Generalforsamling 20. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 20. februar 2007"

Transkript

1 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremgang i kontingenter vi skal ikke betale til Dansk Bjergklub Antallet af medlemmer er ca. det samme Gæster er gået markant ned: Administrationen klarer vi selv (Mai er sekretær) + kontorudgifter Vi betaler for flere timer nu i DGI fordi vi ikke længere har nogle til gode Revisoren har set på det! Bemærkning C administrationsomkostninger : skal aflønning af bestyrelsen ikke fjernes? Pengene betales ikke til bestyrelsen men til Mai, rent skattemæssig løsning. Administrations omkostninger er større end tidligere fordi der er mere forplejning til møder: valg om at købe mad til bestyrelses og udvalgsmøder tak til dem der er frivilligt aktive Kommunale tilskud: del af tilskud pga. juniorer men det er ikke en markant stigning. Regnskabet er godkendt! Budgetforslag for næste år: Hænger sammen med forslag om Gellerup. Der er to budgetforslag: 1. uden Gellerup alm. Driftsbudget 2. Med Gellerup Forslag om at begge budgetter godkendes. Budget 1 se hjemmeside for tal: Indtægter i alt: Udgifter i alt:

2 Resultat: Budget godkendes! Budget 2 gennemgås senere under Gellerup Valg af bestyrelse: Britta trækker sig tak for indsatsen som bestyrelsesformand Mikael trækker sig tak for indsats som kasserer Sessel trækker sig tak for indsats hos juniorklatrer Hans trækker sig tak for indsats. Rikke + Frederik er indtrådt i løbet af året og er godkendt Simon V. er ikke på valg står for hjemmeside. Dieter (nye medlemmer + sikkerhed) + Thor (sponsorer + rabatordninger) + Simon S. (suppleant) er på valg. Der er nu kun 4 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant vi mangler nye. Følgende stiller op: Brian + Morten + Sofie + Hannah (ikke til stede) + Rasmus (ikke til stede) Alle optages som medlemmer. Der bliver givet vin til de bestyrelsesmedlemmer der trækker sig. Bestyrelsen er nu: Rikke, Frederik, Simon, Dieter, Thor, Simon, Brian, Morten, Sofie Suppleanter: Hanne, Rasmus Forslag fra bestyrelsen: 1. bestyrelsen og klubben arbejder videre med Gellerup Vil gerne have opbakning til at gå videre med Gellerup Det er der blevet stemt om før, men siden budgettet er markant dyrere nu vil bestyrelsen gerne have tilladelse igen for at generalforsamlingen har medansvar. Vi ved endnu ikke om vi kan flytte til Gellerup det går langsomt men i den rigtige retninger. Der har været flere møder med kommunen og de er meget positivt indstillede.

3 Det er blevet mere populært at bruge Gellerup svømmebad derfor er der flere interesser. Der mangler renovering derude men der er ingen penge til at foretage den. Kommunen kigger derfor efter lejere vi er det eneste realistisk bud, men mangler stadig 2. mio. Kommunen er i dialog med rådmanden og er interesserede i at få ÅK derud. Dialogmøde: Gellerups venner vil helst ikke have ÅK derud, de vil hellere have vand i bassinet. Men det er ikke realistisk for dem så de er ikke reel konkurrence da kommunen ikke kan drive det. - abekatten har givet tilbud på væg - der er gjort budget klar, som kommunen også vil fremlægge for at forsøge at få tilskud fra anlægsfond. Hvor stort kan tilskud blive? Puljen er 50 % af anlægsbudgettet vores er på 5 mio. så det er max. 2,5 mio. vi kan komme i betragtning til. 2. bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge formue + optage lån til at arbejde videre med Gellerup Vil gerne åbne op for mulighed til at få fat i andet lokale hvis Gellerup ikke er aktuelt, så bestyrelsen hurtigt kan slå til hvis der er lokaler I hvilket omfang får bestyrelsen bemyndigelse? Man skal kunne stå inde for budgettet. Beslutningen tages når Gellerup er færdig fremlagt se senere i referat. Gellerupbadet fremlægges: Morten: Model fremvises. Springbassin som er 4,5 m. fra overflade og ned. Lave væg der afskærmer fra resten af hallen. Fra bund til top 15 m. Bassinet er 12,5 m. på smalle led. Ønske om mødelokale, omklædningsfaciliteter, café / tekøkken. Klatrevæggen: abekattens forslag tager vi udgangspunkt i. Inddelt i 4 sektioner: undervisningsvæg / kursusvæg, træningsvæk, konkurrencevæg, bouldervæg. Kursusvæg: 150 kvm. væg, forholdsvis lodret + slab. Træningsvæg: ca. 350 kvm. væg (svarer ca. til alt i DGI)højeste sted 15 m, lodrette

4 vægge, åbne vinkler, overhæng Konkurrencevæg: ca. 250 kvm. væg. Relativ stejl væg (45 grader), kiler så der er åbne vinkler. Boulder A: ca. 225 kvm. væg. Mulighed for at toppe ud. ca. 4,5 m høj. Boulder B: grotte, kommer lidt til at ligne den på Kochs men bliver ca. dobbelt så bred. 2,5-4,5 m. høj. I alt ca kvm. klatrervæg. Ønske om at få en lift derned som kan benyttes til at bygge klatrervæg. Erik: forslag om også at lave slab. Det er svært at få til at lade sig gøre. Der mangler også tag, mulighed for vippevæg, automatisk sikringsmaskiner der er mange muligheder. Vil gerne ligge plader i bunden så man ikke falder så hårdt og gulvet ikke er så koldt. Hvis man vil hjælpe til med planlægning og have indflydelse må man meget gerne kontakte med input!!! Budget 2007: Se hjemmeside for udspecificeret budget. Indtægter: Låne ved DGI + DIF de er ikke søgt om endnu men er realistiske + rentefri Lån BG Bank ikke billigste lån vi kan finde, kræver kommunegaranti. Alle lån afbetales over 10 år derfor vil vi stå gældfri hvis vi bliver smidt ud efter 10 år i Gellerup. Udgifter: Drift og vedligeholdelse i Gellerup er estimeret. I alt: Løsninger på underskud: - der skal søges fonde - vi har ca. ¼ mio. af egen kapital - moms refusion fra kommunen på de fysiske ombygninger, som er 1,5 mio. dvs. ca hvis vi bygger noget selv er der også penge at spare.

5 - Der er nogle ting der kan vente (midlertidig løsning) - Udgifter ved væggene kan sænkes hvis der er en god medlemsindsats. - Der skal selvfølgelig også kigges efter om der er bedre tilbud end abekattens. Mulighed for at lade os momsregistrere? Så skal medlemmer betale ca. 300 mere men til gengæld er der meget at hente ved at trække momsen fra! Det skal undersøges. Husk: vi betaler ikke husleje i Gellerup. Der skal søges fonde: der skal masser af folk til at hjælpe det er det mest akutte nu!!!!!! Kontakt Christoffer! Det er indenfor den næste måned vi skal kunne vise kommunen det her er muligt. Budget 2008: Der er lavet 3 forslag sat med 3 forskellige antal medlemmer. Budget 1: underskud på Budget 2: underskud på Budget 3: overskud på Diskussion: Hvad er maks. kapaciteten? Vi vil gerne undgå for lang kø for nye medlemmer. Man kan ikke regne med at tage en masse nye medlemmer ind lige fra starten. Sørge for at lave noget arbejde for at holde på nye medlemmer og skaffe nye medlemmer. Instruktørerne skal også kunne nå at køre nye medlemmer ind. Vi kan ikke gå videre hvis underskud ikke er dækket! Der skal skæres ellers bliver det ikke til noget. Vil vi flytte til Gellerup hvis vi kun kan få noget af væggen? Eller er Gellerup så uaktuelt? Hvis væggen skal bygges i etaper bliver det dyrere. Hvis konkurrencevæggen ikke er der mangler der noget. Der er også en vis prestigeværdi udadtil i en konkurrencevæg reklameværdi. Det er essensen i Gellerup at vi får samlet alle grene af klatringen. Ekstra ting kan måske søges i kommunens udviklingspuljer.

6 Der er meget at spare ved at frasige sig konkurrencevæggen. Hvor meget tålmodighed er der hvornår skal vi gå videre. Kan man lave væggene mindre? Lokalet i sig selv er svært at sige nej til. 1. bestyrelsen og klubben arbejder videre med Gellerup 42 for ingen imod VEDTAGET 2. bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge formue + optage lån til at arbejde videre med Gellerup 45 for. VEDTAGET Evt. Lars er ny biblioteksansvarlig. Kan bibliotekssystemet laves om / forbedres? Husk at aflevere!! Udkast fra abekatten kan ikke ligges ud på nettet endnu da de ikke vil risikere ideen bliver stjålet der ligges muligvis kopi af det på biblioteket eller i boulderen. Anders og Mikael vil gerne stå for Århus Open. Bilag 1 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 Regnskabsåret 2006 blev det første år, hvor Århus Klatreklub ikke længere var underlagt Dansk Bjergklub. Det tvungne tilhørsforhold ophørte og Århus klatreklubs bestyrelse lagde den gamle DB strid om fordeling af kontingent og midler bag sig. Århus klatreklub skulle se fremad, og bestyrelsen skulle føre klubben videre som en hel selvstændig klatreklub. Det menige medlem bemærkede måske ikke de helt store forskelle, men det betød at klubben nu selv skulle klare administration, med bl.a. egen kontingentopkrævning, medlemsregistrering, egne medlemskort, nye medlemsnumre osv. Denne store administrative byrde kunne bestyrelsen ikke løfte selv, så derfor blev en stilling som sekretær slået op. Mai Hansen, allerede kendt af mange i klubben, påtog sig jobbet der i starten krævede mange timer. Klubben købte den såkaldte Foreningspakke, et administrationssystem, udarbejdet under Dansk idræts forbund, skabt til at gøre arbejdsgangen lettere. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var tilfældet, men trods en lille forsinkelse lykkedes det at opkræve kontingent og få sendt medlemskortene ud. På den senere Generalforsamling i Dansk Klatreforbund, viste det sig at ÅK var den eneste klatreklub der i dag brugte foreningspakken. Andre klubber

7 havde simpelthen lavet deres egne løsninger, bl.a. fordi de ikke kunne få foreningspakken til at køre hensigtsmæssigt. Bestyrelsen henstiller til at man fremover, i samarbejde med kasser og sekretær, ser på muligheden for andre lettere programløsninger. Trods startvanskeligheder og økonomiske omkostninger, er det med stor glæde, at sekretæren nu kører administrationen, helt pålideligt, professionelt og til tiden. Bestyrelsen opfordrer dermed til, at den nuværende sekretærstilling fortsætter. Regnskabsåret 2006 blev et travlt år, med den hidtil højeste mødeaktivitet, med 2 ekstraordinære generalforsamlinger, mange bestyrelsesmøder, endnu flere lokaleudvalgsmøder, instruktørmøder, juniormøder, og talrige møder med kommunens fritids- og kulturudvalg. Det store emne i 2006 var først og fremmest lokalesituationen: Boulder ved katrinebjergvej, lokaler i Risskov eller Gellerupbadet. Sidstnævnte blev besluttet, og der er siden blevet arbejdet ihærdigt, så bestyrelsen med lokaleudvalget i dag kan præsentere forslag til virkeliggørelsen af Klatrecentret i Gellerup. Mere om det senere. Bestyrelsen lagde i 2006 ud med 9 bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter. Der er undervejs blevet skiftet noget ud, da 4 bestyrelsesmedlemmer desværre måtte melde fra pga. flytning, arbejde og studier. Heldigvis er 2 nye bestyrelsesmedlemmer trådt til. Frivilligheden er stadig fundamentet i Århus klatreklub, og det ønsker vi fortsat. Klubbens hjemmeside som kommunikationsorgan er kommet for at blive. Den opdateres løbende og de enkelte medlemmer kan holde sig ajour mht. aktiviteter, åbningstider i ferier osv. Referater fra møder er i arkivet. Forumet bliver brugt flittigt og alle medlemmer er velkomne til at lufte nye ideer og nye input. Der er desuden kommet en kort engelsk version, så bl.a. udenlandske studerende kan finde den basale information om klubben. Der er i 2006 oprettet et Gellerup Forum, og et lukket instruktørforum. Sidste forår fik klubben 7 nye instruktører, og endnu et forårshold til instruktøruddannelsen er snart på benene. Sikkerheden har igen i år været i fokus. Håndtering af korrekt sikringsteknik, har været til flittig debat, og instruktørerne arbejder fortsat på at højne sikkerheden mest muligt. Der har dog pga. medlemsstop ikke været den helt store instruktøraktivitet på væggen. Der er på hjemmesiden desuden oprettet et ulykkesregister, hvor nærulykker mm. forsøges beskrevet, så vi alle kan tage ved lære. Af andre aktiviteter kan der nævnes, at der sidste forår blev arrangeret et meget vellykket førstehjælpskursus. Det vil igen blive afholdt i marts måned. Der er desuden afholdt teknikkursus, både for begyndere og øvede. Der blev holdt en aften med emnet: bjergbestigning for begyndere, og der er holdt udstyrskursus og glögg og klatring.

8 Både Århus Open og Julefrokosten blev en succes. Bestyrelsen takker alle de implicerede for deres indsats for at gøre klubben levende. Konkurrencedeltagelsen har heller ikke været højere. Flere af klubbens medlemmer har deltaget i boulderkonkurrencer, åbne motionist konkurrencer og i den lokale afdeling af bouldercuppen. Desuden var klubben også godt repræsenteret ved både junior og senior DM. Lad os håbe de gode tendenser fortsætter. Juniorholdet har fortsat stor succes, og med over 30 børn på venteliste, er det kun klatretimer og frivillige kræfter, der sætter begrænsningen. Holdet har deltaget i juniortræf, fælles tur til både Ith og Ry, og i sommerhalvåret har holdet benyttet sig af den udendørs væg ved IDA. Der har været mange udendørs klatreaktiviteter i 2006 med en hel del individuelt arrangerede ture med alpin klatring, isklatring, tradklatring og frem for alt bouldering og sportsklatring, hvor der i 2006 blev gået nye højder med 8a sport, men der er sikkert mere i vente fra flere medlemmer. Bestyrelsen kom af sted på en bestyrelses tur til Seglora. Aktiviteterne på Kochs skole har været stabile, i 2006 blev der indkøbt en ny tiltrængt støvsuger, og i efteråret blev boulderen igen udbygget. Tak til boulderbyggerne. DGI-huset har kørt endnu et år med stor aktivitet, især med Thomas Hjerrild, Michael Hjelm og Michael Meldgård som de drivende kræfter for rutebygningen. Der er desuden etableret et campusboard. Tilbage til lokale situationen. Århus klatreklub har ca. 350 medlemmer, og der er 100 på venteliste. Klubben har behov for større klatrefaciliter. Lokaleudvalget er nået langt og der har igennem et år været en positiv dialog mht. etablering af klatrecenter Gellerup med kommunes fritid og kulturudvalg. Kommunens rådmand mangler dog stadig at give grønt lys, men klubben har fået bevilget et økonomisk tilskud på kr. af kommunen, hvis Gellerup bliver en realitet. Det vil kræve en fraflytning fra N. Kochs skole og måske et mindre antal timer i DGI, men til gengæld kan Gellerup blive Danmarks største klatrecenter. Etablering af klatrevæg i Gellerup indebærer dog store ombygninger af det eksisterende lokale inden den egentlige klatrevæg kan bygges. Udgifterne hertil ser ud til at blive noget større end tidligere estimeret, og det ser ikke ud til at Kommunen kan yde yderligere økonomisk hjælp til denne store udgift. For Århus Klatreklub vil betyde store og vidtrækkende økonomiske konsekvenser og det vil kræve alle klubbens medlemmers engagement og opbakning. Det er derfor meget vigtigt at vi idag får taget den rigtige beslutning i denne henseende. Til slut vil bestyrelsen sige tak til alle i klubben, der yder et stykke frivilligt arbejde. Efter i aften skal klubben have, ny formand, ny kasserer, en dgi-ansvarlig,

9 kontaktperson til idrætssamvirket, juniorledere, arrangementsansvarlig, biblioteksansvarlig, arrangører af Århus Open, teknikkurser etc, samt hænder til at løfte opgaven vedr. Gellerup og mest akut og helt nødvendigt en gruppe af fundraisere. Der bliver masser af store og små opgaver i 2007, så bestyrelsen håber, at I alle vil være med til at yde et bidrag til klubben.

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere