Kapitalmarkedsdag Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006"

Transkript

1 Mikrotarifering v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen

2 Agenda 2 Hvad er mikrotarifering? Sådan virker det! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del Tariferingskriterier - begrænsninger Eksempel med adressetarifering - fra Odense Risikopræmien er ikke statisk Afrunding

3 Mikrotarifering 3 Hvad er mikrotarifering? Hvad er mikrotarifering? Forsikring byggede oprindeligt på et solidaritetsprincip - 100% solidaritet vil eksempelvis føre til samme pris for alle biler! Tarifering: - Modarbejdelse af solidaritetsprincippet ved at prissætte efter flere kriterier - Der bruges stadig flere kriterier, og denne udvikling vil fortsætte - Antal tariferingskriterier er nu så stort og prissætningen så fintmasket, at priserne kun findes på computer denne udvikling har skabt begrebet mikrotarifering

4 Mikrotarifering Sådan virker det! 1/6 Sådan virker det! 1/6 A B C D E F G H Selskab uden prisdifferentiering A B C D E F G H Risikopræmie Udgangspunkt for prissætning Selskab med prisdifferentiering

5 Mikrotarifering Sådan virker det! 2/6 Sådan virker det! 2/6 C D A B E F G H Selskab uden segmentering Kunder flytter til 60 billigere selskab B E A C D F G H Selskab med segmentering

6 Mikrotarifering 6 Sådan virker det! 3/6 Sådan virker det! 3/6 180 Præmiestigning 180 Mindre omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H Selskab uden segmentering Selskab med segmentering

7 Mikrotarifering Sådan virker det! 4/6 Sådan virker det! 4/6 A B B E E H F G Selskab uden segmentering Kunder flytter til 60 billigere selskab A C C D D F G H Selskab med segmentering

8 Mikrotarifering 8 Sådan virker det! 5/6 Sådan virker det! 5/ Får store problemer nye forhøjelser og færre kunder Ender med såvel større indtjening som større omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H F G Selskab uden segmentering Selskab med segmentering

9 Mikrotarifering 9 Sådan virker det! 6/6 Sådan virker det! 6/6 Opsummering: -Kunderne flytter derhen, hvor de kan få den billigste forsikring kunderne bliver vindere! - Det selskab, der differentierer priserne meget, tiltrækker kunder med lav risiko og vil samtidig ikke være attraktivt for kunder med høj risiko. På kort sigt betyder det en nedgang i omsætningen, der senere kompenseres af, at konkurrenterne må hæve deres priser for at få samme indtjening. Når konkurrenten forhøjer, får selskabet mulighed for igen at øge væksten, uden at det går ud over indtjeningen pr. kunde - Det selskab, der ikke differentierer sine priser, tiltrækker kunder med høj risiko uden at tage merpræmie. For at få samme indtjening må alle kunder have en prisforhøjelse, og dermed kundeafgang

10 Mikrotarifering 10 Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del! Jo flere data vi har til rådighed, des mere præcist kan det blive - Mængden af data (interne og eksterne), kvaliteten af data, og kapaciteten til at regne, er helt afgørende for at kunne ramme risikopræmien så præcist som muligt! - Interne data: egne data fra policesystemer (objektkendskab) og skadesystemer (hvad blev skadet, hvorfor m.v.?) - Eksterne data: motorcentral registret, BBR m.v. - data alle kan få! Selskabets størrelse er en afgørende faktor for prissætningen! - Store selskaber med styr på data kan lave den mest korrekte prissætning ud fra en risikomæssig betragtning. Det vil blive en mere betydningsfuld konkurrenceparameter fremover!

11 Mikrotarifering 11 Tariferingskriterier - begrænsninger Tariferingskriterier - begrænsninger Etiske begrænsninger i brugen af data - Vi skal kunne give en forklaring på vores prissætning - fx kr. for en ung mand i en BMW boende i Som stort forsikringsselskab skal vi kunne tilbyde alle privatkunder en afdækning af almindelige risici inden for et rimeligt prisspænd! - men med mulighed for fastsættelse af relativt store sikringskrav

12 Mikrotarifering 12 Eksempel med adressetarifering - fra Odense Eksempel med adressetarifering - fra Odense Odense inddelt i mindre geografiske områder - Figuren viser skadeprocent vedr. tyveri. Men Odense opfattes i den gamle tarif som ét område! Mindst risiko Størst risiko

13 Mikrotarifering 13 Prissætningen er ikke statisk Prissætningen er ikke statisk Risikoen flytter sig hele tiden - Hvad der er højrisiko i dag kan blive lavrisiko i morgen! Eksempler: - Banker (arbejdsskade), Nørrebro, mobiltelefoner, B&O tv, fladskærme, biler med startspærrer og højesteretsdomme vedrørende personskader Dette medfører, at priserne skal/bør justeres løbende

14 Mikrotarifering 14 Afrunding Mikrotarifering er ikke noget nyt fænomen! men blot et udtryk for en mere fintmasket prissætning Kunderne bliver vindere, idet de vil opleve endnu større prisforskelle! De store selskaber vil alt andet lige have fordel af mikrotarifering! Vi tror på vores egen prissætning! hvor priserne tilpasses løbende ud fra en risikomæssig vurdering Men vi kan altid blive bedre!

15 15

16 Styrkelse af kunderelationer V/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen

17 Agenda 17 Topdanmarks markedsføringsstrategi Hvor langt er vi kommet Opbygning af stærke relationer Hvad gør vi fremadrettet

18 Topdanmarks markedsføringsstrategi 18 Tostrenget strategi 1. Styrke brand gennem relationer til eksisterende kunder 2. Effektiv emnegenerering og besøgsbooking Det betyder også nej til traditionel og omkostningstung markedsføring med satsning på top-of-mind, massemarkedsreklame og andre tilsvarende kampagne-aktiviteter

19 Tallene taler for sig selv 19

20 Men hvorfor? 20 Fordi adfærd er den bedste kommunikation - det er relevant - det er produktet - og det er billigt Men det vigtigste er at holde målet med markedsføringen klart

21 Målene bestemmer handlingerne - Topdanmark version 21 Mål: Vækst - salg og holdbarhed Kendskab Image, Præference Succeskriterier: Hitrater, kundetilfredshed, omkostninger Reklamekendskab, Top of mind Handlinger: Forbedre salgsprocesser, kundeservice og kommunikation Massekommunikation

22 Fundamentet for strategien 22 I 2000 besluttede vi, at Topdanmark skulle være kendt for at være: Hjælpsom med glæde Uformel og ukompliceret Skabe værdi Kunden i fokus.husk at være menneskelig Succeskriterium: Kunden skulle opleve vores værdier i alle kontakter

23 Implementering af strategien 23 Værdiprocesser i alle afdelinger Sprogprojekt gennemført Målinger på kontakt med kunderne Grafisk stil ensrettet HUSK en del af vores officielle materiale HUSK-værdierne var første spadestik

24 Image forbedret blandt kunder og marked 24

25 Hvordan kommer vi videre 25 Vores identitet/brand er styrket, men vi vil videre. Det skal ske gennem stærkere relationer til den enkelte kunde. Udgangspunktet fremover er derfor, om kunden vurderer, at vi har leveret varen dvs. om kunden føler sig Godt Hjulpet, når han/hun har været i kontakt med os

26 Hvornår er kunden Godt Hjulpet? 26 Kunden er Godt Hjulpet, når vi har sikret os, at: kunden selv føler, at han/hun har fået den hjælp, som han/hun havde brug for - og forventede kunden har så meget overblik over sin situationen, som han/hun ønsker sig kunden har tillid til, at han/hun også fremover vil være Godt Hjulpet af os uanset, hvor og hvornår kunden møder os. Det giver en stærk relation

27 Kunderelation 27 Kunderelationer er en måde at udtrykke virksomhedens/mærkets styrke i markedet på. Relationen til kunderne skal ses som et stykke tovværk. Jo flere eller jo tykkere tråde, jo stærkere er rebet! Jo større er tolerancen hos kunderne (loyal adfærd)

28 Hvad ligger til grund for en forsikringstagers relation? 28 Udadvendt Menneskelig Netbetjening Bonusklub Storkundefordele Skiftebarrierer/-trusler Økonomisk ansvarlighed Finansielle bånd Størrelse Ledelse Reparatørliste Uhøjtidelig Udbytte Gode/lave priser Opsigelsesfrister Forsikringstjek Pris Image Medieoptræden / omdømme Etik Følelsesmæssige bånd Faglig dygtighed Kundeindsigt Ærlighed Oplysning Produkt Indpakning Døgnservice Forsikringsbutik Synlighed Indlevelse Erfaring Gennemskuelig information Funktionelle bånd Tilgængelig Være tilstede Formæssige bånd

29 Og det kan lade sig gøre! 29 Eksempler fra vores bestand kunder med og uden skade fra to segmenter

30 Viden om performance og opfølgning 30 Målinger for alle væsentlige kundeprocesser implementeres i FO er i løbet af det næste år Ny systematisk synliggørelse af ikke-finansielle målinger og faste rammer for opfølgning Men det rækker jo ikke. Der skal handling til Eksisterende og kommende værktøjer Ny telefonuddannelse Workshops for alle kundevendte medarbejdere Værktøj til procesoptimering Udvikling af nye fælles værktøjer.

31 Fokus på adfærd virker 31 Udviklingen i Topdanmarks kundeservice - Meget positiv kundeoplevelse i forhold til middel eller dårlig kundeoplevelse Forholdet mellem andelen af respondenter med en positiv kundeoplevelse, og andelen med en middel eller dårlig kundeoplevelse ,3 6,3 6,6 5,7 4,7 4,0 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2005 Forholdet mellem andelen af respondenter med en positiv kundeoplevelse og andelen af kunder med en middel eller dårlig kundeoplevelse. Kilde: Telefaction.

32 Kundetilfredshed/ loyalitet (egne kunder) 32 If Codan Nykredit Alm. Brand Tryg Topdanmark Alka Spørgsmål: Jeg kan se mange gode grunde til at fortsætte med at bruge selskabet, og ser ingen grund til at skifte (%). Kilde: TNS Gallup

33 33

34 Topdanmarks reserveringsmetoder V/ Chefaktuar Carsten Dam Pedersen

35 Agenda 35 Overblik størrelse og fordeling af reserver, udbetalingsmønstre Modeller til beregning af reserver, herunder Finanstilsynets model/metode Brug af eksterne skadedata Forløbet i beregning af reserver Reservetyper Eksempel på Topdanmarks lønsomhedsrapportering Afrunding og spørgsmål

36 Overblik (1/3) - størrelse og fordeling af reserverne (pr ) 36 Arbejdsskade rentereserve 1,9 mia. kr. Fordeling af reserverne Arbejdsskade anden erstatningsreserve 1,8 mia. kr. Motoransvar 1,8 mia. kr. Øvrige 13% Erhvervs ansvar 6% Rente reserve 22% Ulykke 1,7 mia. kr. Erhvervsansvar 0,5 mia. kr. Ulykke 19% Motor ansvar 20% Anden erstat. reserve 20% Øvrige (korthalede) 1,1 mia. kr. I alt 8,8 mia. kr.

37 Overblik (2/3) udbetalingsmønster på arbejdsskade 37 Alle typer (anden erstatningsreserve) Erhvervsevnetab Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret Men Omkostninger Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret

38 Overblik (3/3) udbetalingsmønster på øvrige brancher 38 Erhvervsansvar Motor - personansvar Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret Ulykke Øvrige (korthalede) Pct af samlet udgift Pct af samlet udgift Antal år efter skadeåret Antal år efter skadeåret

39 Modeller til beregning af reserver (1/4) 39 Der findes simple modeller, komplekse modeller og midt i mellem Hvert forsikringsselskab udvikler deres egne modeller og metoder til vurdering af de nødvendige reserver Den helt enkle metode er at estimere antallet af skader og gange med en forventet middelskade, evt. opdelt på små skader, store skader og katastrofeskader Topdanmark anvender en blanding af midt i mellem og komplekse statistiske modeller. I modellerne er indarbejdet Topdanmarks forventning til den sociale skadeinflation og den ønskede sikkerhedsmargin (f.eks. x-procent tillæg til aktuarreserven)

40 Modeller til beregning af reserver (2/4) - en simpel reserveberegningsmodel (1/2) 40 Udviklingstrekanter (anvendes af Finanstilsynet FT) Kort beskrivelse af Finanstilsynets metoder Finanstilsynets primære værktøj er de udviklingstrekanter over udbetalte erstatninger, der konstrueres ud fra SB-skemaerne. Eksempelvis ses herunder Topdanmarks udviklingstrekant for familieforsikring: År

41 Modeller til beregning af reserver (3/4) - en simpel reserveberegningsmodel (2/2) Ud fra trekanten beregnes der udviklingsfaktorer: 41 År ,20 1,02 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1, ,24 1,02 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1, ,23 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1, ,21 1,02 1,02 1,01 1,00 1, ,29 1,03 1,01 1,01 1, ,29 1,03 1,01 1, ,23 1,02 1, ,21 1, , Gns. historik 1,24 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Estimeret af FT 1,24 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Akk: Forventet af FT 1,28 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Anvendt af Top 1,37 1,05 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 Udviklingstrekanter kan anvendes til et hav af andre fremskrivninger: Af antal, af sagsestimater, af gennemsnit.

42 Modeller til beregning af reserver (4/4) - en kompleks reserveberegningsmodel 42 Markov-model, arbejdsskade (ASK-projektet) 1 ANMELDT 2 AFVIST/HENLAGT 3 ANERKENDT straks afsluttet 4 ANERKENDT åben ANERKENDT åben 13 ANERKENDT efter 180 dage åben 14 efter 360 dage 6 MÉN>0 EET=? 6 MÉN>0 EET=? 156 efter MÉN>0 180 EET=? dage 16 efter 360 dage 9 EET>0 fuldt kapitaliseret 5 MÉN=0 EET=? 8 EET=0 7 SLUT 10 EET>0 noget løbende 12 OPHØR 11 KAPITALISERET delvist

43 Brug af eksterne skadedata 43 Arbejdsskade - gns. tilkendt erhvervsevnetab Antal oversendte ulykkessager til Arbejdsskadestyrelsen EET % År 4 mdr. 16 mdr. 28 mdr. 40 mdr 52 mdr Antal tilskadekomne i trafikken iflg. Vejdirektoratet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

44 Forløbet i beregning af reserver (1/2) 44 Reserverne beregnes/genberegnes hver måned på alle brancher, bortset fra Arbejdsskade, hvor reserverne beregnes på kvartalsbasis Opgøres dels ved en sag til sag vurdering (sagsreserver) og dels ved hjælp af statistiske modeller (aktuarreserver) Step 1: De statistiske modeller afvikles på skadedata og giver et 1. bud på de nødvendige og retvisende reserver Step 2: Valideringsproces - reserver/erstatningsniveauer vurderes ud fra nøgletal som skadeprocent, frekvens, middelskade og risikopræmie (udgift pr. forsikring)

45 Forløbet i beregning af reserver (2/2) 45 Step 2 (fortsat): Ved kvartalsregnskaber valideres reserverne tillige vha. alternative modeller (bl.a. Finanstilsynets modeller) og eksterne skadedata (fra Vejdirektoratet og Arbejdsskadestyrelsen). Der gennemføres nødvendige korrektioner af reserverne beregnet under step 1 Step 3: Efter evt. korrektioner frigives månedsrapporter over aktuel lønsomhed til forretningsområder og direktion Kontinuerlig dialog med intern/ekstern revision, der har direkte adgang til de ansvarlige for reserveberegningen (5 m/k) Reserverne i årsregnskabet dokumenteres i aktuarrapport skrevet af chefaktuaren

46 Reservetyper (1/8) 46 Sagsreserver (eller individuelle reserver) Aktuarreserver - IBNR - IBNER - Kollektive Der anvendes forskellige modelkomplekser til beregning af de enkelte typer af aktuarreserver Rentereserver (arbejdsskade) Reserver i alt = sagsreserver + IBNR-reserver + IBNER-reserver + kollektive reserver + rentereserver (8,8 mia. kr.)

47 Reservetyper (2/8) - sagsreserver (1/2) 47 Sagsreserver afsættes af den enkelte skademedarbejder ud fra dennes vurdering af skaden Fordel: - Sagsbehandleren sidder med sagens akter og har indgående kendskab til den enkelte sag - Store skader på korthalede brancher er identificeret med stor sikkerhed Ulempe: - Der går ofte lang tid, fra en skade anmeldes, og til der er så mange oplysninger i sagen, at sagsbehandleren kan komme med et godt bud på sagens udgift - Store afvigelser mellem forventet og endelig erstatning kan forekomme - ansvar? regresmulighed? personskade?..

48 Reservetyper (3/8) - sagsreserver (2/2) 48 Erhvervsansvar 100% 19,6% % af samlet udgift 75% 50% 25% 75,6% 49,6% 39,1% 31,9% 44,3% 50,8% 47,9% 26,9% 0% 10,5% Skadeår Udbetalt Sagsreserve

49 Reservetyper (4/8) - aktuarreserver - IBNR 49 IBNR - Incurred But Not Reported IBNR-reserven skal dække den fremtidige udgift til skader, der allerede er sket, men som endnu ikke er anmeldt/kendte Erhvervsansvar 100% % anmeldte skader 75% 50% 25% 82,4% 97,5% 98,5% 0% Antal år efter skadeåret

50 Reservetyper (5/8) - aktuarreserver - IBNER 50 IBNER Incurred But Not Enough Reported IBNER-reserven skal dække den fremtidige udgift til skader, der er anmeldt, men ikke tilstrækkelig belyst (typisk utilstrækkelige sagsreserver) IBNER-reserve i % af samlet udgift (erhvervsansvar) 100% % af samlet udgift 75% 50% 25% 0% 43,5% 8,4% 13,8% Skadeår

51 Reservetyper (6/8) - aktuarreserver - kollektive 51 Kollektive reserver benyttes typisk inden for brancher med mange og små skader (uden sagsreserver) Reserven skal dække udgiften til skader, der forventes at blive mindre end en brancheafhængig storskadegrænse Reserven omfatter såvel anmeldte skader som skader, der allerede er sket, men som endnu ikke er anmeldt/kendte Udgiften til skader, der efteranmeldes som store eller skifter status fra lille til stor, dækkes af henholdsvis IBNR- og IBNER-reserven

52 Reservetyper (7/8) - rentereserver 52 En rentereserve beregnes og afsættes, når Arbejdskadestyrelsen har tilkendt et positivt erhvervsevnetab. Rentereserven skal dække den diskonterede værdi af en løbende månedlig ydelse frem til skadelidtes pensionering Metoden til beregning af rentereserven er bestemt ved en bekendtgørelse Rentereserven er direkte afhængig af skadelidtes erhvervsevnetab, løn før skaden, alder og køn

53 Reservetyper (8/8) - fordeling af samlede reserve på reservetyper 53 Fordeling af reserve på reservetyper Rentereserver 22% Sags- og IBNERreserver 28% Kollektive og IBNRreserver 50%

54 Eksempel på lønsomheds-rapportering (1/2) 54 Fortsættes på næste side..

55 Eksempel på lønsomheds-rapportering (2/2) 55 fortsættelse fra forrige side

56 Afrunding (1/3) 56 I reserverne er indarbejdet Topdanmarks forventning til den sociale skadeinflation. Herved forstås: Arbejdsskadeforsikring: Et forhøjet erstatningsniveau eksempelvis som følge af en Højesteretsdom, eller når den årlige udvikling i erstatning pr. helårsansat er større end udviklingen i løntallet, som ydelserne reguleres med hvert år den 1. januar Øvrige brancher: Et forhøjet erstatningsniveau på baggrund af ændret domspraksis, eller som følge af at den årlige udvikling i erstatning pr. forsikring (erstatning pr. skade) stiger mere end den generelle pristalsudvikling Hensættelserne på de yngste årgange inden for ulykkesforsikring er eksempelvis fastsat således, at de kan modstå en årlig udvikling i erstatning pr. forsikring, der er 2-3 gange højere end pristalsudviklingen - uden afløbstab (flere og flere skadelidte får tilkendt invaliditetserstatning)

57 Afrunding (2/3) 57 På alle brancher opererer Topdanmark med sikkerhedstillæg, der udgør en %-del af de statistisk beregnede aktuarreserver. Sikkerhedstillæggene er branchespecifikke Hermed bliver sandsynligheden for at opnå afløbsgevinst større end sandsynligheden for at opnå afløbstab Hvis sikkerhedstillæggene ikke er under opbygning - eller aftrapning - påvirkes det regnskabsmæssige resultat ikke af, at der beregnes sikkerhedstillæg. Det skyldes, at - sikkerhedstillæg i den ene ende balancerer ud med afløbsgevinster i den anden ende

58 Afrunding (3/3) 58 Tilsvarende, vil en konstant underreservering ikke påvirke det regnskabsmæssige resultat, fordi - underreservering i den ene ende balancerer ud med afløbstab i den anden ende De seneste 3 år har der været arbejdet meget målrettet på at indarbejde forventninger til udviklingen i reserverne, der medfører en væsentlig sikkerhed for, at reserverne vil vise positivt afløb Arbejdet betragtes som tilendebragt, med udgangen af 2005

59 Spørgsmål 59???

60 60

61 Værdiskabelse i livsforsikring V/ Koncerndirektør Christian Sagild

62 Reguleret overskudsdannelse kontributionsbekendtgørelse (gennemsnitsrentemiljø) 62 FIL 20 Regler for overskudsfordeling - kontributionsbekendtgørelse Overskud fordelt mellem Kundernes reserver og egenkapitalen Kunderne indbyrdes Egenkapitalens andel skal rapporteres til Finanstilsynet Model Split mellem Investeringsafkast fra egenkapitalen Risikotillæg Skyggekonto Andel af resultat der fordeles til egenkapital Pro rata basis eller øremærkede aktiver Risikotillæg skal rapporteres i begyndelsen af regnskabsåret

63 Overskudsdannelsen er temmelig synlig og relativ forudsigelig 63 Overskud før skat består af: Investeringsafkast fra egenkapital Risikotillæg (hvis der ikke er dækning - carry forward på skyggekonto) Procentdel af reserver Andel af administrations- og risikoresultat (hvis overskud) Resultat af link Resultat af syge/ulykke + Indtægtsførsel fra skyggekonto = Regnskabsmæssig resultat (Hertil kommer synergier plus kapitalforvaltning)

64 Normaliseret afkast i livsforsikring 1/2 64 Forudsætninger: Solvensminimum: 883 mio. kr. Nødvendig kapital: 120 pct. x solvensminimum = mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,5 pct. Risiko- og administrationsresultat: 0,5 pct. af præmien = 15 mio. kr. Positivt realiseret resultat Kundernes opsparing: Liv I : 9,4 mia. kr. Liv V: 8,0 mia. kr.

65 Normaliseret afkast i livsforsikring 2/2 65 Afkast af livsforsikring: Mio. kr. Investeringsafkast af nødvendig kapital på 4,5 pct. 48 Risikotillæg: 0,40 / 0,55 pct. af kundernes opsparing pct. af risiko- og administrationsresultat ~ ROE = 12,5 pct. Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring m.v.) 13 Kapitalforvaltning 18 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~ ROE = 19,8 pct.

66 66 ALTERNATIVT FRIT CASH-FLOW

67 Hvad skal overvejes ved vurdering af en livportefølje/-selskab? 67 Solvensbehov Ændring i forretningsomfang i hhv. gennemsnitsrentemiljø og link Overskud på risiko- og administrationsresultatet Risikotillæg Forrentning af egenkapital Indtjening ved kapitalforvaltning Synergier! og dermed frit cash-flow Diskonteringsfaktor vigtig til bestemmelse af nutidsværdi

68 Frit cash-flow 68 FORUDSÆTNINGER Økonomisk kapital 120% af solvens eksklusiv syge/ulykke Skat 28% Anslået synergi er 37,5 mio. kr. årligt med 3% stigning om året Diskonteringsfaktor 9% Solvenskrav 1% i link 4% i resten Indtjening i kapitalforvaltning 0,1% Risikotillæg 0,4% og 0,55% af kundernes opsparing Andel i risiko- og administrationsresultat er begrænset (25% af overskud) Overskud på risiko- og administrationsresultat i link 0,2% af hensættelser Afkast efter skat 3,5% 50 års fremskrivning

69 Frit cash-flow basis (konservativt) 69 Liv 1 Liv V Link Saml. hensæt. Stigning hensættelse år 1-5 4% -0,5% 12,7% 10% Stigning hensættelse år % -0,5% 13,5% 7% Stigning hensættelse år 11-1% -9% 4,3% 3% NPV frit cash-flow Økonomisk kapital Goodwill 2,050 mia. kr. 0,969 mia. kr. 1,081 mia. kr.

70 Forskellige scenarier/følsomhed i mio. kr. 70 Ændring i forhold til basis Økonomisk kapital NPV fri C F Goodwill Basis Opbremsning i hensættelser (fra 10,7,3 til 6,4,1) Andel af risiko- og adm. i link fra 0,2 til 0, Afkast af egenkapital efter skat fra 3,5% til 4,5% Stigning i hensættelser (fra 10,7,3 til 11,10,5) Diskonteringfaktor fra 9 til Kapitalforvaltning fra 0,1 til 0, Diskontering 8, kapitalforv. 0,2, afkast 4,5%

71 Resume 71 Stabilt, relativt sikkert og højt afkast af livforretning (normaliseret afkast) Væsentlige synergier, herunder indtjeningspotentiale på kapitalforvaltning Væsentlige merværdier i forhold til økonomisk kapital Solvency II Særlig bonushensættelse

72 72

73 Topdanmarks nye markedsrenteprodukt Profilpension V/ Koncerndirektør Christian Sagild

74 Profilpension - Baggrund 74 Med Unit Link har vi ført en defensiv strategi i forhold til vore traditionelle opsparingsprodukter med rentegaranti baseret på gennemsnitsrentemiljø Med Profilpension ønsker vi at føre en offensiv strategi! Profilpension har 2 store fordele, nemlig at... Det er et Unit Link produkt, hvor kundens valg er styret på forhånd Det stiller mindre krav til kapital end de traditionelle opsparingsprodukter, uden at det går ud over den absolutte indtjening

75 Profilpension - Let og ligetil 75 Profilpension - nyt produkt i markedsrentemiljø Kunden vælger risikoprofil (lav, middel eller høj) og pensioneringstidspunkt Kapitalforvaltningen investerer kundens opsparing i forhold til risikoprofil og tid til pensionering Opsparingen investeres i to fonde - Vækstfond og Stabiliseringsfond (det er principielt Topdanmark Vælger Høj og Topdanmark Vælger Lav) Fordelingen i de to fonde justeres løbende i forhold til tid til pensionering og risikoprofil Kunden kan løbende ændre sin risikoprofil

76 Profilpension - Andel i vækstfond 76 Andel af opsparingen placeret i Vækst-fonden 100% 80% 60% 40% 20% 0% Profilpension - sådan forskyder vi opsparingen År til pension Høj risiko Normal risiko Lav risiko Alt efter risikoprofil begynder vi at forskyde opsparingen fra Vækstfonden til Stabiliseringsfonden på forskellige tidspunkter: Høj risikoprofil: når der er 15 år til pensionering (slutter med 50% i Vækstfond) Normal risikoprofil: når der er 25 år til pensionering (slutter med 35% i Vækstfond) Lav risikoprofil: når der er 35 år til pensionering (slutter med 15% i Vækstfond)

77 Profilpension - Risikoprofil - tommefingerregler 77 Kunderne kan vælge mellem tre profiler, der afspejler risikovillighed Normal risikoprofil vil som udgangspunkt passe til de fleste. Men hvis kunden kan genkende sig selv i de udsagn, vi bruger til at karakterisere den høje eller den lave risikoprofil, så er det en overvejelse værd. Lav risikoprofil er en overvejelse værd, hvis Kunden ikke har anden opsparing, og der ikke er så længe til, han går på pension Den pensionsopsparing, kunden har i forvejen, er lav i forhold til hans alder Kundens risiko for ledighed er forholdsvis høj Kunden ikke forventer at stige så meget i løn frem mod pensionen Kunden har brug for at kunne budgettere med, hvor stor hans pension bliver Høj risikoprofil er en overvejelse værd, hvis Kunden har en anden opsparing med rentegaranti Kunden har betydelige værdier i fx fast ejendom Kunden er ret sikker på altid at være i arbejde Kunden forventer en god lønudvikling frem mod pensionen Kunden vurderer, at en vis usikkerhed om størrelsen af den fremtidige pension ikke er et problem for ham

78 Profilpension - Om de to investeringsfonde 78 Topdanmark ejer papirerne - ligesom i Topdanmark Link Pension De to fonde, der anvendes i Profilpension, er: Vækstfonden: Som går efter maksimalt afkast - og derfor består af mindst 50 % aktier - svarer til Topdanmark Vælger Høj Stabiliseringsfonden: Som går efter en lav risiko og derfor består af kun omkring 10 % i aktier - svarer til Topdanmark Vælger Lav Kunden kender ikke den konkrete fordeling mellem de to fonde

79 Profilpension - Mindre krav til kapital 79 Traditionel Profilpension opsparing Opsparing ( gennemsnit ) Solvenskrav Dækningsbidrag pct. depot 0,4% 0,3% Dækningsbidrag Afkast solvens 10% 30%

80 Profilpension -Konklusion 80 Markedet bevæger sig mod markedsrenteprodukter Selskaberne mindre villige til garantier Markedsføring stort set kun mod Unit Link 50-70% af nytegning i de nye produkter Topdanmark forventer samme udvikling

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked Topdanmark Risikosegmentering og det danske privatmarked Agenda Markedspladsen Konkurrenceforhold Økonomiske nøgletal Tendenser på privatmarkedet Styring af risici Lønsomhed på produktniveau Mikrotarifering

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Aktuarstudiet 2009 Agenda Hvem er vi Hvad er formålet Hvad er pensum Hvad forventes til eksamen Undervisningsplan 2 Hvem er vi Generelt om regnskab og bogføring

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere