Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på"

Transkript

1 Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på Historiestudiet, Aarhus Universitet d. 27. sept Bernard Eric Jensen

2 Indledning Jeg har erfaringer med at undervise i historie i gymnasiet, men sidste gang var tilbage i 1972 altså for længe siden. Mit oplæg er et bud på de historiedidaktiske udfordringer, I vil blive konfronteret med som gymnasielærere. Først : en model af jeres arbejdssituation Dernæst: jeres fremtidige udfordringer på flere niveauer: Lærer Elever Fag Samfund Endelig: en afrunding.

3 Rammen for jeres fremtidige arbejde

4 Rammen for jeres fremtidige arbejde De bagvedliggende antagelser: 1. Alle (socialt fungerende) mennesker er aktive fortidsbrugere 2. Mennesker kan ikke leve og virke uden at gøre brug af deres historiebevidstheder 3. Modellen vil tage sig forskelligt ud til forskellige tider og i forskellige kulturer (og dermed for forskellige personer) 4. Historieundervisning er kun et blandt mange steder, hvor historiebevidsthed bliver produceret og taget i brug 5. Opleves et brugssted (fx gymnasiets historieundervisning) som kedsommeligt og ligegyldigt, vil folk kunne gå et andetsteds hen for at finde en brugbar historiebevidsthed.

5 Udfordring på lærerniveau (1) May-Brith Ohman Nielsen, Universitet i Agder har forsket i uddannelsen af historielærere. En af hendes hovedkonklusioner er: En lærer kan kun hjælpe eleverne med at udvikle deres historiebevidstheder, hvis vedkommende selv har et bevidst, reflekteret og nedfældet forhold til sin egen historiebevidsthed og til historiebevidsthedens funktion i elevers tænke- og handlemåder. Historiebevissthed og erindringsspor, 2004 D et er et udsagn, som I bør skrive jer bag øret og reflektere over dets konsekvenser for jeres fremtidige virke.

6 Udfordring på lærerniveau (2) 1. Den historiebevidsthed, som vi mennesker bruger, er i første omgang en form for tavs kundskab => en viden hvordan (knowing how), ikke en viden hvorfor (know ing that). 2. Det er derfor en påtrængende opgave at få italesat denne vidensform. 3. Det fordrer, at I selv får oparbejdet indsigt jeres egen historiebevidsthed, dens kendetegn og funktioner. 4. Derfor må I også lære at kunne arbejde i et såkaldt førstepersonsperspektiv. 5. Hvad vil I opdage, når I begynder at udforske jeres egen historiebevidsthed?

7 Udfordring på lærerniveau (3)

8 Udfordring på elevniveau (1) 1. Når det gælder uddannelsen af historielærere (både til folkeskole og gymnasiet), har de hidtil lært ganske meget om videnskabsfaget historie. 2. Men de har så godt som intet lært om elevernes dvs. om lægfolks historieforståelser og fortidsbrug. 3. Dette står i skærende kontrast til Ohman Nielsens påpegning, at historielærere har et manifest behov for at få oparbejdet detaljeret indsigt i historievissthedens funktion i elevers tænke- og handlemåder.

9 Udfordring på elevniveau (2) Der var i Politiken lørdag d. 21. sept et interview med uddannelsesforsker Noemi Katznelson om den motivationskrise, der i dag præger ungdomsuddannelserne Den krise manifesterer sig bl.a. som: Mange unge har svært ved at koncentrere sig Mange unge vil ikke bruge tid på at forbedre sig, hvis det ikke er direkte eksamensrelevant Mange unge har vanskeligt ved at få oparbejdet en selvdisciplin og selvmotivering.

10 Udfordring på elevniveau (3) Noemi Katznelson siger bl.a.: Læreren [har] ikke længere patent på viden som i industrisamfundet. Digitale medier har lært nutidens unge at være aktive deltagere i stedet for passive modtagere. Vi er altså nødt til at udvikle en undervisning, der vægter deltagerperspektivet. Elever skal have medindflydelse på det, der i skolen. ( ) Det at give eleverne indflydelse på, hvad der foregår i undervisningen, er med til at fremme motivationen. Der er læringspotentiale i at fremme, at eleverne kan gøre en forskel.

11 Udfordring på elevniveau (4)

12 Udfordring på elevniveau (5) I Manifestos for History (2007) har Wulf Kansteiner et bidrag med titlen: Alternate worlds and invented communities: history and historical consciousness in the age of interactive media. Heri peger Kansteiner ikke kun på, at brug af computerspil er ved at blive en af de fremherskende former for historiebrug i Nordamerika. Men han peger tillige på, at [interactive media] will change how people acquire a sense of history => elevvirkeligheden. Det vil antagelig levere dødsstødet til enhver form for reproducerende historieundervisning.

13 Udfordring på fagniveau (1) Videnskabsfaget historie har aldrig været en homogen og enstrenget størrelse. Tidligere konflikt- og brudflader i faget : Nationalkonservative versus kulturradikale tilgange Borgerlige versus marxistiske tilgange. I dag er den centrale konflikt- og brudflade anderledes: moderne versus postmoderne historieforståelser det udgør en særdeles kompleks og vanskelig håndterbar faglig konflikt, som I skal tage stilling til. Et enkelt eksempel på, hvordan den konflikt i dag manifester sig i en dansk sammenhæng.

14 Udfordring på fagniveau (2)

15 Udfordring på fagniveau (3)

16 Udfordring på fagniveau (4) Bent Egaa Kristensen Bernard Eric Jensen Historisk metode (2007) Historie livsverden og fag (2003) Historie = faghistorie Både læg- og faghistorie Fokus på At indtænke faget i en videnskabsfaget bred livshistorisk ramme Ét historiebegreb Flerhed af historiebegreber Fortidsfikseret Handlingsteoretisk historiebegreb (=>observatørhistorie) (=> aktørhistorie) Historie = noget, Også noget, mennesker er mennesker studerer og frembringer Historicitet = fraværende Fokus på historicitet

17 Udfordring på fagniveau (5)

18 Udfordring på samfundsniveau (1) Det at undervise i historie i dagens Danmark kompliceres af endnu en central og vanskelig konflikt. Vi befinder os i dag i et speget overgangsfelt mellem: et udpræget monokulturelt samfund og en fremvoksende flerkulturel virkelighed. Det udgør kilden til de allerfleste identitetspolitiske konflikter, der i dag sætter deres præg på historieundervisningen. Nøglespørgsmålet er, om det skal være en ekskluderende (=> assimilerende) eller inkluderende historieundervisning En enkelt illustration af, hvad der udgør eftervirkningerne af et monokulturelt uddannelsessystem.

19 Udfordring på samfundsniveau (2) Størrelsen af den flerkulturelle udforing i dagens Danmark

20 Afrundning At kunne levere en engagerende og perspektiverende historieundervisning udgør en betydelig udfordring i dagens Danmark. En foreliggende undersøgelse viser dog, at elever tager godt imod en aktualiserende og brugbar historieundervisning. Besøgene viser, at elever generelt opfatter historie som et vigtigt fag. Eleverne finder i høj grad, at faget kan bruges i gymnasiets andre fag, og i forhold dagligdagens medier giver faget vigtige redskaber til at forholde sig til nyhedshistorierne ( )Faget ses som vigtigt for at forstå nutiden. Det er vigtigt at lære at kende sine rødder, men også vigtigt at forstå andres. Historie med samfundsfag, 2004

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Bygning 1410 Nordre Ringgade 8000 Århus C Tlf. +45 8942 6958 Fax: +45 8942 2047 E-mail:

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere