Maskiner og planteavl nr FarmTest. Snittevogne til græs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Snittevogne til græs

2 Snittevogne til græs Af Jens J. Høy, AgroTech Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv.

3 FORORD Denne rapport er lavet i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug, Kvæg og Planteproduktion samt AgroTech. Der skal rettes en stor tak til gdr. Carl Ejner Sørensen, Kjellerup, som har stillet arealer til rådighed og til de importører, som velvilligt har stillet snittevogne og mandskab til rådighed for FarmTesten. Desuden rettes en stor tak til Jørgen Mogensen, Forskningscenter Foulum, for ensilering af græsprøverne i vacuumposer. Snittevogne til græs

4 INDHOLD Sammendrag og konklusion Snittevogne til græs... 6 Baggrund... 6 Formål... 6 Metode Beskrivelse af de testede vogne... 9 Krone ZX 550 GL... 9 Lely Tigo 70 R Combi Pöttinger Jumbo Combiline Schuitemaker Rapide 2085 med doserevalser Strautmann Giga Vitesse CFS Resultater Læsstørrelser Ensilagens gæringskvalitet Undersøgelse af gæringskvalitet af ensilage fra praksis Økonomi i brug af snittevogn Konklusion Snittevogne til græs

5 SAMMENDRAG OG KONKLUSION For at undersøge, hvilken kapacitet, snitlængde og ensilagekvalitet, der kan opnås ved brug af snittevogne, er der gennemført en FarmTest i sommeren 2010, hvor fem forskellige snittevogne er testet og sammenlignet med en selvkørende Claas Jaguar 840 finsnitter. Farmtesten viste, at snittevogne kan være et godt alternativ til brug af finsnitter, når der ikke er for langt fra mark til lager. Græsset snittes ikke så fint som med en finsnitter. Græsset skal derfor pakkes ekstra omhyggeligt. Analyserne af ensilagens gæringskvalitet viste et lavere ph og et højere indhold af mælkesyre i græsensilage fra finsnitter end fra snittevogne. Resultaterne viste samlet, at der kan fremstilles græsensilage med en udmærket gæringskvalitet med snittevogne, når græsset er fortørret til mindst 30 % tørstof. Alle snittevogne i FarmTesten levede op til forventningerne. Snittevogne til græs

6 1. SNITTEVOGNE TIL GRÆS Baggrund I Danmark snittes anslået mellem 5 og 15 % af græs til ensilering med snittevogne, meds resten stort set snittes med selvkørende finsnittere. For at undersøge, hvilken kapacitet, snitlængde og ensilagekvalitet, der kan opnås ved brug af snittevogne, er der gennemført en FarmTest i sommeren 2010, hvor fem forskellige snittevogne er testet og sammenlignet med en selvkørende Claas Jaguar 840 finsnitter. Formål Testens formål var at belyse fordele og ulemper ved brug af snittevogn i forhold til brug af finsnitter. Herunder testedes snittevogne under praktisk brug, hvor der blev målt kapacitet i marken og partikelfordeling af græsset. Desuden blev prøver af græsset (ca. 1 kg) ensileret i vacuumposer for at teste, om der var forskel i gæringskvaliteten mellem snittevognene og finsnitteren. Metode Der blev testet fem snittevogne på en større ejendom med ca. 150 ha græs og adgang til brovægt. Fabrikanter / importører stillede med vogn, traktor og traktorfører. Til sammenligning kørte en lokal maskinstation med en Claas Jaguar 840 finsnitter. Snitlængden blev på snittevognene indstillet til den kortest mulige. De deltagende vogne var: Krone ZX 550 GL Lely Tigo 70 R Combi Pöttinger Jumbo Combiline Schuitemaker Rapide 2085 W med doserevalser Strautmann Giga Vitesse CFS Græsset var inden snitning fortørret til mellem 35 og 45 % tørstofindhold Det blev umiddelbart før opsamlingen revet sammen med en 12 m rotorrive. Vejret var ideelt med høj sol og stille vejr. I marken blev alle vogne fulgt med stopur. Der blev kun registreret den tid, som vognene arbejdede i skåret. Den viste kapacitet er derfor udtryk for vognenes nettokapacitet. Der blev gennemført momentmålinger ved at montere en elektronisk momentmåler på traktorens PTO-aksel. Ved samtidigt at registrere omdrejningstallet på akselen kunne vognenes effektbehov beregnes. Disse effektmålinger blev gennemført af firmaet Danitech. Snittevogne til græs

7 Figur 1. Der gøre s klar til måling af e ffektbeh ove t. Før indlægning i plansiloen blev alle læs vejet på brovægt, og der blev udtaget 10 delprøver pr. læs, som blandet til én prøve pr. læs. Hver af prøverne blev delt i tre: 1. En delprøve blev testet med rystekasser (Penn State Partikelseparator). 2. En delprøve blev gemt i tætsluttende pose til tørstofanalyse på Koldkærgård. 3. En delprøve blev ensileret i vacuumpose på Forskningscenter Foulum og opbevaret ved en konstant temperatur på 18 grader i fire måneder. Kapacitet og tømmetid måltes ved tidsstudier på hver enkelt snitning, der samtidig er den snitning, hvorfra prøverne blev udtaget. Figur 2. Partikelforde lin g af græsset m åle s med rystekasser (Pen n S tate P artikelseparator). Partikelfordelingen af græsset måltes med rystekasser (Penn State Partikelseparator) med to soldstørrelser på henholdsvis 19 og 8 mm. Kvaliteten af ensilagen i vacuumpo- Snittevogne til græs

8 serne og i plansiloen blev analyseret fire måbeder efter ensilering hos Eurofins Steins Laboratorium for: Almindelig foderværdi ved NIR-analyse Mælkesyre, eddikesyre, propionsyre og smørsyre Indhold af ammoniakkvælstof ph. Der er beregnet driftsøkonomi ved forskellig anvendelse af snittevognene, transportafstand og arrondering. Snittevogne til græs

9 2. BESKRIVELSE AF DE TESTEDE VOGNE Krone ZX 550 GL Pick-up bredde: 2,10 m Antal knive: 46 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 53 m 3 Antal aksler: 3 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Krone ZX er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en række modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt og bundkæderne fører græsset bagud af vognen. Da kassen er lidt konisk og bredest bagtil, vil materialet ikke klemme under aflæsning. Alle arbejdsfunktioner kan følges og styres fra en elektronisk kontrolboks i traktoren. Snittevogne til græs

10 Lely Tigo 70 R Combi Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 54 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 41,5 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Massey Ferguson 8460 Lely Tigo 70 R Combi er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pickup, som løfter græsset op til en 7-rækket rotor i spiralformet mønster. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Knivene er monteret, så halvdelen kan slås fra og derved kan snitlængden øges til 74 mm. Hele bjælken kan svinges ud til siden, så man kan stå opret og skifte knive. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Hvis vognen skal anvendes som frakørselsvogn, kan snittesystemet afdækkes med en plade. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

11 Pöttinger Jumbo Combiline Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 45 Teoretisk snitlængde: 34 mm Rumfang, DIN-mål: 47,3 m 3 Antal aksler: 3 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Pöttinger Jumbo Combiline er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan svinges ud til siden, så man kan stå i opret stilling og skifte knive mv. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Trykket i forreste del af vognen registreres af to sensorer, én i forvæggen og en i toppen. Herved sikres, at tungt materiale, der ikke kan nå den øverste føler alligevel trækkes bagud. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

12 Schuitemaker Rapide 2085 med doserevalser Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 43 Teoretisk snitlængde: 44 mm Rumfang, DIN-mål: 39 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Fendt 930 Vario Schuitemaker Rapide 2085 er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en bagudvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en 3-delt bom med lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Knivene er monteret, så halvdelen kan slås fra og derved kan snitlængden øges til 74 mm. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Vognen var forsynet med doserevalser, som gjorde det muligt at aflægge græsset i et jævnt lag i siloen. Det gjorde det lettere for den gummiged, som skulle pakke græsset, idet den ikke skulle bruge tid på udjævning af græsset først. Snittevogne til græs

13 Strautmann Giga Vitesse CFS 4401 Pick-up bredde: 1,97 m Antal knive: 45 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 42,0 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Strautmann Giga Vitesse CFS 4401 er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en fordeler-rulle / føde-rulle. Rullen føder så en 8-rækket rotor med forskudte medbringere, mens den fordeler græsset over hele maskinens bredde. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige vendbare knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk svinges bagud, og den kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Trykket i forreste del af vognen registreres af en sensorer i toppen. Herved sikres, at tungt materiale, der ikke kan nå den øverste føler, alligevel trækkes bagud. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

14 3. RESULTATER Farmtesten blev gennemført hos en landmand med store ensartede og jævne marker. Græsset var skårlagt og spredt to dage i forvejen, så det var fortørret til et tørstofindhold på %. Vejret var stille og solrigt. Umiddelbart før opsamlingen blev græsset revet sammen med en 12 m rotorrive. Alle vogne kørte uden problemer. De blev presset så hårdt, at indføringen jævnligt slog fra. Ved kapacitetsmålingerne blev stopuret standset, når der ikke blev kørt fremad. Derfor er de viste kapaciteter nettokapaciteter. Det er dog også således, at føreren har en del indflydelse på, hvor ofte der var stop. Måleresultaterne må derfor ikke anvendes som eneste kriterium for, om den ene vogn klarede sig bedre end den anden. Tallene er kun et udtryk for, hvad den pågældende vogn ydede den pågældende dag under de forhold, der herskede på dagen, hvor FarmTesten blev gennemført. I nedenstående figur vises resultaterne af målingerne i marken. Læsstørrelser Ved vejning på brovægt med fuld læs blev der maksimalt målt de nettovægte, som er vist i figur 3. Schuitemaker er udstyret med doserevalser, som har optaget lidt af pladsen i vognen. Figur 3. Det største læs, der b lev opnået med de forske llige vogne. Snittevogne til græs

15 Pakkeevne Figur 4 viser, hvor hårdt vognene var i stand til at pakke græsset sammen i vognen. Figur 4. V ognenes e vne til at pakke græsset. Snittekapaciteter Figur 5 viser resultaterne af målingerne i marken. Figuren viser kapaciteten både i råvarer og omregnet til tørstof. Figur 5. De målte kapacitete r i både ton s råvare og ton s tørstof pr. time samt e ffek tbehov på pto-akse l. Det ses, at vognenes kapacitet ikke afviger ret meget fra en Claas Jaguar 840 finsnitter med en 265 kw motor. Det ses også, at vognene kræver traktorer med en effekt på kraftudtaget på mellem 75 og 150 kw. Der er ikke målt effekt ved alle kapacitetsmålinger. Snittevognene har Snittevogne til græs

16 lige så stor snittekapacitet som finsnitteren på trods af det mindre effektbehov, fordi snitningsgraden er mindre. Figur 6 viser det specifikke energiforbrug pr. tons råvare og pr. tons tørstof. Forskellene kan skyldes forskelle i knivenes bredde og hvor skarpe, de er. Specifikt energiforbrug Figur 6. S pe cifikt e nergiforbrug til opsamlin g og snitnin g af græs. Figur 7. Claas Jaguar 840 blev bru gt som sammenlign ingsgrundlag. Partikelfordelingen af græsset for finsnitteren og de enkelte snittevogne er vist i figur 8. Det ses tydeligt, at græsset fra finsnitteren har betydeligt mindre partikelstørrelse end græsset fra snittevognene. Der er til gengæld ingen forskel mellem snittevognene. Snittevogne til græs

17 Der findes ingen officielle anbefalinger for partikelfordelingen af græsensilage, men de amerikanske anbefalinger for lucerneensilage (haylage) er % på øverste sold (> 19 mm), % på midterste sold (8-19 mm) og % under det midterste sold (< 8 mm). For både finsnitter og snittevogne var der en betydeligt større andel af partikler på det øverste sold, end denne anbefaling angiver. Figur 8. Partikelforde lin g af græsset målt me d Pen n S tate Partikelseparator for fin sni tter og de e nkelte snitte vogne. Figur 9. De sorterede fraktioner af græs fra fin snitter. (<8 mm, 8-19 mm og >19 mm). Snittevogne til græs

18 Figur 10. De sortere de fraktioner af græs efter e n snitte vogn (< 8 mm, 8 19 mm og >19 mm). Ensilagens gæringskvalitet Der blev udtaget én prøve fra hver snittevogn samt to prøver fra finsnitteren til ensilering i vacuumposer. Disse blev efter fire måneder sammen med en ensilageprøve fra plansiloen analyseret for ph, gæringsprofil og ammoniakindhold hos Eurofins Steins Laboratorium. Resultaterne er vist grafisk i forhold til ensilagens tørstofindhold, fordi gæringen er stærkt afhængig af tørstofindholdet. Tørstofindholdet i prøverne varierede fra cirka 320 til 470 g pr. kg. Foderværdien var i gennemsnit 1,06 kg tørstof pr. FE (NEL20 6,45 MJ/kg tørstof) med et indhold af råprotein på 144 g pr. kg tørstof. Askeindholdet var i gennemsnit 79 g pr. kg tørstof. Som det fremgår af figur 11 lå alle ph-værdier under den kritiske ph-værdi uanset tørstofindhold, hvilket tyder på, at ensileringen har været vellykket for alle prøver. Der var tendens til en lavere ph-værdi for prøverne fra finsnitteren. Figur 11. ph i en silage h østet me d snitte vogne eller fin snitter og en sileret i vacuump oser, samt i en silage fra plan silo. Snittevogne til græs

19 Figur 12 viser, at der var en tydelig tendens til et højere indhold af mælkesyre i prøverne fra finsnitter i forhold til prøverne fra snittevogne. Forskellen skyldes, at sukkeret er mere tilgængeligt for mælkesyrebakterierne ved finsnitning, fordi sukkeret kommer mere ud på overfladen af blade og stængler på grund af den findeling, der sker ved finsnitning. Finsnitning giver derfor også en hurtigere sænkning af ph. Mælkesyreindholdet var imidlertid højest i prøven udtaget i plansiloen, hvor den største del af græsset var høstet med snittevogne. Det viser, at det er muligt at opnå en god kvalitet i praksis, når management ved indlægning, komprimering og dækning er i top, på trods af dårligere ensilerbarhed af græs høstet med snittevogn. Figur 12. Mælkesyre i ensilage høstet med snittevogne eller finsnitter og ensileret i vac u- umposer samt i en silage fra plan silo. Der var ingen forskel i indholdet af eddikesyre mellem snittevogne, finsnitter og plansilo, som det fremgår af figur 13. Figur 13. Eddikesyre i ensilage høstet med snittevogne eller finsnitter og ensileret i vac u- umposer samt i en silage fra plan silo. Snittevogne til græs

20 Der var tendens til et lavere indhold af ammoniak i græsensilagen høstet med finsnitter, som det fremgår af figur 14. Man kan da også forvente et lidt lavere ammoniakindhold i ensilage høstet med finsnitter på grund af den hurtigere sænkning af ph. Figur 14. A mmon iakin dhold i en silage høste t me d sni tte vogne eller finsnitter og en sil eret i vacuu mposer samt i en silage fra plan silo. Ingen af prøverne fra hverken snittevogne, finsnitter eller plansilo indeholdt målelige mængder af propionsyre eller smørsyre (< 0,1 g pr. kg). Undersøgelse af gæringskvalitet af ensilage fra praksis For at undersøge gæringskvaliteten af ensilage ved lavere tørstofindhold og for at få et større datamateriale, blev der via DLBR kvægbrugsrådgivere indsamlet analyser af græsensilage fra både finsnittere og snittevogne. I alt blev der indsamlet analyser af 56 prøver fra snittevogne og 74 prøver fra finsnittere fra høståret En statistisk analyse viste, at der var signifikant højere indhold af mælkesyre og lavere ph i græsensilage høstet med finsnitter. Derimod var der ikke forskel i ammoniakindholdet. De fundne forskelle i mælkesyreindhold og ph er sandsynligvis uden væsentlig betydning for både ensilagens stabilitet samt køernes foderoptagelse og mælkeydelse. Undersøgelserne bekræfter dog, at der er forskelle i græssets ensilérbarhed. Dette kan give større risiko for dårlig ensilagekvalitet i form af forhøjet indhold af anaerobe sporer og smørsyre, hvis græssets tørstofindhold er lavt på grund af dårlige fortørringsbetingelser, og dermed give risiko for forhøjet sporeindhold i mælken og reduceret mælkeydelse. Snittevogne til græs

21 4. ØKONOMI I BRUG AF SNITTEVOGN Omkostninger ved brug af snittevogn afhænger af en lang række parametre som belyses nedenfor. Værdien af ensilagen afhænger af kvaliteten af den producerede ensilage, og totaløkonomien ved brug af snittevogn afhænger altså af såvel omkostninger til vognen som ensilagens kvalitet. Hvis det antages, at kvaliteten er den samme uanset snitningsmetode, kan økonomien i grove træk anslås ud fra beregninger af omkostninger ved brug af snittevogn. I de følgende beregninger er der forudsat en bruttokapacitet på 50 tons tørstof i timen ved uafbrudt kørsel i marken. Undersøgelserne indikerer, at der kan være forskelle i snittevognenes kapaciteter bl.a. afhængigt af markens og græssets beskaffenhed og chaufførens rutine. En vigtigt faktor for valget af snittevogn er dog transportafstanden, da en lang transportafstand betyder, at der med snittevogn bruges meget tid på landevejen og for lidt tid i skåret. Afstand mark- lager afgørende for kapacitet og økonomi For en snittevogn er afstanden fra mark til lager afgørende for den opnåede kapacitet. I tabel 1 er det illustreret, hvordan transportafstanden påvirker nettokapaciteten. Tabel 1. I bere gnin gerne af forven tede genne msnitlige omkostninger antages en bruttokapacitet på 50 ton s tørstof i timen ved uafbru dt kørsel, svarende til 125 ton s frisk græs ved 40 % TS. E n vogn me d en last på ca. 18 ton s frisk græs (7,2 ton s tørstof) har en fyldetid på ca. 8 minutte r. Der regne s me d tømme tid på 3 min utter pr. læs og genne msnitlig transpor t- hastighe d på 20 km i timen. I bere gnin gen af pris er der foru dsat følgende : kr. i inve steret beløb, 15 % værditab p.a., 7 års le vetid, res tværdi ca kr., ve dligehold 1 øre. pr. FE, ren te 5,5 % p.a., traktorleje 225 kr. pr. time, løn 175 kr. pr. time, øvrige faste omkostnin ger kr. pr. år. Økonomien påvirkes selvfølgelig af transportafstanden. Det må antages, at transport med snittevogn ikke er væsentligt dyrere i traktortimer eller vedligehold pr. kørt km end en normal frakørselsvogn. Som eksemplet ovenfor illustrerer, er der blot en væsentlig kapacitetsbegrænsning på grund af afstanden, hvorfor det ved større arealer bliver nødvendigt at investere i flere snittevogne og så bliver transportopgaven dyrere at løse. Et andet alternativ er etablering af stakke tættere på de høstede arealer, hvilket kan give øgede omkostninger til transport på et senere tidspunkt. Snittevogne til græs

22 Anvendelsen påvirker økonomien Jo mere snittevognen anvendes, des flere foderenheder er der at fordele faste omkostninger til værditab og forrentning på. Tabel 2 illustrerer variationen i omkostninger til opsamling og hjemtransport til lager ved stigende areal bemærk at der ved store arealer er forudsat mindre nettokapacitet på snittevognen som følge af større transportafstand. Tabel 2. O mkostnin ger til opsamling og hje mtran sport til lager pr. FE ve d forskellig area l- størresle og tran sportafstan d. Forudsætninger: O p til 200 h a gn s. transporta fstan d på 2 km og nettokapacitet FE pr. time ; ve d ha gns. tran sporta fstand på 7,5 km og nettokapacitet på FE pr. time ; snittevognens le ve tid 7 år, værditab 15 % p.a., traktorle je koste r 225 kr. pr. time in kl. bræn dstof, arbe jdsløn 175 kr. pr. time og ve dligehold på snittevogn til 0,01 kr. pr. FE. Hvad er den alternativerne? Det er, som altid, vigtigt at kende en eventuelt alternativ pris på opgaven, inden der investeres i markmaskiner til en specifik opgave. Hvad koster det for mig, hvis maskinstationen skal løse opgaven? Og hvilke fordele giver det mig at kunne hente græsset selv contra hvilke ulemper, det giver. En høj anvendelse af snittevognen betyder, at der er flere FE at fordele de faste omkostninger på, og demed en lavere omkostning pr. FE. Figur 15. Ekse mpe l på følsomhe dsanalyse på anve ndelse af snitte vogn sammenligne t med en alternativ pris på 18 øre pr. FE til opsamlin g og h je mkørsel. S kårlægnin g, sammenrivnin g og indlægnin g i stak er ikke me dregne t. Snittevogne til græs

23 5. KONKLUSION FarmTesten viser, at snittevogne kan være et godt alternativ til brug af finsnitter, når der ikke er for langt fra mark til lager. Græsset snittes ikke så fint. Det kræver til gengæld heller ikke så stort effektbehov til snitningen. FarmTesten havde ikke til formål at fremhæve den ene vogn frem for den anden, men blot vise, hvad de kunne under praktiske forhold på den aktuelle mark den pågældende dag. Testen viste, at lastevne og pris følges nogenlunde ad. Testen viste også, at der ikke var nogen entydelig sammenhæng mellem pris og kapacitet. Målt på kapacitet klarede Strautmann sig bedst, hvilket måske skyldtes, at det var en meget rutineret fører, der kørte traktoren. Analyserne af ensilagens gæringskvalitet viste et lavere ph og et højere indhold af mælkesyre i græsensilage fra finsnitter end fra snittevogne. Dette er bekræftet i en undersøgelse af et større datamateriale indsamlet fra praksis. Resultaterne viser samlet, at der kan fremstilles græsensilage med en udmærket gæringskvalitet med snittevogne, når græsset er godt fortørret til mindst 30 % tørstof. Men der kan være større risiko for dårlig ensilagekvalitet i form af forhøjet indhold af anaerobe sporer og smørsyre, hvis græssets tørstofindhold er lavt. Alle snittevogne i FarmTesten levede op til forventningerne. Snittevogne til græs

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Stavantenner. FarmTest Kvæg nr. 102. Registrering af elektroniske øremærker. vfl.dk farmtest.dk

Stavantenner. FarmTest Kvæg nr. 102. Registrering af elektroniske øremærker. vfl.dk farmtest.dk Stavantenner Registrering af elektroniske øremærker FarmTest Kvæg nr. 102 2014 vfl.dk farmtest.dk Stavantenner Registrering af elektroniske øremærker FarmTest Kvæg nr. 102 Marts 2014 Forfatter Benny Kirkeby,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Højere effektivitet i pakkerier

Højere effektivitet i pakkerier 38 2012 Projektleder, Seniorkonsulent: Ole Vestergaard Rapport: Teknologisk Institut DMRI 12-12-2012 2 Indholdsfortegnelse MÅLET MED PROJEKTET... 3 BESØGTE SLAGTERIER... 3 BESØGTE MESSER... 4 KORT SUMMARISK

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere