Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø"

Transkript

1 Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelt om situationen på arbejdsmarkedet Hovedkonklusioner for Resultater af beskæftigelsesindsatsen i...9 A. Centrale målinger...9 Mål Mål Mål B. Øvrige målinger...18 Rettidighed...18 Sygedagpenge...22 Fleksjob og ledighedsydelse...24 Førtidspension...26 Side 2 af 27

3 1. Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd i (RBR) har i henhold til lovgivningen til opgave at følge jobcentrenes resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i denne opfølgningsrapport, som Beskæftigelsesregion udarbejder for hvert jobcenter i. Opfølgningsrapporten skal ses som en videreførelse af den dialog med Jobcenter, og, som blev indledt med startrapporten og det efterfølgende møde med jobcentret. Herudover skal rapporten sikre, at får et opdateret overblik over resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dermed kan på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af indsatsen. Samtidig er opfølgningsrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), politiske udvalg, a-kasser, andre aktører, mv. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter, og sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre 1 og hele. For hver måling er der desuden tilknyttet resultater for hele og udvalgte nabojobcentre. Det fremgår af nedenstående prøvefigur: Jobcentre i klyngen Nabojobcentre Andel i % Esbjerg Helsingør Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Varde Vejen For uddybende målinger henvises til den fælles bilagsrapport, som udarbejdes i tilknytning til denne opfølgningsrapport. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside 1 Sammenlignelige jobcentre: Klynger af jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne er konstrueret på baggrund af et forskningsprojekt gennemført af SFI og AKF, der afdækkede, hvilke kommuner og jobcentre der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). Side 3 af 27

4 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet I Beskæftigelsesregionens seneste prognose frem til årsskiftet forventes beskæftigelsen at stige inden for offentlig og privat service. Inden for industri og landbrug mv. forventes den at falde. Tabel 2.1: Ledighedsudviklingen i, og Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jul 2007 jul 2008 Antal % jul 2007 jul 2008 Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,5 3,1 1,5 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,7 3,1 1,2 Kontanthjælpsmodtagere ,0 Ledige i alt ,7 Dagpengemodtagere ,8 2,3 0,8 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,9 2,1 1,1 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Hele landet Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,5 2,4 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Note: Ledighedsprocenten er i forhold til arbejdsstyrken. Bemærk, at aktiverede ikke tæller med i ledighedsopgørelserne. Om end der kan komme svage stigninger i ledigheden på månedsbasis i de sidste måneder af 2008 forventes ledigheden for hele 2008 fortsat at ligge under niveauet for 2007, dvs. på et meget lavt niveau. Denne tendens forventes at fortsætte ind i Yderligere oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet kan hentes på regionens hjemmeside. For løbende opdatering kan man tilmelde sig regionens nyhedsbrev. På regionens hjemmeside er der også mulighed for at indhente yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i, og s kommuneprofil. Side 4 af 27

5 Resultatoversigten -, og Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling sidste måned Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Arbejdskraftreserve i alt jun % -48% -14% -8% A-dagpenge jun % -46% -17% -11% Kontant- og starthjælp jun % -50% -11% -4% Ny Chance for alle -- procent -- Andel i beskæftigelse 1. kvt % 8% 31% 21% Selvforsørgelsesgrad 1. kvt % 8% 18% 14% Aktiveringsgrad 1. kvt % 12% 73% 32% Unge under 30 år i alt Jun % -14% -6% -2% A-dagpenge Jun % -32% -18% -10% Kontant- og starthjælp Jun % -10% -5% 0% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) % -9% - - Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner % -47% - - A-dagpenge - antal berørte personer Jul % -49% -15% -11% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul % -42% -14% -10% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner Jul % 7% -5% -2% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul % 6% -5% -2% Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jul % -16% -17% -11% Antal forløb (26-52 uger) Jun % -8% -21% -7% Antal forløb (over 52 uger) Jun % 24% -22% -2% Revalidering - fuldtidspersoner Jul % -21% -14% -9% Antal berørte personer Jul % -21% -14% -10% Fleksjob - fuldtidspersoner Jul % 12% 3% 1% Påbegyndte forløb Jul % -16% 29% -15% Antal berørte personer Jul % 11% 2% 1% Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul % 13% -5% 10% Antal berørte personer Jul % 13% 2% 19% Antal forløb (over 13 uger) Jun % 7% -10% -2% Førtidspension - fuldtidspersoner Aug % 0% -1% 0% Påbegyndte forløb Aug % 22% -64% -18% Indsatsen Periode Niveau Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Aktiveringsgrad i alt 30-6% 7% - - A-dagpenge Jul % 10% 46% 36% Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jul % 0% 55% 41% Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jul % 0% 40% 29% Rettidighed -- procentpoint procentpoint -- Udvikling Udvikling (procentpoint) Sammenligning Udvikling sidste måned Sammenligning Niveau Jobsamtaler a-dagpenge Jul % 1% 100% 99% Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul % 28% 95% 76% Første tilbud - a-dagpenge Jul % 7% 100% 96% Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun % 4% 100% 76% Gentagne tilbud - a-dagpenge Jul % 5% 100% 98% Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun % 5% 89% 70% Side 5 af 27

6 3. Hovedkonklusioner for Jobcenter, og Arbejdskraftreserven Fra juni 2007 til juni 2008 er arbejdskraftreserven, for hele jobcenterområdet, reduceret med samlet 410 personer svarende til 47,5 %. Det placerer hele jobcentret midt i klyngen. Gennemsnittet for den samlede reduktion, for begge ydelsesgrupper, ligger på 42,9 %. I ligger gennemsnittet på 41,1 % Reduktionen fordeler sig med følgende reduktioner i antal personer: : 311 personer (46,5 %), : 70 personer (52,6 %), : 29 personer (47,5 %). I juni 2008 var der i hele jobcentret 453 i alt i reserven, fordelt med 358 i, 63 på og 32 på. For hele jobcentret er der blevet 162 (49,7 %) færre i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere, hvilket placerer // flot i klyngen og sammenlignet med. Der er nu 164 personer tilbage i arbejdskraftreserven. alene har reduceret med 128, med 19 og med I juni 2008 var størstedelen af arbejdskraftreserven kvinder for og s vedkommende. Dette gælder dog ikke for. (61,8 % i, 60 % på, 42,9 % på og 61,1 % i ). For kontanthjælpsmodtagere er største for alle tre områders vedkommende kvinder. - Størstedelen af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er over 39 år. ( 67,5 %,, 73 %, 100 % og 64 % i ). - og har reduceret antallet af unge i reserven med henholdsvis 17 og 3 personer. havde ingen i juni 2007 og heller ingen i juni Størstedelen af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagerne er match 2. Dette gælder for både, og. - På er 64,3 % i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere under 29 år. I 47,7 % og har ingen. I er det 51,9 %. Ny chance og match 4 og 5 Jobcenter ligger med bedre resultater end på alle 3 målinger. På andele i job eller uddannelse og selvforsørgelsesgrad ligger meget højt. og ligger lavt i forhold til klyngen på de to målinger. Jobcenter har dog på alle mål haft en positiv udvikling fra 3. kvartal 2006 til 2. kvartal Fra juli 2007 til juli 2008 er der sket en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 792 personer til 841 personer, svarende til 6,2 %. Dette gælder for hele jobcenter. De øvrige jobcentre har den samme udvikling, dog med undtagelse af jobcenter Nyborg, som har haft et fald. Unge Blandt de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har jobcenter reduceret med 14,4 %, svarende til 87 fuldtidsledige. Der var i juni fuldtidspersoner i målgruppen. Denne reduktion placerer jobcenter i den bedste del af klyngen og reduktionen ligger over gennemsnittet for hele. Side 6 af 27

7 De unge dagpengemodtagere er blevet reduceret med 39 personer for hele jobcentret, svarende til 31,7 %. har reduceret med 29, med 5 personer og også med 5 personer. Hele jobcentret reduktion ligger lidt under gennemsnittet for, men pænt i forhold til klyngen. For hele jobcentret udgør kvinderne størstedelen af de unge på dagpenge, 53 %. Denne tendens gælder også for, men ikke for hvor mænd er den største gruppe med 72 %. Der er dog samlet set kun 11 fuldtidspersoner i gruppen på. Det er kvinderne, der har haft den største reduktion i perioden på 36,2 % ses der på hele jobcentret. Kontanthjælpsmodtagerne er blevet reduceret med 48 fuldtidsledige for hele jobcentret. Dette svarer til 10 %. Jobcenter er dermed det jobcenter, der har reduceret 3. bedst. Et par jobcentre i klyngen har oplevet stigninger i målgruppen. Jobcenter har også reduceret bedre end, der har reduceret med 3,3 %. har reduceret med 34, med 13 og med 2. I juni 2008 var der i 343 unge kontanthjælpsmodtagere, på 74 og på 16. Størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er kvinder. De ikkearbejdsmarkedsparate fylder en stor andel af de unge i jobcenter, nemlig 69,5 %. De ikke-arbejdsmarkedsparate i jobcenter er steget med 10,3 %. I generelt har der været en lille stigning i de ikke-arbejdsmarkedsparate og et fald i de arbejdsmarkedsparate. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenter har et yderligere potentiale i forhold til rettidigheden for aktiveringstilbuddene for kontanthjælpsmodtagere. I forhold til ligger jobcenter dog på 1. tilbud til tiden bedre, men på gentagne tilbud lidt lavere.. Jobcenter end på jobsamtaler og pænt i klyngen. For dagpengemodtagerne kan der være et potentiale til forbedring for 1. tilbud til tiden. Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere i juli 2008 i jobcentret ligger dog lavt sammenlignet med klyngen og lidt lavere end. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger jobcenter med en af de højeste aktiveringsgrader i klyngen. Set over måneder er der variationer i rettidigheden, både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Et højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Sygedagpenge har haft stigninger i de mellemlange og lange forløb på henholdsvis 12,3 % og 60,6 %. Der har derimod været et lille fald i de korte forløb på 2,3 %. har haft samme udvikling med en stigning på 36,5 % i de mellemlange forløb, 37,8 % i de lange forløb og et fald i de korte forløb på 8,2 %. derimod, har haft fald i både de korte forløb og de mellemlange forløb på henholdsvis 6,3 % og 20 %, men en stigning i de lange forløb på 52,9 %. Set over alle forløbslængder og i hele jobcentret har der været en stigning på 8,3 %. Det er lidt højere end for. Side 7 af 27

8 Fleksjob og ledighedsydelse har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob på 11,1 % og en stigning i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 18,6 %. har haft samme udvikling, med henholdsvis 12,8 % og 1,9 %. har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob og et fald i fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 20, %. For hele jobcenter har der i alle forløbslængder samlet set været en større stigning for kvinder end for mænd. I alene er det samme tendens. På er det derimod mændene der haft en lidt højere stigning end kvinderne, mens der på har været et decideret fald for mænd og en stigning for kvinder. I hele jobcenter er det især de unge under 30 år der har haft stigninger, set over alle forløbslængder. De unge har øget med 25 %, hvor de årige har haft et fald på 8,1 %. Alle andre aldersgrupper har også haft stigninger. Førtidspension I hele jobcenter har der fra august 2007 til august 2008 hverken været stigning eller fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension. For har der været et fald på 2,9 %, i har der været en lille stigning på 1,1 % og på har der også været et lille fald på 1,5 %. For hele jobcenter er der i perioden blevet påbegyndt 33 førtidspensionsforløb, hvor tegner sig for 72 % af de forløb. I hele jobcentret udgør de årige den største gruppe på fuldtidspersoner, svarende til 41,2 %. Der er 574 fuldtidspersoner under 40 år i jobcenter, heraf var de 177 under 30 år. Der var 14 påbegyndte forløb med personer under 40 år. 3 forløb på, 10 i og 1 på. Der er en lille overvægt af kvinder blandt førtidspensionisterne, dog ikke på. Side 8 af 27

9 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter, og A. Centrale målinger Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Figur 4.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, juni 2007 juni 2008,,,, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,6-56,0-57,7-49,6-47,5-46,5-45,2-44,5-40,0-41,1 (dp) (kthj) (dp) (kont) (dp) (kont) Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Figur 4.1b: Udvikling i arbejdskraftreserve, juni 2007 juni 2008,,, og indeks jun = Indeks jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Side 9 af 27 apr-08 maj-08 jun-08

10 Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Figur 4.1c: Udvikling i andel af arbejdskraftreserve af antal ledighedsberørte, juni 2007 juni 2008,,, og Andele i % Kilde: Jobindsats.dk Bemærkninger: jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 Fra juni 2007 til juni 2008 er arbejdskraftreserven, for hele jobcenterområdet, reduceret med samlet 410 personer svarende til 47,5 %. Det placerer hele jobcentret midt i klyngen. Gennemsnittet for den samlede reduktion, for begge ydelsesgrupper, ligger på 42,9 %. I ligger gennemsnittet på 41,1 % Reduktionen fordeler sig med følgende reduktioner i antal personer: : 311 personer (46,5 %), : 70 personer (52,6 %), : 29 personer (47,5 %). I juni 2008 var der i hele jobcentret 453 i alt i reserven, fordelt med 358 i, 63 på og 32 på. har siden oktober 2007 og frem til maj 2008 øget andelen af arbejdskraftreserven. Stort set samme udvikling har haft, hvori mod har bevæget sig op og ned. Der er dog på sket en stor stigning fra maj 2008 til juni Dagpengemodtagere: For dagpengemodtagere har hele jobcentret reduceret med 248 personer svarende til 46,2 %. har reduceret med 183 dagpengemodtagere, med 51, og med 14. I juni 2008 var der i 228 dagpengemodtagere i reserven, på 40 og på I juni 2008 var størstedelen af arbejdskraftreserven kvinder for og s vedkommende. Dette gælder dog ikke for. (61,8 % i, 60 % på, 42,9 % på og 61,1 % i ). - Størstedelen af arbejdskraftreserven er over 39 år. ( 67,5 %,, 73 %, 100 % og 64 % i ). Side 10 af 27

11 - og har reduceret antallet af unge i reserven med henholdsvis 17 og 3 personer. havde ingen i juni 2007 og heller ingen i juni Størstedelen af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagerne er match 2. Dette gælder for både, og. - 3F har det største antal ledige i arbejdskraftreserven (70). Dette gælder for hele jobcentret. Dernæst har HKs A-kasse 51 personer, der tilhører arbejdskraftreserven. Disse a-kasser har en andel af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven på hhv. 37,2 % og 37,8 %. - Der er i arbejdskraftreserven personer der kan tage arbejde inden for mangelområder. Fx har 65 personer jobmål som fabriksarbejder, 51 personer har jobmål som pædagogmedhjælper, 43 som butiksmedhjælper og 29 som rengøringsassistent. Hele jobcentret har i juli 2008 en høj rettidighed for dagpengemodtagere. Set igennem de seneste 6 måneder har jobcentret høj rettidighed, men bedre hvis der ses på de seneste tre måneder. Aktiveringsgraden for dagpengemodtagere i juli 2008 i jobcentret ligger dog lavt sammenlignet med klyngen og lidt lavere end. Aktiveringsgraden for hele jobcentret ligger i juli 2008 på 31,9 %, hvor det bedste jobcenter i klyngen, Haderslev, ligger med 45,6 %. En høj aktiveringsgrad og høj rettidighed kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: For hele jobcentret er der blevet 162 (49,7 %) færre i arbejdskraftreserven, hvilket placerer // flot i klyngen og sammenlignet med. Der er nu 164 personer tilbage i arbejdskraftreserven. alene har reduceret med 128, med 19 og med Flertallet i arbejdskraftreserven er kvinder. 61,5, 52,2 %, 54,5 %. - Der er også flere ledighedsberørte kvinder, der kommer i arbejdskraftreserven end mænd. Dette mønster er gældende for alle tre områder. - For hele jobcentret er der til gengæld 100 kvinder der har forladt arbejdskraftreserven mod 62 mænd. I procent svarer det til en reduktion på henholdsvis 50,5 % og 48,4 %. - På er 64,3 % i arbejdskraftreserven under 29 år. I 47,7 % og har ingen. I er det 51,9 %. - For både hele jobcentret og for, og, er der sket et fald i de arbejdsmarkeds-parate kontanthjælpsmodtagere og en stigning i de ikkearbejdsmarkedsparate. Denne udvikling i jobcenter følger stort set den udvikling som hele klyngen har oplevet i perioden. Dog har der i været et fald i både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. Jobcenter ligger med en flot rettidighed på jobsamtaler og med en rimelig rettidighed på 1. tilbud, hvorimod gentagne tilbud ligger lavt. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ligger jobcenter med en af de højeste aktiveringsgrader i klyngen. En fastholdelse af kontakten til kontanthjælpsmodtagerne, samt en generel højere rettidighed på aktiveringstilbud kan medvirke til at skabe resultater for gruppen. Side 11 af 27

12 Mål 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Figur 4.2a: Andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse, 2. kvt. 2008,,,, klynge og nabojobcentre 40 38,0 Kampagnemål Andel i % ,4 10,0 18,0 5 0 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,8 5,9 10,2 11,7 15,0 18,0 19,9 18,4 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp ,4 35,6 38,6 38,4 36,4 41,7 38 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp ,7 0 5,3 4,8 7,7 4,3 8,3 10 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp Side 12 af 27

13 Figur 4.2b: Selvforsørgelsesgrad for ny chance målgruppen, 2. kvt. 2008,,,, klynge og nabojobcentre ,9 Kampagnemål ,5 13, ,0 0 Andel i % Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,8 4,1 6,2 7,9 9,4 11,1 12,4 13,5 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp ,4 2,5 11,7 18,7 22,2 25,6 26,9 29,9 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp ,2 1,5 3,4 3,1 4,4 3,8 4,3 6 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp Side 13 af 27

14 Figur 4.2c: Aktiveringsgrad for ny chance målgruppen, 2. kvt. 2008,,,, klynge og nabojobcentre 80 Kampagnemål ,8 24,4 33,5 24, Andel i % Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ,2 8,8 11,7 18,7 20,9 23,5 25,3 25,8 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp ,5 9,5 16,9 20,3 23,1 23,2 24,2 24,4 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp ,9 14,4 12,8 13, ,7 27,9 33,5 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Side 14 af 27

15 Figur 4.2d: Andele af ny chance målgruppen (1. kvt. 2008) i f.t. antal personer i match 4-5 (2007),,,, klynge og nabojobcentre 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sv.borg/Langel./ Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Ny chance målgruppen: Jobcenter ligger med bedre resultater end på alle 3 målinger. På andele i job eller uddannelse og selvforsørgelsesgrad ligger meget højt. og ligger lavt i forhold til klyngen på de to målinger. Jobcenter har dog på alle mål haft en positiv udvikling fra 3. kvartal 2006 til 2. kvartal Match 4-5: Forholdet mellem antallet i ny chance målgruppen og antallet af personer i matchgruppe 4 og 5 er på knap 60 %, hvilket er lidt højere end niveauet for hele. Andelen siger noget om, hvor svær målgruppen er at arbejde med. Fra juli 2007 til juli 2008 er der sket en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 792 personer til 841 personer, svarende til 6,2 %. Dette gælder for hele jobcenter. De øvrige jobcentre har den samme udvikling, dog med undtagelse af jobcenter Nyborg, som har haft et fald. Hele har haft en reduktion på 4,7 %. I juli 2008 udgjorde match 4 og 5 næsten 80 % af alle kontanthjælpsmodtagere i jobcenter. Side 15 af 27

16 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Figur 4.5a: Reduktion i antal helårspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, juni 2007 juni 2008,,,, klynge og nabojobcentre ,0 Udvikling i % ,7-31,3-30,4-17, ,0-9,0-14, ,1-10, (dp) (kthj) (dp) (kont) (dp) (kont) Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn Figur 4.5b: Udvikling i antal helårspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, juni 2007 juni 2008, indeks jun = 100. Indeks jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 Side 16 af 27 maj-08 jun-08 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Dp: Dagpengemodtagere, Kont: Kontanthjælpsmodtagere

17 Bemærkninger: Blandt de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har jobcenter reduceret med 14,4 %, svarende til 87 fuldtidsledige. Der var i juni fuldtidspersoner i målgruppen. Denne reduktion placerer jobcenter i den bedste del af klyngen og reduktionen ligger over gennemsnittet for hele. Dagpengemodtagere: De unge dagpengemodtagere er blevet reduceret med 39 personer for hele jobcentret, svarende til 31,7 %. har reduceret med 29, med 5 personer og også med 5 personer. Hele jobcentret reduktion ligger lidt under gennemsnittet for, men pænt i forhold til klyngen. For hele jobcentret udgør kvinderne størstedelen af de unge på dagpenge, 53 %. Denne tendens gælder også for, men ikke for hvor mænd er den største gruppe med 72 %. Der er dog samlet set kun 11 fuldtidspersoner i gruppen på. Det er kvinderne, der har haft den største reduktion i perioden på 36,2 % ses der på hele jobcentret. Hovedparten er match 1 med 47,1 %. Kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagerne er blevet reduceret med 48 fuldtidsledige for hele jobcentret. Dette svarer til 10 %. Jobcenter er dermed det jobcenter der har reduceret 3. bedst. Et par jobcentre i klyngen har oplevet stigninger i målgruppen. Jobcenter har også reduceret bedre end, der har reduceret med 3,3 %. har reduceret med 34, med 13 og med 2. I juni 2008 var der i 343 unge kontanthjælpsmodtagere, på 74 og på 16. Størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er kvinder. De ikkearbejdsmarkedsparate fylder en stor andel af de unge i jobcenter, nemlig 69,5 %. De ikke-arbejdsmarkedsparate i jobcenter er steget med 10,3 %. I generelt har der været en lille stigning i de ikke-arbejdsmarkedsparate og et fald i de arbejdsmarkedsparate. Side 17 af 27

18 B. Øvrige målinger Rettidighed Figur 4.6a: Rettidighed: jobsamtaler, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juli 2008),,, og klynge og nabojobcentre Andel i % 98, ,4 96,896, ,8 81,8 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Dagpenge Lolland Norddjurs Nyborg Kontanthjælp Randers Slagelse Vordingborg 98,5 82,6 Faaborg- Midtfyn Tabel 4.1: Kontanthjælp: Jobsamtaler til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, juli 2008,,, og Sv.borg/Langel./ Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate 51 86, , , ,1 Arbejdsmarkedsparate ,8 Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate 2 66,7 7 87,5 Antal Andel Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate ,4 Side 18 af 27

19 Figur 4.6b: Rettidighed: 1. tilbud, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juni 2008),,, klynge og nabojobcentre Andel i % ,0 100,0 100, ,4 67,9 0,0 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg 97,0 63,3 Faaborg- Midtfyn Tabel 4.2: Kontanthjælp: 1. tilbud til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, juni 2008,,, og Sv.borg/Langel./ Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate 9 81, , ,4 9 81,8 Dagpenge Kontanthjælp Arbejdsmarkedsparate 10 58,8 Ikkearbejdsmarkedsparate Antal Andel Arbejdsmarkedsparate ,9 Ikke-arbejdsmarkedsparate ,1 Side 19 af 27

20 Figur 4.6c: Rettidighed: gentagne tilbud, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juni 2008),,,, klynge og nabojobcentre Tabel 4.3: Kontanthjælp: gentagne tilbud til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, juni 2008,,, og , ,0 93,4 Sv.borg/Langel./ Arbejdsmarkedsparate Andel i % ,7 57,1 61,3 Ikkearbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate 10 58, , ,0 0,0 Ikkearbejdsmarkedsparate 2 66,7 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Dagpenge Kalundborg Lolland Norddjurs Kontanthjælp Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejdsmarkedsparate 2 66,7 8 57,1 Arbejdsmarkedsparate 16 57,1 Ikkearbejdsmarkedsparate.... Antal Andel Arbejdsmarkedsparate ,8 Ikke-arbejdsmarkedsparate ,1 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Side 20 af 27

21 Bemærkninger: Dagpengemodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for dagpengemodtagere er: - Jobsamtaler: 94,6 %, 93,4 %, 92,7 % - 1. aktiveringstilbud: hele jobcentret: 86,6 % - Gentagen aktivering: hele jobcentret 93,8 % Kontanthjælpsmodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for kontanthjælpsmodtagere er: - Jobsamtaler: 79,6 %, 84,4 %, 88,6 % - 1. aktiveringstilbud: 68,8 %, 71 %, 84,6 % - Gentagen aktivering: 72,2 %, 76,5 %, ingen for. For aktiveringstilbuddene er der en del fritagne, som skal tages højde for i rettidighedsmålingerne. Det anses derfor for fuld rettidighed, når arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har modtaget 80 % af tilbuddene til tiden og ikke-arbejdsmarkedsparate har modtaget 75 % af tilbuddene til tiden. Jobcenter har på den baggrund et yderligere potentiale i forhold til rettidigheden for aktiveringstilbuddene. Der ligger jobcenter noget lavere end målene beskrevet ovenfor. I forhold til ligger jobcenter dog på 1. tilbud til tiden bedre, men på gentagne tilbud lidt lavere.. Jobcenter end på jobsamtaler og pænt i klyngen. Set over måneder er der variationer i rettidigheden, både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Et højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 21 af 27

22 Sygedagpenge Figur 4.8a: Udvikling i sygedagpengeforløb, april 2007 og 2008,,,, klynge og nabojobcentre Udvikling i % , ,6 52,9 37,8 36,5-2,3-8,2-6,3-20,0 10,3 0,2 21, uger uger Over 1 år -60 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: har haft stigninger i de mellemlange og lange forløb på henholdsvis 12,3 % og 60,6 %. Der har derimod været et lille fald i de korte forløb på 2,3 %. har haft samme udvikling med en stigning på 36,5 % i de mellemlange forløb, 37,8 % i de lange forløb og et fald i de korte forløb på 8,2 %. derimod, har haft fald i både de korte forløb og de mellemlange forløb på henholdsvis 6,3 % og 20 %, men en stigning i de lange forløb på 52,9 %. Set over alle forløbslængder og i hele jobcentret har der været en stigning på 8,3 %. Det er lidt højere end for. To jobcentre i klyngen har et samlet fald i alle forløbslængder, Slagelse og Haderslev. Blandt de resterende jobcentre i klyngen, der også har haft stigninger, som, placerer jobcenter midt i klyngen set i forhold til hvor meget sygedagpengeforløbene er steget. På og i Haderslev bliver der brugt flere delvise raskmeldinger end blandt de øvrige i klyngen. For hele jobcenter har der i alle forløbslængder samlet set været en større Side 22 af 27

23 stigning for kvinder end for mænd. I alene er det samme tendens. På er det derimod mændene, der haft en lidt højere stigning end kvinderne, mens der på har været et decideret fald for mænd og en stigning for kvinder. I hele jobcenter er det især de unge under 30 år, der har haft stigninger, set over alle forløbslængder. De unge har øget med 25 %, hvor de årige har haft et fald på 8,1 %. Alle andre aldersgrupper har også haft stigninger. Side 23 af 27

24 Fleksjob og ledighedsydelse Figur 4.9a: Ændring i antal fuldtidsdeltagere i fleksjob og ledighedsydelse, juli 2007 juli 2008,,,, klynge og nabojobcentre 40 Figur 4.9b: Udvikling i ledighedsprocent, juli 2007 juli 2008,,,, klynge og 30,0 Udvikling i % 30 18,6 18, ,8 11,1 10 1, , ,6-6,3 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14, ,0 Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Faaborg-Midtfyn 10,0 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 Fleksjob Ledighedsydelse Klynge Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten viser hvor stor en andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgør af det samlede antal fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Bemærkninger: har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob på 11,1 % og en stigning i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 18,6 %. har haft samme udvikling, med henholdsvis 12,8 % og 1,9 %. har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob og et fald i fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 20, %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 93 fra 780 til 873 fuldtidspersoner i hele jobcenter. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med 24 fra 186 til 210 fuldtidspersoner. I hele jobcenter har ledighedsprocenten været svingende, men ligger i juli 2008 på samme niveau som juli s ledighedsprocent ligger lavere end klyngens, men højere end s. 55,6 % af fuldtidspersoner i fleksjob og 69 % af fuldtidspersonerne på ledighedsydelse er kvinder, i hele jobcenter, og det er først og fremmest blandt kvinderne, der er kommet nye fleksjob (62 % af de fleksjob der er kommet til, er tildelt kvinder.) Hos Side 24 af 27

25 mændene har der været et fald antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 5,8 %. Side 25 af 27

26 Førtidspension Figur 5.1: Ændring i antal fuldtidspersoner på førtidspension, august 2007 august 2008,,, klynge og nabojobcentre 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 1,1% 0,0% -1,5% -2,9% 1,9% Sv.borg/Langel./ Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg Kerteminde Faaborg-Midtfyn Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: I hele jobcenter har der fra august 2007 til august 2008 hverken været en stigning eller et fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension. For har der været et fald på 2,9 %, i har der været en lille stigning på 1,1 % og på har der også været et lille fald på 1,5 %. For hele jobcenter er der i perioden blevet påbegyndt 33 førtidspensionsforløb, hvor tegner sig for 72 % af de forløb. I hele jobcentret udgør de årige den største gruppe på fuldtidspersoner, svarende til 41,2 %. Der er 574 fuldtidspersoner under 40 år i jobcenter, heraf var de 177 under 30 år. Der var 14 påbegyndte forløb med personer under 40 år. 3 forløb på, 10 i og 1 på. Der er en lille overvægt af kvinder blandt førtidspensionisterne, dog ikke på. Side 26 af 27

27 Side 27 af 27

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere