NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI Af Asma Bashir

2 INDHOLDSFORTEGNELSE NERVESYSTEMETS INDDELING DEN KLINISKE NEUROLOGISKE UNDERSØGELSE OG TOLKNING MINIMAL MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) NEUROKEMISKE, BILLEDDANNENDE OG NEUROFYSIOLOGISKE UNDERSØGELSER LUMBALPUNKTUR BILLEDDANNENDE UNDERSØGELSER KLINISK NEUROFYSIOLOGI SYMPTOMER OG KLINISKE FUND VED FOKALE LÆSIONER I NERVESYSTEMET FRONTALLAPPER PARIETALLAPPER OCCIPITALLAPPER TEMPORALLAPPER CAPSULA INTERNA DE BASALE GANGLIER DIENCEPHALON LIMBISKE SYSTEM CEREBELLUM HJERNESTAMMEN SPINALKANALEN OG RØDDERNE NEUROPSYKOLOGISKE DYSFUNKTIONER HEMISFÆRENSPECIALISERING OG HÅNDDOMINANS KLASSIFIKATION AF DE NEUROFYSIOLOGISKE FUNKTIONSFORSTYRRELSER EFTER LOKAISATION HUKOMMELSE AFASI AKALKULI FORSTYRRELSER AF INDLÆRTE HANDLINGER (APRAKSI) PERCEPTUELLE FORSTYRRELSER OG AGNOSI VISUOSPACIALE FORSTYRRELSER NEGLEKT ANOSOGNOSI HOVEDPINE OG ANSIGTSSMERTER MIGRÆNE HOVEDPINE AF SPÆNDINGSTYPE KLYNGEHOVEDPINE (HORTONS HOVEDPINE) ANDRE PRIMÆRE HOVEDPINEFORMER HOVEDPINE ASSOCIERET MED KRANIE- OG/ELLER NAKKETRAUMER HOVEDPINE ASSOCIERET MED VASKULÆRE SYGDOMME HOVEDPINE ASSOCIERET MED IKKE-VASKULÆRE INTRAKRANIELLE SYGDOMME HOVEDPINE ASSOCIERET MED SUBSTANSER ELLER DERES SEPONERING 2

3 TRIGEMUNUSNEURALGI EPILEPSI FOKALE ANFALD GENERALISEREDE ANFALD FOKALE SYNDROMER GENERALISEREDE EPILEPSIER OG SYNDROMER SPECIELLE SYNDROMER UDREDNING/DIAGNOSTICERING: BEHANDLING AF EPILEPSI STATUS EPILEPTICUS SVIMMELHED DEMENS LET KOGNITIV DYSFUNKTION (MCI) SYGDOMME DER KAN MEDFØRE KOGNITIVE SYMPTOMER ALZHEIMERS SYGDOM FRONTO-TEMPORAL DEMENS LEWY BODY DEMENS (DLB) VASKULÆR DEMENS WERNICKES ENCEPHALOPATI KORSAKOFFS SYNDROM ALKOHOLISK CEREBELLAR DEGENERATION CEREBROVASKULÆRE SYGDOMME APOPLEKSI CEREBRI CEREBRAL VENØS TROMBOSE INTRACEREBRALT HÆMATOM SUBARAKNOIDALBLØDNING INTRAKRANIELLE ANEURISMER INTRAKRANIELLE VASKULÆR MALFORMATION HOVEDTRAUMER DEN DIFFUSE HJERNELÆSION DEN FOKALE HJERNELÆSION SEKUNDÆRE CEREBRALE LÆSIONER INTRAKRANIELLE HÆMATOMER SENFØLGER EFTER HOVEDTRAUMER SPINALE TRAUMER HJERNEØDEM HERNIERING, BEVIDSTHEDSTAB OG HJERNEDØD COMA LOCKED-IN SYNDROM KRONISK VEGETATIVT SYNDROM AKINETISK MUTISME 3

4 CEREBROSPINALVÆSKEN OG DET INTRAKRANIELLE TRYK DET INTRAKRANIELLE TRYK HYDROCEPHALUS IDIOPATISK INTRAKRANIEL HYPERTENSION (IIH) SYRINGOMYELI NERVESYSTEMETS TUMORER BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE TUMORER TUMORER I KRANIET HJERNEMETASTASER MENINGEAL KARCINOMATOSE SPINALKANALENS TUMORER BEVÆGELSESFORSTYRRELSER PARKINSONS SYGDOM ANDRE SYGDOMME MED PARKINSONISTISKE SYMPTOMER CHOREA HUNTINGTON ANDRE SYGDOMMEN MED BEVÆGELSEFORSTYRRELSER DYSTONI HEREDITÆRE ATAKSIER OG SYGDOMME I DET MOTORISKE NEURON SPINOCEREBELLAR ATAKSIER AMYOTROFISK LATERAL SKLEROSE (ALS) NERVESYSTEMETS INFEKTIONER PYOGENE INFEKTIONER AKUT PURULENT MENINGITIS HJERNEABSCES SUBDURALT EMPYEM EPIDURAL ABSCES INFEKTIØS INTRAKRANIEL TROMBOPHLEBITIS ASEPTISK INTRAKRANIEL SINUSTROMBOSE KRONISK MENINGITIS AKUTTE VIRALE INFEKTIONER KRONISKE VIRALE INFEKTIONER PROGRESSIV MULTIFOKAL LEUKOENCEFALOPATI LUMBAL DISKUSPROLAPS OG SPINALSTENOSE DISKUSPROLAPS DISCITIS SPINALSTENOSE SPINAL VASKULÆR MALFORMATION HÆMATOMYELI SPONTANT EPIDURALT HÆMATOM RYGMARVSSKADE NEUROMUSKULÆRE TRANSMISSIONSDEFEKTER 4

5 MYASTHENIA GRAVIS EATON-LAMBERT SYNDROM MUSKELSYGDOMME DYSTROFINOPATIER FACIO-SCAPULA-HUMERAL MUSKELDYSTROFI LIMB-GIRDLE MUSKELDYSTROFI (LGMD) DYSTORPHIA MYOTONICA POLYNEUROPATIER DIVERSE POLYNEUROPATIER KOMPRESSION OG TRAUMER AF DET PERIFERE NERVESYSTEM N. OLFACTORIUS N. OPTICUS N. OCULOMOTORIUS, N. TROCHLEARIS, N. ABDUCENS N. TRIGEMINUS N. FACIALIS N. VESTIBULOCOCHLEARIS N. GLOSSOPHARYNGEUS, N. VAGUS, N. ACCESSORIUS, N. HYPOGLOSSUS N. MEDIANUS N. ULNARIS N. RADIALIS N. INTEROSSEUS POSTERIOR SYNDROM N. MUSCULOCUTANEUS N. AXILLARIS N. THORACALIS LONGUS N. SUPRASCAPULARIS N. FEMORALIS N. ISCHIADICUS N. PERONEUS N. TIBIALIS DEMYELINISERENDE SYGDOMME MULTIPEL SKLEROSE DISSEMINERET SKLEROSE 5

6 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s Basisbog i Medicin og Kirurgi Kap. 20: Neurologi og Neurokirurgi Noter fra forelæsninger og holdtimer Medicin.dk NERVESYSTEMETS INDDELING Nervesystemet kan inddeles på 2 måder. Enten efter den anatomiske struktur eller efter den fysiologiske funktion: Anatomisk definition: Centralnervesystemet, CNS: - Encephalon, hjernen Cerebrum, storhjernen o Telencephalon Hjernebarken, cortex cerebri sæde for bevidst erkendelse og viljestyret adfærd samt højere kognitive processer Basalganglierne planlægning og initiering af bevægelser o Diencephalon Thalamus Hypothalamus Cerebellum, lillehjernen betydning for koordination af bevægelser og er via forbindelser tæt relateret til hjernestammen Hjernestammen afgiver 12 kranienerver: o Mesencephalon, midthjernen o Pons, hjernebroen o Medulla oblongata, den forlængede marv - Medulla spinalis, rygmarven afgiver 31 par spinalnerver: 8 par cervikalnerver 12 par thorakalnerver 5 par lumbalnerver 5 par sakralnerver 1 par coccygealnerver Perifere nervesystem, PNS Fysiologisk definition: Det somatiske nervesystem underlagt viljens kontrol Det autonome nervesystem ikke underlagt viljens kontrol - Det parasympatiske nervesystem - Det sympatiske nervesystem 6

7 DEN KLINISKE NEUROLOGISKE UNDERSØGELSE OG TOLKNING Den neurologisk objektive undersøgelse omfatter: Neurologisk undersøgelse Generel undersøgelse Den kliniske neurologiske undersøgelse bør begynde med den region, hvorfra patienten angiver sine symptomer, f.eks. bør der ved symptomer på et karpaltunnelsyndrom begyndes med den pågældendes arm og først derefter gennemføres undersøgelsen fra top til tå. 1. Bevidsthedsplan: Ved normalt bevidsthedsplan og -indhold skrives: vågen, klar, orienteret i personlige data, tid og sted Ved påvirket bevidsthedsplan anføres Glascow Coma Score med tilføjelse af de 3 modaliteters værdier i parentes f.eks. (GCS = 11, (Ø4, V1, M6)) 2. Højere cerebrale funktioner: Ved ingen mistanke om påvirkning af hukommelse og sprogfunktion skrives: Fremtræder uden tegn til hukommelsesbesvær, spontantalen upåfaldende. Kognitive funktioner funktioner, der vedrører erkendelse, tænkning og anvendelse af viden Hukommelse indlæring og genkendelse Problemløsning og dømmekraft Sprog evnen til at kommunikere, forstå samt udtrykke sig Erkendelse evnen til at erkende at man er syg Perception bearbejde og fordøje sanseindtryk Opmærksomhed og koncentration evnen til at adskille relevante fra irrelevante påvirkninger og fastholde planer, tanker og handlinger Styrende og kontrollerende (eksekutive) funktioner evnen til at tage initiativ, planlægge og tilpasse adfærden, så målet kan nås Ved mistanke eller oplagt påvirkning udføres MMSE med angivelse af opnået total score suppleret med angivelse af hvilke områder der fandtes påvirkede. 3. Hemisfæredominans: Angiv: højrehåndet, venstrehåndet eller ambidexter 4. Ydre kranium: Beskriv hvad der ses, føles eller lyttes af abnormiteter, herunder cikatricer Hvis intet abnormt skrives: Normalt 5. Kranienerver: 7

8 For hver kranienerve (nerve 3, 4, 6 og 9, 10 beskrives samlet) anføres: Nummer på kranienerver, synlige abnormiteter og undersøgt funktion med angivelse af om denne er normal. Hvis funktionen ikke er normal beskrives det abnorme f.eks. ved kranienerve nr. 5: Følesansen for berøring nedsat i hele højre ansigtshalvdel. Kranienerve nr. 12: Fasciculationer og atrofi af højre tungehalvdel, kraften nedsat i højre side. Nedenunder en beskrivelse af alle 12 kranienerver: 1. Kranienerve n. olfactorius, lugtesansen I slimhinden i loftet af næsehulen, cavum nasi, sidder de luftopfattende celler, de bipolære olfactoriske celler i fila olfactoria. Herfra løber nerverne op gennem lamina cribrosa i ethmoidalis til bulbus olfactorius, som ligger forrest og nederst i fossa cranii anterior. Efter synapse i bulbus olfactorius løber det andet neuron videre bagud i tractus olfactorius på undersiden af frontallappen for at gå ind i den rhinencefale (limbiske) del af hjernen lige over n. opticus. Banerne ender i uncus. Lugtesansen undersøges med et rent olfactoriusstimulerende stof f.eks. kaffe. Stoffer som benzin og mentol stimulerer også trigeminus- og gustatoriske grene. Patienten snuser kraftigt til stoffet med først det ene og så det andet næsebor samtidig med at undersøgeren med et let tryk af en finger okkluderer det modsidige næsebors åbning. Det er oftest tilstrækkeligt at konstatere, om lugtesansen er bevaret eller ophævet på hver side. Forstyrrelser af lugtesansen kan have form af: Lugtesans (hyposmi) Influenza, respirationsvejsinfektioner Ophævet lugtesans (anosmi) - Unilateral dårlig luftpassage, intrakranielle processer som meningeom i tractus olfactorius eller frontallapstumor eller occipitale traumer, hvor fila olfactoria rykkes op fra basis cranii. - Bilateral hovedtraumer, toksisk påvirkning, hydrocephalus, meningitis, frontal basis blødning, albinisme, aldersbetinget. Intrakraniel kirurgi Lugtesans (hyperosmi) af forvrænget lugtesans (parosmi) eller af hallucinationer (temporallapsepilepsi i form af uncinate fits). Somatoforme eller dissociative forstyrrelser og psykotiske tilstande 2. Kranienerve n. opticus, synssansen Oftalmoskopi, synsstyrke, synsfelt, pupiller I øjets nethinde, retina, findes 2 typer lysopfattende celler, tappe og stave. Trådene fra celler samles bagest i øjet i synsnerven, som træder ind i kraniet gennem en åbning, foramen opticum, bagest i øjenhulen, orbita. Herefter mødes de 2 synsnerver i et kryds, chiasma opticum lidt foran sella turcica, hvor de udveksler nervetråde (krydsning af nervetråde fra de nasale retinale arealer, ikke de temporale). Fra chiasma afgår tractus opticus, som løber rundt i mesencephalon til corpus geniculatum laterale, hvor neuronerne danner synapse. Trådene til pupilreflekserne forlader tractus før corpus geniculatum laterale for at fortsætte til colliculus cranialis. Fra corpus geniculatum laterale løber radiatio optica gennem den bageste 8

9 del af capsula interna foran og lateralt for sideventriklen til den samsidige visuelle cortex. Den nederste del af radiatio optica slår en sving frem til temporallappen, mens den øverste del løber gennem parietallappen. I occipitallapperne udgør Brodman area 17, som ligger langs med fissura calcarina, den primære synscortex. Naboområderne, Brodman 18 og 19 er den visuelle associationscortex. Læsioner foran chiasma opticum giver unilaterale samsidige synsfeltsudfald, læsioner omkring chiasma opticum varierende former for unilaterale eller bilaterale temporal synsfeltdefekter og læsioner bag chiasma opticum homonyme kontralaterale defekter af synsfeltet. Et papilødem påvises ved oftalmoskopi og ses som en opsvulmen af n. opticus. Der er sløring af papilgrænsen, manglende venepuls samt retinale hæmoragier og ekssudater ved papilranden. Papilødem er almindeligvis et tegn på intrakranielt tryk (ICP) (stasepapil), men ensidigt papilødem kan ses ved en rumopfyldende eller inflammatorisk proces i orbita eller i selve n. opticus. Frakturer af basis cranii eller orbita, der involverer canalis opticus, medfører permanent synstab. Kompression af n. opticus forekommer ved tumorer f.eks. kraniofaryngeom og medfører et gradvist progredierende synstab 3. Kranienerve n. oculomotorius Nerven innerverer m. rectus inferior, m. rectus superior, m. rectus medialis, m. obliquus inferior samt m. levator palpebrae. Der kigges efter parallelle øjenakser, øjenstilling, blikparese (ptose), dobbeltsyn og nystagmus. Parasympatiske del og truncus sympaticus pupillernes størrelse (sympaticus dilaterer, og parasympaticus kontraherer pupillen) og reflekser. Når pupillerne er mindre end 2 mm i diameter, kaldes det miosis, og når de er over 5 mm myadriasis. Inegalitet kaldes anisokori. Lyskilden til fremkaldelse af refleksen bør være kraftig og rettet lidt skråt mod øjet for at undgå konvergensreaktion. Hvert øje undersøges for sig, og både den ipsilaterale pupilrefleks og den kontralaterale reaktion iagttages. Undersøgelse for nærbliksrefleks (konvergens) udføres ved at patienten først kigger på et fjernt punkt og derefter fikserer et nært objekt. Konvergens ledsages af pupilkontraktion. Den somatiske del øjenbevægelser, øjenmuskellammelser, blikparese, blikdeviation Den ciliospinale refleks består i en ipsilateral pupildilatation fremkaldt af en smertestimulus appliceret på siden af halsen. Den har især interesse ved undersøgelse af den bevidstløse patient og indgår i hjernedødsundersøgelsen. Ved komplet læsion af n. oculomotorius er der både horisontalt og vertikalt dobbeltsyn, ptose samt lammelse af pupillen. Der bliver dilateret og lysstiv (intern oftalmoplegi). Øjet står drejet udeefter og nedefter (ekstern oftalmoplegi), hvis der i øvrigt er bevaret funktion af n. abducens og n. trochlearis. Et aneurisme ved afgangen af a. communicans posterior fra a. carotis interna eller rumopfyldende proces i sinus cavernosus kan komprimere nerven. 9

10 Andre årsager til parese er carotisaneurisme, tumorer, traumer samt transtentoriel lateral herniering. 4. Kranienerve n. trochlearis Nerven innerverer n. obliquus superior. Der kigges efter parallelle øjenakser, øjenstilling, dobbeltsyn (øjenbevægelser, øjenmuskellammelser, blikdeviation) Lammelse af n. trochlearis giver vertikalt dobbeltsyn. M. obliquus superior drejer øjet nedefter og roterer det indad, hvorfor patienten har tendens til at hælde hovedet væk fra den paretiske side og holde det foroverbøjet. Ved hovedtraumer er nerven udsat pga. sit lange forløb intrakranielt. 5. Kranienerve n. trigeminus, deles i 3 dele: 1) n. opthalmicus, 2) n. maxillaris og 3) n. mandibularis. Den motoriske del tyggemusklerne. Den sensoriske del ansigtssensibilitet (smerte, berøring, vibration), corneareflekser Test sensibilitet for stik og berøring i hele ansigtet. Sammenlign begge sider. Bed patienten om at åbne munden. Ved deviation af kæben er der muligvis parese af samsidige m. pterygoideus. Kæberefleks: bed patienten slappe af i kæberne. Placer din finger på patientens hage, bank med reflekshammeren på fingeren. Trigeminusneuralgi er den hyppigste trigeminusneuropati og skyldes i nogle tilfælde kompression, enten pga. en arterie (a. cerebelli superior) eller sjældnere en rumopfyldende proces i den cerebellopontine vinkel. Trigeminusneuralgi Er serier af lynhurtige, skarpe, jagende smerter i en eller flere af nervegrenene. Smerterne varer oftest fra sekunder til minutter og udløses typisk af stimulation i smerteområdet. Udløsende faktorer kan være tandbørstning, tale, tyggebevægelser, kulde og lignende. Der er ofte smerteepisoder flere x dgl. i uger eller måneder. Smerterne vil ofte forsvinde i perioder, men ofte vil vende tilbage igen. Medicinsk smertebehandling: Tegretol og Gabapentin er hyppigt anvendte præparater. Kirurgisk behandling: glycerolinjektion eller mikrovaskulær dekompression 6. Kranienerve n. abducens Nerven innerverer m. rectus lateralis. Der kigges efter parallelle øjenakser, øjenstilling, blikparese, dobbeltsyn (øjenbevægelser, øjenmuskellammelser, blikdeviation) Lammelse af n. abducens giver typisk horisontalt dobbeltsyn. Et aneurisme ved afgangen af a. communicans posterior fra a. carotis interna eller rumopfyldende proces i sinus cavernosus kan komprimere nerven. Sinus cavernosus syndrom omfatter affektion af n. oculomotorius, n. trochlearis, n. trigeminus (1. gren) og n. abducens. Ses ved tumorer i regionen, ved a. carotis interna aneurisme og ved karotiko-kavernøse fistler. 10

11 Pars petrosa læsion medfører abducensparese og trigeminusaffektion. Ses ved kronisk otitis media med cholesteatomdannelse og ved tumorer i regionen. 7. Kranienerve n. facialis. Den motoriske del central og perifer facialisparese. Den gustatoriske del smagssansen på tungens forreste del (chorda tympani). Den innerverer også kirtlerne med parasympatiske tråde: 1) gl. sublingualis, 2) gl. submandibularis og 3) gl. lacrimalis. Læsionen kan medføre hørelse (n. stapedius) og tåreflåd (ganglion geniculatum) Registrerer om der er symmetri i ansigtet: nasolabiale furer, panderynker, bemærk spontanbevægelser som smil og blink med øjnene. Patienten skal vise tænder, fløjte, lukke øjnene fast i, rynke panden. Der vurderes kraften i m. orbicularis oculi og ballonering af kinderne Fraktur af basis cranii og tumorer i den cerebellopontine vinkel kan medføre facialis parese, men hyppigere påføres facialisparesen ved den kirurgiske fjernelse af disse tumorer. En læsion af selve n. facialis (perifer facialisparese) medfører en samsidig lammelse af hele ansigtet inkl. panden. En læsion af den supranukleære facialisbane (central facialisparese) vil derimod medføre en kontralateral udtalt lammelse af mundfacialis, en partiel lammelse af muskulaturen omkring øjet, samtidigt med en normal funktion af pandemuskulaturen. Cerebellopontine vinkel syndrom medfører affektion af 8. kranienerve (høretab, tinnitus, svimmelhed, nystagmus), af 5. kranienerve (afficeret ansigstssensibilitet, specielt cornearefleks, sjældnere affektion af tyggemuskler), af 7. kranienerve (ansigtslammelse) samt ved større læsioner cerebellare symptomer (samsidig ataksi) og i sjældne tilfælde symptomer fra de lange ledningsbaner i pons (modsidig supranukleær og sensibilitetsbortfald på ekstremiteterne). Tilstanden skyldes tumor, et acusticusneuronom eller meningeom. 8. Kranienerve n. acusticovastibularis. Hørelse, balance, nystagmus Der testes for hørelsen for et øre af gangen: hvisk, tal eller gnid fingre. Ved høretab: skeln mellem konduktivt og perceptivt høretab ved hjælp af Webers prøve: placer en anslået stemmegaffel midt på hovedet og bed patienten fortælle i hvilket øre lyden er tydeligst. Rinnes prøve: placer en anslået stemmegaffel ud for og herefter bag øret. Bed patienten fortælle hvor lyden er tydeligst. Udfald kan ses ved kompression af nerven f.eks. af acusticusneurinom. Ved sygdom i vestibulærapparatet er symptomerne svimmelhed som kan ledsages af kvalme og opkastning samt balancebesvær. Nystagmus er her horisontalt eller rotatorisk. Nystagmus udløst fra CNS ses ved læsioner omkring 4. ventrikel og ved læsion af de vestibulære kerner og tilstødende ledningsbaner. Den ledsages kun sjældent af svimmelhed. En fysiologisk nystagmus er aptokinetisk nystagmus, som optræder når baggrunden bevæger sig (jernbanenystagmus). 11

12 9. Kranienerve n. glossopharyngeus. Den motoriske del svælgets muskulatur. Den gustatoriske del smagssansen på tungens bageste del. Den sensoriske del innervation af ganen, svælgrefleks. Den innerverer også gl. parotis med parasympatiske tråde. Registrer patientens stemme og om der er synkebesvær. Bed patienten sige AHH og observerer ganespejlet for symmetri og løft Klager over smagsforstyrrelser skyldes næsten altid forstyrrelser af lugtesansen. 10. Kranienerve n. vagus. Den motoriske del svælgets og larynx muskulatur. Den parasympatiske del innervation af hjerte og indvolde. Som tommelfingerregel hæmmer nerven alle innerverede organer over diafragma, mens den stimulerer alle under diafragma. 11. Kranienerve n. accessorius. Innerverer m. sternocleidomastoideus og øverste del af m. trapezius Registrerer evt. fascikulationer og atrofi af m. sternocleidomastoideus og m. trapezius. Bed patienten dreje hovedet til siderne mod modstand og trække på skuldrene Ved udfald forekommer skuldergener med smerter og manglende kraft ved udadføring af armen 12. Kranienerve n. hypoglossus. Tungens muskulatur. Inspicer patientens tunge. Registrerer evt. fascikulationer og atrofi. Bed patienten række tungen frem. Vurder kraften ved at bede patienten trykke tungen mod kinden 13. Columna cervicalis: a. Beskriv lordose som: Normal,, eller ophævet b. Hvis scoliose foreligger beskrives dette om denne er dextro- eller sinistrokonveks evt. blandet c. Beskriv bevægeligheden flektion, ekstension, sidebøjning, rotation som normal, eller. Ved eller bevægelighed angives med tillægsord graden af abnorm bevægelighed: f.eks. let, moderat, svær, ophævet d. Beskriv om der er perkussionsømhed af processus spinosi e. Beskriv udfaldet af evt. palpationsømhed af nakkefæster og nakke-skuldermuskler: ingen, let, moderat eller svær ømhed 14. Overekstremiteter: a. Beskriv i rækkefølge: Synlige motoriske abnormiteter (ufrivillige bevægelser (koordinationsforstyrrelser, ataksi)) Fasciculationer (en spontan enkeltkontraktion i en gruppe muskelfibre, tilhørende et enkelt eller flere motoriske neuroner, viser sig ved pludselige uregelmæssige kontraktioner i varierende dele af en muskel medførende displacering af huden over pågældende område, men ingen bevægelse af tilhørende led) 12

13 Trofik (atrofi, hypertrofi) Det forudsætter kendskab til de motoriske baner i hjerne, hjernestamme og medulla spinalis samt de enkelte musklers innervation. i. N. medianus Karpaltunnelsyndrom fremkaldt ved kompression af n. medianus i canalis carpi. De tidlige gener er smerter og paræstesier radialt i hånd og fingre, specielt i 2. og 3. finger. Værst om natten, forsvinder ved at ryste hånden. Klagen over dødhedsfornemmelse i 2. og 3. finger. Funktionsforstyrrelser af de finere fingerbevægelser og muskelsvind af thenar. Påvirket sensibilitets inklusive påvirket 2- punktsdiskrimination på 2. og 3. finger. Lammelse af tommelfingerens abduktion og evt. opposition samt atrofi af m. abductor pollicis brevis. ii. N. interossous anterior syndrom kan afklemmes under m. pronator teres dybde, medfører lammelse af m. flexor pollicis longus og m. flexor digitorum profundus til 2. og 3. finger. Kan ikke flektere fingre i yderleddet og svært ved at holde 1. og 2. finger samlet omkring en flaske eller forme et nul med disse fingre iii. N. ulnaris (Lovers palsy) kompressionssyndrom eller traumer. Intermitterende paræstesier og ændret følesans. Smerter med udstråling til hånd og 4. og 5. finger. Lammelser, specielt af fingerspredning, af lillefingerens abduktion og af tommelfingerens adduktion. Atrofi af mm. Interossei og af hypothenar. Sensibilitet på ulnarsiden af hånden og 4. og 5. finger. iv. N. radialis (Saturday night palsy) lammelse af finger-, håndleds- og albueekstension medfører drophånd. Lammelse af m. supinatus og m. brachioradialis. Føleudfald på den radiale del af håndens dorsalside. v. N. interossous posterior syndrom lammelse af håndleddets og fingrenes ekstension vi. N. musculocutaneus lammelse af m. biceps brachii med kraft af albueleddets fleksion og føleudfald på underarmens radialside vii. N. axillaris lammelse af m. deltoideus med kraft af skulderleddets abduktion og føleudfald lateralt på skulderrundingen viii. N. thoracicus longus lammelse af m. serratus anterior med vingescapula ix. N. suprascapularis lammelse af m. supraspinatus og m. infraspinatus med kraft af hhv. skulderbladets abduktion og udadrotation b. Beskriv i rækkefølge den sensoriske funktion: Følesans for berøring: normal, eller ophævet. Stik (smerte): normal, (hypæstesi, hypalgesi), ophævet (anæstesi, analgesi), (hyperæstesi, hyperalgesi) eller ubehagelig (dysæstesi, dysalgesi) Termosans undersøges bedst med lodderne på en stemmegaffel, hvor den ene varmes lidt op i håndfladen og det andet har almindelig stuetemperatur, så skal patienten forsøge at skelne mellem dem. Vibrationssans beskrives som normal, eller ophævet med angivelse af lokalisation. Stillingssans undersøges ved at bevæge patientens fingre eller tæer opefter og nedefter og samtidigt anmode patienten om uden synets hjælp at angive bevægelsernes retning. Bevægelserne skal være så små som muligt. 13

14 Der kan evt. suppleres med undersøgelse for dyb smertesans (tryk på trapeziusranden eller Akillessenen), 2-punktsdiskrimination, ciffersans, taktil lokalisation og taktil gnose (stereognose) c. Beskriv om de 3 reflekser (biceps, brachioradialis og triceps) er normale,, eller ophævede. Er der manglende eller svage senereflekser, kan de genundersøges efter reinforcering. Ved reinforcering forstås, at man lader patienten spænde nogle muskler mhp. at øge senerefleksbuens eksacerbilitet og dermed senerefleksens styrke (s. 83 Klinisk Neurologi & Neurokirurgi) d. Vurdering af kraftnedsættelse. Man bruger skala: 0. Totalt ophævet voluntær muskelkontraktion 1. Synlig voluntær muskelkontraktion, men ingen bevægelse af led 2. Voluntær bevægelse af led, når tyngdens indflydelse elimineres 3. Voluntær fuld bevægelse af led mod tyngden 4. Kraftnedsættelse (ca. 50 %), bevægelse mod nogen modstand mulig 4+. Kraftnedsættelse (ca. 25 %), bevægelse mod betydelig modstand mulig 5. Normal kraft (s i lærebogen Klinisk neurologi og neurokirurgi) e. Beskriv koordinationen: Dysdiadokokinese af højre arm (diadokokinase = hurtige alternerende bevægelser) f.eks. patienten skal hurtigt som muligt skiftevis sætte 2, 3, 4, 5, 5, 4 osv. finger på tommelfingeren eller skiftevis sætte håndfladen og håndryggen mod underlaget; underekstremiteterne undersøges ved at lade patienten slå forfoden rytmisk i gulvet; tungediadokokinesen undersøges ved lade patienten bevæge tungen hurtigt fra side til side, abnormt langsom diadokokinase tyder på en affektion af det sensomotoriske system til det pågældende ekstremitet; langsom diadokokinese ses ved parkinsonisme, mens dekomponerede grove bevægelser typer på cerebellar affektion. Finger-næse-test (FN), finger-næsen-finger-test (FNF). Forbipegning af højre pegefinger ved FN-forsøg med lukkede øjne osv (bedres funktionen med åbne øjne, er det tegn på forstyrrelse i proprioceptivsans, såkaldt sensorisk ataksi). Er funktionen lige dårlig med åbne og lukkede øjne, er det tegn på forstyrrelse i cerebellum, såkaldt cerebellar ataksi). En konstant pegning forbi næsen til et bestemt punkt f.eks. venstre øje tyder mere på en psykisk end på en organisk lidelse. Strakt arm test. Deviation af arm(e) beskrives. Der kan ses deviation af armen opefter og udefter (proprioception affektion), komme for højt op i forhold til den raske arm (cerebellar affektion) og tendens til nedaddeviation af armen og pronation (supranukleær parese) Ved Stewart-Holmes prøve trykkes let ned på patientens udstrakte arme; en stor udsving end normalt som følge af hypotoni og manglende koordination af antagonisternes innervation (proprioception affektion), mindre udsving og tendens til at blive stående i den nye hvilestilling (cerebellar affektion) f. Bevægelsesforstyrrelser: hypokinesi (akinesi, bradykinesi), hyperkinesi (chorea, atetose, dystoni, hemiballisme), tics, tremor 15. Truncus: 14

15 a. Beskriv følesansen for berøring og stik svarende til dermatomer på forfladen af truncus. Der anvendes de samme tillægsord som anført under OE b. Beskriv om abdominalreflekserne kan fremkaldes. Hvis det er tilfældet beskriv om de er normale eller afsvækkede svarende til de 4 kvadranter c. Abnorm trunkal instabilitet kan forekomme ved diffuse cerebrale påvirkninger med demens, hvor patienterne har tilbøjelighed til at læne sig bagud, og dels ved midtcerebellar læsioner, hvor patienterne har trunkal ataksi. 16. Columna thoracalis: a. Beskriv kyfosen som: Normal,, eller ophævet b. Hvis scoliose foreligger beskrives dette og om denne er dextro- eller sinistrokonveks evt. blandet c. Beskriv om der er perkussionsømhed af processus spinosi d. Beskriv udfaldet af evt. palpationsømhed af paravertebrale muskler: ingen, let, moderat eller svær ømhed 17. Columna lumbalis: a. Beskriv lordosen som: Normal,, eller ophævet b. Hvis scoliose foreligger beskrives dette og om denne er dextro- og sinistrokonveks evt. blandet c. Beskriv bevægelighed flektion, ekstension, sidebøjning som normal, eller. Ved eller bevægelighed angives med tillægsord graden af abnorm bevægelighed: f.eks. let, moderat, svær, ophævet. Ved beskrivelse af flektion angives om den normale kyfosering er til stede, eller ophævede og finger-gulv afstand, angivet i cm eller grovere som over, overfor eller under knæhøjde d. Beskriv om der er perkussionsømhed af processus spinosi e. Beskriv udfaldet af evt. palpationsømhed af paravertebrale og gluteale muskler: ingen, let, moderat eller svær ømhed 18. Underekstremiteter: a. Beskrives ligesom ved overekstremiteter 1. N. femoralis sjælden affektion, ses efter kirurgisk indgreb i lysken f.eks. herniotomi, karkirurgi. Manglende kræekstension, sensibilitetsforstyrrelse for- og medialside af knæ. Ingen patellarrefleks 2. N. obturatorius ved traumer, bækkenfrakturer og kompression i canalis obturatorius. Smerter, paræstesier og føleudfald på lårets medialside samt kraft af lårets adduktorer 3. N. cutaneus femoris lateralis kan afklemmes under ligamentum inguinale. Brændende ubehagelig fornemmelse nedadtil på lateralsiden af låret ved berøringen. Sensibilitet. 4. N. ischiadicus ved direkte traumer, bækkenfrakturer, dislokation af hofteleddet. Lammelse af alle muskler distalt for knæet samt ved en høj læsion også lammelse af knæets fleksorer. Instabilitet af foden, gangforstyrrelser og sensoriske udfald på lateralog dorsalsiden af skinnebenet og foden. 15

16 5. N. peronæus ved tryk fra en gipsbandage. Dorsalfleksionsparese i fodleddet (dropfod), lammelse af fodens eversion og sensoriske udfaldssymptomer lateralt på skinneben, fodryg og tæer. Ingen hælgang. Ingen medial haserefleks 6. N. tibialis lammelse af lægmuskulaturen og fodsålens små muskler samt sensibilitet på læggen og i plantar pedis. Ingen plantarfleksion i ankelled. Ingen tågang. Ingen akillessenerefleks. b. Plantarrefleksen beskrives som: normal, no-respons type, Babinskis tåfænomen (udtryk for supranukleær læsion) eller kan ikke vurderes pga. kraftig afværgen. Den undersøges med en stump genstand at stryge bagfra og fremad lateralt i planta pedis og hen over den forreste del af fodbalden mod storetåen grundled. Det normale respons, en krumning af alle tæerne, fremkaldes lettest ved at stryge lateralt i planta. Babinskis tåfænomen består af en langsom dorsalfleksion af stortåen i grundleddet og en samtidig spredning af de øvrige tæer. Ordet ekstensiv anvendes ved en abnorm refleks med ekstension af storetå uden spredning af de øvrige tæer. Hvis patienten er meget kilden, kan der i stedet for stimuleres med træpindden bag den laterale malleol og frem på lateralsiden af fodranden til lilletåen (Chaddocks refleks) eller med knoerne eller fingrene føres ned langs forsiden af tibia (Oppenheims refleks). Der kan også ses udvidet refleksogen zone, hvor senereflekserne ikke blot kan fremkaldes ved slag mod muskelsenen, men også ved slag på periost i nærheden af senetilhæftningen, f.eks. for patellarrefleksen ved slag langs tibias forkant. c. Klonus er en række muskelkontraktioner, som fremkaldes ved et pludseligt (manuelt) vedvarende træk på pågældende muskel og sene. Eventuelt vedvarer klonus lige så længe som stimulus. Klonus ses hyppigst som fodklonus (Akillessenen) eller patellarklonus ved tilstande med livlige senereflekser. Hyperrefleksi, udvidet refleksogene zone og klonus ses ved supranukleære læsioner. d. Koordinationstest (knæ-hæl-test, tå-finger-test). Samme princip og teori som ved FN-test Sensoriske symptomer Sensoriske symptomer lokaliseret til en arm med momentan indtræden og som forsvinder i løbet af minutter eller timer transtorisk cerebralt iskæmisk attak Udviklingen af de sensoriske symptomer over 1-2 min et fokalt epileptisk anfald Breder symptomerne sig i løbet af 4-20 min migræne med aurasymptomer Ved symptomudvikling over timer eller et par dage et attak af multipel sklerose Endnu langsommere symptomudvikling over uger eller måneder tumor 19. Exploratio rectalis: a. Beskriv analsfinkterkraft og -tonus, sensibilitet for berøring og stik i ridebukseområdet og anoanalrefleks (normal, eller ophævet). Ano-kutan refleksen (S 3 -S 5 ) fremkaldes ved at stimulere huden omkring anus og perineum med en stump genstand (træpind). Refleksen som normalt altid er til stede, består i en kontraktion af sphincter ani, som kan ses, og som kan palperes ved samtidig rektaleksploration 16

17 20. Rombergs prøve: a. Undersøgelse af balancen uden synets hjælp. For at opretholde ligevægten i stående stilling kræves normalt impulser fra 2 af 3 sensoriske systemer: synssans, vestibulær sans og stillingssans (proprioceptiv sans). Mistes balancen ved lukkede øjne, er der en defekt i en af de to andre sensoriske funktioner. Patienten står med samlede ben i ½-1 min, og herefter med lukkede øjne. Beskrives som positiv (udtalt svajen eller faldtendens) som tegn på forstyrrelse i ligevægts- eller stillingssansen, eller som negativ. Kan patienten ikke stå sikkert med samlede ben og åbne øjne, kan undersøgelsen gentages med let spredte ben, men står han fortsat usikkert, må prøven opgives Gang med åbne og lukkede øjne kan betragtes som en udvidelse af Rombergs prøve 21. Gang: a. Her beskrives almindelig gang med særlig henblik på medsving af arme, skridtlængde, afstand mellem fødder, vendinger, hæl- og tågang, liniegang og evt. blindgang. Akinesi viser sig blandt andet ved manglende medsving af underarmene under gang. Manglende medsving ses ved mange sygdomme f.eks. Parkinson sygdom. Herefter beskrives: 6. Generel objektiv undersøgelse: Her beskrives objektive fund, som ikke henhører under det neurologiske f.eks. beskrives under øjne evt. tegn til infektion eller icterus, mens pupilforhold og øjenbevægelser skal beskrives under kranienerver. Under ekstremiteter beskrives f.eks. arteriepulse og ødemer, men f.eks. ikke kraftforhold. Der afsluttes med: 7. Resume: Begynd altid med alder og køn f.eks. 41-årig kvinde.... Fortsæt med tidligere af relevans for aktuelle, angivelse af symptomdebut (tidspunkt, omstændigheder, symptomer), symptomudvikling, undersøgelse, behandling, symptomer på tidspunktet for jr. skrivning, og aktuelle positive objektive fund. 8. Konklusion: Anfør forslag til sygdommens lokalisation i nervesystemet efterfulgt af diagnostiske forslag f.eks.: Der foreligger tegn til påvirkning (affektion) af cervicale medulla spinalis pga. neoplasme (tumor), median prolaps eller stenose. Anfør forslag til undersøgelsesprogram: Foreslår MR-skanning af columna cervicalis evt. suppleret med neurofysiologiske undersøgelse. 17

18 MINIMAL MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) MMSE er et kort screeningsinstrument for demens, er ikke eller sjældent et velegnet grundlag for vurderingen ved andre sygdomme og hos yngre personer. 1. Tid: år, årstid, dato, ugedag, måned Score 5 2. Sted: land, landsdel, by, hospital, etage Score 5 3. Registrering: Nævn 3 genstande, f.eks. æble, bord og kat. Tal langsomt (1 sek pr. ord). Umiddelbart efter bedes patienten gentage ordene. Et point for hver korrekt svar. Gentag ordene, indtil patienten lærer alle 3. Score 3 Skriv antallet af forsøg (tælles ikke med i points) 4. Opmærksomhed/koncentration: Bed patienten trække 7 fra 100, og fortsætte med at trække 7 fra resultatet (stop efter 5 subtraktioner). Et point for hvert korrekt svar. Score 5 Alternativ: Stav ordet SPAND bagfra 5. Genkaldelse: Spørg efter de 3 genstande som blev nævnt i Prøve 3: Et point for hver korrekt Score 3 svar 6. Benævnelse: Fremvis en blyant og et ur og bed patienten benævne genstandene Score 2 7. Gentagelse: Bed patienten gentage sætningen: Ingen over, under eller ved siden af Score 1 8. Sprogforståelse: Bed patienten følge en ordre på 3 trin: Tag papiret i højre hånd, fold det på Score 3 midten og læg det på gulvet. 9. Læsning: Bed patienten læse og adlyde sætningen: Luk øjnene (kun point, hvis patienten Score 1 lukker øjnene) 10. Skrivning: Bed patienten skrive en sætning efter eget valg (der gives kun point, hvis den Score 1 indeholder substantiv og verbum) 11. Visuokonstruktion: Bed patienten eftergøre tegning af 2 overlappende femkanter Score 1 Score Score 30 NEUROKEMISKE, BILLEDDANNENDE OG NEUROFYSIOLOGISKE UNDERSØGELSER LUMBALPUNKTUR Følgende kan undersøges i cerebrospinalvæsken (CSV): Inflammation Infektion bakterier, svampe, virus, borrelia og syfilitiske seroreaktioner Tumorceller Antistoffer Biomarkører Oligoklonale bånd Subarachnoidalblødning (SAH) Måling af intrakranielt tryk (ICP) 18

19 Den udtages: Lumbalt (4. eller 5. lumbale intervertebralrum) Suboccipitalt sjældent Ventrikelpunktur sjældent CSV undersøges for celler, protein og glukose. BILLEDDANNENDE UNDERSØGELSER CT-scanning ved mistanke om blødning, infarkt, tumor, inflammatoriske eller degenerative sygdomme MR-scanning ved mistanke om blødning, infarkt, tumor, inflammatoriske eller degenerative sygdomme Cerebral angiografi visualiserer de ekstrakranielle og intrakranielle kar til hjernen. Indikationer: aneurismer, arteriovenøse malformationer, sinustrombose, påvisning af arteritis samt præoperativ udredning af intrakranielle tumorer eller før carotisendarterektomi Røntgenundersøgelse af kraniet ved mistanke om fraktur ved akutte hovedtraumer, kraniedeformiteter, myelomatose, sinuitis, kraniemetastaser og Pagets sygdom Røntgenundersøgelse af columna ved mistanke om processer i columna, i medulla spinalis eller omkring nerverødderne. Der tages altid side- og forfrabilleder, og røntgen af columna cervicalis suppleres ofte med skråprojektioner til fremstilling af foramina intervertebralia. I columna lumbalis tages skråprojektioner ved mistanke om spondylolyse. Der ses efter deformiteter, afkalkning, forkalkninger, abnorme knoglestrukturer, forandringer i foramina intervertebralia, spondylolyse, afsmalnede intervertebralrum, udviskede buerødder eller afstand mellem buerødderne og efter frakturlinier Spinal CT-scanning ved rumopfyldende processer samt cervikal og lumbal diskusprolaps Spinal MR-scanning giver gode oplysninger om det intraspinale rum og om medullas struktur. Ved alle former for sygdomme, der afficerer medulla spinalis eller cauda equina Myelografi og radikulografi visualiserer det spinale subarachnoidalrum, medulla og nerverødderne. Kan påvise evt. impressioner i kontrastsøjlen, herunder fyldningsdefekter som ved diskusprolaps eller totalt stop af kontrastens passage som ved medullær kompression. Ultralydsundersøgelse her visualiseres halsens og de større intrakranielle arterier KLINISK NEUROFYSIOLOGI Undersøgelser af CNS: Elektroencephalografi (EEG) registrering af den kontinuerte spontane elektriske aktivitet fra cortex gennem overflade eller subkutane nåleelektroder placeret på skalpen efter et internationalt vedtaget mønster. Hovedindikationer: Anfaldsfænomener Bevidsthedsforstyrrelser Søvnforstyrrelser Neuroinfektioner Neurodegenerative sygdomme 19

20 Symptomatisk epilepsi ses som potentialesvingninger med amplitude og spids form (såkaldte spikes eller sharp-waves) Peroperativ behandling Hjernedød dokumenterer manglende kortikal elektriske aktivitet Undersøgelsen varer ca min. Hjernens elektriske aktivitet i hvile er præget af rytmiske potentialeændringer evt. styret af pacemaker i thalamus. Fortolkningen af EEG omfatter en beskrivelse af denne rytmiske baggrundsaktivitet og tilstedeværelse af abnorme potentiale former under hvile og aktivitet. Aktiviteten klassificeres som: β-aktivitet (14-30 Hz) α-aktivitet (8-13 Hz) hos normal vågn patient med lukkede øjne. Ved spændthed og ved øjenåbning ses reduktion af α-aktiviteten pga. desynkronisering af nerveimpulserne. Ɵ-aktivitet (3,5-7,5 Hz) under døs og søvn. Patologisk hos vågne voksne patienter. δ-aktivitet (< 3,5 Hz) dyb søvn Under perioder med REM-søvn registreres irregulære α- og Ɵ-aktivitet samt udtalt muskelhypotoni. Videomonitorering kan anvendes ved uklassificerbar epilepsi. Video-EEG kan foretages over længere perioder fra timer til flere dage under indlæggelse i specielle epilepsy monitoring units. Elektrokortikografi foretages mhp. kortlægning af hjerneområder i forbindelse med epilepsikirurgi. Kvantitativt EEG (qeeg) er en stærkt komprimeret grafisk præsentation af en spektralanalyse af EEGsignalet, som anvendes til at få overblik over flere timers EEG-optagelse. Den kan afsløre tilbagevendende epileptiske anfald eller truende regional iskæmi. Brain mapping: specifikke potentialeændringer fremstilles med farvekoder i et forenklet anatomisk hjerneatlas Polysomnografi: EEG kombineres med kontinuert registrering af puls, O 2 -saturation, øjenbevægelser, kæbemuskeltonus og respirationsbevægelser. Forstyrret baggrundsaktivitet: frekvens af baggrundsaktiviteten ses ved encephalopati (diffus) (f.eks. iskæmisk eller metabolisk sygdom) eller degenerativ hjernesygdom (f.eks. Alzheimers demens). Evokerede potentialer benyttes til at undersøge afferente, sensoriske baner (sensoriske evoked potentials) og efferente, motoriske baner (motoriske evoked potentials). Hovedformålet er at vurdere ledningen i CNSledningsbaner ved lidelser, som især afficerer den hvide substans. Sensoriske evoked potentials registreres dels fra hjernen (cerebrale evoked potentials) og for nogen vedkommende også fra medulla spinalis. De strukturer, som undersøges i diagnostisk øjemed, er følgende: Visual evoked potentials, VEP: Signalet registreres gennem overfladeelektroder placeret på skalpen, f.eks. over occipital-regionen. Øjet stimuleres med lysglimt og der fremkaldes aktivitet i retinas 20

21 optiske receptorer som transmitteres gennem n. opticus og synsbanerne til occipitallappen. Ledningstiden fra stimulus til responsets ankomst (latensen) måles for de to øjne hver for sig og undersøgelsen giver oplysninger om patofysiologiske forhold i nn. optici (særlig demyelinering f.eks. multipel sklerose). Amplituden måles også, som kan være reduceret ved f.eks. fibertab pga. kompression. Kan kombineres med elektroretinografi (ERG) (registrering af depolarisering i retinale lag ved lysstimulation), hvor man kan skelne mellem okulært eller neuralt betinget synsnedsættelse. Brainstem auditory evoked potentials, BAEP: det indre øre stimuleres med klik-stimulation mens det modsatte øre maskeres med hvid støj. Elektroderne placeres svarende til vertex og processus mastoideus. Ledningen går igennem n. cochlearis og nucleus cochlearis, og derefter gennem forskellige kerner og ledningssystemer i hjernestammen (nucleus olivarius superior, lemniscus lateralis mesencephalon og øvre pons, omkring corpus geniculatum medialis). Herved angives ledningstiden. Somatosensory evoked potentials, SSEP: n. medianus ved håndleddet eller n. tibialis ved malleolus medialis og potentialerne registreres gennem elektroderne placeret over skalpen svarende til den sensoriske cortex: herud over registreres potentialerne over perifere nerver og medulla spinalis. Den elektriske aktivitet ledes først gennem perifere nerver før den når medulla spinalis, derefter langs bagstrengene til hjernestammen, gennem lemniscus medialis til thalamus, og derfra til den primære sensoriske cortex. Disse omfatter berøring, vibrationssans, stillingssans, hvorimod smertesansen som ledes gennem de spinothalamiske baner ikke belyses. Afledning perifert og centralt giver mulighed for at adskille patofysiologiske forstyrrelser i det perifere og det centrale nervesystem. F.eks. vil en forlænget latens kunne lokaliseres til CNS ved multipel sklerose eller til den perifere nerve ved polyneuropati. Motoriske evoked potentials, MEP: motoriske celler i den præcentrale gyrus stimuleres ved en kraftig magnetisk puls, hvorved en strøm induceres i cortex. Aktiviteten ledes gennem de kortikospinale baner til de motoriske forhornsceller i medulla spinalis og herfra gennem de motoriske fibre til tværstribet muskulatur i over- og underekstremiteterne. Medulla spinalis stimuleres cervikalt og lumbalt mhp. at adskille patofysiologiske forstyrrelser i CNS og det perifere nervesystem. Latensen til det fremkaldte motoriske svar er udtryk for ledning gennem såvel centrale som perifere nervefibre (myelopati, perifere neuropati, amyotrofisk lateralsklerose (ALS)). Elektromyografi (EMG) registrerer den elektriske aktivitet fra tværstribet muskulatur mhp. at vurdere om en perifert betinget kraftnedsættelse skyldes forstyrrelser i α-motorneuronet, den motoriske nervefibre (neurogen affektion) eller i muskelcellen selv (myopati). Spontanaktivitet Fibrillationsaktivitet 21

22 - Spontane udladninger fra enkelte muskelfibre (denervering). Ved denervering mister muskelfibre i den motoriske enhed nerveforbindelse. Efterfølgende kollateral reinnervation. Ved muskelsygdom (myopati) degenerer den enkelte muskelfiber (celle) Fascikulationer - Spontane udladninger i grupper af muskelfibre. Ses gennem huden men uden bevægelser over led. Disse forekommer ved polyneuropati, mononeuropati, myositis, ved motorneuron sygdomme, ALS EMG benyttes også til registrering af tremor, ved forskellige spasmer og ved dystoni. Ved neurogen affektion ses i forbindelse med henfald af motoriske nervefibre kollateral reinnervation af de denerverede muskelfibre fra intakte motoriske nervefibre. De overlevede motoriske enheder innerverer herefter et antal muskelfibre, hvilket medfører amplitude, varighed og kompleksitet af de motoriske enhedspotentialer. Disse ændringer er udtryk for kronisk partiel denervering med tegn på reinnervation, ses i varierende grad ved forskellige typer af kroniske neuropatier og er specielt udtalte ved motorneuron sygdomme (ALS). Ved myopati rammes de enkelte muskelfibre i den motoriske enhed med degeneration (f.eks. ved muskeldystrofi eller myositis) eller funktionsudfald (f.eks. metaboliske myopatier som ved tyreotoksikose). Dette medfører at størrelsen af den motoriske enhed reduceres, hvorimod antallet af motoriske enheder, i alle tilfælde i det tidlige forløb, forbliver normalt. Det motoriske enhedspotentiales amplitude og varighed reduceres ved myopati. Nerveledningsundersøgelser (neuronografi) der er følgende formål: Vurdere om patienten har en lidelse i perifere nerver Vurdere aksoners evne til at lede udbredningen (propagering) af aktionspotentialer Lokalisere nervelidelsen - Fokal nerveskade (kompression f.eks. karpaltunnelsyndrom, traumatisk) - Udbredt nerveskade (polyneuropati) Bestemme arten af nervelidelsen - Aksonal skade omfatter aksonal degeneration, hvor nervefiberen inklusive akson og myelin undergår degeneration 22

23 - Demyelinerende skade myelinet nedbrydes enten svarende til hele internodallængden (segmental demyelinisring) eller umiddelbart omkring den Ravierske knude (paranodaldemyelinisering) SYMPTOMER OG KLINISKE FUND VED FOKALE LÆSIONER I NERVESYSTEMET FRONTALLAPPER Læsion i det primære motoriske område (gyrus præcentralis) og de motoriske associationsområder eller af banerne modsidig supranukleær parese af ekstremiteterne (hemiplegi) og af den nedre ansigtshalvdel (centralis facialisparese) Læsion af den forreste del af sprogcentreret i den sprogdominante hemisfære (venstre) dvs. foran ansigtets og håndens kortikale innervationområde afasi af ikke-flydende karakter (læsion i Broca område) Affektion af den motoriske associationscortex besvær med planlægningen af bevægelser, apraksi Læsion af det frontale center for de konjugerende horisontale øjenbevægelser blikparese væk fra læsionens side og blikdeviation mod læsionen Læsion af det dyb lokaliseret primære center for styring af vandladningen urininkontinens Læsioner i det præfrontale område neuropsykologiske symptomer: defekter i styring og kontrol og abstraktionssvækkelse, kognitive udfaldssymptomer (demens = læsion i den hvide substans) Ved dorsolaterale præfrontale læsioner er involveret i planlægning, initiering og regulering af adfærden og dens fleksible tilpasning til ydre og indre omstændigheder. Der ses defekter i planlægning, selektiv opmærksomhed, kognitiv fleksibilitet, dømmekraft, hæmning af adfærd med brud på sociale regler, metaforer, ordsprog og underforståethed i verbale ytringer og vittigheder. Orbitofrontale læsioner forstyrrelser i personlighed og social adfærd. Ændringer er tab af empati (evnen til at indleve sig i og tage hensyn til andres tanker og følelser), tab af hæmninger (at gøre og sige ting, som er socialt uacceptable), ændringer i spise-præferencer (f.eks. hang til søde sager) og driftsliv Læsioner i medial præfrontal cortex omfatter både gyrus cingularis anterior og medial præfrontal cortex. Der ses apati (mangel på motivation, drivkraft og engagement), spontanitet, akinetisk mutisme (patienten er stum og ubevægelig bortset fra følgebevægelser med øjnene), perseveration og stimulusbunden adfærd. Desuden defekter i selvforståelse (evnen til at skelne selvet fra andet og til at erkende og genkende egenskaber og præferencer), mentalisering (evnen til at forstå andres tanker og følelser, mangel på empati og forståelse for sociale emotioner som misundelse og skadefryd). Svært ved at anvende ironi, sarkasme og humor. Bilaterale præfrontale læsioner griberefleks og andre primitive reflekser pga. manglende kortikal hæmning PARIETALLAPPER Læsion i gyrus postcentralis eller af ledningsbanerne modsidige bortfald af følesansen, specielt stillingsog berøringssans Læsion i de sensoriske associationsområder bortfald af den rumlige perception af proprioceptive stimuli, specielt af stereognose (svigtende identifikation af genstande ved hjælp af følesansen) og ciffersans (evnen 23

24 til at genkende tal uden synets hjælp, som med en stump genstand skrives på fingerpulpa, i håndfladen, på fodryggen eller andetsteds på huden). Agnosi svigtende evne til at genkende og identificere komplekse stimuli. Defekt af de spatiale orienteringsfunktioner medfører rum-retningsforstyrrelser, højre/venstre konfusion, manglende orienteringsevne (kan patienten finde rundt i rummet?), neglekt (højre side) Læsion af den dominante hemisfære (venstre) af gyrus supramarginalis og gyrus angularis flydende afatiske forstyrrelser (læsion i Wernicke området) Læsion i synsbanerne kontralateral nedre homonym kvadrantanopsi Irritativ proces i parietallappen fokale sensoriske epileptiske anfald OCCIPITALLAPPER Læsion af den visuelle cortex kontralateral homonym hemianopsi Læsion af visuelle associationsområder og af banerne fra visuelle associationsområder visuelle agnostiske forstyrrelser og sjældent aleksi uden agrafi Læsion af begge occipitallapper (basilaristrombose) kortikal blindhed (forbigående eller ende med synsfeltdefekt) Læsion af det occipitale center for konjugerede horisontale øjenbevægelser kompromitteret optokinetisk nystagmus TEMPORALLAPPER Læsion opad- og bagtil i den sprogdominante hemifæres temporallap flydende afatiske forstyrrelser (læsion i Wernicke området) Læsion i den nedre del af radiatio optica i temporallappens dybde kontralateral øvre kvadrantanopsi Læsion i hippocampus bilateralt svære hukommelsesforstyrrelser (amnestisk syndrom) Højresidig læsion auditiv agnosi med manglende evne til at genkende akustiske stimuli Bilateral kortikal læsion kortikal døvhed CAPSULA INTERNA Gennem capsula interna løber banerne fra eller til den motoriske, den sensoriske og den visuelle cortex. Ensidig læsion af capsula interna supranukleære udfald: hemiparese, massivt hemisensibilitetsudfald og hemianopsi, med normalt bevidsthedsniveau og bevarede kognitive funktioner. Bilateral læsion af capsula interna ud over supranukleære udfald, affektion af de motoriske baner bilateralt innerverede kerner i hjernestammen f.eks. spastisk parese af muskulaturen i larynx og pharynx med spastisk dysartri og synkebesvær. Ledsagende emotionel labilitet med umotiveret gråd og latter (uvis om det skyldes læsion i banerne til det limbiske system eller manglende kortikal hæmning) DE BASALE GANGLIER En samlet betegnelse for: Nucleus caudatus Nucleus lentiformis putamen og globus pallidus 24

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet Klinikophold på Neurokirurgisk klinik Afsnit 2092, Rigshospitalet The Brain Anamnese Debut pludselig gradvis ydre begivenhed Tidligere af lignende art Lokalisation præcis som muligt Forløb Intensitet -

Læs mere

NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI

NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI KØBENHAVNS UNIVERSITET NOTER I NEUROLOGI & NEUROKIRURGI Af Asma Bashir INDHOLDSFORTEGNELSE Nervesystemets inddeling Den kliniske neurologiske undersøgelse og tolkning Minimal Mental State Eximination (MMSE)

Læs mere

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud.

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Målsætning Genkende symptomer og undersøgelsesfund, der tyder påen nedre motor neuron læsion,

Læs mere

Neurologisk undersøgelse med lidt teori

Neurologisk undersøgelse med lidt teori Neurologisk undersøgelse med lidt teori Af Asma Bashir NEUROLOGISK UNDERSØGELSE OG TOLKNING 1. Bevidsthedsplan: Normalt bevidsthedsplan og -indhold: vågen, klar, orienteret i personlige data, tid og sted

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv de overordnede forskelle mellem kroppens to kommunikationssystemer: nervesystemet og de endokrine kirtler 2. Hvad hedder den del af nervesystemet som står for

Læs mere

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (National Institute of Health Stroke Scale) De enkelte items undersøges i den anførte rækkefølge. Pointsgivningen skal afspejle hvad patienten gør og IKKE hvad undersøgeren tror patienten kan. Patienten

Læs mere

Neurologisk undersøgelse med lidt ekstra teori

Neurologisk undersøgelse med lidt ekstra teori Neurologisk undersøgelse med lidt ekstra teori Af Asma Bashir, læge Neurologisk undersøgelse med lidt ekstra teori, af Asma Bashir, læge Sidst redigeret: April 2015 2 NEUROLOGISK UNDERSØGELSE OG TOLKNING

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv opbygningen af en typisk nervecelle 2. Mange nervecelleudløbere er omgivet af en myelinskede. Redegør for hvilken funktion denne myelinskede har. Hvad er navnet

Læs mere

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING OTO-RHINO-LARYNGOLOGISK UNDERSØGELSESTEKNIK FT18 OTONEUROLOGISK UNDERSØGELSE FÆRDIGHEDSTRÆNING FORORD Dette hæfte beskriver den otoneurologiske undersøgelsesteknik i ord og billeder. Hæftet er udarbejdet

Læs mere

RE-EKSAMEN NERVESYSTETMET OG BEVÆGEAPPARATET I. Tirsdag d.13. februar timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen.

RE-EKSAMEN NERVESYSTETMET OG BEVÆGEAPPARATET I. Tirsdag d.13. februar timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET RE-EKSAMEN NERVESYSTETMET OG BEVÆGEAPPARATET I Tirsdag d.13. februar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave

Læs mere

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen AALBORG UNIVERSITET RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II Medicin 5. semester DATO: 15. februar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS Hvad er ortopædi? Ortopædisk undersøgelse Anamnese Objektiv undersøgelse Blodprøver Billeddiagnostik Røntgen Scintigrafi Ultralyd CT-scanning MR-scanning. Kommunikation Det er vigtigt vi lære at kommunikere

Læs mere

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat Dagens emner Nervesystemet Københavns Massageuddannelse Nervesystemet Triggerpunkter Nervesmerter vs. triggerpunkter Repetition af røde flag og kontraindikationer Nervesystemet Nerveceller = neuroner Strukturel

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

Nervesystemets overordnede struktur og funktion

Nervesystemets overordnede struktur og funktion Nervesystemets overordnede struktur og funktion Carsten Reidies Bjarkam Professor, specialeansvarlig overlæge, Ph.D. Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Nervesystemet udgøres af PNS &

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Fald i Neurologisk Perspektiv. Per Sidenius, Neurologisk afdeling, AUH

Fald i Neurologisk Perspektiv. Per Sidenius, Neurologisk afdeling, AUH Fald i Neurologisk Perspektiv Per Sidenius, Neurologisk afdeling, AUH Fald Fald Drop Attacks Manglende evne til at blive stående i forbindelse med postural udfordring Anfald Pludseligt indsættende og forbigående

Læs mere

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Torsdag den 8. januar 2015 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I MedIS/Medicin 3. semester Torsdag den 8. januar 2015 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen

RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. DATO: 15. februar timer skriftlig eksamen AALBORG UNIVERSITET RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II MedIS 5. semester DATO: 15. februar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk

Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk Neurologisk undersøgelse, Vagn Eskesen. Sakset og rettet lidt til fra manan.dk BAGGRUND: Neurosygdomme er hyppige. Ca. 20% af danskere rammes på et tidspunkt af en sygdom eller skade, der involverer hjernen,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II Medicin 5. semester 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave

Læs mere

Nervesystemet. introduktion

Nervesystemet. introduktion Nervesystemet introduktion intro Medulla spinalis Rygmarv Hjernestammen Hjernens ventrikler Hjernens hinder Cerebrospinalvæsken Limbiske system Basale hjerneganglier Laterale ventrikler Autonome nervesystem

Læs mere

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Sygehistorie 1 Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. DATO: 4. Januar timer skriftlig eksamen

ORDINÆR EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. DATO: 4. Januar timer skriftlig eksamen AALBORG UNIVERSITET ORDINÆR EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET II MedIS 5. semester DATO: 4. Januar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

RE-RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Tirsdag den 26. april 2011

RE-RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Tirsdag den 26. april 2011 AALBORG UNIVERSITET RE-RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Tirsdag den 26. april 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Nervesystemet. Det somatiske og autonome nervesystem, samt hjernenerver.

Nervesystemet. Det somatiske og autonome nervesystem, samt hjernenerver. Nervesystemet. Det somatiske og autonome nervesystem, samt hjernenerver. Det somatiske nervesystem Det er via det somatiske nervesystem (det viljestyrede) at kroppen modtager impulser fra vores forskellige

Læs mere

Albuesmerter. Biomekanik og muskel test. Den normale bevægelighed. Differentialdiagnostiske overvejelser

Albuesmerter. Biomekanik og muskel test. Den normale bevægelighed. Differentialdiagnostiske overvejelser Albuesmerter Tennisalbue er formentlig den hyppigste årsag til smerter i albuen i almen praksis og forekommer hos 1.3% af befolkningen Hunskår 1997. Den skyldes ofte inflammation af senefæsterne til m.

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Underarm, hånd- og håndledssmerter

Underarm, hånd- og håndledssmerter Underarm, hånd- og håndledssmerter Indledning Smerter i underarm, håndled og fingre er normalt problemer, der bliver noget stedmoderligt behandlet. Naturligvis har ingen af os problemer med at behandle

Læs mere

12. Mandag Nervesystemet del 3

12. Mandag Nervesystemet del 3 12. Mandag Nervesystemet del 3 Vi skal få et begreb om nervesystemets motoriske (efferente) og sensoriske (afferente) systemer, både i forhold til det viljesstyrede somatiske system og det selvstyrende

Læs mere

Hånd Neurovaskulært OE

Hånd Neurovaskulært OE Hånd Neurovaskulært OE Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Objektiv undersøgelse Inspektion

Læs mere

MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER

MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER MSPATIENT.DK PATIENTFORTÆLLINGER OM LIVET MED MULTIPEL SKLEROSE (MS) DET DU MÆRKER OG DET LÆGEN SER I en samling videoer på www.mspatient.dk fortæller patienter med MS om attakker, deres symptomer og funktionstab.

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema Gældende fra 1. januar 2015 Alle patienter (alder 18+) med akut

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Apopleksi. Et af nedenstående kan være et fremtrædende symptom på Apopleksi. Dette begreb betyder blodprop eller blødning i hjernen

Apopleksi. Et af nedenstående kan være et fremtrædende symptom på Apopleksi. Dette begreb betyder blodprop eller blødning i hjernen Apopleksi Dette begreb betyder blodprop eller blødning i hjernen apraksi, apopleksi, apleksi, amnesi Hvor mange % udgør blodprop i hjernen ved Apopleksi ca 65%, ca 75%, ca 85%, ca 95% Et af nedenstående

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 2 Side 1 af 7. Lektion 2. Øjets bindevævsapparat m.m. 2. (n. opticus forløb)

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 2 Side 1 af 7. Lektion 2. Øjets bindevævsapparat m.m. 2. (n. opticus forløb) Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 2 Side 1 af 7 Lektion 2 Øjets bindevævsapparat m.m. 1. (orbita s bindevævsapparat) Bindevævsapparatet er beklædningen der omskeder/indlejrer bulbus oculi og afgrænser

Læs mere

Hjernens basale hjerneganglier og lateral ventrikler

Hjernens basale hjerneganglier og lateral ventrikler Hjernens basale hjerneganglier og lateral ventrikler Basale hjerneganglier og capsula interna De indgår i det ekstrapyramidale system De har vigtige opgaver når det gælder kontrol af bevægelser Vigtigste

Læs mere

Vejledende skema til brug for skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Vejledende skema til brug for skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Vejledende skema til brug for skøn over behandlings i arbejdsskadesager Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter. Der henvises til méntabellen for de enkelte punkters fulde ordlyd. Skemaet omhandler

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Tentamen i Neuroanatomi - 14.06.90 - kl. 9-11

Tentamen i Neuroanatomi - 14.06.90 - kl. 9-11 Tentamen i Neuroanatomi - 14.06.90 - kl. 9-11 Opgaverne vægtes karaktermæssigt således: 1/3, Essay 2/3 1. Tegn et tværsnit fra segment T4 af medulla spinalis og angiv så nøjagtigt som muligt beliggenheden

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse TABEL 1: Hyppigheden af AP og PD fremgår af tabel 1: Parkinsons syge MSA PSP CBD Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse Ca 15/10 5 ~ 450 nye /år 3.0 /10 5 ~ 55 nye /år 5.3 /10 5 ~ 97 nye / år 0.92/10

Læs mere

Perifer facialisparese

Perifer facialisparese Til patienter med ansigtslammelse Perifer facialisparese Øvelsesprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Perifer facialisparese Hvad er en perifer facialisparese En perifer facialiseparese

Læs mere

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I MedIS/Medicin 3. semester 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave 1-10:

Læs mere

REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. Medicin 5. semester. 4 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II Medicin 5. semester 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave 5 (caseopgave):

Læs mere

Den segmentære rodirritationsdiagnose

Den segmentære rodirritationsdiagnose Den segmentære rodirritationsdiagnose Undersøgelse af L3- L4 roden L5 roden S1 roden Motorisk udfald Quadricepsparese Test om pt. kan sætte sig på hug og rejse sig igen Test hælgang med løftet forfod Dorsalfleksionsparese

Læs mere

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse

Skulder og overekstremiteten. Københavns massageuddannelse Skulder og overekstremiteten Københavns massageuddannelse Dagsorden Knogler i overekstremiteten inkl. skulderbæltet Ledtyper samt gennemgang af skulder-, albue- og håndled Muskler i overekstremiteten inkl.

Læs mere

Program, torsdag d. 18.9.14

Program, torsdag d. 18.9.14 Kognitive dysfunktioner og håndtering Sundhedscenter Vest D. 18. 19. september, 2014 cand. psych., neuropsykolog Leder af undervisningsafdelingen, Center for Hjerneskade Projekt styrket genoptræning og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RYGGEN

UNDERSØGELSE AF RYGGEN UNDERSØGELSE AF RYGGEN Smertetyper Belastningsrelaterede rygsmerter Triaden igangsætningsbesvær, lindring, forværring Inflammatoriske rygsmerter Morgenstivhed Vågner pga smerter Lindring ved aktivitet

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. II Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 2000 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. 3 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. 3 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET ORDINÆR EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II MedIS 5. semester 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave 2

Læs mere

Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning:

Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning: Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning: domæner tests demenstyper indikationsområder Dansk Geriatrisk Selskab s årsmøde Klarskovgård, marts 2014 ved Peter Bruhn 1 Diagnostiske demenskriterier

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Hjernen og nervesystemet

Hjernen og nervesystemet Indholdsfortegnelse Hjernen og nervesystemet Nervesystem (systema nervosum)...2 CNS (systema nervosum centrale)...2 Storhjernen (telencephalon)...2 Hvid substans...2 Grå substans...2 Hjernebarken (cortex

Læs mere

PNS. Perifere nervesystem Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit

PNS. Perifere nervesystem Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit PNS Perifere nervesystem Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Autonome nervesystem N11,1 Autonome nervesystem N11,3 Udspring af autonome tråde. En vigtig anatomisk forskel mellem sympaticus

Læs mere

Neurofysiologi - når diagnosen skal stilles

Neurofysiologi - når diagnosen skal stilles Neurofysiologi - når diagnosen skal stilles Introduktion til neurofysiologi Klinisk neurofysiologi omfatter en række elektriske målemetoder. Disse bruges til at afklare, om der er sygdom centralt i hjerne

Læs mere

EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Tirsdag den 9. januar 2018

EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET I. MedIS/Medicin 3. semester. Tirsdag den 9. januar 2018 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NERVESYSTEMET OG BEVÆGEAPPARATET I MedIS/Medicin 3. semester Tirsdag den 9. januar 2018 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG side 1 af 7

UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG side 1 af 7 UNDERSØGELSE AF MUND OG SVÆLG Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Verbal kommunikation Normal Dysartri Impressiv afasi Ekspressiv afasi Perseveration Sikker ja/nej-kommunikation Nonverbal

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 17. februar 2012

RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 17. februar 2012 AALBORG UNIVERSITET RE-EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 17. februar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS

AALBORG UH CENTER HOVED-ORTO AFSNIT SYGEUS THY-MORS Skadestuen Der går mange tanker gennem hovedet på skadestuepatienten: Er det alvorligt? Hvornår bliver jeg rask? Hvornår kan jeg gå i arbejde? Er jeg tryg ved de der skal behandle mig? Det er vigtigt man

Læs mere

Hjernens ventrikler, basale hjerneganglier og det limbiske system

Hjernens ventrikler, basale hjerneganglier og det limbiske system Hjernens ventrikler, basale hjerneganglier og det limbiske system Hjerneblødning / apopleksi Basale hjerneganglier og capsula interna De har vigtige opgaver når det gælder kontrol af bevægelser Vigtigste

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter, hvilket skulle gøre det nemmere og mere overskuelig at slå op i. Det

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Oversat forkortet udgave af: The International Classification of Headache

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. 3 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen.

REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II. MedIS 5. semester. 3 timer skriftlig eksamen. Evalueres efter 7-skalen. AALBORG UNIVERSITET REEKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET II MedIS 5. semester 3 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets opgaver: Opgave 2 (caseopgave):

Læs mere

Basal Øjenundersøgelse

Basal Øjenundersøgelse Basal Øjenundersøgelse Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk Fotografi af øjne Basal Øjenundersøgelse 1. Synet. 2. Pupiller. 3. Flåd. 4. Smerte. 5. Tryk. Trin 1 Synet Nethindefunktion Det vigtigste

Læs mere

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED ALT OM BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Vertigo defineres som en oplevelse af manglende balance, hvilket er karakteriseret ved en følelse af drejende

Læs mere

Dysartri. en motorisk taleforstyrrelse. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Dysartri. en motorisk taleforstyrrelse. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dysartri en motorisk taleforstyrrelse Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske dys + athroun, som frit oversat betyder nedsat evne til at tale

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Underbenssmerter samt fod- og

Underbenssmerter samt fod- og Underbenssmerter samt fod- og ankelsmerter Indledning På dette område må de fleste af os vist erkende, at vor viden er mangelfuld, hvilket også fremgår af den total mangel på litteratur på området. Naturligvis

Læs mere

Cortex cerebri, storhjernebarken

Cortex cerebri, storhjernebarken Cortex cerebri, storhjernebarken Et foredrag om alt; agnosier, apraxi, abuli & afasier, samt hvorfor man forveksler sin kone med en hat Carsten Reidies Bjarkam Afdelingslæge, Klinisk lektor, PhD. Neurokirurgisk

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Palpation columna cervicalis

Palpation columna cervicalis Palpation 4,02 G Extension: PT rygliggende. TP står ved hovedgærdet og fatter med begge hænder omkring PT s os occipitale, så processus articulares i Cx kan palperes med radialsiden af pegefingrene. TP

Læs mere

Cortex Cerebri. Hjernebarken. Carsten Reidies Bjarkam. Professor, Overlæge, Ph.D. Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Cortex Cerebri. Hjernebarken. Carsten Reidies Bjarkam. Professor, Overlæge, Ph.D. Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Cortex Cerebri Hjernebarken Carsten Reidies Bjarkam. Professor, Overlæge, Ph.D. Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Hjernebarken, cortex cerebri Hovedcomputeren! Øverst i CNS hirakiske

Læs mere

RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Torsdag den 17. marts 2011

RE-EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Torsdag den 17. marts 2011 LBORG UNIVERSITET RE-EKSMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEPPRTET I (Blok 5) MedIS 3. semester Torsdag den 17. marts 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL FODEN 1 En samling af de bragte månedens muskel FODEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Velkommen til undervisning.

Velkommen til undervisning. Velkommen til undervisning. Hvad er demens? Demens Sekundær demens Længerevarende lavt stofskifte Udtalte saltforstyrrelser Meget lave B12 Visse blodansamlinger Trykforstyrrelser i hjernen Borrelia Pseudodemens

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

UDDRAG AF MÅLBESKRIVELSEN SAMT SKEMAER TIL ATTESTATION OGBOG HOVEDUDDANNELSEN I NEUROLOGI GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2011

UDDRAG AF MÅLBESKRIVELSEN SAMT SKEMAER TIL ATTESTATION OGBOG HOVEDUDDANNELSEN I NEUROLOGI GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2011 UDDRAG AF MÅLBESKRIVELSEN SAMT SKEMAER TIL ATTESTATION 1 OGBOG HOVEDUDDANNELSEN I NEUROLOGI GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2011 LOGBOG HOVEDUDDANNELSEN I NEUROLOGI 3 Hoveduddannelsen i neurologi Vejledning

Læs mere

Næsens og bihulernes sygdomme

Næsens og bihulernes sygdomme Næsens og bihulernes sygdomme Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Sinus maxillaris dræneres via et ostium placeret superomedialt. 30% har yderligere et ostium inferiort

Læs mere

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse 1 Nervesystemet Hvorfor har vi et nervesystem??? For at kunne registrere og bearbejde indre såvel som ydre påvirkninger af vores krops miljø. Ydre miljø kan være:

Læs mere