SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og enkle i deres åndelige jeg. Scientologi består af specifikke aksiomer, der forklarer tilværelsens underliggende årsager og principper, og observationer i et stort område inden for humaniora. Dette er et filosofisk materiale, der bogstaveligt talt angår hele livet. Denne udførlige samling af viden har resulteret i, at emnet har to anvendelsesmetoder: Først en teknologi hvormed en person kan forbedre sin åndelige bevidsthed og opnå den frihed, som søges inden for mange store filosofier; for det andet et stort antal grundprincipper, som folk bruger for at forbedre deres tilværelse. Med hensyn til den sidstnævnte anvendelsesmulighed tilbyder Scientologi intet mindre end praktiske metoder til at forbedre alle aspekter af ens liv det betyder, at der kan skabes nye måder at leve på. Det materiale, du skal til at læse, kommer fra sidstnævnte kategori. De data, som præsenteres her, er sammensat af uddrag fra L. Ron Hubbards skrevne materialer, og de udgør kun ét af de mange redskaber, man finder i Håndbog i Scientologi. Den håndbog er en omfattende vejledning, som giver adskillige af Scientologis anvendelsesmetoder, og med dem kan man forbedre mange andre områder af tilværelsen. I dette hæfte har redaktørerne suppleret uddragene med en kort introduktion, praktiske øvelser og eksempler på resultater med at bruge det. Din nærmeste Scientologi kirke eller mission tilbyder kurser, hvor du kan forøge din forståelse, og yderligere materiale, hvis du ønsker at udvide din viden. Der findes en oversigt over kirker og missioner på Der findes mange nye opdagelser om mennesket og tilværelsen, som er beskrevet i Scientologi; så det er muligt, at du støder på ukendte udtryk i dette hæfte. Der kommer en beskrivelse af dem, første gang de forekommer, og desuden står de i ordlisten bagest i hæftet. Scientologi er til for at blive brugt. Det er en praktisk filosofi, noget man gør. Du kan ændre tingenes tilstand ved at bruge disse data. Der findes utallige mennesker, der har ønsket at gøre noget ved de forhold, de ser omkring sig, og de har anvendt denne viden. De ved, at tilværelsen kan forbedres; og de ved, at Scientologi fungerer. Brug det, du læser på disse sider, til at hjælpe dig selv og andre, så vil du også finde ud af, at Scientologi fungerer. DEN INTERNATIONALE SCIENTOLOGI KIRKE

2 Der er mange mennesker, der ser ud som om, de går igennem livet på lykke og fromme. De søger idéer til at forklare, hvorfor det, de beskæftiger sig med, sommetider går godt og sommetider skidt, hvorfor de har succes og ind imellem ikke har. Det er ikke særligt betryggende at forsøge at gætte og have noget på fornemmelsen. Mangler man viden om, hvordan man ordentligt undersøger om de situationer, man kommer ud i, er gode eller dårlige, og hvordan man finder frem til de faktiske kendsgerninger, kan man føle sig kørt rundt i en manege af alle de oplysninger, man ikke kan gennemskue. Fyldestgørende undersøgelser hører faktisk til de sjældne. Mennesker har en tendens til at acceptere den første, den bedste forklaring, i sager, de ikke forstår, også selvom den er fyldt med fejlagtige oplysninger. Det kan være grunden til, at ingen har indøvet eller for den sags skyld udviklet en teknologi til virkelig at lave tilbundsgående undersøgelser. L. Ron Hubbard gjorde det faktisk et gennembrud inden for tænkning og logik, som førte til udviklingen af den første virkeligt effektive metode til at søge og konsekvent finde de virkelige årsager til tingenes tilstand. Ved man, hvordan man virkelig laver en undersøgelse, giver det én styrken til at kunne navigere gennem de spredte kendsgerninger og folks mange meninger, og nå frem til de reelle årsager bag succes eller fiasko, uanset hvor i tilværelsen. Kender man tingenes rette sammenhæng, er man også i stand til at afhjælpe og forbedre en situation enhver situation. Det er en uvurderlig teknologi for alle. 2

3 UNDERSØGELSER OG DERES BRUG Dag efter dag og uge efter uge, kan éns tilværelse byde på mange særdeles uønskede forhold. På en eller anden måde lykkes det én at klare sig igennem, overbevist om at der ikke er meget, man kan gøre, for at forbedre sin lod i livet. Måske er det projekt, man har tumlet med i månedsvis på arbejde, ikke blevet til det, man håbede på; produktiviteten i firmaet er faldet dramatisk i det sidste kvartal; eller det har taget meget længere at lave tilbygningen til huset, end man havde regnet med. Den slags situationer forekommer ofte for mange af os. Men sådan behøver det ikke være. Folk kunne have en lykkelig tilværelse og nå deres mål inden for ethvert område i livet deres egne, i familien, på arbejdet osv. Det man stræber efter og engang har visualiseret for sig selv, kan man opnå. Hvis man ikke når sådanne mål eller hvis éns situation er blevet ringere, så er der en gyldig grund til dette, og den kan findes. Der er et begreb folk ofte ikke er klar over og kender det der sker er faktisk forårsaget. Det sker ikke bare. Der findes grunde til enhver situation grunde som folk selv kan kontrollere. Fordi man ikke ved dette, støtter mennesker sig ofte til skæbne, overtro, spådomme eller astrologi for at tage bestik af skæbnen eller fremtiden. Mange håber bare forgæves, at intet andet vil gå galt, eller de narrer sig selv ved at tro, at livet sædvanligvis er en kamp. 3

4 F.eks. mangler en landmand, som et år har en meget dårlig høst, en troværdig forklaring på det. Han har ingen idé om, at han selv var årsag til denne tilstand. Undersøger man det nærmere, opdager man, at han om vinteren ikke havde opbevaret såsæden godt nok, og at den var blevet ødelagt af skimmel. Det var han ikke klar over, og han kommer så med alle mulige mærkelige grunde eller kalder det blot uheld. På en fabrik med lav produktion, kan ledelsen skifte medarbejderne ud og ansætte nye osv. i et forsøg på at øge produktiviteten, før virksomheden går ned. Men det hjælper ikke, når ledelsen ikke har de nødvendige færdigheder i til bunds at undersøge firmaets igangværende aktiviteter for at finde årsagen til situationen. Ved en inspektion kunne man finde ud af, at leverandørerne nægtede at levere råmaterialer, så længe firmaets bogholderi ikke betalte regningerne. Det kræver færdigheder i at lave undersøgelser evnen til at tænke logisk og nå til bunds i sagerne at gennemskue, håndtere og forbedre enhver af den slags situationer i livet. Laver man undersøgelser, kræver det, at man omhyggeligt opdager og sorterer kendsgerninger. Ved en undersøgelse søger man efter enkelthederne i noget og undersøger dem, i et forsøg på at finde kendsgerninger, især fordi man forsøger at finde en årsag. En ordentlig undersøgelse går helt ind til kernen af den tilstand, tingene er i. Man kunne f.eks. i en organisation observere, at produktionen er lav. Det er en ikke-optimal situation, som man bør dykke ned i og finde årsagen til. Undersøgelser kan også bruges i et individs personlige liv til at forbedre tilstande. Laver man en undersøgelse af de eksisterende tilstande, stiller man sig spørgsmålet, Hvad er det her, jeg ikke forstår? Du vil finde frem til to kendsgerninger, der ikke stemmer overens de er modstridende og uforståelige. Så forsøger man at finde fornuftige forklaringer på de to kendsgerninger ved at stille spørgsmål angående dem og får så endnu en detalje, man ikke forstår. Når man så forsøger at forstå den, vil man finde endnu en detalje, man ikke forstår. Et eller andet sted på sin vej, vil man finde årsagen til de omstændigheder, man undersøger. 4

5 I alle undersøgelser, man laver, bør man gå frem på den måde. Nogle gange skal man stille mange spørgsmål, nogle gange kun Hvad er det for en støj? for at blive ført til kilden. Her er et eksempel på en hurtig undersøgelse udført i en faresituation: En maskinmester har vagten i maskinrummet på sit skib. Han har en ganske normal opfattelsesevne, men er erfaren. Han observerer sit maskinrum og hører en hvislen, der ikke skulle være der noget der ikke passer ind i de forventede forhold i et maskinrum. Han afsøger området og ser intet unormalt bortset fra en lille hvid sky. Kombinerer syn med hørelse. Går nærmere og ser nærmere på det. Ser at ventilen er gået sig en tur. Lukker for damptilførslen. Kort sagt, (a) man opdager et dårligt fungerende område i en organisation eller hvad det nu er, man undersøger, og dernæst (b) finder noget man ikke forstår ved det, og dernæst (c) udspørger de enkelte, der har at gøre med det dårligt fungerende område, eller kigger området efter i sømmene for at få flere oplysninger. Følger man denne fremgangsmåde, indkredser man årsagen til problemet, som man nu kan gøre noget ved, så området igen fungerer ordentligt. I en organisation kan man nøjes med at anvende ovenstående tre trin igen og igen, og normalt vil det være tilstrækkeligt til at holde den flot kørende. Statistikker spiller en rolle i undersøgelser. En statistik viser en aktivitets, et områdes eller en organisations produktion sammenlignet med et tidligere tidspunkt. De afspejler om stedet lever op til formålet eller ej hvis statistikkerne går den rigtige vej, er det tættere at opnå, hvad der var hensigten. Når man foretager en undersøgelse, ser man efter statistikker, der går nedad. Det forstår man selvfølgelig ikke, så man udspørger de folk, der har med dem at gøre. I deres svar vil der være noget, der overhovedet ikke giver mening for den, der står for undersøgelsen f.eks., Vi kan ikke betale regningerne, fordi Jette lige har været på kursus. Som undersøger ser man kun efter noget, man ikke selv kan få til at stemme. Så man udspørger personen, der gav disse data og Jette. Før eller senere vil den virkelige grund dukke op. I takt med at man fortsætter ud ad sporet med det, man ikke forstår, vil der ske et af to. Enten er det en blindgyde, og den fører ikke videre, hvorpå man vender tilbage til undersøgelsens overordnede linie, eller også kommer der mere frem. Og kommer der mere frem til overfladen, vil man støde ind i yderligere ting, man ikke kan forstå. 5

6 Støder man på to kendsgerninger, der er i modstrid, stiller man yderligere spørgsmål om disse to kendsgerninger og støder på noget andet, man ikke forstår. Man fortsætter ad denne vej med ting, man ikke forstår, indtil man løber ind i den virkelige årsag. KENDS- GERNING MODSTRID SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår KENDS- GERNING SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår SPØRGSMÅL KENDS- GERNING man ikke forstår SPØRGSMÅL VIRKELIG ÅRSAG 6

7 Idéen i denne procedure er at finde en løs ende, der stikker ud et eller andet sted, som man ikke kan forstå og, ved at stille spørgsmål, trække i den. En kattekilling viser sig. Træk i snoren ved at stille flere spørgsmål. En lille gorilla dukker op. Træk lidt mere. En tiger dukker op. Træk igen og ups! Du står med en General Sherman tank! Der er ingen fornuft i at være doven eller dum. På bunden vil man finde den virkelige årsag til, at der foregår for lidt et sted i organisationen eller også en kontinuerlig irritation og ophidselse. Når du har din General Sherman tank kan du tage affære. Der er altid en grund til en dårlig statistik. Stil spørgsmål til dem, der er involveret, indtil du har den virkelige grund. Det vil aldrig være Agnete er ikke så kvik. Det er mere sandsynligt, at Agnete blev ansat i bogholderiet, men ved intet om bogføring. Eller økonomichefen er aldrig på arbejde. Den virkelige forklaring på en lav statistik, er altid noget meget let forståeligt. Hvis du stiller nok spørgsmål, vil du få den virkelige forklaring, og kan handle. Denne undersøgelsesteknik er, selv om den er elementær, yderst effektiv. Den kan benyttes, om man står over for enkle eller komplekse situationer til at komme til bunds i dem, og derfor sætte én i stand til at løse dem og forbedre tilstande i livet. Evnen til at lave undersøgelser kommer med øvelsen. Den kan skærpes og gøres mere effektiv, så man bliver i stand til øjeblikkeligt at spotte noget, man ikke forstår. Denne evne er ikke medfødt hos folk, men kan let tilegnes. For at foretage undersøgelser endnu hurtigere og mere effektivt, bør man være i stand til at forstå og anvende logiske principper et emne, der indtil nu ikke bare er blevet misforstået, men også er blevet gjort unødvendigt komplekst. 7

8 LOGIK Emnet logik er blevet diskuteret i mindst tretusind år, uden noget virkelig gennembrud af betydning for dem, der arbejder med data. LOGIK betyder emnet om fornuftsslutninger. Førhen har nogen søgt at kalde det en videnskab, men det kan afvises som noget, nogen foregiver og blæser det op til. Hvis sådan en videnskab fandtes, ville mennesket være i stand til at tænke, og det kan det ikke. Udtrykket i sig selv er aldeles afskrækkende. Hvis du læste en bog om emnet logik, ville du ende som vanvittig i forsøget på at gennemskue det, for slet ikke at tale om at lære, hvordan man tænker. Dog er logik, eller evnen til at tænke, vital for en organisator eller administrator. Hvis han ikke kan tænke klart, vil han ikke være i stand til at nå frem til de konklusioner, der er afgørende for at træffe korrekte beslutninger. Mange offentlige kontorer, regeringer, samfund og grupper udnytter denne mangel på logik og har gjort det i mange år. En befolkning, der er ude af stand til at tænke eller drage fornuftsslutninger, kan nemt manipuleres med løgn og nederdrægtighed. Derfor er logik ikke et fag, man har taget til sig, snarere tværtimod. Selv Vestens skoler har forsøgt at overbevise de studerende om, at de skal studere geometri, da det er måden, de tænker på. Og selvfølgelig er det ikke det. Administratoren, direktøren, håndværkeren og kontorassistenten har alle i udpræget grad brug for logik. Hvis de ikke kan træffe fornuftsslutninger, laver 8

9 de dyre og tidskrævende fejl og kan sende hele organisationen ud i kaos og glemsel. Det, de arbejder med, er data og situationer. Medmindre de kan observere og tænke sig vej igennem, vil de nå til fejlagtige konklusioner og tage forkerte initiativer. Det moderne menneske tror, at matematik kan gøre det ud for logik, og de fleste situationer ryger helt ud af kurs på grund af denne rørende og fejlagtige overbevisning. Menneskelige problemers kompleksitet og det umådelige antal af involverede faktorer gør matematik fuldstændig utilstrækkelig. Computere er i bedste fald kun krykker for sindet. Alligevel har vore dages forkromede civilisation en barnagtig tillid til dem. Om de har nogen værdi eller ej, afhænger af, hvem der stiller spørgsmålene, og hvem der læser computerens svar. Og selv da er deres svar ofte det rene idioti. Computere kan ikke tænke, for reglerne for levende logik er ikke fuldstændig kendt af mennesket og computerkonstruktører. Én forkert oplysning, lagt ind i en computer, giver én et fuldstændigt forkert svar. Hvis folk i ledelse og produktion ikke ved noget om logik, kan organisationen komme ud af kurs og kræve en gedigen mængde genialitet for at holde sammen på den og holde den kørende. Hele civilisationer forsvinder på grund af manglende logik hos deres regenter, ledere og folk. Så det er absolut et vigtigt emne. 9

10 Logikkens døråbner Scientologi indeholder en metode til at åbne døren til logik. Det er et gennembrud, som ikke er nogen helt lille gevinst. Hvis man herved kan reducere et drabeligt og næsten umuligt emne til noget enkelt, så vil korrekte løsninger på situationer kunne forekomme langt hyppigere, og en organisation eller en civilisation kunne blive langt mere effektiv. Gennembruddet er enkelt: VED AT FASTSLÅ MÅDERNE NOGET BLIVER ULOGISK PÅ, KAN MAN EFTERFØLGENDE FASTSLÅ, HVAD DER ER LOGISK. Med andre ord, hvis man har forståelsen af, hvad der gør ting ulogiske eller irrationelle (eller skøre, om man vil), vil det være muligt at forstå, hvad der gør ting logiske. Ulogiskheder Der er bestemte måder, noget kan blive ulogisk på, f.eks. formidling af information eller en situation. Det er de ting, der bevirker, at man har en forkert opfattelse af situationen. Hver af disse forskellig måder betegner et outpoint, hvilket er et datum, der fremstår som sandt, og som man finder ud af, faktisk er ulogisk. Hver af dem er beskrevet herunder. Udeladte data Et udeladt hvad som helst er et outpoint. Det kan være en udeladt person, terminal (en person, der kan sende, modtage eller videresende kommunikation), genstand, energi, rum, tid, form, rækkefølge eller endog en udeladt scene. Alt, der kan være udeladt, men som burde være der, er et outpoint. Det er klart det mest oversete outpoint, da det ikke er dér til direkte at tiltrække opmærksomhed. UDELADTE DATA Jens Jensen København 10

11 Ændret rækkefølge Alt hændelser, genstande eller størrelser der optræder i en forkert rækkefølge er et outpoint. Talrækken 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 er en ændret rækkefølge eller en forkert rækkefølge. At udføre trin to i en række af handlinger før trin 1 vil med sikkerhed bringe kludder i enhver rækkefølge af handlinger. Den grundlæggende outness er, hvis der ingen rækkefølge er overhovedet. (En outness er et forhold eller en tilstand af noget, der er urigtig, forkert eller mangler). Det fører til FIKSEREDE IDÉER. Det viser sig også i noget, man kalder disassociation en sindssygdom. Ting, der er forbundet med hinanden eller er lig hinanden, bliver ikke set på som hængende sammen. Den type mennesker springer også rundt emnemæssigt, uden at der er sammenhæng med en indlysende rækkefølge. Disassociation er det ekstreme tilfælde, hvor ting, der er forbundet med hinanden, ikke bliver opfattet som forbundne og ting, der ikke har nogen forbindelse, bliver opfattet som om, der er en forbindelse. Rækkefølge betyder lineær (langs en linie) rejse gennem enten rum eller tid eller begge dele. En rækkefølge, der burde være på den måde, og ikke er det, er et outpoint. En rækkefølge, der ikke er det, men anses for at være det, er et outpoint. En vognen-foran-hesten form for rækkefølge er et outpoint. ÆNDRET RÆKKEFØLGE 11

12 Den sværeste opgave somme tider, er at skulle påvise en for fremtiden uundgåelig rækkefølge, som en anden ikke kan se. Det er hvad man kalder konsekvens: Hvis du saver det ben af, som du står på, vil du naturligvis falde. Politiet forsøger at gøre det forståeligt, og ofte for folk, der ikke har nogen idé om rækkefølger overhovedet. Så truslen om straf virker godt over for borgere, der opfører sig pænt, men overhovedet ikke over for kriminelle, eftersom de ofte er kriminelle, fordi de ikke kan tænke i rækkefølger de er simpelthen fastlåste. Hvis du begår mord, vil du blive hængt, er en angivet rækkefølge. En morder, der er opsat på hævn, kan ikke tænke i rækkefølger. Man er nødt til at tænke i rækkefølger for at kunne opnå korrekte rækkefølger. Derfor er det langt mere almindeligt, end man umiddelbart skulle tro, at se ændrede rækkefølger. Det er fordi folk, der ikke kan tænke i rækkefølger, ikke evner at se ændrede rækkefølger i deres egne handlinger eller områder. Visualisering af rækkefølger og øvelser i at flytte sin opmærksomhed kan rydde op i det og genskabe det som en evne. En skribent opdagede for nyligt, at biograffilm og tv fastholdt opmærksomheden og ikke lod den flytte på sig. Man kan heraf slutte, at hvor børn er opdraget med TV, vil man sandsynligvis have folk med en tendens til ændrede rækkefølger eller ingen rækkefølge overhovedet. Udeladt tid Tid, der burde være angivet og ikke er det, er et outpoint i form af udeladt tid. Det er en særlig form for udeladte data. Udeladt tid har en særlig grum effekt, der fører til den rene sindssyge. UDELADT TID Det ville glæde Lars og Hanne Bernstein at se Dem til deres datter Kirstens bryllup med Richard Ottesen i Søllerød Kirke 12

13 En nyhedsbulletin fra 1814 og en fra 1922 oplæst lige efter hinanden, uden at tiden angives, frembringer vanvid, der ellers ville være uopdaget. En opsummering af en situation, der omfatter hændelser fordelt over et halvt år, uden at dette bliver nævnt, kan fremprovokere en reaktion, der ikke står i forhold til den aktuelle scene. Hos gale er nutiden den udeladte tid, hvilket efterlader dem i den plagede fortid. Bare det at sige til en gruppe gale: Kom i nutid, ville frembringe nogle mirakuløse helbredelser. Det, at finde tidspunktet for en smerte eller pine, vil ofte få den til at forsvinde. Tidsaberrationer (ulogiskheder) er så stærke, at udeladt tid fuldt ud kvalificerer som et outpoint. Usandhed Når du hører to kendsgerninger, der er i modstrid med hinanden, så er den ene en usandhed eller begge er. Propaganda og lignende aktiviteter specialiserer sig i usandheder og fremprovokerer stor forvirring. Med vilje eller utilsigtet en usandhed er et outpoint. Det kunne være en fejltagelse eller en beregnende eller selvforsvarende usandhed, men det er stadig et outpoint. Hvad som helst, der er falskt, udgør et outpoint af denne type. En falsk væremåde, terminal, handling, hensigt hvad som helst, der udgiver sig for at være noget, som det ikke er, er en usandhed og et outpoint. Fiktion, der ikke hævder at være noget som helst andet, er naturligvis ikke en usandhed. Jumbo USANDHED Burger 13

14 Så en usandhed betyder: anderledes end det fremgår eller anderledes end det fremstilles. Man behøver ikke besvære sig med at definere filosofisk sandhed eller virkelighed for at kunne se, at noget, der er udformet som eller udgivet for at være én ting, men faktisk er noget andet, er et outpoint. Ændret vigtighed En vigtighed, der ændres fra sin faktiske relative vigtighed større eller mindre er et outpoint. Noget kan blive tillagt større vigtighed, end det har. Noget kan blive tillagt mindre vigtighed, end det har. ÆNDRET VIGTIGHED En række forhold af forskellig vigtighed kan blive tillagt den samme vigtighed. Dette er alt sammen outpoints, tre udgaver af den samme ting. Alle vigtigheder er relative i forhold til de faktiske forhold. Forkert mål Et misforstået mål, hvor man tror, man er eller burde være på vej mod A, og opdager, at man er eller burde være på vej mod B, er et outpoint. Dette er sædvanligvis misforstået identitet. Det er også misforstået formål eller mål. Hvis vi fjerner X, bliver alt meget bedre ender ofte med den opdagelse, at det skulle havde været Y. 14

15 FORKERT MÅL At slå kongen ihjel for at blive fri for brandbeskatningen efterlader skatteopkræveren i live til det næste regime. Uretfærdighed er sædvanligvis et outpoint i form af forkert mål. Arrestér brugerne af stoffer, og beløn medicinalfirmaet, som fremstiller stoffer, kunne være et eksempel. Militær taktik og strategi er næsten altid et forsøg på at lokke fjenden til at vælge et forkert mål. De fleste tilfælde af spontant opstået antipati eller had i menneskelige forhold grunder sig i fejlagtige associationer, hvor Peter bliver Jens. En stor del aberration er baseret på forkert mål, forkerte kilder, forkerte årsager. At fortælle en patient, at han har mavesår, når det ikke er tilfældet, får patienten til at hænge på et outpoint, som hæmmer helbredelsen. Den energi, der anvendes på forkerte mål, kunne oplyse verden i et årtusinde. Forkert kilde Forkert kilde er modstykket til forkert mål. Oplysninger, man får fra forkert kilde, ordrer, man modtager fra forkert kilde, gaver eller materiel (forsyninger) modtaget fra forkert kilde, ender måske alt sammen i forvirring og muligvis vanskeligheder. 15

16 FORKERT KILDE BYENS FRISØR Jeg kan skaffe dig et godt tilbud på denne livsforsikrings-police... At modtage noget fra en forkert kilde uden at vide det, kan i så høj grad skabe forlegenhed og forvirring, at det hos efterretningstjenester er et yndlingstrick. Afdeling D i Østtyskland afdelingen for misinformation havde meget kringlede metoder til at plante falske informationer og sløre deres kilde. Teknologi kan komme fra forkert kilde. Skolen for psykologi og psykiatri på Leipzig Universitet banede f.eks. vejen for dødslejre i Hitlers Tyskland. Med deres brug af stoffer var det tilsyneladende muligt for disse mennesker at give verden Hitler som deres marionet. Det var disse ekstremister, der ved afslutningen af 2. Verdenskrig oprettede World Federation of Mental Health (Verdensføderationen for Psykisk Sundhed). De optog American Psychiatric Association (Den Amerikanske Psykiatriforening) og American Medical Association (Den Amerikanske Lægeforening) som medlemmer og grundlagde Landsforeninger for psykisk sundhed verden over. De blev den amerikanske regerings eneste rådgivere omkring psykisk sundhed, uddannelse og velfærd. Det var dem, der stod bag udnævnelsen af alle sundhedsministre i hele den civiliserede verden. Det er en så forkert kilde, at det ødelægger mennesket, og har allerede tilintetgjort i snesevis af millioner. Ikke blot det at modtage data fra forkert kilde, men også bureaukratisme udløst heraf, kan derfor være tilstrækkelig aberreret til at medføre verdensomspændende vanvid. I mindre skala er den sædvanlige årsag til de fejl, en ledelse begår, at den modtager og handler ud fra oplysninger fra en, som er kendt for at være en dårlig personage (en korrupt eller værdiløs person). 16

17 Modstridende kendsgerninger Når der fremsættes to udtalelser om samme emne, som er i modstrid med hinanden, har vi modstridende kendsgerninger. Denne ulogiskhed kunne man karakterisere som en usandhed, da en af dem må være falsk. Men med undersøgelsesprocedurer, kan man ikke umiddelbart afgøre hvilken kendsgerning, der er forkert. Dermed bliver det et særligt outpoint. Virksomhedens indtjening var højere end normalt den måned og De havde ikke til medarbejdernes løn, fremsat inden for samme tidsperiode, fortæller os, at en af dem eller begge er usande. Vi ved måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de er modstridende og kan derfor sætte dem i bås som det. MODSTRIDENDE KENDSGERNINGER Amazonas er verdens længste flod Nilen er verdens længste flod I forhør er dette et så vigtigt punkt, at den, der giver to modstridende kendsgerninger, bliver udsat for yderligere efterforskning som den hovedmistænkte. Et eksempel kunne være, at en person siger: Jeg er schweizisk statsborger, hvor man har fundet et tysk pas i hans bagage. Når to kendsgerninger er i modstrid eller uforenelige, ved vi måske ikke, hvilken der er sand, men vi ved, at de ikke begge kan være sande. To uforenelige kendsgerninger fremkommet i den samme organisation, selv hvis de kommer fra to forskellige personer, tæller som et outpoint. 17

18 TILFØJET TID Tilføjet tid I dette outpoint møder vi det modsatte af udeladt tid. I tilføjet tid har vi det forhold, at noget tager længere tid end det under nogen omstændigheder burde, for at nævne det mest almindelige eksempel. På denne måde er det en version af modstridende data f.eks. noget, der tager tre uger at udføre, men man får at vide, at det tager seks måneder. Men man skal være opmærksom på tilføjet tid som et outpoint i sig selv, da der er en tendens til at være rimelig over for fænomenet og ikke se, at det i sig selv er et outpoint. I værste fald bliver tilføjet tid et meget alvorligt outpoint, når f.eks. to eller flere hændelser finder sted samtidigt og omfatter lad os sige den samme person, som ikke kan har oplevet dem begge. Man var nødt til at tilføje tid til det fysiske univers, for at dataene kan være sande. Som dette: Jeg tog af sted mod Saigon ved midnatstid den 21. april 1962 med skib fra San Francisco. Jeg overtog mine pligter i Saigon den 30. april Her bliver vi nødt til at tilføje tid til det fysiske univers, for at begge hændelser kunne finde sted, fordi det vil tage et skib to til tre uger at komme fra San Francisco til Saigon. Et bedre eksempel på tilføjet tid, som tillige er en sand hændelse, indtraf, da en checkliste over tiltag, det ville tage en måned at færdiggøre, blev sendt til en underordnet leder og den fulde effektuering kom retur med næste svarpost derfra. Hun havde kun haft checklisten i hånden én dag! Hun skulle have føjet 29 dage til det fysiske univers, hvis effektueringen skulle være sand. Det var også udeladt tid fra hendes side. 18

19 BORNHOLMS DEMOGRAFI TILFØJEDE UANVENDELIGE DATA UNDERSØGELSE AF FARLIGE KEMIKA- LIER PÅ SJÆLLAND VARER I SØNDERJYLLAND POSTTAKSTER TIL UDLANDET TESTRESULTATER AF GIFT PÅ SJÆLLAND Tilføjede uanvendelige data Helt åbenlyst tilføjede data udgør ikke nødvendigvis et outpoint. Måske drejer det sig blot om en person, der er grundig. Men når dataene på ingen måde er anvendelige i forhold til scenen eller situationen og er tilføjede, er det helt klart et outpoint. Ofte er tilføjede data medtaget for at dække over pligtforsømmelser eller for at skjule en virkelig situation. Det betyder helt sikkert, at personen tilslører noget. Sædvanligvis indeholder tilføjede data også outpoints af andre typer, som f.eks. forkert mål eller tilføjet tid. Man skal være meget opmærksom på, at man også forstår ordet, uanvendelig, når man anvender dette outpoint, og man skal forstå, at det kun er et outpoint, hvis dataene i sig selv ikke finder anvendelse på det emne, man beskæftiger sig med. Ukorrekt inkluderet datum Der findes et outpoint, ukorrekt inkluderet datum, der som outpoint er en pendant til udeladte data. Det forekommer oftest, når der i sindet mangler selve scenen, og det første, der er brug for til at kategorisere data (scenen), mangler. Et eksempel er, når en person lægger kameraer på lager uden at vide noget om kameratyper. I stedet for at sortere alle de fornødne dele til et bestemt 19

20 UKORREKT INKLUDERET DATUM kamera i en kasse, får man uafvendeligt linsehætterne til alle kameraerne rodet sammen i en kasse mærket linsehætter. For at samle eller bruge kameraet bruger man timer på at finde dele til det i kasser, der omhyggeligt er mærket kamerahuse, linser, trefødder osv. Når man mangler scenen for, hvordan et opstillet kamera ser ud og fungerer, får man en mere udbredt identificering af data, end i virkeligheden. Linsehætter er linsehætter. Trefødder er trefødder. Derfor opstår der et forkert sorteringssystem på grund af uvidenhed om scenen. En rejsende, der er ude af stand til at skelne den ene uniform fra en anden, løser det ved at identificere alle i uniform som dragere. Han prajer en arrogant politibetjent, som han stikker sin kuffert, og så tilbringer han sin ferie i fængsel. Mangler man scenen, medfører det, at man identificerer den ene ting for meget med en anden. En nyligt overflyttet løjtnant går lige forbi en fjendtlig spion, der er klædt som en af hans egne soldater. En erfaren sergent lige bag ham anholder spionen og sætter ham i fængsel, fordi han ikke bar sin baret, som vi gør i vores regiment!. Tiderne ændrer måden, man bedømmer data på. I 1920 var alle med et kamera i nærheden af en havn spion. I 1960 kunne en uden et kamera ikke være en turist og blev derfor overvåget! Så scenen i én kulturel periode er ikke scenen i en anden. 20

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

DET HELIOTROPISKE PRINCIP

DET HELIOTROPISKE PRINCIP Helios betyder sol på græsk, trope betyder vending Det heliotropiske princip bruges i naturvidenskaben om planter, der vedvarende vender sig mod solen, som f.eks. solsikken I virksomhedssammenhæng bruges

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om!

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kristian Kreiner April 2008 I denne kronik vil jeg illustrere, hvordan man i byggeriet kan komme galt af sted, når man tænker sig om og gør sig umage.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere