Indledning Resume Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk Omlægning af eksisterende lån Nykredit...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Resume... 3. Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk... 4. Omlægning af eksisterende lån Nykredit..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Resume... 3 Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk... 4 Omlægning af eksisterende lån Nykredit... 6 Omlægning af eksisterende obligationslån KommuneKredit... 7 Renovering af området ved nyt halmværk... 7 Anlægsinvesteringer Bilag 1 Økonomiske forhold for Vejen Varmeværk Bilag 2 Projektregnskab Halmværk (Status 14. november 2014) Bilag 3 Oplæg til låneomlægning fra KommuneKredit Bilag 4 Billeder fra matriklen Koldingvej 30 Det nye halmværk

3 2 INDLEDNING Vejen Varmeværk ansøger hermed Vejen Kommune om at stille garanti for Vejen Varmeværk dels i forbindelse med fastlæggelse af endelige belåning af nyt halmværk og dels vedrørende omlægning af eksisterende lån. Vejen Varmeværk besluttede i 2008 at investere i en yderligere fliskedel på adressen Gørtelvej 4, Vejen, idet værkets reservelastkedel (naturgas) var blevet en del af grundlasten. Inden den nye fliskedel blev taget i brug lukkede DONG affaldskraftvarmeværket, og Vejen Varmeværk stod på ny i en situation med mangel på grundlast. Det blev derfor besluttet, med generalforsamlingens opbakning den 26. juni 2013, at bygge et nyt halmværk. Byggeperioden er snarligt tilendebragt, og det færdige projektet skal således belånes. Vejen Varmeværk foretager løbende anlægsinvesteringer med henblik på at udbygge og udvikle ledningsnettet og produktionskapaciteten med henblik på at kunne levere bæredygtig varme. Vejen Varmeværk har senest etableret et anlæg med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Agri-Norcold Selskabet har pr. 24. november følgende låneportefølje: Kreditor Notat Restgæld KommuneKredit Nyt flisværk KommuneKredit Anlægsinvesteringer KommuneKredit Anlægsinvesteringer KommuneKredit Nye varmepumper og køb af Vejen Kraftvarmeværk KommuneKredit Linjeføring til Mannehøj mv KommuneKredit Halmfyr (byggekredit) Nykredit Anlægsinvesteringer Sydbank Kassekredit Vedrørende selskabets økonomi i øvrigt henvises til bilag 1.

4

5 4 AD 1 UDVIDELSE AF GARANTI I FORBINDELSE MED NYT HALMVÆRK Hvorfor har Vejen Varmeværk behov for at udvide byggekreditten? Byggekreditten på tkr. er baseret på et forventet budget, vurderet forud for projektplanlægningen. I løbet af først tilbudsfasen og den efterfølgende projekteringsfase har vi dels konstateret at enkelte forudsætninger bristede, samt vi har foretaget nogle tilvalg, der forøger investeringen, men som tilbagebetales gennem en forbedret driftsøkonomi. Det samlede behov for udvidelse af byggekreditten udgør tkr., således at den samlede investering forventes at udgøre tkr. Der henvises til opdateret projektregnskab jf. bilag 2. Tekst Kr. Kran Trapperist Skorsten Vejerbod Tilvalg bygninger Støvsuger Stiftelsesprovision Uforudsete udgifter Fuldautomatiseret kran Den fuldautomatiserede kran kan både aflæsse lastbilerne ved halmleverancer, holde styr på halmlageret med sporbarhed tilbage til marken samt fodre kedlerne. Investeringen i en fuldautomatisk kran forbedrer: Driftsøkonomien Besparelse af en manderessource i 9-10 mdr. årligt samt drift af materiel til aflæsning af lastbiler ved halmleverancer. Sporbarhed Mulighed for at spore alle halmballer på lageret tilbage til producenten og derved opsamle driftshistorik til fremtidig drifts- og miljøoptimering. Udnyttelsen af lagerkapaciteten der kan med det valgte anlæg stables i 6 ballershøjde, hvorimod der ved manuelt håndtering maksimalt kan stables i 4 ballers-højde. Arbejdsmiljø der er strenge krav til værnemidler i forbindelse med ophold på halmlageret. Ophold af personale på halmlageret begrænses. Trapperist Vejen Varmeværk har tilkøbt en trapperist i stedet for en traditionel skubberist på kedlen. Trapperisten kan bedre sikre, at halmen ikke brænder i klumper samt den giver et større risteareal. Det større risteareal vil sammen med et større brandkammer reducere udviklingen af termiske Nox, hvilket samtidig reducerer miljøbelastningen samt omkostningen ved tilsætning af ammoniak. Skorsten Oprindeligt var der kalkuleret med at flytte og genanvende den eksisterende 75m skorsten fra kraftvarmeværket. Det har dog vist sig, at omkostningerne til flytningen næsten er på højde med køb af en ny 50m skorsten. Det er mere fremtidssikret med en ny, da denne er leveret med en rustfri kerne, hvilket er et krav, hvis det på et senere tidspunkt kan betale sig at udvinde energien i røggassen.

6 5 Manglende salg af Vejebord og brovægt I henhold til kommunikationen mellem Vejen Kommune og Vejen Varmeværk i forbindelse med køb af affaldskraftsvarmeværket fra DONG, havde vi indregnet et salgsprovenu på 1 mio. kr. på videresalg af vejerboden, brovægten samt et mindre areal til Vejen Kommune. Salget blev aldrig en realitet. Støvsuger Vi har afsat kr. til en fast støvsugerløsning til rengøring af aflæssezonen efter halmleverancer. Der findes forskellige løsninger på eksisterende halmværker rundt omkring i Danmark, da løsningerne skræddersyes det enkelte værk. De eksisterende støvsugerløsninger varierer meget i såvel udførelse og pris. Vi har set eksempler fra ca ,- kr. til ,- kr. Vi har en løsning på tegnebrættet til en investeringssum i størrelsesordenen kr. Stiftelsesprovision Vejen Varmeværk er ved tidligere lånesager ikke blevet opkrævet stiftelsesprovision hos Vejen Kommune. Derfor er denne omkostning ikke medtaget i det oprindelige budget. Tilvalg bygningsentreprisen. Vejen Varmeværk har igennem projekteringsfasen og gennemførelsesfasen valgt ekstraydelser hos byggeentreprisen. Fælles for disse tilvalg er en strategi om at fremtidssikre bygningen til eventuel udvidelse og miljøtiltag samt at optimere i forhold til fremtidig vedligehold. De mest omkostningsfulde tilvalg er: Forberedelse af bygning til evt. miljøtiltag, der forbedrer udledningen. Fx vasketårn og De-Nox. Forberedelse af bygning til udvidelse med ny 10MW kedel. Forhøjelse af lagerbygningen, der tillader lagring i 6 halmballers højde og dermed øget lagerkapacitet og driftssikkerhed. Adgangskontrolsystem og videoovervågning, da anlægget nu bliver drevet ubemandet. Forbedret overfladebehandling på gulv og vægarealer, der minimerer vedligehold. Uforudsete udgifter Vejen Varmeværk har pt. afsat 1.1 mio. til uforudsete udgifter. Indeholdt i det afsatte beløb er pt. følgende: Vejen Varmeværk er pt. i en tvist med bygherrerådgiveren Rambøll vedr. fakturering af deres arbejde. Vejen Varmeværk har en kontrakt med fastprisaftale, men rådgiveren har fremsat krav om yderligere betaling på godt ,- kr. i henhold til det afholdte ressourceforbrug. Kloakarbejde.

7 6 AD 2 OMLÆGNING AF EKSISTERENDE LÅN NYKREDIT Vejen Varmeværk har modtaget nedenstående forslag til omlægning af eksisterende lån hos Nykredit. Se bilag 3. Lån Rente Restgæld kr. Ydelse p.a., kr. NPV, kr. Nykredit 4,6% KommuneKredit 1,3% Forskel Kilde: KommuneKredit. Lån i Nykredit skal opsiges til kontant indfrielse senest ultimo januar Det nye lån hos KommuneKredit etableres som et lån med basisrente. I den effektive rente, 1,3%, er indregnet en up-front garantiprovision på 1% af hovedstol periodiseret ud over lånets løbetid. Formålet med omlægningen er at opnå en besparelse i ydelsen p.a. Det forudsættes, at lånet hos Nykredit, opr kr. (og efterfølgende KommuneKredit) ligger inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., dvs. der er tale om investeringer ved produktion og distribution af varme (modsat drift). Denne betingelse er opfyldt via selskabets anlægsinvesteringer, som er aktiveret i selskabets årsrapporter for henholdsvis regnskabsåret 2007/2008 og 2008/09, jf. nedenstående opstilling: Tekst Kr. Andre anlæg Central Ledningsnet Målere Stikledning Aktiveret 2007/08 og 2008/ Andre anlæg (bil, inventar mv.) Central Investeringerne på ca kr. vedrører i alt 16 poster, som alle er forbedringer og fornyelse af udstyr på værkerne. Ledningsnet Investeringerne på ca kr. indeholder udvidelse af ledningsnettet, ændring af eksisterende ledningsnet grundet kraftig udbygning af forbrugermassen, nye pumpestationer og konverteringer af naturgaskunder, herunder Dalgårdsvej. Målere Investering på ca kr. i nye målere. De eksisterende målere var ved at være udtjent både driftsmæssigt og teknologisk, hvorfor der blev igangsat en udskiftning til nye målere med den nyeste teknologi i fjernaflæsning. Stikledninger Investeringen på ca kr. indeholder en løbende udskiftning og vedligeholdelse af stikledninger. I forbindelse med kommunens ændringer af kloaksystemet har det givet Vejen Varmeværk en mulighed for samtidig at udskifte en del af disse stikledninger. Den positive udvikling af Vejen Varmeværks forbrugermasse spiller selvfølgelig også ind.

8 7 AD 3 OMLÆGNING AF EKSISTERENDE OBLIGATIONSLÅN KOMMUNEKREDIT Vejen Varmeværk har modtaget nedenstående forslag til omlægning af eksisterende obligationslån hos KommuneKredit. Se bilag 3. Lån Rente Restgæld kr. Ydelse p.a., kr. NPV, kr. Eksisterende lån 3,0% Nyt lån 0,9% Forskel Kilde: KommuneKredit Lån nr skal opsiges til kontant indfrielse pr. terminen juni 2015, dvs. senest februar Det nye lån etableres som et lån med basisrente. Det antages, at kommunen ikke opkræver garantiprovision. Formålet med omlægningen er at opnå en besparelse i ydelsen p.a. AD 4 RENOVERING AF OMRÅDET VED NYT HALMVÆRK Når halmværket står færdigt til foråret, skal der arbejdes på, at skabe sammenhæng på resten af matriklen. Bygningerne har forskellige aldre og udseender, og der skal arbejdes på at skabe et sammenhængende udtryk af et velfungerende værk. Det vil sige, at udenoms arealerne, selskabets nuværende gaskedelbygning samt den lagerhal som Vejen Kommune har lejet ved Vejen Varmeværk til anvendelse af omlæsning af husholdningsaffald, skal renoveres. Vejen Varmeværk vil i løbet af kalenderåret 2015 ansøge om garantistillelse over for KommuneKredit i forbindelse med renoveringen af området ved det nye halmværk. Der er pt. ikke udarbejdet budget eller overslag vedrørende renoveringen. Bilag 4 indeholder illustrationer af bygninger og området som bør renoveres. AD 5 ANLÆGSINVESTERINGER i 2014 Vejen Varmeværk foretager løbende anlægsinvesteringer med henblik på at udbygge og udvikle ledningsnettet og produktionskapaciteten med henblik på at kunne levere bæredygtig varme. Vejen Varmeværk har senest etableret et anlæg med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Agri-Norcold. Vejen Varmeværk finansierer de løbende anlægsinvesteringer via selskabets kassekredit i Sydbank, men ønsker anlægsinvesteringerne refinansieret via KommuneKredit. Vejen Varmeværk vil i løbet af kalenderåret 2015 ansøge om garantistillelse over for KommuneKredit i forbindelse med anlægsinvesteringer foretaget i kalenderåret Ansøgningen forventes at udgøre et beløb i niveauet kr.

9 Bilag 1 Økonomiske forhold for Vejen Varmeværk

10 Økonomiske forhold

11

12 Bilag 2 Projektregnskab Halmværk Status 14. november 2014

13 PROJEKTREGNSKAB - Halmværk Vejen Varmeværk Beløb excl. Moms Sag nr.: Seneste opdateret - Dato 14. november 2014 Uafklarede Betegnelse Budget Kontraktsum Kontraktholder Tillæg Fradrag Samlet kontraktsum Anvist Rest udgifter BYGHERRERÅDGIVNING Sikkerhedskoordinering kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 Udbud nedbrydning kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Udbud maskinentreprise kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udbud Bygningsentreprise kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr ,00 Brandforhold kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,00 BYGHERRERÅDGIVNING - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,50 kr ,50 kr ,00 GRUNDUDGIFTER Nedbrydningsarbejder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Geoteknisk rapport kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,25 kr ,25 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 GRUNDUDGIFTER - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,75 kr ,25 BYGNINGSENTREPRISEN Designkonkurrence kr. 0,00 kr ,00 Diverse arkitekter kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Kompensation entreprenørtilbud kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 Totalentreprise kr ,00 kr ,00 kr ,00 Chr. Johansen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Skortstensfundament kr ,00 kr ,00 kr ,41 Chr. Johansen kr ,41 kr. 0,00 kr ,41 Hovedtavle kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 IT-EL kr ,00 kr ,13 kr ,87 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,39 kr ,39 kr ,39 kr ,00 BYGNINGSENTREPRISEN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr. 0,00 kr ,80 kr ,52 kr ,28 MASKINENTREPRISEN Totalentreprise kr ,00 kr ,00 Weiss kr ,00 kr ,80 kr ,20 Samling af vekslere kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 Skorten kr ,00 kr ,00 VL STAAL kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vasketårn - UDGÅET kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 De-Nox - UDGÅET kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Støvsuger løsning kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 MASKINENTREPRISEN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,80 kr ,20 TILSYN Bygherretilsyn - UDGÅET kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Intern bygherretilsyn - THP kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Konsulenthonorar - DC kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Konsulenthonorar - HJL kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 TILSYN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 BYGHERREOMKOSTNINGER Byggetilladsels m.v. kr ,00 kr ,50 Vejen Kommune kr ,50 kr ,50 kr. 0,00 Kloakering kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Vej og pladsanlæg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Diverse kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grønne arealer kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Forsikringer kr ,00 kr ,43 Gensidige kr ,43 kr ,43 kr. 0,00 IT-serverrum + Video og ADK kr ,00 IT-EL kr ,00 kr ,83 kr ,17 Uforudsete udgifter kr ,00 kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr. 0,00 BYGHERREOMKOSTNINGER - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,13 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,13 kr ,96 kr ,17 DIVERSE UDGIFTER & INDTÆGTER Salg vejerbod, brovægt og grundstykke kr ,00 kr. 0,00 Vejen Kommune kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Salg af eksisterende gammelt udstyr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Stiftelsesprovision - Kommunekredit kr. 0,00 kr. 0,00 Vejen Kommune kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Forhandling med Teleselskaber kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr ,00 kr ,00 kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr. 0,00 DIVERSE UDGIFTER & INDTÆGTER- SUM kr ,00 kr ,00 kr ,20 kr ,00 kr. 0,00 kr ,20 kr ,20 kr ,00 Total kr ,00 kr ,00 kr ,63 kr ,00 kr. 0,00 kr ,63 kr ,23 kr ,40 Aktuel forventning til samlet investering kr ,63

14 Bilag 3 Oplæg til låneomlægning fra KommuneKredit

15 VEJEN VARMEVÆRK 21. NOVEMBER 2014

16 Låneportefølje i KommuneKredit Rentetype Låntype Lån nr. Nom. Rente Startdato Udløb Notat Indikativt kompensationsbeløb Nom. Restgæld Indikativ markedsværdi Aftalelån Fast ,91% Nyt flisanlæg kr kr kr ,95% Anlægsinvesteringer kr kr kr Fast ,97% Investeringer kr kr kr ,94% Nye varmepumper og køb af Vejen Kraftvarmevær kr kr kr Obligationslån ,00% Variabelt KUR Kredit ,25% Linieføring til Mannehøj m.m. Ombygning af lukket affaldskraftværk til halmfyret biomasse kr kr kr kr - kr kr Hovedtotal kr kr kr Side 2

17 Konvertering af lån i Nykredit - indikation Eksisterende Nykredit-lån Nyt Nykredit-lån Lån i Lån i Nyt Nykredit-lån KommuneKredit KommuneKredit Første års ydelse : kr kr kr kr kr Effektiv rente, før skat : 4,65% 2,68% 1,34% 3,08% 1,56% - heraf bidrag : 0,90% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% Løbetid : 15 år 15 år 15 år 20 år 20 år Gebyr for indfrielse : kr 950 Låneomkostninger : kr kr - kr kr - Sagsomkostninger : kr kr - kr kr - Samlet : kr 950 kr kr - kr kr - Ydelser i alt : kr kr kr kr kr NPV af ydelser : kr kr kr kr kr Skønnet besparelse, NPV : kr kr kr kr Konvertering sker pr. 1. april Eksisterende lån optaget pr. 26. oktober 2009 i Nykredit - restgæld kr ,92 - opsiges senest 31. januar For KommuneKredit lånene antages det, at de ligger inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lån I KommuneKredit antages at være Lån med basis rente. Indikationer for lån i KommuneKredit er baseret på markedet den 18. november I effektiv rente for lånene i KommuneKredit er indregnet en up-front garantiprovision på 1 % af hovedstol periodiseret over lånenes løbetid Side 3

18 Konvertering af lån nr til lån med basis rente - indikation Lån Rente Start Udløb Hovedstol - restgæld Ydelse p.a. NPV Lån nr ,00% kr kr kr Konvertering af 0,92% kr kr lån nr kr Difference kr kr Lån nr skal opsiges til kontant indfrielse pr. juni 2015 terminen senest pr. 10. februar Obligationerne handles d.d. til kurs 103. Det nye lån tænkes etableret som et Lån med basisrente med valør 30. juni Alternativt kan det nye lån hjemtages som et fast forrentet aftalelån med en indikativ fast rente 1,27 % p.a. og årlig ydelse på kr Det antages, at kommunen ikke opkræver garantiprovision for det nye lån. Renteindikationer og nutidsværdier er baseret på markedet den 17. november Side 4

19 Rente- og afdragsprofil Side 5

20 Fordeling mellem fast og variabel rente Side 6

21 Rente indikationer Variabel rente : 3M DKK model A : 0,29% 6M DKK model A : 0,41% Løbetid, år Fastrenteperiode, år Model A-lån med DKK renteswap Lån med basisrente Fast forrentet aftalelån 5 0,57% 0,57% 0,72% 10 1,10% 1,10% 1,45% 25 1,59% 1,59% 2,09% 5 0,57% 0,57% 0,72% 10 1,07% 1,07% 1,42% 20 1,42% 1,42% 1,87% 5 0,55% 0,55% 0,70% 10 0,82% 0,82% 1,17% Obligationslån, 25 år - 2.5% KK 230.s.A 2041 : 2,90% Side 7

22 Udviklingen i 10-årige DKK swaprente Side 8

23 3 mdr. CIBOR vs. 3 mdr. model A 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11 jan 12 jan 13 jan 14-0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% Side 9

24 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2. En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 3, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter:. Stk. 1 nr. 3 eller Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. Stk. 1 nr. 5 Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg kan der uanset bestemmelsen i 10, stk. 1, optages lån med op til 5 års afdragsfrihed. 10. Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, Lån til formål efter 2, stk. 1, nr. 5, kan dog optages med løbetid op til 30 år Side 10

25 Disclaimer Indholdet af denne præsentation er beregnet for låntagere i KommuneKredit og er kun til orientering. Indholdet er ikke beregnet til distribution eller brug af udeforstående personer eller enheder i nogen jurisdiktion eller land, hvor sådan distribution eller brug ville være i modstrid med love eller bekendtgørelser. KommuneKredit acceptere ikke ansvar for nøjagtigheden eller tilstrækkeligheden af de oplysninger, sætninger eller antagelser som findes i denne præsentation, eller for eventuelle tab eller skade (uanset om de er direkte, indirekte, følgeskader eller andre) som følge af tillid til dette indhold. Læseren af oplysninger i denne præsentation er alene ansvarlig for sin egen uafhængige vurdering af indholdet heri Side 11

26 Bilag 4 Billeder fra matriklen Koldingvej 30 Det nye halmværk

27 Vejen Varmeværks nye halmværk

28 Vejen Varmeværks nye halmværk Den gamle akkumuleringstank. Den gamle gascentral som stadig er i brug.

29 Vejen Varmeværks nye halmværk Den gamle omlastehal med defekt tag, skal bruges til oplagring af bioaske.

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

+ administrationen i øjeblikket gennemfører

+ administrationen i øjeblikket gennemfører RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen

Læs mere