SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og enkle i deres åndelige jeg. Scientologi består af specifikke aksiomer, der forklarer tilværelsens underliggende årsager og principper, og observationer i et stort område inden for humaniora. Dette er et filosofisk materiale, der bogstaveligt talt angår hele livet. Denne udførlige samling af viden har resulteret i, at emnet har to anvendelsesmetoder: Først en teknologi hvormed en person kan forbedre sin åndelige bevidsthed og opnå den frihed, som søges inden for mange store filosofier; for det andet et stort antal grundprincipper, som folk bruger for at forbedre deres tilværelse. Med hensyn til den sidstnævnte anvendelsesmulighed tilbyder Scientologi intet mindre end praktiske metoder til at forbedre alle aspekter af ens liv det betyder, at der kan skabes nye måder at leve på. Det materiale, du skal til at læse, kommer fra sidstnævnte kategori. De data, som præsenteres her, er sammensat af uddrag fra L. Ron Hubbards skrevne materialer, og de udgør kun ét af de mange redskaber, man finder i Håndbog i Scientologi. Den håndbog er en omfattende vejledning, som giver adskillige af Scientologis anvendelsesmetoder, og med dem kan man forbedre mange andre områder af tilværelsen. I dette hæfte har redaktørerne suppleret uddragene med en kort introduktion, praktiske øvelser og eksempler på resultater med at bruge det. Din nærmeste Scientologi kirke eller mission tilbyder kurser, hvor du kan forøge din forståelse, og yderligere materiale, hvis du ønsker at udvide din viden. Der findes en oversigt over kirker og missioner på Der findes mange nye opdagelser om mennesket og tilværelsen, som er beskrevet i Scientologi; så det er muligt, at du støder på ukendte udtryk i dette hæfte. Der kommer en beskrivelse af dem, første gang de forekommer, og desuden står de i ordlisten bagest i hæftet. Scientologi er til for at blive brugt. Det er en praktisk filosofi, noget man gør. Du kan ændre tingenes tilstand ved at bruge disse data. Der findes utallige mennesker, der har ønsket at gøre noget ved de forhold, de ser omkring sig, og de har anvendt denne viden. De ved, at tilværelsen kan forbedres; og de ved, at Scientologi fungerer. Brug det, du læser på disse sider, til at hjælpe dig selv og andre, så vil du også finde ud af, at Scientologi fungerer. DEN INTERNATIONALE SCIENTOLOGI KIRKE

2 Der er mange mennesker, der ser ud som om, de går igennem livet på lykke og fromme. De søger idéer til at forklare, hvorfor det, de beskæftiger sig med, sommetider går godt og sommetider skidt, hvorfor de har succes og ind imellem ikke har. Det er ikke særligt betryggende at forsøge at gætte og have noget på fornemmelsen. Mangler man viden om, hvordan man ordentligt undersøger om de situationer, man kommer ud i, er gode eller dårlige, og hvordan man finder frem til de faktiske kendsgerninger, kan man føle sig kørt rundt i en manege af alle de oplysninger, man ikke kan gennemskue. Fyldestgørende undersøgelser hører faktisk til de sjældne. Mennesker har en tendens til at acceptere den første, den bedste forklaring, i sager, de ikke forstår, også selvom den er fyldt med fejlagtige oplysninger. Det kan være grunden til, at ingen har indøvet eller for den sags skyld udviklet en teknologi til virkelig at lave tilbundsgående undersøgelser. L. Ron Hubbard gjorde det faktisk et gennembrud inden for tænkning og logik, som førte til udviklingen af den første virkeligt effektive metode til at søge og konsekvent finde de virkelige årsager til tingenes tilstand. Ved man, hvordan man virkelig laver en undersøgelse, giver det én styrken til at kunne navigere gennem de spredte kendsgerninger og folks mange meninger, og nå frem til de reelle årsager bag succes eller fiasko, uanset hvor i tilværelsen. Kender man tingenes rette sammenhæng, er man også i stand til at afhjælpe og forbedre en situation enhver situation. Det er en uvurderlig teknologi for alle. 2

3 UNDERSØGELSER OG DERES BRUG Dag efter dag og uge efter uge, kan éns tilværelse byde på mange særdeles uønskede forhold. På en eller anden måde lykkes det én at klare sig igennem, overbevist om at der ikke er meget, man kan gøre, for at forbedre sin lod i livet. Måske er det projekt, man har tumlet med i månedsvis på arbejde, ikke blevet til det, man håbede på; produktiviteten i firmaet er faldet dramatisk i det sidste kvartal; eller det har taget meget længere at lave tilbygningen til huset, end man havde regnet med. Den slags situationer forekommer ofte for mange af os. Men sådan behøver det ikke være. Folk kunne have en lykkelig tilværelse og nå deres mål inden for ethvert område i livet deres egne, i familien, på arbejdet osv. Det man stræber efter og engang har visualiseret for sig selv, kan man opnå. Hvis man ikke når sådanne mål eller hvis éns situation er blevet ringere, så er der en gyldig grund til dette, og den kan findes. Der er et begreb folk ofte ikke er klar over og kender det der sker er faktisk forårsaget. Det sker ikke bare. Der findes grunde til enhver situation grunde som folk selv kan kontrollere. Fordi man ikke ved dette, støtter mennesker sig ofte til skæbne, overtro, spådomme eller astrologi for at tage bestik af skæbnen eller fremtiden. Mange håber bare forgæves, at intet andet vil gå galt, eller de narrer sig selv ved at tro, at livet sædvanligvis er en kamp. 3

4 F.eks. mangler en landmand, som et år har en meget dårlig høst, en troværdig forklaring på det. Han har ingen idé om, at han selv var årsag til denne tilstand. Undersøger man det nærmere, opdager man, at han om vinteren ikke havde opbevaret såsæden godt nok, og at den var blevet ødelagt af skimmel. Det var han ikke klar over, og han kommer så med alle mulige mærkelige grunde eller kalder det blot uheld. På en fabrik med lav produktion, kan ledelsen skifte medarbejderne ud og ansætte nye osv. i et forsøg på at øge produktiviteten, før virksomheden går ned. Men det hjælper ikke, når ledelsen ikke har de nødvendige færdigheder i til bunds at undersøge firmaets igangværende aktiviteter for at finde årsagen til situationen. Ved en inspektion kunne man finde ud af, at leverandørerne nægtede at levere råmaterialer, så længe firmaets bogholderi ikke betalte regningerne. Det kræver færdigheder i at lave undersøgelser evnen til at tænke logisk og nå til bunds i sagerne at gennemskue, håndtere og forbedre enhver af den slags situationer i livet. Laver man undersøgelser, kræver det, at man omhyggeligt opdager og sorterer kendsgerninger. Ved en undersøgelse søger man efter enkelthederne i noget og undersøger dem, i et forsøg på at finde kendsgerninger, især fordi man forsøger at finde en årsag. En ordentlig undersøgelse går helt ind til kernen af den tilstand, tingene er i. Man kunne f.eks. i en organisation observere, at produktionen er lav. Det er en ikke-optimal situation, som man bør dykke ned i og finde årsagen til. Undersøgelser kan også bruges i et individs personlige liv til at forbedre tilstande. Laver man en undersøgelse af de eksisterende tilstande, stiller man sig spørgsmålet, Hvad er det her, jeg ikke forstår? Du vil finde frem til to kendsgerninger, der ikke stemmer overens de er modstridende og uforståelige. Så forsøger man at finde fornuftige forklaringer på de to kendsgerninger ved at stille spørgsmål angående dem og får så endnu en detalje, man ikke forstår. Når man så forsøger at forstå den, vil man finde endnu en detalje, man ikke forstår. Et eller andet sted på sin vej, vil man finde årsagen til de omstændigheder, man undersøger. 4

5 I alle undersøgelser, man laver, bør man gå frem på den måde. Nogle gange skal man stille mange spørgsmål, nogle gange kun Hvad er det for en støj? for at blive ført til kilden. Her er et eksempel på en hurtig undersøgelse udført i en faresituation: En maskinmester har vagten i maskinrummet på sit skib. Han har en ganske normal opfattelsesevne, men er erfaren. Han observerer sit maskinrum og hører en hvislen, der ikke skulle være der noget der ikke passer ind i de forventede forhold i et maskinrum. Han afsøger området og ser intet unormalt bortset fra en lille hvid sky. Kombinerer syn med hørelse. Går nærmere og ser nærmere på det. Ser at ventilen er gået sig en tur. Lukker for damptilførslen. Kort sagt, (a) man opdager et dårligt fungerende område i en organisation eller hvad det nu er, man undersøger, og dernæst (b) finder noget man ikke forstår ved det, og dernæst (c) udspørger de enkelte, der har at gøre med det dårligt fungerende område, eller kigger området efter i sømmene for at få flere oplysninger. Følger man denne fremgangsmåde, indkredser man årsagen til problemet, som man nu kan gøre noget ved, så området igen fungerer ordentligt. I en organisation kan man nøjes med at anvende ovenstående tre trin igen og igen, og normalt vil det være tilstrækkeligt til at holde den flot kørende. Statistikker spiller en rolle i undersøgelser. En statistik viser en aktivitets, et områdes eller en organisations produktion sammenlignet med et tidligere tidspunkt. De afspejler om stedet lever op til formålet eller ej hvis statistikkerne går den rigtige vej, er det tættere at opnå, hvad der var hensigten. Når man foretager en undersøgelse, ser man efter statistikker, der går nedad. Det forstår man selvfølgelig ikke, så man udspørger de folk, der har med dem at gøre. I deres svar vil der være noget, der overhovedet ikke giver mening for den, der står for undersøgelsen f.eks., Vi kan ikke betale regningerne, fordi Jette lige har været på kursus. Som undersøger ser man kun efter noget, man ikke selv kan få til at stemme. Så man udspørger personen, der gav disse data og Jette. Før eller senere vil den virkelige grund dukke op. I takt med at man fortsætter ud ad sporet med det, man ikke forstår, vil der ske et af to. Enten er det en blindgyde, og den fører ikke videre, hvorpå man vender tilbage til undersøgelsens overordnede linie, eller også kommer der mere frem. Og kommer der mere frem til overfladen, vil man støde ind i yderligere ting, man ikke kan forstå. 5

6 Støder man på to kendsgerninger, der er i modstrid, stiller man yderligere spørgsmål om disse to kendsgerninger og støder på noget andet, man ikke forstår. Man fortsætter ad denne vej med ting, man ikke forstår, indtil man løber ind i den virkelige årsag. KENDS- GERNING MODSTRID SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår KENDS- GERNING SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår SPØRGSMÅL VIRKELIG ÅRSAG 6

7 Idéen i denne procedure er at finde en løs ende, der stikker ud et eller andet sted, som man ikke kan forstå og, ved at stille spørgsmål, trække i den. En kattekilling viser sig. Træk i snoren ved at stille flere spørgsmål. En lille gorilla dukker op. Træk lidt mere. En tiger dukker op. Træk igen og ups! Du står med en General Sherman tank! Der er ingen fornuft i at være doven eller dum. På bunden vil man finde den virkelige årsag til, at der foregår for lidt et sted i organisationen eller også en kontinuerlig irritation og ophidselse. Når du har din General Sherman tank kan du tage affære. Der er altid en grund til en dårlig statistik. Stil spørgsmål til dem, der er involveret, indtil du har den virkelige grund. Det vil aldrig være Agnete er ikke så kvik. Det er mere sandsynligt, at Agnete blev ansat i bogholderiet, men ved intet om bogføring. Eller økonomichefen er aldrig på arbejde. Den virkelige forklaring på en lav statistik, er altid noget meget let forståeligt. Hvis du stiller nok spørgsmål, vil du få den virkelige forklaring, og kan handle. Denne undersøgelsesteknik er, selv om den er elementær, yderst effektiv. Den kan benyttes, om man står over for enkle eller komplekse situationer til at komme til bunds i dem, og derfor sætte én i stand til at løse dem og forbedre tilstande i livet. Evnen til at lave undersøgelser kommer med øvelsen. Den kan skærpes og gøres mere effektiv, så man bliver i stand til øjeblikkeligt at spotte noget, man ikke forstår. Denne evne er ikke medfødt hos folk, men kan let tilegnes. For at foretage undersøgelser endnu hurtigere og mere effektivt, bør man være i stand til at forstå og anvende logiske principper et emne, der indtil nu ikke bare er blevet misforstået, men også er blevet gjort unødvendigt komplekst. 7

8 LOGIK Emnet logik er blevet diskuteret i mindst tretusind år, uden noget virkelig gennembrud af betydning for dem, der arbejder med data. LOGIK betyder emnet om fornuftsslutninger. Førhen har nogen søgt at kalde det en videnskab, men det kan afvises som noget, nogen foregiver og blæser det op til. Hvis sådan en videnskab fandtes, ville mennesket være i stand til at tænke, og det kan det ikke. Udtrykket i sig selv er aldeles afskrækkende. Hvis du læste en bog om emnet logik, ville du ende som vanvittig i forsøget på at gennemskue det, for slet ikke at tale om at lære, hvordan man tænker. Dog er logik, eller evnen til at tænke, vital for en organisator eller administrator. Hvis han ikke kan tænke klart, vil han ikke være i stand til at nå frem til de konklusioner, der er afgørende for at træffe korrekte beslutninger. Mange offentlige kontorer, regeringer, samfund og grupper udnytter denne mangel på logik og har gjort det i mange år. En befolkning, der er ude af stand til at tænke eller drage fornuftsslutninger, kan nemt manipuleres med løgn og nederdrægtighed. Derfor er logik ikke et fag, man har taget til sig, snarere tværtimod. Selv Vestens skoler har forsøgt at overbevise de studerende om, at de skal studere geometri, da det er måden, de tænker på. Og selvfølgelig er det ikke det. Administratoren, direktøren, håndværkeren og kontorassistenten har alle i udpræget grad brug for logik. Hvis de ikke kan træffe fornuftsslutninger, laver 8

9 de dyre og tidskrævende fejl og kan sende hele organisationen ud i kaos og glemsel. Det, de arbejder med, er data og situationer. Medmindre de kan observere og tænke sig vej igennem, vil de nå til fejlagtige konklusioner og tage forkerte initiativer. Det moderne menneske tror, at matematik kan gøre det ud for logik, og de fleste situationer ryger helt ud af kurs på grund af denne rørende og fejlagtige overbevisning. Menneskelige problemers kompleksitet og det umådelige antal af involverede faktorer gør matematik fuldstændig utilstrækkelig. Computere er i bedste fald kun krykker for sindet. Alligevel har vore dages forkromede civilisation en barnagtig tillid til dem. Om de har nogen værdi eller ej, afhænger af, hvem der stiller spørgsmålene, og hvem der læser computerens svar. Og selv da er deres svar ofte det rene idioti. Computere kan ikke tænke, for reglerne for levende logik er ikke fuldstændig kendt af mennesket og computerkonstruktører. Én forkert oplysning, lagt ind i en computer, giver én et fuldstændigt forkert svar. Hvis folk i ledelse og produktion ikke ved noget om logik, kan organisationen komme ud af kurs og kræve en gedigen mængde genialitet for at holde sammen på den og holde den kørende. Hele civilisationer forsvinder på grund af manglende logik hos deres regenter, ledere og folk. Så det er absolut et vigtigt emne. 9

10 Logikkens døråbner Scientologi indeholder en metode til at åbne døren til logik. Det er et gennembrud, som ikke er nogen helt lille gevinst. Hvis man herved kan reducere et drabeligt og næsten umuligt emne til noget enkelt, så vil korrekte løsninger på situationer kunne forekomme langt hyppigere, og en organisation eller en civilisation kunne blive langt mere effektiv. Gennembruddet er enkelt: VED AT FASTSLÅ MÅDERNE NOGET BLIVER ULOGISK PÅ, KAN MAN EFTERFØLGENDE FASTSLÅ, HVAD DER ER LOGISK. Med andre ord, hvis man har forståelsen af, hvad der gør ting ulogiske eller irrationelle (eller skøre, om man vil), vil det være muligt at forstå, hvad der gør ting logiske. Ulogiskheder Der er bestemte måder, noget kan blive ulogisk på, f.eks. formidling af information eller en situation. Det er de ting, der bevirker, at man har en forkert opfattelse af situationen. Hver af disse forskellig måder betegner et outpoint, hvilket er et datum, der fremstår som sandt, og som man finder ud af, faktisk er ulogisk. Hver af dem er beskrevet herunder. Udeladte data Et udeladt hvad som helst er et outpoint. Det kan være en udeladt person, terminal (en person, der kan sende, modtage eller videresende kommunikation), genstand, energi, rum, tid, form, rækkefølge eller endog en udeladt scene. Alt, der kan være udeladt, men som burde være der, er et outpoint. Det er klart det mest oversete outpoint, da det ikke er dér til direkte at tiltrække opmærksomhed. UDELADTE DATA Jens Jensen København 10

11 Ændret rækkefølge Alt hændelser, genstande eller størrelser der optræder i en forkert rækkefølge er et outpoint. Talrækken 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 er en ændret rækkefølge eller en forkert rækkefølge. At udføre trin to i en række af handlinger før trin 1 vil med sikkerhed bringe kludder i enhver rækkefølge af handlinger. Den grundlæggende outness er, hvis der ingen rækkefølge er overhovedet. (En outness er et forhold eller en tilstand af noget, der er urigtig, forkert eller mangler). Det fører til FIKSEREDE IDÉER. Det viser sig også i noget, man kalder disassociation en sindssygdom. Ting, der er forbundet med hinanden eller er lig hinanden, bliver ikke set på som hængende sammen. Den type mennesker springer også rundt emnemæssigt, uden at der er sammenhæng med en indlysende rækkefølge. Disassociation er det ekstreme tilfælde, hvor ting, der er forbundet med hinanden, ikke bliver opfattet som forbundne og ting, der ikke har nogen forbindelse, bliver opfattet som om, der er en forbindelse. Rækkefølge betyder lineær (langs en linie) rejse gennem enten rum eller tid eller begge dele. En rækkefølge, der burde være på den måde, og ikke er det, er et outpoint. En rækkefølge, der ikke er det, men anses for at være det, er et outpoint. En vognen-foran-hesten form for rækkefølge er et outpoint. ÆNDRET RÆKKEFØLGE 11

12 Den sværeste opgave somme tider, er at skulle påvise en for fremtiden uundgåelig rækkefølge, som en anden ikke kan se. Det er hvad man kalder konsekvens: Hvis du saver det ben af, som du står på, vil du naturligvis falde. Politiet forsøger at gøre det forståeligt, og ofte for folk, der ikke har nogen idé om rækkefølger overhovedet. Så truslen om straf virker godt over for borgere, der opfører sig pænt, men overhovedet ikke over for kriminelle, eftersom de ofte er kriminelle, fordi de ikke kan tænke i rækkefølger de er simpelthen fastlåste. Hvis du begår mord, vil du blive hængt, er en angivet rækkefølge. En morder, der er opsat på hævn, kan ikke tænke i rækkefølger. Man er nødt til at tænke i rækkefølger for at kunne opnå korrekte rækkefølger. Derfor er det langt mere almindeligt, end man umiddelbart skulle tro, at se ændrede rækkefølger. Det er fordi folk, der ikke kan tænke i rækkefølger, ikke evner at se ændrede rækkefølger i deres egne handlinger eller områder. Visualisering af rækkefølger og øvelser i at flytte sin opmærksomhed kan rydde op i det og genskabe det som en evne. En skribent opdagede for nyligt, at biograffilm og tv fastholdt opmærksomheden og ikke lod den flytte på sig. Man kan heraf slutte, at hvor børn er opdraget med TV, vil man sandsynligvis have folk med en tendens til ændrede rækkefølger eller ingen rækkefølge overhovedet. Udeladt tid Tid, der burde være angivet og ikke er det, er et outpoint i form af udeladt tid. Det er en særlig form for udeladte data. Udeladt tid har en særlig grum effekt, der fører til den rene sindssyge. UDELADT TID Det ville glæde Lars og Hanne Bernstein at se Dem til deres datter Kirstens bryllup med Richard Ottesen i Søllerød Kirke 12

13 En nyhedsbulletin fra 1814 og en fra 1922 oplæst lige efter hinanden, uden at tiden angives, frembringer vanvid, der ellers ville være uopdaget. En opsummering af en situation, der omfatter hændelser fordelt over et halvt år, uden at dette bliver nævnt, kan fremprovokere en reaktion, der ikke står i forhold til den aktuelle scene. Hos gale er nutiden den udeladte tid, hvilket efterlader dem i den plagede fortid. Bare det at sige til en gruppe gale: Kom i nutid, ville frembringe nogle mirakuløse helbredelser. Det, at finde tidspunktet for en smerte eller pine, vil ofte få den til at forsvinde. Tidsaberrationer (ulogiskheder) er så stærke, at udeladt tid fuldt ud kvalificerer som et outpoint. Usandhed Når du hører to kendsgerninger, der er i modstrid med hinanden, så er den ene en usandhed eller begge er. Propaganda og lignende aktiviteter specialiserer sig i usandheder og fremprovokerer stor forvirring. Med vilje eller utilsigtet en usandhed er et outpoint. Det kunne være en fejltagelse eller en beregnende eller selvforsvarende usandhed, men det er stadig et outpoint. Hvad som helst, der er falskt, udgør et outpoint af denne type. En falsk væremåde, terminal, handling, hensigt hvad som helst, der udgiver sig for at være noget, som det ikke er, er en usandhed og et outpoint. Fiktion, der ikke hævder at være noget som helst andet, er naturligvis ikke en usandhed. Jumbo USANDHED Burger 13

14 Så en usandhed betyder: anderledes end det fremgår eller anderledes end det fremstilles. Man behøver ikke besvære sig med at definere filosofisk sandhed eller virkelighed for at kunne se, at noget, der er udformet som eller udgivet for at være én ting, men faktisk er noget andet, er et outpoint. Ændret vigtighed En vigtighed, der ændres fra sin faktiske relative vigtighed større eller mindre er et outpoint. Noget kan blive tillagt større vigtighed, end det har. Noget kan blive tillagt mindre vigtighed, end det har. ÆNDRET VIGTIGHED En række forhold af forskellig vigtighed kan blive tillagt den samme vigtighed. Dette er alt sammen outpoints, tre udgaver af den samme ting. Alle vigtigheder er relative i forhold til de faktiske forhold. Forkert mål Et misforstået mål, hvor man tror, man er eller burde være på vej mod A, og opdager, at man er eller burde være på vej mod B, er et outpoint. Dette er sædvanligvis misforstået identitet. Det er også misforstået formål eller mål. Hvis vi fjerner X, bliver alt meget bedre ender ofte med den opdagelse, at det skulle havde været Y. 14

15 FORKERT MÅL At slå kongen ihjel for at blive fri for brandbeskatningen efterlader skatteopkræveren i live til det næste regime. Uretfærdighed er sædvanligvis et outpoint i form af forkert mål. Arrestér brugerne af stoffer, og beløn medicinalfirmaet, som fremstiller stoffer, kunne være et eksempel. Militær taktik og strategi er næsten altid et forsøg på at lokke fjenden til at vælge et forkert mål. De fleste tilfælde af spontant opstået antipati eller had i menneskelige forhold grunder sig i fejlagtige associationer, hvor Peter bliver Jens. En stor del aberration er baseret på forkert mål, forkerte kilder, forkerte årsager. At fortælle en patient, at han har mavesår, når det ikke er tilfældet, får patienten til at hænge på et outpoint, som hæmmer helbredelsen. Den energi, der anvendes på forkerte mål, kunne oplyse verden i et årtusinde. Forkert kilde Forkert kilde er modstykket til forkert mål. Oplysninger, man får fra forkert kilde, ordrer, man modtager fra forkert kilde, gaver eller materiel (forsyninger) modtaget fra forkert kilde, ender måske alt sammen i forvirring og muligvis vanskeligheder. 15

16 FORKERT KILDE BYENS FRISØR Jeg kan skaffe dig et godt tilbud på denne livsforsikrings-police... At modtage noget fra en forkert kilde uden at vide det, kan i så høj grad skabe forlegenhed og forvirring, at det hos efterretningstjenester er et yndlingstrick. Afdeling D i Østtyskland afdelingen for misinformation havde meget kringlede metoder til at plante falske informationer og sløre deres kilde. Teknologi kan komme fra forkert kilde. Skolen for psykologi og psykiatri på Leipzig Universitet banede f.eks. vejen for dødslejre i Hitlers Tyskland. Med deres brug af stoffer var det tilsyneladende muligt for disse mennesker at give verden Hitler som deres marionet. Det var disse ekstremister, der ved afslutningen af 2. Verdenskrig oprettede World Federation of Mental Health (Verdensføderationen for Psykisk Sundhed). De optog American Psychiatric Association (Den Amerikanske Psykiatriforening) og American Medical Association (Den Amerikanske Lægeforening) som medlemmer og grundlagde Landsforeninger for psykisk sundhed verden over. De blev den amerikanske regerings eneste rådgivere omkring psykisk sundhed, uddannelse og velfærd. Det var dem, der stod bag udnævnelsen af alle sundhedsministre i hele den civiliserede verden. Det er en så forkert kilde, at det ødelægger mennesket, og har allerede tilintetgjort i snesevis af millioner. Ikke blot det at modtage data fra forkert kilde, men også bureaukratisme udløst heraf, kan derfor være tilstrækkelig aberreret til at medføre verdensomspændende vanvid. I mindre skala er den sædvanlige årsag til de fejl, en ledelse begår, at den modtager og handler ud fra oplysninger fra en, som er kendt for at være en dårlig personage (en korrupt eller værdiløs person). 16

17 Modstridende kendsgerninger Når der fremsættes to udtalelser om samme emne, som er i modstrid med hinanden, har vi modstridende kendsgerninger. Denne ulogiskhed kunne man karakterisere som en usandhed, da en af dem må være falsk. Men med undersøgelsesprocedurer, kan man ikke umiddelbart afgøre hvilken kendsgerning, der er forkert. Dermed bliver det et særligt outpoint. Virksomhedens indtjening var højere end normalt den måned og De havde ikke til medarbejdernes løn, fremsat inden for samme tidsperiode, fortæller os, at en af dem eller begge er usande. Vi ved måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de er modstridende og kan derfor sætte dem i bås som det. MODSTRIDENDE KENDSGERNINGER Amazonas er verdens længste flod Nilen er verdens længste flod I forhør er dette et så vigtigt punkt, at den, der giver to modstridende kendsgerninger, bliver udsat for yderligere efterforskning som den hovedmistænkte. Et eksempel kunne være, at en person siger: Jeg er schweizisk statsborger, hvor man har fundet et tysk pas i hans bagage. Når to kendsgerninger er i modstrid eller uforenelige, ved vi måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de ikke begge kan være sande. To uforenelige kendsgerninger fremkommet i den samme organisation, selv hvis de kommer fra to forskellige personer, tæller som et outpoint. 17

18 TILFØJET TID Tilføjet tid I dette outpoint møder vi det modsatte af udeladt tid. I tilføjet tid har vi det forhold, at noget tager længere tid end det under nogen omstændigheder burde, for at nævne det mest almindelige eksempel. På denne måde er det en version af modstridende data f.eks. noget, der tager tre uger at udføre, men man får at vide, at det tager seks måneder. Men man skal være opmærksom på tilføjet tid som et outpoint i sig selv, da der er en tendens til at være rimelig over for fænomenet og ikke se, at det i sig selv er et outpoint. I værste fald bliver tilføjet tid et meget alvorligt outpoint, når f.eks. to eller flere hændelser finder sted samtidigt og omfatter lad os sige den samme person, som ikke kan har oplevet dem begge. Man var nødt til at tilføje tid til det fysiske univers, for at dataene kan være sande. Som dette: Jeg tog af sted mod Saigon ved midnatstid den 21. april 1962 med skib fra San Francisco. Jeg overtog mine pligter i Saigon den 30. april Her bliver vi nødt til at tilføje tid til det fysiske univers, for at begge hændelser kunne finde sted, fordi det vil tage et skib to til tre uger at komme fra San Francisco til Saigon. Et bedre eksempel på tilføjet tid, som tillige er en sand hændelse, indtraf, da en checkliste over tiltag, det ville tage en måned at færdiggøre, blev sendt til en underordnet leder og den fulde effektuering kom retur med næste svarpost derfra. Hun havde kun haft checklisten i hånden én dag! Hun skulle have føjet 29 dage til det fysiske univers, hvis effektueringen skulle være sand. Det var også udeladt tid fra hendes side. 18

19 BORNHOLMS DEMOGRAFI TILFØJEDE UANVENDELIGE DATA UNDERSØGELSE AF FARLIGE KEMIKA- LIER PÅ SJÆLLAND VARER I SØNDERJYLLAND POSTTAKSTER TIL UDLANDET TESTRESULTATER AF GIFT PÅ SJÆLLAND Tilføjede uanvendelige data Helt åbenlyst tilføjede data udgør ikke nødvendigvis et outpoint. Måske drejer det sig blot om en person, der er grundig. Men når dataene på ingen måde er anvendelige i forhold til scenen eller situationen og er tilføjede, er det helt klart et outpoint. Ofte er tilføjede data medtaget for at dække over pligtforsømmelser eller for at skjule en virkelig situation. Det betyder helt sikkert, at personen tilslører noget. Sædvanligvis indeholder tilføjede data også outpoints af andre typer, som f.eks. forkert mål eller tilføjet tid. Man skal være meget opmærksom på, at man også forstår ordet, uanvendelig, når man anvender dette outpoint, og man skal forstå, at det kun er et outpoint, hvis dataene i sig selv ikke finder anvendelse på det emne, man beskæftiger sig med. Ukorrekt inkluderet datum Der findes et outpoint, ukorrekt inkluderet datum, der som outpoint er en pendant til udeladte data. Det forekommer oftest, når der i sindet mangler selve scenen, og det første, der er brug for til at kategorisere data (scenen), mangler. Et eksempel er, når en person lægger kameraer på lager uden at vide noget om kameratyper. I stedet for at sortere alle de fornødne dele til et bestemt 19

20 UKORREKT INKLUDERET DATUM kamera i en kasse, får man uafvendeligt linsehætterne til alle kameraerne rodet sammen i en kasse mærket linsehætter. For at samle eller bruge kameraet bruger man timer på at finde dele til det i kasser, der omhyggeligt er mærket kamerahuse, linser, trefødder osv. Når man mangler scenen for, hvordan et opstillet kamera ser ud og fungerer, får man en mere udbredt identificering af data, end i virkeligheden. Linsehætter er linsehætter. Trefødder er trefødder. Derfor opstår der et forkert sorteringssystem på grund af uvidenhed om scenen. En rejsende, der er ude af stand til at skelne den ene uniform fra en anden, løser det ved at identificere alle i uniform som dragere. Han prajer en arrogant politibetjent, som han stikker sin kuffert, og så tilbringer han sin ferie i fængsel. Mangler man scenen, medfører det, at man identificerer den ene ting for meget med en anden. En nyligt overflyttet løjtnant går lige forbi en fjendtlig spion, der er klædt som en af hans egne soldater. En erfaren sergent lige bag ham anholder spionen og sætter ham i fængsel, fordi han ikke bar sin baret, som vi gør i vores regiment!. Tiderne ændrer måden, man bedømmer data på. I 1920 var alle med et kamera i nærheden af en havn spion. I 1960 kunne en uden et kamera ikke være en turist og blev derfor overvåget! Så scenen i én kulturel periode er ikke scenen i en anden. 20

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED 1 NARCONON 2 Hvordan kan du få din kære, som du har mistet til stofeller alkoholmisbrug, tilbage? At miste en af sine kære til stofafhængighed er en af de værste ting, der kan ske. Den kan let ødelægge

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

... behandling indebærer først og fremmest ikke at tage en drink... American Medical Association

... behandling indebærer først og fremmest ikke at tage en drink... American Medical Association ... behandling indebærer først og fremmest ikke at tage en drink... American Medical Association Alcoholics Anonymous World Services, Inc., New York Denne litteratur er godkendt af A. A. General Service

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE 1 JULI 2009 GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPEN "STUDIER" Studierne set fra den enkelte Studierne er set fra den enkelte elev eller deltager at forstå som den halvdel af

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? STOF 4.2 04/12/04 19:19 Side 54 EN KLASSIKER Hvordan er det gået til? Introduktion til klassikeren. Af Michael Jourdan I TV-serien, Huset på Christianshavn, er der en episode 1, hvor beboerne samles hos

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere