Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune"

Transkript

1 Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune

2 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med notatet er at understøtte den lokale tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen i 2012 og at være input til beskæftigelsesplanen for Notatet indeholder følgende kapitler: Kapitel 2: Sammenfatning af de væsentligste hovedudfordringer på arbejdsmarkedet i Kommune Kapitel 3: Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Kommune. Kapitel 4: Arbejdskraftreserven i kommunen (ministermål 1) Kapitel 5: Personer på permanent offentlig forsørgelse i kommunen (ministermål 2) Kapitel 6: Unge på offentlig forsørgelse i kommunen (ministermål 3) Kapitel 7: Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse (ministermål 4)

3 2. SAMMENFATNING Hovedudfordringer for Kommune Stor andel på offentlig forsørgelse - og større stigning end i I Kommune har der været en stigning på 3,4 pct. i antallet på offentlig forsørgelse, hvilket er mere end den gennemsnitlige udvikling i (0,9 pct.). Det er især antallet på a-dagpenge og kontant- og starthjælp match 3, der er steget. I alt 18,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse, hvilket er en højere andel end gennemsnittet i (16,9 pct.). Stigningen i antallet a-dagpengemodtagere har medvirket til en stigning i bruttoledigheden i Kommune (7 pct. mod 10,4 pct. i ). Flere er blevet langtidsledige Antallet af langtidsledige, dvs. personer der har været ledige i mindst 40 sammenhængende uger, er steget. Langtidsledigheden udgør 25 pct. af de bruttoledige i Kommune, hvilket er en højere andel end gennemsnittet i (22 pct.). Større andel i arbejdskraftreserven end i men mindre stigning Arbejdskraftreserven er ikke steget nær så meget som i regionen som helhed (4,3 pct. i mod 6,5 pct. i ). Arbejdskraftreserven udgør dog en større andel af befolkningen i Kommune (3,7 pct. mod 3,4 pct. i ). Flere indvandrere og efterkommere på førtidspension Antallet på permanent forsørgelse er steget med 0,3 pct. i Kommune (mod et fald på -0,5 pct. i ). Hvor antallet af personer med dansk oprindelse på permanente ydelser er faldet med -0,7 pct., er antallet ikke-vestlige indvandrere og efterkommere steget med hhv. 8,1 pct. og 22,2 pct., hvilket er mere end i. Det er særlig antallet på førtidspension, der er steget. I alt 7,2 pct. af befolkningen i Kommune er på permanent forsørgelse, hvilket svarer til gennemsnittet i. Stor andel af unge på offentlig forsørgelse og stigning i antallet Kommune har haft en stigning på 4,2 pct. i antallet af unge på offentlig forsørgelse (mod en stigning på 3,6 pct. i ). Især antallet af unge på kontant- og starthjælp match 2 og 3 og unge på førtidspension er steget. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er større end gennemsnittet i (13,1 pct. mod 10 pct.). I alt 66 pct. af alle unge ledige i Kommune har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse mod 63 pct. i (januar 2009). Stigning i antallet af indvandrere på offentlig forsørgelse og meget stor andel Kommune har haft en stigning på 8,2 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (mod 3,6 pct. i ). Især antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på a-dagpenge og førtidspension, samt indvandrere på kontant- og starthjælp match 3, er steget. 34,3 pct. af samtlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Kommune er på offentlig forsørgelse (mod 26,5 pct. i ). Note: Opgørelserne er fra januar 2011 (og udvikling jan 2010-jan 2011), hvor andet ikke er noteret 2

4 3. SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET Den finansielle og økonomiske krise har medført en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse. Stigningen er dog aftaget i løbet i af For hele har der været tale om en stigning på 0,9 pct. fra januar 2010 til januar I Kommune har der været en stigning på 3,4 pct. I Kommune modtager 18,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder offentlig forsørgelse, hvilket er en højere andel end gennemsnittet i (16,9 pct.) 1. Tabel 1: Personer på offentlig forsørgelse i Kommune og, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10- Andel af befolkningen Ændring jan. 10- Andel af befolkningen A-dagpenge ,7% 3,9% 5,6% 3,5% Kontantog starthjælp Matchkategori i alt ,2% 3,7% 4,2% 3,7% Match 1: Jobklar ,3% 1,4% -8,9% 1,3% Match 2: Indsatsklar ,2% 1,6% 2,0% 1,6% Match 3: Midlertidig passiv ,8% 0,7% 56,0% 0,7% Øvrige indsatsklar / midlertidig passiv ,3% Introduktionsydelse ,3% 0,1% 24,8% 0,1% Revalidering ,7% 0,3% -11,7% 0,3% Forrevalidering ,1% Sygedagpenge ,8% 3,0% -5,5% 2,2% Ledighedsydelse ,0% 0,7% 4,2% 0,3% Fleksjob ,9% 1,6% 0,5% 1,0% Førtidspension ,3% 5,0% -0,9% 5,8% I alt ,4% 18,2% 0,9% 16,9% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Der har i 2010 været en stigning i antallet af a-dagpenge- og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere 2. Det største fald i Kommune ses blandt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. 3.1 Bruttoledighed Bruttoledigheden, der omfatter såvel ledige som aktiverede, var i 4. kvt i Kommune på personer svarende til 4,7 pct. af befolkningen. Det er over niveauet for (4,6 pct.). 1 Befolkningen i den erhvervsaktive alder defineres som årige. Når begrebet befolkning eller befolkningsgruppe benyttes i nærværende rapport refereres der til befolkningen i den erhvervsaktive alder, med mindre andet er angivet. 2 Stigningen i matchgruppe 3 kan skyldes ændret match i forbindelse med implementering af den nye matchmodel. 3

5 Ændring i antal bruttoledige 4. kvt kvt I Kommune har der været en stigning på 7,0 pct. fra 4. kvt til 4. kvt Til sammenligning var den gennemsnitlige stigning i 10,4 pct. i samme periode. Figur 1: Udviklingen i bruttoledigheden og bruttoledighedens andel af den erhvervsaktive befolkning i opgjort på kommuner og jobcentre, 4. kvt kvt C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 25,0% 2 15,0% 1 5,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand B: Lille stigning Stor bestand -5,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Andel af befolkningen 4. kvt Kilde: Statistikbanken, Jobindsats.dk og egne beregninger Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. Kommuner i felt A (Lille stigning og lille bestand):,,,,,, Hørsholm,,, Tårnby/Dragør, Dragør,. Kommuner i felt B (Lille stigning og stor bestand):,,,, Høje- Taastrup,,, Næstved, Tårnby. Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand): Allerød,, Egedal,,,,,, Gribskov,,,, Lejre, Lyngby- Taarbæk,,,,,, Vallensbæk. Kommuner felt D (Stor stigning og stor bestand): Brøndby, Halsnæs, Ishøj, Lolland,,, Vallensbæk/Ishøj. 4

6 Lolland Brøndby Ishøj Halsnæs Næstved Vallensbæk/Ishøj Høje-Taastrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Hørsholm Tårnby Tårnby/Dragør Dragør Lejre Vallensbæk Allerød Egedal 79% 11% 77% 76% 16% 11% 77% 14% 3.2 Arbejdsstyrke og personer under uddannelse Der er betydelig forskel på kommunerne i i forhold til, hvor stor en andel af befolkningen der indgår i arbejdsstyrken eller er under uddannelse. I Kommune er i alt 90 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder enten i arbejdsstyrken (79 pct.) eller under uddannelse (11 pct.). Det er en lavere andel end i (91 pct.). Kommune har en større andel i arbejdsstyrken og en mindre andel i uddannelse end gennemsnittet i. Figur 2: Arbejdsstyrken og personer under uddannelse som andel af befolkning i den erhvervsaktive alder i opgjort på kommuner og jobcentre, ,0% 9 85,0% 8 75,0% 7 65,0% 6 Arbejdsstyrke Under uddannelse Kilde: Statistikbanken og egne beregninger Note: Under uddannelse er opgjort som antal elever i fuldtidsuddannelse undtaget voksenuddannelser. Bemærk at skalaen på y-aksen starter ved 60 pct. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 3.3 Langtidsledighed Andelen af bruttoledige som er langtidsledige, dvs. personer der har været ledige i mindst 40 sammenhængende uger, udgør 25 pct. af alle bruttoledige i Kommune, hvilket er over niveauet for (22 pct.). 5

7 Allerød Hørsholm Egedal Lejre Brøndby Vallensbæk Lyngby-Taarbæk Vallensbæk/Ishøj Dragør Tårnby/Dragør Tårnby Næstved Ishøj Høje-Tåstrup Gribskov Halsnæs Lolland 25% 22% 22% 22% Figur 3: Andel langtidsledige af bruttoledige i opgjort på kommuner, 3. kvt ,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Kilde: DREAM, Statistikbanken og egne udregninger Note: Tal for bruttoledighed er opgjort for fuldtidspersoner i 3. kvt Tal for langtidsledighed er opgjort for fuldtidspersoner september Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 3.4 Prognose for udviklingen på det lokale arbejdsmarked For forventes ledigheden at være svagt faldende frem til For Kommune forventes en tilsvarende udvikling, idet ledigheden forventes at falde frem mod Kommunens andel af alle bruttoledige i forventes at falde lidt frem til Tabel 2: Prognose for udviklingen i bruttoledigheden i Kommune og, opgjort på fuldtidspersoner, 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Andel ift. 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% Kilde: BRHS, Finansministeriet og Rambøll Management Consulting 6

8 Ændring i antal fra jan jan MINISTERMÅL 1: BEGRÆNSNING AF ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4.1 Udviklingstendenser Arbejdskraftreserven er steget i hele Som for de fleste kommuner i er arbejdskraftreserven steget i Kommune fra januar 2010 til januar I Kommune har der været en stigning på 4,3 pct., mens der for hele har været en stigning på 6,5 pct. Der er i alt 1389 personer i arbejdskraftreserven i Kommune i januar I Kommune udgjorde arbejdskraftreserven 3,7 pct. af befolkningen i januar 2011, mens arbejdskraftreservens andel af befolkningen i var 3,4 pct. Kommune har således haft en mindre stigning i arbejdskraftreserven end de fleste andre kommuner i. Arbejdskraftreserven udgør dog en større andel af befolkningen end i. Udviklingen i arbejdskraftreserven i er illustreret i figur 4, hvor kommunerne er placeret ift. arbejdskraftreservens andel af befolkningen, samt stigningsprocenten i perioden januar 2010 til januar Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven og arbejdskraftreservens andel af befolkningen i, opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1 A: Lille stigning/fald Lille bestand 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Andel af befolkningen jan B: Lille stigning/fald Stor bestand Kilde: DREAM Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. 7

9 Kommuner i felt A (Lille stigning/fald og lille bestand):,,,,, Hørsholm,, Dragør. Kommuner i felt B (Lille stigning/fald og stor bestand):,,, Høje-Taastrup,,, Næstved,. Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand): Allerød,, Egedal,,,,,,,, Lejre, Lyngby-Taarbæk,,,,,, Tårnby/Dragør, Vallensbæk. Kommuner i felt D (Stor stigning og stor bestand): Brøndby,,, Halsnæs, Ishøj, Lolland,,,, Tårnby, Vallensbæk-Ishøj. Udviklingen i arbejdskraftreserven i Kommune fra januar 2010 til januar 2011 er kendetegnet ved: Stigning i antallet af kvinder Større stigning i antallet af ikke-vestlige efterkommere og vestlige indvandrere og efterkommere end de øvrige befolkningsgrupper om end der er tale om få antal personer Stigning blandt personer over 40 år Tabel 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven i Kommune og, opgjort på køn, herkomst og alder, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan jan 11 Ændring jan Køn Kvinder ,3% 9,9% Mænd ,8% 3,8% Herkomst Dansk oprindelse ,8% 6,6% Ikke-vestlige Indvandrere ,6% 3,9% Ikke-vestlige efterkommere ,3% 20,6% Vestlige indvandrere og efterkommere ,7% 7,6% Alder Under 25 år ,9% 0,9% år ,5% -0,8% år ,3% 3,1% år ,3% 8,0% 50 år eller mere ,0% 15,2% I alt ,3% 6,5% Kilde: Jobindsats.dk 8

10 Ændring i afgang 2. kvt kvt Til- og afgang fra arbejdskraftreserven Stigningen i arbejdskraftreserven har ligget over stigningen i den generelle bruttoledighed i det seneste år, men fra december 2009 har stigningstaksten i arbejdskraftreserven været lavere end den generelle ledighedsstigning. Generelt er tilgangen i uændret, mens flere forlader arbejdskraftreserven. Tendensen er, at kommuner der har en større tilgang også har en større afgang - altså samlet set en større omsætning i arbejdskraftreserven. Udviklingen i til- og afgang fra arbejdskraftreserven i perioden 2. kvt til 2. kvt i Kommune viser, at tilgangen (opgjort på påbegyndte forløb) er faldet med -2,3 pct., hvilket er et større fald end udviklingen i (-1,6 pct.). Afgangen fra arbejdskraftreserven i Kommune (opgjort på afsluttede forløb) viser en stigning på 28,0 pct. Kommune har således haft en mindre tilgang til arbejdskraftreserven, men ikke nær så stor afgang som den gennemsnitlige udvikling i. Figur 5: Udviklingen i til- og afgang i arbejdskraftreserven i opgjort på kommuner, 2. Kvt Kvt A: Mindre tilgang Større afgang B: Større tilgang Større afgang C: Mindre tilgang Mindre afgang Ændring i tilgang 2. kvt kvt D: Større tilgang Mindre afgang Kilde: DREAM (tallene er opgjort via DREAM, da data om til- og afgang ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. 9

11 Egedal Allerød Halsnæs Høje-Tåstrup Næstved Dragør Hørsholm Lyngby-Taarbæk Tårnby/Dragør Tårnby Ishøj Vallensbæk/Ishøj Vallensbæk Lejre Gribskov Brøndby Lolland 23% 30% 43% 47% Kommuner felt A (Mindre tilgang og større afgang):, Halsnæs,,,, Høje- Taastrup, Hørsholm, Lolland, Lyngby-Taarbæk,,,. Kommuner felt B (Større tilgang og større afgang): Allerød, Brøndby, Egedal,,,,, Gribskov,, Ishøj,, Lejre,,, Vallensbæk, Vallensbæk/Ishøj Kommuner felt C (Mindre tilgang og mindre afgang):,, Dragør,,,,, Næstved,, Tårnby, Tårnby/Dragør,. Kommuner felt D (Større tilgang og mindre afgang):,,,,,,,. 4.3 Indsatsen Første samtale og aktiveringstilbud I Kommune modtager 43 pct. af de nyledige deres første jobsamtale inden for den første måneds ledighed, og 30 pct. af de nyledige starter i deres første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. I Figur 6 er Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i ift. hvor stor andel af de nyledige, der modtager hhv. deres første jobsamtale og første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed. Figur 6: Andel nyledige med første jobsamtale og aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed i opgjort på kommuner og jobcentre, 3.kvt Forløb med første jobsamtale. Forløb med første aktiveringstilbud. Kilde: Jobindsats.dk (Tidlig indsats, tidspunkt for første jobsamtale/aktiveringstilbud for nye ydelsesmodtagere) Note: Opgørelsen findes ikke for regionerne Hovedstaden og Sjælland på jobindsats.dk. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Kommune ligger under niveauet for hvad angår andel som modtager jobsamtale men over gennemsnitsniveauet for aktivering inden for første måneds ledighed. 10

12 Aktiveringsgrad I Kommune ligger aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i 2. kvt på 15 pct., mens tallet for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger på 26 pct. Aktiveringsgraden ligger lidt under niveauet for for både a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Figur 7: Aktiveringsgraden for personer i arbejdskraftreserven i kommuner på a- dagpenge og kontant- og starthjælp, 2. kvt Allerød Tårnby-Dragør Brøndby Gribskov Vallensbæk-Ishøj Lejre Hørsholm Høje-Tåstrup Egedal Næstved Lyngby-Taarbæk Lolland Halnæs Jobsamtale og aktiveringstilbud til a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere inden for første måned af ledighed I Kommune modtager 24 pct. af nyledige a-dagpengemodtagere deres første jobsamtale inden for den første måneds ledighed (mod 30,7 pct. for ), mens andelen for nyledige kontant- og starthjælpsmodtagere er 75 pct. (mod 72,7 pct. for ) I Kommune modtager 8 pct. af nyledige a-dagpengemodtagere deres første aktiveringstilbud inden for den første måneds ledighed (mod 6,7 pct. for ), mens andelen for nyledige kontant- og starthjælpsmodtagere er 69 pct. (mod 49 pct. for ). Kilde:Jobindsats.dk, 3. kvt % 26% 19% 36% 1 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Den virksomhedsrettede indsats i arbejdskraftreserven I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven 49 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (47 pct.). Hovedparten er i offentligt løntilskud både i Kommune og. 11

13 Næstved Lyngby-Taarbæk Halsnæs Lolland Høje-Tåstrup Egedal Dragør Vallensbæk Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Brøndby Hørsholm Tårnby Ishøj Gribskov Lejre Allerød Tårnby Tårnby/Dragør Høje-Taastrup Dragør Egedal Halsnæs Hørsholm Lolland Gribskov Lyngby-Taarbæk Allerød Næstved Brøndby Vallensbæk Vallensbæk/Ishøj Ishøj Lejre Figur 8: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven i, opgjort på kommuner, 2. kvt Privat løntilskud Offentligt løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven 36 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (21 pct.). Virksomhedspraktik udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og. Figur 9: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i, opgjort på kommuner, 2. kvt Privat løntilskud Offentligt løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: DREAM (aktiveringsgraden er opgjort via DREAM, da data ikke er tilgængelig i jobindsats.dk) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 12

14 Gribskov Allerød Halsnæs Lolland Lyngby-Taarbæk Dragør Ishøj Tårnby/Dragør Tårnby Brøndby Vallensbæk/Ishøj Hørsholm Lejre Næstved Vallensbæk Høje-Tåstrup Egedal -0,5% 0,3% 5. MINISTERMÅL 2: BEGRÆNSNING AF PERSONER PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE 5.1 Udviklingstendenser I Kommune har der været en stigning i antallet af personer på permanent forsørgelse på 0,3 pct. Antallet af personer på førtidspension er faldet med hhv. -0,3 pct., mens antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse er steget med hhv. 1,9 og 2,0 pct. Figur 10: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på permanente ydelser i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Kommune har haft en stigning i antallet af personer på permanent forsørgelse, modsat de fleste øvrige kommuner i. Andelen i Kommune er på niveau med, jf. nedenfor. Forskelle i udviklingen i permanent forsørgelse når der ses på herkomst I Kommune er antallet af personer med dansk oprindelse på permanente ydelser faldet med -0,7 pct. fra januar 2010 til januar 2011, mens ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget med hhv. 8,1 og 22,2 pct. 13

15 Tabel 4: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse i Kommune og i opgjort på herkomst, jan jan Kommune Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra ikkevestlige lande Efterkommere fra ikkevestlige lande Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10 Andel af befolkningsgruppen Ændring jan. 10 Andel af befolkningsgruppen jan. 11 Ledighedsydelse ,7% 0,7% 3,9% 0,3% Fleksjob ,6% 1,7% 0,4% 1,1% Førtidspension ,8% 4,7% -2,2% 5,5% I alt ,7% 7,1% -1,5% 6,9% Ledighedsydelse ,1% 7,6% 0,3% Fleksjob ,5% 0,8% 3,3% 0,5% Førtidspension ,7% 11,6% 6,8% 10,5% I alt ,1% 13,5% 6,6% 11,4% Ledighedsydelse 2 2 0,3% -1 0,1% Fleksjob 1 1 0,2% 20,7% 0,2% Førtidspension ,3% 1,3% 16,4% 2,2% I alt ,2% 1,7% 15,6% 2,4% Herkomst i alt Ledighedsydelse ,0% 0,7% 4,2% 0,3% Fleksjob ,9% 1,6% 0,5% 1,0% Førtidspension ,3% 5,0% -0,9% 5,9% I alt ,4% 7,2% -0,5% 7,2% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er udeladt. I boksen nedenfor beskrives volumen og sammensætningen af personer på permanent offentlig forsørgelse i Kommune. Personer på permanent offentlig forsørgelse i Kommune I Kommune er 7,2 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder på permanent offentlig forsørgelse. Til sammenligning er andelen på permanent offentlig forsørgelse 7,2 pct. i. I Kommune er 7,1 pct. af alle personer i den erhvervsaktive alder med dansk oprindelse på permanent offentlig forsørgelse (mod 6,9 pct. i ) I Kommune er 13,5 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere på permanent offentlig forsørgelse, hvoraf størstedelen er på førtidspension. Blandt ikke-vestlige efterkommere udgør andelen på permanent offentlig forsørgelse 1,7 pct. De tilsvarende andele for er henholdsvis 11,4 pct. og 2,4 pct. Kilde:Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, januar

16 Ændring i antal nytilkendelser 1. kvt kvt til 1. kvt kvt Tilgang til permanent offentlig forsørgelse I Kommune er der sket et fald i antallet af nytilkendelser til permanent forsørgelse på -6,7 pct. Dog tilkender Kommune flere personer permanent offentlig forsørgelse end gennemsnittet i. I 2010 udgør andelen af nytilkendelser på permanente forsørgelsesordninger 1,9 pct. af kommunens befolkning i den erhvervsaktive alder. Figur 11: Udviklingen i nytilkendelser af permanente ydelser i forhold til nytilkendelsernes andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder i, opgjort på kommuner og jobcentre, 1. kvt kvt C: Stigning i antal nytilkendelser/større end Få nytilkendelser D: Stigning i antal nytilkendelser/større end Mange nytilkendelser A: Fald i atal nytilkendelser Få nytilkendelser B: Fald i antal nytilkendelser Mange nytilkendelser 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Andel nytilkendelser ift. befolkningen 1. kvt kvt Kilde: Jobindsats.dk (Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, antal forløb påbegyndt i perioden) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. Der skal tages forbehold mht. tolkning af ændring i antallet af tilkendelser, da der i mange kommuner er tale om nogle ganske få antal. Kommuner felt A (Fald i nytilkendelser og få nytilkendelser):,,, Gribskov,,,, Tårnby/Dragør, Dragør, Tårnby Kommuner felt B (Fald i nytilkendelser og mange nytilkendelser):,,, Halsnæs,,, Lolland,,, Kommuner felt C (Stigning i nytilkendelser/større end og få nytilkendelser): Allerød, Egedal,,, Hørsholm,, Lyngby-Taabæk,,, Vallensbæk, Vallensbæk/Ishøj Kommuner felt D (Stigning i nytilkendelser/større end og mange nytilkendelser):,, Brøndby,,,,, Høje-Taastrup, Ishøj,, Lejre, Næstved,,, 15

17 Ændring i antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse jan jan MINISTERMÅL 3: BEGRÆNSNING AF ANTALLET AF UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 6.1 Udviklingstendenser Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget i hovedparten af kommunerne i det seneste år. I Kommune har der været en stigning på 4,2 pct. fra januar 2010 til januar Det er mere end den gennemsnitlige stigning i på 3,6 pct. I januar 2011 var 1028 unge i Kommune på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til 13,1 pct. af alle unge under 30 år i kommunen. Andelen af unge på offentlig forsørgelse er større end gennemsnittet i (10 pct.). Kommune har således haft en større stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse end gennemsnittet i, og samtidig er andelen af unge på offentlig forsørgelse over gennemsnittet. Figur 12: Udviklingen i andelen af unge på offentlig forsørgelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand 5,0% 1 15,0% 2 25,0% Andel unge under 30 år på offentlig forsørgelse jan Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. B: Lille stigning/fald Stor bestand 16

18 Kommuner felt A (Lille stigning og lille bestand):,,,,, Dragør. Kommuner felt B (Lille stigning og stor bestand):, Brøndby,,,,, Lolland, Næstved,,,, Tårnby-Dragør, Tårnby,. Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand): Allerød, Egedal,, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk,,,, Vallensbæk. Kommuner felt D (Stor stigning og stor bestand):,,,, Gribskov,, Halsnæs,,,,, Høje-Tåstrup, Ishøj,, Lejre,,,, Vallensbæk-Ishøj. Blandt unge på offentlig forsørgelse i Kommune er især sket stigninger i antallet af unge på kontant- og starthjælp i matchgruppe 2 og 3 og på førtidspension. Tabel 5: Udvikling i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Kommune og opgjort i fuldtidspersoner, jan jan Januar 2010 Januar 2011 Ændring jan. 10 Andel af befolkningen Ændring jan. 10 Andel af befolkning en A-dagpenge ,1% 3,7% 6,0% 2,6% Kontant- og starthjælp samt introduktio ns-ydelse Matchkategori i alt ,9% 6,3% 5,0% 4,8% Match 1: Jobklar ,8% 2,7% -11,6% 2,2% Match 2: Indsatsklar ,0% 3,0% 5,4% 1,9% Match 3: Midlertidig passiv ,1% 0,6% 183,5% 0,7% Øvrige indsatsklar eller midlertidig passiv ,9% Introduktionsydelse ,7% 0,2% 30,4% 0,1% Revalidering ,4% 0,3% -10,6% 0,2% Forrevalidering ,6% 0,1% 10,7% 0,2% Sygedagpenge ,8% 1,5% -6,6% 1,0% Ledighedsydelse ,4% 0,1% -9,5% Fleksjob ,3% 0,2% -9,5% 0,1% Førtidspension ,3% 0,8% 4,4% 0,9% Ydelsesgrupper i alt ,2% 13,1% 3,6% 1 Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét og kontant- og starthjælp, antal fuldtidspersoner) 17

19 Brøndby Lolland Halsnæs Gribskov Vallensbæk-Ishøj Høje-Taastrup Tårnby-Dragør Lejre Næstved Allerød Egedal Lyngby-Taarbæk Hørsholm 34% 33% 39% 37% 66% 67% 61% 63% Mange ledige unge er uden uddannelse Størstedelen af de ledige unge har ikke nogen uddannelse, dvs. de hverken har eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Kommune er 66 pct. af de ledige unge uden uddannelse, svarende til 343 ud af 520 unge under 30 år. Det er en større andel end gennemsnittet for (63 pct.). Figur 13: Ledige unge med og uden uddannelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel med uddannelse Andel uden uddannelse Kilde: IDA og DREAM Note: Opgørelsen omfatter a-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere match 1, 2 og 3 under 30 år. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt årige uden uddannelse stor risiko for at ende på kontanthjælp En særlig risikogruppe er de årige, som ikke er i gang med en uddannelse. I Kommune modtog 56 pct. af de tidligere årige uden igangværende uddannelse kontanthjælp som 18-årig. Det er over niveauet i (50 pct.). 18

20 Hørsholm Gribskov Lyngby-Taarbæk Allerød Egedal Høje-Taastrup Tårnby-Dragør Næstved Vallensbæk-Ishøj Lejre Lolland Brøndby Halsnæs 56% 50% 44% 50% Figur 14: årige uden uddannelse som er på kontanthjælp som 18-årige i opgjort på kommuner, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen ungdomsuddannelse og endt på kontanthjælp som 18-årig Ingen ungdomsuddannelse, men ikke endt på kontanthjælp Kilde: Analyse af årige uden uddannelse i, Rambøll Management Consulting, 2010 Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I januar 2010 var der i Kommune årige uden igangværende uddannelse, svarende til ca. 3,7 pct. af alle årige i kommunen. I er udgør andelen af årige uden igangværende uddannelse 4,1 pct. Blandt unge årige uden uddannelse er det især følgende grupper, der er i risiko for at komme på kontanthjælp som 18-årige: Unge mænd Unge med ikke-vestlig oprindelse Unge med enlige forældre Unge, hvis forældre er på offentlig forsørgelse og/eller uden uddannelse Udeboende unge 19

21 Hørsholm Allerød Høje-Tåstrup Gribskov Egedal Halsnæs Vallensbæk/Ishøj Brøndby Lolland Næstved Lejre Lyngby-Taarbæk Tårnby/Dragør 12% 78% 10% 10% 10% 79% 78% 11% 13% 10% 78% 12% Unge i uddannelse I overgår 12 pct. af de ledige unge på a-dagpenge og kontant- og starthjælp til uddannelse efter endt ledighedsforløb. Dette placerer jobcentret i den høje ende blandt kommunerne og jobcentrene i. 78 pct. af de ledige unge i afslutter deres ledighedsforløb ved at overgå til selvforsørgelse. Figur 15: Andel af afsluttede forløb for nyledige unge i opgjort på kommuner og jobcentre, 2. kvt Uddanelse Selvforsørget Andet Kilde: DREAM Note: Målgruppen omfatter alle ledige unge under 30 år, dvs. kontant- og starthjælpsmodtagere matchgruppe 1, 2 og 3 og a-dagpengemodtagere, der var nyledige i 2.kvt 2009 og som inden 2.kvt har afsluttet forløbet. I målingen tages der ikke højde for personer, der ophører med at modtage kontant- eller starthjælp eller a- dagpenge, men senere i perioden modtager ydelsen. Uddannelse indbefatter SU med og uden ydelse. Andet indbefatter sygedagpenge, ferieledighed, udvandret m.v. Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 6.2 Indsatsen Den virksomhedsrettede indsats overfor de ledige unge I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt unge a-dagpengemodtagere 54 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (48 pct.). Virksomhedspraktik udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud i Kommune, mens offentligt løntilskud udgør hovedparten i. 20

22 Lyngby-Taarbæk Gribskov Høje-Tåstrup Lolland Næstved Hørsholm Vallensbæk Halsnæs Tårnby Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Ishøj Brøndby Dragør Egedal Lejre Allerød Dragør Tårnby/Dragør Tårnby Gribskov Allerød Hørsholm Egedal Høje-Tåstrup Halsnæs Lejre Næstved Brøndby Lyngby-Taarbæk Lolland Ishøj Vallensbæk/Ishøj Vallensbæk Figur 16: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for a-dagpengemodtagere under 30 år i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo jan Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (A-dagpenge, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt unge jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere 19 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er en smule under gennemsnittet for (20 pct.). Virksomhedspraktik udgør hovedparten i både Kommune og. Figur 17: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo dec Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (Kontant- og starthjælp, antal forløb ultimo perioden). Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 21

23 Ændring i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse jan jan MINISTERMÅL 4: BEGRÆNSNING AF IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 7.1 Udviklingstendenser I stort set alle kommuner i har der været en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, mens der i nogle få kommuner har været et fald i antallet af ikke-vestlige efterkommere på offentlig forsørgelse. Kommune har haft en stigning på 8,2 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Stigningen ligger over niveauet for (3,6 pct.). Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune ligger i januar 2011 på 34,3 pct., hvilket er over gennemsnittet for (26,5 pct.). Figur 18: Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i opgjort på kommuner og jobcentre, jan jan ,0% 14,0% C: Stor stigning Lille bestand D: Stor stigning Stor bestand 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% -2,0% -4,0% -6,0% A: Lille stigning/fald Lille bestand Andel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse jan 2011 Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét, antal fuldtidspersoner) Note: De blå linjer angiver gennemsnittet for. B: Lille stigning/fald Stor bestand 22

24 Kommuner felt A (Lille stigning og lille bestand):,, Gribskov,, Lyngby-Taarbæk, Dragør og Vallensbæk Kommuner felt B (Lille stigning og stor bestand):,,,,,,, Lolland, Næstved,, og Kommuner felt C (Stor stigning og lille bestand):, Allerød, Egedal,,,,, Hørsholm, Lejre,,,,,,, Tårnby/Dragør, Tårnby, Vallensbæk/Ishøj og Kommuner felt D (Stor stigning og stor bestand):,, Brøndby,,, Halsnæs, Høje-Taastrup,,,, Ishøj og Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse opgjort på ydelser I Kommune er det særligt følgende grupper blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse der er steget i antal: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på a-dagpenge Ikke-vestlige indvandrere på kontant- og starthjælp matchgruppe 3 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension Tabel 6: Udvikling i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune og, opgjort på fuldtidspersoner, jan jan Ikke-vestlige indvandrere Ikke-vestlige efterkommere Ikke-vestlige Jan 2011 Ændring jan jan.11 Andel af befolkningen Jan Ændring jan Andel af befolkningen indvandrere Ændrin g jan. 10 -jan. 11 Andel af befolkningen Ikke-vestlige efterkommere Ændrin g jan. 10- jan. 11 A-dagpenge 167 4,4% 7,4% 39 25,8% 6,2% 7,3% 5,7% 19,9% 3,9% Kon tan t- og star thj ælp Matchkategori i alt 277 0,4% 12,2% 34 47,8% 5,4% -1,5% 9,9% 17,7% 5,6% Match 1: Jobklar 54-12,9% 2,4% 22 83,3% 3,5% -13,0% 2,8% 5,9% 2,8% Match 2: Indsatsklar ,2% 5,4% 11 37,5% 1,7% 1,6% 4,7% 16,8% 1,9% Match 3: Midlertidig passiv 99 76,8% 4,4% 1-66,7% 0,2% 11,7% 2,4% 116,0% 0,8% Øvrige indsatsklar/ midlertidig passiv ,5% 0,1% -61,9% Introduktionsydelse 26 73,3% 1,1% 0 20,9% 0,7% -9,1% Revalidering 7-3 0,3% 1-5 0,2% -15,4% 0,2% 16,4% 0,2% Forrevalidering ,2% 14,8% 0,1% Sygedagpenge ,8% 18 2,9% -7,0% 2,5% -4,4% 1,5% Ledighedsydelse 25 1,1% 2 0,3% 7,6% 0,3% -1 0,1% Fleksjob 18 12,5% 0,8% 1 0,2% 3,3% 0,5% 20,7% 0,1% Førtidspension 263 8,7% 11,6% 8 33,3% 1,3% 6,8% 9,4% 16,4% 1,6% Andel af befolkningen Ydelsesgrupper i alt 891 6,8% 39,3% ,2% 16,3% 2,7% 29,4% 14,9% 13,0% Kilde: Jobindsats.dk (Alle ydelser under ét og kontant- og starthjælp, antal fuldtidspersoner) 23

25 Dragør Tårnby/Dragør Tårnby Høje-Tåstrup Hørsholm Gribskov Lyngby-Taarbæk Lolland Allerød Egedal Næstved Vallensbæk Brøndby Vallensbæk/Ishøj Ishøj Halsnæs Lejre Indsatsen Den virksomhedsrettede indsats overfor de ledige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt a-dagpengemodtagere med ikkevestlig baggrund 43 pct. af alle aktiveringsforløb. Dette er på niveau med gennemsnittet for (38 pct.). Offentligt løntilskud udgør hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud både i Kommune og. Figur 19: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere a-dagpenge i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo jan % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (A-dagpenge, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. I Kommune udgør den virksomhedsrettede aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere med ikke-vestlig baggrund 27 pct. af alle aktiveringsforløb, hvilket er over gennemsnittet for (19 pct.). Her udgør virksomhedspraktik hovedparten af de virksomhedsrettede tilbud, og det gælder både Kommune og. 24

26 Lejre Lolland Høje-Tåstrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Tårnby Halsnæs Tårnby/Dragør Næstved Allerød Brøndby Dragør Hørsholm Ishøj Vallensbæk/Ishøj Egedal Vallensbæk Figur 20: Andel virksomhedsrettet aktivering af alle aktiveringsforløb for jobklare ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på kontant- og starthjælp i opgjort på kommuner og jobcentre, ultimo dec % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Kilde: Jobindsats.dk (Kontant- og starthjælp, antal forløb ultimo perioden) Note: Nærværende kommune er markeret med gul og gennemsnittet for er markeret med blåt. 25

27

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere