Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg"

Transkript

1 Investerings- og lånepolitik for Oplæg

2 Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010

3 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK november 2010 SH/sl Investerings- og lånepolitikken definerer de rammer, bestyrelsen giver Spildevandscentrets administration, at handle indenfor i forbindelse med placering af overskudslikviditet og optagelse af lån. Strategien forelægges bestyrelsen mindst en gang årligt til godkendelse eller når direktøren finder behov for ændringer i strategien. I forbindelse hermed aflægger direktøren rapport over investerings- og finansieringstiltag. 2. INVESTERINGSPOLITIK Investeringspolitikken er udarbejdet med henblik på at opnå en optimal pleje og styring af Spildevandscenter Avedøres løbende likviditet. 2.1 Mål med investeringspolitikken Investeringspolitikken skal: Sætte rammer for placering af likviditeten med henblik på at nedbringe risici Ingen valutarisiko Modpartsrisikoen reduceres ved at sætte minimums grænser for modparternes ratings (kreditrisiko på obligationsudstederen eller pengeinstituttet). Renterisikoen skal afstemmes i forhold til den forventede horisont på likviditeten Sikre en tilfredsstillende forrentning af likviditeten i forhold til bankernes indlånsrenter Effektivisere administrationen af likviditetsplejen 2.2 Placeringsregler

4 Oplæg til investeringspolitik Side 4 af 5 Likviditeten skal med udgangspunkt i kommunernes anbringelsesbekendtgørelse placeres i DKK: Kontant i dansk pengeinstitutter. Der må kun placeres likviditet i pengeinstitutter ratet af Standard & Poors med A- (long term) eller tilsvarende hos Moody s Likvide danske obligationer med højeste rating på AAA. Porteføljen af danske obligationer skal have en korrigeret varighed på mellem 0-6 år/kursfølsomhed på op til 6%. 2.3 Likviditetsstyring Den gennemsnitlige saldo på driftskontoen, skal over tid nedbringes ved aktivt at udnytte: Placering i aftaleindlån (med horisont < 3 måned) Placering i danske obligationer Trækningsret på op til DKK 15 mio. stillet til rådighed af banken 2.4 Administration Direktøren kan vælge at uddelegere likviditetsplejen i danske obligationer til en kapitalforvalter i henhold til ovennævnte placeringsregler. Kapitalforvalteren evalueres løbende af direktøren i forhold til de opnåede resultater. Der udarbejdes kvartalsvist en likviditetsrapportering, der indeholder følgende modtaget fra kapitalforvalteren: Afkast fra obligationsporteføljen i kroner og procent Beholdningsliste Transaktionsliste Varighedsoversigt Renteforventninger Efter behov og minimum én gang årligt, afholdes møde med kapitalforvalteren, hvor porteføljeplejen evalueres og eventuelle fremtidige tiltag gennemdrøftes.

5 Oplæg til investeringspolitik Side 5 af 5 3. LÅNEPOLITIK OG GÆLDSPLEJE Lånepolitikken er udarbejdet med henblik på at fremskaffe den nødvendige finansiering af anlægsaktiver billigst muligt, samtidig med at finansielle risici minimeres. Det bemærkes, at optagelse af lån ifølge vedtægternes 13 skal vedtages i samtlige deltagende kommunalbestyrelser. Denne bestemmelse fraviges ikke ved lånepolitikken. Spildevandscentret har i dag en mulighed for at benytte en kassekredit i banken på 15 mio. kr. 3.1 Mål med lånepolitikken Lånepolitikken skal sikre: At det tidsmæssige råderum til at afdrage på gælden maksimeres. At Spildevandscentret låner billigst muligt. At de kommunale låneregler, som Spildevandscentret er underlagt, overholdes. 3.2 Kassekredit I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre kapital 2 9 stk. 2 kan Spildevandscentret optage en kassekredit på op til 125 kr. pr. indbygger i Spildevandscentret interessent kommuner i alt 40,6 mio. kr. Direktøren kan etablere en sådan, såfremt der er behov herfor. 3.3 Ny lånoptagelse samt løbetidsforlængelse Nye lån eller løbetidsforlængelse af eksisterende lån besluttes af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra direktøren. Lånevaluta, rentevilkår, afdragsprofil og løbetid beskrives i indstillingen. Kommunen kan, jævnfør lånebekendtgørelsens 3 stk. 3, garantere for lån, uden at det belaster kommunens låneramme til selskabets afholdte anlægsinvesteringer inden for regnskabsåret eller senest 31. marts året efter. Den maksimale løbetid på lån med kommunal garanti er 25 år, såfremt lånet afdrages som et annuitetslån eller som et serielån.

6 Oplæg til investeringspolitik Side 6 af 5 Som følge af anlægsaktivernes typisk lange afskrivningsperioder ønskes afdrag på gælden udstrakt længst muligt. Nye lån optages derfor som annuitetslån eller serielån med en 25 års afdragsperiode. Lån må ikke optages eller omlægges til stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Sådanne lån vil begrænse afdragsperioden til år. Der kan i byggefasen for anlægsinvesteringer optages lån via byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering (langfristet gæld), når de samlede anlægsudgifter er kendt, jf. lånebekendtgørelsen 9 stk. 2, sidste sætning. Gældsbrevene underskrives af bestyrelsens formandskab. 3.4 Finansielle rammer for selskabets rente- og valutaeksponeringer Gældsporteføljen kan til enhver tid bestå af såvel lån med variabel rente som lån med fast rente. Lån med fast rente sikrer selskabet en større budgetsikkerhed. Lån med variabel rente vil under normale markedsforhold være billigere end lån med fast rente. Strategiske rammer for gældsporteføljens samlede renteeksponering Rentetyper Variabel rente Fast rente Udsvingsgrænser andel 0 50 pct. andel pct. Lån med variabel rente defineres som lån, hvor renten fastsættes mindst én gang årlig. Lån med fast rente defineres som lån, hvor renten i den resterende løbetid er fast i en længere periode end et år. Selskabets indtægter er i danske kroner. Heraf følger, at det på udgiftssiden ikke anses for formålstjenstligt at matche ydelsesbetalinger i fremmed valuta. Med henblik på at udnytte situationer, hvor eurorenten er lavere end i danske kroner, kan der dog i begrænset omfang optages lån i euro, idet valutarisikoen anses for minimal. Strategiske rammer for gældsporteføljens samlede valutaeksponering Valuta DKK EUR Udsvingsgrænser andel pct.. andel 0 25 pct.

7 Oplæg til investeringspolitik Side 7 af Omlægning af lån Selskabets direktør og administrationschef kan i forening træffe beslutning om omlægning af lån, indenfor selskabets udsvingsgrænser for rente- og valutaeksponering, såfremt der ikke er tale om løbetidsforlængelser af lån. Gældsbrevene underskrives af de tegningsberettigede. (bestyrelsens formandskab)? Formålet er blandt andet, at kunne agere på forventninger om rentestigninger ved at omlægge til en større andel lån med fast rente samt at kunne agere på forventninger om faldende renter, ved at omlægge til en større andel lån med variabel rente. Lån kan omlægges via konvertering (indfrielse af eksisterende lån og optagelse af nyt lån).

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere