CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater"

Transkript

1 CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

2 INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis Ansvarlig virksomhedskultur Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlige produkter og ydelser Ansvarlige investeringer Bæredygtig drift og grønne investeringer Relationer og dialog Åben dialog er fundamentet for indsigt Kundedialog med fokus på forenkling og tillid PFA Brug Livet Fonden CSR-nøgletal og fakta Medarbejdere og arbejdsforhold Investeringer og aktivt ejerskab Miljø og CO2-forbrug Stakeholdere og samfund Indsatsområder for samfundsansvar Om billedserien i denne rapport Billederne i denne rapport er af foreninger, der har modtaget støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Billederne er taget af fotograf Jakob Dall. Forsiden: BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA CSR-rapport 2014

3 FORORD PÅ REJSE MED SAMFUNDSANSVAR Dette er PFA s sjette CSR-rapport om vores arbejde med at integrere CSR i den løbende opgavevaretagelse og udvikling. Meget er sket siden PFA i 2009 traf beslutning om at efterleve og udbrede FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det gælder forretningsmæssigt, når det kommer til at bruge CSR aktivt og bredt i PFA. Men det gælder også på det operationelle plan, dvs. når det kommer til at få sat vores arbejde med samfundsansvar i system. Udadtil er det positivt at kunne konstatere, at CSRområdet i disse år får tag i stadigt flere. Erkendelsen af, at samfundsansvar er en vigtig bestanddel af det at drive forretning i det 21. århundrede, breder sig, og der er øget fokus på, hvordan PFA som virksomhed, arbejdsgiver og investor bidrager til det samfund, vi er en del af. Med samfundsansvar som medpassager er PFA på vej - både når det kommer til udviklingen af vores produkter, og når vi bestræber os på ansvarligt at skabe langsigtede, høje afkast. Tilsvarende gælder, når vi i dialogen med kunder og samarbejdspartnere møder velforberedte med en kvalificeret anbefaling fra PFA. Vi vil fortsætte vores rejse og arbejde aktivt for at iagttage og fremme FN Global Compacts principper i vores forretning og den måde, vi handler på. Seks års målrettet indsats har været en udvikling, hvor omverdenens forventninger til os, og hvad vi kan levere til vores kunder, har udviklet sig. Når man arbejder med at integrere samfundsansvar i forretningsudviklingen, har man begivet sig ud på en rejse uden kendt endestation. Kun med den erkendelse i bagagen kan vi skabe gode, bæredygtige og ansvarlige resultater. Drivkraften er i høj grad vedtagelsen om fortsat at kunne dokumentere, at vi også i vores bidrag til samfundsansvar gør en forskel. I lighed med tidligere har vi i 2014-rapporteringen samlet vores indsatser og resultater inden for PFA s forretningsansvar og etik. Vores mål er at give et retvisende billede af vores aktiviteter, vores udfordringer, og hvordan vi har tacklet dem. God læselyst. Jon Johnsen Koncerndirektør og konstitueret CEO PFA CSR-rapport

4 PFA I OVERBLIK OG TAL Helbredsforsikringer Henvendelser til SundhedsCenter og SkadesCenter Medarbejdere (årligt gennemsnit) 11,8 % Medarbejderomsætning 3,3 % Sygefravær 77 Medarbejdertilfredshed 41 PCT. Andel kvinder i ledelsen s til SundhedsCenter og SkadesCenter 519 MIA. KR. Kapital under forvaltning 25,3 MIA. KR. Indbetalinger 22,1 MIA. KR. Udbetalinger 4 PFA CSR-rapport 2014

5 114,6 TON Sparet C02 på hovedsædet og i driften CA. 1,1 MIO. Pensionskunder KG. Reduceret madspild i kantinen Opkald til Rådgivningscenter s til Rådgivningscenter Besøgende på MitPFA.dk - lanceret ultimo juni Pensionsrådgivninger PFA CSR-rapport

6 OM DENNE RAPPORT Denne rapport beskriver forankringen af PFA s arbejde med samfundsansvar og handler om de væsentligste indsatser og resultater, PFA har opnået i Rammen sættes af politik for forretningsansvar og etik, der gælder for PFA-koncernen. Politikken beskriver de mål og principper, PFA handler ud fra både som virksomhed, arbejdsgiver, samarbejdspartner og investor. Rapporten gælder for hele 2014 og omfatter PFA-koncernen med undtagelse af to associerede selskaber. PFA Holdings årsrapport, denne CSRrapport med bilag og CSR-siderne på pfa.dk opfylder kravene om rapportering af virksomhedens samfundsansvar i årsregnskabsloven. Samtidig udgør disse PFA s Fremskridtsrapport (COP) til FN om PFA s implementering af FN Global Compacts 10 principper. Indsatsområder og prioritering af rapportens indhold I 2014 har PFA været i dialog med forskellige interessenter, der har haft forventninger til forskellige områder inden for PFA s samfundsansvar. PFA har endvidere deltaget i Rådet for Samfundsansvars møder og debatter i årets løb. Der har været særlig stor interesse for, hvordan PFA forvalter kundernes penge på ansvarlig vis. Derfor prioriterer denne rapport at beskrive området for ansvarlige investeringer og at give en række eksempler på, hvordan politikker, principper og dialog med selskaber håndteres i praksis. CSR-rapporten for 2013, PFA s Samfundsansvar - Prioriteter og resultater beskrev seks indsatsområder for PFA s samfundsansvar i Disse indsatser bliver alle adresseret i denne rapport. Nedenfor er en oversigt, der angiver, hvor i rapporten de konkrete indsatser er beskrevet. Indsatsområde for 2014 Side 8 PFA vil revidere politik for forretningsansvar og etik samt øvrige politikker og retningslinjer, der skaber rammerne for PFA s samfundsansvar. Side 10 PFA vil gennem intern kommunikation fremme kendskabet til whistleblower-ordningen i PFA. Side 11 PFA vil løse udfordringerne med selvevaluering for små leverandører til PFA. Side 13 PFA sætter fokus på sundhedstiltag i dagligdagen og gennemfører bl.a. et tremåneders forsøg med motion via elastikøvelser for at nedbringe medarbejdernes små-skavanker i ryg, nakke og arme. Sundhedsindsatsen har til formål at øge arbejdsglæden og nedbringe sygefravær. Side 18 PFA vil evaluere på partnerskabet med Børn, Unge & Sorg. Side 27 PFA vil gøre status over fem år som klimapartner i forhold til målet om at reducere op til 30 pct. CO2 på fem år. 6 PFA CSR-rapport 2014

7 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Struktur for rapporten Rapporten er struktureret omkring de fire grundprincipper, som politik for forretningsansvar og etik er baseret på. Hvert princip indeholder en række centrale områder med konkrete handlinger. På den måde følger rapporten politikkens struktur, og de emner, der behandles, illustrerer PFA s fremskridt i arbejdet med samfundsansvar. Politikkens fire grundprincipper udgør PFA s ansvarlighedsmodel, som gennemgås på side 7. Rapportens sidste del består af nøgletal og CSR-data for PFA. Tallene for 2014 sammenlignes med tal fra de to foregående år for at kunne vise udviklingen i resultaterne. Tallene vil blive inkluderet, hvor det er relevant i rapporten sammen med tal fra foregående år. Der sker en løbende systematisering af datagrundlaget, og PFA vil fortsætte med at forbedre dette. PFA tager i sin rapportering fortsat udgangspunkt i indikatorer fra GRI G3 Sustainability Guidelines og Finansial Services Sector Supplement (FSSS), der dækker de relevante områder i FN Global Compacts 10 principper. Det er PFA s vurdering, at rapporten er på niveau C i henhold til GRI G3 s vurderingsskema. PFA har deltaget i et pilotprojekt om peer review af CSR-rapporten under Global Compact Nordic Network og har taget højde for kommentarer og betragtninger derfra i denne rapport. Kontaktpersoner vedrørende denne CSR-rapport og PFA s arbejde med samfundsansvar er: CSR manager, Koncernkommunikation & Public Affairs, Mette Vadstrup, og Direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs, Morten Jeppesen, PFA CSR-rapport

8 FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA Målsætningen for PFA s politik for forretningsansvar og etik er at forankre politikken og integrere dens principper i forretningens projekter og indsatser. Forankring af politik for forretningsansvar og etik PFA har fortsat forankringen af politik for forretningsansvar og etik inden for de fire grundprincipper: Ansvarlig forretningspraksis, ansvarlig virksomhedskultur, ansvarlig værdiskabelse samt relationer og dialog. Samlet set har det været en Revision af politik bred indsats, der bærer præg af, at de aktiviteter I 2014 reviderede PFA s bestyrelse PFA s politik for og projekter, der igangsættes, er med til at sikre, forretningsansvar og etik samt politik for ansvarlige at PFA lever op til de overordnede principper og investeringer, der tilsammen sætter de overordnede målsætninger i politikken. Aktiviteterne beskrives rammer for PFA s arbejde med samfundsansvar. i overblik, og er illustreret i ansvarlighedsmodel- Politikkerne var fra henholdsvis 2011 og Re- len på side 9. visionen havde to formål. Dels at opdatere politikkerne, hvor der var sket en udvikling, herunder at Der har været fokus på PFA s forpligtelse til at sikre at respekten for menneskerettigheder blev respektere menneskerettigheder og på at få mere markant. Dels at integrere PFA s miljøpolitik i denne forpligtelse omsat til en dansk virksomhed begge politikker. i en dansk kontekst. PFA har således revideret sin Code of Conduct, lanceret en ny portal for whist- Med revisionen er PFA s retningslinjer for ansvarlige leblowing og har taget yderligere initiativer for at investeringer i statsobligationer blevet en del af styrke processerne for ansvarlige investeringer. politikkerne, ligesom respekten for menneskerettigheder fremgår mere specifikt i de forskellige og rele- Ansvarlig forretningspraksis vante områder. Derudover er PFA s Code of Conduct I løbet af året er der etableret en Styregruppe også blevet indskrevet i politik for forretningsansvar for skat og afgifter og der har været igangsat et og etik. projekt omkring udarbejdelse af en skattepolitik for PFA, som forventes vedtaget i PFA havde indtil 2013 en selvstændig miljø- og klimapolitik, som dannede rammen for at integrere Ansvarlig virksomhedskultur miljøområdet bredt i forretningen. Herunder når PFA PFA Sund effekt er gennemført som pilotprojekt investerede, ved indkøb og ved kontordrift på hoved- i tre afdelinger. Der er udviklet værktøjer, der sædet. Den indholdsmæssige ramme er nu integreret understøtter læring og styrkebaseret ledelse, i politik for forretningsansvar og etik samt politik for og PFA har deltaget i Landsforeningen Autismes ansvarlige investeringer for at samle de overordnede Project Opportunity. rammer og dermed lette kendskabet til PFA s rammer for samfundsansvar. Indholdsmæssigt er der ikke Ansvarlig værdiskabelse ændret på politikken for miljøområdet. PFA s Responsible Investment Board har arbejdet med at implementere politik for ansvarlige 8 Respekten for menneskerettigheder har fået en investeringer. Der har været fortsat fokus på markant styrket rolle i PFA s politik, og revisionen er en bæredygtig drift og grønne investeringer, og med til at sikre, at menneskerettighederne bliver en PFA har forlænget klimapartnerskabet med Dong integreret del, når PFA agerer som både samarbejds- Energy. På sundhedsområdet har PFA igangsat partner, arbejdsgiver, pensionsselskab og investor. nye forebyggelsesinitiativer. PFA CSR-rapport 2014

9 Danske Hospitalsklovne modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i PFA s ansvarlighedsmodel Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Skattepolitik Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Ansvarlig virksomhedskultur Medarbejderengagement Kundedialog Kundetillid Sundhed Kompetenceudvikling Relationer og dialog PFA Brug Livet Fonden valgte at samle årets støtte til hjertesager, der hjælper børn i Danmark, der har haft en svær start på livet. Der har også været fokus på kundetillid og dialog med kritiske kunder. Og PFA har haft dialog med medier, ministerier og styrelser samt NGO er, brancheorganisationer mv. om emner, der vedrører pension, opsparing og sundhed. PFA s ansvarlighedsmodel PFA s ansvarlighedsmodel er baseret på de fire grundprincipper, der udgør politik for forretningsansvar og etik. Grundprincipperne illustrer de indsatsområder, som PFA har valgt at sætte fokus på for at forankre politikken i Modellens yderste hjul indeholder de temaer, som denne rapport vil beskrive nærmere. Modellen kan også anvendes som navigation gennem hele rapporten. PFA CSR-rapport

10 ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS Målsætningen for ansvarlig forretningspraksis er, at PFA har politikker og retningslinjer, der understøtter en fair og ansvarsbevidst forretningsadfærd og sikrer høj troværdighed om PFA. Om indfrielse af målsætningen I 2014 har PFA arbejdet på at indfri målsætningen for ansvarlig forretningspraksis på forskellige områder, herunder etablering af en styregruppe for skat og afgifter, udarbejdelse af en skattepolitik for PFA samt evaluering og forbedring af to ordninger: Whistleblower-ordningen og Code of Conduct for PFA s leverandører. Særlig indsats på skatteområdet PFA er som selskab, arbejdsgiver og investor omfattet af en række forhold inden for skatte- og afgiftsområdet. Det gælder bl.a. indenfor selskabsskat, moms, lønsumsafgift, lønmodtagerskat og pensionsafkastsskat. Skatteområdet er komplekst, og i 2014 har PFA etableret en styregruppe for skat og afgifter. Styregruppen besidder det samlede overblik over alle skatterelaterede aktiviteter og forhold i PFA. Den har til formål at sikre, at lovgivning om skatter og afgifter implementeres rettidigt og effektivt. I maj opdaterede Komité for god Selskabsledelse sine anbefalinger med en tilføjelse til anbefaling om, at det i visse tilfælde er relevant for bestyrelser at overveje at vedtage en skattepolitik. PFA har med udgangspunkt i anbefalingerne udarbejdet en skattepolitik, der forventes vedtaget i Skattepolitikken har til formål at samle de principper og den praksis, der er på skatteområdet i PFA, og at formalisere dette i en politik for området. Retningslinjer for at undgå hvidvask af midler I forbindelse med etableringen af PFA Bank i 2014 er der blevet udarbejdet og vedtaget interne retningslinjer, der skal forhindre, at banken misbruges til hvidvask. Det er således alle selskaber i PFA-koncernen, der har interne retningslinjer til at forhindre, at selskaberne misbruges til hvidvask af penge eller finansiering af terror. Hvert selskab i PFA-koncernen har udpeget en person på ledelsesniveau, der sikrer, at PFA overholder de pligter, der er pålagt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. De relevante medarbejdere modtager løbende undervisning af koncernens compliance-funktion i reglerne samt de interne kontrolrutiner på området. PFA er opmærksom på, at der ved bankdrift er en højere risiko for at blive udsat for misbrug til hvidvask af penge end ved pensionsopsparing. Dette afspejles bl.a. i undervisningen. I 2014 har der ikke været indberettet sager til myndighederne, hvor der har været mistanke om hvidvask. Ny whistleblower-portal Et af indsatsområderne for 2014 var at skabe større intern opmærksomhed om PFA s whistleblowerordning. Det blev gjort samtidig med, at PFA indførte en ny whistleblower-portal. Portalen er med til at gøre det enklere for medarbejderne at indberette alvorlige sager samtidig med, at anonymiteten er prioriteret højt. Den tidligere whistleblowerordning fra 2012 har også sikret medarbejderne anonymitet, men indberetningen er her foregået gennem udfyldelse af en fysisk blanket. Formålet med whistleblowing er at give en ekstra mulighed for at afdække ulovlige eller uforsvarlige forhold, der er i strid med PFA s værdisæt eller regler. Det drejer sig om alvorlige sager, der fx truer PFA s indtjening eller omdømme. Endvidere kan medarbejdere anmelde overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden. Der har ikke været anmeldelser via PFA s ordning for whistleblowing i PFA CSR-rapport 2014

11 Neonatalstrik modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i Code of Conduct i to spor Der har i 2014 fortsat været fokus på at forankre anvendelsen af PFA s Code of Conduct og selvevalueringsskema ved indgåelse af leverandøraftaler. Her har der været god og konstruktiv dialog for at få afklaret, hvordan de enkelte leverandører løfter deres samfundsansvar. Afhængig af leverandørens størrelse, produkt og leverandørkæde er der i langt de fleste tilfælde blevet spurgt ind til leverandørens konkrete aktiviteter. Et andet af indsatsområderne for 2014 var at effektivisere processen i forhold til mindre leverandører. Her har det ikke på samme måde som ved større leverandører været relevant at udfylde en selvevaluering. PFA evaluerede i løbet af året selvevalueringen i forhold til mindre leverandører og vurderede forskellige løsninger. Formålet med en Code of Conduct er at kunne fremsætte de forventninger, som PFA har til sine leverandører og i dialog med dem få overblik over, hvilke processer de har, der kan sikre, at de lever op til forventningerne. Forventningerne om at respektere menneskerettigheder og opføre sig ordentligt er de samme uanset størrelse af leverandør og leverandøraftale. Det, der har været i fokus, er processen for, hvordan leverandørerne forpligter sig til at efterleve principperne i PFA s Code of Conduct. PFA har derfor udarbejdet to spor, der skal anvendes, når der indgås aftaler med leverandører. For de kritiske leverandører, der leverer en central ydelse, som PFA er afhængig af for at kunne levere ydelser til kunderne, gælder den hidtidige praksis med at underskrive Code of Conduct og udfylde selvevalueringsskemaet. For de mindre leverandører, der ikke nødvendigvis er kritiske, men som er vigtige og en del af PFA s værdikæde, gælder i princippet de samme forventninger om at handle ansvarligt, hvilket de forpligter sig til ved at underskrive en hensigtserklæring. På den måde forventer PFA at effektivisere processen i forhold til de mindre leverandører. Den nye tilgang med de to spor lanceres i begyndelsen af Eksempel på dialog med en leverandør I forbindelse med kontraktforhandling med en større it-leverandør fik PFA med udgangspunkt i PFA s Code of Conduct startet en positiv og konstruktiv dialog om, hvordan leverandøren agerer og handler ansvarligt i de forskellige led af leverancen. Under dialogen blev PFA også præsenteret for leverandørens politik og prioriteter for forretningsetik og menneskerettigheder. PFA CSR-rapport

12 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSKULTUR Målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur handler om at skabe rammerne for medarbejder- og ledelsesudvikling samt om at kompetenceudvikle og gennemføre sundhedsindsatser for medarbejdere. Om indfrielse af målsætningen Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Antikorruption Ansvarlig værdiskabelse Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik PFA Brug Livet Fonden Relationer og dialog Kundedialog For at indfri målsætningen for ansvarlig virksomhedskultur har PFA arbejdet med gennemførelse af PFA som performanceorganisation, måltal og Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid politik for kvinder i ledelse, evaluering af målinger af medarbejderengagement, arbejdspladsvurdering (APV) og gennemførelse af projekt PFA Sundeffekt i PFA. Kompetencer og performancekultur I takt med at PFA udbygger sin performancekultur, er det vigtigt at medarbejderne har de kompetencer og værktøjer, der er nødvendige for at trives og få succes i en sådan kultur. 12 PFA CSR-rapport 2014 Medarbejderengagement Sundhed Kompetenceudvikling

13 BørneLungeFonden modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i For at understøtte performancekulturen har PFA Sundhed i PFA indført løbende performancesamtaler. Sigtet Et af indsatsområderne for 2014 var, at PFA gen- er klare kortsigtede mål for den enkelte, feed- nemførte et seks måneders forsøg med motion back fra leder til medarbejder med fokus på den via elastikøvelser for at nedbringe og forebygge styrkebaserede tilgang og feedback fra medar- medarbejdernes gener i ryg, nakke og arme. Det bejdere til ledere for at sikre rammebetingelser. blev gennemført via pilotprojektet PFA Sundeffekt, Engagementsmålingen 2014 viste, at 87 pct. af som blev testet i tre afdelinger i PFA. Elastikøvel- medarbejderne i PFA jævnligt afholder performan- serne er med til at forebygge negative effekter af cesamtaler, 70 pct. mener at performancesamta- stillesiddende adfærd i arbejdstiden. Der blev målt lerne tilfører værdi i form af bedre præstationer, på medarbejdernes sundhed før, under og efter mere engagement og egen dygtiggørelse, og 78 projektet, og resultaterne viste reduktion af skul- pct. mener, de har haft mulighed for at lære og der-, ryg- og armgener samt en forbedret arbejds- udvikle sig indenfor det sidste år. glæde og energi hos medarbejderne. Det er på den baggrund blevet vedtaget, at elastikøvelserne bliver Samlet set har PFA afholdt mere end 150 interne en del af den nye sundhedsstrategi, der skal sættes kurser for at udvikle medarbejdernes viden og for PFA i Dermed bliver elastikøvelser en del kompetencer inden for mange forskellige områ- af arbejdsdagen i PFA i løbet af der, herunder personaleledelse, rådgivningsforløb og projektledelse. Hertil kommer en række mindre PFA har fortsat samarbejdet med Kræftens kurser og træningsforløb. Bekæmpelse i projektet Fra bil til cykel. PFA har i løbet af året forbedret forholdene for cykelparkering og badeforhold samt fortsat tilbud om gratis service af cyklen på arbejdspladsen. I 2013 viste målinger, at godt hver femte medarbejder ofte cyklede til og fra arbejdet i PFA. Målsætningen for 2014 var at gå fra, at 21,5 pct. af medarbejderne dagligt cykler på arbejde til 30 pct. I 2014 endte vi på 26 pct. Det er ikke tilfredsstillende i forhold til målet men alligevel en fremgang. PFA CSR-rapport

14 PFA fortsatte tilbuddet om rådgivning til gravide medarbejdere. Der tilbydes rådgivning om både arbejdsmæssig, privat, fysisk og mental trivsel. Formålet er at undgå fysiske gener og ubehag grundet graviditeten og dermed minimere de graviditetsbetingede sygedage. Andelen af gravide medarbejdere, der deltager i rådgivningsforløbet, er steget, men effekten på det graviditetsbetingede sygefravær er usikker. Forsøget evalueres i løbet af Indfrielse af målet for andelen af kvinder i ledelsen Det overordnede mål for andelen af kvinder i PFA s ledelse er et minimum på 40 pct. Det mål har PFA opnået i 2014, hvor den samlede andel af kvindelige ledere var 41 pct. De to foregående år var andelen af kvindelige ledere 39 pct. Der er således et stabilt niveau i andelen af kvindelige ledere. PFA har også i løbet af året haft fokus på initiativer, der bl.a. handler om at sikre, at ansættelsesprocessen er kønsneutral, og at der er fleksibilitet for ledere med hensyn til at være til stede i bestemte tidsrum. Derudover blev ligelønsstatistikken drøftet i PFA s Samarbejdsudvalg, og i 2014 var konklusionen at tallene så pæne ud, og at der ikke var behov for yderligere tiltag. Kønsfordelingen på de tre ledelsesniveauer i PFA var i 2014: 49 pct. kvindelige teamledere, 38 pct. kvindelige chefer og 14 pct. kvindelige direktører. Der var ikke ved årets udgang nogen kvindelige koncerndirektører, og 10 pct. af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i PFA Holding og PFA Pension er kvinder. Der vil derfor fortsat være fokus på at øge andelen af kvinder i topledelsen. Her er det imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at tallene er meget påvirkelige af enkeltansættelser og opsigelser. PFA s politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen er fra Her findes målene for den kvindelige andel i bestyrelserne i PFA s selskaber for 2016 og For bestyrelser med tre medlemmer er målet, at der i 2016 skal være en tredjedel kvinder. Dette måltal er opfyldt ved udgangen af For bestyrelsen i PFA Holding er målet mindst 30 pct. kvinder i 2017, og for PFA Pensions bestyrelse er målet en tredjedel kvinder i PFA vil løbende rapportere om opfyldelse af måltal. Arbejdspladsvurdering 2014 Hvert tredje år gennemfører PFA den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). I 2014 blev vurderingen foretaget ved en spørgeskemaundersøgelse. Pilotprojektet PFA Sundeffekt i PFA Projektet varede fra januar til juni og omfattede tre områder i PFA på i alt 189 medarbejdere ved opstart. Projektet bestod i at lave elastikøvelser i 10 minutter tre gange om ugen. For at kunne måle effekten blev der målt før, undervejs og efter, projektperioden var afsluttet. 82 pct. af de adspurgte har udført elastikøvelser jævnligt, og omkring 4 pct. har ikke deltaget. Målingerne er baseret på deltagernes egen vurdering og viste bl.a.: En stigning i selvvurderet arbejdsevne: fra 60 pct. til 75 pct. En stigning i selvvurderet produktivitet: fra 39 pct. til 53 pct. Højere arbejdsglæde: fra 49 pct. til 58 pct. Højere selvvurderet energiniveau: fra 33 pct. til 41 pct. Højere selvvurderet fysisk helbred: fra 33 pct. til 48 pct. 14 PFA CSR-rapport 2014

15 82 pct. af de ansatte valgte at besvare spørgeskemaet. Overordnet viser APV en samme billede som seneste vurdering fra Der har i perioden været fokus på at arbejde med styring af temperatur, luft og lys, men medarbejdernes vurdering heraf viser, at der fortsat er udfordringer med dette, og at forholdene kan have negativ betydning for sygefraværet. Billedet er ikke entydigt, da der er en betydelig spredning i vurderingerne fra afdeling til afdeling. Men det står klart, at PFA s nuværende bygning (Marina Park), der er opført i begyndelsen af 1980 erne, ikke længere lever op til de krav til indeklima, som en kontorbygning anno 2014 bør gøre. Positivt er det derimod, at medarbejderne vurderer den fysiske belastning på arbejdet til at være moderat, deres indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen som god og deres engagement som højt. Arbejdsmiljørepræsentanterne har i 2014 haft opgaven med at hjælpe lederne med at lave handlingsplaner for hvert område i PFA en opgave der tidligere lå centralt i HR. Arbejdsmiljørepræsentanterne er tættere på de lokale problemstillinger og vil kunne generere nye idéer til arbejdet med arbejdsmiljøet. Fremgang i medarbejdertilfredshed PFA har igen i år kunnet konstatere, at medarbejdertilfredsheden er steget. I 2014 anvendte PFA den nye metode til at måle tilfredsheden, som blev udviklet i Det er en enklere undersøgelse, der har særlig fokus på PFA som performanceorganisation. Der var i 2014 en svarprocent på 87. Resultaterne viser, at medarbejdertilfredsheden er steget fra 74 til 77 (ud af et indeks på 100). Samtidig er andelen af medarbejdere, som vil anbefale andre at søge job i PFA, steget fra 75 til 77. PFA har mange forskellige aktiviteter for medarbejderne. Der har bl.a. været initiativer for at involvere medarbejdere i fx velgørenhedsløb og reduktion af madspild. Derudover har PFA i 2014 samarbejdet med Landsforeningen Autisme om at lave små informationsfilm, der er med til at sætte fokus på, hvordan det føles at leve med autisme. Og PFA har gennem Projekt Opportunity haft en medarbejder med autisme ansat, som har løst en række opgaver og været integreret i sit team i PFA. De forskellige initiativer, hvor PFA er med til at bakke op om diverse udfordringer i samfundet, bidrager også til medarbejdertilfredsheden. PFA CSR-rapport

16 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE PRODUKTER OG YDELSER Målsætningen for ansvarlig værdiskabelse handler om, at produkter, rådgivningsydelser og investeringsprocesser skaber værdi for kunderne på ansvarlig vis. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen Når det handler om at skabe ansvarlige produkter og ydelser, har PFA fortsat arbejdet med at forenkle Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog kommunikationen om pension og lanceret en ny digital platform. En anden ting, der skaber værdi for Skattepolitik kunderne, er PFA s indsats for at forebygge gener og Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid arbejdsskader og for at hjælpe syge medarbejdere Medarbejderengagement tilbage til arbejdet. Mit PFA kundernes nye overblik PFA prioriterer at kunne give kunderne et nemt og enkelt overblik over tallene i deres pensionsordning. Samtidig ønsker PFA at kunne give et præcist billede af, hvad der venter en som pensionist. Det mener PFA, skaber værdi for kunden. PFA lancerede i 2014 Mit PFA en portal der samler de individuelle tal, personlige oplysninger og anbefalinger, der er relevante for den enkelte kunde. Mit PFA indeholder en række inspirerende selvbetjeningsværktøjer og guides. For at få fuldt udbytte af portalen skal kunden udfylde de tal, PFA ikke har adgang til. Mit PFA findes også som en app, og er let at tilgå. Formålet er, at kunderne har et sted, hvor de kan samle deres 16 PFA CSR-rapport 2014 Sundhed Kompetenceudvikling

17 Hjerneskadeforeningen modtog støtte fra PFA Brug Livet Fonden i informationer, hurtigt og nemt få adgang til dem og dermed følge med i, hvordan deres opsparing og afkast udvikler sig. Det er med til at gøre pensionsemner til en integreret del af kundernes hverdag. Mit PFA blev lanceret i slutningen af juni 2014 og har på de første seks måneder haft besøg. Det er markant højere end antallet af besøg i årets første seks måneder på den tidligere kundeportal, Min Pension, som var Forebyggelse med høj effekt PFA introducerede ultimo 2013 sundhedsscreeninger til virksomheder med en pensionsordning i PFA. Sundhedsscreeningen er en her-og-nu måling af medarbejdernes sundhedstilstand og et værktøj for medarbejdere og virksomheder til at prioritere indsatser og opnå høj effekt af deres forbyggende sundhedsindsats. I 2014 gennemførte PFA en lang række sundhedsscreeninger og har derigennem fået et validt datafundament til at kunne se generelle tendenser og udfordringer. Formålet var dels at undersøge, om tidligere forskningsresultater på området kunne bekræftes, dels at samle viden og data for bedre at kunne udvikle initiativer, der matcher kundernes behov. Undersøgelsen bekræftede forskningsresultaterne og viste bl.a., at jo sundere medarbejderne er, jo højere vurderer de deres egen produktivitet og evne til at varetage deres arbejde. Med udgangspunkt i resultaterne fra sundhedsscreeningen udvikler PFA løsninger til kunderne i forhold til rådgivning, analyse og sundhedsstrategi inden for områderne: Fysisk og mental sundhed samt kost og livsstil. Formålet er at sikre en varig effekt og forandring hos kunden både til glæde for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Effekten af de indsatser, der er gennemført sammen med kunderne i 2014, er blevet målt. Resultaterne viser en gennemsnitlig forbedring af energiniveauet hos medarbejderen på 22 pct. Samtidig er produktiviteten øget med 17 pct., og arbejdsglæden er steget med 26 pct. Den opsamlede data og erfaringerne fra området indgår også i det samarbejde, PFA har opstartet med større kunder, der ønsker at udarbejde en overordnet sundhedsstrategi, hvor der sættes fokus på den enkeltes sundhedsadfærd. Samarbejdet med sundhedsstrategier hos kunderne er et område, PFA vil have fokus på i PFA CSR-rapport

18 Om PFA s sundhedsscreening Sundhedsscreeningen er foretaget online via omfattende spørgeskemaer, hvor der spørges ind til kost, motion, rygning, alkohol, søvn samt medarbejderens fysiske og psykiske velbefindende. På basis af de videnskabeligt udarbejdede spørgsmål tildeles den enkelte medarbejder et Sundhedstal fra Sundhedstallet er inddelt i kategorierne sund, mindre sund eller usund. Det gennemsnitlige Sundhedstal er 75, og PFA anbefaler et Sundhedstal på 70 eller højere. Hele 97 pct. af dem, der får bedømmelsen sund eller meget sund, vurderer deres produktivitet til at være høj eller meget høj. Blandt dem, der lever usundt, vurderer 17 pct., at de har en lav eller moderat produktivitet. 72 pct. af de medarbejdere, der får vurderingen sund, angiver, at de har en meget høj arbejdsevne, mens kun 45 pct. af de usunde mener, at deres evne til at varetaget arbejdet er meget høj. Arbejdsevnen er en grundlæggende faktor for produktiviteten. Medarbejderne i screeningen er samlet relativt sunde, men der er stadig meget at tage fat på. Undersøgelsen viser nemlig, at 59 pct. af deltagerne ikke lever op til anbefalingerne om daglig fysisk aktivitet, 30 pct. angiver, at de har søvnproblemer og 35 pct. er overvægtige. Succes med Aktiv Skadesbehandling I 2014 har PFA fortsat med at have fokus på at hjælpe syge kunder tilbage på arbejdsmarkedet via Aktiv Skadesbehandling. Formålet er at sætte ind med en tidlig og effektiv indsats og undgå langvarig sygdom, hvor der er risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Det skaber værdi for den enkelte kunde, for virksomheden og for samfundet. Der findes ingen typiske forløb på Aktiv Skadesbehandling, da alle sygdomsforløb er unikke. Derfor er det vigtigt at hjælpen tildeles individuelt og i et forløb, hvor det kan tilpasses kundens aktuelle behov. Aktiv Skadesbehandling omfatter både reaktivering, forebyggelsessager, bevillinger og behandlinger. PFA s Aktiv Skadebehandling har i 2014 vurderet sager og haft dialog med 410 kunder, som har fået sparring og hjælp. Der har været en markant stigning i reaktiveringer og forebyggelsessager. Uddrag af forløb med Aktiv Skadesbehandling En kunde blev sygemeldt i maj 2013 grundet en blodprop i hjernen. Kunden kom via Helbredssikringen til undersøgelse på Privathospitalet Mølholm og fik også psykologbehandling via Helbredssikringen. Fra oktober 2013 fik kunden en aftale med sin arbejdsgiver om at genoptage arbejdet med få timer om ugen samtidig med, at kunden var kommet under kommunal genoptræning. Følgerne efter blodproppen var ikke meget svære, og prognosen blev anset for god. PFA valgte derfor via Aktiv Skadesbehandling at bevillige betaling af neuropsykologisk undersøgelse og efterfølgende kontrol på Mølholm. Og senere fik kunden tildelt yderligere psykologbehandling. PFA bevilgede også udbetaling af Tab Af Erhvervsevne til arbejdsgiver for at hjælpe til med, at kunden kunne fastholde sit arbejde. Kunden trappede langsomt sit arbejde op, og fra begyndelsen af september 2014 kunne kunden arbejde mere end halv tid. Kunden har gennem forløbet genvundet mere end halvdelen af erhvervsevnen, og udbetalingen af Tab Af Erhvervsevne blev derfor stoppet. 18 PFA CSR-rapport 2014

19 Samarbejde om rådgivning ved kritisk sygdom og død Hvert år oplever mange familier at skulle takle sygdom og dødsfald. PFA er i kontakt med mange af disse familier, der enten får brug for at få udbetalt en livsforsikring eller får brug for deres forsikring af Kritisk Sygdom eller Tab Af Erhvervsevne. Et af indsatsområderne for 2014 har været at evaluere på samarbejdet med Børn, Unge & Sorg og at styrke samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Formålet med PFA s samarbejde med Børn, Unge & Sorg har været at gøre PFA s kunder opmærksomme på muligheden for at få hjælp til de børn og unge, der oplever en svær sygdomssituation eller dødsfald i familien. I sådanne situationer er det oftest børns behov, der overses. Samarbejdet med Børn, Unge & Sorg startede i slutningen af PFA har informeret om mulighederne for rådgivning og hjælp, der tilbydes børn og unge. Det har imidlertid været svært at måle konkret på effekten. Derfor har PFA besluttet at fortsætte projektet endnu et år for at opnå bredere erfaring, inden der laves en samlet evaluering. PFA har to års erfaring fra samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Hjernesagen og Scleroseforeningen. Samarbejdet består i, at PFA tilbyder et års medlemskab af en af de fire foreninger til de kunder, der tildeles udbetaling ved Kritisk Sygdom inden for de områder, foreningerne dækker. Formålet med samarbejdet er at sikre, at kunderne får mulighed for støtte og rådgivning fra fageksperter og patientforeningerne. I 2014 fik 1269 kunder tilbudt medlemskab af en af de fire foreninger. 38 pct. af dem valgte at tage imod et medlemskab. Dette er en stigning fra sidste år, hvor 34 pct. ud af 834 kunder tog imod tilbuddet. Tilbud om medlemskab fordeler sig på følgende måde: Scleroseforeningen Hjernesagen Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen PFA CSR-rapport

20 ANSVARLIG VÆRDISKABELSE ANSVARLIGE INVESTERINGER Målsætningen er at sikre, at PFA s investeringsafkast opnås med respekt for menneskerettigheder, miljø og internationalt anerkendte normer. Ansvarlige produkter Bæredygtig drift Ansvarlige investeringer Code of Conduct Ansvarlig værdiskabelse PFA Brug Livet Fonden Om indfrielse af målsætningen PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer danner rammen for arbejdet med ansvarlige Antikorruption Ansvarlig forretningspraksis Forretningsansvar og etik Relationer og dialog Kundedialog investeringer. Det er en løbende proces, hvor der træffes beslutninger om, hvor grænsen går for, hvad PFA kan og vil være sat i forbindelse med, når Skattepolitik Ansvarlig virksomhedskultur Kundetillid vi investerer. PFA s Responsible Investment Board har i 2014 truffet en række konkrete beslutninger, der har betydning for udviklingen af ansvarlige Politik baseret på internationale principper Udgangspunktet for PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer er FN s principper og andre internationale normer og konventioner. Det betyder, at PFA forventer, at de lande og selskaber, der investeres i, efterlever bredt anerkendte internationale normer og konventioner. PFA er medunderskriver af FN Global Compact og sætter bl.a. gennem arbejdet med ansvarlige investeringer fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i screeningsprocessen. PFA bakker op om de seks FN-baserede principper for ansvarlige investeringer (Principles for Responsible Investment), og de er en integreret del af den måde, PFA arbejder med ansvarlige investeringer. PFA trådte ud af organisationen PRI i 2013, sammen med en række andre danske investorer, efter en længere dialog med PRI om deres ledelsesforhold. Organisationen PRI har til formål at fremme de FN-understøttede principper for ansvarlige investeringer. Som ansvarlig investor fortsætter PFA arbejdet med at omsætte principperne til handlinger i hverdagen, ligesom PFA rapporterer om udfordringer, fremskridt og resultater af screeninger og aktivt ejerskab i denne rapport og på pfa.dk. PFA CSR-rapport Sundhed Kompetenceudvikling investeringer i PFA. 20 Medarbejderengagement 2014

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN

FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN Politik PFA s politik for forretningsansvar og etik forbinder forretningens strategi med forretningens samfundsansvar. Som landets største pensionsselskab forvalter

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj

In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP. Fast Track - Værktøj In- og ekstern rapportering Rapporteringssystem GRI COP Fast Track - Værktøj Indhold In- og ekstern rapportering / rapporteringssystem / GRI / COP... 2 Indledning... 2 Din rolle som advokat... 3 Rapportering

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SAMFUNDSANSVAR HOS PFA

SAMFUNDSANSVAR HOS PFA CSR-RAPPORT 2015 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater PFA CSR-rapport 2015 1 CSR-RAPPORT 2015 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD PFA på vej mod 2020 3 PFA i tal og overblik

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere