Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering"

Transkript

1 Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe Ideerne bag Ung i Gladsaxe De fysiske rammer omkring Ung i Gladsaxe Mødesteder, ungecaféer og Centralen beskrivelse af indhold 8 3. Ungecenter Torvegården og Kridthuset 11 BILAG 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL FYSISKE PLACERINGER AF UNG I GLADSAXE 12 2

3 1. Indledning og baggrund Fra ophører overgangsordningen UK Gladsaxe (ungdomsklubberne), og der skal besluttes et nyt tilbud til de unge i stedet. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag til et nyt tilbud: Ung i Gladsaxe. Forslaget til hvordan Ung i Gladsaxe skal organiseres, og hvad tilbuddet skal indeholde, sendes i høring i perioden og forventes igangsat De muligheder og aktiviteter, som i dag findes i ungdomsklubberne, kan videreføres i Ung i Gladsaxe - men i nye rammer og gennem nye samarbejder. Ung i Gladsaxe understøtter den ungestrategi, som netop er vedtaget, og er et fritidstilbud, som i højere grad matcher de unges behov og understøtter deres udvikling. Viften af tilbud til unge er bred. Der er foreningstilbud, ungdomsskolens og Musik- og Billedskolens fritidsundervisning, ungdomsklubber samt øvrige biblioteks- og kulturtilbud. Derudover er der en række målrettede indsatser og tilbud ex i forhold til uddannelse og job, sundhed mv. Mange af tilbuddene er skabt for en generation siden og er løbende blevet tilpasset. Men de unges præferencer og behov har ændret sig endnu hurtigere. De unge efterspørger ikke længere i samme omfang faste institutionelle tilbud, traditionelle undervisningstilbud eller træningstid i hallen på et bestemt tidspunkt. Nej, de søger i langt højere grad fleksible eller ad hoc-baserede tilbud, hvor aktiviteterne udvikles og tilrettelægges sammen med de unge. Unge mennesker har forskellige behov afhængigt af interesser, alder, social baggrund og uddannelse. Langt de fleste unge klarer sig godt og får en uddannelse, har et aktivt fritidsliv og deltager naturligt i samfundets udvikling. Men vi oplever også en voksende gruppe af unge, som har brug for støtte til at få en uddannelse og et job. Alt for mange 3

4 falder fra en ungdomsuddannelse typisk pga. sociale problemer, dårlige faglige kompetencer eller begge dele. Disse unge skal Ung i Gladsaxe og de øvrige aktører særligt være med til at tage hånd om, så de får fodfæste og bliver en del af samfundet. I dag er mange af kommunens tilbud forankret i særlige afgrænsede tilbud, hvor den unges behov ikke ses i et helhedsperspektiv. Med folkeskolereformen blev timetallet i folkeskolen udvidet, og det betød bl.a. en ændring af fritids- og ungdomsklubtilbuddet. Det affødte et behov for at nytænke det samlede ungeområde, så vi fremover ser på tilbud og indsatser i et helhedsperspektiv med afsæt i den enkelte unges behov. Vi står med andre ord midt i et paradigmeskifte, hvor vi skal betragte ungdomslivet som en selvstændig udviklingsperiode, i hvilken de unge skaber deres identitet, får uddannelse, finder job og bosætter sig. Til gavn for den unge og til gavn for samfundet. Målgruppen særligt fokus på de yngste unge Målgruppen er unge i alderen fra 13 år (7. klasse) til og med 29 år. Målgruppen er bred, og derfor vil tilbuddene være meget forskellige fra de yngste til de ældste. Ung i Gladsaxe vil have et særligt fokus på de yngste unge og støtte dem i deres udvikling på vej mod større selvstændighed og begyndende voksenliv. De ældre unge får i de nye ungemiljøer bedre muligheder for selv at igangsætte aktiviteter, projekter, events osv. De kan komme med forslag til relevante undervisningsforløb i GXUs fritidsundervisning, de kan få støtte til at virkeliggøre deres egne idéer enten i regi af Ung i Gladsaxe, eller gennem GXU, Musik- og Billedskolen, Biblioteket, Telefonfabrikken, foreningerne m.fl., og de kan få hjælp fra en professionel voksen, hvis de løber ind i problemer eller har det svært personligt, på uddannelsen eller derhjemme. Politiske beslutninger et sammenhængende ungdomsliv Budgetforlig beskriver, at der skal arbejdes for et sammenhængende ungdomsliv ved at skabe et ungemiljø, hvor alle parter, der arbejder i ungemiljøet, indgår i et forpligtende samarbejde om de unge (skoler, ungdomsklubber, foreningsliv, Musik- og Billedskolen, SSP m.fl.). Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede derfor at sætte et udviklingsprojekt i to dele i gang: Første del var at udarbejde en ungestrategi. Og anden del er dette forslag til, hvordan vi organiserer Ung i Gladsaxe. Udvalgene besluttede også en midlertidig ordning for ungdomsklubberne (UK Gladsaxe) i perioden , som efterfølgende er videreført frem til I budgetforliget for 2016 er det besluttet, at der i forbindelse med nedlæggelsen af UK Gladsaxe skal udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2 3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget skal fremlægges i foråret Tilbuddene - Ung i Gladsaxe samler det hele Fra samler vi UK Grønnemose, Ungecenter Torvegården, Fairplay, UK Gladsaxe samt projekterne Ung til Ung og mentorer i den nye organisation Ung i Gladsaxe. Dermed samler vi alle fritidstilbud og særlige initiativer til unge. Det sker for at skabe en pædagogisk og ledelsesmæssig sammenhæng. Der etableres et tæt samarbejde mellem 4

5 GXU og Ung i Gladsaxe, ligesom der I Høje Gladsaxe etableres et tæt samarbejde mellem ledelsen af Grønnemose Skole og Ung i Gladsaxe. Økonomien hvordan finder vi midlerne til Ung i Gladsaxe? Forslaget til Ung i Gladsaxe tager afsæt i, at driftsudgifterne kan afholdes inden for den ordinære driftsramme, der er afsat til UK Gladsaxe, den selvejende institution Ungecenter Torvegården, UK Grønnemose, Fairplay, Ung til Ung og mentorer. De ekstraordinære midler på 3,4 mio. kr., der blev tilført ungdomsklubområdet i overgangsperioden frem til bortfalder (økonomi til udvidet åbningstid samt ekstra lederløn til Torvegården og UK Grønnemose Skole i overgangsperioden). Rammerne hvor skal Ung i Gladsaxe holde til? Ung i Gladsaxe skal etableres i nogle af ungdomsklubbernes nuværende faciliteter i tilknytning til folkeskolerne. Og snarest muligt derefter skal fire ungecaféer etableres i hvert sit lokalområde; ved GXU (Gladsaxevej), Ungecenter Torvegården (Mørkhøj), i Bagsværd (enten på Taxvej, Thorasminde eller en anden placering tæt på Bagsværd Bypark) og på sigt i Centralen. Centralen etableres i lokaler, der ligger i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken (Søborg) på sigt. Fair Play fortsætter som tilbud i Høje Gladsaxe. En del af aktiviteterne i Ung i Gladsaxe vil foregå rundt om i kommunen fx på GXU, idrætsanlæg, biblioteker, Telefonfabrikken, i Bibliografen, i foreningerne og i boligområder m.v., alt efter hvad der skal foregå og for hvem. Processen de unge er blevet involveret I arbejdet med forslaget til Ung i Gladsaxe har unge, ledere og medarbejdere fra hele organisationen været involveret. Forslaget bygger på de mange input, som både unge og fagprofessionelle er kommet med til ungestrategien og til Ung i Gladsaxe. 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe Med ungestrategien, Ung i Gladsaxe og den nye målgruppe nytænker vi hele området. Fremover skal de unge selv være med til at udvikle og tilrettelægge aktiviteterne. Der vil fortsat være planlagte aktiviteter for de yngste som i dag. Men de lidt ældre unge får mulighed for selv at deltage i at planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter for andre unge. Ideen er, at vi skal styrke og nytænke involveringen af de unge. Derfor arbejder Ung i Gladsaxe med at involvere de unge både i de formaliserede fora og der, hvor de unge er. Vi inddrager de unge i at udvikle Ung i Gladsaxes tilbud, og vi skal samle op på og understøtte de unges idéer og projekter, som lever på gaden, i udskolingen og i miljøet. Vi skal samarbejde med foreninger, GXU, Bibliotek, Bibliograf, Telefonfabrik, idrætsanlæg m.fl. om tilbud og muligheder. Nogle aktiviteter vil foregå i Ung i Gladsaxe, mens andre vil foregå hos samarbejdspartnerne. Hensigten med Ung i Gladsaxe er at skabe de dynamiske ungemiljøer, som de unge har efterspurgt i processen. Steder, hvor der er mulighed for socialt samvær, forskellige aktiviteter, hjælp til egne projekter og events og mulighed for at tale med relevante voksne, om de udfordringer og problemer, som unge møder på deres vej. 5

6 Noget af det, de unge efterspørger, er netop nærværende voksne, der har tid til at tale med dem. Ved at samle de unge på færre matrikler efter kl 17, frigøres tid til pædagogisk arbejde. Samtidig bliver der også tid til at arbejde opsøgende rundt om i kommunen med pædagogiske aktiviteter for unge, som ikke bruger de kommunale tilbud. Ung i Gladsaxe giver desuden bedre muligheder for, at unge på tværs af kommunen kan mødes med ligesindede om mere specialiserede aktiviteter eller særlige interesser, fx rollespil, særlige musikgenrer, sportsgrene m.v. Der kan tilrettelægges tilbud som tur til rollespilsfestival, besøg i skaterparker, street-aktiviteter, kreative workshops m.m. Ung i Gladsaxe stiller flest fritids- og kulturtilbud til rådighed for de yngste. De ældste unge vil i vid udstrækning gøre brug af de generelle forenings- og kulturtilbud, tilbud hos private aktører som fx fitness samt selvorganiserede aktiviteter. Ung i Gladsaxes rolle i forhold til de ældre unge vil i højere grad være at støtte dem i deres egne idéer og projekter og trække på dem i forhold til aktiviteter, som også henvender sig til andre unge. Derudover vil medarbejderne fungere som uformelle vejledere i forhold, hvor den unge har brug for det. Målgruppen har meget forskellige behov, og der er derfor lagt vægt på, at Ung i Gladsaxes tilbud er mangeartede både i indhold, placering og deltagelsesniveau. Ung i Gladsaxe understøtter særligt de udsatte unge, så de kan mestre et hverdagsliv med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsaktiviteter. Medarbejderne fra Ung i Gladsaxe indgår i undervisningen i folkeskolerne på samme niveau som hidtil Ideerne bag Ung i Gladsaxe Hovedsigtet med forslaget er: At give trygge muligheder for de yngste unge. At understøtte de unges udvikling ved at involvere dem, så de tager ansvar og får større selvstændighed. At facilitere attraktive og fleksible tilbud både på faste matrikler, og der, hvor de unge er i centret, i parken, i boligområdet. At støtte de unge, der har behov for det og være brobygger til andre aktører. At give de unge nye udfoldelsesmuligheder i tæt samarbejde med foreninger, GXU s fritidsundervisning, kulturinstitutioner, spillested, Social Balance, skoler m.fl. Ung i Gladsaxe har fire hjørnestene: 1. Styrket samarbejde mellem aktørerne 2. Relationsarbejde med de unge 3. Opsøgende arbejde og fleksible pædagogiske indsatser (der hvor de unge er). 4. Fysiske tilbud 6

7 1. Styrket samarbejde mellem aktørerne Ung i Gladsaxe får et særligt ansvar for at drive arbejdet med at skabe helhed, sammenhæng og samarbejde både i fritids- og kulturtilbuddene til unge og i relation til de øvrige aktører: Ungeenhed, skoler, sundhedsområdet, SSP, Social Balance m.fl. Gennem samarbejdet skal de tilbud og muligheder, der allerede findes i foreningerne, GXU, biblioteket, Bibliograf, idrætsanlæg, Musik- og Billedskolen samt Telefonfabrikkens regi udvikles, så de i højere grad imødekommer det, som de unge efterspørger. Samtidig skal tilbuddene understøtte målene i ungestrategien. Der vil blive etableret et samarbejde med GXU om værkstedsfaciliteter mv., så de unge fra ungecaféerne og mødestederne får mulighed for at bruge disse faciliteter, og få et indblik i, hvad man kan lave i værkstederne. Ung i Gladsaxe skal også samarbejde tæt med GXU om indholdet i fritidsundervisningen, så hold og aktiviteter er rettet imod det, som de unge efterspørger. GXU s fritidsundervisning vil også kunne gennemføres rundt om i lokalområderne, hvis der er ønske om eller behov for det. 2. Relationsarbejde med de unge Medarbejderne i Ung i Gladsaxe opbygger gennem deres arbejde i folkeskolens udskoling og i fritidstilbuddene vigtige relationer til de unge. Den relation kan aktiveres, hvis den unge på et tidspunkt har behov for en kendt, voksen samtalepartner også efter at den unge har forladt folkeskolen. Medarbejderressourcerne i Ung i Gladsaxe prioriteres til de unge, som har behov for vejledning og støtte, men understøtter også initiativer og aktiviteter med unge generelt. 3. Opsøgende arbejde og fleksible pædagogiske indsatser Ung i Gladsaxe frigør ressourcer til opsøgende arbejde, der hvor de unge er i hele kommunen. Det betyder, at indsatsen bedre kan målrettes de unge, som ikke kommer i de etablerede tilbud, foreninger m.v. Her er det vigtigt, at medarbejderne er synlige og kendte ressourcepersoner for de unge. Det er voksne, som tager initiativ til dialog, og som den enkelte unge ved, at man kan tale med, hvis man har det svært. De voksne kender tilbud og muligheder i kommunen og kan hjælpe den unge videre. 4. Fysiske tilbud Der er udarbejdet følgende forslag til de fysiske rammer for Ung i Gladsaxe: Mødesteder på alle skoler for de yngste unge, fire lokale ungecaféer, heraf den ene som en del af Centralen i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken,, se bilag 1. Alle unge kan benytte alle tilbud. De selvstændige faciliteter forudsætter, at der bliver afsat anlægs- og driftsmidler til formålet. Ungecaféerne søges finansieret ved omdisponering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i Og etableringen af Centralen vil efterfølgende indgå som forslag til anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag i budget

8 2.2. De fysiske rammer omkring Ung i Gladsaxe De nuværende faciliteter i grundskolen retter sig mod unge op til 16 år. For at kunne favne hele målgruppen ønskes faciliteterne placeret i nye rammer, hvor også unge, som har forladt grundskolen, har lyst til at komme, ligesom de unge i højere grad skal have mulighed for at sætte deres eget præg på rammerne. Vi arbejder med flere faser i etableringen, dels fordi det tager tid at tilvejebringe de ønskede fysiske rammer, dels fordi der skal udarbejdes forslag til fysisk ramme for Centralen og den afledte økonomi hertil. Fase 1: Overgangsordning pr Der placeres midlertidige ungecaféer på en skole i hvert af følgende lokalområder: 1. Bagsværd/Stengård 2. Gladsaxe/Vadgård 3. Søborg/Buddinge og en permanent ungecafé: 4. Torvegården i Mørkhøj Der er ikke taget stilling til på hvilke af de nævnte skoler, de midlertidige ungecaféer placeres. Det afhænger af, hvor de bedste forhold er. Afklaring af dette sker i dialog med de berørte skoler. De nuværende tilbud på Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole og de midlertidige ungecaféer videreføres, indtil de permanente ungecaféer er etableret. Ungecaféerne vil blive etableret hurtigst muligt efter De nuværende åbningstider i UK Gladsaxe, normalt mandag til torsdag kl og fredag kl fastholdes i overgangsordningen. Der arrangeres ad hoc aktiviteter fredag aften og i weekenden. Grønnegården, der i dag er base i UK Gladsaxe, videreføres som fælles base for Ung i Gladsaxe indtil videre. Det tværgående samarbejde med de øvrige aktører, der arbejder med unge, etableres, og der arbejdes med at udnytte kommunens øvrige faciliteter til ad hoc aktiviteter. Derudover skal det opsøgende arbejde i lokalområderne sættes i værk. Fase 2: Fysiske rammer på længere sigt Der er en ungecafé i Ungecenter Torvegården i Mørkhøj. Og der udarbejdes konkrete forslag til fysiske placeringer mv. af yderligere to ungecaféer i løbet af vinteren. Ungecaféen i Bagsværd søges placeret på Taxvej, Thorasminde eller tæt på Bagsværd Bypark. Ungecaféen ved Høje Gladsaxe/Søborg/Maglegård søges placeret tæt på GXU. Der udarbejdes desuden forslag til en større, centralt beliggende fælles base (Centralen) med tilhørende ungecafé, som skal ligger i tilknytning til Den Rå Hal på Telefonfabrikken. Forslagene om de fysiske rammer omkring ungecaféerne og Centralen forelægges politisk 8

9 i foråret I takt med at de permanente ungecaféer og Centralen etableres, nedlægges de midlertidige ungecaféer på skolerne, og erstattes af mødesteder, så der herefter er mødesteder på alle skoler. Åbningstider i mødestederne vil være kl på skoledage Mødesteder, ungecaféer og Centralen beskrivelse af indhold I fase 2 af etableringen af de fysiske rammer for Ung i Gladsaxe vil der være etableret mødesteder, ungecaféer og Centralen. I dette afsnit beskrives indhold, åbningstid mv. i disse tilbud. Mødesteder for de yngste unge Om eftermiddagen bliver der mulighed for, at de yngste unge kan mødes med deres venner og en medarbejder kl i mødestedet. Formålet er at sikre en tryg overgang fra skolen til aktiviteterne i Ung i Gladsaxe. Når mødestederne lukker kl. 17, kan de unge følges med deres venner og de voksne til ungecaféen, gå til andre fritidsaktiviteter eller gå hjem. I mødestederne kan de unge drikke en kop kaffe, spille spil og lave aftaler ung til ung eller ung til voksen. Her er der aktiviteter, som de unge kan deltage i, hvis de har lyst. Der er også nærværende voksne, som de unge kan tale med om skoledagen, livet eller hvad der ellers optager dem. Skoleklub og mødested har et samarbejde om bl.a. et åbningsfællesskab, der betyder, at de kan trække på hinanden, hvis der opstår en særlig situation. Skoleklub og mødested samarbejder om de kommende 7. klasseelevers overgang fra skoleklub til mødested. Fra juni måned åbner mødestedet kl for de kommende 7. klasseelever, og der bliver særligt arbejdet med at gøre de unge trygge ved det nye tilbud, ligesom der vil være planlagte aktiviteter mv. Når de unge starter i mødestedet efter sommerferien, vil de blive introduceret til ungecaféen i nærområdet. Der bliver arbejdet for, at de unge får en tryg overgang til ungecaféen i følgeskab med venner og kendte voksne. De voksne vil arbejde for, at de unge føler sig velkomne, og at der er planlagte aktiviteter, som de kan deltage i. Ungecaféer Ungecaféerne har åbent mandag til torsdag kl og fredag kl Ungecaféerne placeres, så de kan tiltrække unge fra forskellige boligområder. Hensigten er, at ungecaféerne skal understøtte unges muligheder for at udvikle deres sociale og kulturelle forståelser. Det sker ved, at unge med forskellig baggrund indgår i fællesskaber om bl.a. samvær og aktiviteter i og omkring ungecaféerne. Ungecaféernes indretning sker i samarbejde med de unge. De vil fungere som sociale samlingssteder med mulighed for forskellige aktiviteter, som de unge er med til at beslutte. Aktiviteterne kan både foregå i ungecaféen og rundt om i kommunen. 9

10 På en ungecafé kan man købe lidt mad og drikke, snakke med voksne og andre unge. Hvis der er behov for det, kan UU Nord komme på besøg og tale med de unge om uddannelse og job. Det vil også være muligt at trække andre aktører ind i ungecaféerne, fx GXU, som kan forlægge ungdomsskoleaktiviteter til ungecaféerne, hvis de unge viser interesse for det. SSP kan være til stede og i dialog med unge om fx kriminalitet. Med flere voksne til rådighed for de unge er der mulighed for flere aktiviteter både i ungecaféerne og på gaden i lokalområdet der, hvor de unge er. Der vil være planlagte aktiviteter i ungecaféerne, og unge kan være aktive i planlægning og afvikling af aktiviteterne, hvis de har lyst til at deltage. Placeringen af ungecaféerne i enkelte lokalområder giver forskellige aktivitetsmuligheder afhængig af omgivelserne. Ungecaféen ved GXU kan fx benytte værkstederne på GXU eller faciliteterne på Idrætsanlægget og Byens Arena. Ungecaféen i Bagsværd kan bruge skoven og søen samt hestene ved skoleklub Skovbrynet. Bibliografen giver også muligheder for aktiviteter inden for film og medier. Ungecaféen i Mørkhøj har gode muligheder for dans, gymnastik og bløde bevægelsesformer (Gyngemosehallen), men også medie og musik. Ungecaféen på Centralen rummer mange forskellige muligheder, særligt inden for musik og drama. Tilsammen har de fire ungecaféer en bred palet af muligheder. Centralen de unges kulturhus Centralen har åbent hver dag. Som udgangspunkt åbnes der kl. 15 hver dag, også i weekenden. Lukketiden defineres ud fra opgaven, aktiviteterne og en faglig vurdering af de unges behov og ønsker. Centralen søges placeret på Telefonvej med sammenhæng til kulturhus, spillested, øvekælder og Den Rå Hal. Det er tanken, at Centralen udvikles, så det bliver et ungekulturhus og dermed Gladsaxes kulturelle samlingssted med unge som drivkraft. Her kan unge indgå i kulturelle aktiviteter, som vil bidrage til at formidle et fællesskab på tværs af sociale og kulturelle forskelle. Kulturskabelse på tværs af alder er vigtig for unges selvforståelse og identitetsdannelse. På Centralen kan man få lidt mad og drikke. Der er frie rammer til, at unge kan udvikle deres egne projekter, bidrage til andre unges projekter og være ung sammen med deres venner. Det vil også være muligt at snakke med en voksen, hvis den unge har behov for én, der kan lytte og vejlede. I Centralen indrettes desuden en ungecafé med mulighed for aktiviteter med de yngre unge. Centralen har stor vægt på aktiviteter og vil emme af unges entreprenørskab. Unge vil spille musik, lave teater og dyrke sport. Centralen etablerer samarbejder med andre aktører fx foreninger, spillested, bibliotek, GXU s fritidsundervisning og eksterne aktører (fx fitness), som kommer på Centralen for at realisere projekter og aktiviteter med de unge. Centralen bliver således et sted, hvor unges særlige ønsker til fx musik kan understøttes af Spillestedet eller Musik- og Billedskolen, som har fingeren på pulsen i forhold til unge og er professionelle indenfor netop deres felt. Centralen har desuden stor vægt på fremskudte indsatser, hvor fx UU Nord, SSP og Rusmiddelcenteret kommer og er til stede på de unges arenaer i stedet for at de unge skal bevæge sig hen til dem. Det betyder, at der bliver bedre muligheder for at komme i 10

11 dialog med de unge og arbejde forebyggende med fx unges frafald fra ungdomsuddannelse og unges forbrug af alkohol og stoffer. Centralen formidler viden om arrangementer og aktiviteter for unge i kommunen og stiller rammer til rådighed, så unge selv kan arrangere og være aktive. Placeringen i tilknytning til Telefonfabrikken, midt i kommunen og tæt på flere ungdomsuddannelser, Hovedbiblioteket og med gode transportmuligheder, kvalificerer denne placering som de unges base. Den Rå Hal har også stor betydning som eventaktivitets-kultur hal. Her er mulighed for at arbejde med større events som street soccer, kunst- og kulturprojekter, pop up events, videnskabsmesse, rap battle og meget andet både i regi af Ung i Gladsaxe, men også sammen med andre aktører. Grønnegården nedlægges som base for Ung i Gladsaxe, når Centralen er etableret. 3. Ungecenter Torvegården og Kridthuset Særligt om den selvejende institution Ungecenter Torvegården Bestyrelsen for Ungecenter Torvegården har tilkendegivet, at de ønsker at overgå til kommunal drift og indgå i Ung i Gladsaxe under forudsætning af, at forslaget ikke ændres væsentligt. Bestyrelsen anfører, at oplægget lægger vægt på, at den bæredygtige kultur, der har været til gavn for børn, unge, skole og lokalmiljø, kan bevares i den fremtidige struktur. Særligt om Kridthuset Kridthuset, Gladsaxevej 17, 2860 Søborg er en klub for unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder. Kridthuset er en del af UK Gladsaxe. Der er igangsat et særligt projekt i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor der ses på placering, organisering og udvikling af dette tilbud. Der vil blive en særskilt involvering af de berørte parter i forbindelse med dette projekt. 11

12 Bilag 1. Oversigt over forslag til fysiske placeringer af Ung i Gladsaxe Nuværende placering af ungdomsklubber i Gladsaxe: Y Grønnegården (fælles base) Y Bagsværd Skoles UK Y Buddinge Skoles UK Y Enghavegård Skoles UK Y Gladsaxe Skoles UK Y Grønnemose Skoles UK Y Skovbrynet Skoles UK Y Stengård Skoles UK Y Søborg Skoles UK Y Vadgård Skoles UK Y Ungecenter Torvegård, selvejende institution (Mørkhøj Skole) Ung i Gladsaxe - overgangsordning: Y Grønnegården (fælles base indtil Centralen er etableret) Y Ungetilbud Bagsværd/Stengård (indtil ungecafé i Bagsværd er etableret) Y Ungetilbud Gladsaxe/Vadgård (indtil Centralen er etableret) Y Ungetilbud Søborg/Buddinge (indtil Centralen er etableret) Y UK Grønnemose Skole (indtil ungecafé ved GXU er etableret) Y UK Skovbrynet Skole (indtil ungecafé i Bagsværd er etableret) Y Ungecafé Torvegården Y Hertil kommer mødesteder på de skoler, der ikke har et ungetilbud Alle tilbud er for alle unge På sigt permanent placering af Ung i Gladsaxe: Y Mødesteder på alle skoler Y Ungecafé i Bagsværd (Taxvej, Thorasminde eller tæt på Bagsværd Bypark) Y Ungecafé i Mørkhøj (Torvegården) Y Ungecafé på Gladsaxevej (ved GXU) Y Centralen med tilhørende ungecafé i tilknytning til Telefonfabrikken 12

Høringsmateriale. Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe

Høringsmateriale. Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe Høringsmateriale Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe 17. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund... 3 2. Forslagets hovedindhold... 5 2.1. Uddybende beskrivelse af ideerne bag

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale. Beslutning

Dagsordenpunkt. Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale. Beslutning Dagsordenpunkt Forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for Ung i Gladsaxe, høringsmateriale Beslutning Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt med redaktionelle ændringer som aftalt

Læs mere

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes.

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes. Dagsordenpunkt Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Beslutning Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt: At Børne- og Undervisningsudvalget godkender igangsættelse af udviklingsprojekt

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

1. Indledning Overgangsordning for ungdomsklubområdet: UK Gladsaxe Tids- og procesplan Økonomi... 6

1. Indledning Overgangsordning for ungdomsklubområdet: UK Gladsaxe Tids- og procesplan Økonomi... 6 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariat og Politisk betjening Bilag 1 Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Gladsaxe Dato: 11.12.2013 Af: Ditte Iversen, Nina Nielsen, Vibeke Schneider

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring!

I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! I gamle dage drak man the på værelset - nu snupper man en hurtig smoothe på J&J.. Perspektiver på twwen, unge og en fritidsarena i forandring! Horsens 6.april 2016 Fritidsarenaen er i forandring! Unge

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik 08-02-2013 Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune! At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv fastholde

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

De 7 Netværk 2014-15

De 7 Netværk 2014-15 Skole Samspil skole & fritid SSP Koordinering Ungdomsskole Samle fagligheder UU Understøtte uddannelsesparathed Ungdomsklub Trivsel, personlig og social udvikling Børn og unge Læring og trivsel Netværksklubber

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016

Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Uddannelsesplan for klubben Rosenhøj 2016 Klubben Rosenhøj (Fritids og ungdomsklub) Søndervangs Alle 40 8260 Viby J Telefon: 51235934 www.uiaa.dk Fritidsleder: Merete Poulsen Mobil: 29209083 Mail: mpou@aarhus.dk

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Udkast til: Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Den aktive ungdomsskole billede fra fremtidsdag med unge, marts 2010. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 1 Indledning Sværme, netværk eller

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole

Rebild Kommunale Ungdomsskole Kontrakt 2013-14 Rebild Kommunale Ungdomsskole Sverriggaardsvej 4A, 9520 - Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner GLADSAXE KOMMUNE Kultur og Fritid Bilag 2: og hovedpointer fra arbejdsgrupper NOTAT Dato: 4. juni 2012 Af: Helena Jørgensen En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde Borgerne stiller større krav

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Et godt klubliv. for unge med handicap. De handicapintegrerende klubber i Århus

Et godt klubliv. for unge med handicap. De handicapintegrerende klubber i Århus Et godt klubliv for unge med handicap De handicapintegrerende klubber i Århus Udgivet af Fritids- og Kulturforvaltningen, Århus Kommune, i samarbejde med de handicapintegrerende klubber. Juni 2001. Ansvarshavende:

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere