KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9"

Transkript

1 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9

2 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt Referenceoversigt Formål Konceptuel løsningsmodel Krav til løsning Overordnet krav Krav og acceptkriterier Sikkerhedsstyring Generelt Sporbarhed Identifikation / formål på spørgeren sikkerhedsmodel Indkomstoplysninger, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) Advis og Indkomstoplysninger, asynkrone opslag (masse forespørgsel) Tekniske forhold Inddata og uddata Indkomstoplysninger, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) Årsopgørelsesoplysninger Forskudsopgørelsesoplysninger Inddata Uddata Indkomstoplysninger, asynkrone opslag (masse forespørgsel) Årsopgørelsesoplysninger Forskudsopgørelsesoplysninger Inddata Uddata Advis om årsopgørelse Advis, inddata Advis, uddata Driftsplan Bilag: Strukturer Side 2 af 14

3 1 Versionsoversigt Dato Hvem Hvad Version JXP Opgavebeskrivelse oprettet JXP Opgavebeskrivelse klar til intern godkendelse JXP Opgavebeskrivelse gennemgået intern godkendelse JXP Strukturer er flyttet til bilag 1 og der er henvisning dertil relevante steder. 002 Strukturer justeret efter udvikler-gennemgang. Kvittering og fejl er beskrevet i bilag 1. MQ-kommunikation uddybet i afsnit 4.3 Tegninger i afsnit 6 er udvidet med Kvittering og Fejl. Afsnit 7 henviser til afsnit 4. Forsiden omdøbt til Løsningsbeskrivelse JXP Krav 003 justeret, så det fremgår, at det er de personer som Myndigheden 003 indberetter, som der gives advis om. Så kan der sendes advis til anvender, selvom personkredsen er indberettet af en anden anvender (fx KMD Sag). Afsnit 6.2: Ændret navn på rolleprofil. Afsnit 6.4: Fordeling af hændelser er blevet et selvstændigt program og der er tilføjet ny Anvender-tabel. Afsnit 6.5: Tilføjelse af ny Anvender-tabel. Bilag 1 justeret med feltbeskrivelse af Antal elementer. Bilag 1 udvidet med afsnittet Strukturer på Digitaliser.dk Bilag 2 justeret med tre nye felter JXP Udvidelse af P13-5 indarbejdes. Den indebærer: 004 synkrone opslag (enkelt forespørgsel) efter forskudsdata asynkrone opslag efter forskudsdata asynkrone opslag efter årsopgørelsesdata redaktionelle ændringer (især Myndighed erstatter kommune, re-nummerering af afsnit). At der indlægges kontrol på Anvenders brug af løsningen JXP, HHK Internt review gennemført og kommentarer indarbejdet JXP, HHK Indarbejdelse af respons på KOMBITs kommentarer til version HHK Indarbejdelse af præcision på afsnit 4.2, pkt. 003 Advis-eIndkomst underpunkt f og pkt. 004 Advis-årsopgør underpunkt e. 007 Kvittering for svar udgår af løsningsdesignet og fig. 1 er justeret (pkt. 6, kvittering for svar er fjernet). Samtidigt udgår tidligere afsnit 7.2.4, og 7.5.5, Kvittering for leverance, afgives af Myndighed. Tilføjelse af nyt afsnit 7.1, MQ Pakning (inkl. underpunkterne og Indarbejdelse af præcisioner, jvf MHs kommentarer modtaget HHK Indarbejdelse af kommentarer modtaget fra Mia Riisager Larsen: Løsningsbeskrivelsens afsnit 2 ændres til at hedde Formål. 008 Bilag 7: Strukturer eksemplerne fjernes og der henvises til snitfladebeskrivelserne HHK Fjernelse af eindkomst fra Løsningsbeskrivelsen. 009 Indarbejdelse af en referenceoversigt samt konsekvensrettelser. Tegningen, fig.1, og beskrivelsen af den konceptuelle løsnngsmodel udvides til også at afspejle anvendelsen af kopi-register. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 3 af 14

4 2 Referenceoversigt I denne løsningsbeskrivelse anvendes referencer til følgende dokumenter med angivelse af deres placering: Beskrivelse Dokumentnavn Placering Snitfladebeskrivelse MQ KMD Indkomst - MQService IndkomstMasseForespoergsel vx.x eskrivelser Snitfladebeskrivelse Webservice KMD Indkomst - WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel - vx.x eskrivelser Oversigt over felter fra årsog forskudsopgørelse. Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt_vX.X de Strukturtegning for MQ KMD Indkomst - Strukturtegning for MQServie IndkomstMasseForespoergsel vx.x de Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 4 af 14

5 3 Formål Formålet med projektet er, at udvikle en standardiseret Business-To-Business-snitflade mellem 3. parts systemer og KMD Indkomst. Løsningen skal understøtte KOMBITs ønske om at gøre snitflader offentligt tilgængelige. Opgaven falder ind under klippekortaftalen med KOMBIT, og følgelig skal krav, timeforbrug samt accepttest godkendes af KOMBIT (Mia Riisager Larsen) og internt i KMD af Mette Bagge (MEB) og Business Line Manager for KMD Indkomst Steen Østergaard (SOT). Formålet er at levere en åben, tilgængelig, brugbar snitflade med fokus på datasikkerhed, leveranceomkostninger og hensigtsmæssig størrelse til formålet. Der skal leveres informationer fra SKATs forskudsregister og årsopgørelsesregistret(kopiregister) i KMD Indkomst. Ændringer i struktur og indhold i disse registre kan medføre ændringer til løsningens indholdet og - snitflade. Der er normalt ændringer hvert år. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 5 af 14

6 4 Konceptuel løsningsmodel Nedenstående figur 1 beskriver de konceptuelle forretningsprocesser omkring fremsendelse af personkreds, validering, kvittering/fejlmeddelelser, forespørgsel til og svar fra SKAT samt videre fremsendelse af svar til Myndighed. Informationer om årsopgørelser hentes i kopi register i KMD Indkomst. Øvrige informationer hentes ved opslag i SKAT. Myndighed Anvender forespørgsel Validering 3. forespørgsel 2. Kvittering/ fejlmeddelse Afsend/ Modtag SKAT el KOPI 5. Svar 4. Svar Forskud SKAT Årsopgørelse Kopi-register Bemærkninger til figur 1: Henvisning til figur 1 Figur 1 Konceptuel løsningsmodel Forklaring 1 Myndigheden fremsender en forespørgsel. Forespørgslen kan indeholde et enkelt personnummer eller samling af personnumre (en personkreds). Opbygning af personkredsen er beskrevet i Snitfladebeskrivelse MQ, se Referenceoversigt. Inden registrering af personkredsen i KMDs database udføres en række valideringer. 2 Efter valideringerne fremsendes enten en KMD kvitteringsmeddelelse eller en KMD fejlmeddelelse. Hvis der er tale om KMD kvittering udføres de efter pkt. 3 5 beskrevne handlinger, i modsat fald stopper behandliingen. 3 KMD fremsender forespørgsel til SKAT eller kopi-register (internt register i KMD fra SKAT). 4 KMD modtager svar fra SKAT eller kopi-register. 5 KMD videresender SKAT/kopi-register svar/ fejlmeddelelser til Myndighed. KMD fortolker ikke svar fra SKAT eller kopi-register. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 6 af 14

7 4 Krav til løsning 4.1 Overordnet krav Løsningen skal levere følgende indkomstoplysninger: indkomstoplysninger fra årsopgørelsesregistret, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) og asynkrone opslag (masse forespørgsel). indkomstoplysninger fra forskudsregistret, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) og asynkrone opslag (masse forespørgsel). og advis om: ændringer fra årsopgørelsesregistret. 4.2 Krav og acceptkriterier Krav 001 Aftaler og lovmedholdelighed Acceptkriterier a. En Myndighed (en kommune eller Udbetaling Danmark) og KMD skal indgå aftale om brug af denne løsning. Myndigheden kan anvende de dele af løsningen, den ønsker. b. En Myndigheds it-leverandør eller en Myndigheds it-afdeling (i det følgende kaldt Anvender) og KMD skal indgå aftale om Anvenders brug af denne løsning. c. En Anvender optræder på vegne af en Myndighed. d. Myndigheden skal have licens på brug af KMD Indkomst. e. Myndigheden skal have registreret aftale med SKAT om adgang til relevante registre. f. Det er Myndighedens ansvar at dataanvendelsen er lovmedholdelig. g. KMD informerer Anvender om ændringer i snitfladen pr. mail. De til enhver tid gældende snitfladebeskrivelser findes på KMDs kundenet. Der gives mindst 3 måneders frist før strukturændringer træder i kraft. Ændringer i bestanden af leverede felter adviseres umiddelbart efter ændringerne er aftalt mellem SKAT og KMD, hvilket kan medføre en kortere frist end 3 måneder. 002 Udstilling af indkomstoplysninger a. Løsningen tilbyder udstilling af indkomstoplysninger i form af - årsopgørelsesoplysninger, seneste 3 skatteår. - forskudsoplysninger, indeværende år og det kommende skatteår (når dette foreligger). b. Synkrone opslag efter indkomstoplysninger er en online løsning. Synkrone opslag vedrører én person for én periode og dækker enten årsopgørelse eller forskudsopgørelse. c. Asynkrone opslag efter indkomstoplysninger er en batch løsning. Asynkrone opslag vedrører en eller flere personer for én periode og dækker enten årsopgørelse eller forskudsopgørelse. d. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt. e. Fremskaffelse af forskudsopgørelsen sker ved opslag i SKATs forskudsregister via snitflade som SKAT stiller til rådighed. Fremskaffelse af årsopgørelsen sker ved opslag i den kopi af årsopgørelsen, som KMD Indkomst fører. 004 Advis-årsopgør a. Der adviseres om tilgang og ændring af årsopgørelsen for de seneste 3 skatteår. b. Et advis indeholder oplysninger i personens årsopgørelse. c. Advisering sker om de personer, som Myndigheden fremsender personkreds til KMD Indkomst om. d. Adviseringen sker løbende i forbindelse med, at ændringerne modtages fra SKAT. e. Advisforespørgelse fremsendes fra Myndighed med oplysninger, som anført i Snitfladebeskrivelsen, se Referenceoversigt. Der dannes og leveres advis meddelelser til Myndighed, som opfylder de krav der er anført i forespørgslen. f. Der dannes og leveres advis meddelelser til Anvender, som opfylder de krav der er anført i forespørgslen. g. Personkredsen er gældende indtil ny personkreds fremsendes. Den nye personkreds overskriver fuldt og helt den tidligere personkreds. Der er ingen delta-opdatering af en personkreds. Ønskes er personkreds slettet fremsendes en tom forespørgsel ( tom = indeholder kun header-informationer og ingen personkreds). Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 7 af 14

8 Krav Acceptkriterier 005 Tekniske krav a. Kommunikation om synkrone opslag (enkelt forespørgsel) sker mellem Anvender og KMD via en web-service. b. Der anvendes OIOXML-standarden. For at sikre en enkel anvendelse og vedligeholdelse anvendes kodeværdier for de udstillede indkomstoplysninger. c. Der er ikke krav om en officiel godkendelse af overholdelse af OIOXML-standarden. d. OIOXML-beskrivelsen formuleres på dansk. e. Kommunikation om asynkrone opslag (masse forespørgsel) og advis sker mellem Anvender og KMD via IBM MQ. 006 Sikkerhed a. En Myndighed skal overfor KMD oplyse, hvilke(n) Anvender(e) som må optræde på Myndighedens vegne. Herunder hvilke sagsområder og funktioner, som Anvender må få adgang til. Ved synkrone opslag(enkelt forespørgsel): b. Anvender skal i hver elektronisk henvendelse til KMD Indkomst identificere sig med certifikat, som i KMDs KSP/CICS-system vil være tilknyttet en pseudo-bruger, der er autoriseret til en rolleprofil, som giver adgang til denne løsning. c. Rolleprofilen tildeles kun Anvendere, der har indgået aftale med KMD herom. d. Identifikation af Anvender skal sikres via certifikatets indhold. Ved asynkrone opslag(masse forespørgsel) og advis: e. Anvender skal benytte en på forhånd aftalt MQ forbindelse. 007 Sporbarhed Enhver KMD intern behandling af forespørgsel skal kunne spores til den konkrete forespørgsel fra Myndigheden. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 8 af 14

9 5 Sikkerhedsstyring 5.1 Generelt En Myndighed skal indgå aftale med KMD om anvendelse af denne løsning. Aftalen skal oplyse hvilke(n) Anvender(e), som må optræde på Myndighedens vegne samt aftale hvilke sagsområder og funktioner, som den enkelte Anvender må få adgang til. Aftalen kan tilbagekaldes af Myndigheden overfor KMD. En Myndigheds it-leverandør eller en Myndigheds it-afdeling (i det følgende kaldt Anvender) skal indgå aftale med KMD om anvendelse af denne løsning. Anvender må kun anvende løsningen for de Myndigheder, som Anvender har indgået aftale med. Anvender forpligtiger sig til kun at kommunikere om personer, der er dækket af de indgåede aftaler. KMD og Anvender skal indgå aftale, der afspejler ovennævnte forhold. I denne aftale fremgår det ligeledes, at KMD's logning kun relaterer sig til Anvender og ikke til brugere af Anvenders egen it-løsning. Det er Anvenders ansvar at føre logning af de slutbrugere og it-løsninger, der anvender denne løsning via Anvenders it-løsning. Aftalen dækker både information vedrørende indkomstoplysninger og advisering, men Anvender bestemmer selv, hvilke dele af løsningen der ønskes anvendt. 5.2 Sporbarhed KMDs løsning gennemfører logning for at sikre: modtagelse/afsendelse af forespørgsel/svar til/fra eller Anvender: håndteringen af egne interne processer afsendelse/modtagelse af forespørgsel/svar til/fra SKAT. KMDs løsning gennemfører ingen logning til at sikre Myndighedens overholdelse af persondataloven, forvaltningsloven eller anden lovgivning. Dette ansvar påhviler Myndigheden. 5.3 Identifikation / formål på spørgeren sikkerhedsmodel Løsningen forudsætter, at der, i forbindelse med kundens aftale med SKAT om at modtage og anvende informationer fra SKAT, ikke vil blive stillet krav om ændringer i kendte procedurer. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 9 af 14

10 5.4 Indkomstoplysninger, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) Fig 2: 3. part service anvender KMD Indkomst. Klient PC (Anvendercertifikat) OCES CA (NETS_DANID) Validering af: Anvendercertifikat 3. parts Service (Anvendercertifikat) OIOXML EWS TDC rodcertifikat Eksternt KMD Internt KMD Tilslutningssaftale bekræftes BFS Certifikat oversættes til RACFid Anvendercertifikater: (OCES) MOCES: Medarbejdercertifikat FOCES: Funktionscertifikat SOCES: Servercertifikat Applikationskomponet Indkomst KMD Indkomst EWS (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD's webservices til 3. part. BFS (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentrale arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (mainframe). Applikationskomponenterne ligger på en Z/OS mainframe, og driftsafvikles regionalt. Kommunikationsformen er synkron. 5.5 Advis og Indkomstoplysninger, asynkrone opslag (masse forespørgsel) Masseforespørgsel, advis (begge ved aflevering af personkreds) og deres dertilhørende svar udveksles gennem beskyttede (dedikerede) MQ kanaler. 5.6 Tekniske forhold Som teknisk driftsmodel benyttes TDM Central Internet.NET. Driftsmodellen består af klientmiljø og 2 servermiljøer. Servermiljøerne er sammensat af to teknologier:.net og Z/OS. Z/OS rummer al forretningslogik og data. Som middleware benyttes ZSRØR. TDM en kan kun anvendes til sagsbehandlerapplikationerne og dermed til applikationer, der betjener brugere, som er kendt i RACF og som er tilsluttet CAP/IP-nettet. KMD benytter MQ Series. Løsningen vil anvende 1 MQ køer, som vil indeholde besked om, at der er lagt data i svar køen. Er Anvender it-leverandør for flere Myndigheder, anvendes samme MQ-forbindelse for alle Myndigheder. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 10 af 14

11 6 Inddata og uddata 6.1 Indkomstoplysninger, synkrone opslag (enkelt forespørgsel) Denne del af løsningen giver Anvender mulighed for ved online opslag at hente oplysninger om enkeltperson. De udstillede oplysninger er beskrevet i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt. Anvender indsender en forespørgsel på hver person, der ønskes oplysninger om. Løsningen med synkrone opslag (enkelt forespørgsel) er ikke forberedt for automatiseret masse-kald Årsopgørelsesoplysninger Der leveres de oplysninger, der er registreret om personen i årsopgørelsen for det i forespørgsel angivne Fradato-år. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt Forskudsopgørelsesoplysninger Der leveres de oplysninger, der er registreret om personen i forskudsopgørelsen for det i forespørgsel angivne Fradato-år. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt Inddata Forespørgslen skal have indhold, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt Uddata For hver forespørgsel leveres et svar med indhold, som som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. 6.2 Indkomstoplysninger, asynkrone opslag (masse forespørgsel) Denne del af løsningen giver Anvender mulighed for at hente oplysninger om flere personer. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt. Anvender indsender personnumre på de personer, der ønskes oplysninger om. Svarene sendes senere efter behandling fra KMD Årsopgørelsesoplysninger Der leveres de oplysninger, der er registreret om personen i årsopgørelsen for det i forespørgsel angivne Fradato-år. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt Forskudsopgørelsesoplysninger Der leveres de oplysninger, der er registreret om personen i forskudsopgørelsen for det i forespørgsel angivne Fradato-år. De udstillede oplysninger er omtalt i Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt, se Referenceoversigt. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 11 af 14

12 6.2.3 Inddata Forespørgslen indeholder en header del efterfulgt af en personkredsindeholdende CPR numre på de personnumre, der ønskes oplysninger om. Forespørgslen skal have indhold, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. Løsningen kvitterer for modtagelsen eller giver en fejlbesked for hver forespørgsel, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. De modtagne, ikke-fejlbehæftede, personnumre bliver behandlet dagligt i henhold til KMDs driftsplan Uddata For hvert, ikke-fejlbehæftet personnummer i forespørgslen leveres et svar med indhold, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. Fejlbehæftede personnummer er anført, uden svarinformationer, med sigende svarkode og tekst, nederst i svaret. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 12 af 14

13 6.3 Advis om årsopgørelse Denne del af løsningen giver Myndighed mulighed for at modtage advis om ændringeri årsopgørelser. Myndighed fremsender én separat forspørgsel for hver kombination af Myndighed, sagsområde og funktion. Forespørgslen er gældende indtil den ændres af Myndigheden. Det forudsættes endvidere, at Myndigheden har aftalt med KMD Indkomst om at sende advis til dennes Anvender. Løsningen giver ikke CPR advis i nogen form Advis, inddata Personkreds Myndighed fremsender én separat forspørgsel for hver kombination af Myndighed, sagsområde og funktion. Om hver person indsendes oplysninger, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. Den modtagne personkreds vil overskrive alle tidligere, som har samme kombination af Myndighed, sagsområde og funktion. Personkredse kan IKKE opdateres via deltameddelelser. Løsningen kvitterer for modtagelsen eller giver en fejl besked for hver forespørgsel, som beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt Advis, uddata Årsopgørelsesoplysninger Der adviseres om de 3 skatteår, som KMD Indkomst understøtter. Der gives advis ved følgende ændringer: 1. Tilgang pga. flytning. 2. Tilgang pga. personnummer skift (det nye personnummer står i strukturen). 3. Oprettelse (tilgang af person, der ikke i forvejen er registreret i pågældende år). 4. Ajourføring (almindelig ligningsmæssig ændring af en eksisterende person). Der gives ikke advis ved afgang pga. fraflytning. Et advis om årsopgørelse indeholder de felter, der fremgår af årsopgørelsen. Oversigt over tilgængelige felter findes på KMDs kundenet Driftsplan KMD udstiller en driftsplan som angiver tidspunkt for rettidig indberetning af personkredsen samt tidpunkt for afsendelse af leverancen. Driftsplanen kan ses på KMDs kundenet under KMD Indkomst. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 13 af 14

14 7 Bilag: Strukturer Strukturer er beskrevet i snitfladebeskrivelserne, se Referenceoversigt. Indkomstgrænseflade_P13_5_Løsningsbeskrivelse_v009 Side 14 af 14

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 4 3 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 2.0, 25-09-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 8.0, 15-04-2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 18.0, 15.04.2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21.02.2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 2 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 3

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere