Kapitalmarkedsdag Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006"

Transkript

1 Mikrotarifering v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen

2 Agenda 2 Hvad er mikrotarifering? Sådan virker det! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del Tariferingskriterier - begrænsninger Eksempel med adressetarifering - fra Odense Risikopræmien er ikke statisk Afrunding

3 Mikrotarifering 3 Hvad er mikrotarifering? Hvad er mikrotarifering? Forsikring byggede oprindeligt på et solidaritetsprincip - 100% solidaritet vil eksempelvis føre til samme pris for alle biler! Tarifering: - Modarbejdelse af solidaritetsprincippet ved at prissætte efter flere kriterier - Der bruges stadig flere kriterier, og denne udvikling vil fortsætte - Antal tariferingskriterier er nu så stort og prissætningen så fintmasket, at priserne kun findes på computer denne udvikling har skabt begrebet mikrotarifering

4 Mikrotarifering Sådan virker det! 1/6 Sådan virker det! 1/6 A B C D E F G H Selskab uden prisdifferentiering A B C D E F G H Risikopræmie Udgangspunkt for prissætning Selskab med prisdifferentiering

5 Mikrotarifering Sådan virker det! 2/6 Sådan virker det! 2/6 C D A B E F G H Selskab uden segmentering Kunder flytter til 60 billigere selskab B E A C D F G H Selskab med segmentering

6 Mikrotarifering 6 Sådan virker det! 3/6 Sådan virker det! 3/6 180 Præmiestigning 180 Mindre omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H Selskab uden segmentering Selskab med segmentering

7 Mikrotarifering Sådan virker det! 4/6 Sådan virker det! 4/6 A B B E E H F G Selskab uden segmentering Kunder flytter til 60 billigere selskab A C C D D F G H Selskab med segmentering

8 Mikrotarifering 8 Sådan virker det! 5/6 Sådan virker det! 5/ Får store problemer nye forhøjelser og færre kunder Ender med såvel større indtjening som større omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H F G Selskab uden segmentering Selskab med segmentering

9 Mikrotarifering 9 Sådan virker det! 6/6 Sådan virker det! 6/6 Opsummering: -Kunderne flytter derhen, hvor de kan få den billigste forsikring kunderne bliver vindere! - Det selskab, der differentierer priserne meget, tiltrækker kunder med lav risiko og vil samtidig ikke være attraktivt for kunder med høj risiko. På kort sigt betyder det en nedgang i omsætningen, der senere kompenseres af, at konkurrenterne må hæve deres priser for at få samme indtjening. Når konkurrenten forhøjer, får selskabet mulighed for igen at øge væksten, uden at det går ud over indtjeningen pr. kunde - Det selskab, der ikke differentierer sine priser, tiltrækker kunder med høj risiko uden at tage merpræmie. For at få samme indtjening må alle kunder have en prisforhøjelse, og dermed kundeafgang

10 Mikrotarifering 10 Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del! Jo flere data vi har til rådighed, des mere præcist kan det blive - Mængden af data (interne og eksterne), kvaliteten af data, og kapaciteten til at regne, er helt afgørende for at kunne ramme risikopræmien så præcist som muligt! - Interne data: egne data fra policesystemer (objektkendskab) og skadesystemer (hvad blev skadet, hvorfor m.v.?) - Eksterne data: motorcentral registret, BBR m.v. - data alle kan få! Selskabets størrelse er en afgørende faktor for prissætningen! - Store selskaber med styr på data kan lave den mest korrekte prissætning ud fra en risikomæssig betragtning. Det vil blive en mere betydningsfuld konkurrenceparameter fremover!

11 Mikrotarifering 11 Tariferingskriterier - begrænsninger Tariferingskriterier - begrænsninger Etiske begrænsninger i brugen af data - Vi skal kunne give en forklaring på vores prissætning - fx kr. for en ung mand i en BMW boende i Som stort forsikringsselskab skal vi kunne tilbyde alle privatkunder en afdækning af almindelige risici inden for et rimeligt prisspænd! - men med mulighed for fastsættelse af relativt store sikringskrav

12 Mikrotarifering 12 Eksempel med adressetarifering - fra Odense Eksempel med adressetarifering - fra Odense Odense inddelt i mindre geografiske områder - Figuren viser skadeprocent vedr. tyveri. Men Odense opfattes i den gamle tarif som ét område! Mindst risiko Størst risiko

13 Mikrotarifering 13 Prissætningen er ikke statisk Prissætningen er ikke statisk Risikoen flytter sig hele tiden - Hvad der er højrisiko i dag kan blive lavrisiko i morgen! Eksempler: - Banker (arbejdsskade), Nørrebro, mobiltelefoner, B&O tv, fladskærme, biler med startspærrer og højesteretsdomme vedrørende personskader Dette medfører, at priserne skal/bør justeres løbende

14 Mikrotarifering 14 Afrunding Mikrotarifering er ikke noget nyt fænomen! men blot et udtryk for en mere fintmasket prissætning Kunderne bliver vindere, idet de vil opleve endnu større prisforskelle! De store selskaber vil alt andet lige have fordel af mikrotarifering! Vi tror på vores egen prissætning! hvor priserne tilpasses løbende ud fra en risikomæssig vurdering Men vi kan altid blive bedre!

15 15

16 Styrkelse af kunderelationer V/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen

17 Agenda 17 Topdanmarks markedsføringsstrategi Hvor langt er vi kommet Opbygning af stærke relationer Hvad gør vi fremadrettet

18 Topdanmarks markedsføringsstrategi 18 Tostrenget strategi 1. Styrke brand gennem relationer til eksisterende kunder 2. Effektiv emnegenerering og besøgsbooking Det betyder også nej til traditionel og omkostningstung markedsføring med satsning på top-of-mind, massemarkedsreklame og andre tilsvarende kampagne-aktiviteter

19 Tallene taler for sig selv 19

20 Men hvorfor? 20 Fordi adfærd er den bedste kommunikation - det er relevant - det er produktet - og det er billigt Men det vigtigste er at holde målet med markedsføringen klart

21 Målene bestemmer handlingerne - Topdanmark version 21 Mål: Vækst - salg og holdbarhed Kendskab Image, Præference Succeskriterier: Hitrater, kundetilfredshed, omkostninger Reklamekendskab, Top of mind Handlinger: Forbedre salgsprocesser, kundeservice og kommunikation Massekommunikation

22 Fundamentet for strategien 22 I 2000 besluttede vi, at Topdanmark skulle være kendt for at være: Hjælpsom med glæde Uformel og ukompliceret Skabe værdi Kunden i fokus.husk at være menneskelig Succeskriterium: Kunden skulle opleve vores værdier i alle kontakter

23 Implementering af strategien 23 Værdiprocesser i alle afdelinger Sprogprojekt gennemført Målinger på kontakt med kunderne Grafisk stil ensrettet HUSK en del af vores officielle materiale HUSK-værdierne var første spadestik

24 Image forbedret blandt kunder og marked 24

25 Hvordan kommer vi videre 25 Vores identitet/brand er styrket, men vi vil videre. Det skal ske gennem stærkere relationer til den enkelte kunde. Udgangspunktet fremover er derfor, om kunden vurderer, at vi har leveret varen dvs. om kunden føler sig Godt Hjulpet, når han/hun har været i kontakt med os

26 Hvornår er kunden Godt Hjulpet? 26 Kunden er Godt Hjulpet, når vi har sikret os, at: kunden selv føler, at han/hun har fået den hjælp, som han/hun havde brug for - og forventede kunden har så meget overblik over sin situationen, som han/hun ønsker sig kunden har tillid til, at han/hun også fremover vil være Godt Hjulpet af os uanset, hvor og hvornår kunden møder os. Det giver en stærk relation

27 Kunderelation 27 Kunderelationer er en måde at udtrykke virksomhedens/mærkets styrke i markedet på. Relationen til kunderne skal ses som et stykke tovværk. Jo flere eller jo tykkere tråde, jo stærkere er rebet! Jo større er tolerancen hos kunderne (loyal adfærd)

28 Hvad ligger til grund for en forsikringstagers relation? 28 Udadvendt Menneskelig Netbetjening Bonusklub Storkundefordele Skiftebarrierer/-trusler Økonomisk ansvarlighed Finansielle bånd Størrelse Ledelse Reparatørliste Uhøjtidelig Udbytte Gode/lave priser Opsigelsesfrister Forsikringstjek Pris Image Medieoptræden / omdømme Etik Følelsesmæssige bånd Faglig dygtighed Kundeindsigt Ærlighed Oplysning Produkt Indpakning Døgnservice Forsikringsbutik Synlighed Indlevelse Erfaring Gennemskuelig information Funktionelle bånd Tilgængelig Være tilstede Formæssige bånd

29 Og det kan lade sig gøre! 29 Eksempler fra vores bestand kunder med og uden skade fra to segmenter

30 Viden om performance og opfølgning 30 Målinger for alle væsentlige kundeprocesser implementeres i FO er i løbet af det næste år Ny systematisk synliggørelse af ikke-finansielle målinger og faste rammer for opfølgning Men det rækker jo ikke. Der skal handling til Eksisterende og kommende værktøjer Ny telefonuddannelse Workshops for alle kundevendte medarbejdere Værktøj til procesoptimering Udvikling af nye fælles værktøjer.

31 Fokus på adfærd virker 31 Udviklingen i Topdanmarks kundeservice - Meget positiv kundeoplevelse i forhold til middel eller dårlig kundeoplevelse Forholdet mellem andelen af respondenter med en positiv kundeoplevelse, og andelen med en middel eller dårlig kundeoplevelse ,3 6,3 6,6 5,7 4,7 4,0 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2005 Forholdet mellem andelen af respondenter med en positiv kundeoplevelse og andelen af kunder med en middel eller dårlig kundeoplevelse. Kilde: Telefaction.

32 Kundetilfredshed/ loyalitet (egne kunder) 32 If Codan Nykredit Alm. Brand Tryg Topdanmark Alka Spørgsmål: Jeg kan se mange gode grunde til at fortsætte med at bruge selskabet, og ser ingen grund til at skifte (%). Kilde: TNS Gallup

33 33

34 Topdanmarks reserveringsmetoder V/ Chefaktuar Carsten Dam Pedersen

35 Agenda 35 Overblik størrelse og fordeling af reserver, udbetalingsmønstre Modeller til beregning af reserver, herunder Finanstilsynets model/metode Brug af eksterne skadedata Forløbet i beregning af reserver Reservetyper Eksempel på Topdanmarks lønsomhedsrapportering Afrunding og spørgsmål

36 Overblik (1/3) - størrelse og fordeling af reserverne (pr ) 36 Arbejdsskade rentereserve 1,9 mia. kr. Fordeling af reserverne Arbejdsskade anden erstatningsreserve 1,8 mia. kr. Motoransvar 1,8 mia. kr. Øvrige 13% Erhvervs ansvar 6% Rente reserve 22% Ulykke 1,7 mia. kr. Erhvervsansvar 0,5 mia. kr. Ulykke 19% Motor ansvar 20% Anden erstat. reserve 20% Øvrige (korthalede) 1,1 mia. kr. I alt 8,8 mia. kr.

37 Overblik (2/3) udbetalingsmønster på arbejdsskade 37 Alle typer (anden erstatningsreserve) Erhvervsevnetab Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret Men Omkostninger Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret

38 Overblik (3/3) udbetalingsmønster på øvrige brancher 38 Erhvervsansvar Motor - personansvar Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret Ulykke Øvrige (korthalede) Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret

39 Modeller til beregning af reserver (1/4) 39 Der findes simple modeller, komplekse modeller og midt i mellem Hvert forsikringsselskab udvikler deres egne modeller og metoder til vurdering af de nødvendige reserver Den helt enkle metode er at estimere antallet af skader og gange med en forventet middelskade, evt. opdelt på små skader, store skader og katastrofeskader Topdanmark anvender en blanding af midt i mellem og komplekse statistiske modeller. I modellerne er indarbejdet Topdanmarks forventning til den sociale skadeinflation og den ønskede sikkerhedsmargin (f.eks. x-procent tillæg til aktuarreserven)

40 Modeller til beregning af reserver (2/4) - en simpel reserveberegningsmodel (1/2) 40 Udviklingstrekanter (anvendes af Finanstilsynet FT) Kort beskrivelse af Finanstilsynets metoder Finanstilsynets primære værktøj er de udviklingstrekanter over udbetalte erstatninger, der konstrueres ud fra SB-skemaerne. Eksempelvis ses herunder Topdanmarks udviklingstrekant for familieforsikring: År

41 Modeller til beregning af reserver (3/4) - en simpel reserveberegningsmodel (2/2) Ud fra trekanten beregnes der udviklingsfaktorer: 41 År ,20 1,02 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1, ,24 1,02 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1, ,23 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1, ,21 1,02 1,02 1,01 1,00 1, ,29 1,03 1,01 1,01 1, ,29 1,03 1,01 1, ,23 1,02 1, ,21 1, , Gns. historik 1,24 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Estimeret af FT 1,24 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Akk: Forventet af FT 1,28 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Anvendt af Top 1,37 1,05 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 Udviklingstrekanter kan anvendes til et hav af andre fremskrivninger: Af antal, af sagsestimater, af gennemsnit.

42 Modeller til beregning af reserver (4/4) - en kompleks reserveberegningsmodel 42 Markov-model, arbejdsskade (ASK-projektet) 1 ANMELDT 2 AFVIST/HENLAGT 3 ANERKENDT straks afsluttet 4 ANERKENDT åben ANERKENDT åben 13 ANERKENDT efter 180 dage åben 14 efter 360 dage 6 MÉN>0 EET=? 6 MÉN>0 EET=? 156 efter MÉN>0 180 EET=? dage 16 efter 360 dage 9 EET>0 fuldt kapitaliseret 5 MÉN=0 EET=? 8 EET=0 7 SLUT 10 EET>0 noget løbende 12 OPHØR 11 KAPITALISERET delvist

43 Brug af eksterne skadedata 43 Arbejdsskade - gns. tilkendt erhvervsevnetab Antal oversendte ulykkessager til Arbejdsskadestyrelsen EET % År 4 mdr. 16 mdr. 28 mdr. 40 mdr 52 mdr Antal tilskadekomne i trafikken iflg. Vejdirektoratet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

44 Forløbet i beregning af reserver (1/2) 44 Reserverne beregnes/genberegnes hver måned på alle brancher, bortset fra Arbejdsskade, hvor reserverne beregnes på kvartalsbasis Opgøres dels ved en sag til sag vurdering (sagsreserver) og dels ved hjælp af statistiske modeller (aktuarreserver) Step 1: De statistiske modeller afvikles på skadedata og giver et 1. bud på de nødvendige og retvisende reserver Step 2: Valideringsproces - reserver/erstatningsniveauer vurderes ud fra nøgletal som skadeprocent, frekvens, middelskade og risikopræmie (udgift pr. forsikring)

45 Forløbet i beregning af reserver (2/2) 45 Step 2 (fortsat): Ved kvartalsregnskaber valideres reserverne tillige vha. alternative modeller (bl.a. Finanstilsynets modeller) og eksterne skadedata (fra Vejdirektoratet og Arbejdsskadestyrelsen). Der gennemføres nødvendige korrektioner af reserverne beregnet under step 1 Step 3: Efter evt. korrektioner frigives månedsrapporter over aktuel lønsomhed til forretningsområder og direktion Kontinuerlig dialog med intern/ekstern revision, der har direkte adgang til de ansvarlige for reserveberegningen (5 m/k) Reserverne i årsregnskabet dokumenteres i aktuarrapport skrevet af chefaktuaren

46 Reservetyper (1/8) 46 Sagsreserver (eller individuelle reserver) Aktuarreserver - IBNR - IBNER - Kollektive Der anvendes forskellige modelkomplekser til beregning af de enkelte typer af aktuarreserver Rentereserver (arbejdsskade) Reserver i alt = sagsreserver + IBNR-reserver + IBNER-reserver + kollektive reserver + rentereserver (8,8 mia. kr.)

47 Reservetyper (2/8) - sagsreserver (1/2) 47 Sagsreserver afsættes af den enkelte skademedarbejder ud fra dennes vurdering af skaden Fordel: - Sagsbehandleren sidder med sagens akter og har indgående kendskab til den enkelte sag - Store skader på korthalede brancher er identificeret med stor sikkerhed Ulempe: - Der går ofte lang tid, fra en skade anmeldes, og til der er så mange oplysninger i sagen, at sagsbehandleren kan komme med et godt bud på sagens udgift - Store afvigelser mellem forventet og endelig erstatning kan forekomme - ansvar? regresmulighed? personskade?..

48 Reservetyper (3/8) - sagsreserver (2/2) 48 Erhvervsansvar 100% 19,6% % af samlet udgift 75% 50% 25% 75,6% 49,6% 39,1% 31,9% 44,3% 50,8% 47,9% 26,9% 0% 10,5% Skadeår Udbetalt Sagsreserve

49 Reservetyper (4/8) - aktuarreserver - IBNR 49 IBNR - Incurred But Not Reported IBNR-reserven skal dække den fremtidige udgift til skader, der allerede er sket, men som endnu ikke er anmeldt/kendte Erhvervsansvar 100% % anmeldte skader 75% 50% 25% 82,4% 97,5% 98,5% 0% Antal år efter skadeåret

50 Reservetyper (5/8) - aktuarreserver - IBNER 50 IBNER Incurred But Not Enough Reported IBNER-reserven skal dække den fremtidige udgift til skader, der er anmeldt, men ikke tilstrækkelig belyst (typisk utilstrækkelige sagsreserver) IBNER-reserve i % af samlet udgift (erhvervsansvar) 100% % af samlet udgift 75% 50% 25% 0% 43,5% 8,4% 13,8% Skadeår

51 Reservetyper (6/8) - aktuarreserver - kollektive 51 Kollektive reserver benyttes typisk inden for brancher med mange og små skader (uden sagsreserver) Reserven skal dække udgiften til skader, der forventes at blive mindre end en brancheafhængig storskadegrænse Reserven omfatter såvel anmeldte skader som skader, der allerede er sket, men som endnu ikke er anmeldt/kendte Udgiften til skader, der efteranmeldes som store eller skifter status fra lille til stor, dækkes af henholdsvis IBNR- og IBNER-reserven

52 Reservetyper (7/8) - rentereserver 52 En rentereserve beregnes og afsættes, når Arbejdskadestyrelsen har tilkendt et positivt erhvervsevnetab. Rentereserven skal dække den diskonterede værdi af en løbende månedlig ydelse frem til skadelidtes pensionering Metoden til beregning af rentereserven er bestemt ved en bekendtgørelse Rentereserven er direkte afhængig af skadelidtes erhvervsevnetab, løn før skaden, alder og køn

53 Reservetyper (8/8) - fordeling af samlede reserve på reservetyper 53 Fordeling af reserve på reservetyper Rentereserver 22% Sags- og IBNERreserver 28% Kollektive og IBNRreserver 50%

54 Eksempel på lønsomheds-rapportering (1/2) 54 Fortsættes på næste side..

55 Eksempel på lønsomheds-rapportering (2/2) 55 fortsættelse fra forrige side

56 Afrunding (1/3) 56 I reserverne er indarbejdet Topdanmarks forventning til den sociale skadeinflation. Herved forstås: Arbejdsskadeforsikring: Et forhøjet erstatningsniveau eksempelvis som følge af en Højesteretsdom, eller når den årlige udvikling i erstatning pr. helårsansat er større end udviklingen i løntallet, som ydelserne reguleres med hvert år den 1. januar Øvrige brancher: Et forhøjet erstatningsniveau på baggrund af ændret domspraksis, eller som følge af at den årlige udvikling i erstatning pr. forsikring (erstatning pr. skade) stiger mere end den generelle pristalsudvikling Hensættelserne på de yngste årgange inden for ulykkesforsikring er eksempelvis fastsat således, at de kan modstå en årlig udvikling i erstatning pr. forsikring, der er 2-3 gange højere end pristalsudviklingen - uden afløbstab (flere og flere skadelidte får tilkendt invaliditetserstatning)

57 Afrunding (2/3) 57 På alle brancher opererer Topdanmark med sikkerhedstillæg, der udgør en %-del af de statistisk beregnede aktuarreserver. Sikkerhedstillæggene er branchespecifikke Hermed bliver sandsynligheden for at opnå afløbsgevinst større end sandsynligheden for at opnå afløbstab Hvis sikkerhedstillæggene ikke er under opbygning - eller aftrapning - påvirkes det regnskabsmæssige resultat ikke af, at der beregnes sikkerhedstillæg. Det skyldes, at - sikkerhedstillæg i den ene ende balancerer ud med afløbsgevinster i den anden ende

58 Afrunding (3/3) 58 Tilsvarende, vil en konstant underreservering ikke påvirke det regnskabsmæssige resultat, fordi - underreservering i den ene ende balancerer ud med afløbstab i den anden ende De seneste 3 år har der været arbejdet meget målrettet på at indarbejde forventninger til udviklingen i reserverne, der medfører en væsentlig sikkerhed for, at reserverne vil vise positivt afløb Arbejdet betragtes som tilendebragt, med udgangen af 2005

59 Spørgsmål 59???

60 60

61 Værdiskabelse i livsforsikring V/ Koncerndirektør Christian Sagild

62 Reguleret overskudsdannelse kontributionsbekendtgørelse (gennemsnitsrentemiljø) 62 FIL 20 Regler for overskudsfordeling - kontributionsbekendtgørelse Overskud fordelt mellem Kundernes reserver og egenkapitalen Kunderne indbyrdes Egenkapitalens andel skal rapporteres til Finanstilsynet Model Split mellem Investeringsafkast fra egenkapitalen Risikotillæg Skyggekonto Andel af resultat der fordeles til egenkapital Pro rata basis eller øremærkede aktiver Risikotillæg skal rapporteres i begyndelsen af regnskabsåret

63 Overskudsdannelsen er temmelig synlig og relativ forudsigelig 63 Overskud før skat består af: Investeringsafkast fra egenkapital Risikotillæg (hvis der ikke er dækning - carry forward på skyggekonto) Procentdel af reserver Andel af administrations- og risikoresultat (hvis overskud) Resultat af link Resultat af syge/ulykke + Indtægtsførsel fra skyggekonto = Regnskabsmæssig resultat (Hertil kommer synergier plus kapitalforvaltning)

64 Normaliseret afkast i livsforsikring 1/2 64 Forudsætninger: Solvensminimum: 883 mio. kr. Nødvendig kapital: 120 pct. x solvensminimum = mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 pct. Risiko- og administrationsresultat: 0,5 pct. af præmien = 15 mio. kr. Positivt realiseret resultat Kundernes opsparing: Liv I : 9,4 mia. kr. Liv V: 8,0 mia. kr.

65 Normaliseret afkast i livsforsikring 2/2 65 Afkast af livsforsikring: Mio. kr. Investeringsafkast af nødvendig kapital på 4,5 pct. 48 Risikotillæg: 0,40 / 0,55 pct. af kundernes opsparing pct. af risiko- og administrationsresultat ~ ROE = 12,5 pct. Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 13 Kapitalforvaltning 18 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~ ROE = 19,8 pct.

66 66 ALTERNATIVT FRIT CASH-FLOW

67 Hvad skal overvejes ved vurdering af en livportefølje/-selskab? 67 Solvensbehov Ændring i forretningsomfang i hhv. gennemsnitsrentemiljø og link Overskud på risiko- og administrationsresultatet Risikotillæg Forrentning af egenkapital Indtjening ved kapitalforvaltning Synergier! og dermed frit cash-flow Diskonteringsfaktor vigtig til bestemmelse af nutidsværdi

68 Frit cash-flow 68 FORUDSÆTNINGER Økonomisk kapital 120% af solvens eksklusiv syge/ulykke Skat 28% Anslået synergi er 37,5 mio. kr. årligt med 3% stigning om året Diskonteringsfaktor 9% Solvenskrav 1% i link 4% i resten Indtjening i kapitalforvaltning 0,1% Risikotillæg 0,4% og 0,55% af kundernes opsparing Andel i risiko- og administrationsresultat er begrænset (25% af overskud) Overskud på risiko- og administrationsresultat i link 0,2% af hensættelser Afkast efter skat 3,5% 50 års fremskrivning

69 Frit cash-flow basis (konservativt) 69 Liv 1 Liv V Link Saml. hensæt. Stigning hensættelse år 1-5 4% -0,5% 12,7% 10% Stigning hensættelse år % -0,5% 13,5% 7% Stigning hensættelse år 11-1% -9% 4,3% 3% NPV frit cash-flow Økonomisk kapital Goodwill 2,050 mia. kr. 0,969 mia. kr. 1,081 mia. kr.

70 Forskellige scenarier/følsomhed i mio. kr. 70 Ændring i forhold til basis Økonomisk kapital NPV fri C F Goodwill Basis Opbremsning i hensættelser (fra 10,7,3 til 6,4,1) Andel af risiko- og adm. i link fra 0,2 til 0, Afkast af egenkapital efter skat fra 3,5% til 4,5% Stigning i hensættelser (fra 10,7,3 til 11,10,5) Diskonteringfaktor fra 9 til Kapitalforvaltning fra 0,1 til 0, Diskontering 8, kapitalforv. 0,2, afkast 4,5%

71 Resume 71 Stabilt, relativt sikkert og højt afkast af livforretning (normaliseret afkast) Væsentlige synergier, herunder indtjeningspotentiale på kapitalforvaltning Væsentlige merværdier i forhold til økonomisk kapital Solvency II Særlig bonushensættelse

72 72

73 Topdanmarks nye markedsrenteprodukt Profilpension V/ Koncerndirektør Christian Sagild

74 Profilpension - Baggrund 74 Med Unit Link har vi ført en defensiv strategi i forhold til vore traditionelle opsparingsprodukter med rentegaranti baseret på gennemsnitsrentemiljø Med Profilpension ønsker vi at føre en offensiv strategi! Profilpension har 2 store fordele, nemlig at... Det er et Unit Link produkt, hvor kundens valg er styret på forhånd Det stiller mindre krav til kapital end de traditionelle opsparingsprodukter, uden at det går ud over den absolutte indtjening

75 Profilpension - Let og ligetil 75 Profilpension - nyt produkt i markedsrentemiljø Kunden vælger risikoprofil (lav, middel eller høj) og pensioneringstidspunkt Kapitalforvaltningen investerer kundens opsparing i forhold til risikoprofil og tid til pensionering Opsparingen investeres i to fonde - Vækstfond og Stabiliseringsfond (det er principielt Topdanmark Vælger Høj og Topdanmark Vælger Lav) Fordelingen i de to fonde justeres løbende i forhold til tid til pensionering og risikoprofil Kunden kan løbende ændre sin risikoprofil

76 Profilpension - Andel i vækstfond 76 Andel af opsparingen placeret i Vækst-fonden 100% 80% 60% 40% 20% 0% Profilpension - sådan forskyder vi opsparingen År til pension Høj risiko Normal risiko Lav risiko Alt efter risikoprofil begynder vi at forskyde opsparingen fra Vækstfonden til Stabiliseringsfonden på forskellige tidspunkter: Høj risikoprofil: når der er 15 år til pensionering (slutter med 50% i Vækstfond) Normal risikoprofil: når der er 25 år til pensionering (slutter med 35% i Vækstfond) Lav risikoprofil: når der er 35 år til pensionering (slutter med 15% i Vækstfond)

77 Profilpension - Risikoprofil - tommefingerregler 77 Kunderne kan vælge mellem tre profiler, der afspejler risikovillighed Normal risikoprofil vil som udgangspunkt passe til de fleste. Men hvis kunden kan genkende sig selv i de udsagn, vi bruger til at karakterisere den høje eller den lave risikoprofil, så er det en overvejelse værd. Lav risikoprofil er en overvejelse værd, hvis Kunden ikke har anden opsparing, og der ikke er så længe til, han går på pension Den pensionsopsparing, kunden har i forvejen, er lav i forhold til hans alder Kundens risiko for ledighed er forholdsvis høj Kunden ikke forventer at stige så meget i løn frem mod pensionen Kunden har brug for at kunne budgettere med, hvor stor hans pension bliver Høj risikoprofil er en overvejelse værd, hvis Kunden har en anden opsparing med rentegaranti Kunden har betydelige værdier i fx fast ejendom Kunden er ret sikker på altid at være i arbejde Kunden forventer en god lønudvikling frem mod pensionen Kunden vurderer, at en vis usikkerhed om størrelsen af den fremtidige pension ikke er et problem for ham

78 Profilpension - Om de to investeringsfonde 78 Topdanmark ejer papirerne - ligesom i Topdanmark Link Pension De to fonde, der anvendes i Profilpension, er: Vækstfonden: Som går efter maksimalt afkast - og derfor består af mindst 50 % aktier - svarer til Topdanmark Vælger Høj Stabiliseringsfonden: Som går efter en lav risiko og derfor består af kun omkring 10 % i aktier - svarer til Topdanmark Vælger Lav Kunden kender ikke den konkrete fordeling mellem de to fonde

79 Profilpension - Mindre krav til kapital 79 Traditionel Profilpension opsparing Opsparing ( gennemsnit ) Solvenskrav Dækningsbidrag pct. depot 0,4% 0,3% Dækningsbidrag Afkast solvens 10% 30%

80 Profilpension -Konklusion 80 Markedet bevæger sig mod markedsrenteprodukter Selskaberne mindre villige til garantier Markedsføring stort set kun mod Unit Link 50-70% af nytegning i de nye produkter Topdanmark forventer samme udvikling

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere