Lokalplan , Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland"

Transkript

1 Lokalplan , Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben Hvid Pedersen 9 7 Jens H. Madsen 11 8 Vivian og Claus Barrett 13 9 Lis og Erik Pedersen Lone Rasmussen Horne Sommerlands Grundejerforening 18

2 Fra: Henrik Uhd Markussen Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :03 Vedrørende: Ny lokalplan for Horne Sommerland Hej Jeg vil gerne stille krav om at facadehøjden på 2,7 m måles fra overkant fundament, da mange grunde skråer en del. Hvis vi ønsker at lave en vinkel tilbygning, som hænger sammen med det eksisterende hus vil vi umiddelbart få problemer med højderne fra eksisterende niveau. Med venlig hilsen Henrik Uhd Markussen Siøvej 15 1

3 Fra: Bent Sørensen Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :14 Vedrørende: lokalplan nr Bemærkninger og indsigelser. 6.3 Må nuværende udvendige antenner bevares/ vedligeholdes og evt. fornyes? 9.3 Hvordan skelnes mellem joller - styrepultsbåde og motorbåde? Er længden f.eks. 6 meter? Jeg har p.t. 2½ båd. Er det nu ulovligt? 9.4 Her sker en væsentligt ændring/skærpelse af gældende regler. Nuværende hegn skal fortrinsvis være gran/fyr. Hegnslovens højde er i ikke boligområder 3.5 meter. Skal alle hegn efter gældende regler skæres ned? 9.5 Er græsarmeringssten at betragte som befæstet areal? Med venlig hilsen Bent Sørensen 2

4 Fra: Maria Duvander Pedersen Til: Kirsten Christoffersen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :25 Vedrørende: Svar: Horne Sommerland - lokalplan Kære Ole Olsen Selv tak for et godt møde i Horne Forsamlingshus og tak for dit høringssvar i forbindelse med Forslag til lokalplan Sommerhusområde ved Horne Sommerland. Svaret vil indgå i den videre sagsbehandling. Du vil høre nærmere efter kommunalbestyrelsen har færdigbehandlet lokalplanen. Med venlig hilsen Maria Duvander Pedersen Plan, udvikling og fritid Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade Faaborg Tlf. direkte: Mail: >>> Kirsten Christoffersen :59 >>> Tak for et godt og oplysende møde i Horne Forsamlingshus mandag den 4. februar 2013 Vigtige ændringer/tilføjelser: forslag til ændring-tilføjelse til 6.3 Hvor den enkelte ejendom ikke har mulighed for at modtage TV-signal med indvendig antenne, kan der opsættes 1 udvendig antenne, hvis højde ikke må overstige 4 meter over bygningshøjden. forslag til ændring-tilføjelse til 9.3 Der er fortsat mulighed for at benytte ophale-pladserne i henholdsvis øst og vestområderne. Ophalede både kan fortsat henstilles på fællesarelalerne i henholdsvis øst og vestområderne. Venlig hilsen Ole Olsen Ole Olsen 3

5 Birkholmvej 6 Fangelvej Faaborg 5260 Odense S. 4

6 Punkter til Lokalplan Vedr. 8.1 står der at facader skal fremstå i jordfarver, iflg bilag 5. Hvis det dermed menes at man kan bruge alle farver på bilag 5 til facadefarver, så mener jeg at man skal holde sig til den gamle byplanvedtægt, hvor murede facader skal være hvide, og træhuse skal behandles med sort, brun eller grå imprægnering, så man ikke får huse i alle regnbuens farver. Jer mener heller ikke at cementbaserede materialer skal forbydes ( Hardiplank- Iversonplank ) Der blev nævnt at man var bange for, at man så satte glatte eternit plader på husene, det burde da ikke være særlig vanskeligt, at skrive, at glatte plader ikke er lovlige. Huset på billedet er beklædt med Ivarsonplank. Vedr. 9.2 se bilag. 9.6 jeg håber at der var enighed om, ved høringen, at man må have en lampe i en højde af cm. ved hoveddøren. Med venlig hilsen Poul-Erik Christensen. Thurøvej 28 Hornesommerland. 5

7 Ifølge 9.2 er det ikke tilladt at have en lille motorbåd liggende på grunden, men ifølge udtalelse ved høring i Horne Forsamlingshus er det lovligt at have en registreret campingvogn stående. En campingvogn som ikke må anvendes i sommerhus området. Jeg kan ikke se at den hører hjemme her. En båd hører dog sammen med ferie og sommerhus. Henstillen af både kunne jo så begrænses til en bestemt periode feks. 1. oktober til 1. maj, en periode hvor det ikke kan genere ret mange. Kan jo også begrænses til både på trailer. 6

8 Fra: Til: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :05 Vedrørende: Fwd: Vedr. Bjørnøvænget 8, matr. nr. 5-eo Horne, Horne By Jeg prøver at sende denne igen, da jeg ikke har hørt om I har modtaget denn Mail. M.v.h. Aase Nielse Original besked Emne: Vedr. Bjørnøvænget 8, matr. nr. 5-eo Horne, Horne By Dato: :40 Afsender: Modtager: Vedr. lokalplan for Sommerhusområdet ved Horne Sommerland Jeg har flere forskellige ting, som jeg ikke erglad for, bliver anført i lokalplanen, men også en ting, som der aldrig er blevet til noget i den gamle lokalplan, nemlig: En vendeplads for enden af Bjørnøvænget. I den "gamle lokalplan" står der i 2, stk. 3 (på side 1): "Ved blinde veje skal der lægges areal til passende vendeplads." Jeg sendte et brev til Faaborg kommune 8/7-1997, hvor jeg skrev om problemet med, at vi skal bakke forbi 2 huse, for at komme ud fra vores grund, men jeg har intet svar fået endnu - men det er jo heller kun godt 5 år siden. Da der er bygget et nyt hus ved siden af (nr. 9) er der blevet endnu mindre plads til at komme ud af indkørslen, så prøv lige at se på det, og tænk lige på at lave en 7

9 vendeplads... Det var vel en god ide, at lave den gamle lokalplan i orden, inden man laver en ny? Vedr (side 16 i den nye lokalplan) "Cementbaserede plader, som efterligninger af træ, er i denne sammenhæng ikke godkent materiale" Det vil jeg gerne protestere imod, da jeg synes, at mange træhuse måske kunne trænge til at blive fiksset op med sådannne plader, der ydermere er vedligeholdesesfri. Vedr (side 17) Udendørs belysning må ikke have højde mere end 1,0 m. Det synes jeg også er en meget dårlig ide, da det er et utroligt mørkt område i forvejen, så er det da rart, når man evt. skal have gæster, at der er et ordentligt lys, så folk kan se at komme ind. Håber at I vil tage hensyn til mine små for slag - især det om vendepladsen. Med venlig hilsen Aase Nielsen Bjørnøvænget 8, 5600 Faaborg Telf Mail : 8

10 Indsigelser og bemærkninger til Lokalplan forslag Sommerhusområde ved Horne Sommerland Stenstrup. den Hermed vores indsigelser og kommentarer til forslag til ny lokalplan for Sommerhusområdet ved Horne Sommerland. Vedr. 6 Teknik 6.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner inden for lokalplanområdet. Modtagerforholdene i området er meget dårlige. Det vil ikke være muligt for mange, at modtage de mest almindelige kanaler via en indendørs stueantenne. Slettes eller erstattes af, at en udendørsantenne max må have en højde på 7 m over grunden. (med en max højde på 4,5 m. taler vi om max 2,5 m over tagryggen) 7 Bebyggelsens omfang og placering Det er en rigtig god tilgang at ændre byggelinje til byggefelter men det giver nedenstående udfordring: 7.7 Der må maksimalt opføres 2 små bygninger. Små bygninger er på maksimalt 10 m2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Små bygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Maksimal højden for små bygninger er 2,7 m Vedr. Små bygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Her tilføjes: at på Strynøvej med lige hus nr. Kan små bygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke i mellem byggefelt og bag skel. Vi ejer Strynøvej 10. Med det nye byggefelt vil det nærmest være umuligt at placere 2 små bygninger på max 10m2 På selve grunden. Det eneste sted, det vil være muligt er på den mest attraktive del af grunden (ud mod marken og det vil tage alles udsyn ned mod vandet (læs bag skel)). Dette vil være gældende for hus nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 og 16. Her vil den gamle fejlplacering af husene slå igennem. Alle vil være tvunget til placere sin små bygning på den mest attraktive del af grunden. (ud mod marken og det vil tage alles udsyn ned mod vandet). 9

11 9 Ubebyggede arealer 9.6 Udendørs belysning på egen grund må ikke have en lyspunktshøjde på mere end 1,0 m. Lyskilden skal afskærmes og nedadrettes. I forbindelse med besøg vil det i ydre tidspunkter af sæsonen være mørkt. Derfor er det nødvendig med en belysning på facaden af sommerhuset. Det skal tilføjes i lokalplanen, at det er tilladt i forbindelse med en indgangsdør at have en facadelampe. Lyspunktshøjde må max være 2,20 m fra jorden. Med venlig hilsen Gitte Madsen & Torben Hvid Pedersen Pavegyden Stenstrup Sommerhus: Strynøvej 10, Horne Sommerland 5600 Faaborg 10

12 Fra: Madsen Jens Haack Til: Kopi: Rasmussen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :35 Vedrørende: Bemærkninger og indsigelser til "Forslag til lokalplan nr ". Vedhæftninger: Horne d.docx Til Plan og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune. Vedhæftede bemærkninger og indsigelser indsendes hermed på vegne af følgende 9 grundejere i Horne Sommerland: Inge & Kaj Michelsen - Skarøvej 1 Karen Arnt Sørensen - Skarøvej 2 Jens Barslund & Iris Nystrøm - Skarøvej 3 Chris Terkelsen - Skarøvej 6 Pia Wium & Jens H. Madsen - Skarøvej 8 Nina & Palle Mikkelsen - Skarøvej 9 Britt & Jørgen Rasmussen - Skarøvej 19 Ole Olsen - Birkholmvej 6 Eric Antvorskov - Ærøvej 10 Med venlig hilsen Jens H. Madsen 11

13 Horne d. 21. Februar Bemærkninger og indsigelser til forslag til Lokalplan nr , Sommerhusområde ved Horne Sommerland På side 1 Navnet på lokalplanen bør ændres til Sommerhusområdet Horne Sommerland og ikke ved idet der jo netop er tale om Horne Sommerland. På side 7 Eksisterende planer anføres at den eksisterende Byplanvedtægt aflyses ved vedtagelsen af ovennævnte. Det skal her anføres at den i Byplanvedtægten indsatte Fredningsoverenskomst af 15 okt ikke aflyses og enten skal overføres til lokalplanen i sin helhed eller at alle væsentlige forhold heri indarbejdes i lokalplanen. Ad 5.2 Udlagte og etablerede asfaltveje skal forblive., asfalt tilføjes og Blinde veje skal for vendeplads, dette skal enten udgå eller erstattes af Blinde veje er forsynet med passende vendeplads. Alle vore blinde veje har en sådan, på nær Hjortø- og Bjørnøvænget som er meget korte. Ad 6.3 bør ændres til at Der må opsættes en udvendig antenne på hvert hus med en max. højde på 6,5 m over terræn. Og ikke noget med dispensationsansøgninger. Ad 7.4 Tage på garager,carporte,udhuse,udestuer,overdækkede terrasser og skure her anføres at disse må udføres med flade tage uden hældning, dette bør ændres til f.eks. mellem 15 og 25 graders hældning Ad der er mange restriktioner hvis nogle ønsker at opsætte solpaneler måske man kunne lempe på placeringen, således at de ikke skal udgøre et rektangel, men evt. flere rektangler. Ad 9.3 Her bør det præciseres at de allerede etablerede bådoptagnings ramper ogbådopbevaringspladser i såvel det østlige og vestlige fællesområde kan bevares i sin nuværende form. Ad 9.6 Her kan teksten fra lokalplan (det ny sommerhusområde) blot anvendes, idet der her står Der må kun etableres udendørsbelysning på adgangsarealer, således at der ikke er bestemmelser om belysning på bygninger. Dog kunne man måske tilføje Såfremt belysninger på bygninger styres af bevægelses censor, må denne først kunne aktiveres ved færdsel på matriklen. På den måde undgår man at lys aktiveres ved almindelig færdsel på vejarealet. Ad Hvorfor ønskes en delvis ophævelse af fortidsminde beskyttelseslinjen er det et ønske fra de berørte grundejere? Og hvis dette gennemføres, kan man så forestille sig at der tilsvarende vil ske en delvis ophævelse af samme beskyttelses linje i lokalplan 4112(se kortbilag 3C i denne)? 12

14 KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN Kolding d.10.marts lokalplan Hesseløje - Fruerlund I forslaget er der beskrevet regler for hegn, samt regler for beplantning samt højde på hegn. Der er ligeledes beskrevet maximale bygningshøjder, højder på garage og regler for niveaureguleringer. Forslaget mangler et regelsæt omkring beplantning af træer op i mod skel herunder max. højder. Der bør derfor indføjes 9.7 fra Lokalplan Udvidelse af sommerhusområdet ved Hesseløje- Fruerlund 9.7 Beplantning, der er højere end 1,5 m indenfor sommerhusgrunde, må ikke have sammen- voksede bladkroner, og må ikke placeres nærmere skel end 5 m. Der må makismalt være to enkeltstående træer på hver grund. Hensigten med at udstykke sommerhusområde på Hesseløje Fruerlund på en skrående grund må have været for at tilsikre matriklerne en udsigt ud over Helnæsbugten / Lillebælt. Hensigten for udstykningen af Horne Sommerland må have været den samme. Det er derfor kun logisk, at samme pragraf skal med I den nye lokalplan. Med venlig hilsen Vivian og Claus Barrett Gl. Kongevej Kolding Tel Ejer af Siøvej 32 Horne Sommerland 5600 Faaborg 13

15 Lis & Erik Pedersen Carl Bernhards Vej 16,2.tv Frederiksberg C Plan og Kultur Nørregade Faaborg Indsigelser og bemærkninger til: Lokalplan forslag Sommerhusområde ved Horne Sommerland 6 Teknik Vedr. 6.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner inden for lokalplanområdet. Teksten i 6.3 bør tillade at der anvendes udendørs antenne med angivelse af en maximal højde over grunden på f.eks. 8 m, som i vores tilfælde er absolut nødvendigt for at kunne modtage et acceptabelt signal, og endda oplever vi stadig tit og ofte pixeleringer og fastfrysning af billedet. Begrundelse for ændring: Modtagerforholdene i området er så dårlige, at det vil være umuligt at modtage de danske kanaler uden at der anvendes en udendørs antenne. Selvom der anvendes en udendørs antenne, så forekommer det hyppigt at billedet pixelerer og fastfryser. Efter man gik over til digitale signaler, er modtageforholdene blevet utrolig dårlige. En antenne der ikke må overstige bygningshøjden er helt utilstrækkelig, og man vil umuligt kunne modtage de mest almindelige danske public service kanaler, og det bør være en menneskeret. 7 Bebyggelsens omfang og placering Vedr. 7.7 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Småbygninger er på maksimalt 10 m2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Maksimal højden for småbygninger er 2,7 m. Ændringsforslag til 7.7 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Maksimal højden for småbygninger er 2,7 m. Småbygninger er på maksimalt 10 m2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. På Strynøvej med lige numre (grundene vest for vejen), kan småbygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke mellem byggefelt og skel mod mark (bag skel). Begrundelse for ændring: Nu har man lavet nogle byggefelter der begrænser byggeri længere ud mod diget og marken, hvilket vi er utrolig glade for, og dette bør også gælde placeringen af småbygninger. Vi ønsker ikke mere byggeri og småbygninger, overhovedet, på det mest rekreative areal mellem byggefeltet og skel mod marken. Som Kommunen har formuleret 7.7, så tvinges vi, på den vestlige side af Strynøvej, igen til at placere vores småbygninger på den mest rekreative del af vores grunde. Vi er de grundejere, på hele Horne 14

16 Sommerland, der har de mindste rekreative arealer pga. Teknisk Forvaltnings krav om at vi skulle placere vores huse her i strid med den eksisterende byplanvedtægt. Til gengæld har vi meget mere plads end alle de øvrige grunde mellem byggefeltet og vejskel. Endvidere har alle grundene vest for Strynøvej en fin udsigt vest for husene, som vil blive total ødelagt, hvis der må placeres småbygninger mellem byggefeltet og skel til marken mod vest. På arealet øst for husene; den mindst rekreative del af grunden, er der ingen udsigt, der vil blive ødelagt ved placering af småbygninger, og den del af grunden bliver stort set ikke brugt af nogen af grundejerne, de opholder sig vest for husene. I strid med den eksisterende byplansvedtægt, har Faaborg Kommune pålagt ejerne af de grunde der ligger vest for Strynøvej, at de skulle bygge husene på den mest rekreative del af grundene, for at dække over deres uduelighed og mangel på empati. Da man indsendte byggeplaner med videre til Teknisk Forvaltning for parcellen Strynøvej 2, det allerførste hus der blev bygget på Horne Sommerland, havde bygherren placeret det påtænkte byggeri på den østlige halvdel af grunden indenfor de byggelinjer der er præciseret i den eksisterende Byplansvedtægt, altså helt lovligt. Teknisk Forvaltning returnerede planerne med krav om at huset skulle rykkes ind til den østlige side af midterbyggelinjen. Et krav der ikke står i Byplanvedtægten. Bygherren byggede så huset uden at Teknisk Forvaltning sikrede sig, at det var korrekt anbragt på grunden. Desværre havde bygherren misforstået det med midterbyggelinjen, og havde placeret huset så det fik midterbyggelinjen øst for huset. Huset lå nu på den forkerte halvdel af grunden, og på den mest rekreative del af samme. Her skulle Teknisk Forvaltning enten have forlangt huset flyttet, eller givet en dispensation, men i stedet tog man den katastrofale beslutning, at så skulle alle de andre huse også ligge på den forkerte side af midterbyggelinjen, for at dække over deres egen uduelighed og mangel på opfølgning, Derfor ikke flere bygninger på det mest rekreative areal, som vi har så lidt af. 9 Ubebyggede arealer 9.6 Udendørs belysning på egen grund må ikke have en lyspunktshøjde på mere end 1,0 m. Lyskilden skal afskærmes og nedadrettes. Ændringsforslag til 9.6 Udendørs belysning på egen grund må ikke have en lyspunktshøjde på mere end 1,0 m. Lyskilden skal afskærmes og nedadrettes. Lyskilder anbragt på bygninger i en max højde på 2 m er tilladte. Begrundelse for ændring: Paragraffen bør tillade at lyskilder anbragt på bygninger er tilladte, da de ikke vil ødelægge mere, end det lys der stråler fra oplyste vinduer. Det skal være muligt, at kunne orientere sig omkring sit hus i mørke. Ellers hylder vi paragraffen, og ønsket om at stoppe lysforurening. Det er utrolig positivt at man har lyttet til os der bor på den vestlige side af Strynøvej, og har lavet et byggefelt der bremser yderligere bebyggelse på arealet mellem byggefeltet og skel til marken. Vi håber så, at man vil imødekomme os med den foreslåede vedtægtsændring i 7.7 så vi ikke skal straffes yderligere med tilladelse til småbygninger på det mest rekreative areal af grunden, hvor man i strid med den eksisterende Byplanvedtægt, har været pålagt at placere vores huse. Med venlig hilsen Lis & Erik Pedersen Strynøvej Faaborg Tlf / Mail: 15

17 Fra: Lone Rasmussen Til: Kopi: Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :56 Vedrørende: Ny Lokalplan Horne Sommerland Vedr. Ny lokalplan Horne Sommerland Jeg har følgende kommentar til lokalplansforslaget: Ad 8,1 Bygninger skal opføres i teglsten eller træ eller en kombination af disse materialer. Hertil mener jeg at cementbaserede brædder, som ligner træ med træstruktur bør anerkendes, idet de ikke kræver vedligeholdelse med maling mv. Jeg mener, at det vil forskønne mange huse med en vedligeholdelsesfri beklædning, som ligner træ, i stedet for evt. afskallet og misligholdt træværk. Ad 9,6 Udendørs belysning på egen grund må ikke have en lyspunktshøjde på mere end 1,0 m. Lyskilden skal afskærmes og nedadrettes. Det synes jeg bør ændres til kun at omfatte belysningen i haven og ikke på boligerne. Det kan være svært at se trapper, nøglehuller mv. ved så lav belysning på husene. Ad 9,4 afsnit 2 Indre hegn må have en højde på max. 2,0 m over terræn og skal bestå af levende hegn. 16

18 Her vil jeg gerne have præciseret at hegn mellem grunde og vej max. må være 1,80 m af hensyn til udsigt til vandet. Herudover ville jeg ønske, at der kunne ændres i lokalplanen, så det ikke er tilladt at have så mange høje træer som gror op og mindsker udsynet til vandet. Venlig hilsen Lone Rasmussen Ejer af Ærøvej 8, 5600 Faaborg Privat: Kirkevej 55, 5690 Tommerup Tlf / Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. Den har indtil videre sparet mig for at få 2186 spam-mails Betalende brugere får ikke denne besked i deres s. Hent en gratis SPAMfighter her. 17

19 Høringssvar til lokalplan nr Sommerhusområde ved Horne Sommerland Faaborg Bestyrelsen for Horne Sommerlands Grundejerforening har følgende kommentarer til den ny lokalplan: 1. I den gamle byplanvedtægt er der en fredningsoverenskomst, der forpligter kommunen til vedligehold af det offentlige areal med toiletbygningen. Overenskomstens status er uafklaret og forpligtelsen ønskes opretholdt. 2. Udvendige antenner må fremover ikke opsættes. Det foreslås, at bestemmelsen ( 6.3) formuleres, så der tages forbehold for grunde med dårlige modtageforhold. Eventuelt i form af en maksimal højde på antennen Der foreslås en tilføjelse om, at vejene skal forblive asfalterede. Lokalplansforslaget medfører ingen ændrede krav til eksisterende vendepladser eller krav om nyanlæggelser Der foreslås en tilføjelse om, at eksisterende brug af fællesarealer må fortsætte, dvs. Ophalerramper og -spil forbliver, som de er Der må fortsat placeres både i forbindelse med ophalerramperne Boldbaner forbliver som nu Etablerede stier og bænke forbliver Lokalplansforslaget tillader taghældninger på garager, carporte, udestuer, overdækkede terrasser og skure på 0-25 hældning. Af hensyn til bebyggelsens helhedsudtryk ønskes ikke tilladelse til flade tage. For god ordens skyld medsendes grundejeres kommentarer, som er sendt i kopi til bestyrelsen, og som er offentliggjort anonymt på grundejerforeningens hjemmeside. Vi regner med, at alle disse kommentarer også er sendt direkte til Kommunen. Grundejernes kommentarer udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens holdning til de enkelte punkter: 18

20 Grundejernes kommentarer: En vendeplads for enden af Bjørnøvænget. I den "gamle lokalplan" står der i 2, stk. 3 (på side 1): "Ved blinde veje skal der lægges areal til passende vendeplads."... Det var vel en god ide, at lave den gamle lokalplan i orden, inden man laver en ny? Vedr (side 16 i den nye lokalplan) "Cementbaserede plader, som efterligninger af træ, er i denne sammenhæng ikke godkent materiale" Det vil jeg gerne protestere imod, da jeg synes, at mange træhuse måske kunne trænge til at blive fiksset op med sådannne plader, der ydermere er vedligeholdesesfri. Vedr (side 17) Udendørs belysning må ikke have højde mere end 1,0 m. Det synes jeg også er en meget dårlig ide, da det er et utroligt mørkt område i forvejen, så er det da rart, når man evt. skal have gæster, at der er et ordentligt lys, så folk kan se at komme ind. På side 1 Navnet på lokalplanen bør ændres til Sommerhusområdet Horne Sommerland og ikke ved idet der jo netop er tale om Horne Sommerland. På side 7 Eksisterende planer anføres at den eksisterende Byplanvedtægt aflyses ved vedtagelsen af ovennævnte. Det skal her anføres at den i Byplanvedtægten indsatte Fredningsoverenskomst af 15 okt ikke aflyses og enten skal overføres til lokalplanen i sin helhed eller at alle væsentlige forhold heri indarbejdes i lokalplanen. Ad 5.2 Udlagte og etablerede asfaltveje skal forblive., asfalt tilføjes og Blinde veje skal for vendeplads, dette skal enten udgå eller erstattes af Blinde veje er forsynet med passende vendeplads. Alle vore blinde veje har en sådan, på nær Hjortø- og Bjørnøvænget som er meget korte. Ad 6.3 bør ændres til at Der må opsættes en udvendig antenne på hvert hus med en max. højde på 6,5 m over terræn. Og ikke noget med dispensationsansøgninger. Ad 7.4 Tage på garager, carporte, udhuse, udestuer, overdækkede terrasser og skure her anføres at disse må udføres med flade tage uden hældning, dette bør ændres til f.eks. mellem 15 og 25 graders hældning Ad der er mange restriktioner hvis nogle ønsker at opsætte solpaneler måske man kunne lempe på placeringen, således at de ikke skal udgøre et rektangel, men evt. flere rektangler. Ad 9.3 Her bør det præciseres at de allerede etablerede bådoptagningsramper og bådopbevaringspladser i såvel det østlige og vestlige fællesområde kan bevares i sin nuværende form. 19

21 Ad 9.6 Her kan teksten fra lokalplan (det ny sommerhusområde) blot anvendes, idet der her står Der må kun etableres udendørsbelysning på adgangsarealer, således at der ikke er bestemmelser om belysning på bygninger. Dog kunne man måske tilføje Såfremt belysninger på bygninger styres af bevægelsessensor, må denne først kunne aktiveres ved færdsel på matriklen. På den måde undgår man at lys aktiveres ved almindelig færdsel på vejarealet. Ad Hvorfor ønskes en delvis ophævelse af fortidsmindebeskyttelseslinjen er det et ønske fra de berørte grundejere? Og hvis dette gennemføres, kan man så forestille sig at der tilsvarende vil ske en delvis ophævelse af samme beskyttelseslinje i lokalplan 4112 (se kortbilag 3C i denne)? 6.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner inden for lokalplanområdet. Modtagerforholdene i området er meget dårlige. Det vil ikke være muligt for mange, at modtage de mest almindelige kanaler via en indendørs stueantenne. Slettes eller erstattes af, at en udendørsantenne max må have en højde på 7 m over grunden. (med en max højde på 4,5 m. taler vi om max 2,5 m over tagryggen) 7 Bebyggelsens omfang og placering Det er en rigtig god tilgang at ændre byggelinje til byggefelter men det giver nedenstående udfordring: 7.7 Der må maksimalt opføres 2 små bygninger. Små bygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Små bygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Maksimalhøjden for små bygninger er 2,7 m Vedr. Små bygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Her tilføjes: at på Strynøvej med lige hus nr. kan små bygninger placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel, men ikke i mellem byggefelt og bag skel. Vi ejer Strynøvej XX. Med det nye byggefelt vil det nærmest være umuligt at placere 2 små bygninger på max 10m 2 på selve grunden. Det eneste sted, det vil være muligt er på den mest attraktive del af grunden (ud mod marken og det vil tage alles udsyn ned mod vandet (læs bag skel)). Dette vil være gældende for hus nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 og 16. Her vil den gamle fejlplacering af husene slå igennem. Alle vil være tvunget til placere sin små bygning på den mest attraktive del af grunden. (ud mod marken og det vil tage alles udsyn ned mod vandet). 9.6 Udendørs belysning på egen grund må ikke have en lyspunktshøjde på mere end 1,0 m. Lyskilden skal afskærmes og nedadrettes. I forbindelse med besøg vil det i ydre tidspunkter af sæsonen være mørkt. Derfor er det nødvendig med en belysning på facaden af sommerhuset. Det skal tilføjes i lokalplanen, at det er tilladt i forbindelse med en indgangsdør at have en facadelampe. Lyspunktshøjde må max være 2,20 m fra jorden. 20

22 Vedr. 8.1 står der at facader skal fremstå i jordfarver, iflg bilag 5. Hvis det dermed menes at man kan bruge alle farver på bilag 5 til facadefarver, så mener jeg at man skal holde sig til den gamle byplanvedtægt, hvor murede facader skal være hvide, og træhuse skal behandles med sort, brun eller grå imprægnering, så man ikke får huse i alle regnbuens farver. Jer mener heller ikke at cementbaserede materialer skal forbydes ( Hardiplank- Iversonplank ) Der blev nævnt at man var bange for, at man så satte glatte eternitplader på husene, det burde da ikke være særlig vanskeligt, at skrive, at glatte plader ikke er lovlige. Huset på billedet er beklædt med Ivarsonplank. Ifølge 9.2 er det ikke tilladt at have en lille motorbåd liggende på grunden, men ifølge udtalelse ved høring i Horne Forsamlingshus er det lovligt at have en registreret campingvogn stående. En campingvogn som ikke må anvendes i sommerhus området. Jeg kan ikke se at den hører hjemme her. En båd hører dog sammen med ferie og sommerhus. Henstillen af både kunne jo så begrænses til en bestemt periode feks. 1. oktober til 1. maj, en periode hvor det ikke kan genere ret mange. Kan jo også begrænses til både på trailer. 9.6 jeg håber at der var enighed om, ved høringen, at man må have en lampe i en højde af cm ved hoveddøren. 6 Teknik Vedr. 6.3 Der må ikke opsættes udvendige antenner inden for lokalplanområdet. Teksten i 6.3 bør tillade at der anvendes udendørs antenne med angivelse af en maximal højde over grunden på f.eks. 8 m, som i vores tilfælde er absolut nødvendigt for at kunne modtage et acceptabelt signal, og endda oplever vi stadig tit og ofte pixeleringer og fastfrysning af billedet. Begrundelse for ændring: Modtagerforholdene i området er så dårlige, at det vil være umuligt at modtage de danske kanaler uden at der anvendes en udendørs antenne. Selvom der anvendes en udendørs antenne, så forekommer det hyppigt at billedet pixelerer og fastfryser. Efter man gik over til digitale signaler, er modtageforholdene blevet utrolig dårlige. En antenne der ikke må overstige bygningshøjden er helt utilstrækkelig, og man vil umuligt kunne modtage de mest almindelige danske public service kanaler, og det bør være en menneskeret. 7 Bebyggelsens omfang og placering Vedr. 7.7 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Småbygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og vejskel. Maksimal højden for småbygninger er 2,7 m. Ændringsforslag til 7.7 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger. Maksimal højden for småbygninger er 2,7 m. Småbygninger er på maksimalt 10 m 2 og kan placeres uden for byggefelt og mindst 1,5 m fra andre bygninger og fra skel mod nabo. Småbygninger kan ikke placeres på arealet mellem byggefelt og 21

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere