Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri"

Transkript

1 STOF nr. 15, 2010 Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnose-behandling i hovedstadens psykiatri Mange patienter har gennem livet lært, at det ikke er til deres egen fordel at fortælle åbent om deres stofbrug. Tillidsfulde forhold er ikke det, patienterne har oplevet flest af, og derfor er det en forudsætning for god behandling, at der skabes en tillidsfuld relation til patienten. AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle kender som det gamle Øresundshospital - Carl Nielsens Allé 9. I bygningerne omkring Specialambulatoriet ligger forskellige daginstitutioner og specialinstitutioner med børn i alle aldre. Lidt historie Specialambulatoriet blev oprettet i 1995 som et dagtilbud til 25 patienter med dobbeltdiagnosealtså psykose og misbrug. På det tidspunkt var Specialambulatoriet det eneste ambulante tilbud i psykiatrien, der behandlede med metadon. Stedet sandede hurtigt til. Patienterne kunne ikke udskrives igen, fordi de færreste fik afsluttet deres metadonbehandling og dermed ikke kunne visiteres til andre behandlingssteder i psykiatrien. Dette medførte, at mange borgere, der var dobbelt udsatte, fordi de havde en dobbelt problematik- psykose og misbrug - faldt mellem to stole og ikke kunne få den behandling, de havde brug for. En skizofren patient fortalte mig forleden: For år tilbage gik jeg i distriktspsykiatrien. Jeg var afhængig af heroin, men kunne ikke få metadonbehandling. Jeg henvendte mig til et misbrugscenter, men fik at vide, at jeg ikke kunne få behandling der, når jeg gik i distriktspsykiatrien. Derfor holdt jeg op i distriktspsykiatrien. Så henvendte jeg mig igen for at få misbrugsbehandling, men nu var jeg psykotisk, og de ville stadig ikke have mig. Jeg måtte selv skaffe metadon i flere år, indtil jeg kom til Specialambulatoriet. I 2003 blev der indført behandlingsgaranti for stofmisbrugere. Det betød, at misbrugere, der ønskede behandling, skulle have et relevant tilbud inden for 14 dage. De, der var så uheldige samtidig at være psykotiske, f.eks. pga. skizofreni, måtte stadig klare sig selv. Personer med psykotiske lidelser skulle ikke behandles i misbrugssystemet, og Specialambulatoriet med sine 25 pladser dækkede slet ikke behovet. På den baggrund besluttede man at udvide kapaciteten i Specialambulatoriet. I 2006 startede vi et opsøgende psykiatrisk team, et såkaldt OP-team, med plads til yderligere 80 patienter med dobbeltdiagnose. Specialambulatoriet har således 25 pladser i et dagtilbud og 80 pladser i et OP-team. Integreret behandling Formålet med behandlingen i Specialambulatoriet er, at patienterne kan modtage integreret behandling af deres psykiske lidelse og deres misbrugsproblem. Relateret til disse problemer er der også mange fysiske behandlingsbehov og mange sociale problemer. Patienterne har ikke ressourcer til at gå ind ad en ny dør for at få hjælp til et nyt problem. I Specialambulatoriet går de ind ad én 1

2 dør og får hjælp til alle deres problemer. Den behandling, vi ikke selv kan tilbyde, eksempelvis social og fysisk behandling, hjælper vi patienten med at få ude i samfundet. Patienterne følges ofte ud af huset, når de har brug for behandling. Næsten alle patienter har hepatitis C og bliver fulgt til kontrol. Rigtig mange har dårlige tænder og følges til tandlæge. En del har rygerlunger, astma eller andre symptomer efter belastende livsstil. Målgruppen I dag er ventetiden kort, hvis man henvises til Specialambulatoriet. Siden vi udvidede, har vi haft mulighed for at indskrive alle de patienter, der bliver henvist, hvis de altså tilhører vores målgruppe. Målgruppen er patienter, der er psykotiske, enten fordi de lider af skizofreni, eller fordi de løbende får psykoser i forbindelse med stofindtagelse. Ud over at lide af psykoser skal patienterne samtidig have et kompliceret stofmisbrug og eventuelt en vanskelig adfærd. Hvis patienterne ikke lider af psykoser, hører de til i kommunernes misbrugscentre. Hvis ikke de har et kompliceret misbrug, men f.eks. kun ryger en masse hash, hører de til i den almene, ambulante psykiatri, altså i distriktspsykiatrien; DPC, OPUS eller de almene OP-teams. 1 En anden patientgruppe, der indskrives i Specialambulatoriet, er misbrugere, der i forbindelse med kriminalitet har fået en dom til psykiatrisk behandling. Nogle af disse patienter lider mere af dyssocial personlighedsforstyrrelse end af psykoser, men fordi de skal have en overlæge i psykiatri til at varetage behandlingsdommen, kan de ikke behandles i et misbrugscenter. Da stofmisbrug ofte medfører kriminalitet, har over 30 % af patienterne i Specialambulatoriet en dom til psykiatrisk behandling. Henvisning For at komme i behandling skal en læge sende en henvisning til Specialambulatoriet. Det er som regel læger fra hospitaler, distriktspsykiatriske centre eller misbrugscentre, der henviser. Det skal fremgå af henvisningen, at patienten tilhører vores målgruppe. Patienten behøver ikke være fuldstændig udredt og diagnosticeret, men det skal fremgå, at der er tale om psykose og misbrug. Patienten vil derefter blive indkaldt til en samtale med en af vores læger. Hvis lægerne vurderer, at patienten er i vores målgruppe, tages pågældende i behandling med det samme. Patienten kan også tilbydes en indlæggelse, hvis der er brug for det. Behandlingen er gratis som al anden behandling i det offentlige hospitalssystem. Flow giver plads til nye patienter Det er meningen, at patienterne skal udskrives fra Specialambulatoriet til et andet behandlingssted, når de er nogenlunde stabile. Det tager ofte flere år, og nogle bliver aldrig stabile, kun i korte perioder. Vi har flere gange oplevet, at patienten er blevet dårlig, når vi prøver at starte en udskrivelsesproces. Indtil videre har vi ikke fået henvist flere patienter, end vi har haft plads til at tage ind. Men vi nærmer os de 105 patienter, som vi er normeret til. Derfor bliver det fremover meget vigtigt, at vi kan udskrive de patienter, som er blevet stabile nok, til andre behandlingssystemer. Uden behandlingsflow vil der ikke blive skabt plads til nye patienter med behov for vores specialbehandling. Det er desværre stadigvæk meget kompliceret at udskrive vores patienter til andre behandlingstilbud, også selvom patienten har været stabil i lang tid. Da patienterne jo lider af 2

3 psykoser, ønsker misbrugscentrene som regel ikke, at indskrive dem, heller ikke, selvom patientens psykose er velbehandlet med psykofarmaka. Det er også meget vanskeligt at udskrive til distriktspsykiatrien. Når vi henviser patienter til distriktspsykiatrien, skal metadonbehandlingen administreres via et misbrugscenter. Dette center skal delegere metadonbehandlingen til distriktspsykiatrien. Metadonen skal derefter ordineres af lægen fra distriktspsykiatrien og udleveres via et apotek. Regningen fra apoteket skal betales af misbrugscenteret. Det er indimellem en næsten umulig opgave at få disse administrative ting til at falde på plads. Det vil sige, at selvom vi har en meget stabil skizofren patient i behandling, som længe har fået sin metadon fra et apotek, kan det tage utrolig lang tid at få ham udskrevet til distriktspsykiatrien. Heldigvis for patienten er det vores læger, der må bruge deres kostbare tid på at få tingene til at falde på plads. Før i tiden var det patienten selv, og derfor lykkedes det selvfølgelig som regel ikke. Døgnbehandling Specialambulatoriet hører under afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Når patienterne har brug for en døgnindlæggelse, bliver de indlagt på afdeling M i Roskilde. Afdeling M har misbrug som speciale, og derfor har patienterne ofte nogle gode indlæggelsesforløb på trods af deres omfattende misbrug og ofte ret komplicerede adfærd. Man aftaler mål for indlæggelsen sammen med patienterne, og ud fra kognitive principper trænes patienterne i at nå deres mål. Det tætte samarbejde mellem Specialambulatoriet og døgnafdelingerne på afdeling M er til stor gavn for både patienter og personale. Patienternes mange komplekse problemer af både psykisk, fysisk og social karakter kræver et meget tæt samarbejde mellem alle de aktører, der er involveret i patienten. Medicin og rusmidler De fleste patienter i Specialambulatoriet er pga. opioidafhængighed i behandling med metadon eller buprenorphin ( Subutex/Suboxone ). Desuden får mange benzodiazepiner. Dette gives dels mod angst og dels pga. langvarig afhængighed af stoffet. Antipsykotisk medicin får de fleste patienter mod deres psykotiske symptomer. Medicinen udleveres via apotek eller bringes af kontaktpersonen eller hentes i ambulatoriet af patienten. Medicinen er et vigtigt element i behandlingen. Patienten, lægen og kontaktpersonen har et tæt samarbejde omkring indtagelse, vejledning og regulering af medicinen. Mange patienter får et mere stabilt liv, fordi de får hjælp til at indtage den medicin, de har brug for, på en hensigtsmæssig måde. Mange af patienterne har et aktivt misbrug af hash, benzodiazepiner, heroin, metadon, amfetamin, kokain og alkohol, selvom de får ordineret medicin. Det er en vanskelig opgave at tilpasse behandlingen til patienternes komplekse livsførelse. Rusmidlerne og den ordinerede medicin kan forstærke eller hæmme hinandens effekt. Kokain kan provokere psykosen og gøre patienten akut psykotisk, selvom vedkommende er i passende antipsykotisk behandling. Når patienten - foruden den ordinerede medicin - tager hash, heroin eller ekstra benzodiazepiner, kan han eller hun blive meget sløv. Det er derfor vigtigt at kende patienten rigtig godt og følge pågældende tæt for at kunne ordinere den rette medicin. Tillid i behandlingen En vigtig del af behandlingen er at skabe en tillidsfuld relation til patienten. Det er af stor betydning for behandlingen, at patienten oplyser, hvilke stoffer der indtages. Mange patienter har gennem livet lært, at det ikke er til deres egen fordel, at fortælle om deres stofforbrug. I det hele taget er tillidsfulde forhold ikke det, patienterne har haft mest af. Det er ofte en tidskrævende opgave at 3

4 opbygge tillid mellem patienten og dennes læge og kontaktperson. Nogle patienter kan det tage tid overhovedet at kunne mødes med. De møder ikke til aftalte samtaler og er ikke hjemme, når kontaktpersonen kommer på besøg. Der er et stort motivationsarbejde med patienterne, fordi trangen til stoffer ofte overskygger alle andre behov. Etnicitet Mere end 35 % af patienterne i Specialambulatoriet er af anden etnisk herkomst. Dette kan give sproglige og kulturelle udfordringer i behandlingsarbejdet. En stor del af disse patienter kommer fra Mellemøsten. En styrke for mange af disse patienter er, at de ofte har bedre kontakt til pårørende end de etnisk danske patienter. Pårørende Patienterne i Specialambulatoriet har generelt meget sparsom kontakt til deres familie. Meget få har børn eller lever i faste parforhold. En del pårørende har selv problemer med misbrug og psykisk sygdom. De pårørende, patienterne har kontakt med, prøver vi at få et samarbejde med. Vi tilbyder undervisningsforløb, og hvis patienten ønsker det, inviteres de pårørende med til møder omkring behandlingen. Hverdag i Specialambulatoriet I dagtilbuddet kan patienterne møde dagligt på alle hverdage. Her tilbydes miljøterapi ud fra kognitive principper. Patienterne har hver en kontaktperson og en personlig læge. Der tilbydes gruppeterapi og social færdighedstræning. Her arbejder patienterne med mål, de selv er med til at sætte. Det handler sjældent om stoffrihed, men kan være at lægge et af stofferne på hylden eller at sætte forbruget lidt ned. Patienterne træner færdigheder som f.eks. at kunne sige nej tak til kokain eller at kunne tackle frustrationer uden at true andre. Personale og patienter laver mad og tager på udflugter. Mange oplever et socialt fællesskab og en medmenneskelighed, de aldrig har mødt før. En patient der har gået i Specialambulatoriet over 10 år, giver spontant udtryk for, at han ikke ville være i live, hvis han ikke havde haft Specialambulatoriet. I OP-teamet får patienterne også en kontaktperson og en personlig læge. Her foregår behandlingen primært i patienternes nærmiljø. Kontaktpersonen møder patienten i eget hjem, går med patienten til møder f.eks. i socialforvaltningen, følger patienten i retten, følger til somatisk behandling og hjælper patienten i gang med fritidsbeskæftigelse. Kontaktpersonen hjælper i høj grad patienten med at have kontakt og samarbejde med det omgivende samfund. Det formår de fleste patienter ikke på egen hånd. De har svært ved kontakt dels pga. symptomer relateret til deres psykiske lidelse og dels pga. afvigende adfærd relateret til livet som misbruger. Mange lever et kaotisk liv. De, der har egen lejlighed, får ofte klager fra naboer og trues med at blive opsagt fra lejemålet. Stofsalg, larm, brand og trusler kan være årsag til klager. En patient sniffede så meget lightergas, at hendes lejlighed sprang i luften. Inden da havde hun snittet en nabo med en kniv, fordi hun følte sig forfulgt. Derefter kom der klager fra boligforeningen. Kontaktpersonerne bruger meget tid på at hjælpe patienterne med at fungere i eget hjem eller med at finde en egnet bolig f.eks. et botilbud for psykisk syge misbrugere. Kokain og aggressiv adfærd De psykisk syge stofmisbrugere er nederst i hierarkiet i stofmiljøet. De trues med tæskehold og kommer indimellem til ambulatoriet gule og blå efter overfald. Mange patienter er i perioder i kaotisk kokainforbrug, hvor de kommer i gæld, som de efterfølgende ikke kan komme ud af. 4

5 Kokain kan foruden gæld også medføre kokainpsykoser. Når patienterne kommer til Specialambulatoriet, er de indimellem meget opkørte, aggressive og stressede. Det skyldes ofte kokain, som i takt med, at prisen er faldet, er blevet et meget udbredt rusmiddel i misbrugsmiljøer. Kokain skaber en enorm psykisk afhængighed og tilsidesætter nogle gange alle andre behov. I perioder bruger vi meget tid på at forholde os til trusler og aggressiv adfærd. Ganske få aggressive og højtråbende patienter kan påvirke miljøet i ambulatoriet meget voldsomt. Vi udskriver ikke patienter pga. vold eller trusler. Vi bortviser aldrig patienter fra behandling, men efter aggressive episoder kan patienten bortvises fra miljøet i ambulatoriet i en periode. Patienten kan i stedet blive tilbudt en indlæggelse. Det kan også blive nødvendigt at indlægge patienten med tvang - enten i henhold til en eventuel behandlingsdom eller i henhold til psykiatriloven- såkaldt rød eller gul tvang. Patienter med vanskelig adfærd kan med fordel behandles uden for ambulatoriet. Patienten ses da kun i sit hjem og kan evt. hente sin medicin på et apotek. Ofte vil det skabe flere konflikter for patienten af komme ind i ambulatoriet og møde mange behandlere og medpatienter. Høj grad af faglighed på tværs af fag og sektorer Da patienterne bor i hovedstadsområdet, er det i hele København og på Frederiksberg at arbejdet foregår. Specialambulatoriet har rigtig mange samarbejdspartnere: socialforvaltninger, kriminalforsorg, døgnafsnit, gadeplansarbejdere og bosteder. Disse giver udtryk for, at det er en stor lettelse, at vi kan gå ind i et samarbejde omkring de fleste af patientens problemer. Vi siger ikke: Det må andre tage sig af. Vi følger med der, hvor der er behov for det. Vi er i alt 18 medarbejdere i Specialambulatoriet. Mange forskellige faggrupper er repræsenteret: læger, pædagoger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og sekretærer. Der er to speciallæger i psykiatri med ansvar for henholdsvis dagtilbud og opsøgende team. Alle andre faggrupper på nær sekretærer fungerer som kontaktpersoner og løser dermed mange forskellige tværfaglige opgaver. Det tværfaglige samarbejde er en af grundstenene i behandlingen. Bredden og kompleksiteten af arbejdsopgaver fordrer, at medarbejderne har bred psykiatrisk erfaring og erfaring med misbrugsbehandling. Alle medarbejdere med patientkontakt gennemfører et eller to års uddannelse i kognitiv terapi. Derudover deltager medarbejderne i supervision og relevante kurser inden for psykiatri og misbrugsbehandling. Harmreduktion/skadesreduktion Det primære mål med vores misbrugsbehandling er harmreduktion. Det vil sige, at vi arbejder med at reducere skader forbundet med misbruget både for patienten selv og for det omgivende samfund. Målet kan være, at patienten bliver misbrugsfri, men ofte er det ikke det mål, patienten har med behandlingen. Hvis vi ikke har fælles mål, vil vi aldrig nå målene. Foruden at reducere skader er forbedret livskvalitet for patienten et mål indlejret i harmreduktion. Når vi så vores mål? Mange af vores patienter oplever at få en bedre livskvalitet, og at deres liv bliver mere stabilt, efter at de er kommet i behandling i Specialambulatoriet. Det tætte samarbejde mellem kontaktperson og patient på tværs af sektorer og systemer hjælper patienten med at få lidt mere styr på sit liv. I det hele taget er en kombineret behandling af psykisk lidelse, misbrug, somatiske lidelser og sociale problemer en rigtig god investering for både patienterne og samfund Udfordringer i fremtiden 5

6 Jeg har været ansat som afdelingssygeplejerske i Specialambulatoriet i ni år. Det er et job med udfordringer, men det bliver til gengæld aldrig kedeligt. Den ene dag ligner sjældent den anden. De historier, patienterne bringer ind i vores liv, overgår ofte vores fantasi. Selvom det er nogle mennesker, der har haft nogle ekstremt hårde livsvilkår, er det ofte meget dejlige mennesker. Da patienterne kommer hyppigt hos os igennem mange år, giver det mulighed for, at patienter og personale lærer hinanden rigtig godt at kende og får stor respekt for hinanden. Der er sket en enorm udvikling på området i den periode, jeg har været ansat. Både internt i Specialambulatoriet, men også i udbuddet af botilbud, gadeplansmedarbejdere, sygeplejeklinikker, sundhedsrum m.m. Selvom tilbuddene er mange, er der fortsat en del mennesker, der lever et meget barsk liv på kanten af samfundet. Der er blevet færre sengepladser i psykiatrien. Filosofien er, at behandlingen skal foregå i eget hjem. De psykiatriske afdelinger må ofte udskrive patienterne efter kort tid pga. pres på sengepladserne. En af de helt store udfordringer i fremtiden er at få de mange forskellige systemer ude i samfundet til at arbejde endnu bedre sammen omkring patienten. Det er vigtigt at få tilpasset hjælpen til patientens behov. Det er langt bedre, hvis hjælpen kommer til patienten, frem for at han eller hun skal fare fra dør til dør. FORFATTER BIRGITTE VEJSTRUP AFDELINGSSYGEPLEJERSKE, SPECIALAMBULATORIET, PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS Hvis man vil vide mere om Specialambulatoriet, er man velkommen til at kontakte artiklens forfatter, afdelingssygeplejerske Birgitte Vejstrup på telefon eller via mail: NOTE 1 DPC er et Distrikts Psykiatrisk Center, OP-teams står for opsøgende psykiatriske teams. OPUS-projekter handlede oprindeligt om tidlig opsporing og intensiv behandling af yngre mennesker med psykose. Det startede i Århus og København i 1998 som et 2-årigt behandlings- og forskningsprojekt. Forskningen viste, at en tidlig indsats har en meget positiv effekt, og efter projektperioden blev OPUS et permanent, ambulant behandlingstilbud. Siden da og sideløbende er der kommet flere lignende tidlige interventionsteams rundt om i landet. Se mere på og 6

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres Psykiatrien under pres Antallet af retspsykiatriske patienter er steget markant i de seneste årtier. Det peger på en række problemer i det psykiatriske system. Men samtidig er der sket store fremskridt

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. til mennesker med en dobbeltdiagnose.

Dobbeltdiagnoser. til mennesker med en dobbeltdiagnose. pårørende Dobbeltdiagnoser Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose -behandling Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men man skal være klar over, at det også kræver ressourcer hos såvel

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling

Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling STOF nr. 12, 2008 Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men man skal være klar over, at det også kræver ressourcer hos såvel behandlerne

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

KL s Rusmiddelkonference oktober Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet

KL s Rusmiddelkonference oktober Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet KL s Rusmiddelkonference oktober 2016 Borgere med misbrug og psykiske lidelser på herberg - hvad er alternativet Program Dobbeltdiagnose, evidens og anbefaling Erfaring med implementering af KAT i behandlingen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose

TOP- Tidlig Opsporing af Psykose TOP- Tidlig Opsporing af Psykose Hvem er TOP teamet? TOP-teamet består af tre sygeplejersker Karina Gulstad Lise Bjørkbom Lotte Jensen og en psykolog Mette Damsgaard Hansen Alle har bred erfaring fra psykiatrien

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Baggrund og indhold for Psykiatriplan for København

Bilag 1: Baggrund og indhold for Psykiatriplan for København Bilag 1: Baggrund og indhold for Psykiatriplan for København Besparelser og manglende udvikling Det er især de dårligste af de psykisk syge, der er ofre for de strukturelle ændringer og manglende udvikling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere