MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed."

Transkript

1 MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

2 Indholdsfortegnelse Indskoling klasse 2 1. klasse 3 Læseskub i 1. klasse.4 2. klasse 5 3. klasse 6 VAKS-kursus...7 Mellemtrin.8 4. klasse 8 5. klasse 9 6. klasse 10 Udskolingen klasse klasse klasse 13 Overgange 14 Elever i læsevanskeligheder eller med dysleksi 15 Det gør vi for at støtte og inkludere børn i læsevanskeligheder eller med dysleksi Testoversigt og indsatser i forhold til at opspore læsevanskeligheder eller dysleksi Det gør vi i undervisningen for at støtte og inkludere børn i læsevanskeligheder eller med dysleksi Tegn på dysleksi, man skal være opmærksom på Hvad kan man gøre i hjemmet for at støtte børn med dysleksi eller i læsevanskeligheder? 1

3 Handleplan for læsning Nordre Skole Handleplanen for læsning tager udgangspunkt i kompetencemålene for dansk, men dækker skriftsproglige kompetencer i alle fag. INDSKOLING 0. klasse Kompetencemål: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på gennem: - Samtale - Fortælling - Sproglig bevidsthed (eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd) - Skrivning - Læsning - IT og digitale medier - Bevægelse Evaluering: - Sprogvurdering efterår og forår (Bogstavprøver) - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer (i foråret med overlevering til kommende 1. klasses lærere) Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan, uge og/eller månedsbreve samt på den elektroniske platform. Vi forventer, at der læses regelmæssigt hjemme, så gode læsevaner grundlægges tidligt. 2

4 1. klasse Kompetencemål efter 2. klassetrin: - Eleven kan læse lydrette (fx to, bus, og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme) - Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype - Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren) - Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale lyd og billede i nære og velkendte situationer - Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Evaluering: - Risikotest (for elever, der kan være i risiko for dysleksi) - august - Læsevaluering efterår - Tilbud om læseskub til elever, der ikke er kommet godt i gang med læsningen - Ordlæseprøver forår - Staveprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer - Lix-målinger Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og/eller ugeplaner samt på den elektroniske platform. Det forventes, at forældrene støtter eleven i det arbejde, der foregår på skolen. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 3

5 Læseskub i 1. klasse: På baggrund af evaluering af elevernes læsning i november/december måned udvælges nogle elever fra 1. klasserne. De udvalgte elever er endnu ikke kommet i gang med at tilegne sig en egentlig læsefærdighed. Eleverne undervises i støttecentret af læsevejlederen. Når eleverne er udvalgt, kontaktes forældrene af læsevejlederen. Forældrene tilbydes at deltage i et informationsmøde, hvor arbejdsmetoder i forbindelse med læseskubbet gennemgås. Forældrene tilbydes desuden at komme og overvære en undervisningssituation. Vi har en forventning om, at forældrene aktivt vil indgå i træningsarbejdet med læsning hjemme, så det er vigtigt, at de har set, hvordan arbejdet gribes an på skolen. Afslutningsvis evalueres med henblik på elevernes udbytte af læseskubbet. Herefter orienteres forældrene om resultatet. I forbindelse med en læsekonference besluttes det, om nogle af eleverne evt. skal fortsætte i et tilbud ved læsevejlederen. 4

6 2. klasse Kompetencemål efter 2. klassetrin: - Eleven kan læse lydrette (fx to, bus, og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme) - Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype - Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren) - Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale lyd og billede i nære og velkendte situationer - Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Evaluering: - Ordlæseprøver - Nonords-diktat (indledende screening for elever i risiko for dysleksi) - Staveprøver - Nationale test 2. klasse - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer - Lix-målinger Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og/eller ugeplaner samt på den elektroniske platform. Det forventes, at forældrene støtter eleven i det arbejde, der foregår på skolen. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 5

7 3. klasse Kompetencemål efter 4. klassetrin: - Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet - Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen - Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer - Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer Indsatser: - Introduktion til brugen af kompenserende læse- og skriveredskaber (minikursus) Evaluering: - Nationale test - opfølgning - DVO - screening for elever, der faldt igennem ved nonords-diktaten i 2. klasse - Ordlæseprøver - Staveprøver - VAKS-kursus for enkeltelever - Lix-målinger - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer inkl. overlevering til nyt klasseteam på mellemtrinnet Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og/eller ugeplaner samt på den elektroniske platform. Det forventes, at forældrene støtter eleven i det arbejde, der foregår på skolen. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 6

8 VAKS - kursus VAKS er et undervisningsprogram og træningsmateriale for børn, der er i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. VAKS (Vælg afkodningsstrategi) har til formål at lære eleverne forskellige afkodningsstrategier. På baggrund af en nonords-diktat i 2. klasse får udvalgte elever i starten af 3. klasse tilbudt et VAKS-kursus i strategien Lyd for lyd (basal lydstrategi). Kurset strækker sig over 20 lektioner + ca. 1 lektion pr. elev, hvor der evalueres. 7

9 MELLEMTRIN 4. klasse Kompetencemål efter 4. klassetrin: - Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet - Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen - Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer - Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer Evaluering: - Nationale test 4. klasse - Staveprøver - Læseprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer Forventninger til hjemmet: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og evt. ugeplaner samt på den elektroniske platform og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 8

10 5. klasse Kompetencemål efter 6. klassetrin: - Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer - Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer - Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold) Evaluering: - Nationale test - opfølgning - Staveprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer Forventninger til hjemmet: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og evt. ugeplaner samt på den elektroniske platform og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 9

11 6. klasse Kompetencemål efter 6. klassetrin: - Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer - Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer - Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold) Evaluering: - Nationale test 6. klasse - Staveprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer inkl. overlevering til det nye klasseteam i udskolingen Forventninger til hjemmet: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og evt. ugeplaner samt på den elektroniske platform og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes det, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at: - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst - læse jævnligt med barnet 10

12 UDSKOLINGEN 7. klasse Kompetencemål efter 9. klassetrin: - Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksteres betydning i deres kontekst - Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation - Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer - Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout Indsatser: - Projektopgaven Evaluering: - Nationale test - opfølgning - Staveprøver - Læseprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og på den elektroniske platform. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. 11

13 8. klasse Kompetencemål efter 9. klassetrin: - Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksteres betydning i deres kontekst - Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation - Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer - Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout Indsatser: - Projektopgaven - Årsprøver Evaluering: - Nationale test 8. klasse - Staveprøver - Årsprøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og på den elektroniske platform. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. 12

14 9. klasse Kompetencemål efter 9. klassetrin: - Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksteres betydning i deres kontekst - Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation - Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster - Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer - Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout Indsatser: - Terminsprøver - Projektopgaven - Folkeskolens Prøver - Overlevering til UU Evaluering: - Nationale test - opfølgning - Staveprøver - Terminsprøver - Folkeskolens prøver - Skole-/hjemsamtaler - Læsekonferencer Forventninger til hjemmet: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og på den elektroniske platform. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. 13

15 OVERGANGE Fra børnehave til 0. klasse: - TOPI - Samtaler med kommende skoleforældre - Besøg på skolen af kommende skolebørn - Samarbejde med børnehaverne om aktivitetsdage for kommende skolebørn - Forældremøder - Overleveringssamtaler med fokus på trivsel og faglige kompetencer Fra 0. klasse til 1. klasse: - TOPI - Læsekonferencer inkl. modtagende klasseteam - Forældremøder Fra indskoling til mellemtrin: - TOPI - Læsekonferencer inkl. modtagende klasseteam - Forældremøder Fra mellemtrin til udskoling: - TOPI - Læsekonferencer inkl. modtagende klasseteam - Forældremøder Fra udskoling til ungdomsuddannelse: - Samtaler med og overlevering til UU-vejlederen - Brobygning - Uddannelsesparathedsvurdering - Forældremøder - Evt. støtte til opstart på et nyt uddannelsessted 14

16 ELEVER I LÆSEVANSKELIGHEDER ELLER MED DYSLEKSI Når vi taler om elever i læsevanskeligheder eller elever med dysleksi (ordblindhed) betyder det, at eleverne har overraskende vanskeligheder med læsning og stavning som skyldes en nedsat evne til at koble lyd og bogstav (det fonologiske system). Ordblindhed kan ikke forsvinde, men med den rette støtte og kompensation kan vanskelighederne mindskes. Når man er i læsevanskeligheder eller er ordblind kræver læsning og stavning meget energi, og derfor levnes der mindre plads til at forstå og formulere sig. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at elever med ordblindhed og læsesvage elever benytter kompenserende it til oplæsning og stavning. Desuden bør læsning og stavning fortsat trænes, men som regel adskilt fra læsning og skrivning, hvor indholdet er i fokus. Det gør vi for at støtte og inkludere børn i læsevanskeligheder eller med dysleksi Vores arbejde tager udgangspunkt i: 1. At eleverne skal opdages og støttes så tidligt som muligt 2. At eleverne skal have den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet, og for at blive så dygtige, som de har potentiale til. Det betyder i praksis, at vi både arbejder systematisk og med individuelle hensyn til den enkelte elevs behov. - Vi tester for at få et klart billede af elevens styrker og svagheder. - Vi tilbyder supplerende undervisning både forebyggende og indgribende. - Vi ansøger om kompenserende it og udlåner selv computere, hvis der er behov for dette. - Vi giver IT-support til både praktiske og psykiske barrierer i forhold til IT en og ordblindheden eller læsevanskelighederne. - Vi holder oplæg i klasserne omkring kompenserende IT, så kammeraterne har den fornødne viden og forståelse. - Vi giver løbende information og vejledning til lærerne, så de bliver klædt på til at inkludere elever med ordblindhed eller i læsevanskeligheder. 15

17 Testoversigt og indsatser i forhold til at opspore læsevanskeligheder eller dysleksi Klasse Prøve/emne Indsats 0. klasse Bogstavprøver Opsporing af risikoelever gives videre til kommende lærer ved læsekonference 1. klasse Dynamisk risikotest i Test af risikoelever august Læseevaluering i december Lix-målinger Ordlæseprøver 2. klasse Non-ordsdiktat + 1. individuelle DVO-test (screening for ordblindhed) Læseskub til udvalgte elever der ikke er kommet godt i gang med læsningen Evaluering Evaluering læseskub enkelte elever kan tilbydes yderligere støtte Evaluering Elever i risiko testes igen i 3. klasse. Supplerende undervisning for risikoelever Evaluering Læseprøver Lix målinger Evaluering 3. klasse VAKS-kursus Elever, der er faldet igennem 1. individuelle DVO-test, tilbydes et VAKS kursus (Lyd for lyd) 20 lektioner + evaluering DVO-test 2. individuelle Ordblindetest - Fra august 2017 har forældre én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin retskrav på, at der Evaluering med henblik på at evaluere, om VAKS-kurset har hjulpet Onlinetest: ordblindetest.nu Fra Undervisningsministeriet 16

18 Mellemtrinnet klasse Udskolingen klasse foretages en ordblindetest af deres barn. Ordblindetest kan tilbydes udvalgte elever på baggrund af testresultater og helhedsvurdering foretaget af lærere, læsevejleder og skoleledelse. Kompenserende IT Tilmelding til NOTA digitalt bibliotek for ordblinde IT rygsæk IT support Onlinetest: ordblindetest.nu Fra Undervisningsministeriet Intro til hele årgangen med fokus på brugen af kompenserende IT Elever i læsevanskeligheder eller med dysleksi tilbydes støtte fra en støttelærer eller en læsevejleder anvisninger fra det kommunale læsecenter følges for LC-elever Elever i læsevanskeligheder/med dysleksi tilbydes støtte fra en støttelærer eller en læsevejleder anvisninger fra det kommunale læsecenter følges for tidligere LCelever. Principperne fra prøve på særlige vilkår benyttes under hele forløbet. 17

19 9. klasse Folkeskolens prøver Tilbydes prøve på særlige vilkår efter gældende regler. Elever i indskolingen, der allerede i 0. klasse vurderes til at være i risiko for at være i læsevanskeligheder, tilbydes støtte fra en støttelærer eller en læsevejleder i 1. klasse for at fremme indlæringen. Elever, der opdages på et senere tidspunkt i skoleforløbet, tilbydes ITkompenserende støtte og lektioner ved en støttelærer eller læsevejleder. I øvrigt henvises til skolens/kommunens generelle handleplan og testplan for læsning. Det gør vi i undervisningen for at støtte og inkludere børn i læsevanskeligheder eller med dysleksi: - Vi scanner alle papirer ind og sørger for, at de er klargjort til læsning med IT-kompenserende redskaber - Vi bruger digitale læringsportaler med mulighed for oplæsning af de anvendte sider - Vi sørger for at klassens bøger kan findes på NOTA, eller at vi selv har scannet dem ind - Vi giver eleverne mulighed for at benytte IT i timerne og ved alle prøver (+ ekstra tid) - Vi har fokus på elevernes udfordringer så de får støtte, hvor der er brug for det - Vi har fokus på elevernes styrker så forventningerne er høje, hvor de kan honoreres - Vi tilbyder støttelektioner Desuden kan vi med fordel arbejde med: - at fokusere på bevidste afkodningsstrategier - at opdele opgaver i mindre overskuelige dele - elevernes forforståelse (give den knage, det nye skal hænges op på) - at give/lade eleverne lave egne læseformål (give struktur + formål med læsningen) 18

20 Tegn på dysleksi, man skal være opmærksom på: Både som forældre og som lærere skal man være opmærksom på forskellige forhold, som KAN være tegn på ordblindhed. Følgende er eksempler på vanskeligheder, som ofte ses hos børn og unge med ordblindhed: - Især hos indskolingsbørn: Svært ved at rime, svært ved at lære bogstaver, ikke interesseret i læsning - Læsning og stavning kræver opmærksomhed det sker ikke automatisk - Småord som fx den, det og de læses (og skrives) ofte forkert - Ordene kan udtales upræcist og somme tider lidt uklart/mumlende - Det kan være svært at huske det, man lige har lært - Stavning er tit ikke lydbevarende - Læsning ofte ikke bogstavbevarende - Man lærer ikke at læse og stave så hurtigt/præcist som jævnaldrende trods arbejdsindsatsen - Og så kan ordblindhed i øvrigt vise sig meget forskelligt hos den enkelte både hvad angår typen af vanskeligheder, og hvad angår, hvor store vanskelighederne er. Desuden kan man have vanskeligheder med: - At organisere/strukturere opgaver - Lavt selvværd - Når man er ordblind, er der øget risiko for matematiske vanskeligheder Hvad kan man gøre hjemme for at støtte børn med dysleksi eller i læsevanskeligheder? - Træn læsning hver dag i en bog, der passer i sværhedsgrad (få fejllæsninger) Læs evt. sammen på skift: 1 ord hver, 1 sætning hver, 1 side hver - Adskil forståelseslæsning fra læsetræning benyt kompenserende IT + anden oplæsning til at lytte-læse for forståelse - Adskil skriftlig formidling fra stavetræning benyt kompenserende IT til at skrive tekster, hvor indholdet er i fokus. Det er ikke her, stavningen skal trænes 19

21 - Forvent at barnet benytter sin computer i læsning og skrivning, når det giver mening både hjemme og i skolen - Lad ikke ordblindheden/læsevanskelighederne fylde det hele - Støt barnet i at finde sin egen vej - Hvis der er ordblindhed i den nærmeste familie, er det en god idé at informere skolen om det Nordre Skole marts

22 21

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen 01-08-2018 Handleplan for læsning Stoholm skole Lene Lausen & Laila Christensen Indholdsfortegnelse INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 Handleplan... 2 1. klasse... 3 Handleplan... 3 2. klasse... 4 Handleplan...

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2015-16 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK Læsning er grundlaget for læring i alle fag. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Der er to vigtige komponenter i læsning: Ordafkodning

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik er en information og en guide til forældre, lærere, og andre med interesse for læsning og læseundervisning. De forskellige krav

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Formål og indhold Denne handleplan har til formål at beskrive handleplanen for læsning på Bohrskolen. Handleplanen består af: 1. Årshjul herunder klasselæsekonferencer og læsevejleder

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag.

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Læsning på Vestre Skole Vestre Skoles mål for læsning er: At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Dette sikres

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Læsebånd Friskolen Østerlund

Læsebånd Friskolen Østerlund Læsebånd Friskolen Østerlund Rent teknisk er et læsebånd et bånd af tid, hvor eleverne arbejder fokuseret med læsning af mange forskellige typer tekster. Hos os har vi placeret dette bånd af tid på alle

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere