Generalforsamling Stengård Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole"

Transkript

1 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne forslag iht ) Godkendelse af budget. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af formand og kasserer. 8) Valg af interne revisorer iht. 10. Valg til vurderingsudvalget. Referat Formanden bød velkommen. Derefter var der et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der var gået bort i årets løb. Som gæster var inviteret kreds IV s formand, Jørgen Fritsche og Kredssekretær Aase Jessen, samt haveforeningens eksterne revisor Erling Kristiansen. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Jørgen Fritsche, formand fra kreds 4. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten bad Kredssekretær Aase Jessen være behjælpelig med bogføringen. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet. Der var mødt 127 haveejere op, deraf var 91 stemmeberettigede. 2) Valg af stemmeudvalg Have 282 Per Høeg Andersen Have 284 René Jørgensen 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning Formanden takkede den siddende bestyrelse for det store arbejde, den havde udført i det foregående år. Beretningen, der er udsendt skriftligt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen blev fremlagt af formanden, der ikke havde yderligere kommentar til beretningen. Debat Have Rafai Atia: Takker bestyrelsen for det store arbejde, der er udført i det forløbne år og roser den nye hjemmeside og syntes den er meget brugervenlig. Rafai har 3 spørgsmål, det ene er kloakering, hvad sker der med den, sidste år blev det lovet at vi ikke skal betale vandafledningsafgift har vi fået det skriftligt fra Gladsaxe Kommune - andet spørgsmål er omlægning af lån, som er en vigtig information at få og til sidst nedgravning af vand, hvordan ser man det i sammenhæng med kloakering og alle mulige andre ting. Rafai syntes, det er tre vigtige ting som, han syntes vi godt kan bruge et par minutter på, for det er rigtig mange penge for det enkelte havemedlem. Jørgen Fritsche overgiver dirigentrollen til formanden Lars M. Jensen, for at svare på Rafai s spørgsmål omkring kloakering. For et år siden startede vi forhandlingerne om en ny Deklaration. Nu har Gladsaxe Kommune besluttet, at de ikke vil godkende den nye Deklaration før der er lavet planer for alle haveforeninger i kommunen. Tidshorisonten for kloakering i Gladsaxe Kommune er 2024, hvor man skal have kloakeringen gennemført. Kredsen vil holde møder med de forskellige haveforeninger og bede dem om at få projekteret kloakeringerne. Det er noget der ligger på kredsplan og ikke i de enkelte haveforeninger, hvis vi vil have den nye deklaration. [Skriv tekst] Side 1

2 I referatet fra mødet hos Gladsaxe Kommune står, der at vi ikke skal betale Vandafledningsafgiften for nogen af haveforeningerne beliggende i Gladsaxe Kommune - når der skal etableres kloakker. Jørgen Fritsche overtager igen dirigentrollen fra formand Lars M. Jensen. Have Ejvind Wilms svarer på de sidste spørgsmål fra Rafai: Med hensyn til omlægning af lån, vil vores kasserer komme ind på dette senere, men information om det er lagt ud på hjemmesiden. I beretningen har vi også skrevet om nogle af de fremtidige projekter, hvor der indgår nedgravning af vand. Det er ikke lovligt, at vandledninger og kloaker nedgraves ved siden af heinanden. Vi har allerede besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med projektet nedgravning af vand. Have 231 Lene De Blanck: Økonomien omkring nedgravning af vand og kloakering, som Ejvind sagde, er en stor udgift for den enkelte i haveforeningen, hvis vi er ude i og skulle betale kr. pr. havelod. Hvordan opsparer vi til det og vil bestyrelsen begynde at lave en tvungen opsparing til det? Have 44 - Anny svarer Lene: Som I kan se i budgettet, har vi ikke sat noget af i år, det er vores intention at vi til næste generalforsamling har et forslag om, at vi sætter penge af ud af det vi evt. har i overskud. Hvor meget det betyder pr. have ved vi ikke endnu, men oplysninger fra en anden haveforening, har det kostet ca kr. pr have at få det lagt ned. Vi skal være enige om, at vi sætter penge af til kloakering i næste års budget og der skal vi også huske på, at de penge vi sparer op kan man ikke få en del af, hvis man sælger haven. Vi skal nok orientere løbende i havenyt og på hjemmesiden, så snart der er nyt om kloakering. Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme Kasserer Anny Petersen fremlagde driftsregnskabet og hun kommenterede følgende punkter. Omlægning af lån Vi har været lidt på forkant, idet vi allerede har omlagt vores lån. Det nye lån er et kontantlån på 6,3 mil. med en rente på 3,488 % fast rente. Ydelsen er den samme som i dag, så administrationsbidraget vil ikke af denne grund blive forhøjet. Restløbetiden er nedsat fra 21,9 til 18,3 år, det vil sige vi sparer 1,6 mil. kr. ydelser. Alle omkostninger er lagt ind i lånet. Vi er så heldige at vi har fået vores egen bankrådgiver i en af vores havemedlemmer. Indtægter Indskud fra nye medlemmer - er lidt mindre en budgetteret, det har sine årsager, da der er mange der har fået vurderet haven og ikke fået den solgt. Gebyrerne og afgifter - Er større end forventet - desværre er der nogen, der ikke møder til pligtarbejde eller ikke holder deres haver iflg. vores reglement. Det er jo ikke en indtægt, vi er glade for at få, der skulle jo helst have stået et nul. Udgifter Renovering af beboelsesdelen hos købmanden - Der var budgetteret kr. til renovering af køkken og bad i købmandsbeboelsen, budgettet holdt fint, men vi har desværre derudover været nødt til at reparere oliefyret; desuden har vi måtte sætte en affugter op i kælderen pga. af al den regn, der er kommet. [Skriv tekst] Side 2

3 Pligtarbejde - Kører meget fint, vi har en rigtig dygtig administrator og hun forstået at lede arbejdet og også få sat nogle penge ind på kontoen. Vandafgifter - Vi har sat for meget af, afgifterne svinger fra år til år og det er meget svært at vide, hvor meget vi skal budgettere med. Forsikringer - Udgifterne har ikke været så store, som vi har regnet med. Vi havde forventet større stigninger. Vandanlæg - Reparation af rørarbejdet er noget der gør ondt hver eneste år og det er da også en af årsagerne til at vi skal have lagt vandledningerne ned i jorden. Der har været nogle store brud på rør og vi har haft mange udskiftninger af stophaner. Vedligeholdelse af vejene - Der er lidt overskud på pga. vi har haft mindre udgifter på vores asfaltarbejde. Tank ved søen - Af en eller anden årsag er tømningen billigere end sidste år. Årsagen kan være, at der sidste år var flere der lod vandet løbe i håndvasken og dermed skulle tanken tømmes tiere end normalt. Nyanskaffelser - Et lille overskud pga. indkøb af kopimaskine blev billigere, end vi havde forventet. Vedligeholdelse af anlæg - Vi har måtte reparerer trådhegnet ud mod Provst Bentzons Vej, men der er ikke brugt så mange penge på beplantninger som budgetteret. Vi mangler at fælde nogle træer ved søen. Det er blevet gjort i denne vinter. Lønningerne - Er ikke ændret, men vi skal nok regne med at de vil blive justeret næste år, de har stået stille længe. Drift af servicehusene - Vi her et overskud på kr. Det skyldes, at der ikke har været så mange reparationer på maskinerne og det vil vi takke vores medlemmer for, for det betyder, at maskinerne er blevet behandlet ordentligt. Mindre udgifter ved elinstallationer og udskiftning af alle låsene er udskudt til Advokatsalær - Der er brugt kr. mere en budgetteret og det skyldes seje forhandlinger i forbindelse med overdragelse til den nye købmand samt div. fogedsager. Ingeniørbistand - Er der et underskud. På et tidspunkt besluttede bestyrelsen at hyre en ingeniør, der kunne hjælpe os med opfølgning på Dong-arbejdet i forbindelse med nedgravning af el-ledningerne og hans salær var større en budgetteret, da opgaven viste sig at være større end forventet. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Dong. De havemedlemmer, der havde problemer med opgravninger m.v. i haverne har fået de erstatninger, som de har krævet. Porto og gebyr - Her har vi et overskud, grunden der til er at rigtig megen post efterhånden bliver sendt via . Fester - Vi overholder budgettet, endda med overskud. Bestyrelsen vil gerne takke alle de havemedlemmer, der år efter år stiller sig til rådighed og giver en hånd med, dette er jo også med til at holde udgifterne nede. Status pr. 31. december 2011 Aktiver (i millioner) - Kassebeholdning : kr. - Girobeholdning : kr. - Bankbeholdning : kr. [Skriv tekst] Side 3

4 - Tilgodehavender: kr. - Forudbetalinger : kr. - Servicehuse, anskaffelsessum: kr. - Ejendom matr.4a,4cn,4co, kontantvurdering : kr. Aktiver i alt: kr. Gæld ( i millioner ) - Skyldig A-skat : kr. - Forudbetalt administrationsbidrag: kr. - Realkredit lån : kr. - Deposita: kr. Gæld i alt: kr. Egenkapital Jordfond pr. 1. januar2011: Kapitalkonto Saldo pr. 1. januar 2011: Årets overskud: Egenkapital i alt : Gæld og egenkapital i alt : kr kr kr kr. Det er ikke helt gået op for havemedlemmerne, hvornår terminerne er efter ændringerne sidste år, hvilket har betydet, at der sendes ca. 50 påmindelser ud ved hver termin. Dirigenten Jørgen Fritsche gjorde opmærksom på, at revisionen ikke har givet anledning til andre bemærkninger. Debat Have Rafai Atia: Der er ikke så meget at sige til regnskabet og foreningen er meget veldrevet af bestyrelsen. Det irriterer bare, at vi år efter år her 1 mil. kr. eller mere stående til nul kr. i rente. Nu har vi heldigvis fået vores egen bankrådgiver, så der skal der gøres noget ved. Et eller andet sted tror jeg, at vi her i aften på generalforsamlingen skal forpligtige bestyrelsen til, at de penge skal ud og arbejde. Vi har inden for en tiårig periode en pæn udgift liggende foran os, så vi skal skrabe så mange penge sammen som muligt. Har vi taget højde for stigning af ejendomsskatterne i vores budget. Have 44 - Anny Petersen svarer: Ja, vi har en del penge stående på kontoen og vi vil som tidligere på aftenen meddelt, komme med forslag om, at disse penge sættes ind på en bankkonto mærket til kloakering. Vi er ved at undersøge, hvor vi kan få den bedste rente. Ejendomsskatterne for 2012 har vi allerede fået og der var faktisk ingen stigning. Have Rene Balkan: Når vi bliver kaldt på pligtarbejde, så er vi ca. 25 mennesker, der er nogen, der står og hakker et eller andet sted det er fuldstædigt latterligt, at vi skal bruge omkring 3 timer, det behøver ikke at være så mange timer, man kan godt nøjes med 2 timer. Det er lige som om, vi skal gøre noget for vores haveforening, det skal vi også, men det skal være meningsfuldt og det er det vi i dag gør på pligtarbejde ikke. Have Dennis Kjærgaard svarer: Det er absolut ikke spild af tid, det har været en stor succes, ikke kun i 2011 og det vil det også blive i Det er blandt andet en af grundende til at vores administrationsbidrag kan holdes på det niveau, det er i dag. Det er et godt formål både arbejdsmæssigt [Skriv tekst] Side 4

5 og socialt og der er mange, der er glade for at komme på pligtarbejde. Jeg kan slet ikke genkende det billede, du beskriver. Have Thomas Kitnæs: Pligtarbejde er jo ikke noget med at vi skal være helt enormt effektive, det er noget med, at vi mødes med haveejere fra andre veje end den man selv bor på, det er socialarbejde, det drejer sig om. Have Susanne Møller: I regnskabet under Ren- og vedligeholdelse har vi punktet belysning, hvor der er budgetteret med kr. men der rent faktisk har været en udgift på kr. er der nogen forklaring på det? Have 44 - Anny Petersen svarer: Jeg kan godt forstå, du studser og det var en forglemmelse, at jeg ikke fik nævnt det under gennemgangen. Dong havde på et tidspunkt bebudet, at deres afgifter ville blive hævet betydeligt, de blev alligevel højere end forventet. Derudover er der brugt mere strøm i vaskeriet end tidligere, det vil sige, at vaskemaskiner og tørretumbler bliver brugt mere end tidligere. Vi har ikke været dygtige nok til at budgettere til denne konto. Have Tom Atkins svarer: Min opfordring til Rene have der var oppe og sige noget om pligtarbejde er at komme med forslag til, hvad vi kan gøre på pligtarbejde, så vil vi se på om det er noget vi kan få ind i det budget, vi har nu eller om det er noget vi skal se på senere. Vi modtager gerne forslag, som kan lægges i postkasser eller sendes til bestyrelsens . Have Betina Helbo: Jeg har et forslag til pligtarbejde, hvordan vi kunne gøre det mere meningsfyldt. Jeg har oplevet ældre haveejere, som har måttet opgive deres have, fordi de ikke selv længere kunne passe haven. Man kan stadig være social og gå ind og hjælpe nogen af de ældre med at slå græsplænen, luge bedene eller noget andet i stedet for, at vi alle står det samme sted og luger. Have 79 - Orla Rasmussen: Omkring belysningen syntes jeg det var en tynd forklaring, vi fik på det. Har bestyrelsen overvejet i budgettet med hensyn til vores vandproblemer i foreningen om vi kan gøre noget. Der er flere haver der sejler rundt i vand, når det har regnet. Have Ejvind Wilms svarer: Der er foretaget dræn mange steder i foreningen, det lån betaler vi stadig af på. Vi har i budget 2012 afsat til to dræn-opgaver i år til at få lavet dræn ved Violvej. Have Lene De Blanck: Vi er en af de haver, der virkelig har døjet med at stå i vand til knæene. Jeg er meget utilfreds med, at man ikke for meget længe siden har fået gjort noget ved de drænproblemer, der er nede omkring tværvejene. Vi har gravet tons vis af sten ind i vores have for at dræne en lille smule. Jeg kunne godt tænke mig og vide, om man kan få erstatning for sit hus, fordi haveforeningen ikke er i stand til at dræne, erstatning for fugt, svamp og for nedsættelse af grundværdien. Vandproblemerne er massive. Jeg ser gerne, at der bliver taget fat om problemet meget snart. Have Annette Hansen: Vi lægger flere og flere fliser i vores haver og derfor kan vandet ikke komme væk. Jeg kan ikke rigtig se, det er haveforeningens problem, vi som haveejere skal gribe i egen barm og selv etablere nogle flere faskiner. Have 77 - Martin Brixen: Alt vandet løber ned til os i haverne og på Ferskenvej. Der står rigtig meget vand i vores have og vi har ikke mange fliser. Have Lene De Blanck: Det er ikke det med fliser og asfalt der gør sig gældende, mindre end et spadestik nede er der et massivt lerlag omkring de omtalte haver, som gør at vandet ikke kan komme væk. [Skriv tekst] Side 5

6 Have Thomas Kitnæs: Jeg har aldrig set oversvømmelser på Ferskenvej, så jeg forstår ikke, hvem det er der taler om oversvømmelser på Ferskenvej. Have 88 - Lars M. Jensen svarer: Hvis vi venter til budgettet for 2012 kan vi se, der er afsat kr. til dræn. Det er til en indledende undersøgelse af, hvad det vil komme til at koste at løse vores vandproblem, især området omkring tværvejen. Når vi har fået undersøgt, hvad der skal til, kan det godt være, vi til næste år skal afsætte et større beløb for at få udført arbejdet. Årsregnskabet blev godkendt. 5) Indkomne forslag iht. 7.6 Alle forslag var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen. 1. Forslag til afgift for udeblivelse uden afbud fra pligtarbejde - Bestyrelsen foreslår, at afgiften for administrationsforhold vedrørende udeblivelse fra pligtarbejde - uændret. Forslaget blev godkendt 2. Forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. - Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrations forhold vedrørende manglende vedligeholdelse af haven uændret Forslaget blev godkendt 3. Forslag til rettelser og tilføjelser til reglementet 8. - Der må ikke oplagres rester af materialer (fra byggeri mm.) i haven eller på havelodets P-plads. Havens område skal fremstå ryddelig. Oplagring af indregistrerede eller uindregistrerede motorkøretøjer, campingvogne m.v. må ikke henstilles hverken i haven eller på den enkeltes havelods P-plads. Haveforeningens lodder må ikke benyttes til opbevaring af medlemmers campingvogne. Undtaget herfra kan der gives dispensation ved byggesager (nyt hus). Have Ejvind Wilms: Først en beklagelig trykfejl i teksten motorkøretøjer skal selvfølgelig ikke være med, da man godt må have sin bil parkeret på sin egen p-plads. Grunden til at vi har taget dette forslag med er, at Gladsaxe Kommune er meget interesseret i antallet af beboelser, som vi har på vores havelodder. Vi har lov til at ha en bebyggelse på 50 m2 og 2x 10 m2 skure. Der er nogen, som tilsniger sig til at få noget ekstra beboelse ved at sætte en campingvogn op på haveloddet. Så kommunen har bedt os om at få rettet op det. Have Thomas Kitnæs: Jeg forstår ikke ordlyden oplagring af uindregistreret hvad betyder oplagring? Det er lige som om man her flere campingvogne stående. Jeg syntes ordlyden skal omformuleres. Have Rene Balken: Det er efterhånden blevet et kæmpe problem, hvor folk bare sætter deres ting, jeg syntes ikke, det er i orden, jeg syntes, man skal sørge for, at ens have er ren og pæn og det hjælper ikke at der står campingvogne. De skal selvfølgelig væk, det samme, når man bruger sin indkørsel til opmagasinering til alle mulige ting. Have Rafai Atia: Jeg tænker på den første formulering byggeaffald, hvis man er ved at bygge om på sit hus, vil det være lidt besværligt, hvis jeg hver dag skulle køre affaldet væk. Dette er lige som en samle paragraf, hvor man prøver og snige alt muligt ind, fordi man syntes, det skal se lidt pænt ud i [Skriv tekst] Side 6

7 haveforeningen. Man kan godt præcisere, at ved byggeri eller noget andet kan der være en tidsgrænse, hvor man godt kan have byggeaffald liggende på sin p-plads. Jeg kender rigtig meget til det kommunale system og jeg har aldrig oplevet at kommunen tager sig af, om der står campingvogne i nogen som helst haveforening, jeg tror mere at det ville tage sig af det ulovlige byggeri der er i haveforeningerne. Have Ejvind Wilms svarer: Jeg skal da meget gerne medgive, at formuleringen godt kunne have været bedre, jeg er sikker på, at når det kun er et reglement- spørgsmål, kan vi i samarbejde med de havemedlemmer, der har været på talerstolen finde frem til den rigtige formulering. Vi har fået en løftet pegefinger med hensyn til campingvogne fra Gladsaxe Kommune. Dirigenten Jørgen Fritsche gør opmærksom på, at man ikke kan ændre i ordlyden i et forslag, enten vedtages forslaget med den ordlyd det har ellers skal man trække forslaget og tage det med næste års generalforsamling med den nye ordlyd. Forslaget blev trukket tilbage 4. Vedtægtsændring af 6.2 Ændring: - Have og bebyggelse skal være fraflyttet og ryddeliggjort senest 3 måneder efter ophævelsen og nøgler hertil afleveret til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen sørger for afhændelse af have og bebyggelse. Da der ikke var mødt 2/3 del af havemedlemmerne kan forslaget ikke vedtages, men hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, kan det tages op på en ekstraordinær generalforsamling. Havemedlemmet Have Kristina Andersen var ikke til stede, men have Annette Hansen tog forslaget til sig. Have Annette Hansen: Jeg tager forslaget til mig, da jeg også er genbo til forslagsstilleren og det havemedlem der tænder bål, det er meget ubehageligt og utrygt, når folk er så ligeglade med at overholde de regler, vi har i foreningen. 61 stemte for forslaget. Forslaget kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal. 6) Godkendelse af budget Kassereren fremlagde budgettet og kommenterede nogle af de væsentligste poster: - Administrationsbidraget i 2012 er på kr. for en have på 394 m2. For de havemedlemmer, der er borger i Gladsaxe Kommune er der et fradrag i renovationsafgiften på 668 kr. Beløbet vil blive fratrukket administrationsbidraget for 3. kvartal Fremover forlanger Gladsaxe Kommune en underskreven erklæring, hvor man skriver under på, at man har fast bopæl i Kommunen. Hvis Gladsaxe Kommune ikke får blanketten tilbage, så får man ikke refusion. Skemaet bliver sendt ud sammen med girokort for 3. og 4. kvartal. Indtægter - Ud over administrationsbidraget er de øvrige indtægter bygget på tidligere års erfaringer. Udgifter Ren- og vedligeholdelse - Vedr. ejendommen og de små bygninger vi har rundt omkring, vi skal have renoveret det gamle telefonhus, repareret vore containerskure på Lupinvej, tromlehuset skal også have besøg af en [Skriv tekst] Side 7

8 tømrer, derudover er der lidt småreparationer af mellemgangen og ny dør hos købmanden. Vi skal også have købt to højtvandslukkere. Vedligehold af servicehusene - Rengøring af servicehusene er langt den største udgift, men det er nødvendigt. Der er tegnet årsservice på vaskemaskinerne og tørretumblerne. Sæbe og toiletpapir er også en væsentlig del af omkostningerne. Vedligeholdelse af vejene - Årlig gennemgang af vejbumpene, køb af to nye spejle og slamsugning af vores dræn. Til udarbejdelse af en løsning på vores dræn er der afsat kr., så vi forhåbentlig kan få løst vandproblemerne. Vedligeholdelse af anlæg - Det årlige eftersyn af legepladsen. Repareret skråningen ved motorvejen. Køb af nye hængebirke, som skal plantes i stedet for de træer der er fældet ved søen. Nyanskaffelser - Køb af to kontorstole. En pavillon til brug ved festerne. En ekstra vaskemaskine, der er afsat et beløb til flytning af tørretumblerne samt installering af den nye vaskemaskine. Belysning Vi har budgetteret med kr. Vaskeriet forventes at bruge ca kr. Sammenlignet med forbruget sidste år er det lavere. Som jeg glemte at sige ved driftsregnskabet, så er terminerne for afregning af elforbrug ændret midt i sidste år, således at vi nu fremover skal betale forud. Dette har påvirket driftsudgifterne i Advokat- og ingeniørbistand - Vedr. beløbet til advokatbistand er der desværre indsneget en fejl, vi har skrevet at der skal afsættes kr., men det skal kun være kr. Beløbet er et skøn, da det er svært at beregne. Der er regninger fra sidste år for endnu ikke afsluttede sager kr. skal flyttes til ingeniørbistand. - Ingeniørbistand skal herefter være kr., som skal bruges til undersøgelse vedr. nedlægning af vandrørene. Sociale arrangementer - Vi har samme arrangementer som sidste år og budgettet er næsten det samme som i Vi vil rigtig gerne høre fra havemedlemmer, der kan være interesseret i at give en hånd med. Debat Have 16 - Poul Pøhlsgaard: Der har været talt meget om dræn, vi har et hoveddræn, som løber på Pærevej, det er det dræn, som afvander hele området Hindbærvej og stikvejen, drænet er faldet sammen. Jeg håber det bliver lavet i år. Vedr. mange af de andre problemer man har, er det desværre sådan at man har placeret kloakkerne på det højeste sted på vejen, så vandet løber ud i siderne i stedet for ned i drænet. Når vandet løber ned af Æblevej, løber det direkte ind i haverne, det er selvfølgeligt beklageligt. Jeg har et lille suk og det har slet ikke noget med dræn at gøre. Jeg har set, at der er nogen, der har misforstået det der med tørklosetter, det er ikke sjovt for dem der skal gå og rense kloakkerne året igennem, at opleve, at der er nogen der mener deres tørklosetter skal tømmes i kloakken, det har vi set to eksempler på. Husk tørklosetter skal tømmes på udslagsstederne og ikke i kloakkerne. Opdager vi, at det fortsætter bliver de meldt. Have Rene Balken: På et tidspunkt blev vi enige om, at vi skulle have campingpladslignende forhold dvs. når man kommer på en campingplads og skal i bad, så betaler man et beløb. Det mener jeg godt, man kan indføre i vores haveforening. Have Rafai Atia: Det er ikke helt hen i vejret at indføre brugerbetaling. Når vi nu skal have undersøgt hvad det koster og få gravet vandledningerne ned, vil jeg foreslå, at vi samtidig får en pris på, hvad det vil [Skriv tekst] Side 8

9 koste og få sat vandmåler på hvert havelod. Brugerbetaling regulerer forbruget af vand, så det syntes jeg, vi skal have her. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, samt evt. valg af kasserer og suppleanter. For en ny toårig periode blev følgende genvalgt: - Formand Lars M. Jensen, have 88 Lars blev genvalgt. - Linda H. Andersen, have 282 Linda blev genvalgt. - Dennis Kjærgaard, have 321 Dennis blev genvalgt. - Søren Randløv Nielsen, have 354 Blev nyvalgt. For en periode af et år, skal der vælges mindst 2 bestyrelsessuppleanter: - Tina Klingberg, have 252 som 1. suppleant Tina blev genvalgt. - Allan Nymann Johansen, have 173 som 2. Suppleant. Allan blev nyvalgt 8) Valg af interne revisorer - revisorsuppleanter iht. 10 Valg af intern revisor for to år: - Klara Dam, have 287 Klara blev genvalgt. Valg af to revisor suppleanter for et år: - Birgit Jutta Rasmussen, have 538 Birgit blev genvalgt Kirsten Fauerholt, have 406 Kirsten blev genvalgt. Valg til vurderingsudvalget Valg af suppleanter til vurderingsudvalg: - Thomas Kitnæs, have 239 Thomas blev nyvalgt. - Rene Balken, have 122 Rene blev nyvalgt. Herefter var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat og oplyste, at der vil blive åbnet for vandet den 25. marts Sekretær Formand Dirigent Linda H. Andersen Lars Jensen Jørgen Fritsche [Skriv tekst] Side 9

Generalforsamling den. 23. marts 2010 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg

Generalforsamling den. 23. marts 2010 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg 27. april 2010 Generalforsamling den. 23. marts 2010 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse

Læs mere

Generalforsamling den. 28. marts 2011 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg

Generalforsamling den. 28. marts 2011 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg 1. maj 2011 Generalforsamling den. 28. marts 2011 Høje Gladsaxe Skole, Festsalen Høje Gladsaxe Torv 4 2860 Søborg Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Anny Petersen, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms og Linda Andersen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling Gladsaxe Gymnasium

Generalforsamling Gladsaxe Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamling i HF Mosevang

Generalforsamling i HF Mosevang Generalforsamling i HF Mosevang Onsdag d. 2 marts 2016 kl. 19.00 Folkebiblioteket i Viby - Skanderborgvej 170 Referat jf. dagsordenen: 1. Velkomst Valg af dirigent, Jesper Torp, have nr. 25 2. Beretning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere