-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen"

Transkript

1 -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen Læsevejledning klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på : 1. danskfagudvalgsmøde Introducere lærerne for årshjul samt plan og procedurer for testning Sprogvurdering Skriftsproglig udvikling Nationale test DVO - gruppe- og individuelle test MM udarbejder dagsorden og indkaldelse MM = oplægsholder MÅLGRUPPE Alle dansklærere på SEPTEMBER Sprogvurdering 0. Uge Forældremøde kl. 17 (15 min.) Rambølls sprogvurderingsmateriale Information om, hvordan eleverne lærer sig at læse og skrive. Hvilken rolle spiller forældrene i denne udvikling? Børnehaveklasselederne afvikler sprogvurderingen i klassen, mens AMD foretager individuelle test af elever, som placerer sig i fokuseret og særlig indsats. MM kontakter i god tid ens lærere for at få tid på forældremødet. MM = oplægsholder Alle elever på 0. Forældre på 1. 1

2 Forældremøde kl. 17 (15 min.) Information om nationale test i dansk, læsning - hvad er nu det? Hvad er nationale test? Hvad bruger lærerne resultaterne til? Hvordan kan I som forældre forholde jer til testresultaterne? MM kontakter i god tid ens lærere for at få tid på forældremødet. MM = oplægsholder Forældre på 2. OKTOBER Internt kursus: Læseevaluering på begyndertrinnet kl Introduktion til LUS og Det gode læseforløb Hvordan arbejder vi konkret med de forskellige formative evalueringsmaterialer? MM og AMD udarbejder program, invitation og orienterer ledelsen om, hvem der skal deltage. MM og AMD = undervisere Dansklærere på Min. en repræsentant fra hver Alle dansklærere, som ikke før har arbejdet med materialerne bør deltage. Målet er, at alle har en sparringspartner i forhold til arbejdet med skriftsprog. Skriftsprogskonference på 0. Hvad viser resultaterne af sprogvurderingen i de enkelte klasser, og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? MM og AMD er ansvarlige for tilbagemelding omkring testresultater til børnehaveklasselederne og forældre. MM og AMD er i samarbejde med børnehaveklasselederne og evt. PPR ansvarlige for udarbejdelse af handleplan for elever, der fortsat placerer sig i særlig indsats. MM og AMD sparrer efterfølgende med Børnehaveklasseledere, læsevejledere og en leder 2

3 børnehaveklasselederen om indsatser i klassen. Testning 2. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 2 - Kirstens Staveprøve 2 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. Alle elever på 2. dansklærerne på 2. AMD samler op på Dansklærerne på 2. Skriftsprogskonference på 2. de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Er der elever, der skal gøres særlige indsatser for? AMD er mødeindkalder, Alle lærere og pædagoger på 2. samt læsevejleder og en leder Testning 3. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 3 - Staveprøve 2 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. Alle elever på 3. dansklærerne på 3. AMD samler op på Dansklærerne på 3. 3

4 Skriftsprogskonference på 3. de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? AMD er mødeindkalder, Alle lærere og pædagoger på 3. samt læsevejleder og en leder NOVEMBER Forældremøde - kommende 0. Dato mangler (15 min.) Om udvikling af ordforråd og et godt ordforråds betydning for læseudvikling Gode råd om højtlæsning MM = oplægsholder Forældre til kommende 0. på MBS Testning 1. Skriftsproglig udvikling - Ordlæseprøve 1 - Sætningslæseprøve 1 - Kirstens Staveprøve 1 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. Alle elever på 1. dansklærerne på 1. AMD samler op på Dansklærerne på 1. Skriftsprogskonference på 1. de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? AMD er mødeindkalder, Alle lærere og pædagoger på 1. samt læsevejleder og en leder 4

5 arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? DECEMBER Sparring Kontortid for AMD og MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. AMD og MM kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. AMD og MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse JANUAR Sparring Kontortid for AMD og MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. AMD og MM kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. AMD og MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse Internt kursus: Læseevaluering på begyndertrinnet vi arbejder med evaluering i klasse (danskmøde) Erfaringsudveksling omkring arbejdet med evalueringsmaterialerne, LUS, Det gode læseforløb eller andre. Kort fagligt oplæg fra læsevejlederen Udfordringer Gode råd MM og AMD udarbejder program, invitationer og orienterer ledelsen om, hvem der skal deltage. MM og AMD = undervisere Alle dansklærere på

6 FEBRUAR Sparring Kontortid for AMD og MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. AMD og MM kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. AMD og MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse MARTS (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse DVO - 2. Gruppetest AMD foretager testen. Læsevejlederen laver en oversigt over ens elever Er der elever, hvor gruppetesten giver anledning til yderlig udredning? DVO - 2. Individuelle test AMD foretager individuel test af elever, som har under 16 rigtige. Sparring Kontortid for AMD og MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. Læsevejlederen kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. AMD og MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle elever på 2. Elever, som scorer under 16 rigtige. Alle dansklærere i klasse 6

7 APRIL (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse National læsetest - dansklærerne på 2. AMD samler op på Dansklærerne på 2. National læsetest - Tilbagemeldingsmøde 2. MAJ (marts-juni) de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Hvordan passer testresultaterne med resultaterne fra efterårets test? Er der elever, der skal gøres særlige indsatser for? Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. AMD analyserer alle testresultater og forbereder vejledning til lærerne. AMD er mødeindkalder, MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Dansklærerne på 2. samlet Elever i store skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse JUNI 7

8 (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse Internt kursus: Faglig læsning og skrivning i alle fag Indsatsområde 2019/20 Om den fortsatte læse- og skriveundervisning. Hvordan skal jeg undervise i læsning og skrivning, og hvordan kan vi arbejde sammen om elevernes skriftsproglige udvikling? AMD og MM = undervisere i samarbejde med de øvrige faglige vejledere Alle lærere på Overleveringsmøder ved lærerskift klasse Hvordan har eleverne udviklet sig siden sprogvurderingen er der elever, hvis skriftsproglige udvikling ikke forløber planmæssigt? I samarbejde med 0. klasselæreren overleveres information om elevernes skriftsproglige udvikling (AMD). Kommende 1. klasselærere i dansk samt 0. klasselærere 8

9 Læsevejledning klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på : 1. danskfagudvalgsmøde SEPTEMBER Ordpatruljen - opstart kl Introducere lærerne for årshjul samt plan og procedurer for testning Skriftsproglig Udvikling Nationale test IntoWords - læsning, skrivning, jokertegn, ordbog MM udarbejder dagsorden og indkaldelse MM = oplægsholder MÅLGRUPPE Alle dansklærere på MM og AH er tovholdere Ordblinde elever på Ordpatruljen kl. 8-9 Scanning og OCR behandling MM og AH er tovholdere Ordblinde elever på Forældremøde 4. Dato mangler Information om fagsprog, læsning og skrivning i fag. Hvilken rolle spiller I som forældre i dette arbejde? MM kontakter i god tid ens lærere for at få tid på forældremødet. MM = oplægsholder Forældre på 4. Forældremøde på 7. : kl (15 min.) Information om den fortsatte læse- og skriveudvikling i teenageårene. Hvilken rolle spiller I som forældre i denne udvikling? MM kontakter i god tid ens lærere for at få tid på forældremødet. MM = oplægsholder Forældre på 7. Testning 4. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 5 - Staveprøve 2 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. testresultaterne og har Alle elever på 4. 9

10 efterfølgende en samtale med hver enkelt dansklærerne på 4. Dansklærerne på 4. Skriftsprogskonference på 4. de enkelte klasser, og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? MM er mødeindkalder, Alle lærere på 4. samt læsevejleder og en leder Testning 6. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 7 - Staveprøve 3 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. testresultaterne og har efterfølgende en samtale med hver enkelt Alle elever på 6. dansklærerne på 6. Dansklærerne på 6. Tilbagemeldingsmøde 6. de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? MM er mødeindkalder, Alle lærere på 6. samt læsevejleder og en leder 10

11 OKTOBER Ordpatruljen kl arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? Enkeltfag: Faglig læsning og skrivning. Læseforståelse. Brug af hjælpemidler i ALLE fag. MM og AH er tovholdere Ordblinde elever på Testning 8. Skriftsproglig udvikling - Cloze læseforståelse - Staveprøve 4 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. Alle elever på 8. dansklærerne på 8. Dansklærerne på 8. Konference på 8. Uddannelsesparathed Er der elever, I er i tvivl om? Er der nogen, der skal tilbydes uddannelsesparathedskurser? MM deltager på konferencen som en del af dagsordenen. Alle lærere på en samt læsevejleder og en leder Konference på 9. Uddannelsesparathed Er der elever, I er i tvivl om? Er der nogen, der skal tilbydes uddannelsesparathedskurser? MM deltager på konferencen som en del af dagsordenen. Alle lærere på en samt læsevejleder og en leder Sparring Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i Alle dansklærere i klasse 11

12 Kontortid for MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. NOVEMBER Ordpatruljen kl. 8-9 Projektopgaven 9. Uge 46 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) Projektopgaven 8. Uge 48 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) MM kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. Skriveskabeloner: Brug skriveskabelonerne. Rediger i dem. Gør dem til dine egne. forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. MM og AH er tovholdere Ordblinde elever på MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. Testning 5. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 6 - Staveprøve 3 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. testresultaterne og har efterfølgende en samtale med hver enkelt Alle elever på 5. dansklærerne på 5. Dansklærerne på 5. Skriftsprogskonference på kl de enkelte klasser, og hvordan ser det ud som helhed på en? MM er mødeindkalder, Alle lærere på 5. samt læsevejleder og en leder 12

13 arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? Testning 7. Skriftsproglig udvikling - Tekstlæseprøve 8 - Staveprøve 4 Dansklærerne sørger selv for at afvikle testen. testresultaterne og har efterfølgende en samtale med hver enkelt Alle elever på 7. dansklærerne på 7. Dansklærerne på 7. Skriftsprogskonference på kl de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Er der elever der skal gøres særlige indsatser for? MM er mødeindkalder, Alle lærere på 7. samt læsevejleder og PKJ DECEMBER Ordpatruljen kl NOTA: Hvad fungerer, hvad fungerer ikke så godt? Hvor og hvornår er NOTA nyttig? Vi går på opdagelse sammen. MM og AH er tovholdere Ordblinde elever på

14 Sparring Kontortid for MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. Læsevejlederen kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse JANUAR Projektopgaven 7. Uge 5 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. Sparring Kontortid for MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. Læsevejlederen kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse FEBRUAR Opfølgende sparring på 4., 5., 6., 7. og 8. Hvordan går det med læse- og skriveundervisningen på baggrund af testresultater? MM opsøger de enkelte lærere på de tre e. Det kan evt. afholdes som smøde. Alle dansklærere på 4, 5., 6., 7. og 8. svis Projektopgaven 5. Uge 9 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. Sparring Kontortid for MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse 14

15 Læsevejlederen kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. MARTS (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder Projektopgaven 4. Uge 10 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. Sparring Kontortid for MM - skema i 365, hvor lærerne kan skrive sig på. Lærere kan selv henvende sig med en problemstilling eller ideer til et projekt. Læsevejlederen kan initiere projekter i udvalgte klasser eller e. MM sørger for at holde fingeren på pulsen og være i kontakt med dansklærerne i forhold til deres arbejde med det skriftsproglige. Alle dansklærere i klasse APRIL (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder National læsetest - dansklærerne på 4. Dansklærerne på 4. 15

16 National læsetest - Tilbagemeldingsmøde 4. Gennemgang af resultater fra Nationale test dansk, læsning de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Hvordan passer testresultaterne med resultaterne fra efterårets test? MM analyserer alle testresultater og forberede vejledning til lærerne. MM er mødeindkalder, Dansklærerne på 4. samlet National læsetest - dansklærerne på 6. Dansklærerne på 6. National læsetest - Tilbagemeldingsmøde 6. Gennemgang af resultater fra Nationale test dansk, læsning de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Hvordan passer testresultaterne med resultaterne fra efterårets test? MM analyserer alle testresultater og forberede vejledning til lærerne. MM er mødeindkalder, Dansklærerne på 6. samlet National læsetest - dansklærerne på 8. Dansklærerne på 8. 16

17 National læsetest - Tilbagemeldingsmøde 8. Gennemgang af resultater fra Nationale test dansk, læsning de enkelte klasser og hvordan ser det ud som helhed på en? arbejder I sammen på en? Hvordan passer testresultaterne med resultaterne fra efterårets test? MM analyserer alle testresultater og forbereder vejledning til lærerne. MM er mødeindkalder, Dansklærerne på 8. samlet MAJ (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder JUNI Projektopgaven 6. Uge 25 (10 lektioner + efterfølgende teammøde) MM deltager på strukturholdet og i evalueringen efterfølgende. (marts-juni) Udvalgte elever, som er vurderet til at være i store dyslektiske vanskeligheder. MM foretager testen og afholder efterfølgende samtale med forældre og Handleplan udarbejdes. Elever i store skriftsproglige vanskeligheder 17

18 Internt kursus: Faglig læsning og skrivning i alle fag Indsatsområde 2019/20 Om den fortsatte læse- og skriveundervisning. Hvordan skal jeg undervise i læsning og skrivning, og hvordan kan vi arbejde sammen om elevernes skriftsproglige udvikling? AMD og MM = undervisere i samarbejde med de øvrige faglige vejledere Alle lærere på Overleveringsmøder v. lærerskift klasse Hvordan har eleverne udviklet sig siden sprogvurderingen er der elever, hvis skriftsproglige udvikling ikke forløber planmæssigt? I samarbejde med 5. klasselæreren overleveres der information om elevernes skriftsproglige udvikling (MM). Kommende 6. klasselærere og nuværende 5. klasselærere i dansk 18

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe Læsecenter Syddjurs - et tilbud til elever i læsevanskeligheder Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs Læsecenter Syddjurs beskæftiger sig med tre hovedområder Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi.

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens mål for arbejdet med læsning er: At skabe læselyst og læseglæde At lære eleverne at læse, så de kan læse for at lære At alle

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Resultat af evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Skolen har udarbejdet en strategiplan med tre hovedsigter: 1. Værdigrundlag 2. Fokus den gode undervisning 3. Trivsel det gode liv I skoleåret

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Højvangskolens handleplan for sprog og skriftsprog

Højvangskolens handleplan for sprog og skriftsprog Højvangskolens handleplan for sprog og skriftsprog Indhold: Den almene indsats i undervisningen Den særlige og fokuserede indsats Evalueringsplan samt oversigt over PLF-møder Handleplan for læseindsatser

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Ressource. Augustenborg skole 2017/18

Ressource. Augustenborg skole 2017/18 Ressource Augustenborg skole 2017/18 Denne folder er en oversigt over hvad ressourceteamet kan tilbyde og hvilke tiltag teamet varetager. Der er her beskrivelser af de projekter der er i gang og beskrivelser

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning

Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Plan for evaluering af Johannesskolens samlede undervisning Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering på Johannesskolen. Evalueringsplanen revideres

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik.

Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplan vedrørende skolens læsepolitik. Handleplanen viser, hvilke metoder skolen benytter sig af for at nå frem til målsætningerne i Læsepolitikken. Læsepolitikken på Sdr. Omme skole er udarbejdet

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Vindinge Skole - læsehandleplan 2017

Vindinge Skole - læsehandleplan 2017 Vindinge Skole - læsehandleplan 2017 Indhold Indledning... 2 Det professionelle samarbejde om elevens sproglige udvikling... 2 Test, data og evaluering... 3 Læse- og skrivelyst herunder inkluderende skriftsprogsmiljøer...

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik er en information og en guide til forældre, lærere, og andre med interesse for læsning og læseundervisning. De forskellige krav

Læs mere

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010

PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på klassetrin på Gjern skole 2010 PRØVETAGNING og LÆSEKONFERENCER på 0.-6. klassetrin på Gjern skole 2010 Oversigt Generelt omkring prøvetagning på de enkelte klassetrin Evalueringen af læseresultaterne Samarbejdet om enkelte børns eller

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Læsehandleplan for Ellemarkskolen

Læsehandleplan for Ellemarkskolen Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen På Vedbæk Skole har vi resurser til at hjælpe elever med specifikke behov. Vi kan hjælpe elever med generelle

Læs mere

Handleplan for inklusion jan 2018

Handleplan for inklusion jan 2018 Handleplan for inklusion jan 2018 1. Baggrund 2. Værdigrundlag for inklusion 3. Mål 4. Handletrin i forhold til det pædagogiske arbejde 5. Handleplan - redskaber 6. Handleplan aktører 1. Baggrund Børn

Læs mere