virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider"

Transkript

1 virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

2 Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2

3 Medarbejdere og ledelse i krisetider I krisetider bliver tilpasninger og reduktioner i mange virksomheder nødvendige for at sikre virksomhedens konkurrenceevne på sigt. En del af løsningen i krisetider ligger i at kunne balancere mellem to punkter. På den ene side at udøve strategiske tilpasninger og reduktioner i omkostningerne, og på den anden side at udnytte lejligheden til kreative løsninger og innovation, der sikrer virksomhedens fremtidige vækst. Dansk Erhverv giver i denne virksomhedsguide et overblik over de muligheder, der findes for at tilpasse virksomhedens medarbejderomkostninger til den nuværende økonomiske situation. Dansk Erhverv er løbende klar til at rådgive vore medlemsvirksomheder om, hvordan tilpasning af virksomhedens omkostninger bør håndteres juridisk, HR-mæssigt samt på den uddannelsesmæssige front. Fokus i guiden er virksomhedens medarbejdere, da personaleomkostninger ofte er en tungtvejende økonomisk post for de enkelte virksomheder. Først giver vi dig en række forslag til, hvordan virksomheden kan tilpasse sine personaleomkostninger og sit omkostningsniveau generelt, uden at dette nødvendigvis fører til opsigelser. I situationer, hvor opsigelser bliver uundgåelige, kan denne guide give et overblik over de centrale HR-mæssige spørgsmål, en virksomhed bør stille sig selv samt, hvilke overordnede lovmæssige og overenskomstmæssige forhold, virksomheden bør være opmærksom på. Når rationaliseringer bliver nødvendige, ligger der et stort arbejde i de HR-mæssige relationer på virksomheden. Det er vigtigt at have medarbejderne engageret i virksomhedens eventuelle vanskeligheder, så der bliver skabt en følelse af, at alle er i samme båd, og at man sammen skal styre sikkert igennem krisen. Hvis opsigelser bliver nødvendige, er der ligeledes et stort HR-arbejde forbundet med at sikre, at der ikke opstår unødig usikkerhed om fremtiden for medarbejderne både for de medarbejdere, der bliver sagt op, såvel som de medarbejdere, der fortsat er ansat på virksomheden. Hvis dette ikke bliver håndteret korrekt, kan det lamme virksomhedens fremdrift netop på det tidspunkt, hvor fremdrift og engagement er vigtigst. Tilpasning af personaleomkostninger for at begrænse opsigelser Hvis virksomheden oplever økonomiske problemer, kan begrænsninger i forhold til personale og lønudgifter blive nødvendige. Dette vil være forbundet med væsentlige ændringer af medarbejdernes vilkår. Derfor skal virksomheden træde varsomt, når en sådan proces bliver sat i gang. Væsentlige ændringer af en medarbejders ansættelsesvilkår skal som udgangspunkt varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Ved enighed kan det aftales, at eventuelle ændringer træder i kraft tidligere. Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, skal forpligtelserne heri ligeledes overholdes. I en tilpasningsproces er det vigtigt at have medarbejderne, tillidsrepræsentanterne og et eventuelt samarbejdsudvalg involveret, således at de er orienteret om de påtænkte ændringer og har haft mulighed for at kommentere disse. En række af tilpasningsmulighederne nedenfor er forbundet med forskellige begrænsninger, hvorfor det er vigtigt at søge rådgivning hos Dansk Erhverv, før ændringer iværksættes. 3

4 Lønstop og/eller nedgang I krisetider kan virksomheden overveje at begrænse en årlig lønregulering, således at lønnen bliver uforandret. Man kan også foretage mindre regulering, dog med respekt for overenskomstmæssige minimumsreguleringer og minimalløn. Der kan ligeledes tænkes en generel eller midlertidig nedgang i lønnen. Igen skal dette ske med eventuelle overenskomstmæssige forpligtelser for øje. Deltid Det er også en mulighed at varsle medarbejderne ned i tid for derved at spare lønomkostninger. Virksomheden skal i den forbindelse være opmærksom på deltidslovens bestemmelser. En opsigelse af medarbejderne må ikke ske med den begrundelse, at medarbejderen har sagt fra over for at gå på deltid. Ved overgang til deltid kan medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, få udbetalt supplerende dagpenge i en vis periode, hvis virksomheden samtidig udsteder en frigørelsesattest, hvorved medarbejderen kan tage andet arbejde med dags varsel. Virksomheden kan dog ved medarbejderens overgang til deltid miste fleksibilitet. Samtidig er der en usikkerhedsfaktor i forhold til, at medarbejderen finder andet arbejde. Arbejdsfordeling Lidt forenklet sagt, er arbejdsfordeling en udvidelse af reglerne om frigørelsesattest til en enkelt medarbejder. Her er det i større målestok omfattende flere medarbejdere. For at undgå opsigelser fordeles arbejdet eksempelvis på fem personer, således at disse deler tre mands arbejde. Arbejdsfordeling kræver, at der enten er en gældende overenskomst, der åbner op for denne mulighed eller at der indgås aftale med medarbejderne. Ferie Ved en samlet ferielukning for hele virksomheden, kan der være mulighed for en besparelse i forhold til medarbejdere, der ikke har optjent ret til ferie. Der skal være tale om en samlet lukning. Der gælder dog særlige regler for perioden mellem jul og nytår samt for elever. Nedbringelse lønomkostningerne gennem efter- og videreuddannelse Ved systematisk at planlægge medarbejdernes uddannelsesaktiviteter kan virksomheden opnå en besparelse på sit lønbudget. Samtidig får medarbejderen styrket sine kompetencer, hvilket kan komme virksomheden til gode på længere sigt. Reglerne giver for eksempel mulighed for, at medarbejdere i en periode går på kursus to dage og på arbejde tre dage om ugen. Virksomheden vil så kunne modtage løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for de to dage, medarbejderne er på kursus. Herved aflastes virksomhedens lønbudget. 4

5 Fakta: Fakta: Dansk Erhverv har beregnet, at når 20 medarbejdere og 1 leder er på offentlig finansieret efteruddannelse (AMU) i seks dage, kan der opnås tilskud på kr. fratrukket deltagerbetaling. Hvis virksomheden har indgået overenskomst og bidrager til kompetencefondene, er der via medarbejderens selvvalgte uddannelse mulighed for yderligere dækning af deltagerbetaling og refusion på op til 100 procent af lønomkostningerne til medarbejderne (fratrukket VEU godtgørelse). Der er også mulighed for at bruge videreuddannelse som eksempelvis merkonom eller HD -moduler for medarbejderne. Et merkonommodul ca kr. og et HD modul/semester kr Hvis uddannelsen gennemføres i arbejdstiden er der mulighed for at modtage SVU godtgørelse, svarende til 725 kr. pr. dag. Der gælder særlige betingelser, hvilket uddannelsesstedet kan oplyse om. Nyttige links: o o o o Virksomhedsguide: > Undersøg om deltid og arbejdsdeling kan bevirke, at opsigelser kan undgås, så virksomheden fortsat kan fastholde dygtige medarbejdere. > Undersøg om lønstop og lønnedgang er mulig efter overenskomst, hvorved virksomheden i en overgangsfase eller mere permanent kan frigøre likviditet. > Undersøg om virksomhedens ændrede personalebehov kan håndteres via anvendelse af videre- og efteruddannelse med løntabsgodtgørelse. > Undersøg behovet for særlige kompetencer i virksomheden. o Opfylder virksomheden/medarbejderen(-ne) kriterierne for fuld refusion og løntabsgodtgørelse? o Hvad er virksomhedens behov/medarbejderens mulighed for at udnytte den erhvervede kompetence på sigt? Hvis afskedigelser bliver nødvendige Hvis virksomhedens økonomiske situation bevirker, at der skal ske omkostningstilpasninger i form af personalereduktioner, får du i det følgende et kort rids over de strategiske, HR-mæssige og juridiske forhold, som virksomheden bør være opmærksom på. Strategisk Det er essentielt at få identificeret de strategisk afgørende områder i virksomheden, og hvilke områder, der er supportfunktioner. Eventuelle tilpasninger og omkostningsreduktioner må være målrettede og baseret på præstation og strategisk sigte for virksomheden. Virksomheden kan i processen stille sig følgende spørgsmål: 5

6 > Hvilke områder er strategisk væsentlige at bevare? > Skal strategien justeres? > Hvilke ressourcer kan undværes? / Hvem skal afskediges? > Hvilke effektiviseringer kan kompensere for reduktioner? > Hvordan skal processen omkring reduktioner forløbe for at sikre tryghed, motivation, omdømme og værdighed for alle involverede parter? Sikringen af den fremtidige vækst er ligeledes afgørende, og fokus bør også være på at vende risici til fremtidige vækstmuligheder. HR-mæssige overvejelser Virksomheden bør være opmærksom på, at en afskedigelsesrunde starter fra det øjeblik, hvor der varsles nedskæringer, og at den kan påvirke virksomheden længe efter, at de afskedigede medarbejdere har forladt arbejdspladsen. De ikke-afskedigede medarbejdere vil være opmærksomme på, hvordan afskedigelserne blev håndteret. Og det vil have betydning for fastholdelsen af de resterende medarbejdere, deres følelse af sikkerhed omkring deres arbejde samt deres engagement i virksomheden. Derfor vil klare handlingsplaner være nyttige i processen med håndtering af afskedigelser. Virksomhedsguide: > Kommuniker hele tiden: Kommuniker med medarbejderne og andre interessenter. Sørg for at udvikle en kommunikationsstrategi f.eks. baseret på ingen hemmeligheder, ingen overraskelser, intet hype og ingen tomme løfter. Gentag budskaberne, da det skaber tillid til ledelsen. > Walk the talk: Som leder er det centralt at se på sin egen adfærd. Medarbejderne spejler sig i den. Hvis du ikke er entusiastisk over ændringerne, så må du finde noget i ændringerne, som er positivt, og som du kan se mulighederne i. Hvis dette lykkes, vil du også kunne inspirere andre i virksomheden. > Giv medarbejderne troen: Giv medarbejderne en god grund til at blive i virksomheden. Medarbejderne har behov for at tro på virksomheden for at skabe fremdrift og acceptere ændringer. De skal kunne se, at deres bidrag betyder noget for virksomheden. > Træning er vejen frem: Træn medarbejderne og lederne i de nye arbejdsmetoder og processer, som omstruktureringerne indebærer. Effektiv træning i en omstrukturering øger produktiviteten, profitten og kvaliteten. > Tjek ledelsessystemerne: Det nytter ikke at løbe hurtigere, hvis man løber efter det forkerte. Undersøg derfor grundigt alle ledelsessystemer i lyset af ændringer i strategien eller omverdenen, som virksomhedens skal forholde sig til. 6

7 Ligeledes kan det være en god ide at gøre sig følgende overordnede tanker på forhånd: > Gennemgå virksomhedens nedfældede politikker. Har virksomheden f.eks. nedskrevne holdninger og retningslinjer til ansættelsesforholdets ophør, til seniorordninger eller andet, der kan have relevans i en afskedigelsesproces? > Udform en tidsplan for selve opsigelserne. > Sørg for fælles forståelse i ledergruppen af kriterierne for opsigelse, så der meldes enslydende ud i virksomheden. Konkret forud for opsigelserne, kan virksomheden overveje følgende: o Skal de opsagte medarbejdere eventuelt tilbydes rådgivning eller have hjælp til at søge nyt arbejde? o Hvordan skal den sidste arbejdsdag forløbe skal der gives gaver, og hvem siger farvel? o Hvordan får de blivende medarbejdere at vide, hvem der er afskediget? Er afskedigelserne synkroniseret i ledergruppen, således at tilgangen i afdelingerne er den samme? Umiddelbart i forbindelse med selve opsigelserne, kan følgende overvejes: > Erfaringerne viser, at det kan være en meget ubehagelig oplevelse for medarbejderne, hvis de skal gå den tunge gang hen til lederens kontor. Endnu værre er det, hvis alle kollegerne kan se én, når man træder ud fra kontoret. Derfor må det nøje overvejes, hvordan ledelsen overdrager beskeden om, hvem der skal afskediges: o Er det på lederens kontor? o Er det på medarbejdernes egne kontorer eller er det i et lokale i nærheden? o Skal medarbejderen have mulighed for at ringe til ægtefællen? o Hvordan skal de øvrige medarbejdere informeres om, hvem der bliver sagt op? o Erfaringer viser også, at tirsdag eller onsdag først på dagen er det bedste tidspunkt, så de berørte har mulighed for at tale med deres kolleger om det, der er sket. o En afskedigelsesrunde slutter ikke, når der er sat navne på, hvem der skal siges op. Medarbejderne kan være vrede, fordi de føler med deres opsagte kolleger eller ligefrem have dårlig samvittighed over, at andre og ikke de selv blev sagt op. Det skal medarbejderne nok få talt om indbyrdes. Men de har også brug for at udtrykke deres kritik og følelser over for ledelsen. Hvad siger juraen? Der er ligeledes en lang række juridiske forhold, som virksomheden bør være opmærksom på, når virksomheden ønsker at opsige medarbejderne. Ved påtænkte tilpasninger anbefales det at søge rådgivning hos Dansk Erhverv så tidligt som muligt i processen, for at afdække mulighederne for tilpasninger på den konkrete virksomhed, og for at virksomheden ikke handler i strid med lovgivnings- og/eller overenskomstmæssige forpligtelser og begrænsninger. 7

8 Sagligt grundlag for opsigelser Når virksomheden af økonomiske årsager er nødt til at foretage rationaliseringer, er virksomheden tillagt et friere skøn i forhold til, hvem der skal afskediges. Udvælgelsen blandt en række af medarbejdere skal imidlertid fortsat ske på et sagligt grundlag. Særligt beskyttede medarbejdere og antidiskrimination Virksomheden skal have fokus på medarbejdere med særlig beskyttelse som eksempelvis tillidsog sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdere med mere end 25 års anciennitet og medarbejdere på barsels-, graviditetsorlov-, forældre- og fædreorlov. Vær opmærksom på, at virksomheden overholder reglerne i ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven samt den øvrige anti-diskriminationslovgivning. Afskedigelser i større omfang Hvis der er tale om afskedigelser i større omfang, der ønskes foretaget på én gang, gælder særlige procedureregler for forhandling med medarbejderne og underretning af myndighederne. Hvis virksomheden har planer om at iværksætte en større afskedigelsesrunde, bør I søge nærmere rådgivning hos Dansk Erhverv. Virksomhedsoverdragelse Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden overvejer at overtage en anden virksomhed, ønsker at sælge en del af den nuværende virksomhed fra eller vil outsource en del af sine aktiviteter. Virksomheden skal navnlig være opmærksom på virksomhedsoverdragelsesloven og de forpligtelser, der ligger heri i forhold til medarbejderne. Lønudgifter under opsigelsespersioden i henhold til funktionær- og ferieloven I forbindelse med selve opsigelserne, skal virksomheden være opmærksom på de mulige besparelser, som blandt andet funktionær- og ferieloven åbner op for. Fritstilles medarbejderne, kan der modregnes i medarbejderens løn optjent fra ny arbejdsgiver efter en periode på måneden, hvor den faktiske fritstilling finder sted plus tre måneder. Dette kaldes for minimalerstatningsperioden, hvor de almindelige erstatningsregler ikke anvendes. Denne besparelsesmulighed har således navnlig interesse ved længere opsigelsesvarsler. Med respekt for ferielovens varslingsregler, kan der varsles afholdelse af ferie, hvorved virksomheden kan spare udbetaling af feriegodtgørelse. Da der ikke optjenes feriegodtgørelse fra nuværende og ny arbejdsgiver samtidigt i en fritstillingsperiode, vil der ligeledes efter ferieloven være penge at spare her. Assistance fra Dansk Erhverv Dansk Erhverv står klar med de juridiske, uddannelses- og HR-mæssige værktøjer, som virksomheden har brug for, når virksomheden skal trimmes for at komme igennem den økonomiske situation. Kontakt Dansk Erhvervs Hotline på telefon , hvis du har brug for rådgivning. 8

9 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K t, f

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden.

Ekspertens gode råd. Informer alle i virksomheden og sørg for at minimere utrygheden. Hvad de siger om Norrbom Vinding: Ius Laboris Global Human Resources Lawyers er en alliance af advokatfirmaer, der rådgiver inden for arbejds- og ansættelsesret, pensionsret og om benefits. Alliancen er

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere