Personalepleje gør en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepleje gør en forskel"

Transkript

1 Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet

2 Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet er udgivet af KL og Forbundet af Offentligt Ansatte Maj 2004 Redaktion: Joanna Rønn, FOA Birthe Bak Andersen, KL Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Grafik/illustrationer: Linda Weiss Drescher Layout: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 1500, maj 2004 ISBN: og pdf Idekataloget kan hentes på: og 2

3 Indhold Den vigtige medarbejderomsorg Om fastholdelsesprojektet Gode råd til projektmagere Om metoderne Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Kommunikation og samarbejde Inspiration fra projekterne i Rødekro, Purhus og Rønnede Kommuner Jobudvikling for social- og sundhedsassistenter Inspiration fra projektet i Høje-Taastrup Kommune Mentorordninger og makkerskaber Inspiration fra projekterne i Frederikshavn og Gentofte Kommuner TUS og GRUS Inspiration fra projekterne i Silkeborg og Broby Kommuner Konflikthåndtering Inspiration fra projekterne i Skævinge og Pandrup Kommuner Interne vikarkorps Inspiration fra projekterne i Skive og Odder Kommuner Oversigt over materiale, der kan hentes på personaleweb Læs mere

4 Den vigtige medarbejderomsorg ansatte i landets kommuner yder hver dag en kæmpe indsats for at give over borgere praktisk hjælp, omsorg og pleje. Der skal tænkes nyt og kreativt, hvis vi skal bevare en velfungerende ældrepleje med tilfredse medarbejdere, der har det godt i det daglige, som trives med kolleger, ledelse og det job, de udfører, og som har engagement og overskud også når arbejdstiden er slut. Udgangspunktet skal tages i de mennesker, det hele drejer sig om. Målet må være en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, at være medtænkende og medbestemmende, og hvor den enkelte medarbejder har medansvar for sit eget arbejdsliv. Visionen er en arbejdsdag, hvor udfordringer og følelsen af eget værd er det naturlige fundament, hvor der i arbejdsmiljøet tages hensyn til den enkelte medarbejder, hvor sygdom forebygges og sundhed fremmes. Denne omtanke for medarbejderne er en vigtig faktor, hvis man vil fastholde de erfarne, dygtige og stabile medarbejdere. Det er også udgangspunktet, hvis ældreplejen fortsat skal være attraktiv for den nødvendige nye arbejdskraft, som omsorgen og plejen ikke kan være foruden. Behovet for en god personalepleje er baggrunden for, at KTO/FOA og KL har bevilget penge til de 15 kommunale projekter, I kan læse om i denne kogebog. Pluk fra bogen, brug den til inspiration gør omsorgen for jer selv og hinanden til en naturlig del af planlægningen på jeres arbejdsplads. 4

5 5

6 Om fastholdelsesprojektet I 2000 gennemførte KL og KTO projektet Et attraktivt kommunalt arbejdsmarked. Med de gode resultater herfra i bagagen blev der i 2003 afsat overenskomstmidler til at gennemføre et nyt projekt, der med ideer og metoder kunne bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser for at fastholde social- og sundhedspersonale. Filosofien bag projektet Fastholdelse af social- og sundhedspersonale er, at man ved at satse på de dygtige medarbejdere, man allerede har, også øger sandsynligheden for, at nye får lyst til at arbejde i ældreplejen. Projektet er blevet gennemført fra april 2003 til april 2004 i et samarbejde mellem FOA og KL. Den attraktive arbejdsplads For at få mere viden om, hvad der efter medarbejdernes og ledelsens mening karakteriserer en attraktiv arbejdsplads, og hvad der skal til for at fastholde de medarbejdere, der allerede er ansat, gennemførte projektledelsen interview i en række kommuner. Kommunerne var udvalgt, så kommuner med både et stort og et meget lille gennemtræk af personale var repræsenteret. I interviewene peger medarbejdere og ledelse på følgende faktorer, som har betydning for at fastholde medarbejdere: gode kolleger indflydelse på eget arbejde udviklingsmuligheder i jobbet et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø kroner til lokale forsøg I alt blev der afsat kroner af projektmidlerne til lokale forsøg. Kommunerne kunne søge fra kroner til at afprøve nye ideer og metoder. På baggrund af interviewundersøgelsen blev det besluttet, at initiativerne skulle fokusere på følgende fire emner: personalepleje samarbejde og fleksibilitet kommunikation og information jobudvikling og læring. Der blev udsendt en folder, hvorefter alle kommuner kunne søge projektmidler. Der viste sig at være stor interesse for at deltage. 63 kommuner søgte projektmidler, og 15 kommuner fik støtte på mellem og kroner. Ved udvælgelsen af projektkommuner blev der lagt vægt på: at projektets primære formål var at fastholde social- og sundhedspersonalet at flere fokusemner blev tilgodeset eller kombineret 6

7 at de metoder, værktøjer og samarbejdsformer, der blev afprøvet, kunne inspirere andre kommuner at både små og store kommuner over hele landet blev tilgodeset. Kontakten til de lokale projekter De lokale projekter blev gennemført i samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentant og medarbejdere, og projekterne blev godkendt i det lokale samarbejds- eller MED-udvalg. Projektlederne fra KL og FOA har i projektperioden aflagt et besøg i alle projektkommuner for at drøfte forløb, arbejdsmetoder og evalueringsform. I november 2003 blev der afholdt en inspirationsdag, hvor alle projektkommunerne fik lejlighed til at præsentere deres projekter. Formålet med at samles midtvejs var at give projektkommunerne inspiration fra eksterne oplægsholdere samt ikke mindst lejlighed til at udveksle ideer, erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænser. Nyhedsbrevet Til inspiration fra inspirationsdagen i Purhus kan hentes på Små midler stor forskel Det har været utroligt at opleve så mange og så varierede aktiviteter se dagens lys. Alle projekterne har været præget af stort engagement og smittende iværksætterglæde. Projektet har også vist, at man kan nå rigtig langt for meget små midler. Et beløb på kroner til en temadag eller et fyraftensmøde for personalet kan være med til at understøtte personalepolitikken og gøre underværker. Projektforløbene i Hørning og Rosenholm Kommuner er gode eksempler på, at det ikke altid er beløbets størrelse, der gør udslaget kr. på personalepleje er givet godt ud og kommer tifold igen i form af mere tilfredse medarbejdere og udsigt til færre sygedage og bedre muligheder for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Evaluering Projekterne fik tilsagn om støtte i september De fleste projekter blev afsluttet i januar, februar eller marts Umiddelbart viser evalueringerne fra projektkommunerne, at der er kommet meget ud af alle projekter. Det umiddelbare udbytte af indholdsrige temadage, kurser, motion og sociale arrangementer har været imponerende. 7

8 Mange steder har projektet været et vigtigt bidrag i en større proces. Og fx indførelse af vikarkorps eller etablering af mentorordninger har et længere perspektiv. Det er dog for tidligt at sætte tal på effekten i form af mindre sygefravær eller bedre muligheder for at fastholde medarbejderne. I hovedparten af projekterne er der peget på, at det er vigtigt for udbyttet, at processen forankres tidligt med medinddragelse af både ledelse og medarbejdere. Også tiden nævnes generelt som en vigtig faktor. Involvering af medarbejdere og gennemførelse af aktiviteter kræver en lokal projektperiode på minimum et halvt år. Gode råd til projektmagere Fra alle 15 kommuner, der har deltaget i projektet, er der høstet mange nyttige erfaringer, som kan være gode at have i baghovedet, inden man går i gang med et projekt. Listen nedenfor er en sammenskrevet essens af de mange gode råd, der er kommet fra projekterne. Sæt tid af til at beskrive projektet Et godt og grundigt forarbejde kan opfange og forebygge mange unødvendige forhindringer. God planlægning skaber troværdighed og tillid. Sørg for at inddrage alle Allerede inden starten af projektet er det vigtigt at sikre sig, at både medarbejdere og ledelse er med på ideen. Bring projektet op i MED-udvalget. Bakker medarbejdere eller ledelse ikke op om projektet, går det ud over effekten. Et projekt, der ikke overlever på grund af manglende opbakning, kan desuden blive en utilsigtet barriere i forhold til nye initiativer. Formuler tydelige mål og hensigter Opstil allerede før projektstart de mål, projektet skal opfylde. Perspektiv er et vigtigt pejlemærke ikke mindst fordi det tager tid, inden et projekt har bidt sig fast, og kaos er næsten altid forløber for orden. Afklar økonomi og menneskelige ressourcer Før projektstart skal det økonomiske grundlag, de menneskelige ressourcer og eventuelle fysiske rammer være på plads. 8

9 Definer målgrupper Det er vigtigt at afgrænse, hvem projektet retter sig imod både på kort og lang sigt. Afklar behov og ønsker Udgangspunktet for et projekt er altid de mennesker, projektet handler om deres behov og ønsker. På den måde skabes ejerskab, engagement og det bedste resultat. Sørg for grundig information Grundig information både før og i løbet af projektet sikrer engagementet, ejerskabet til projektet og forebygger misforståelser. Afklar forventningerne Vær sikker på, at alle involverede og ansvarlige er indforstået med, hvad projektet indebærer, og hvilke resultater man kan forvente. Afsæt god tid Processer tager tid ofte længere tid, end man tror. Sæt pris på ildsjæle Ildsjæle, tovholdere og andre særligt engagerede medarbejdere eller ledere er vigtige lokomotiver for et projekt. De kan tænde op under engagementet og sikre, at projektet holdes på sporet. Men ildsjæle lever ikke af deres eget brændstof alene, de skal værdsættes, bakkes op og coaches af ledelse og kolleger. Tænk på forankring Fra starten skal forankring og implementering af projektets erfaringer og resultater være medtænkt, hvis man skal få det fulde og langsigtede udbytte. Tænk på evalueringen Evalueringen af et projekt skal medtænkes allerede fra starten. Dokumentation af de opnåede resultater bringer projektet videre og kan skabe grobund for nye initiativer. Husk roserne At rose sig selv og hinanden er ikke nogen særlig anerkendt disciplin inden for omsorgs- og plejesektoren. Men husk at rose hinanden. Det er også OK selv at bede om et fortjent klap på skulderen. Dialog Gå i dialog, vær ikke bange for modstand eller konflikter og tro på det umulige. Mulighederne er uanede. 9

10 Om metoderne I de følgende afsnit beskrives de mange erfaringer, der er høstet i de 15 projektkommuner. Metoderne er samlet i temaer, tegnet af erfaringer på tværs af de forskellige kommuner. Intentionen med opskrifterne i kogebogen er at inspirere andre kommuner, der ønsker at arbejde med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet til selv at gå i gang. Der er tale om en vifte af muligheder, der hver for sig kan bidrage til at fastholde social- og sundhedspersonalet. Og der er nok at tage af fra både større og mindre projekter, der har den fællesnævner, at de er spækket med iderigdom. De 15 kommuner har på mangfoldige måder fostret værdifulde erfaringer for små penge. Erfaringerne kan bruges på mange forskellige måder både lokalt og som udgangspunkt for samarbejde på tværs af faggrupper og kommuner. I forbindelse med projekterne er der produceret en masse spændende og anvendeligt materiale, som der ikke er plads til i denne publikation. Meget af det kan hentes på Mere detaljeret information om de enkelte projekter kan desuden fås ved at kontakte de projektansvarlige i de deltagende kommuner. Telefonnumrene og adresserne findes ved hvert afsnit. 10

11 11

12 Arbejdsglæde og indflydelse Inspiration fra projektet i Hørning Kommune Værdier som arbejdsglæde og indflydelse er vigtige for en arbejdsplads, der er attraktiv i forhold til de nuværende medarbejdere, og som kan tiltrække nye. I arbejdet med at synliggøre omsorgs- og plejearbejdet er det også vigtigt at fokusere på og fremhæve de værdier, der eksisterer både i opgaverne, i arbejdet med at løse dem og i samarbejdet med andre. Både medarbejdere og brugere kan opleve større tilfredshed og indflydelse, hvis arbejdet planlægges, så det er hverdagsbehovene frem for skemaer og stopure, der sætter betingelserne. Formålet med projektet om større arbejdsglæde og indflydelse er: at afprøve nye måder at tilrettelægge arbejdet på at få legen ind i arbejdslivet som en vej til refleksion og jobudvikling at få synliggjort sammenhænge mellem brugernes og medarbejdernes livsglæde at blive inspireret og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre arbejdspladser. Planlægning Omsorgsafdelingen i Hørning Kommune valgte at sætte ekstra fokus på Livsglæde som energikilde og inspiration i arbejdslivet. Projektet er en udløber af en større samlet proces inden for hele omsorgsområdet, hvor livsglæde er en af de værdier, der er fremhævet, og visionen er Livsglæde år Erfaringer fra Hørning viser, at information er nødvendig for at opnå accept hos samarbejdsparter og medarbejdere uden for projektet. Dette gælder både i starten og undervejs i et projekt. Særlig vigtig er information, når projektet indebærer nye arbejdstider og en anden arbejdstilrettelæggelse, end den traditionelle. Arbejdsglæde i Hørning Kommune Projektet i Hørning blev gennemført for syv ansatte, der i 2003 skulle i gang med at etablere et leve-bo-miljø i to tæt beliggende boenheder med seks boliger i hver og 12 beboere i alt. 12

13 De emner, der har været i fokus i projektet, er: personalepleje jobudvikling og læring samarbejde og fleksibilitet. For at nå målet har man valgt at satse på mange forskellige aktiviteter. Blandt dem var etablering af en ny arbejdstidsplan, hvor medarbejderne fordelte sig mere over beboernes vågne timer. Projektet har omfattet: ændret arbejdstidsplanlægning med stor grad af ansvar og medbestemmelse blandt medarbejderne studiebesøg i nabokommunen for at se, hvad der virker andre steder og hente ny inspiration eksterne foredragsholdere med bl.a. emnet værdier løsning af aktuel problematik/udfordring via den anerkendende metode (Appreciative Inquiry) ved ekstern konsulent løsning af udfordring i forhold til implementering af nye arbejdsgange via konsultationsmetoden ved ekstern konsulent filmen Fish til dialog og refleksion anvendelse af digitalkamera til at fastholde oplevelser til glæde for de ældre og medarbejderne. Beskrivelser af den anerkendende metode og konsultationsmetoden kan hentes på Nye arbejdstider nye muligheder De anvendte metoder har haft tydelig effekt både hos beboerne, de syv ansatte og i projektgruppen. Projektgruppen er blevet tiltagende selvkørende og genererer stadigvæk mange nye ideer. Alle projektdeltagere er gået til udfordringen med forandringsvillighed, fleksibilitet, selvstændighed, og alle har udvist stor evne til at klare konflikter både i forhold til kolleger og beboere. Åbenheden i medarbejdergruppen er vokset. Der er kommet større accept af forskellighederne og fastere grund under en mere team-orienteret arbejdsform. Selvom forandringerne ikke er sket uden sværdslag og konflikter, har de også medført både personlig og faglig vækst i medarbejdergruppen. Forandringen har krævet mod til at være forskellige. Evnen til at indgå kompromisser samtidig med, at man også står fast ved sit, har styrket dialogen noget som hele gruppen kan høste af i det fremtidige samarbejde, hvor mange andre nye udfordringer venter. 13

14 Den ændrede arbejdstidsplan, hvor medarbejderne selv har fordelt arbejdstiderne mere over brugerens vågne timer mellem klokken 8.00 og 22.00, har haft synlige og store konsekvenser for både brugere og personale. Høj grad af medarbejderindflydelse ved udarbejdelsen af arbejdstidsplanen, hvor man i en vis udstrækning har kunnet vælge arbejdstider efter ønske, har betydet, at der er udviklet et stort ejerskab for planen. Personalet har bevidst arbejdet på at bruge de nye arbejdstider til aktiviteter, samvær og oplevelser for beboerne. Større spredning af de daglige opgaver inden for praktisk hjælp og pleje har øget muligheden for at være fleksible i forhold til brugernes ønsker og behov og i forhold til planlægning af opgaver. Et af de konkrete resultater er, at brugerne i dag benytter kaldeanlægget mindre og er langt mere aktive i fællesskabet og samvær end tidligere. Hørning Kommunes decentrale personalepolitik for omsorgsområdet kan hentes på Sunde spørgsmålstegn Foredrag om blandt andet livsglæde har virket provokerende, fordi der er blevet sat spørgsmålstegn ved det vedtagne. De har dog også sat gang i nye tanker og muligheder. Mens filmen Fish var et sjovt og godt diskussionsgrundlag, har de mange hverdags- og festbilleder, taget med det digitale kamera, givet stof til eftertanke, gødet kreativiteten og øget nærheden mellem medarbejdere og beboere. Effekten på sygefraværet er ikke blevet vurderet. Men fraværsstatistikkerne vil være et af de fremtidige parametre for medarbejdernes trivsel, hvilket også bliver aktuelt, når succeserne fra projektet skal overføres til de øvrige grupper i døgnplejen. Barrierer Hos medarbejderne Tid har været en vigtig barriere for fordybelse. Selvom projektets metoder har støttet medarbejderne i etableringen af det nye leve-bo miljø og kan bruges direkte i omstillingsprocessen, er det tids- og energikrævede at arbejde med nye processer og løbende at følge op på dem. En anden barriere i projektet er opstået hos andre medarbejdere i huset, som fx har skullet arbejde i projektgruppen ved fravær. De har ikke været de ønskede medspillere, fordi de har haft svært ved at acceptere de nye ideer. Denne udfordring er der dog taget hul på. Og når ideen skal udbredes til andre medarbejdergrupper, vil man blandt andet bruge de kommunikationsmetoder, som medarbejdere i leve-bo-miljøet undervejs har haft glæde af at arbejde med. Problemerne har desuden sat fokus på, hvor vigtigt det er løbende at informere om projektets hensigter og tanker om arbejdsgange. 14

15 Hos brugerne Ting tager tid, og det er endnu ikke alle brugere, der er absolut positive over for forandringerne. De beboere, der gerne vil bevare patientrollen, skal vænne sig til det mere aktive hverdagsliv. Det er de svageste ældre, der umiddelbart høster fordelene, fordi de i større grad støttes og medinddrages. Det betyder, at de få ældre, der faktisk er selvhjulpne, kan føle, at deres råderum i fællesarealet er blevet indskrænket. Hørning Kommune: Livsglæden som energikilde og inspiration i arbejdslivet Bevilget beløb: kroner. Formål: at skabe livsglæde hos medarbejdere og de svækkede ældre i et leve-bo-miljø at undersøge hvordan medarbejderne bevidst kan arbejde med værdien: at have livsglæde og vurdere, hvad det betyder for den ansattes oplevelse af egen sundhed. Aktiviteter: kortlægning af gode arbejdssituationer ved hjælp af fotos fællesmøder og foredrag supervision studietur til nabokommune. Kontaktperson: Uddannelses- og udviklingsansvarlig Rie Bengtsen. Telefon:

16 16

17 Sundhed sammen Inspiration fra projekterne i Fjerritslev og Rosenholm Kommuner Medarbejdere i social- og sundhedssektoren har helt naturligt et stort fagligt kendskab til sundhedsfremme og forebyggelse. Det betyder desværre ikke, at social- og sundhedspersonalet derfor er sundere end andre faggrupper. Tværtimod viser erfaringerne, at det kan være vanskeligt at omsætte den faglige viden og indsigt til egen sundhed. Når det gælder vægt, rygning og motion er der dokumentation for, at social- og sundhedspersonalet halter bagefter andre befolkningsgrupper. Når det drejer sig om at fastholde medarbejderne i beskæftigelse, spiller sundhedsproblemer bredt en stor rolle. Både i forhold til sygefravær, almindelig trivsel og arbejdsglæde har den fysiske og psykiske sundhedstilstand væsentlig betydning. Et godt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde og er desuden med til at gøre arbejdspladsen attraktiv for nye medarbejdere. Hovedformålet med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen er at undgå nedslidning. Et andet formål er via kollegahjælp og sundhedsfremme i netværk at øge medarbejdernes interesse for og handlekraft i forhold til at forbedre deres egen sundhed. Mange steder arbejdes der med trivsel og sundhedsfremme enten i forbindelse med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø eller i selvstændige projekter, der fokuserer på det enkelte menneske. Generelt er der dog mindre og mindre tid i ældresektoren til denne slags initiativer, og undersøgelser viser, at muligheden for at beskæftige sig med sundhedsfremme sammen med kollegerne stadigvæk står højt på ønskelisten. Formålet med sundhedsfremmende projekter er: at fremme den enkelte medarbejders sundhed at styrke følelsen af fællesskab på arbejdspladsen og dermed øge arbejdsglæden og tiltrække nye medarbejdere at styrke medarbejderne som rollemodeller for brugerne. 17

18 Planlægning Skal en sundhedsfremmende indsats have effekt, skal den tage udgangspunkt i de behov og ønsker, medarbejderne reelt har. Behovsundersøgelser kan foretages på mange måder fx i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV), eller som man har gjort i Fjerritslev med en spørgeskemaundersøgelse. Det anvendte spørgeskema kan ses og hentes på Spørgsmålene skal dels relatere sig til de tilbud, man har påtænkt, dels til hvordan medarbejderne selv opfatter deres egen sundhed og hvilke tilbud, de kunne ønske sig. Ved at tage udgangspunk i medarbejdernes egne ønsker, opnår man det største engagement. Når man har afklaret, hvilke aktiviteter man vil tilbyde, er det vigtigt at inddrage samarbejds- eller MED-udvalg samt sikre, at de fysiske rammer er på plads. Den praktiske forberedelse kan fx omfatte: hvilke aktiviteter, der skal tilbydes og hvordan hvor aktiviteterne skal foregå om kommunens ansatte fx fysioterapeuten kan være instruktører, eller om der er behov for at ansætte eksterne instruktører om de nødvendige fysiske rammer og redskaber er tilgængelige hvilke omkostninger, der er forbundet med fx at ansætte eksterne instruktører eller leje træningslokaler. Træning til alle i Fjerritslev Kommune Projekt Sundhed sammen i Fjerritslev indeholdt som udgangspunkt en indsats på følgende sundhedsfremmende områder: kost, rygestop, sund livsstil og træning. Spørgeskemaundersøgelsen viste bl.a.: at en stor del af personalet har problemer med bevægeapparatet, og der er tale om lidelser, der er årsag til mange sygemeldinger at der er en sammenhæng mellem manglende motion og problemer med bevægeapparatet at hovedparten af personalet gerne vil dyrke motion sammen med kollegerne, og at der især er ønsker om styrke- og rygtræning at en relativt stor del af personalet ryger meget, og at ca. en tredjedel ønsker at holde op. 18

19 Træningstilbud stod øverst på medarbejdernes ønskeseddel. For at få den maksimale effekt af projektmidlerne valgte projektgruppen derfor først og fremmest at satse på tilbud om træning af høj kvalitet i stedet for at sprede sig over flere ønsker om sundhedsfremme. Træningen blev varetaget af kommunens fysioterapeut, der talte med og testede hver enkelt medarbejder. Med udgangspunkt i de individuelle problemområder blev træningsplanen efterfølgende udformet. Medarbejderne kunne vælge mellem tre forskellige ugentlige træningstidspunkter. Hvor mange gange, man ønskede at deltage, og hvor lang tid træningen skulle vare hver gang, var frivilligt. Desuden fik medarbejderne tilbud om fysioterapeutisk rådgivning. Efter medarbejdernes ønske var der i træningen fælles for alle fokus på: bækkenbundstræning rygtræning udspænding arbejdsstillinger og -rytmer. Kostvejledning på forårsprogrammet I forlængelse af projektet er der efterfølgende blevet etableret tilbud om rygestop i januar 2004, kostvejledning i foråret 2004 og tilbud om information om sund livsstil er planlagt til efteråret Kostvejledningen vil bestå af et oplæg ved en diætist og fysioterapeut. Temaerne er bl.a. sund kost, sammenhæng mellem kost og motion, fedtfattig mad, hjertevenlig kost, kostbehov i relation til knogleskørhed, diabeteskost og ernæringsterapi. Hensigten er at øge den enkelte medarbejders viden på området, men også at styrke følelsen af kunne mestre varetagelsen af de særlige behov, beboerne kan have. Efterfølgende vil personalet få mulighed for yderligere input fra diætisten på de områder, de måtte ønske. Information om, hvilke behov der er i medarbejdergruppen indsamles på personalemøder. Et sundt grundlag er skabt Målet med fysisk træning er langsigtet, men i Fjerritslev oplever man allerede nu, at projektet har skabt et vigtigt grundlag for en fremtidig indsats. Projektet har desuden bekræftet, at sundhedsaktiviteter i arbejdsregi generelt har stor tilslutning. Medarbejderne vil gerne have et fællesskab med kollegerne, der også rækker ud over arbejdspladsen. Ca. 30 medarbejdere har hver uge benyttet sig af tilbudet om træning, og langt størstedelen har deltaget mere end en gang om ugen. I gennemsnit trænede alle halvanden time om ugen. Efter tre måneder oplyste alle, at de 19

20 kunne mærke, at deres kondition var blevet forbedret, og at de havde fået fysisk overskud. Kollegakontakt Deltagerne oplevede også, at den kollegiale kontakt ikke mindst på tværs af afdelinger og vagthold blev styrket. Det sociale element, hvor der var afsat tid til og skabt mulighed for at diskutere såvel arbejdsmæssige som private forhold blev betegnet som meget vigtigt og har styrket følelsen af fællesskab i medarbejdergruppen. Spørgeskemaet og det faktum, at fysioterapeuten var en kendt person i deltagergruppen, har fået en stor del af æren for projektets succes. At tilbudet desuden var i overensstemmelse med medarbejdernes egne ønsker er grunden til, at projektet har haft så stor opbakning, og indsatsen har været så entusiastisk. Fjerritslev Kommune: Sundhed sammen Bevilget beløb: kroner. Formål: at begrænse udstødningen som følge af fysisk og psykisk nedslidning at styrke den enkeltes handlinger i forhold til egen sundhed at danne netværk om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Aktiviteter: at kortlægge den enkelte medarbejders behov ved hjælp af spørgeskema temamøde om sund livsstil fælles undervisning i kost. Afhængigt af svarene tilbud om: træning kostvejledning rygestop fysioterapeutisk rådgivning om kropspleje. Kontaktperson: Sundhedskoordinator Kimma Vingaard Thomsen. Telefon:

21 Videns- og vandrelav i Rosenholm Kommune Projektet i Rosenholm Kommune havde mange formål. Med tre arrangementer ønskede man at forbinde viden om sundere livsstil med konkrete aktiviteter og samtidig styrke det sociale fællesskab. Som opsamling på aktiviteterne oprettede man personaleforeningen VIDENS- OG VANDRELAVET AF Optakten til selve stiftelsen var følgende tre aktiviteter: Fælles vandretur. Kommunens egen fysioterapeut indledte en seks kilometer lang vandretur med opvarmning. Der blev uddelt drikkedunke og kasketter med det nye lavs logo på for at styrke den fælles identitet Fælles film. Det andet arrangement var en særforestilling af filmen About Smith i den lokale biograf. Filmen var optakt til debat om relationer mellem arbejds- og familieliv og om seniorordninger Fyraftensmøde. Tredje arrangement var et foredrag med overskriften Arbejdsglæde og entusiasme hvor kommer det fra? På dette møde blev lavet formelt stiftet, og man afsluttede med fælles spisning. Forslag til indkaldelse til første arrangement kan ses og hentes på Over 90 medlemmer af lavet Succeskriteriet for arrangementerne i Rosenholm Kommune var, at mindst 50 skulle deltage hver gang. Det er rigeligt blevet opfyldt, da hvert arrangement i gennemsnit har haft ca. 60 deltagere. Projektet lever i dag videre med masser af nye tilbud og arrangementer, og VIDENS- OG VANDRELAVET AF 2003 kan allerede mønstre over 90 medlemmer. Det er blevet tydeligt, at man kan nå langt ved at have det sjovt sammen. Medarbejderne er blevet bestyrket i, at man kan bruge hinanden på kryds og tværs, og at alle har ressourcer at byde på. Det gælder ikke blot forflytningsvejledere, terapeuter, ledere og sikkerhedsrepræsentanter, men alle, der arbejder i Ældre- og Sundhedsfremme i Rosenholm Kommune. Initiativerne pibler frem Projektet har sat fokus på sundhed og trivsel, kollegerne imellem er åbenheden vokset markant, og nye initiativer pibler hele tiden frem: Ved årets nytårskur for medarbejderne var den sædvanlige spisning inspireret af projektet udvidet med livlig squaredance, hvor alle tykke som tynde morede sig sammen på livet løs. Herudover er følgende aktiviteter i støbeskeen: en gruppe har indgået en aftale med en massør og zoneterapeut, der tilbyder ydelser til favorable priser 21

22 kommunens ergo- og fysioterapeuter tilbyder i samarbejde med en afspændingspædagog, der er i praktik, to sundhedsforløb af otte ugers varighed. Her mødes deltagerne en gang om ugen til forskellige spændende sundhedsfremmetilbud. På tværs af faggrupper er der lige nu gang i planlægning af et åbent hus arrangement. Formålet er at synliggøre de mange forskellige tilbud på ældreområdet og den dertil knyttede opgaveløsning. Ved at profilere ældreområdet er målet at skabe positiv omtale og øget kendskab blandt Rosenholm Kommunes borgere og dermed bl.a. skabe bedre betingelser for at rekruttere nye medarbejdere. Rosenholm Kommune: Videns- og vandrelavet 2003 Bevilget beløb: kroner. Formål: at få opbygget et godt kammeratskab og få dækket et socialt behov på arbejdspladsen at inspirere til at danne netværk uden for arbejdstid at tiltrække og fastholde medarbejdere. Aktiviteter: vandreture, der sætter fokus på den sunde livsstil og de gode vaner arrangement af en kulturel begivenhed seminar om arbejdsglæde og entusiasme dannelse af videns- og vandrelav. Kontaktpersoner: Områdeleder Birthe Moe. Telefon: Ledende ergoterapeut Jette Skriver. Telefon:

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning Projektbeskrivelse Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning 1) Målgruppe Mågruppen er primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Da projektets hovedformål

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden

Social- og sundhedsassistenterne. Helheden Social- og sundhedsassistenterne F O A F A G O G A R B E J D E Helheden Helheden Fremtidens social- og sundhedsassistenter er udgivet af Social- og Sundhedssektoren august 2002 Redaktion Sektorformand

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere