EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL"

Transkript

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes så det passer til virksomhedens aktiviteter. Fødevarestyrelsen anbefaler generelt, at fødevarevirksomheder anvender branchekoder i forbindelse med udarbejdelse af egenkontrolprogrammer og indførsel af gode arbejdsgange i fødevarevirksomheder. Risikoanalyse Virksomheden skal som udgangspunkt lave en risikoanalyse der danner grundlag for virksomhedens egenkontrol, herunder eventuelt et skriftligt egenkontrolprogram. Risikoanalysen er en gennemgang af virksomhedens aktiviteter. Virksomheden skal tage stilling til, om der er forbundet risici (farer) med aktiviteterne. Virksomheden skal udpege de relevante risici og beskrive, hvordan disse forebygges eller undgås. Egenkontrolprogram Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af dette eksempel, kan anvende eksemplet som udgangspunkt for udarbejdelse af et egenkontrolprogram. Hvis virksomheden har andre aktiviteter, må disse beskrives som et tillæg til eksemplet. Det er et lovkrav, at de kritiske kontrolpunkter (CCP) skal være i styring. Du kan læse nærmere om kritiske kontrolpunkter på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Skemaerne 1,2, 3, 4 og 7 samt tilhørende procedurer i dette eksempel, dækker aktiviteter der typisk er kritiske kontrolpunkter. De øvrige skemaer og procedurer dækker gode arbejdsgange (GAG). I stedet for at anvende disse skemaer kan virksomheden mundtligt redegøre for, hvilke procedurer og arbejdsrutiner, de følger. Det er virksomhedslederens ansvar, at den skriftlige egenkontrol altid opbevares i virksomheden og til enhver tid kan fremvises ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Check om dine leverandører er på Husk kopi af blanke skemaer.

2 2 Kort beskrivelse af virksomheden Virksomhedens navn og adresse: Virksomheden er autoriseret/registreret af Fødevarestyrelsen den: Virksomhedsleder: Import/modtagelse/afhentning af fødevarer fra udlandet ja, registreret af Fødevarestyrelsen den: nej Produkter: (Pizza, burger, kebab, lasagne, pølser, kugleis, softice, osv.)

3 Virksomhedens aktiviteter: 3 Virksomheden skal gennemgå sine aktiviteter og afkrydse de relevante. Vælg (X) Aktiviteter Kontrolleres Hvor tit skal det skrives ned? Varemodtagelse/transport af varer Skema 1 <side 17> Ved hver varemodtagelse 1 gang pr. uge andet: Opbevaring køl og frost Skema 2 <side 18> Dagligt 1 gang pr. uge andet: Opvarmning/varmebehandling Skema 3 <side 19> Hver gang 1 gang pr. uge andet: Nedkøling Skema 3 <side 20> Hver gang 1 gang pr. uge andet: Varmholdelse Skema 4 Hver gang 1 gang pr. uge andet: Salg og opbevaring af fødevarer udenfor køl Løbende Kun ved fejl Se side 9 Adskillelse Dagligt Kun ved fejl Vareudbringning Hver gang Kun ved fejl Rengøring Dagligt - (Brug eventuelt skema 5) <side 21 Personlig hygiejne Dagligt - Vedligeholdelse/skadedyrssikring (Brug eventuelt skema 6) <side 22> Løbende Løbende og ved mangler/skadedyr Min. 1 gang pr. år X Sporbarhed - Fakturaer skal kunne fremvises X Tilbagetrækning - Ved tilbagetrækninger X Årlig kontrol og revision Skema 7 <side 23> Andet: Årligt og ved ændringer Årligt Noter hvilken måned OBS! Skema 1-4 bruges ofte og kan findes på side

4 Varemodtagelse 4 Fødevarer må kun modtages fra autoriserede eller registrerede virksomheder Kontrollér ved hver levering af varer følgende: Er leveringstemperaturen korrekt. Ved afhentning af fødevarer skrives temperatur ned ved hjemkomst. Foretag altid målinger ved mistanke om fejl. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige temperaturkrav til de forskellige varer, og beskriv, hvilke grænser der er gældende for varer i din virksomhed. Oftest er temperaturgrænsen max. 5 ved kølevarer og 18 ved frostvarer. Er emballagen hel og intakt. Er holdbarheden i orden. Er mærkningen korrekt. Transport af fødevarer Henter din virksomhed selv fødevarer ved eksempelvis engrosvirksomheder, skal transporten hjem til din virksomhed ske hygiejnisk forsvarligt, og man skal sikre sig at kølekæden ikke brydes. Man skal kunne transportere fødevarerne ved de temperaturer som er skrevet på produkterne. Ved fejl: Beskriv hvad der foretages når der konstateres fejl. Det kan for eksempel være: Varerne returneres. Varerne vurderes og anvendes straks, hvis dette ikke udgør nogen risiko. Varerne vurderes og kasseres. Leverandøren kontaktes Fejl skal altid dokumenteres i skema 1 om Varemodtagelse. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres - det vil sige skrives ned i skema 1 om Varemodtagelse. Eksempelvis en gang ugentligt. Fejl skal altid dokumenteres. Jeg modtager kun fødevarer fra danske virksomheder Jeg modtager fødevarer fra andre EU lande (samhandel) Jeg importerer fødevarer fra 3. lande (import) (Bemærk særlige regler herfor)

5 Opbevaring af fødevarer 5 Fødevarer skal opbevares hygiejnisk forsvarligt. Kontroller hver dag Opbevaringstemperatur (køl max. +5, dybfrost 18. Afhængig af temperaturkrav på varen). Holdbarhed på fødevarerne. Vurder om fødevarerne kan anvendes /sælges. Færdigpakkede fødevarer må ikke sælges med overskreden holdbarhedsdato. Placering af fødevarerne. Er der adskillelse mellem råt kød, tilberedte fødevarer, grøntsager m.m.? Optøning af fødevarer skal ske på køl. Ved fejl: Hvis køle- og fryseskabe ikke kan holde de temperaturer som fødevarerne kræver, skal virksomheden tage stilling til om varerne kan anvendes eller om varerne skal kasseres. For eksempel må færdigpakkede fødevarer som har været opbevaret ved for høj temperatur ikke sælges. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 2 Opbevaring køl og frost. Eksempelvis en gang ugentligt. Fejl skal altid dokumenteres. Fødevarekontaktmaterialer Fødevarekontaktmaterialer som fx emballage, produktionsudstyr og redskaber m.m. som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer eller med rimelighed må antages at komme i kontakt med fødevarer, skal være egnet til formålet. Få en erklæring fra leverandør af materialer og genstande om, at de er egnet til formålet. Få også en brugsanvisning fra leverandøren. Vær opmærksom på kun at bruge materialer og genstande i overensstemmelse med formålet. Fx er det ikke sikkert at plastbeholdere, der er egnet til opbevaring af kolde fødevarer, er egnet til varme fødevarer.

6 Opvarmning/varmebehandling 6 Som hovedregel skal en fødevare varmebehandles til en temperatur på mindst 75 C overalt i fødevaren. Temperaturen måles med kalibreret indstikstermometer ved hver opvarmning. Det er muligt at benytte en alternativ kombination af tid og temperatur, såfremt virksomheden dokumenterer at det er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvilken type varmebehandling benyttes? (Sæt kryds) Varmebehandling til min. 75 C. Varmebehandling ved alternativ temperatur (dokumentation skal forelægge) Fødevaren er undtaget krav om opvarmning til 75 C. Fx hele kødstykker som normalt ikke gennemsteges, som roastbeef. Hvordan varmebehandles fødevarerne i virksomheden? Her kan procedurer for varmebehandling af de enkelte produktgrupper beskrives. Anvendes opvarmning til min. 75 skal det sikres, at temperaturen er min. 75 i hele fødevaren. Ved fejl: Hvis temperaturen ikke er 75 fortsætter opvarmningen indtil temperaturen er nået. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 3 Opvarmning og nedkøling. Eksempelvis en gang ugentligt.

7 Nedkøling 7 Varmebehandlede fødevarer, der skal opbevares eller serveres ved lave temperaturer, skal hurtigst muligt nedkøles. Nedkølingen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver nedkøling skal det sikres, at temperaturen falder fra 65 til 10 på max 3 timer. Derefter skal fødevarerne opbevares ved max. 5. Ved fejl: Hvis maden ikke er nedkølet til 10 på max 3 timer, kan maden straks genopvarmes til 75 C og igen nedkøles. Maden kan eventuelt nedkøles i mindre portioner. Hvis maden ikke straks genopvarmes til 75, skal den kasseres. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 3 om Opvarmning og nedkøling. Eksempelvis en gang ugentligt.. Fejl skal altid dokumenteres. Hvordan nedkøles fødevarerne i virksomheden? Her kan procedurer for nedkøling af de enkelte produktgrupper beskrives.

8 Varmholdelse 8 Varmholdelse af fødevarer, efter varmebehandling, skal foregå ved en temperatur på min. 65 overalt i fødevaren. Temperaturen måles og kontrolleres med et kalibreret indstikstermometer i det koldeste punkt i fødevaren. Ved hver varmholdelse skal det sikres, at temperaturen er minimum 65 C overalt i fødevaren. Hvordan varmholdes fødevarerne i virksomheden? Her kan procedurer for varmholdelse af de enkelte produktgrupper beskrives. Ved fejl: Hvis temperaturen under varmholdelsen er mindre end 65 skal fødevaren som udgangspunkt kasseres. Fejl skal altid dokumenteres på skemaet. Dokumentation Beskriv hvordan og hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det betyder at der skal skrives ned i skema 4 om Varmholdelse.

9 Salg og opbevaring af fødevarer udenfor køl. 9 Fødevarer som opbevares uden for køl skal sælges inden for 3 timer. ( Fx frikadeller, pølsehorn, pizza slices, pizza topping og sandwich) De 3 timer styres ved: (sæt kryds) P skive Faste tidspunkter (skriv tidspunkter) Andet Hvordan opbevares fødevarerne i virksomheden? Her kan procedurer for opbevaring udenfor køl beskrives for de enkelte produktgrupper. Ved fejl: Hvis temperaturen er mindre end 65 i mere end 3 timer skal fødevaren som udgangspunkt kasseres. Dokumentation Beskriv hvordan og hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det betyder at der skal skrives ned i skema 4 om Varmholdelse/salg af varer uden køl. Ved fejl: Hvis fødevarerne opbevares udenfor kølskal de som udgangspunkt kasseres efter 3 timer. Fejl skal altid dokumenteres på skemaet.

10 Adskillelse 10 For at sikre der ikke sker krydssmitte med sygdomsfremkaldende bakterier mellem forskellige fødevarer, skal der ske adskillelse af grøntsager, råt kød, færdiglavede fødevarer m.m. under produktionen og oplagringen. Dette gøres blandt andet ved: at rengøre knive, spækbrætter, bordplader, snittemaskiner ved skift mellem håndtering af fødevarer. at anvende forskellige områder i køkkenet og skærebrætter til de forskellige typer af produkter. at placere fødevarerne tildækket og adskilt. Kontroller løbende at fødevarerne holdes adskilte under produktion og opbevaring. Ved fejl: Vurder om varen kan anvendes ved fx efterfølgende opvarmning eller kassér varen. Hvordan adskilles fødevarer: I køleskabe (beskriv eller vedlæg tegning) Under produktion (beskriv områder eller tidsmæssigt adskilt)

11 11 Vareudbringning Ved vareudbringning skal fødevaren transporteres i rene og egnede transportkasser og bil. Transportkasser og bil skal have overflader som er rengøringsvenlige. Ved udbringning af varm mad må temperaturen ved afleveringen af maden ikke være under 65. Ved udbringning af kølet mad må der ikke ske stigning i temperaturen. Transporttiden til den endelige forbruger må ikke overstige én time. Hvordan sikres temperatur ved vareudbringning (skriv):

12 12 Rengøring og desinfektion En rengøringsplan som vist i skema 5 kan være en nyttig ting, særligt hvis der er flere ansatte i virksomheden. Rengøringsplanen vil da have karakter af en arbejdsbeskrivelse. Hvis ikke der forefindes en skriftlig rengøringsplan må virksomheden mundtligt kunne redegøre for, hvordan der gøres rent. Anvendes skema 5 kan tilføjes manglende områder. Vær opmærksom på, at alle maskiner og lokaler bliver beskrevet i rengøringsplanen. Udpeg de maskiner og områder der skal desinficeres og markér dette i rengøringsplanen med D. Desinfektion kan foregå i opvaskemaskine med skyllevandstemperatur på min. 80. Eller desinfektion kan foregå ved overhældning med kogende vand. Eller med et godkendt desinfektionsmiddel (HUSK! at skylle med koldt vand efter desinfektion). Rengøring kontrolleres dagligt, inden produktionens begyndelse. Ved fejl: Er rengøring ikke i orden, gøres der rent inden opstart Husk at der altid skal være sæbe og papir ved håndvaskene også på toilettet.

13 Personlig hygiejne Husk at der altid skal være adgang til håndvask, sæbe og papir. Virksomhedens leder skal sikre at personalet er bekendt med virksomhedens regler om hygiejne og egenkontrollens gennemførelse. 13 A. Brug rent arbejdstøj Når der skiftes arbejdsopgaver kan det være nødvendigt, at skifte tøj. B. Vask hænder: Inden du begynder at arbejde med fødevarer Når du skifter arbejdsproces Når du har været på toilettet Når du kommer fra pause Når det er nødvendigt (fx efter nys) C. Sygdom: Har du væskende sår, diarré eller andre infektionssygdomme, som kan smitte via fødevarer, skal du henvende dig til virksomhedslederen. Det er efterfølgende virksomhedslederens ansvar, at vurdere hvornår du kan genoptage arbejdet. For medarbejdere med norovirus roskildesyge anbefales det, at man er sygemeldt indtil 48 timer efter, at symptomerne er stoppet. De nærmere regler for arbejde og sygdom kan findes i hygiejneforordningens bilag II, kap. 8, stk. 2. D. Rygning: Der må ikke ryges, hvor der produceres / opbevares fødevarer. E. Andre regler Smykker (skriv). Hovedbeklædning (skriv). Arbejdsfunktioner udenfor fødevaredelen. Fx plejeopgaver, benzinarbejde, udbringning af fødevarer (fx pizza) eller rengøring (skriv).

14 14 Vedligeholdelse og skadedyrssikring Virksomhedens vedligeholdelsesstandard og skadedyrsovervågning skal kontrolleres. Eventuelt kan skema 6 Vedligeholdelsesplan anvendes. Hvis ikke, skal der mundtligt kunne redegøres for vedligeholdelse og skadedyrssikring. Alle lokaler gennemgås. Husk også udenoms arealer, lagre og toiletter. Kontrol af lokaler og inventar kan for eksempel være følgende: o At vægge, gulve, lofter og karme er hele, jævne og afvaskelige. o At inventar og maskiner er hele, rengøringsvenlige og uden rust. o At der ikke er skadedyr i lokalerne, som for eksempel fluer, møl, mus og rotter. o At der ligger riste på kloaker. o At døre og vinduer er tætte. o At termometre, der anvendes til temperaturmålinger i fødevarer, viser korrekte temperaturer. Virksomheden skal kontakte kommunen eller Fødevarestyrelsen når der konstateres rotter i eller omkring en fødevarevirksomhed. En tilsvarende underretningspligt overfor kommunen, som for rotter gælder ikke for mus. Virksomheden har pligt til at kontakte FVST, såfremt der er grund til at antage, at der er markedsført sundhedsskadelige fødevarer, jf. fødevareforordningens artikel 19, stk. 3, - underretning skal ske STRAKS - (gælder både mus, rotter og andre skadedyr). Kontrol af termometre kan ske med kogende vand (100 ) og i isvand (0 ).

15 15 Revision Revision af virksomhedens egenkontrolprogram skal altid foretages hvis aktiviteterne (f.eks. ændringer i produktion eller vareudvalg) i virksomheden ændres. Hvis der ikke er sket ændringer, bør revisionen foretages minimum 1 gang årligt. Anvend eventuelt skema 7 om Årlig kontrol og revision

16 16 Sporbarhed Sporbarhed er muligheden for at kunne spore og følge en fødevare gennem alle produktions-, tilvirknings- og distributions led. En fødevarevirksomhed skal således kunne dokumentere, hvor de har fået leveret fødevarer fra. Dette gøres for eksempel ved opbevaring af faktura på virksomheden. Faktura skal være specificeret, så man kan identificere varerne. Ved salg af fødevarer til andre virksomheder, skal dette salg også kunne dokumenteres. Vejledning om sporbarhed kan findes her: Sporbarhedsvejledningen. Yderligere oplysninger kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Tilbagetrækning Fødevarer, der ikke lever op til kravene om fødevaresikkerhed, og som eventuelt kan gøre mennesker syge, skal trækkes tilbage fra markedet. Hvis virksomheden modtager en skrivelse fra leverandør vedrørende tilbagetrækning af en fødevare skal denne skrivelse gemmes som dokumentation i egenkontrolprogrammet sammen med et notat om hvad virksomheden har gjort. For eksempel hvor mange stk. eller kg der er returneret eller kasseret. Vejledning om tilbagetrækning kan findes her: Tilbagetrækningsvejledningen. Yderligere oplysninger om tilbagetrækning kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside

17 Varemodtagelse, skema 1. År: 20 Kontrollen skal foretages ved hver leverance Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang i ugen andet, hvor tit: Fejl skal altid skrives ned. Temperaturgrænser varer: Køl max. 5. Dybfrost max. 18. Øvrige temperaturer: 17 Dato og år Vare/ Leverandør Skriv målt temperatur Kontrolleret dato/ mærkning/ emballage ( ) OK Fejl Kontrol udført af Fejl Varen er returneret. Varen er vurderet og anvendes straks da dette ikke udgør nogen risiko. Varen er vurderet og kasseret Leverandøren er kontaktet. Andet: Udført af : dato:

18 Opbevaring køl og frost, skema 2. År: Kontrollen skal udføres daglig. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned?: 1 gang pr. uge eller andet: Der skal altid skrives ned, hvad der blev gjort ved fejl. Dato: Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Hvis du har mere end 6 køle eller fryse skabe/montre, så brug evt. flere skemaer OK Fejl Kontrol udført af Fejl Dato: Hvad er der foretaget for at rette fejlen? Fødevarerne blev kasseret Andet: Fejlen rettet af: Fødevarerne blev kasseret Andet: Brug evt. flere skemaer.

19 Opvarmning/varmehandling og nedkøling, skema 3. År: 20 Opvarmning Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Temperaturen skal være minimum 75 i midten af fødevaren. Dato Fødevare Temperatur efter opvarmning. OK Bemærkninger. 19 Kontrol udført af Nedkøling. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Fejl skal altid skrives ned. Nedkølingen fra 65 til 10 må ikke vare mere end 3 timer. Dato Fødevarer Nedkøling start Klokken/Temp. Nedkøling slut Klokken/Temp. Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / OK Fejl Kontrol udført af Fejl ved nedkøling Dato: Hvad er foretaget for at rette fejlen Fejlen rettet af opvarmning til 75 og nedkølet igen. Skriv temperatur og tid ned. Fødevaren er kasseret. Andet.

20 Varmholdelse/Salg af fødevarer uden køl, skema 4. År: Varmholdelseved min. 65 og salg af fødevarer med temperatur mellem 5 og 65. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Fejl skal altid skrives ned. Ved varmholdelse skal temperaturen i fødevaren være minimum 65. Fødevarer må ikke opbevares i mere end 3 timer ved temperaturer mellem 5 og 65. Dato Fødevare Temperatur i fødevaren Ok (kl.) Fejl Hvad er der gjort for at rette fejlen. Kontrol udført af

21 Rengøringsplan, skema 5. (kryds frekvens af og skriv D hvor der desinficeres) 21 Køkken : Vægge/vinduer Gulve Lofter Køleskabe Frysere Ventilation Hylder Skabe Borde Maskiner: Dagligt Ugentligt Månedligt 3. måned Andet (skriv) Andet: Lager: Gulv Loft Vægge/vinduer Køleskabe/frysere Hylder Toiletter: Toilet Håndvask Vægge/vinduer Gulv Loft Udenomsarealer: Affald Er der sæbe og engangshåndklæder ved alle håndvaske?

22 22 Vedligeholdelsesplan, skema 6. År 20 (Der noteres fejl og mangler ved vedligeholdelse, samt hvornår de udbedres) Bygninger/Lokaler Fejl / Mangler konstateret: Dato: Forventes udbedret i uge: Udbedret Dato: Inventar og udstyr Udenoms areal: Skadedyr D ato: Udført af: H vad er der sket? H vad har du gjort?

23 Årlig kontrol og revision, skema 7. Gennemgås minimum 1 gang Årligt 23 Kontrol /revidering af: Vedligeholdelse: Gennemgang af: Bliver vedligeholdelsesplanen fulgt? Ja Sæt X Nej ikke i orden. Skriv hvad der gøres. Skadedyr: Er der sikret mod skadedyr? Døre og vinduer, gulve og vægge skal være tætte og uden huller. Der skal være insektnet for åbne vinduer og døre. Rengøring: Følges rengøringsplanen? Er rengøringsplanen tilstrækkelig? Husk nyt udstyr. Produktion: Er produktionen den samme som ved sidste gennemgang? Er termometre kontrolleret inden for det sidste år? Medarbejdere: Er alle medarbejdere instrueret i udførelse og dokumentation af egenkontrollen? Egenkontrollen Gennemgå egenkontrollen. Er der rettet op på evt. fejl? Passer den nuværende egenkontrol til produktionen/aktiviteterne? Kontrolleret af: Dato/År:

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer

Egenkontrolprogrammet beskriver hvordan du holder øje og reagerer Egenkontrolprogram Hvad er egenkontrolprogram? Egenkontrol er et overvågningsprogram af forskellige procedurer, som du selv udfører i din levnedsmiddelvirksomhed. Overvågningen sker ved at du efter at

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Nærbutikkernes Landsforening

Nærbutikkernes Landsforening Skabelon for egenkontrolprogram for mindre detailvirksomheder uden tilvirkning. (Kiosker og mindre dagligvarebutikker som er medlem af NBL) Revideret 2009. Bemærk afsnit om tilbagetrækning af fødevarer!

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførslen af egenkontrol i daginstitutionen, der får leveret mad af Fru Hansen Kælder. Den risikovurdering og hygiejnepraksis, der ligger

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandørnavn & varetyper F. eks. køle-, frost- eller kolonialvarer Temperatur v/modtagelse Sæt hvis det ikke er OK (brug fejlskema) Signatur Danske Slagtermestres branchekode

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009 HYGIEJNE INSTRUKS v/anna Høgberg Onsdag d. 17/6 2009 Dagens Program Instruks og videre formidling Forureningsformer Mikroorganismer Hygiejne Sygdom Egenkontrolprogram Viden Den ansvarlige for et midlertidigt/lejlighedsvis

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

Kontrolskema 1 Varemodtagelse

Kontrolskema 1 Varemodtagelse Kontrolskema 1 Varemodtagelse Dato Leverandør navn & varetyper eks. Køl, frost eller kolonial Temperatur v/modtagelse Signatur Sæt for ikke OK (brug fejlskema) Danske Slagtermestres branchekode version

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016 Høj fødevaresikkerhed er meget vigtigt for Coop. I dette dokument beskrives derfor, hvilke forventninger og krav, der stilles til aktørerne, som håndterer eller tilvirker/fremstiller fødevarer under aktiviteten.

Læs mere

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner Egenkontrolprogram for afsnitskøkkener og ismaskiner Sydvestjysk Sygehus SYGEHUSKØKKENET OG INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter

gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter gårdmølleri & gårdbutik Egenkontrol vedrørende fremstilling og salg af melprodukter marts 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af virksomheden. 2. Råvarer. (dyrket her / indkøbt) 3. Produktion. 4.

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ?

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 8 Virksomheder der bager brød og kager og lignende der efter varmebehandling kan opbevares ved rumtemperatur i mere

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Rubrik C. Relevante kemiske sundhedsfarer. Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles fryses med henblik

Læs mere

Medarbejder i en madbod... - hva' så?

Medarbejder i en madbod... - hva' så? Medarbejder i en madbod... - hva' så? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Medarbejder i en madbod... -hva' så?

Medarbejder i en madbod... -hva' så? Medarbejder i en madbod... -hva' så? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner

Egenkontrolprogram. for afsnitskøkkener og ismaskiner Egenkontrolprogram for afsnitskøkkener og ismaskiner Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED December 2013 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering...

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

KEND KRAVENE TIL EGEN-

KEND KRAVENE TIL EGEN- KEND KRAVENE TIL EGEN- KONTROL Ledere af fødevarevirksomheder skal ifølge Hygiejneforordningen indføre, iværksætte og følge en fast procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne.

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 25 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 9 Virksomheder der varmebehandler fødevarer som nedkøles eller fryses Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune

Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Vurdering af hygiejniske forhold mv. i daginstitutioner i Gentofte Kommune Dato for besøg: 181110 Institution: Jægerborg vuggestue og Børnehave Antal børn i alt: Vuggestuen 34 Børnehaven: 52 Leder: Ann

Læs mere

- gode råd til skibets egenkontrol

- gode råd til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol DEL 2 Til skib OG KABYS 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Egenkontrol i praksis hvordan kommer jeg i gang 6 1.1. Personlig hygiejne 6 1.2. Proviantering

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Indhold. Forbeholdt fødevareregionen: Egenkontrolprogrammet er godkendt. Den: 11.april 2005 AF:

Indhold. Forbeholdt fødevareregionen: Egenkontrolprogrammet er godkendt. Den: 11.april 2005 AF: Indhold 1. Beskrivelse af Børnehuset 2. Varemodtagelse. 3. Opbevaring. 4. Produktion. 5. Rengøringsplan. 6. Personlig hygiejne. 7. Diverse skemaer. 8. Skemaer over mikroorganismer. 8. Skemaer med sygdomsfremkaldende

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL FØDEVARELOV- GIVNING 1 FORBEREDENDE

Læs mere

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor produktomfanget kan være lidt forskelligt køkkenerne imellem. Dette kan på

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Medarbejderne i boden skal kende folderen Medarbejder i en madbod - hva så?, der ligeledes fremsendes af Roskilde Festival.

Medarbejderne i boden skal kende folderen Medarbejder i en madbod - hva så?, der ligeledes fremsendes af Roskilde Festival. roskilde festival Roskilde Festival har udarbejdet denne folder til personer, der beskæftiger sig med madhandel på Roskilde Festival. I folderen kan du læse regler og retningslinier for, hvilke krav fødevaredirektoratet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Konference 30. maj 2013 Forudsætninger for vurdering af kritisk produktion

Læs mere

Hygiejne ved flaskeernæring

Hygiejne ved flaskeernæring Hygiejne ved flaskeernæring Denne pjece indeholder generel information omkring hygiejne, når dit barn får mad på flaske. Dette gælder både udmalket modermælk og modermælkserstatning. For at undgå infektioner

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm

Hygiejne besøg. Institutionens navn. Lederens navn: Dorte Stollesen. Deltagere ved besøget: Dorte, 3 personaler, deraf AMIR og Merete Holm Hygiejne besøg. Hygiejnebesøget udføres af to sundhedsplejersker der sammen med personale og leder gennemgår nedenstående skema. Skemaet er lavet ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Sidst opdateret den 11. september 2007 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse allergi hos

Læs mere

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene?

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Af Carsten Gydahl-Jensen, M.Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre for at

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj. tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen

IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj. tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen IDA/Levnedsmiddelselskabet om Myndighedernes rolle egenkontrol/risikoværktøj tirsdag d. 27. januar 2015 v/per Rathmann Hansen Fødevarestyrelsen 1 Meget kort historie 80 erne og 90 erne HACCP De første

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S

Egenkontrol Fødevarer, den Bruun & Nielsen A/S Egenkontrol Fødevarer, den 10-01-2017 Bruun & Nielsen A/S Virksomheden transporterer: Emballeret Ikke-emballeret Temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Ikke-temperaturfølsomme fødevarer Ja Nej Bruun & Nielsen

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 17. maj 2016 været på besøg i Nærum Menighedsbørnehave. Ved besøget deltog leder Bente Mahrt og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.

Læs mere