LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob"

Transkript

1 Partnerskab om ny motorvej side 2 LO og S i Sønderjylland foreslår nytænkning for at sikre et vejnet, der kan skabe flere arbejdspladser i regionen Medlemstal slår alle rekorder side 3 Den faglige organisering steg kraftigt i årene især dog blandt kvinderne: 87 pct. af dem står i fagforening og 95 pct. er i a-kassen De skal ikke være alene i verden side 5 LO i Århus på vej til at skabe en international skole, der kan støtte medlemmerne af europæiske samarbejdsudvalg, ESU Nye kurser skal stoppe mobning side 6 Paragraf 9-uddannelsen sætter fokus på arbejdspladskulturen og de psykiske arbejdsmiljøproblemer Medlemshvervning Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #3 / September 2003 LO indgår aftale med DGS om gymnasieelever i fritidsjob For første gang skal den store gruppe fritidsjobbere over 18 år informeres om vilkårene på det særlige deltidsarbejdsmarked I kølvandet på sommerens jobpatruljer har LO indledt et samarbejde med gymnasieelevernes organisation DGS om at informere de lidt ældre fritidsjobbere om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Mens patruljerne rundt om i landet især har fokuseret på fritidsjobbende under 18 år, sigter det ny samarbejde mod den lidt ældre aldersgruppe typisk over 18 år som passer et deltidsjob samtidig med, at de går i gymnasiet eller på HF. Hidtil har fagbevægelsen ikke sat fokus på det store deltidsarbejdsmarked for studerende. Men det bliver der nu taget fat på med den ny aftale mellem DGS og LO. Skolestartkampagne Midt i august indledte DGS sin årlige skolestartkampagne landet over, hvor information til fritidsjobbere blandt gymnasieeleverne i år bliver et vigtigt nyt element. Kampagnen startede op på Fyn og slutter i Nordjyllands amt den 17. september. I hele perioden bliver der sideløbende aktiviteter i de store uddannelsesbyer København og Århus. Når DGS repræsentanter tager ud på gymnasierne for at tale med de studerende, vil de medbringe LO s Guide til fritidsjob, som indeholder præcis information om løn, arbejdsmiljø og organisationsforhold på de unges arbejdsmarked. LO-guiden, der for 2003 allerede er trykt i eksemplarer, vil for fremtiden også blive uddelt på DGS kurser, høringer og stormøder. Som led i skolestartkampagnen informerer DGS også om LO-fagbevægelsen gennem plakater og andre konkrete tiltag. Desuden henvender LO sig direkte til de studerende gennem annoncer i DGS medlemsblad. LO link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 København S Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. Redaktion: Dorte Monggaard. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Organisering skal styrkes Den nye aftale har også til hensigt at styrke organiseringen blandt fritidsjobberne, og de to organisationer forpligter sig gensidigt til at støtte hinanden i indsatsen for at få flere unge medlemmer på gymnasierne. Samtidig er LO og DGS enige om, at de i den fælles indsats vil styrke kampen imod racisme og intolerance på uddannelsesstederne. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vedtog på sit årsmøde i april at indlede et nærmere samarbejde med fagbevægelsen, og aftalen med LO der i første omgang gælder for et år et det første konkrete skridt til at udmønte denne beslutning.

2 Både DGS og LO forventer sig meget af det nystartede samarbejde. Vi har en række undersøgelser, der viser, at gymnasieeleverne er lige så flittige fritidsjobbere som folkeskolens elever. Men indtil nu har der ikke været gjort en særlig indsats for at informere dem om de mangeartede problemer på arbejdspladserne, og det er der helt sikkert et stort behov for. Derfor er vi glade for DGS initiativ, og vi er overbevist om, at samarbejdet vil blive til stor gavn for begge parter, siger LO-konsulent Stig Møller, der også er chefkoordinator for LO s jobpatrulje. Kamp mod racisme Fra vores side har vi haft et stort ønske om at udbrede tanken om, at det er vigtigt at organisere sig. Vi synes, at det er helt naturligt at samarbejde med LO, fordi begge organisationer bygger på, at folk med fælles udgangspunkt skal stå sammen, siger Nanna Westerby, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Der er mere information om DGS og sammenslutningens aktiviteter på hjemmesiden Hun tilføjer, at kampen mod racisme og intolerance er et felt, som både LO og DGS har mange erfaringer med, og som begge organisationer er interesseret i at inddrage i samarbejdet. Regional erhvervspolitik Ny motorvej sikrer fremtiden for Sønderjylland Regeringen vil ikke bidrage til en bedre trafikforbindelse til Sønderborg. I stedet har S og LO taget sagen i egen hånd og fremlagt en vejplan, der vil få amtet til at hænge bedre sammen En ny motorvej til Sønderborg er ikke et prestigeprojekt. Det er en helt vital del af den nødvendige infrastruktur, som skal sikre fremtiden for vores region. Derfor går LO Sønderjyllands amt helhjertet ind for at finde en samlet trafikløsning, der også sikrer finansieringen. Og vi er klar til at gå hele vejen og virkelig tænke nyt for at få dette vigtige projekt sat på skinner. Sådan siger amtsformand Willy Sahl i en kommentar til den investeringsplan, som den socialdemokratiske amtsrådsgruppe har taget initiativ til i Sønderjyllands amt. Formålet er at sikre en udbygning af vejsystemet, som kan klare det voksende transportbehov for borgere og virksomheder i de kommende år. Til en sådan løsning hører den motorvej fra Aabenraa til Sønderborg, som regeringen har undladt at medtage i sin trafikplan for de kommende år. I stedet får Fyn den hårdt tiltrængte forbindelse mellem Odense og Svendborg, og der afsættes desuden penge til udvidelser af den københavnske ringmotorvej samt en strækning ved Roskilde. Samarbejdspartnere I LO-amtet har vi helt klart haft den vurdering, at den sønderjyske motorvej vil være uundværlig især på lidt længere sigt, hvis regionen skal hænge ordentligt sammen, og hvis erhvervslivet skal kunne udvikle sig i fremtiden. Derfor er vi gået sammen med den socialdemokrati-

3 ske amtsrådsgruppe om at finde samarbejdspartnere, som vil hjælpe med at virkeliggøre projektet, påpeger Willy Sahl, som tilføjer, at det kan ske, uden at de nye veje vil kræve skattestigninger eller kvalitetsforringende nedskæringer på den amtslige service over for borgerne. Ifølge S-planen skal amtet selv udbygge hovedvej A11 ved Tønder og vejstrækningerne Haderslev-Vojens og Aabenraa-Rødekro i årene frem til Men motorvejsprojektet overdrages til et konsortium, som skal opføre den ny vej, men samtidig får opgaven med at vedligeholde motorvejen 25 år frem. Amtet påbegynder først tilbagebetalingen, når motorvejen står færdig. Løsningsmodellen består i et offentligt-privat partnerskab, som vil sikre de finansieringsmuligheder, som ikke findes i det politiske system. S og LO har på forhånd taget kontakt til flere entreprenørfirmaer, og konklusionen har været, at der blandt disse firmaer vil være interesse for at indgå i samarbejde med det politiske niveau for at få et fremtidssikret vejnet op at stå i Sønderjyllands amt. Informationsmøder Desuden har parti og fagbevægelse holdt fire informationsmøder i de større byer i amtet for at informere om de fælles planer. Her har folk i lokalområderne kunnet kommentere og stille spørgsmål til de enkelte vejprojekter. Og der har været stor opbakning både til partnerskabsmodellen og til ønsket om at finde en løsning regionalt i amtet. Økonomien sikres via den vejfond, som Sønderjyllands amt betaler til, og som i 2012 forventes at rumme 600 mill. kr. Det vil være nok til at bygge de mindre vejstrækninger og samtidig betale 1. afdrag på den færdige motorvej. Resten skal lånefinansieres og afdrages med 70 mill. kr. årligt over de kommende år. På denne måde vil udgifterne kunne rummes i amtets budgetter. Og vi er sikre på at have et vejnet, som både borgere og erhvervsliv kan planlægge ud fra i fremtiden. Så ved vi, hvor vi kan placere de boliger og de virksomheder, vi skal i gang med at bygge. Og det er afgørende for, at vores region kan udvikle sig optimalt både befolkningsmæssigt og erhvervsmæssigt i årene fremover, fastslår Willy Sahl. Flere medlemmer Selv om fagbevægelsens indflydelse ser ud til at dale, afholder det ikke lønmodtagerne fra at organisere sig. Siden 1975 har 36 pct. flere kvinder og 18 pct. flere mænd meldt sig i fagforening, viser ny SFI-rapport Eksplosiv stigning i faglig organisering Danskere i den erhvervsaktive alder (30-69 år) mener, at fagbevægelsen har mistet indflydelse de seneste 15 år. Tendensen er særlig stærk blandt de mandlige lønmodtagere (60 pct.), mens de kvindelige lønmodtagere langt oftere mener, at fagbevægelsen faktisk er blevet stærkere (40 pct.). Men selv om tilliden til de faglige organisationers formåen er dalende, har det ikke påvirket lysten til at være medlem af en fagforening over

4 de seneste 25 år. Set under ét er den faglige organisering i Danmark steget markant i perioden fra 1975 til Selv om tendensen har været faldende siden 1996, viser tallene alt andet lige en stor interesse for at være fagligt organiseret. Hos de mandlige erhvervsaktive har der været en stigning på 18 pct. til 80 pct. frem til år Mens kvindernes organisering nærmest er eksploderet med en vækst på 36 pct. til 87 pct. Samtidig har flere end nogensinde forsikret sig i en a-kasse. For 2000 var andelen 90 pct. for mænd og 95 pct. for kvinder. De mange tal fremgår af en stor undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet og Sociologisk Institut, som bl.a. har set nærmere på danskernes faglige og politiske deltagelse igennem 25-års perioden. Rapporten når frem til, at 85 pct. af de erhvervsaktive mellem 30 og 59 år nu er medlemmer af en faglig organisation. Men ifølge lektor Jørgen Elm Larsen, der har analyseret denne del af det omfattende talmateriale, afhænger fagbevægelsens fremtid ikke mindst af, om det også vil lykkes at få fat i de unge og motivere dem til at melde sig i en fagforening. De unge mænd går tilbage men kvinderne går frem De unge medlemmer kommer ikke af sig selv, som det ofte skete tidligere. Det er især blandt unge mænd, der har været en nedgang, men den skyldes, at en større andel end tidligere er under uddannelse. Derimod har de unge kvinder haft en reel fremgang i organiseringen. Men trofastheden hos de ældre medlemmer er bemærkelsesværdig. Der er stadig mange, der føler sig moralsk forpligtede til at vise solidaritet med andre gennem fagforeningen. Det bekræftes af tallene, som viser, at de, som har været med i en fagforening, kun sjældent melder sig ud. Af de lønmodtagere, som i 1976 var medlemmer af en fagforening, var de 89 pct. stadig organiserede i Og blandt dem, som i 1986 var med i fagforeningen, var 92 pct. stadig medlemmer i Blandt de pensionerede har der også vist sig en interessant udvikling. 22 pct. af de organiserede, der blev pensionister frem til 1986, var fortsat medlemmer i deres fagforening, selv om de ikke længere var erhvervsaktive. Mens tallet steg til 29 pct. blandt dem, der var organiseret i 1986 og gik på pension til og med Det samlede antal pensionister, der er medlemmer af en fagforening, er for befolkningen som helhed steget fra 7 pct. i 1986 til 16. pct. i pct. af kvinderne står i a-kasse og 90 pct. af mændene Den store SFI-rapport afdækker også holdningen til beskæftigelsen og risikoen for arbejdsløshed. Trods store konjunktursvingninger har andelen af erhvervsaktive (inkl. aktiverede), der har været arbejdsløse inden for de seneste fem år, næsten været uændret i 25-års perioden. For mændenes vedkommende var tallene 15 pct. i 1976, og 17 pct. både i 1986 og Mens de kvindelige beskæftigede lå på hhv. 8, 16 og 18 pct. Det er overraskende, at så mange stadig har erfaringer med arbejdsløshed i 2000, og det store tal har sat sig spor i form af det kraftigt stigen-

5 de a-kassemedlemskab. Blandt de mandlige beskæftigede er 90 pct. forsikret i en a-kasse, mod 72 pct. i Mens kvinderne næsten har fordoblet deres organisering i a-kasse, der er steget fra 50 pct. til 95. Udviklingen i befolkningens levekår over et kvart århundrede er udgivet af SFI og Sociologisk instituttet. Men selv om en stor del af de beskæftigede har sikret sig mod arbejdsløshed, er de ikke akut bekymret for beskæftigelsen. Undersøgelsen viser nemlig også, at omkring 70 pct. både blandt mænd og kvinder forventer, at de vil kunne finde et nyt arbejde i hvert fald inden for et halvt år. Europæiske samarbejdsudvalg Løft blikket og se ud over grænsen LO Århus klar med en stribe aktiviteter, der skal støtte op om de danske medlemmer af samarbejdsudvalgene i grænseoverskridende selskaber Danske tillidsfolk skal være bedre til at løfte blikket og skue lidt længere end til landegrænsen. Specielt da hvis de er medlemmer af et europæisk samarbejdsudvalg ESU hvad omkring 150 af dem er. Det forudsætter dog en lokal forankring af ESU erne, som ikke findes endnu. Men den vil LO Århus Amt arbejde for i den kommende tid. Der er omkring 150 ESU-medlemmer i Danmark. De europæiske samarbejdsudvalg har baggrund i et EU-direktiv fra Multinationale virksomheder med flere end ansatte kan ifølge direktivet få et særligt råd, hvor der informeres og praktiseres medindflydelse, men sjældent medbestemmelse. LO i Århus samlede i november 2002 over 400 ESU-medlemmer fra EUlandene og nogle af ansøgerlandene. Det var den første konference af sin art. Og der blev udvekslet erfaringer og knyttet kontakter på tværs af landegrænserne. Men som det blandt andet blev påpeget ved en dansk ESU-konference på LO-Skolen i Helsingør maj 2003, er det meget vigtigt, at dette europæiske stormøde følges op nationalt og lokalt. De tillidsfolk, der sidder i et ESU, kan meget nemt komme til at føle sig som Palle-alene-i-verden. Kollegerne på arbejdspladen forventer, at de passer deres lokale faglige arbejde. De har ikke megen forståelse for, at det også er meget vigtigt at arbejde europæisk og internationalt. ESU-medlemmerne befinder sig derfor i et spændingsfelt, hvor man godt kan føle sig lidt ensom. De skal både være på forkant med den overordnede udvikling i koncernen og medvirke til at afbøde virkningerne af eventuelle omstruktureringer, som kan koste danske arbejdspladser, siger Tom Christensen, der har ansvaret for de internationale aktiviteter på den store LO-Skolen Helsingør. Det lokale er konkret En medarbejder fra LO-Skolen var en af oplægsholderne ved en ESUkonference, som LO i Århus Amt holdt til i Silkeborg i starten af september. Fokus var netop på det lokale aspekt af det tvær-europæiske samarbejde.

6 De 21 ESU-repræsentanter, der havde meldt sig, svarer til over halvdelen af dem, der findes i amtet. Det er første gang i Danmark, at ESU tages op lokalt. Men netop det er meget vigtigt, forklarer Bo Kristiansen, som er projektleder ved Det faglige Akademi under LO Århus Amt: Det drejer sig om at formidle viden og skabe forståelse. Derfor er det lokale udgangspunkt vigtigt, så det hele bliver mere konkret. I dag tages der i Danmark meget få eller ingen initiativer lokalt for at styrke ESU-arbejdet. Det er helt galt. For vort faglige system og vore tillidsfolk bliver overhalet indenom, hvis de ikke er i stand til at tænke og handle på tværs af landegrænserne, påpeger Bo Kristiansen. Eksempler fra Bombardier og TDC Konferencen på Langsøhus i Silkeborg havde til formål at formidle erfaringer fra østjyske virksomheder, som er med i et ESU i dette tilfælde Bombardier Transportation og TDC). Og Luc Triangle fra EMF, det europæiske metalarbejderforbund, vil lagde op til en debat om fagbevægelsens ny rolle i EU. Men konferencen er kun ét nyt skridt blandt flere, som vi vil tage i den kommende tid. Vi har allerede haft en studietur til Bruxelles, og flere er på vej. Næste skridt efter konferencen bliver tilbud om uddannelse af tillidsfolk i EU-forhold og europæisk fagligt arbejde. Der mangler nemlig masser af viden. Så måske skal vi på sigt have etableret en international skole, tilføjer Bo Kristiansen. Arbejdsmiljø Nye kurser i at forebygge mobning og stress Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse sætter fokus på arbejdspladskulturen Det psykiske arbejdsmiljø fylder stadig mere på den enkelte arbejdsplads. Især er det vigtigt at finde metoder til at håndtere de mest alvorlige problemer med mobning, udbrændthed og stress. Hvordan det kan gøres, er emnet for to nye kurser, der fra dette efterår tilbydes som led i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også kaldet paragraf 9-uddannelsen. Ifølge arbejdsmiljøloven er arbejdsgiverne forpligtet til at sørge for, at medlemmer af sikkerhedsorganisationen både sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere deltager i en målrettet sikkerhedsuddannelse, senest otte måneder efter at de er valgt. Det er LO/FTF/AC Arbejdsmiljøuddannelsen, der står for de grundlæggende kurser, som tilbydes på tre niveauer: Enten i form af en generel, en brancherettet eller en skræddersyet uddannelse, som udvikles specielt til den enkelte virksomhed.

7 De brancher, som kan vælge et specielt tilpasset arbejdsmiljøkursus, er bygge og anlæg, social- og sundhedsområdet, industri, undervisning, kontor og administration, dag- og døgninstitutioner samt laboratorier. Individuelle kurser via nettet Et nyt alternativ til de traditionelle kurser er den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse, hvor deltageren selv tilrettelægger sin uddannelsesplan i samarbejde med underviseren. Også på net-uddannelsen inddrages kolleger og arbejdsledere/sikkerhedsleder i den individuelt baserede undervisning. Alle oplysninger om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan fås via den ny portal om arbejdsmiljø eller på hjemmesiden hvor der er mulighed for at tilmelde sig direkte til de annoncerede kurser for 2. halvår Det sidste nye skud på stammen er de to kurser i psykisk arbejdsmiljø, som har premiere i november Kurset med titlen Lær at håndtere stress og få et godt arbejdsmiljø varer tre dage og gennemføres første gang i Århus fra den 22. oktober. Undervisningen fokuserer både på stress og psykisk træthed, og hvilke strategier der skal sættes i værk for at vende negative påvirkninger til positive. Det andet kursus Hvordan stopper jeg mobning på arbejdspladsen? varer ligeledes tre dage og gennemføres første gang i Vejle fra den 27. oktober. Her er temaerne forebyggelse, netværksdannelse og skabelse af en arbejdspladskultur uden mobning. Regionalt OECD anbefaler øget Øresundsintegration Øresundsregionen burde kunne få en særlig status med fælles skatteregler og fælles sociale rettigheder. Kun på den måde kan regionen opnå vækst og fremgang i konkurrence med metropoler som Hamborg og Helsingfors/Baltikum. Det er konklusionen på en særlig rapport, som de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD har udarbejdet om Øresundsregionen. Rapporten munder ud i en række anbefalinger, som skal styrke den dansk-svenske region på fire udvalgte områder: Infrastruktur og planlægning, arbejdsmarkedspolitik, videndeling og netværksdannelse samt skattepolitik. Inden for arbejdsmarkedspolitikken er OECD ikke i tvivl om, at det vil være en fordel at fjerne alle lovmæssige og administrative barrierer, som besværliggør jobskifte, deling af job og pendling fra den ene siden af Øresund til den anden. OECD mener også, det vil være en god idé at satse på grænseoverskridende ansættelser i den offentlige sektor. Og endelig opfordrer organisationen til gensidig anerkendelse af uddannelser og øget udveksling af studerende og forskere. På skatteområdet anbefaler OECD, at de to landes regler harmoniseres på samme måde, som det er sket mellem Belgien og Tyskland samt i Basel-regionen. Antallet af flytninger på tværs af sundet er stigende. 40 pct. flere danskere flyttede til Skåne i 2002, mens 15 pct. flere svenskere flyttede til den danske side i samme periode pendlere krydser Øresund hver dag.

8 Hovedstadens Udviklingsråd HUR har udarbejdet en statusrapport over udviklingen i Øresunds-området, som kan bestilles ved at følge linket: Titlen er: Mit Øresund Øresundsregionen Plakatsøjlen Aktivitetskalender 17-18/9 LO s beskæftigelsespolitiske landskonference på Hotel Marienlyst, Helsingør. 22/9 Savner vi en arbejderbevægelse? politisk debatmøde i ABA, Nørrebrogade 66 D Arr. Peter Sabroe-klubben og Arbejdermuseets Venner /9 LO-amtskonference på Hotel Comwell, Roskilde. 8/10 Luk lige løngabet Afslutningskonference på LO s ligelønskampagne, på Basecamp Holmen, København /10 LO-kongres i Falkoner Centret, København. 25/11 Solhvervsfest på Arbejdermuseet Festtaler fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Ny inspiration for kvindelige ledere FL-uddannelsen som er FIU s netværksuddannelse for kvindelige ledere og medarbejdere i fagbevægelsen startede den 27. august på det ny semester. Både kultur, medier og faglige emner er på dagsordenen, når kursisterne samles til de faste onsdagsmøder, der skal give inspiration til hverdagen. FL-møderne (om bl.a. feministisk ledelse) holdes på skift rundt om i LO og forbundene. Blandt de indledere, der i løbet af efteråret skal øse af deres erfaringer, er ledelsesudviklingschef Bolette Christensen, Dansk Industri, centerleder Karen Sjørup, Center for ligestillingsforskning på RUC, og chefredaktør Anne Knudsen, Weekendavisen. Yderligere oplysninger hos Marianne Jessing, tlf , Et særligt tema bliver fremtidens fagbevægelse og LO s handlemuligheder efter kongressen, hvor professor Ole Fogh Kirkeby, Handelshøjskolen, og lektor Anette Borchorst, Aalborg, lægger op til debat. Som afslutning på semestret deltager FL erne i Esbjerg Højskoles årlige julekonference den december, hvor der denne gang sættes fokus på integration, køn og fagbevægelse.

9 Nyt fokus på regional erhvervspolitik Fremtidens regionalpolitik vil bevæge sig på kryds og tværs af de nuværende amts- og kommunegrænser. I vidensamfundet handler det ikke så meget om geografi og fysiske lokaliteter som om viden, formidling og kommunikation. Derfor er det vigtigere end nogensinde at formulere en regional erhvervspolitisk strategi. Men det er også nødvendigt at gøre op med de traditionelle forestillinger om, hvilken indsats der er brug for. Sådan lyder meldingerne fra et nyt forskningscenter på Aalborg Universitet, der vil medvirke til at udvide og forbedre det videngrundlag, som erhvervsfolk og politikere får brug for i de kommende år. Forskerne peger på, at regionsbegrebet er blevet mere udflydende i takt med, at der opstår nye fællesskaber og samarbejder på kryds og tværs af både kommune- og amtsgrænser. Men det har allerede vist sig, at man kan operere inden for forskellige ofte overlappende regionsopdelinger alt efter, hvad der samarbejdes om. Og det er den vej, forskerne opfordrer både kommuner og virksomheder til at gå. Adressen er: Aalborg Center for forskning og formidling om regional erhvervspolitik er det lange navn på den ny forskningsinstitution, som vil arrangere seminarer og udsende nyhedsbreve om aktuelle forskningsresultater. Der er netop oprettet et debatforum på centres hjemmeside, hvor alle kan stille spørgsmål og lægge synspunkter ud på nettet. Nyt arbejderhistorisk center i Rømersgade Et nyt og moderne arbejderhistorisk center af internationalt format er ved at tage form i det gamle arbejdermuseum i Rømersgade i København. Her i sommer påbegyndte museet et stort ombygningsprojekt med nye udstillingslokaler og garderober, som placeres i kælderniveau. Frem til maj 2004 skal der arbejdes med indretningen af lokalerne, som foruden museet også skal rumme Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA, som i dag ligger på Nørrebrogade. De to institutioner har besluttet at fusionere for at kunne tilbyde fremtidens brugere en bedre service, hvor de tre hovedfunktioner museum, bibliotek og arkiv smelter sammen. Det nye center skal have til formål at indsamle, bevare og synliggøre danske arbejderes politiske, sociale og kulturelle historie. Og det skal ske på en sådan måde, at forståelsen for arbejdernes rolle i samfundsudviklingen fremmes. Centret skal fortsat arbejde med museets og ABA s hovedsamlinger: Arkiv samt fotosamling, forskningsbibliotek, kulturhistorisk samling samt den nye kunsthistorisk samling. Samtidig skal de nuværende internet-tjenester udvides og udvikles både af hensyn til forskerne og til det brede publikum.

10 Både Arbejdermuseet og ABA modtager tilskud fra LO. Ombygningen i Rømersgade støttes økonomisk af Kulturministeriet og tre private fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Arbejdsmarkedets Feriefond og Augustinus Fonden. I byggeperioden er der lukket for aktiviteter i Festsalen og i Café & Ølhalle, mens de vigtigste udstillinger holdes åbne frem til 1. december, hvor også de lukker ned, indtil det nye center står færdigt til maj næste år. På Arbejdermuseets hjemmeside kan man følge med i byggeriets faser ved at klikke ind på

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest Torben Voss Dansk Politisk Manifest 2014 Transport Togrute i mellem Frederikshavn Karlskrona Kungsbacka. DSB IC-rute Frederikshavn-København udvides, så det forsætter over Øresundsbroen med endestationer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande.

De danske lønmodtagere har gode forhold sammenlignet med ansatte i andre EU-lande. FØRSTEPLADS Vi har de bedste job i Europa Af Cecilie Agertoft Vi har de bedste job i Europa - UgebrevetA4.dk Fredag den 19. januar 2018 Danskerne kan glæde sig over at være de europæere, der i gennemsnit

Læs mere

Er der fuld beskæftigelse?

Er der fuld beskæftigelse? En artikel fra KRITISK DEBAT Er der fuld beskæftigelse? Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 01. april 2007 Det korte svar herpå er: Nej. Men herefter rejser alle spørgsmålene sig: Hvordan kan det være,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere