RowCrop workshop på Økologikongressen 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RowCrop workshop på Økologikongressen 2017"

Transkript

1 RowCrop workshop på Økologikongressen november 2017 Jørgen E. Olesen, Peter Sørensen, Kristian Thorup-Kristensen og Malene Theilgaard

2 Struktur på workshoppen Formen på sessionen var oplæg fra indlægsholderne og workshop med diskussion i grupper. Intro: (10 min.) Jørgen introducerer sessionen og projektet. Der laves en overgang til første gruppediskussion Diskussionsrunde i grupper (15 min.) Her er det meningen at deltagerne skal diskutere i grupper og besvare de spørgsmål som de får udleveret. Diskussion tages ikke op i plenum efterfølgende. Der placeres en erfaren rækkedyrker i hver gruppe, så vi sikrer os at deltagernes erfaring med rækkedyrkning fordeles. Emne: Deltagernes erfaring med rækkedyrkning og hvilke problemer deltagerne har som kan løses med rækkedyrkning. Specifikke spørgsmål udformes. (15 min. Inkl. Udlevering og indsamling af spørgsmål). Oplæg fra indlægsholderne: Peter: (10 min.) Hvilken betydning har forskellig rækkeafstand for hovedafgrøde og efterafgrøde i et rækkedyrkningssystem, herunder etablering af efterafgrøder. Bos resultater inkluderes her. Kristian: (10 min.) Arter af forskellige efterafgrøder og deres konkurrenceevne mod ukrudt. Malene: (10 min.) Strategi for radrensning, etablering af efterafgrøder og fjernelse af stub ved radrensning. Erfaringer fra forsøg og opskrift på hvordan RowCrop systemet kan udføres i praksis hos den enkelte landmand i praksis. Diskussionsrunde i grupper (15 min.) Hvilke udviklingsmuligheder ser deltagerne ved rækkedyrkning. Specifikke spørgsmål udformes. Fælles afrunding (Jørgen) (20 min.) Mulighed for diskussion og inputs i plenum. Der vil evt. være

3 Første diskussionsrunde: Erfaringer med rækkedyrkning og radrensning Giver rækkedyrkning højere udbytter eller bedre kvalitet? Giver rækkedyrkning bedre ukrudtsbekæmpelse? Giver rækkedyrkning bedre efterafgrøder? Ja, højere protein% Ja Nej Tja Planteavlssædskifte uden græs: Kan være en fordel hvis der er problemer med rodukrudt. Svært med vintersæd på tung jord! Bedre N-udnyttelse og positiv effekt på proteinindhold i korn, især ved sen radrensning. NB. Der skal ikke være for mange sten i marken. Der skal være en ordentlig kapacitet. Kan erstatte blindstrigling. Ja, mindre ukrudt også mindre rodukrudt. Men kan også til en vis grænse få en effekt på et eksisterende rodukrudtsproblem. Erfaringen er fra kornrige sædskifter. Større effekt i vårhvede og vinter hvede end i byg. Både etablering ved udsåning i sidste hakning end ved etablering efter høst. Men det kræver regn på det rigtige tidspunkt. Måske Oftest når det lykkes Ja det er mulighed for Ja, højere udbytte Ja Ja, bedre chance for at kløvergræs etableres Ja. Specielt ved højt ukrudtstryk. Konkurrencesvage afgrøder Afhænger af afgrøder Negativ effekt første år efter omlægning gode resultater efterfølgende Højere prod. Bagekvalitet. Ja og større vindue Gode resultater umiddelbart Rækkedyrkning pga. stort ukrudtstryk = god ide. Kan være med til at redde dyrkning på meget ukrudtsbefængte arealer. Ja bedre forhold for efterafgrøde Kommer an på om det er undersået eller efterafgrøder efter høst. Gode erfaringer med undersået græs (evt. kløver). Forbehold for ukrudtstryk. Ja Har ikke noget at sammenligne med Erfaring med ren hvidkløver eller kløvergræs efter jordtype. Større dyrkningssikkerhed; kræver rettidig omhu, kend din jord: Den ekstra luft og lys til eftera grøderne (kløver og rajgræs) kan give en ekstra kraftig efterafgrøde kan kræve skårlægning, men g ver en god høst (kræver ekstra Ja, frøukrudt. Minus kvik Ja. 2*blindstrigling + 2*radrensning (1 gang tidligt) --> vårafgrøder (evt. vinterafgrøder hvis sået tidligt). Ved reduceret jordbearbejdning kræver det minimum 3 uger sort jord. Ja, inkl. frøudlæg. Kommer an på jordtypen, men generelt ja. Større garanti for at efterafgrøde ikke bliver for stor. Større vejrafhængighed.

4 ved høst). Det kan give et bedre proteinind hold, når det er på rækker. Når udsædsmængden er den samme på de bredde rækker er der et ekstra stort problem med ukrudt i rækken. Ved stort ukrudtstryk --> lad være med at spare på udsædsmængden. Effekten afhænger af andelen af kløvergræs i sædskiftet. God effekt ved sen planteavl. Afgrøden er renere. Måske bedre kvalitet, men sparsom erfaring vejreffekt? Høj rækkeafstand --> mindre støre ved hårdt vejr. Helt sikkert. Erstatter strigling efter fremspiring. Afhænger af ukrudtsarter --> kamille er er svær. Mindre hypning med gummihjul. Kræver fokus og koncentration -- > 2 ha/t Efterafgrøde sås ved sidste radrensning. Tud på hver side af hovedafgrøde? Blanding med hovedafgrøde? Ingen bred bunddække. Arbejdskrævende. Anden diskussionsrunde: Udviklingsmuligheder ved rækkedyrkning Kan vi passe vores afgrøder og efterafgrøder ind i systemet? Mindre nødvendigt i systemer med husdyr Jordtypen betyder meget på stiv lerjord er det værst Mangler vi de maskiner der skal til? Mangler skær der kan køre i stub Udfordringer med halmrester Der er nok behov for skiveskær ofr at fjerne stub/gammel efterafgrøde. Lav kapacitet i forhold til vejrbetingelser. Jordtype + kuperet terræn kan give problemer Kan vi undvære ploven? Nej Husdyrbrugere: NEJ Planteavlere: måske, men næppe helt og er det overhovedet vigtigt ifht. De tunge maskiner der skal køre mange gange. JA Nej, men på vej Behovsbestemt ifht. Ukrudtstryk. Nej/måske Ja, hvis man tilpasser lokale forhold. Ja, tilsyneladende kan eksisterende maskiner bruges. Ja Nej Nej Ja selvfølgelig Kræver god såteknik til efterafgrøder Tjah! Måske kan man mindske pløjning, men ikke undgå det helt. Ja Ja, hvis penge ikke er et problem Nej, ikke endnu Ja Nej Nej Det kommer an på: jordtype, afgrødetype, efterafgrødetype, sædskifte, ukrudtsarter Den specifikke bedrift (sædskifte) + jordtype er afgørende for hvad der kan lade sig gøre. Maskinerne er udfordret af kuperet terræn Et rulleskær foran det flade skær, så undgår vi at slæbe efter skæret. Det kommer an på: afgrøde, år og sædskifte. Vi kan ikke undvære men god bruge mindre. Det er svært, men måske kun hvert 4. år. Kvik er et problem, men kartofler i sædskiftet kan afhjælpe.

5 Det kræver det rigtige udstyr, f.eks. til at fjerne stubben. Afgørende at 1. radrensning er rettidig. Ja, men man skal have den næsten fulde løsning. Ja! Hvis man vil så afgrødeblandinger; maskiner til såning i forskellige dybder. Stubharvningen i kornrækken er ikke færdig udviklet. JA! Skal passe til bedriften. Teknologien er der. Kan komme i gang for små penge. Timing er det altafgørende. Jordtypen har en rolle, kvik rødder går dybere på sandjorden. Olieræddike kan ikke bruges i økologiske systemer uden plov. I perioder. Nej! Nogle steder i sædskiftet.

6 RowCrop er en del af Organic RDD 2, som koordineres af ICROFS med tilskud fra GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet RowCrop - dyrkningskoncept Aarhus Universitet Københavns Universitet SEGES Gefion Barritskov Agrointelligence Jørgen E. Olesen TATION 1 Udfordringen i økologisk planteavl For lav kvælstofeftervirkning af grøngødning og kvælstofrige efterafgrøder Ringe adgang til husdyrgødning (især med udfasning af konventionel import) Opformering af rodukrudt (og behovet for bekæmpelse i efteråret) 1

7 Løsningen Kvælstoffikserende efterafgrøder med god eftervirkning og høst til biogas God etablering af efterafgrøder ved undersåning i korn og bælgsæd Øget rækkeafstand til radrensning og såning af efterafgrøde efter radrensning Radrensning om efteråret mellem efterafgrøderækker til bekæmpelse af rodukrudt Dyrkningskonceptet 2

8 Radrensning i efterafgrøder Radrensning i efterafgrøder 3

9 Radrensning i efterafgrøder Radrensning i efterafgrøder 4

10 Radrensning i efterafgrøder Tidsler efter radrensning 5

11 Radrensning i efterafgrøder mindsker rodukrudt Udfordring med efterafgrøder Kvælstoffikserende i blanding med andre (i sædskifteforsøget bruges en blanding af rødkløver, hvidkløver, cikorie og rajgræs) Behov for variation i arter for at undgå sædskiftesygdomme Arter der kan tåle trafik (forsøg viser forskel mellem arter) Arter der kan slås ihjel uden pløjning (forsøg viser forskel mellem arter) 6

12 Erfaringer fra RowCrop Vil øget rækkeafstand give bedre efterafgrøder? Ja, men det afhænger af årets vækstbetingelser Er det muligt og realistisk at radrense i efterafgrøder efter høst? Ja, med det rettet udstyr Kan radrensning efter høst mindske rodukrudt? Ja, for nogle ukrudtsarter Vil radrensning efter høst skade efterafgrøden? Nej, måske endda tværtimod Kan systemet opskaleres til professional radrensning? Ja, men styringen kan vlre en udfordring for radrensning i efterafgrøder but steering kan kræve både kamera og GPS Vigtigt for harvning i stubben : Præcis dybdekontrol. Undgå slæbning af halm og ukrudt Aspekter ved rækkedyrkning Hvad betyder rækkeafstand for vækst af hovedafgrøde og efterafgrøde i økologiske række dyrkning. Peter Sørensen (AU) Arter af efterafgrøder og deres egnethed i rækkedyrkning. Kristian Thorup- Kristensen (KU) Strategi for radrensning, etablering af efterafgrøder og fjernelse af stub ved radrensning. Erfaringer fra praksis. Malene Theilgaard (SEGES) 7

13 Erfaringer med rækkedyrkning og radrensning Giver rækkedyrkning højere udbytter eller bedre kvalitet? Giver rækkedyrkning bedre ukrudtsbekæmpelse? Giver rækkedyrkning bedre efterafgrøder? Udviklingsmuligheder ved rækkedyrkning Kan vi passe vores afgrøder og efterafgrøder ind i systemet? Har vi de maskiner der skal til? Kan vi nu undvære ploven? 8

14 Hvad betyder rækkeafstand for vækst af hovedafgrøde og efterafgrøde i økologisk rækkedyrkning? Peter Sørensen, Jørgen E. Olesen og Chiara de Notaris INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER Højere afgrøde udbytter i planteavlssædskifter med efterafgrøde Tørstofudbytte (t/ha/år) Efterafg -Husdyrg -Efterafg +Husdyrg (70 kg N) +Efterafg +Husdyrg (70 kg N) Konventionel Gennemsnitlige udbytter per år målt i 5- årige sædskifter i Foulum (JB4). Salgsafgrøde hvert år (uden grøngødning) N-fikserende efterafgrøder i 4 ud af 5 år. 0 INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER (Data fra Sørensen et al. 2014) 1

15 Kan vi få bedre efterafgrøder uden det går ud over afgrødeudbytter? Vellykket efterafgrøde på 24 cm række (22. September 2017) Ikke lavere udbytter i vårbyg ved større rækkeafstand (uden efterafgrøde) Afgrøde År Kg N 12,5 12,5 + R 15 + R 20 + R 25 + R 30 + R Vårbyg R: Med radrensning JB 5, Flakkebjerg (Melander, 2017 (Stål mod Ukrudt) INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER 2

16 Ikke lavere udbytter i vårhvede ved større rækkeafstand (uden efterafgrøde) Afgrøde År Kg N 12,5 12,5 + R 15 + R 20 + R 25 + R 30 + R Vårhvede JB 5, Flakkebjerg (Melander, 2017 (Stål mod Ukrudt) INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER 18 cm række 24 cm række INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER 3

17 12 cm række, kun med strigling INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER Vårhvede cm + efterafgrøde 24 cm + efterafgrøde Samme udsædsmængde er brugt per ha (næsten) JB4, Foulum INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER 4

18 Tørstof i efterafgrøde 3.0 Tørstof i efterafgrøde (tons/ha) JB4, Foulum 0.0 Rækkeafstand (cm) Husdyrgødning 110 kg total N/ha nedfældet gylle PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER INSTITUT FOR Tidlig AGROØKOLOGIsåning af efterafgrøde Sen såning af efterafgrøde (De Notaris, ikke-publiseret) Eftervirkning af efterafgrøde ved forskellig rækkeafstand i efterafgrøden Gødningsværdi (kg N/ha) Gødningsværdi målt I havre I Værdital baseret på N optag I havre. JB4, Foulum 0 Rækkeafstand (cm) Husdyrgødning (2015) 110 kg total N/ha nedfældet gylle INSTITUT FOR AGROØKOLOGI + - Tidlig såning af efterafgrøde (9. maj 2015) PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER Sen såning af efterafgrøde (21. maj 2015) (De Notaris, ikke-publiseret) 5

19 Konklusioner Ingen klare reduktioner i udbytte af hovedafgrøde ved at øge rækkeafstand fra 12 til 30 cm. Ubetydelig effekt af rækkeafstand på udbytte af efterafgrøde. Ubetydelig effekt af rækkeafstand på eftervirkning af efterafgrøde. Kraftig hovedafgrøde = mindre efterafgrøde INSTITUT FOR AGROØKOLOGI PETER SØRENSEN 30. NOVEMBER 2017 SENIORFORSKER 6

20 26/04/2018 Arter af efterafgrøder og deres egnethed til rækkedyrkning Ukrudtskonkurrence Kristian Thorup-Kristensen Inst. Plante og Miljøvidenskab 26/04/ Ukrudt, efterafgrøder og rækkedyrkning Dilemma: Bekæmpe rodukrudt om efteråret Eller Bevare jordfrugtbarhed med efterafgrøder Kan vi gøre begge dele med rækkedyrkning? Bekæmpe rodukrudt i kornet og igen i efterafgrøden Bliver ukrudtsbekæmpelsen lige så effektiv? Bliver efterafgrøderne lige så effective? Kombinerede effekter! Efterafgrøderne konkurrerer også med ukrudtet Bedre kornafgrøder kan også konkurrere bedre 1

21 26/04/ /04/ Arter, blandinger og såtid af efterafgrøder Senere såning efter radrensning Mulighed for at vælge blandt flere arter Produktivitet Konkurrenceevne Dybe rødder til at opsamle kvælstof 26/04/ Såtid, efterafgrøder og ukrudt Målinger af jord og planter: Tidsler tælling / prøver Jordprøver N indhold Planteprøver Apr Jul/Aug Nov Mar Apr May Jun Jul/Aug To sæsoner: 2014/15 og 2015/16 4 2

22 26/04/ /04/ Kløvergræs såtid og ukrudt - november 2015 Hvidkløvergræs 1 Hvidkløvergræs 2 Hvidkløvergræs 3 Rødkløvergræs 2 Rødkløvergræs 3 Kløver Græs Ukrudt Uden efterafgrøde Biomasse (g/m2) 26/04/ Efterafgrøde vækst og ukrudt - høst, august Ukrudt (g/m2) Rent græs Perserkløver/vejbred Efterafgrøde (g/m2) 3

23 26/04/ /04/ Nitrat i Jorden november - efterafgrøderne har alle sænket indholdet kraftigt! Dybde (cm) 26/04/ Efterafgrøder og ukrudt lidt konklussioner Brug for stor vækst af efterafgrøde Tidlig såning af efterafgrøde Vigtig for tilvækst Især af bælgplanter Såning efter 2*radrensning Vinterræddike, perserkløver og cikorie er lovende arter 4

24 26/04/ /04/ Efterafgrøde såtid og eftervirkning - høst, august 2015 og 2016 Såtid 3 Såtid 2 Såtid 1 Uden efterafgrøde Bearbejdet Udbytte (t kerne/ha) 2014: Bedste ved 2. og 3. såtid ca. 5 t/ha 2015: Bedste ved alle 3 såtider ca. 3,5 t/ha 26/04/ Efterafgrøder og ukrudtskonkurrence Efterafgrøder står i vejen for ukrudtsbekæmpelse men de konkurrerer med ukrudt/tidsler påvirker kornets konkurrenceevne veludviklet korn har bedre konkurrenceevne flytter N op hvor kornet kan konkurrere om det 5

25 26/04/2018 Efterafgrøder, N fordeling og fordeling af rødder Maj N min (kg N ha -1 ) Uden efterafgrøde Rajgræs Olieræddike 26/04/ Nitratfordeling i Jorden ca. 1. juni - 15 N tilført i september Ubevokset Hvidkl/græs Rødkl/cikorie Sneglebælg/bibernelle 6

26 26/04/ /04/ Effekt af 15 N-nitrat tilført september - berigelse af 15 N næste sommer Sort jord % 15 N berigelse i korn og tidsler Efterafgrøder Byg kerne Tidsler 26/04/ Tak til Hong Phan Tomke Wacker Anders Kristian Nørregaard 7

27 26/04/ /04/ /04/ N i jorden 1. juni, efter tilførsel i september 0-25 Sort jord Efterafgrøder Jordlag

28 26/04/2018 Foto: Lars Egelund Olsen RowCrop strategi for praktisk anvendelse Resultater fra Landsforsøg og praktisk erfaring Radrensning Foto: Lars Egelund Olsen Merudbytte ved radrensning Størst merudbytte ved radrensning ved udbyttepotentiale over 35 hkg pr. ha. Størst merudbytte ved højt ukrudtstryk Radrensning skader ikke afgrøden så det påvirker udbytte Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2015 og

29 26/04/2018 Efterafgrøder Muligt at etablere efter 1, 2 og 3 radrensninger Ingen udbyttenedgang i dæksæden ved etablering af efterafgrøder. Størst udbytte efter 3 radrensninger. Hvis der er etableret en god efterafgrøde er der ikke større ukrudtsdækning efter 1 radrensning sammenlignet med 3 radrensninger Foto: Inger Bertelsen Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016 Efterafgrøder Efterafgrøde, pct. dækning af jord Ital. rajgræs Rødkløver Vintervikke (vinterraps) Efterafgrøde dækning af jorden Ital. rajgræs Rødkløver Vintervikke (vinterraps) Ital. rajgræs Rødkløver Vintervikke (vinterraps) 1. såtid 2. såtid 3. såtid Såtid og type af efterafgrøde før høst oktober Kilde: Oversigt over Landsforsøg

30 26/04/2018 Efterafgrøder 60 Ukrudts dækning af jorden Ukrudt, pct. dækning af jord Ingen Ital. rajgræs Rødkløver 2. såtid Såtid og type af efterafgrøde før høst oktober Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016 Stubfjernelse Risiko for slæbeskader God efterafgrøde Fjernelse af halm Afpudsning af stub Foto: Erling Nielsen, AU 3

31 26/04/2018 Stubfjernelse Strategi for hele dyrkningssystemet ETABLERING Så hovedafgrøden på 25 cm rækkeafstand eller mere Foretag nødvendige antal radrensninger tilpasset ukrudtstrykket i marken Så efterafgrøden ved sidste radrensning præcist mellem kornrækkerne i et smalt bånd Rødkløver er bedst egnet som efterafgrøde (alene eller i blanding) 4

32 26/04/2018 Strategi for hele dyrkningssystemet HØST Tidlig høst fremmer vækst af efterafgrøder, Fjern halmen, Afpudsning af stub FJERNELSE AF STUB Foretages 14 dage efter høst eller når efterafgrøden er kraftig nok Undgå tildækning af efterafgrøden brug flade skær Undgå slæbning af halm og afgrøderester Forsøg at holde en konstant arbejdsdybde på skærene; ca. 5 cm som fremmer overskæring og dermed bekæmpelse af ukrudt Konklusion Det kan fungere i praksis! Ulemper ved systemet Dårlige efterafgrøder Tidskrævende/ekstra arbejdsgange Kvik 5

RowCrop workshop til Store Markdag 2017

RowCrop workshop til Store Markdag 2017 RowCrop workshop til Store Markdag 2017 Stenalt d. 21. september Præsentationer: Jørgen E. Olesen, Peter Sørensen og Bo Melander Fremvisning af forsøg i marken: Inger Bertelsen, Erling Nielsen og Casper

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg.

Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. Af Seniorforsker Ilse A. Rasmussen http://www.agrsci.dk/content/view/full/1554, Afd. for Plantebeskyttelse, og Seniorforsker Margrethe Askegaard http://www.agrsci.dk/content/view/full/298,

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Forenklet jordbearbejdning

Forenklet jordbearbejdning Forenklet jordbearbejdning det økologiske bud på reduceret jordbearbejdning I økologisk jordbrug bruges ploven til at rydde op i ukrudtet, så man har en ren mark til den næste afgrøde. Læs her, hvordan

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU

Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU 24 November 2011 Økologikongres 2011, Vingstedcentret, 24 november 2011 Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Bo Melander 1, Ilse A. Rasmussen 2 og Niels

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 4 OCTOBER 21 Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Økologiske dyrkningssystemer - problemstillinger Produktivitet Udbytterne er ofte for lave

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning

Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning 21. januar 16 Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning Michael Nørremark, Ph.d., Adjunkt, Aarhus Universitet Science and Technology Institut for ingeniørvidenskab præsen TATION Faste kørespor,

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Tag jordprøver hvert 5 6 år og på samme tid af året Se-lugt-føl på jorden Notater:

Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Tag jordprøver hvert 5 6 år og på samme tid af året Se-lugt-føl på jorden Notater: Inspiration til højere udbytter Faktaark 1 Gør-det-selv-forsøg Når man gør noget i marken, så prøv også at gøre noget andet. Det kan ske i striber eller vinduer. Eksempler på gør-det-selvforsøg: Undersået

Læs mere

Optimér dyrkningen af vinterhvede

Optimér dyrkningen af vinterhvede Optimér dyrkningen af vinterhvede Betydningen af såtid, kvælstof og sortsvalg Irene Skovby Rasmussen Kristian Thorup-Kristensen Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Plantekongres

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Hvad ved vi, og hvad arbejder vi med Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN Agrovi 27. november 2017 01/12/2017 2 Emner Rødder, efterafgrøder og kvælstof Sædskifte

Læs mere

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl?

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Professor Jørgen E. Olesen Hvad er er frugtbar jord? Højt indhold af organisk

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

UNIVERSITY. Stål mod ukrudt i vårsæd er det nødvendigt og er det nok?

UNIVERSITY. Stål mod ukrudt i vårsæd er det nødvendigt og er det nok? Økologisk inspirationsdag, Vkst, Sorø i vårsæd er det nødvendigt og er det nok?, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg UNIVERSITY Svar Nødvendigt - ja: > 20 planter

Læs mere

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark

Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark 27 oktober 2016 Avslutningsseminar, Økokorn 2012-2016 Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark Institut for Agroøkologi Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200 Slagelse, Danmark bo.melander@agro.au.dk

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte

Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte Deltagere: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet, Foulumgaard, Blichers Alle 20, 8830

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Radrensning giver merudbytte i vårsæd

Radrensning giver merudbytte i vårsæd Radrensning giver merudbytte i vårsæd I 2016 alene er der opnået merudbytte på 3,1 hkg. pr. ha. ved radrensning i vårsæd med 25 cm rækkeafstand. Det samlede gennemsnitlige merudbytte for begge forsøgs

Læs mere

Går jorden unde HighCrop

Går jorden unde HighCrop Går jorden unde20069 det historiske perspektiv og menneskets rolle HighCrop Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Udfordringer i økologisk jordbrug Behov for større og mere stabile udbytter i økologisk

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Efterafgrøder i praksis

Efterafgrøder i praksis Efterafgrøder i praksis Sådan anvender du efterafgrøder på lerjord Chefrådgiver Erik Sandal LMO Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION

Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske sædskifter til KORNPRODUKTION Økologisk jordbrug er afhængig af et frugtbart samspil mellem jord, afgrøder og husdyr. Sammensætningen af sædskiftet er

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning

G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning G ødningsvirkning og hå ndtering a f mobil grøngødning Institut for Agroøkologi 14. JANUAR 2014 Hvorfor mobil grøngødning? Mobil grøngødning: G røngødning (bæ lgplante afgrøde) høstes, lagres og tilføres

Læs mere

Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for. fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver

Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for. fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver Udvikling af et Økologisk Samdyrkningssystem for fuldgødskning af vinterhvede og vårhvede med Perserkløver Græsrodsforskningsprojekt 2001-2002 Billeslund A/S, Gram PERSERKLØVERPROJEKT Udvikling af økologisk

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Sådan styres kvælstofressourcen

Sådan styres kvælstofressourcen Sådan styres kvælstofressourcen - modellering af økologisk sædskifte med EUrotate modellen Kristian Thorup-Kristensen Depatment of Horticulture Faculty of Agricultural Sciences University of Aarhus Plante

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder

Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet Susanne Elmholt Dato: 16. marts 2009 Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale driftmæssige principper.doc)

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Margrethe Askegaard Et økologisk landbrug på egne ben uden konventionel gødning og halm Hovborg Kro, 5. december, 2007 Næringsstofstrømme

Læs mere

Det økonomiske øko-sædskifte

Det økonomiske øko-sædskifte Det økonomiske øko-sædskifte Sektionsleder Michael Tersbøl og konsulent Peter Mejnertsen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Sammendrag De tekniske resultater fra de økologiske

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof?

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Indlæg ved Planteavls-efterårskonferencen 21 2 oktober 21 Lektor Lars Stoumann Jensen Laboratoriet for

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering

Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Markforsøg med anvendelse af kompost og fladekompostering Forfattere: Søren Ugilt Larsen, Teknologisk Institut, Martin Beck, selvstændig konsulent og Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening. Den

Læs mere

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold Onsdag 16. januar 2013 10.45 11.30 Hvad siger markforsøgene og Kvadratnettet om kulstofindholdet? Bent T. Christensen Institut for Agroøkologi

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Referat af møde i samarbejdsudvalg for økologiske markforsøg den 24. marts 2015

Referat af møde i samarbejdsudvalg for økologiske markforsøg den 24. marts 2015 24. marts 2015 Referat af møde i samarbejdsudvalg for økologiske markforsøg den 24. marts 2015 Mødet blev holdt i: Til stede: Afbud: Referent: Skejby, Koldkærgård Konferencecenter Frank Oudshoorn, Lars

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen 2017 Sagro Plantedag Billund Efterafgrøder som tema i markplanen Efterafgrøder bidrager til jordens frugtbarhed Typer af efterafgrøder Merudbyttekurven fra

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige)

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) Christen D. Børgesen. Agroøkologi, AU Jørgen E. Olesen. Agroøkologi, AU Peter Sørensen. Agroøkologi, AU Gitte Blicher-Mathisen. Bioscience, AU Kristian M.

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Hvordan tager landmænd beslutninger om deres sædskifte?

Hvordan tager landmænd beslutninger om deres sædskifte? Hvordan tager landmænd beslutninger om deres sædskifte? HighCrop Workshop Koldkærgaard, 5. november 2012 Egon Noe Agroøkologi Århus universitet Ideen bag HighCrop Bygger på hypotesen om at man med grundlag

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad

Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestillingen Billeder af efterafgrøder med procentvis dækningsgrad Hermed fremsendes svar på bestillingen

Læs mere

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning

Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning Efterafgrøder en vigtig del af løsningen! Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 4. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning - 2.11.2016 Den 27. september 2016 Efterafgrøder og deres betydning

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Dyrk bælgsæd og blandsæd

Dyrk bælgsæd og blandsæd Dias 1 Dyrk bælgsæd og blandsæd v. sektionsleder Michael Tersbøl Her i efteråret er bunden slået ud af markedet for økologisk foderkorn. Derfor er der behov for at finde nogle afgrøder, der kan give en

Læs mere

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere