CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

2 INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis Ansvarlig virksomhedskultur Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlige produkter og ydelser Ansvarlige investeringer Bæredygtig drift og grønne investeringer Relationer og dialog Åben dialog er fundamentet for indsigt Kundedialog med fokus på forenkling og tillid PFA Brug Livet Fonden CSR-nøgletal og fakta Medarbejdere og arbejdsforhold Investeringer og aktivt ejerskab Miljø og CO2-forbrug Stakeholdere og samfund Indsatsområder for samfundsansvar Om billedserien i denne rapport Billederne i denne rapport er af foreninger, der har modtaget støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Billederne er taget af fotograf Jakob Dall. Forsiden: BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA CSR-rapport 2014

3 FORORD PÅ REJSE MED SAMFUNDSANSVAR Dette er PFA s sjette CSR-rapport om vores arbejde med at integrere CSR i den løbende opgavevaretagelse og udvikling. Meget er sket siden PFA i 2009 traf beslutning om at efterleve og udbrede FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det gælder forretningsmæssigt, når det kommer til at bruge CSR aktivt og bredt i PFA. Men det gælder også på det operationelle plan, dvs. når det kommer til at få sat vores arbejde med samfundsansvar i system. Udadtil er det positivt at kunne konstatere, at CSRområdet i disse år får tag i stadigt flere. Erkendelsen af, at samfundsansvar er en vigtig bestanddel af det at drive forretning i det 21. århundrede, breder sig, og der er øget fokus på, hvordan PFA som virksomhed, arbejdsgiver og investor bidrager til det samfund, vi er en del af. Med samfundsansvar som medpassager er PFA på vej - både når det kommer til udviklingen af vores produkter, og når vi bestræber os på ansvarligt at skabe langsigtede, høje afkast. Tilsvarende gælder, når vi i dialogen med kunder og samarbejdspartnere møder velforberedte med en kvalificeret anbefaling fra PFA. Vi vil fortsætte vores rejse og arbejde aktivt for at iagttage og fremme FN Global Compacts principper i vores forretning og den måde, vi handler på. Seks års målrettet indsats har været en udvikling, hvor omverdenens forventninger til os, og hvad vi kan levere til vores kunder, har udviklet sig. Når man arbejder med at integrere samfundsansvar i forretningsudviklingen, har man begivet sig ud på en rejse uden kendt endestation. Kun med den erkendelse i bagagen kan vi skabe gode, bæredygtige og ansvarlige resultater. Drivkraften er i høj grad vedtagelsen om fortsat at kunne dokumentere, at vi også i vores bidrag til samfundsansvar gør en forskel. I lighed med tidligere har vi i 2014-rapporteringen samlet vores indsatser og resultater inden for PFA s forretningsansvar og etik. Vores mål er at give et retvisende billede af vores aktiviteter, vores udfordringer, og hvordan vi har tacklet dem. God læselyst. Jon Johnsen Koncerndirektør og konstitueret CEO PFA CSR-rapport

4 PFA I OVERBLIK OG TAL Helbredsforsikringer Henvendelser til SundhedsCenter og SkadesCenter Medarbejdere (årligt gennemsnit) 11,8 % Medarbejderomsætning 3,3 % Sygefravær 77 Medarbejdertilfredshed 41 PCT. Andel kvinder i ledelsen s til SundhedsCenter og SkadesCenter 519 MIA. KR. Kapital under forvaltning 25,3 MIA. KR. Indbetalinger 22,1 MIA. KR. Udbetalinger 4 PFA CSR-rapport 2014

5 114,6 TON Sparet C02 på hovedsædet og i driften CA. 1,1 MIO. Pensionskunder KG. Reduceret madspild i kantinen Opkald til Rådgivningscenter s til Rådgivningscenter Besøgende på MitPFA.dk - lanceret ultimo juni Pensionsrådgivninger PFA CSR-rapport

6 OM DENNE RAPPORT Denne rapport beskriver forankringen af PFA s arbejde med samfundsansvar og handler om de væsentligste indsatser og resultater, PFA har opnået i Rammen sættes af politik for forretningsansvar og etik, der gælder for PFA-koncernen. Politikken beskriver de mål og principper, PFA handler ud fra både som virksomhed, arbejdsgiver, samarbejdspartner og investor. Rapporten gælder for hele 2014 og omfatter PFA-koncernen med undtagelse af to associerede selskaber. PFA Holdings årsrapport, denne CSRrapport med bilag og CSR-siderne på pfa.dk opfylder kravene om rapportering af virksomhedens samfundsansvar i årsregnskabsloven. Samtidig udgør disse PFA s Fremskridtsrapport (COP) til FN om PFA s implementering af FN Global Compacts 10 principper. Indsatsområder og prioritering af rapportens indhold I 2014 har PFA været i dialog med forskellige interessenter, der har haft forventninger til forskellige områder inden for PFA s samfundsansvar. PFA har endvidere deltaget i Rådet for Samfundsansvars møder og debatter i årets løb. Der har været særlig stor interesse for, hvordan PFA forvalter kundernes penge på ansvarlig vis. Derfor prioriterer denne rapport at beskrive området for ansvarlige investeringer og at give en række eksempler på, hvordan politikker, principper og dialog med selskaber håndteres i praksis. CSR-rapporten for 2013, PFA s Samfundsansvar - Prioriteter og resultater beskrev seks indsatsområder for PFA s samfundsansvar i Disse indsatser bliver alle adresseret i denne rapport. Nedenfor er en oversigt, der angiver, hvor i rapporten de konkrete indsatser er beskrevet. Indsatsområde for 2014 Side 8 PFA vil revidere politik for forretningsansvar og etik samt øvrige politikker og retningslinjer, der skaber rammerne for PFA s samfundsansvar. Side 10 PFA vil gennem intern kommunikation fremme kendskabet til whistleblower-ordningen i PFA. Side 11 PFA vil løse udfordringerne med selvevaluering for små leverandører til PFA. Side 13 PFA sætter fokus på sundhedstiltag i dagligdagen og gennemfører bl.a. et tremåneders forsøg med motion via elastikøvelser for at nedbringe medarbejdernes små-skavanker i ryg, nakke og arme. Sundhedsindsatsen har til formål at øge arbejdsglæden og nedbringe sygefravær. Side 18 PFA vil evaluere på partnerskabet med Børn, Unge & Sorg. Side 27 PFA vil gøre status over fem år som klimapartner i forhold til målet om at reducere op til 30 pct. CO2 på fem år. 6 PFA CSR-rapport 2014

7 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Struktur for rapporten Rapporten er struktureret omkring de fire grundprincipper, som politik for forretningsansvar og etik er baseret på. Hvert princip indeholder en række centrale områder med konkrete handlinger. På den måde følger rapporten politikkens struktur, og de emner, der behandles, illustrerer PFA s fremskridt i arbejdet med samfundsansvar. Politikkens fire grundprincipper udgør PFA s ansvarlighedsmodel, som gennemgås på side 7. Rapportens sidste del består af nøgletal og CSR-data for PFA. Tallene for 2014 sammenlignes med tal fra de to foregående år for at kunne vise udviklingen i resultaterne. Tallene vil blive inkluderet, hvor det er relevant i rapporten sammen med tal fra foregående år. Der sker en løbende systematisering af datagrundlaget, og PFA vil fortsætte med at forbedre dette. PFA tager i sin rapportering fortsat udgangspunkt i indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansial Services Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts 10 principper. Det er PFA s vurdering, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. PFA har deltaget i et pilotprojekt om peer review af CSR-rapporten under Global Compact Nordic Network og har taget højde for kommentarer og betragtninger derfra i denne rapport. Kontaktpersoner vedrørende denne CSR-rapport og PFA s arbejde med samfundsansvar er: CSR manager, Koncernkommunikation & Public Affairs, Mette Vadstrup, og Direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs, Morten Jeppesen, PFA CSR-rapport

8 FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA Målsætningen for PFA s politik for forretningsansvar og etik er at forankre politikken og integrere dens principper i forretningens projekter og indsatser. Forankring af politik for forretningsansvar og etik PFA har fortsat forankringen af politik for forretningsansvar og etik inden for de fire grundprincipper: Ansvarlig forretningspraksis, ansvarlig virksomhedskultur, ansvarlig værdiskabelse samt relationer og dialog. Samlet set har det været en Revision af politik bred indsats, der bærer præg af, at de aktiviteter I 2014 reviderede PFA s bestyrelse PFA s politik for og projekter, der igangsættes, er med til at sikre, forretningsansvar og etik samt politik for ansvarlige at PFA lever op til de overordnede principper og investeringer, der tilsammen sætter de overordnede målsætninger i politikken. Aktiviteterne beskrives rammer for PFA s arbejde med samfundsansvar. i overblik, og er illustreret i ansvarlighedsmodel- Politikkerne var fra henholdsvis 2011 og Re- len på side 9. visionen havde to formål. Dels at opdatere politikkerne, hvor der var sket en udvikling, herunder at Der har været fokus på PFA s forpligtelse til at sikre at respekten for menneskerettigheder blev respektere menneskerettigheder og på at få mere markant. Dels at integrere PFA s miljøpolitik i denne forpligtelse omsat til en dansk virksomhed begge politikker. i en dansk kontekst. PFA har således revideret sin Code of Conduct, lanceret en ny portal for whist- Med revisionen er PFA s retningslinjer for ansvarlige leblowing og har taget yderligere initiativer for at investeringer i statsobligationer blevet en del af styrke processerne for ansvarlige investeringer. politikkerne, ligesom respekten for menneskerettigheder fremgår mere specifikt i de forskellige og rele- Ansvarlig forretningspraksis vante områder. Derudover er PFA s Code of Conduct I løbet af året er der etableret en Styregruppe også blevet indskrevet i politik for forretningsansvar for skat og afgifter og der har været igangsat et og etik. projekt omkring udarbejdelse af en skattepolitik for PFA, som forventes vedtaget i PFA havde indtil 2013 en selvstændig miljø- og klimapolitik, som dannede rammen for at integrere Ansvarlig virksomhedskultur miljøområdet bredt i forretningen. Herunder når PFA PFA Sund effekt er gennemført som pilotprojekt investerede, ved indkøb og ved kontordrift på hoved- i tre afdelinger. Der er udviklet værktøjer, der sædet. Den indholdsmæssige ramme er nu integreret understøtter læring og styrkebaseret ledelse, i politik for forretningsansvar og etik samt politik for og PFA har deltaget i Landsforeningen Autismes ansvarlige investeringer for at samle de overordnede Project Opportunity. rammer og dermed lette kendskabet til PFA s rammer for samfundsansvar. Indholdsmæssigt er der ikke Ansvarlig værdiskabelse ændret på politikken for miljøområdet. PFA s Responsible Investment Board har arbejdet med at implementere politik for ansvarlige 8 Respekten for menneskerettigheder har fået en investeringer. Der har været fortsat fokus på markant styrket rolle i PFA s politik, og revisionen er en bæredygtig drift og grønne investeringer, og med til at sikre, at menneskerettighederne bliver en PFA har forlænget klimapartnerskabet med Dong integreret del, når PFA agerer som både samarbejds- Energy. På sundhedsområdet har PFA igangsat partner, arbejdsgiver, pensionsselskab og investor. nye forebyggelsesinitiativer. PFA CSR-rapport 2014

9 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA s ansvarlighedsmodel Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Skattepolitik Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Ansvarlig virksomhedskultur Medarbejderengagement Kundedialog Kundetillid Sundhed Kompetenceudvikling Relationer og dialog PFA Brug Livet Fonden valgte at samle årets støtte til hjertesager, der hjælper børn i Danmark, der har haft en svær start på livet. Der har også været fokus på kundetillid og dialog med kritiske kunder. Og PFA har haft dialog med medier, ministerier og styrelser samt NGO er, brancheorganisationer mv. om emner, der vedrører pension, opsparing og sundhed. PFA s ansvarlighedsmodel PFA s ansvarlighedsmodel er baseret på de fire grundprincipper, der udgør politik for forretningsansvar og etik. Grundprincipperne illustrer de indsatsområder, som PFA har valgt at sætte fokus på for at forankre politikken i Modellens yderste hjul indeholder de temaer, som denne rapport vil beskrive nærmere. Modellen kan også anvendes som navigation gennem hele rapporten. PFA CSR-rapport

10 ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS Målsætningen for ansvarlig forretningspraksis er, at PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA. Om indfrielse af målsætningen I 2014 har PFA arbejdet på at indfri målsætningen for ansvarlig forretningspraksis på forskellige områder, herunder etablering af en styregruppe for skat og afgifter, udarbejdelse af en skattepolitik for PFA samt evaluering og forbedring af to ordninger: Whistleblower-ordningen og Code of Conduct for PFA s leverandører. Særlig indsats på skatteområdet PFA er som selskab, arbejdsgiver og investor omfattet af en række forhold inden for skatte- og afgiftsområdet. Det gælder bl.a. indenfor selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat og pensionsafkastsskat. Skatteområdet er komplekst, og i 2014 har PFA etableret en styregruppe for skat og afgifter. Styregruppen besidder det samlede overblik over alle skatterelaterede aktiviteter og forhold i PFA. Den har til formål at sikre, at lovgivning om skatter og afgifter implementeres rettidigt og effektivt. I maj opdaterede Komité for god Selskabsledelse sine anbefalinger med en tilføjelse til anbefaling om, at det i visse tilfælde er relevant for bestyrelser at overveje at vedtage en skattepolitik. PFA har med udgangspunkt i anbefalingerne udarbejdet en skattepolitik, der forventes vedtaget i Skattepolitikken har til formål at samle de principper og den praksis, der er på skatteområdet i PFA, og at formalisere dette i en politik for området. Retningslinjer for at undgå hvidvask af midler I forbindelse med etableringen af PFA Bank i 2014 er der blevet udarbejdet og vedtaget interne retningslinjer, der skal forhindre, at banken misbruges til hvidvask. Det er således alle selskaber i PFA-koncernen, der har interne retningslinjer til at forhindre, at selskaberne misbruges til hvidvask af penge eller finansiering af terror. Hvert selskab i PFA-koncernen har udpeget en person på ledelsesniveau, der sikrer, at PFA overholder de pligter, der er pålagt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. De relevante medarbejdere modtager løbende undervisning af koncernens compliance-funktion i reglerne samt de interne kontrolrutiner på området. PFA er opmærksom på, at der ved bankdrift er en højere risiko for at blive udsat for misbrug til hvidvask af penge end ved pensionsopsparing. Dette afspejles bl.a. i undervisningen. I 2014 har der ikke været indberettet sager til myndighederne, hvor der har været mistanke om hvidvask. Ny whistleblower-portal Et af indsatsområderne for 2014 var at skabe større intern opmærksomhed om PFA s whistleblowerordning. Det blev gjort samtidig med, at PFA indførte en ny whistleblower-portal. Portalen er med til at gøre det enklere for medarbejderne at indberette alvorlige sager samtidig med, at anonymiteten er prioriteret højt. Den tidligere whistleblowerordning fra 2012 har også sikret medarbejderne anonymitet, men indberetningen er her foregået gennem udfyldelse af en fysisk blanket. Formålet med whistleblowing er at give en ekstra mulighed for at afdække ulovlige eller uforsvarlige forhold, der er i strid med PFA s værdisæt eller regler. Det drejer sig om alvorlige sager, der fx truer PFA s indtjening eller omdømme. Endvidere kan medarbejdere anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Der har ikke været anmeldelser via PFA s ordning for whistleblowing i PFA CSR-rapport 2014

11 Neonatalstrik modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Code of Conduct i to spor Der har i 2014 fortsat været fokus på at forankre anvendelsen af PFA s Code of Conduct og selvevalueringsskema ved indgåelse af leverandøraftaler. Her har der været god og konstruktiv dialog for at få afklaret, hvordan de enkelte leverandører løfter deres samfundsansvar. Afhængig af leverandørens størrelse, produkt og leverandørkæde er der i langt de fleste tilfælde blevet spurgt ind til leverandørens konkrete aktiviteter. Et andet af indsatsområderne for 2014 var at effektivisere processen i forhold til mindre leverandører. Her har det ikke på samme måde som ved større leverandører været relevant at udfylde en selvevaluering. PFA evaluerede i løbet af året selvevalueringen i forhold til mindre leverandører og vurderede forskellige løsninger. Formålet med en Code of Conduct er at kunne fremsætte de forventninger, som PFA har til sine leverandører og i dialog med dem få overblik over, hvilke processer de har, der kan sikre, at de lever op til forventningerne. Forventningerne om at respektere menneskerettigheder og opføre sig ordentligt er de samme uanset størrelse af leverandør og leverandøraftale. Det, der har været i fokus, er processen for, hvordan leverandørerne forpligter sig til at efterleve principperne i PFA s Code of Conduct. PFA har derfor udarbejdet to spor, der skal anvendes, når der indgås aftaler med leverandører. For de kritiske leverandører, der leverer en central ydelse, som PFA er afhængig af for at kunne levere ydelser til kunderne, gælder den hidtidige praksis med at underskrive Code of Conduct og udfylde selvevalueringsskemaet. For de mindre leverandører, der ikke nødvendigvis er kritiske, men som er vigtige og en del af PFA s værdikæde, gælder i princippet de samme forventninger om at handle ansvarligt, hvilket de forpligter sig til ved at underskrive en hensigtserklæring. På den måde forventer PFA at effektivisere processen i forhold til de mindre leverandører. Den nye tilgang med de to spor lanceres i begyndelsen af Eksempel på dialog med en leverandør I forbindelse med kontraktforhandling med en større it-leverandør fik PFA med udgangspunkt i PFA s Code of Conduct startet en positiv og konstruktiv dialog om, hvordan leverandøren agerer og handler ansvarligt i de forskellige led af leverancen. Under dialogen blev PFA også præsenteret for leverandørens politik og prioriteter for forretningsetik og menneskerettigheder. PFA CSR-rapport

12 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSKULTUR Målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur handler om at skabe rammerne for medarbejder- og ledelsesudvikling samt om at kompetenceudvikle og gennemføre sundhedsindsatser for medarbejdere. Om indfrielse af målsætningen Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Kundedialog For at indfri målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur har PFA arbejdet med gennemførelse af PFA som performanceorganisation, måltal og Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid politik for kvinder i ledelse, evaluering af målinger af medarbejderengagement, arbejdspladsvurdering (APV) og gennemførelse af projekt PFA Sundeffekt i PFA. Kompetencer og performancekultur I takt med at PFA udbygger sin performancekultur, er det vigtigt at medarbejderne har de kompetencer og værktøjer, der er nødvendige for at trives og få succes i en sådan kultur. 12 PFA CSR-rapport 2014 Medarbejderengagement Sundhed Kompetenceudvikling

13 BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i For at understøtte performancekulturen har PFA Sundhed i PFA indført løbende performancesamtaler. Sigtet Et af indsatsområderne for 2014 var, at PFA gen- er klare kortsigtede mål for den enkelte, feed- nemførte et seks måneders forsøg med motion back fra leder til medarbejder med fokus på den via elastikøvelser for at nedbringe og forebygge styrkebaserede tilgang og feedback fra medar- medarbejdernes gener i ryg, nakke og arme. Det bejdere til ledere for at sikre rammebetingelser. blev gennemført via pilotprojektet PFA Sundeffekt, Engagementsmålingen 2014 viste, at 87 pct. af som blev testet i tre afdelinger i PFA. Elastikøvel- medarbejderne i PFA jævnligt afholder performan- serne er med til at forebygge negative effekter af cesamtaler, 70 pct. mener at performancesamta- stillesiddende adfærd i arbejdstiden. Der blev målt lerne tilfører værdi i form af bedre præstationer, på medarbejdernes sundhed før, under og efter mere engagement og egen dygtiggørelse, og 78 projektet, og resultaterne viste reduktion af skul- pct. mener, de har haft mulighed for at lære og der-, ryg- og armgener samt en forbedret arbejds- udvikle sig indenfor det sidste år. glæde og energi hos medarbejderne. Det er på den baggrund blevet vedtaget, at elastikøvelserne bliver Samlet set har PFA afholdt mere end 150 interne en del af den nye sundhedsstrategi, der skal sættes kurser for at udvikle medarbejdernes viden og for PFA i Dermed bliver elastikøvelser en del kompetencer inden for mange forskellige områ- af arbejdsdagen i PFA i løbet af der, herunder personaleledelse, rådgivningsforløb og projektledelse. Hertil kommer en række mindre PFA har fortsat samarbejdet med Kræftens kurser og træningsforløb. Bekæmpelse i projektet Fra bil til cykel. PFA har i løbet af året forbedret forholdene for cykelparkering og badeforhold samt fortsat tilbud om gratis service af cyklen på arbejdspladsen. I 2013 viste målinger, at godt hver femte medarbejder ofte cyklede til og fra arbejdet i PFA. Målsætningen for 2014 var at gå fra, at 21,5 pct. af medarbejderne dagligt cykler på arbejde til 30 pct. I 2014 endte vi på 26 pct. Det er ikke tilfredsstillende i forhold til målet men alligevel en fremgang. PFA CSR-rapport

14 PFA fortsatte tilbuddet om rådgivning til gravide medarbejdere. Der tilbydes rådgivning om både arbejdsmæssig, privat, fysisk og mental trivsel. Formålet er at undgå fysiske gener og ubehag grundet graviditeten og dermed minimere de graviditetsbetingede sygedage. Andelen af gravide medarbejdere, der deltager i rådgivningsforløbet, er steget, men effekten på det graviditetsbetingede sygefravær er usikker. Forsøget evalueres i løbet af Indfrielse af målet for andelen af kvinder i ledelsen Det overordnede mål for andelen af kvinder i PFA s ledelse er et minimum på 40 pct. Det mål har PFA opnået i 2014, hvor den samlede andel af kvindelige ledere var 41 pct. De to foregående år var andelen af kvindelige ledere 39 pct. Der er således et stabilt niveau i andelen af kvindelige ledere. PFA har også i løbet af året haft fokus på initiativer, der bl.a. handler om at sikre, at ansættelsesprocessen er kønsneutral, og at der er fleksibilitet for ledere med hensyn til at være til stede i bestemte tidsrum. Derudover blev ligelønsstatistikken drøftet i PFA s Samarbejdsudvalg, og i 2014 var konklusionen at tallene så pæne ud, og at der ikke var behov for yderligere tiltag. Kønsfordelingen på de tre ledelsesniveauer i PFA var i 2014: 49 pct. kvindelige teamledere, 38 pct. kvindelige chefer og 14 pct. kvindelige direktører. Der var ikke ved årets udgang nogen kvindelige koncerndirektører, og 10 pct. af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i PFA Holding og PFA Pension er kvinder. Der vil derfor fortsat være fokus på at øge andelen af kvinder i topledelsen. Her er det imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at tallene er meget påvirkelige af enkeltansættelser og opsigelser. PFA s politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen er fra Her findes målene for den kvindelige andel i bestyrelserne i PFA s selskaber for 2016 og For bestyrelser med tre medlemmer er målet, at der i 2016 skal være en tredjedel kvinder. Dette måltal er opfyldt ved udgangen af For bestyrelsen i PFA Holding er målet mindst 30 pct. kvinder i 2017, og for PFA Pensions bestyrelse er målet en tredjedel kvinder i PFA vil løbende rapportere om opfyldelse af måltal. Arbejdspladsvurdering 2014 Hvert tredje år gennemfører PFA den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). I 2014 blev vurderingen foretaget ved en spørgeskemaundersøgelse. Pilotprojektet PFA Sundeffekt i PFA Projektet varede fra januar til juni og omfattede tre områder i PFA på i alt 189 medarbejdere ved opstart. Projektet bestod i at lave elastikøvelser i 10 minutter tre gange om ugen. For at kunne måle effekten blev der målt før, undervejs og efter, projektperioden var afsluttet. 82 pct. af de adspurgte har udført elastikøvelser jævnligt, og omkring 4 pct. har ikke deltaget. Målingerne er baseret på deltagernes egen vurdering og viste bl.a.: En stigning i selvvurderet arbejdsevne: fra 60 pct. til 75 pct. En stigning i selvvurderet produktivitet: fra 39 pct. til 53 pct. Højere arbejdsglæde: fra 49 pct. til 58 pct. Højere selvvurderet energiniveau: fra 33 pct. til 41 pct. Højere selvvurderet fysisk helbred: fra 33 pct. til 48 pct. 14 PFA CSR-rapport 2014

15 82 pct. af de ansatte valgte at besvare spørgeskemaet. Overordnet viser APV en samme billede som seneste vurdering fra Der har i perioden været fokus på at arbejde med styring af temperatur, luft og lys, men medarbejdernes vurdering heraf viser, at der fortsat er udfordringer med dette, og at forholdene kan have negativ betydning for sygefraværet. Billedet er ikke entydigt, da der er en betydelig spredning i vurderingerne fra afdeling til afdeling. Men det står klart, at PFA s nuværende bygning (Marina Park), der er opført i begyndelsen af 1980 erne, ikke længere lever op til de krav til indeklima, som en kontorbygning anno 2014 bør gøre. Positivt er det derimod, at medarbejderne vurderer den fysiske belastning på arbejdet til at være moderat, deres indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen som god og deres engagement som højt. Arbejdsmiljørepræsentanterne har i 2014 haft opgaven med at hjælpe lederne med at lave handlingsplaner for hvert område i PFA en opgave der tidligere lå centralt i HR. Arbejdsmiljørepræsentanterne er tættere på de lokale problemstillinger og vil kunne generere nye idéer til arbejdet med arbejdsmiljøet. Fremgang i medarbejdertilfredshed PFA har igen i år kunnet konstatere, at medarbejdertilfredsheden er steget. I 2014 anvendte PFA den nye metode til at måle tilfredsheden, som blev udviklet i Det er en enklere undersøgelse, der har særlig fokus på PFA som performanceorganisation. Der var i 2014 en svarprocent på 87. Resultaterne viser, at medarbejdertilfredsheden er steget fra 74 til 77 (ud af et indeks på 100). Samtidig er andelen af medarbejdere, som vil anbefale andre at søge job i PFA, steget fra 75 til 77. PFA har mange forskellige aktiviteter for medarbejderne. Der har bl.a. været initiativer for at involvere medarbejdere i fx velgørenhedsløb og reduktion af madspild. Derudover har PFA i 2014 samarbejdet med Landsforeningen Autisme om at lave små informationsfilm, der er med til at sætte fokus på, hvordan det føles at leve med autisme. Og PFA har gennem Projekt Opportunity haft en medarbejder med autisme ansat, som har løst en række opgaver og været integreret i sit team i PFA. De forskellige initiativer, hvor PFA er med til at bakke op om diverse udfordringer i samfundet, bidrager også til medarbejdertilfredsheden. PFA CSR-rapport

16 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE PRODUKTER OG YDELSER Målsætningen for ansvarlig værdiskabelse handler om, at produkter, rådgivningsydelser og investeringsprocesser skaber værdi for kunderne på ansvarlig vis. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen Når det handler om at skabe ansvarlige produkter og ydelser, har PFA fortsat arbejdet med at forenkle Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog kommunikationen om pension og lanceret en ny digital platform. En anden ting, der skaber værdi for Skattepolitik kunderne, er PFA s indsats for at forebygge gener og Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid arbejdsskader og for at hjælpe syge medarbejdere Medarbejderengagement tilbage til arbejdet. Mit PFA kundernes nye overblik PFA prioriterer at kunne give kunderne et nemt og enkelt overblik over tallene i deres pensionsordning. Samtidig ønsker PFA at kunne give et præcist billede af, hvad der venter en som pensionist. Det mener PFA, skaber værdi for kunden. PFA lancerede i 2014 Mit PFA en portal der samler de individuelle tal, personlige oplysninger og anbefalinger, der er relevante for den enkelte kunde. Mit PFA indeholder en række inspirerende selvbetjeningsværktøjer og guides. For at få fuldt udbytte af portalen skal kunden udfylde de tal, PFA ikke har adgang til. Mit PFA findes også som en app, og er let at tilgå. Formålet er, at kunderne har et sted, hvor de kan samle deres 16 PFA CSR-rapport 2014 Sundhed Kompetenceudvikling

17 Hjerneskadeforeningen modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i informationer, hurtigt og nemt få adgang til dem og dermed følge med i, hvordan deres opsparing og afkast udvikler sig. Det er med til at gøre pensionsemner til en integreret del af kundernes hverdag. Mit PFA blev lanceret i slutningen af juni 2014 og har på de første seks måneder haft besøg. Det er markant højere end antallet af besøg i årets første seks måneder på den tidligere kundeportal, Min Pension, som var Forebyggelse med høj effekt PFA introducerede ultimo 2013 sundhedsscreeninger til virksomheder med en pensionsordning i PFA. Sundhedsscreeningen er en her-og-nu måling af medarbejdernes sundhedstilstand og et værktøj for medarbejdere og virksomheder til at prioritere indsatser og opnå høj effekt af deres forbyggende sundhedsindsats. I 2014 gennemførte PFA en lang række sundhedsscreeninger og har derigennem fået et validt datafundament til at kunne se generelle tendenser og udfordringer. Formålet var dels at undersøge, om tidligere forskningsresultater på området kunne bekræftes, dels at samle viden og data for bedre at kunne udvikle initiativer, der matcher kundernes behov. Undersøgelsen bekræftede forskningsresultaterne og viste bl.a., at jo sundere medarbejderne er, jo højere vurderer de deres egen produktivitet og evne til at varetage deres arbejde. Med udgangspunkt i resultaterne fra sundhedsscreeningen udvikler PFA løsninger til kunderne i forhold til rådgivning, analyse og sundhedsstrategi inden for områderne: Fysisk og mental sundhed samt kost og livsstil. Formålet er at sikre en varig effekt og forandring hos kunden både til glæde for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Effekten af de indsatser, der er gennemført sammen med kunderne i 2014, er blevet målt. Resultaterne viser en gennemsnitlig forbedring af energiniveauet hos medarbejderen på 22 pct. Samtidig er produktiviteten øget med 17 pct., og arbejdsglæden er steget med 26 pct. Den opsamlede data og erfaringerne fra området indgår også i det samarbejde, PFA har opstartet med større kunder, der ønsker at udarbejde en overordnet sundhedsstrategi, hvor der sættes fokus på den enkeltes sundhedsadfærd. Samarbejdet med sundhedsstrategier hos kunderne er et område, PFA vil have fokus på i PFA CSR-rapport

18 Om PFA s sundhedsscreening Sundhedsscreeningen er foretaget online via omfattende spørgeskemaer, hvor der spørges ind til kost, motion, rygning, alkohol, søvn samt medarbejderens fysiske og psykiske velbefindende. På basis af de videnskabeligt udarbejdede spørgsmål tildeles den enkelte medarbejder et Sundhedstal fra Sundhedstallet er inddelt i kategorierne sund, mindre sund eller usund. Det gennemsnitlige Sundhedstal er 75, og PFA anbefaler et Sundhedstal på 70 eller højere. Hele 97 pct. af dem, der får bedømmelsen sund eller meget sund, vurderer deres produktivitet til at være høj eller meget høj. Blandt dem, der lever usundt, vurderer 17 pct., at de har en lav eller moderat produktivitet. 72 pct. af de medarbejdere, der får vurderingen sund, angiver, at de har en meget høj arbejdsevne, mens kun 45 pct. af de usunde mener, at deres evne til at varetaget arbejdet er meget høj. Arbejdsevnen er en grundlæggende faktor for produktiviteten. Medarbejderne i screeningen er samlet relativt sunde, men der er stadig meget at tage fat på. Undersøgelsen viser nemlig, at 59 pct. af deltagerne ikke lever op til anbefalingerne om daglig fysisk aktivitet, 30 pct. angiver, at de har søvnproblemer og 35 pct. er overvægtige. Succes med Aktiv Skadesbehandling I 2014 har PFA fortsat med at have fokus på at hjælpe syge kunder tilbage på arbejdsmarkedet via Aktiv Skadesbehandling. Formålet er at sætte ind med en tidlig og effektiv indsats og undgå langvarig sygdom, hvor der er risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Det skaber værdi for den enkelte kunde, for virksomheden og for samfundet. Der findes ingen typiske forløb på Aktiv Skadesbehandling, da alle sygdomsforløb er unikke. Derfor er det vigtigt at hjælpen tildeles individuelt og i et forløb, hvor det kan tilpasses kundens aktuelle behov. Aktiv Skadesbehandling omfatter både reaktivering, forebyggelsessager, bevillinger og behandlinger. PFA s Aktiv Skadebehandling har i 2014 vurderet sager og haft dialog med 410 kunder, som har fået sparring og hjælp. Der har været en markant stigning i reaktiveringer og forebyggelsessager. Uddrag af forløb med Aktiv Skadesbehandling En kunde blev sygemeldt i maj 2013 grundet en blodprop i hjernen. Kunden kom via Helbredssikringen til undersøgelse på Privathospitalet Mølholm og fik også psykologbehandling via Helbredssikringen. Fra oktober 2013 fik kunden en aftale med sin arbejdsgiver om at genoptage arbejdet med få timer om ugen samtidig med, at kunden var kommet under kommunal genoptræning. Følgerne efter blodproppen var ikke meget svære, og prognosen blev anset for god. PFA valgte derfor via Aktiv Skadesbehandling at bevillige betaling af neuropsykologisk undersøgelse og efterfølgende kontrol på Mølholm. Og senere fik kunden tildelt yderligere psykologbehandling. PFA bevilgede også udbetaling af Tab Af Erhvervsevne til arbejdsgiver for at hjælpe til med, at kunden kunne fastholde sit arbejde. Kunden trappede langsomt sit arbejde op, og fra begyndelsen af september 2014 kunne kunden arbejde mere end halv tid. Kunden har gennem forløbet genvundet mere end halvdelen af erhvervsevnen, og udbetalingen af Tab Af Erhvervsevne blev derfor stoppet. 18 PFA CSR-rapport 2014

19 Samarbejde om rådgivning ved kritisk sygdom og død Hvert år oplever mange familier at skulle takle sygdom og dødsfald. PFA er i kontakt med mange af disse familier, der enten får brug for at få udbetalt en livsforsikring eller får brug for deres forsikring af Kritisk Sygdom eller Tab Af Erhvervsevne. Et af indsatsområderne for 2014 har været at evaluere på samarbejdet med Børn, Unge & Sorg og at styrke samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Formålet med PFA s samarbejde med Børn, Unge & Sorg har været at gøre PFA s kunder opmærksomme på muligheden for at få hjælp til de børn og unge, der oplever en svær sygdomssituation eller dødsfald i familien. I sådanne situationer er det oftest børns behov, der overses. Samarbejdet med Børn, Unge & Sorg startede i slutningen af PFA har informeret om mulighederne for rådgivning og hjælp, der tilbydes børn og unge. Det har imidlertid været svært at måle konkret på effekten. Derfor har PFA besluttet at fortsætte projektet endnu et år for at opnå bredere erfaring, inden der laves en samlet evaluering. PFA har to års erfaring fra samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder, der tildeles udbetaling ved Kritisk Sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. Formålet med samarbejdet er at sikre, at kunderne får mulighed for støtte og rådgivning fra fageksperter og patientforeningerne. I 2014 fik 1269 kunder tilbudt medlemskab af en af de fire foreninger. 38 pct. af dem valgte at tage imod et medlemskab. Dette er en stigning fra sidste år, hvor 34 pct. ud af 834 kunder tog imod tilbuddet. Tilbud om medlemskab fordeler sig på følgende måde: Scleroseforeningen Hjernesagen Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen PFA CSR-rapport

20 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE INVESTERINGER Målsætningen er at sikre, at PFA s investeringsafkast opnås med respekt for menneskerettigheder, miljø og internationalt anerkendte normer. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer danner rammen for arbejdet med ansvarlige Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog investeringer. Det er en løbende proces, hvor der træffes beslutninger om, hvor grænsen går for, hvad PFA kan og vil være sat i forbindelse med, når Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid vi investerer. PFA s Responsible Investment Board har i 2014 truffet en række konkrete beslutninger, der har betydning for udviklingen af ansvarlige Politik baseret på internationale principper Udgangspunktet for PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer er FN s principper og andre internationale normer og konventioner. Det betyder, at PFA forventer, at de lande og selskaber, der investeres i, efterlever bredt anerkendte internationale normer og konventioner. PFA er medunderskriver af FN Global Compact og sætter bl.a. gennem arbejdet med ansvarlige investeringer fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i screeningsprocessen. PFA bakker op om de seks FN-baserede principper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment), og de er en integreret del af den måde, PFA arbejder med ansvarlige investeringer. PFA trådte ud af organisationen PRI i 2013, sammen med en række andre danske investorer, efter en længere dialog med PRI om deres ledelsesforhold. Organisationen PRI har til formål at fremme de FN-understøttede principper for ansvarlige investeringer. Som ansvarlig investor fortsætter PFA arbejdet med at omsætte principperne til handlinger i hverdagen, ligesom PFA rapporterer om udfordringer, fremskridt og resultater af screeninger og aktivt ejerskab i denne rapport og på pfa.dk. PFA CSR-rapport Sundhed Kompetenceudvikling investeringer i PFA. 20 Medarbejderengagement 2014

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater

PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater PFA s forretningsansvar, fremskridt og resultater CSR-rapport 2012 // februar 2013 indhold Forord 3 Forretningsansvar og etik i PFA 4 Ansvarlig forretningspraksis 6 Fair forretnings adfærd hviler på politikker

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere