LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark"

Transkript

1 LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

2 Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring Betydning af recession Investering Forventninger til fremtiden Kan man tjene penge på skadeforsikring? LD Markets 12. januar

3 Markedsandele Markedsandele i skadeforsikring 2007 Markedsandele i livsforsikring 2007 GF Forsikring; 2,7% Nykredit; 2,9% Øvrige; 18,4% Fair; 0,8% Tryg; 20,7% Pension- Danmark; 11,4% Industriens Pension; 6,9% Øvrige; 8,1% PFA; 20,9% Lærerstanden; 3,3% Alka; 3,5% if; 5,0% Alm. Brand; 10,0% Codan; 13,9% Topdanmark; 18,7% Topdanmark; 4,3% Pen-Sam; 4,4% SEB Pension; 4,9% Sampension; 7,8% Nordea; 11,6% Danica; 19,9% LD Markets 12. januar

4 Fokuseret strategi Dansk aktør Risikosegmentering Omkostningsprocent Multidistribution/afsætningskraft Lav volatilitet i indtjeningen Mere eksponeret til privatmarkedet Mindre eksponeret til industrimarkedet Høj genforsikringsdækning Kalkulerede forsikringsmæssige risici Relativt begrænset top-line vækst i skade - større i liv Højt cash flow Stort tilbagekøbsprogram Ingen vedtægtsmæssige restriktioner LD Markets 12. januar

5 Resultatudvikling før skat Q1-Q Q1-Q Mio. kr Resultat Q1-Q Større afløbsgevinster Lavere aktiekursgevinster Nedskrivning på CDO s m.v. Udvidelse af kreditspænd m.v Effekt af præmienedsættelser -126 Liv 119 Øvrige forhold -71 Resultat Q1-Q LD Markets 12. januar

6 Udvikling i erstatningsprocent Q1-Q Q1-Q Pct. 1,9 1,5 67,3-2,8-1,7-0,3 64,8-1,1 Q1 Q Effekt af præmienedsættelser Flere brandskader Større afløbsgevinster Vejrligskader Højere renteniveau Forbedret skadeforløb Q1 Q LD Markets 12. januar

7 Nøgletal - segmentopdelt Privat Erhverv Industri Koncern Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Præmievækst 0,6 3,4 0,6 1,6 Bruttoerstatningsprocent 67,3 67,9 69,0 62,5 61,4 58,1 67,3 64,8 Nettogenforsikringsprocent 0,9 1,2 3,4 3,2 18,8 10,7 3,6 2,9 Skadeforløb 68,2 69,1 72,4 65,7 80,2 68,8 70,9 67,7 Bruttoomkostningsprocent 15,3 15,6 13,4 13,3 13,4 13,5 14,3 14,4 Combined ratio 83,5 84,7 85,8 79,0 93,6 82,3 85,2 82,1 CR korrigeret for afløb 87,5 88,0 87,2 87,7 100,6 93,0 88,5 88,2 Effekt af præmienedsættelser -2,4 85,8 LD Markets 12. januar

8 Markedspladsen - Mediemæssigt fokus 2007 Fortsat pres på indtjeningen i forsikring LD Markets 12. januar

9 Markedspladsen - Mediemæssigt fokus 2008 Nu behov for prisforhøjelser fra flere selskaber LD Markets 12. januar

10 Økonomiske nøgletal - Sådan går det i Topdanmark Indtjening - Skade Væksten - Skade Salget Afgangen Væksten - Liv Omkostningsprocenten Indtjening Investering LD Markets 12. januar

11 Økonomiske nøgletal - Selskabssammenligninger Stigende CR for de fleste selskaber H1/Q H1/Q Q3 H Top Tryg Alm. Brand GF Alka Lærerstanden Købstæderne LD Markets 12. januar

12 Økonomiske nøgletal - Selskabssammenligninger Indtjeningsprofil H % 30 Teknisk resultat i % af præmie Investeringsresultat i % af præmie ,7 15,4 8,7 5,4 0,6 9,2 2,1-9, ,6-5,7-1,1-2,7-20,2-9,0-23, Top Tryg Alm. Brand Codan -43,0 GF Alka Lærerstanden Købstæderne LD Markets 12. januar

13 Økonomiske nøgletal - Selskabssammenligninger Udvikling i præmievækst - Skade 15 % H1/Q Q3 Top Tryg Alm. Brand H1-10 GF Alka Lærerstanden Købstæderne LD Markets 12. januar

14 Økonomiske nøgletal - Sådan påvirker en recession skadeforsikring (1/2) Privatmarkedet Bilparken Svindel Rejser Eksempler Det professionelle marked Konkurser Svindel Færre beskæftigede Reparationsområde Håndværkere Autoværksteder - timepris Materialer Væksten - % p.a. Indtjening - CR LD Markets 12. januar

15 Økonomiske nøgletal - Sådan påvirker en recession skadeforsikring (2/2) Eksempel med regnskabstal fra Topdanmark Udvikling i bruttopræmier i pct ,5 5,9 1,3 2,3 1,3 5,4 1,3 (1,9) 8,7 6,9 Skadeforløb ,9 76,2 80,1 71,2 76,2 76,2 79,9 87,3 75,8 78,8 1986: Påvirket af en stigning i motorskader og andre skader 30% præmiestigning på motor i årets løb 1989: Påvirket af hensættelsesgevinster fordi det var det sidste år med skattefri overførsel til sikkerhedsfond 1993: Påvirket af storme og problemer på arbejdsskade LD Markets 12. januar

16 Mikrotarifering Hvad er mikrotarifering? Forsikring byggede oprindeligt på et solidaritetsprincip - 100% solidaritet vil eksempelvis føre til samme pris for alle biler! Tarifering: - Modarbejdelse af solidaritetsprincippet ved at prissætte efter flere kriterier - Igangværende udvikling med brug af stadig flere kriterier vil fortsætte - Antal tariferingskriterier er nu blevet så stort og prissætningen så fintmasket, at priserne kun kan lægges på en computer det er udviklingen i dette forhold, der har skabt begrebet mikrotarifering LD Markets 12. januar

17 Mikrotarifering Sådan virker det! 1/ A B C D E F G H Selskab uden prisdifferentiering A B C D E F G H Risikopræmie Udgangspunkt for prissætning Selskab med prisdifferentiering LD Markets 12. januar

18 Mikrotarifering Sådan virker det! 2/ C D A B E F G H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til 60 billigere selskab 40 B E A C D F G H Selskab med segmentering LD Markets 12. januar

19 Mikrotarifering Sådan virker det! 3/6 180 Præmiestigning 180 Mindre omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H Selskab uden segmentering Selskab med segmentering LD Markets 12. januar

20 Mikrotarifering Sådan virker det! 4/ F G 20 0 A B B E E H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til 60 billigere selskab 40 A C C D D F G H Selskab med segmentering LD Markets 12. januar

21 Mikrotarifering Sådan virker det! 5/ Får store problemer nye forhøjelser og færre kunder Ender med såvel større indtjening som større omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H F G Selskab uden segmentering Selskab med segmentering LD Markets 12. januar

22 Mikrotarifering Sådan virker det! 6/6 Opsummering: - Kunderne spekulerer imod solidariteten og flytter derhen, hvor de kan få den billigste forsikring Kunderne bliver vindere! - Det selskab, der differentierer priserne meget, tiltrækker kunder med lav risiko og vil dermed ikke være attraktivt for kunder med høj risiko. På kort sigt betyder det en nedgang i omsætningen, der senere kompenseres af, at konkurrenterne må hæve deres priser for at få samme indtjening. Når markedet forhøjer, får selskabet mulighed for igen at øge væksten, uden at det går ud over indtjeningen pr. kunde - Det selskab, der ikke differentierer sine priser så meget, tiltrækker kunder med høj risiko uden at tage merpræmie. For at få samme indtjening må alle kunder have en prisforhøjelse, hvilket giver kundeafgang LD Markets 12. januar

23 Skadefrekvens for personbiler Total 2006 Total 2007 Total januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december LD Markets 12. januar

24 Udsigter for skadeforsikring 2009 Effekt af præmienedsættelser 200 mio. kr. ~ godt 2 p.p. Forventer præmievækst på omkring 2,5 pct. Forventer combined ratio på 89 Inkl. normaliseret stormudgifter på 150 mio. kr. Inkl. buffer på 1 p.p. Ekskl. evt. afløbsgevinster Udsigt til en opblødning af konkurrencesituationen på privatmarkedet LD Markets 12. januar

25 Investeringsafkast for Topdanmark koncernen ekskl. livsforsikring Beholdning 30. sep. Afkast 3. kvartal Afkast kvt. mia. kr. mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0, , ,7 Udenlandske aktier 0, , ,3 Stats- og realkreditobligationer 7, ,1 25 0,8 Kreditobligationer 1, , ,5 CDO's 1, , ,3 Ejendomme 0,9 11 1,2 31 3,5 Aktiver vedr. SUL 1,3-9 -0, ,8 Andre aktiver 3,6 14 0,4 77 2,7 Rentebær. gæld -1, , ,4 I alt 14, , ,5 LD Markets 12. januar

26 CDO s - Afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Liv Mio. kr. 3. kvt kvt. 3. kvt kvt. Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 30. september AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt LD Markets 12. januar

27 Urealiserede nedskrivninger af CDO's uden subprime-eksponering samt overførsler til skyggekonto Mio. kr. Nedskrivninger CDO's i Aktionærernes andel i Liv 45 Nedskrivninger CDO's i Q1-Q Aktionærernes andel i Liv 95 Overført til skyggekonto i Overført til skyggekonto Q1-Q LD Markets 12. januar

28 Resultatprognose for 2008 Året Prognose Prognose Mio. kr efter H1 efter Q3 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Forudsætningerne i prognosen for 2008 er baseret på kurserne 21. november 2008 LD Markets 12. januar

29 Resultatprognose for 2009 Mio. kr. Scenarie 1 Prognose Scenarie 2 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast m.m Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Scenarie 1 Afkast på -15 pct. p.a. af aktieporteføljen CDO-porteføljen rated lavere end AA nedskrives til 0 kr. pr. 30. juni 2009, og renter bortfalder herefter Scenarie 2 Afkast på 15 pct. af aktieporteføljen Ingen kurstab på CDO s Forudsætningerne i prognosen for 2009 er baseret på kurserne 21. november 2008 LD Markets 12. januar

30 Tilbagekøbsprogrammet for 2008 er indstillet Tilbagekøbet for 2008 er sænket til 0 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der i 2008 tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 366 mio. kr. Tilbagekøbsprogrammet for 2008 er således overskredet med 366 mio. kr. Det er hensigten at reducere det normaliserede tilbagekøbsprogram for 2009 på skønsmæssigt 1 mia. kr. med 366 mio. kr. Er herefter på omkring 650 mio. kr. Siden 1998 har Topdanmark tilbagekøbt 59 pct. af de udestående aktier Gennemsnitskurs: 324 LD Markets 12. januar

31 Intet behov for kapitaludvidelse Alle skade- og livsforsikringsselskaber i grønt lys 750 mio. kr. i committed lines Konservativt reserveringsprincip LD Markets 12. januar

32 Kan der tjenes penge på skadeforsikring? Forudsætninger: Egenkapital 33 pct. af præmieindtægterne Combined ratio 89 Renteindtægt på hensættelser (inkl. diskonteringseffekt) svarende til 3,0 pct. af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 pct. Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 3,0 103,0 Udgifter 89,0 14,0 ~ ROE = 42,0 pct. Afkast af egenkapitalen: 5,0 pct. ROE (egenkapitalforrentning) før skat 47,0 pct. LD Markets 12. januar

33 Christian Sagild ny administrerende direktør Som annonceret i 2005 med sin tiltrædelse som CEO går Poul Almlund på pension ved udgangen af maj 2009 Christian Sagild er udnævnt som ny CEO pr. 1. juni 2009 Som nyt medlem af direktionen og ny CFO er pr. 1. juni 2009 udnævnt Lars Thykier LD Markets 12. januar

34 - en kilde til opdateret information om Topdanmark LD Markets 12. januar

35 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten Q1-Q LD Markets 12. januar

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere