Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET. Jul på Tranegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET. Jul på Tranegård"

Transkript

1 Tranegårdskolen December 2013 VINGESUSET Jul på Tranegård

2 INDHOLD Jul på Tranegård 3 Skolebestyrelsen 3 0. klasse på kontoret 4 GFO og Experimentariet 4 Fasthed i form giver frihed i indhold 5 De 7 Samurai er 6 50-års jubilæum 9 Glæden ved Digital takt og tone 12 Elevrådet 13 Folkeskolereform og arbejdstidsaftale 14 Udearealer 14 Skoledistrikt 15 Farvel fra Morten 15 Nyt fra Tranefonden Formanden har ordet VINGESUSET Ansvarshavende redaktør: Torben Lind Layout og opsætning: Jacob Rützou Vingesus logo: Pernille Jakobsen Forsidebilleder: Eleverne i 2.a fremviser deres hjemmelavede julekrybber. LINDS LEDER Det har været et turbulent år for os alle sammen. Lockout, folkeskolereform, arbejdstidsaftale, ny planlægning og implementering har optaget os året igennem. Ikke mindst på det følelsesmæssige plan. De mange nye tiltag gør usikker på fremtiden. Hvad betyder det for den enkelte? Det er ikke så meget folkeskolereformen, som det er arbejdstidsaftalen. Grundlæggende tror jeg, der er en stor villighed og parathed blandt lærere og pædagoger til at arbejde med folkeskolereformen, men usikkerheden omkring arbejdstidsaftalen forstyrrer lykkefølelsen. Vi har brug for klarhed. At mandatet bliver meldt ud, så vi som skole kan begynde at arbejde konkret med implementeringen. Der er ingen tvivl om, at der vil være mange ændrede forståelser fra næste skoleår, men der er heller ingen tvivl om, at vi allerede har en god skole, som vi i fællesskab skal og kan gøre bedre. Vores motto er som bekendt: Sammen er du bedst. Det gælder stadig. Året igennem har vi arbejdet under et stort pres. Både på det arbejdsmæssige og på det personlige plan. Det har været hårdt, og vi er slidte, men vi er også ønskede. Mange mennesker kommer på skolen hver dag i bevidstheden om, at Tranegård er det rigtige stede at være for små som store. Der er en stor tiltro til os og vores evner til at løse opgaven. Og vi både kan og vil. På trods af at det har været op ad bakke, har vi klaret os meget flot til årets eksamener. Det fortæller mig, at vi er dygtige, at vi har engagementet, og at vi har lysten til at lave god skole også når det er hårdt. Ikke på trods af, men fordi det er det, vi vil. Nu er tiden kommet til at se fremtiden i øjnene og beslutte os for at komme videre sammen. Det bliver hårdt, der skal arbejdes med forståelsen, og ender skal mødes, men fra nu af er det fremad i troen på, at vi allerede har en god skole, som vi sammen kan og vil gøre bedre. Vi er stadig Tranegård. Glædelig jul og godt nytår. 2

3 JUL PÅ TRANEGÅRD Julen på Tranegård er fyldt med traditioner igennem hele december måned. Af Torben Lind Vi tænder juletræet udenfor og lader det står og lyse op. Som noget af det første afleverer 0. klasserne juledekorationer til kontoret og pynter juletræet i fællesrummet sammen med deres 5. venner. Der bliver juleklippeklistret i klasserne og til forældrearrangementer. Pebernødderne står fremme på kontoret. Nogle sniger sig ind mere end en gang. Klasserne afholder julearrangementer. Vi afholder vores traditionsrige julebingo, hvor vi lægger ud med bingo via højtaleranlægget, hvorefter vi mødes i fællesrummet, hvor der er optræden af klasser, julenissepiger der fx synger Jeg så julemanden kysse mor eller Til julebal og Tranegårdskolens jule- og mandskor synger Rudolf med den røde tud. Juleafslutningen foregår i Helleruplund Kirke under Flemming Wichmanns ledelse den 21. december. Eleverne møder i klasserne, hvorefter vi går samlet til kirken. Vi vil sørge for at sende en invitation ud via forældreintra. Julekoret vil som altid synge for i kirken under ledelse af Elo. Der er blevet øvet hele december. Det bliver i den kendte model, hvor vi møder lørdag den 21. december kl i klasserne, hvorefter vi går samlet og klassevist til kirken. Eleverne går først ind i kirken. Hvis der er ledige pladser, er forældrene velkomne til snuppe dem. Sidste år var der plads til ca. 75 forældre. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul! VICESKOLELEDER Interessen for viceskolelederstillingen har været meget stor, og af de 22 som har søgt stillingen er mange højt kva-lificerede. SKOLEBESTYRELSEN PÅ TRANEGÅRD Bestyrelsesformanden kan kontaktes på: Ansøgerne har vidt forskellige baggrunde, uddannelser og erfaringer. Der er ansøgere fra andre lederstillinger, undervisningsministeriet, bogforlag, tillidsfolk osv. Der er med andre ord tale om et stærkt ansøgerfelt. Carsten Hornecker Formand 6 blev indkaldt til 1. samtalerunde. I skrivende stund er 4 gået videre til personlighedstest og 2. samtalerunde. Eliane Wexøe-Mikkelsen Næstformand Jonas Herman Melchior Anne Sophie Gottlieb Vi har ud over vores lille elektroniske annonce haft en 5 siders annonce og bilag liggende på vores hjemmeside for at være sikre på at have sorteret grundigt i ansøgerfeltet, så opgaver og krav er klart forstået og accepterede. Pia Samuelsen Schütze Ann Irene Juel Jarlgaard Michael C. Jørgensen 3

4 0. KLASSERNE HAR VÆRET PÅ KONTORET Julen på Tranegård starter altid med et besøg på kontoret af 0. klasserne. Af Torben Lind Hvert år i til december kommer 0. klasserne klassevist med juledekoration til os på kontoret. De bliver som regel afleveret med megen alvor og opmærksomhed på reaktionen fra os. På kontoret sætter børnene sig på gulvet. Når vi er færdige med at beundre de flotte kreationer, og bestemme hvor de skal stå, taler vi om at være på Tranegård. 0.a var de første til at aflevere deres juledekoration på kontoret Undervejs bliver der uddelt mandariner og sunget På loftet sidder nissen med sin julegrød. Ved vejs ende samles eleverne i to rækker og bliver forsynet med pebernødder på vej ud af døren. Det er en god tradition, som skaber nærhed og identitet. GFO OG EXPERIMENTARIET Gentofte Kommune vil gerne styrke børnenes kendskab til naturvidenskab. Af Peter Svensson Gennem en målrettet indsats har man fået mange flere skolebørn fra kommunen til at lægge vejen forbi til et besøg i Danmarks største fysiklokale siden sommeren I GFO Tranegård er vi glade for tilbuddet, der inkluderer gratis entre til Experimentariet. Vores besøg har været en succes hos GFO-børnene, og vi har indtil nu besøgt Experimentariet med 180 børn fra Tranegård med ca. 25 ad gangen. Mange af børnene har været der flere gange, og interessen er blevet vakt for dette meget spændende sted. Helt aktuelt er der nu en Dino - udstilling i kælderetagen, og børnene har set og lært om tiden for 65 millioner år siden. Ellers er der jo resten af Experimentariet, der jo også indbyder til leg og læring. Turene til Experimentariet ligger på onsdage. Så ta` med til en sjov eftermiddag med chance for overraskelser og læring. 4

5 FASTHED I FORM GIVER FRIHED I INDHOLD En ny stor undersøgelse lavet af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser nogle tydelige sammenhænge mellem lærer, undervisning og elevpræstationer. Set som Tranegård er det lidt af en pudsighed, da den traditionelle lærerrolle, hvor det drejer sig om at skabe klare rammer og spilleregler, er blevet moderne igen. Af Torben Lind Når læreren opstiller tydelige faglige rammer og styrer klassen med fast hånd, gavner det elevernes faglige niveau og karakterer. En lærer opnår bedre faglige resultater, hvis der er: tydelige faglige rammer klare og høje forventninger til eleverne fast klasserumsledelse (Dvs. bl.a. konsekvent sørger for, at aftaler bliver overholdt, sikrer ro i klasseværelset, håndhæver aftaler, sikrer struktur og sætter grænser for, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Fx bør læreren, allerede når timen begynder, sætte rammen for undervisningen og klart fortælle, hvad dagsordenen er for lektionen. Det styrker indlæringen, når alle er med på dagens program.) For meget variation, uklart projektarbejde og eftergivenhed over for eleverne spænder ben for læringen. Undersøgelsen peger ikke i retning af behov for særlig social målretning af undervisningen. På de fleste områder skulle det være muligt at indrette undervisningen, så både elever med svagere og stærkere social baggrund har gavn af det. Elevinddragelse med måde Nu har man i mange år prædiket, at en individualiseret pædagogisk tilgang, som tager udgangspunkt i processen og i den enkelte elevs ønsker og behov, var en fordel for eleven, men undersøgelsen fra SFI viser, at det fokus kan gå ud over fagligheden. Lærerne skal derimod holde fokus på faget og målene og ikke bøje af, når eleverne brokker sig over, at det, de skal lærer, er kedeligt og åndssvagt. Projekter På samme måde har det vist sig for projektarbejde. De lærere, der sværger til en høj grad af projektarbejde, opnår dårligere faglige resultater end de lærere, der vægter tavleundervisning. Rammen bliver alt for let uklar. Projektarbejde kan være en god variation af undervisningen, men det kræver mere af læreren at styre rammen. Man skal passe på med det reformpædagogiske perspektiv, hvor der er stort fokus på processen, og det er diffust, hvad man bliver bedømt på. Sanktioner Læreren skal have autoritet, ikke være autoritær. Det er ikke den autoritære lærer, men den konsistente lærer, der opnår de bedste faglige resultater. Eleverne respekter en lærer, der bliver ved med at udstikke klare regler, så de kender grænserne, men mister respekten, hvis sanktioner ikke står mål med forseelsen. Et Tranegårdmotto lyder: Fasthed i form giver frihed i indhold. Man kan opstille 5 punkter, som det er vigtigt at være opmærksom på 1. Eleverne skal kende planen Når timen begynder, skal læreren fortælle eleverne, hvad de skal arbejde med og hvorfor. Alle skal kende dagsordenen. Det giver mere ro i klassen. 2. Alle kender kammertonen Skolens lærere bestemmer i fællesskab kammertonen. Når lærerne er enige om, hvordan man opfører sig i klasserne, ved eleverne, hvordan de skal rette ind. Spilleregler skal være udtalte og tydelige. Når lærerne er enige om spillereglerne, er de lettere at føre ud i praksis. 3. Aftaler er ikke til diskussion Afleveringen kan ikke frit udskydes. Læreren styrer slagets gang. Bliver aftalerne ofte ændret, bliver klassen til en diskussionsklub. 4. Hav målet for øjedfdfdfdfd Eleverne skal vide, hvad der forventes af dem, og hvordan de bliver bedømt. Hvis der lægges for stor vægt på proces og dannelse frem for faglige mål, bremser det elevernes faglige udvikling. 5. Elever skal undervises forskelligt.erererereereeee Læreren må tilpasse sin undervisning for at ramme alle eleverne. 5

6 DE 7 SAMURAIER I GFO en har man i nogen tid kunne observere helt rigtige samuraier bevæge sig rundt - og de har selv lavet deres sværd! Af Peter Svensson Da jeg var dreng var mit bedste legetøj naturgrene. Jeg samlede dem i en stor kurv, som stod bag min dør til mit værelse. Peter, sagde min mor, nu bliver du altså nødt til at sortere lidt ud i alle dine pinde, man kan snart ikke komme ind ad døren mere. Efter mange overvejelser kom jeg som regel frem til at jeg ikke kunne undvære en eneste af dem. Hver af dem havde jo nogle særlige karakteristika, som gjorde den til noget specielt, det var jo derfor jeg havde taget den med hjem! Mange år senere sidder vi i GFO ens træværksted: Hvem har lyst til at lave et Samuraisværd? Hvad er det? Har I ikke hørt om Samurai`erne? Jeg ved godt, hvad det er, siger en lille mand. Det er sådan et Ninja sværd! Ja, for længe siden i 1600-tallet, brugte de japanske herskere nogle professionelle soldater de kaldte for Samurai`er. Samurai betyder Den som tjener. Han havde en herre, og han tilhørte overklassen. En Samurai kan sammenlignes med en ridder. Samurai`erne bar to sværd, kaldet daisho en katana og en wakizashi (kortere sværd end katana). Den japanske filminstruktør Akira Kurosawa har lavet en flot og spændende film, som hedder De Syv Samurai`er. Den handler om en lille japansk landsby, der lå langt ude på landet. Hvert år, når landsbyen havde høstet og fået kornet i hus, kom en farlig røverbande til hest og angreb landsbyen. Bønderne havde ikke en chance overfor de svært bevæbnede røvere. De var i stort overtal, slog folk ihjel og stjal alt deres korn. Kornet de skulle leve af resten af året, vinteren igennem. Et år lykkedes det landsbyens folk at samle en gruppe på syv Samurai`er, som hjalp landsbyen med at give røverne en varm velkomst. På dette tidspunkt står 4-5 drenge som forstenet med åben mund og lytter til historien om Samurai`ernes kamp mod de onde røvere. Følelsen den får frem i alle er klar, alt det vi elsker skal forsvares. De sværd Samurai`erne brugte, ser sådan her ud! Vi går ind på Youtube og ser 6

7 billeder af et ægte Samuraisværd: Jeg har også lavet en træmodel af et Samuraisværd, som I selv kan lave. Alle kan lave sådan et sværd, hvis man har lysten! Vi bruger sort lagen som lærred, pyntebånd, limlak, snittekniv, sandpapir og... tålmodighed, Vi finder også kinesiske/japanske skrifttegn og så får man lektier til næste gang. Man skal nemlig tage i skoven og finde et lille ungtræ i underskoven. Træet skal have den karakteristiske bue, ikke for meget, ikke for lidt. Ikke for tyndt, ikke for tykt. Længden af sværdet er essentiel og skal tilpasses til personens højde og drøjde. Det kan betyde liv og død, at sværdet ikke føles for tungt og langsomt, når man hugger gennem luften. Vi taler om design i verdensklasse! Et ægte Samuraisværd er harmoni, æstetik og styrke, sværdenes haute couture som går op i en højere enhed. Brugskunst, som er blevet forfinet af de dygtigste håndværkere, i tæt samspil med krigere gennem årtusinder. Dette i en grad, som på en eller anden måde kun kan lade sig gøre med afsæt i den helt særlige japanske kultur og arbejdsmoral. Slutproduktet har, hvad angår design, den samme egenskab som en smuk Ferrari eller Porsche. Man kan bare ikke lade være med at betragte den. Et eller andet gør, at man ikke kan blive træt af at se på det samme igen og igen. Man bliver aldrig helt færdig med at betragte det. Selve arbejdsprocessen i fremstillingen af den lille klump Katana stål, som ender med at blive til klingen på sværdet, ligger niveauet for kravet til den videre bearbejdning. Kun nogle få familier i Japan har ført denne tradition med ind i vores moderne civilisation. Arbejderne sover ikke i 3 dage og 3 nætter, men fodrer konstant en håndklinet lerovn med over 18 tons materiale, bestående af jernholdigt sand fra en lokal flod, som blandes med kul og afbrændes i ovnen med en temperatur på ca grader. Ovnen rives herefter ned og større eller mindre forkullede metalrester raves ud. Nogle af disse misformede klumper metal udvælges, (under hensyntagen til farven på lyset klumpen udsendte, da den var aller varmest) og smedes/ bankes med håndkraft sammen i hvidglødende tilstand og foldes ca gange. Herefter gives den lille klump metal videre til en anden familie, som påbegynder arbejdet med at forme den karakteristiske sværdklinge, man kender fra Samuraisværdet. Klingen overgives til en tredje person som monterer skæfte, udsmykning, polering og fremstiller skeden. Hvor langt børnenes tålmodighed og facination af denne fremstillingsproces rækker er naturligvis begrænset. Men når de ser filmklip fra processerne på Youtube er det fantastisk flotte billeder og spændende viden, der formidles. Filmen De Syv Samurai`er er fra Den sort/hvide film varer tre timer og 20 minutter, og 7

8 man nyder hvert eneste sekund af den afsindigt spændende, utroligt smukke, dybt bevægende og visuelt virtuose historie om kampen mellem det gode og det onde. Hvornår man er stor nok til at se filmen er forældrenes afgørelse. Det kan være spændende at tale om de forskellige typer i gruppen af de syv Samurai`er. Kambei er den første Samurai vi bliver introduceret til i filmen og hovedpersonen. Han er erfaren, tålmodig og en naturlig leder. Han er den, der stykker gruppen af Samurai`er sammen, der er nødvendige for at beskytte landsbyen imod røverne, og det er hans dømmekraft og personlighed, der holder den brogede gruppe på rette vej. Katsushiro er en ung, uprøvet Samurai. Han er lidt af en blank tavle, og det er svært at vurdere, hvorvidt han vil blive et godt medlem af teamet. Men nogle gange er det værd at tage en risiko med en person, der måske ikke er den bedste spiller, men er et godt teammedlem. Kyūzō siger næsten ikke et ord. Han er kun interesseret i én ting, og det er at perfektionere sit håndværk. Han er den bedste Samurai på holdet. I filmen har banditterne en klar fordel, fordi de råder over tre geværer, hvilket hverken Samurai erne eller bønderne gør. Kyūzō drager alene afsted om natten til banditlejren for at erobre et af geværerne, og da han vender tilbage flere timer senere, overdrager han roligt geværet, sætter sig derefter op af et træ og får sig en tiltrængt søvn. Teamet har mange dygtige medlemmer, men dem som udfører store bedrifter, uden at gøre et stort nummer ud af sig selv, er de rigtige helte. Gorobei er hjernen bag gruppen. Han er en god Samurai, men en endnu bedre strateg. Han kommer op med planen om at forsvare landsbyen fra banditterne ved at træne landsbybeboerne til at beskytte sig selv. Det er vigtigt at have en person i spidsen, der kan vade gennem al snakken og få alle med på den samme plan. Når han taler lytter folk. Det er hvad du ønsker fra din taktikker. Shichirōji er en gammel ven af Kambei, hans fortrolige, og de to kender hinanden godt nok til, at de kan tale åbent og ærligt. Hvis du leder en gruppe, har du har brug for nogen, som du kan tale åbent med; en, der kan fortælle dig, når du tager fejl, uden at du føler dig personligt forfulgt. Heihachi er morale boosteren. Ligegyldigt hvor dårlig situationen synes at være, er han i stand til at få kampgejsten tilbage i folk, så de igen kan se, at koppen er halvt fyldt, selv om der kun ligger nogle få dråber tilbage. Hver af de syv Samuraier tilfører vigtige kvaliteter, men det er, når de er sammen som en gruppe, de er mest effektive. Synergien som opstår, når deres forskellige personligheder begynder at supplere hinanden. Hvis man ser på succesfulde hold, uanset om det er i sport, business, eller andre steder, kan du spekulerer på, hvordan i alverden så forskellige folk arbejder så godt sammen. Men det er denne vifte af forskellige personligheder som ender med at blive nøglen til det hele. Syv drenge i GFO en meldte sig i efteråret til at lave deres egne Samuraisværd. På billedet i begyndelsen af artiklen ser du dem med deres Samuraisværd. Øverste fra venstre er det: Christian, Andreas, Noah, William, Tobias, Isak og Marcus. Hvis du spørger dem, er jeg sikker på de vil sige, at det har været rigtig sjovt. 8

9 JUBILÆUM FOR ÅRGANG b har holdt deres 50-års jubilæum, og det inkluderede selvfølgelig et besøg på Tranegård. Af Torben Lind Lørdag den 7. september 2013 besøgte 1.b Tranegårdskolen som en del af deres fejring af deres 50-års jubilæum. De havde bedt om et foredrag om Tranegård og en rundvisning, som jeg selvfølgelig gav dem. Snakken gik lystigt i 1.b, der har mødtes hvert år, siden de gik ud af skolen. Når de i sin tid kom i gang med at mødes, skyldes det deres lærer og skolens viceskoleinspektør, Knud Gervil, der inviterede til komsammen og æbleplukning de første 10 år, efter de havde forladt skolen. 1.b har holdt traditionen i hævd lige siden. Deres lærere var selvfølgelig med. På billedet herunder ses Fru Risum til højre. Hun debuterede som lærer i 1957, hvor hun var vikar på Skovshoved Skole de første halvandet år, efter hun var blevet færdig, men kom så til Tranegård og fik fast skema i 1958 (23 år gammel). Hun det første år 1. og 2. kl. i regning, to 6. klasser i tegning og sang og mange gymna-stiktimer. Året efter fik hun sin egen danskklasse. Fru Risum blev så glad for at undervise på Tranegårdskolen, at hun blev her i 43 år. I de 43 år blev hun ved med at have 2 regneklasser og sin egen danskklasse. Til venstre ses med hvidt hår Birgit Heckscher, der siden blev viceskoleinspektør på Søgårdskolen. 9

10 GLÆDEN VED... At læse en bog... Et essay af Nina Lønstrup, 7.b Jeg ligger i min seng og kigger hen på min boghylde. Mange forskellige omslag, genrer, titler, forfattere og handlinger. Bøger, jeg har fået, lånt, købt, måske fundet og så videre. Jeg rejser mig op og hiver en bog ned, som min mor har købt til mig, og som hun synes, jeg skal læse. Nej tak. Jeg hiver flere og flere bøger ned. Bøger, jeg alligevel ikke gider læse eller har læst alt for mange gange. De buldrer ned på mit gulv, og det larmer. Men jeg ænser ikke de høje brag, jeg river bare flere og flere bøger ned. Til sidst står der kun syv bøger i min reol. Jeg lader mine fingre glide hen over bøgerne. Jeg tænker på, at jeg har brugt tre år af mit liv inde i det fantastiske univers, som bøgerne rummer. Jeg tænker på, at jeg har læst denne serie næsten otte gange og alligevel fået noget nyt ud af den hver gang. Jeg tænker på, at det er en masse små sorte krøller på hvidt papir, som har givet mig mange af mit livs største oplevelser, og at det er én kvindes fortjeneste, at jeg lærte, hvor fantastisk det er at læse. Jeg kan aldrig nogensinde takke hende nok. At J. K. Rowling kunne have så meget talent og fantasi, at hun kunne skabe et så fantastisk mesterværk, er et mysterium. Harry Potter. I do not believe in the kind of magic in my books. But I do believe that something very magical can happen when you read a good book. Præcis. Jeg ligger i min seng igen. Jeg holder nu Harry Potter nr.7 i den ene hånd og en kop varm te i den anden. Jeg har tændt for Mads Langer og ligger og nyder livet. You are kicking down my doors, you hit me like a truck, synger han. Første gang, jeg læste Harry Potter, var jeg solgt efter en side. Efter en side havde J. K. Rowling allerede snoet denne læser om sin lillefinger. 7 books, words, 3363 pages, 199 chapters. 8 movies, 17 hours and 14 minutes. 1 story, Harry Potter. I dækning! råbte Harry, da flere forbandelser føg gennem natten. Han og Ron greb fat i... men jeg havde en lommelygte på mit værelse, og hver aften lå jeg og læste i lyset fra min lommelygte... Hermione og fik trukket hende ned på gulvet, men Percy blev liggende over Freds døde krop for at skærme den mod yderligere angreb, og da Harry råbte: Percy, kom nu, vi må videre! rystede han på hovedet. Percy! Harry så Rons tårer lave striber i det sorte lag støv, der dækkede hans ansigt, idet han trak sin storebror i skulderen, men Percy ville ikke give sig. Percy, du kan ikke gøre noget for ham! Vi bliver nødt til at... Hermione skreg, og Harry behøvede ikke spørge om grunden, da han vendte sig. Det store slag på Hogwarts. De gode mod de onde. De kapitler var fantastiske. Harry Potter er det bedste, jeg nogen sinde har læst, men jeg har også læst meget andet. På samme måde, som jeg drømmer mig ind i Harry Potter, er jeg blevet revet med af bøger som Brødrene Løvehjerte, Mio min Mio, Det lille hus på prærien, Dødsspillet, Det gyldne kompas, Vildheks, Skammerens datter, Anne Frank og mange andre. Sleep less, read more. Da jeg var lille, havde jeg tit sorte rander under øjnene og var træt. Mor og far troede, at jeg var nysgerrig og lå og lyttede efter, hvad de andre i huset lavede. Men jeg havde en lommelygte på mit værelse, og hver aften lå jeg og læste bøger i lyset fra min lommelygte. Jeg skulle gå i seng på et bestemt tidspunkt, men jeg gik altid i seng og læste i lang tid. På et tidspunkt skulle jeg slukke lyset. Det gjorde jeg og lukkede døren lidt til. Så tog jeg bogen frem igen og en lille lommelygte og så lå jeg der og læste. Hver gang mor og far kom ovenpå skyndte jeg mig at slukke lommelygten og lade som om jeg sov. Pippi, Emil, Madicken, Brødrene Løvehjerte, Mio min Mio, Lille Virgil, Albert, Gummi Tarzan og alle de andre gode bøger som Astrid Lindgren og Ole lund Kirkegård har skrevet, læste jeg. Så blev jeg ældre, og sengetiden blev senere. Jeg lå og læste i min seng hver aften. Nu var det Det Lille Hus På Prærien, Harry Potter, Det gyldne Kompas, Esma Birdi, Den Gamle Mand og Havet, Dødspillet, Anne Frank og Vildheks. 10

11 Hvorfor kan nogen se det fantastiske i at læse, mens andre vælger iphone, mobil, ipad og tv? Vi har alle sammen meget forskellige meninger, når det kommer til bøger og alt andet her i livet for den sags skyld. Men det er jo præcis det, der er det dejlige ved at læse. Her bestemmer du helt selv! Du læser en bog, der passer til dig! Hvis du vælger bogen på tyve sider om Mads og Mette, fordi det er dit niveau, er det godt og ikke dårligt. Så kan du næste gang læse den på tredive sider og så den på fyrre og så videre. ikke kun tre yngre søskende, jeg har også Vibe, Andreas, Ginny, Percy, Fred, George, Charlie og Bill. Jeg har rejst meget, blandt andet med min mor til London, og med nogen der hedder Tvebak og Jonathan til Nangiala.... det er bedøvende lige meget, om du vælger bogen på tusind sider eller bogen på tyve sider... Gå ned og spørg bibliotekaren efter en god bog... Nej, gør det selv! Gå selv ned og se på bøgerne. Læs bagsideteksten og se på forsiden og slå op i bogen og tjek, om det er noget for dig. Eller gå hjem og se i bogreolen derhjemme. Der er ingen, der bestemmer, hvad du skal læse. Du kan vælge alt muligt! Fagbøger, biografier, selvbiografier, krimier, sjove bøger, noveller, romaner, uhyggelige bøger, fantasy, science fiction, billedbøger, romantiske bøger, børnebøger, bøger til unge, bøger til voksne eller pixibøger. Det er bedøvende lige meget, om du vælger bogen på tusind sider, der handler om 2. verdenskrig eller bogen på tyve sider om Mads og Mette. Ingen skal kalde dig dengse, hvis du klarer den på tusind sider, og ingen skal kalde dig dårlig, hvis du vælger den på tyve sider. Hvis du finder en bog, du godt kan lide er det godt. Og sejt! Måske er der nogen, der tænker dengse, fordi du synes, det er sjovt at læse en god bog, men hvad så? Du må endelig ikke føle dig presset over, at der er en anden, der vælger den på tusind sider. Det er jo ikke særlig sejt, hvis det i virkeligheden er en alt for stor en mundfuld. Her må man også være lidt realistisk. Den, der læser Mads og Mette er sejere end idioten, der vil virke klog og tager den om 2. verdenskrig, hvis han slet ikke er klar til det. Udover at det er sjovt at læse bøger, opnår man faglige pluspoint. Ved at læse bøger får du et større ordforråd, læser hurtigere og staver bedre. A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.... vi har alle sammen meget forskellige meninger, når det kommer til bøger og alt andet her i livet for den sags skyld. Men det er jo præcis det, der er det dejlige ved at læse... Jeg har oplevet meget i mit liv. Jeg har fået tre lillesøstre: Ellen, Carrie og Grace. Jeg har fem bedste venner som hedder Julie, Clara, Ron, Hermione og Harry. Jeg har boet på prærien, i Hellerup, London, Sverige, Amsterdam og på Hogwarts. Mit Navn er Nina Lønstrup Ingalls Potter Løvehjerte. Mine bedsteforældre har oplevet 2. verdenskrig, og jeg har oplevet slaget på Hogwarts. Jeg har Min te er blevet kold, og jeg er nået adskillige kapitler længere i Harry Potter 7. Mads Langer synger den sidste sang. Jeg kigger på bogen. Der er en flot illustration på forsiden og oven over står der med orange bogstaver, der ligner lyn Harry Potter. Jeg klapper bogen i. Jeg stiller den hen til de seks andre Harry Potter bøger. Jeg ser på dem. Så begynder jeg, en efter en, at stille alle de bøger, jeg rev ned, op igen. Da de alle sammen står pænt i reolen, sætter jeg mig på sengen igen og åbner min bærbare. Glæden ved... Glæden ved hvad? Mærkelig titel. Jeg føler glæde ved så mange ting, at det føles helt umuligt at vælge noget at skrive om... Nogen skriver om glæden ved at leve, glæden ved at være forelsket, glæden ved at diskutere... Jeg griner lidt for mig selv. Er vi alle sammen blevet store filosoffer, bare fordi vi skal skrive et essay? Men igen så er der også dem, der skriver om glæden ved at spille fodbold og spise honningsnitter. Og det vil jeg kalde glæde. Det er glæde at spille en god fodboldkamp og have det sjovt og at sætte tænderne i en god honningsnitte. Simple glæder i hverdagen. Jeg vælger at læse. En simpel ting, men en af de ting, som jeg elsker allermest. 11

12 DIGITAL TAKT OG TONE Det er vigtigt at være bevidst om den digitale kommunikationsform. Af Torben Lind Vi har en lang række muligheder at vælge mellem, når vi skal kommunikere digitalt med hinanden, men der er nogle simple regler, man bør følge. Specielt når man formulerer sig skriftligt, og man ikke kan se den andens ansigt, bør man udvise en ekstra omhu. Traditionelt skriftsprog er kendetegnet ved præcision og effektivitet, og derfor kan det godt virke hårdt. Det skyldes, at man ofte udelader høflighedsfraser og småord. Det er derfor en god ide, at følge nogle regler for den skriftlige kommunikation i digitale medier: Stavningen skal være i orden. Ordene skal skrives helt ud. Undgå forkortelser. Skriv i et venligt og imødekommende sprog. Brug gerne ros og høfligheder. Undgå store bogstaver. Benyt nye afsnit efter hver linje, hvis teksten er længere. Sørg for at teksten er velordnet. Skriv ikke mere end højst nødvendigt. Har du valgt det rigtige medie? Måske skulle du hellere ringe eller mødes! Skriftlig kommunikation kan godt virke formelt og distanceskabende. Frustration, vrede og andre stærke følelser hører ikke hjemme i et digitalt medie. Man skændes ikke i et digitalt medie, men mødes. Man kan få sagt utroligt meget sludder på kort tid. Og det kan ikke fjernes igen. FACEBIB SKOLERNES NYE FORMIDLINGSSIDE I elevintra findes en genvej til facebib, som er PUC ens og elevernes nye sted på nettet. Her er det muligt at se udlån, reservere materialer og finde inspiration til den næste frilæsningsbog. Man logger på facebib med UNI-login. Når du er logget på, kan du klikke på skoletaske, hvor der står Mine data. Her kan du se, hvilke bøger du har lånt i PUC en og så har du samtidig fået adgang til EMU, Leksikon og Palles gavebod, hvor du kan finde masser af underholdning, quizzer, anmeldelser og alverdens andre ting. God fornøjelse og velkommen i PUC en! 12

13 NYT FRA ELEVRÅDSFORMANDEN I elevrådet på Tranegård holder vi møde en gang om måneden, hvor en klasserepræsentant og en suppleant fra hver klasse kommer. Af Isabella Benedicte Vad, 9.x Vi er ca. 22 elever og så to lærerrepræsentanter. Her diskuterer vi om hvad vi syntes er godt på skolen og hvad der skal forbedres. Vi er meget åbne for nye forslag. Før hvert møde bliver der lavet en dagsorden med 5 punkter, som vi skal igennem. Jeg blev valgt som formand i starten af skoleåret og i den sammenhæng har jeg også deltaget Årets elevrådsformand er Isabella. Poul, som var formand sidste år, er i år valgt til næstformand. i skolebestyrelsesmøderne, hvilket er meget interessant. Bestyrelsen er også meget imødekommende overfor elev-rådet og tog godt imod nye forslag. Mine forventninger til dette skoleår er, at vi får nogle engagerede repræsentanter og nogle gode og konstruktive snakke/samtaler ved elevrådsmøderne. Som repræsentant for Tranegård går jeg ind for, at skolen skal blive et godt sted for alle at være, og at vi får de beslutninger vi tager op til elevrådsmøderne, helt igennem til bestyrelsen, og forhåbentlig får dem opfyldt Kategori: Svær 13

14 FOLKESKOLEREFORM OG ARBEJDSTIDSAFTALE Vi arbejder intenst med at implementere folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen. Af Torben Lind I sidste nummer af Vingesuset beskrev jeg, hvad reformen betyder for Tranegård, så her vil jeg blot lave en opdatering af status. Vi taler om folkeskolereformen og arbejdstidsaftalen i alle mødesammenhænge både på medarbejdermøder og ledermøder: Pædagogisk Råd, lærermøder, pædagogmøder, MED, Pædagogisk Udvalg, PSS, tværkommunale ledermøder osv. Det fylder med andre ord meget. Jeg har lovet ikke at melde beslutninger ud før den 1. februar, hvilket betyder, at der er, og siden lockouten i april har været, mulighed for at påvirke beslutningerne. Der er ingen tvivl om, at der skal arbejdes med lærernes følelser, inden vi er på plads. Forløbet har taget meget på lærerne, og der er en stor usikkerhed i lærergruppen. Følelserne går på, at lærerne føler sig dårligt behandlet på nationalt plan ifm. vedtagelsen af arbejdstidsaftalen, mens usikkerheden især går på rammeforståelsen, arbejdstidsaftalen, og i mindre grad på folkeskolereformen, indholdet. De spørgsmål, der fylder mest i lærergruppen er: Er der tilstedeværelsespligt? Hvornår får jeg fri? Hvor mange arbejdsdage er der? Hvad betyder det for lønnen? Vi arbejder på højtryk for at skaffe lærerne de ønskede svar, samtidig med at vi arbejder på at give folkeskolereformen et indhold. Principielt er det den enkelte skole, der sætter rammen, men det er den enkelte kommune, der skal give skolen mandatet, og det er det, vi venter på. Når mandatet er givet, og ledelsen kender omfanget af mandatet, er vi klar til at melde ud, men først efter den 1. februar i respekt for medarbejdernes mulighed for at påvirke processen. Pædagogerne har også i al ubemærkethed fået en ny arbejdstidsaftale, som skal til afstemning. Den minder om lærernes. UDEAREALER Af Torben Lind Kommunalbestyrelsen har bevilliget penge til Lillegård. Det er uklart, hvor mange penge der er tale om. Vi arbejder på at få det afklaret. 0. klasserne har også haft skrevet til kommunalbestyrelsen om vores skolegårde og vedlagt tegninger af Lillegård. De fik et flot brev fra Hans Toft, vores borgmester, som skrev, at der nu er afsat penge til vores skolegård. Søren Brink Schiønning fra Gentofte Ejendomme er koblet til projektet som proceskoordinator fra 1. december. ÅRETS RESULTATER Årets resultatrapport er ved at være klar og med det også en opgørelse af årets resultater. Af Torben Lind Tranegård kommer i år ud som en flot nummer 1 i Gentofte Kommune. Tak for indsatsen. Ikke bare til de lærere, der førte eleverne til afgangsprøverne, men til hele den ubrudte kæde fra klasse, der hvert år gør det til en mulighed. Vi glæder os til at huller i Lillegård bliver erstattet af noget mere spændende. Der er ingen points i papirer, men derimod i nærvær, dygtighed og engagement. Og det er der masser af på Tranegård. Det er værd at huske på, når vi tænker fremtid. 14

15 SKOLEDISTRIKT Gentofte Kommune har som en del af frikommuneforsøget fået lov til at ændre i skoledistrikterne. Af Torben Lind For to år siden havde vi 11 skoledistrikter, i år har vi to skoledistrikter og fra næste skoleår har vi et skoledistrikt. Det betyder, at alle i Gentofte Kommune kan søge på alle skoler. Optagelse på en skole er styret af Styrelsesvedtægten. Ifølge Styrelsesvedtægten gælder følgende kriterier for optagelse på en skole: Ønske om optagelse Søskendekriterie Afstand Det er forvaltningen, der fordeler elever på skolerne. INFORMATIONSAFTEN FOR KOMMENDE 0. KLASSE FORÆLDRE Tranegårdskolen afholder informationsaften for kommende 0. klasse forældre den 15. januar fra kl i vores medarbejderrum. FARVEL FRA MORTEN Siden jeg trådte ind på GFO en første gang, har jeg ikke tvivlet et sekund på, at GFO Tranegård er et dejligt sted at være. Jeg kommer fra Strandvejen Pædagogseminarium og skal være i GFO Tranegård til og med januar Det er første gang, jeg har været ude i en GFO, og første gang jeg har haft med den aldersgruppe at gøre. Så inden jeg startede, var jeg meget spændt på, hvordan det skulle gå. Men den første dag blev jeg mødt med smil og håndtryk fra kollegaer og forældre samt en masse spørgsmål fra nysgerrige børn. Jeg er meget musisk interesseret og har brugt meget tid på at spille og synge med de børn, der har lyst til at være med. Men jeg er heller ikke gået af vejen for en god fodboldkamp, når den har budt sig, selv om jeg har haft det med at løbe tør for energi før børnene. Tranegård er et dejligt sted rent kollegialt. Et team af professionelle lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der alle gør deres bedste for at hverdagen skal køre på bedste vis, og som har hjulpet mig, når jeg har haft brug for det. Hverdagen kan godt være hård, og jeg er tit træt, når jeg går hjem. Men de oplevelser, jeg har haft med børnene, gør det det hele værd. Hvordan har det været at være praktikant i GFO Tranegård? Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter Det har været fedt! 15

16 At være forældre til skoleelever er oftest - en gave! Man er vidne til en unik udvikling, som, helt firkantet sagt, strækker sig fra Hvem er jeg? til Her er jeg og Det her vil jeg være Af Mikala Betak Faber NÅR JEG BLI R STOR, SÅ VIL JEG VÆRE... enorm ressource, på kryds og tværs af jobs, brancher og funktioner og den store guldgrube af livsvalg og muligheder har vist sig en særdeles værdifuld faktor, både i form af foredrag i timerne, praktikpladser i studieforløb, emneuger etc. Forældrene på Tranegårdskolen både vil og gør en forskel. Lærere, pædagoger og personale bidrager dagligt til, at alle vores unger hver dag kommer slæbende hjem fra skole med viden og indtryk fra nær og fjern. Det afføder både spørgsmål og svar af større og mindre slags i de små hjem. Og når forældrene så tager over efter skoletid er det som om ringen sluttes, og det store lærings- og modningshjul er klar til endnu en omgang næste dag, uge for uge år efter år! Alle har brug for hinanden og supplerer hinanden Far, hvad betyder dét? I Forældreforeningen Tranefonden er der ligeså mange medlemmer som der er forældre på skolen! Hver eneste dag bidrager forældrene med småt og stort til gavn og glæde for vores unger. Den store mangfoldighed af forældre udgør en... måske en fremtidig paramediciner? Et syvårigt uddannelsesforløb med mange muligheder... Far i 4.a, Mads-Peter Schmidt, er uddannet både gymnastiklærer, brandmand og paramediciner, og arbejder i dag som Falckredder. Hvad laver sådan én mon? Det fik 4.a bl.a. svar på, da Mads- Peter over et mini-forløb, fik lejlighed til at sprede sin viden til de nysgerrige og, viste det sig, spørgelystne børn. Her er Mads-Peters egne ord om oplevelsen: Man bliver ikke Falckredder på grund af lønnen, men på grund af følelsen af, at gøre noget så stort, som at hjælpe folk i yderste nød. Følelsen af at være en del af et team, der redder liv, er vores omdrejningspunkt som Falckreddere. For ganske nyligt var jeg med til at gøre en forskel for en tre-årig pige, der var i livsfare. Og da min kollega og jeg afleverede en stabil pige, der var i live, gjorde forældrenes lettelse os både glade og stolte. Der er desværre også de triste ture, hvor vi intet kan gøre. Så dér mindes man de ture, hvor vi har kunnet gøre en forskel. Netop derfor er det en fantastisk følelse at kunne videregive Mads-Peter Schmidt de erfaringer jeg har gjort mig gennem mange år til børn på år. Sidst jeg underviste 4.a mærkede jeg et engagement og en vilje til at lære noget nyt. Noget, der måske vil kunne gøre en forskel for én derude, der har brug for hjælp. At kunne gøre noget, fremfor at være passiv, er en rar følelse. Mads-Peter til DHL med Gentofte Brandvæsen 16

17 Mor, hvad kan jeg blive? Når vores unger drøner op af klassetrinene, med alt for hurtige skridt, melder sig også tanker om tiden efter skolen, og de muligheder og valg der venter dér. Mads-Peter Schmidt skal formentlig også en tur omkring 7. klasserne for at fortælle om sit job: Jeg glæder mig til at kunne give 7. klasserne et indblik i den verden jeg befinder mig i, og samtidig give dem en lyst til og viden om, hvordan de kan være der for mennesker i nød, slutter Mads-Peter, som i sit job i øvrigt også har stor gavn af sin interesse for at holde sig i topform! Ikke kun forældrene øser af deres livserfaringer på Tranegårdskolen. I fordybelsesugen havde 4.a, sammen med deres klasselærer, Ulla Alsly, besluttet at arbejde med børn i andre lande. Ullas voksne datter, Kirstine Alsly, der til daglig bor i London og ofte tager til Indien med sit arbejde som Programme Director for en dansk NGO, LittleBigHelp (LBH) var tilfældigvis i København på tidspunktet for fordybelsesugen, og Ulla fik Der blev lyttet og stillet spørgsmål i 4.a... således enderne til at mødes på skønneste vis. Her fortæller hun om forløbet: I 4.a valgte vi at arbejde med børn i Myanmar, da børnenes U-landskalender netop i år sætter fokus på børns vilkår i dette meget fattige land. Og da min datter Kristine har været i Myanmar, på én af sine utallige rygsækrejser, tænkte jeg, at det kunne være interessant for børnene at få viden om og indblik i hvordan børn lever i den 3. verden. Det blev en meget spændende uge, og børnene var meget optagede af de film og tekster vi beskæftigede os med. Kristine fortalte også om de mange projekter LittleBigHelp driver i Indien. Hvordan man forsøger at sikre de mange gadebørn i de mest udsatte slumområder i byen Kolkata, ved bl.a. at give dem undervisning, et måltid mad, sundhedspleje og beskyttelse fra det hårde liv på gaden. I Kolkata lever efter sigende børn på gaden! Og børnene lever under helt ufattelige dårlige kår som vi i denne verden slet ikke kan forestille os. De er ofte helt alene på gaden, hvor de kæmper for deres overlevelse. Kristine Alsly Man er heldig, hvis man kommer i skole Kristine fik en god dialog i gang med børnene efter sin præsentation og fremvisning af små korte film fra projekterne. Der blev snakket om, at børn helt ned til 5 år samler affald, som de sælger for at få råd til lidt at spise! I skolen er børnene lykkelige for at sidde på gulvet med deres små tavler og skrive engelske ord. Dét at have mulighed for at gå i skole og have et hjem at tage til, blev børnene i 4.a pludselig klar over, ikke er alle børn forundt verden over. Klassen var meget optaget af at høre om de indiske børn, der sniffer lim for at glemme et liv, hvor de enten er forældreløse, er blevet slået og derfor er løbet hjemmefra eller er blevet sendt bort, da familierne ikke har råd til at brødføde dem. Det satte nogle tanker i gang, og der blev på meget fornuftig og moden vis reflekteret over børnenes gode og trygge dagligdag i Danmark. Da Kristine spurgte, hvad 4.a mest havde lagt mærke til, sagde mange, at de indiske børn, trods deres barske liv, så glade og smilende ud. Det gav 17

18 rig mulighed for at tale med børnene om, hvad der er vigtigst for alle børn i hele verden og alle var enige om, at det var at have nogle forældre/voksne, som kan give én kærlighed og tryghed, mad og drikke hver dag, en seng at sove i og at have nogle gode venner. Børnene var også enige om, at de materielle ting faktisk ikke har nogen væsentlig betydning, men at det da var fedt at have den sidste nye iphone! Det var to dejlige timer, hvor 4.a gav udtryk for, hvor heldige og glade de er for at bo i Gentofte Kommune, og jeg har hørt fra mange forældre, at der også har været en god snak hjemme ved middagsbordet 4.a fandt de helt store smil frem efter et par vellykkede timer Både Mads-Peters og Ullas oplevelser med ungerne i klassen, er blot to ud af mange eksempler på forældre og læreres initiativer på skolen. Vi vil fremover bringe en artikelserie i Vingesuset om de mange forskellige jobs forældrene på Tranegård hver dag bestrider DERFOR: Kontakt os endelig og fortæl om jeres job! På den måde kan både små og store få nyttig, og interessant viden om de mange forskellige typer arbejde der findes derude Vi er vel mange, der husker den famøse bog Hvad kan jeg blive? Det her er noget sjovere!! Skriv til Peter Møller-Hansen på eller Daniela Sonne på hvis du vil øse af dine viden og erfaringer her på siderne LittleBigHelp LittleBigHelp arbejder med gadebørn i de mest udsatte slumområder i Kolkata, Indien, for at sikre deres basale rettigheder. De sikrer, at børnene får undervisning, nyder beskyttelse fra det hårde liv på gaden, får sundhedspleje og et måltid mad - hver eneste dag. I Kolkata lever efter sigende børn på gaden! Og man regner med, at tallet når de 12 millioner i hele Indien. Børnene lever under helt ufatteligt dårlige kår, som vi i denne del af verden ikke kan forestille os. De nyder ingen beskyttelse eller adgang til skole eller sundhedspleje, og ofte er de helt alene på gaden, hvor de kæmper for overlevelse. LittleBigHelp har Salimar Skole og Børnehave i et slumområde, hvor 135 børn dagligt kommer i skole, lærer om deres rettigheder og nyder et varmt måltid mad. Her arbejdes der tæt sammen med lokalsamfundet, hovedsageligt børnenes forældre, da det er essentielt for arbejdet, at de forstår og støtter LBHs indsats for at give deres børn en uddannelse. De driver et 24/7 Open Shelter nær Howrah togstation for 25 gadedrenge, som lever på stationen. Deres hårde dagligdag består i at samle flasker og andet gods, der er efterladt i togene, og disse ting sælges, så de derved kan tjene et par Rupees for at overleve. Mange af drengene er afhængige af at sniffe lim, og de forsøger at hjælpe dem væk fra gaden og ud af afhængighed. Drengene tilbydes et trygt alternativ til gaden og stationen, hvor de får beskyttelse, uddannelse, mad, sundhedspleje og et sted, hvor de blot kan være børn og lege. Adult Learning Centre er et uddannelsesprojekt for kvinderne og mødrene til eleverne på Salimar Skole, hvor de dagligt modtager basal undervisning - for mange kvinder er det første gang i deres liv, at de modtager undervisning og lærer at skrive deres eget navn. Kvinderne hjælpes således til større selvstændighed og sikkerhed. LBH støtter Centre for Special Education en skole for 100 børn og unge med særlige behov, som ellers ikke ville have adgang til, og mulighed for, at komme i skole og modtage den rette pleje. Centeret fungerer også som et hjem for 15 af de ældre studerende og tilbyder ligeledes erhvervsfaglig træning og uddannelse i livsfærdigheder. Børnene kommer fra fattige landsbyer omkring byen Bankura et par timer uden for Kolkata. Læs mere på 18

19 Din støtte er afgørende for hvilke aktiviteter Tranegårdskolens forældreforening kan gennemføre... Først en rigtig stor tak til dig der allerede har ydet et bidrag til Tranefonden i skoleåret Vi vil rigtig gerne have de sidste med... Hvis du er en af dem der endnu ikke har indbetalt dit kontingent vil vi opfordre dig til hurtigst muligt at overføre det til: Tranefonden: Danske Bank reg konto I år har de fleste indbetalt 500,- per familie, og nogle har betalt mere, men du kan godt nøjes med ned til 100,- det er op til dig. Tranefondens aktiviteter dækker i det omfang ressourcerne strækker til det: Skolens fødselsdagsfest og andre aktiviteter der samler skolen Skolepatrulje Kolonistøtte Arbejdsdage på skolen Inspirerende foredrag for elever og lærere Fokus på motion og kost og meget andet Læs mere om Tranefonden på Har du en idé eller et initiativ så kontakt Tranefonden: Peter Møller Hansen KLASSERNE BLEV UNDERVIST AF CHRIS For tredje gang på 4 år har Chris Rycroft stillet sin viden, om hvordan man skaber og afholder et godt oplæg, til rådighed for 9. klasserne. Eleverne har alle fået 4 timers undervisning i, hvilke værktøjer de kan anvende, når de skal præsentere noget for andre. Det handler bl.a. om at overveje, hvordan man får tilhørerne hen til Point B, uden at de går i Netto på vejen... Og reelt har man kun 90 sekunder til at fortælle det vigtigste - og nå ja, så skal man også tage hensyn til WIIFY og så lige undgå data dump og word fillers! Forvirret? Ja, så er det bare at spørge en 9. klasse. Nu forstår de forstår nemlig godt, hvordan det hele hænger sammen! Tusind tak til Chris, for endnu engang at tage sig tid til at hjælpe 9. klasse! 19

20 VINGESUSET nyt fra skolebestyrelsen ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR GÅR PÅ HÆLD... Af Carsten Hornecker, skolebestyrelsesformand Vi er kun nået halvvejs i skoleåret, men kalenderåret går unægtelig på hæld og hvilket år det har været inden for skoleverden var året, hvor vi oplevede den længste lockout i mands minde, som polariserede gamle samarbejdspartnere og skabte usikkerhed og utryghed hos både lærere, pædagoger, elever, skoleledere og forældre også på Tranegård. Når man ser ud over det ganske land, virker det dog som om, at modsætningerne på vores skole og i Gentofte Kommune generelt har været mindre, end det så ud ved først øjekast, og det kan måske skyldes, at parterne i Gentofte altid er gået ind for konsensus frem for konfrontation. I Gentofte Kommune har mottoet længe været, at vi vil have attraktive arbejdspladser og det kan kun lade sig gøre, hvis man viser respekt for sine medarbejdere og vil dem det godt. 21. december Juleafslutning 22. december - 5. januar Juleferie Og noget tyder i hvert fald på, at Tranegård er en attraktiv arbejdsgiver: til den nyligt opslåede stilling som viceskoleleder har vi modtaget 22 meget kvalificerede ansøgninger. Det er væsentlig flere end på mange andre skoler i kommunen. Men selvom vi således fremstår som super attraktive for dem udenfor, er det vigtigt også at forblive attraktive for dem indenfor : vores lærere, pædagoger og ledelse. Der skal meget til at være en attraktiv arbejdsplads, men én af måderne, du som forældre kan gøre en forskel, er at tænke over din kommunikation og dit kropssprog, når du vil i kontakt med skolens medarbejdere. Det kan ikke udelukkes, at du engang imellem bliver småirriteret eller frustreret over ting på skolen, og du tænker måske, at tingene da må kunne gøres smartere, bedre, billigere, hurtigere eller hvad det nu er. Men inden du skruer op for blusset, så husk på, at de mennesker, du møder på Tranegårdskolen, er der, fordi de brænder for læring og for at begejstre dit barn til at yde det bedste, han/hun kan præstere. Og medarbejderne lykkes med det, de gør: i indeværende år har Tranegårdskolen faktisk opnået VIGTIGE DATOER det højeste karaktergennemsnit i hele Gentofte Kommune. Når vi giver kritik, er det derfor vigtigt, at vi giver den på samme måde, som vi alle selv gerne vil modtage den: med respekt og anerkendelse for alt det gode arbejde, der præsteres i det daglige. Tak til hele lærerkorpset og alle vores pædagoger. I skal vide, at vi ved, I gør en formidabel indsats I gør simpelthen forskellen! I år har vi også haft den udelte fornøjelse at komme på budgettet for Gentofte Kommune 2014 i form af midler til det længe ventede løft af legefaciliteterne i Lille Gård. Om alt går som præsten prædiker, skulle Tranegårdskolen således kunne klippe det røde bånd over til den nye, forbedrede legeplads ved skolestarten i august Det er vi mange, der glæder os til! Til slut skal lyde et stort GLÆDELIG JUL til alle Traner store som små og på gensyn i 2014! P.S. Husk lige det dér med ferielæsningen, ik? januar Terminsprøver 9. klasse januar Terminsprøver 8. klasse 15. januar, kl Informationsmøde for kommende 0. klasser

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Manuskript Aurora fra Underverdenen 3. gennemskrivning

Manuskript Aurora fra Underverdenen 3. gennemskrivning Manuskript Aurora fra Underverdenen 3. gennemskrivning 1. INT. Daniels værelse. AFTEN. Der dvæles ved en avis på gulvet: Tragisk badeulykke AURORA blev kun 14 år + stort billede af en pige. På et natbord

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere