Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark Bornholm Slagelse Kalundborg Lolland Odsherred Guldborgsund Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Bornholm Slagelse Østdanmark Vordingborg Oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i uge har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 1B. Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed inden for mangelområder. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 *) Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 1. kvartal Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3. Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Helårspersoner 3. kvartal kvartal 2007 efter ydelsesgruppe, i pct. af det samlede antal unge og udvikling i forhold til 3. kvartal kvartal Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Mål 4A. Flaskehalsinitiativer inden for de udpegede flaskehalsområder *) Mål 4B. Aktiverede inden for flaskehalsområderne. Andel, der er i arbejde 3 måneder efter endt aktivering *) Mål 5A. Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Mål 5B. Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande. Udvikling i pct. 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal De enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2007 og udvikling i forhold til samme kvartal året før 14 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp 1. kvartal Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp 1. kvartal 2007 i procent 19 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp 1. kvartal 2007 i procent 20 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og for modtagere af kontant- og starthjælp 1. kvartal 2007 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 21 Sygedagpengeforløb ultimo 1. kvartal Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 22 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 4. kvartal Personer på kanten af arbejdsmarkedet *) Andre aktører Brug af andre aktører *) *) Data til målingen er endnu ikke tilgængelige, og den indgår derfor ikke i nøgletalsrapporten for 2. kvartal 2007 gruppe 6

3 Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 2. kvartal Bilag - uddybende tabeller vedrørende Arbejdskraftreserven 29 Ny chance til alle 30 Beskæftigelsesfrekvenser 31 Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande 32 Overførselsindkomster 33 Matchkategorier 34 Minimumsindsats (rettidighed) 35 Passivandele 36 Rådighedssanktioner 37 Effekter (mænd) 38 Effekter (kvinder) 39 gruppe 6

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i Østdanmark. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på resultaterne af indsatsen. Som grundlag for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenternveau på følgende 8 temaer: Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster Opfølgning på minimumsrettigheder Aktiveringsomfang Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) Brug af andre aktører Sanktioner i forbindelse med rådighedssager Effekt af indsatsen På enkelte af områderne er data for nogle eller alle målinger fortsat ikke tilgængelige. Disse målinger er derfor ikke med i denne nøgletalsrapport, men vil blive inkluderet, når data foreligger. Som bilag til rapporten er vedlagt tabeller, der uddyber de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. På områder vedrørende Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren er det regionale mål anført i figuren. Dette mål gælder ikke det enkelte jobcenter. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 6, som består af følgende jobcentre: Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Side 4 gruppe 6

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal % Guldborg- Gruppe 6 Øst- Bornholm sund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg i alt danmark Hele landet -5% -10% -15% -20% -25% -22,2% -23,9% -22,8% -18,8% -19,9% -19,0% -23,0% -18,9% -23,4% -30% -28,2% -35% -40% Udvikling i arbejdskraftreserven Antallet af ledighedsberørte med mere end 3 måneders ledighed den såkaldte arbejdskraftreserve er i Slagelse faldet med 28,2% i perioden 3. kvartal kvartal 2007 sammenlignet med perioden 3. kvartal kvartal Det er det største fald i gruppen. Det mindste fald i gruppen har Lolland med 18,8%. For Østdanmark er målsætningen for hele året et fald på 15%. Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at den regionale målsætning ikke gælder det enkelte jobcenter. Arbejdskraftreserven består af ledighedsberørte inden for et år, som har mindst 3 måneders (13 ugers) sammenhængende ledighed. Ledige i aktivering regnes som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Diagrammet viser ændringen i arbejdskraftreserven i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, der er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Bemærk: Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser og bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch og ikke på tilmelding til den statslige del af jobcenteret. Opgørelsen bliver dermed mere retvisende - men det betyder, at arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere ikke er sammenlignelig med tidligere opgørelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM m.fl. Se uddybende tabel i bilag 1. gruppe 6 Side 5

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i uge har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke Modtagere af Modtagere af I alt arbejdsløshedsdagpenge kontant- og starthjælp I pct. af Antal I pct. af ledige Antal I pct. af ledige Antal I pct. af ledige arbejdsstyrken Bornholm ,1% ,8% ,5% 4,0% Guldborgsund ,5% ,2% ,8% 2,3% Kalundborg ,7% ,4% ,0% 2,4% Lolland ,4% ,8% ,2% 4,5% Odsherred ,5% ,8% ,6% 2,0% Slagelse ,8% ,7% ,3% 3,4% Vordingborg ,0% ,6% ,7% 2,6% Gruppe 6 i alt ,4% ,5% ,9% 3,1% Østdanmark ,5% ,8% ,6% 2,5% Hele landet ,1% ,1% ,5% 2,2% I Guldborgsund udgør den aktuelle arbejdskraftreserve 46,5% af de ledige. Det er den laveste andel i gruppen. Den højeste andel findes på Lolland, hvor den aktuelle arbejdskraftreserve er på 59,4% af antallet af ledige. For dagpengemodtagere har Guldborgsund den mindste aktuelle arbejdskraftreserve med 33,2% af de ledige. Den største har Kalundborg med 40,4%. For kontant- og starthjælpsmodtagere har Slagelse den mindste arbejdskraftreserve med 76,3% af de ledige og Bornholm den største med 88,5%. Odsherred har den mindste aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Den er på 2,0%. Den største har Lolland med 4,5%. Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Ledige i aktivering regnes som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser også den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Bemærk: Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser og bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch og ikke på tilmelding til den statslige del af jobcenteret. Opgørelsen bliver dermed mere retvisende - men det betyder, at arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere ikke er sammenlignelig med tidligere opgørelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM m.fl. Data for arbejdsstyrkens størrelse er fra Danmarks Statistik. Side 6 gruppe 6

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 1. kvartal 2007 Andel i job eller ordinær uddannelse 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6,8% 13,1% 14,0% 7,4% 11,3% 13,4% 11,4% 10,8% 9,8% 10,1% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Kalundborg er 14,0% af målgruppen for Ny chance til alle i arbejde eller ordinær uddannelse ved udgangen af 1. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Bornholm har den laveste andel i gruppen med 6,8%. Ifølge det landsdækkende mål skal 25% af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU m.fl. Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 6 Side 7

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal 2007 Andel af perioden med selvforsørgelse 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5,3% 9,3% 8,6% 5,7% 5,8% 9,3% 8,7% 7,5% 6,5% 6,7% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Guldborgsund og Slagelse er målgruppen for Ny chance til alle i arbejde eller ordinær uddannelse 9,3% af perioden 3. kvartal kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Lavest i gruppen ligger Bornholm med 5,3%. Ifølge det landsdækkende mål skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15% af perioden 3. kvartal kvartal Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en betydelig datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU m.fl. Se uddybende tabel i bilag 2. Side 8 gruppe 6

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal 2007 Andel af perioden med aktivitet 60% 50% 40% 30% 21,7% 20% 10% 9,0% 10,9% 14,1% 7,1% 14,2% 9,0% 12,7% 9,7% 12,1% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Guldborgsund er målgruppen for Ny chance til alle i aktivering 21,7% af den tid i perioden 3. kvartal kvartal 2007, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Det er det højeste i gruppen. Lavest ligger Odsherred med 7,1%. Ifølge det landsdækkende mål skal målgruppen være i aktivitet i 40% af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontanteller starthjælp. Det landsdækkende mål er angivet med en vandret rød linje. Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivering (aktiveringsgrad). Ved aktivering forstås vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU m.fl. Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 6 Side 9

10 Mål 3. Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal % Guldborg- Gruppe 6 Øst- Bornholm sund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg i alt danmark Hele landet -5% -10% -15% -20% -16% -17% -25% -30% -22% -26% -27% -25% -26% -23% -26% -27% -35% -40% -45% Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere I Kalundborg er antallet af unge modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse faldet med 27% i forhold til den periode, som er udgangspunkt for målingen. Det er det største fald i gruppen. Det mindste fald har Lolland med 16%. Regionens mål er et fald på 15% i Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at det regionale mål ikke gælder det enkelte jobcenter. Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Målet er ændringen i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Side 10 gruppe 6

11 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Helårspersoner 3. kvartal kvartal 2007 efter ydelsesgruppe, i pct. af det samlede antal unge og udvikling i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 Antal helårspersoner Ændring i pct. Dagpenge- Modtagere I pct. af alle Dagpenge- Modtagere modtagere af øvrige ydelser I alt årige modtagere af øvrige ydelser Bornholm ,1% -45% -7% Guldborgsund ,1% -37% -21% Kalundborg ,8% -37% -24% Lolland ,1% -38% -10% Odsherred ,6% -40% -9% Slagelse ,0% -38% -20% Vordingborg ,3% -43% -20% Gruppe 6 i alt ,1% -40% -17% Østdanmark ,6% -35% -22% Hele landet ,9% -37% -21% I Kalundborg udgør de unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere 8,8% af det samlede antal unge. Det er den laveste andel i gruppen. Den højeste andel har Lolland, hvor de unge ydelsesmodtagere udgør 15,1% af det samlede antal unge. Antallet af unge dagpengemodtagere er faldet med 45% på Bornholm i forhold til den periode, som er udgangspunkt for målingen. Det er det største fald i gruppen. Det mindste fald har Guldborgsund og Kalundborg med 37%. For modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse har Kalundborg det største fald med 24%, mens Bornholm har det mindste fald med 7%. Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige. Endelig indgår ændringen for dagpengemodtagere og øvrige ydelser (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM. Data for antallet af årige i alt er fra Danmarks Statistik. gruppe 6 Side 11

12 Mål 5A. Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande 2006 Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder 70% 60% 50% 40% 43,7% 44,4% 51,8% 36,4% 50,4% 38,7% 41,1% 32,0% 49,6% 45,5% 51,9% 36,9% 44,6% 38,8% 48,9% 37,5% 57,8% 45,7% 56,3% 43,7% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Gruppens højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd fra ikke-vestlige lande er 51,9% i Slagelse. Lavest ligger Lolland med 41,1%. Den højeste beskæftigelsesfrekvens for kvinder fra ikke-vestlige lande er 45,5% i Odsherred. Den laveste har Lolland med 32,0%. De ubrudte vandrette linjer viser målsætningerne for regionen som helhed. De stiplede linjer henviser til, at de regionale målsætninger ikke gælder det enkelte jobcenter. Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Danmarks Statistik (RAS). Se uddybende tabel i bilag 3. Side 12 gruppe 6

13 Mål 5B. Ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger i løbet af et år i pct. af samtlige ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande. Udvikling i pct. 3. kvartal kvartal 2007 i forhold til 3. kvartal kvartal 2006 Udvikling i andelen 40% 30% 20% 18% 10% 7% 2% 4% 2% 3% 0% -1% -4% -2% -10% -20% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark -15% På Bornholm er andelen af ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende i mindst 4 uger om året, steget med 18% i forhold til den periode, der er udgangspunkt for målingen. Det er den største stigning i gruppen. Vordingborg har haft et fald på 15% i andelen, der er selvforsørgende i mindst 4 uger, hvilket er det største fald i gruppen. I regionen er målet en stigning på 5%. Den ubrudte vandrette linje viser målsætningen for regionen som helhed. Den stiplede linje henviser til, at den regionale målsætning ikke gælder det enkelte jobcenter. Der måles på andelen af ledighedsberørte fra ikke-vestlige lande, der er selvforsørgende mindst 4 uger i løbet af 1-års-perioden i forhold til samtlige ledighedsberørte. Figuren viser udviklingen i denne andel i procent (ikke procentpoint) i forhold til perioden 3. kvartal kvartal 2006, som er udgangspunkt for Beskæftigelsesregionens kontrakt med ministeren. Der måles på såvel indvandrere som efterkommere fra ikke-vestlige lande. Der måles også på både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt den statslige del af jobcenteret. Endvidere medregnes aktiverede i ledigheden. Egne beregninger på baggrund af DREAM. Se uddybende tabel i bilag 4. gruppe 6 Side 13

14 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2007 og udvikling i forhold til samme kvartal året før Arbejdsløsheds- Kontant- Syge- Ledigheds- Førtids- dagpenge og starthjælp dagpenge Revalidering ydelse pension Bornholm Antal Udvikling -22,6% -7,1% 3,9% -3,0% -26,3% 0,1% Guldborgsund Antal Udvikling -32,8% -9,2% 3,5% -18,4% 26,0% 0,6% Kalundborg Antal Udvikling -32,5% -14,5% 12,1% -19,4% 3,6% 0,4% Lolland Antal Udvikling -32,8% -13,3% 10,5% -29,3% -2,8% 1,5% Odsherred Antal Udvikling -35,6% -7,0% 18,0% -15,8% -19,7% 0,2% Slagelse Antal Udvikling -28,6% -10,8% 15,9% -16,3% -7,3% -1,4% Vordingborg Antal Udvikling -31,2% -13,9% 16,3% -31,9% 9,8% 0,7% Gruppe 6 i alt Antal Udvikling -30,1% -11,2% 11,2% -19,8% -1,0% 0,3% Østdanmark Antal Udvikling -29,1% -10,5% 8,2% -16,9% -2,7% -1,7% Hele landet Antal Udvikling -30,7% -12,4% 10,0% -11,6% -4,7% -0,4% Antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge er faldet mest i Odsherred (35,6%). Det mindste fald har Bornholm haft (22,6%). Antallet af personer på kontant- og starthjælp er faldet mest i Kalundborg (14,5%). Det mindste fald findes i Odsherred (7,0%). Antallet af personer på sygedagpenge er steget mindst i Guldborgsund (3,5%). Den største stigning er i Odsherred (18,0%). Antallet af personer på revalideringsydelse er faldet mest i Vordingborg (31,9%). Bornholm har det mindste fald (3,0%). Antallet af personer på ledighedsydelse er faldet mest på Bornholm (26,3%). Den største stigning har været i Guldborgsund (26,0%). Det eneste jobcenter i gruppen med et fald i antallet af førtidspensionister er Slagelse (1,4%). Lolland har haft den største stigning (1,5%). Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i forhold til samme periode året før. Såfremt en person i en uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen det vil sige, at aktiverede er inkluderet. Tallene for arbejdsløshedsdagpenge er fra 1. kvartal. Tallene for førtidspension indeholder kun oplysninger for april og maj. Jobindsats.dk. Se uddybende tabel i bilag 5. Side 14 gruppe 6

15 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal 2007 Andel i matchkategorierne i pct. Match 1-3 Match 4-5 Ingen 100% 1,2% 1,4% 4,5% 1,5% 6,1% 1,5% 2,8% 4,6% 8,2% 4,1% 90% 80% 70% 60% 53,1% 66,0% 57,9% 56,6% 54,6% 62,6% 45,9% 58,0% 58,5% 64,1% 50% 40% 30% 20% 45,7% 32,6% 37,6% 41,9% 39,3% 35,9% 45,9% 39,2% 37,0% 31,8% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Den største andel i matchkategori 1-3 i 2. kvartal 2007 har Vordingborg med 45,9%. Den laveste andel har Guldborgsund med 32,6%. I matchkategori 4-5 har Guldborgsund den højeste andel med 66,0%, mens Vordingborg har den laveste andel med 45,9%. Den højeste andel uden matchkategori har Vordingborg med 8,2%. Bornholm har den laveste andel med 1,2%. Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere, som er registreret i matchkategori 1-3, er registreret i matchkategori 4-5 henholdsvis mangler matchkategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse tal udgør i procent af det samlede antal. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 6. gruppe 6 Side 15

16 Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal 2007 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering 100% 90% 80% 70% 88% 85%84% 82% 83% 78% 85% 91% 71% 84%85% 90% 94%94% 83% 88% 83% 84% 77% 94% 75% 88% 84% 83% 72% 67% 71% 75% 73%73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Odsherred har den højeste andel af jobsamtaler til tiden i gruppen (94%). Lavest ligger Vordingborg (77%). For førstegangsaktivering ligger Odsherred og Vordingborg højest (94%) og Guldborgsund lavest (82%). Med hensyn til gentagen aktivering ligger Lolland højest (90%) og Kalundborg lavest (71%). Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om en opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje i figuren. Jobsamtaler til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden er andelen af dagpengemodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. Side 16 gruppe 6

17 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvartal 2007 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering 100% 90% 80% 70% 65% 71% 71% 60% 50% 46% 58% 45% 52% 51% 45% 42% 52% 52% 52% 47% 58% 49% 40% 30% 29% 32% 27% 34% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Slagelse har den højeste andel af jobsamtaler til tiden i gruppen (71%). Lavest ligger Kalundborg (32%). For førstegangsaktivering ligger Slagelse højest (71%) og Odsherred lavest (27%). Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om en opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje i figuren. Jobsamtaler til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest efter 3, 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Der findes ikke tal for gentagen aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. gruppe 6 Side 17

18 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 1. kvartal 2007 Aktiveringsgrad Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp 50% 45% 40% 40% 35% 32% 30% 29% 27% 25% 20% 15% 19% 14% 20% 19% 18% 16% 17% 13% 19% 16% 24% 18% 16% 21% 17% 23% 10% 5% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Guldborgsund har den højeste andel aktiverede dagpengemodtagere i gruppen (20%). Lavest ligger Lolland og Vordingborg (16%). For kontantog starthjælpsmodtagere ligger Guldborgsund højest (40%) og Odsherred lavest (13%). Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af ikke-aktiverede fuldtidsmodtagere af ydelsen fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 18 gruppe 6

19 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp 1. kvartal 2007 i procent Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp 50% 45% 40% 35% 30% 25% 24% 27% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 6% 1% 3% 4% 1% 2% 3% 12% 4% 4% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark 2% 2% 9% 4% 10% 3% 7% Guldborgsund og Lolland har den laveste andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden jobsamtale i 4. kvartal 2006, nemlig 1%. Kalundborg og Slagelse har den højeste andel på 4%. Lolland har den laveste andel modtagere af kontanthjælp uden jobsamtale i 1. kvartal Andelen er på 2%. Vordingborg har den højeste andel på 27%. Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som samtidig ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 8. gruppe 6 Side 19

20 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og modtagere af kontanthjælp 1. kvartal 2007 i procent Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp 70% 60% 50% 40% 30% 20% 29% 49% 17% 19% 24% 43% 18% 33% 30% 47% 21% 25% 20% 32% 23% 33% 21% 41% 22% 37% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I 4. kvartal 2006 har Guldborgsund den laveste andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering i 52 uger. Andelen er på 17%. Odsherred har den højeste andel på 30%. I 1. kvartal 2007 har Guldborgsund den laveste andel modtagere af kontanthjælp uden aktivering i 52 uger. Andelen er på 19%. Bornholm har den højeste andel på 49%. Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som ikke samtidig har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager dagpenge eller kontanthjælp. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 8. Side 20 gruppe 6

21 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 4. kvartal 2006 og for modtagere af kontant- og starthjælp 1. kvartal 2007 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen Andel sanktioner Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp 25% 20% 15% 10% 5% 9,8% 8,9% 8,4% 6,2% 5,5% 5,5% 4,1% 4,0% 2,7% 2,7% 2,8% 1,9% 2,1% 2,0% 1,2% 1,4% 1,4% 0,9% 2,6% 6,7% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Slagelse og Vordingborg har den højeste andel af rådighedssanktioner for dagpengemodtagere i gruppen (2,7%). Lavest ligger Lolland (0,9%). For kontant- og starthjælpsmodtagere ligger Odsherred højest (9,8%) og Bornholm lavest (1,2%). Antallet af rådighedssanktioner i kvartalet opgøres for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge henholdsvis kontant- og starthjælp. Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge omfatter udelukkelse fra dagpenge i en afgrænset periode og tab af dagpengeret med krav om genoptjening af dagpengeret. For modtagere af kontant- eller starthjælp omfatter sanktionerne nedsættelse af ydelse, tab af ydelse og krav om tilbagebetaling af ydelse. Antallet af rådighedssanktioner sættes i forhold til det gennemsnitlige antal fuldtidsmodtagere af ydelsen i samme periode. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 9. gruppe 6 Side 21

22 Sygedagpengeforløb ultimo 1. kvartal Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 52 uger i pct. af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Udvikling i forhold til Andel forløb Gennemsnitlig Antal aktuelle forløb året før over 52 uger varighed i uger Bornholm 958 6,1% 17,7% 27,2 Guldborgsund ,7% 9,6% 19,0 Kalundborg ,7% 6,3% 16,8 Lolland 994 4,6% 15,6% 23,6 Odsherred ,7% 10,1% 20,4 Slagelse ,7% 6,9% 17,7 Vordingborg 991 5,4% 10,5% 20,9 Gruppe 6 i alt ,7% 10,7% 20,6 Østdanmark ,5% 12,0% 22,0 Hele landet ,9% 12,0% 21,7 Guldborgsund har haft den mindste stigning i antal aktuelle sygedagpengeforløb i forhold til året før. Stigningen er på 1,7%. Den største stigning har Odsherred haft med 12,7%. Kalundborg har med 6,3% den mindste andel forløb over 52 uger. Bornholm har den største andel med 17,7%. Kalundborg har den korteste gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb på 16,8 uger. På Bornholm er varigheden på 27,2 uger, hvilket er den længste i gruppen. Figuren viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo kvartalet. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Et sygedagpengeforløb er aktuelt, hvis der hos en person er registreret en sygedagpengekode i opgørelsesugen. Et forløb over 52 uger forekommer, hvis der i DREAM er registreret en sygedagpengekode mere end 52 uger i træk i perioden op til opgørelsesugen. DREAM og egne beregninger. Side 22 gruppe 6

23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 4. kvartal 2006 Personer på Udvikling i ledighedsydelse i pct. af Andel på ledighedsydelse Antal personer antal personer i fleksjob antal på ledighedsydelse som er i selvforsørgelse i fleksjob i forhold til året før eller i fleksjob eller fleksjob 52 uger efter Bornholm 230 3,6% 32,2% 19,0% Guldborgsund 510 9,4% 26,9% 26,3% Kalundborg 270 4,7% 34,8% 20,0% Lolland ,3% 30,5% 34,4% Odsherred ,3% 31,8% 15,8% Slagelse 410 8,2% 30,6% 18,9% Vordingborg ,3% 28,3% 18,1% Gruppe 6 i alt ,5% 30,4% 22,3% Østdanmark ,3% 25,1% 23,7% Hele landet ,1% 22,5% 26,6% Lolland har haft den største stigning i antal personer i fleksjob i forhold til året før. Stigningen er på 19,3%. Bornholm har med 3,6% haft den mindste stigning. Guldborgsund har den mindste andel af personer på ledighedsydelse i pct. af alle, der er godkendt til fleksjob. Andelen er på 26,9%. Kalundborg har med 34,8% den største andel. Lolland har med 34,4% den højeste andel af personer, der 52 uger efter, de modtog ledighedsydelse, var ansat i et fleksjob eller var selvforsørgende. Odsherred har den mindste andel på 15,8%. Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer i fleksjob i kvartalet og forskellen i dette antal i forhold til samme kvartal året før. Endvidere opgøres for det pågældende kvartal antallet af personer på ledighedsydelse i procent af alle, der er godkendt til fleksjob (dvs. personer i fleksjob eller på ledighedsydelse). Endelig opgøres andelen af personer, som i det pågældende kvartal er selvforsørgende eller er i fleksjob efter at have modtaget ledighedsydelse 52 uger tidligere. Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. gruppe 6 Side 23

24 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal 2007 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 60,3% 50% 41,9% 50,4% 42,2% 43,0% 47,2% 41,4% 48,6% 43,4% 49,4% 43,8% 48,5% 44,5% 49,0% 41,4% 50,2% 44,3% 50,7% 43,5% 40% 34,3% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Kalundborg er 60,3% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Den laveste andel for mænd har Bornholm med 41,9%. For kvinder ligger Vordingborg højest med 44,5%, mens Bornholm ligger lavest med 34,3%. Målingen omfatter personer, der modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 er selvforsørgende. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. Side 24 gruppe 6

25 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal 2007 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 50% 40% 40,1% 38,6% 41,6% 35,3% 35,0% 34,9% 40,8% 43,1% 30% 20% 27,4% 17,9% 29,3% 28,6% 30,2% 18,9% 30,4% 21,8% 26,7% 23,8% 27,2% 27,9% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Odsherred er 41,6% af mændene i matchkategori 1-3 selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Den laveste andel for mænd har Bornholm med 27,4%. For kvinder ligger Odsherred højest med 30,4%, mens Bornholm ligger lavest med 17,9%. Målingen omfatter personer, som modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 1-3 eller i kategorien straksmatch. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de modtog ydelsen. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 er selvforsørgende. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. gruppe 6 Side 25

26 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal 2007 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7,3% 7,5% 16,2% 11,5% 23,0% 8,8% 11,0% 7,4% 20,2% 11,9% 16,1% 8,8% 16,8% 10,2% 15,4% 9,2% 15,4% 10,7% 17,2% 10,9% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Kalundborg er 23,0% af mændene i matchkategori 4-5 selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Den laveste andel for mænd har Bornholm med 7,3%. For kvinder ligger Odsherred højest med 11,9%, mens Lolland ligger lavest med 7,4%. Målingen omfatter personer, som har modtaget kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2006, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 4-5 eller ikke var placeret i nogen matchkategori. I målingen indgår også aktiverede. Der måles, om personen 52 uger efter, det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 er selvforsørgende. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. Side 26 gruppe 6

27 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal 2007 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 62,7% 60% 50% 40% 45,8% 35,0% 56,3% 44,5% 49,1% 45,2% 40,7% 57,7% 48,5% 58,9% 47,9% 52,0% 43,2% 54,1% 44,2% 53,9% 49,3% 54,5% 47,3% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Kalundborg er 62,7% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog sygedagpenge i 2. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Den laveste andel for mænd har Lolland med 45,2%. For kvinder ligger Kalundborg højest med 49,1%, mens Bornholm ligger lavest med 35,0%. Målingen omfatter personer, som har modtaget sygedagpenge i 2. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 er selvforsørgende. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. gruppe 6 Side 27

28 Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af revalideringsydelse, 2. kvartal 2007 Andel selvforsørgende Mænd Kvinder 70% 60% 50% 46,3% 41,8% 40% 34,8% 30% 20% 16,8% 14,2% 22,9% 17,0% 26,7% 23,6% 27,9% 20,9% 26,1% 14,4% 23,6% 30,1% 20,0% 27,0% 21,3% 26,7% 20,3% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark I Kalundborg er 46,3% af mændene selvforsørgende i 2. kvartal 2007, efter de modtog revalideringsydelse i 2. kvartal Det er den højeste andel i gruppen. Den laveste andel for mænd har Bornholm med 16,8%. For kvinder ligger Kalundborg højest med 26,7%, mens Bornholm ligger lavest med 14,2%. Målingen omfatter personer, som har modtaget revalideringsydelse i 2. kvartal Der måles, om personen 52 uger efter, det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal 2007, er selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke har en offentlig forsørgelsesydelse 52 uger efter, de har modtaget ydelsen. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge i 2006, undersøges det, om personen i uge i 2007 er selvforsørgende. Hver ydelsesuge tæller som en observation. DREAM og egne beregninger. Se uddybende tabeller i bilag 10 og 11. Side 28 gruppe 6

29 Bilag 1 Arbejdskraftreserven i forskellige perioder Arbejdskraftreserve Arbejdskraftreserve Arbejdskraftreserve Arbejdskraftreserve 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kontant- og Kontant- og Kontant- og Kontant- og Dagpenge- starthjælps- Dagpenge- starthjælps- Dagpenge- starthjælps- Dagpenge- starthjælps- modtagere modtagere modtagere modtagere modtagere modtagere modtagere modtagere Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Frederiksværk-Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Helsingør Herlev Hillerød Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kalundborg København Køge Lejre Lolland Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Solrød Sorø Stevns Tårnby Vallensbæk Vordingborg Hovedstaden Sjælland Østdanmark Bemærk: Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser og bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch og ikke på tilmelding til den statslige del af jobcenteret. Opgørelsen bliver dermed mere retvisende - men det betyder, at arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere ikke er sammenlignelig med tidligere opgørelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen på baggrund af DREAM gruppe 6 Side 29

30 Bilag 2 Grundtal for Ny chance til alle ved udgangen af 1. kvartal 2007 Mål 1 (Job/uddannelse) Mål 2 (Selvforsørgelse) Mål 3 (Aktivering) Personer i Personer i Uger med Uger i Uger i Uger med job/uddannelse målgruppen selvforsørgelse målgruppen aktivering kontant/starthjælp Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Frederiksværk-Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Helsingør Herlev Hillerød Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kalundborg København Køge Lejre Lolland Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Solrød Sorø Stevns Tårnby Vallensbæk Vordingborg Hovedstaden Sjælland Østdanmark Samtlige mål udregnes som venstre kolonne i procent af højre kolonne. Mål 1 udregnes på basis af det samlede antal personer i målgruppen (oprindelig målgruppe plus senere tilkomne). Mål 2 udregnes på basis af målgruppens samlede antal uger i målgruppen. Mål 3 udregnes på basis af målgruppens samlede antal ydelsesuger på kontant- og starthjælp, mens de er i målgruppen. Arbejdsmarkedsstyrelsen CRAM, AMFORA, KMD, CPR, SU m.fl. Side 30 gruppe 6

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Overordnet status på centrale og

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere