Referat af Bestyrelsesmøde. Mandag d. 25. februar 2013 kl i Nordpilen. Kagemedbringer: Per Tripax Afbud: Linda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde. Mandag d. 25. februar 2013 kl. 1900-2200 i Nordpilen. Kagemedbringer: Per Tripax Afbud: Linda"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Mandag d. 25. februar 2013 kl i Nordpilen Kagemedbringer: Per Tripax Afbud: Linda Referent. Henrik Dato: 25. februar Dagsorden godkendt 2. Evaluering af generalforsamling: Klubben har haft en nettofremgang på 5 medlemmer dette dækker over både afgang og tilgang. Formandens underskrift mangler på referatet. Kommunikationsudvalget mangelr i referatet: Gitte er genvalgt som formand Sidste sætning i næstsidste do under 8 slettet 8om støtteforeningen) Ib og Hanne blev æresmedlemmer Træningsudvalget: runa forvenes at blive formand Claus sihm måske med i TRU Ellers OK! 3. evaluering af generalforsamlingen Kassererjobbets besættelse er et problem noget må kunne gøres for at gøre posten nemmere Projekttankegang ind som ersttning for bestyrelsestankegangen Formanden oplevede en ok spørgelyst og en go stemning uden at indkomne forslag/budgetforslag blev brugt negativt Et fast plkt på en gf: hvad er det, vi vil det kunne afstedkomme en go diskussion, så kursen blev stukket ud. f.eks. hvet andet år som alternativ Kan mdlemmerne se, at deter det, vi gør Føler man sig forpigtet til at svare på en Gorm-modellen: sæt mindt to krydser Føl-ordning åp aktiviteter Præsentation af klubbens liv der er løb, men du skal tage en bld, der er mange olde, og d skal ikke gribe dem alle..- vider i 4 Vi er en klub af folk, der ale å gøre noget man skla stå p en liste, hvor man skal melde sig af, ikke åp Vi må prøve at vise, hvad vi foventer ved års begyndelse skla man vise, hvad man kan byde ind med få synliggjort opgaverne. Arbejde emd frivillighedstestn spndende at se, hvad re skal til for at score højere ikke et mangagementinstument, men et tilpasset instrument til foreninsbrug Yngre medlemmer og fællesspisning, er ikke nødvendgvis vejen de unge melder sig til adventurevejen De sportslige resultater kunne også godt trænge til et løft eliten er et fokuspunkt er muligheden til stede? Hvordan omsætter v de mange penge til aktivitet? En proceskonsulent? ORIENTERINGSKLUBBEN ROSKILDE BJÆLDEVEJ ROSKILDE

2 Frivillighed, elite de små børn- hvad, hvordan med dem? Dere r projekter i hilerød, søllerød og tisvilde Forsslag: et fremtidsværksted i bestyrelsen Holder en visionsaften 8. april kl. 18:00 med spisning 5 henrik opdaterer velkomstpjecen 6 7a: koncept købe et roskilde2gopas for xxx kr. til alle byens klubber vi skla smide det ind, so vi tilbyder i forvejen. Janne har lat en hjemmeside til formålet, kommunen laver en r2go- side okr har lavet en lile flm tæskeflot film Michael går til info-aften på torsdag den 28. februar 7b KUM der sker en lille smule 7d find vej 8-10 har meldt sig til at hjælpe mangel lige så mange i publikum sidst år, må gerne blive fordoblet 13. april (arr. Kl forberedelse og oprydning) opfordring til at løbe de næse lørdg følger derer faste poster sat op, alene et sprøgsmå om at lave aner pæle i folkeparken jørgen laver baner også 2go-baner 7 e SMUK 2013 det kører 7 f: hvor længe leve på smuk? Er trailrun svaret åp, hvad vi mangler? Kasserer: budgetmøde/strategimøde økosystem møde i maj Henrik: anders stævneleder 2015 dm sprint Do-f repmøde Riu ingen rpr Vi lejer ikke lokaler af komunen 2013/14 og 2014/15 <slut> Se på et nyt økonomisystem

3 1) Godkendelse af dagsorden (5 min) Dagsorden godkendt. 2) Godkendelse af referat fra sidst (5 min) Referat godkendt med de rettelser John havde fremsendt inden mødet 3) Økonomi (Bilag) (Claus S.) (15 min) Claus gennemgik status for økonomien i Regnskabet udviser et betydeligt større overskud end forudsat. Det skyldes primært at fliseprojektet ikke er igangsat, samt, at der ikke blev ydet tilskud til en sommerklubtur. Men der er også større indtægter end forventet på udlån af SI-udstyr, kredsløbet i foråret, SMUK og klubmesterskab. Det skyldes dog ikke det sportslige aktivitetsniveau, idetr de planlagte aktiviteter stort set er gennemført på det forventede niveau. 4) Status for zoneringssagen (John) (15 minutter) John har været til møde i Friluftsrådet, samt til temadag om sagen på Skovskolen. Det bliver ikke påkrævet at der udlægges såvel facilitets-, frilufts- og stillezone i alle skove. Modellen forventes brugt på større geografiske helheder og med hensyntagen til f.eks. den aktuelle status af private skove i området. DO-F og DIF arbejder med sagen og har et snarligt møde med Naturstyrelsen i København, derefter forventes den endelige ordning vedtaget inden jul. Det er vigtigt at udmønte de åbninger som ordningen forventes at give, f.eks. der gives ikke NORMALT tilladelse til orienteringsløb i stillezone så gælder det om at identificere UNORMALT. Det blev aftalt at OKR-arbejdsgruppen (John, Asger, Anders og evt. Kent) skal følge op på sagen først i det nye år og sammen med Holbæk og Hvalsø bede Naturstyrelsen Vestsjælland om det planlægningsmøde Naturstyrelsen tidligere har givet tilsagn om, hvor de enkelte skove gennemgås konkret med udgangspunkt i vores o- kort. 5) Generalforsamling og budget for 2013 (60 minutter) Kontingentindtægter forventes på nuværende niveau. Løbsindtægter falder lidt som følge af at der ikke arrangeres et kredsløb. Økonomiønsker fra udvalgene > forslag til budget. De enkelte udvalgs ønsker blev gennemgået. Der blev udover budgetønskerne fra udvalgene tilføjet tilskud til en påsketur og en efterårs-sverigestur, som Michael gerne vil stå for igen.. Driftudgifterne hviler på de forventede indtægter, mens et antal ekstraordinære nyinvesteringer foreslås overført fra støtteforeningen. Bestyrelsen foreslår i enighed nye SI-enheder, køkkenombygning og et reduceret fliseprojekt. Bemanding af bestyrelse og udvalg Der mangler p.t. en formand for TRU og en kasserer. Stævneudvalget er fortsat ubemandet. Forskellige emner blev gennemgået. Michael kontakter kassererkandidatern og en kandidat til dirigentposten under mødet.. Initiativer og fælles udgifter Formanden foreslår at bestyrelsen gennemgår budgettet endnu engang i starten af januar og fremkommer med et antal velvalgte fælles prioriterede aktiviteter med henblik på at styrke de sportslige aktiviteter og klubbens fremtidige fundament. Milepælsplan for generalforsamling og fastlæggelse af dato

4 Før jul: Generalforsamling forvarsles på hjemmesiden 7. januar: Sidste frist for udvalg til at aflevere bidrag til årsberetningen til formanden. Bestyrelsesmøde hvor budgettet gennemgås en sidste gang. 14. januar: Generalforsamling indkaldes, regnskab fremlægges i Nordpilen og skriftlige årsberetninger udsendes 21. januar: Frist for indkomne forslag, regnskab underskrives af revisorer 21. januar: Ekstra bestyrelsesmøde om nødvendigt 4. februar: Generalforsamling 4. marts: Referat offentliggøres 6) Status for kommende aktiviteter (60 min): a) Juleløb : Fejlagtigt på VTR-listen afholdes næppe b) Natcup, 9. januar 2013 : Instruktion offentliggjort c) KUM 2013, maj 2013 (Henrik) : OKR er underleverandør, Trekroner Skole og fest påhviler OKR. Mere kommer til. d) Klubaftener (Michael) : Der er fortsat interesse for en klubaften om københavns svømmeklub -. Danmarks største. e) Find Vej april (Søren) : OKR deltager naturligvis også FindVej i skolen f) SMUK 2013 : Løberen og Adidas har givet tilsagn har i øvrigt forespurgt en lørdag, kan være interessant. 7) Nyt fra udvalgene (20 min) Lokaleudvalg: Udluftning og elefantrist i træningsrum etableret. Arbejdslørdag forår og efterår programsættes i årskalender. Kommunikationsudvalg: Gitte skal holde oplæg på DOF-akademiet Kassereren: 7 udmeldinger, 3 indmeldinger Bredde: Find vej 2013 og 1 naturløb planlægges. Eliteudvalg: Trods nedlæggelse af ESR er der fortsat mulighed for penge fra Roskilde kommune 8) Ny henvendelse fra kriminalforsorgen om samfundstjeneste (10 min) Søren stiller fortsat op såfremt de har en klient der gider og kan grave pæle ned og frosten ikke er gået i jorden. 9) Eventuelt Det indskærpes at der skal indsendes udfyldte børneattester til formanden, med henblik på ekspedition. Sker det ikke kan det koste tilskud fra kommunen, idet klubben har erklæret at de indhentes. Hentes her: Mødeplan og årskalender for 2013 udarbejdes af formanden og sendes ud sammen med udkast til referat.

5 BILAG: Uddrag fra foreningens vedtægter: 8. Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. februar. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside og/eller i medlemsbladet. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene. 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Kassereren forelægger budget med forslag til kontingentstørrelse. 7. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og revisorer. a)i lige år vælges formand og sekretær. b)i ulige år vælges næstformand og kasserer. c)hvert år vælges formænd for udvalgene. d)hvert år vælges 2 revisorer.

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere