CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

2 INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis Ansvarlig virksomhedskultur Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlige produkter og ydelser Ansvarlige investeringer Bæredygtig drift og grønne investeringer Relationer og dialog Åben dialog er fundamentet for indsigt Kundedialog med fokus på forenkling og tillid PFA Brug Livet Fonden CSR-nøgletal og fakta Medarbejdere og arbejdsforhold Investeringer og aktivt ejerskab Miljø og CO2-forbrug Stakeholdere og samfund Indsatsområder for samfundsansvar Om billedserien i denne rapport Billederne i denne rapport er af foreninger, der har modtaget støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Billederne er taget af fotograf Jakob Dall. Forsiden: BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA CSR-rapport 2014

3 FORORD PÅ REJSE MED SAMFUNDSANSVAR Dette er PFA s sjette CSR-rapport om vores arbejde med at integrere CSR i den løbende opgavevaretagelse og udvikling. Meget er sket siden PFA i 2009 traf beslutning om at efterleve og udbrede FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det gælder forretningsmæssigt, når det kommer til at bruge CSR aktivt og bredt i PFA. Men det gælder også på det operationelle plan, dvs. når det kommer til at få sat vores arbejde med samfundsansvar i system. Udadtil er det positivt at kunne konstatere, at CSRområdet i disse år får tag i stadigt flere. Erkendelsen af, at samfundsansvar er en vigtig bestanddel af det at drive forretning i det 21. århundrede, breder sig, og der er øget fokus på, hvordan PFA som virksomhed, arbejdsgiver og investor bidrager til det samfund, vi er en del af. Med samfundsansvar som medpassager er PFA på vej - både når det kommer til udviklingen af vores produkter, og når vi bestræber os på ansvarligt at skabe langsigtede, høje afkast. Tilsvarende gælder, når vi i dialogen med kunder og samarbejdspartnere møder velforberedte med en kvalificeret anbefaling fra PFA. Vi vil fortsætte vores rejse og arbejde aktivt for at iagttage og fremme FN Global Compacts principper i vores forretning og den måde, vi handler på. Seks års målrettet indsats har været en udvikling, hvor omverdenens forventninger til os, og hvad vi kan levere til vores kunder, har udviklet sig. Når man arbejder med at integrere samfundsansvar i forretningsudviklingen, har man begivet sig ud på en rejse uden kendt endestation. Kun med den erkendelse i bagagen kan vi skabe gode, bæredygtige og ansvarlige resultater. Drivkraften er i høj grad vedtagelsen om fortsat at kunne dokumentere, at vi også i vores bidrag til samfundsansvar gør en forskel. I lighed med tidligere har vi i 2014-rapporteringen samlet vores indsatser og resultater inden for PFA s forretningsansvar og etik. Vores mål er at give et retvisende billede af vores aktiviteter, vores udfordringer, og hvordan vi har tacklet dem. God læselyst. Jon Johnsen Koncerndirektør og konstitueret CEO PFA CSR-rapport

4 PFA I OVERBLIK OG TAL Helbredsforsikringer Henvendelser til SundhedsCenter og SkadesCenter Medarbejdere (årligt gennemsnit) 11,8 % Medarbejderomsætning 3,3 % Sygefravær 77 Medarbejdertilfredshed 41 PCT. Andel kvinder i ledelsen s til SundhedsCenter og SkadesCenter 519 MIA. KR. Kapital under forvaltning 25,3 MIA. KR. Indbetalinger 22,1 MIA. KR. Udbetalinger 4 PFA CSR-rapport 2014

5 114,6 TON Sparet C02 på hovedsædet og i driften CA. 1,1 MIO. Pensionskunder KG. Reduceret madspild i kantinen Opkald til Rådgivningscenter s til Rådgivningscenter Besøgende på MitPFA.dk - lanceret ultimo juni Pensionsrådgivninger PFA CSR-rapport

6 OM DENNE RAPPORT Denne rapport beskriver forankringen af PFA s arbejde med samfundsansvar og handler om de væsentligste indsatser og resultater, PFA har opnået i Rammen sættes af politik for forretningsansvar og etik, der gælder for PFA-koncernen. Politikken beskriver de mål og principper, PFA handler ud fra både som virksomhed, arbejdsgiver, samarbejdspartner og investor. Rapporten gælder for hele 2014 og omfatter PFA-koncernen med undtagelse af to associerede selskaber. PFA Holdings årsrapport, denne CSRrapport med bilag og CSR-siderne på pfa.dk opfylder kravene om rapportering af virksomhedens samfundsansvar i årsregnskabsloven. Samtidig udgør disse PFA s Fremskridtsrapport (COP) til FN om PFA s implementering af FN Global Compacts 10 principper. Indsatsområder og prioritering af rapportens indhold I 2014 har PFA været i dialog med forskellige interessenter, der har haft forventninger til forskellige områder inden for PFA s samfundsansvar. PFA har endvidere deltaget i Rådet for Samfundsansvars møder og debatter i årets løb. Der har været særlig stor interesse for, hvordan PFA forvalter kundernes penge på ansvarlig vis. Derfor prioriterer denne rapport at beskrive området for ansvarlige investeringer og at give en række eksempler på, hvordan politikker, principper og dialog med selskaber håndteres i praksis. CSR-rapporten for 2013, PFA s Samfundsansvar - Prioriteter og resultater beskrev seks indsatsområder for PFA s samfundsansvar i Disse indsatser bliver alle adresseret i denne rapport. Nedenfor er en oversigt, der angiver, hvor i rapporten de konkrete indsatser er beskrevet. Indsatsområde for 2014 Side 8 PFA vil revidere politik for forretningsansvar og etik samt øvrige politikker og retningslinjer, der skaber rammerne for PFA s samfundsansvar. Side 10 PFA vil gennem intern kommunikation fremme kendskabet til whistleblower-ordningen i PFA. Side 11 PFA vil løse udfordringerne med selvevaluering for små leverandører til PFA. Side 13 PFA sætter fokus på sundhedstiltag i dagligdagen og gennemfører bl.a. et tremåneders forsøg med motion via elastikøvelser for at nedbringe medarbejdernes små-skavanker i ryg, nakke og arme. Sundhedsindsatsen har til formål at øge arbejdsglæden og nedbringe sygefravær. Side 18 PFA vil evaluere på partnerskabet med Børn, Unge & Sorg. Side 27 PFA vil gøre status over fem år som klimapartner i forhold til målet om at reducere op til 30 pct. CO2 på fem år. 6 PFA CSR-rapport 2014

7 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Struktur for rapporten Rapporten er struktureret omkring de fire grundprincipper, som politik for forretningsansvar og etik er baseret på. Hvert princip indeholder en række centrale områder med konkrete handlinger. På den måde følger rapporten politikkens struktur, og de emner, der behandles, illustrerer PFA s fremskridt i arbejdet med samfundsansvar. Politikkens fire grundprincipper udgør PFA s ansvarlighedsmodel, som gennemgås på side 7. Rapportens sidste del består af nøgletal og CSR-data for PFA. Tallene for 2014 sammenlignes med tal fra de to foregående år for at kunne vise udviklingen i resultaterne. Tallene vil blive inkluderet, hvor det er relevant i rapporten sammen med tal fra foregående år. Der sker en løbende systematisering af datagrundlaget, og PFA vil fortsætte med at forbedre dette. PFA tager i sin rapportering fortsat udgangspunkt i indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansial Services Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts 10 principper. Det er PFA s vurdering, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. PFA har deltaget i et pilotprojekt om peer review af CSR-rapporten under Global Compact Nordic Network og har taget højde for kommentarer og betragtninger derfra i denne rapport. Kontaktpersoner vedrørende denne CSR-rapport og PFA s arbejde med samfundsansvar er: CSR manager, Koncernkommunikation & Public Affairs, Mette Vadstrup, og Direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs, Morten Jeppesen, PFA CSR-rapport

8 FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA Målsætningen for PFA s politik for forretningsansvar og etik er at forankre politikken og integrere dens principper i forretningens projekter og indsatser. Forankring af politik for forretningsansvar og etik PFA har fortsat forankringen af politik for forretningsansvar og etik inden for de fire grundprincipper: Ansvarlig forretningspraksis, ansvarlig virksomhedskultur, ansvarlig værdiskabelse samt relationer og dialog. Samlet set har det været en Revision af politik bred indsats, der bærer præg af, at de aktiviteter I 2014 reviderede PFA s bestyrelse PFA s politik for og projekter, der igangsættes, er med til at sikre, forretningsansvar og etik samt politik for ansvarlige at PFA lever op til de overordnede principper og investeringer, der tilsammen sætter de overordnede målsætninger i politikken. Aktiviteterne beskrives rammer for PFA s arbejde med samfundsansvar. i overblik, og er illustreret i ansvarlighedsmodel- Politikkerne var fra henholdsvis 2011 og Re- len på side 9. visionen havde to formål. Dels at opdatere politikkerne, hvor der var sket en udvikling, herunder at Der har været fokus på PFA s forpligtelse til at sikre at respekten for menneskerettigheder blev respektere menneskerettigheder og på at få mere markant. Dels at integrere PFA s miljøpolitik i denne forpligtelse omsat til en dansk virksomhed begge politikker. i en dansk kontekst. PFA har således revideret sin Code of Conduct, lanceret en ny portal for whist- Med revisionen er PFA s retningslinjer for ansvarlige leblowing og har taget yderligere initiativer for at investeringer i statsobligationer blevet en del af styrke processerne for ansvarlige investeringer. politikkerne, ligesom respekten for menneskerettigheder fremgår mere specifikt i de forskellige og rele- Ansvarlig forretningspraksis vante områder. Derudover er PFA s Code of Conduct I løbet af året er der etableret en Styregruppe også blevet indskrevet i politik for forretningsansvar for skat og afgifter og der har været igangsat et og etik. projekt omkring udarbejdelse af en skattepolitik for PFA, som forventes vedtaget i PFA havde indtil 2013 en selvstændig miljø- og klimapolitik, som dannede rammen for at integrere Ansvarlig virksomhedskultur miljøområdet bredt i forretningen. Herunder når PFA PFA Sund effekt er gennemført som pilotprojekt investerede, ved indkøb og ved kontordrift på hoved- i tre afdelinger. Der er udviklet værktøjer, der sædet. Den indholdsmæssige ramme er nu integreret understøtter læring og styrkebaseret ledelse, i politik for forretningsansvar og etik samt politik for og PFA har deltaget i Landsforeningen Autismes ansvarlige investeringer for at samle de overordnede Project Opportunity. rammer og dermed lette kendskabet til PFA s rammer for samfundsansvar. Indholdsmæssigt er der ikke Ansvarlig værdiskabelse ændret på politikken for miljøområdet. PFA s Responsible Investment Board har arbejdet med at implementere politik for ansvarlige 8 Respekten for menneskerettigheder har fået en investeringer. Der har været fortsat fokus på markant styrket rolle i PFA s politik, og revisionen er en bæredygtig drift og grønne investeringer, og med til at sikre, at menneskerettighederne bliver en PFA har forlænget klimapartnerskabet med Dong integreret del, når PFA agerer som både samarbejds- Energy. På sundhedsområdet har PFA igangsat partner, arbejdsgiver, pensionsselskab og investor. nye forebyggelsesinitiativer. PFA CSR-rapport 2014

9 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA s ansvarlighedsmodel Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Skattepolitik Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Ansvarlig virksomhedskultur Medarbejderengagement Kundedialog Kundetillid Sundhed Kompetenceudvikling Relationer og dialog PFA Brug Livet Fonden valgte at samle årets støtte til hjertesager, der hjælper børn i Danmark, der har haft en svær start på livet. Der har også været fokus på kundetillid og dialog med kritiske kunder. Og PFA har haft dialog med medier, ministerier og styrelser samt NGO er, brancheorganisationer mv. om emner, der vedrører pension, opsparing og sundhed. PFA s ansvarlighedsmodel PFA s ansvarlighedsmodel er baseret på de fire grundprincipper, der udgør politik for forretningsansvar og etik. Grundprincipperne illustrer de indsatsområder, som PFA har valgt at sætte fokus på for at forankre politikken i Modellens yderste hjul indeholder de temaer, som denne rapport vil beskrive nærmere. Modellen kan også anvendes som navigation gennem hele rapporten. PFA CSR-rapport

10 ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS Målsætningen for ansvarlig forretningspraksis er, at PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA. Om indfrielse af målsætningen I 2014 har PFA arbejdet på at indfri målsætningen for ansvarlig forretningspraksis på forskellige områder, herunder etablering af en styregruppe for skat og afgifter, udarbejdelse af en skattepolitik for PFA samt evaluering og forbedring af to ordninger: Whistleblower-ordningen og Code of Conduct for PFA s leverandører. Særlig indsats på skatteområdet PFA er som selskab, arbejdsgiver og investor omfattet af en række forhold inden for skatte- og afgiftsområdet. Det gælder bl.a. indenfor selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat og pensionsafkastsskat. Skatteområdet er komplekst, og i 2014 har PFA etableret en styregruppe for skat og afgifter. Styregruppen besidder det samlede overblik over alle skatterelaterede aktiviteter og forhold i PFA. Den har til formål at sikre, at lovgivning om skatter og afgifter implementeres rettidigt og effektivt. I maj opdaterede Komité for god Selskabsledelse sine anbefalinger med en tilføjelse til anbefaling om, at det i visse tilfælde er relevant for bestyrelser at overveje at vedtage en skattepolitik. PFA har med udgangspunkt i anbefalingerne udarbejdet en skattepolitik, der forventes vedtaget i Skattepolitikken har til formål at samle de principper og den praksis, der er på skatteområdet i PFA, og at formalisere dette i en politik for området. Retningslinjer for at undgå hvidvask af midler I forbindelse med etableringen af PFA Bank i 2014 er der blevet udarbejdet og vedtaget interne retningslinjer, der skal forhindre, at banken misbruges til hvidvask. Det er således alle selskaber i PFA-koncernen, der har interne retningslinjer til at forhindre, at selskaberne misbruges til hvidvask af penge eller finansiering af terror. Hvert selskab i PFA-koncernen har udpeget en person på ledelsesniveau, der sikrer, at PFA overholder de pligter, der er pålagt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. De relevante medarbejdere modtager løbende undervisning af koncernens compliance-funktion i reglerne samt de interne kontrolrutiner på området. PFA er opmærksom på, at der ved bankdrift er en højere risiko for at blive udsat for misbrug til hvidvask af penge end ved pensionsopsparing. Dette afspejles bl.a. i undervisningen. I 2014 har der ikke været indberettet sager til myndighederne, hvor der har været mistanke om hvidvask. Ny whistleblower-portal Et af indsatsområderne for 2014 var at skabe større intern opmærksomhed om PFA s whistleblowerordning. Det blev gjort samtidig med, at PFA indførte en ny whistleblower-portal. Portalen er med til at gøre det enklere for medarbejderne at indberette alvorlige sager samtidig med, at anonymiteten er prioriteret højt. Den tidligere whistleblowerordning fra 2012 har også sikret medarbejderne anonymitet, men indberetningen er her foregået gennem udfyldelse af en fysisk blanket. Formålet med whistleblowing er at give en ekstra mulighed for at afdække ulovlige eller uforsvarlige forhold, der er i strid med PFA s værdisæt eller regler. Det drejer sig om alvorlige sager, der fx truer PFA s indtjening eller omdømme. Endvidere kan medarbejdere anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Der har ikke været anmeldelser via PFA s ordning for whistleblowing i PFA CSR-rapport 2014

11 Neonatalstrik modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Code of Conduct i to spor Der har i 2014 fortsat været fokus på at forankre anvendelsen af PFA s Code of Conduct og selvevalueringsskema ved indgåelse af leverandøraftaler. Her har der været god og konstruktiv dialog for at få afklaret, hvordan de enkelte leverandører løfter deres samfundsansvar. Afhængig af leverandørens størrelse, produkt og leverandørkæde er der i langt de fleste tilfælde blevet spurgt ind til leverandørens konkrete aktiviteter. Et andet af indsatsområderne for 2014 var at effektivisere processen i forhold til mindre leverandører. Her har det ikke på samme måde som ved større leverandører været relevant at udfylde en selvevaluering. PFA evaluerede i løbet af året selvevalueringen i forhold til mindre leverandører og vurderede forskellige løsninger. Formålet med en Code of Conduct er at kunne fremsætte de forventninger, som PFA har til sine leverandører og i dialog med dem få overblik over, hvilke processer de har, der kan sikre, at de lever op til forventningerne. Forventningerne om at respektere menneskerettigheder og opføre sig ordentligt er de samme uanset størrelse af leverandør og leverandøraftale. Det, der har været i fokus, er processen for, hvordan leverandørerne forpligter sig til at efterleve principperne i PFA s Code of Conduct. PFA har derfor udarbejdet to spor, der skal anvendes, når der indgås aftaler med leverandører. For de kritiske leverandører, der leverer en central ydelse, som PFA er afhængig af for at kunne levere ydelser til kunderne, gælder den hidtidige praksis med at underskrive Code of Conduct og udfylde selvevalueringsskemaet. For de mindre leverandører, der ikke nødvendigvis er kritiske, men som er vigtige og en del af PFA s værdikæde, gælder i princippet de samme forventninger om at handle ansvarligt, hvilket de forpligter sig til ved at underskrive en hensigtserklæring. På den måde forventer PFA at effektivisere processen i forhold til de mindre leverandører. Den nye tilgang med de to spor lanceres i begyndelsen af Eksempel på dialog med en leverandør I forbindelse med kontraktforhandling med en større it-leverandør fik PFA med udgangspunkt i PFA s Code of Conduct startet en positiv og konstruktiv dialog om, hvordan leverandøren agerer og handler ansvarligt i de forskellige led af leverancen. Under dialogen blev PFA også præsenteret for leverandørens politik og prioriteter for forretningsetik og menneskerettigheder. PFA CSR-rapport

12 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSKULTUR Målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur handler om at skabe rammerne for medarbejder- og ledelsesudvikling samt om at kompetenceudvikle og gennemføre sundhedsindsatser for medarbejdere. Om indfrielse af målsætningen Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Kundedialog For at indfri målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur har PFA arbejdet med gennemførelse af PFA som performanceorganisation, måltal og Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid politik for kvinder i ledelse, evaluering af målinger af medarbejderengagement, arbejdspladsvurdering (APV) og gennemførelse af projekt PFA Sundeffekt i PFA. Kompetencer og performancekultur I takt med at PFA udbygger sin performancekultur, er det vigtigt at medarbejderne har de kompetencer og værktøjer, der er nødvendige for at trives og få succes i en sådan kultur. 12 PFA CSR-rapport 2014 Medarbejderengagement Sundhed Kompetenceudvikling

13 BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i For at understøtte performancekulturen har PFA Sundhed i PFA indført løbende performancesamtaler. Sigtet Et af indsatsområderne for 2014 var, at PFA gen- er klare kortsigtede mål for den enkelte, feed- nemførte et seks måneders forsøg med motion back fra leder til medarbejder med fokus på den via elastikøvelser for at nedbringe og forebygge styrkebaserede tilgang og feedback fra medar- medarbejdernes gener i ryg, nakke og arme. Det bejdere til ledere for at sikre rammebetingelser. blev gennemført via pilotprojektet PFA Sundeffekt, Engagementsmålingen 2014 viste, at 87 pct. af som blev testet i tre afdelinger i PFA. Elastikøvel- medarbejderne i PFA jævnligt afholder performan- serne er med til at forebygge negative effekter af cesamtaler, 70 pct. mener at performancesamta- stillesiddende adfærd i arbejdstiden. Der blev målt lerne tilfører værdi i form af bedre præstationer, på medarbejdernes sundhed før, under og efter mere engagement og egen dygtiggørelse, og 78 projektet, og resultaterne viste reduktion af skul- pct. mener, de har haft mulighed for at lære og der-, ryg- og armgener samt en forbedret arbejds- udvikle sig indenfor det sidste år. glæde og energi hos medarbejderne. Det er på den baggrund blevet vedtaget, at elastikøvelserne bliver Samlet set har PFA afholdt mere end 150 interne en del af den nye sundhedsstrategi, der skal sættes kurser for at udvikle medarbejdernes viden og for PFA i Dermed bliver elastikøvelser en del kompetencer inden for mange forskellige områ- af arbejdsdagen i PFA i løbet af der, herunder personaleledelse, rådgivningsforløb og projektledelse. Hertil kommer en række mindre PFA har fortsat samarbejdet med Kræftens kurser og træningsforløb. Bekæmpelse i projektet Fra bil til cykel. PFA har i løbet af året forbedret forholdene for cykelparkering og badeforhold samt fortsat tilbud om gratis service af cyklen på arbejdspladsen. I 2013 viste målinger, at godt hver femte medarbejder ofte cyklede til og fra arbejdet i PFA. Målsætningen for 2014 var at gå fra, at 21,5 pct. af medarbejderne dagligt cykler på arbejde til 30 pct. I 2014 endte vi på 26 pct. Det er ikke tilfredsstillende i forhold til målet men alligevel en fremgang. PFA CSR-rapport

14 PFA fortsatte tilbuddet om rådgivning til gravide medarbejdere. Der tilbydes rådgivning om både arbejdsmæssig, privat, fysisk og mental trivsel. Formålet er at undgå fysiske gener og ubehag grundet graviditeten og dermed minimere de graviditetsbetingede sygedage. Andelen af gravide medarbejdere, der deltager i rådgivningsforløbet, er steget, men effekten på det graviditetsbetingede sygefravær er usikker. Forsøget evalueres i løbet af Indfrielse af målet for andelen af kvinder i ledelsen Det overordnede mål for andelen af kvinder i PFA s ledelse er et minimum på 40 pct. Det mål har PFA opnået i 2014, hvor den samlede andel af kvindelige ledere var 41 pct. De to foregående år var andelen af kvindelige ledere 39 pct. Der er således et stabilt niveau i andelen af kvindelige ledere. PFA har også i løbet af året haft fokus på initiativer, der bl.a. handler om at sikre, at ansættelsesprocessen er kønsneutral, og at der er fleksibilitet for ledere med hensyn til at være til stede i bestemte tidsrum. Derudover blev ligelønsstatistikken drøftet i PFA s Samarbejdsudvalg, og i 2014 var konklusionen at tallene så pæne ud, og at der ikke var behov for yderligere tiltag. Kønsfordelingen på de tre ledelsesniveauer i PFA var i 2014: 49 pct. kvindelige teamledere, 38 pct. kvindelige chefer og 14 pct. kvindelige direktører. Der var ikke ved årets udgang nogen kvindelige koncerndirektører, og 10 pct. af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i PFA Holding og PFA Pension er kvinder. Der vil derfor fortsat være fokus på at øge andelen af kvinder i topledelsen. Her er det imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at tallene er meget påvirkelige af enkeltansættelser og opsigelser. PFA s politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen er fra Her findes målene for den kvindelige andel i bestyrelserne i PFA s selskaber for 2016 og For bestyrelser med tre medlemmer er målet, at der i 2016 skal være en tredjedel kvinder. Dette måltal er opfyldt ved udgangen af For bestyrelsen i PFA Holding er målet mindst 30 pct. kvinder i 2017, og for PFA Pensions bestyrelse er målet en tredjedel kvinder i PFA vil løbende rapportere om opfyldelse af måltal. Arbejdspladsvurdering 2014 Hvert tredje år gennemfører PFA den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). I 2014 blev vurderingen foretaget ved en spørgeskemaundersøgelse. Pilotprojektet PFA Sundeffekt i PFA Projektet varede fra januar til juni og omfattede tre områder i PFA på i alt 189 medarbejdere ved opstart. Projektet bestod i at lave elastikøvelser i 10 minutter tre gange om ugen. For at kunne måle effekten blev der målt før, undervejs og efter, projektperioden var afsluttet. 82 pct. af de adspurgte har udført elastikøvelser jævnligt, og omkring 4 pct. har ikke deltaget. Målingerne er baseret på deltagernes egen vurdering og viste bl.a.: En stigning i selvvurderet arbejdsevne: fra 60 pct. til 75 pct. En stigning i selvvurderet produktivitet: fra 39 pct. til 53 pct. Højere arbejdsglæde: fra 49 pct. til 58 pct. Højere selvvurderet energiniveau: fra 33 pct. til 41 pct. Højere selvvurderet fysisk helbred: fra 33 pct. til 48 pct. 14 PFA CSR-rapport 2014

15 82 pct. af de ansatte valgte at besvare spørgeskemaet. Overordnet viser APV en samme billede som seneste vurdering fra Der har i perioden været fokus på at arbejde med styring af temperatur, luft og lys, men medarbejdernes vurdering heraf viser, at der fortsat er udfordringer med dette, og at forholdene kan have negativ betydning for sygefraværet. Billedet er ikke entydigt, da der er en betydelig spredning i vurderingerne fra afdeling til afdeling. Men det står klart, at PFA s nuværende bygning (Marina Park), der er opført i begyndelsen af 1980 erne, ikke længere lever op til de krav til indeklima, som en kontorbygning anno 2014 bør gøre. Positivt er det derimod, at medarbejderne vurderer den fysiske belastning på arbejdet til at være moderat, deres indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen som god og deres engagement som højt. Arbejdsmiljørepræsentanterne har i 2014 haft opgaven med at hjælpe lederne med at lave handlingsplaner for hvert område i PFA en opgave der tidligere lå centralt i HR. Arbejdsmiljørepræsentanterne er tættere på de lokale problemstillinger og vil kunne generere nye idéer til arbejdet med arbejdsmiljøet. Fremgang i medarbejdertilfredshed PFA har igen i år kunnet konstatere, at medarbejdertilfredsheden er steget. I 2014 anvendte PFA den nye metode til at måle tilfredsheden, som blev udviklet i Det er en enklere undersøgelse, der har særlig fokus på PFA som performanceorganisation. Der var i 2014 en svarprocent på 87. Resultaterne viser, at medarbejdertilfredsheden er steget fra 74 til 77 (ud af et indeks på 100). Samtidig er andelen af medarbejdere, som vil anbefale andre at søge job i PFA, steget fra 75 til 77. PFA har mange forskellige aktiviteter for medarbejderne. Der har bl.a. været initiativer for at involvere medarbejdere i fx velgørenhedsløb og reduktion af madspild. Derudover har PFA i 2014 samarbejdet med Landsforeningen Autisme om at lave små informationsfilm, der er med til at sætte fokus på, hvordan det føles at leve med autisme. Og PFA har gennem Projekt Opportunity haft en medarbejder med autisme ansat, som har løst en række opgaver og været integreret i sit team i PFA. De forskellige initiativer, hvor PFA er med til at bakke op om diverse udfordringer i samfundet, bidrager også til medarbejdertilfredsheden. PFA CSR-rapport

16 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE PRODUKTER OG YDELSER Målsætningen for ansvarlig værdiskabelse handler om, at produkter, rådgivningsydelser og investeringsprocesser skaber værdi for kunderne på ansvarlig vis. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen Når det handler om at skabe ansvarlige produkter og ydelser, har PFA fortsat arbejdet med at forenkle Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog kommunikationen om pension og lanceret en ny digital platform. En anden ting, der skaber værdi for Skattepolitik kunderne, er PFA s indsats for at forebygge gener og Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid arbejdsskader og for at hjælpe syge medarbejdere Medarbejderengagement tilbage til arbejdet. Mit PFA kundernes nye overblik PFA prioriterer at kunne give kunderne et nemt og enkelt overblik over tallene i deres pensionsordning. Samtidig ønsker PFA at kunne give et præcist billede af, hvad der venter en som pensionist. Det mener PFA, skaber værdi for kunden. PFA lancerede i 2014 Mit PFA en portal der samler de individuelle tal, personlige oplysninger og anbefalinger, der er relevante for den enkelte kunde. Mit PFA indeholder en række inspirerende selvbetjeningsværktøjer og guides. For at få fuldt udbytte af portalen skal kunden udfylde de tal, PFA ikke har adgang til. Mit PFA findes også som en app, og er let at tilgå. Formålet er, at kunderne har et sted, hvor de kan samle deres 16 PFA CSR-rapport 2014 Sundhed Kompetenceudvikling

17 Hjerneskadeforeningen modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i informationer, hurtigt og nemt få adgang til dem og dermed følge med i, hvordan deres opsparing og afkast udvikler sig. Det er med til at gøre pensionsemner til en integreret del af kundernes hverdag. Mit PFA blev lanceret i slutningen af juni 2014 og har på de første seks måneder haft besøg. Det er markant højere end antallet af besøg i årets første seks måneder på den tidligere kundeportal, Min Pension, som var Forebyggelse med høj effekt PFA introducerede ultimo 2013 sundhedsscreeninger til virksomheder med en pensionsordning i PFA. Sundhedsscreeningen er en her-og-nu måling af medarbejdernes sundhedstilstand og et værktøj for medarbejdere og virksomheder til at prioritere indsatser og opnå høj effekt af deres forbyggende sundhedsindsats. I 2014 gennemførte PFA en lang række sundhedsscreeninger og har derigennem fået et validt datafundament til at kunne se generelle tendenser og udfordringer. Formålet var dels at undersøge, om tidligere forskningsresultater på området kunne bekræftes, dels at samle viden og data for bedre at kunne udvikle initiativer, der matcher kundernes behov. Undersøgelsen bekræftede forskningsresultaterne og viste bl.a., at jo sundere medarbejderne er, jo højere vurderer de deres egen produktivitet og evne til at varetage deres arbejde. Med udgangspunkt i resultaterne fra sundhedsscreeningen udvikler PFA løsninger til kunderne i forhold til rådgivning, analyse og sundhedsstrategi inden for områderne: Fysisk og mental sundhed samt kost og livsstil. Formålet er at sikre en varig effekt og forandring hos kunden både til glæde for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Effekten af de indsatser, der er gennemført sammen med kunderne i 2014, er blevet målt. Resultaterne viser en gennemsnitlig forbedring af energiniveauet hos medarbejderen på 22 pct. Samtidig er produktiviteten øget med 17 pct., og arbejdsglæden er steget med 26 pct. Den opsamlede data og erfaringerne fra området indgår også i det samarbejde, PFA har opstartet med større kunder, der ønsker at udarbejde en overordnet sundhedsstrategi, hvor der sættes fokus på den enkeltes sundhedsadfærd. Samarbejdet med sundhedsstrategier hos kunderne er et område, PFA vil have fokus på i PFA CSR-rapport

18 Om PFA s sundhedsscreening Sundhedsscreeningen er foretaget online via omfattende spørgeskemaer, hvor der spørges ind til kost, motion, rygning, alkohol, søvn samt medarbejderens fysiske og psykiske velbefindende. På basis af de videnskabeligt udarbejdede spørgsmål tildeles den enkelte medarbejder et Sundhedstal fra Sundhedstallet er inddelt i kategorierne sund, mindre sund eller usund. Det gennemsnitlige Sundhedstal er 75, og PFA anbefaler et Sundhedstal på 70 eller højere. Hele 97 pct. af dem, der får bedømmelsen sund eller meget sund, vurderer deres produktivitet til at være høj eller meget høj. Blandt dem, der lever usundt, vurderer 17 pct., at de har en lav eller moderat produktivitet. 72 pct. af de medarbejdere, der får vurderingen sund, angiver, at de har en meget høj arbejdsevne, mens kun 45 pct. af de usunde mener, at deres evne til at varetaget arbejdet er meget høj. Arbejdsevnen er en grundlæggende faktor for produktiviteten. Medarbejderne i screeningen er samlet relativt sunde, men der er stadig meget at tage fat på. Undersøgelsen viser nemlig, at 59 pct. af deltagerne ikke lever op til anbefalingerne om daglig fysisk aktivitet, 30 pct. angiver, at de har søvnproblemer og 35 pct. er overvægtige. Succes med Aktiv Skadesbehandling I 2014 har PFA fortsat med at have fokus på at hjælpe syge kunder tilbage på arbejdsmarkedet via Aktiv Skadesbehandling. Formålet er at sætte ind med en tidlig og effektiv indsats og undgå langvarig sygdom, hvor der er risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Det skaber værdi for den enkelte kunde, for virksomheden og for samfundet. Der findes ingen typiske forløb på Aktiv Skadesbehandling, da alle sygdomsforløb er unikke. Derfor er det vigtigt at hjælpen tildeles individuelt og i et forløb, hvor det kan tilpasses kundens aktuelle behov. Aktiv Skadesbehandling omfatter både reaktivering, forebyggelsessager, bevillinger og behandlinger. PFA s Aktiv Skadebehandling har i 2014 vurderet sager og haft dialog med 410 kunder, som har fået sparring og hjælp. Der har været en markant stigning i reaktiveringer og forebyggelsessager. Uddrag af forløb med Aktiv Skadesbehandling En kunde blev sygemeldt i maj 2013 grundet en blodprop i hjernen. Kunden kom via Helbredssikringen til undersøgelse på Privathospitalet Mølholm og fik også psykologbehandling via Helbredssikringen. Fra oktober 2013 fik kunden en aftale med sin arbejdsgiver om at genoptage arbejdet med få timer om ugen samtidig med, at kunden var kommet under kommunal genoptræning. Følgerne efter blodproppen var ikke meget svære, og prognosen blev anset for god. PFA valgte derfor via Aktiv Skadesbehandling at bevillige betaling af neuropsykologisk undersøgelse og efterfølgende kontrol på Mølholm. Og senere fik kunden tildelt yderligere psykologbehandling. PFA bevilgede også udbetaling af Tab Af Erhvervsevne til arbejdsgiver for at hjælpe til med, at kunden kunne fastholde sit arbejde. Kunden trappede langsomt sit arbejde op, og fra begyndelsen af september 2014 kunne kunden arbejde mere end halv tid. Kunden har gennem forløbet genvundet mere end halvdelen af erhvervsevnen, og udbetalingen af Tab Af Erhvervsevne blev derfor stoppet. 18 PFA CSR-rapport 2014

19 Samarbejde om rådgivning ved kritisk sygdom og død Hvert år oplever mange familier at skulle takle sygdom og dødsfald. PFA er i kontakt med mange af disse familier, der enten får brug for at få udbetalt en livsforsikring eller får brug for deres forsikring af Kritisk Sygdom eller Tab Af Erhvervsevne. Et af indsatsområderne for 2014 har været at evaluere på samarbejdet med Børn, Unge & Sorg og at styrke samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Formålet med PFA s samarbejde med Børn, Unge & Sorg har været at gøre PFA s kunder opmærksomme på muligheden for at få hjælp til de børn og unge, der oplever en svær sygdomssituation eller dødsfald i familien. I sådanne situationer er det oftest børns behov, der overses. Samarbejdet med Børn, Unge & Sorg startede i slutningen af PFA har informeret om mulighederne for rådgivning og hjælp, der tilbydes børn og unge. Det har imidlertid været svært at måle konkret på effekten. Derfor har PFA besluttet at fortsætte projektet endnu et år for at opnå bredere erfaring, inden der laves en samlet evaluering. PFA har to års erfaring fra samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder, der tildeles udbetaling ved Kritisk Sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. Formålet med samarbejdet er at sikre, at kunderne får mulighed for støtte og rådgivning fra fageksperter og patientforeningerne. I 2014 fik 1269 kunder tilbudt medlemskab af en af de fire foreninger. 38 pct. af dem valgte at tage imod et medlemskab. Dette er en stigning fra sidste år, hvor 34 pct. ud af 834 kunder tog imod tilbuddet. Tilbud om medlemskab fordeler sig på følgende måde: Scleroseforeningen Hjernesagen Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen PFA CSR-rapport

20 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE INVESTERINGER Målsætningen er at sikre, at PFA s investeringsafkast opnås med respekt for menneskerettigheder, miljø og internationalt anerkendte normer. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer danner rammen for arbejdet med ansvarlige Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog investeringer. Det er en løbende proces, hvor der træffes beslutninger om, hvor grænsen går for, hvad PFA kan og vil være sat i forbindelse med, når Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid vi investerer. PFA s Responsible Investment Board har i 2014 truffet en række konkrete beslutninger, der har betydning for udviklingen af ansvarlige Politik baseret på internationale principper Udgangspunktet for PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer er FN s principper og andre internationale normer og konventioner. Det betyder, at PFA forventer, at de lande og selskaber, der investeres i, efterlever bredt anerkendte internationale normer og konventioner. PFA er medunderskriver af FN Global Compact og sætter bl.a. gennem arbejdet med ansvarlige investeringer fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i screeningsprocessen. PFA bakker op om de seks FN-baserede principper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment), og de er en integreret del af den måde, PFA arbejder med ansvarlige investeringer. PFA trådte ud af organisationen PRI i 2013, sammen med en række andre danske investorer, efter en længere dialog med PRI om deres ledelsesforhold. Organisationen PRI har til formål at fremme de FN-understøttede principper for ansvarlige investeringer. Som ansvarlig investor fortsætter PFA arbejdet med at omsætte principperne til handlinger i hverdagen, ligesom PFA rapporterer om udfordringer, fremskridt og resultater af screeninger og aktivt ejerskab i denne rapport og på pfa.dk. PFA CSR-rapport Sundhed Kompetenceudvikling investeringer i PFA. 20 Medarbejderengagement 2014

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere