EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL"

Transkript

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som udgangspunkt eller grundlag for at udarbejde et egenkontrolprogram. Hvis virksomheden har andre aktiviteter, må de beskrives som et tillæg til eksemplet. Fødevarestyrelsen anbefaler generelt, at fødevarevirksomheder anvender branchekoder i forbindelse med udarbejdelse af egenkontrolprogrammer og indførsel af gode arbejdsgange i fødevarevirksomheder. Den risikovurdering og hygiejnepraksis, der ligger til grund for eksemplet, er baseret på aktiviteterne i de mest almindelige små detailfødevarevirksomheder. Eksemplet skal derfor gennemgås og rettes til, så det passer til din virksomhed, før du kan bruge det som egenkontrol. Skemaerne 1, 2, 3, 4 og 8 med tilhørende procedurer skal anvendes (lovkrav). De øvrige skemaer og procedurer kan anvendes. I stedet for de øvrige skemaer og beskrevne procedurer kan virksomheden mundtlig redegøre for hvilke procedurer eller arbejdsrutiner de følger. Det anbefales dog at følge de øvrige beskrevne procedurer, hvis der for eksempel er flere ansatte i virksomheden. Det er virksomhedslederens ansvar, at den skriftlige egenkontrol altid opbevares i virksomheden og til enhver tid kan fremvises ved offentligt tilsyn. Husk kopi af blanke skemaer.

2 2 Kort beskrivelse af virksomheden Virksomhedens navn og adresse: Virksomheden er autoriseret/registreret af fødevareregionen den: Virksomhedsleder: Import/modtagelse/afhentning af fødevarer fra udlandet ja, registreret af fødevareregionen den: nej Produkter: (Pizza, burger, kebab, lasagne, pølser, kugleis, softice, osv.)

3 3 Virksomhedens aktiviteter: Virksomheden skal gennemgå sine aktiviteter og afkrydse de relevante. Vælg (X) Aktiviteter Kontrolleres Hvor tit skal det skrives ned? Varemodtagelse/afhentning af varer Skema 1 <side 16> Ved hver varemodtagelse 1 gang pr. uge andet: Opbevaring køl og frost Skema 2 <side 17> Dagligt 1 gang pr. uge andet: Opvarmning/varmebehandling Skema 3 <side 18> Hver gang 1 gang pr. uge andet: Nedkøling Skema 3 <side 19> Hver gang 1 gang pr. uge andet: Varmholdelse Skema 4 Hver gang 1 gang pr. uge andet: Salg/opbevaring/håndtering ved temperatur Løbende Kun ved fejl over 5 oc men under 65 oc Se side 7 Adskillelse Dagligt Kun ved fejl Vareudbringning Hver gang Kun ved fejl Rengøring Dagligt - (Brug eventuelt skema 5) <side 20> Personlighygiejne Dagligt - Uddannelse (Brug eventuelt skema 6) <side 21> Vedligeholdelse/skadedyrssikring (Brug eventuelt skema 7) <side 22> Ved ansættelse Løbende Ved ansættelse Løbende og ved mangler/skadedyr Min. 1 gang pr. år X Sporbarhed - Fakturaer skal kunne fremvises X Tilbagetrækning - Ved tilbagetrækninger X Revision Skema 8 <side 23> Andet: Årligt og ved ændringer Årligt Noter hvilken måned

4 Varemodtagelse 4 Fødevarer må kun modtages fra autoriserede eller registrerede virksomheder Kontrollér ved hver levering af varer følgende: Er leveringstemperaturen korrekt. Ved afhentning af fødevarer skrives temperatur ned ved hjemkomst. Foretag altid målinger ved mistanke om fejl. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige temperaturkrav til de forskellige varer, og beskriv, hvilke grænser der er gældende for varer i din virksomhed. Oftest er temperaturgrænsen max. 5 ved kølevarer og 18 ved frostvarer. Er emballagen hel og intakt. Er holdbarheden i orden. Er mærkningen korrekt. Afhentning af fødevarer Henter din virksomhed selv fødevarer ved eksempelvis engrosvirksomheder, skal transporten hjem til din virksomhed ske hygiejnisk forsvarligt, og man skal sikrer sig at kølekæden ikke afbrydes. Man skal kunne transportere fødevarerne ved de temperaturer som er skrevet på produkterne. Ved afhentning af fødevarer skal man sikre, at kølekæden ikke afbrydes, og at man kan transportere fødevarerne hygiejnisk forsvarligt (anvend evt. kølekasser, kølebil, plastkasser eller andet). Ved fejl: Beskriv hvad der foretages når der konstateres fejl. Det kan for eksempel være: Varerne returneres. Varerne vurderes og anvendes straks, hvis dette ikke udgør nogen risiko. Varerne vurderes og kasseres. Leverandøren kontaktes Fejl skal altid dokumenteres i skema om varemodtagelse. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres - det vil sige skrives ned i skema 1 om Varemodtagelse. For eksempel en gang ugentlig. Fejl skal altid dokumenteres. Jeg modtager kun fødevarer fra danske virksomheder/modtager fødevarer fra et andet land Jeg henter selv fødevarer i andet land Hvilke lande og hvordan hentes de (skriv)

5 Opbevaring af fødevarer 5 Fødevarer skal opbevares hygiejnisk forsvarligt. Kontroller hver dag Opbevaringstemperatur (køl max. +5, dybfrost 18. Afhængig af temperaturkrav på varen). Holdbarhed på fødevarerne. Vurder om fødevarerne kan anvendes /sælges. Færdigpakkede fødevarer må ikke sælges med overskreden holdbarhedsdato. Placering af fødevarerne. Er der adskillelse mellem råt kød, tilberedte fødevarer, grøntsager m.m.? Optøning af fødevarer skal ske på køl. Ved fejl: Hvis køle- og fryseskabe ikke kan holde de temperaturer som fødevarerne kræver, skal virksomheden tage stilling til om varen kan anvendes eller om varen skal kasseres. For eksempel må færdigpakkede fødevarer som har været opbevaret ved for høj temperatur ikke sælges. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 2 Opbevaring køl og frost. Eksempelvis 1 x pr. uge Fejl skal altid dokumenteres. Materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer Materialer og genstande som fx emballage, produktionsudstyr og redskaber m.m. som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer eller med rimelighed må antages at komme i kontakt med fødevarer, skal være egnet til formålet. Få en erklæring fra leverandør af materialer og genstande om, at de er egnet til formålet. Vær opmærksom på kun at bruge materialer og genstande i overensstemmelse med formålet. Fx er det ikke sikkert at plastbeholdere, der er egnet til opbevaring af kolde fødevarer, er egnet til varme fødevarer.

6 Opvarmning/varmebehandling 6 Mad som opvarmes skal nå en temperatur på minimum 75 alle steder i produktet, også helt inde icentrum. Temperaturen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver opvarmning skal det sikres, at temperaturen er minimum 75. Ved fejl: Hvis temperaturen ikke er 75 fortsætter opvarmningen indtil temperaturen er nået. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 3 Opvarmning og nedkøling. Eksempelvis 1 x pr. uge. Nedkøling Nedkøling af opvarmet mad som fx kødsovs, lasagne, suppe, kebab og lignede produkter skal foregå så hurtig som muligt. Nedkølingen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver nedkøling skal det sikres, at temperaturen falder fra 65 til 10 på max 3 timer. Derefter skal fødevarerne opbevares ved max. 5. Ved fejl: Hvis maden ikke er nedkølet til 10 på max 3 timer, kan maden straks genopvarmes til 75 og igen nedkøles. Eventuelt nedkøles i mindre portioner. Hvis maden ikke straks opvarmes til 75, skal den kasseres. Dokumentation: Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 3 om Opvarmning og nedkøling. Eksempelvis 1 x pr. uge. Fejl skal altid dokumenteres. Hvordan nedkøles der (beskriv)?

7 7 Varmholdelse/Salg uden køl Fødevarer der varmholdes som for eksempel kebab og sovs, skal efter varmbehandling til 75, varmholdes ved en temperatur på minimum 65. Temperaturen måles og kontrolleres med et indstikstermometer. Ved hver varmholdelse skal det sikres, at temperaturen er minimum 65. Fødevarer som opbevares ved temperatur mellem 5 65 skal sælges inden for 3 timer. ( For eksempel frikadeller, pølsehorn, pizza slices, pizza topping og sandwich) De 3 timer styres ved: ( sæt kryds) P skive Faste tidspunkter (skriv tidspunkter) Andet Ved fejl: Hvis temperaturen er mindre end 65 i mere end 3 timer skal fødevaren kasseres. Dokumentation Beskriv hvor ofte kontrollen skal dokumenteres. Det vil sige skriv ned i skema 4 om Varmholdelse. Fejl skal altid dokumenteres.

8 Adskillelse 8 For at sikre der ikke sker krydssmitte med sygdomsfremkaldende bakterier mellem forskellige fødevarer, skal der ske adskillelse af grøntsager, råt kød, færdiglavede fødevarer m. m. under produktionen og oplagringen. Dette gøres blandt andet ved: at rengøre knive, spækbrætter, bordplader, snittemaskiner ved skift mellem håndtering af fødevarer. at anvende forskellige områder i køkkenet og skærebrætter til de forskellige typer af produkter. at placere fødevarerne tildækket og adskilt Kontroller løbende at fødevarerne holdes adskilte under produktion og opbevaring. Ved fejl: Vurder om varen kan anvendes ved fx efterfølgende opvarmning eller kasser varen. Hvordan adskilles fødevarer: I køleskabe (beskriv eller vedlæg tegning) Under produktion (beskriv områder eller tidsmæssigt adskilt)

9 9 Vareudbringning Ved vareudbringning skal fødevaren transporteres i rene og egnede transportkasser og bil. Transportkasser og bil skal have overflader som er rengøringsvenlige. Ved udbringning af varm mad må temperaturen ved afleveringen af maden ikke være under 65. Ved udbringning af kølet mad må der ikke ske stigning i temperaturen. Transporttiden til den endelige forbruger må ikke overstige én time. Hvordan sikres temperatur ved vareudbringning (skriv):

10 10 Rengøring og desinfektion En rengøringsplan som vist i skema 5 kan være en nyttig ting, særligt hvis der er flere ansatte i virksomheden. Rengøringsplanen vil da have karakter af en arbejdsbeskrivelse. Hvis ikke der forefindes en skriftlig rengøringsplan må virksomheden mundtligt kunne redegøre for, hvordan der gøres rent. Anvendes skema 5 kan tilføjes manglende områder. Vær opmærksom på, at alle maskiner og lokaler bliver beskrevet i rengøringsplanen. Udpeg de maskiner og områder der skal desinficeres og marker dette i rengøringsplanen med D. Desinfektion kan foregå i opvaskemaskine med skyllevandstemperatur på min. 80. Eller desinfektion kan foregå ved overhældning med kogende vand. Eller med et godkendt desinfektionsmiddel (HUSK! at skylle med koldt vand efter desinfektion). Rengøring kontrolleres dagligt, inden produktionens begyndelse. Ved fejl: Er rengøring ikke i orden, gøres der rent inden opstart Husk at der altid skal være sæbe og papir ved håndvaskene også på toilettet.

11 Personlig hygiejne 11 A. Brug rent arbejdstøj Når der skiftes arbejdsopgaver kan det være nødvendigt, at skifte tøj. B. Vask hænder: Inden du begynder at arbejde med fødevarer Når du skifter arbejdsproces Når du kommer fra pause Når det er nødvendigt ( efter nys mv.) Når du har været på toilettet C. Sygdom: Har du væskende sår, diarré eller andre infektionssygdomme, skal du henvende dig til virksomhedslederen og det er efterfølgende virksomhedslederens ansvar, hvornår du kan genoptage arbejdet. D. Rygning: Der må ikke ryges, hvor der produceres / opbevares fødevarer. E. Andre regler Smykker (skriv). Hovedbeklædning (skriv). Arbejdsfunktioner udenfor fødevaredelen. Fx plejeopgaver, benzinarbejde, udbringning af fødevarer (fx pizza) eller rengøring (skriv).

12 12 Uddannelse Den, der er ansvarlig for en fødevarevirksomhed, skal sikre, at personer, som behandler fødevarer, gennemfører en uddannelse med Certifikat i fødevarehygiejne. Ledere eller ansatte i fødevarevirksomheder skal have en uddannelse, når de: Er fyldt 18 år og tilvirker fødevarer Ikke har en fødevarefaglig uddannelse og ikke har deltaget i lignende kurser i fødevarehygiejne (godkendt af Fødevarestyrelsen) Personer omfattet af kravet om uddannelse skal være begyndt senest to måneder efter ansættelseseller etableringsstart. Virksomhedens leder skal sikre at personalet er informeret om virksomhedens hygiejneregler og egenkontrollens gennemførsel. Dokumentation Virksomheden skal på forlangende kunne fremskaffe dokumentation for uddannelse. Eventuelt kan skema 6 Uddannelse anvendes. Her kan relevante oplysninger om navn, fødselsdato, start- /ansættelsesdato, uddannelse/hygiejnecertifikat og dato for ophørt ansættelse indsættes. Det giver et godt overblik over medarbejdere og deres uddannelse. Kopi af uddannelsesbeviser kan sættes i egenkontrolmappen.

13 Vedligeholdelse og skadedyrssikring 13 Virksomhedens vedligeholdelsesstandard og skadedyrsovervågning skal kontrolleres.. Eventuelt kan skema 7 Vedligeholdelsesplan anvendes. Hvis ikke, skal der mundtligt kunne redegøres for vedligeholdelse og skadedyrssikring. Alle lokaler gennemgås. Husk også udenoms arealer, lagre og toiletter. Kontrol af lokaler og inventar kan for eksempel være følgende: o At vægge, gulve, lofter og karme er hele, jævne og afvaskelige. o At inventar og maskiner er hele, rengøringsvenlige og uden rust. o At der ikke er skadedyr i lokalerne, som for eksempel fluer, møl, mus og rotter. o At der ligger riste på kloaker. o At døre og vinduer er tætte. o At termometre, der anvendes til temperaturmålinger i fødevarer, viser korrekte temperaturer. Ved tilstedeværelse af rotter skal kommunen og den lokale Fødevareregion kontaktes. Kontrol af termometre kan ske med kogende vand (100) og i isvand (0).

14 14 Revision Revision skal altid foretages hvis aktiviteterne (fx ændringer i produktion eller vareudvalg) i virksomheden ændres. Hvis der ikke er sket ændringer, bør revisionen foretages minimum 1 gang årligt. Anvend eventuelt skema 8 om Årlig kontrol og revision

15 15 Sporbarhed Sporbarhed er muligheden for at kunne spore og følge en fødevare gennem alle produktions-, tilvirknings- og distributions led. En fødevarevirksomhed skal således kunne dokumentere, hvor de har fået leveret en fødevare fra. Dette gøres for eksempel ved opbevaring af faktura på virksomheden. Faktura skal være specificeret, så man kan identificere varerne. Ved salg af fødevarer til andre virksomheder, skal dette salg også kunne dokumenteres. Yderligere oplysninger kan findes på fødevarestyrelsens hjemmeside Tilbagetrækning Fødevarer, der ikke lever op til kravene om fødevaresikkerhed, og som eventuelt kan gøre mennesker syge, skal trækkes tilbage fra markedet. Hvis virksomheden modtager en skrivelse fra leverandør vedrørende tilbagetrækning af en fødevare skal denne skrivelse gemmes som dokumentation i egenkontrolprogrammet sammen med et notat om hvad virksomheden har gjort. For eksempel hvor mange stk. eller kg der er returneret eller kasseret. Yderligere oplysninger om tilbagetrækning kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside

16 Varemodtagelse, skema 1. År: 20 Kontrollen skal foretages ved hver leverance Hvor ofte skal kontrollen skrives ned : 1 gang i ugen andet, hvor tit: Fejl skal altid skrives ned. Temperaturgrænser varer: Køl max. 5. Dybfrost max. 18. Øvrige temperaturer: 16 Dato og år Vare/ Leverandør Skriv målt temperatur Kontrolleret dato/ mærkning/ emballage ( ) OK Fejl Kontrol udført af Fejl Varen er returneret. Varen er vurderet og anvendes straks da dette ikke udgør nogen risiko. Varen er vurderet og kasseret Leverandøren er kontaktet. Andet: Udført af : dato:

17 Opbevaring køl og frost, skema 2. År: Kontrollen skal udføres daglig. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned?: 1 gang pr. uge eller andet: Der skal altid skrives ned, hvad der blev gjort ved fejl. Dato: Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Køl/Frys nr. Max Hvis du har mere end 6 køle eller fryse skabe/montre, så brug evt. flere skemaer OK Fejl Kontrol udført af Fejl Dato: Hvad er der foretaget for at rette fejlen? Fødevarerne blev kasseret Andet: Fejlen rettet af: Fødevarerne blev kasseret Andet: Brug evt. flere skemaer.

18 Opvarmning/varmehandling og nedkøling, skema 3. År: 20 Opvarmning Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Temperaturen skal være minimum 75 i midten af fødevaren. Dato Fødevare Temperatur efter opvarmning. OK Bemærkninger. 18 Kontrol udført af Nedkøling. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Fejl skal altid skrives ned. Nedkølingen fra 65 til 10 må ikke vare mere end 3 timer. Dato Fødevarer Nedkøling start Klokken/Temp. Nedkøling slut Klokken/Temp. Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / Kl. / OK Fejl Kontrol udført af Fejl ved nedkøling Dato: Hvad er foretaget for at rette fejlen Fejlen rettet af opvarmning til 75 og nedkølet igen. Skriv temperatur og tid ned. Fødevaren er kasseret. Andet.

19 Varmholdelse/Salg af fødevarer uden køl, skema 4. År: Varmholdelse/salg af fødevarer uden køl. Hvor ofte skal kontrollen skrives ned: 1 gang om ugen andet: Fejl skal altid skrives ned. Temperaturen skal være minimum 65 i fødevaren. Dato Fødevare Temperatur i fødevaren Ok (kl.) Fejl Hvad der gjort for at rette fejlen. Kontrol udført af

20 Rengøringsplan, skema 5. (kryds frekvens af og skriv D hvor der desinficeres) 20 Køkken : Vægge/vinduer Gulve Lofter Køleskabe Frysere Ventilation Hylder Skabe Borde Maskiner: Dagligt Ugentligt Månedligt 3. måned Andet (skriv) Andet: Lager: Gulv Loft Vægge/vinduer Køleskabe/frysere Hylder Toiletter: Toilet Håndvask Vægge/vinduer Gulv Loft Udenomsarealer: Affald Er der sæbe og engangshåndklæder ved alle håndvaske?

21 Uddannelse, skema 6. Navn Fødselsdato Ansættelse/start dato Uddannelse/ hygiejnecertifikat Ansættelse ophørt 21 Kopi af ansattes uddannelsesbevis kan indsættes under dette skema.

22 Vedligeholdelsesplan, skema 7. År 20 (Der noteres fejl og mangler ved vedligeholdelse, samt hvornår de udbedres) 22 Bygninger/Lokaler Fejl / Mangler konstateret: Dato: Forventes udbedret i uge: Udbedret Dato: Inventar og udstyr Udenomsareal: Skadedyr Dato: Udført af: Hvad er der sket? Hvad har du gjort?

23 Årlig kontrol og revision, skema 8. Gennemgås minimum 1 gang Årligt 23 Kontrol /revidering af: Vedligeholdelse: Gennemgang af: Bliver vedligeholdelsesplanen fulgt? Ja Sæt X Nej ikke i orden. Skriv hvad der gøres. Skadedyr: Er der sikret mod skadedyr? Døre og vinduer, gulve og vægge skal være tætte og uden huller. Der skal være insektnet for åbne vinduer og døre. Rengøring: Følges rengøringsplanen? Er rengøringsplanen tilstrækkelig? Husk nyt udstyr. Produktion: Er produktionen den samme som ved sidste gennemgang? Er termometre kontrolleret inden for det sidste år? Medarbejdere: Er alle medarbejdere instrueret i udførelse og dokumentation af egenkontrollen? Har alle medarbejdere uddannelse? Har virksomheden kopier af ansattes uddannelsesbeviser? Egenkontrollen Gennemgå egenkontrollen. Er der rettet op på evt. fejl? Passer den nuværende egenkontrol til produktionen/aktiviteterne? Kontrolleret af: Dato/År:

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere