Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- & UdviklingsCenter"

Transkript

1 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014

2 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej Vejen

3 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 3 Indhold 1. Indledning Indhold Opsummering/konklusion Datagrundlag Statusopgørelse Fordeling på match Projekter Virksomhedsvendt indsats Varighed af tilbuddene... 11

4 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 4 1. Indledning Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014 skal vise indsatsen for Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) i Vejen Kommune i årets første kvartal (månederne januar, februar og marts). Formålet med Statusrapporten er at få et overblik over indsatsens resultater samt skabe viden om BUCs målgrupper. Statusrapporten er ledelsesinformation og skal sikre, at Jobcenter Vejen får et opdateret overblik over resultater og effekter af Vejen Kommunes aktiveringsstrategi. Dermed kan Jobcenter Vejen på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er Statusrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. Beskæftigelsesudvalget, det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), andre politiske udvalg samt andre samarbejdsaktører m.v Indhold Afsnit 2 er en konklusion og opsamling af resultaterne i 1. kvartal for BUC. Afsnit 3 gennemgår datagrundlaget for statusrapporten, 1. kvartal Afsnit 4 viser resultaterne for indsatsen i 1. kvartal af Vi starter med en opgørelse over udfaldet af de udskrevne borgere på BUC samt en opgørelse over udfaldet fordelt på matchkategorierne og forskellige delmålgrupper. Dernæst gennemgås den virksomhedsvendte indsats på BUC, hvor vi kigger på antallet af etablerede praktikker siden januar, samt udfaldet af disse praktikker, og helt kort på resultaterne af nyttejobindsatsen. Afsnit 5 viser den gennemsnitlige varighed fordelt på tilbud på BUC, samt antallet af visiterede borgere til tilbuddene. 2. Opsummering/konklusion I det 1. kvartal af 2014 har 568 borgere været tilknyttet BUC. 159 borgere (eller 28 %) af den samlede gruppe af borgere der indgår i opgørelsen er udskrevet igen i 1. kvartal. Af alle udskrevne borgere er 71% (113 borgere) afsluttede, og succesraten for de 113 afsluttede borgere er på 88% (dvs at 100 borgere er kommet ud i uddannelse, arbejde, virksomhedspraktik, job med løntilskud, fleksjob, har fået afdækket deres ressourcer og udviklingsmuligheder eller bestillingen på borgeren er udført). 29% af de udskrevne borgere er tilbagevisiteret til Jobcentret, og her er den største årsag stadig helbredsproblemer (dvs. at borgeren har været for syg til at deltage i tilbuddet på BUC). De gamle match-kategorier blev ved udgangen af 2013 erstattet med kategorierne jobparat, åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat. Den største gruppe af borgere på BUC er fortsat borgere, der har andre problemer end lige netop ledighed, dvs. den gamle Match 2 og 3 kategori og de nye aktivitetsparate, der udgør lidt over 70% af borgerne. Der er i 1. kvartal afsluttet 18 borgere til job, herunder 6 der er kategoriseret som Match 1 ved opstart, 6 som Match 2, 1 jobparat og 1 uddannelsesparat. 15 borgere er kommet i uddannelse, heraf 10 fra Match 2 og 5 fra Match 1. Hvis vi kigger på den virksomhedsvendte indsats har BUC i 1. kvartal etableret praktikpladser til 180 borgere, og 19 borgere har været i job med løntilskud. Den samlede succesrate for de afsluttede praktik- og løntilskudsforløb er på 98% (herunder er 22 kommet i arbejde og 2 er startet på uddannelse). 12 borgere er kommet ud i nyttejob.

5 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 5 I de første tre måneder af 2014 har 50 borgere fået en henvisning til BUC med et ret og pligt tilbud om mentorstøtte. Mentorenheden afventer opstart af to nye medarbejdere 1. maj, og samarbejder pt. med projekt På Vej om de mange henvisninger. Projekt På Vej har i 1. kvartal haft tilknyttet 112 borgere, hvoraf 9 er blevet udskrevet igen. BUCs andet ekstraordinært håndholdte projekt for udsatte borgere, Mestringsforløbet, har i 1. kvartal haft tilknyttet 19 borgere, hvoraf 1 er udskrevet. Progressionsmålingsværktøj: 8 borgere fra På Vej og Mestringsforløbet er opstartet i progressionsmålingerne i 1. kvartal. Progressionsmålingerne udvides snarest muligt til hele BUC, da de giver bedre mulighed for at følge borgerens udvikling i hele forløbet. Borgerne er i gennemsnit på BUC i 28 uger et gennemsnit, der trækkes op af de mange komplekse borgere, der især er repræsenteret i projekt På Vej og Mestringsforløbet. BUC afholder i maj et læringsmøde, hvor det tages op, om det er muligt at forkorte de forskellige forløb på BUC yderligere, og hvad det i givet fald kræves. 3. Datagrundlag Statusrapporten bygger på informationer om samtlige borgere, som har været tilknyttet et af BUCs tilbud i 1. kvartal af Oplysningerne i Statusrapporten stammer fra BUCs egen database, som bygger på informationer indhentet på BUC i forbindelse med borgerens visitationssamtale. Oplysningerne som BUC indhenter fra borgeren i forbindelse med visitationssamtalen på BUC indebærer personoplysninger, borgernes baggrundsforhold og borgerens arbejdsmarkedsrettede holdninger. Derudover bliver borgerens individuelle delmål tastet ind i kvalitetssikringen. Disse målsætninger har sagsbehandlerne skrevet på borgerens visitationsskema til BUC. BUC har i 1. kvartal af 2014 haft kontakt med 568 borgere. (Herunder ikke medregnet borgere, der har fået tilbud om mentor, eller har været ude i nyttejob.) 4. Statusopgørelse Dette afsnit indeholder BUCs resultater for 1. kvartal. Af de 568 borgere, som har været tilknyttet BUC i 1. kvartal, er 176 startet i borgere (eller 28 %) af den samlede gruppe af borgere der indgår i opgørelsen er udskrevet igen i 1. kvartal. Som det fremgår af figuren på næste side, er 71% (113 borgere) af alle udskrevne borgere afsluttede, mens de sidste 29 % (46 borgere) er tilbagevisiteret. Der er altså tale om en relativt høj andel af de udskrevne borgere, der er afsluttede.

6 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 6 Figur 1: Status over udskrevne borgere Afsluttede sager Af de afsluttede sager er bestillingen udført for 22% - dvs. at 22% af borgerne har været i et forløb hos BUC, der er afsluttet efter planen, hvorefter de bliver tilbagevisiteret til jobcentret for at planlægge deres videre forløb. Den næststørste gruppe på 18% er kommet i ordinær beskæftigelse, 15% er kommet i uddannelse og 16% har fået en praktikplads eller et job med løntilskud. 24% har fået afdækket deres ressourcer og udviklingsmuligheder, og har dermed fået et bedre grundlag for deres videre forløb rettet mod uddannelse eller arbejdsmarkedet. I ovenstående tabel ses det, at succesraten (afsluttede borgere, der efter endt forløb hos BUC er afsluttet til enten job, uddannelse, praktik, fleksjob, job m. løntilskud, har fået afdækket ressourcer og udviklingsmuligheder eller hvor borgerens forløb er udløbet planmæssigt og de dermed vurderes at have fået den hjælp, de skulle) ligger på 88%. 88% af alle afsluttede borgere er altså enten blevet selvforsørgende eller blevet hjulpet et skridt på vejen mod selvforsørgelse. Hvis vi i stedet kigger på succesraten for den samlede mængde af borgere, der er udskrevet fra BUC i 1. kvartal, er succesen på 62%. Vi kan træde endnu et skridt tilbage og kigge på, hvor stor en andel af den samlede gruppe af borgere tilknyttet BUC i 1. kvartal, der er afsluttet med et resultat, der må betegnes som en succes i dette tilfælde er der tale om 17% af alle tilknyttede borgere, svarende til hver 6. borger. Antal Andel Udskrevne borgere i alt % Afsluttede sager % Tilbagevisiteret / trukket tilbage inden udløb af tilbud 46 29% Succesrate for afsluttede forløb 99 88% Afsluttede sager Ordinær beskæftigelse 18 16% Ordinær uddannelse 15 13% Praktik, job m. løntilskud 16 14% Fleksjob 1 1% Anden aktør 10 9% Bestilling udført (planmæssigt ophør) 25 22% Andet 4 4% Ressourcer og Udviklingsmuligheder afdækket 24 21% I alt % Tilbagevisiteret / trukket tilbage Manglende rådighed 6 13% Helbredsproblemer 22 48% Ikke berettiget til kontanthjælp 3 7% Fraflyttet kommunen 8 17% Fejlvisitation 5 11% Fængsel 2 4% I alt %

7 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 7 Figur 2: Succesrate for samtlige borgere tilknyttet BUC i 1. kvartal BUC (1. kvartal) Af samtlige borgere tilknyttet BUC i 1. kvartal er 1 ud af 6 afsluttet med succes Tilbagevisiterede sager Af de tilbagevisiterede sager (hvor borgeren af den ene eller anden årsag ikke har færdiggjort sit planlagte forløb hos BUC) er den største årsag til tilbagevisiteringen fortsat helbredsproblemer. 48% er tilbagevisiteret pga at de har været for syge til at deltage i tilbuddet. 17% er fraflyttet kommunen, mens 13% er blevet tilbagevisiteret da de ikke har stået til rådighed (dvs de er ikke mødt op i tilbuddet) Fordeling på match Ved årsskiftet til 2014 udgik de gamle matchkategorier Match 1, 2 og 3. Borgerne bliver nu i stedet inddelt i kategoriseringerne: Aktivitetsparate Uddannelsesparate (under 30 år) Åbenlyst uddannelsesparate (under 30 år) Jobparate Eftersom det i kvalitetssikringen noteres, hvilken matchkategori borgeren er placeret i ved forløbets opstart, vil der stadig være en del, der står med de gamle matchkategorier, idet de er startet hos BUC inden Fordelingen af borgerne i 1. kvartal af 2014 opgjort over matchkategori ved forløbets opstart ser således ud:

8 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 8 Figur 3: Match Borgernes match-kategori ved forløbets opstart Match 1 Match 2 Match 3 Jobparat Uddannelsesparat Åbenlyst uddannelsesparat Aktivitetsparat Det ses, at der fortsat er en overvægt af borgere i Match 2-kategorien, ligesom der blandt de borgere, der er startet i 2014, også er flest i kategorien aktivitetsparate. Den næststørste gruppe udgøres af Match 1- borgerne samt de jobparate og uddannelsesparate. Kun en lille gruppe på ca. 1% er vurderet til at være åbenlyst uddannelsesparate, dvs at de vurderes at være klar til at gå i gang med en uddannelse med det samme, og ikke har andre problemstillinger end ledighed. Gruppen af uddannelsesparate, der ligesom de jobparate udgør 5%, indeholder mange forskellige typer af borgere. Fælles for dem, der visiteres som uddannelsesparate, er at de vurderes til inden for en kort periode at kunne deltage aktivt i uddannelsesrettede aktiviteter frem til uddannelsesstart. Dette siger dog nødvendigvis ikke særlig meget om borgerens ressourcer og parathed til at indgå i et tilbud, og det har da også vist sig, at der i den første periode af 2014 har været stor forskel fra kommune til kommune på hvem, der vurderes uddannelsesparat 1. På grund af uklarheder i retningslinjerne for visitationen har der her i 1. kvartal af 2014 derfor været øget risiko for fejlvisiteringer i denne gruppe Projekter Mentorordning I første kvartal har BUC fået henvist 50 borgere, der har ret og pligt til at få en mentor, og som er så udsatte, at de ikke kan møde op i andre tilbud uden støtte. Det er sagsbehandleren der afgører, hvilke borgere der skal henvises til mentortilbud. BUCs mentorenhed er et tiltag, der støtter op om den nye kontanthjælpsreform: Særligt udsatte skal også have en indsats Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en 1 Andelen af borgerne, der vurderes til at være uddannelsesparate, går helt fra 14% til 87% i landets forskellige kommuner. (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

9 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 9 jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. Fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Projekt På Vej og Mestringsforløbet På BUC har vi dog allerede fra 2012 kørt mentorlignende forløb for udsatte borgere, der har behov for en ekstraordinær håndholdt indsats, i projekterne Mestringsforløbet og projekt På Vej. I 1. kvartal af 2014 har 17 borgere har deltaget i Mestringsforløbet, heraf er 1 udskrevet (tilbagevisitering pga helbredsproblemer). På Vej: 112 borgere har deltaget i 2014, 9 af disse er udskrevet igen i 1. kvartal (heraf er 5 fraflyttet Vejen Kommune, 2 er kommet i ordinært arbejde, 1 er kommet i praktik og 1 er tilbagevisiteret pga fejlvisitation). En oversigt over progressionsmålinger vil fremgå i næste kvartalsrapport. I 1. kvartal er 8 borgere opstartet i progressionsmålingerne Virksomhedsvendt indsats På BUC arbejder vi aktivt på at få borgerne i praktik så snart de er klar til det, og der foretages altid en individuel vurdering for at finde ud af, hvilken form for praktik, borgeren vil kunne få størst udbytte af. Vores vejledere og undervisere arbejder tæt sammen med jobkonsulenterne for at etablere virksomhedspraktikker til de borgere, der vurderes at være parate til at profitere af et praktikforløb. Praktikkerne fordeler sig på enten: rekrutteringspraktik - mhp at få borgeren i arbejde efter endt praktik træningspraktik mhp optræning i at være på arbejdsmarkedet, eller optræne de faglige kompetencer afklaringspraktik mhp opnåelse af et klart uddannelses- eller jobmål (Praktikker oprettet i Projekt På Vej og Mestringsforløbet tæller ikke med her. Praktikkerne på disse to forløb er hovedsagelig prøvepraktikker eller såkaldte snusepraktikker, der etableres med henblik på ressourceafdækning eller at borgeren kan få afprøvet et specifikt arbejdsområde.)

10 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 10 Figur 4: Praktikker og løntilskudsjob etableret af BUC Praktikker Job m. løntilskud Antal i alt Etablerede Afsluttede sager Tilbagevisiteret / trukket tilbage inden udløb af tilbud Succesrate for afsluttede forløb 97% 100% Afsluttede sager Ordinær beskæftigelse Tilbagevisiteret / trukket tilbage Ordinær uddannelse Praktik Fleksjob Bestilling udført (planmæssigt ophør) Andet Ressourcer og Udviklingsmuligheder afdækket Manglende rådighed Helbredsproblemer Ikke til rådighed I 1. kvartal har i alt 180 borgere været i praktik. 40 af disse er blevet udskrevet igen, og af 40 er 33 afsluttede, mens 7 er blevet tilbagevisiterede. Næsten halvdelen af de afsluttede borgere, der har deltaget i en praktik, er efterfølgende kommet i arbejde. 19 borgere har været i job med løntilskud, og af disse er 8 blevet udskrevet alle 8 afsluttede til enten job eller uddannelse. Nyttejobindsatsen Efter den nye kontanthjælpsreform er indført ved årsskiftet, er det bestemt ved lov, at ledige borgere, der kan arbejde og er i målgruppen for nyttejob, skal arbejde for deres ydelse. Nytteindsatsen må ikke tage arbejde fra andre, men skal have karakter af ting der ellers ikke ville blive gjort. Fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Krav om at arbejde for kontanthjælpen Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på offentlige arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside BUC har i 1. kvartal haft 12 borgere i nyttejob i forskellige institutioner i Vejen Kommune. BUC arbejder fortsat med at få borgere i nyttejob, men vi oplever, at nyttejobindsatsen flere steder kolliderer med indsatsen for at få borgere ud i virksomhedspraktikker, idet nyttejob etableres efter samme principper som praktikker, og ligeledes er omfattet af rimelighedskravet. Derfor vil institutionerne ofte kun have mulighed for én af delene.

11 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Varighed af tilbuddene På BUC bestræber vi os på at få borgerne så hurtigt som muligt ud i selvforsørgelse. Nogle borgere har dog længere vej til arbejdsmarkedet end andre, og nogle har brug for mere støtte end andre. Det afhænger alt sammen af den enkeltes helbredsmæssige situation (hvilke fysiske og psykiske problemer har vedkommende), i hvilken hastighed vedkommende kan komme tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. I følgende figur kan du se en oversigt over hvor længe borgerne i gennemsnit deltager i de forskellige tilbud: Figur 5: Varighed af tilbud Varighed Etablering af praktik Vejen RessourceCenter* Kærsdalgård Praktik Værkstedet i Rødding Løntilskud Ny i Vejen Kursusafdelingen BUC køkken Værkstedet i Vejen Mestringsforløbet Projekt På Vej BUC, gennemsnit Varighed af forløb i uger *Vejen Ressourcecenter lukkede efter uge 6. (Forløbet Stifinder, der foregår på Kursusafdelingen og er målrettet unge under 30, er først startet op i 1. kvartal, og der er derfor endnu ikke nogle afsluttede borgere i Stifinder, og dermed ikke noget data for den gennemsnitlige længde af forløbet. Stifinder er fastsat til at vare max. 26 uger. Mentortilbuddet, der ligeledes er startet op i februar i 1. kvartal, figurerer heller ikke i opgørelsen.) Den enkelte borger er i gennemsnit på BUC i 28 uger. Dette forholdsvis høje tal skyldes, at den største gruppe af borgere på BUC som nævnt har andre problemer end lige netop ledigheden, og at det derfor ofte kræver et længere forløb før borgeren er klar til at komme i praktik, job eller uddannelse. Det er tydeligt ud fra figuren, at Projekt På Vej og Mestringsforløbet er de forløb, hvor borgerne i gennemsnit er i længst tid (hhv. 61 og 59 uger). Dette skyldes, at netop disse forløb har nogle af de mest komplekse borgere, som ofte har både fysiske og psykiske helbredsproblemer og derfor har lang vej til arbejdsmarkedet eller opstart på en uddannelse. En stor del af borgerne der deltager i forløbet på Værkstedet i Vejen er også sårbare/svage borgere, ofte med psykiske diagnoser, hvilket også er afspejlet i længden på forløbet, der i gennemsnit varer 42 uger. Herudover kan vi se, at en borger i gennemsnit er i køkkenet BUC i 29 uger, på kursusafdelingen i 25 uger, på Ny i Vejen 18 uger, på værkstedet i Rødding i 17 uger og på værkstedet Kærsdalgård i 12 uger.

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC)

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) ÅRSRAPPORT 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) Statusrapport 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet maj 2015 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 5952 Beskæftigelses-

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT FOR 2013 Statusrapport 2013 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet januar 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejenkom.dk 7996 5952 Administrativ

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Faktaark kontanthjælp

Faktaark kontanthjælp Faktaark kontanthjælp Dette faktaark rummer tal og data i forhold til kontanthjælpsreformens målgrupper og indsatser i. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt i jobindsats.dk præcist at opgøre jobcentrenes

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016.

Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. N O T A T 08. februar 2016 Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst opdateret d. 8. februar 2016. 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform Konference om Ungestrategi 2. april 2013 Reformbølgen ruller Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform På tegnebrædtet Erhvervsskole reform

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Sagsflow Kontanthjælp

Sagsflow Kontanthjælp Dag 1; Udbetaling - Udlevering af ansøgningsskema samt råd og vejledning herom - Samtykkeerklæring underskrives - Sagsakter indhentes - Sagen oprettes i FASIT. - Dato for ansøgning retur seneste 1 uge

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere