OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2."

Transkript

1 OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19

2 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret KMD A/S Side 2 af 19

3 Indholdsfortegnelse 1. Version Generelt Vejledningernes opbygning Vejledningernes formål Brug af vejledningerne Kontakt Begrebsliste Kort beskrivelse af KMD Sag Forretningsregler Opmærksomhedspunkter Hvor genfindes servicens indhold i KMD Sag Operationer Distribution af WSDL filer Servicens arkitektur Teknisk implementering OIOXML Sikkerhed Certifikater Autorisation Skemavalidering Bilag 1. Hvor genfindes servicens felter i KMD Sags dialog Referenceliste KMD A/S Side 3 af 19

4 1. Version Version Dato Ændring Version Generel omstrukturering af vejledninger til OIO servicerne I KMD Sag er begrebet Kassation udgået, og erstattet med Tilgængelighed. KassationskodeTekst bliver derfor ignoreret som input. Der er endvidere ændret diverse formuleringer. 2. Generelt 2.1 Vejledningernes opbygning Der er udarbejdet følgende vejledninger Tilslutningsguide, som indeholder information gældende for alle OIO services Generelle servicevejledninger, til hhv. Sag, Dokument og Advis, som indeholder information om KMD s OIO standardservices, som er gældende for alle de operationer som stilles til rådighed. Specifikke servicevejledninger for hver af de operationer, som stilles til rådighed. 2.2 Vejledningernes formål Det er tilslutningsguidens formål at give en introduktion til KMD Sag s OIO services og deres anvendelse. Beskriver endvidere det implementeringsforløb, som benyttes ved ibrugtagning af OIO services, samt de fokuspunkter, man skal være opmærksom på. Det er servicevejledningernes formål at give KMD s kunder og deres leverandører den information som er nødvendig for at der kan indgås aftale om et konkret implementeringsforløb. være et redskab til støtte for kommunikationen mellem kunde, leverandør og KMD under implementeringsforløbet. KMD A/S Side 4 af 19

5 2.3 Brug af vejledningerne Vejledningerne må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i Ophavsretsloven, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af servicerne og ved ændringer i disse. 2.4 Kontakt Henvendelser vedr. vejledningerne og spørgsmål til OIO services i øvrigt kan ske til KMD A/S Side 5 af 19

6 3. Begrebsliste Begreb AWS Certifikat EWS KSP/CICS KWS OCES OWSA Model T 1.0 OIO OIOXML RACF SSL URI URN UUID WSDL KMD Sag Ejerskab KMD Sag Fordeling LOS Beskrivelse KMD s Applikation Web Services Et certifikat er et digitalt identitetsbevis. Det bliver udstedt af Danid og indeholder en række oplysninger om brugeren (certifikatholderen). KMD s Eksterne Web Services (udenfor CAP/IP) KMD s SikkerhedsProdukt til CICS KMD s interne Web Services (indenfor CAP/IP) Standarden for digital signatur, den såkaldte OCES-standard, hvor OCES står for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. OIO Web Service Arkitekturen, model T (OWSA Model T 1.0) angiver en punkt-til-punkt forbindelse mellem 2 sikkerhedsdomæner, hvor der er én serviceaftager og én serviceudbyder. Offentlig Information Online. Betegnelse for obligatorisk, åben standard for dataudveksling mellem offentlige myndigheder. Resource Access Control Facility. Anvendes af KMD til bla. identifikation og verifikation af bruger via bruger-id og password. Secure Sockets Layer. Protokol til krypteret kommunikation via internettet. Uniform Resource Identifier. Anvendes til at identificere et navn eller ressource, fx vha. en URL. Uniform Resource Names. En åben, ikke-proprietær standard, der tilbyder en identifikator uafhængig af placering. Universally Unique Identifier, standardiseret unik identifikator. Web Services Description Language, et XML-baseret sprog, som beskriver webtjenester, herunder hvilke data, som udveksles og hvilken protokol, der anvendes. KMD Sag modulet Ejerskab bruges til at registrere ejerskabet det myndighedsmæssige ansvar - af sager på afdelinger. Afdelingerne skal være defineret i LOS. I Ejerskab er det muligt at oprette ejerskabsregler pr. KLE-nr. og her bestemme, hvilken Sikkerhedsenhed, sager med dette KLE-nr. skal have. Ejerskabet er altså bestemmende for, hvem der kan få adgang til sagerne. KMD Sag modulet Fordeling bruges til elektronisk at fordele sager og adviser til den enkelte sagsbehandler eller sagsbehandlergruppe i kommunen. Sagsbehandlergrupperne skal være defineret i LOS, og sagsbehandlerne skal være oprettet i KSP/CICS. I Fordeling er det muligt at oprette fordelingsregler pr. KLE-nr. og her bestemme, hvilken sagsbehandler el. sagsbehandlergruppe sager med dette KLE-nr. skal have. KMD s LinjeOrganisationsSystem Med LOS er det muligt at samle og organisere oplysninger om, hvilke administrative enheder der indgår i en organisation. KMD A/S Side 6 af 19

7 4. Kort beskrivelse af KMD Sag KMD Sag er en overordnet betegnelse for KMD s sagsstyringskoncept og omfatter flere moduler. KMD Sag kan betragtes som sagsbehandlerens værktøjskasse ved sagsbehandling og integration til andre systemer. KMD Sag skaber overblik og samler oplysninger om sager, dokumenter, journalnotater, adviser og erindringer på tværs af kommunen. Til KMD Sag hører desuden en række forskellige administrationsmoduler, som anvendes til at tilpasse den enkelte kommunes brug af systemet. Indstillingerne i administrationsmodulerne gælder for hele kommunen og ikke for enkelte afdelinger eller brugere. Yderligere information i form af vejledninger til installation, autorisation og daglig brug af KMD Sag kan findes via KMD's hjemmeside KMD A/S Side 7 af 19

8 5. Forretningsregler Forretningsreglerne for servicerne følger, så vidt det er muligt, de regler som er gældende for sager som oprettes og opdateres online via KMD Sag applikationen. Tilslutningsaftale Ved brug af servicerne tjekkes, om der for kommunen er registreret en tilslutningsaftale for den pågældende leverandør. UUID Ved oprettelse tildeles en unik UUID til sagen. Ved importer skal den medsendte UUID være unik og må ikke findes i KMD Sag i forvejen. Sikkerhedsmæssige ejerskab Det sikkerhedsmæssige ejerskab til sagen tildeles automatisk af KMD Sag Ejerskab ud fra sagens KLE-nummer. Hvis der ikke er opsat ejerskabsregler på det pågældende KLEnummer indsættes kommunes øverste administrative enhed. Sagsbehandler/-gruppe og ansvarlig afdeling Hvis sagsbehandler/-gruppe medsendes i servicen anvendes disse. Hvis sagsbehandler/-gruppe ikke medsendes, hentes oplysningerne fra KMD Sag Fordeling. Hvis der ikke er opsat fordelingsregler bliver sagsbehandler sat til kommunens øverste administrative enhed. Hvis ansvarlig afdeling medsendes i servicen anvendes denne. Hvis ansvarlig afdeling ikke medsendes, hentes oplysningerne fra KMD Sag Fordeling. Hvis der ikke er opsat fordelingsregler bliver ansvarlig afdeling blank. Man skal være opmærksom på, at hvis der vælges at medsende ovenstående oplysninger via servicen, skal man, ved en eventuel organisationsjustering, ændre oplysningerne via servicen på den enkelte sag. Hvis KMD Sag Fordeling benyttes, vil man i en sådan situation, kunne ændre tildelingen af sagsbehandler/-gruppe og ansvarlig afdeling automatisk på alle de berørte sager ved at ændre opsætningen i KMD Sag Fordeling. Ret via servicen Sager i KMD Sag kan opdateres via servicerne uafhængigt af, om de er oprettet i KMD Sag eller via servicen. Undtagelser - Sager styret af KMD s fagsystemer kan ikke opdateres. - Sager med KMD Sag sagstype kan ikke opdateres. Ret via KMD Sag Alle felter, på sager oprettet via servicen, kan rettes i KMD Sag. KMD A/S Side 8 af 19

9 Overtagelse af sager Sager oprettet via servicen kan ikke overtages af sager fra KMD s fagsystemer. Partstyper Der kan oprettes sager på følgende partstyper: - Personnummer - SE/CVR-nummer - Frit - Ejendom - Produktionsenhedsnummer Primær part Det er muligt at oprette sager uden primær part. Sekundære parter Det er muligt at oprette op til 30 sekundære parter. Udgåede (historiske) KLE-numre Der kan ikke oprettes sager på udgåede (historiske) KLE-numre. Status En sag i KMD Sag kan have status aktiv, passiv eller ikke tilgængelig. En aktiv sag svarer til OIO tilstandene opstået, oplyst, afgjort og bestilt. Når sagen afsluttes, får den status passiv, svarende til OIO tilstandene udført og afsluttet. Når datoen for tilgængelighed indtræder, får sagen status ikke tilgængelig. Kassationskode er i august 2013 udgået som begreb i KMD Sag. I stedet for er indført Tilgængelighedstid. Kommunen kan pr. KLEnummer kan opsætte værdier for, hvor længe sager ønskes tilgængelige/synlige i systemet. Under feltbeskrivelserne er mapning mellem OIO s tilstande og KMD Sag status detaljeret beskrevet. Passivering af sager (afslutning af sager) En sag kan ikke afsluttes (passiveres) hvis: - der er tilknyttet notater til sagen, som ikke er godkendte - der er tilknyttet dokumenter til sagen, der ikke er godkendte, løst tilknyttede eller ikke modtagne - der er aktiviteter på sagen, som ikke er færdigmeldte - der er sagskarakteristik spørgsmål på sagen, som ikke er besvarede. Statusregler En sag med status passiv i KMD Sag kan ikke opdateres. Hvis det ønskes, skal den først opdateres til status aktiv (genoptaget). Genoptagelse af afsluttede sager Afsluttede sager (passive) som har været styret af KMD s fagsystemer, kan efterfølgende være manuelt genoptaget i KMD Sag. I den situation kan primær part, sekundære parter eller KLEnummer ikke ændres. KMD A/S Side 9 af 19

10 Advis Hvis en sags KLE-nummer, primære part, Ejerskab eller Fordeling ændres, opdateres tilknyttede adviser med disse ændringer. Oplysninger ved opdatering Alle oplysninger skal medsendes ved opdatering af en sag. Ikke medsendte oplysninger slettes i KMD Sag. Undtagelse - Sagsbehandler/gruppe og ansvarlig afdeling. Se afsnit ovenfor vedr. Sagsbehandler/-gruppe og Ansvarlig afdeling. - Titeltekst kan undlades. I så fald indsættes beskrivelsen fra sagens KLE-nummer som TitelTekst - Handlingsfacet kan undlades. I så fald sættes den til G01. Parter ved opdatering Alle parter skal medsendes ved opdatering af en sag. Ikkemedsendte parter slettes i KMD Sag. Opdatering samtidig med statusskift - En sag kan ikke afsluttes (passiveres) samtidigt med ændring af den primære part (parter med PartPrimaerKode = P ). - En sag kan ikke afsluttes (passiveres) samtidig med ændring af primærklasse (KLE-Nummer). Aktivitetsstyring, sagskarakteristik, abonnementsadvis Der knytter sig den samme funktionalitet, mht. aktivitetsstyring, sagskarakteristik og abonnementsadvis, til sager oprettet via servicen som til sager oprettet via KMD Sag. List Der kan listes op til 50 sager ad gangen ved kald af servicen. Søg Der tillades kun søgninger, hvor et minimum af søgekriterier er udfyldt. Beskrives i den specifikke servicevejledning Operationen Passiver (Eksporter) KMD forstår operationen Passiver således, at den benyttes i de få tilfælde, hvor der foretages en eksport af sagen til et andet system, hvor sagen fremover skal vedligeholdes. Anvendelse af operationen Passiver (Eksporter) vil medføre at en sag i KMD Sag med status aktiv ændres til passiv og straks derefter være ikke tilgængelig. En ikke tilgængelig sag kan ikke opdateres. Med en speciel autorisation kan dette dog ske manuelt i KMD Sag. - Kun manuelle sager, enten oprettet via KMD Sag applikationen eller via OIO servicen, kan passiveres (eksporteres) via servicen. Sager fra KMD s fagsystemer kan ikke passivers (eksporteres) via servicen. - Manuelt genoptagne sager som har været styret af KMD s fagsystemer kan ikke passivers (eksporteres) via servicen. KMD A/S Side 10 af 19

11 En sag kan passiveres (eksporteres) selvom - der er tilknyttet notater til sagen, som ikke er godkendte - der er tilknyttet dokumenter til sagen, der ikke er godkendte, løst tilknyttede eller ikke modtagne - der er aktiviteter på sagen, som ikke er færdigmeldte - der er sagskarakteristik spørgsmål på sagen, som ikke er besvarede. Slet Sagen gøres ikke tilgængelig, og er dermed logisk slettet. Sager kan genoptages i KMD Sag af brugere med en speciel autorisation. - Kun manuelle sager, enten oprettet via KMD Sag applikationen eller via OIO servicen, kan slettes via servicen. Sager fra KMD s fagsystemer kan ikke slettes via servicen. - Manuelt genoptagne sager, som har været styret af KMD s fagsystemer, kan ikke slettes via servicen. - En sag kan slettes selvom - der er tilknyttet notater til sagen, som ikke er godkendte - der er tilknyttet dokumenter til sagen, der ikke er godkendte, løst tilknyttede eller ikke modtagne - der er aktiviteter på sagen, som ikke er færdigmeldte - der er sagskarakteristik spørgsmål på sagen, som ikke er besvarede. 6. Opmærksomhedspunkter Dobbelthistorik KMD Sag understøtter ikke OIO standardens dobbelthistorik og accepterer derfor kun én forekomst af sag egenskaber. KMD Sag viser altid øjebliksbilledet af sagen. Virkning Virkning for typen sag:egenskaber understøttes ikke. Alle felter ignoreres ved input og returneres ikke i output. Journalpost Journalpost, som bruges til at berige relationen mellem sager og dokumenter med yderligere information, understøttes ikke. Alle felter ignoreres ved input og returneres ikke i output. Administrativ enhed I OIO Sag servicen anvendes administrativ enhedsid og ikke kommunenummer. Den administrative enhed kan findes ved opslag i LOS- systemet i feltet Enhedsoplysninger. KMD A/S Side 11 af 19

12 7. Hvor genfindes servicens indhold i KMD Sag I Bilag 1 vises en oversigt over, hvor servicens felter vises i KMD Sags dialog. 8. Operationer Følgende operationer er implementeret: Opret Opretter en sag. Importer Importerer en sag. Ret Retter en sag. Benyttes også, når man ønsker at ændre sagens tilstand/status. Slet Sletter en sag. Logisk sletning. Læs Finder og returnerer en sag, der modsvarer en given identifikation. List Finder og returnerer flere sager, der modsvarer givne identifikationer. Søg Søger og returnerer identifikationer på sager, der modsvarer givne søgekriterier. Passiver (Eksporter) Passiverer en sag og gør den kassabel. Benyttes i de få tilfælde, hvor en sag skal eksporteres ud af KMD Sag. I KMD Sag vil sagen få ændret status til passiv og straks derefter blive ikke tilgængelig. KMD A/S Side 12 af 19

13 9. Distribution af WSDL filer WSDL filer mm. kan desværre ikke sendes via , da de stoppes af viruskontrol. De hentes derfor via KMD s distributionscenter. De nødvendige oplysninger om leverandøren, til brug for registrering på distributionscentret, oplyses i forbindelse med Tilslutningsblankettens generelle oplysninger. 10. Servicens arkitektur Systemskitse og sikkerhedsmodel: Klient PC (Anvender-certifikat) OCES CA (NETS_DANID) Validering af: Anvendercertifikat 3. part Service (Anvender-certifikat) OIOXML EWS TDC Rodcertifikat (SOCES) Eksternt KMD XML Tilslutningsaftale bekræftes KWS Certifikat oversættes til RACFid Internt KMD Anvender Certifikater: (OCES) MOCES: Medarbejdercertifikat FOCES: Funktionscertifikat Applikationskomponent Sag KMD Sag SOCES: Servercertifikat Figur 1. KMD A/S Side 13 af 19

14 11. Teknisk implementering KMD anvender en teknisk driftsmodel, der udbyder mainframeservices efter OWSA-T modellen, til webservices på EWS en. Det vil sige, at services opfører sig som online services med en bruger tilknyttet. Der er ingen asynkrone led. Der vil således returneres svar om operationen er gået godt eller ej. Anvendere af servicen skal derfor overholde OWSA-T standarden. (Yderligere information findes på OIOXML OIOXML bruges til datatyper i Eksterne Web Services (EWS). EWS baseres på sikkert transport via OIO Web Service Arkitektur, model T (OWSA-T), som består af: WS-I Basic Profile 1.1 & Simple SOAP Binding Profile 1.0 HTTPS vha. OCES certifikater (datakryptering og autentifikation) OIOXML Når der er indgået kontrakt kan XML Schemaer, WSDL filer rekvireres på følgende mailadresse 11.2 Sikkerhed Data leveres via 3. part Web Service, som følger OIOXML-standarden med brug af certifikat, leveret over SOAP protokollen (se også figur 1). Sikkerheden håndteres af SSL, og implementeres ved hjælp af OCES certifikater, som skal installeres på den klientmaskine, der skal kalde en eller flere webservices Certifikater Det er det afsendende systems ansvar at garantere brugerens identitet. Brugeren identificeres via det medsendte anvender-certifikat, som kan være medarbejder- eller funktionscertifikat, som omsættes af KSP/CICS til den KMD-brugerid, RACF_ID, som certifikatet er knyttet til. Det er kommunen, som bestiller de certifikater, man ønsker at anvende. Læs mere om certifikater i Tilslutningsguiden til OIO Standardservices. KMD A/S Side 14 af 19

15 11.4 Autorisation Den RACF_ID, som det medsendte anvender-certifikat omsættes til, skal som minimum være oprettet som sagsbehandler i KSP/CICS og være tildelt rolleprofilen SAG-SA-L for at kunne læse sager og rolleprofilen SA-SA- R for at kunne opdatere sager. Der skal autoriseres til alle de sikkerhedsenheder, som brugeren skal have adgang til. Det er kommunens sikkerhedsansvarlige, som opretter RACF_ID i KSP/CICS og tildeler de relevante autorisationer. Læs mere om autorisationer i Tilslutningsguiden til OIO Standardservices Skemavalidering Der foretages en skemavalidering af XML for overholdelse af bla. version, format og gyldighed af tags i henhold til den givne operation. Data pakkes ud via KWS en, så de kan modtages af KMD Sag applikationskomponenten. KMD A/S Side 15 af 19

16 12. Bilag 1. Hvor genfindes servicens felter i KMD Sags dialog OIO NAVN Feltnavn KMD Sag Fig. 1 TilstandsVirkningsFraTidspunktVises på fanen Historik; Sagssstatusdato 2 og 3 Anvendes hvis udfyldt. Ellers sættes statusdato på sagen til dags dato 2 Livscykluskode Vises ikke - 3 BeskrivelseTekst Beskrivelse 2 4 KassationskodeTekst Kassation (2) (Udgår i version 14 af KMD Sag) 5 TitelTekst Overskrift 2 6 LeverandoerKode Vises ikke - 7 FremdriftStatusKode Status 2 8 PrimaerBehandler Sagsbehandler 2 9 PrimaerKlasse Sagstype og Handlingsfacet 2 10 Ansvarlig Afdeling 2 11 Ejer Organisation 2 12 PartIdentifikator (primær part) Navn og adresselinje 2 13 Parter (sekundære parter) Vises på fanen Parter 2 KMD A/S Side 16 af 19

17 Fig. 2 KMD A/S Side 17 af 19

18 1 Fig. 3 KMD A/S Side 18 af 19

19 13. Referenceliste 1. OWSA Model T version 1.0; IT- og Telestyrelsen, Specifikation af serviceinterface for Dokument, OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, version 1.1; IT- og Telestyrelsen, Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet; OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet; IT- og Telestyrelsen, Brugervejledning til sikkerhedsadministratorer KSP/CICS- Administration; KMD håndbog KMD-HDB-086; KMD A/S Unikke Identifikatorer til digitale objekter; Standardisering; IT- og Telestyrelsen, Vejledning om anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i det offentlige; IT- og Telestyrelsen, KMD A/S Side 19 af 19

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Laes KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 14 Servicevejledning til Sag Laes Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 20

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 20 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 20 Servicevejledning til Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013 KMD A/S

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Opret. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Opret. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Opret KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Servicevejledning til Sag Opret Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Soeg. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Soeg. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Soeg KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Servicevejledning til Sag Soeg Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Outlook 2010 POP3-opsætning

Outlook 2010 POP3-opsætning mailplatform Microsoft Exchange 2010 Indledning Med denne vejledning har du mulighed for at opsætte en POP3 konto i Outlook 2010. Beskrivelse Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook 2010 installeret

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere