Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Mandag den 29. august 2011 kl Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen, Lisa Nielsen, Christian Gregersen, Svend Albrechtsen Lars Riemann, Erik Renner Afbud: Jan Prokopek Referent: Lars Riemann Dagsorden bestyrelsesmøde: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi halvårsregnskab 2011 og likviditet - Projektstatus 5. Budgetrammer 6. Orientering 7. Eventuelt 8. Næste møde Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. LBRI/ Side 1 af 5

2 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9/ Referatet fra det sidste bestyrelsesmødet den 9.maj 2011 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Godkendelse af tegningsprotokollat Tegningsprotokollatet dateret den 26. august 2011 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Beretning Direktørens beretning Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars B. Riemann præsenterede fire væsentlige punkter fra beretningen: Aftale med Kommunen om affaldsselskabet Danfoss som vandkunde Danfoss har henvendt sig til Vandforsyningen og ønsket en forhandling om tilkobling til vores vandværk. Første forhandlingsmøde er afholdt hvor Danfoss blev præsenteret for et tilbud med tilhørende vandpris, tilslutningsafgift og anlægsomkostninger. I vores tilbud var der lagt op til af Danfoss dækker tilslutningsomkostninger og de direkte anlægsomkostninger i alt ca. 9 mio. DKK, samt at deres vandpris er som vores øvrige kunders. Danfoss ønskede betænkningstid og der er arrangeret nyt forhandlingsmøde i slutningen af september. Overfladevand Der har hen over sommeren været meget regn, som har medført at vi i vores spildevandsafdeling har haft travlt med at afværge oversvømmelser. Der har specielt været problemer i kolonihaveområdet Skovly/Cathrinelund i Sønderborg og i sommerhusområdet Skovmose på Sydals. Der er nedsat to arbejdsgrupper der sammen med ejere og øvrige interessenter afklarer problemerne og laver et forslag til en holdbar langsigtet løsning på disse lokale problemer. Låneoptagelse Det har hen over sommeren været nødvendigt at optage en udvidet kassekredit i Sydbank på 35 mio. DKK for at dække periodens likviditet. Dette var forudset og derfor forberedt. Kassekreditten dækker også de 13,5 mio. DKK der i budgettet var planlagt som låneoptagelse til dækning af færdiggørelsen af Sønderborg Renseanlægs nye rådnetank. Ved udgangen af året vil denne del af kreditten blive vekslet til et lån i Kommunekredit. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Økonomi halvårsregnskab 2011 og likviditet Erik Renner præsenterede halvårsregnskabet for Halvårsregnskabet ser generelt tilfredsstillende ud. Ledelsen jager et par mindre overskridelser af personaleomkostningerne i spildevand og vandafdelingerne. LBRI/ Side 2 af 5

3 Endvidere er der mindre overskridelser som følge af en manglende periodisering af kontingenter til DANVA og forsikringer. Dette vil der i 2012 blive taget højde for. Opsparing til refusion spildevand Den største afvigelse er i spildevands omsætning, idet der er foretaget hensættelser til tilbagebetaling af afledningsafgifter. Hvert år har vi en mængde kunder der ikke får afleveret deres aflæsninger og derfor må skønnes i forbrug. Disse skøn sættes traditionelt højt for at give kunderne er ekstra incitament til at få aflæst og indberettet deres reelle forbrug. Dette fungerer derfor i praksis som en ácontobetaling som hvis den er for høj skal tilbagebetales. I 2009 og 2010 har tilbagebetalingen været på ca. 5 mio. DKK og er opgjort og tilbagebetalt i forbindelse med forbrugernes årsopgørelse i april måned. Regnskabsmæssigt er dette uhensigtsmæssigt idet tilbagebetalingen kommer efter at årsregnskabet reelt er lukket. Derfor har vi i år valgt at hensætte ca. 5 mio. til denne tilbagebetaling og medtage den direkte i årets regnskab. Det skal vurderes om den nuværende skønspraksis skal fortsætte eller om der skal vurderes lavere og dermed tilbagebetales mindre ved årsopgørelsen. Bestyrelsen tog herefter perioderegnskabet og likviditetsoversigten til efterretning. Projektstatus Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Projekt og planlægningsafdelingen er kommet godt fra start i det nye år og har igangsat mange projekter efter planen. Bestyrelsen tog herefter projektstatus til efterretning. 5. Budgetrammer Budgetrammerne for 2012 blev drøftet. Ledelsen præsenterede nogle generelle rammer for budgetlægningen for 2012 med fokus på driftsoptimering og administrationsomkostninger. Driftsoptimering vil fokusere på: Forsyningssekretariatet: Spildevand 5% Vand 9% Driftseffektiviseringer: Vagtordninger, overarbejde, grønt team, rengøring Funktions- og opgavebeskrivelser Procesoptimering Energirenovering: Elvarmeerstatning Driftsomlægning: Automatisering, fjernovervågning Administrationsomkostninger vil der blive fokuseret på: Holde omkostninger i ro og høste driftsoptimeringer Lærlinge: Kontorelev, IT-supporter, Automatikfagtekniker Personaleomkostninger holdes i ro Lønstigning 2,65% (overenskomst) Bestyrelsen godkendte de overordnede retningslinjer for budget 2012 og afventer det konkrete budgetoplæg. LBRI/ Side 3 af 5

4 6. Orientering Genbrugsordning Status på udbud Der er gennemført udbudsforretning og underskrevet kontrakt på indkøb at plastspande og containere til den kommende genbrugsindsamling. Budgetrammen for dette indkøb holder. Der er gennemført udbudsforretning for indsamling af genbrugsmaterialerne og på eftersortering og afsætning af materialerne. Det forventes at der kan underskrives aftaler på disse to opgaver i slutningen af september. Klimatilpasningsplan Sønderborg Forsyning deltager aktivt i udformningen af Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan i form af deltagelse i møder og udarbejdelse af oplæg f.eks. ved beskrivelse af mulige tiltag for at reducere regnvandsmængden i klokkerne. Sønderborg Kommune er som myndighed ansvarlig for den endelige udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. Grøn temadag I forbindelse med klimatilpasningsplanen arbejdes der fortsat med at lave en grøn temadag til inspiration og konkretisering af alternativ og grøn anvendelse af regnvand i by og land. 7. Eventuelt Likviditetsplacering Jyske Bank har kontaktet Sønderborg Forsyning og foreslået en forholdsvis sikker metode til at placere overskudslikviditeten i forhold til den nuværende placering på en anfordringskonto. Metoden kaldes omvendt kassekredit og består i hovedtræk af at Sønderborg Forsyning placerer overskudslikviditeten i en række sikre obligationer. Obligationerne fungerer derefter som sikkerhed på en kassekredit i banken. Derved opnås meget lave renter på kassekreditten samtidigt med at der kan høstes afkast på obligationerne. Ledelsen foreslog at der arbejdes videre med at undersøge de praktiske og økonomiske detaljer i denne model med henblik på at lave et udbud på opgaven blandt udvalgte banker. Bestyrelsen godkendte dette og afventer et oplæg på næste bestyrelsesmøde. 8. Næste møde Mandag den 5. december 2011 kl. 15:00-17:00 med efterfølgende spisning. Separat indkaldelse følger. LBRI/ Side 4 af 5

5 Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek Jan Callesen Ole Stisen Lisa Nielsen Svend Albrechtsen Christian Gregersen LBRI/ Side 5 af 5

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 KOLLEGIEKONTORET I AARHUS 5. november 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 171 den 30. oktober 2014 kl. 10.00 Referat af møde

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere