Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker"

Transkript

1 9. september 2010 Diskussionsoplæg - e-bøger på danske biblioteker Indledning De danske folkebiblioteker har de seneste par år tilbudt brugerne adgang til både danske og udenlandske e-bøger. De udenlandske e-bøger leveres blandt andet af Safari Books og Ebrary, og de danske e-bøger er leveret gennem ebib.dk (ebog.dk) og ebogsbibliotek.dk (Publizon). Folkebibliotekerne har gennem de to danske e-bogsportaler kunnet udlåne ca titler - hovedsagligt værker med begrænset kommerciel værdi. De to portaler er nu fusionerede, og der skal etableres én samlet løsning for bibliotekerne, da ebib.dk nedlægges ved årets udgang. Der er dermed behov for en dialog med forlagene om en ny løsning. Samtidig synes flere danske forlag, at være i færd med en større kommerciel satsning på e-bøger. Det er baggrunden for det temamøde om e-bøger, som Styrelsen for Bibliotek og Medier er vært for den 15. september I et forsøg på at stimulere refleksion inden mødet og skabe en fælles referenceramme har Styrelsen udarbejdet nærværende diskussionsoplæg. Det skal tages med en række forbehold, Styrelsen forventer således, at både biblioteker og forlag har et kendskab til området, der kan kvalificere og korrigere oplægget. Derudover er der tale om et oplæg med overvejelser, som ikke nødvendigvis er udtryk for styrelsens endelige vurdering af de berørte problemstillinger. Hvad skal læseren med en e-bog? Den danske ekspert i brugervenlighed på internettet, Jakob Nielsen, lavede i juli 2010 en lille undersøgelse af læseoplevelsen med henholdsvis trykte bøger og e-bøger. Konklusionen var, at trykte bøger stadig var det foretrukne medie, men både Apples ipad og Amazons Kindle 2 klarede sig fint, hvorimod læsning på pc ikke blev vurderet særligt positivt. i Da der er tale om en lille undersøgelse skal resultaterne tages med forbehold. Det må antages, at faktorer som formålet med læsningen, tilgængelighed af materialet og karakteren af indholdet har betydning. Det er f.eks. bibliotekernes erfaring, at studerende kan foretrække at læse en videnskabelig artikel på pc frem for i et trykt tidsskrift, hvis den digitale udgave er umiddelbart tilgængelig. Udbredelsen af e-bøger Der er efterhånden tegn på, at læseenhederne har en brugervenlighed, der kan gøre e-bøger populære. Amazon offentliggør ikke tal for salget af e-bøger, men har eksempelvis solgt over 1 million e-bogseksemplarer af Stieg Larssons bøger, og Amazon hævder, at de nu sælger flere e-bøger end hardcover eksemplarer af bøger. ii H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Konsulentfirmaet Gartner vurderede i august 2010, at der stadig er 2-5 år før e-bogslæsere er en så tilstrækkelig moden teknologi, at % af den potentielle målgruppe anvender dem. Det skal her bemærkes at den potentielle målgruppe er meget stor. Firmaet peger på prisen, rettighedsstyring og de mange forskellige proprietære filformater for e-bøger, som de faktorer, der begrænser udbredelsen (se figur 5 i bilag 1). iii E-bøgerne har fået meget opmærksomhed de senere år på grund af udbredelsen af læseenheder med e-papir. Det er dog ikke givet, at fremtidens e-bøger skal læses på en dedikeret e-bogslæser. Udbredelsen af smartphones (f.eks. iphones), bærbare pc ere og tablet pc ere (f.eks. ipads) især blandt unge kan gøre sådanne enheder til de foretrukne platforme til læsning af e-bøger. På musikområdet er mp3-afspillere stadig den foretrukne platform til musik på farten, men streaming-løsninger og nye abonnementstyper for smartphones medfører, at mobiltelefonen kan blive en mulig afløser. iv Mobil internetadgang kan således også få stor betydning også for udbredelsen af e-bøger. Rettighedsstyring og piratkopiering Ifølge en artikel i The Times blev Dan Brownes bog The Lost Symbol downloadet ulovligt over gange i de første par dage efter udgivelsen. I artiklen anslås det, at amerikanske forlag mistede 600 mio. USD i 2008 pga. piratkopiering. v Sådanne erfaringer medfører naturligvis, at også danske forlag er meget optagede af at sikre, at det digitale eksemplar, der sælges til den enkelte forbruger, ikke piratkopieres. Den traditionelle løsning har været at kryptere de digitale filer således, at man kan kontrollere benyttelsen med et rettighedsstyringssystem (Digital Rights Management DRM). Disse systemer indebærer, at forlaget anvender software til at kryptere filen og styre benyttelsen, og at brugeren anvender en bestemt type software til at læse bogen (se figur 2 i bilag 1). Bibliotekerne har erfaring med sådanne løsninger inden for udlån af digital musik, hvor man distribuerer musik i Microsofts WMA-format med det resultat, at mange Apple-entusiaster har været utilfredse med, at filerne ikke kunne afspilles på ipods og iphones. Den traditionelle rettighedsstyring kan i nogle tilfælde erstattes af vandmærkning af filerne. Forlagene er i de fleste tilfælde mere interesserede i at bremse ulovlig distribution af digitale filer, end at sikre en detaljeret styring af den enkelte brugers benyttelse af filen. Ved at vandmærke en fil i forbindelse med salget, vil man altid kunne spore filen tilbage til en konkret bruger og salgstransaktion. Hvis filen dukker op på fildelingstjenester, kan forlagene tage retlige skridt mod køberen (se figur 3 i bilag 1). 2

3 Vandmærkning er en mere brugervenlig rettighedsstyring, og det giver større fleksibilitet i forhold til platforme og formater. Det kan eksempelvis give mulighed for at låne en bog til et familiemedlem akkurat som med en fysisk bog. Man skal dog have tillid til, at den ikke lånes videre, for de færreste er vel interesserede i at låne en bog med ens navn og adresse til de nærmeste venner på Internettet. Denne type DRM betegnes social DRM, fordi begrænsningen på spredningen af filen ikke er af teknisk karakter, men skyldes normer eller retlige forhold. Social DRM er dog ikke umiddelbart anvendeligt i forbindelse med biblioteksudlån af e-bøger, fordi der her er fokus på både tidsbegrænset brug og på begrænsning af videredistribution. Formater og software Efter mange år med forskellige formater er epub-formatet blevet de facto standard som format for e-bøger. vi Det er et åbent xml-baseret format, hvilket betyder, at opsætningen af indholdet kan tilpasses forskellige skærmstørrelser. I modsætningen til det mere statiske pdf-format er layoutet reflowable således at indholdet tilpasses læseenheden. Formatet har ikke indbygget DRM, hvilket betyder at man skal bruge yderligere software som f.eks. Adobes Digital Editions, hvis epub filerne også skal rettighedsstyres. Det betyder dog, at e- bogslæsere med rettighedsstyring fra f.eks. Adobe bliver væsentlig dyrere, fordi producenten i tillæg til omkostninger ved produktion af hardware også skal afholde en licensudgift til Adobe. Læseenheder De første dedikerede e-bøger anvendte en lcd-skærm, som havde en lav opløsning, brugte meget strøm og som derfor havde et stort batteri. Læseoplevelsen på enheder som Rocket E-book fra 1998 var temmelig ringe, enheden var tung pga. batteriet, og man kunne kun læse et par timer på en opladning. Med introduktionen af læseenheder med e-papir i 2006 blev dedikerede e- bøger radikalt forandret. E-papir adskiller sig fra lcd-skærmen ved kun at bruge strøm, når siden opdateres. Siden består at små partikler, som ved hjælp af en elektrisk impuls danner et mønster, som bliver stående, når strømmen slukkes. Strømmen fungerer som en typograf, der arbejder, når en ny side sættes. E- papiret giver et meget roligt billede og har en høj opløsning. Teknologien betyder også, at man slipper for et stort batteri, og man kan læse mange tusinde sider på en opladning. Ulempen er, at siderne indtil videre er i sort-hvid, og at opdatering af siderne er langsom. E-papir kan derfor ikke umiddelbart erstatte en pc, som typisk er afhængig af hurtig opdatering, når der f.eks. surfes på internettet. Sideløbende med udvikling af e-papir er der sket en hastig udvikling af mere traditionelle pc-elementer som batterier, hurtige og strømbesparende processorer og skærmteknologi. I kølvandet på udviklingen af laptop pc ere er der 3

4 kommet netbooks, smartphones og tablet pc ere som mulige e-bogs læseenheder. Figur 5 i bilag 1 viser nogle af de forskellige læseenheder til e-bøger. I flere tilfælde er læseenheden koblet til bestemt platform/software. Således kan Amazons læseenhed Kindle kun læse filer leveret fra Amazons Kindle platform. Amazon tilbyder dog selve Kindle platformen til både pc, ipad, iphone og Androidbaserede smartphones. Man kan altså på sin iphone installere en applikation, der gør det muligt at handle e-bøger direkte fra Amazon og læse dem på sin iphone. Biblioteksudlån af e-bøger tekniske løsninger To af de største udfordringer for biblioteksudlån af e-bøger er valg af teknisk løsning og udvikling af nye forretningsmodeller. I forhold til udlån af e-bøger gælder det i høj grad, at det bedre er det godes fjende. Bibliotekerne kunne ønske fri adgang, lang lånetid, fravær af adgangsstyring og platformsuafhængighed, men kan næppe få det hele. Som udgangspunkt er anvendelsen af DRM et nødvendigt onde. Et udlån er en midlertidig vederlagsfri tilrådighedsstillelse, og i en digital verden indebærer det DRM. Det vil sige, at DRM er forudsætningen for, at bibliotekerne kan udlåne e-bøger. Det betyder naturligvis også, at enheder, der ikke understøtter DRM, ikke kan bruges til biblioteksudlån. Hvis det i julen 2010 skulle lykkes Dansk Supermarked at udbrede læseenheden i figur 4 fra bilag 1 til alle danske hjem og gøre den til den foretrukne platform for e-bøger, bliver der ikke biblioteksudlån af e-bøger. Det samme er tilfældet, hvis Amazons Kindle bliver den foretrukne læseenhed. Dermed ville forlagene dog miste bibliotekerne som kunde på e-bogsområdet. Det er dog næppe en sandsynlig udvikling, og det er ikke utænkeligt, at muligheden for biblioteksudlån kan blive et konkurrenceparameter ved salg af læseenheder jf. figur 1 i bilag 1. Sonys e-reader understøtter Adobes Digitale Editions og kan dermed - i modsætning til Amazons Kindle - håndtere biblioteksudlån. Bibliotekerne vil næppe selv forsyne brugerne med læseenheder i større omfang, og det er derfor nødvendigt at overveje, hvilke platforme, bibliotekerne vil satse på ved udlån af e-bøger. Den mest fleksible måde at give adgang til e-bøger er naturligvis at bruge de åbne teknologier, som anvendes på Internettet. Hvis en tekst gøres tilgængelig på internettet via en browser, vil den kunne læses af alle enheder med en browser. Man kan desuden styre adgangen ved at placere filen på en virtuel server og lukke for brugerens adgang til filen ved lånetidens udløb. En sådan løsning vil være en pendant til musiktjenesternes streaming-løsninger. Ulempen er naturligvis, at brugeren skal være online for at læse. Udbredelsen af trådløse og mobile netværk reducerer dog efterhånden denne ulempe. Para- 4

5 doksalt nok ville en sådan løsning medføre at biblioteket ikke kan udlåne e- bøger til dedikerede e-bogslæseenheder med e-papir, fordi disse ikke har en browser, selv om stadig flere af disse enheder ligesom Amazon s Kindle har netforbindelse med kobling til boghandlen. Biblioteksudlån af e-bøger forretningsmodeller Den interessante udfordring i forhold til forretningsmodeller er at skabe mulighed for at biblioteksudlån og kommercielt salg kan sameksistere. I denne sammenhæng fokuseres på skønlitteratur, idet forretningsmodellerne for faglitteratur til brug i undervisningssammenhæng formentlig vil være anderledes. Folkebibliotekerne henvender sig til hele befolkningen, og det digitale bibliotekstilbud af e-bøger skal dermed være anderledes end det kommercielle, hvis der skal være mulighed for salg. Med trykte bøger er differentieringen mellem lån og eje betydelig for brugeren. Lånet medfører således ulemper i form af et større tidsforbrug i forbindelse med reservationskø, genlån og aflevering. Desuden er der risiko for bøde, og begrænsninger i anvendelsen af eksemplaret (f.eks. mulighed for markeringer i teksten). Der kan endvidere være forskel på et købt og lånt eksemplar af en bog med hensyn til slitage og indbinding. Der er ikke umiddelbart en tilsvarende differentiering mellem lån og eje af et digitalt eksemplar. Den grundlæggende differentiering mellem salg og udlån er en begrænsning af tidsrummet for benyttelse, men man kunne i princippet også differentiere på anden vis, f.eks. gennem kvaliteten af tilbuddet eller valg af platform. Forlagene er interesserede i et salg af e-bøger til biblioteker, som så vidt muligt ikke kannibaliserer det kommercielle salg. Biblioteker og forlag kan her have delvist sammenfaldende interesser. Hvis bibliotekernes betaling for udlån skal inkludere en kompensation for en tabt kommerciel indtægt, kan bibliotekerne også have en interesse i at reducere kannibalisering. Nedenstående meget forenklede figur er et forsøg på at illustrere problematikken. Hvis bibliotekerne ønskede gratis og fri adgang til alle e-bøger ville de skulle købe hele markedet dvs. betale en pris svarende til det grønne og det blå stykke. Hvis forlagene omvendt ikke gav plads til biblioteksudlån ville de miste en indtægt svarende til det blå stykke. 5

6 Samlet salg og udbud af e-bøger Kommercielt salg til privatpersoner Salg til biblioteker/udlån Udfordringen er naturligvis at finde forretningsmodeller, hvor udlånet ikke kannibaliserer salget, og hvor salg og udlån måske ligefrem understøtter hinanden. Differentiering mellem salg og udlån En diskussion af forretningsmodeller kunne med ovenstående udgangspunkt omfatte følgende emner: Karenstid på genlån På et tidspunkt forsøgte man sig i aftalerne mellem bibliotekerne og ebog.dk med en bestemmelse om, at der var karenstid på genlån. Det vil sige, at en bruger efter lånetidens udløb måtte vente en måned før materialet kunne genlånes. Denne begræsning var temmelig upopulær blandt bibliotekerne. I fraværet af bedre modeller er løsningen dog formentlig ikke så dårlig, som den umiddelbart kunne synes. Der kan ikke være ubegrænset genlån af en e-bog, fordi der i så fald ikke længere er tale om et udlån. Det ville desuden eliminere muligheden for salg. Karenstiden på genlån åbner netop for en mulighed for salg, således at bibliotekernes formidling og udlån får nye perspektiver som salgsfremmende foranstaltninger. vii Et alternativ til karenstid på genlån kunne være en begrænsning på, hvor mange e-bøger den enkelte borger samlet set må låne før e-bøger skal købes. En sådan ordning ville dog være vanskelig at administrere. Udlånstid som omvendt proportional med pris for udlånsrettigheder Lånetiden på de fleste af bibliotekernes trykte bøger er en måned. Bibliotekerne kunne insistere på en tilsvarende udlånstid for alle digitale materialer. Det kunne dog medføre at udlånsrettighederne til meget kommercielt værdifulde bøger ville blive meget dyrere, end tilfældet ville være med en udlånstid på eksempelvis 14 dage. En mere differentieret udlånstid mellem forskellige materialer er ikke så stort et problem for brugeren af e-bøger, fordi der her ikke findes bøder for overskridelse af lånetiden. Differentiering på titler i forhold til kommerciel værdi Man kunne forestille sig, at forlag med visse typer titler eller ældre materiale primært satsede på bibliotekerne og dermed fastlagde mere lempelige udlånsrettigheder og en betalingsmodel, som ikke prioriterede salg til privatpersoner som den primære kilde til indtægt. 6

7 Differentiering mellem udlån og salg i forhold til kvalitet, platform, value added eller freemium modeller. Hvis bibliotekerne udlåner e-bøger via en browserbaseret online løsning og forlagenes salg til privatpersoner baseres på andre tekniske løsninger, vil valget af platform i sig selv være en differentiering mellem salg og udlån. Man kan desuden forestille sig en differentiering gennem forskellige udgaver af e- bøger, hvor mere eksklusive udgaver rummer forfatterinterviews, analyser og andet baggrundsmateriale, som det kendes fra salg af cd er og dvd er. Med de såkaldte freemium modeller er basisproduktet gratis, mens der tjenes penge på salg af et mere avanceret premium-produkt eller på ekstraydelser. viii Både Skype og Flikr har en gratis del og en betalingsdel, og der er utallige applikationer til iphone der både kan fås som gratis versioner og som betalingsbelagte apps. Man kunne måske forestille sig lignende eksperimenter med udlån og salg af e-bøger. Nye samarbejdsformer i værdikæden mellem biblioteker og forlag Udgivelser skabt som partnerskaber mellem biblioteker og forlag, samarbejde om markedsføring af litteratur eller nye modeller for deling af kunder/brugere kunne afprøves i konkrete projekter. Sammenfatning Folkebiblioteker skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet bl.a. ved at give adgang til litteratur. E-bogen kan give helt nye muligheder for at nå brugerne og dermed realisere formålet. Både forlag og biblioteker kan med en fuldstændig migration til digitale bøger spare mange penge på lager, distribution og håndteringsomkostninger. Det er dog næppe udsigt til, at e-bøger erstatter fysiske bøger. Ganske vist har både musikbranchen og den trykte presse vanskelige vilkår, men danskerne er på den anden side konservative i deres medieforbrug, og nye medier har en tendens til at supplere snarere end at erstatte gamle medier. Dermed vil både biblioteker og forlag i mange år skulle tilbyde trykte og digitale bøger som to parallelle formater og distributionsformer. Man vil næppe kunne realisere alle besparelserne ved en digitalisering og vil samtidig skulle investere i digitale løsninger. I den situation er det ikke nogen let opgave at styrke udbredelsen af danske e-bøger. Det vil på den baggrund være hensigtsmæssigt at etablere et samarbejde, hvor man kan afprøve forretningsmodeller, tekniske løsninger og kanalstrategier. Bibliotekerne spiller i øjeblikket en vigtig rolle i at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor ved at hjælpe brugerne med at bruge de digitale løsninger efterhånden som traditionelle servicetilbud lukkes. Dette oplæg og temamødet fokuserer på at drøfte konkrete løsninger og forretningsmodeller og måske få ideer til forsøg, så både biblioteker og forlag kan få erfaringer med teknik og forretningsmodeller. Oplægget har ikke forholdt sig til 7

8 lydbøger, men disse kan drøftes på selve temamødet. Faglitteratur, interaktive bøger, samspillet mellem bogens format og indhold og mere innovative forretningsmodeller kunne være emner for et selvstændigt møde. Formålet med dette oplæg er som nævnt indledningsvis at skabe en fælles referenceramme, som deltagerne på temamødet har mulighed for at korrigere og diskutere. På selve temamødet vil der være oplæg og mulighed for at diskutere nogle af de spørgsmål, der er adresseret i dette oplæg: Har forlag og biblioteker en fælles interesse i at fremme udbredelsen af e- bøger? Hvad skal der til, for at e-bøger vinder udbredelse? Hvordan kan biblioteksudlån af e-bøger foregå parallelt med et mere omfattende kommercielt salg af de samme værker? o Hvorfor skulle en bruger betale f.eks. 70 kr. for en skønlitterær e- bog, hvis den samme bog kan hentes gratis over internettet fra biblioteket? o Hvorfor skulle forlagene ønske at udlåne bøger via bibliotekerne? o Hvilke forretningsmodeller er interessante i forhold til bibliotekerne? Hvordan bør biblioteker og forlag forholde sig til rettigheds- /adgangsstyring? Hvilke platforme og distributionssystemer bør man vælge til e-bøger? i Usability-test af trykte bøger vs. e-bøger ii Udbredelsen af Amazons Kindle: iii Gartners hype cycle for emerging technologies 2010: Gartners vurdering af e-bogslæsere i 2009 var: E-Book Readers will reach the plateau in two to five years. Sony's e-book reader and Amazon's Kindle have attracted a great deal of attention during However, the devices still suffer from proprietary file formats and digital rights management technologies, which along with price, are limiting their adoption and will drive them into the Trough of Disillusionment. Referencen er ikke længere tilgængelig. iv Virksomheden Nielsen har lavet en undersøgelse blandt amerikanske forbrugere. Undersøgelsen indikerer at platformene supplerer hinanden: Audio_Report_FINAL_29Oct09.pdf v The Times om piratkopiering af E-bøger: e 8

9 vi Wikipedias opsalg om epub giver både en præsentation af formatet og relevant software: vii En kommerciel udbyder af tekniske e-bogsløsninger har udarbejdet et paper med denne påstand: viii Institut for Fremtidsforskning har udgivet en rapport med titlen Anarconomy, hvor Freemium beskrives på side 33: 9

10 Bilag 1: E-bøger: Læseenheder, software og platforme Figur 1 Sammenligning af e-reader fra Sony og Amazon s Kindle. Muligheden for biblioteksbrug angives som konkurrenceparameter. Figur 2 Eksempel på workflow i forbindelse med digital rights management (DRM). Anvendelse af denne type DRM kan gøre anvendelse af materialet besværligt for brugeren og indebærer betragtelige omkostninger for forlag/bibliotek, fordi man skal betale licens for brug af DRM-software. Desuden skal læseenhederne understøtte DRM, hvilket kan medføre en licensbetaling for hardware-producenterne. En dedikeret læseenhed med e-papir, som anvender vandmærke-beskyttelse, vil derfor være billigere end en enhed, der understøtter klassisk DRM (jf. figur 4).

11 Figur 3 Illustration af princippet med vandmærker i filer (social DRM). Figur 4 Eksempel på salg af læseenheder, der ikke kan anvendes til biblioteksbrug, fordi de anvender vandmærkebeskyttelse og ikke understøtter DRM. Eksemplet er fra tilbudsavisen for uge 33 fra Føtex. 11

12 Figur 5 Eksempler på aktører, platforme/software og læseenheder. Der kan trækkes mange forskellige forbindelseslinjer mellem de tre niveauer.

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for

udarbejdet af Chris K. Mienert, CFU UC Syddanmark for Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 E-bøger...1 Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger...1 Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger...2 Læseprogrammer til computere og bærbare enheder...2 Overførsel

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger"

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger" AfAlessandraDigsmed/Wrem,marts/april2013. Abstract Uddragafstatistikomhandlende414danskeresskønlitterærelæsevanermed fokuspåe/bøger.idatasætteterderenovervægtafunge,studerendeogkvinder,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Bibliotek, boghandel og avis på e-paper

Bibliotek, boghandel og avis på e-paper Bibliotek, boghandel og avis på e-paper Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 3 Formål... 3 Projektforløb... 3 Evaluering af forsøget... 3 Opnåede erfaringer... 3 Projektets kontaktpersoner:... 3 Baggrund...

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek 13. januar 2017, Vejle & 16. januar, Roskilde Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 45 min o Hvem bruger det fysiske og digitale

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

E-bøger: en vejledning

E-bøger: en vejledning E-bøger: en vejledning 16. maj 2012 Der er efterhånden adgang til et tilfredsstillende antal e-bøger inden for det teologiske fagområde, og udbuddet er stigende. Man får mest ud af brugen af e-bøger, hvis

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

E-bøger & Library Bypass

E-bøger & Library Bypass E-bøger & Library Bypass 2015 Den strategiske beslutning The long tail-biblioteket Fri og lige adgang? Kunsten at tilføre merværdi til noget, som andre gi r væk Hvem gider egentlig at læse bøger på dansk?

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen ereolen Jeppe Mossin, DDB Program 2012-problemet på ereolen Klik og licenser Forhandlinger med

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere