Vordingborgvej Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet"

Transkript

1 Vordingborgvej Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation Befolknings- og forbrug i markedsområdet 18 Bilag 1: ICP s branchefortegnelse og -gruppering

3 Vurderinger og konsekvenser 3

4 Vurderinger og konsekvenser Nordicom A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) om at gennemføre en konsekvensanalyse af etablering af en detailhandelsbebyggelse på Vordingborgvej i Næstved. Konsekvenserne er beskrevet i forhold til Næstved Kommunes intentioner i planlægningen til detailhandel, i forhold til bylivet i især Næstved bymidte og Sct. Jørgens Park, som omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel i markedsområdet samt konsekvenser for antallet af butikker. Forudsætninger Horisontåret er fastlagt til Der beregnes konsekvenser for 2 forskellige fremtidige alternativer: Et 0- alternativ og projekt-alternativet. 0-alternativ I 0-alternativet etableres butiksbebyggelsen ikke. Projekt-alternativet Det forudsættes, at bebyggelsen på Vordingborgvej vil bestå af ca m 2 til dagligvarer, m 2 til udvalgsvarer og 500 m 2 til kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der vil blive tale om relativt store butikker, med et relativt standardiseret varesortiment. Butikker som man også ser i bl.a. Næstved Nord. Bebyggelsen forudsættes ibrugtaget senest i Det forudsættes, at der etableres en attraktiv og rigelig parkering omkring butiksbebyggelsen. 4

5 Vurderinger og konsekvenser Det forudsættes, at Konkurrencesituationen Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger om den fremtidige konkurrencesituation i regionen: - Der etableres en udvalgsvarebutik på ca m 2 i Næstved Nord senest i Der etableres omkring m 2 detailhandelsareal i Køge bymidte. - Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i influensområdet frem til Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning. Forudsætninger i øvrigt - Det forudsættes, at bymidten udvides efter reglerne i Bek af 11. september 2007, således at Vordingborgvej indlemmes i bymidten. - Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til 2021 på 0,25 % pr. år for dagligvarer og ca. 1,25 % for udvalgsvarer frem til Forbrugsprognosen er beregnet i faste priser. - Alle omsætningstal er i 2010-priser, så forandringer i omsætningen frem til 2021 kan tages som udtryk for reelle forandringer. - Det forudsættes, at der ikke foretages større ændringer af overordnede vejnet i Næstved kommune frem til Handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i et omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle dagligvarehandel. Det forudsættes derfor, at 2 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i Handel via internettet især for en række udvalgsvaregrupper - vil betyde en reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle detailhandel. Det forudsættes, at 10 % af udvalgsvareforbruget dækkes ved nethandel i Betegnelser Definitionen på dagligvare og udvalgsvarebutikker ses i bilag 1. Bemærk, at dagligvarebutikker omfatter både fødevarespecialbutikker som for eksempel bager, slagter, grønthandler, supermarkeder, varehuse og discountbutikker, men indeholder også apoteker, materialister og bandagister. Udvalgsvarer indeholder underbrancherne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 5

6 Vurderinger og konsekvenser Metode Med udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster for I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2021, og der fås en omsætning for Denne omsætning vil butikkerne teoretisk opnå, såfremt forbrugernes indkøbsmønster er uændret fra 2010 frem til Derefter vurderes de konkurrerende projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0- alternativet uden etablering af Vordingborgvej Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad en etablering af Vordingborgvej vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i markedsområdet. Der er foretaget en beregning af konsekvenserne for både dagligvarer og udvalgsvarer. Konsekvenser I nedenstående tabeller vises konsekvenserne af en etablering af Vordingborgvej De fremtidige omsætninger i 2021 i samtlige modeller er et udtryk for et omsætningsniveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2010 priser. 6

7 Vurderinger og konsekvenser Dagligvarer Tabel 1.1 viser dagligvareomsætningen i Næstved kommune i 2010 samt den beregnede dagligvareomsætning for 2021 med og uden en udvidelse af Vordingborgvej Eksempelvis viser tabel 1.1, at dagligvareomsætningen i Næstved bymidte er 505 mio. kr. i Hvis Vordingborgvej ikke udvides (0- alternativet), forventes dagligvareomsætningen at stige til 520 mio. kr. i Hvis Vordingborgvej udvides (Projekt-alternativet), vurderes dagligvareomsætningen i de primære butiksstrøg at være 505 mio. kr. Det vil sige, at konsekvensen ved en udvidelse af Vordingborgvej er et omsætningsfald for dagligvarer i Næstved bymidte på ca. 15 mio. kr. i Tabel 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen ved etablering af Vordingborgvej (mio. kr. inkl. moms i 2010-priser) Omsætning i 2010 Omsætning i alternativ Omsætning i 2021 (mio. kr.) Projektalternativet Konsekvens Konsekvens (%) Vordingborgvej Næstved Bymidte i øvrigt % Næstved bymidte i alt % Sct. Jørgens Park % Næstved Nord Næstved kommune iøvrigt % Næstved Kommune i alt Markedsområdet i øvrigt 0 - *Omsætningstallene for 2021 er udtryk for et niveau og skal ikke opfattes som præcise tal Dagligvarer alternativet Der forventes, at det overordnede indkøbsmønster for dagligvarer ikke vil ændre sig markant i perioden 2010 til 2021 i Næstved kommune. Hvis dagligvareudbuddet er på et rimeligt niveau i forbrugernes nærområde, vil en stor del af dagligvareforbruget blive realiseret her, dog med en svagt faldende tendens. 7

8 Vurderinger og konsekvenser Dagligvarer 2021 Projekt-alternativet Da dagligvarer primært bliver købt lokalt og udbuddet i markedsområdet er forholdsvist stærkt, forventes etableringen af Vordingborgvej ikke at flytte væsentligt på dagligvareomsætningen i markedsområdet. Det forventes, at etableringen af Vordingborgvej vil få en minimal betydning for dagligvareomsætningen i markedsområdet, jf. tabel 1.1. Det ventes overordnet ikke, at etableringen af en dagligvarebutik på Vordingborgvej samlet set vil forøge dagligvareindhandlingen til Næstved kommune mærkbart. Der vil omvendt ske en mindre omfordeling. Det vil især være udbuddet i bymidten og Sct. Jørgens Park, der må afgive en smule omsætning. I bymidten i øvrigt vurderes det, at der bliver tale om et omsætningsfald på 3 % og i Sct. Jørgens Park ca. 5 %. Ser man på omsætningen i bymidten under ét, vil dagligvareomsætningen stige med omkring 4 %. Udvalgsvarer Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremtiden. Det forventes, at udvalgsvarehandelen vil koncentrere sig i færre, men stærkere udbudspunkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at der er et stort vareudbud- og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt. Ikke mindst forventes Næstved bymidte og Næstved Nord fortsat at have meget stor betydning i markedsområdet, men også de omkringliggende udbudspunkter som Slagelse og Køge vil opruste i kampen om kunderne. Det forventes, at bymidten inklusive Vordingborgvej fortsat vil være et markant udbudspunkt i Næstved kommune og vil have stor tiltrækningskraft på forbrugerne fra hele kommunen samt især Vordingborg og Fakse kommuner. 8

9 Vurderinger og konsekvenser Herudover forventes internethandel med detailhandelsvarer især i nogle brancher at kunne mærkes for den fysiske detailhandel. Det er forudsat, at 10 % af forbruget af udvalgsvarer i 2021 dækkes ved køb på internettet. Nogle butikker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det er ICP s vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle udvalgsvarebutikker. Nedenstående tabel 1.2 viser udviklingen i udvalgsvareomsætningen i markedsområdet til Vordingborgvej fra 2010 til Tabel 1.2 Udviklingen i udvalgsvareomsætningen ved etablering af Vordingborgvej (mio. kr. inkl. moms i 2010-priser) Omsætning i 2010 Omsætning i alternativ Omsætning i 2021 (mio. kr.) Projektalternativet Konsekvens Konsekvens (%) Vordingborgvej * * * Næstved Bymidte i øvrigt % Næstved bymidte i alt % Sct. Jørgens Park % Næstved Nord % Næstved kommune i øvrigt % Næstved Kommune i alt % Markedsområdet i øvrigt samt Region Sjælland * * * -20 * Udvalgsvarer alternativet I 0-alternativet, hvor Vordingborgvej ikke etableres, men hvor der etableres en udvalgsvarebutik på m 2 i Næstved Nord, vurderes det, at omsætningen i bymidten i øvrigt vil falde marginalt. I Næstved Nord ventes en omsætningsstigning på 330 mio. kr. Dette er ikke udtryk for den nye butiks omsætning, men en kombination af at der bl.a. etableres en meget stor butik, at Næstved Nord generelt vil øge sin betydning i markedsområdet, og at den nye storbutik omvendt vil tage noget omsætning fra andre butikker i Næstved Nord. Det vurderes, at udbuddet i Sct. Jørgens Park primært vil blive påvirket af den generelle konkurrencesituation samt internettets øgede betydning og kun i meget begrænset af etableringen af den nye storbutik i Næstved Nord. 9

10 Vurderinger og konsekvenser Omsætningsfaldet i Næstved kommune i øvrigt skal ses som en konsekvens af den øgede koncentration, den nye storbutik, internettets betydning samt Næstved Nords generelt øgede betydning. Udvalgsvarer 2021 Projekt-alternativet Det vurderes at en butiksbebyggelse på Vordingborgvej i 2021 vil opnå en udvalgsvareomsætning på ca. 145 mio. kr. De mest markante konsekvenser vil kunne opleves i Næstved Nord, hvor udvalgsvareomsætningen ventes at falde med 8 % i forhold til 0- alternativet. Der vil dog stadig være en fremgang på mere end 23 % i forhold til omsætningen i Næstved bymidte i øvrigt ventes at skulle afgive ca. 1 % af sin omsætning. Grunden til dette relativt beskedne fald skal ses i sammenhæng med, at de butikker, der forventeligt etableres på Vordingborgvej 78-82, ventes at blive storbutikker med et relativt standardiseret sortiment, mens de butikker, der præger Næstved bymidte, i højere grad er mere specialiserede butikker som f.eks. beklædningsbutikker. Ser man omsætningen i bymidten under ét, vil udvalgsvareomsætningen stige med omkring 30 %. Etableringen af Vordingborgvej vurderes ikke at have omsætningsmæssige konsekvenser for udvalgsvarebutikkerne i Sct. Jørgens Park. Det vurderes, at udvalgsvarebutikkerne i Næstved kommune i øvrigt skal afgive ca. 5 % af omsætningen. Endelig vil butikker i markedsområdet uden for Næstved kommune skulle afgive ca. 20 mio. kr., hvilket er meget begrænset i forhold til den omsætning, der er i dette område. 10

11 Vurderinger og konsekvenser Konsekvenser for antallet af butikker Det er ICP s vurdering, at etableringen af Vordingborgvej ikke vil betyde, at der lukker butikker i hverken Næstved Kommune eller i markedsområdet i øvrigt. Dertil er de omsætningsmæssige konsekvenser for beskedne. Det kan derimod ikke afvises, at etableringen af en butik på m 2 i Næstved Nord vil kunne medføre butikslukninger. Endelig kan der naturligvis være butikker, der vælger at flytte fra beliggenheder i Næstved kommune til Vordingborgvej De afledte trafikale konsekvenser ICP har overordnet vurderet de trafikale konsekvenser som projektet vil betyde omkring Vordingborgvej samt i et mere overordnet perspektiv. Det forudsættes, at lukkeloven ophæves i 2012, og at butikkerne vil holde åbent 365 dage pr. år. Det vurderes, at etableringen af Vordingborgvej vil betyde bilture ekstra til og fra området pr. dag. Set i et større perspektiv vil langt den største del af disse bilture blive flyttet fra andre destinationer i Næstved byområde. Koncentrationen på Vordingborgvej er samtidig af en størrelse, så de fleste kunder, der kommer langt væk fra, vil bruge udbuddet i forbindelse med en tur, hvor man alligevel skal til Næstved. Mindre end 15 % af omsætningen er egentlig ekstraomsætning til Næstved byområde. Disse 15 % vil som sagt i vid udstrækning stamme fra kunder, der alligevel besøger Næstved og det ekstra trafikarbejde, set i et større perspektiv, vil derfor blive begrænset. Etableringen af Vordingborgvej set i relation til intensionerne i Næstved Kommunes planlægning Af Kommuneplan 2009 for Næstved Kommune fremgår det, at Byrådet ønsker at styrke Næstveds position som detailhandelscentrum for Region Sjælland ved i videst muligt omfang at skabe nye udviklingsmuligheder for de eksisterende hovedcentre, bymidten og Næstved Nord. Mulighederne for at planlægge for 3 nye store udvalgsvarebutikker, suppleret med ramme til, at dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og specialbutikker inden for fødevarer, skal medvirke til at udvikle den samlede attraktion af bymidten. I retningslinjerne fremgår det i øvrigt, at Udlæg af arealer til dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal som hovedregel ske i den centrale del af byerne. Det vil sige de afgrænsede bymidter i Næstved, Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje. Etableringen af Vordingborgvej vil som nævnt ske i Næstved bymidte, udvidet efter retningslinjerne i BEK 1093, af 11. september Således vil etableringen blive en reel styrkelse af både bredden i bymidtens kommercielle tilbud og en styrkelse af bymidten i forhold til f.eks. Næstved Nord. Således er etableringen af Vordingborgvej helt i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplanen. 11

12 Vurderinger og konsekvenser Konsekvenser for bylivet i Næstved bymidte i øvrigt Som nævnt vil der givetvis blive tale om en arbejdsdeling mellem Vordingborgvej og bymidten i øvrigt. Hvor bymidten i øvrigt især er præget af specialiserede butikker inden for især beklædning og livsstilsprodukter kombineret med egentlige caféer, restauranter og andre kundeorienterede servicefunktioner, vil Vordingborgvej i højere grad bestå af storbutikker med et relativt standardiseret varesortiment samt formentlig en enkelt fastfoodrestaurant. Der vil således ikke direkte blive påført den nuværende bymidte egentlig konkurrence i nævneværdig grad. Det er derfor ICP s vurdering, at etableringen af Vordingborgvej ikke i mærkbar grad vil påvirke bylivet i Næstved bymidte, som den er afgrænset i dag. 12

13 Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13

14 Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation I forhold til nærværende redegørelse vurderes det, at det er relevant at beskrive de omsætningsmæssige og butiksmæssige konsekvenser af udbygningen på Vordingborgvej for Næstved bymidte, Sct. Jørgens Park og Næstved Nord (Holsted-området). ICP har derfor i juni 2011 foretaget en rekognoscering af samtlige butikker i Næstved bymidte, Sct. Jørgens Park og aflastningsområdet i Holsted. Her blev butikkens branche registreret, mens butikkens attraktionsniveau blev vurderet. Omsætningen i butikkerne er beregnet på baggrund af oplysninger i Detailhandelsredegørelse 2008, Næstved Kommune. Omsætningen i detailhandelen i Næstved Kommune er her angivet for I nærværende opgørelse, er denne omsætning fremskrevet med den pris- og mængdemæssige udvikling i detailhandelsomsætningen i perioden 2006 til Således vurderes, det med baggrund i Detailhandelsredegørelse 2008, Næstved Kommune, at den samlede detailhandelsomsætning i Næstved Kommune i 2010 var på knap 4 mia. kr. incl. moms, hvoraf ca. 46 % var udvalgsvareomsætning. Omsætningen for bymidten afspejler således den nugældende bymidteafgrænsning og ikke den afgrænsning, der skal gælde som konsekvens af nærværende projekt. Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne dagligvarer og udvalgsvarer på baggrund af deres hovedaktivitet. Som nævnt har ICP for at give en karakteristik af butiksudbuddet vurderet de enkelte butikkers attraktionsværdi i forhold til forbrugerne. Attraktionen er vurderet efter en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget høj og 1 er meget lav. Nuværende konkurrencesituation Næstved Bymidte Bymidten er primært koncentreret omkring Axeltorv og Hjultorv samt de omgivende gader. Der er i alt ca. 160 butikker i Næstved bymidte, heraf er ca. 125 udvalgsvarebutikker. Den gennemsnitlige attraktion for udvalgsvarebutikkerne i Næstved bymidte ligger en smule over middel. Der er stor variation af butikker med en høj attraktion og en lav attraktion. I 2010 vurderes den samlede omsætning i bymidten at være 985 mio. kr., hvoraf udvalgsvareomsætningen udgør knap 50 %. Tabel 2.1 Antal butikker samt gennemsnitlig attraktion og omsætning for Næstved Bymidte Antal butikker 2011 Gns. attraktion 2011 Beregnet oms inkl. moms Dagligvarer 34 3,2 505 Udvalgsvarer 127 3,1 480 Detailhandel i alt 161 3,

15 Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation Næstved Nord I Næstved Nord ligger regionens største indkøbssted i form af Næstved Storcenter og en lang række storbutikker som Jysk, Bauhaus, Elgiganten etc. Samlet set ligger der i området omkring 95 butikker - knap 55 i Næstved Storcenter og 41 i området i øvrigt. Omkring 85 af butikkerne er udvalgsvarebutikker. Den gennemsnitlige attraktion ligger qua, at der næsten udelukkende er tale om udvalgsvarebutikker og i mange tilfælde store butikker på noget over middel.. I 2010 vurderes den samlede omsætning i Næstved Nord at være mio. kr. Tabel 2.3 Antal butikker samt gennemsnitlig attraktion og omsætning for Næstved Nord Antal butikker 2011 Gns. attraktion 2011 Beregnet og vurderet oms inkl. moms Dagligvarer 8 3,4 400* Udvalgsvarer 86 3, * Detailhandel i alt 94 3, * *): I Detailhandelsredegørelse 2008, Næstved Kommune er omsætningen i Næstved Nord ikke opdelt i dagligvare- og udvalgsvareomsætning. ICP har, på baggrund af sin generelle viden foretaget en vurdering af omsætningsforholdet. Sct. Jørgens Park Butikscenter (hele bydelscentret) Sct. Jørgens Park fungerer som bydelscenter i den sydlige del af Næstved Byområde. Der er i alt 21 butikker i centret, hvoraf 9 er udvalgsvarebutikker. 15

16 Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation Udenfor det egentlige butikscenter men indeholdt i bydelscentret, ligger der 2 discountbutikker og en tankstation. Disse er inkluderet i nedenstående opgørelse. Den gennemsnitlige attraktion i centret ligger lidt under middel, hvilket er helt almindeligt for et udbud af denne størrelse ICP har i forbindelse med nærværende opgave foretaget et skøn over omsætningen i centret, ligesom der er anvendt tilgængelige oplysninger om omsætningen i supermarkedet. I 2010 vurderes den samlede omsætning i Sct. Jørgens Park at være ca. 220 mio. kr., hvoraf udvalgsvareomsætningen udgør under 15 % (heri indregnet udvalgsvareomsætning i dagligvarebutikkerne). Tabel 2.3 Antal butikker samt gennemsnitlig attraktion og omsætning for bydelscenter Sct. Jørgens Park Antal butikker 2011 Gns. attraktion 2011 Beregnet oms inkl. moms Dagligvarer 12 3,2 190 Udvalgsvarer 9 2,8 30 Detailhandel i alt 21 2,9 220 Øvrige større udbudspunkter Ser man mere overordnet på konkurrencesituationen for detailhandelen i Næstved, er de større, betydende udbudspunkter Slagelse, Ringsted, Køge og Vordingborg. Generelt må Næstveds detailhandel betegnes som værende det største og mest attraktive af oven nævnte. Der er ganske vist lidt flere butikker i Slagelse bymidte, men Slagelse har ikke noget stort eksternt butikscenter og heller ikke helt så mange storbutikker. Det samme er gældende for Køge. 16

17 Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation Ringsted og Vordingborg har begge en detailhandel der ligger på et markant lavere niveau i forhold til Næstved. Den fremtidige konkurrencesituation Frem til 2021 forudsættes det, at der etableres en udvalgsvarebutik på ca m 2 til udvalgsvarer i Næstved Nord. Butikken vil formentlig have sit hovedsortiment inden for boligudstyr. Af andre betydende, større ændringer kan nævnes etableringen af en butiksbebyggelse med et samlet areal til detailhandel på ca m 2 i Køge bymidte. 17

18 Befolknings- og forbrugsforhold i markedsområdet 18

19 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for vurderinger af konsekvenserne ved etableringen af butiksbebyggelsen på Vordingborgvej er det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer beregnet for Næstved, Vordingborg og Fakse kommuner. Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer, hvor sidstnævnte indeholder branchegrupperne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2010 samt horisontåret Datagrundlag Forbruget for så vidt angår 2010 er beregnet på baggrund af oplysninger i Detailhandelsredegørelse 2008, Næstved Kommune, hvor forbruget er beregnet for året For at beregne et forbrug for 2010 er der foretaget en fremskrivning med den pris- og mængdemæssige udvikling i detailhandelen i perioden For så vidt angår forbruget i 2021 er der anvendt oplysninger fra befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik, der er regionalt afstemt. Befolkningsforhold Figur 3.3 viser udviklingen i befolkningstallet frem mod 2021 i de tre kommuner. Der boede i alt knap personer i Næstved kommune i Det samlede befolkningstal forventes at stige omkring 1 % i perioden 2010 til Således forventes befolkningstallet at være omkring personer i Næstved kommune i I Vordingborg og Fakse kommuner forventes befolkningstallet omvendt at falde. I Vordingborg kommune med knap 2 % og i Fakse kommune med ca. 1 %. Figur 3.1 Udviklingen i befolkningstallet i tre kommuner (antal personer) 19

20 Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger er detailhandelsforbruget for 2010 og 2021 beregnet. Af figur 3.2 ses det beregnede forbrug af dagligvarer i husstandene i de tre kommuner i markedsområdet. Dagligvareforbruget var godt 1,7 mia. kr. i Næstved kommune i Det forventes, at det samlede dagligvareforbrug i Næstved kommune stiger ca. 4 % i perioden 2010 til Således forventes det samlede dagligvareforbrug i Næstved kommune at være knap 1,8 mia. kr. i I Vordingborg Kommune var dagligvareforbruget knap 1 mia. kr. i Det forventes at stige ca. 1 % i perioden 2010 til I Fakse forventes dagligvareforbruget at stige ca. 2 % frem til Figur 3.2 Udviklingen i dagligvareforbrug 2010 til 2021 (i mio. kr.) Forbruget af udvalgsvarer, som består af beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer, var i alt ca. 1,55 mia. kr. i Næstved kommune i Det forventes, at udvalgsvareforbruget stiger ca. 16 % i perioden Således forventes udvalgsvareforbruget at være 1,8 mia. kr. i Næstved kommune i I Vordingborg og Fakse kommuner er udvalgsvareforbruget for 2010 beregnet til i alt ca. 1,5 mia. Dette ventes at være steget med ca. 13 % til godt 1,75 mia. kr. i

21 Befolknings- og forbrugsforhold Figur 3.3 Udviklingen i udvalgsvarebrug 2010 til 2021 (i mio. kr.) 21

22 Bilag 1 Branchefortegnelse

23 1. DAGLIGVARER Fremstilling af friske bageriprodukter Servicestationer med kiosksalg Købmænd og døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Varehuse. Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% af den samlede omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500m Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Chokolade- og konfektureforretninger Vinforretninger Tobaksforretninger Osteforretninger Helsekostforretninger Detailhandel med føde- drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt Apoteker Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Parfumerier Materialister Blomsterforretninger Udlejning af videobånd Bilag 1 Side 2

24 2. BEKLÆDNING Stormagasiner Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Dametøjsforretninger Herretøjsforretninger Herre- og dametøjsforretninger (blandet) Babyudstyrs- og børnetøjforretninger Skotøjsforretninger Forhandlere af brugt tøj Detailhandel fra postordreforretninger Bilag 1 Side 3

25 3. BOLIGUDSTYR El-installatører med butikshandel VVS-installatører og blikkenslagerforretninger Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning Glarmesterforretninger med butikshandel Møbelforretninger *) Boligtekstilforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager m.v Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Radio- og tv-forretninger Isenkramforretninger Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Farve- og tapetforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Kunsthandel og gallerivirksomhed Detailhandel med computere, ydre enheder og software Detailhandel med telekommunikationsudstyr Antikvitetsforretninger Detailhandel med brugte varer i forretninger Detailhandel fra postordreforretninger Detailhandel med køkken og badeværelseselementer Låsesmede hvis salgslokale Udlejning af edbmaskiner hvis salgslokale Udlejning af kontormaskiner hvis salgslokale *) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler omsætningsmæssigt både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr. Bilag 1 Side 4

26 4. ØVRIGE UDVALGSVARER Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør Lædervareforretninger Pladeforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Detailhandel med bøger Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Optikere Fotoforretninger Frimærke- og møntforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Detailhandel med spil og legetøj Cykel- og knallertforretninger Dyrehandel Pornobutikker Detailhandel med andre varer, barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse, skibsproviantering med butikshandel Bogantikvariater Andre forhandlere af brugte varer Detailhandel fra postordreforretninger - hvis salgslokale Bilag 1 Side 5

27 5. BUTIKSTYPER DER FORHANDLER SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE VAREGRUPER Detailhandel med biler Detailhandel med campingvogne mv Planteforhandlere og havecentre Møbelforretninger *) Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Tømmerhandler og butikker med større bygningsmaterialer *) *) Planloven definerer visse møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler detailhandelsomsætningen i både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som boligudstyr. Bilag 1 Side 6

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 05-03-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Assens. Oplande og konsekvenser ved etablering af lokalcenter med en Netto på Faaborgvej i Assens

Assens. Oplande og konsekvenser ved etablering af lokalcenter med en Netto på Faaborgvej i Assens Assens Oplande og konsekvenser ved etablering af lokalcenter med en Netto på Faaborgvej 14-16 i Assens 18. april 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet

Læs mere

Virklund Konsekvenser ved etablering af dagligvarebutikker

Virklund Konsekvenser ved etablering af dagligvarebutikker Virklund Konsekvenser ved etablering af dagligvarebutikker November 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 12 3. Befolknings- og forbrugsforhold 15

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Aktuelle trends i butikslivet

Aktuelle trends i butikslivet ANALYSE Aktuelle trends i butikslivet Antallet af butikker i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Der er en række forskellige trends, som påvirker den samlede detailhandel

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Aktuelle udviklinger i butikslivet

Aktuelle udviklinger i butikslivet ANALYSE Aktuelle udviklinger i butikslivet Antallet af butikker i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Der er en række forskellige trends, som påvirker den samlede detailhandel

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detailomsætningsandel i november stiger De seneste år har en række amerikanske højtider vundet indpas i Danmark, og især Black

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten. Februar 2019

Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten. Februar 2019 Hørsholm Konsekvenser ved etablering af nye butikker i bymidten Februar 2019 Hørsholm bymidte Vurdering af konsekvenserne ved etablering af et urbant knudepunkt med butikker i krydset Usserød Kongevej

Læs mere

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen Ishøj kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ishøj kommune 13 3. Forbrug i Ishøj kommune 22 4. Handelsbalance

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Gladsaxe kommune. Analyse af detailhandelen

Gladsaxe kommune. Analyse af detailhandelen Gladsaxe kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe Kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold 19 4.

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Halsnæs kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Detailbarometer efterår 2018

Detailbarometer efterår 2018 ANALYSE Detailbarometer efterår 2018 De danske detailvirksomheder er generelt positive, når de skal vurdere fremtidsudsigterne for deres virksomheder. Mange detailvirksomheder forventer stigende omsætning,

Læs mere

Roskildevej 340, Rødovre. Vurderinger af og konsekvenser ved etablering af dagligvarebutik

Roskildevej 340, Rødovre. Vurderinger af og konsekvenser ved etablering af dagligvarebutik Roskildevej 340, Rødovre Vurderinger af og konsekvenser ved etablering af dagligvarebutik 23. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 9 3. Befolknings-

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Frederikssund Kommune Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Februar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Udsigter for julehandlen 2007

Udsigter for julehandlen 2007 Udsigter for julehandlen 2007 Analysenotat 20. november 2007 Dansk Erhverv har igen i år målt julestemningen i dansk detailhandel og sat tal på det kommende juleindkøb. Til trods for at den seneste tid

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune Lejre Kommune Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune 29. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konklusioner 3 2. Detailhandel i Lejre kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 25 4. Handelsbalance

Læs mere

Prognose for julehandlen 2017

Prognose for julehandlen 2017 Prognose for julehandlen 2017 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Dansk økonomi er i fremgang, og det forventer Dansk Erhverv vil smitte positivt af på årets julehandel. Vi

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Julehandelsprognose 2013

Julehandelsprognose 2013 Julehandelsprognose 2013 Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, herunder navnlig forventninger

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Prognose for julehandlen 2018 rekord høj julehandel i år Resumé Der er i øjeblikket vækst i dansk økonomi, og der er gode

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden Skive Kommune Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvensanalyse og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Skive by 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Vedr. Detailhandelsanalyse 2016, metodebeskrivelse, analyseresultater samt notat om konsekvenser af etablering af dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby

Vedr. Detailhandelsanalyse 2016, metodebeskrivelse, analyseresultater samt notat om konsekvenser af etablering af dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 10. marts 2017 Vedr. Detailhandelsanalyse 2016, metodebeskrivelse, analyseresultater samt notat om konsekvenser af etablering af dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 31. januar 2017 Sagsb.: Rasmus Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72364361 E-mail: raras@holb.dk Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit Notatet beskriver,

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune

Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune April 2014 ICP s forventninger til den fremtidige e-handel Dagligvarer Inden for dagligvarer er det vanskeligt at spå om udviklingen. På den ene side har

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg Kommune Analyse af detailhandelen Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 Hovedanbefalinger 9 Status på detailhandelen i Silkeborg kommune 10 Udviklingen i detailhandelen

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere