Indledning Resume Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk Omlægning af eksisterende lån Nykredit...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Resume... 3. Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk... 4. Omlægning af eksisterende lån Nykredit..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Resume... 3 Udvidelse af garanti i forbindelse med nyt halvmærk... 4 Omlægning af eksisterende lån Nykredit... 6 Omlægning af eksisterende obligationslån KommuneKredit... 7 Renovering af området ved nyt halmværk... 7 Anlægsinvesteringer Bilag 1 Økonomiske forhold for Vejen Varmeværk Bilag 2 Projektregnskab Halmværk (Status 14. november 2014) Bilag 3 Oplæg til låneomlægning fra KommuneKredit Bilag 4 Billeder fra matriklen Koldingvej 30 Det nye halmværk

3 2 INDLEDNING Vejen Varmeværk ansøger hermed Vejen Kommune om at stille garanti for Vejen Varmeværk dels i forbindelse med fastlæggelse af endelige belåning af nyt halmværk og dels vedrørende omlægning af eksisterende lån. Vejen Varmeværk besluttede i 2008 at investere i en yderligere fliskedel på adressen Gørtelvej 4, Vejen, idet værkets reservelastkedel (naturgas) var blevet en del af grundlasten. Inden den nye fliskedel blev taget i brug lukkede DONG affaldskraftvarmeværket, og Vejen Varmeværk stod på ny i en situation med mangel på grundlast. Det blev derfor besluttet, med generalforsamlingens opbakning den 26. juni 2013, at bygge et nyt halmværk. Byggeperioden er snarligt tilendebragt, og det færdige projektet skal således belånes. Vejen Varmeværk foretager løbende anlægsinvesteringer med henblik på at udbygge og udvikle ledningsnettet og produktionskapaciteten med henblik på at kunne levere bæredygtig varme. Vejen Varmeværk har senest etableret et anlæg med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Agri-Norcold Selskabet har pr. 24. november følgende låneportefølje: Kreditor Notat Restgæld KommuneKredit Nyt flisværk KommuneKredit Anlægsinvesteringer KommuneKredit Anlægsinvesteringer KommuneKredit Nye varmepumper og køb af Vejen Kraftvarmeværk KommuneKredit Linjeføring til Mannehøj mv KommuneKredit Halmfyr (byggekredit) Nykredit Anlægsinvesteringer Sydbank Kassekredit Vedrørende selskabets økonomi i øvrigt henvises til bilag 1.

4

5 4 AD 1 UDVIDELSE AF GARANTI I FORBINDELSE MED NYT HALMVÆRK Hvorfor har Vejen Varmeværk behov for at udvide byggekreditten? Byggekreditten på tkr. er baseret på et forventet budget, vurderet forud for projektplanlægningen. I løbet af først tilbudsfasen og den efterfølgende projekteringsfase har vi dels konstateret at enkelte forudsætninger bristede, samt vi har foretaget nogle tilvalg, der forøger investeringen, men som tilbagebetales gennem en forbedret driftsøkonomi. Det samlede behov for udvidelse af byggekreditten udgør tkr., således at den samlede investering forventes at udgøre tkr. Der henvises til opdateret projektregnskab jf. bilag 2. Tekst Kr. Kran Trapperist Skorsten Vejerbod Tilvalg bygninger Støvsuger Stiftelsesprovision Uforudsete udgifter Fuldautomatiseret kran Den fuldautomatiserede kran kan både aflæsse lastbilerne ved halmleverancer, holde styr på halmlageret med sporbarhed tilbage til marken samt fodre kedlerne. Investeringen i en fuldautomatisk kran forbedrer: Driftsøkonomien Besparelse af en manderessource i 9-10 mdr. årligt samt drift af materiel til aflæsning af lastbiler ved halmleverancer. Sporbarhed Mulighed for at spore alle halmballer på lageret tilbage til producenten og derved opsamle driftshistorik til fremtidig drifts- og miljøoptimering. Udnyttelsen af lagerkapaciteten der kan med det valgte anlæg stables i 6 ballershøjde, hvorimod der ved manuelt håndtering maksimalt kan stables i 4 ballers-højde. Arbejdsmiljø der er strenge krav til værnemidler i forbindelse med ophold på halmlageret. Ophold af personale på halmlageret begrænses. Trapperist Vejen Varmeværk har tilkøbt en trapperist i stedet for en traditionel skubberist på kedlen. Trapperisten kan bedre sikre, at halmen ikke brænder i klumper samt den giver et større risteareal. Det større risteareal vil sammen med et større brandkammer reducere udviklingen af termiske Nox, hvilket samtidig reducerer miljøbelastningen samt omkostningen ved tilsætning af ammoniak. Skorsten Oprindeligt var der kalkuleret med at flytte og genanvende den eksisterende 75m skorsten fra kraftvarmeværket. Det har dog vist sig, at omkostningerne til flytningen næsten er på højde med køb af en ny 50m skorsten. Det er mere fremtidssikret med en ny, da denne er leveret med en rustfri kerne, hvilket er et krav, hvis det på et senere tidspunkt kan betale sig at udvinde energien i røggassen.

6 5 Manglende salg af Vejebord og brovægt I henhold til kommunikationen mellem Vejen Kommune og Vejen Varmeværk i forbindelse med køb af affaldskraftsvarmeværket fra DONG, havde vi indregnet et salgsprovenu på 1 mio. kr. på videresalg af vejerboden, brovægten samt et mindre areal til Vejen Kommune. Salget blev aldrig en realitet. Støvsuger Vi har afsat kr. til en fast støvsugerløsning til rengøring af aflæssezonen efter halmleverancer. Der findes forskellige løsninger på eksisterende halmværker rundt omkring i Danmark, da løsningerne skræddersyes det enkelte værk. De eksisterende støvsugerløsninger varierer meget i såvel udførelse og pris. Vi har set eksempler fra ca ,- kr. til ,- kr. Vi har en løsning på tegnebrættet til en investeringssum i størrelsesordenen kr. Stiftelsesprovision Vejen Varmeværk er ved tidligere lånesager ikke blevet opkrævet stiftelsesprovision hos Vejen Kommune. Derfor er denne omkostning ikke medtaget i det oprindelige budget. Tilvalg bygningsentreprisen. Vejen Varmeværk har igennem projekteringsfasen og gennemførelsesfasen valgt ekstraydelser hos byggeentreprisen. Fælles for disse tilvalg er en strategi om at fremtidssikre bygningen til eventuel udvidelse og miljøtiltag samt at optimere i forhold til fremtidig vedligehold. De mest omkostningsfulde tilvalg er: Forberedelse af bygning til evt. miljøtiltag, der forbedrer udledningen. Fx vasketårn og De-Nox. Forberedelse af bygning til udvidelse med ny 10MW kedel. Forhøjelse af lagerbygningen, der tillader lagring i 6 halmballers højde og dermed øget lagerkapacitet og driftssikkerhed. Adgangskontrolsystem og videoovervågning, da anlægget nu bliver drevet ubemandet. Forbedret overfladebehandling på gulv og vægarealer, der minimerer vedligehold. Uforudsete udgifter Vejen Varmeværk har pt. afsat 1.1 mio. til uforudsete udgifter. Indeholdt i det afsatte beløb er pt. følgende: Vejen Varmeværk er pt. i en tvist med bygherrerådgiveren Rambøll vedr. fakturering af deres arbejde. Vejen Varmeværk har en kontrakt med fastprisaftale, men rådgiveren har fremsat krav om yderligere betaling på godt ,- kr. i henhold til det afholdte ressourceforbrug. Kloakarbejde.

7 6 AD 2 OMLÆGNING AF EKSISTERENDE LÅN NYKREDIT Vejen Varmeværk har modtaget nedenstående forslag til omlægning af eksisterende lån hos Nykredit. Se bilag 3. Lån Rente Restgæld kr. Ydelse p.a., kr. NPV, kr. Nykredit 4,6% KommuneKredit 1,3% Forskel Kilde: KommuneKredit. Lån i Nykredit skal opsiges til kontant indfrielse senest ultimo januar Det nye lån hos KommuneKredit etableres som et lån med basisrente. I den effektive rente, 1,3%, er indregnet en up-front garantiprovision på 1% af hovedstol periodiseret ud over lånets løbetid. Formålet med omlægningen er at opnå en besparelse i ydelsen p.a. Det forudsættes, at lånet hos Nykredit, opr kr. (og efterfølgende KommuneKredit) ligger inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., dvs. der er tale om investeringer ved produktion og distribution af varme (modsat drift). Denne betingelse er opfyldt via selskabets anlægsinvesteringer, som er aktiveret i selskabets årsrapporter for henholdsvis regnskabsåret 2007/2008 og 2008/09, jf. nedenstående opstilling: Tekst Kr. Andre anlæg Central Ledningsnet Målere Stikledning Aktiveret 2007/08 og 2008/ Andre anlæg (bil, inventar mv.) Central Investeringerne på ca kr. vedrører i alt 16 poster, som alle er forbedringer og fornyelse af udstyr på værkerne. Ledningsnet Investeringerne på ca kr. indeholder udvidelse af ledningsnettet, ændring af eksisterende ledningsnet grundet kraftig udbygning af forbrugermassen, nye pumpestationer og konverteringer af naturgaskunder, herunder Dalgårdsvej. Målere Investering på ca kr. i nye målere. De eksisterende målere var ved at være udtjent både driftsmæssigt og teknologisk, hvorfor der blev igangsat en udskiftning til nye målere med den nyeste teknologi i fjernaflæsning. Stikledninger Investeringen på ca kr. indeholder en løbende udskiftning og vedligeholdelse af stikledninger. I forbindelse med kommunens ændringer af kloaksystemet har det givet Vejen Varmeværk en mulighed for samtidig at udskifte en del af disse stikledninger. Den positive udvikling af Vejen Varmeværks forbrugermasse spiller selvfølgelig også ind.

8 7 AD 3 OMLÆGNING AF EKSISTERENDE OBLIGATIONSLÅN KOMMUNEKREDIT Vejen Varmeværk har modtaget nedenstående forslag til omlægning af eksisterende obligationslån hos KommuneKredit. Se bilag 3. Lån Rente Restgæld kr. Ydelse p.a., kr. NPV, kr. Eksisterende lån 3,0% Nyt lån 0,9% Forskel Kilde: KommuneKredit Lån nr skal opsiges til kontant indfrielse pr. terminen juni 2015, dvs. senest februar Det nye lån etableres som et lån med basisrente. Det antages, at kommunen ikke opkræver garantiprovision. Formålet med omlægningen er at opnå en besparelse i ydelsen p.a. AD 4 RENOVERING AF OMRÅDET VED NYT HALMVÆRK Når halmværket står færdigt til foråret, skal der arbejdes på, at skabe sammenhæng på resten af matriklen. Bygningerne har forskellige aldre og udseender, og der skal arbejdes på at skabe et sammenhængende udtryk af et velfungerende værk. Det vil sige, at udenoms arealerne, selskabets nuværende gaskedelbygning samt den lagerhal som Vejen Kommune har lejet ved Vejen Varmeværk til anvendelse af omlæsning af husholdningsaffald, skal renoveres. Vejen Varmeværk vil i løbet af kalenderåret 2015 ansøge om garantistillelse over for KommuneKredit i forbindelse med renoveringen af området ved det nye halmværk. Der er pt. ikke udarbejdet budget eller overslag vedrørende renoveringen. Bilag 4 indeholder illustrationer af bygninger og området som bør renoveres. AD 5 ANLÆGSINVESTERINGER i 2014 Vejen Varmeværk foretager løbende anlægsinvesteringer med henblik på at udbygge og udvikle ledningsnettet og produktionskapaciteten med henblik på at kunne levere bæredygtig varme. Vejen Varmeværk har senest etableret et anlæg med henblik på at udnytte overskudsvarmen fra Agri-Norcold. Vejen Varmeværk finansierer de løbende anlægsinvesteringer via selskabets kassekredit i Sydbank, men ønsker anlægsinvesteringerne refinansieret via KommuneKredit. Vejen Varmeværk vil i løbet af kalenderåret 2015 ansøge om garantistillelse over for KommuneKredit i forbindelse med anlægsinvesteringer foretaget i kalenderåret Ansøgningen forventes at udgøre et beløb i niveauet kr.

9 Bilag 1 Økonomiske forhold for Vejen Varmeværk

10 Økonomiske forhold

11

12 Bilag 2 Projektregnskab Halmværk Status 14. november 2014

13 PROJEKTREGNSKAB - Halmværk Vejen Varmeværk Beløb excl. Moms Sag nr.: Seneste opdateret - Dato 14. november 2014 Uafklarede Betegnelse Budget Kontraktsum Kontraktholder Tillæg Fradrag Samlet kontraktsum Anvist Rest udgifter BYGHERRERÅDGIVNING Sikkerhedskoordinering kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 Udbud nedbrydning kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Udbud maskinentreprise kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udbud Bygningsentreprise kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,00 kr ,00 Brandforhold kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,00 BYGHERRERÅDGIVNING - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,50 kr ,50 kr ,00 GRUNDUDGIFTER Nedbrydningsarbejder kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Geoteknisk rapport kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rambøll A/S kr ,00 kr ,25 kr ,25 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 GRUNDUDGIFTER - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,75 kr ,25 BYGNINGSENTREPRISEN Designkonkurrence kr. 0,00 kr ,00 Diverse arkitekter kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Kompensation entreprenørtilbud kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 Totalentreprise kr ,00 kr ,00 kr ,00 Chr. Johansen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Skortstensfundament kr ,00 kr ,00 kr ,41 Chr. Johansen kr ,41 kr. 0,00 kr ,41 Hovedtavle kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 IT-EL kr ,00 kr ,13 kr ,87 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,39 kr ,39 kr ,39 kr ,00 BYGNINGSENTREPRISEN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,80 kr ,00 kr. 0,00 kr ,80 kr ,52 kr ,28 MASKINENTREPRISEN Totalentreprise kr ,00 kr ,00 Weiss kr ,00 kr ,80 kr ,20 Samling af vekslere kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 Skorten kr ,00 kr ,00 VL STAAL kr ,00 kr ,00 kr ,00 Vasketårn - UDGÅET kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 De-Nox - UDGÅET kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Støvsuger løsning kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 MASKINENTREPRISEN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,80 kr ,20 TILSYN Bygherretilsyn - UDGÅET kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Intern bygherretilsyn - THP kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Konsulenthonorar - DC kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Konsulenthonorar - HJL kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 TILSYN - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 BYGHERREOMKOSTNINGER Byggetilladsels m.v. kr ,00 kr ,50 Vejen Kommune kr ,50 kr ,50 kr. 0,00 Kloakering kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Vej og pladsanlæg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Diverse kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grønne arealer kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Forsikringer kr ,00 kr ,43 Gensidige kr ,43 kr ,43 kr. 0,00 IT-serverrum + Video og ADK kr ,00 IT-EL kr ,00 kr ,83 kr ,17 Uforudsete udgifter kr ,00 kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr. 0,00 BYGHERREOMKOSTNINGER - SUM kr ,00 kr ,00 kr ,13 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,13 kr ,96 kr ,17 DIVERSE UDGIFTER & INDTÆGTER Salg vejerbod, brovægt og grundstykke kr ,00 kr. 0,00 Vejen Kommune kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 Salg af eksisterende gammelt udstyr kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Stiftelsesprovision - Kommunekredit kr. 0,00 kr. 0,00 Vejen Kommune kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Forhandling med Teleselskaber kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 Uforudsete udgifter kr ,00 kr ,00 kr ,20 kr ,20 kr ,20 kr. 0,00 DIVERSE UDGIFTER & INDTÆGTER- SUM kr ,00 kr ,00 kr ,20 kr ,00 kr. 0,00 kr ,20 kr ,20 kr ,00 Total kr ,00 kr ,00 kr ,63 kr ,00 kr. 0,00 kr ,63 kr ,23 kr ,40 Aktuel forventning til samlet investering kr ,63

14 Bilag 3 Oplæg til låneomlægning fra KommuneKredit

15 VEJEN VARMEVÆRK 21. NOVEMBER 2014

16 Låneportefølje i KommuneKredit Rentetype Låntype Lån nr. Nom. Rente Startdato Udløb Notat Indikativt kompensationsbeløb Nom. Restgæld Indikativ markedsværdi Aftalelån Fast ,91% Nyt flisanlæg kr kr kr ,95% Anlægsinvesteringer kr kr kr Fast ,97% Investeringer kr kr kr ,94% Nye varmepumper og køb af Vejen Kraftvarmevær kr kr kr Obligationslån ,00% Variabelt KUR Kredit ,25% Linieføring til Mannehøj m.m. Ombygning af lukket affaldskraftværk til halmfyret biomasse kr kr kr kr - kr kr Hovedtotal kr kr kr Side 2

17 Konvertering af lån i Nykredit - indikation Eksisterende Nykredit-lån Nyt Nykredit-lån Lån i Lån i Nyt Nykredit-lån KommuneKredit KommuneKredit Første års ydelse : kr kr kr kr kr Effektiv rente, før skat : 4,65% 2,68% 1,34% 3,08% 1,56% - heraf bidrag : 0,90% 0,90% 0,00% 0,90% 0,00% Løbetid : 15 år 15 år 15 år 20 år 20 år Gebyr for indfrielse : kr 950 Låneomkostninger : kr kr - kr kr - Sagsomkostninger : kr kr - kr kr - Samlet : kr 950 kr kr - kr kr - Ydelser i alt : kr kr kr kr kr NPV af ydelser : kr kr kr kr kr Skønnet besparelse, NPV : kr kr kr kr Konvertering sker pr. 1. april Eksisterende lån optaget pr. 26. oktober 2009 i Nykredit - restgæld kr ,92 - opsiges senest 31. januar For KommuneKredit lånene antages det, at de ligger inden for rammerne af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lån I KommuneKredit antages at være Lån med basis rente. Indikationer for lån i KommuneKredit er baseret på markedet den 18. november I effektiv rente for lånene i KommuneKredit er indregnet en up-front garantiprovision på 1 % af hovedstol periodiseret over lånenes løbetid Side 3

18 Konvertering af lån nr til lån med basis rente - indikation Lån Rente Start Udløb Hovedstol - restgæld Ydelse p.a. NPV Lån nr ,00% kr kr kr Konvertering af 0,92% kr kr lån nr kr Difference kr kr Lån nr skal opsiges til kontant indfrielse pr. juni 2015 terminen senest pr. 10. februar Obligationerne handles d.d. til kurs 103. Det nye lån tænkes etableret som et Lån med basisrente med valør 30. juni Alternativt kan det nye lån hjemtages som et fast forrentet aftalelån med en indikativ fast rente 1,27 % p.a. og årlig ydelse på kr Det antages, at kommunen ikke opkræver garantiprovision for det nye lån. Renteindikationer og nutidsværdier er baseret på markedet den 17. november Side 4

19 Rente- og afdragsprofil Side 5

20 Fordeling mellem fast og variabel rente Side 6

21 Rente indikationer Variabel rente : 3M DKK model A : 0,29% 6M DKK model A : 0,41% Løbetid, år Fastrenteperiode, år Model A-lån med DKK renteswap Lån med basisrente Fast forrentet aftalelån 5 0,57% 0,57% 0,72% 10 1,10% 1,10% 1,45% 25 1,59% 1,59% 2,09% 5 0,57% 0,57% 0,72% 10 1,07% 1,07% 1,42% 20 1,42% 1,42% 1,87% 5 0,55% 0,55% 0,70% 10 0,82% 0,82% 1,17% Obligationslån, 25 år - 2.5% KK 230.s.A 2041 : 2,90% Side 7

22 Udviklingen i 10-årige DKK swaprente Side 8

23 3 mdr. CIBOR vs. 3 mdr. model A 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 jan 11 jan 12 jan 13 jan 14-0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% Side 9

24 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2. En kommunes adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, jf. 3, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter:. Stk. 1 nr. 3 eller Investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. Stk. 1 nr. 5 Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg kan der uanset bestemmelsen i 10, stk. 1, optages lån med op til 5 års afdragsfrihed. 10. Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, Lån til formål efter 2, stk. 1, nr. 5, kan dog optages med løbetid op til 30 år Side 10

25 Disclaimer Indholdet af denne præsentation er beregnet for låntagere i KommuneKredit og er kun til orientering. Indholdet er ikke beregnet til distribution eller brug af udeforstående personer eller enheder i nogen jurisdiktion eller land, hvor sådan distribution eller brug ville være i modstrid med love eller bekendtgørelser. KommuneKredit acceptere ikke ansvar for nøjagtigheden eller tilstrækkeligheden af de oplysninger, sætninger eller antagelser som findes i denne præsentation, eller for eventuelle tab eller skade (uanset om de er direkte, indirekte, følgeskader eller andre) som følge af tillid til dette indhold. Læseren af oplysninger i denne præsentation er alene ansvarlig for sin egen uafhængige vurdering af indholdet heri Side 11

26 Bilag 4 Billeder fra matriklen Koldingvej 30 Det nye halmværk

27 Vejen Varmeværks nye halmværk

28 Vejen Varmeværks nye halmværk Den gamle akkumuleringstank. Den gamle gascentral som stadig er i brug.

29 Vejen Varmeværks nye halmværk Den gamle omlastehal med defekt tag, skal bruges til oplagring af bioaske.

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af Biogasinvesteringer. Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af Biogasinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Kommuners Låntagning Kommuner kan som udgangspunkt ikke lånefinansiere kommunens udgifter, alt skal skattefinansieres.

Læs mere

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti

FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER. Nem og billig låntagning med kommunal garanti FINANSIERING AF VANDSELSKABERS ANLÆGSINVESTERINGER Nem og billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune - Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 2. september 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering

Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør. Forslag til finansiering Helsingør Kommune Rådhuset Stengade 59 3000 Helsingør Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Peter Wolf von Bülow om optagelse af lån på DKK 54.063.583,48 til finansiering af konvertering

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 13. juni 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 13. juni 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 13. juni 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Afbud: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Rudersdal Kommune Status på låneportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 35 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 14. februar 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen (Afbud) Lars

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig Forslag til finansiering Under henvisning til skrivelse af 15. juni 2015 fra Lars Kristensen om optagelse af lån på DKK 22.600.000,00 til finansiering

Læs mere

Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej Hadsund. Forslag til finansiering

Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej Hadsund. Forslag til finansiering Øster Hurup Kraftvarmeværk c/o Karsten Jensen Snedkervej 6 9560 Hadsund Forslag til finansiering Under henvisning til telefonsamtale med Tom Pedersen om optagelse af lån på DKK 11.582.000,00 til finansiering

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering

NK-Spildevand A/S Ved Fjorden Næstved. Forslag til finansiering NKSpildevand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Karina Sommer om optagelse af lån på DKK 46.400.000,00 til finansiering af omlægning af kredit nr.

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere