1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?"

Transkript

1 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? AUG 2009

2 Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet med hæftet er at give dig et nemt og hurtigt overblik over de vigtigste områder i forbindelse med din ansættelse. Her kan du finde adresser, webadresser og relevante telefonnumre samt navne på de myndigheder, du kan få brug for. Mangler du yderligere information, vil en del kunne findes på Forsvarets hjemmeside: Hæftet er et levende materiale og er derfor kun et øjebliks billede af oplysninger, dvs. telefonnumre, webadresser og navne og skal derfor løbende holdes ajour, som oplysningerne ændrer sig. Derfor bliver hæftet placeret på 1. Eskadres hjemmeside på FIIN (Forsvarets Interne IntraNet), samt på internettet. Her vil den blive holdt ajour, og opdateringer vil derfor altid være tilgængelig og kunne downloades. Per Frank Hansen Eskadrechef Opdateret 27. august 2009

3 Indholdsfortegnelse Side 2 Præsentation af 1. Eskadre 3. Skibsorganisationen i 1. Eskadre 4. Forsvarets Personeltjeneste 4. Portalen NY I FORSVARET 5. Pårørendeportal 5. Pårørendetelefon 5. Forsvarets Socialrådgivere 6. Forsvarets Mobilitetsstøtte (omstillingsrådgivning/tilflytterhjælp) 6. Sundhedsrådgivning 6. Forsvarets psykologer 7. Arbejdsskader og erstatning 8. Forsvarets/Søværnets præster 8. Forsvarets Pårørende Portal på 8. Medarbejderportalen 9. KA Rådgivere 9. Stress rådgivere (coaches) 9. Forsvarets Sygemeldingskontor 10. Forsvarets Barselskontor 11. Forsvarets Regnskabstjeneste 11. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor 11. Forskud på tjenesterejser 11 Afregning af tjenesterejser 12. Sundhedstriaden 13. Krav til træning tilstandsprøven 13. Arbejdstidsplanlægning 14. FOKUS 15. Kompetenceudvikling 16. Kompetencefonden 17. Civiluddannelse 18. Lønadministration 18. NY LØN 20. Fagforening og A-kasse Telefonnumre 1. Eskadre Stab 22. Kontrolpunkter 1. Eskadre 23. Telefonnumre udstikkere Søværnet 25. Telefonnumre Lønsagsbehandlere FPT 26. Øvrige telefonnumre

4 Præsentation af 1. Eskadre Kort fortalt er 1 Eskadre en mangeartet virksomhed, som skal fungere 24 timer i døgnet, året rundt til løsning af specielt de nationale opgaver. 1. Eskadre er derfor altid til stede i såvel syddanske farvande som i Nordatlanten, for at udføre farvandsovervågning, suverænitetshåndhævelse, fiskeriinspektion, søopmåling, søredning, forureningsbekæmpelse, isbrydning, uddannelse af personel, herunder kadetter og værnepligtige samt sejlads med kongeskibet. I Nordatlanten løses opgaverne af 1. Eskadres enheder i form af inspektionsskibe, inspektionsfartøjer og inspektionskuttere og ikke mindst deres besætninger. I de syddanske farvande udføres disse opgaver tilsvarende af patruljefartøjer og miljøfartøjer. Suverænitetshævdelsen omfatter såvel det geografiske område som udnyttelsen af havets resurser. Hertil kommer, at udviklingen i verdenssamfundet siden 1990 har bragt eskadrens skibe så langt omkring som Vestindien, Middelhavet, Sydøstasien og Sydafrika, og i 2006/07 gennemførtes forskningsekspeditionen Galathea 3, hvor inspektionsskibet VÆDDEREN blev ombygget til formålet og sejlede jorden rundt på 8 måneder. I 2008 deltog tillige kommandoskibet THETIS i World Food Programme. Alt sammen aktiviteter, der promoverer søværnet og den danske stat. Eskadrens enheder sejler ca sømil om året, eller det der svarer til 13 gange rundt om jorden ved ækvator. I gennemsnit sejler hver af de 630 medarbejdere i eskadren ca dage om året. 1. Eskadre ledes af en kommandør, som er ansvarlig for opstilling af enheder, der løser søværnets nationale opgaver. Eskadren har en stab på 26 personer, der primært er placeret på Flådestation Frederikshavn og et mindre element på Flådestation Korsør. Staben ledes af en kommandørkaptajn og omfatter operativt, teknisk og administrativt personale. Stabens opgave er at administrere eskadrens enheder på områderne økonomi, bemanding, uddannelse, skibenes indsættelse og vedligeholdelse. Staben har tillige ansvaret for kompetenceudvikling samt ikke mindst tilsikre, at der er en god medarbejdertrivsel og hersker et godt arbejdsklima så alle medarbejdere er glade for og stolte af at gøre tjeneste i eskadrens enheder, så opgaverne løses professionelt og sikkert. 2

5 Skibsorganisationen i 1. Eskadre DIV 11 2 NY DIV 12 4 NY DIV 13 5 NY DIV 14 DIV 15 DIV 16 DIV 17 DIV 19 Udenfor DIV Udenfor DIV Skibe Basehavn Hovedopgaver Inspektionsskibene THETIS, 1 FRH Fiskerikontrol, suverænitetshåndhævelse VÆDDEREN, HVIDBJØRNEN og og sø- TRITON redning ved Grønland og Færøerne Patruljefartøjerne FREJA, DIANA, 3 KOR Farvandsovervågning og NAJADEN, HAVFRUEN, NYMFEN og søredning i danske farvande Patruljekutter THURØ Sejlkutterne THYRA og SVANEN FRH Skolesejlads Skolefartøjerne ERTHOLM og AL- HOLM Isbryderne DANBJØRN, ISBBJØRN og THORBJØRN Miljøskibene METTE MILJØ og GUNNAR THORSON (Skibene er fra sep placeret i FRH) Miljøskibene MARIE MILJØ og GUNNAR SEIDENFADEN Inspektionskutteren TULUGAQ Inspektionsfartøjerne KNUD RAS- MUSSEN og EJNAR MIKKELSEN KOR FRH KBH KOR FRH Skolesejlads Isbrydning Indsatsskibe ved olieforurening i danske farvande samt farvandsovervågning Indsatsskibe ved olieforurening i danske farvande samt farvandsovervågning Fiskerikontrol, suverænitetshåndhævelse og søredning ved Grønland og Færøerne Kongeskibet DANNEBROG FRH Sejlads med de kongelige SØ-OPMÅLINGEN med 3 opmålingsfartøjer BIRKHOLM, FYRHOLM og SKA12. Herudover O-1 og O-2 samt Jens Sørensen HOLMEN Opmåling af danske og grønlandske farvande samt udarbejdelse af søkort. 1 FRH forkortelse af Frederikshavn 2 Træder i kraft 01/ KOR er forkortelse af Korsør 4 Træder i kraft 01/ Træder i kraft 01/

6 Forsvarets Personeltjeneste (FPT) Hvad er FPT? FPT er Forsvarets overordnede personaleansvarlige myndighed, som ansætter og afskediger alt personel i Forsvaret -herunder dig. Hvornår bruger du FPT? Alle i Forsvaret, -både civilt og militært personel, har tilknyttet en udstikker i FPT. Din udstikker er ansvarlig for din overordnede tjenesteplanlægning og kompetenceudvikling. Dvs. hvis du ønsker at skifte eskadre, ændre din tjenestegren, søge tjenestefrihed eller bare ønsker orlov, så skal du kontakte din udstikker. Din udstikker kan også hjælpe dig i f. m. kompetenceudvikling. Din udstikker vil også gerne være dig behjælpelig med råd i f. m. dine fremtidige karrieremuligheder. Har du spørgsmål til din løn, er det også FPT du skal kontakte. Her sidder den lønsagsbehandler, der er ansvarlig for udbetalingen af din løn. Bagerst i hæftet finder du telefonnumre på udstikkere og lønsagsbehandlere. Hvis du har spørgsmål eller evt. problemer er det dog altid til en start -en god ide, at gå til din egen Banjermester/NK eller aktuelle sagsbehandlere i 1. Eskadre. De vil, som oftest, kunne hjælpe dig og vil henvise dig til FPT, hvis du har spørgsmål, de ikke kan besvare. Husk tillige, at det er eskadren, der disponerer dig. Dvs. hvis du ønsker at sejle på en anden enhed eller ønsker landtjeneste, er det eskadren (EBM/CH-P), du skal kontakte. Portalen NY I FORSVARET Ny i Forsvaret er et portalområde på FIIN, som er rettet mod nyansatte I Forsvaret civile som militære. På Ny i Forsvaret kan du finde information om: Praktiske forhold når man er ansat i Forsvaret 4

7 Medarbejdergoder Sundhed og Trivsel Karriere- og kompetenceudvikling Ansættelsesforhold Forkortelser og gradstegn Kontaktoplysninger Osv. Portalen findes på FPT hjemmeside på FIIN. Pårørendeportal Med Forsvarets pårørendeportal behøver du og dine pårørende kun at gå èt sted hen for at finde den støtte og hjælp, som Forsvaret tilbyder. Pårørendeportalen kan findes på internettet på Her har Forsvaret samlet alle oplysninger om: Pårørendetelefonen, Socialrådgivere, Forsvarets Mobilitetsstøtte / omstillingsrådgivning, psykologer, socialrådgivere, arbejdsskader og erstatning, sundhedsrådgivning og præster. Pårørendetelefonen Indgangsvinklen til Forsvaret, når pårørende til en af Forsvarets ansatte har brug for hjælp, kan være at ringe til Pårørendetelefonen på: Alle hverdage fra samt alle ugens dage fra Pårørendetelefonen er bemandet med socialrådgivere, som kan hjælpe dig med at finde rundt i Forsvarets tilbud til dig som medarbejder eller pårørende. Forsvarets Socialrådgivere Som medarbejder eller pårørende kan du tale med Forsvarets socialrådgivere om spørgsmål eller problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, tilskadekomst, langvarig sygdom, separation/skilsmisse og økonomi. Find kontaktoplysninger på Forsvarets Socialrådgivere under Pårørendeportalen på eller kontakt Socialsektionens hovedkontor på tlf Det er også muligt at kontakte sektionen ved at sende en mail til: for at høre, hvilken socialrådgiver, du kan henvende dig til. 5

8 Forsvarets Mobilitetsstøtte (omstillingsrådgivning/tilflytningshjælp) Forsvarets Mobilitetsstøtte er et tilbud til Forsvarets medarbejdere og dig som pårørende, hvis I skal udstationeres eller skal flytte til nyt tjenestested i en anden landsdel. Det er Forsvarets Job- og Uddannelsesrådgivere, der tager sig af spørgsmål indenfor Mobilitetsstøtteordningen. Det kan dreje sig om spørgsmål vedr. flytning, boligforhold samt job- og uddannelse. Kontakt: FPT-KA4 Holmen Søminegraven, Bygn København K. Telefon FPT-KA4 Midt- og Sydjylland Flyvestation Karup, Herningvej Karup Telefon: FPT-KA4 Nordjylland Hjørring Kaserne, Arsenalvej 9800 Hjørring Telefon FPT-KA4 Sjælland og Bornholm Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej Vordingborg Telefon: Garderkasernen Høvelte Høveltevej Birkerød Telefon: Sundhedsrådgivning Forsvarets sundhedstjeneste forestår bl.a. helbredsmæssige undersøgelser af Forsvarets personel før, under og efter udsendelse. Forsvarets sundhedstjeneste har også brug for dig. Som pårørende kan du medvirke til, at din søn, datter, hustru eller kæreste kommer til lægen ved det tjenestested, hvor vedkommende er tjenestegørende. Det kan sikre, at der ikke bringes smitte hjem til Danmark. Navn og telefonnr. til kontaktperson kan findes på Pårørendeportalen på Forsvarets Psykologer Institut for Militærpsykologi (IMP) yder psykologisk bistand ved voldsomme hændelser til danske soldater i både national og international tjeneste (udsendelse / udstationering) samt deres pårørende. For pårørende kan det f.eks. være hjælp til at håndtere det psykiske pres og de bekymringer, som pårørende oplever i forbindelse med deres nærmestes udsendelse. 6

9 Det kan også være psykologsamtaler til pårørende, som oplever, at deres nærmeste har uhensigtsmæssige efterreaktioner på oplevelser, han/hun har haft i forbindelse med sin udsendelse. Det kan være, at soldaten har svært ved at tilpasse sig en normal hverdag efter en udsendelse, og det går udover familielivet eller parforholdet. Ved disse problemer vil der være mulighed for at få parsamtaler eller individuelle samtaler. Pårørende kan søge hjælp ved at henvende sig til Institut for Militærpsykologi, som så vil vurdere, hvordan den pårørende bedst kan hjælpes. Instituttets psykologer har tavshedspligt. Ingen information vil derfor blive bragt videre til militære eller civile myndigheder. Al bistand er desuden gratis, hvis problemerne direkte kan relateres til det at have en nærstående pårørende udsendt gennem Forsvaret. Kontakt: Forsvarets Psykologer Tlf (bed om en aftale med vagthavende psykolog) Man-tirs: Ons-fred: Krisevagttelefonen Tlf Man-fred: Lør-søn og helligdage: På er det desuden muligt at downloade følgende publikationer: Når du sendes ud, Mens I er væk fra hinanden og Når du kommer hjem. Arbejdsskader og erstatning Hvis dit familiemedlem kommer ud for en arbejdsskade (enten ulykke eller erhvervssygdom), eller du som pårørende har brug for råd og vejledning om godtgørelse eller erstatning, kan du rette henvendelse til Arbejdsskade- og Erstatningskontoret (FAEK). FAEK, der er en del af Forsvarets Personeltjeneste (FPT), behandler alle anmeldelser om arbejdsulykker og andre krav på erstatninger. FAEK står til rådighed for ansatte og pårørende, og vil hjælpe og rådgive jer om gældende regler og lovgivning. Liste over sagsbehandlere indenfor erstatningssager og arbejdsskader kan findes på Pårørendeportalen på Her er det også muligt at downloade informationshæftet Hvis du kommer til skade. Forsvarets/Søværnets Præster Der følger altid en præst med, når en dansk militærenhed udsendes I international tjeneste. Udover at tage sig af kirkelige handlinger er det også en væsentlig opgave for præsten at være samtalepartner med soldaterne og eventuelt rådgive dem. Det gælder også i personlige spørgsmål og alt vedrørende deres familie og pårørende. Den udsendte præst vil derfor i nogle tilfælde kontakte dig som pårørende. 7

10 Men der er også en værnspræst hjemme ved de militære enheder i Danmark. 1. Eskadres præst er underlagt søværns provsten, som er tilknyttet Holmens kirke. Provsten kan selvfølgelig kontaktes, men det er eskadrens præst, der anvendes som kontaktperson. Alle pårørende er velkomne til at kontakte og få en samtale med præsten. Det kan være personlige problemer i forbindelse med en evt. udsendelse, bekymringer for den udsendte eller noget andet. Kontakt: Orlogsprovst Ejgil Bank-Olesen Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 København K. Telefon: Eskadre Præst Lene Wadskær Munch Bygaden Kirke Hyllinge Telefon: Mobil Forsvarets Pårørende Portal på I januar måned 2009 gik Forsvaret på Facebook og oprettede Forsvarets Pårørende Portal. Portalen er etableret på tværs af Forsvarets forskellige værn og administreres i det daglige af Forsvarets Personeltjeneste. Medarbejderportalen Medarbejder portalen findes på FIIN og er stedet, hvor samtlige medarbejdertilbud samles. Her kan du finde navne på rejseselskaber, som tilbyder Forsvarets ansatte tilbud på rejser. Oplysninger om firmaer, som tilbyder rabat på IT udstyr, rabat på fitnes, rabat på forsikringer osv. Find medarbejderportalen på FPT hjemmeside på FIIN. 8

11 KA rådgivere Hvis du som medarbejder i Forsvaret bliver udsat for mobning, bliver del af en konflikt, krænkende adfærd, stress osv. kan du tale med en KA rådgiver. Han/hun er uddannet til at kunne hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du skal gribe situationen an. KA rådgiverne fører ikke journal og skriver intet ned, hvorfor det ikke vil være muligt for din chef eller andre at få aktindsigt i sagen. Ligeledes har KA rådgiverne tavshedspligt, hvorfor du roligt kan fortælle dem præcis, hvad sagen handler om. Der er placeret KA rådgivere rundt i landet. Navne og telefonnumre findes på FPT hjemmeside på FIIN under Portalen Rådgivning i Forsvaret. Portalen findes på FPT hjemmeside under FPT emneoversigt og støtte og krisehjælp. Stress rådgivere I det daglige, også i det offentlige rum, omtales det at have travlt ofte som at være stresset. Men der er stor forskel på at have travlt og at være stresset. Stress er ikke et modefænomen, men en fysisk og psykisk påvirkning af organismen, der på kort sigt kan være sund og lærerig, men på lang sigt invaliderende eller direkte livsfarlig. Derfor er det vigtigt at vide, hvad stress er, hvordan man både kan forebygge stress og hvordan man kan hjælpe sig selv eller andre til at håndtere stress. Hvis du har mistanke om, at du kan have eller er ved at få stress, eller hvis du gerne vil hjælpe en kollega, kan du finde hjælp hos socialrådgiverne, lægerne, din sikkerhedsorganisation og/eller din nærmeste chef. En del af KA rådgiverne er også uddannet som stress coaches, hvorfor du også kan søge hjælp hos dem. Forsvarets Sygemeldingskontor Sygemeldingskontoret, god morgen. Ring Medarbejdere på sygemeldingskontoret sidder parate til at modtage din syge- eller raskmelding mellem kl og Du oplyser blot MA-nummer eller CPR-nummer, sygdommens varighed hvis muligt og du kan lægge vigtige beskeder til din chef eller kollegaer. 9

12 Tre ting du bør huske: 1. Du skal selv huske at raskmelde dig. Det kan ske ved at ringe på eller allerbedst ved at returnere den mail om sygemeldingen som du vil få, hvis du har din egen PC er. 2. Alternativt kan en mail sendes på FIIN : fpt-ktp-sygemeldingskontoret eller en på 3. Barns første sygedag skal ikke meldes til sygemeldingskontoret, men aftales med chefen. Sagsbehandlere vedr. indhentning af lægeerklæring CPR-nr. Stabsnr. Telefonnr FPT-KA FPT-KA FPT-KA FPT-KA Bemærk, at hvis du har omsorgstimer på din frihedskonto, betyder det (hvis du har behov for det), at disse timer vil kunne bruges i forlængelse af evt. sygdom Forsvarets Barselskontor Skulle du komme i den lykkelige situation, at der er en familieforøgelse i vente, eller du har planer om afvikling af anden barselsrelateret orlov, kan du kontakte Barselskontoret. Hos Barselskontoret kan du søge information og få svar på alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med barsel, fødsel, adoption, omsorgsdage m.v. På Barselskontorets hjemmeside på FIIN kan du desuden finde relevante blanketter og oplysninger, du har brug for til anmeldelse af graviditets- og barselsrelateret orlov. Har du brug for yderligere information eller er du i tvivl om noget, så kontakt vores sagsbehandlere ved Barsels kontoret, hvor yderligere 6 information kan hentes: Cpr-nr. Stabsnr. Telefonnr FPT-KA FPT-KA FPT-KA FPT-KA Det er muligt at finde en brochure vedr. Barselsaftalen for ansatte i Staten på FPT hjemmeside på FIIN og downloade den herfra. 10

13 Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) Hvornår bruger du FRT? Når du skal have afregnet dine tjenesterejser eller evt. have udbetalt forskud på en tjenesterejse. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor Forskud på tjenesterejser Ønsker du forskud på din tjenesterejse, er der 2 måder at anmode om forskud på. bankdage efter anmodning. 1. Har du adgang til FIIN, kan du selv anmode FRT direkte om forskud inde på FRT hjemmeside under rejsesektionens hjemmeside:http://ffi.forsvaret.fiin.dk/c4/c12/c6/rejsesektionen/d efault.aspx Gå videre ind under rejser, og udfyld blanketten og send den elektronisk til rejsesektionen i FRT. Forskud bliver indsat på din bankkonto senest 4 2. Har du ikke adgang til FIIN, er Betina Nielsen 1. Eskadre rejsekontor behjælpelig. Hun anmoder FRT om et forskud på vegne af dig. Afregning af tjenesterejse I forbindelse med tjenesterejser skal du sørge for at dine bilag samt rejsebeskrivelse indsendes senest 5 dage efter rejsens afslutning til FRT. Dette kan gøres på forskellige måder: 1. Hvis du selv har adgang til DeMars og har en DeMars profil med adgang til tastning af egen rejse, skal du selv registrere dine bilag og sætte din rejse i status rejse foretaget. Bilag og evt. rejsebeskrivelse samt kilometerseddel skal herefter sendes i en rejsekuvert til FRT. 2. Har du ikke selv adgang til DeMars, men i stedet har en Banjermester eller NK, som har en DeMars rejseprofil, afleverer du dine bilag til tastning hos ham. Han vil herefter iværksætte fremsendelse af aktuelle bilag til FRT. 11

14 3. Er din besætning hjemme på frihedsafvikling, eller har skibet ikke en Banjermester/NK med adgang til administration af rejser i DeMars, sender du dine bilag i en rejsekuvert senest 5 dage efter endt rejse til Betina, som herefter taster din rejse i DeMars og videresender dine bilag til FRT. Rejsekuvert og blanketten rejsebeskrivelse får du på dit skibskontor eller ved at kontakte Betina,1. Eskadre rejsekontor. HUSK altid at gemme ALLE bilag, som f.eks. togbilletter, taxabon er, flybilletter(også selv om de er betalt af Forsvaret), færge- og brobilletter. Det er en rigtig god ide at tage kopi af alle dine bilag, inden du sender dem til Betina eller FRT. Ved kørsel i egen bil, skal du udfylde en kilometerseddel, som skal indsendes sammen med dine øvrige bilag i rejsekuverten. Du får refunderet km-penge, såfremt det er godkendt på forhånd at du må benytte egen bil. Det er dog kun i særlige tilfælde, at du vil få godkendt kørsel i egen bil. Er du i tvivl om noget, så spørg altid din Banjermester/NK eller ring til Betina på tlf Sundhedstriaden. Som ansat i Søværnet skal du godkendes til et Sundhedsbevis for Søfarende (blåt bevis). Beviset består af 3 dele. - Helbredsundersøgelse(Læge/Tandlæge) - Vaccination - Træningstilstandsprøve Det blå bevis skal fornyes hvert andet år, men du skal dog både til tandlæge og bestå din træningstilstandsprøve HVERT år. 12

15 Krav til træningstilstandsprøven: Mænd Kvinder TEST ALDER *STYRKETEST: -FORSIDE -RYGSIDE -**ARMSTRÆK UDHOLDEN- HED: LØB 3000 M UDHOLDEN- HED: CYKLING 20 KM UDHOLDEN- HED: GANG 8 KM Arbejdstidsplanlægning Din personlige planlægning udarbejdes i samarbejde med din Banjermester/NK. I planlægningen indgår afvikling af ferie og optjent frihed samt kurser, som du er blevet tilmeldt. Du har som medarbejder i Forsvaret krav på at få udleveret kopi af din planlægning, og 1. Eskadre tilstræber, at du altid kinder din tjenesteplanlægning minimum 3 måneder frem. Måden du bliver gjort bekendt med din tjenesteplanlægning er ved tjenestestedets udlevering af skriftlige planlægningslister (fra DeMars). 13

16 Efter hver kalendermåned vil dit tjenestested desuden udlevere tjenesteliste (fra De- Mars) over månedens tjeneste og med oversigt over din frihedsstatus samt udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser. HUSK altid at informere din Banjermester/NK, hvis der sker ændringer i forhold til din planlægning, også i tilfælde af sygdom. Husk også -at hvis du bliver syg, når du går på kursus, så skal du altid sygemelde dig både på skolen og til Forsvarets Sygemeldingskontor: tlf Hvis du rejser til udlandet i mere end 24 timer skal du ALTID melde det til din Banjermester/NK, også selvom du HAR planlagt ferie. Grunden til dette er, at du er ansat i Forsvaret. FOKUS Forsvaret overgik 1. januar 2008 til et nyt bedømmelses- og udviklingssystem FO- KUS. Et FOKUS forløb strækker sig over 2 år, som det vises på 2-årshjulet. Hovedreglerne for strukturering af samtalerne er: Årshjulet tager altid udgangspunkt i det tidspunkt et nyt leder-medarbejderforhold etableres, hvad enten det er medarbejderen eller lederen, som er den nytiltrådte. Senest 1 måned efter tiltrædelse bliver du indkaldt til en tiltrædelsessamtale. I f. m. samtalen indgår du og din chef aftale om, hvordan det kommende samarbejde skal fungere og herunder, hvordan du skal udvikle sig. Dette sker blandt andet med baggrund i den udviklingskontrakt, som du evt. medbringer fra tidligere tjenesteforhold. Foreligger der ikke en udviklingskontrakt kan I eksempelvis under samtalen tage udgangspunkt i punkterne på en udviklingskontrakt. Efter tiltrædelses samtalen følger FOKUS forløbet 2- årshjulet med efterfølgende eventuelle opfølgningssamtaler, udviklingsaftaler og bedømmelsessamtale og udarbejdelse af udviklingskontrakt. 14

17 Der vil med FOKUS blive lagt meget mere vægt på din personlige og faglige udvikling. Dvs. du med FOKUS har mulighed for at snakke med din chef taler om din fremtid og hvad der skal til, for at du bliver bedre i dit nuværende job. Hvad du kan tænke dig af uddannelse og kurser, I snakker om, du evt. mangler udfordringer i dagligdagen, hvad din leder kan gøre for at hjælpe dig i det daglige, hvilke områder af dig selv, du især har behov for at styrke osv. Sammen aftaler I, hvordan I kan sikre jer at I når det mål I sætter jer. På FPT s hjemmeside på FIIN kan du læse mere detaljeret omkring FOKUS. Kompetenceudvikling Hvad er kompetenceudvikling? Det betyder, at du bliver endnu bedre til at løse dine nuværende opgaver, eller at du tilegner dig nye færdigheder og viden, der gør dig i stand til at løse andre opgaver, end dem du plejer. Ny viden og færdigheder kan du f.eks. tilegne dig gennem kurser og uddannelse eller ved aktivt at løse opgaver sammen med dine kolleger. Ny viden bliver til en kompetence, når du er i stand til at anvende den i praksis. Dette kan ske ved f.eks. sidemandsoplæring eller jobrotation. Eskadren udsender en måneds-cd som indeholder oplysninger om aktuelle kurser og uddannelse. Du kan altid rette henvendelse til din Banjermester ang. CD en. Aftaler om kompetenceudvikling (kurser, uddannelse, sidemandsoplæring og jobrotation) kan laves med din udstikker i FPT eller din nærmeste foresatte i f. m. FOKUS samtalen. Oftest vil din udstikker i FPT være den, som tager hånd om kompetenceudvikling af dig med henblik på et fremtidigt job, og din nærmeste foresatte vil være ham/hende, som er behjælpelig med kompetenceudvikling i dit nuværende job. Du kan læse mere om kompetenceudvikling i 1. Eskadre Personale og lønpolitik, som står på skibskontoret eller download den fra eskadrens hjemmeside. 15

18 Kompetencefonden. Du har som ansat i Forsvaret mulighed for at søge økonomisk støtte til civile kurser og uddannelser. Kurserne behøver ikke at have relation til din nuværende stilling. Der er ansøgningsfrist hvert forår. Ansøgningerne sendes til 1. ESK, som sender dem videre i prioriteret rækkefølge til FPT. Kontakt din Banjermester/NK for udlevering af ansøgningsskema og videre råd og vejledning, hvis du overvejer at søge Kompetenpefondens midler. Ansøgningsskema kan også rekvireres hos eskadrens HR medarbejder OASS J. B. Hansen. Der er særlig fokus på personel med korte eller mellemlange uddannelser. Eksempler på kurser der er givet midler til: - Sprogkurser - IT Kurser - Coaching uddannelser - Akademifag eller HD - Personlig udvikling Andre kurser du kunne overveje at søge: - Maritime kurser f.eks. på MARTEC. - AMU kurser (ikke stillings bestemte/relevante). - Instruktør uddannelser. HUSK Det er kun fantasien der sætter grænser for hvad du kan søge om! Du kan læse mere i 1ESKBST 406, 1. Eskadres Personel- og Lønpolitik, kap. 4 samt TILLÆG Q På kan du desuden finde uddannelsestilbud til personel uden videregående uddannelser. 16

19 Civil uddannelse (CU) CU er kun for medarbejdere på korttidskontrakt (K35). Alt optjent CU bortfalder ved overgang til langtidskontrakt (K60). CU ordningen har til formål at give stampersonel ansat til korttidstjeneste (K35) mulighed for at uddanne sig, så overgangen til civilt erhverv lettes og mulighederne for fortsat tjeneste i Forsvaret forbedres. Optjening af CU ret begynder normalt på det tidspunkt, hvor den pågældende har forrettet 33 måneders tjeneste i Forsvaret. Herefter opspares 1 uges ret til civiluddannelse (med løn) pr. måned i tjeneste. Eksempel: 33 måneders tjeneste = 0,0 uges optjent CU ret 34 måneders tjeneste = 1,0 uges optjent CU ret Hvem skal varsles hvornår: Din udstikker skal altid give tilladelse, før du kan gå på CU uddannelse. Hvis din CU uddannelse varer under 3 måneder, skal udstikkeren normalt varsles 3 måneder før, uddannelsen begynder. Hvis din CU uddannelse varer 3 måneder eller derover, skal udstikkeren normalt varsles med 12 måneder. Hvis udstikkeren ikke bliver varslet i tide og afviser ansøgningen, kommer du ikke på civiluddannelse. Husk du har krav på èn CU samtale årligt. Lønmæssige forhold under CU: Bemærk at du ved længerevarende CU, dvs. CU over 3 måneder, går ned på basisløn +militærtillæg. CU vejledere: FPT-KA42301 Rita Foldager OPLOG Frederikshavn FPT KA42101 Mogens Heslop Christensen OPLOG Frederikshavn FPT-KA44101 Bo Å. Christensen Holmen FPT-KA44102 Jens C. S. Jakobsen OPLOG Korsør Der findes flere CU vejledere. Komplet liste kan findes på FPT hjemmeside på FIIN under FPT emneoversigt, civiluddanelse. 17

20 Lønadministration Har du spørgsmål til din løn, kontakt da din Banjermester/NK, han vil som oftest vil kunne hjælpe dig. Har du i din hjemmeperiode problemer med din løn, kan du også kontakte din lønsagsbehandler i FPT(se telefonliste), eftersom de er ansvarlige for udbetalingen. Lønseddel: Alle ansatte i staten får i dag deres lønseddel i elektronisk form. Din lønseddel kommer til din e-boks, som du kan få adgang til ved at gå ind på hjemmesiden Du kan også få adgang til din e-boks via din netbank, din digitale signatur eller fælles pinkode. Det er ganske få netbanker som endnu ikke tilkoblet e-boks. NYLØN NYLØN er en forholdsvis ny måde for Forsvaret at aflønne medarbejdere på. NYLØN minder om den måde, man forhandler løn civilt. Dog er fagforbundene større udstrækning med under lønforhandlingerne i Forsvaret, end de er i civile organisationer. I Efter ændringen af den militære lønmæssige tillægsstruktur i efteråret 2007, har 1. Eskadre i dag kun den fulde forhandlingsret for civilt ansatte medarbejdere. I praksis vil det sige, at det kun er for de civile medarbejdere, at 1. Eskadre i dag gennemfører en komplet lønforhandling, dvs. forhandlingen af kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag. Forhandlingerne af nævnte tillæg sker mellem de faglige organisationer og 1. Eskadre. For militære medarbejdere forhandles tillæg i dag mellem FPT og den enkelte medarbejder/fagforbund. (Praksis er, at du bliver indkaldt til en lønforhandling med din udstikker i den kalendermåned, hvor du fylder år). Engangsvederlag for militære forhandles derimod stadig lokalt, dvs. mellem 1. Eskadre og organisationen. Tanken bag NYLØN er, at de som yder en ekstra indsats udover det forventede skal belønnes. For nærmere information se Tillæg D, 1. ESK Personale- og Lønpolitik. 18

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor? 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet med

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012 Vores første nyhedsbrev, der blev sendt ud i maj, er blevet godt modtaget. Det er vi glade for. Som jeg nævnte i det første nyhedsbrev er det vores tanke, at nyhedsbrevet skal udkomme ca. én gang i kvartalet.

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes bestemmelse FBEBST 610-1.

Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes bestemmelse FBEBST 610-1. Udgivet af: Forsvarets Boligkontor Arsenalvej 55 9800 Hjørring Tlf. 9924 1404 Nr.: 8 Dato: 5. oktober 2009 Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset)

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under Forhandlervejledning Finansieringsmuligheder for medlemmer under Din lokale konsulent i SPARXPRES: Sjælland Sydjylland & Fyn Midt- & Nordjylland Anders T. Nielsen Per Christensen Iver C. Raun konsulent

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere