National brugerundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National brugerundersøgelse"

Transkript

1 National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91

2 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s Udstillingsstedets brugere s GallupKompas s Motivation for besøget s. 37 Undersøgelsens metode 6. Metode s. 42 2

3 1. Indledning Den nationale brugerundersøgelse Denne rapport præsenterer års-resultaterne af den nationale brugerundersøgelse for 2014 på Viborg Stiftsmuseum, Viborg. Brugerundersøgelsen, løber fra Undersøgelsen er et værktøj til at professionalisere kommunikation og formidling på udstillingsstedet. Alle statslige og statsanerkendte museer samt andre udvalgte udstillingssteder deltager med afdelinger, der har over besøgende. Betegnelsen udstillingssted dækker over alle deltagende steder i undersøgelsen. Brugerundersøgelsen giver indblik i, hvem der bruger udstillingsstedet, og hvordan brugerne oplever udstillingsstedet samt hvordan brugerne foretrækker at bruge udstillingsstedet. Resultaterne er dermed et redskab til at arbejde strategisk med kommunikation og formidling af udstillinger, aktiviteter og arrangementer. Brugernes motivation Brugerundersøgelsen sætter fokus på brugernes motivation for at besøge udstillingsstedet og på hvordan de bruger udstillingsstedet. Undersøgelsen giver svar på hvordan brugerne foretrækker at tilegne sig viden på udstillingsstedet. Brugerne er opdelt i seks forskellige typer med hver deres motivation og læringsadfærd på udstillingsstedet. De seks typer af brugere er udviklet sammen med repræsentanter fra danske museer ud fra den amerikanske museumsforsker John Falks teori. John Falks teori er overført på danske forhold i et tæt samarbejde mellem medarbejdere på danske museer, Gallup, Kulturstyrelsen og John Falk. Det betyder at udstillingsstedet får viden om brugerenes motivations sammensætning og dermed formidlingsbehov. Resultaterne kan også bruges til at reflektere over, hvilket tiltag udstillingsstedet kan gøre for at tiltrække nye brugergrupper. 3

4 GallupKompas Brugerundersøgelsen omfatter segmenteringsværktøjet GallupKompas, der afdækker befolkningens holdninger, værdier og livsstile. Med GallupKompas får hvert udstillingssted en indikation af, hvad brugerne i de forskellige segmenter synes om udstillingsstedet. GallupKompas viser også, hvilke segmenter af danskere, udstillingsstedet henvender sig til, og dermed hvilke danskere, udstillingsstedet ikke henvender sig til. Kompasset gør det samtidig muligt for udstillingsstedet at sammenligne udstillingsstedet segmentsammensætning med andre udstillingssteder eller med segmentsammensætningen i den danske befolkning. Undersøgelsens anvendelse Brugerundersøgelsen giver udstillingsstederne viden om deres målgrupper. Det kan være brugertyper med bestemte motivationer og læringsadfærd på udstillingsstedet, ét eller flere af de ni segmenter i GallupKompas, unge eller brugere med et bestemt uddannelsesniveau. På baggrund af undersøgelsens første år står det klart at besøget er en social begivenhed. Under 10 % af dem der bruger udstillingsstederne kommer alene. Det bør give anledning til at man med ny viden om brugernes motivation og læringsadfærd kan gentænke hvordan man bruger de fysiske rammer udstillingsstederne udgør. Resultaterne af undersøgelsen er et professionelt redskab til at udvikle relevant og kvalificeret kommunikation og formidling til både brugere og ikke-brugere. Udstillingsstedet kan også bruge undersøgelsen til at lave sammenligninger med andre udstillingssteder og følge udstillingsstedets udvikling fra år til år. Sammenligningerne kan afdække interessante udviklinger og forskelle mellem udstillingsstederne og inspirere til øget videndeling og samarbejde. Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse kan også give anledning til nationale initiativer, der kan bidrage til, at udstillingsstederne udvikler deres formidling og dermed gør den kultur de formidler relevant for alle borgere i Danmark. 4

5 Formidling af brugerundersøgelsens resultater Resultaterne af den nationale brugerundersøgelse bliver præsenteret på forskellige måder: Udstillingsstedernes individuelle rapporter. Udstillingsstederne modtager hvert halve år en rapport med udstillingsstedets egne resultater. En National rapport. Hvert år udkommer en årlig rapport, der præsenterer det nationale resultat for alle de statslige og statsanerkendte kunst, kultur- og naturhistoriske museer samt de øvrige deltagende udstillingssteder. Onlineportal. En portal, hvor udstillingsstederne kan finde detaljerede resultater og sammenligne sig med hinanden. Læsevejledning Alle spørgsmål i brugerundersøgelsens spørgeskema er analyseret i rapporten. Spørgsmålet står som overskrift til hver figur. Spørgsmålene er analyseret i tematiske afsnit, og hvert afsnit har en introduktion med en beskrivelse af, hvad afsnittet handler om. Resultaterne er illustreret i figurer, og under hver figur er der en kort introduktion til, hvordan figuren læses. Denne introduktion er dog en generel læsevejledning det er i selve grafikkerne, man skal finde oplysninger om det enkelte udstillingssted. Hver figur viser følgende: Resultaterne for udstillingsstedet Resultaterne for udstillingsstedet samlet set, hvis udstillingsstedet har flere afdelinger Resultaterne for alle udstillingssteder i den samme udstillingsstedskategori som udstillingsstedet (kunst, kulturhistorie eller naturhistorie) Det nationale resultat for alle udstillingssteder i undersøgelsen. De fleste figurer viser, hvordan besvarelserne fordeler sig i forhold til brugernes alder, køn, uddannelse og besøgsmønstre. 5

6 Onlineportal Udstillingsstedets individuelle rapport og den nationale rapport bliver suppleret af en onlineportal, der giver udstillingsstederne mulighed for at få mere detaljeret viden om resultaterne af undersøgelsen. Onlineportalen er tilgængelig på https://portal.tnsinfo.com Her kan man også se, hvilke museer der indgår i undersøgelsen. For at få adgang til portalen skal udstillingsstedet anvende det brugernavn og det kodeord, udstillingsstedet bruger til at indberette udleverede og indsamlede spørgeskemaer. Derudover har udstillingsstedet et unikt brugernavn til BRUM-portalen. Online-portalen giver bl.a. mulighed for: At se detaljerede resultater i undersøgelsen fx resultater for hver måned. At se alle undersøgelsens resultater fordelt på kompassegmenter. At sammenligne resultaterne fra udstillingsstedet med de regionale resultater. At sammenligne udstillingsstedets resultater med andre navngivne museer. Onlineportalen er fleksibel, så udstillingsstederne selv kan trække de data ud, de ønsker. Dog skal man huske at være opmærksom på basestørrelserne undervejs, da disse kan variere. 6

7 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet Afsnittet viser brugernes tilfredshed med udstillingsstedet, herunder udstillingsstedets kerneydelser samt service og praktiske forhold. Brugernes tilfredshed bliver vist som et gennemsnit af de karakterer, som brugerne har givet udstillingsstedet. Brugerne har givet karakterer på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårlig og 10 er meget god. Spørgsmål: 1: Giv en samlet vurdering af din oplevelse 2: Bedøm din oplevelse i dag Udstillingerne Atmosfæren Egnethed for børn Mulighed for at lære noget nyt Udstillingernes emner Udstillingernes præsentation Muligheden for at deltage aktivt Arrangementer Rum til refleksion og fordybelse Variation i formidlingen Service og betjening Information i billetsalget 5: Vil du anbefale din oplevelse her i dag til andre? Resultaterne giver indsigt i, hvordan brugerne vurderer udstillingsstedet og hvor udstillingsstedet kan iværksætte tiltag for at opnå større brugertilfredshed. Alle resultater kan ses på onlineportalen 7

8 Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til ,4 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser, hvordan udstillingsstedets brugere vurderer den samlede udstillingsstedsoplevelse. I figuren kan man f.eks. se, hvordan vurderingen af den samlede udstillingsstedsoplevelse adskiller sig fra brugernes tilfredshed med andre museer inden for samme kategori eller alle museerne i undersøgelsen. 8

9 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10: Udstillinger ,8 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser hvordan brugerne bedømmer udstillingsstedets udstillinger. Figuren viser f.eks., om der er forskel på kvinder og mænds tilfredshed med udstillingsstedets udstillinger. 9

10 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Atmosfæren ,8 Kulturhistorie 8,8 8,7 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser hvordan brugerne oplever udstillingsstedets atmosfære. Figuren viser f.eks., om der er forskel på kvinder og mænds tilfredshed med udstillingsstedets atmosfære. 10

11 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Egnethed for børn ,8 Kulturhistorie 7,3 7,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurderinger af, om udstillingsstedet er egnet for børn. Figuren viser f.eks., om brugere i weekenderne vurderer udstillingsstedets egnethed for børn anderledes end brugere på hverdage. 11

12 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Muligheden for at lære noget nyt ,5 Kulturhistorie 8,5 8,4 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af, muligheden for at lære noget nyt på udstillingsstedet. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan brugere, med forskellig uddannelsesbaggrund oplever mulighederne for at tilegne sig ny viden. 12

13 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Udstillingernes emner ,7 Kulturhistorie 8,5 8,4 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af udstillingernes emmer. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan brugere i forskellige aldersgrupper, vurderer udstillingernes emmer. 13

14 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Udstillingernes præsentation ,5 Kulturhistorie 8,5 8,5 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurdering af udstillingernes præsentation. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan mandlige og kvindelige brugere, vurderer udstillingernes præsentation. 14

15 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Muligheden for at deltage aktivt ,5 Kulturhistorie 7 6,8 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes vurderinger af, om det er muligt at deltage aktivt på udstillingsstedet. Figuren viser f.eks., om der er forskel på, hvordan forskellige aldersgrupper bedømmer muligheden for at deltage aktivt. 15

16 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Arrangementer ,8 Kulturhistorie 7,6 7,6 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets arrangementer. Figuren viser f.eks. om gruppen af brugere på eller over 65 år vurderer arrangementerne anderledes end andre aldersgrupper. 16

17 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Rum til refleksion og fordybelse ,2 Kulturhistorie 8 8 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedet som rum for refleksion og fordybelse. Figuren viser f.eks. om brugere i hverdage vurderer udstillingsstedet som rum til refleksion og fordybelse anderledes end brugere i weekender. 17

18 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Variation i formidlingen ,2 Kulturhistorie 7,8 7,7 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets variation i formidlingen. Figuren viser f.eks. om gruppen af brugere på år vurderer udstillingsstedets variation i formidlingen anderledes end andre aldersgrupper. 18

19 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Service og betjening ,4 Kulturhistorie 8,9 8,9 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets service og betjening. Figuren viser f.eks. om der er forskel i bedømmelsen på tværs af forskellige aldersgrupper. 19

20 Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra 1 til 10 : Information i billetsalget ,2 Kulturhistorie 9 8,9 Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Gennemsnitlig bedømmelse Figuren viser brugernes bedømmelse af udstillingsstedets information i billetsalget. Figuren viser f.eks. om der er forskel i bedømmelsen blandt brugere der kommer inden og efter klokken

21 Vil du anbefale din oplevelse her i dag til andre? 0% 100% 94% 2% 4% Kulturhistorie 94% 93% 1% 5% 1% 5% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Ja Nej Ved ikke Figuren viser i hvor høj grad brugerne vil anbefale udstillingsstedet til andre. I figuren kan man f.eks. se, hvilke grupper af brugere, der i højere eller mindre grad vil anbefale udstillingsstedet sammenlignet med andre grupper. 21

22 3. Udstillingsstedets brugere Afsnittet kortlægger brugernes bopæl, alder, køn og uddannelse samt hvornår på dagen udstillingsstedsbesøget finder sted. Spørgsmål: 10: Hvor bor du? 11: Har du nogen kulturel tilknytning til et eller flere lande udenfor Danmark? 7: Hvad er din alder? 8: Hvilket køn er du? 9: Hvad er din højeste gennemførte uddannelse eller niveauet på din igangværende uddannelse? 6: Ankom du hertil fra en ferieadresse? Udstillingsstedet kan anvende resultaterne til at kvalificere formidlingen til udstillingsstedets forskellige brugere. Samtidig giver resultaterne viden om, hvilke brugere, der ikke kommer på udstillingsstedet. Udstillingsstedet kan derfor bruge resultaterne, hvis det vil henvende sig til nye målgrupper. Alle resultater kan ses på onlineportalen 22

23 Hvor bor du? Alle brugere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 85% 4% 4% 6% 1% Kulturhistorie 73% 2% 9% 9% 7% 74% 3% 8% 9% 6% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Danmark Norge og Sverige Tyskland Andre europæiske lande Andet Figuren viser, hvilke lande udstillingsstedets brugere kommer fra. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har flere brugere fra Danmark end fra udlandet. 23

24 Hvor bor du? Brugere med bopæl i Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44% 23% 33% Kulturhistorie 21% 20% 32% 35% 47% 46% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Udstillingsstedets kommune Øvrige region Øvrige Danmark Figuren viser, hvor stor en andel af udstillingsstedets brugere med bopæl i Danmark, der bor i udstillingsstedets hjemkommune, i den øvrige del af udstillingsstedets region og i det øvrige Danmark. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har flere brugere fra omegnskommunerne i weekenden end på hverdage. 24

25 Hvor bor du? Brugere med bopæl i udlandet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 25% 42% 8% Kulturhistorie 7% 12% 34% 29% 33% 35% 26% 24% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Norge og Sverige Tyskland Andre europæiske lande Andet Vær opmærksom på, at der kan være meget små baser! Figuren viser, hvilke lande brugerne med bopæl i udlandet kommer fra. I figuren kan man f.eks. læse, om udstillingsstedet har flere brugere med bopæl i Norge eller Sverige end fra Tyskland. 25

26 Har du nogen kulturel tilknytning til et eller flere lande uden for Danmark? Alle brugere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afrika/SubSahara Asien Australien Det arktiske område Stillehavet 0% 0% 2% 4% 4% 5% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 1% Europa 20% 20% 26% Mellemøsten/Maghreb Nordamerika 2% 2% 2% 3% 3% 7% Norden 12% 12% 10% Rusland Sydamerika 3% 3% 2% 1% 1% 2% Viborg Stiftsmuseum Figuren viser, hvilke lande udstillingsstedets brugere er kulturelt tilknyttet. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet i særlig grad tiltrækker brugere med en særlig kulturel tilknytning. 26

27 Hvad er din alder? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26% 26% 23% 24% Kulturhistorie 20% 33% 26% 21% 20% 29% 27% 24% Mænd Kvinder Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december år år år 65+ år Figuren viser aldersfordelingen for udstillingsstedets brugere (der er minimum 14 år). Resultaterne er inddelt i fire alderskategorier (14-29 år, år, år og 65 år og derover). I figuren kan man f.eks. læse, hvor stor en andel af udstillingsstedets kvindelige brugere, der er over 50 år. 27

28 Hvilket køn er du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 41% 59% Kulturhistorie 41% 39% 59% 61% år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Mænd Kvinder Figuren viser, hvor stor en del af udstillingsstedets brugere, der er henholdsvis mænd og kvinder. 28

29 Hvad er din højeste gennemførte uddannelse eller niveauet på din igangværende uddannelse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19% 13% 40% 28% Kulturhistorie 17% 15% 39% 30% 15% 12% 40% 33% Mænd Kvinder år år år 65+ år Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Figuren viser brugernes fordeling på forskellige uddannelsesniveauer. I figuren kan man f.eks. se, om udstillingsstedets brugere har et højere eller lavere uddannelsesniveau sammenlignet med andre museer i samme udstillingsstedskategori. 29

30 Ankom du hertil fra en ferieadresse? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 75% Kulturhistorie 43% 40% 57% 60% Mænd Kvinder år år år 65+ år Folkeskole- eller gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort eller mellemlang videregående udd. Lang videregående udd. Brugere i hverdage Brugere i weekender Brugere inden klokken 14 Brugere efter klokken 14 Brugere i januar-april Brugere i maj-august Brugere i september-december Ja Nej Figuren viser hvorvidt brugerne ankom til udstillingsstedet fra en ferieadresse. 30

31 4. GallupKompas GallupKompas er et segmenteringsværktøj, der afdækker befolkningens holdninger, værdier og livsstile. GallupKompas inddeler befolkningen i ni segmenter gennem et sæt af værdiog holdningsspørgsmål. På grundlag af spørgeskemaets spørgsmål 13 bliver udstillingsstedernes brugere inddelt i GallupKompas ni segmenter. Spørgsmål: 13: Hvad er din holdning til følgende udsagn? Alting ændrer sig for hurtigt i dag. Det er for let at få penge fra det offentlige. Det bør være frivilligt, hvorvidt man vil være medlem af en fagforening. Hvis vi ikke passer på, tager den moderne teknik magten fra menneskene. Der gøres for lidt for flygtninge i Danmark. Det er vigtigt for mig at have succes. IT og moderne teknologi giver mig mange fordele i min hverdag. Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg kan få det. 31

32 Segmenteringen, af udstillingsstedets brugere, giver udstillingsstedet en indikation af, hvilke segmenter af borgere, det primært henvender sig til, og hvilke borgere, udstillingsstedet ikke henvender sig til. GallupKompas viser også, hvad brugerne i de forskellige segmenter synes om udstillingsstedet. Denne viden kan bruges til at udvikle relevant og kvalificeret kommunikation og markedsføring til både brugerne og ikke-brugerne. En uddybende beskrivelse af kompassegmenterne, med særligt fokus på deres kultur- og medievaner, findes på onlineportalen eller i den nationale rapport på 32

33 GallupKompas ni segmenter: Det moderne fællesskabsorientere de segment Akademikere Kulturforbrugere Samfundsengagement Det traditionelle individorienterede segment Danske traditioner og værdier Gør-det-selv og havearbejde Teknologiskepsis Pensionister Det moderne segment Karriereorienteret Økonomisk velstillet Kvalitetsbevidste Det traditionelle segment Hjemlige sysler Traditionelle familieværdier Ældre Det traditionelle fællesskabsorienterede segment Det moderne individorientede segment Helsekost og økologi Støtter velfærdssamfundet Teknologiskepsis Dynamiske unge mænd Liberale holdninger Økonomi og erhverv Det fællesskabsorienterede segment Det individorienterede segment Interesse for nærmiljøet Selvstændige og faglærte Yngre mænd Social ansvarlighed Den politiske og grønne forbruger Helse, økologi og ernæring Kvinder mellem år Centersegmentet Segmentet rummer de borgere, der ikke entydigt lader sig placere i nogen af de andre segmenter. 33

34 Fordeling på GallupKompas segmenter 0% 10% 20% 30% 40% Moderne 11% 11% 11% Moderne-Individorienterede 6% 8% 8% Individorienterede 8% 7% 11% Traditionelle-Individorienterede 8% 7% 6% Traditionelle 9% 9% 8% Traditionelle-Fællesskabsorient- erede 11% 14% 15% Fælleskabsorienterede 18% 15% 17% Moderne-Fællesskabsorienterede 15% 15% 17% Centergruppe 12% 12% 12% Kulturhistorie NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. Figuren viser fordelingen af udstillingsstedets brugere på kompassegmenter i forhold til fordelingen i udstillingsstedets kategori, samt i forhold til fordelingen i den danske befolkning. Figuren viser f.eks., om udstillingsstedet har en større eller mindre andel af fællesskabsorienterede brugere end de øvrige museer eller hele den danske befolkning. 34

35 Samlet vurdering af oplevelsen fordelt på kompassegmenter Moderne 7,7 8,4 Moderne-Individorienterede 8,3 8,4 Individorienterede 7,2 8,4 Traditionelle-Individorienterede 8,7 9,8 Traditionelle 8,6 8,5 Traditionelle-Fællesskabsorient- erede 8,7 8,6 Fælleskabsorienterede 8,5 9 Moderne-Fællesskabsorienterede 7,9 8,5 Centergruppe 8,4 8,7 NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. Figuren viser, hvordan udstillingsstedets brugere - fordelt på de forskellige kompassegmenter - vurderer den samlede udstillingsstedsoplevelse på en skala fra 1-10, hvor 1 er meget dårlig, og 10 er meget god. Resultaterne viser f.eks., hvilke kompassegmenter, der har den mest positive og den mest negative vurdering af deres udstillingsstedsoplevelse. 35

36 Fordeling på GallupKompas segmenter. Vist som kompasrose for udstillingsstedet. Moderne Centergruppe Moderne- Individorienterede Moderne- Fællesskabsorientered e 15% 12% 11% 6% 11% Individorienterede Fælleskabsorienterede 18% 11% 9% 8% Traditionelle- Individorienterede Traditionelle- Fællesskabsorienterede Traditionelle NB. Vær opmærksom på, at baserne kan være meget små. 36

37 5. Motivation for besøget Afsnittet kortlægger brugernes motivation for besøget på udstillingsstedet. Spørgsmål: 3: Hvilken beskrivelse passer bedst med, hvorfor du er på udstillingsstedet i dag? Oplader - Jeg er her for at få ny energi og for at finde ro og tid til fordybelse. Jeg søger æstetiske oplevelser i stedets udstillinger, arkitektur og omgivelser. Fagligt interesseret Jeg er her på grund af en specifik faglig interesse. Jeg forholder mig kritisk til udstillingen/-erne og den faglige formidling Oplevelsesjæger Jeg er her for at opleve og koncentrerer mig om det mest iøjnefaldende. Jeg behøver ikke se alt for at lære stedet at kende. Vært Jeg er har for at skabe en god oplevelse for dem, jeg er sammen med. Det vigtigste er, at de mennesker, jeg er sammen med, synes her er interessant at være. Videbegærlig Jeg er nysgerrig og interesseret. Jeg er her i dag for at få ny viden og inspiration. Vedhæng - Jeg er her fordi jeg følges med andre. 4: Hvor stor er din viden inden for det område, du har beskæftiget dig med her i dag? Udstillingsstedet kan bruge resultaterne til at vurdere, om udstillingsstedets kommunikation og formidling er optimal i forhold til brugernes motivation for at besøge udstillingsstedet. Alle resultater kan ses på onlineportalen 37

38 Motivation for udstillingsstedbesøget Oplader Jeg er her for at få ny energi og for at finde ro og tid til fordybelse. Jeg søger æstetiske oplevelser i stedets udstillinger, arkitektur og omgivelser. Fagligt interesseret Jeg er her på grund af en specifik faglig interesse. Jeg forholder mig kritisk til udstillingen/-erne og den faglige formidling. Oplevelsesjæger Jeg er her for at opleve og koncentrerer mig om det mest iøjnefaldende. Jeg behøver ikke se alt for at lære stedet at kende. Vært Jeg er har for at skabe en god oplevelse for dem, jeg er sammen med. Det vigtigste er, at de mennesker, jeg er sammen med, synes her er interessant at være. Videbegærlig Jeg er nysgerrig og interesseret. Jeg er her i dag for at få ny viden og inspiration.. Vedhæng Jeg er her fordi jeg følges med andre. 38

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION 259 VIDEN, DEMOKRATI OG TRANSFORMATION MUSEER SOM FORMIDLERE AF KULTURELT DEMOKRATI JACOB THOREK JENSEN BRUGERUNDER SØGELSENS METODE 2013 MUSEET ER EN SOMMERFUGL IDA

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER MUSEER BORGERE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER JACOB THOREK JENSEN & IDA BRÆNDHOLT LUNDGAARD INDHOLD FORORD 4 LÆSEVEJLEDNING 6 BIDRAGSYDERE 10 KAPITEL 1 BRUGERE OG BÆREDYGTIGE

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv. eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv

Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv. eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv Oplevelsesøkonomi i et folkeoplysningsperspektiv eller folkeoplysning i et oplevelsesøkonomisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere