1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?"

Transkript

1 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? AUG 2009

2 Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet med hæftet er at give dig et nemt og hurtigt overblik over de vigtigste områder i forbindelse med din ansættelse. Her kan du finde adresser, webadresser og relevante telefonnumre samt navne på de myndigheder, du kan få brug for. Mangler du yderligere information, vil en del kunne findes på Forsvarets hjemmeside: Hæftet er et levende materiale og er derfor kun et øjebliks billede af oplysninger, dvs. telefonnumre, webadresser og navne og skal derfor løbende holdes ajour, som oplysningerne ændrer sig. Derfor bliver hæftet placeret på 1. Eskadres hjemmeside på FIIN (Forsvarets Interne IntraNet), samt på internettet. Her vil den blive holdt ajour, og opdateringer vil derfor altid være tilgængelig og kunne downloades. Per Frank Hansen Eskadrechef Opdateret 27. august 2009

3 Indholdsfortegnelse Side 2 Præsentation af 1. Eskadre 3. Skibsorganisationen i 1. Eskadre 4. Forsvarets Personeltjeneste 4. Portalen NY I FORSVARET 5. Pårørendeportal 5. Pårørendetelefon 5. Forsvarets Socialrådgivere 6. Forsvarets Mobilitetsstøtte (omstillingsrådgivning/tilflytterhjælp) 6. Sundhedsrådgivning 6. Forsvarets psykologer 7. Arbejdsskader og erstatning 8. Forsvarets/Søværnets præster 8. Forsvarets Pårørende Portal på 8. Medarbejderportalen 9. KA Rådgivere 9. Stress rådgivere (coaches) 9. Forsvarets Sygemeldingskontor 10. Forsvarets Barselskontor 11. Forsvarets Regnskabstjeneste 11. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor 11. Forskud på tjenesterejser 11 Afregning af tjenesterejser 12. Sundhedstriaden 13. Krav til træning tilstandsprøven 13. Arbejdstidsplanlægning 14. FOKUS 15. Kompetenceudvikling 16. Kompetencefonden 17. Civiluddannelse 18. Lønadministration 18. NY LØN 20. Fagforening og A-kasse Telefonnumre 1. Eskadre Stab 22. Kontrolpunkter 1. Eskadre 23. Telefonnumre udstikkere Søværnet 25. Telefonnumre Lønsagsbehandlere FPT 26. Øvrige telefonnumre

4 Præsentation af 1. Eskadre Kort fortalt er 1 Eskadre en mangeartet virksomhed, som skal fungere 24 timer i døgnet, året rundt til løsning af specielt de nationale opgaver. 1. Eskadre er derfor altid til stede i såvel syddanske farvande som i Nordatlanten, for at udføre farvandsovervågning, suverænitetshåndhævelse, fiskeriinspektion, søopmåling, søredning, forureningsbekæmpelse, isbrydning, uddannelse af personel, herunder kadetter og værnepligtige samt sejlads med kongeskibet. I Nordatlanten løses opgaverne af 1. Eskadres enheder i form af inspektionsskibe, inspektionsfartøjer og inspektionskuttere og ikke mindst deres besætninger. I de syddanske farvande udføres disse opgaver tilsvarende af patruljefartøjer og miljøfartøjer. Suverænitetshævdelsen omfatter såvel det geografiske område som udnyttelsen af havets resurser. Hertil kommer, at udviklingen i verdenssamfundet siden 1990 har bragt eskadrens skibe så langt omkring som Vestindien, Middelhavet, Sydøstasien og Sydafrika, og i 2006/07 gennemførtes forskningsekspeditionen Galathea 3, hvor inspektionsskibet VÆDDEREN blev ombygget til formålet og sejlede jorden rundt på 8 måneder. I 2008 deltog tillige kommandoskibet THETIS i World Food Programme. Alt sammen aktiviteter, der promoverer søværnet og den danske stat. Eskadrens enheder sejler ca sømil om året, eller det der svarer til 13 gange rundt om jorden ved ækvator. I gennemsnit sejler hver af de 630 medarbejdere i eskadren ca dage om året. 1. Eskadre ledes af en kommandør, som er ansvarlig for opstilling af enheder, der løser søværnets nationale opgaver. Eskadren har en stab på 26 personer, der primært er placeret på Flådestation Frederikshavn og et mindre element på Flådestation Korsør. Staben ledes af en kommandørkaptajn og omfatter operativt, teknisk og administrativt personale. Stabens opgave er at administrere eskadrens enheder på områderne økonomi, bemanding, uddannelse, skibenes indsættelse og vedligeholdelse. Staben har tillige ansvaret for kompetenceudvikling samt ikke mindst tilsikre, at der er en god medarbejdertrivsel og hersker et godt arbejdsklima så alle medarbejdere er glade for og stolte af at gøre tjeneste i eskadrens enheder, så opgaverne løses professionelt og sikkert. 2

5 Skibsorganisationen i 1. Eskadre DIV 11 2 NY DIV 12 4 NY DIV 13 5 NY DIV 14 DIV 15 DIV 16 DIV 17 DIV 19 Udenfor DIV Udenfor DIV Skibe Basehavn Hovedopgaver Inspektionsskibene THETIS, 1 FRH Fiskerikontrol, suverænitetshåndhævelse VÆDDEREN, HVIDBJØRNEN og og sø- TRITON redning ved Grønland og Færøerne Patruljefartøjerne FREJA, DIANA, 3 KOR Farvandsovervågning og NAJADEN, HAVFRUEN, NYMFEN og søredning i danske farvande Patruljekutter THURØ Sejlkutterne THYRA og SVANEN FRH Skolesejlads Skolefartøjerne ERTHOLM og AL- HOLM Isbryderne DANBJØRN, ISBBJØRN og THORBJØRN Miljøskibene METTE MILJØ og GUNNAR THORSON (Skibene er fra sep placeret i FRH) Miljøskibene MARIE MILJØ og GUNNAR SEIDENFADEN Inspektionskutteren TULUGAQ Inspektionsfartøjerne KNUD RAS- MUSSEN og EJNAR MIKKELSEN KOR FRH KBH KOR FRH Skolesejlads Isbrydning Indsatsskibe ved olieforurening i danske farvande samt farvandsovervågning Indsatsskibe ved olieforurening i danske farvande samt farvandsovervågning Fiskerikontrol, suverænitetshåndhævelse og søredning ved Grønland og Færøerne Kongeskibet DANNEBROG FRH Sejlads med de kongelige SØ-OPMÅLINGEN med 3 opmålingsfartøjer BIRKHOLM, FYRHOLM og SKA12. Herudover O-1 og O-2 samt Jens Sørensen HOLMEN Opmåling af danske og grønlandske farvande samt udarbejdelse af søkort. 1 FRH forkortelse af Frederikshavn 2 Træder i kraft 01/ KOR er forkortelse af Korsør 4 Træder i kraft 01/ Træder i kraft 01/

6 Forsvarets Personeltjeneste (FPT) Hvad er FPT? FPT er Forsvarets overordnede personaleansvarlige myndighed, som ansætter og afskediger alt personel i Forsvaret -herunder dig. Hvornår bruger du FPT? Alle i Forsvaret, -både civilt og militært personel, har tilknyttet en udstikker i FPT. Din udstikker er ansvarlig for din overordnede tjenesteplanlægning og kompetenceudvikling. Dvs. hvis du ønsker at skifte eskadre, ændre din tjenestegren, søge tjenestefrihed eller bare ønsker orlov, så skal du kontakte din udstikker. Din udstikker kan også hjælpe dig i f. m. kompetenceudvikling. Din udstikker vil også gerne være dig behjælpelig med råd i f. m. dine fremtidige karrieremuligheder. Har du spørgsmål til din løn, er det også FPT du skal kontakte. Her sidder den lønsagsbehandler, der er ansvarlig for udbetalingen af din løn. Bagerst i hæftet finder du telefonnumre på udstikkere og lønsagsbehandlere. Hvis du har spørgsmål eller evt. problemer er det dog altid til en start -en god ide, at gå til din egen Banjermester/NK eller aktuelle sagsbehandlere i 1. Eskadre. De vil, som oftest, kunne hjælpe dig og vil henvise dig til FPT, hvis du har spørgsmål, de ikke kan besvare. Husk tillige, at det er eskadren, der disponerer dig. Dvs. hvis du ønsker at sejle på en anden enhed eller ønsker landtjeneste, er det eskadren (EBM/CH-P), du skal kontakte. Portalen NY I FORSVARET Ny i Forsvaret er et portalområde på FIIN, som er rettet mod nyansatte I Forsvaret civile som militære. På Ny i Forsvaret kan du finde information om: Praktiske forhold når man er ansat i Forsvaret 4

7 Medarbejdergoder Sundhed og Trivsel Karriere- og kompetenceudvikling Ansættelsesforhold Forkortelser og gradstegn Kontaktoplysninger Osv. Portalen findes på FPT hjemmeside på FIIN. Pårørendeportal Med Forsvarets pårørendeportal behøver du og dine pårørende kun at gå èt sted hen for at finde den støtte og hjælp, som Forsvaret tilbyder. Pårørendeportalen kan findes på internettet på Her har Forsvaret samlet alle oplysninger om: Pårørendetelefonen, Socialrådgivere, Forsvarets Mobilitetsstøtte / omstillingsrådgivning, psykologer, socialrådgivere, arbejdsskader og erstatning, sundhedsrådgivning og præster. Pårørendetelefonen Indgangsvinklen til Forsvaret, når pårørende til en af Forsvarets ansatte har brug for hjælp, kan være at ringe til Pårørendetelefonen på: Alle hverdage fra samt alle ugens dage fra Pårørendetelefonen er bemandet med socialrådgivere, som kan hjælpe dig med at finde rundt i Forsvarets tilbud til dig som medarbejder eller pårørende. Forsvarets Socialrådgivere Som medarbejder eller pårørende kan du tale med Forsvarets socialrådgivere om spørgsmål eller problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, tilskadekomst, langvarig sygdom, separation/skilsmisse og økonomi. Find kontaktoplysninger på Forsvarets Socialrådgivere under Pårørendeportalen på eller kontakt Socialsektionens hovedkontor på tlf Det er også muligt at kontakte sektionen ved at sende en mail til: for at høre, hvilken socialrådgiver, du kan henvende dig til. 5

8 Forsvarets Mobilitetsstøtte (omstillingsrådgivning/tilflytningshjælp) Forsvarets Mobilitetsstøtte er et tilbud til Forsvarets medarbejdere og dig som pårørende, hvis I skal udstationeres eller skal flytte til nyt tjenestested i en anden landsdel. Det er Forsvarets Job- og Uddannelsesrådgivere, der tager sig af spørgsmål indenfor Mobilitetsstøtteordningen. Det kan dreje sig om spørgsmål vedr. flytning, boligforhold samt job- og uddannelse. Kontakt: FPT-KA4 Holmen Søminegraven, Bygn København K. Telefon FPT-KA4 Midt- og Sydjylland Flyvestation Karup, Herningvej Karup Telefon: FPT-KA4 Nordjylland Hjørring Kaserne, Arsenalvej 9800 Hjørring Telefon FPT-KA4 Sjælland og Bornholm Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej Vordingborg Telefon: Garderkasernen Høvelte Høveltevej Birkerød Telefon: Sundhedsrådgivning Forsvarets sundhedstjeneste forestår bl.a. helbredsmæssige undersøgelser af Forsvarets personel før, under og efter udsendelse. Forsvarets sundhedstjeneste har også brug for dig. Som pårørende kan du medvirke til, at din søn, datter, hustru eller kæreste kommer til lægen ved det tjenestested, hvor vedkommende er tjenestegørende. Det kan sikre, at der ikke bringes smitte hjem til Danmark. Navn og telefonnr. til kontaktperson kan findes på Pårørendeportalen på Forsvarets Psykologer Institut for Militærpsykologi (IMP) yder psykologisk bistand ved voldsomme hændelser til danske soldater i både national og international tjeneste (udsendelse / udstationering) samt deres pårørende. For pårørende kan det f.eks. være hjælp til at håndtere det psykiske pres og de bekymringer, som pårørende oplever i forbindelse med deres nærmestes udsendelse. 6

9 Det kan også være psykologsamtaler til pårørende, som oplever, at deres nærmeste har uhensigtsmæssige efterreaktioner på oplevelser, han/hun har haft i forbindelse med sin udsendelse. Det kan være, at soldaten har svært ved at tilpasse sig en normal hverdag efter en udsendelse, og det går udover familielivet eller parforholdet. Ved disse problemer vil der være mulighed for at få parsamtaler eller individuelle samtaler. Pårørende kan søge hjælp ved at henvende sig til Institut for Militærpsykologi, som så vil vurdere, hvordan den pårørende bedst kan hjælpes. Instituttets psykologer har tavshedspligt. Ingen information vil derfor blive bragt videre til militære eller civile myndigheder. Al bistand er desuden gratis, hvis problemerne direkte kan relateres til det at have en nærstående pårørende udsendt gennem Forsvaret. Kontakt: Forsvarets Psykologer Tlf (bed om en aftale med vagthavende psykolog) Man-tirs: Ons-fred: Krisevagttelefonen Tlf Man-fred: Lør-søn og helligdage: På er det desuden muligt at downloade følgende publikationer: Når du sendes ud, Mens I er væk fra hinanden og Når du kommer hjem. Arbejdsskader og erstatning Hvis dit familiemedlem kommer ud for en arbejdsskade (enten ulykke eller erhvervssygdom), eller du som pårørende har brug for råd og vejledning om godtgørelse eller erstatning, kan du rette henvendelse til Arbejdsskade- og Erstatningskontoret (FAEK). FAEK, der er en del af Forsvarets Personeltjeneste (FPT), behandler alle anmeldelser om arbejdsulykker og andre krav på erstatninger. FAEK står til rådighed for ansatte og pårørende, og vil hjælpe og rådgive jer om gældende regler og lovgivning. Liste over sagsbehandlere indenfor erstatningssager og arbejdsskader kan findes på Pårørendeportalen på Her er det også muligt at downloade informationshæftet Hvis du kommer til skade. Forsvarets/Søværnets Præster Der følger altid en præst med, når en dansk militærenhed udsendes I international tjeneste. Udover at tage sig af kirkelige handlinger er det også en væsentlig opgave for præsten at være samtalepartner med soldaterne og eventuelt rådgive dem. Det gælder også i personlige spørgsmål og alt vedrørende deres familie og pårørende. Den udsendte præst vil derfor i nogle tilfælde kontakte dig som pårørende. 7

10 Men der er også en værnspræst hjemme ved de militære enheder i Danmark. 1. Eskadres præst er underlagt søværns provsten, som er tilknyttet Holmens kirke. Provsten kan selvfølgelig kontaktes, men det er eskadrens præst, der anvendes som kontaktperson. Alle pårørende er velkomne til at kontakte og få en samtale med præsten. Det kan være personlige problemer i forbindelse med en evt. udsendelse, bekymringer for den udsendte eller noget andet. Kontakt: Orlogsprovst Ejgil Bank-Olesen Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 København K. Telefon: Eskadre Præst Lene Wadskær Munch Bygaden Kirke Hyllinge Telefon: Mobil Forsvarets Pårørende Portal på I januar måned 2009 gik Forsvaret på Facebook og oprettede Forsvarets Pårørende Portal. Portalen er etableret på tværs af Forsvarets forskellige værn og administreres i det daglige af Forsvarets Personeltjeneste. Medarbejderportalen Medarbejder portalen findes på FIIN og er stedet, hvor samtlige medarbejdertilbud samles. Her kan du finde navne på rejseselskaber, som tilbyder Forsvarets ansatte tilbud på rejser. Oplysninger om firmaer, som tilbyder rabat på IT udstyr, rabat på fitnes, rabat på forsikringer osv. Find medarbejderportalen på FPT hjemmeside på FIIN. 8

11 KA rådgivere Hvis du som medarbejder i Forsvaret bliver udsat for mobning, bliver del af en konflikt, krænkende adfærd, stress osv. kan du tale med en KA rådgiver. Han/hun er uddannet til at kunne hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du skal gribe situationen an. KA rådgiverne fører ikke journal og skriver intet ned, hvorfor det ikke vil være muligt for din chef eller andre at få aktindsigt i sagen. Ligeledes har KA rådgiverne tavshedspligt, hvorfor du roligt kan fortælle dem præcis, hvad sagen handler om. Der er placeret KA rådgivere rundt i landet. Navne og telefonnumre findes på FPT hjemmeside på FIIN under Portalen Rådgivning i Forsvaret. Portalen findes på FPT hjemmeside under FPT emneoversigt og støtte og krisehjælp. Stress rådgivere I det daglige, også i det offentlige rum, omtales det at have travlt ofte som at være stresset. Men der er stor forskel på at have travlt og at være stresset. Stress er ikke et modefænomen, men en fysisk og psykisk påvirkning af organismen, der på kort sigt kan være sund og lærerig, men på lang sigt invaliderende eller direkte livsfarlig. Derfor er det vigtigt at vide, hvad stress er, hvordan man både kan forebygge stress og hvordan man kan hjælpe sig selv eller andre til at håndtere stress. Hvis du har mistanke om, at du kan have eller er ved at få stress, eller hvis du gerne vil hjælpe en kollega, kan du finde hjælp hos socialrådgiverne, lægerne, din sikkerhedsorganisation og/eller din nærmeste chef. En del af KA rådgiverne er også uddannet som stress coaches, hvorfor du også kan søge hjælp hos dem. Forsvarets Sygemeldingskontor Sygemeldingskontoret, god morgen. Ring Medarbejdere på sygemeldingskontoret sidder parate til at modtage din syge- eller raskmelding mellem kl og Du oplyser blot MA-nummer eller CPR-nummer, sygdommens varighed hvis muligt og du kan lægge vigtige beskeder til din chef eller kollegaer. 9

12 Tre ting du bør huske: 1. Du skal selv huske at raskmelde dig. Det kan ske ved at ringe på eller allerbedst ved at returnere den mail om sygemeldingen som du vil få, hvis du har din egen PC er. 2. Alternativt kan en mail sendes på FIIN : fpt-ktp-sygemeldingskontoret eller en på 3. Barns første sygedag skal ikke meldes til sygemeldingskontoret, men aftales med chefen. Sagsbehandlere vedr. indhentning af lægeerklæring CPR-nr. Stabsnr. Telefonnr FPT-KA FPT-KA FPT-KA FPT-KA Bemærk, at hvis du har omsorgstimer på din frihedskonto, betyder det (hvis du har behov for det), at disse timer vil kunne bruges i forlængelse af evt. sygdom Forsvarets Barselskontor Skulle du komme i den lykkelige situation, at der er en familieforøgelse i vente, eller du har planer om afvikling af anden barselsrelateret orlov, kan du kontakte Barselskontoret. Hos Barselskontoret kan du søge information og få svar på alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med barsel, fødsel, adoption, omsorgsdage m.v. På Barselskontorets hjemmeside på FIIN kan du desuden finde relevante blanketter og oplysninger, du har brug for til anmeldelse af graviditets- og barselsrelateret orlov. Har du brug for yderligere information eller er du i tvivl om noget, så kontakt vores sagsbehandlere ved Barsels kontoret, hvor yderligere 6 information kan hentes: Cpr-nr. Stabsnr. Telefonnr FPT-KA FPT-KA FPT-KA FPT-KA Det er muligt at finde en brochure vedr. Barselsaftalen for ansatte i Staten på FPT hjemmeside på FIIN og downloade den herfra. 10

13 Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) Hvornår bruger du FRT? Når du skal have afregnet dine tjenesterejser eller evt. have udbetalt forskud på en tjenesterejse. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor Forskud på tjenesterejser Ønsker du forskud på din tjenesterejse, er der 2 måder at anmode om forskud på. bankdage efter anmodning. 1. Har du adgang til FIIN, kan du selv anmode FRT direkte om forskud inde på FRT hjemmeside under rejsesektionens hjemmeside:http://ffi.forsvaret.fiin.dk/c4/c12/c6/rejsesektionen/d efault.aspx Gå videre ind under rejser, og udfyld blanketten og send den elektronisk til rejsesektionen i FRT. Forskud bliver indsat på din bankkonto senest 4 2. Har du ikke adgang til FIIN, er Betina Nielsen 1. Eskadre rejsekontor behjælpelig. Hun anmoder FRT om et forskud på vegne af dig. Afregning af tjenesterejse I forbindelse med tjenesterejser skal du sørge for at dine bilag samt rejsebeskrivelse indsendes senest 5 dage efter rejsens afslutning til FRT. Dette kan gøres på forskellige måder: 1. Hvis du selv har adgang til DeMars og har en DeMars profil med adgang til tastning af egen rejse, skal du selv registrere dine bilag og sætte din rejse i status rejse foretaget. Bilag og evt. rejsebeskrivelse samt kilometerseddel skal herefter sendes i en rejsekuvert til FRT. 2. Har du ikke selv adgang til DeMars, men i stedet har en Banjermester eller NK, som har en DeMars rejseprofil, afleverer du dine bilag til tastning hos ham. Han vil herefter iværksætte fremsendelse af aktuelle bilag til FRT. 11

14 3. Er din besætning hjemme på frihedsafvikling, eller har skibet ikke en Banjermester/NK med adgang til administration af rejser i DeMars, sender du dine bilag i en rejsekuvert senest 5 dage efter endt rejse til Betina, som herefter taster din rejse i DeMars og videresender dine bilag til FRT. Rejsekuvert og blanketten rejsebeskrivelse får du på dit skibskontor eller ved at kontakte Betina,1. Eskadre rejsekontor. HUSK altid at gemme ALLE bilag, som f.eks. togbilletter, taxabon er, flybilletter(også selv om de er betalt af Forsvaret), færge- og brobilletter. Det er en rigtig god ide at tage kopi af alle dine bilag, inden du sender dem til Betina eller FRT. Ved kørsel i egen bil, skal du udfylde en kilometerseddel, som skal indsendes sammen med dine øvrige bilag i rejsekuverten. Du får refunderet km-penge, såfremt det er godkendt på forhånd at du må benytte egen bil. Det er dog kun i særlige tilfælde, at du vil få godkendt kørsel i egen bil. Er du i tvivl om noget, så spørg altid din Banjermester/NK eller ring til Betina på tlf Sundhedstriaden. Som ansat i Søværnet skal du godkendes til et Sundhedsbevis for Søfarende (blåt bevis). Beviset består af 3 dele. - Helbredsundersøgelse(Læge/Tandlæge) - Vaccination - Træningstilstandsprøve Det blå bevis skal fornyes hvert andet år, men du skal dog både til tandlæge og bestå din træningstilstandsprøve HVERT år. 12

15 Krav til træningstilstandsprøven: Mænd Kvinder TEST ALDER *STYRKETEST: -FORSIDE -RYGSIDE -**ARMSTRÆK UDHOLDEN- HED: LØB 3000 M UDHOLDEN- HED: CYKLING 20 KM UDHOLDEN- HED: GANG 8 KM Arbejdstidsplanlægning Din personlige planlægning udarbejdes i samarbejde med din Banjermester/NK. I planlægningen indgår afvikling af ferie og optjent frihed samt kurser, som du er blevet tilmeldt. Du har som medarbejder i Forsvaret krav på at få udleveret kopi af din planlægning, og 1. Eskadre tilstræber, at du altid kinder din tjenesteplanlægning minimum 3 måneder frem. Måden du bliver gjort bekendt med din tjenesteplanlægning er ved tjenestestedets udlevering af skriftlige planlægningslister (fra DeMars). 13

16 Efter hver kalendermåned vil dit tjenestested desuden udlevere tjenesteliste (fra De- Mars) over månedens tjeneste og med oversigt over din frihedsstatus samt udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser. HUSK altid at informere din Banjermester/NK, hvis der sker ændringer i forhold til din planlægning, også i tilfælde af sygdom. Husk også -at hvis du bliver syg, når du går på kursus, så skal du altid sygemelde dig både på skolen og til Forsvarets Sygemeldingskontor: tlf Hvis du rejser til udlandet i mere end 24 timer skal du ALTID melde det til din Banjermester/NK, også selvom du HAR planlagt ferie. Grunden til dette er, at du er ansat i Forsvaret. FOKUS Forsvaret overgik 1. januar 2008 til et nyt bedømmelses- og udviklingssystem FO- KUS. Et FOKUS forløb strækker sig over 2 år, som det vises på 2-årshjulet. Hovedreglerne for strukturering af samtalerne er: Årshjulet tager altid udgangspunkt i det tidspunkt et nyt leder-medarbejderforhold etableres, hvad enten det er medarbejderen eller lederen, som er den nytiltrådte. Senest 1 måned efter tiltrædelse bliver du indkaldt til en tiltrædelsessamtale. I f. m. samtalen indgår du og din chef aftale om, hvordan det kommende samarbejde skal fungere og herunder, hvordan du skal udvikle sig. Dette sker blandt andet med baggrund i den udviklingskontrakt, som du evt. medbringer fra tidligere tjenesteforhold. Foreligger der ikke en udviklingskontrakt kan I eksempelvis under samtalen tage udgangspunkt i punkterne på en udviklingskontrakt. Efter tiltrædelses samtalen følger FOKUS forløbet 2- årshjulet med efterfølgende eventuelle opfølgningssamtaler, udviklingsaftaler og bedømmelsessamtale og udarbejdelse af udviklingskontrakt. 14

17 Der vil med FOKUS blive lagt meget mere vægt på din personlige og faglige udvikling. Dvs. du med FOKUS har mulighed for at snakke med din chef taler om din fremtid og hvad der skal til, for at du bliver bedre i dit nuværende job. Hvad du kan tænke dig af uddannelse og kurser, I snakker om, du evt. mangler udfordringer i dagligdagen, hvad din leder kan gøre for at hjælpe dig i det daglige, hvilke områder af dig selv, du især har behov for at styrke osv. Sammen aftaler I, hvordan I kan sikre jer at I når det mål I sætter jer. På FPT s hjemmeside på FIIN kan du læse mere detaljeret omkring FOKUS. Kompetenceudvikling Hvad er kompetenceudvikling? Det betyder, at du bliver endnu bedre til at løse dine nuværende opgaver, eller at du tilegner dig nye færdigheder og viden, der gør dig i stand til at løse andre opgaver, end dem du plejer. Ny viden og færdigheder kan du f.eks. tilegne dig gennem kurser og uddannelse eller ved aktivt at løse opgaver sammen med dine kolleger. Ny viden bliver til en kompetence, når du er i stand til at anvende den i praksis. Dette kan ske ved f.eks. sidemandsoplæring eller jobrotation. Eskadren udsender en måneds-cd som indeholder oplysninger om aktuelle kurser og uddannelse. Du kan altid rette henvendelse til din Banjermester ang. CD en. Aftaler om kompetenceudvikling (kurser, uddannelse, sidemandsoplæring og jobrotation) kan laves med din udstikker i FPT eller din nærmeste foresatte i f. m. FOKUS samtalen. Oftest vil din udstikker i FPT være den, som tager hånd om kompetenceudvikling af dig med henblik på et fremtidigt job, og din nærmeste foresatte vil være ham/hende, som er behjælpelig med kompetenceudvikling i dit nuværende job. Du kan læse mere om kompetenceudvikling i 1. Eskadre Personale og lønpolitik, som står på skibskontoret eller download den fra eskadrens hjemmeside. 15

18 Kompetencefonden. Du har som ansat i Forsvaret mulighed for at søge økonomisk støtte til civile kurser og uddannelser. Kurserne behøver ikke at have relation til din nuværende stilling. Der er ansøgningsfrist hvert forår. Ansøgningerne sendes til 1. ESK, som sender dem videre i prioriteret rækkefølge til FPT. Kontakt din Banjermester/NK for udlevering af ansøgningsskema og videre råd og vejledning, hvis du overvejer at søge Kompetenpefondens midler. Ansøgningsskema kan også rekvireres hos eskadrens HR medarbejder OASS J. B. Hansen. Der er særlig fokus på personel med korte eller mellemlange uddannelser. Eksempler på kurser der er givet midler til: - Sprogkurser - IT Kurser - Coaching uddannelser - Akademifag eller HD - Personlig udvikling Andre kurser du kunne overveje at søge: - Maritime kurser f.eks. på MARTEC. - AMU kurser (ikke stillings bestemte/relevante). - Instruktør uddannelser. HUSK Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad du kan søge om! Du kan læse mere i 1ESKBST 406, 1. Eskadres Personel- og Lønpolitik, kap. 4 samt TILLÆG Q På kan du desuden finde uddannelsestilbud til personel uden videregående uddannelser. 16

19 Civil uddannelse (CU) CU er kun for medarbejdere på korttidskontrakt (K35). Alt optjent CU bortfalder ved overgang til langtidskontrakt (K60). CU ordningen har til formål at give stampersonel ansat til korttidstjeneste (K35) mulighed for at uddanne sig, så overgangen til civilt erhverv lettes og mulighederne for fortsat tjeneste i Forsvaret forbedres. Optjening af CU ret begynder normalt på det tidspunkt, hvor den pågældende har forrettet 33 måneders tjeneste i Forsvaret. Herefter opspares 1 uges ret til civiluddannelse (med løn) pr. måned i tjeneste. Eksempel: 33 måneders tjeneste = 0,0 uges optjent CU ret 34 måneders tjeneste = 1,0 uges optjent CU ret Hvem skal varsles hvornår: Din udstikker skal altid give tilladelse, før du kan gå på CU uddannelse. Hvis din CU uddannelse varer under 3 måneder, skal udstikkeren normalt varsles 3 måneder før, uddannelsen begynder. Hvis din CU uddannelse varer 3 måneder eller derover, skal udstikkeren normalt varsles med 12 måneder. Hvis udstikkeren ikke bliver varslet i tide og afviser ansøgningen, kommer du ikke på civiluddannelse. Husk du har krav på èn CU samtale årligt. Lønmæssige forhold under CU: Bemærk at du ved længerevarende CU, dvs. CU over 3 måneder, går ned på basisløn +militærtillæg. CU vejledere: FPT-KA42301 Rita Foldager OPLOG Frederikshavn FPT KA42101 Mogens Heslop Christensen OPLOG Frederikshavn FPT-KA44101 Bo Å. Christensen Holmen FPT-KA44102 Jens C. S. Jakobsen OPLOG Korsør Der findes flere CU vejledere. Komplet liste kan findes på FPT hjemmeside på FIIN under FPT emneoversigt, civiluddanelse. 17

20 Lønadministration Har du spørgsmål til din løn, kontakt da din Banjermester/NK, han vil som oftest vil kunne hjælpe dig. Har du i din hjemmeperiode problemer med din løn, kan du også kontakte din lønsagsbehandler i FPT(se telefonliste), eftersom de er ansvarlige for udbetalingen. Lønseddel: Alle ansatte i staten får i dag deres lønseddel i elektronisk form. Din lønseddel kommer til din e-boks, som du kan få adgang til ved at gå ind på hjemmesiden Du kan også få adgang til din e-boks via din netbank, din digitale signatur eller fælles pinkode. Det er ganske få netbanker som endnu ikke tilkoblet e-boks. NYLØN NYLØN er en forholdsvis ny måde for Forsvaret at aflønne medarbejdere på. NYLØN minder om den måde, man forhandler løn civilt. Dog er fagforbundene større udstrækning med under lønforhandlingerne i Forsvaret, end de er i civile organisationer. I Efter ændringen af den militære lønmæssige tillægsstruktur i efteråret 2007, har 1. Eskadre i dag kun den fulde forhandlingsret for civilt ansatte medarbejdere. I praksis vil det sige, at det kun er for de civile medarbejdere, at 1. Eskadre i dag gennemfører en komplet lønforhandling, dvs. forhandlingen af kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag. Forhandlingerne af nævnte tillæg sker mellem de faglige organisationer og 1. Eskadre. For militære medarbejdere forhandles tillæg i dag mellem FPT og den enkelte medarbejder/fagforbund. (Praksis er, at du bliver indkaldt til en lønforhandling med din udstikker i den kalendermåned, hvor du fylder år). Engangsvederlag for militære forhandles derimod stadig lokalt, dvs. mellem 1. Eskadre og organisationen. Tanken bag NYLØN er, at de som yder en ekstra indsats udover det forventede skal belønnes. For nærmere information se Tillæg D, 1. ESK Personale- og Lønpolitik. 18

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere