Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007"

Transkript

1 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund

2 Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark Topdanmarks største risikofaktorer og udfordringer Konklusion 2

3 Operationelle mål Overskudgrad i skadeforsikring 12 pct. på 2-3 års sigt (svarende til en CR på godt 89 med det nuværende renteniveau) 10 pct. på lidt længere sigt (svarende til en CR på godt 91 med det nuværende renteniveau) En vækst i bruttopræmieindtægten på 5 pct. om året i skadeforsikring En vækst på løbende præmier på 10 pct. om året i livsforsikring Fortsat faldende omkostningsprocent i såvel skade- som livsforsikring 3

4 Topdanmark-aktiens profil Klart fokuseret strategi Dansk aktør En forsikringsaktie - ikke en investeringsforening Kalkulerede forsikringsmæssige risici Relativt begrænset top-line vækst i skade - større i liv Højt cash flow Stort tilbagekøbsprogram Ingen vedtægtsmæssige restriktioner 4

5 Den gode cirkel Øget indtjeningsgrundlag Større konverteringsrate Lavere omkostningsprocent Øget mersalg Færre skadeudgifter Mindre afgang Prismæssig mere konkurrencedygtig Bedre omdømme 5

6 Værdiskabelse i Topdanmark Markedsværdi = Nutidsværdi af betalingsstrøm + Nutidsværdi af betalingsstrøm for de næste 5 år efter 5 år (terminalværdi) 100% Analytikernes forventninger 75% Terminalværdi Betalingsstrøm diskonteret med afkastkrav (risikofri rente + risikopræmie) 6

7 Afkast - risiko Mange investorer og virksomheder fokuserer på afkastdelen (cash flow) Færre fokuserer på risikodelen (tilbagediskonteringsfaktoren) Reduceres tilbagediskonteringsfaktoren (investorernes afkastkrav) f.eks. fra 10 til 9 pct., øges markedsværdien med 10 pct. 7

8 Topdanmarks værdiskabelsesmodel Grundlaget for styringen af alle Topdanmarks aktiviteter er værdiskabelsesmodellen Forretningsmuligheder Investor Relations Aktiekurs Corporate Governance Cash flow Tilbagediskonteringsfaktor Risikoforhold Kapitalstruktur Ideen er at øge selskabets cash flow, samtidig med at den tilbagediskonteringsfaktor, som aktiemarkedet benytter til at tilbagediskontere det fremtidige cash flow til nutidsværdi, søges nedbragt Aflønningsstruktur Risikostyringen er en vigtig del af denne proces 8

9 Reduktion af risikoniveauet (1/2) Investeringen i Eureko/EurAPCo nedbragt fra 675 mio. kr. til 0 Investeringen i Danske Bank nedbragt fra 1,5 mia. kr. til en almindelig porteføljeinvestering Genforsikringsdækningen vedr. storm forøget fra 1,1 til 5,1 mia. kr. Renterisikoen af ydelsesgarantier i livsforsikring er blevet afdækket Livsforsikringsaktiviteterne opdelt i to selskaber for at sikre afdækningens effektivitet 9

10 Reduktion af risikoniveauet (2/2) Væksten er koncentreret omkring privatmarkedet og SME - begge område med lav resultatmæssig volatilitet Marineforretningen afviklet - et område med høj resultatmæssig volatilitet Afdækning af størstedelen af inflationsrisikoen på arbejdsskade- og syge-/ulykkesforsikringsområdet Indførelse af mikrotarifering 10

11 Hvilke finansielle valuedrivere har størst betydning for aktiekursen? Ændring i forhold til konsensus 1 pp højere præmievækst: 192 kp 1 pp lavere CR: 74 kp 1 pp lavere diskonteringsfaktor: 204 kp 11

12 Topdanmarks største risikofaktorer og udfordringer Storm Terror Øget priskonkurrence Fastholde den gode cirkel Mangel på kvalificeret arbejdskraft Stigende renteniveau? Solvency II? 12

13 Storm Orkanen i 1999 medførte i nutidskroner erstatningsudgifter på 3,2 mio. kr. Siden er præmieindtægten vokset Men med den nuværende forsikringsportefølje og omregnet til nutidspriser ville erstatningsniveauet være nedbragt til 2,5 mio. kr. Med en genforsikringsdækning på 5,1 mia. kr. kan Topdanmark således absorbere en dobbelt så omfattende storm som i

14 Terror Forsikringsbranchen arbejder sammen med regeringen på at finde en løsning, der nedbringer risikoniveauet for selskaberne ved en voldsom terrorhandling 14

15 Øget priskonkurrence (1/3) Oplever primært øget priskonkurrence på industrimarkedet og markedet for industrialiserede landbrug Men også stigende priskonkurrence på privatmarkedet Det danske forsikringsmarked er dog fortsat relativt disciplineret Selskaber med en markedsandel på 70 pct. er børsnoterede 15

16 Øget priskonkurrence (2/3) Det er ingen kunst at vokse kortsigtet i forsikring - kan blot: Give store rabatter Tegne dårlige risici ind i bøgerne Kunsten er at vokse profitabelt på den lange bane Vigtigt af holde sig til tarifpriserne Ellers stor risiko for prismæssig jo-jo-politik 16

17 Sammenligning af præmievækst (dansk forsikring) 12 10,9 10 8,6 8 6, ,7 4,0 2,8 3,7 2,6 4,1 5,5 5,2 4,9 2 0,7 1, , Q

18 Eksempel på udvanding af skadeprocent ved rabatgivning Forudsætning: Bestand med 10 pc. afgang og 15 pct. nytegning Der ydes store rabatter År 0 År 1 År 2 År 3 Præmie Skadeprocent Præmie Skadeprocent Præmie Skadeprocent Præmie Skadeprocent Bestand Nye Ny bestand Præmievækst Stigning skadeprocent 5-6 pct. p.a. 6-7 pct. p.a. 18

19 Sammenligning af combined ratio (dansk forsikring) ,8 94,8 92,4 90,9 86,0 86,9 104,7 96,6 93,490,7 86,8 87,3 108, ,6 72,8 106,4 97,7 91,3 91,3 88,1 93, ) 1) 1) 2) 1) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostnings- og erstatningsprocenten 2) Ekskl. diskontering af erstatningshensættelser Q ) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil CR være 0,6 procentpoint lavere 19

20 Øget priskonkurrence (3/3) Afgørende for konkurrencedygtighed på længere sigt er: Segmentering Distributionskraft Omkostningsprocenten 20

21 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 1/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 1/ A B C D E F G H Selskab uden prisdifferentiering A B C D E F G H Risikopræmie Udgangspunkt for prissætning Selskab med prisdifferentiering 21

22 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 2/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 2/ C D A B E F G H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til billigere selskab B E A C D F G H Selskab med segmentering 22

23 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 3/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 3/6 180 Præmiestigning 180 Mindre omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H Selskab uden segmentering Selskab med segmentering 23

24 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 4/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 4/ F G 20 0 A B B E E H Selskab uden segmentering 80 Kunder flytter til billigere selskab 60 A C C D D F G H Selskab med segmentering 24

25 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 5/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 5/ Får store problemer nye forhøjelser og færre kunder Ender med såvel større indtjening som større omsætning A B B E E F G H A C C D D F G H F G Selskab uden segmentering Selskab med segmentering 25

26 Segmentering Mikrotarifering - Sådan virker det! 6/6 Mikrotarifering - Sådan virker det! 6/6 Opsummering: Kunderne flytter derhen, hvor de kan få den billigste forsikring - kunderne bliver vindere! Det selskab, der differentierer priserne meget, tiltrækker kunder med lav risiko og vil samtidig ikke være attraktivt for kunder med høj risiko. På kort sigt betyder det en nedgang i omsætningen, der senere kompenseres af, at konkurrenterne må hæve deres priser for at få samme indtjening. Når konkurrenten forhøjer, får selskabet mulighed for igen at øge væksten, uden at det går ud over indtjeningen pr. kunde Det selskab, der ikke differentierer sine priser, tiltrækker kunder med høj risiko uden at tage merpræmie. For at få samme indtjening må alle kunder have en prisforhøjelse - og dermed kundeafgang 26

27 Segmentering Ny bilforsikring - billigere og bedre Forbedringer Ændrede tarifområder Fladere bonusstige Mindre hop mellem bilgrupperne Aldersrabat til kunder over 50 år Kilometertarif Risikobaserede forbedringer Risikobaserede justeringer Priser 3 ud af 4 kunder med bilforsikring i Topdanmark, vil opleve billigere bilforsikringer Meget konkurrencedygtigt produkt - navnlig for personbiler, der kører få kilometer om året Omtegning af eksisterende kunder Løbende omtegning i 2007 Gennemsnitligt vil prisreduktionen være på 10% ~ godt 200 mio. kr. 27

28 Segmentering Eksempel: Indførelse af kilometertarif Relativt fintmasket km-intervaller antal biler Antal biler fordelt på kørte km Kørte km km km km km km over km Prishop på 8 pct. mellem de enkelte intervaller 28

29 over Segmentering Høj sammenhæng mellem skadefrekvens og kilometerforbrug 400 Skadefrekvens Km

30 Distributionskraft Topdanmark går ind for multidistribution Salg gennem egne og eksterne salgskanaler Eksempler på eksterne salgskanaler: Danske Bank Bilforhandlere DLG home Danica 30

31 24 Omkostningsprocent Udvikling i Topdanmarks omkostningsprocent Topdanmark har den laveste omkostningsprocent blandt de større danske skadeforsikringsselskaber ,8 21, ,6 20,4 19, ,3 17, ,8 15, ,6 14,8 14,6 14,7 14,6 14,8 14,7 19,6 16,3 16,6 16,1 16,0 20,9 19,6 19,1 19,1 20,5 20, , * 1998 * 2000 * 2002 * E 10 2) 1) 1) 1997 * 1999 * 2001 * 2003 * 2005 Q *Reduceret med den estimerede effekt af IFRS Q ) Husleje fra ejede domicilejendomme er ikke indregnet i omkostningsprocenten 2) Fraregnes husleje fra ejede domicilejendomme vil omk. pct. være 0,4 procentpoint lavere. 31

32 Fastholde den gode cirkel - ellers så: Øget indtjeningsgrundlag Større konverteringsrate Lavere omkostningsprocent Øget mersalg Færre skadeudgifter Mindre afgang Prismæssig mere konkurrencedygtig Bedre omdømme 32

33 Mangel på kvalificeret arbejdskraft (1/2) Udfordringer Øget personaleomsætning Påvirker omkostnings- og erstatningsprocent Løninflation kan påvirke både omkostnings- og erstatningsprocent Risiko for lønglidning på grund af øget arbejdspres Mangel på udbud af bl.a. håndværkere kan påvirke skadeinflationen 33

34 Mangel på kvalificeret arbejdskraft (2/2) Øget personaleomsætning Styrket indsats på HR-området Især lederudvikling Høj medarbejdertilfredshed i Topdanmark Blandt landets højeste Løninflation Har indgået lønaftale med en stigning på 3,5 pct. Mere individuel tilgang til løndannelse Men vanskeligt at påvirke direkte på sigt Dog konkurrenceneutralt Skadeinflation Skal kunne udnytte stordriftsfordele i form af bl.a. indkøbspower endnu bedre 34

35 Stigende rente? Effekt af en stigning af rentekurven med 1 pp Umiddelbar effekt Første års effekt Efter Mio. kr. skat Kursreg. af investeringsaktiver -369 Kursreg. af erstatningshensættelser 286 Engangseffekt af rentestigning -83 Mio. kr. Efter skat Merafkast af rentebærende fordringer 26 1,1 pct. point fald i erstatningsprocent 74 1 års effekt af rentestigning 100 Engangseffekt af rentestigning -83 Resultateffekt i alt 17 Renteeksponeringen er baseret på kurserne 14. maj

36 Betydning af Solvency II Kapitalkravet bliver risikobaseret Topdanmarks nuværende kapitalniveau vurderes for tilstrækkeligt Navnlig de mindre og mellemstore skadeforsikringsselskaber kan få problemer med at opfylde kapitalkravene under Solvency II Kan få adfærdsmæssig betydning frem til indførelsen af Solvency II i

37 Konklusion Trods udfordringerne forventer Topdanmark fortsat at kunne nå de operationelle mål 37

38 - en kilde til opdateret information om Topdanmark 38

39 Disclaimer Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold i på Vær-diskabelse Værdi-skabelse via aktiemodel Risikoforhold. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten Q

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked

Topdanmark. Risikosegmentering og det danske privatmarked Topdanmark Risikosegmentering og det danske privatmarked Agenda Markedspladsen Konkurrenceforhold Økonomiske nøgletal Tendenser på privatmarkedet Styring af risici Lønsomhed på produktniveau Mikrotarifering

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter

Topdanmark Forsikring 72 Femårsoversigt 73 Resultatopgørelse 74 Balance 76 Noter Indhold Kort om Topdanmark 2 Kort om Topdanmark 3 Organisationsdiagram 4 1997 i sammendrag 5 Hovedtal og nøgletal 6 Direktionens og bestyrelsens beretning 9 Mål og strategier 12 Forventninger til fremtiden

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006

Kapitalmarkedsdag 2006. Mikrotarifering. v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen. Kapitalmarkedsdag 2006 Mikrotarifering v/ Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen Agenda 2 Hvad er mikrotarifering? Sådan virker det! Fastlæggelsen af risikopræmien - den svære del Tariferingskriterier - begrænsninger Eksempel med

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere