August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen."

Transkript

1 August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0

2 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide... 0 Tilslutningsguide til NemKonto... 2 Generelt om NemKonto Tilslutning af udbetalingssystemer... 4 Tilslutning af allerede tilsluttede systemer... 4 Tilslutning af nye udbetalingssystemer... 5 Aftale med myndighedens eget pengeinstitut Oprettelse af medarbejdere som autoriserede brugere med digital signatur... 6 Sikring af datakvalitet i egne registreringer... 6 Tilpasning af arbejdsgange... 8 Afsendelse af betalinger til NemKonto-systemet... 8 Tidsfrister for afsendelse af betalinger... 8 Indberetning af NemKonti... 9 Indberetning af specifikke konti... 9 Fejl, forespørgsler og standsning af udbetalinger Ændring af blanketter, brevtekster m.m Informationsindsats Myndighedens informationsindsats Tjekliste Tilslutningsguiden, side 1

3 Tilslutningsguide til NemKonto Denne tilslutningsguide giver trin for trin en grundig beskrivelse af de vigtigste organisatoriske, tekniske og administrative opgaver, som skal løses, når en myndighed skal tilsluttes NemKonto-systemet. Erfaringer fra myndigheder, der allerede er tilsluttet NemKonto, viser, at det er en god idé at udpege en koordinator, som har det samlede overblik og ansvar for alle aspekter af myndighedens tilslutning til NemKonto. Der er stor forskel på de myndigheder, der skal tilsluttes NemKonto. Det er derfor ikke sikkert, at alle opgaver er relevante for alle myndigheder. Guiden er bygget op, så opgaven først beskrives overordnet og derefter detaljeret. På den måde kan du nemt finde frem til de opgaver, der er relevante for din myndighed. Generelt om NemKonto NemKonto er vedtaget som en del af Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. Loven betyder, at borgere og virksomheder skal anvise en konto i et pengeinstitut (en NemKonto), som offentlige myndigheder kan udbetale ydelser til. NemKonto forenkler indberetning af kontooplysninger og sikrer, at udbetalinger foregår elektronisk. NemKonto er både betegnelsen for hele konceptet og en betegnelse for den enkelte bankkonto, som borgeren/virksomheden har udpeget som sin NemKonto. NemKonto-systemet (forkortet NKS) betegner hele den tekniske løsning, som sammenkobler de offentlige udbetalingssystemer med borgernes og virksomhedernes NemKonti. NemKonto er et system mellem den offentlige myndighed og myndighedens pengeinstitut. Det er altså fortsat myndighedens pengeinstitut, der gennemfører selve betalingerne, varetager kontoadministration og øvrige opgaver, som pengeinstituttet i dag varetager. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, der er udviklet af KMD. Hjemmesiden er central, og alle væsentlige funktionaliteter og informationer er samlet her. Hjemmesiden har flere funktioner. Den er en informationskanal for borgere, myndigheder, virksomheder, pengeinstitutter og pressen. Den også et værktøj for sagsbehandlerne i det offentlige, idet sagsbehandlernes adgang til NemKonto-systemet sker gennem hjemmesiden. Sagsbehandleren kan: Opdatere (indberette ny eller ændre) borgere og virksomheders NemKonto Opdatere evt. specifikke konti Søge i myndighedens ventende betalinger Søge i myndighedens gennemførte betalinger Standse myndighedens ventende betalinger i NemKonto-systemet Ændre eller tilføje ydelser for myndigheden Sagsbehandlere har ikke automatisk adgang til at bruge alle funktionaliteterne på nemkonto.dk. Sagsbehandleren har fået tildelt en rolleprofil, og det er den, der definerer, hvad sagsbehandleren kan på hjemmesiden. Læs mere i afsnittet om oprettelse af medarbejdere som autoriserede brugere. Tilslutningsguiden, side 2

4 Endelig er indgang til NemKonto for borgere, som kan: Oprette (indberette ny eller ændre) en NemKonto Rette i en specifik konto, hvis den ikke låst for ændringer af myndigheden Slette en NemKonto Virksomheder kan ikke oprette eller ændre en NemKonto på nemkonto.dk, men de kan se, hvilken konto, der er virksomhedens NemKonto. Tilslutningsguiden, side 3

5 Tilslutning af udbetalingssystemer Alle myndigheder, der udbetaler penge til borgeres og virksomheders Nemkonto skal tilslutte deres udbetalingssystemer til NemKonto-systemet. Denne del af guiden beskriver, hvordan man tilslutter sit udbetalingssystem, og sætter fokus på de vigtigste punkter, som man skal være opmærksom på i forhold til tilslutningen. Se interaktiv anmodningsblanket til tilslutning Når man skal tilsluttes NemKonto-systemet, skal man være opmærksom på, at der er forskellige procedurer, alt efter om ens system allerede er tilsluttet NemKonto-systemet og derfor blot skal aktiveres, eller om det er et helt nyt system, der skal tilsluttes. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres system allerede er tilsluttet, kan du kontakte NemKonto Support. Tilslutning af allerede tilsluttede systemer Mange systemer er allerede tilsluttet NemKonto-systemet. Det vil sige, at systemet på nuværende tidspunkt bruges af andre myndigheder til udbetalinger. Systemet skal derfor ikke tilsluttes forfra. I disse tilfælde kan man nøjes med at aktivere sin myndighed som udbetalende myndighed. NemKonto Support ved, hvilke systemer der allerede er tilsluttet NemKonto. Er systemet allerede tilsluttet NemKonto, kræver en tilslutning blot, at myndigheden indgår en tilslutningsaftale med KMD. Dette sikrer, at myndighedens specifikke udbetalingssystem kan kobles sammen med NemKonto-systemet. På nemkonto.dk finder du en interaktiv anmodningsblanket, der vil guide dig gennem anmodningsprocessen og hjælpe med at udskrive den rigtige anmodningsblanket. Grundlæggende betyder tilslutningen af et system til NemKonto-systemet, at systemet ikke længere skal sende betalinger direkte til myndighedens afsendende pengeinstitut. I stedet skal betalingen sendes til NemKonto-systemet, der sender betalingerne videre til myndighedens pengeinstitut efter at have påsat modtagerens NemKonto. Herefter afvikles betalingerne. For at myndighedernes systemer kan snakke sammen med NemKonto-systemet, skal systemerne tilpasses hinanden, så der er enighed om, hvilke data der skal udveksles, og hvilket indhold og hvilken form data skal have. Det er i grænsefladen, at data udveksles. Når dit system allerede er tilsluttet, er systemet allerede tilpasset NemKonto-systemet. I NemKonto-systemet inddeles myndighederne i LOS-enheder. LOS-hierarkiet angiver de betalende enheder (for staten er det bogføringskredse), hvortil brugerne tildeles rettigheder til forskellige funktioner og adgange til at se forskellige informationer vedrørende udbetalinger. Du kan læse mere om opgaven under oprettelse af brugere. Tilslutningsguiden, side 4

6 Tilslutning af nye udbetalingssystemer Det er myndighedens opgave at sørge for, at udbetalingssystemer, der ikke allerede er tilsluttet, bliver tilpasset og tilsluttet NemKonto. Grundlæggende vil tilslutningen af et system til NemKonto-systemet betyde, at systemet ikke længere skal sende betalinger direkte til myndighedens afsendende pengeinstitut. I stedet skal betalingen sendes til NemKonto-systemet, der sender betalingerne videre til myndighedens pengeinstitut efter at have påsat modtagerens NemKonto. Herefter afvikles betalingerne. For at myndighedernes systemer kan snakke sammen med NemKonto-systemet, skal systemerne tilpasses hinanden, så der er enighed om, hvilke data der skal udveksles, og hvilket indhold og hvilken form data skal have. Det er i grænsefladen, at data udveksles. For de systemer, som ikke er tilsluttet centralt, skal myndigheden kontakte sin dataleverandør for at få en nærmere afklaring af tilpasningerne i myndighedens system. I forlængelse af tilslutningsaftalen aftaler den enkelte myndighed eller dennes systemleverandør nærmere med KMD om test af tilslutning og grænseflade. Få information og vejledning om tilslutning: Anmodningsblanket til tilslutning Snitfladebeskrivelser Test-drejebog I NemKonto-systemet inddeles myndighederne i LOS-enheder. LOS-hierarkiet angiver de udbetalende enheder (for staten er det bogføringskredse), hvortil brugerne tildeles rettigheder til forskellige funktioner og adgange til at se forskellige informationer vedrørende udbetalinger. Du kan læse mere om opgaven under oprettelse af brugere. Aftale med myndighedens eget pengeinstitut Myndigheden skal forberede overgangen til NemKonto med sit pengeinstitut. Myndigheden skal være opmærksom på, at den skal have en aftale med sit pengeinstitut omkring betalingsformidling. Alle betalinger skal indeholde et pengeinstitutaftalenummer, som sendes med betalingen til NemKonto-systemet. Aftalen er nødvendig for, at betalingerne i NemKonto-systemet kan afleveres og gennemføres af bogføringscentralerne. Det er også vigtigt, at myndigheden aftaler med sin bank, hvilke konti der skal registreres som udbetalingskonti, og hvornår den overgår til at udbetale via NemKonto-systemet. Er du i tvivl om, hvordan man får sit pengeinstitutaftalenummer, kan du kontakte NemKonto supporten på tlf eller Tilslutningsguiden, side 5

7 Oprettelse af medarbejdere som autoriserede brugere med digital signatur Myndigheden skal sørge for, at alle medarbejdere, som skal bruge NemKonto-systemet, har NemID (evt. en allerede udstedt digital signatur) og er oprettet som autoriserede brugere af NemKonto-systemet. De medarbejdere, som skal arbejde med NemKonto, skal have adgang til For at en sagsbehandler kan logge på kræves det, at sagsbehandleren har NemID (evt. digital signatur) og er oprettet som autoriseret bruger. NemID (evt. digital signatur) er en forudsætning for, at sagsbehandleren kan oprettes som autoriseret bruger i KMDs sikkerhedssystem KSP-CICS. Den første arbejdsopgave i forbindelse med oprettelsen af en medarbejder som bruger i NemKonto-systemet er derfor, at medarbejderen får NemID. Det findes forskellige former for NemID. Sagsbehandleren skal have et medarbejdercertifikat for at få adgang til NemKonto. Det er kun myndighedens lokaladministrator, der kan bestille medarbejdersignaturer til myndighedens medarbejdere. Evt. kan myndighedens IT-afdeling hjælpe med at bestille og installere digitale signaturer. Læs mere om digital signatur i spørgsmål og svar Rekvirer en medarbejdersignatur Brugeradministrationen for NemKonto sker i programmet KSP/CICS. De myndigheder, der i dag bruger programmet, kan selv oprette brugere. De, der ikke bruger KSP/CICS, skal anmode KMD om oprettelse via anmodningsblanketten til oprettelse og ændring af brugere. Det kan man gøre på Sikring af datakvalitet i egne registreringer Myndigheden skal inden overgangen til NemKonto sikre, at dens betalinger til NemKontosystemet indeholder modtagernes CPR/CVR/P/SE-nummer og at disse numre er rigtige. For at en betaling kan overføres til modtagerens NemKonto, skal betalingen være påført en identifikation af modtageren. Denne identifikation kan enten være modtagerens CPRnummer, CVR- nummer, P- nummer eller SE- nummer. Det er den myndighed, der afsender betalingerne, der skal påføre identifikationen af modtageren. Det er meget vigtigt, at identifikationen er korrekt. Identifikationen kan være ukorrekt på to måder: 1. Identifikationen eksisterer ikke i CPR/CVR/SE-registrene 2. Identifikationen eksisterer, men tilhører ikke den tiltænkte modtager NemKonto-systemet verificerer identifikationen af modtageren i henholdsvis CPR- og CVRregisteret og vil derfor afvise betalingen, hvis myndigheden afsender en betaling med en identifikation, der ikke eksisterer. Det er derfor ikke muligt at bruge fiktive CPR- eller CVRnumre som modtageridentifikation. Hvis identifikationen eksisterer, men ikke tilhører den tiltænkte modtager, vil NemKontosystemet overføre betalingen til den forkerte NemKonto. Denne situation svarer til, at myndigheden tidligere påsatte et forkert kontonummer. Tilslutningsguiden, side 6

8 CVR-nummer og P-nummer Et P-nummer er en nummerering under CVR-nummeret, der angiver en virksomheds produktionssted. En virksomhed, der identificeres med ét CVR-nummer, kan have flere produktionsenheder (P-numre). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen varetager virksomhedsregistrering på CVR-nummer og P-nummer. SE-nummer Et SE-nummer er en virksomheds identifikation hos SKAT. Det er SKAT, der opretter og vedligeholder SE-numre. En virksomhed kan have flere SE-numre. Tilslutningsguiden, side 7

9 Tilpasning af arbejdsgange Ændringerne af arbejdsgange vil sandsynligvis være en af de store opgaver i forbindelse med overgangen til NemKonto. Myndigheden skal sikre, at medarbejdernes arbejdsgange i forbindelse med udbetalinger er tilpasset NemKonto. Ændringerne vil først blive aktuelle, når NemKonto er implementeret, men det er vigtigt, at myndigheden tidligt overvejer: Hvilke arbejdsgange ændres hos os? Hvordan bliver de nye arbejdsgange? Overgangen til NemKonto betyder blandt andet ændrede arbejdsgange i forbindelse med: indberetning af NemKonti og specifikke konti Fejl, forespørgsler og standsning i forbindelse med udbetalinger Fremsendelse af betalinger Disse ændrede arbejdsgange gennemgås i det følgende i forbindelse med beskrivelsen af, hvordan myndigheden håndterer de nye opgaver. Afsendelse af betalinger til NemKonto-systemet Myndighederne skal indføre en ny arbejdsgang, da myndigheden skal sende betalingerne til NemKonto-systemet for at få påsat modtagernes NemKonti, inden NemKonto-systemet sender betalingerne videre til myndighedens pengeinstitut. Når myndighedens udbetalingssystem sender betalinger til NemKonto-systemet, sendes de som regel som betalinger med CPR-, CVR-, SE- eller P-nummer som modtageridentifikation, dvs. betalinger uden modtagerkontonummer på. I NemKonto-systemet kobles for eksempel CPR-nummeret med den NemKonto, der findes på modtageren. NemKonto-systemet udgør dermed et ekstra led i betalingsflowet, og det kan betyde, at nogle myndigheder/systemer skal afsende betalingerne tidligere end i dag. Det tidspunkt, som myndigheden skal sende betalingerne til NemKonto-systemet på, afhænger af: 1. hvilket system, der sender betalingerne 2. hvilket pengeinstitut, myndigheden bruger Tidsfrister for afsendelse af betalinger Da NemKonto-systemet udgør et ekstra led i betalingsflowet fra myndigheden til pengeinstituttet, er der nye frister for afsendelse af betalinger. Du kan se de specifikke frister for afsendelse af betalinger til fagsystemerne i snitfladebeskrivelsen for komplette og ukomplette betalinger. Generelt gælder det, at en betaling skal være afsendt til NemKonto-systemet senest kl den pågældende dag, hvis den skal være på modtagerens konto den følgende dag kl Du kan læse mere i snitfladebeskrivelsen. Tilslutningsguiden, side 8

10 Indberetning af NemKonti I nogle tilfælde kan borgere og virksomheder bede myndigheden om at indberette deres Nemkonto. I disse tilfælde har myndigheden pligt at indberette den pågældendes Nemkonto. Økonomistyrelsen har indgået en aftale med PBS, der betyder, at borgerne og virksomhederne har mulighed for at indberette deres NemKonto til deres lokale pengeinstitut. Dermed slipper myndighederne i høj grad for at skulle registrere og opdatere borgernes eller virksomhedernes kontonumre. Bankerne har ifølge aftalen pligt til tage imod indberetninger, til at spørge kunder om de ønsker at skifte NemKonto fx i forbindelse med skift af pengeinstitut og til at oplyse borgerne eller virksomhederne om deres NemKonto. Pengeinstitutternes indberetning gælder ikke specifikke konti. Langt de fleste borgere og virksomheder vil derfor bruge deres pengeinstitut, når de har brug for at indberette eller ændre deres NemKonto. Der vil dog være en mindre gruppe borgere og virksomheder, som ønsker at indberette deres NemKonto hos den offentlige myndighed. Som myndighed har I pligt til at indberette en NemKonto for dem, hvis de beder om det. I kan gøre borgeren eller virksomheden opmærksom på, at det er både hurtigere og lettere at indberette sin NemKonto i pengeinstituttet, fordi NemKonti indberettet af myndigheder skal aktiveres, før NemKontoen kan bruges til udbetalinger. NemKonto-systemet sender automatisk et aktiveringsbrev til modtagerens adresse med en kode, som skal indtastes pr. telefon. Først når NemKontoen er aktiveret, vil der kunne gennemføres udbetalinger til den. Økonomistyrelsen og Kommunernes Landsforening har lavet en særlig blanket, der kan anvendes som dokumentation i forbindelse med indberetning af NemKonti hos offentlige myndigheder. Indberetning af specifikke konti Borgere og virksomheder har, hvis de ønsker det, ret til at få bestemte ydelser udbetalt på en specifik konto, dvs. en konto der er forskellig fra deres NemKonto. Myndigheden skal derfor kunne indberette specifikke konti. Der er dog meget få borgere og virksomheder, der har et ønske om en specifik konto til bestemte udbetalinger. Nogle borgere og virksomheder ønsker af forskellige grunde at få bestemte ydelser udbetalt på en specifik konto. Myndigheden kan kun oprette en specifik konto, hvis en borger eller en virksomhed anmoder om det. Når den specifikke konto er oprettet, kan borgeren selv ændre eller slette den specifikke konto på Det kan virksomheder ikke. De skal henvende sig til den udbetalende myndighed. Myndigheden har pligt til at oprette en specifik konto, hvis en borger eller virksomhed ønsker det. Myndigheden er selv ansvarlig for at vedligeholde specifikke konti. Indberetningen af specifikke konti sker også via Hvis myndigheden anvender sagsbehandlersnitfladen, kan indberetningen også ske via myndighedens eget sagsbehandlersystem. Tilslutningsguiden, side 9

11 En specifik konto kan være tidsbestemt. Det vil sige, at den specifikke konto automatisk slettes efter en bestemt periode, for eksempel en uge. Nogle udbetalinger, fx kapitalpension, skal udbetales til en låst specifik konto på grund af kreditorbeskyttelse. At en specifik konto er låst betyder, at borgeren ikke selv kan ændre eller slette den specifikke konto. Det er sagsbehandleren, der afgør disse forhold, når den specifikke konto oprettes. For de fleste myndigheder vil det sikkert være en fordel at centralisere indberetningen af kontooplysninger til en kvikskranke eller lignende. Fejl, forespørgsler og standsning af udbetalinger Som myndighed skal man kunne håndtere fejl i forbindelse med NemKonto. Man skal for eksempel kunne håndtere afviste betalinger, standse ventende betalinger, og besvare forespørgsler fra borgere/virksomheder om manglende udbetalinger. Overgangen til NemKonto betyder, at I skal ændre nogle arbejdsgange i forbindelse med fejl, forespørgsler og standsning af ventende betalinger. Returnering af fejlagtige betalinger Det kan ikke undgås, at I skal håndtere returneringer fra NemKonto. I skal derfor være forberedt på, hvordan I håndterer disse returneringer. NemKonto-systemet giver status i forhold til betalinger i form af forskellige retursvar. Det gælder både som bekræftelse på, at betalingen er gennemført, og hvis det ikke har været muligt at gennemføre betalingen via NemKonto-systemet. Du kan få en forklaring på, hvad de enkelte retursvar betyder, i spørgsmål og svar. Da I indgik aftale omkring tilslutning til NemKonto, valgte I, om I ønskede at få fejlbehæftede betalinger retur, automatisk udbetalt som check til modtageren eller overført til en fejlkonto (fx KUB-konto i SKB). I har her mulighed for at ændre jeres beslutning. Hvis det ikke er mulig at genudbetale til modtageren, kan man blive nødt til at gennemføre en betaling på anden vis. Ofte vil den alternative betalingsform være en check. Her anbefaler vi, at I vedlægger et oplysningsark sammen med checken, som fortæller modtageren, hvad NemKonto er og opfordrer vedkommende til at indberette en NemKonto. Det vil ofte dreje sig om borgere eller virksomheder, som ikke har været opmærksom på NemKonto tidligere og derfor ikke er klar over, at de skal have en NemKonto. Standsning af myndighedens ventende betalinger Myndigheden kan fortsat standse ventende betalinger, men betalingerne er kun i NemKontosystemet i kort tid, før de sendes videre til myndighedens pengeinstitut. Man standser derfor bedst betalinger i fagsystemet. Forespørgsler fra borgere og virksomheder om manglende udbetaling Der vil formentlig stadig være borgere og virksomheder, som kontakter myndigheden, fordi de mener, at de ikke har modtaget en udbetaling. Men arbejdsgangene omkring sporing af betalinger vil være ændret. Tilslutningsguiden, side 10

12 I spørgsmål og svar kan du se et forslag til en procedure for, hvordan man håndterer disse situationer. I de fleste udbetalingssystemer kan man fortsat se, hvilken konto betalingen er foretaget til. Man kan altid spore betalinger via I vejledningen til sagsbehandlerne kan man se, hvordan man spore betalinger. Hvis du har problemer med at søge betalinger, skyldes det formodentlig, at du ikke har en rolleprofil, der giver dig ret til at søge betalinger. Du kan læse mere om rolleprofiler under oprettelse af brugere. Ændring af blanketter, brevtekster m.m. Alle tekster vedrørende udbetalinger skal ændres, så indholdet svarer til de ændringer, NemKonto medfører. Modtagere skal for eksempel ikke længere skrive deres kontonumre på ansøgningsblanketter eller lignende. Myndighederne skal ændre alle de blanketter, formularer, breve m.v., hvor kontonumre eller pengeoverførsler nævnes. For eksempel skal der ikke længere stå, at et beløb bliver overført til en bestemt konto. Der skal heller ikke længere stå, at borgere og virksomheder skal opgive deres kontonummer. Det er hensigten, at den samme formulering kan gå igen på alle offentlige blanketter osv. Økonomistyrelsen foreslår følgende formulering alle de steder, hvor der i dag står Skriv dit kontonummer eller Beløbet overføres til konto xx : Pengene vil blive udbetalt til din NemKonto. Du kan læse mere på Myndighederne skal med andre ord analysere de tekster, hvor kontonumre nævnes og vurdere, hvordan teksten kan ændres, så den passer til NemKonto. Vurder samtidig, om den foreslåede standardformulering kan bruges. Tilslutningsguiden, side 11

13 Informationsindsats Overgangen til NemKonto medfører også en informationsindsats både internt i forhold til kolleger, der berørt af overgangen til NemKonto og eksternt i forhold til de borgere og virksomheder, som fremover får ydelser udbetalt på deres NemKonto. NemKonto Support NemKonto Support er en telefontjeneste, som er åben for myndigheder og pengeinstitutter mandag fredag fra kl For borgere og virksomheder alle ugens dage fra kl Telefonnummeret er , Myndighedens informationsindsats Myndigheden skal sørge for, at alle medarbejderne er informeret om, hvad NemKonto betyder for dem. Myndigheden skal også orientere de borgere og virksomheder, som de er i kontakt med, om myndighedens overgang til NemKonto. Det kan være en god idé generelt at orientere alle medarbejdere om overgangen til NemKonto. NemKonto berører i et vist omfang alle de medarbejdere, der arbejder med udbetalinger. Disse medarbejdere skal have en grundigere introduktion og orienteres om, hvordan NemKonto berører deres arbejdsgange. Der skal groft sagt arbejdes med NemKonto på to niveauer. Nogle medarbejdere skal blot opdatere oplysninger, mens andre medarbejderne fx skal håndtere returneringer og standse betalinger. Det er relativt simpelt for sagsbehandlerne at arbejde i NemKonto-systemet, som man går ind i via Man behøver ikke at komme på kursus for at bruge systemet. Man kan klare sig med de skriftlige vejledninger og vejledningerne i billede og lyd, der trin for trin forklarer, hvordan sagsbehandlere anvender NemKonto-systemet. Vurderingen af hvilke medarbejdere, der skal have oplæring i NemKonto-systemet, vil afhænge af, hvordan myndigheden vælger at organisere sig i forhold til de ændrede arbejdsgange med NemKonto. Husk også at orientere alle borgere og virksomheder, som I udbetaler ydelser til, om at de fremover vil få ydelsen overført til deres NemKonto. Det gælder også jeres medarbejdere, når de som lønmodtagere fremover vil modtage deres løn på deres NemKonto. Tilslutningsguiden, side 12

14 Tjekliste I kan bruge denne tjekliste til at kontrollere, at I er helt klar til at overgår til at udbetale via NemKonto-systemet: 1.1: Har I underskrevet tilslutningsaftalen med KMD? 1.2: Har I jeres pengeinstitutaftalenummer, og er jeres pengeinstitut orienteret om, hvornår I overgår til at udbetale via NemKonto-systemet? 1.3: Har I fået oprettet brugere, og er alle oprettet med de rettigheder, som de har brug for i NemKonto-systemet? 1.4: Har I sikret, at jeres datakvalitet er i orden, så I har den korrekte identifikation på jeres modtagere? 1.5: Er I klar over, hvad de nye frister er for afsending af betalinger? 1.6: Kan I indberette NemKonti og specifikke konti? 1.7: Har I en procedure for, hvordan I håndterer retursvar fra NemKonto-systemet? 1.8: Har I en procedure for, hvordan I håndterer returnerede betalinger? 1.9: Har I en procedure for, hvad I gør, hvis borgere og virksomheder ikke mener, at de har modtaget deres betaling? 1.10: Har I fået ændret blanketter og brevtekster, så de tager højde for NemKonto? 1.11: Har I fået informeret de relevante medarbejdere og betalingsmodtagere om, at I går over til at udbetale via NemKonto-systemet, og hvornår I gør det? Tilslutningsguiden, side 13

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Formålet med VEU-digitaliseringen Nye love og regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedernes

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem.

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. Opret autoriserede brugere Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. For at kunne oprette og autorisere andre brugere

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KbhForældre KbhForældre.dk

KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre - din indgang til dit barns institution I Børne og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Den sociale servicelov 18 fastslår, at kommunerne skal samarbejde med organisationer og foreninger, der udfører

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne DEL 3: Udarbejdelse af handleplan Når I har drøftet resultatet i hele personalegruppen og er blevet enige om, hvilke punkter, der skal indføjes i

Læs mere

Åbent for forslag fra medlemmerne

Åbent for forslag fra medlemmerne d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Åbent for forslag fra medlemmerne n Side 2 Skolestart: Er dit barn ulykkesforsikret? n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Kontakt via nettet vinder

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt

Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Kapitalmarked og Corporate Governance 24. april 2013 Ny regulering - insiderlister og insideres indberetningspligt Finanstilsynet har den 19. april 2013 udstedt en ny markedsmisbrugsbekendtgørelse. Den

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER September 2015 v.1.5 Side 1 af 10 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DIGITALE FORMULARER (BLANKETTER) Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

BRUGERVEJLEDNING DIGITALE FORMULARER (BLANKETTER) Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere