IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer"

Transkript

1 IKA Tjekliste til udbud på e-handelssystemer Udarbejdet af e-handelsfokusgruppen nov

2 Opmærksomhedspunkter e-handelssystemer IKA 1. Forord Lav et workflow Ikke udtømmende inspirationsliste med detailpunkter: Brugermodul: Komme i gang Søgning og visning Varekurv/Ordre Favoritlister/standardordrer Bestilling Ordresøgning Varemodtagelse Administrator Aftaleadministration Brugeradministration og stamdata E-katalogadministration Automatisk bogføring Rapporter og statistikker Fleksibilitet: Andet Økonomi Betalingsstruktur Uddannelse Vareleverandør Support og service

3 1. Forord Når man skal lave udbud af e-handelssystemer, skal man foretage en række overvejelser. I forhold til ønsker og behov til et e-handelssystem, er det vores opfattelse, at disse er meget afhængige af, hvor meget erfaring man tidligere har gjort sig med implementering og drift af e-handel. De kommunale repræsentanter, der har siddet i gruppen vedr. udarbejdelse af opmærksomhedspunkter, er alle fra kommuner der igennem længere tid har arbejdet med e-handel/har haft e-handelssystemer fra forskellige leverandører, og her er enigheden omkring fokuspunkterne stor. Systemmæssigt er der 2 punkter, der er afgørende for succes. Brugermodulet: Det er vitalt for udbredelsen af e-handel, at brugerdelen er intuitiv og enkel. - Det skal være let at tilgå systemet (evt. AD-integration/single login) samt hurtigt at udsøge en vare og sende en ordre med korrekt kontering, samt efterfølgende at varemodtage helt eller delvist. Hjælp fra systemet bl.a. via mouse over (m. hjælpetekster) og genbrug af data, er en vigtig del her. Såvel funktioner som layout, bør så vidt muligt afspejle en web-shop på nettet, frem for en bestillingsblanket i et produktionsselskab. Administrationsmodulet: En ofte undervurderet opgave er det administrative arbejde med at indlæse kataloger, godkende prisstigninger og at sikre, at alle varer fra tilbuds-/udbuds-listen er indlæst. I forbindelse med udbud er det vigtigt at have øje for, hvordan dette arbejde kan effektiviseres og automatiseres f.eks. via automatisk håndtering af varerne fra tilbuds-/udbuds-listen. Det er afgørende at kunne stille en tilfredsstillende mængde varer til rådighed for brugerne, vareindlægningen skal være af høj kvalitet, hvad angår korrekt pris, leverandør, forpakning o.s.v. Punkterne går hånd i hånd. Såfremt den administrative del ikke er effektiv, kan der ikke stilles en tilstrækkelig mængde varer til rådighed, og e-handel bliver dermed ikke attraktivt. Omvendt kan man sige, at det ikke nytter noget med mange varer, hvis systemet ikke er brugervenligt. Ud over de to ovenstående punkter er leverandørmodulet vigtigt. Et for leverandørerne effektivt system hvor de bl.a. kan se hvordan deres varer præsenteres for de decentrale indkøbere, - er også effektivt for indkøbskontoret. Snitfladerne modulerne imellem er et andet vigtigt punkt. Uanset at systemet består af flere moduler (f.eks. aftalestyringsmodul, indkøbsmodul, fakturabehandlingsmodul), skal det for den decentrale indkøber fremstå som ét system. Hvor ønskes fakturabehandlingen af fakturaer til ordrer fra e-handelssystemet foretaget? I økonomisystemet eller i et fagsystem under e-handelssystemet? Det skal vurderes hvilken grad af fleksibilitet der ønskes, både for brugere, leverandører og administratorer vurderingen bør foretages i lyset af, at et meget fleksibelt system formentlig også er et komplekst system. Udvikling er formentlig en nødvendighed, men i hvilken grad, og ønskes der medindflydelse? Support er vigtig, såvel for den offentlige myndighed som for e-katalog leverandøren, - manglende support eller manglende aftale om support, kan være en frustrerende stopklods også for e- katalogleverandøren, som måske uforskyldt kommer til at stå i et dårligt lys. Et godt e-handelssystem er et system hvor leverandørerne, de decentrale indkøbere og administratorerne er tilgodeset med optimale processer i de enkelte ansvarsområder. Vores råd i forbindelse med udbud er, at man skal undgå at låse sig fast på forud bestemte løsninger, men holde fokus på flow og funktioner, der effektivt dækker behovet. Overvej eventuelt at bede tilbudsgivere om at lave en demonstration af deres system ud fra bestemte cases. 3

4 Skal der udbydes både økonomi og e-handel, er det vigtigt at overveje, om e-handel med en typisk vægt på max 5 % i et total udbud, er en god løsning. Separat udbud på økonomi og e-handel, forudsætter karv om velbeskrevne snitflader (fortrinsvis baseret på åbne standarder), herved opnås mulighed for at vælge det system der giver de bedste muligheder, frem for det der følger med pakken. Fra den 1. januar 2008 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende en række åbne standarder i alle nye offentlige it-løsninger. De offentlige myndigheder skal således sikre sig, at fremtidige it-løsninger baseres på, eller understøtter, disse obligatoriske, åbne standarder. Standarden til elektronisk indkøb i det offentlige hedder OIOUBL. For at opnå en fuldstændig sammenhæng i data flowet, er det derfor vigtigt at alle forretningsdokumenter (f.eks. ordre, evt. ordrebekræftelse, faktura, kreditnota, katalog) benytter OIOUBL formatet. I forhold til OIOUBL er det desuden vigtig, at forholde sig til hvilke profiler og dokumenter man ønsker systemet skal understøtte, både hvad angår ordrer, kataloger, samt fakturaer og kreditnotaer. Hvis e- handelssystemet skal fungere optimalt er det vigtigt, at der er sammenhæng i indholdet af dokumenterne kataloget, ordren og fakturaen, dette er en forudsætning for effektiv kontrol, godkendelse, samt at fakturabetaling kan ske uden unødig forsinkelse. OIOUBL er relativt nyt, men vigtigt kan man sætte overlæggeren rigtigt her, er der grobund for effektivisering og fleksibilitet i forhold til fremtidig (forretnings-) udvikling. For yderligere information om OIOUBL se f.eks.: Generel info.: Fakturering: Vi håber, at ovenstående kan være til inspiration for kommende udbudsmaterialer på e-handelsområdet. På de følgende sider findes en procesbeskrivelse til inspiration, samt en mere detaljeret liste bygget op omkring de enkelte funktioner. 4

5 2. Lav et workflow Som inspiration til arbejdet med udarbejdelse af krav-specifikationen er nedenfor en skitse af den proces, som e-handelssystemet skal understøtte. Denne proces er vigtig at gøre sig bekendt med, da processen er medvirkende til at opnå en så præcis specifikation som muligt. Det anbefales, der udarbejdes et workflow og at både indkøbskonsulenter og forskellige typer af decentrale indkøbere (eks. servicetekniker, pædagog, sekretær, kantineleder), som har erfaring med de udfordringer, der er i forbindelse med et indkøb, bidrager til dette. Disse vil kunne samles til en fælles beskrivelse, som vil skabe overblik og bidrage til at synliggøre, hvilke funktioner, der er behov for i et fremtidigt system. I dette arbejde er opmærksomhedspunkterne i afsnit 3 gode at hente inspiration fra. WORKFLOW Figur 1. Skitse over den digitale proces ved indkøb på aftaler Hver proces kan foldes ud og beskrives mere i detalje, som vist for indkøbsprocessen i figur 1. Under kataloggodkendelsesprocessen (1) - kan følgende overvejelser gøres; Skal opgaven løses af mange eller af få personer. Hvordan skal leverandøren få adgang til e-handelssystemet og hvor meget skal de kunne se? Hvilke valideringsregler ønsker vi (tilbudsliste, UNSPC koder, tidligere handlinger), og hvordan prioriteres de. 5

6 Indkøbsprocessen (2) - som i figur 1 er foldet ud er afgørende for hvorledes system-understøttelsen skal være. Anbefalingen er at beskrive processen så præcis som muligt under hensyntagen til, at en offentlig virksomhed rummer mange forskellige måder at handle ind på; Vurdér hvorledes I ønsker brugerfladen. Skal der gives forskellige rettigheder til forskellige personer og hvor mange roller er der brug for. Skal ordren godkendes I systemet af andre inden den afsendes til leverandøren. Skal kun dele af organisationen kunne handle på enkelte aftaler. Hvordan ønsker vi rekvisitioner/fritekst ordre skal håndteres? Ønsker vi der skal kunne ændres i en ordre, og er der behov for at kunne annullere en ordre. Når der foretages en ordre skal der så kunne konteres inden afsendelse. Varemodtagelse (3) Hvordan skal vi varemodtage fremover (med håndlæser/ manuelt/ som vi plejer) Accepterer vi delvis levering Skal konteringen foregå ved varemodtagelse eller kunne ændres Hvem skal varemodtage Skal data kunne integreres fra andre enheder (eks. Smartphone), hvis varemodtagelse sker med en smartphone. Kræver vi advisering (ordrebekræftelse, forsendelsesadvis., kontroladvis. Etc.) Fakturagodkendelse (4) Hvem skal godkende fakturaen Skal det være muligt at acceptere en difference mellem ordre og faktura (skal det kunne defineres pr. aftale) Hvorledes skal de "manuelle" ordre håndteres (fritekst-ordre, slå op i katalog, konstruerer et katalog) Hvordan skal differencer håndteres (skal fakturaer kunne sammenlægges, skal der generes ny ordre) Foretages der dispositionsbogholderi Generelt er der også en række spørgsmål det anbefales at afklare; Ønsker vi udvikling indenfor en bestemt tidsramme / tilpasning Hvilke roller har de enkelte aktører og kan systemet håndtere dette Ønsker vi at systemet kan håndtere lovgivningen Hvordan skal brugere lære systemet at kende Hvordan vil vi håndtere aftalerne, som er styrende for resten af processen Hvilke data skal vi komme med til systemet (se figur 1) Hvilke data ønsker vi systemet leverer (se figur 1) Vær hele tiden opmærksom på data-format - at alt snakket sammen og at der er valgt et fremtidssikret format (eks. OIOUBL, som er lovpligtigt) 6

7 3. Ikke udtømmende inspirationsliste med detailpunkter: Listen er ikke tænkt som en egentlig krav-specifikation men kun som inspiration. I forbindelse med udarbejdelse af en krav-specifikation er det vigtigt at forholde sig til need to have og nice to have. Vælg evt. need to have punkter fra listen og brug den resterende del til tjekliste, i forbindelse med vurdering af systemer. Såfremt der er spørgsmål eller brug for uddybende kommentarer til inspirationslisten, er du velkommen til at henvende dig til Marit Lund eller Birgitte Bach OBS - det bør overvejes, hvorvidt udbudsmaterialet skal indeholde krav om dagbøder såfremt udbudskravene ikke overholdes, dette kan specielt være på sin plads, såfremt systemleverandørerne byder ind med funktioner, som endnu ikke er færdigudviklet. I så fald kan der være bod, hvis tingene ikke er udviklet og fungerende på det aftalte tidspunkt. 3.1 Brugermodul: Komme i gang Let opsætning af personlig kontoplan med individuelle tekster/benævnelser for konti? Let opsætning af eller tilgang til favoritlister / standardordrer Selv at kunne bestemme placeringen af varer på favoritlister / standardordrer Abonnement på nyhedsmails indenfor udvalgte indkøbsområder? Undervisningsmodul med indlagte varer, billeder, priser mm., hvor det er muligt at sende ordrer, uden at disse reelt sendes til en leverandør? Søgning og visning Både enkel og avanceret søgning? Skal systemet blive i den valgte type søgning indtil log-off eller indtil der vælges en anden type søgning? Specifikation af hvilke parametre man ønsker at søge på (f.eks. kun varenavn, kun varenummer, kun varebeskrivelse, kun en bestemt leverandør, kun emneord, eller flere af tingene i kombination/alle felter på én gang)? At bruge og, ikke, eller i søgninger? Automatisk trunkering (=man får alt hvor det ord, man har skrevet indgår) i søgninger? Både til venstre og til højre? At kunne skrive mere end 1 søgeord? Skal der være underforstået et og imellem dem? Skal de stå lige ved siden af hinanden i f.eks. varenavnet for at der kommer et resultat af søgningen? Sortering på kolonner i søgeresultat? Funktion, hvor brugeren kan bladre ned igennem leverandørens varegrupper, hvis hun ikke kan finde ud af hvad leverandøren kan have kaldt den vare, hun efterspørger? Søgbarhed af UNSPSC-koder? OBS på søgehastigheden? Mulighed for forskellige visningsformater (få oplysninger, mange/alle oplysninger, tekst kontra billed-visning)? Mulighed for mouse-over (fuld tekst, hjælpetekster og forstørrelse af billeder o. lign. vises)? Tydelig markering af varer fra tilbudslisten i forhold til øvrigt sortiment? Mulighed for kategorisering af søgeresultat, så søgningen kan målrettes (ved mange resultater)? Krav om antal karakterer der vises i felterne til f.eks. varenavn, emneord/søgeord og varebeskrivelser? Mulighed for at vælge i hvilken rækkefølge man vil have resultatet af søgningen præsenteret? F.eks. med de billigste først, i varenummerrækkefølge, alfabetisk efter varenavn el. andet. 7

8 3.1.3 Varekurv/Ordre Mulighed for flere varekurve med individuel navngivning? At ordren beholder varekurvens navn efter bestilling, eller skal ordren kunne navngives selvstændigt? Let oprettelse, sletning, redigering og afsendelse af varekurv? Mulighed for afsendelse af ordrer til flere leverandører fra én ordre/varekurv? Obligatorisk påføring af kontonumre? (Er en forudsætning for match og automatisk bogføring) Mulighed for med ét klik at kunne kontere alle varelinier på samme kontonummer? Mulighed for at sætte forskellige kontonumre på de enkelte varelinier i samme ordre? Mulighed for at påføre posteringstekst på hele ordren eller på varelinieniveau? Genbrug af tidligere brugt kontonummer og posteringstekst ved køb af samme produkt til samme afdeling? Mulighed for delt kontering af en enkelt varelinie via brugerindtastet fordelingsnøgle? (Eksempelvis 1 kasse kaffe fordeles på 3 kontonumre). Advarsel såfremt købet udløser gebyr og information om beløbsgrænsen for at undgå gebyr samt herfra let adgang til at søge kun i den pågældende leverandørs e-katalog? Mulighed for notatfelt med oplysninger til leverandøren dels pr. ordre (ved afsendelse af flere ordrer fra samme varekurv), dels pr. varekurv? Mulighed for notatfelt til interne bemærkninger pr. ordre også efter at ordren er afsendt? Mulighed for at bestille på CPR-nr, så der også bliver bogført på CPR-nr-konto? Mulighed for frekvensordre (samme bestilling sendes af sted med fast mellemrum, evt. med mailvarsel)? Mulighed for sælgerskabt ordre (sælger genererer ordren kræver mailvarsel)? Automatisk gem, så varer/varekurve/favoritlister ikke forsvinder? Favoritlister/standardordrer Mulighed for valgfrit antal favoritlister/standardordrer? Mulighed for centralt vedligeholdte favoritlister/standardordrer, som kan skubbes ud til alle eller udvalgte grupper af brugere? Stillingtagen til hvem der skal kunne se, bruge og redigere favoritlister/standardordrer? Mulighed for nemt at kopiere eller tippe favoritlister/standardordrer? Mulighed for at søge i favoritlister/standardordrer både på favoritlistetitel og på de enkelte varer samt på indehaver af favoritlister/standardordrer? Mulighed for at vælge om man kun vil se egne, afdelingens eller alle favoritlister/standardordrer? Stillingtagen til håndtering af slettede varer og prisopdaterede varer i favoritlister/standardordrer? Bestilling Mulighed for at en bruger kan benytte forskellige leveringsadresser på forskellige ordrer enten ved valg mellem tidligere af samme afdeling/institution anvendte adresser fra rullemenu eller ved indtastning? Mulighed for struktureret brug af forskellige leveringsadresser vha. systemgenereret leverings-id, herunder at hvis leveringsadressen ændres, dannes et nyt ID, som sendes med ordren? Mulighed for fritekstordrer evt. med vedhæftning af fremsendt tilbud? Overvej om det kan håndteres på en styrbar måde? Mulighed for en nem måde at bestille i anbrud på og en overskuelig angivelse af at det er muligt, hvis dette er aftalt med vareleverandøren? (F.eks. ved brug af variant ID). 8

9 3.1.6 Ordresøgning Både en standardsøgning og en mulighed for at søge på forskellige parametre? (Standardsøgningen kan f.eks. være på alle afdelingens ordrer inden for den sidste måned. De variable søgeparametre kan f.eks. være: Bestillerens navn, oprettelsesdato/datointerval, leverandørnavn, ordrestatus, ordrenavn, ordrenummer, bestillende afdeling, alle leverandører og alle institutioner/afdelinger de sidste 2 dog kun for superbrugere og administratorer)) Mulighed for at søge ordrer frem, som der ikke er modtaget faktura til? Nem mulighed for at fremsøge ordrer der ikke er varemodtaget? Varemodtagelse Mulighed for at ikke kun bestilleren, men andre i samme institution kan varemodtage? Automatisk mail med link til ordre til bestilleren ved manglende varemodtagelse? Skal tidspunkt for udsendelse af mail kunne påføres aftalen af administrator, så den er variabel fra leverandør til leverandør? Delvis varemodtagelse? Nem delvis varemodtagelse, også hvis der f.eks. kun mangler 1 ud af 20 varer, så man ikke skal klikke/skrive på 19 varelinier? Skal systemet kunne lave en automatisk bogføring ved delvis varemodtagelse - først af en faktura som kun indeholder det der rent faktisk er modtaget, og senere af endnu en faktura med det efterleverede? Skal systemet kunne matche hvis der er en kreditnota i spil? Mulighed for link fra ordre til faktura samt oversigt over status på ordre og faktura? 3.2 Administrator Aftaleadministration Oprettelse og vedligeholdelse af aftaler og nyheder? Mulighed for at vedhæfte filer til aftaler og nyheder? Mulighed for at indlæse produktlister eller andet ustruktureret materiale, som søgeord uden at listen er synlig for decentrale indkøbere? Mulighed for at kategorisere aftalerne f.eks. som EU-udbud, tilbud, indkøbsfællesskab, samt i vare-/tjenesteydelses-områder / grupper? Mulighed for at påføre den enkelte aftale regler for prisregulering, rabat og evt. gebyr politik for henholdsvis varerne fra tilbuds- / udbuds-listen, samt på øvrigt sortiment? Mulighed for at oprette en aftale, som for den decentrale indkøber er usynlig indtil kontraktstart? Mulighed for målrettet rundsendelse af nyheder, f.eks. til abonnenter på indkøbsområder? Aftalekatalog og nyhedsside integreret i e-handelssystem, så der ikke skal slås op flere steder? Mulighed for at rundsende mail til aktive brugere indenfor et givet tidsrum Mulighed for at rundsende mail til enkelte grupper eller alle på én gang? Mulighed for notatfelt på aftalen, for henholdsvis administratorer og decentrale indkøbere? Mulighed for at lægge flere mailadresser ind på leverandøren (f.eks. en til bestillinger og en anden til kataloggodkendelse)? Mulighed for på aftalen at tilføje kommentarer, vedhæfte filer (f.eks. kontrakt / udbudsmateriale)? Skal kommentarerne kunne kategoriseres intern, adm., udbud ell. Lignende hvorefter der kan udskrives lister med udvalgte aftaler + valgt kommentarkategori? Mulighed for at påføre interne notater både til aftalen og til e-katalogerne. Skal notaterne kunne opdeles i notater, som kun er synlige for administrator og notater, som er synlige for brugerne? 9

10 3.2.2 Brugeradministration og stamdata Overførsel af stamdata fra økonomisystem (brugere, kontonumre, afdelinger)? Aktivering og vedligeholdelse af brugere? Nem tilknytning af yderligere afdelinger til samme bruger (hvis brugeren har behov for at købe ind for flere afdelinger)? Mulighed for flere typer brugerroller (f.eks. Kigge, Standard, Superbruger ( med begrænset administrativ adgang) og Administrator )? Evt. også en særskilt e-katalog-administrator-rolle, hvis e-katalogadministrationen skal kunne uddelegeres? Mulighed for selv at definere hvad de forskellige brugerroller skal kunne? Mulighed for hel eller delvis kopiering af rettigheder / profil (f.eks. favoritaftaler, interesseområder, personlig kontoplan, standard-/ frekvens-ordre) fra en bruger/superbruger/administrator til en anden bruger/superbruger/administrator (genbrug af opsætning)? Mulighed for nem ændring af brugerroller? F.eks. mulighed for rettelse af profil for alle med en bestemt brugerrolle, på én gang, men også individuelt? Styring af hvilke afdelinger der skal kunne se / handle på en given aftale via afdelingen? E-katalogadministration Punkter der primært vedrører e-katalog, indhold og muligheder: At nogle felter i e-kataloget altid er obligatoriske for vareleverandørerne at udfylde (f.eks. varenummer, varenavn, billede, mindste bestillingsenhed, nettoindhold, emneord/søgeord, UNSPSC-koder, varebeskrivelse, sammenligningspris)? Godt overblik over om alle varer fra en given aftalers tilbudslisten er i e-kataloget og kan bestilles? Mulighed for at have e-katalog-leverandørens øvrige sortiment liggende bagved i systemet, så de kan aktiveres ved behov? Historik hvor mange varer er udgået fra aftalen er der indlæst erstatning? Mulighed for at have flere forskellige e-kataloger fra den samme leverandør, uden at systemet sender ordrerne af sted hver for sig? Dvs. skal systemet kunne samle alle ordrer til samme leverandør (f.eks. via CVR-nummer-tjek), selvom de stammer fra forskellige e-kataloger? Skal der være mulighed for at vælge at ordrer fra forskellige e-kataloger til samme leverandør lægges sammen i forhold til udløsning af et eventuelt gebyr ved små ordrer? Overvejelse af hvordan billeder skal håndteres? Skal der kunne linkes direkte over på leverandørernes hjemmesider til billeder, datablade mm.? Skal systemet kunne identificere dummy -billeder og liste dem? At kunne lade en anden samarbejdskommune med samme e-handelssystem og samme indkøbsfællesskab, med deraf følgende samme EU-udbud, godkende et e-katalog og automatisk hente deres godkendte e-katalog ind, uden selv at skulle kontrollere noget? Skal der desuden være mulighed for i stedet for at vælge at køre helt uafhængigt af hinanden? (Fleksibilitet) Mulighed for variant-varenumre, således at der kan indlæses forskellige forpakningsstørrelser på samme varenummer (køb i anbrud/hele kolli) (Variant ID er en del af OIOUBL kataloget, men ikke alle systemer udnytter mulighederne.)? Mulighed for på en nem måde lave bestemte e-kataloger synlige for nogle brugere, men ikke for andre uden at det kræver en masse løbende vedligeholdelse? (Hvis man f.eks. har 1 fødevareleverandør til storkøkkener og en anden til institutioner) Bemærk det kan være meget administrativt tungt, og skal ikke stilles som krav uden grundig overvejelse. Entydighed omkring enheder + anvendelse heraf bruges enhederne fra OIOUBL? Se evt. -> FAQ spm. 44 Entydighed omkring koder + anvendelse heraf (f.eks. økomærke, blomsten, svanen o.s.v)? Mulighed for at afsøge favoritlister / standardordrer og varekurve for bestemte varer? Mulighed for at trække liste med oplysninger om hvilke varer, der findes i favoritlister/standardordrer på en bestemt aftale? Historik på vare- ordre- og katalog-niveau 10

11 Markering af om varerne hører til en obligatorisk eller en frivillig aftale, på henholdsvis aftale- og vareniveau? Tydelig markering af varer fra tilbudslisten i forhold til øvrigt sortiment Punkter der primært vedrører kataloggodkendelse: Mulighed for indlæsning af udbuds-tilbudslisten, så den ikke skal tastes? Mulighed for automatisk check i forhold til f.eks. en udbuds-tilbudsliste, når et e-katalog skal indlæses? Inkl. regler for f.eks. prisstigninger, så varerne automatisk indstilles til godkendelse, hvis prisstigninger er jf. de opstillede regler, (og der ikke er andre ændringer på den pågældende vare)? Mulighed for at systemet automatisk validerer i forhold til prisregulerings- og sortimentsregler, og placerer varerne i kolonner til afvisning, godkendelse, manuel behandling, nye, slettede, osv. Mulighed for på forhånd at godkende et fremdateret e-katalog og sætte en dato på, hvor det må gøres synligt for brugerne? Mulighed for at systemet beregner rabatsats på indlæste varer i forhold til den vejledende pris. At nyt e-katalog skal kunne holdes op mod aktivt katalog med synliggørelse/markering af ændringer (f.eks. prisfald og prisstigninger med procentangivelse, rabatsats i forhold til bruttopris, varenavn, varegruppe, varebeskrivelse, nettoindhold, mindste bestillingsenhed, UNSPSC)? At systemet genanvender data/viden på tidligere behandlede varer? (Ex.: En vare er tidligere afvist, men genuploades uændret, dvs. systemet skal automatisk placere varen i kolonnen Afvises, med oplysning om årsag). Oplysning om pris inkl. og ekskl. eventuelle afgifter? (der må normalt ikke prisreguleres på afgifter) Tydelig markering ved nye udgaver af e-kataloger på hhv. nye, slettede og ændrede varer? Mulighed for at afvise eller godkende enkelte varelinier og vedhæfte kommentarer til e- katalogleverandøren eller interne til administratoren både på varelinie- og på katalog-niveau? Mulighed for at gruppere, så håndtering kan foregå i ensartede grupper (f.eks. alle prisstigninger, alle prisfald, alle varer fra tilbudslisten)? Mulighed for at søge og sortere i ændringerne? Mulighed for angivelse af prisstigningsregler både for tilbudslisten og øvrigt sortiment evt. på baggrund af UNSPSC-koder? Tydelig markering af varer fra tilbudslisten i forhold til øvrigt sortiment Mulighed for let at give varer fra øvrigt sortiment status som tilbudslistevarer (lignende produkter til samme pris)? Erstatningsvareadministration med mulighed for at skrive en bemærkning om erstatningsvare ved det enkelte varenummer, en bemærkning, som skal poppe op i de favoritlister/standardordrer, som indeholder det pågældende varenummer, med henblik på at indehaveren kan acceptere erstatningen i favoritlisten/standardordren? At kunne sætte udløbsdato på bemærkningen på erstatningsvaren? Mulighed for at administratoren vælger at lade et udgået produkt erstatte af et andet produkt, end det leverandøren har foreslået, eller vælge at lade produktet udgå uden erstatning? Mulighed for en slags mellem -godkendelse af e-kataloger, hvor administratoren kan nå at se det færdige godkendte katalog og evt. trække godkendelsen tilbage, før der sendes godkendelsesmail til leverandøren og før det godkendte katalog bliver synligt for de decentrale indkøbere? Automatisk bogføring Stillingtagen til hvilke parametre, der skal matches på, for at få automatisk bogføring? Vælg kun de vigtigste jo flere parametre, jo sværere at få automatisk bogføring. Mulige parametre kan være f.eks. ordrenummer, varenummer, bestillingsenhed, pris pr. vare, samlet pris, UNSPSC. Fleksibilitet i forbindelse med match-parametrene. Skal der være mulighed for at administrator definerer nøjagtigheden af matchet (f.eks. på øre eller procent), eller for at nogle bestemte leverandører kun får matchet på nogle af parametrene? Håndtering af ordrer, hvor der er kreditnotater eller flere fakturaer til samme ordre? Mulighed for nemt at se direkte på ordren, hvorfor der eventuelt ikke er sket automatisk bogføring? 11

12 3.2.5 Rapporter og statistikker Generelt rapportudtræk med valgfri parametre (f.eks. datointerval, statuskoder, leverandører, enkelte e-kataloger fra bestemt leverandør, brugere, afdelinger, ordrer, varenumre) både alene og i kombination? Mulighed for at lægge rapporter over i regneark til videre behandling? Rapport om manglende varemodtagelse? Rapport om manglende brug af e-handelssystemet? Rapport om aktive brugere af e-handelssystemet? Rapport om ordrer der ikke er modtaget nogen faktura til? Rapport om ordrer, der er blevet automatisk bogført? Rapport om hvilke ordrer der ikke er sket automatisk bogføring på? Evt. med mulighed for opdeling på både årsagerne til den manglende automatiske bogføring og på leverandører? Rapport over antal ordrer, ordrebeløb, gennemsnitsordrestørrelse? Rapport om antal rykkermails for manglende varemodtagelse, samt til hvilke institutioner og brugere? Rapport-søgning på bestillerens navn, oprettelsesdato/datointerval, leverandørnavn, ordrestatus, ordrenavn, ordrenummer, bestillende afdeling, alle leverandører og alle institutioner? Rapport over e-handels-procent i forhold til total-omsætning evt. afgrænsning via UNSPSCkoder? Et sådant krav skal dog overvejes nøje, da totalomsætningen kan omfatte andre varer fra samme leverandør, end dem der er omfattet af det udbud, e-kataloget er baseret på. Udtræk af eksisterende katalog? Fleksibilitet: Fleksibilitet? I hvor høj grad vil I selv bestemme hvordan systemet skal være sat op i lige præcis jeres kommune? F.eks. mht. indholdet i brugerroller, parametre for fakturamatch og automatisk bogføring, visningsformater, 1 eller flere e-kataloger fra samme leverandør, fritekstordre el. ej, hvornår brugere som ikke varemodtager automatisk skal rykkes evt. forskelligt fra leverandør til leverandør, etc. Vil I f.eks. selv bestemme præcisionen af prisen om den skal passe helt præcist eller må afvige m. f.eks. 5 øre, så afrunding er mulig uden at den automatiske bogføring ryger? Skal den enkelte decentrale indkøber kunne lave egen standardopsætning, så hun f.eks. altid starter i avanceret søgning og altid får vist et bestemt visningsformat indtil hun vælger noget andet? Skal fleksibiliteten være på et niveau, hvor man dels kan køre med fælles regler for alle e- kataloger/leverandører, dels kan vælge specielle regler for enkelte e-kataloger eller leverandører (f.eks. mht. parametre for automatisk bogføring, regler for indlæsning af e-kataloger, m.v.) Andet At administrator skal kunne ALT? At administrator skal have yderligere søgemuligheder end standardbruger? Mulighed for at administrator kan se at leverandøren rent teknisk har modtaget ordren, hvis der ikke kræves egentlige ordrebekræftelser? Hjælp til konvertering fra gammelt til nyt e-handelssystem? (Overførsel af data/udtræk af lister, som kan importeres) Få museklik/gode genvejstaster? God dokumentation/detaljeret og opdateret manual til hhv. brugere, leverandører og administratorer Skal layoutet tilpasses en bestemt skærm opløsning? Skal der tages højde for specifikke browsere? 12

13 3.3 Økonomi Betalingsstruktur Stillingtagen til prisstruktur for hhv. katalogleverandøren og den offentlige myndighed? Skal der afregnes pr. ordre, e-katalog, indbygger el. lign.? Hvordan kan strukturen bruges til at fremme e- handel? Ubegrænset antal brugere eller prisopdeling efter antal brugere? Mulighed for flere administratorer uden beregning? Antal superbrugere, som må kontakte systemleverandøren direkte? Evt. uddannelseskrav til superbrugerne i den forbindelse? Definition af hvad der skal være med i prisen, f.eks. alle nye versioner, alle løbende smårettelser, support, udvikling, etc.? Regler for prisstigninger? Regler for betaling i forbindelse m. hhv. fejlrettelser og udvikling? 3.4 Uddannelse Uddannelse af brugere, superbrugere, administratorer og e-katalog-leverandører + eventuel pris på dette? 3.5 Vareleverandør Enkel og effektiv upload af e-kataloger? Nemt at kunne rette og ændre data? Stamdata hvor alt er samlet ét sted og kun skal rettes/indlæses ét sted? Nemt at kunne skifte indstilling fra f.eks. fax til elektronisk modtagelse af ordrer? At leverandørerne kan se hvordan deres produkter / data bliver vist i jeres system for jeres brugere? At leverandørerne kan følge kataloget efter up-load / forsendelse? Stillingtagen til support og ansvar, systemleverandør og vareleverandør i mellem? Mulighed for at modtage ordrer på flere måder, f.eks. som almindelig eller som en XMLordre, der ryger direkte ind i vareleverandørens system? Mulighed for at bestillingen indeholder bestillerens navn, telefonnr., og , så det er nemt at tage kontakt ved evt. problemer 3.6 Support og service Stillingtagen til systemets oppetid? (F.eks. om systemet skal have 100 % oppetid mellem kl. 6 og kl. 18, 7 dage om ugen, 52 uger om året). Stillingtagen til konsekvens (f.eks. bod) ved manglende oppetid? Stillingtagen til svartid (ved f.eks. søgning, afsendelse af bestilling, udsøgning af leverandører i aftalekatalog)? Stillingtagen til reaktionstid i forbindelse med fejl/henvendelser til systemleverandøren fra administratorer og superbrugere? Stillingtagen til reaktionstid i forbindelse med fejl/henvendelser til systemleverandøren fra e- katalogleverandører? Synliggørelse af henvendelser/fejlmeldinger, så alle ikke henvender sig om det samme? Synliggørelse af udviklingsplan med tidshorisont? Indflydelse på udvikling, evt. via brugergruppe? 13

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Bilag 5 B Rakat e-handel Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag G SKIs E-katalog og E-handel Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Hvad er SKIs E-katalog og hvordan vedligeholdes

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012

NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv

e-arkiv: Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne finde svar på

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

PHJWebshop. Brugermanual

PHJWebshop. Brugermanual PHJWebshop Brugermanual 1-2009 PHJWebshop - Når din tid er vigtig! Indhold PHJWebshop er P. Henning Jensens ApS e-handelssystem. Med PHJWebshop kan du finde og bestille dine produkter online. Du får desuden

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration

TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration TRICOMMERCE BRUGERGUIDE Aftaleadministration [Type text] Indhold 1. Introduktion... 3 2. Aftaleoversigten... 4 2.1 Opsætning af aftaleforhold...4 2.1.1 Kategori...5 2.1.2 Leverandørkontakt...5 2.1.3 Gebyrer...5

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside.

ECHNO. Techno-Webshop. Quick-Start. Techno Webshop - Din indgang. Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. Techno Webshop - Din indgang ECHNO Techno-Webshop Quick-Start Fra marts 2011 er din indgang til Techno Webshoppen via vores hjemmeside. www.techno-dk.dk 15 TECHNO Danmark Baldershøj 24 C, 1. sal 2635 Ishøj

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Vejledning til brug af SKI's kataloger

Vejledning til brug af SKI's kataloger Vejledning til brug af SKI's kataloger 1 Indhold Indledning... 3 SKI-kataloget... 4 Lister... 4 Mulighed for private og låste lister... 5 Sådan opretter du en liste... 5 Sådan vælger du produkter til din

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion. OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere