tema // virksomheden som pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema // virksomheden som pension"

Transkript

1 tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006

2 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller er det fint at satse på at man en dag kan sælge sin virksomhed og leve af gevinsten resten af sine dage? Det spørgsmål tager vi op i to artikler, hvor den første handler om pensionsbehovet generelt, og den følgende i næste nummer ser på salget af virksomheden. AF JESPER H. ANDERSEN Pension. Er der noget kedeligere at beskæftige sig med, når man er en ung og fyrig iværksætter med hovedet fuld af forretningsideer som i potentiale når helt op til himlen, og med gang i et eller flere små projekter, som hver især synes forudbestemt til at revolutionere verden med det ikke negligerbare biprodukt, at man selv bliver stenrig. Stensikkert. Ja, hvad skal en iværksætter overhovedet med en pension, når man til den tid kan sælge sin virksomhed og leve fedt af provenuet til sine dages ende? Det spørgsmål er der ikke ret mange selvstændige, der kan komme i tanke om et fornuftigt svar på. I hvert fald viser statistikken, at fire ud af fem selvstændige ikke sparer op til pension, eller kun sparer meget lidt op. Dermed bliver det interessant at se på, om dét nu også er klogt, hvilket det til syvende og sidst selvfølgelig kun er den enkelte der kan svare på det koger ned til, om man tør løbe risikoen for, at salget af ens virksomhed ikke vil kunne finansiere ens gamle dage. Vurderingen af dén risiko kan basere sig på fornemmelser»det er meget usandsynligt, at min virksomhed ikke skulle være så meget værd når jeg skal sælge den«, men den kunne også basere sig på et lidt fastere grundlag, som for eksempel nogle oplysninger om, hvor gammel man rent statistisk kan regne med at blive, hvor meget man gerne vil have til sin disposition om måneden som pensionist, hvor meget man i givet fald så skal have som formue når man går på pension og hvad det svarer til i opsparingsforløb eller gevinst ved salg af virksomhed. Disse spørgsmål ser vi på i denne artikel. Da folks nuværende alder og ønsker til rådighedsbeløb vil variere, går vi i artiklen som eksempel ud fra en 35-årig mand, der går på pension som 65-årig. Vi definerer et rådighedsbeløb svarende til hvad en gennemsnitspensionist bruger i dag, hvilket er et meget beskedent beløb. De fleste vil nok ønske sig mere, og så kan man i grove træk anslå sit opsparingsbehov ved at gange beløbene op (vil man f.eks. have tre gange mere til rådighed, skal man opspare tre gange de beløb, vi nævner), og er man tilsvarende ældre end 35 år, vil der også skulle spares et højere beløb op om året. Man bliver nok halvfjerds...»man lever længere end man regner med, og går måske på pension før man regner med,«siger Hans Klokker, der er salgs- og forsikringschef hos PFS Pension For Selvstændige. Da pension basalt set er en forsikring mod at leve for længe, er det første han smækker på bordet alle forsikringsmatematikeres yndlingstabel, dødelighedstavlen. Her kan man pege sig frem til hvor mange procent af en årgang der er i live et bestemt antal år efter, eller se hvor mange år man i snit kan regne med at have igen når man har en given alder. En lille matematisk spidsfindighed ved dødelighedstavler er, at man skal huske at regne med at ens middellevetid det antal år, man gennemsnitligt set vil leve fra fødslen stiger med alderen. Selv om at gennemsnitsalderen for en mand i dag er omkring 75 år, kan en mand som er 35 år i dag regne med at leve til godt halvandet år længere end det, fordi hans risiko for at dø inden han er 35 skal fraregnes. Og ser vi på en pensionsmoden mand på 65, kan han ikke blot regne med at have gennemsnitlig 10 år igen, men næsten 16 år. Som tingene ser ud med 2004-tal, er omkring 87 pct. af mænd og 92 pct. af kvinder fra en given årgang stadig i live, når de fylder 60 år. 72 pct. mænd og 82 pct. kvinder runder de 70, men så ved vi ellers også, hvad vej det går. Kun 43 pct. af mændene og 59 pct. af kvinderne bliver 80. Godt 11 pct. mænd og 23 pct. kvinder bliver 90, og mens et par procent af kvinderne runder de 100, kan det ikke måles i procenter for mændenes vedkom- E Iværksætteren 23

3 tema // virksomheden som pension Salgs- og forsikringschef Hans Klokker fra Pension for Selvstændige. Man skal bare i gang med at spare op, mener han. mende uden at tage en decimal i brug. Men som sagt skal der lægges nogle år til sandsynlighederne, afhængig af hvilken alder man har. Fra Hans Klokkers side af bordet, er problemet imidlertid ikke dem der kradser af, men dem der holder ud. Når nogle lever længere, end man tror, har det tit noget at gøre med en god pensionsordning, fortæller han:»en god pensionsordning giver et godt pensionistliv. Man kan leve og bo godt, rejse, dyrke sine interesser og dør generelt ikke af kedsomhed. Folk med livsvarige ydelser lever statistisk lidt længere, så en god, livsvarig pension er livsforlængende.«dertil kommer, at selvstændige og sågar medhjælpende ægtefæller generelt har et bedre»forløb» end lønmodtagere. De bliver ikke syge så tit, for så ødelægger de forretningen. Hvor meget bruger en pensionist? En gennemsnitspensionist mellem 65 og 74 år forbrugte i 2003 for ca. kr om året, eller kr om måneden (tallene er rundet ca. kr op om måneden for at have nogle runde tal at regne med). Det månedlige gennemsnitsforbrug falder med ca. kr om måneden hvis man ser på aldersgruppen år, til ca. kr om året. På Danmarks Statistik har man ikke spurgt til, hvor mange pensionister der er tilfredse med dette forbrug, og hvor mange som går og sparer i det daglige for at få enderne til at nå sammen. Man bør dog have i tankerne, at lønmodtagere i dag sparrer meget mere op via arbejdsmarkedspension f.eks. 15 pct. af lønnen og dermed vil have et noget større beløb til rådighed end dagens pensionister. Selvstændige vil for manges vedkommende formentlig ønske sig at have mindst lige så meget til rådighed som lønmodtagernaboen som pensionist, og den generelle vurdering er da også, at fremtidens pensionister generelt vil kræve mere af tilværelsen tage på flere rejser, drikke mere god rødvin, og i den dur. Omvendt er et gennemsnitsforbrug dog også udtryk for, at der i dag er folk som lever for mindre. En yderligere bemærkning er, at man ved beregning af det beløb, man gerne vil have til rådighed som pensionist, i praksis typisk vil tage udgangspunkt i den nuværende indkomst, og så gå efter at man skal have f.eks. 80 pct. af denne. Men da selvstændiges indkomst fluktuerer mere, kan det være sværere at vide, hvad man skal gå efter. Selv om det i alle fald er klart, at der ikke er tale om et liv i sus og dus for kr om måneden, ser vi som nævnt alligevel på, hvad der skal til for at nå dette beskedne beløb, justeret for inflation, og 24 April 2006

4 tema»...den generelle vurdering er, at fremtidens pensionister generelt vil kræve mere af tilværelsen...«hvis man ønsker sig mere (og er man i øvrigt uformuende), må man spare mere op eller leve med risikoen for at man ikke kan realisere en tilstrækkelig gevinst fra salget af sin virksomhed, når man kommer så langt. Den sidste risiko kommer vi tilbage til. Udgangspunktet Hvilket beløb man skal sigte efter at have på sin pensionsopsparing når man går på pension, afhænger af hvor mange penge man vil have at leve for om året, og det antal år, man skal have beløbet. Regnestykket starter dog ikke helt på bunden, da man i Danmark som udgangspunkt har ret til folkepension fra man fylder 65, og eventuelt efterløn fra man er 60. I 2006 er en folkepension på omkring kr om måneden i grundbeløb. Dertil kommer et pensionstillæg på godt det samme for»reelt enlige«, og på ca. kr for samlevende. Tillægget nedsættes dog hvis man selv eller ens ægtefælle tjener over ca. kr for gifte, og ca. kr for enlige, med 30 kr. for hver 100 kr. man tjener. Tjener man rigtig meget som pensionist nedsættes også grundbeløbet, men det er et luksus-scenarie, som vi ikke behøver at bekymre os om her. Alt i alt starter vi i»bedste«fald med godt kr om måneden før skat, og ca. kr efter. De kr som en gennemsnitspensionist bruger om måneden i dag, svarer om 30 år med en årlig inflation på 2 pct. til omkring kr om måneden, mens pensionen med samme stigningstakt (hvilket ikke er helt korrekt med nuværende satsreguleringsregler, hvor folkepensionen justeres med udvikling i løn og ikke med udvikling i priser) vil ligge på ca. kr efter skat. Ud fra gennemsnitsforbruget skal man altså via pension, opsparet formue eller anden indtægt om 30 år supplere folkepensionen med i snit kr E Iværksætteren 25

5 tema // virksomheden som pension»forløbet er gerne eksponentielt stigende, for enten bliver du en succes som selvstændig, eller også bliver du lønmodtager.«fakta OM SKAT OG PENSION Skat ved indbetaling Indbetaling som privatperson: Fradrag i den positive personlige indkomst, før skatte udregnes Fradrag på selvangivelsen Kapitalpension kan ikke fradrages i topskatten Indbetaling gennem A/S og ApS: Indbetalingen fratrækkes bruttolønnen på lønsedlen inden der beregnes skat Indbetalingen skal ikke fradrages på selvangivelsen Virksomheden har fuldt fradrag for forfalden præmie Kapitalpension får ikke virkning i topskatten Skat ved udbetaling Engangsbeløb: Gruppelivssummen er skattefri Invalidesum er skattefri Udbetalt sum ved kritisk sygdom er skattefri Af sum ved udløb eller engangssum ved død betales en afgift på 40 pct. (rate- eller kapitalpension) Løbende pension: Af Tab af erhvervsevne-pension, ratepension samt livrente betales almindelig indkomstskat, dog uden arbejdsmarkedsbidrag. Kilde: Pension for Selvstændige om måneden efter skat hvis man er år, mens folkepensionen dækker behovet hvis man er 75 eller derover. Minimumspension Vi bad Hans Klokker lave en beregning (præcis er den ikke, da vi ikke kender rente og pristalsudviklingen i fremtiden) over hvor stort et beløb man kunne få udbetalt om måneden som pensionist, hvis man hvert år indbetaler minimumsbeløbet på kr på sin PFS-pensionsopsparing. Det skal indskydes her, at der selvfølgelig også er forskellige muligheder med hensyn til hvor lang en periode man ønsker en ratepension udbetalt over, og her har Hans Klokker regnet på 10, 15 og 20 år. Starter man opsparingen som 35-årig, vil man med kr årligt opsparet have ca. kr når man er 65. Hvis udbetalingen af denne million strækkes over 20 år, fra man er 65 til 85, vil det give rundt regnet kr ekstra om måneden efter skat, hvormed man med folkepensionen på kr lander godt kr. under det beløb, som en gennemsnitspensionist fyrer af i dag, når vi har justeret for inflation. Satser man kun på at leve til man er 75, kan man i 10 år få beløbet udbetalt som kr om måneden efter skat, og så er vi kun kr. 500 under målet. Hvad levealderen gælder, skal man endvidere huske, at vurderinger af middellevetidens forøgelse varierer fra 2-5 år frem til 2040, og fra 5-10 år frem til Omvendt vil også tilbagetrækningsalderen formentlig stige. Vil man op på et gennemsnitsbeløb for årige i en 20-årig periode, kan man enten spare kr op om året, eller øge sin opsparingsrate hen ad vejen, i takt med at ens indtægter stiger. Som Hans Klokker siger:»forløbet er gerne eksponentielt stigende, for enten bliver du en succes som selvstændig, eller også bliver du lønmodtager,«siger Hans Klokker, og tilføjer, at der selvfølgelig også er nogen som fortsætter opsparingen på startniveau eller stopper opsparingen i kortere eller længere perioder. Da selvstændige kan have vanskeligt ved at forudsige, hvor mange penge man vil tjene i et år, kan det nemlig være vanskeligt at overskue at skulle indbetale et fast årligt beløb. Af samme årsag blev det i 2004 muligt at få skattefradrag for indbetalinger på op til 30 pct. af årets overskud. De selvstændiges egen pensionsfond Den vågne læser vil måske undre sig over, om vi er blevet et reklameorgan for Pension for Selvstændige, siden vi ikke taler med andre. Det er vi ikke, men sagen er den, at PFS er et non-profit foretagende, som bl.a. Håndværksrådet har været med til at oprette med det formål at give selvstændige adgang til billige pensioner. Over selvstændige har i dag tegnet pension hos PFS, og ordningen kan fås gennem både Danica samt Danske Bank og BG Bank.»PFS blev stiftet i 1991, næsten samtidig med at arbejdsmarkedspensionen blev indført. Samtlige pensionsudbydere i landet blev indkaldt for at give bud på ordningen. Man ville nemlig ikke selv lave et pensionsselskab, men have et af de bestående selskaber til at levere varen, blandt andet med det krav at omkostningerne skulle være små. Fonden er non-profit, så derfor er priserne barberet helt i bund,«forklarer Hans Klokker.»Går man som enkeltperson ind i et selskab, kommer man i en fælles gruppe, og det er dyrere, fordi selvstændige har et bedre forløb, det vil sige mindre risiko, og derfor billigere forsikring. Hos PFS kommer de penge, der går ind, også ud.«når folk bliver iværksætter, kommer de typisk fra lønmodtagersiden med en pension i forvejen, som de har været tvunget til at have som en del af lønpakken.»de er normalt skruet sådan sammen, at det er en livrente, dvs. en ordning der 26 April 2006

6 tema»...salget af virksomheden skal til den tid mindst indbringe omkring kr. 2 millioner.«kommer til udbetaling hvis man er i live, typisk fra man er 65 og så længe man lever. I arbejdsmarkedskasserne er livrenten suppleret med dødsfaldsdækning til efterladte og en invalideforsikring. Men bliver du selvstændig og ikke foretager dig noget, sidder du tilbage med kun livrenten, for de andre dækninger kræver at man indbetaler løbende. Men hvis man overfører arbejdsmarkedspensionen til os, så fortsætter vi med at lave dækninger, som opfylder en selvstændigs behov f.eks. retten til straks at blive behandlet på et privathospital,«siger Hans Klokker.»Ordninger hos PFS kan startes som en kapital- eller ratepension, fordi disse kan ophæves hvis man pludselig står og skal bruge pengene, modsat arbejdsmarkedspensioner. Den er også kreditorbeskyttet ved konkurs,«siger han. Derudover indeholder ordningen som nævnt en sundhedssikring til 665 kr., som normalt er meget dyrere at købe på markedet, og så kan grunddækningerne kan suppleres med større ydelser efter behov. Ophørspension Skulle man imidlertid insistere på ikke at ville spare op til pension i en pensionsordning, f.eks. hvis man mener at alle likvider skal pumpes ind i virksomheden, og satse på at leve af de penge man kan få for livsværket, er der i dag mulighed for at indsætte op til ca. kr. 2,3 million fra salg af ens virksomhed på en såkaldt ophørspension med fuld skattefradrag. Skal man om 30 år have hvad der svarer til gennemsnitsforbruget altså de kr ekstra om måneden oven i folkepensionen skal salget af virksomheden til den tid mindst indbringe omkring kr. 2 millioner, svarende til ca. kr. 1,2 million i dagens priser. Dét regnestykke er sådan set enkelt nok, men hvad der er knapt så enkelt at forudsige og beregne er, hvor meget ens virksomhed er værd hvis noget overhovedet. Der er flere faktorer som E Iværksætteren 27

7 tema // virksomheden som pension»mange virksomheder kan slet ikke sælges. Det er personen, der er virksomheden.«fakta OM PENSION PFS PFS er forbeholdt selvstændige, dvs. ejer eller ejerkreds af virksomheder der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt ledende medarbejdere, og disse ægtefæller eller samlevere. Læs mere på Ophørspension Ophørspension kan benyttes både ved hel og delvis ophør af virksomheden. Den kræver, at man har været selvstændig i mindst 10 år inden for de sidste 15 år, eller har været hovedaktionær i mindst 10 år, samt at man er over 55 år. Der kan i 2006 højst indbetales kr på ophørspension, som kan komme fra genvundne afskrivninger, ejendomsavancer, avance på goodwill og avance på hovedaktionæraktier. Derimod kan et opsparet overskud i virksomhedsordningen ikke indbetales. Ratepension/kapitalpension/livrente En kapital- eller ratepension består af én udbetaling eller udbetalinger i et fast antal år, hvorefter man så kun har folkepensionen samt eventuelle andre indtægter, mens en livrente er et månedligt beløb så længe man lever. Livrente bliver mere og mere populær i takt med at flere forventer at leve længere. Livrente går dog ikke automatisk i arv, men kan udbygges, så en efterlevende ægtefælle også kan få glæde af ordningen. Kilde: Pension for Selvstændige betyder, at det kan være svært at sælge en lille virksomhed, beretter Hans Klokker.»Det bliver i disse år sværere at sælge virksomheder, fordi de årgange der går på pension afløses af mindre årgange,«siger han. For eksempel er 1980 er årgangen på lidt over levendefødte i den alder, hvor de er klar til at overtage virksomheder (30 år), når 1945-årgangen på over levendefødte går på pension. Faktisk er det så skævt, at hvis hver virksomhed skulle overtages af en ny iværksætter, skulle hver iværksætter overtage to virksomheder, hvis ellers iværksætterprocenten er uforandret. Men det er ikke det eneste problem.»mange virksomheder kan slet ikke sælges. Det er personen, der er virksomheden. Når det er murermesteren i Brovst der vil sælge sin murervirksomhed, ved de to andre murere godt, at han ikke kan sælge kunderne. De andre får dem jo alligevel, når han lukker. Der er masser af brancher hvor man ikke kan sælge virksomheden, for der er ikke noget at sælge,«pointerer Hans Klokker. Opsparing eller ej? Generationsskifte i en virksomhed og profitten for ejeren er et større emne, end vi kan nå at komme ordentlig omkring i denne artikel. Derfor ser vi i næste nummer nærmere på, hvilke typer virksomheder der kan sælges, hvilke måder man kan sælge den på, hvem man kan sælge FORUDSÆTNINGER OG FORBEHOLD til, og ikke mindst det måske vanskeligste spørgsmål hvad forskellige virksomheder er værd. Her vil vi runde af med et par gode råd fra Hans Klokker, der som forsikringsmand naturligvis mener, at det bare er om at komme i gang med at spare op.»det er langt bedre at have 30 år end 10 år til at spare op. Og hvornår er forsikring vigtigst når man er svag økonomisk, eller når man er stærk økonomisk. Når man er svag, kan begivenhederne vælte hele dit liv,«siger han med henvisning til de behandlings- og invalideforsikringer, der følger med en pension hos PFS. Fra en velhaversynsvinkel kan pension også bruges som model for nedsættelse af skat, idet man kan få fradrag for pensionsindbetalinger og som pensionist med den lavere indtægt opnår en lavere beskatning. Det kan betyde en forskel i skatten på op mod 20 kr. pr. tjente 100 kr. At man hellere vil pumpe likviderne i forretningen når den er ung, ser Hans Klokker ikke som et godt argument.»hvis man indkalkulerer nogle få kroner i timeprisen over for kunderne, så ville det være nok til at man kan få en fornuftig ordning ud af det. Bryder man en årlig indbetaling på kr ned med f.eks fakturerede timer, så skal der en tier oven i timelønnen, så man måske tager 310 i stedet for 300 kr. Tænker man sådan, kunne man løse problemet. Og det er mindre der skal lægges oveni, hvis der er tre ansatte,«siger han. Beregningerne i denne artikel strækker sig over en 30-årig periode, hvor rente og inflation er ukendt. Ved indregning af skat har vi benyttet dagens personfradrag på kr opjusteret med 2 pct. årligt over 30 år, samt en skatteprocent på 38 pct. Der må ligeledes tages forbehold for, at skattesatserne om 30 år er ukendte. Endelig kan man overveje, om der overhovedet bliver folkepension som vi kender det til dem, der er 35 i dag, eller om der indføres f.eks. formueregulering og ikke kun indkomstregulering, så folkepensionen får mere karakter af»fattighjælp«. 28 April 2006

8 tema Hans Klokker har opstillet to scenarier for pensionsindbetalinger. I begge begynder man som 35-årig. I det første sparer man det samme, lave beløb op om året, mens man i det andet gradvist øger sin årlige opsparing i takt med at ens indtægt stiger. Forskellen er selvsagt markant. PENSIONSOPSPARING - SCENARIUM 1: LAVESTE INDBETALING I 30 ÅR PENSIONSOPSPARING - SCENARIUM 2: STIGENDE INDBETALING Opsparing pr. år: kr Periode: 30 år Pristalsregulering af præmien med årlig 2% Årligt afkast efter betalt kapitalafkastsafgift 4,5% Opsparing pr. år fra år: kr Opsparing forhøjes ved 40 år til årligt kr Opsparing forhøjes ved 45 år til årligt kr Opsparing forhøjes ved 55 år til årligt kr Pristalsregulering af præmien med årlig 2% Årligt afkast efter betalt kapitalafkastsafgift 4,5% Resultat Opsparet beløb ultimo kr Det opsparede beløb svarer til en 2006-værdi på kr Det opsparede beløb kan give en månedlig udbetaling før skat på: i 10 år: kr i 15 år: kr i 20 år: kr Resultat Opsparet beløb ultimo kr Det opsparede beløb svarer til en 2006-værdi på kr Det opsparede beløb kan give en månedlig udbetaling før skat på: i 10 år: kr i 15 år: kr i 20 år: kr Iværksætteren 29

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening

6. februar 2016. Informationsmøde Den danske Landinspektørforening 6. februar 2016 Informationsmøde Den danske Landinspektørforening Hvad skal I høre om i dag? Ny forbedret pensionsaftale til DdL s medlemmer Ny og unik sundhedspakke med råd fra verdens bedste læger 2

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel!

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! MER af det gode med en supplerende opsparing fra PKA Drømmer du om et ældreliv fuldt af gode oplevelser og aktiviteter? Har du tænkt på, om du har råd

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op

Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med rigt pensionistliv men sparer ikke op Danskerne regner med et aktivt liv som pensionister med gode økonomiske forudsætninger for rejser, restaurantbesøg og shopping. Samtidig sparer

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD?

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? PRÆSENTATION Søren Hjorth, chefkonsulent i skatteafdelingen SEGES

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere