrs 5 jkl 6 mno 8 tuv 9 wxyz Net Forsinket Forvarsel Evakuering Esc 0 Menu Indikeringslamper Tryk for betjening Tal og bogstavtastatur

6 Side 6 Betjeningsvejledning 2.1 Grafisk display Det grafiske display giver detaljeret information om brandalarmer, fejlalarmer og forvarsler. Det viser også de forskellige menuer, der bruges ved betjening af brandalarmanlægget. Ved normal drift viser displayet adgangsniveau, tid, dato og status: Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL 2004 PANEL I NORMAL DRIFT (Tryk Menu for Vis) 2.2 Indikeringslamper Indikeringslamperne viser driftsstatus for panelet og panelets øjeblikkelige tilstand: brand, fejl, frakoblet eller test. Lampetekst Farve Drifttilstand BRAND Rød Blinker ved hver ny brandalarm, Skifter til konstant lys ved tryk på Afstil lydgiver Fejl Gul Blinker ved opstået fejl Udkoble Gul Lyser, når enheder er frakoblet Afprøvning Gul Lyser, når panelet er i afprøvningstilstand Net Grøn Lyser ved netdrift, blinker ved nødforsyning Lydgiver afstillet Gul Lyser, når lydgivere er afstillet Lydgiver fejl Gul Lyser ved fejl I lydgiverkredse Lydgiver frakoblet Gul Lyser, når lydgivere er frakoblet System fejl Gul Lyser ved opstået systemfejl Forsinket Gul Lyser, mens forsinkelse er aktiv på udgange, der er forsinkede BRANDVÆSEN TILKALDT Brandvæsen frakoblet Fejl på alarmoverførsel FEJLALARM OVERFØRT Rød Gul Gul Gul Lyser, når brandvæsen er tilkaldt Lyser, når alarmoverførsel er frakoblet Lyser ved fejl på alarmoverførsel Lyser, når fejlalarm er afsendt Forvarsel Gul Lyser, når en eller flere detektorer har overskredet grænsen for forvarsel

7 Betjeningsvejledning Side Betjeningstryk Retablering Tryk for at retablere panelet efter en brandalarm. Kræver adgangsniveau 2 Afstil Tryk for at afstille den interne summer. Alle adgangsniveauer Afstil Lydgiver Tryk for at afstille eksterne lydgivere. Tryk igen for at genstarte eksterne lydgivere. Kræver adgangsniveau 2 Evakuering Tryk for evakuering. Alle lydgivere starter. Kræver adgangsniveau Navigeringstryk Tryk for at rulle mellem menuer. Tryk for at vise mere information. Tryk for at rulle mellem menuvalg. Tryk for at rulle frem og tilbage I lister over grupper eller enheder. Tryk for at godkende tal eller bogstav indtastning. Tryk for at godkende et menuvalg. 2.5 Tal og bogstav tastatur 0 Esc Menu to 9 wxyz Tryk for indtastning af tal eller bogstaver. Tryk for at gå tilbage til forrige menu. Tryk for at forlade menufunktion og gå til displayvisning. Tryk for at vise eller gå tilbage til menufunktion.

8 Side 8 Betjeningsvejledning 2.6 Summer Den indbyggede summer har to lydsignaler for at kunne skelne mellem brand og fejl tilstand. Funktion Brand Fejl Drifttilstand Summeren lyder med konstant tone. Summeren lyder pulserende. 3 Betjening 3.1 Adgangsniveauer Panelet er beskyttet mod utilsigtet betjening ved hjælp af 3 adgangsniveauer: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Betjening lukket Brugerniveau Teknikerniveau I niveau 1 vises driftsstatus og summer kan afstilles ved tryk på Afstil. I niveau 2 kan en bruger, der har lært at betjene panelet, se driftsstatus og kan afstille summer. Brugeren har også adgang til at betjene Evakuering, Afstil lydgiver og Retablering samt adgang til alle niveau 2 brugermenuer. I niveau 3 har teknikeren adgang til at programmere og konfigurere panelet. Dette er nærmere beskrevet i Mx-4000 Installationsvejledning DK. 3.2 Skift fra niveau 1 til niveau 2 Drej nøglen til ÅBEN FOR BETJENING. Brugermenu vises: [Niveau 2 Bruger Menu ] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU

9 Betjeningsvejledning Side Skift fra niveau 2 til niveau 1 Drej nøglen til LUKKET FOR BETJENING. Menu vises: [Niveau 1 BETJENING LUKKET ] GÅ I BETJENING VIS Efter et kort øjeblik vises: Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL 2004 PANEL I NORMAL DRIFT (Tryk Menu for Vis) 3.4 Brandalarm Når systemet registrerer en brand lyser den røde lampe BRAND, summeren lyder med konstant tone og displayet viser gruppenummeret for den gruppe, hvor branden er startet. De eksterne lydgivere og udgange aktiveres, afhængig af panelets programmering. Lampen BRANDVÆSEN TILKALDT lyser, hvis brandalarmen er sendt til redningsberedskabet. Eksempel på display: FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <ALARMTRYK > [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] STUE VEST < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Den øverste del af displayet viser, hvor branden er startet. Den nederste del af displayet viser antallet af grupper i brandalarm og den sidste gruppe, der er gået i brand. Den nederste status vises, når der er registreret en brand.

10 Side 10 Betjeningsvejledning Hvis mere end en brand registreres, vises i nederste status antallet af grupper i brand og den sidste gruppe opdateres for hver ny brand. Hvis lydgivere er afstillet, vil de blive aktiveret igen, når en ny brand registreres. Eksempel på display: FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <ALARMTRYK > [ 2 Grupper i alarm.sidste gruppe:0005] 1 SAL VEST < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Tryk Afstil for at afstille summeren. Når nøglen er drejet i ÅBEN FOR BETJENING er følgende funktioner tilgængelige: Tryk Afstil lydgiver for at afstille eksterne lydgivere. Tryk Afstil lydgiver for at aktivere eksterne lydgivere igen. Tryk Retablering for at sætte panelet tilbage i normal drift. Tryk Evakuering for at starte en manuel evakuering og aktivere eksterne lydgivere. FØRSTE BRAND I GRUPPE Brandalarmcentral Evakueringtryk <BETJ. TRYK> [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] Brandalarmcentral < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe

11 Betjeningsvejledning Side Detaljeret information ved brandalarm Tryk på tasterne for at se en liste over alle grupper i brandalarm. Gruppe BRANDALARM FRA 0001 KØKKEN SAL VEST Rul Mere> < Liste over grupper i alarm samt < gruppenumre og gruppe tekster For at se mere information om en brandalarm tryk på tasterne og marker den ønskede brandalarm, tryk derefter på tasten for at se mere information. [ BRAND I GRUPPE 0001 ] Mere> LP ADR ENHED PLACERING KØKKEN [ 2 Grupper i alarm.sidste gruppe:0005] 1 SAL VEST < Liste over enheder i alarm i < gruppen < Grupper i alarm og sidste gruppe < Gruppetekst for sidste gruppe Her ses, at enheden på adresse 1 på sløjfe 1 har givet brandalarm. Hvis flere enheder i gruppen har givet brandalarm, vil disse også være vist på listen. Tryk på tasterne for at bladre i listen. Tryk på tasten eller Esc tasten for at vende tilbage til den forrige oversigt. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 15 sekunder, går displayet tilbage til det første oversigtsdisplay

12 Side 12 Betjeningsvejledning Tidsforsinket alarmafsendelse Hvis tidsforsinket alarmafsendelse er aktiveret, se , vises en brandalarm på panelet, men eksterne klokker aktiveres ikke og brandvæsenet tilkaldes ikke. FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <TERMO DET. > FORSINKELSE 30 s Forlæng tid tryk0) [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] KØKKEN < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Kvitteringstid (trin 1) Forsinkelse viser den resterende kvitteringstid. Hvis denne tid udløber, uden at tiden forlænges, aktiveres eksterne klokker og brandvæsenet tilkaldes. Ved at trykke på tasten 0 startes undersøgelsestiden, så brandstedet kan undersøges. FØRSTE BRAND I GRUPPE STUE VEST KØKKEN <TERMO DET. > FORSINKELSE 120 s [ 1 Gruppe i alarm. Gruppe: 0001] KØKKEN < Gruppetekst for 1. gruppe i alarm < Enhedstekst og enhedstype < Undersøgelsestid (trin 2) Brandårsagen kan nu undersøges. Er brandalarmen en blind alarm, afstilles brandalarmen ved at trykke Retablering før undersøgelsestiden er udløbet. Når undersøgelsestiden udløber aktiveres eksterne klokker og brandvæsenet tilkaldes. Ved tryk på Evakuering nulstilles tiden, de eksterne klokker aktiveres og brandvæsenet tilkaldes.

13 Betjeningsvejledning Side Fejlalarm Når systemet registrerer en fejlalarm tænder lampen Fejl, summeren lyder pulserende og displayet viser fejlen med flere detaljer. GRUPPE 0001 ENHED MANGLER STUE VEST RESTAURANT MULTI DET. ) < Gruppetekst for 1. gruppe i fejl < Enhedstekst og enhedstype 1 Gruppe i fejl Mere> < Antal grupper i fejl Hvis flere end en fejl opstår, vil disse blive vist på displayet. Hvis summeren er afstillet, vil den lyde igen, når en ny fejl registreres. Når fejlen er udbedret slukker fejllamperne og displayet går tilbage til normal status. Tryk Afstil for at afstille summeren. Displayet viser nu tid, dato og servicefirmaets telefonnummer sammen med fejlen. TILKALD SERVICE NIVEAU 2 16:05 29 JUL 2004 < Adgangsniveau < Servicefirma telefonnummer < tid og dato 1 Gruppe i fejl Mere> < Antal grupper i fejl For at se mere information om fejlene tryk på tasten. Displayet viser en liste over alle grupper i fejl med første gruppe markeret. [ 2 Grupper i fejl] Mere> GRUP PLACERING 1 STUE VEST 100 RECEPTION < Gruppe nummer og placering For at se mere information om en fejlalarm tryk på tasterne og marker den ønskede fejlalarm, tryk derefter på tasten for at se mere information.

14 Side 14 Betjeningsvejledning [ Fejl i gruppe 0001 ] Mere> LP ADR TILSTAND ENHED MANGLER < Adresse og fejl Tryk på tasten for at se yderligere information om denne enhed. Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til den forrige oversigt. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 1 minut, går displayet tilbage til hoveddisplayet. 3.6 Frakobling Hvis en gruppe, en indgang eller en udgang er frakoblet, lyser lampen Udkoble. Hvis en eller flere lydgiverudgange er frakoblet, lyser tillige lampen Lydgiver frakoblet. Displayet viser frakoblinger i den nederste del af displayet. Mx-4100 NIVEAU 1 11:47 28 JUL Gruppe med frakoblinger Mere> Når en frakoblet enhed igen tilkobles, forsvinder den tilsvarende indikering fra displayet og tilhørende lamper slukker. Når alle frakoblinger er væk, slukker lampen Udkoble. For at se yderligere information om frakoblinger, tryk på tasten. Displayet vil vise frakoblinger i følgende rækkefølge: Grupper / Individuelle Indgange Udgange

15 Betjeningsvejledning Side Frakoblet indgang Displayet viser en liste over alle frakoblede grupper med den første frakobling markeret. [ 2 Gruppe(r) med indgangefrakob]mere> GRUP TILSTAND PLACERING 0001 DELVIS FRAKOB STUE VEST 0002 ALT FRAKOBLET 1 SAL VEST < Gruppe, tilstand og placering Displayet viser tilstand som ALT FRAKOBLET, hvis alle enheder i gruppen er frakoblet, og viser tilstand som DELVIS FRAKOB, hvis mindst en enhed i gruppen stadig er aktiv. For at se mere information om en frakobling tryk på tasterne og marker den ønskede frakobling, tryk derefter på tasten for at se mere information. [ Indgange i gruppe 0001 ] <Mere> Mode Lp Adr Tilstand TILKOBLET Normal FRAKOBLET Normal TILKOBLET Normal TILKOBLET Normal Displayet viser den øjeblikkelige tilstand (Mode) for hver enkelt indgang som enten tilkoblet eller frakoblet. Tillige vises sløjfens nummer (Lp), adresse (Adr) og indgangens tilstand. For at se mere information om en indgang tryk på tasterne og marker den ønskede indgang, tryk derefter på tasten for at se mere information om indgangens placering, type m.m. Tryk på ESC tasten for at gå tilbage.

16 Side 16 Betjeningsvejledning Frakoblet udgang Displayet viser en liste over alle grupper med frakoblinger med den første frakobling markeret. [ 2 Gruppe(r) med udgange frakob]mere> GRUP TILSTAND PLACERING 0001 DELVIS FRAKOB STUE VEST 0002 ALT FRAKOBLET 1 SAL VEST < Grupper med tilstand og placering < hvor udgange er frakoblede Tryk på tasterne for at markere gruppen og tryk på tasten for at se de enkelte udgange og deres øjeblikkelige tilstand. [ Udgange i gruppe 0100] Mere> Mode Lp Adr Tilstand Frakoblet Fra Lydgiver A Frakoblet Fra Lydgiver B Tilkoblet *Fra Relæ 1 Tilkoblet Fra Relæ 2 Eksemplet viser, at de eksterne lydgivere, der er tilsluttet panelet, er frakoblede. En * foran tilstand viser, at relæet er programmeret som aktiveret i normal stilling, f. eks. som fejlrelæ, der er trukket i normal stilling og afbryder, når en fejl opstår. Tryk på ESC tasten for at gå tilbage. 3.7 Forvarsel Når systemet registrerer en forvarsel, lyder summeren pulserende og displayet viser, hvorfra forvarslen kommer. GRUPPE 0001 FORVARSEL STUE VEST RESTAURANT (MULTI.DET ) < Gruppetekst for 1. gruppe < Enhedstekst og enhedstype 1 Gruppe i alarm Mere> < Antal grupper i alarm For at se yderligere information om alarmerne, tryk på tasten. Displayet vil vise en liste over alle grupper i alarm.

17 Betjeningsvejledning Side Menufunktioner Følgende menufunktioner er tilgængelige i niveau 2 brugermenu. Displayet viser det aktuelle niveau: [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Listen herunder viser en oversigt over brugermenuerne, de enkelte funktioner i hver menu samt en kort beskrivelse heraf. Brugermenu VIs FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV Underme nu BRAND FEJL ALARMER FRAKOBLET INDGANG UDGANG LOG PANEL NETVÆRK GRUPPE/ INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE GRUPPE/ INDGANG UDGANG FORSINKELSE INDSTIL TID GRUPPE DISPLAY SUMMER PRINTER PAPIR FREM PRINT LOG PRINTERVALG Beskrivelse Viser grupper og indgange i brandalarm Viser grupper og indgange i fejl Viser grupper og indgange i alarm Viser grupper, indgange og udgange, der er frakoblede Viser indgangenes øjeblikkelige tilstand Viser udgangenes øjeblikkelige stilling Viser hændelsesloggen Viser panelets indgangs- og udgangskredsløbs øjeblikkelige stilling, spænding og strøm Viser netværksdata Frakobling af en gruppe eller en individuel indgang Frakobling af lydgivere eller udgange Gå tilbage til niveau 1 (sker ved at dreje nøglen til LUKKET FOR BETJENING) Frakobler tidsforsinket alarmafsendelse Tilkobling af en gruppe eller en individuel indgang Tilkobling af lydgivere eller udgange Tilkobler tidsforsinket alarmafsendelse Indstilling af tid og dato (kræver bruger adgangskode) Sæt en eller flere grupper I test Test display og lamper. Test summer Udskriv testside på printer Før papir frem i printeren Udskriv hændelseslog (Alle hændelser eller kun brandalarmer) Indstil printer og udskrift TEKNIKERMENU --- Skift til teknikermenu (kræver tekniker adgangskode)

18 Side 18 Betjeningsvejledning Naviger i menuerne Tryk på Menu tasten for at vise bruger menuen Vælg menupunkt Niveau 2 bruger menu ser sådan ud: [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Tryk på tasterne for at markere et menupunkt og tryk for at vælge funktionen. For eksempel tryk på tasten efterfulgt af tasten for at markere UDSKRIV funktionen (som vist herunder) og tryk på tasten for at vælge funktionen. [Niveau 2 Bruger Menu] VIS FRAKOBLE TILKOBLE TEST UDSKRIV TEKNIKERMENU Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på Esc tasten i bruger menu (vist ovenfor) for at vende tilbage til normal drift display. Hvis et tryk ikke er aktiveret inden for et minut (15 sekunder ved brandalarm) går displayet automatisk tilbage til normal drift display. Tryk på Menu tasten for at vende tilbage til den seneste menu.

19 Betjeningsvejledning Side Vælg individuel gruppe Når displayet viser en liste med grupper er det muligt at vælge en bestemt gruppe ved at indtaste gruppens nummer. For eksempel hvis displayet viser en liste med grupper: [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering 0001 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION For at vælge en bestemt gruppe, flyt markeringen til gruppe kolonnen. Tast den ønskede gruppes nummer med taltasterne, for eksempel 12. [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering # 12 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasten for at vælge. Displayet viser nu en ny liste med det valgte gruppe nummer vist markeret i toppen af listen. Hvis gruppe nummeret er indtastet forkert, tryk på Esc tasten. 3.9 Vis menu [Vis Menu] BRAND FEJL ALARMER FRAKOBLET LOG INDGANG UDGANG PANEL NETVÆRK LOGIK Bemærk, at brand, fejl, alarmer og frakoblinger normalt vises, uden at de skal vælges fra Vis menuen, men ønsker du manuelt at se en af dem, kan de vælges fra denne menu.

20 Side 20 Betjeningsvejledning Vis - Brand Denne funktion viser alle grupper og indgange, der er i brandalarm. Visningen er den samme, som vises, når en brandalarm opstår. For yderligere information se afsnit 3.4. Hvis der ikke er grupper eller indgange i brandalarm går displayet automatisk tilbage til Vis menu Vis - Fejl Denne funktion viser alle grupper, indgange og udgange, der er i fejlalarm. Visningen er den samme, som vises, når en fejlalarm opstår. For yderligere information se afsnit Vis - Alarmer Denne funktion viser grupper og indgange, der er i alarm tilstand. Det kan være: Gruppen eller indgangen er sat i test og er blevet aktiveret Forvarsel fra en detektor eller indgange, der er programmeret til at give en alarm, når indgangen aktiveres (alarm er ikke det samme som brandalarm) Visningen er den samme, som vises, når en alarm opstår Vis - Frakoblet Denne funktion viser kun indgange og udgange, der er frakoblede. Visningen er den samme, som vises på normal drift displayet. For yderligere information se afsnit 3.6. Hvis der er både indgange og udgange frakoblede, viser displayet først frakoblede indgange efterfulgt af frakoblede udgange. Hvis der ikke er indgange eller udgange frakoblet, går displayet automatisk tilbage til Vis menu.

21 Betjeningsvejledning Side Vis - Indgange Denne funktion viser driftstilstanden for alle grupper og individuelle indgange. Displayet viser en liste over alle grupper, der indeholder indgange, med den første gruppe markeret. [ Indgange] Mere> GRUP Tilstand Placering 0001 TILKOBLET STUE VEST 0002 TILKOBLET STUE ØST 0008 TILKOBLET KÆLDER 0009 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasterne for at markere den ønskede gruppe og tryk så på tasten for at se hele teksten for placering. Tryk på tasten igen for at se indgangene i gruppen og deres status. [ Indgange i gruppe 0008 ] <Mere> Mode Lp Adr Tilstand TILKOBLET Normal FRAKOBLET Normal TILKOBLET Normal TILKOBLET Normal Displayet viser den øjeblikkelige drifttilstand (Mode) for hver indgang som enten tilkoblet eller frakoblet. Desuden vises sløjfenummer (Lp), adresse (Adr) og indgangens tilstand. Tryk på tasterne for at rulle gennem indgangene. Tryk på tasten for at vise yderligere information om enhedens placering, type m.m. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage til forrige display.

22 Side 22 Betjeningsvejledning Vis - Udgange Denne funktion viser den øjeblikkelige driftstilstand for alle udgange. [Udgange] GRUP Mode Placering 0008 TILKOBLET KÆLDER 0100 TILKOBLET RECEPTION Mere> Tryk på tasterne for at markere den ønskede gruppe og tryk på tasten for at se de enkelte udgange. [ Udgange i gruppe 0008] Mere> Mode Lp Adr Tilstand Tilkoblet Fra Lydgiver Tilkoblet Fra Lydgiver Tilkoblet *Til Relæ Tilkoblet Fra Relæ En * foran tilstand viser, at relæet er programmeret som aktiveret i normal stilling, f. eks. som fejlrelæ, der er trukket i normal stilling og afbryder, når en fejl opstår.

23 Betjeningsvejledning Side Vis - Panel Denne funktion viser en oversigt over driftstilstand og aktuelle værdier for panelets interne elektroniske kredsløb. Når funktionen er valgt, viser displayet en liste over kredsløbene. [Panel Kredse] NR. BESKRIVELSE VÆRDI STILLING 01.0 Lydgiver A 5.6V Normal 01.1 Lydgiver B 5.6V Normal 02.0 LydgiverA Last 0mA Normal 02.1 LydgiverB Last 0mA Normal Oversigten lister de interne kredsløb og angiver de værdier, der kan vises. Nr. Beskrivelse Område Værdi Mulige stillinger 01.0 Lydgiver A 01.1 Lydgiver B * 0V 14V 5.5V Normal Afbrudt, Kortsluttet 02.0 LydgiverA Last 02.1 LydgiverB Last * 0mA 1000mA Normal For højt 03.0 Batteri 0V 30V 27.6V Normal For højt, For lavt 04.0 Lader 0V 30V 28.0V Normal For højt, For lavt 05.0 Jordfejl 0V 30V 1.3V Normal For højt, For lavt 06.0 Ext forsyning 0mA 300mA 07.0 Loop 1 Last 0mA 500mA 08.0 Loop 1 Volt.ud 24V 32V 09.0 Loop1 Volt.Ind 24V 32V Normal Normal Normal Normal For højt Afbrudt, For højt, Kortsluttet 10.0 L/H L Normal Programmerbare indgange Panel Tryk til Normal Indgange 10.7 L/H L Normal 11.0 Relæ 1 Normal 11.1 Relæ 2 Normal 11.2 Udgang 1 Normal 11.3 Udgang 2 Normal Tryk på tasterne for at rulle gennem panelets interne kredsløb. Tryk på Esc tasten for at vende tilbage til normal drift display. * MX-4400 viser også Lydgiver C og D. Afhænger af panelets programmering, installation og drifttilstand (f. eks. brandalarm). Loop Last, Volt.Ud and Volt.Ind vises for hver loop driver (MX stk, MX stk).

24 Side 24 Betjeningsvejledning Vis - Log Når vis log er valgt, kommer et nyt frem med valgmulighed mellem at se alle hændelser eller kun brandalarmer, som har været indtrådt. Tryk på tasterne for at markere det ønskede valg og tryk så på tasten for at vælge det. Displayet viser så alle tilsvarende hændelser. Displayet vil altid vise den seneste hændelse, der er forekommet: [Vis Brand Hændelser] Vælg 0076 Tid/Dato Node Lp:Adr Gruppe 10:54:23 1 1: /07/04 BRAND ALARM 64 STUE VEST RUM 10 < Den markerede hændelses nummer < Tid, enhed og gruppe < Dato, hændelse og analog værdi < Gruppetekst < Enhedstekst I ovennævnte hændelse opstod den seneste brand (hændelse nr. 76) klokken 10:54 den 26. juli Denne brand aktiverede enheden med adresse 001 (Adr) på sløjfe 1 (Lp) på central 1 (Node). Enheden er i gruppe 001. Enhedens analoge værdi (64) er også registreret. De nederste to linier viser gruppetekst og enhedstekst for at lette stedbestemmelsen. Tryk på tasterne for at rulle gennem alle brandalarmer, der er registreret. Tryk på tasten for at vise en nyere brandalarm og tryk på tasten for at vise en ældre brandalarm. Hvis en bestemt hændelse ønskes vist indtastes hændelsens nummer på taltastaturet. Det indtastede nummer vises i øverste højre hjørne af skærmen. [Vis Brand Hændelser] Vælg 21 < Det indtastede tal. < Disse fire linier er blanke < og markerede, indtil det < indtastede nummer er valgt. < Tryk på tasten for at vælge. Displayet vil så vise den valgte hændelse. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage til VIS menu.

25 Betjeningsvejledning Side Vis - Netværk Denne funktion viser information om et netværk, der forbinder flere brandcentraler, betjeningspaneler og repeaterpaneler. Det øjeblikkelige adgangsniveau på hvert enkelt panel vises her: [NETVÆRK Tryk 0 for slet] Node Status 1 LOKAL 2 Niveau 2 3 Niveau Mere> Yderligere information vises ved at trykke på tasten. Tryk '0' for at slette netværksinformationen Vis - Logik Dette menupunkt benyttes af teknikeren til at kontrollere specielle styringer Frakobling Når frakobling menuen vælges viser displayet følgende muligheder: [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG FORSINKELSE BETJENING Tryk på tasterne for at markere et menupunkt og tryk for at vælge funktionen.

26 Side 26 Betjeningsvejledning Frakoble Grupper og Indgange Med dette valg kan man frakoble grupper, alle indgange undtagen alarmtryk eller enkelte indgange. Når funktionen er valgt, vises en liste over grupperne og deres tilstand. [ 0 Grupper med indgange frakob] Mere> Grup Mode Placering 0001 Tilkoblet KÆLDER VEST 0002 Tilkoblet KÆLDER ØST 0008 Tilkoblet STUEPLAN 0009 Tilkoblet RECEPTION Tryk på tasterne for at rulle gennem grupperne eller indtast et gruppenummer. For at frakoble en gruppe flyttes markeringen over på Tilkoblet i Mode kolonnen på den ønskede gruppe. Tryk på tasten og et vindue viser valgmulighederne: ALLE INDGANGE E ALLE UNDTAGEN ALARMTRYK VALGTE INDGANGE Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere valgmulighederne og tryk på tasten for at vælge et punkt. Hvis ALLE INDGANGE vælges, forsvinder vinduet og gruppens tilstand ændres til ALT FRAKOB. Hvis ALLE UNDTAGEN ALARMTRYK vælges, forsvinder vinduet og gruppens tilstand ændres til DELVIS FRA (hvis gruppen indeholder alarmtryk) eller ALT FRAKOB (hvis gruppen ikke indeholder alarmtryk). Hvis VALGTE INDGANGE vælges, forsvinder vinduet og en liste over gruppens indgangsenheder vises.

27 Betjeningsvejledning Side 27 [ Indgange i gruppe 0001] Mere> Mode Lp Adr Stilling Tilkoblet Normal Frakoblet Normal Tilkoblet FORVARSEL Tilkoblet Normal Tryk på tasten for at se yderligere information som enhedstekst, type, analog værdi m.m. Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede indgang og tryk på tasten for at frakoble indgangen. Hvis indgangen allerede er frakoblet, vil et tryk på tasten indkoble indgangen. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage Frakoble - Udgange Med dette valg kan man frakoble enkelte eller alle udgange. En frakoblet udgang vil ikke blive aktiveret ved en brandalarm eller anden programmeret handling. Når funktionen er valgt, vises et vindue, hvor bruger adgangskode skal indtastes, for at hindre uautoriseret frakobling. [Frakoble] Indtast adgangskode Indtast adgangskoden og tryk på tasten. Et nyt vindue viser valgmulighederne: ALLE LYDGIVERE ALLE ANDRE UDGANGE KUN VALGTE UDGANGE E

28 Side 28 Betjeningsvejledning Alle lydgivere Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere ALLE LYDGIVERE og tryk på tasten for at frakoble dem. Displayet går tilbage til Frakoble menuen. Lampen LYDGIVER FRAKOBLET tænder. Hvis brandcentralen er tilkoblet et netværk, frakobles kun lydgivere tilsluttet denne central Alle andre udgange Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere ALLE ANDRE UDGANGE og tryk på tasten for at frakoble dem. Displayet går automatisk tilbage til Frakoble menuen. Hvis brandcentralen er tilkoblet et netværk, frakobles kun udgange tilsluttet denne central Valgte udgange Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere VALGTE UDGANGE og tryk på tasten for at vælge. Når funktionen er valgt, vises en liste over grupperne og deres tilstand. [ 2 Grupper med udgange frakob] Mere> Grup Mode Placering 0008 TILKOBLET GROUND FLOOR 0100 TILKOBLET RECEPTION Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede gruppe og tryk på tasten for at se udgangene i denne gruppe.

29 Betjeningsvejledning Side 29 [ Udgange i gruppe 0008] Mere> Mode Lp Adr Stilling Tilkoblet Fra LYDGIVER Tilkoblet Fra LYDGIVER Tilkoblet *Til RELÆ Tilkoblet Fra RELÆ Tryk på tasterne for at rulle gennem og markere den ønskede udgang og tryk på tasten for at skifte stilling. For hvert tryk skiftes fra Tilkoblet til Frakoblet eller modsat. Tryk på Esc tasten for at gå tilbage Frakoble - Betjening Denne funktion går tilbage til niveau 1 betjening og benyttes kun, hvis panelet ikke har nøgle til skift mellem niveau 1 og niveau 2. [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE Drej nøglen til LUKKET FOR BETJENING Frakoble - Forsinkelse Med denne funktion kan forsinkelsen af Tidsforsinket alarmafgivelse til- og frakobles. [Frakoble] GRUPPE/INDGANG UDGANG BETJENING FORSINKELSE Tryk på tasterne for at markere FORSINKELSE og tryk for at vælge funktionen.

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC

Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Email: info@esser-systems.de Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen.

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen. FX brandalarmsystem Brugermanual Indhold: side Brandalarm / forvarsling 2 Frakobling efter mislykket tilbagestilling 2 Tilbagestilling 2 Fejlalarm / service alarm 3 Frakobling/ tilkobling 4 Test 5 Menuoversigt

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2X-seriens betjeningsmanual

2X-seriens betjeningsmanual 2X-seriens betjeningsmanual P/N 501-405007-2-31 REV 03.10 ISS 14NOV13 Copyright Varemærker og patenter Producent 2013 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes. 2X-seriens er et varemærke tilhørende

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

2X-serien Manual til det skandinaviske marked

2X-serien Manual til det skandinaviske marked 2X-serien Manual til det skandinaviske marked P/N 501-415007-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2014 UTC Fire & Security.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

2X seriens Betjeningsmanual

2X seriens Betjeningsmanual 2X seriens Betjeningsmanual P/N 00-3250-505-0007-04 ISS 04MAY15 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdt. 2X seriens er et

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre.

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre. ESMI A/S - lf: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk EN 54-2 I DRIF ESA 1 BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENRAL BRAND FORVARSLING SLUKNINGANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler

Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler Betjeningsmanual til 2X-F-seriens brandcentraler P/N 501-405007-2-20 REV 2.0 ISS 12MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Version Certificering EU-direktiver Kontaktinformation 2011 UTC Fire

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere