Førtidspension på det foreliggende grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension på det foreliggende grundlag"

Transkript

1 Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2009 ISBN nr Designkoncept Kontrapunkt Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside

3 INDHOLD 3 Side Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 1 Sammenfatning 7 2 Førtidspension på det foreliggende grundlag Bilag 1: Metode Bilag 2: Lovgrundlag

4 4 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Forord Ankestyrelsen har, efter anmodning fra Beskæftigelsesministeriet, gennemført en registerundersøgelse af udviklingen i afgørelser om førtidspension søgt på det foreliggende grundlag i perioden Undersøgelsen er baseret på data fra Ankestyrelsens statistik om førtidspension og Beskæftigelsesministeriets forløbsregister DREAM. Undersøgelsen er gennemført i tilknytning til Ankestyrelsens praksisundersøgelse Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsen. September Formålet med undersøgelsen er at afdække en række centrale forhold i forbindelse med, at der træffes afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. lov om social pension 17, stk. 1, 2. og 3. pkt. Undersøgelsen kan derfor i et vist omfang udgøre en referenceramme for resultaterne i ovennævnte praksisundersøgelse. Bestemmelsen om tilkendelse af førtidspension på det foreliggende grundlag er indført med førtidspensionsreformen den 1. januar I bilag 1 er redegjort for metoden i undersøgelsen. Der er endvidere redegjort for lovgrundlaget i bilag 2.

5 KAPITEL 1 SAMMENFATNING 5 1 Sammenfatning Når en borger vil søge om førtidspension, skal kommunen behandle henvendelsen i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Ved førtidspensionsreformen i 2003, er der indført en bestemmelse - 17, stk og 3. pkt. som giver borgeren mulighed for at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Det vil sige, at kommunen skal træffe afgørelse om, at sagen direkte skal overgå til at blive behandlet efter reglerne om førtidspension på det dokumentationsgrundlag, der foreligger. Der gælder de samme sagsbehandlingsregler for sager, der behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag, som når sagen er startet efter Kommunen kan dog ikke iværksætte arbejdsprøvninger, speciallægeundersøgelser mv., når sagen behandles efter pensionslovens 17, stk. 1, 2. og 3. pkt. Ankestyrelsen har foretaget en analyse af afgørelser, som er truffet på det foreliggende grundlag. Undersøgelsen er baseret på afgørelser, som er indberettet til Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik i perioden I perioden blev der samlet set truffet afgørelser om førtidspension efter ny ordning. 5 8 procent af alle tilkendelser er truffet på det foreliggende grundlag. I modsætning til det er en stor del af alle afslag på førtidspension, afgjort på det foreliggende grundlag. Siden 2006 er over 70 procent af alle afslag truffet i sager, der er afgjort på det foreliggende grundlag. Flest modtager sygedagpenge før ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag 84 procent af dem, der søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag, modtog en offentlig forsørgerydelse umiddelbart inden ansøgningstidspunktet. Af dem der fik tilkendt førtidspension modtog 43 procent sygedagpenge og 28 procent kontanthjælp umiddelbart inden, de søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag. Blandt dem der fik afslag modtog en større andel kontanthjælp. 42 procent af dem, der fik afslag, modtog kontanthjælp, mens 32 procent fik sygedagpenge. I perioden umiddelbart inden der blev truffet afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag, modtog 87 procent af ansøgerne en offentlig forsørgerydelse procent af dem, der fik tilkendt førtidspension, modtog sygedagpenge og 25 procent modtog kontanthjælp. 1 Det er kommunen, som vurderer at sagen skal behandles som en førtidspensionssag, hvis en sag opstartes efter De 87 procent omfatter også personer, der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet.

6 6 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER 83 procent modtog en overførselsindkomst efter, at de fik afslag på førtidspension søgt på det foreliggende grundlag i perioden Af disse modtog over halvdelen kontanthjælp, mens knap en femtedel fik sygedagpenge. Psykiske lidelser er hyppigste hoveddiagnose Psykiske lidelser er den hyppigste hoveddiagnose, både for dem, der har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag, og for alle ansøgere af førtidspension. Den tendens er kun blevet forstærket i perioden. Andelen af nytilkendelser, hvor hoveddiagnosen er en psykisk lidelse, er lidt mindre, når afgørelsen er truffet på det foreliggende grundlag i forhold til alle nytilkendelser i perioden Arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger Andelen af borgere, der har deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning før tilkendelse af førtidspension på det foreliggende grundlag, er steget svarende til den udvikling, der ses for alle tilkendelser i perioden. Der er generelt lidt færre, som har deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, når afgørelsen er truffet på det foreliggende grundlag i forhold til alle afgørelser om førtidspension. Det kan ikke overraske, da kommunen ikke kan iværksætte arbejdsprøvninger, speciallægeundersøgelser mv., når sagen er overgået til behandling efter pensionslovens 17, stk. 1, 2. og 3. pkt.

7 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 7 2 Førtidspension på det foreliggende grundlag 2.1 Antal sager behandlet på det foreliggende grundlag Reglerne om tilkendelse af førtidspension på det foreliggende grundlag er indført med førtidspensionsreformen i Det første år er der truffet afgørelse i knapt 800 sager. Fra og med 2004 er der årligt truffet afgørelse i over førtidspensionssager behandlet på det foreliggende grundlag, jf. tabel 2.1. I perioden er der samlet set truffet afgørelser om førtidspension efter ny ordning, heraf er afgørelser truffet på det foreliggende grundlag. I 2004 og 2005 er der årligt tilkendt over førtidspensioner til personer, der har søgt på det foreliggende grundlag. I begge år var andelen af tilkendelser større end andelen af afslag. Niveauet faldt i 2006 og 2007 til henholdsvis 750 og 713 tilkendelser, men steg til 911 i Siden 2006 udgør tilkendelser under 50 procent af alle afgørelser. Andelen af afslag har været stigende siden 2003, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Antal sager i de enkelte år I alt Antal /Pct. Antal/Pct. Antal/Pct. Antal/Pct. Antal/Pct. Antal/Pct. Antal/Pct. Tilkendelser 495 (63) (64) (62) 750 (49) 713 (45) 911 (46) (54) Afslag 296 (37) 584 (36) 700 (38) 785 (51) 868 (55) (54) (46) I alt 791(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) Note: 1) Afgørelsen var uoplyst i 58 indberetninger I perioden udgør tilkendelser på det foreliggende grundlag 5-8 procent af alle tilkendelser om førtidspension efter den nuværende ordning. Andelen er med 8 procent højest i 2005, jf. figur 2.1.

8 8 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Figur 2.1 Afslag og tilkendelser søgt på det foreliggende grundlag i forhold til alle afgørelser om førtidspension. Andel, Procent År Afslag Tilkendelser En stor del af alle afslag på førtidspension, er i sager, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. I perioden er denne tendens kun blevet forstærket fra år til år. I 2003 er 47 procent af alle afslag, afgørelser i sager, hvor der var søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. I 2008 er det tilsvarende 75 procent af alle afslag, jf. figur Offentlige ydelser udbetalt før, under og efter anmodningen Udbetalte ydelser før anmodningen personer søgte om førtidspension på foreliggende grundlag i perioden , heraf modtog en offentlig forsørgelsesydelse umiddelbart inden. 1 Det svarer til, at 84 procent af dem, der søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag, allerede modtog 1 I 58 af de indberettede sager var afgørelsen uoplyst.

9 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 9 en overførselsindkomst på ansøgningstidspunktet. Undersøgelsen viser, at hovedparten enten modtog sygedagpenge eller kontanthjælp. Af dem, der fik tilkendt førtidspension i perioden , modtog 43 procent sygedagpenge, umiddelbart inden de søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag. 28 procent modtog kontanthjælp, mens 15 procent ikke modtog en offentlig ydelse, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 Udbetalt overførselsindkomst umiddelbart før der blev ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. Tilkendelser, Total Procent Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Fleksydelse A-dagpenge Efterløn Andet Ingen ydelse I alt Note: Kategorien Andet omfatter blandt andet løntilskud, afklaringsforløb, uddannelsesorlov, overgangsydelse, SU, barseldagpenge og førtidspension. Med hensyn til førtidspension kan der være tale borgere, der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet, eller tidligere har fået tilkendt førtidspension efter gammel lov. Note: År er opgjort på afgørelsestidspunktet. Note: Procenterne summer ikke til 100 på grund af afrunding Ses der alene på dem, der fik afslag i perioden , modtog en større andel kontanthjælp, inden de søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag. 42 procent modtog kontanthjælp, 32 procent fik sygedagpenge, og 17 procent modtog ingen offentlige ydelser, jf. tabel 2.3.

10 10 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Tabel 2.3 Udbetalt overførselsindkomst umiddelbart før der blev ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. Afslag, Total Procent Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Fleksydelse A-dagpenge Efterløn Andet Ingen ydelse I alt Note: Kategorien Andet omfatter blandt andet løntilskud, afklaringsforløb, uddannelsesorlov, overgangsydelse, SU, barseldagpenge og førtidspension. Med hensyn til førtidspension kan der være tale borgere, der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet, eller tidligere har fået tilkendt førtidspension efter gammel lov. Note: År er opgjort på afgørelsestidspunktet. Det skal dog bemærkes, at der er flere, der modtog sygedagpenge, inden de søgte om førtidspension og fik afslag herpå i procent af dem, der fik afslag i 2008, modtog sygedagpenge i perioden, inden ansøgningen, mens 35 procent modtog kontanthjælp. Udbetalte ydelser før afgørelsen personer modtog en overførselsindkomst, umiddelbart inden der blev truffet afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden Det svarer til, at 87 procent modtog overførsler fra det offentlige. Det er en mindre stigning i perioden fra ansøgning til afgørelse, men det skal bemærkes, at de 87 procent også omfatter personer, der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet. 42 procent af dem, der fik tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden modtog sygedagpenge i perioden umiddelbart inden, at der blev truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension. 25 procent fik kontanthjælp, og 12 procent modtog ikke overførselsindkomster, jf. tabel 2.4.

11 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 11 Tabel 2.4 Udbetalt overførselsindkomst umiddelbart før der er truffet afgørelse sager rejst på det foreliggende grundlag. Tilkendelser, Total Procent Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Fleksydelse A-dagpenge Efterløn Andet Ingen ydelse I alt Note: Kategorien Andet omfatter blandt andet løntilskud, afklaringsforløb, uddannelsesorlov, overgangsydelse, SU, barseldagpenge og førtidspension. Med hensyn til førtidspension kan der være tale borgere, der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet, eller tidligere har fået tilkendt førtidspension efter gammel lov. Note: År er opgjort på afgørelsestidspunktet. Lidt under halvdelen af dem, der fik afslag, modtog kontanthjælp umiddelbart inden, at der blev truffet afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag. Knapt en tredjedel modtog sygedagpenge, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Udbetalt overførselsindkomst umiddelbart før der er truffet afgørelse sager rejst på det foreliggende grundlag. Afslag, Total Procent Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Fleksydelse A-dagpenge Efterløn Andet Ingen ydelse I alt

12 12 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Ses der isoleret på 2008, modtog en større andel sygedagpenge frem for kontanthjælp. 42 procent modtog sygedagpenge, mens 35 procent modtog kontanthjælp. Udbetalte ydelser efter afslag personer, svarende til 83 procent, modtog en overførselsindkomst efter, at de fik afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden Over halvdelen af dem fik kontanthjælp, mens knap en femtedel fik sygedagpenge, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Overførselsindkomst efter afslag på førtidspension - søgt på det foreliggende grundlag, Total Procent Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Fleksydelse A-dagpenge Efterløn Andet Ingen ydelse I alt Note: Kategorien Andet omfatter blandt andet løntilskud, afklaringsforløb, uddannelsesorlov, overgangsydelse, SU, barseldagpenge og førtidspension. Med hensyn til førtidspension kan der være tale borgere der har fået tilkendt førtidspension med virkning forud for afgørelsestidspunktet, herunder tidligere har fået tilkendt førtidspension efter gammel lov. Note: År er opgjort på afgørelsestidspunktet. Note: Procenterne summer ikke til 100 på grund af afrunding En lidt større andel modtager enten kontanthjælp eller får ingen ydelse efter, at de har fået afslag på pension søgt efter 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., sammenlignet med perioden umiddelbart inden afgørelsen bliver truffet. Årsagen til det er sandsynligvis, at forlængelsesbetingelserne for sygedagpenge er udtømte, og at de pågældende derfor enten overgår til kontanthjælp eller selvforsørgelse. 2.3 Hoveddiagnose Psykiske lidelser er den hyppigste hoveddiagnose i de sager, hvor der blev truffet afgørelse om førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden af dem, der fik tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, svarende til 36 procent, havde psykiske lidelser. Der blev tilsvarende afgjort sager, det svarer til 29 procent, hvor diagnosen var bevægeapparatsygdomme, jf. tabel 2.7.

13 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 13 Tabel 2.7 Antal afgørelser i hele perioden , fordelt på hoveddiagnoser Tilkendelser Afslag Uoplyst Total Procent Bevægeapparatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Kræftsygdomme Medfødte misdannelser Nervesystemet og sanseorganer Psykiske lidelser Social indikation Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Øvrige diagnoser samt uoplyste I alt Antallet af tilkendelser på baggrund af en bevægeapparatsygdom er nogenlunde stabilt, i forhold til alle tilkendelser på det foreliggende grundlag i perioden I modsætning til det ses en stigende tendens, hvad angår psykiske lidelser. Andelen af tilkendelser på baggrund af en psykisk lidelse var specielt høj i 2008, med 418 tilkendelser, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8 Antal tilkendelser i de enkelte år Total Procent Bevægeapparatsygdomme Hjerte- og karsygdomme Kræftsygdomme Medfødte misdannelser Nervesystemet og sanseorganer Psykiske lidelser Social indikation Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Øvrige diagnoser samt uoplyste I alt En stigende andel af de nye førtidspensionister har en psykisk lidelse. Det er samme tendens, når der ses på alle tilkendelser efter ny ordning i perioden

14 14 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Andelen af nytilkendelser, hvor diagnosen er en psykisk lidelse, er lidt lavere, når afgørelsen er truffet på det foreliggende grundlag. Det ses, når der sammenlignes med alle nytilkendelser afgjort efter ny ordning i perioden , jf. figur 2.2. Figur 2.2 Andel nytilkendelser med psykiske lidelser. Foreliggende grundlag og total, Procent År Foreliggende grundlag Alle nytilkendelser ny ordning Over 90 procent af dem, der har en kræftsygdom og søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, i perioden , får tilkendt førtidspension. Tilsvarende får over 80 procent af dem, som søgte på baggrund af en medfødt misdannelse og omkring 70 procent med hjerte- og karsygdomme samt sygdomme i nervesystemet og sanseorganer, tilkendt førtidspension. Knap 60 procent med en psykisk lidelse får tilkendt førtidspension, efter at sagen er behandlet på det foreliggende grundlag. jf. figur 2.3.

15 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 15 Figur 2.3 Tilkendelser i procent. Hoveddiagnoser, Social indikation Bevægeapparatsygdomme Ulykkestilfælde, vold mv. Øvrige diagnoser samt uoplyste Sygdomme i åndedrætsorganer Psykiske lidelser Hjerte- og karsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Medfødte misdannelser Kræftsygdomme Procent 2.4 Aldersfordeling Der ses ikke en væsentlig ændring i aldersfordelingen blandt dem, der har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag i perioden På det tidspunkt, hvor sagen er blevet rejst, var 36 procent af ansøgerne i aldersgruppen år, mens 29 procent var i aldersgruppen år, når der ses på hele perioden, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 Antal sager aldersfordelt, Aldersgruppe I alt Procent år år år år år år Uoplyst I alt Note: Alder på ansøgningstidspunktet.

16 16 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Ses der alene på tilkendelser i perioden , er der en tendens til, at en lidt større andel over 50 år får tilkendt pension på det foreliggende grundlag, i forhold til dem der er yngre, jf. tabel Aldersfordelingen, for afgørelser truffet på det foreliggende grundlag, adskiller sig ikke fra aldersfordelingen i førtidspensionsstatistikken generelt. Tabel 2.10 Antal tilkendelser aldersfordelt, Aldersgruppe I alt Procent år år år år år år Uoplyst I alt Note: Alder på ansøgningstidspunktet. 2.5 Arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger Blandt dem, der har fået tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, har 2.824, svarende til 56 procent, haft beskæftigelse inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om førtidspension. Heraf har 61 procent deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, jf. tabel Tabel 2.11 Arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger og beskæftigelse inden tilkendelse af førtidspension Arbejdsmarkedsrettet Tilkendelse med Tilkendelse uden I alt foranstaltning beskæftigelse beskæftigelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Min. 1 foranstaltning Ingen deltagelse I alt personer, svarende til 44 procent, har fået tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag uden at have haft beskæftigelse inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om førtidspension. Af disse har 67 procent deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning.

17 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 17 Blandt dem, der har fået afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag, har 2.113, svarende til 49 procent, haft beskæftigelse inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om førtidspension. Heraf har 64 procent deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning personer, svarende til 51 procent, har fået afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag uden at have haft beskæftigelse inden for de seneste 5 år forud for ansøgning om førtidspension. Af disse har 65 procent deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, jf. tabel Tabel 2.12 Arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger og beskæftigelse inden afslag på førtidspension Arbejdsmarkedsrettet Afslag med Afslag uden I alt foranstaltning beskæftigelse beskæftigelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Min. 1 foranstaltning Ingen deltagelse I alt Andelen af borgere, der har deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning før tilkendelsen af førtidspension på det foreliggende grundlag, er steget i perioden , jf. figur 2.4.

18 18 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Figur 2.4 Andel, der har deltaget i mindst en beskæftigelsesrettet foranstaltning Procent År Tilkendelser foreliggende grundlag Alle tilkendelser Der er generelt lidt færre, der har deltaget i mindst en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning, når afgørelsen er truffet på det foreliggende grundlag i forhold til alle afgørelser om førtidspension Det kan ikke overraske, da kommunen ikke kan iværksætte arbejdsprøvninger, speciallægeundersøgelser mv., når sagen er overgået til behandling efter pensionslovens 17, stk. 1, 2. og 3. pkt. Det vil sige, at der i de sager, der afgøres på det foreliggende grundlag ikke indkaldes ny dokumentation i sagen. Kommunen kan alene gøre brug af allerede foreliggende oplysninger. 2.6 Tidligere beskæftigelse af ansøgerne om førtidspension på det foreliggende grundlag i 2008, svarende til 52 procent, var i beskæftigelse inden for de seneste 5 år før ansøgningstidspunktet. 29 procent af de beskæftigede ansøgere i 2008, har tidligere arbejdet inden for offentlig administration, undervisning eller sundhedsvæsen, 21 procent inden for industri, råstofindvinding eller forsyningsvirksomhed og 20 procent har arbejdet inden for handel og transport, jf. tabel 2.13.

19 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG 19 Tabel 2.13 Tidligere erhverv for ansøgere af førtidspension og alle beskæftigede, 2008 Foreliggende grundlag antal Foreliggende grundlag procent Alle ansøgere Antal Alle ansøgere procent Andel af beskæftigede Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhedsvæsen Kultur, fritid og anden service Uoplyst I alt Kilde: Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik og Danmarks Statistik, Statistikbanken. Note: Procenterne summer ikke til 100 på grund af afrunding Ansøgere om førtidspension på det foreliggende grundlag, der har været ansat inden for handel og transport er overrepræsenteret i forhold til alle ansøgere af førtidspension. I modsætning til det har en mindre andel været ansat indenfor landbrug, skovbrug, fiskeri, offentlig administration, undervisning og sundhedsvæsen. Personer der tidligere har arbejdet med kultur fritid, industri, råstofudvinding og forsyning er overrepræsenteret i forhold til alle beskæftigede. I modsætning til det, er tidligere beskæftigede inden for handel, transport, erhvervsservice, finansiering, forsikring offentlig administration, undervisning og sundhedsvæsen underrepræsenteret blandt ansøgere af førtidspension på det foreliggende grundlag i forhold til alle beskæftigede.

20 20 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER 2.7 Uddannelse Knap halvdelen har alene en grundskoleuddannelse på det tidspunkt, hvor de søgte om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. tabel Tabel 2.14 Uddannelse. Tilkendelser og afslag, I alt Procent Grundskole Uddannelse ud over grundskole Uoplyst I alt Note: Procenterne summer ikke til 100 på grund af afrunding I perioden ses en stigning i antallet af personer, der har en uddannelse og fik tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag. Det bemærkes, at den samlede andel med en uddannelse også steg, om end i mindre omfang. I 2007 og 2008 har henholdsvis 58 og 56 procent af dem, der fik tilkendt førtidspension på det foreliggende grundlag, en uddannelse, jf. figur 2.5. Figur 2.5 Andel med uddannelse. Tilkendelser, Procent År Note: Med uddannelse omfatter personer med Almen gymnasial uddannelse, Erhvervsgymnasial uddannelse, Erhvervsfaglig uddannelse, Kortere videregående uddannelse, Mellemlang videregående uddannelse, Bacheloruddannelse og Lang videregående uddannelse.

21 KAPITEL 2 FØRTIDSPENSION PÅ DET FORELIGGENDE GRUNDLAG Geografisk område Der er stor forskel på, hvor mange sager de enkelte kommuner behandler på det foreliggende grundlag. Fem kommuner traf ikke en eneste afgørelse i 2008 i sager om førtidspension på det foreliggende grundlag. Fire ud af disse fem kommuner har under indbyggere. 30 kommuner traf 2 eller færre afgørelser pr indbygger, mens 30 kommuner traf over 4 afgørelser pr indbygger i 2008, jf. tabel Der tegner sig ikke et ensartet mønster for de fem største kommuner, Tabel 2.15 Antal afgørelser pr indbygger, 2008 Antal eller derover 2 30 I alt 98 Kilde: Folketal i kommunen pr. 1. januar 2008, jf. Statistikbanken, Danmarks Statistik og Ankestyrelsens statistik om førtidspension. Ligeledes er der forskel på hvor stor en andel sager afgjort på det foreliggende grundlag udgør af alle førtidspensionssager. Over 15 procent af alle afgørelser om førtidspension i København og Odense er truffet på det foreliggende grundlag. I modsætning til det træffes under 5 procent af alle afgørelser på det foreliggende grundlag i Århus, jf. figur Inkluderer en kommune med fejlagtig stor andel indberetninger

22 22 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Figur 2.6 Andel af afgørelser truffet på det foreliggende grundlag

23 BILAG 1 METODE 23 Bilag 1 Metode Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af data fra Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik og Beskæftigelsesministeriets forløbsregister DREAM. Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik Kommunerne og nævnene indberetter til Ankestyrelsen, når der træffes afgørelse i en sag om førtidspension efter Lov om social pension. Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik er en afgørelsesstatistik, da statistikken omfatter antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Er der truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen indgå i statistikken hver gang, der er truffet afgørelse. Statistikken indeholder oplysninger om den pågældende ansøgers personlige forhold såsom familie, bolig-, økonomiske og helbredsmæssige forhold. Derudover indeholder statistikken oplysninger om sagsbehandlingen, herunder blandt andet måned og år for sagens påbegyndelse og afgørelse, sagens art og udfald. Beskæftigelsesministeriets forløbsregister DREAM DREAM registret indeholder oplysninger om alle personer, der har modtaget overførselsindkomster siden Udbetalinger af overførselsindkomster er registeret på ugebasis. DREAM registrets oplysninger om udbetalinger stammer fra KMD s udbetalingsdatabase. Ved at køre Ankestyrelsens oplysninger om førtidspension sammen med DREAM registret, har det været muligt at undersøge, hvilken type af overførselsindkomst borgeren har modtaget før borgeren har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag og mens sagen har været under behandling - fordelt på om borgeren efterfølgende er tilkendt førtidspension eller har fået meddelt afslag, og efter et eventuelt afslag

24 24 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik indeholder oplysninger om, hvilken måned og hvilket år førtidspensionssagen er påbegyndt, og ligeledes hvilken måned og hvilket år der er truffet afgørelse. Ved samkørsel med DREAM registret er der derfor set på: type af indkomst, borgeren modtog den sidste hele uge i måneden, før borgeren fik tilkendt førtidspension type af indkomst den sidste hele uge i måneden, før borgeren bad om, at få sin sag behandlet på det foreliggende grundlag type af indkomst, for borgere der har fået afslag på tilkendelse af førtidspension, efter at sagen var behandlet på det foreliggende grundlag, i den første hele uge i måneden, efter at der blev givet afslag om førtidspension.

25 BILAG 2 LOVGRUNDLAG 25 Bilag 2 Lovgrundlag 1 Lovbestemmelsen Det følger af lov om social pension, 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., at en person kan anmode om, at der alene tages stilling til spørgsmålet om tilkendelse af førtidspension, og at sagen herom herefter skal behandles på det foreliggende grundlag. Pensionslovens 17. Stk. 1, 2. og 3. pkt. er fremhævet 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom. Loven trådte i kraft den 1. januar Bemærkningerne til lovbestemmelsen Lovbestemmelsen blev indsat med vedtagelsen af lovforslag nr. L /7 (Førtidspensionsreform). Bemærkningerne til den enkelte bestemmelse lød Til pensionslovens 17. Bemærkningerne specifikt om tilkendelse på foreliggende grundlag er fremhævet Til 17 Det foreslås, at det i overensstemmelse med retssikkerhedsloven fastslås, at kommunen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning. Det er som hovedregel ikke muligt at anmode om, at en henvendelse om førtidspension alene skal behandles i forhold til muligheden for tilkendelse af førtidspension. Bestemmelsen svarer til indholdet af de gældende regler. Kommunen skal således ud fra en helhedsvurdering træffe afgørelse om, hvilken foranstaltning der er den rigtige i

26 26 ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER den konkrete sag, og ikke kun tage stilling til den ydelse, som borgeren konkret har henvendt sig om. Efter retssikkerhedslovens 7 skal kommunen senest 8 uger efter første henvendelse om førtidspension (løbende hjælp til forsørgelse) foretage en vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt, og borgeren skal have skriftlig besked om kommunens vurdering Træffes der afgørelse om, at borgeren skal have en anden hjælp end den, der konkret er rettet henvendelse om, kan afgørelsen indbringes for det sociale nævn efter de almindelige klageregler. Kommunens afgørelse om iværksættelse af arbejdsmarkedsrettede initiativer er samtidig en afgørelse om ikke at ville påbegynde en sag om førtidspension, dvs. et afslag på pension, som således kan indbringes for det sociale nævn. Bestemmelsen giver dog en person adgang til at anmode om, at kommunen ved en henvendelse om førtidspension alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension. I sådanne tilfælde træffer kommunen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag direkte overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Kommunen bør i disse tilfælde orientere den pågældende om, at behandlingen af sagen vil ske på det foreliggende grundlag. Det vil sige, at et mangelfuldt dokumentationsgrundlag kan medføre, at pågældende ikke kan tilkendes førtidspension. Behandlingen af disse sager skal også ske efter reglerne i 19, dvs. ved anvendelsen af sagsbehandlingsmetoden, jf. bemærkningerne til 19, stk. 2. Bestemmelsens stk. 2 giver kommunen adgang til af egen drift at starte behandlingen af sag om førtidspension til en borger, der ikke selv har henvendt sig herom. Bestemmelsen svarer til 21 i den gældende lov. Som et eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde kan nævnes unge eventuelt med ophold på døgninstitution med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af udviklingshæmning. I sådanne tilfælde bør behandlingen af sag om førtidspension påbegyndes, så afgørelse kan være truffet og udbetalingen af pension kan ske med virkning fra det fyldte 18. år.

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen

Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen 09-0504 - 13.05.09 Kontakt Mette Langager - Tlf: 33 36 88 00 Mindre tilknytning til arbejdsmarkedet før førtidspensionen Antallet af nytilkendelser til førtidspension har ligget på samme niveau i en årrække

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Tema: Sygedagpenge og førtidspension

Tema: Sygedagpenge og førtidspension TEMA: SYGEDAGPENGE OG FØRTIDSPENSION 1 Tema: Sygedagpenge og førtidspension 40 pct. af alle nye førtidspensionister i 1. kvartal 2008 modtog sygedagpenge lige inden tilkendelsen af førtidspension. De havde

Læs mere

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 N O T A T Februar 2018 Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 J.nr. SYD SAE/MEPE 1. Indledning og sammenfatning Reformen af førtidspension

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik 2006

Førtidspensioner: Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2006 April 2007 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen, april 2007 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 21 16-04-2013 10:22 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

De overordnede tendenser fra perioden i Undersøgelse af førtidspensionister i FOA kan også genfindes i perioden 2001.

De overordnede tendenser fra perioden i Undersøgelse af førtidspensionister i FOA kan også genfindes i perioden 2001. Førtidspensionister 1999-2001 Den tidligere Undersøgelse af førtidspensionister i udgivet marts 2002 omhandlede perioden 1999-2000. Efter offentliggørelse af Den Sociale Ankestyrelses årsrapport for 2001,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager

Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager December 2008 Titel Kommunernes opfølgning i forlængede sygedagpengesager Udgiver Ankestyrelsen, december 2008 ISBN

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik 2005

Førtidspensioner: Årsstatistik 2005 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2005 Juni 2006 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2005 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Slagelse Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Københavns Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2.

Nr. 1 / November 2011. Udviklingen i tilkendelser af førtidspension som følge af slid i bevægeapparatet. Antal tilkendelser 4.000 3.500 3.000 2. Nr. 1 / November 211 Sygdomme i bevægeapparatet sender hvert år 3. danskere på førtidspension, viser en ny analyse fra. Niveauet har været uforandret siden 23, hvor den seneste førtidspensionsreform trådte

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Køge Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1. Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1 Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby/Dragør April 2013 Forord Dette oplæg belyser udfordringer og aktuelle

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ringsted Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). SKEMAVEJLEDNING Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). Hvem skal anvende det elektroniske indberetningsskema?

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95 Juni 29 Indhold 1 Førtidspension 5 2 Fleksjob 51 Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83 Appendiks 2 Datagrundlag 91 Litteraturliste 95 1. Førtidspension 1.1 Førtidspensionsreformen virker ikke 7 1.2

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Sammenfatning. December 1999. Dansk Arbejdsgiverforening

Sammenfatning. December 1999. Dansk Arbejdsgiverforening Sammenfatning December 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Socialpolitikken & arbejdsmarkedet, sammenfatning Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser SPS - statistikrapport 2009 Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere