Maskiner og planteavl nr FarmTest. Snittevogne til græs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 112 2010. FarmTest. Snittevogne til græs"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Snittevogne til græs

2 Snittevogne til græs Af Jens J. Høy, AgroTech Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv.

3 FORORD Denne rapport er lavet i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug, Kvæg og Planteproduktion samt AgroTech. Der skal rettes en stor tak til gdr. Carl Ejner Sørensen, Kjellerup, som har stillet arealer til rådighed og til de importører, som velvilligt har stillet snittevogne og mandskab til rådighed for FarmTesten. Desuden rettes en stor tak til Jørgen Mogensen, Forskningscenter Foulum, for ensilering af græsprøverne i vacuumposer. Snittevogne til græs

4 INDHOLD Sammendrag og konklusion Snittevogne til græs... 6 Baggrund... 6 Formål... 6 Metode Beskrivelse af de testede vogne... 9 Krone ZX 550 GL... 9 Lely Tigo 70 R Combi Pöttinger Jumbo Combiline Schuitemaker Rapide 2085 med doserevalser Strautmann Giga Vitesse CFS Resultater Læsstørrelser Ensilagens gæringskvalitet Undersøgelse af gæringskvalitet af ensilage fra praksis Økonomi i brug af snittevogn Konklusion Snittevogne til græs

5 SAMMENDRAG OG KONKLUSION For at undersøge, hvilken kapacitet, snitlængde og ensilagekvalitet, der kan opnås ved brug af snittevogne, er der gennemført en FarmTest i sommeren 2010, hvor fem forskellige snittevogne er testet og sammenlignet med en selvkørende Claas Jaguar 840 finsnitter. Farmtesten viste, at snittevogne kan være et godt alternativ til brug af finsnitter, når der ikke er for langt fra mark til lager. Græsset snittes ikke så fint som med en finsnitter. Græsset skal derfor pakkes ekstra omhyggeligt. Analyserne af ensilagens gæringskvalitet viste et lavere ph og et højere indhold af mælkesyre i græsensilage fra finsnitter end fra snittevogne. Resultaterne viste samlet, at der kan fremstilles græsensilage med en udmærket gæringskvalitet med snittevogne, når græsset er fortørret til mindst 30 % tørstof. Alle snittevogne i FarmTesten levede op til forventningerne. Snittevogne til græs

6 1. SNITTEVOGNE TIL GRÆS Baggrund I Danmark snittes anslået mellem 5 og 15 % af græs til ensilering med snittevogne, meds resten stort set snittes med selvkørende finsnittere. For at undersøge, hvilken kapacitet, snitlængde og ensilagekvalitet, der kan opnås ved brug af snittevogne, er der gennemført en FarmTest i sommeren 2010, hvor fem forskellige snittevogne er testet og sammenlignet med en selvkørende Claas Jaguar 840 finsnitter. Formål Testens formål var at belyse fordele og ulemper ved brug af snittevogn i forhold til brug af finsnitter. Herunder testedes snittevogne under praktisk brug, hvor der blev målt kapacitet i marken og partikelfordeling af græsset. Desuden blev prøver af græsset (ca. 1 kg) ensileret i vacuumposer for at teste, om der var forskel i gæringskvaliteten mellem snittevognene og finsnitteren. Metode Der blev testet fem snittevogne på en større ejendom med ca. 150 ha græs og adgang til brovægt. Fabrikanter / importører stillede med vogn, traktor og traktorfører. Til sammenligning kørte en lokal maskinstation med en Claas Jaguar 840 finsnitter. Snitlængden blev på snittevognene indstillet til den kortest mulige. De deltagende vogne var: Krone ZX 550 GL Lely Tigo 70 R Combi Pöttinger Jumbo Combiline Schuitemaker Rapide 2085 W med doserevalser Strautmann Giga Vitesse CFS Græsset var inden snitning fortørret til mellem 35 og 45 % tørstofindhold Det blev umiddelbart før opsamlingen revet sammen med en 12 m rotorrive. Vejret var ideelt med høj sol og stille vejr. I marken blev alle vogne fulgt med stopur. Der blev kun registreret den tid, som vognene arbejdede i skåret. Den viste kapacitet er derfor udtryk for vognenes nettokapacitet. Der blev gennemført momentmålinger ved at montere en elektronisk momentmåler på traktorens PTO-aksel. Ved samtidigt at registrere omdrejningstallet på akselen kunne vognenes effektbehov beregnes. Disse effektmålinger blev gennemført af firmaet Danitech. Snittevogne til græs

7 Figur 1. Der gøre s klar til måling af e ffektbeh ove t. Før indlægning i plansiloen blev alle læs vejet på brovægt, og der blev udtaget 10 delprøver pr. læs, som blandet til én prøve pr. læs. Hver af prøverne blev delt i tre: 1. En delprøve blev testet med rystekasser (Penn State Partikelseparator). 2. En delprøve blev gemt i tætsluttende pose til tørstofanalyse på Koldkærgård. 3. En delprøve blev ensileret i vacuumpose på Forskningscenter Foulum og opbevaret ved en konstant temperatur på 18 grader i fire måneder. Kapacitet og tømmetid måltes ved tidsstudier på hver enkelt snitning, der samtidig er den snitning, hvorfra prøverne blev udtaget. Figur 2. Partikelforde lin g af græsset m åle s med rystekasser (Pen n S tate P artikelseparator). Partikelfordelingen af græsset måltes med rystekasser (Penn State Partikelseparator) med to soldstørrelser på henholdsvis 19 og 8 mm. Kvaliteten af ensilagen i vacuumpo- Snittevogne til græs

8 serne og i plansiloen blev analyseret fire måbeder efter ensilering hos Eurofins Steins Laboratorium for: Almindelig foderværdi ved NIR-analyse Mælkesyre, eddikesyre, propionsyre og smørsyre Indhold af ammoniakkvælstof ph. Der er beregnet driftsøkonomi ved forskellig anvendelse af snittevognene, transportafstand og arrondering. Snittevogne til græs

9 2. BESKRIVELSE AF DE TESTEDE VOGNE Krone ZX 550 GL Pick-up bredde: 2,10 m Antal knive: 46 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 53 m 3 Antal aksler: 3 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Krone ZX er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en række modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt og bundkæderne fører græsset bagud af vognen. Da kassen er lidt konisk og bredest bagtil, vil materialet ikke klemme under aflæsning. Alle arbejdsfunktioner kan følges og styres fra en elektronisk kontrolboks i traktoren. Snittevogne til græs

10 Lely Tigo 70 R Combi Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 54 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 41,5 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Massey Ferguson 8460 Lely Tigo 70 R Combi er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pickup, som løfter græsset op til en 7-rækket rotor i spiralformet mønster. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Knivene er monteret, så halvdelen kan slås fra og derved kan snitlængden øges til 74 mm. Hele bjælken kan svinges ud til siden, så man kan stå opret og skifte knive. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Hvis vognen skal anvendes som frakørselsvogn, kan snittesystemet afdækkes med en plade. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

11 Pöttinger Jumbo Combiline Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 45 Teoretisk snitlængde: 34 mm Rumfang, DIN-mål: 47,3 m 3 Antal aksler: 3 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Pöttinger Jumbo Combiline er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan svinges ud til siden, så man kan stå i opret stilling og skifte knive mv. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Trykket i forreste del af vognen registreres af to sensorer, én i forvæggen og en i toppen. Herved sikres, at tungt materiale, der ikke kan nå den øverste føler alligevel trækkes bagud. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

12 Schuitemaker Rapide 2085 med doserevalser Pick-up bredde: 2,00 m Antal knive: 43 Teoretisk snitlængde: 44 mm Rumfang, DIN-mål: 39 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Fendt 930 Vario Schuitemaker Rapide 2085 er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en bagudvendt pick-up, som løfter græsset op til en 8-rækket rotor med forskudte medbringere. Rotoren presser græsset gennem en 3-delt bom med lodrette modskær i form af udskiftelige knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Knivene er monteret, så halvdelen kan slås fra og derved kan snitlængden øges til 74 mm. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Når materialet når bagklappen og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Vognen var forsynet med doserevalser, som gjorde det muligt at aflægge græsset i et jævnt lag i siloen. Det gjorde det lettere for den gummiged, som skulle pakke græsset, idet den ikke skulle bruge tid på udjævning af græsset først. Snittevogne til græs

13 Strautmann Giga Vitesse CFS 4401 Pick-up bredde: 1,97 m Antal knive: 45 Teoretisk snitlængde: 37 mm Rumfang, DIN-mål: 42,0 m 3 Antal aksler: 2 Pris: kr. Traktor: Fendt 936 Vario Strautmann Giga Vitesse CFS 4401 er en kombivogn, der både kan anvendes som frakørselsvogn fra en finsnitter eller som selvlæssende snittevogn. Den har forrest en fremadvendt pick-up, som løfter græsset op til en fordeler-rulle / føde-rulle. Rullen føder så en 8-rækket rotor med forskudte medbringere, mens den fordeler græsset over hele maskinens bredde. Rotoren presser græsset gennem en række lodrette modskær i form af udskiftelige vendbare knive. Knivene kan skiftes uden brug af værktøj. Der er knivsikring af de enkelte knive, så de kan vige for faste genstande i græsset. De svinger selv tilbage i arbejdspositionen, når fremmedlegemet har passeret. Hele bjælken med modskær kan hydraulisk svinges bagud, og den kan hydraulisk slås fra, hvis der er sket blokering som følge af overbelastning eller for inspektion. Når den forreste del af vognen er fyldt op, og presset på en topplade overstiger et vist niveau, startes bundkæden automatisk og fører materialet lidt bagud i vognen. Trykket i forreste del af vognen registreres af en sensorer i toppen. Herved sikres, at tungt materiale, der ikke kan nå den øverste føler, alligevel trækkes bagud. Når materialet når bagklappen, og der ydes et vist tryk, standses bundkæden af en sensor, så vognen er sikret mod overbelastning. Hvis vognen skal fyldes med en forankørende finsnitter, kan den øverste del af forsmækken foldes ned, så det er lettere at fylde afgrøden i vognen. Der er en dør i siden af kassen, som gør det let at komme ind i vognen. Ved aflæsning åbnes bagklappen helt, og bundkæderne kan med dobbelt hastighed føre græsset bagud af vognen. Snittevogne til græs

14 3. RESULTATER Farmtesten blev gennemført hos en landmand med store ensartede og jævne marker. Græsset var skårlagt og spredt to dage i forvejen, så det var fortørret til et tørstofindhold på %. Vejret var stille og solrigt. Umiddelbart før opsamlingen blev græsset revet sammen med en 12 m rotorrive. Alle vogne kørte uden problemer. De blev presset så hårdt, at indføringen jævnligt slog fra. Ved kapacitetsmålingerne blev stopuret standset, når der ikke blev kørt fremad. Derfor er de viste kapaciteter nettokapaciteter. Det er dog også således, at føreren har en del indflydelse på, hvor ofte der var stop. Måleresultaterne må derfor ikke anvendes som eneste kriterium for, om den ene vogn klarede sig bedre end den anden. Tallene er kun et udtryk for, hvad den pågældende vogn ydede den pågældende dag under de forhold, der herskede på dagen, hvor FarmTesten blev gennemført. I nedenstående figur vises resultaterne af målingerne i marken. Læsstørrelser Ved vejning på brovægt med fuld læs blev der maksimalt målt de nettovægte, som er vist i figur 3. Schuitemaker er udstyret med doserevalser, som har optaget lidt af pladsen i vognen. Figur 3. Det største læs, der b lev opnået med de forske llige vogne. Snittevogne til græs

15 Pakkeevne Figur 4 viser, hvor hårdt vognene var i stand til at pakke græsset sammen i vognen. Figur 4. V ognenes e vne til at pakke græsset. Snittekapaciteter Figur 5 viser resultaterne af målingerne i marken. Figuren viser kapaciteten både i råvarer og omregnet til tørstof. Figur 5. De målte kapacitete r i både ton s råvare og ton s tørstof pr. time samt e ffek tbehov på pto-akse l. Det ses, at vognenes kapacitet ikke afviger ret meget fra en Claas Jaguar 840 finsnitter med en 265 kw motor. Det ses også, at vognene kræver traktorer med en effekt på kraftudtaget på mellem 75 og 150 kw. Der er ikke målt effekt ved alle kapacitetsmålinger. Snittevognene har Snittevogne til græs

16 lige så stor snittekapacitet som finsnitteren på trods af det mindre effektbehov, fordi snitningsgraden er mindre. Figur 6 viser det specifikke energiforbrug pr. tons råvare og pr. tons tørstof. Forskellene kan skyldes forskelle i knivenes bredde og hvor skarpe, de er. Specifikt energiforbrug Figur 6. S pe cifikt e nergiforbrug til opsamlin g og snitnin g af græs. Figur 7. Claas Jaguar 840 blev bru gt som sammenlign ingsgrundlag. Partikelfordelingen af græsset for finsnitteren og de enkelte snittevogne er vist i figur 8. Det ses tydeligt, at græsset fra finsnitteren har betydeligt mindre partikelstørrelse end græsset fra snittevognene. Der er til gengæld ingen forskel mellem snittevognene. Snittevogne til græs

17 Der findes ingen officielle anbefalinger for partikelfordelingen af græsensilage, men de amerikanske anbefalinger for lucerneensilage (haylage) er % på øverste sold (> 19 mm), % på midterste sold (8-19 mm) og % under det midterste sold (< 8 mm). For både finsnitter og snittevogne var der en betydeligt større andel af partikler på det øverste sold, end denne anbefaling angiver. Figur 8. Partikelforde lin g af græsset målt me d Pen n S tate Partikelseparator for fin sni tter og de e nkelte snitte vogne. Figur 9. De sorterede fraktioner af græs fra fin snitter. (<8 mm, 8-19 mm og >19 mm). Snittevogne til græs

18 Figur 10. De sortere de fraktioner af græs efter e n snitte vogn (< 8 mm, 8 19 mm og >19 mm). Ensilagens gæringskvalitet Der blev udtaget én prøve fra hver snittevogn samt to prøver fra finsnitteren til ensilering i vacuumposer. Disse blev efter fire måneder sammen med en ensilageprøve fra plansiloen analyseret for ph, gæringsprofil og ammoniakindhold hos Eurofins Steins Laboratorium. Resultaterne er vist grafisk i forhold til ensilagens tørstofindhold, fordi gæringen er stærkt afhængig af tørstofindholdet. Tørstofindholdet i prøverne varierede fra cirka 320 til 470 g pr. kg. Foderværdien var i gennemsnit 1,06 kg tørstof pr. FE (NEL20 6,45 MJ/kg tørstof) med et indhold af råprotein på 144 g pr. kg tørstof. Askeindholdet var i gennemsnit 79 g pr. kg tørstof. Som det fremgår af figur 11 lå alle ph-værdier under den kritiske ph-værdi uanset tørstofindhold, hvilket tyder på, at ensileringen har været vellykket for alle prøver. Der var tendens til en lavere ph-værdi for prøverne fra finsnitteren. Figur 11. ph i en silage h østet me d snitte vogne eller fin snitter og en sileret i vacuump oser, samt i en silage fra plan silo. Snittevogne til græs

19 Figur 12 viser, at der var en tydelig tendens til et højere indhold af mælkesyre i prøverne fra finsnitter i forhold til prøverne fra snittevogne. Forskellen skyldes, at sukkeret er mere tilgængeligt for mælkesyrebakterierne ved finsnitning, fordi sukkeret kommer mere ud på overfladen af blade og stængler på grund af den findeling, der sker ved finsnitning. Finsnitning giver derfor også en hurtigere sænkning af ph. Mælkesyreindholdet var imidlertid højest i prøven udtaget i plansiloen, hvor den største del af græsset var høstet med snittevogne. Det viser, at det er muligt at opnå en god kvalitet i praksis, når management ved indlægning, komprimering og dækning er i top, på trods af dårligere ensilerbarhed af græs høstet med snittevogn. Figur 12. Mælkesyre i ensilage høstet med snittevogne eller finsnitter og ensileret i vac u- umposer samt i en silage fra plan silo. Der var ingen forskel i indholdet af eddikesyre mellem snittevogne, finsnitter og plansilo, som det fremgår af figur 13. Figur 13. Eddikesyre i ensilage høstet med snittevogne eller finsnitter og ensileret i vac u- umposer samt i en silage fra plan silo. Snittevogne til græs

20 Der var tendens til et lavere indhold af ammoniak i græsensilagen høstet med finsnitter, som det fremgår af figur 14. Man kan da også forvente et lidt lavere ammoniakindhold i ensilage høstet med finsnitter på grund af den hurtigere sænkning af ph. Figur 14. A mmon iakin dhold i en silage høste t me d sni tte vogne eller finsnitter og en sil eret i vacuu mposer samt i en silage fra plan silo. Ingen af prøverne fra hverken snittevogne, finsnitter eller plansilo indeholdt målelige mængder af propionsyre eller smørsyre (< 0,1 g pr. kg). Undersøgelse af gæringskvalitet af ensilage fra praksis For at undersøge gæringskvaliteten af ensilage ved lavere tørstofindhold og for at få et større datamateriale, blev der via DLBR kvægbrugsrådgivere indsamlet analyser af græsensilage fra både finsnittere og snittevogne. I alt blev der indsamlet analyser af 56 prøver fra snittevogne og 74 prøver fra finsnittere fra høståret En statistisk analyse viste, at der var signifikant højere indhold af mælkesyre og lavere ph i græsensilage høstet med finsnitter. Derimod var der ikke forskel i ammoniakindholdet. De fundne forskelle i mælkesyreindhold og ph er sandsynligvis uden væsentlig betydning for både ensilagens stabilitet samt køernes foderoptagelse og mælkeydelse. Undersøgelserne bekræfter dog, at der er forskelle i græssets ensilérbarhed. Dette kan give større risiko for dårlig ensilagekvalitet i form af forhøjet indhold af anaerobe sporer og smørsyre, hvis græssets tørstofindhold er lavt på grund af dårlige fortørringsbetingelser, og dermed give risiko for forhøjet sporeindhold i mælken og reduceret mælkeydelse. Snittevogne til græs

21 4. ØKONOMI I BRUG AF SNITTEVOGN Omkostninger ved brug af snittevogn afhænger af en lang række parametre som belyses nedenfor. Værdien af ensilagen afhænger af kvaliteten af den producerede ensilage, og totaløkonomien ved brug af snittevogn afhænger altså af såvel omkostninger til vognen som ensilagens kvalitet. Hvis det antages, at kvaliteten er den samme uanset snitningsmetode, kan økonomien i grove træk anslås ud fra beregninger af omkostninger ved brug af snittevogn. I de følgende beregninger er der forudsat en bruttokapacitet på 50 tons tørstof i timen ved uafbrudt kørsel i marken. Undersøgelserne indikerer, at der kan være forskelle i snittevognenes kapaciteter bl.a. afhængigt af markens og græssets beskaffenhed og chaufførens rutine. En vigtigt faktor for valget af snittevogn er dog transportafstanden, da en lang transportafstand betyder, at der med snittevogn bruges meget tid på landevejen og for lidt tid i skåret. Afstand mark- lager afgørende for kapacitet og økonomi For en snittevogn er afstanden fra mark til lager afgørende for den opnåede kapacitet. I tabel 1 er det illustreret, hvordan transportafstanden påvirker nettokapaciteten. Tabel 1. I bere gnin gerne af forven tede genne msnitlige omkostninger antages en bruttokapacitet på 50 ton s tørstof i timen ved uafbru dt kørsel, svarende til 125 ton s frisk græs ved 40 % TS. E n vogn me d en last på ca. 18 ton s frisk græs (7,2 ton s tørstof) har en fyldetid på ca. 8 minutte r. Der regne s me d tømme tid på 3 min utter pr. læs og genne msnitlig transpor t- hastighe d på 20 km i timen. I bere gnin gen af pris er der foru dsat følgende : kr. i inve steret beløb, 15 % værditab p.a., 7 års le vetid, res tværdi ca kr., ve dligehold 1 øre. pr. FE, ren te 5,5 % p.a., traktorleje 225 kr. pr. time, løn 175 kr. pr. time, øvrige faste omkostnin ger kr. pr. år. Økonomien påvirkes selvfølgelig af transportafstanden. Det må antages, at transport med snittevogn ikke er væsentligt dyrere i traktortimer eller vedligehold pr. kørt km end en normal frakørselsvogn. Som eksemplet ovenfor illustrerer, er der blot en væsentlig kapacitetsbegrænsning på grund af afstanden, hvorfor det ved større arealer bliver nødvendigt at investere i flere snittevogne og så bliver transportopgaven dyrere at løse. Et andet alternativ er etablering af stakke tættere på de høstede arealer, hvilket kan give øgede omkostninger til transport på et senere tidspunkt. Snittevogne til græs

22 Anvendelsen påvirker økonomien Jo mere snittevognen anvendes, des flere foderenheder er der at fordele faste omkostninger til værditab og forrentning på. Tabel 2 illustrerer variationen i omkostninger til opsamling og hjemtransport til lager ved stigende areal bemærk at der ved store arealer er forudsat mindre nettokapacitet på snittevognen som følge af større transportafstand. Tabel 2. O mkostnin ger til opsamling og hje mtran sport til lager pr. FE ve d forskellig area l- størresle og tran sportafstan d. Forudsætninger: O p til 200 h a gn s. transporta fstan d på 2 km og nettokapacitet FE pr. time ; ve d ha gns. tran sporta fstand på 7,5 km og nettokapacitet på FE pr. time ; snittevognens le ve tid 7 år, værditab 15 % p.a., traktorle je koste r 225 kr. pr. time in kl. bræn dstof, arbe jdsløn 175 kr. pr. time og ve dligehold på snittevogn til 0,01 kr. pr. FE. Hvad er den alternativerne? Det er, som altid, vigtigt at kende en eventuelt alternativ pris på opgaven, inden der investeres i markmaskiner til en specifik opgave. Hvad koster det for mig, hvis maskinstationen skal løse opgaven? Og hvilke fordele giver det mig at kunne hente græsset selv contra hvilke ulemper, det giver. En høj anvendelse af snittevognen betyder, at der er flere FE at fordele de faste omkostninger på, og demed en lavere omkostning pr. FE. Figur 15. Ekse mpe l på følsomhe dsanalyse på anve ndelse af snitte vogn sammenligne t med en alternativ pris på 18 øre pr. FE til opsamlin g og h je mkørsel. S kårlægnin g, sammenrivnin g og indlægnin g i stak er ikke me dregne t. Snittevogne til græs

23 5. KONKLUSION FarmTesten viser, at snittevogne kan være et godt alternativ til brug af finsnitter, når der ikke er for langt fra mark til lager. Græsset snittes ikke så fint. Det kræver til gengæld heller ikke så stort effektbehov til snitningen. FarmTesten havde ikke til formål at fremhæve den ene vogn frem for den anden, men blot vise, hvad de kunne under praktiske forhold på den aktuelle mark den pågældende dag. Testen viste, at lastevne og pris følges nogenlunde ad. Testen viste også, at der ikke var nogen entydelig sammenhæng mellem pris og kapacitet. Målt på kapacitet klarede Strautmann sig bedst, hvilket måske skyldtes, at det var en meget rutineret fører, der kørte traktoren. Analyserne af ensilagens gæringskvalitet viste et lavere ph og et højere indhold af mælkesyre i græsensilage fra finsnitter end fra snittevogne. Dette er bekræftet i en undersøgelse af et større datamateriale indsamlet fra praksis. Resultaterne viser samlet, at der kan fremstilles græsensilage med en udmærket gæringskvalitet med snittevogne, når græsset er godt fortørret til mindst 30 % tørstof. Men der kan være større risiko for dårlig ensilagekvalitet i form af forhøjet indhold af anaerobe sporer og smørsyre, hvis græssets tørstofindhold er lavt. Alle snittevogne i FarmTesten levede op til forventningerne. Snittevogne til græs

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå

Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå Kapacitetsmålinger i 2010 v/ Nørreå v/ Jens J. Høy, AgroTech Der er i 2010 gennemført registreringer og målinger i forbindelse med høst og opbevaring af græs fra lavbundsarealerne langs Nørreå, billede

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

FarmTest Udbyttemålere og tørstofmålere på finsnittere

FarmTest Udbyttemålere og tørstofmålere på finsnittere FarmTest Udbyttemålere og tørstofmålere på finsnittere Maskiner og planteavl 114 vfl.dk farmtest.dk Titel: FarmTest af udbyttemålere og tørstofmålere på finsnittere Forfatter: Innovationskonsulent Jørgen

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle

Økonomi i wrapproduktion. Maskinkonsulent Christian Rabølle Økonomi i wrapproduktion Maskinkonsulent Christian Rabølle Har du tid i overskud? Egen produktion af wrap er: Muligheden for bedre udnyttelse af arbejdskraft og traktorer Nedbringelse af maskinstationsomkostninger

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder

FarmTest. FarmTest. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder. Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Maskiner og planteavl nr. 75 2007 FarmTest Tidlig høst og ensilering af økologiske proteinafgrøder Tidlig

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Ensilage - proces og fremstilling

Ensilage - proces og fremstilling Ensilering Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Sådan får du høstet inden det går galt!

Sådan får du høstet inden det går galt! Sådan får du høstet inden det går galt! v/maskinkonsulent Christian Rabølle Sådan får du høstet inden det går galt! Hvor galt kan det gå? Mejetærskerkapacitet Hvad kan man umiddelbart gøre? Mejetærskerøkonomi

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Biomassehøsten august 2014 omkring biogasanlægget Krogenskær ved Brønderslev

Biomassehøsten august 2014 omkring biogasanlægget Krogenskær ved Brønderslev Biomassehøsten august 2014 omkring biogasanlægget Krogenskær ved Brønderslev Indbudt licitation Opgaven blev udbudt i starten af juli 2014, og viste, at der på dette tidspunkt kun var meget få entreprenører

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Opsamler- og frakørselsvogn Giga-Vitesse CFS

Opsamler- og frakørselsvogn Giga-Vitesse CFS Opsamler- og frakørselsvogn Giga-Vitesse CFS 2 Man skal satse på ydeevne Kravene om større kapacitet og effektivitet til højtydende opsamler-og frakørselsvogne med rotor er konstant stigende. Men samtidig

Læs mere

RB SERIEN FAST KAMMER

RB SERIEN FAST KAMMER RB SERIEN FAST KAMMER 2 Perfekt formet og pakket Det fjederstrammede kontrolsystem danner en balle med en diameter på 1,25 m af høj kvalitet og fremragende presningsgrad. Elektronisk ballestyringssystem

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS

DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development DANSKDYRKET KERNEMAJS TIL SVINEFODER: LAGRINGS- OG HÅNDTERINGSMETODER SAMT FODERVÆRDI OG FODERKVALITET AF VÅDKONSERVERET MAJS ERFARING NR.

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development RENSNING AF KORN ERFARING NR. 1317 Der var ikke forskel på de tre testede kornrenseres renseevne. Kornrenserne rensede i gennemsnit 61 pct.

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Pöttinger JUMBO combiline

Pöttinger JUMBO combiline Pöttinger JUMBO combiline Ensilage-, snitte- & opsamlervogn 97+123.07.1209 JUMBO combiline opsamlervogns t Pöttinger optimerer ydelsen med systemet Snitte- og frakørselsvogn i kombination Med den nye JUMBO

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET

LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET LAGRING TØRSTOFTAB KVALITET OMHU VED LAGRING ER VIGTIGT FOR AT MINDSKE TAB AF TØRSTOF OG SIKRE GOD FLISKVALITET Resultater fra lagringsforsøg 2013 Forsøg med lagring af pil og poppel i Tyskland Ældre danske

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup

Læs mere

Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold

Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold Søren Krogh Jensen 1, Karen Søegaard 1 og Jakob Sehested 1, Hanna Lindqvist 2 og Elisabet Nadeau 3 Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen Støj er noget møg. Også i bilen. Alle hader støj. Undtagen når den kaldes musik. F.eks tonerne fra en muskelsvulmende motor. Af Hans Uffe Christensen, 26. januar

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE

ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE PRISLISTE 1. APRIL 2015 ENTREPRENØR VOGNMAND GRUSGRAVE INDHOLD ARBEJDSLØN 3 MINIGRAVERE 4 RENDEGRAVERE 5 GRAVEMASKINER 5 LÆSSEMASKINER 6 TRAKTORER 6 DUMPERE 7 DOZER 7 DIVERSE 7 LASTBILER 8 KOMPRIMERINGSGREJ

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Kort om CR Foderservice k.s.

Kort om CR Foderservice k.s. CR Foder et godt foder Mobile blandeanlæg til landbruget Kort om CR Foderservice k.s. Startet af Niels F. Rasmussen 1. Okt. 2010 Pressemeddelelse december 2010. Opsøgende salg primært Fyn, forår 2011 1.

Læs mere

PRISLISTE, NOVEMBER 2014

PRISLISTE, NOVEMBER 2014 LISTE, NOVEMBER 1 INDHOLD MINI TCL....6 TCL JUNIOR.... 8 TCL JUNIOR SUPER... 10 TCL UNIVERSAL... 12 TCL SUPER... 1 TCL SUPER 230 DR... TCL MASTER... 18 MINI... LUPO... PANDA... PANDA REVERS... TIGRA...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Mere gunstig pris med udstyrspakke.

Mere gunstig pris med udstyrspakke. Skæreborde Frontudstyr VARIO skæreborde VARIO 1230, VARIO 1050, VARIO 930, VARIO 770 CERIO skæreborde CERIO 930, CERIO 770 Rapsfrontudstyr Til alle standard- og VARIO skæreborde, fås ikke til CERIO skæreborde

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere