Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf brhs@ams.dk -

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion Indledning og baggrund Udviklingen i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i hele landet Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i andel og udvikling Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtageres alders- og kønsfordeling Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år 9 6. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed Ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed Aktivering og tidlig indsats Rettidig indsats Bilag /26

3 1. Sammenfatning og konklusion De ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere udgør den største gruppe blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne 61 % i december Til trods for, at denne gruppe er mindre følsom over for konjunkturændringer, er der sket en stigning på 8 % det seneste år (december 2008 december 2009). Stigningen er sket i 38 af regionens kommuner. Hillerød, Fredensborg, Kalundborg, Bornholm, Glostrup og Helsingør er de eneste kommuner, som ikke har oplevet en stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Hver 4. af de ikke-arbejdsmarkedsparate er under 30 år. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er længe på ydelsen 58 % har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år (uafbrudt), og antallet med mere end 1 år på ydelsen er steget med 7 % fra november 2008 til november Langtidsledigheden er hermed større for de ikke-arbejdsmarkedsparate end for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, (hvor andelen af personer med mere end 1 år på ydelsen er på 17 %).,, Stevns og skiller sig ud med aktiveringsgrader på mellem 38,5 % og 52,2 %. Nydanskeres andel af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 29,5 %. Der er ikke flere med uafbrudt ledighed i mere end 1 år end blandt etniske danskere, og nydanskernes antal er modsat de etniske danskeres faldet med 2 %. nes indsats er mindre intensiv over for de ikke-arbejdsmarkedsparate end over for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det viser sig ved, at: De ikke-arbejdsmarkedsparates aktiveringsgrad er væsentligt lavere (20,9 %) end for de arbejdsmarkedsparate (39,1 %) Færre ikke-arbejdsmarkedsparate (73,3 %) får en jobsamtale inden for den første måned på ydelsen end de arbejdsmarkedsparate (80,4 %) Færre ikke-arbejdsmarkedsparate (32 %) får et aktiveringstilbud inden for den første måned på ydelsen end de arbejdsmarkedsparate (44,6 %) Rettidigheden i jobcentrenes aktiveringsindsats er mindre for de ikkearbejdsmarkedsparate end for de arbejdsmarkedsparate Samlet set er der derfor fortsat behov for fokus på de ikke-arbejdsmarkedsparate i jobcentrenes indsats. Ud over at sætte fokus på at øge den aktive linje over for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er det vigtigt at have fokus på at give de tilbud, der har den bedste effekt dvs. får flest mulige i selvforsørgelse. Et væsentligt element i indsatsen er derfor øget brug af virksomhedsrettede tilbud til de ikke-arbejdsmarkedsparate. 3/26

4 2. Indledning og baggrund Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, herunder ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over et års uafbrudt ledighed stiger fortsat. Derfor er det vigtigt at sætte ind overfor den stigende langtidsledighed bl.a. via en aktiv virksomhedsrettet indsats. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er ganske vist mindre påvirket af lavkonjunkturen end de arbejdsmarkedsparate, men gruppen af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været uafbrudt ledige i over et år er markant større end for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Da gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har større risiko for langvarig ledighed, er det ekstra vigtigt at fastholde betydningen af rettidighed i indsatsen og af en tidlig aktiv beskæftigelsesindsats for at undgå marginalisering. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vil derfor løbende følge op på indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i. Notatet beskriver udviklingen i kommunerne i for gruppen af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. 3. Udviklingen i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i hele landet Kontant- og starthjælpsmodtagere udgør 3 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Danmark, svarende til fuldtidspersoner i december Det svarer til en stigning på 14,4 % siden december Generelt er stigningerne i perioden størst i gruppen af arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere (26,6 %), men de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere udgør forsat den største gruppe af kontant- og starthjælpsmodtagerne i kommunerne (69,3 %) på landsplan. 4. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i andel og udvikling I udgør de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 2,1 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder i svarende til fuldtidspersoner i december /26

5 Figur 1: Kontant- og starthjælpsmodtageres andel af befolkningen i fordelt på matchkategori, december % 45% Udviklingen i antal fuldtidspersoner 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15% 27% 8% 5% 0% Bornholm Helsingør Fredensborg Høje-Tåstrup Lejre Allerød Guldborgsund Kalundborg Lolland Solrød København Furesø Albertslund Herlev Greve Frederiksberg Rødovre Ballerup Glostrup Ringsted Holbæk Lyngby-Taarbæk Gentofte Hvidovre Vallensbæk/Ishøj Hillerød Gladsaxe Køge Tårnby/Dragør Roskilde Stevns Gribskov Odsherred Frederikssund Rudersdal ikke- Kilde: jobindsats.dk Kontant- og starthjælpsmodtagernes andel af befolkningen den erhvervsaktive alder varierer fra 0,8 % i Allerød til 5,1 % i København (figur 1). For ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere varierer andelen fra over 3 % i til under 1 % i Allerød (Figur 1). Boks 1: Kommuner med hhv. største og mindste andele af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere af den erhvervsaktive befolkning, december 2009 De 12 kommuner med størst andele 1. (3,5 %) 2. Rødovre (3,2 %) 3. Lolland og København (3,1 %) 5. Herlev (3,0 %) 6. Albertslund (2,8 %) 7. (2,7 %) 8. Hvidovre (2,5 %) 9. Guldborgsund (2,3 %) 10. Ringsted, Kalundborg og Glostrup (2,2 %) De 11 kommuner med mindst andele 1. og Allerød (0,6 %) 3. (0,7 %) 4. Lejre og Rudersdal (0,8 %) 6. Gentofte, Solrød og (0,9 %) 9. Greve (1,1 %) 10. Furesø (1,0 %) Størstedelen af kontant- og starthjælpsmodtagerne i december 2009 i er ikke-arbejdsmarkedsparate (Figur 2). Denne gruppe udgør i gennemsnit 61 % af alle kontant- og starthjælpsmodtagere i, hvilket svarer til niveauet i oktober Andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate i forhold til den samlede gruppe af kontant- og starthjælpsmodtagere varierer fra 76 % () til 43 % (). Blandt de kommuner, der har de højeste andele af ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere af den samlende gruppe kontant- og starthjælpsmodtagere 5/26

6 (Figur 1), har, Rødovre og Herlev samtidig de højeste andele af kontant- og starthjælpsmodtagere af den erhvervsaktive befolkning i kommunen (Figur 2). Figur 2: Fordelingen af arbejdsmarkeds- og ikke-arbejdsmarkedsparate, december % 90% % af alle kontant- og starthjælpsmodtagere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 61% 39% 10% 0% Rødovre Ringsted Allerød Herlev Hvidovre Ballerup Kalundborg Roskilde Guldborgsund Fredensborg Gribskov Gentofte Lyngby- Holbæk Lolland Lejre Stevns Hillerød København Frederiksberg Rudersdal Vallensbæk/Ishøj Helsingør Albertslund Greve Frederikssund Bornholm Køge Glostrup Gladsaxe Høje-Tåstrup Solrød Furesø Odsherred Tårnby/Dragør Arbejdsmarkedsparate i % af alle kontant- og starthjælpsmodtagere, dec 09 Ikke-arbejdsmarkedsparate i % af alle kontant- og starthjælpsmodtagere, dec 09 Kilde: Jobindsats.dk Denne sammenhæng gælder imidlertid ikke for København og Albertslund kommune, som har høje andele af kontant- og starthjælpsmodtagere af den erhvervsaktive befolkning (hhv. 5,1 % og 4,8 %), men ligger under regionsgennemsnittet for andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i kommunerne med 60 % i Københavns og 58 % Albertslunds kommune. Kommune derimod har både en lille andel kontant- og starthjælpsmodtagere ud af den erhvervsaktive befolkning og en andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, som ligger under regionsgennemsnittet (54 %). Forskellene kan især skyldes forskellig praksis i måden at matche på, men også forskelle i jobcentrenes rammebetingelser. I er antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere steget fra fuldtidspersoner i december 2008 til fuldtidspersoner i december 2009 svarende til en stigning på 8 % i forhold til december 2009 (Figur 3). Stigningen er væsentlig mindre end for de arbejdsmarkedsmarkedsparate, hvor der er tale om en stigning på 27 %. Flertallet af jobcentrene i har oplevet en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate, men de ikke-arbejdsmarkedsparates andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder ligger for hovedparten af jobcentrenes vedkommende fortsat under gennemsnittet for (Figur 3). 6/26

7 Figur 3:Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, udvikling i pct. fra december 2008 til december % Udviklingen i antal fuldtidspersoner 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 27% -10% Hillerød Fredensborg Kalundborg Bornholm Glostrup Helsingør Frederiksberg Greve Høje-Tåstrup Solrød Guldborgsund København Gladsaxe Lolland Herlev Rødovre Gribskov Vallensbæk/Ishøj Albertslund Hvidovre Ringsted Gentofte Furesø Holbæk Lyngby-Taarbæk Roskilde Køge Rudersdal Frederikssund Tårnby/Dragør Odsherred Allerød Lejre Stevns Ballerup arbejdsmarkedsparate Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen dækker over et fald på 5 % i Hillerød kommune til en stigning på 44 % i kommune. Boks 2: Kommuner med hhv. de største og mindste stigninger i ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, december 2008 til december 2009 De 10 kommuner med de største stigninger i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere 1. (44 %, 32 fuldtidspersoner) 2. og Ballerup (36 %, 48, 154 fuldtidspersoner) 4. Stevns og Lejre (34 %, 55, 36 fuldtidspersoner) 6. Allerød (33 %; 21 fuldtidspersoner) 7. Odsherred (27 %, 82 fuldtidspersoner) 8. Tårnby/Dragør og Frederikssund (24 %, 88, 79 fuldtidspersoner) 10. (21 %, 51 fuldtidspersoner) De 10 kommuner med de mindste stigninger i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere 1. Hillerød (-5 %; -24 fuldtidspersoner) 2. Fredensborg (-4 %; - 22 fuldtidspersoner) 3. Kalundborg (-4 %; -33 fuldtidspersoner) 4. Bornholm (-4 %; -18 fuldtidspersoner) 5. Glostrup (-2 %; -7 fuldtidspersoner) 6. Helsingør (-2 %; -17 fuldtidspersoner) 7. Frederiksberg (1 %; 8 fuldtidspersoner) 8. Greve (2 %; 6 fuldtidspersoner) 9. Høje-Tåstrup (2 %; 13 fuldtidspersoner) 10. Solrød (4 %; 4 fuldtidspersoner) Hovedparten af kommunerne i har en større stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere end gennemsnittet for og en mindre andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i den erhvervsaktive befolkning i kommunen end gennemsnittet for (Figur 4, felt C). Dette skyldes bl.a., at Københavns Kommune har en stigning tæt på regionsgennemsnittet, og at kommunen antalsmæssigt fylder meget. 7/26

8 Figur 4: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtageres andel af befolkningen, december 2009 ift. udvikling i pct. for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere fra december 2008 til december 2009 Udviklingen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% C D A B 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel af befolkningen Kilde: jobindsats.dk Kommunerne kan inddeles i fire grupper: Gruppe A er kommuner, hvor både de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtageres andel af den erhvervsaktive befolkning og stigningen i ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere ligger under gennemsnittet for. Gruppen består af 11 kommuner: Hillerød, Fredensborg, Bornholm, Helsingør, Frederiksberg, Greve, Høje-Tåstrup, Solrød, Gladsaxe, og. Gruppe B er kommuner, som har en højere andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, men en mindre stigning i ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere end gennemsnittet for. Denne gruppe består af 6 kommuner: Kalundborg, Glostrup, Guldborgsund, København, Lolland og Herlev. Gruppe C er kommuner, som har en lavere andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, men en højere stigning i ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det drejer sig om 21 kommuner: Gribskov,, Vallensbæk/Ishøj, Gentofte, Furesø, Holbæk,, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Køge, Rudersdal,, Frederikssund, Tårnby/Dragør, Odsherred, Allerød, Lejre, Stevns, Ballerup, og. Gruppe D er kommuner, hvor både andelen og udviklingen ligger over niveauet for. Denne gruppe udgøres af 6 jobcentre:, Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Ringsted og. 8/26

9 Der er en tendens til, at kommuner med høje udviklingsniveauer samtidig har en relativt lav andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i befolkningen. 5. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtageres alders- og kønsfordeling I er 51 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere kvinder og 49 % mænd. De årige og årige mænd udgør en lidt større andel af de ikke-arbejdsmarkedsparate, end tilfældet er for gruppen af ikkearbejdsmarkedsparate kvinder. Til gengæld tegner gruppen af årige kvinder sig for en større andel af de ikke-arbejdsmarkedsparate set i forhold til samme aldersgruppe for mænd (Figur 5). Figur 5: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på alder, opgjort på køn, andel i pct. december % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% år år år år år 20% 10% 0% Kvinder, andel Mænd, andel Kilde: jobindsats.dk Det er særligt bemærkelsesværdigt, at ca. hver 4. ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager er under 30 år. 5.1 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år Med undtagelse af Fredensborg og Frederiksberg har alle jobcentre oplevet en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge kontant- og starthjælpsmodtagere. I gennemsnit er antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate unge steget med 20 % i, hvilket er væsentlig mindre end stigningen på 33 % for de unge arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (Figur 6). 9/26

10 Figur 6: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år, udvikling i pct. fra december 2008 til december 2009 Udviklingen i antal fuldtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Fredensborg Frederiksberg Hillerød Kalundborg Solrød Helsingør Gribskov Guldborgsund Lolland København Herlev Rødovre Høje-Taastrup Vallensbæk/Ishøj Odsherred Greve Gentofte Albertslund Glostrup Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Ringsted Bornholm Allerød Køge 33% 20% Frederikssund Stevns Roskilde Holbæk Hvidovre Tårnby/Dragør Rudersdal Furesø Ballerup Lejre arbejdsmarkedsparate Kilde: jobindsats.dk Stigningerne i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er især sket i (82 %), (69 %), Lejre (62 %) og Ballerup kommune (58 %). Dog er der tale om en lille tilgang i absolutte tal i de fire kommuner. Fredensborg og Frederiksberg har som de eneste kommuner haft et fald i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate unge. I Hillerød, Kalundborg, Solrød,, Helsingør, Gribskov og Guldborgsund kommuner er antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate steget med under 10 %. Boks 2: Kommuner med hhv. største og mindste stigninger i unge ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, december 2008 til december 2009 De 11 kommuner med største stigninger i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 1. (82 %; 18 fuldtidspersoner) 2. (69 %; 31 fuldtidspersoner) 3. Lejre (62 %; 23 fuldtidspersoner) 4. Ballerup (78 %; 66 fuldtidspersoner) 5. Furesø (50 %; 27 fuldtidspersoner) 6. Rudersdal (46 %; 26 fuldtidspersoner) 7. Tårnby/Dragør (42 %; 38 fuldtidspersoner) 8. Hvidovre (40 %; 65 fuldtidspersoner) 9. Holbæk (40 %; 93 fuldtidspersoner) 10. Roskilde (37 %; 79 fuldtidspersoner) og Stevns (37 %; 21 fuldtidspersoner) De 10 kommuner med mindste stigninger i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 1. Fredensborg (-9 %; 12 fuldtidspersoner) 2. Frederiksberg (-2 %; 3 fuldtidspersoner) 3. Hillerød (1 %; 2 fuldtidspersoner) 4. Kalundborg (2 %; 5 fuldtidspersoner) 5. Solrød (5 %; 2 fuldtidspersoner) 6. (8 %; 6 fuldtidspersoner) 7. Helsingør (8 %; 15 fuldtidspersoner) 8. Gribskov (8 %; 9 fuldtidspersoner) 9. Guldborgsund (8 %; 26 fuldtidspersoner) 10. Lolland (13 %; 31 fuldtidspersoner) 10/26

11 6. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed De ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har markant større risiko for at ende i langvarig ledighed end de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Mens 58 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har været uafbrudt ledige i over 1 år, så er det kun tilfældet for 17 % af de arbejdsmarkedsparate. De laveste andele af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed findes i (29 %) og den højeste andel på Bornholm (69 %). Figur 7: Andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed, ultimo november % % af alle ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 58% 0% Allerød Ballerup Ringsted Lejre Stevns Vallensbæk/Ishøj Frederikssund Holbæk Rudersdal Gribskov Furesø Kalundborg Solrød Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Albertslund Roskilde Hvidovre Greve Gentofte Odsherred Rødovre Køge Hillerød Høje-Tåstrup Tårnby/Dragør Herlev Glostrup Lolland Guldborgsund Fredensborg Helsingør Frederiksberg København Bornholm Kilde: Jobindsats.dk ne Allerød og Ballerup har samtidig i december 2009 en relativt lav aktiveringsgrad for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, mens Jobcenter har en høj aktiveringsgrad og en høj andel af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed. I er andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed steget med 7 % (Figur 8), men der er stor forskel i udviklingen jobcentrene imellem. 11/26

12 Figur 8: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed, udvikling i pct. fra november 2008 til november % 120% 100% Udvikling i antal 80% 60% 40% 20% 10% 7% 0% -20% Furesø København Helsingør Holbæk Frederiksberg Vallensbæk/Ishøj Lolland Fredensborg Albertslund Hillerød Glostrup Lejre Greve Køge Rudersdal Høje-Tåstrup Kalundborg Gentofte Herlev Guldborgsund Ballerup Bornholm Rødovre Ringsted Hvidovre Solrød Lyngby-Taarbæk Roskilde Odsherred Gribskov Tårnby/Dragør Frederikssund Gladsaxe Stevns Allerød arbejdsmarkedsparate Kilde: Jobindsats.dk Stigningen dækker over en stigning på 117 % i Allerød til et fald på 3 % i Furesø. I samme periode er antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed steget med 10 % i Ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed Ud af det samlede antal ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund på personer, udgør gruppen med over 1 års uafbrudt ledighed personer svarende til en andel på 59,1 %. Det er ca. den samme andel som blandt etniske danskere (58 %). 12/26

13 Figur 9: Ikke-vestlige ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed i pct. af alle ikke-vestlige ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, november % % af alle ikke-vestlig, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ballerup Ringsted Vallensbæk/Ishøj Hvidovre Albertslund Solrød Allerød Lejre Høje-Tåstrup Rudersdal Roskilde Greve Herlev Rødovre Gladsaxe Bornholm Furesø Kalundborg Holbæk Frederikssund Lyngby-Taarbæk Gribskov Odsherred Køge Fredensborg Helsingør Gentofte Guldborgsund Tårnby/Dragør Glostrup Hillerød Frederiksberg København Lolland 59% 57 % Stevns - Etniske Danskere Kilde: jobindsats.dk Andelen af ikke ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed i forhold til alle ikke-vestlige kontant/starthjælpsmodtagere varierer fra 19 % i til 72 % i. Der er ikke en sammenhæng mellem kommuner med mange ikke-vestlige, ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere og høje andele af langvarigt ledige. I perioden november 2008 til november 2009 er antallet af ikke-vestlige, ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed reduceret med 2 % i (Figur 10) mod en stigning på 13 % for den tilsvarende gruppe af etniske danskere. 13/26

14 Figur 10: Ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed, udvikling i pct. fra november 2008 til november % 140% 120% 100% Udvikling i antal 80% 60% 40% 20% 13% 0% -20% -2% -40% -60% Lejre Ballerup Ringsted Lolland Kalundborg Holbæk København Gribskov Greve Frederiksberg Herlev Helsingør Fredensborg Høje-Tåstrup Albertslund Guldborgsund Hvidovre Køge Tårnby/Dragør Hillerød Gentofte Lyngby-Taarbæk Furesø Rødovre Roskilde Odsherred Solrød Frederikssund Glostrup Vallensbæk/Ishøj Rudersdal Bornholm Gladsaxe Stevns Allerød etniske danskere Kilde: jobindsats.dk Note: Allerød har haft en stigning fra 0 til 8 personer og udviklingen fremgår derfor ikke af figuren. Både kommuner kendetegnet ved store og små koncentrationer af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over et års uafbrudt ledighed fra ikke-vestlige lande har et fald i antallet. Lejre og kommune er kendetegnet ved relativt få ikke-vestlige, ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års uafbrudt ledighed og har samtidig en betydelig reduktion i antallet. På den anden side har kommunerne Lolland,, Holbæk, Frederiksberg og København en relativt høj andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere og en reduktion i antallet. Samlet det kan det konstateres, at ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere rammes af langvarig ledighed i samme omfang som etniske danskere. Derudover synes der at være en tendens til, at ikke-vestlige, ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har mindre risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet end tidligere. Til forskel fra ikke-arbejdsmarkedsparate etniske danskere er antallet af ikke-vestlige, ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere således reduceret markant jf. Figur /26

15 7. Aktivering og tidlig indsats 1 De ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er langt kortere tid i aktivering sammenlignet med de arbejdsmarkedsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. I er aktiveringsgraden for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i december 2009 på 20,9 %, mens den for de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 39,1 % (Figur 11). Der er store forskelle i jobcentrenes aktiveringsgrad fra 10,8 % (Tårnby/Dragør) til 52,2 % () for de ikkearbejdsmarkedsparate. Figur 11: Aktiveringsgrad for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, december Andel af perioden på ydelsen, hvor personen er i aktivering ,9 39,1 Tårnby/Dragør Gentofte Rudersdal Rødovre Køge Allerød Ballerup Furesø Glostrup København Fredensborg Odsherred Albertslund Greve Gladsaxe Helsingør Hvidovre Høje-Tåstrup Lejre Frederiksberg Hillerød Bornholm Lolland Herlev Vallensbæk/Ishøj Lyngby-Taarbæk Kalundborg Frederikssund Ringsted Gribskov Roskilde Guldborgsund Holbæk Solrød Stevns Kilde: Jobindsats.dk 73,3 % af de nye ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere fik en jobsamtale inden for den første måned i oktober Dette er lavere end for de arbejdsmarkedsparate (80,4 %) (Figur 12). 1 Tidlig indsats kan dels være afholdelse af jobsamtale tidligt i ydelsesforløbet og dels et tidligt aktiveringstilbud. 15/26

16 Figur 12: Jobsamtaler inden 1 måned efter påbegyndt forløb for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel i pct. oktober ,3 80, Andel Greve Ballerup Kalundborg Bornholm Lolland Gentofte Fredensborg Solrød Frederikssund Tårnby/Dragør Herlev Høje-Taastrup Køge København Holbæk Lejre Ringsted Odsherred Roskilde Gladsaxe Hvidovre Allerød Glostrup Helsingør Frederiksberg Rudersdal Vallensbæk/Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Gribskov Albertslund Guldborgsund Furesø Stevns Hillerød arbejdsmarkedsparate Kilde: jobindsats.dk Note: Figuren tager ikke højde for antal påbegyndte forløb i perioden, og for jobcentre med få nye ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere kan den procentvise andel derfor stige meget. Andelen af jobsamtaler, som afholdes inden for 1 måned svinger i oktober 2009 fra mellem 37,5 (Greve) til 92,6 % (). Gennemsnittet for andelen af jobsamtaler, som afholdes inden for 1 måned i er lidt lavere (71 %), når andelen opgøres for de første 10 måneder af 2009 frem for oktober måned 2009 alene (Figur 13). Da Figur 13 således bygger på et større antal samtaler, er variationen mellem jobcentrene knap så stor. 88,1 % af de nye ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Hillerød har fået en samtale inden for den første måned på kontant- eller starthjælp, mens det kun er tilfældet for 53,4 % af de nye ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter. 16/26

17 Figur 13: Jobsamtaler inden 1 måned efter påbegyndt forløb for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel i pct. januar til oktober Andel Helsingør Greve Ballerup Tårnby/Dragør Kalundborg Høje-Taastrup Bornholm Ringsted Roskilde Allerød Solrød Frederiksberg Herlev København Gladsaxe Hvidovre Rudersdal Frederikssund Glostrup Gentofte Lyngby-Taarbæk Lolland Køge Holbæk Vallensbæk/Ishøj Fredensborg Stevns Lejre Furesø Gribskov Rødovre Albertslund Odsherred Guldborgsund Hillerød Kilde: jobindsats.dk Ligesom med jobsamtaler gælder det også for aktiveringstilbud, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, som får et aktiveringstilbud inden for den første måned er lavere for de ikke-arbejdsmarkedsparate end arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp. 32 % af de nye ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere får således første aktiveringstilbud inden for 1 måned efter første ydelsesdag (oktober 2009) mod 44,6 %, af de arbejdsmarkedsparate (Figur 14). 17/26

18 Figur 14: Aktiveringstilbud inden 1 måned efter påbegyndt forløb for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel i pct. oktober Andel ,0 44, Gribskov Bornholm Rudersdal Frederiksberg Frederikssund Furesø Tårnby/Dragør Gentofte Guldborgsund Ballerup Greve Vallensbæk/Ishøj København Lyngby-Taarbæk Odsherred Allerød Helsingør Køge Herlev Hillerød Albertslund Lolland Holbæk Fredensborg Glostrup Roskilde Kalundborg Lejre Ringsted Høje-Taastrup Gladsaxe Solrød Rødovre Hvidovre Stevns arbejdsmarkedsparate Kilde: jobindsats.dk Note: Figuren tager ikke højde for antal påbegyndte forløb i perioden, og for jobcentre med få nye ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere kan den procentvise andel derfor stige meget. Der er også her stor variation mellem jobcentrene. afgiver aktiveringstilbud til 90,9 % af de nye ikke-arbejdsmarkedsparate ydelsesmodtagere inden for 1 måned svarende til 11 i gangsatte forløb i oktober 2009, mens Gribskov ligger på 3,4 % svarende til 29 igangsatte forløb i samme måned. Gennemsnittet for andelen af jobcentrenes afgivelse af aktiveringstilbud til ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere inden for 1 måned i er nogenlunde på samme niveau (33,8 %), når andelen opgøres for de første 10 måneder af 2009 (Figur 15). Da figur 15 baserer sig på et større antal afgivne aktiveringstilbud, er variationen mellem jobcentrene knap så stor. Mellem 74,4 % () og 8,7 % (Tårnby/Dragør) af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere får et aktiveringstilbud inden 1 måned. 18/26

19 Figur 15: Aktivering inden 1 måned efter påbegyndt forløb for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, andel i pct. januar 2009 til oktober Andel 40 33, Tårnby/Dragør Frederiksberg Frederikssund Vallensbæk/Ishøj Gentofte Ringsted Gribskov Hillerød Fredensborg Ballerup Lejre Solrød Køge Roskilde Guldborgsund København Bornholm Herlev Glostrup Odsherred Rudersdal Greve Albertslund Helsingør Furesø Allerød Holbæk Høje-Taastrup Gladsaxe Rødovre Lyngby-Taarbæk Lolland Kalundborg Hvidovre Stevns Kilde: jobindsats.dk Der er ikke et entydigt mønster i niveauerne for tidlig indsats. med en høj andel tidligt afholdte jobsamtaler har ikke nødvendigvis også en høj andel af tidligt afgivne aktiveringstilbud. Figur 16: Effekt af indsatsen i 3. kvartal 2009 sammenholdt med de ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtageres andel af alle kontantog starthjælpsmodtagere i november % Match 4-5 i pct. af alle kontant- og starthjælpsmodtagere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% C A D B 0% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelsen af en offentlig forsørgelsesydelse for match 4-5 Kilde: jobindsats.dk 19/26

20 Figur 16 viser effekten af indsatsen sammenholdt med de enkelte kommuners koncentration af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i den samlede bestand af kontanthjælpsmodtagere. De røde linjer markerer regionsgennemsnittet. Flertallet af jobcentrene har både en høj andel selvforsørgede et år efter modtagelsen af en offentlig ydelse og en høj andel ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (felt D). En relativt stor del af jobcentrene har både lav andel og lav effekt (felt A). Et mindretal af jobcentrene har både en andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere over regionsgennemsnittet og en lav effekt af indsatsen (felt C), ligesom få jobcentre har høj effekt og lav andel (felt B). Det ser derfor ud som om jobcentre med en høj andel ikke-arbejdsmarkedsparate af alle kontanthjælpsmodtagere har en bedre effekt end jobcentre med en lav andel 2. Sammenholdes effekten med niveauerne for aktiveringsgrad, ser det ud som om, jobcentre med høj aktiveringsgrad har en lidt bedre effekt end jobcentre med lav aktiveringsgrad. Figur 17: Effekten af indsatsen sammenholdt med aktiveringsgraden Aktiveringsgrad og effekt 60 Aktiveringsgrad for match 4-5 (pct) Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse for match 4-5 3kvt09 (pct) Kilde: jobindsats.dk Analysen viser en meget lav, svagt positiv sammenhæng mellem aktiveringsgrad og effekt 3, men andre faktorer end aktiveringsgraden må påvirke effekten, bl.a. formodentlig indholdet i de aktive tilbud. 2 Det skal dog bemærkes, at data vedrørende antal selvforsørgede er fra 3. kvartal 2009, mens data vedrørende andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate er fra november R 2 =0, /26

21 Nogle jobcentre skiller sig dog ud og især blandt disse, vil det være relevant at se nærmere på tilbudsviften og indholdet af aktiveringen. Det gælder særligt Jobcenter, Jobcenter, Jobcenter og Jobcenter. 8. Rettidig indsats Rettidigheden i jobcentrenes aktiveringsindsats er mindre for de ikkearbejdsmarkedsparate end for de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, mens rettidigheden i jobsamtaler er på omtrent samme niveau for de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (Figur 18). Figur 18: Rettidighed i indsatsen for hhv. arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere over og under 30 år. Jobsamtaler (januar 2010), 1. aktiveringstilbud (december 2009) og 2. aktiveringstilbud (december 2009) Under 30 Arbejdsmarkedsparate Under 30 Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 arbejdsmarkedsparate Over 30 Ikke-arbejdsmarkedsparate Over 30 Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobsamtale 1. aktivering Gentagen aktivering Kilde: jobindsats.dk Der er stor forskel i rettidigheden i aktivering og gentagen aktivering for personer over og under 30 år. Det generelle billede er, at rettidigheden er højere for personer over 30 år både for de arbejdsmarkedsparate og for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Det gælder dog ikke for gentaget aktiveringstilbud til de ikkearbejdsmarkedsparate unge under 30 år. 21/26

22 Bilag Bilag 1: Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere ultimo november 2009 Over 1 år på KTH Arbejdsmarkedsparate KTH i alt % af alle arbejdsmarkedsparate Udvikling i antal over 1 år ifht. november 2008 Allerød % -100% % Furesø % -36% Gentofte % -36% % 0% Lejre % 9% Lyngby-Taarbæk % 9% Rudersdal % 175% Solrød % -18% Ballerup % 10% Fredensborg % 11% Frederikssund % 59% Gribskov % -32% Hillerød % 154% Holbæk % -5% Roskilde % 25% % -19% Stevns % 171% Tårnby/Dragør % 2% % 22% Gladsaxe % -3% Greve % 11% % 58% Helsingør % 41% Køge % 14% % 29% Ringsted % -22% Albertslund % 4% % -17% Glostrup % 94% Herlev % 14% Hvidovre % 53% Høje-Tåstrup % 43% Rødovre % 47% Vallensbæk/Ishøj % 53% Bornholm % 23% Guldborgsund % 68% Kalundborg % 100% Lolland % 11% Odsherred % 25% % 31% % -13% København % 0% Frederiksberg % 42% % 10% 22/26

23 Bilag 2: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere ultimo november 2009 Over 1 år på KTH Ikke-arbejdsmarkedsparate KTH i alt % af alle ikke arbejdsmarkedsparate Udvikling i antal over 1 år ifht. november 2008 Allerød % 117% % 0% Furesø % -3% Gentofte % 12% % 22% Lejre % 10% Lyngby-Taarbæk % 23% Rudersdal % 12% Solrød % 22% Ballerup % 16% Fredensborg % 6% Frederikssund % 38% Gribskov % 36% Hillerød % 9% Holbæk % 0% Roskilde % 24% % 33% Stevns % 94% Tårnby/Dragør % 37% % 16% Gladsaxe % 62% Greve % 11% % 27% Helsingør % 0% Køge % 11% % 17% Ringsted % 21% Albertslund % 6% % 18% Glostrup % 10% Herlev % 14% Hvidovre % 21% Høje-Tåstrup % 12% Rødovre % 19% Vallensbæk/Ishøj % 5% Bornholm % 17% Guldborgsund % 16% Kalundborg % 12% Lolland % 6% Odsherred % 33% % 19% % 3% København % -2% Frederiksberg % 0% % 7% 23/26

24 Bilag 3: Alle kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere ultimo november 2009 Over 1 år på KTH Alle KTH % af alle KTH Udvikling i antal over 1 år ifht. november 2008 Allerød ,0% 62,5% ,2% 5,0% Furesø ,1% -11,6% Gentofte ,1% 8,9% ,5% 19,2% Lejre ,1% 9,8% Lyngby-Taarbæk ,8% 21,3% Rudersdal ,4% 17,9% Solrød ,0% 14,8% Ballerup ,1% 15,5% Fredensborg ,1% 6,8% Frederikssund ,5% 42,2% Gribskov ,1% 26,9% Hillerød ,8% 16,8% Holbæk ,0% -1,0% Roskilde ,6% 24,1% ,1% 13,5% Stevns ,8% 103,7% Tårnby/Dragør ,2% 28,5% ,0% 16,7% Gladsaxe ,3% 52,9% Greve ,0% 10,6% ,6% 32,3% Helsingør ,7% 4,5% Køge ,8% 11,1% ,5% 19,5% Ringsted ,6% 18,1% Albertslund ,4% 6,1% ,2% 17,5% Glostrup ,3% 17,9% Herlev ,0% 14,1% Hvidovre ,2% 22,4% Høje-Tåstrup ,7% 17,8% Rødovre ,6% 20,7% Vallensbæk/Ishøj ,6% 12,0% Bornholm ,9% 17,9% Guldborgsund ,6% 18,8% Kalundborg ,8% 15,5% Lolland ,6% 6,7% Odsherred ,6% 31,8% ,6% 20,3% ,6% -1,0% København ,6% -1,4% Frederiksberg ,4% 6,3% ,4% 7,8% 24/26

25 Bilag 4: Ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere ultimo november 2009 Over 1 år på KTH Alle ikkevestlige KTH % af alle ikkevestlige KTH Udvikling i antal over 1 år ifht. november 2008 Allerød ,9% ,6% -29% Furesø ,4% 2% Gentofte ,7% 9% ,2% -8% Lejre ,4% -38% Lyngby-Taarbæk ,2% 11% Rudersdal ,3% 33% Solrød ,0% -10% Ballerup ,1% -28% Fredensborg ,7% -8% Frederikssund ,1% 33% Gribskov ,0% -4% Hillerød ,9% 17% Holbæk ,7% -17% Roskilde ,7% 10% ,7% 88% Stevns ,2% 64% Tårnby/Dragør ,5% 6% ,7% -9% Gladsaxe ,3% 49% Greve ,1% -3% ,0% 68% Helsingør ,8% -2% Køge ,1% 0% ,7% 9% Ringsted ,4% -17% Albertslund ,3% 6% ,7% 14% Glostrup ,5% 22% Herlev ,3% 9% Hvidovre ,5% 9% Høje-Tåstrup ,8% 21% Rødovre ,1% 9% Vallensbæk/Ishøj ,9% 30% Bornholm ,4% 30% Guldborgsund ,3% 4% Kalundborg ,5% -19% Lolland ,6% -18% Odsherred ,0% 7% ,8% -10% ,8% 14% København ,3% -8% Frederiksberg ,6% 1% ,9% -3% 25/26

26 Bilag 5: Ikke-vestlige, ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere ultimo november 2009 Over 1 år på KTH Alle ikke-vestlige KTH % af alle ikkevestlige KTH Udvikling i antal over 1 år ifht. november 2008 Allerød ,4% ,2% -29% Furesø ,1% 13% Gentofte ,3% 11% ,3% 11% Lejre ,8% -39% Lyngby-Taarbæk ,4% 13% Rudersdal ,1% 31% Solrød ,1% 14% Ballerup ,4% -24% Fredensborg ,7% 2% Frederikssund ,7% 20% Gribskov ,5% -4% Hillerød ,7% 10% Holbæk ,7% -11% Roskilde ,5% 14% ,2% 140% Stevns ,8% 89% Tårnby/Dragør ,5% 10% ,3% -9% Gladsaxe ,5% 67% Greve ,5% -4% ,3% 60% Helsingør ,8% 1% Køge ,1% 9% ,9% 8% Ringsted ,8% -21% Albertslund ,4% 7% ,6% 16% Glostrup ,9% 21% Herlev ,0% 1% Hvidovre ,1% 9% Høje-Tåstrup ,9% 4% Rødovre ,5% 13% Vallensbæk/Ishøj ,8% 31% Bornholm ,9% 50% Guldborgsund ,2% 7% Kalundborg ,2% -17% Lolland ,8% -17% Odsherred ,2% 14% ,1% -13% ,4% 6% København ,4% -7% Frederiksberg ,6% -3% ,1% -2% 26/26

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008

Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Indsatsen hos Andre Aktører i Østdanmark - 1. kvartal 2008 2. juli 2008 1. Indledning I dette notat gennemgås resultaterne af indsatsen i Østdanmark hos Andre

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Overordnet status på centrale og

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Hovedstaden Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Hovedstadens kommuner er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere