Mark og Maskiner et modul i FMS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mark og Maskiner et modul i FMS"

Transkript

1 En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Udarbejdet af Tina Tind Wøyen, VFL og Michael Højholdt, VFL Mark og Maskiner et modul i FMS

2 Denne introduktion er baseret på Version 1.30 af værktøjet FMS. Du kan få værktøjet tilsendt direkte ved at henvende dig til: Planteproduktion: - Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug T: /Erik Maegaard T: Kvæg: - Peter Hvid Laursen, Videncentret for Landbrug T: / Thomas Ullner, Videncentret for Landbrug T: Svin: - Ole Jessen, Videncentret for Svineproduktion T: / Else Vils, Videncenter for Svineproduktion T: Regnearket kræver, at du anvender Office 2007 eller nyere. Det tages forbehold for fejl og mangler samt konsekvenser af uhensigtsmæssig brug af programmet Indhold Indledning... 3 Hvad er Mark og Maskiner?... 3 Hvor og hvordan får jeg hjælp til at bruge Mark og Maskiner?... 3 Opbygning af Mark og Maskiner... 4 Et eksempel på, hvordan Mark og Maskiner kan bruges... 5 Fanen start... 5 Dataindberetning Mark og Maskiner... 9 Fanen Maskinkartotek... 9 Fanen Markplan...10 Fanen Maskinbehov...11 Resultater Mark og Maskiner...16 Fanen Maskinøkonomi...16 Fanen Afgrødeøkonomi...18 Fanen Sammenligningstal

3 Indledning Hvad er Mark og Maskiner? Modulet Mark og Maskiner er den del af værktøjet i FMS, der alene vedrører produktionen i marken, herunder bedriftens maskinøkonomi. Formålet med Mark og Maskiner er at beregne egne maskinomkostninger, som evt. kan bruges i modulerne Foderplanlægning-Kvæg (Konventionel/Økologisk) eller Foderplanlægning - Svin at beregne produktionomkostningerne til foder- og salgsafgrøder at beregne maskinøkonomi (maskinbudget/maskinanalyse). Efter at have fået tilsendt FMS og aktiveret makroerne i programmet er du klar til at arbejde i FMS - Mark og Maskiner. Hvor og hvordan får jeg hjælp til at bruge Mark og Maskiner? 1) Læs oversigt over Mark og Maskiner nedenfor. Her kan du se typiske faldgruber, som du skal undgå, når du bruger Mark og Maskiner. 2) Læs den korte vejledning til Mark og Maskiner i FMS startfane 3) Læs de korte definitioner af begreberne (f.eks. kapacitet, effektivitet) som mouse-over i Mark og Maskiner. 4) Læs et detaljeret eksempel på, hvordan Mark og Maskiner anvendes nedenfor. 5) Kontakt personer på kontaktlisten øverst. 3

4 Opbygning af Mark og Maskiner Mark og Maskiner består af fem faner. Tre faner, hvor du laver dine indtastninger (input) og to faner med resultater (output). Input Maskinkartotek Her opretter du bedriftens maskinpark og kobler maskinsæt. Maskinerne er inddelt i tre katogorier: 1) Traktorer, 2) Redskaber og 3) Selvkørende enheder Husk altid at opgive redskabernes/selvkørende enheders kapacitet (f.eks ha pr. time, ton pr. time eller time pr. time) Markplan Her opretter du egen markplan eller henter markplanen direkte fra modulerne Foderplanlægning - Kvæg (konventionel/økologisk) og Foderplanlægning - Svin Husk: Hvor markplanen kommer fra, afhænger af dine valg i startfanen Maskinhandlinger Her vælger du maskinhandlinger til de enkelte afgrøder. Husk at opgive hvis maskinerne anvendes undenfor marken eller anvendes for andre Husk at opgive hvad maskinstationen udfører. Output Maskinøkonomi Her ses en opgørelse af bedriftens maskinøkonomi. Her kan du se, hvad den enkelte maskinhandling koster pr. time, pr. ha eller pr. enhed. Du kan både se de gennemsnitlige årlige omkostninger og første års omkostningerne. Afgrødeøkonomi Her ses en opgørelse af bedriftens maskinomkostninger på afgrødeniveau. Beregningerne er baseret på de gennemsnitlige årlige omkostninger beregnet i fanen "Maskinøkonomi". Husk: Det er muligt at generere en printervenlig version af fanen. I udskriften ses to knapper. Den ene knap lukker udskriften, og den anden knap gør udskriften klar til at blive udskrevet. Brug kun knappen, som klargør udskriften, hvis du kan koble en printer til computeren. Sammenlingningstal Her kan du indtaste en alternativ pris på hver opgave, f.eks. en maskinstationspris. Du kan markere relevante opgaver til udskrift af egne omkostninger samt sammenligningstal i diagram- og/eller tabelform. 4

5 Et eksempel på, hvordan Mark og Maskiner kan bruges - Sammenligning af: En majs/græs foderplan og en roe foderplan inkl. beregning af egne maskinomkostninger Lars Landmand ejer en kvægbedrift og har bedt dig om at sammenligne to standard-foderplaner: Sommerfoderplan Vinterfoderplan Nuværende foderplan ( 2/3 majs og 1/3 græs ) 2/3 majs og 1/3 græs 2/3 majs og 1/3 græs Alternativ foderplan ( Roer ) 2/3 majs og 1/3 græs Roer Kvæg-specifikke oplysninger: Køernes ydelsesniveau er kg EKM. Rasen er tung, og de sommerfodres 150 dage om året. Lars Landmand har 200 årskøer og 220 årsopdræt. Salgsafgrøden på bedriften er vårbyg. Lars Landmand vil have lavet en sammenligning baseret på egne maskinomkostninger. Fanen start I fanen Start skal du indberette bedriftsspecifikke oplysninger. Lars Landmand driver Bakkegården, som ligger på Agro Food Park 15, Århus N. Herudover kan du også indberette kontaktoplysninger og datoen for, hvornår analysen er påbegyndt. Derefter navngiver du to scenarier og vælger at du vil anvende Scenarie 1 og Scenarier 2. Husk herefter at trykke på knappen Vis kun scenarier, der anvendes. 5

6 Bedriften drives konventionelt, og derfor vælger du driftformen Kvæg Konventionelt. For at beregne maskinomkostningerne for de to scenarier, skal du indtaste nogle generelle grundoplysninger om maskinparken. De omfatter: Timeløn, brændstofpris, rente, maskinernes standard værditab, andel af overarbejde og maskinoperationernes standard effektivitet. Lars Landmand er tilfreds med standardværdierne, som du kan se som mouse-over kommentarer. Ligeledes skal du indtaste de grundoplysninger om markdriften, der påvirker foderplanlægningen. 6

7 Som du kan se ovenfor, har Lars Landmand oplyst at han hovedsageligt har en jordtype JB 5-6, og at han driver 200 ha i omdrift. Han tager fem slæt af sit kløvergræs pr. år. Han vil som nævnt gerne have lavet en sammenligning baseret på egne maskinomkostninger. Derfor vælger du Ja til at bruge maskinomkostninger fra Mark og Maskiner. Andel af egne maskinomkostninger er default 100 %. Nærmere vejledning om dette fremgår via kommentarboks, som fremkommer ved at holde musen hen over den lille trekant i højre hjørne af cellen i regnearket. Hvis du vil lave en grovanalyse, som ikke er baseret på egne maskinomkostninger, vælger du Nej til at bruge maskinomkostninger fra Mark og Maskiner. Så vil maskinomkostningerne være baseret på standard maskinomkostningerne, som findes i budgetkalkulerne på Herefter skal du vælge, om du vil anvende foderplaner fra Foderplanlægning - Kvæg i Mark og Maskiner. Hvis du vælger Nej til at bruge markplaner fra Foderplanlægning, arbejder du kun i Mark og Maskiner og kan oprette egne afgrøder og beregne egne maskinomkostninger og produktionsomkostninger uafhængigt af modulerne vedrørende foderplanlægning. Så er du klar til at åbne de relevante moduler. NB: Du kan til enhver tid komme tilbage til startsiden, ved at klikke på knappen Hovedmenu på de øvrige faner. Hvordan du anvender de enkelte moduler Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) og Foderplanlægning - Svin ses i vejledningerne: - Foderplanlægning - Kvæg (konventionel/økologisk) 7

8 - Foderplanlægning - Svin 8

9 Dataindberetning Mark og Maskiner Fanen Maskinkartotek Lars Landmand oplyser, at han har to traktorer. En Fendt fra 2009 med en værdi på kr. og en John Deere fra 2003 med en værdi på kr.. Traktorernes rest levetid vurderes til at være seks år og værditabet 15 %. Herudover er der et vedligehold på henholdsvis 33 kr. pr. time og 35 kr. pr. time og et brændstofforbrug på henholdsvis 22 liter pr. time og 20 liter pr. time. Det er muligt at finde normtal for blandt andet levetid, værditab, vedligehold og brændstofforbrug på Du kan finde et link til databasen i Mark og Maskiner. Lars Landmand oplyser ligeledes, at han har en plov, såmaskine, tromle, sprøjte, handelsgødningsspreder, vogn (16 m 3 ) stående i maskinhuset. Efter at have set redskaberne og have vurderet dem, bliver I enige om deres værdi, forventet kapacitet, rest levetid, værditab og vedligehold og du opretter det enkelte redskaber i maskinkartoteket, som vist nedenfor. Derudover diskuterer I, om nogle af redskaberne anvendes udenfor ordinær arbejdstid, og derved koster mere på grund af en højere timeløn. Lars Landmand oplyser, at de enkelte redskaber har tilstrækkelig stor kapacitet til at klare arbejdsopgaverne indenfor ordinær arbejdstid. Samtidig bliver I enige om, at de enkelte redskabers effektivitet er 85 %. Effektivitet er et udtryk for den tid, der arbejdes effektivt med redskabet/maskinen, i forhold til det samlede tidsforbrug forskellen er den tid, der f.eks. bruges på at se, om der er såsæd i såkassen, luft i hjulene og til brug for kortere personlige pauser. Er effektiviteten 85 %, skal der altså bruges 0,85 traktor-time for hver medarbejdertime - eller 1,18 medarbejdertime for hver traktortime. Herefter spørger du Lars Landmand, hvilken af hans to traktorer, han hovedsageligt bruger foran det enkelte redskab og vælger den pågældende traktor i drop-down menuen til højre i fanen. I den forbindelse kommer Lars Landmand i tanke om, at John Deeren bruges 700 timer pr. år i stalden foran fuldfoderblanderen. Derfor oprettes Traktor foran fuldfoderblanderen som et redskab. Hvordan du gør dette, er beskrevet i mouse-over kommentaren ved Tilhørende traktor Først navngiver du traktoren som redskab under Redskaber og opgaver - mærke og model. Dernæst angiver du kapaciten til 1 time pr. time og vælger den traktor, der bruges foran fuldfoderblanderen. Bemærk, du skal ikke værdisætte fuldforderblanderen formålet her er blot at få beregnet den rigtige timepris for traktoren. 9

10 Maskinparken indeholder også en gummiged (selvkørende enhed), der bruges 700 timer pr. år i stalden til blandt andet at læsse foderet i fuldfoderblanderen samt til øvrige opgaver f.eks. indlægning/sammenkøring af grovfoderet, når det skal i planlageret efter høst. Nedenfor kan du se gummigedens oplysninger, som indtastes i Selvkørende enheder. Fanen Markplan Da Lars Landmand har bedt dig om at sammenligne to foderplaner fra Foderplanlægning - Kvæg (konventionel), skal du ikke indtaste en markplan i Mark og Maskiners fane Markplan. Markplanen genereres direkte ud fra foderplanerne i Foderplanlægning - Kvæg (konventionel) og overføres automatisk til Mark og Maskiner. 10

11 Hvis Lars Landmand f.eks. havde bedt dig om at lave en maskinanalyse til de to scenarier uafhængigt af foderplanen, kunne du i Mark og Maskiner, under fanen Markplan, have indtastet egen markplan. I det tilfælde oprettes afgrøder samt forventet udbytte, udbytteenhed (hkg eller FE) samt antal hektar for hvert scenarie. Fanen Maskinbehov Nu er du klar til at åbne fanen Maskinbehov i Mark og Maskiner. Fra fanen Maskinkartotek ses nu de enkelte redskaber og selvkørende enheder (til venstre i figuren nedenfor), og fra fanen Markplan hentes afgrøderne og antal hektar for hvert scenarie. Du skal nu tildele maskinhandlinger i de gule søjler. Husk at indtaste eventuel anvendelse udenfor marken, f.eks. stald, transport, skov, osv. (timer pr. år) helt til højre i fanen. 11

12 Lars Landmand oplyser, at han selv udfører følgende maskinhandlinger i afgrøderne: 1) Vårbyggen pløjes, sås, tromles, gødskes en gang om året og sprøjtes to gange om året. Derudover bruges der 0,2 time pr. ha til at køre det høstede korn hjem. 2) Majshelsæden pløjes en gang om året og sprøjtes to gange om året. 3) Roerne pløjes, tromles, gødskes en gang om året og sprøjtes fire gange om året. 4) Græs til slæt er treårig og pløjes, sås, tromles, sprøjtes derfor hvert tredje år (0,33 gange om året) samt gødskes en gang om året. 5) For at få alle traktor-timer registeret, indtaster du de 700 timer pr. år, John Deeren bruges foran fuldfoderblanderen. Det gør du under Egen anvendelse udenfor marken. 6) Vognen anvendes 50 timer pr. år for en nabo ( anvendelse for andre ). Hvis der er et særligt behov, er det muligt at variere redskabernes kapacitet og dieselforbrug individuelt for hver opgave på den enkelte afgrøde. Det kan f.eks. være tilfældet ved forskellig mejetærskerkapacitet ved høst af korn og frøgræs. 12

13 Du varierer kapacitet og dieselforbrug ved at trykke på knappen Vis kapaciteter og dieselforbrug. Knappen åbner to rækker under hver maskinhandling, hvor du kan indtaste den ønskede kapacitet og/eller dieselforbrug. Når du laver en indtastning, indgår denne i de videre beregninger i stedet for standard kapaciteten og dieselforbruget, du har indberettet i Maskinkartoteket. Du kan indsætte standardværdier fra Maskinkartoteket ved at trykke på knappen "Indsæt standard kapaciteter og dieselforbrug". Du vurderer sammen med Lars Landmand, at det ikke er relevant at variere hverken redskabernes kapacitet eller dieselforbrug på hans bedrift. For den enkelte opgave kan du se redskabets samlede anvendelse på egen mark for et valgfrit scenarie (markeret ovenfor). Du kan f.eks. se, at såmaskinen anvendes på 118 ha pr. år (scenarie 1). Det er en god måde at tjekke, at du har husket at tildele alle maskinhandlingerne. Gummigeden bruges 700 timer pr. år til at fylde grovfoderet i fuldfoderblanderen, hvilket du indtaster som egen anvendelse udenfor marken. Derudover oplyser Lars Landmand, at den bruges 0,5 time pr. ha til at indlægge og sammenkøre majshelsæden og græsset i plansiloerne. Som du kan se nedenfor, er der to gange OBS i figuren. Det gør dig opmærksom på, at gummigeden ikke anvendes i vårbyggen og roerne. Det er et helt bevidst valg, og derfor ignorerer du de to gange OBS!. Du har nu lavet samtlige indtastninger vedrørende Lars Landsmands egne maskiner. Lars Landmand oplyser dernæst, at han får udført flere opgaver af maskinstationen. Nedenfor kan du se, hvad Lars Landmand oplyser. F.eks. fortæller han dig, at maskinstationen udbringer 30 ton gylle pr. ha til majshelsæden og 60 ton pr. ha til græsset. Det koster 20 kr. pr. ton. Det betyder, at du i scenarie 1 får en regning fra maskinstationen på Gyllekørsel: kr. pr. år. 13

14 Efter tildeling af maskinhandlinger kan du desuden bruge funktionen Vis beregnet vedligehold, brændstof, forsikring og maskinværdi i Fanen Maskinkartotek til at afstemme samlet vedligehold, brændstofforbrug og maskinsaldo for egen maskinpark i nudrift. Du kan med drop-down frit vælge, for hvilket scenarie de variable omkostninger skal vises: 14

15 15

16 Resultater Mark og Maskiner Mark og Maskiner indeholder to resultatfaner. Den ene fane Maskinøkonomi indeholder omkostningerne til den enkelte maskine/det enkelte redskab samt en opgavepris for den enkelte maskinhandling. Den anden fane Afgrødeøkonomi indeholder maskinomkostningerne på afgrødeniveau. Fanen Maskinøkonomi Her beregnes maskinomkostninger på basis af oplysninger fra Maskinkartotek og Maskinbehov. Der beregnes gennemsnitlige årlige omkostninger og første års omkostninger for hver opgave i de valgte scenarier. For kun at vise nøgletallene for Lars Landmand trykker du på knappen Udskriv udvalgte nøgletal. Herved genereres en mere printervenlig udskrift. Øverst på udskriften kan du se en samlet sammenligning af de to valgte scenarier baseret på de gennemsnitlige årlige omkostninger. Du kan se, at de samlede maskinomkostninger i marken for scenarie 1 er kr. pr. år og kr. pr. år for scenarie 2. Det svarer til en forskel på 205 kr. pr. ha. Længere nede i udskriften kan du aflæse den enkelte maskines omkostninger pr. år, pr. time og pr. enhed for de enkelte scenarier. Her vises omkostningerne for scenarie 1 16

17 17

18 Eksempevis kan du se i Samlet opgørelse Mark, at de gennemsnitlige maskin- og arbejdsomkostninger (egne) er kr. pr. år, set over hele maskinparkens levetid. Til gengæld er omkostningerne kr. i år 1 (1. års omkostningerne). Forskellen er kr., hvilket skyldes de højere omkostninger til forrentning og afskrivning i år 1. I opgørelsen kan du også se egne maskin- og arbejdsomkostninger udenfor mark (f.eks. i stalden) og for andre (f.eks. i anden virksomhed). Disse gennemsnitlige årlige omkostninger er i eksemplet sammensat af (tallene er afrundet): Traktoren foran fuldfoderblanderen: 700 timer pr. år * 436 kr. pr. time = kr. pr. år Vogn 16 m 3 : 50 (1) timer pr. år * kr. pr. time = kr. pr. år Gummiged til læsning af fuldfoderblander: 700 (2) timer pr. år * 478 kr. pr. time = kr. pr. I alt: kr. (= uden afrunding) (1) (2) Vognen bruges i alt 71 timer. De 50 af timerne bruges på anden virksomhed (se indtastningerne i fanen Maskinbehov ) Gummigeden bruges i alt 748 timer. De 700 af timerne bruges i stalden til at læsse fuldfoderblanderen (se indtastningerne i fanen Maskinbehov ) Ovenfor ses også en opgørelse på opgaveniveau. Som eksempel ses, at ploven bruges 69 timer pr. år, og at den, inkl. traktor, koster kr. pr. time (gennemsnitlige årlige omkostninger). Plovens kapacitet er 2,5 ha pr. time, hvilket medfører, at det koster 499 kr. pr. ha at pløje. For at vurdere om det er dyrt eller billigt, kan du f.eks. sammenligne de 499 kr. pr. ha med normen for pløjning, som findes på Normen for pløjning er 650 kr. pr. ha (Maskinomkostninger 2013). Hvis omkostningen pr. enhed ikke er opgivet, er det fordi maskinhandlingen ikke forekommer på egen mark, men enten udføres for anden virksomhed eller uden for marken (f.eks. i stalden John Deere traktoren foran fuldfoderblanderen). Fanen Afgrødeøkonomi Her beregnes maskinomkostningerne på afgrødeniveau. Beregningerne er baseret på de gennemsnitlige årlige omkostninger fra fanen Maskinøkonomi. Nedenfor ses omkostninger tilhørende scenarie 1. For at få en oversigt over resultaterne kan du med fordel trykke på Generer udskrift, hvorved du får genereret en mere printvenlig udskrift. Herudover er det en god idé at anvende makroen Klargør udskrift, inden du printer. 18

19 19

20 I udskriften kan du genfinde, at en pløjning koster 499 kr. pr. ha i afgrøderne vårbyg og majs. Der er ingen maskinomkostninger i afgrøden roer, da den slet ikke dyrkes i scenarie 1. Til gengæld koster det 165 kr. pr. ha at pløje slætgræsset. Det skyldes, at græsset er tre-årigt og de 499 kr. pr. ha deles derfor ud på de tre år (499 kr. pr. ha * 0,33 = 165 kr. pr. ha). Hvis du har oprettet egne afgrøder uafhængigt af Foderplanlægning Kvæg, er det muligt at beregne produktionsomkostninger ved at indtaste stykomkostningerne i fanen Afgrødeøkonomi. Fanen Sammenligningstal Du kan desuden i fanen sammenligningstal notere evt. alternativpriser på de enkelte opgaver. Du kan derefter markere udvalgte opgaver til udskrift i tabel og/eller diagramform. Følsomhedsanalyse De beregnede omkostninger og forskellene mellem scenariernes arbejds- og maskinomkostninger er baseret på de input og de valg, der er lavet gennem analysen. Da der er usikkerhed om forudsætningerne, vil det være relevant at undersøge, hvor følsomme beregningerne er overfor ændringer af forudsætningerne. Når det vedrører forudsætninger om Mark og Maskiner, er det specielt relevant at afprøve ændringer af rente, arbejdsløn og kapaciteter. 20

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS

En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS En introduktion til Mark og Maskiner en del af planlægningsværktøjet FMS. Mark og Maskiner et modul i FMS 29-11-2017 Denne introduktion er baseret på Version 1.70 af værktøjet FMS. Du kan få værktøjet

Læs mere

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK

ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK ANALYSER MED FMS - ET PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ TIL STALD OG MARK Michael Højholdt Mikkel Gejl Hansen Aabenraa 5. juni 2017 INDHOLD 1. Formål med FMS og anvendelse af FMS 2. Indsamling, validering og anvendelse

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, VFL. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, SEGES Kvæg. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Kend dine maskinomkostninger

Kend dine maskinomkostninger Kend dine maskinomkostninger Omkostninger til arbejde og maskiner er en væsentlig post for planteavlerne. En maskinanalyse giver dig mulighed for at vurdere niveauet for omkostninger og sætte fokus på

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Transport og logistikanalyse

Transport og logistikanalyse Flemming Grysbæk Sørvadvej 26 7500 Holstebro Transport og logistikanalyse 1. Mål for transportanalysen Det primære mål er at vurdere den nuværende transport på ejendommen. Det har ligeledes fokus at se

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktion

Risiko-regneark Planteproduktion Risiko-regneark Planteproduktion Introduktion og en kortfattet vejledning Videncentret for Landbrug, september 2011 Denne vejledning er baseret på regnearkets version 1.5, som findes og kan downloades

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi

ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi ØKOLOGI - Skab overskud i marken med maskinanalyse og et økologisk sædskifte, der giver sund økonomi Teknisk rådgiver Søren Trads Møller Økologichef Peter Mejnertsen Dagsorden Maskinanalysen I teorien

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder der køres fra og til et lager opgjort pr. høstår. Du får samtidig overblik over den aktuelle beholdning på lagerne og udbytterne på

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med Afgrødelager i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder der køres fra og til et lager. Du får samtidig overblik over den aktuelle beholdning på lagerne og udbytterne på markerne.

Læs mere

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN

DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN DIGITAL FODERSTYRING - MARKEN Mælkeproducent Per Vestergaard, Vildbjerg Seniorkonsulent Peter Hvid Laursen, HusdyrInnovation SEGES Kvæg Kvægkongres Februar 2017 AGENDA 1. Overblik Den digitale verden 2.

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion

SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion SÅDAN KOMMER DU FRA ANALYSE TIL HANDLING! Plantekongres 2016 V/Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen - Gefion INDHOLD Hvorfor er maskinøkonomi vigtigt? Hvad viser en maskinanalyse Udtræk fra maskinanalyser

Læs mere

Risiko-regneark Planteproduktionen

Risiko-regneark Planteproduktionen Risiko-regneark Planteproduktionen, 8200 Aarhus N For en planteproducent er det forventede dækningsbidrag baseret på forventede udbytter og forventede priser. Derfor er der altid en risiko for, at udbytter

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Markbrug mod nye mål

Markbrug mod nye mål Markbrug mod nye mål Henrik Frandsen Toftlundvej 7 6780 Skærbæk Onsdag d.1 marts 2006 V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Mail Mkb@bygningskontoret.dk tlf. 74 36 50 87 / 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Indledning Græsplanlægning er et værktøj til planlægning af slæt og afgræsning. Det er udviklet som en hjælp til

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Kend dit grovfoderudbytte. Thomas Poulsen, Ågården, Mern Peter Hvid Laursen, VFL-Kvæg

Kend dit grovfoderudbytte. Thomas Poulsen, Ågården, Mern Peter Hvid Laursen, VFL-Kvæg Kend dit grovfoderudbytte Thomas Poulsen, Ågården, Mern Peter Hvid Laursen, VFL-Kvæg Agenda Hvorfor udbytteregistrering i grovfodermarken? Præsentation af Ågården Målsætninger Slætgræs prognose MarkMobile

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf :

LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB Tlf : LANDBOTHY KONGRES 2018 HOTEL LIMFJORDEN 6. FEB. 2018 Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com www.maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser, investeringsberegninger, Maskinfællesskaber,

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

Vejledning til CropSAT 2018.

Vejledning til CropSAT 2018. Vejledning til CropSAT 2018. Gå på internettet (Google Chrome, Explorer) og skriv Cropsat.dk Så er du i gang! Indledning På øverste linje i CropSAT ses at programmet er inddelt i tre skærmbilleder, hvor

Læs mere

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods

Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Konference om reduceret jordbearbejdning 2 dec. 2015 Sonnerupgaard Gods Succeskriterier for god maskinøkonomi Tlf. 30 604 603 Email.: kjn@maskinraadgivning.com Privat maskinrådgivning: Maskinanalyser,

Læs mere

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift.

Transportanalyse. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Transportanalyse Vedlagt en opsamling på transportanalysen for jeres bedrift. Resumé Generelt løser bedriften de undersøgte transportopgaver

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Få effekt af udbytteregistreringer

Få effekt af udbytteregistreringer Få effekt af udbytteregistreringer Kvægkongres 2018 Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Anders Vestergaard, Grovfoderkonsulent, LMO Søren Thybo Andersen, Mælkeproducent, Tjele Nye mål i Landbrug

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Generelt. Flere bedrifter. I denne vejledning gennemgås principper, og anvendelse af kartoteker der er knyttet til registrering i TID

Generelt. Flere bedrifter. I denne vejledning gennemgås principper, og anvendelse af kartoteker der er knyttet til registrering i TID Generelt Generelt I denne vejledning gennemgås principper, og anvendelse af kartoteker der er knyttet til registrering i TID Hvad skal man tænke på inden man opretter kartoteksposter? Inden man begynder

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst?

Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Egne maskiner eller maskinstation hvad er billigst og bedst? Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Konsulent Niels Martin Vestergaard Økonomi og Jura Konklusion: Lav en strategi Maskinstation Stor

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Økonomi ved grovfoderlagre Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Økonomi ved grovfoderlagre Økonomi ved grovfoderlagre Forfatter: Grafik: Udgiver: Tina Tind Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteproduktion. Hvor der ikke

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med Afgrødelager i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder (produkter) der køres fra og til et lager og se den aktuelle beholdning på lagerne. Det er også muligt at registrere andre

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA VÆRKTØJER TIL ØKONOMISTYRING/PRODUKTIONS- OPFØLGNING Regnskab (Ekstern revisor), Skatteregnskab Årsrapport

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere PROGRAM Driftsøkonomi på kvægbedrifter - for fagrådgivere Tid og sted 1. del: 15. 17. august 2005, Aarslev Kro, Århus 2. del 5. 7. september 2005, Aarslev Kro, Århus Opsamlingsdag: 3. oktober 2005, Landscentret,

Læs mere

Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk! Den snusfornuftige maskinpark til 274 ha og 752 ha Konklusion

Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk! Den snusfornuftige maskinpark til 274 ha og 752 ha Konklusion Klik her for at skrive en underoverskrift LAVE OMKOSTNINGER OG RIGELIG KAPACITET, MASKINKONSULENT CHRISTIAN RABØLLE Indhold Hvad er så en maskinstrategi? Mål for egen maskinstrategi Inveplan dynamisk!

Læs mere

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle

FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING. Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinkonsulent Christian Rabølle FREMTIDENS JORDBEARBEJDNING Maskinstrategi CTF Faste kørespor Jordbehandling er IKKE religion det er et håndværk! Den pløjefrie kirke Den dygtige

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014

Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 Optimal Maskinstrategi fokus på areal, rettidighed og rentabilitet Bornholms Landboforening Den 29. januar 2014 v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen Den ideelle maskinpark Vær konkurrencedygtig, 20%

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Afgræsning contra staldfodring

Afgræsning contra staldfodring Afgræsning contra staldfodring 1. Hvilke produktionsforhold påvirkes og hvordan? 2. Samlet økonomisk vurdering heraf på den enkelte bedrift. Tværfaglig opgave udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Kvæg

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere