Individuelle tilbud til ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuelle tilbud til ledige"

Transkript

1 Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning - ekstra støtte til fastholdelse i uddannelse eller job. Jobklub - et supplement til nyttejob og lignende aktivering, hvis mål er at fastholde og støtte deltageren i målrettet job- eller uddannelses søgning. Jobmatch en virksomhedsrettet aktivitet. Uddannelsesafklaring et tilbud til uddannelses og aktivitetsparate unge. Realkompetenceafklaring giver motivation og merit. Almen dansk, matematik og FVU forløbene hjælper unge i ordinær uddannelse. Iværksætteri et springbræt til at starte egen virksomhed. Individuelle tilbud udvikles og tilpasses løbende, nye veje og muligheder sammensættes efter Jobcentrenes og borgernes behov. Individuelle tilbud kan forkortes eller forlænges efter behov i samråd med Jobcenter og deltager.

2 TUF - Tutorordning til uddannelsesfastholdelse Tutorordning kan benyttes til unge, der er i gang med en uddannelse og hvor der er behov for fastholdelse, motivering og anden hjælp for at undgå frafald fra uddannelsen. Fastholdelse af motivation til uddannelse Økonomi SU Støtte til at skabe struktur i hverdagen Støtte til at lære studieteknikker Støtte til at etablere lektiehjælp Støtte til at forstå og indgå i uddannelsesmæssige sammenhænge (gruppearbejde, strukturering af opgaver, afleveringer m.m.) Støtte til og deltagelse i samtaler på uddannelsesinstitutionen Støtte til at finde studiejob eller praktikplads Der er løbende tilmelding Varighed Tutorforløb afhænger af borgerens behov og fastsættes individuelt i samarbejde med Jobcenteret. Ishøj Daghøjskole eller på uddannelsesstedet.

3 Mentorforløb Formålet med forløbet er at yde støttende funktion til borgere for at gøre dem hurtigst muligt arbejdsmarkedsparate eller studieparate. Borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet kan også anvende en mentor til fastholdelse. et kan variere efter individuelt behov. Støtte til fastholdelse i ordinært arbejde Støtte til fastholdelse i praktik Støtte til fastholdelse i løntilskud Løbende tilmelding Varighed Antal timer og forløbets længde tilrettelægges efter borgerens behov og aftales med Jobcenter.

4 Jobklub At skabe et mødested for ledige borgere, hvor hjælp til selvhjælp er nøgleordet At motivere, styrke og fastholde de ledige i deres uddannelses- og jobsøgning Netværksdannelse Supplement til nyttejob eller lignende aktivering. Afklaring af arbejds- og uddannelseskompetencer Hvad kan jeg? Udarbejdelse af kompetenceprofil Hvilke barrierer skal jeg overvinde? Selvopfattelse- og identitetsfølelse Hjælp til at finde motivation og vej Træd i karakter med dit CV Strategier for jobsøgning Ansøgningsmodeller Udarbejdelse af uddannelses- eller jobplan Forberedelse til job-/elevsamtaler Personlig fremtoning Der er løbende tilmelding Forløbets varighed Jobklub afvikles 1-2 gange om ugen fra 3 timer ad gangen. Den ledige kan være tilmeldt jobklubben i kortere og længere tid efter behov og aftale med Jobcentret. Ishøj Daghøjskole

5 Jobmatch Et forløb, hvis formål er at matche deltagerne med den ønskede branche og skabe kontakt til private og offentlige virksomheder med henblik på job (evt. med løntilskud), elev- eller læreplads og i nogle tilfælde virksomhedspraktik. Individuel jobformidling Individuelle samtaler, coaching og vejledning Afklaring af personlige kompetencer og jobønsker Orientering om vilkårene og forventningerne på arbejdsmarkedet Hjælp til at opdyrke og udvikle fagligt netværk Selvstændig opgaveløsning/hjemmearbejde efter aftale Virksomhedskontakt, besøg, samtaler Personlig virksomhedskonsulent/jobformidler Der er løbende tilmelding. Forløbets varighed 4 uger Ishøj Daghøjskole /virksomhed

6 Almen dansk og matematik Ledige, der ikke kan klare adgangskravet til erhvervsskoler indenfor dansk og matematik, undervises i dette forløb for at opnå optagelse på en ordinær uddannelse. : løbende Varighed: individuel : Ishøj Daghøjskole

7 FVU dansk og matematik FVU er et tilbud til alle over 18 år, der har behov for at forbedre deres læse, skrive og regnefærdigheder. FVU kan kombineres med andet tilbud på Ishøj Daghøjskole, f.eks. vejledning, individuelle samtaler, brancherettet kursus, afklarings forløb, praktik og løntilskud m.m. FVU dansk: Matematik: FVU test: Faget er tilrettelagt i 4 trin: læsning, stavning, skrivning og tekstforståelse Holdet arbejder med praktisk hverdagsdansk Forbedring og supplering af talforståelse og regnefærdigheder Basale matematiske begreber FVU test i læsning og matematik Undervisningsplan Undervisningen er holdbaseret og hold oprettes ved minimum 8 deltagere. sker til Tid Antal ugentlige timer: 10 (8 lektioner + 2 t. forberedelse) Varighed Et forløb består af lektioner Ishøj Daghøjskole Pris Undervisningsministeriets taxameter

8 Uddannelsesafklaring Forløbet er tilrettelagt for unge uden uddannelse og for ledige, der har brug for et brancheskifte. Afdækning af motivation, kompetencer og mulige uddannelser Informationssøgning Ansøgning om optagelse på uddannelse Forberedelse til uddannelsesstart, særlige, individuelle behov f.eks. o Behov for hjælpemidler for at gennemføre uddannelse o Økonomi og budget FVU test Faglige kompetencer i praksis Plan for uddannelsesrelevant beskæftigelse/elevplads eller aktivering frem til uddannelsesstart Der er løbende tilmelding Forløbets varighed 4 uger med 25 timer pr. uge Ishøj Daghøjskole /studierelevant virksomhed

9 Realkompetenceafklaring Forløbet er tilrettelagt med formål at afdække den enkelte lediges realkompetencer, som kan inddrages i den lediges jobsøgning eller med henblik på at søge merit ved en uddannelse. I dette forløb er fokus på den enkelte lediges kompetencer, opnået gennem livserfaring, fritidsaktiviteter, uddannelse og job. Herud over afdækkes personlige og sociale egenskaber, som i særlig grad kan støtte eller stå i vejen for ønskede job/uddannelse. Forløbet kan indeholde: CV og tidslinjeafdækning Afdækning af personlige egenskaber og værdier Udfærdigelse af kompetenceprofil til målrettet CV Udfærdigelse af Min Kompetencemappe Udfærdigelse af kompetencebeskrivelser til specifikke uddannelser (kvote 2 optagelse eller meritvurdering). Formelle kompetencer Uformelle kompetencer Forståelse af egne kompetencer Accept af egne kompetencer og deres anvendelse Styrkelse af selvopfattelse og identitet i beskæftigelsesøjemed Hjælp til at opnå vurdering af kompetencer på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser Der er løbende tilmelding Forløbets varighed 1 uge - 25 timer Kan følges op med kompetencevurdering i virksomhedspraktik. Ishøj Daghøjskole

10 Iværksætterkursus individuel afklaring er afklaring i forhold til opstart af iværksættervirksomhed, samt introduktion af diverse udfordringer i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Forløbet kan kombineres med almen opkvalificering i dansk og matematik / FVU løbende Hjælp til udarbejdelse af forretningsplan Budgetlægning Vurdering af forretningsgrundlag Afsætningsstrategi og modeller Kundeanalyse, kundegrupper og kundeunderlag Markeder: B2B, B2C Markedsføring Bogføring og regnskab Skat og moms Orientering om iværksætterknudepunkter Forløbets varighed 2 uger Ishøj Daghøjskole

11 EGU Formål Egu er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik og hvis formål er at kvalificere de unge til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Målgruppe Egu er for unge under 30 år, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at påbegynde arbejde eller uddannelse og har brug for en praktisk indgang/oplæring. Eleverne får løn under uddannelsen. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. EGU er en 2-årig fleksibel sammensæt individuel plan med mest tid i praktik. Skoledelen varer mindst 20 og højst 40 uger og hvor indholdet er tilpasset de enkelte elevs ønsker, behov og kompetencer og afsluttes med et uddannelsesbevis. Der undervises og trænes i følgende fag/emner: Individuel realkompetenceafklaring Undervisning i almene skolefag, herunder dansk og matematik el. FVU, branchedansk m.m. Undervisning kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker. Undervisning i grundlæggende branchekendskab og erhvervsemner. Erhvervstræning og sidemandsoplæring på relevant virksomhed. Individuel vejledning og opfølgning. Udslusning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse. Realkompetence og merit vurdering. Via UU-center Varighed Op til 2 år Ishøj Daghøjskole / virksomheder Pris Finansieret via EGU ordning

12 Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Formål Den nye Kombineret Ungdomsuddannelse er et beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelsestilbud til de årige, der ikke har de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse. Formålet er, at løfte elevernes grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked, således at de bliver relativt bedre end øvrige ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. Deltagerne kan også opnå grundlag for videre kompetencegivende uddannelse. En afsluttet KUU giver titlen erhvervsassistent inden for et nærmere bestemt jobområde. Målgruppe KUU er et tilbud til unge, som er motiverede for uddannelse, men som i dag enten påbegynder en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre, benytter sig af ikke-kompetencegivende tilbud eller slet ikke er i uddannelse. KUU s målgruppe er unge med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende) under 25 år med svage faglige, sociale eller personlige forudsætninger, som enten ikke er eller ville kunne blive vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. KUU har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire dele af et halvt års varighed og udbydes i rammerne af tværfagligt institutionssamarbejde. Eleven vælger erhvervstema i slutningen af uddannelsens 2. del efter at have afprøvet forskellige temaer. Ishøj Daghøjskole tilbyder undervisning i del 1 og 2: 1. del - Afklaringsforløb 20 uger Individuel realkompetencevurdering og personlige uddannelses- eller jobplaner. Undervisning i dansk og matematik. Undervisning i kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker. Mulighed for erhvervstræning på en virksomhed. Individuel vejledning

13 2. del Afklaring og almene fag 20 uger Fortsat undervisning i almene fag mod D-niveau og/eller FVU Undervisning kommunikation, samarbejde, arbejdspladskompetencer og uddannelsesteknikker. Undervisning i grundlæggende erhvervstemaer. Erhvervstræning. Afklaring af erhvervsretning. Individuel vejledning Udslusning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse. Erhvervstemaer Ishøj Daghøjskole kan undervise i: Mad og sundhed Kommunikation medier Service og transport Innovation og produktudvikling Byg og bolig Turisme, kultur og fritid Miljø og genbrug Børn, unge og ældre Handel og Kundeservice Tværinstitutionelt samarbejde

14 Ressourceforløb Afklaring af borgeres muligheder for tilknytning af arbejdsmarkedet og beskæftigelsesgrad via afklaring af ressourcer og barrierer i specifikke jobfunktioner. Forløbet er et individuelt forløb og etableres på baggrund af borgerens og sagsbehandlerens specificerede afdækningsbehov. Løbende Afdækning af borgerens ressourcer og barrierer Udarbejdelse af ressourceprofil Afdækning af borgerens jobmuligheder i forhold til arbejdsmarkedssituation Etablering af virksomhedsrettet afdækning af borgeres arbejdsevne CV og jobsøgning Forløbets varighed Fra 4 uger Tid Mødetid aftales imellem Ishøj Daghøjskole og borgeren Ishøj Daghøjskole, stueetagen

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere