LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob"

Transkript

1 Partnerskab om ny motorvej side 2 LO og S i Sønderjylland foreslår nytænkning for at sikre et vejnet, der kan skabe flere arbejdspladser i regionen Medlemstal slår alle rekorder side 3 Den faglige organisering steg kraftigt i årene især dog blandt kvinderne: 87 pct. af dem står i fagforening og 95 pct. er i a-kassen De skal ikke være alene i verden side 5 LO i Århus på vej til at skabe en international skole, der kan støtte medlemmerne af europæiske samarbejdsudvalg, ESU Nye kurser skal stoppe mobning side 6 Paragraf 9-uddannelsen sætter fokus på arbejdspladskulturen og de psykiske arbejdsmiljøproblemer Medlemshvervning Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #3 / September 2003 LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob For første gang skal den store gruppe fritidsjobbere over 18 år informeres om vilkårene på det særlige deltidsarbejdsmarked I kølvandet på sommerens jobpatruljer har LO indledt et samarbejde med gymnasieelevernes organisation DGS om at informere de lidt ældre fritidsjobbere om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Mens patruljerne rundt om i landet især har fokuseret på fritidsjobbende under 18 år, sigter det ny samarbejde mod den lidt ældre aldersgruppe typisk over 18 år som passer et deltidsjob samtidig med, at de går i gymnasiet eller på HF. Hidtil har fagbevægelsen ikke sat fokus på det store deltidsarbejdsmarked for studerende. Men det bliver der nu taget fat på med den ny aftale mellem DGS og LO. Skolestartkampagne Midt i august indledte DGS sin årlige skolestartkampagne landet over, hvor information til fritidsjobbere blandt gymnasieeleverne i år bliver et vigtigt nyt element. Kampagnen startede op på Fyn og slutter i Nordjyllands amt den 17. september. I hele perioden bliver der sideløbende aktiviteter i de store uddannelsesbyer København og Århus. Når DGS repræsentanter tager ud på gymnasierne for at tale med de studerende, vil de medbringe LO s Guide til fritidsjob, som indeholder præcis information om løn, arbejdsmiljø og organisationsforhold på de unges arbejdsmarked. LO-guiden, der for 2003 allerede er trykt i eksemplarer, vil for fremtiden også blive uddelt på DGS kurser, høringer og stormøder. Som led i skolestartkampagnen informerer DGS også om LO-fagbevægelsen gennem plakater og andre konkrete tiltag. Desuden henvender LO sig direkte til de studerende gennem annoncer i DGS medlemsblad. LO link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 København S Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Dorte Monggaard. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Organisering skal styrkes Den nye aftale har også til hensigt at styrke organiseringen blandt fritidsjobberne, og de to organisationer forpligter sig gensidigt til at støtte hinanden i indsatsen for at få flere unge medlemmer på gymnasierne. Samtidig er LO og DGS enige om, at de i den fælles indsats vil styrke kampen imod racisme og intolerance på uddannelsesstederne. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vedtog på sit årsmøde i april at indlede et nærmere samarbejde med fagbevægelsen, og aftalen med LO der i første omgang gælder for et år et det første konkrete skridt til at udmønte denne beslutning.

2 Både DGS og LO forventer sig meget af det nystartede samarbejde. Vi har en række undersøgelser, der viser, at gymnasieeleverne er lige så flittige fritidsjobbere som folkeskolens elever. Men indtil nu har der ikke været gjort en særlig indsats for at informere dem om de mangeartede problemer på arbejdspladserne, og det er der helt sikkert et stort behov for. Derfor er vi glade for DGS initiativ, og vi er overbevist om, at samarbejdet vil blive til stor gavn for begge parter, siger LO-konsulent Stig Møller, der også er chefkoordinator for LO s jobpatrulje. Kamp mod racisme Fra vores side har vi haft et stort ønske om at udbrede tanken om, at det er vigtigt at organisere sig. Vi synes, at det er helt naturligt at samarbejde med LO, fordi begge organisationer bygger på, at folk med fælles udgangspunkt skal stå sammen, siger Nanna Westerby, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Der er mere information om DGS og sammenslutningens aktiviteter på hjemmesiden Hun tilføjer, at kampen mod racisme og intolerance er et felt, som både LO og DGS har mange erfaringer med, og som begge organisationer er interesseret i at inddrage i samarbejdet. Regional erhvervspolitik Ny motorvej sikrer fremtiden for Sønderjylland Regeringen vil ikke bidrage til en bedre trafikforbindelse til Sønderborg. I stedet har S og LO taget sagen i egen hånd og fremlagt en vejplan, der vil få amtet til at hænge bedre sammen En ny motorvej til Sønderborg er ikke et prestigeprojekt. Det er en helt vital del af den nødvendige infrastruktur, som skal sikre fremtiden for vores region. Derfor går LO Sønderjyllands amt helhjertet ind for at finde en samlet trafikløsning, der også sikrer finansieringen. Og vi er klar til at gå hele vejen og virkelig tænke nyt for at få dette vigtige projekt sat på skinner. Sådan siger amtsformand Willy Sahl i en kommentar til den investeringsplan, som den socialdemokratiske amtsrådsgruppe har taget initiativ til i Sønderjyllands amt. Formålet er at sikre en udbygning af vejsystemet, som kan klare det voksende transportbehov for borgere og virksomheder i de kommende år. Til en sådan løsning hører den motorvej fra Aabenraa til Sønderborg, som regeringen har undladt at medtage i sin trafikplan for de kommende år. I stedet får Fyn den hårdt tiltrængte forbindelse mellem Odense og Svendborg, og der afsættes desuden penge til udvidelser af den københavnske ringmotorvej samt en strækning ved Roskilde. Samarbejdspartnere I LO-amtet har vi helt klart haft den vurdering, at den sønderjyske motorvej vil være uundværlig især på lidt længere sigt, hvis regionen skal hænge ordentligt sammen, og hvis erhvervslivet skal kunne udvikle sig i fremtiden. Derfor er vi gået sammen med den socialdemokrati-

3 ske amtsrådsgruppe om at finde samarbejdspartnere, som vil hjælpe med at virkeliggøre projektet, påpeger Willy Sahl, som tilføjer, at det kan ske, uden at de nye veje vil kræve skattestigninger eller kvalitetsforringende nedskæringer på den amtslige service over for borgerne. Ifølge S-planen skal amtet selv udbygge hovedvej A11 ved Tønder og vejstrækningerne Haderslev-Vojens og Aabenraa-Rødekro i årene frem til Men motorvejsprojektet overdrages til et konsortium, som skal opføre den ny vej, men samtidig får opgaven med at vedligeholde motorvejen 25 år frem. Amtet påbegynder først tilbagebetalingen, når motorvejen står færdig. Løsningsmodellen består i et offentligt-privat partnerskab, som vil sikre de finansieringsmuligheder, som ikke findes i det politiske system. S og LO har på forhånd taget kontakt til flere entreprenørfirmaer, og konklusionen har været, at der blandt disse firmaer vil være interesse for at indgå i samarbejde med det politiske niveau for at få et fremtidssikret vejnet op at stå i Sønderjyllands amt. Informationsmøder Desuden har parti og fagbevægelse holdt fire informationsmøder i de større byer i amtet for at informere om de fælles planer. Her har folk i lokalområderne kunnet kommentere og stille spørgsmål til de enkelte vejprojekter. Og der har været stor opbakning både til partnerskabsmodellen og til ønsket om at finde en løsning regionalt i amtet. Økonomien sikres via den vejfond, som Sønderjyllands amt betaler til, og som i 2012 forventes at rumme 600 mill. kr. Det vil være nok til at bygge de mindre vejstrækninger og samtidig betale 1. afdrag på den færdige motorvej. Resten skal lånefinansieres og afdrages med 70 mill. kr. årligt over de kommende år. På denne måde vil udgifterne kunne rummes i amtets budgetter. Og vi er sikre på at have et vejnet, som både borgere og erhvervsliv kan planlægge ud fra i fremtiden. Så ved vi, hvor vi kan placere de boliger og de virksomheder, vi skal i gang med at bygge. Og det er afgørende for, at vores region kan udvikle sig optimalt både befolkningsmæssigt og erhvervsmæssigt i årene fremover, fastslår Willy Sahl. Flere medlemmer Selv om fagbevægelsens indflydelse ser ud til at dale, afholder det ikke lønmodtagerne fra at organisere sig. Siden 1975 har 36 pct. flere kvinder og 18 pct. flere mænd meldt sig i fagforening, viser ny SFI-rapport Eksplosiv stigning i faglig organisering Danskere i den erhvervsaktive alder (30-69 år) mener, at fagbevægelsen har mistet indflydelse de seneste 15 år. Tendensen er særlig stærk blandt de mandlige lønmodtagere (60 pct.), mens de kvindelige lønmodtagere langt oftere mener, at fagbevægelsen faktisk er blevet stærkere (40 pct.). Men selv om tilliden til de faglige organisationers formåen er dalende, har det ikke påvirket lysten til at være medlem af en fagforening over

4 de seneste 25 år. Set under ét er den faglige organisering i Danmark steget markant i perioden fra 1975 til Selv om tendensen har været faldende siden 1996, viser tallene alt andet lige en stor interesse for at være fagligt organiseret. Hos de mandlige erhvervsaktive har der været en stigning på 18 pct. til 80 pct. frem til år Mens kvindernes organisering nærmest er eksploderet med en vækst på 36 pct. til 87 pct. Samtidig har flere end nogensinde forsikret sig i en a-kasse. For 2000 var andelen 90 pct. for mænd og 95 pct. for kvinder. De mange tal fremgår af en stor undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet og Sociologisk Institut, som bl.a. har set nærmere på danskernes faglige og politiske deltagelse igennem 25-års perioden. Rapporten når frem til, at 85 pct. af de erhvervsaktive mellem 30 og 59 år nu er medlemmer af en faglig organisation. Men ifølge lektor Jørgen Elm Larsen, der har analyseret denne del af det omfattende talmateriale, afhænger fagbevægelsens fremtid ikke mindst af, om det også vil lykkes at få fat i de unge og motivere dem til at melde sig i en fagforening. De unge mænd går tilbage men kvinderne går frem De unge medlemmer kommer ikke af sig selv, som det ofte skete tidligere. Det er især blandt unge mænd, der har været en nedgang, men den skyldes, at en større andel end tidligere er under uddannelse. Derimod har de unge kvinder haft en reel fremgang i organiseringen. Men trofastheden hos de ældre medlemmer er bemærkelsesværdig. Der er stadig mange, der føler sig moralsk forpligtede til at vise solidaritet med andre gennem fagforeningen. Det bekræftes af tallene, som viser, at de, som har været med i en fagforening, kun sjældent melder sig ud. Af de lønmodtagere, som i 1976 var medlemmer af en fagforening, var de 89 pct. stadig organiserede i Og blandt dem, som i 1986 var med i fagforeningen, var 92 pct. stadig medlemmer i Blandt de pensionerede har der også vist sig en interessant udvikling. 22 pct. af de organiserede, der blev pensionister frem til 1986, var fortsat medlemmer i deres fagforening, selv om de ikke længere var erhvervsaktive. Mens tallet steg til 29 pct. blandt dem, der var organiseret i 1986 og gik på pension til og med Det samlede antal pensionister, der er medlemmer af en fagforening, er for befolkningen som helhed steget fra 7 pct. i 1986 til 16. pct. i pct. af kvinderne står i a-kasse og 90 pct. af mændene Den store SFI-rapport afdækker også holdningen til beskæftigelsen og risikoen for arbejdsløshed. Trods store konjunktursvingninger har andelen af erhvervsaktive (inkl. aktiverede), der har været arbejdsløse inden for de seneste fem år, næsten været uændret i 25-års perioden. For mændenes vedkommende var tallene 15 pct. i 1976, og 17 pct. både i 1986 og Mens de kvindelige beskæftigede lå på hhv. 8, 16 og 18 pct. Det er overraskende, at så mange stadig har erfaringer med arbejdsløshed i 2000, og det store tal har sat sig spor i form af det kraftigt stigen-

5 de a-kassemedlemskab. Blandt de mandlige beskæftigede er 90 pct. forsikret i en a-kasse, mod 72 pct. i Mens kvinderne næsten har fordoblet deres organisering i a-kasse, der er steget fra 50 pct. til 95. Udviklingen i befolkningens levekår over et kvart århundrede er udgivet af SFI og Sociologisk instituttet. Men selv om en stor del af de beskæftigede har sikret sig mod arbejdsløshed, er de ikke akut bekymret for beskæftigelsen. Undersøgelsen viser nemlig også, at omkring 70 pct. både blandt mænd og kvinder forventer, at de vil kunne finde et nyt arbejde i hvert fald inden for et halvt år. Europæiske samarbejdsudvalg Løft blikket og se ud over grænsen LO Århus klar med en stribe aktiviteter, der skal støtte op om de danske medlemmer af samarbejdsudvalgene i grænseoverskridende selskaber Danske tillidsfolk skal være bedre til at løfte blikket og skue lidt længere end til landegrænsen. Specielt da hvis de er medlemmer af et europæisk samarbejdsudvalg ESU hvad omkring 150 af dem er. Det forudsætter dog en lokal forankring af ESU erne, som ikke findes endnu. Men den vil LO Århus Amt arbejde for i den kommende tid. Der er omkring 150 ESU-medlemmer i Danmark. De europæiske samarbejdsudvalg har baggrund i et EU-direktiv fra Multinationale virksomheder med flere end ansatte kan ifølge direktivet få et særligt råd, hvor der informeres og praktiseres medindflydelse, men sjældent medbestemmelse. LO i Århus samlede i november 2002 over 400 ESU-medlemmer fra EUlandene og nogle af ansøgerlandene. Det var den første konference af sin art. Og der blev udvekslet erfaringer og knyttet kontakter på tværs af landegrænserne. Men som det blandt andet blev påpeget ved en dansk ESU-konference på LO-Skolen i Helsingør maj 2003, er det meget vigtigt, at dette europæiske stormøde følges op nationalt og lokalt. De tillidsfolk, der sidder i et ESU, kan meget nemt komme til at føle sig som Palle-alene-i-verden. Kollegerne på arbejdspladen forventer, at de passer deres lokale faglige arbejde. De har ikke megen forståelse for, at det også er meget vigtigt at arbejde europæisk og internationalt. ESU-medlemmerne befinder sig derfor i et spændingsfelt, hvor man godt kan føle sig lidt ensom. De skal både være på forkant med den overordnede udvikling i koncernen og medvirke til at afbøde virkningerne af eventuelle omstruktureringer, som kan koste danske arbejdspladser, siger Tom Christensen, der har ansvaret for de internationale aktiviteter på den store LO-Skolen Helsingør. Det lokale er konkret En medarbejder fra LO-Skolen var en af oplægsholderne ved en ESUkonference, som LO i Århus Amt holdt til i Silkeborg i starten af september. Fokus var netop på det lokale aspekt af det tvær-europæiske samarbejde.

6 De 21 ESU-repræsentanter, der havde meldt sig, svarer til over halvdelen af dem, der findes i amtet. Det er første gang i Danmark, at ESU tages op lokalt. Men netop det er meget vigtigt, forklarer Bo Kristiansen, som er projektleder ved Det faglige Akademi under LO Århus Amt: Det drejer sig om at formidle viden og skabe forståelse. Derfor er det lokale udgangspunkt vigtigt, så det hele bliver mere konkret. I dag tages der i Danmark meget få eller ingen initiativer lokalt for at styrke ESU-arbejdet. Det er helt galt. For vort faglige system og vore tillidsfolk bliver overhalet indenom, hvis de ikke er i stand til at tænke og handle på tværs af landegrænserne, påpeger Bo Kristiansen. Eksempler fra Bombardier og TDC Konferencen på Langsøhus i Silkeborg havde til formål at formidle erfaringer fra østjyske virksomheder, som er med i et ESU i dette tilfælde Bombardier Transportation og TDC). Og Luc Triangle fra EMF, det europæiske metalarbejderforbund, vil lagde op til en debat om fagbevægelsens ny rolle i EU. Men konferencen er kun ét nyt skridt blandt flere, som vi vil tage i den kommende tid. Vi har allerede haft en studietur til Bruxelles, og flere er på vej. Næste skridt efter konferencen bliver tilbud om uddannelse af tillidsfolk i EU-forhold og europæisk fagligt arbejde. Der mangler nemlig masser af viden. Så måske skal vi på sigt have etableret en international skole, tilføjer Bo Kristiansen. Arbejdsmiljø Nye kurser i at forebygge mobning og stress Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse sætter fokus på arbejdspladskulturen Det psykiske arbejdsmiljø fylder stadig mere på den enkelte arbejdsplads. Især er det vigtigt at finde metoder til at håndtere de mest alvorlige problemer med mobning, udbrændthed og stress. Hvordan det kan gøres, er emnet for to nye kurser, der fra dette efterår tilbydes som led i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også kaldet paragraf 9-uddannelsen. Ifølge arbejdsmiljøloven er arbejdsgiverne forpligtet til at sørge for, at medlemmer af sikkerhedsorganisationen både sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere deltager i en målrettet sikkerhedsuddannelse, senest otte måneder efter at de er valgt. Det er LO/FTF/AC Arbejdsmiljøuddannelsen, der står for de grundlæggende kurser, som tilbydes på tre niveauer: Enten i form af en generel, en brancherettet eller en skræddersyet uddannelse, som udvikles specielt til den enkelte virksomhed.

7 De brancher, som kan vælge et specielt tilpasset arbejdsmiljøkursus, er bygge og anlæg, social- og sundhedsområdet, industri, undervisning, kontor og administration, dag- og døgninstitutioner samt laboratorier. Individuelle kurser via nettet Et nyt alternativ til de traditionelle kurser er den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse, hvor deltageren selv tilrettelægger sin uddannelsesplan i samarbejde med underviseren. Også på net-uddannelsen inddrages kolleger og arbejdsledere/sikkerhedsleder i den individuelt baserede undervisning. Alle oplysninger om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan fås via den ny portal om arbejdsmiljø eller på hjemmesiden hvor der er mulighed for at tilmelde sig direkte til de annoncerede kurser for 2. halvår Det sidste nye skud på stammen er de to kurser i psykisk arbejdsmiljø, som har premiere i november Kurset med titlen Lær at håndtere stress og få et godt arbejdsmiljø varer tre dage og gennemføres første gang i Århus fra den 22. oktober. Undervisningen fokuserer både på stress og psykisk træthed, og hvilke strategier der skal sættes i værk for at vende negative påvirkninger til positive. Det andet kursus Hvordan stopper jeg mobning på arbejdspladsen? varer ligeledes tre dage og gennemføres første gang i Vejle fra den 27. oktober. Her er temaerne forebyggelse, netværksdannelse og skabelse af en arbejdspladskultur uden mobning. Regionalt OECD anbefaler øget Øresundsintegration Øresundsregionen burde kunne få en særlig status med fælles skatteregler og fælles sociale rettigheder. Kun på den måde kan regionen opnå vækst og fremgang i konkurrence med metropoler som Hamborg og Helsingfors/Baltikum. Det er konklusionen på en særlig rapport, som de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD har udarbejdet om Øresundsregionen. Rapporten munder ud i en række anbefalinger, som skal styrke den dansk-svenske region på fire udvalgte områder: Infrastruktur og planlægning, arbejdsmarkedspolitik, videndeling og netværksdannelse samt skattepolitik. Inden for arbejdsmarkedspolitikken er OECD ikke i tvivl om, at det vil være en fordel at fjerne alle lovmæssige og administrative barrierer, som besværliggør jobskifte, deling af job og pendling fra den ene siden af Øresund til den anden. OECD mener også, det vil være en god idé at satse på grænseoverskridende ansættelser i den offentlige sektor. Og endelig opfordrer organisationen til gensidig anerkendelse af uddannelser og øget udveksling af studerende og forskere. På skatteområdet anbefaler OECD, at de to landes regler harmoniseres på samme måde, som det er sket mellem Belgien og Tyskland samt i Basel-regionen. Antallet af flytninger på tværs af sundet er stigende. 40 pct. flere danskere flyttede til Skåne i 2002, mens 15 pct. flere svenskere flyttede til den danske side i samme periode pendlere krydser Øresund hver dag.

8 Hovedstadens Udviklingsråd HUR har udarbejdet en statusrapport over udviklingen i Øresunds-området, som kan bestilles ved at følge linket: Titlen er: Mit Øresund Øresundsregionen Plakatsøjlen Aktivitetskalender 17-18/9 LO s beskæftigelsespolitiske landskonference på Hotel Marienlyst, Helsingør. 22/9 Savner vi en arbejderbevægelse? politisk debatmøde i ABA, Nørrebrogade 66 D Arr. Peter Sabroe-klubben og Arbejdermuseets Venner /9 LO-amtskonference på Hotel Comwell, Roskilde. 8/10 Luk lige løngabet Afslutningskonference på LO s ligelønskampagne, på Basecamp Holmen, København /10 LO-kongres i Falkoner Centret, København. 25/11 Solhvervsfest på Arbejdermuseet Festtaler fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Ny inspiration for kvindelige ledere FL-uddannelsen som er FIU s netværksuddannelse for kvindelige ledere og medarbejdere i fagbevægelsen startede den 27. august på det ny semester. Både kultur, medier og faglige emner er på dagsordenen, når kursisterne samles til de faste onsdagsmøder, der skal give inspiration til hverdagen. FL-møderne (om bl.a. feministisk ledelse) holdes på skift rundt om i LO og forbundene. Blandt de indledere, der i løbet af efteråret skal øse af deres erfaringer, er ledelsesudviklingschef Bolette Christensen, Dansk Industri, centerleder Karen Sjørup, Center for ligestillingsforskning på RUC, og chefredaktør Anne Knudsen, Weekendavisen. Yderligere oplysninger hos Marianne Jessing, tlf , Et særligt tema bliver fremtidens fagbevægelse og LO s handlemuligheder efter kongressen, hvor professor Ole Fogh Kirkeby, Handelshøjskolen, og lektor Anette Borchorst, Aalborg, lægger op til debat. Som afslutning på semestret deltager FL erne i Esbjerg Højskoles årlige julekonference den december, hvor der denne gang sættes fokus på integration, køn og fagbevægelse.

9 Nyt fokus på regional erhvervspolitik Fremtidens regionalpolitik vil bevæge sig på kryds og tværs af de nuværende amts- og kommunegrænser. I vidensamfundet handler det ikke så meget om geografi og fysiske lokaliteter som om viden, formidling og kommunikation. Derfor er det vigtigere end nogensinde at formulere en regional erhvervspolitisk strategi. Men det er også nødvendigt at gøre op med de traditionelle forestillinger om, hvilken indsats der er brug for. Sådan lyder meldingerne fra et nyt forskningscenter på Aalborg Universitet, der vil medvirke til at udvide og forbedre det videngrundlag, som erhvervsfolk og politikere får brug for i de kommende år. Forskerne peger på, at regionsbegrebet er blevet mere udflydende i takt med, at der opstår nye fællesskaber og samarbejder på kryds og tværs af både kommune- og amtsgrænser. Men det har allerede vist sig, at man kan operere inden for forskellige ofte overlappende regionsopdelinger alt efter, hvad der samarbejdes om. Og det er den vej, forskerne opfordrer både kommuner og virksomheder til at gå. Adressen er: Aalborg Center for forskning og formidling om regional erhvervspolitik er det lange navn på den ny forskningsinstitution, som vil arrangere seminarer og udsende nyhedsbreve om aktuelle forskningsresultater. Der er netop oprettet et debatforum på centres hjemmeside, hvor alle kan stille spørgsmål og lægge synspunkter ud på nettet. Nyt arbejderhistorisk center i Rømersgade Et nyt og moderne arbejderhistorisk center af internationalt format er ved at tage form i det gamle arbejdermuseum i Rømersgade i København. Her i sommer påbegyndte museet et stort ombygningsprojekt med nye udstillingslokaler og garderober, som placeres i kælderniveau. Frem til maj 2004 skal der arbejdes med indretningen af lokalerne, som foruden museet også skal rumme Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA, som i dag ligger på Nørrebrogade. De to institutioner har besluttet at fusionere for at kunne tilbyde fremtidens brugere en bedre service, hvor de tre hovedfunktioner museum, bibliotek og arkiv smelter sammen. Det nye center skal have til formål at indsamle, bevare og synliggøre danske arbejderes politiske, sociale og kulturelle historie. Og det skal ske på en sådan måde, at forståelsen for arbejdernes rolle i samfundsudviklingen fremmes. Centret skal fortsat arbejde med museets og ABA s hovedsamlinger: Arkiv samt fotosamling, forskningsbibliotek, kulturhistorisk samling samt den nye kunsthistorisk samling. Samtidig skal de nuværende internet-tjenester udvides og udvikles både af hensyn til forskerne og til det brede publikum.

10 Både Arbejdermuseet og ABA modtager tilskud fra LO. Ombygningen i Rømersgade støttes økonomisk af Kulturministeriet og tre private fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Arbejdsmarkedets Feriefond og Augustinus Fonden. I byggeperioden er der lukket for aktiviteter i Festsalen og i Café & Ølhalle, mens de vigtigste udstillinger holdes åbne frem til 1. december, hvor også de lukker ned, indtil det nye center står færdigt til maj næste år. På Arbejdermuseets hjemmeside kan man følge med i byggeriets faser ved at klikke ind på

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere