National brugerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National brugerundersøgelse"

Transkript

1 National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91

2 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s Udstillingsstedets brugere s GallupKompas s Motivation for besøget s. 37 Undersøgelsens metode 6. Metode s. 42 2

3 1. Indledning Den nationale brugerundersøgelse Denne rapport præsenterer års-resultaterne af den nationale brugerundersøgelse for 2014 på Viborg Stiftsmuseum, Viborg. Brugerundersøgelsen, løber fra Undersøgelsen er et værktøj til at professionalisere kommunikation og formidling på udstillingsstedet. Alle statslige og statsanerkendte museer samt andre udvalgte udstillingssteder deltager med afdelinger, der har over besøgende. Betegnelsen udstillingssted dækker over alle deltagende steder i undersøgelsen. Brugerundersøgelsen giver indblik i, hvem der bruger udstillingsstedet, og hvordan brugerne oplever udstillingsstedet samt hvordan brugerne foretrækker at bruge udstillingsstedet. Resultaterne er dermed et redskab til at arbejde strategisk med kommunikation og formidling af udstillinger, aktiviteter og arrangementer. Brugernes motivation Brugerundersøgelsen sætter fokus på brugernes motivation for at besøge udstillingsstedet og på hvordan de bruger udstillingsstedet. Undersøgelsen giver svar på hvordan brugerne foretrækker at tilegne sig viden på udstillingsstedet. Brugerne er opdelt i seks forskellige typer med hver deres motivation og læringsadfærd på udstillingsstedet. De seks typer af brugere er udviklet sammen med repræsentanter fra danske museer ud fra den amerikanske museumsforsker John Falks teori. John Falks teori er overført på danske forhold i et tæt samarbejde mellem medarbejdere på danske museer, Gallup, Kulturstyrelsen og John Falk. Det betyder at udstillingsstedet får viden om brugerenes motivations sammensætning og dermed formidlingsbehov. Resultaterne kan også bruges til at reflektere over, hvilket tiltag udstillingsstedet kan gøre for at tiltrække nye brugergrupper. 3

4 GallupKompas Brugerundersøgelsen omfatter segmenteringsværktøjet GallupKompas, der afdækker befolkningens holdninger, værdier og livsstile. Med GallupKompas får hvert udstillingssted en indikation af, hvad brugerne i de forskellige segmenter synes om udstillingsstedet. GallupKompas viser også, hvilke segmenter af danskere, udstillingsstedet henvender sig til, og dermed hvilke danskere, udstillingsstedet ikke henvender sig til. Kompasset gør det samtidig muligt for udstillingsstedet at sammenligne udstillingsstedet segmentsammensætning med andre udstillingssteder eller med segmentsammensætningen i den danske befolkning. Undersøgelsens anvendelse Brugerundersøgelsen giver udstillingsstederne viden om deres målgrupper. Det kan være brugertyper med bestemte motivationer og læringsadfærd på udstillingsstedet, ét eller flere af de ni segmenter i GallupKompas, unge eller brugere med et bestemt uddannelsesniveau. På baggrund af undersøgelsens første år står det klart at besøget er en social begivenhed. Under 10 % af dem der bruger udstillingsstederne kommer alene. Det bør give anledning til at man med ny viden om brugernes motivation og læringsadfærd kan gentænke hvordan man bruger de fysiske rammer udstillingsstederne udgør. Resultaterne af undersøgelsen er et professionelt redskab til at udvikle relevant og kvalificeret kommunikation og formidling til både brugere og ikke-brugere. Udstillingsstedet kan også bruge undersøgelsen til at lave sammenligninger med andre udstillingssteder og følge udstillingsstedets udvikling fra år til år. Sammenligningerne kan afdække interessante udviklinger og forskelle mellem udstillingsstederne og inspirere til øget videndeling og samarbejde. Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse kan også give anledning til nationale initiativer, der kan bidrage til, at udstillingsstederne udvikler deres formidling og dermed gør den kultur de formidler relevant for alle borgere i Danmark. 4

5 Formidling af brugerundersøgelsens resultater Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse bliver præsenteret på forskellige måder: Udstillingsstedernes individuelle rapporter. Udstillingsstederne modtager hvert halve år en rapport med udstillingsstedets egne resultater. En National rapport. Hvert år udkommer en årlig rapport, der præsenterer det nationale resultat for alle de statslige og statsanerkendte kunst, kultur- og naturhistoriske museer samt de øvrige deltagende udstillingssteder. Onlineportal. En portal, hvor udstillingsstederne kan finde detaljerede resultater og sammenligne sig med hinanden. Læsevejledning Alle spørgsmål i brugerundersøgelsens spørgeskema er analyseret i rapporten. Spørgsmålet står som overskrift til hver figur. Spørgsmålene er analyseret i tematiske afsnit, og hvert afsnit har en introduktion med en beskrivelse af, hvad afsnittet handler om. Resultaterne er illustreret i figurer, og under hver figur er der en kort introduktion til, hvordan figuren læses. Denne introduktion er dog en generel læsevejledning det er i selve grafikkerne, man skal finde oplysninger om det enkelte udstillingssted. Hver figur viser følgende: Resultaterne for udstillingsstedet Resultaterne for udstillingsstedet samlet set, hvis udstillingsstedet har flere afdelinger Resultaterne for alle udstillingssteder i den samme udstillingsstedskategori som udstillingsstedet (kunst, kulturhistorie eller naturhistorie) Det nationale resultat for alle udstillingssteder i undersøgelsen. De fleste figurer viser, hvordan besvarelserne fordeler sig i forhold til brugernes alder, køn, uddannelse og besøgsmønstre. 5

6 Onlineportal Udstillingsstedets individuelle rapport og den nationale rapport bliver suppleret af en onlineportal, der giver udstillingsstederne mulighed for at få mere detaljeret viden om resultaterne af undersøgelsen. Onlineportalen er tilgængelig på https://portal.tnsinfo.com Her kan man også se, hvilke museer der indgår i undersøgelsen. For at få adgang til portalen skal udstillingsstedet anvende det brugernavn og det kodeord, udstillingsstedet bruger til at indberette udleverede og indsamlede spørgeskemaer. Derudover har udstillingsstedet et unikt brugernavn til BRUM-portalen. Online-portalen giver bl.a. mulighed for: At se detaljerede resultater i undersøgelsen fx resultater for hver måned. At se alle undersøgelsens resultater fordelt på kompassegmenter. At sammenligne resultaterne fra udstillingsstedet med de regionale resultater. At sammenligne udstillingsstedets resultater med andre navngivne museer. Onlineportalen er fleksibel, så udstillingsstederne selv kan trække de data ud, de ønsker. Dog skal man huske at være opmærksom på basestørrelserne undervejs, da disse kan variere. 6

7 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet Afsnittet viser brugernes tilfredshed med udstillingsstedet, herunder udstillingsstedets kerneydelser samt service og praktiske forhold. Brugernes tilfredshed bliver vist som et gennemsnit af de karakterer, som brugerne har givet udstillingsstedet. Brugerne har givet karakterer på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårlig og 10 er meget god. Spørgsmål: 1: Giv en samlet vurdering af din oplevelse 2: Bedøm din oplevelse i dag Udstillingerne Atmosfæren Egnethed for børn Mulighed for at lære noget nyt Udstillingernes emner Udstillingernes præsentation Muligheden for at deltage aktivt Arrangementer Rum til refleksion og fordybelse Variation i formidlingen Service og betjening Information i billetsalget 5: Vil du anbefale din oplevelse her i dag til andre? Resultaterne giver indsigt i, hvordan brugerne vurderer udstillingsstedet og hvor udstillingsstedet kan iværksætte tiltag for at opnå større brugertilfredshed. Alle resultater kan ses på onlineportalen 7

8 Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til ,4 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser, hvordan udstillingsstedets brugere vurderer den samlede udstillingsstedsoplevelse. I figuren kan man f.eks. se, hvordan vurderingen af den samlede udstillingsstedsoplevelse adskiller sig fra brugernes tilfredshed med andre museer inden for samme kategori eller alle museerne i undersøgelsen. 8

9 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10: Udstillinger ,8 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser hvordan brugerne bedømmer udstillingsstedets udstillinger. Figuren viser f.eks., om der er forskel på kvinder og mænds tilfredshed med udstillingsstedets udstillinger. 9

10 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Atmosfæren ,8 Kulturhistorie 8,8 8,7 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser hvordan brugerne oplever udstillingsstedets atmosfære. Figuren viser f.eks., om der er forskel på kvinder og mænds tilfredshed med udstillingsstedets atmosfære. 10

11 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Egnethed for børn ,8 Kulturhistorie 7,3 7,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurderinger af, om udstillingsstedet er egnet for børn. Figuren viser f.eks., om brugere i weekenderne vurderer udstillingsstedets egnethed for børn anderledes end brugere på hverdage. 11

12 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Muligheden for at lære noget nyt ,5 Kulturhistorie 8,5 8,4 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af, muligheden for at lære noget nyt på udstillingsstedet. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan brugere, med forskellig uddannelsesbaggrund oplever mulighederne for at tilegne sig ny viden. 12

13 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Udstillingernes emner ,7 Kulturhistorie 8,5 8,4 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af udstillingernes emmer. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan brugere i forskellige aldersgrupper, vurderer udstillingernes emmer. 13

14 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Udstillingernes præsentation ,5 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af udstillingernes præsentation. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan mandlige og kvindelige brugere, vurderer udstillingernes præsentation. 14

15 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Muligheden for at deltage aktivt ,5 Kulturhistorie 7 6,8 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurderinger af, om det er muligt at deltage aktivt på udstillingsstedet. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan forskellige aldersgrupper bedømmer muligheden for at deltage aktivt. 15

16 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Arrangementer ,8 Kulturhistorie 7,6 7,6 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets arrangementer. Figuren viser f.eks. om gruppen af brugere på eller over 65 år vurderer arrangementerne anderledes end andre aldersgrupper. 16

17 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Rum til refleksion og fordybelse ,2 Kulturhistorie 8 8 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedet som rum for refleksion og fordybelse. Figuren viser f.eks. om brugere i hverdage vurderer udstillingsstedet som rum til refleksion og fordybelse anderledes end brugere i weekender. 17

18 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Variation i formidlingen ,2 Kulturhistorie 7,8 7,7 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets variation i formidlingen. Figuren viser f.eks. om gruppen af brugere på år vurderer udstillingsstedets variation i formidlingen anderledes end andre aldersgrupper. 18

19 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Service og betjening ,4 Kulturhistorie 8,9 8,9 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets service og betjening. Figuren viser f.eks. om der er forskel i bedømmelsen på tværs af forskellige aldersgrupper. 19

20 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Information i billetsalget ,2 Kulturhistorie 9 8,9 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets information i billetsalget. Figuren viser f.eks. om der er forskel i bedømmelsen blandt brugere der kommer inden og efter klokken

21 Vil du anbefale din oplevelse her i dag til andre? 0% 100% 94% 2% 4% Kulturhistorie 94% 93% 1% 5% 1% 5% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Ja Nej Ved ikke Figuren viser i hvor høj grad brugerne vil anbefale udstillingsstedet til andre. I figuren kan man f.eks. se, hvilke grupper af brugere, der i højere eller mindre grad vil anbefale udstillingsstedet sammenlignet med andre grupper. 21

22 3. Udstillingsstedets brugere Afsnittet kortlægger brugernes bopæl, alder, køn og uddannelse samt hvornår på dagen udstillingsstedsbesøget finder sted. Spørgsmål: 10: Hvor bor du? 11: Har du nogen kulturel tilknytning til et eller flere lande udenfor Danmark? 7: Hvad er din alder? 8: Hvilket køn er du? 9: Hvad er din højeste gennemførte uddannelse eller niveauet på din igangværende uddannelse? 6: Ankom du hertil fra en ferieadresse? Udstillingsstedet kan anvende resultaterne til at kvalificere formidlingen til udstillingsstedets forskellige brugere. Samtidig giver resultaterne viden om, hvilke brugere, der ikke kommer på udstillingsstedet. Udstillingsstedet kan derfor bruge resultaterne, hvis det vil henvende sig til nye målgrupper. Alle resultater kan ses på onlineportalen 22

23 Hvor bor du? Alle brugere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 85% 4% 4% 6% 1% Kulturhistorie 73% 2% 9% 9% 7% 74% 3% 8% 9% 6% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Danmark Norge og Sverige Tyskland Andre europæiske lande Andet Figuren viser, hvilke lande udstillingsstedets brugere kommer fra. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har flere brugere fra Danmark end fra udlandet. 23

24 Hvor bor du? Brugere med bopæl i Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44% 23% 33% Kulturhistorie 21% 20% 32% 35% 47% 46% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Udstillingsstedets kommune Øvrige region Øvrige Danmark Figuren viser, hvor stor en andel af udstillingsstedets brugere med bopæl i Danmark, der bor i udstillingsstedets hjemkommune, i den øvrige del af udstillingsstedets region og i det øvrige Danmark. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har flere brugere fra omegnskommunerne i weekenden end på hverdage. 24

25 Hvor bor du? Brugere med bopæl i udlandet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 25% 42% 8% Kulturhistorie 7% 12% 34% 29% 33% 35% 26% 24% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Norge og Sverige Tyskland Andre europæiske lande Andet Vær opmærksom på, at der kan være meget små baser! Figuren viser, hvilke lande brugerne med bopæl i udlandet kommer fra. I figuren kan man f.eks. læse, om udstillingsstedet har flere brugere med bopæl i Norge eller Sverige end fra Tyskland. 25

26 Har du nogen kulturel tilknytning til et eller flere lande uden for Danmark? Alle brugere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afrika/SubSahara Asien Australien Det arktiske område Stillehavet 0% 0% 2% 4% 4% 5% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 1% Europa 20% 20% 26% Mellemøsten/Maghreb Nordamerika 2% 2% 2% 3% 3% 7% Norden 12% 12% 10% Rusland Sydamerika 3% 3% 2% 1% 1% 2% Viborg Stiftsmuseum Figuren viser, hvilke lande udstillingsstedets brugere er kulturelt tilknyttet. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet i særlig grad tiltrækker brugere med en særlig kulturel tilknytning. 26

27 Hvad er din alder? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26% 26% 23% 24% Kulturhistorie 20% 33% 26% 21% 20% 29% 27% 24% Mænd Kvinder Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december år år år 65+ år Figuren viser aldersfordelingen for udstillingsstedets brugere (der er minimum 14 år). Resultaterne er inddelt i fire alderskategorier (14-29 år, år, år og 65 år og derover). I figuren kan man f.eks. læse, hvor stor en andel af udstillingsstedets kvindelige brugere, der er over 50 år. 27

28 Hvilket køn er du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 41% 59% Kulturhistorie 41% 39% 59% 61% år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Mænd Kvinder Figuren viser, hvor stor en del af udstillingsstedets brugere, der er henholdsvis mænd og kvinder. 28

29 Hvad er din højeste gennemførte uddannelse eller niveauet på din igangværende uddannelse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19% 13% 40% 28% Kulturhistorie 17% 15% 39% 30% 15% 12% 40% 33% Mænd Kvinder år år år 65+ år Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Figuren viser brugernes fordeling på forskellige uddannelsesniveauer. I figuren kan man f.eks. se, om udstillingsstedets brugere har et højere eller lavere uddannelsesniveau sammenlignet med andre museer i samme udstillingsstedskategori. 29

30 Ankom du hertil fra en ferieadresse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 75% Kulturhistorie 43% 40% 57% 60% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Ja Nej Figuren viser hvorvidt brugerne ankom til udstillingsstedet fra en ferieadresse. 30

31 4. GallupKompas GallupKompas er et segmenteringsværktøj, der afdækker befolkningens holdninger, værdier og livsstile. GallupKompas inddeler befolkningen i ni segmenter gennem et sæt af værdiog holdningsspørgsmål. På grundlag af spørgeskemaets spørgsmål 13 bliver udstillingsstedernes brugere inddelt i GallupKompas ni segmenter. Spørgsmål: 13: Hvad er din holdning til følgende udsagn? Alting ændrer sig for hurtigt i dag. Det er for let at få penge fra det offentlige. Det bør være frivilligt, hvorvidt man vil være medlem af en fagforening. Hvis vi ikke passer på, tager den moderne teknik magten fra menneskene. Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark. Det er vigtigt for mig at have succes. IT og moderne teknologi giver mig mange fordele i min hverdag. Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det. 31

32 Segmenteringen, af udstillingsstedets brugere, giver udstillingsstedet en indikation af, hvilke segmenter af borgere, det primært henvender sig til, og hvilke borgere, udstillingsstedet ikke henvender sig til. GallupKompas viser også, hvad brugerne i de forskellige segmenter synes om udstillingsstedet. Denne viden kan bruges til at udvikle relevant og kvalificeret kommunikation og markedsføring til både brugerne og ikke-brugerne. En uddybende beskrivelse af kompassegmenterne, med særligt fokus på deres kultur- og medievaner, findes på onlineportalen eller i den nationale rapport på 32

33 GallupKompas ni segmenter: Det moderne fællesskabsorientere de segment Akademikere Kulturforbrugere Samfundsengagement Det traditionelle individorienterede segment Danske traditioner og værdier Gør-det-selv og havearbejde Teknologiskepsis Pensionister Det moderne segment Karriereorienteret Økonomisk velstillet Kvalitetsbevidste Det traditionelle segment Hjemlige sysler Traditionelle familieværdier Ældre Det traditionelle fællesskabsorienterede segment Det moderne individorientede segment Helsekost og økologi Støtter velfærdssamfundet Teknologiskepsis Dynamiske unge mænd Liberale holdninger Økonomi og erhverv Det fællesskabsorienterede segment Det individorienterede segment Interesse for nærmiljøet Selvstændige og faglærte Yngre mænd Social ansvarlighed Den politiske og grønne forbruger Helse, økologi og ernæring Kvinder mellem år Centersegmentet Segmentet rummer de borgere, der ikke entydigt lader sig placere i nogen af de andre segmenter. 33

34 Fordeling på GallupKompas segmenter 0% 10% 20% 30% 40% Moderne 11% 11% 11% Moderne-Individorienterede 6% 8% 8% Individorienterede 8% 7% 11% Traditionelle-Individorienterede 8% 7% 6% Traditionelle 9% 9% 8% Traditionelle-Fællesskabsorient- erede 11% 14% 15% Fælleskabsorienterede 18% 15% 17% Moderne-Fællesskabsorienterede 15% 15% 17% Centergruppe 12% 12% 12% Kulturhistorie NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. Figuren viser fordelingen af udstillingsstedets brugere på kompassegmenter i forhold til fordelingen i udstillingsstedets kategori, samt i forhold til fordelingen i den danske befolkning. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har en større eller mindre andel af fællesskabsorienterede brugere end de øvrige museer eller hele den danske befolkning. 34

35 Samlet vurdering af oplevelsen fordelt på kompassegmenter Moderne 7,7 8,4 Moderne-Individorienterede 8,3 8,4 Individorienterede 7,2 8,4 Traditionelle-Individorienterede 8,7 9,8 Traditionelle 8,6 8,5 Traditionelle-Fællesskabsorient- erede 8,7 8,6 Fælleskabsorienterede 8,5 9 Moderne-Fællesskabsorienterede 7,9 8,5 Centergruppe 8,4 8,7 NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. Figuren viser, hvordan udstillingsstedets brugere - fordelt på de forskellige kompassegmenter - vurderer den samlede udstillingsstedsoplevelse på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårlig, og 10 er meget god. Resultaterne viser f.eks., hvilke kompassegmenter, der har den mest positive og den mest negative vurdering af deres udstillingsstedsoplevelse. 35

36 Fordeling på GallupKompas segmenter. Vist som kompasrose for udstillingsstedet. Moderne Centergruppe Moderne- Individorienterede Moderne- Fællesskabsorientered e 15% 12% 11% 6% 11% Individorienterede Fælleskabsorienterede 18% 11% 9% 8% Traditionelle- Individorienterede Traditionelle- Fællesskabsorienterede Traditionelle NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. 36

37 5. Motivation for besøget Afsnittet kortlægger brugernes motivation for besøget på udstillingsstedet. Spørgsmål: 3: Hvilken beskrivelse passer bedst med, hvorfor du er på udstillingsstedet i dag? Oplader - Jeg er her for at få ny energi og for at finde ro og tid til fordybelse. Jeg søger æstetiske oplevelser i stedets udstillinger, arkitektur og omgivelser. Fagligt interesseret Jeg er her på grund af en specifik faglig interesse. Jeg forholder mig kritisk til udstillingen/-erne og den faglige formidling Oplevelsesjæger Jeg er her for at opleve og koncentrerer mig om det mest iøjnefaldende. Jeg behøver ikke se alt for at lære stedet at kende. Vært Jeg er har for at skabe en god oplevelse for dem, jeg er sammen med. Det vigtigste er, at de mennesker, jeg er sammen med, synes her er interessant at være. Videbegærlig Jeg er nysgerrig og interesseret. Jeg er her i dag for at få ny viden og inspiration. Vedhæng - Jeg er her fordi jeg følges med andre. 4: Hvor stor er din viden inden for det område, du har beskæftiget dig med her i dag? Udstillingsstedet kan bruge resultaterne til at vurdere, om udstillingsstedets kommunikation og formidling er optimal i forhold til brugernes motivation for at besøge udstillingsstedet. Alle resultater kan ses på onlineportalen 37

38 Motivation for udstillingsstedbesøget Oplader Jeg er her for at få ny energi og for at finde ro og tid til fordybelse. Jeg søger æstetiske oplevelser i stedets udstillinger, arkitektur og omgivelser. Fagligt interesseret Jeg er her på grund af en specifik faglig interesse. Jeg forholder mig kritisk til udstillingen/-erne og den faglige formidling. Oplevelsesjæger Jeg er her for at opleve og koncentrerer mig om det mest iøjnefaldende. Jeg behøver ikke se alt for at lære stedet at kende. Vært Jeg er har for at skabe en god oplevelse for dem, jeg er sammen med. Det vigtigste er, at de mennesker, jeg er sammen med, synes her er interessant at være. Videbegærlig Jeg er nysgerrig og interesseret. Jeg er her i dag for at få ny viden og inspiration.. Vedhæng Jeg er her fordi jeg følges med andre. 38

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Kronborg Antal besvarelser: 179 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s. 7 3. Udstillingsstedets

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2013 Industrimuseet, museet for arbejder, håndværkerog industrikultur Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Frihedsmuseet, København Antal besvarelser: 396 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 973 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 1391 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Frilandsmuseet, Lyngby Antal besvarelser: 677 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kongernes Jelling, Vejle Antal besvarelser: 183 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 Nationalmuseet, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 156 1 Indhold 1. Indledning s. 3 2. Onlineportal

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer Rapport for 2009

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer Rapport for 2009 National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer 2009-2011 Rapport for 2009 Nationalmuseet, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 819 1 Indhold 1. Indledning s. 3 2. Onlineportal

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2009 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2009 UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107

National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107 National brugerundersøgelse 2011 NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE 2011 107 TITEL National brugerundersøgelse 2011 UDGIVER Kulturstyrelsen (2012) FOTO Forside, Jens Bach, Struer Museum Side 4, Niels Nyholm,

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007 TNS GALLUP Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet November 2007 Kunde: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal DK-20 København K Indhold 1. Indledning...2 2. Demografi: Køn, alder, geografi...3 3. Socioøkonomi:

Læs mere

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION 259 VIDEN, DEMOKRATI OG TRANSFORMATION MUSEER SOM FORMIDLERE AF KULTURELT DEMOKRATI JACOB THOREK JENSEN BRUGERUNDER SØGELSENS METODE 2013 MUSEET ER EN SOMMERFUGL IDA

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Køn. Befolkningen GO-CARD brugere. Kilde:Index DK/Gallup Marketing HH 2010

Køn. Befolkningen GO-CARD brugere. Kilde:Index DK/Gallup Marketing HH 2010 Demografi % Køn 8 67 6 49 51 4 33 Mænd Kvinder Kilde:Index DK/Gallup Marketing HH 1 % 3 Alder 25 15 12 19 13 17 16 19 17 17 1 5 12-19 år -29 år 3-39 år 4-49 år Kilde:Index DK/Gallup Marketing HH 1 % Uddannelse

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017 FORTÆLLER SOM 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF EVALUERING AF 2017. Strategisk partnerskab mellem Fonde Aarhus 2017 og Aarhus Universitet samt Aarhus Kommune og Region Midtjylland I 2013-2018 2013-2018:

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet

Tilfredse ældre. Raske ældre har højere livskvalitet Tilfredse ældre Danskerne på 65 år og derover har en højere oplevet livskvalitet end resten af befolkningen. Særligt ældre med børn og et godt helbred er tilfredse med deres tilværelse. Ældre på 65 år

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3)

Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 5 Fælles spørgeramme til læringsvurdering (3 x 3 x 3) Version 5 20. august 2010 Hans Jørgen Vodsgaard 2

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere